Page 1

14

Dossier

NIEUWSBLAD TRANSPORT 15-21 FEBRUARI 2017

‘Logistiek van gevaarlijke stoffen MALINI WITLOX

Bij kleine hoeveelheden (e-commerce) halen inspecteurs en bedrijven weleens de schouders op over de risico’s op brand. Maar de gevolgen kunnen groot zijn, aldus Luciën Govaert, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Chemische Warehousing (VNCW), de branchevereniging voor PGS 15 opslagbedrijven. De VNCW bestaat in 2018 tien jaar. Het is in die tijd een professionele speler geworden, zo hebben jullie meegeschreven aan de nieuwe PGS 15. Hoe kijken jullie zelf tegen de ontwikkeling van de VNCW en de branche aan? Als branchevereniging groeien we nog ieder jaar. We hebben nu zo’n 55 leden; waarmee we een groot deel van chemische warehousing lid van onze vereniging hebben weten te maken. Op dit moment zijn we bezig met een herprofilering naar chemische logistiek. We zien dat veel van onze leden ook aan transport doen of andere logistieke activiteiten tot hun takenpakket rekenen. We zien een duidelijke schaalvergroting in de branche. Traditioneel Nederlandse ondernemingen worden opgekocht door grote buitenlandse dienstverleners. Zij kopen hiermee een grote brok kennis, wat in deze branche essentieel is. Tegelijkertijd zijn veel middelgrote Nederlandse ondernemingen niet in staat grote tenders binnen te halen. Dat vereist veel durf en kapitaal. De schaalvergroting en internationalisering zijn niet meer weg te denken. Als branchevereniging is het moeilijker om multinationals te overtuigen van de noodzaak van een branchevereniging die de lokale belangen vertegenwoordigt. Daar ligt onze uitdaging voor de toekomst. Bij gevaarlijke stoffen gaat het niet alleen om diesel, kerosine, zoutzuur etc maar ook om kleine producten als batterijen en deodorant. Hoe gaat het met de picks hiervan? Dat moet steeds sneller, maar hoe kun je dan de veiligheid garanderen? De groei van de chemische logistiek in Nederland zit niet zozeer in de (verpakte) basischemie, maar veel meer in de kleine gevaarlijke stoffen. Ik weet dat er op verschillende plaatsen grote vraag is naar bijvoorbeeld de opslag van spuitbussen. Tien jaar geleden was er vooral vraag naar opslagmogelijkheden voor de echt gevaarlijke stoffen. De verschuiving van winkels naar ecommerce heeft er ook voor gezorgd dat de chemische logistiek ook veranderde. Wat vroeger in de winkels lag, ligt nu in een magazijn. En in dat magazijn moeten we gewoon voldoen aan de PGS 15. Ik zie bedrijven én inspecteurs die hun schouders ophalen want het gaat maar om beperkte hoeveelheden. Daar schrik ik wel eens van. Je moet maar eens zien wat de effecten zijn van een paar spuitbussen in een vlam. De gevaarlijkestoffenlogistiek vereist niet voor niets een gedegen kennis van zaken en is een vak apart. Terwijl de Nederlandse overheid vroeger heel erg op regels en detail stuurde, gaat ze nu steeds meer uit van horizontaal toezicht en verantwoordelijkheid bij bedrijven. Hoe uit de omslag bij de overheid zich bij bedrijven in de chemische opslag? De brand bij Chemie-Pack in 2011 had een grote negatieve impact op de hele chemische keten. Chemie werd met één incident een vies woord. Het zorgde tevens voor een negatieve kijk op gevaarlijke stoffen door

overheidsdiensten. Hoewel er met regelmaat nog inspecties plaatsvinden waarbij de scoringsdrang groter is dan een gezonde kijk op scenario’s, zijn we wel weer op een steeds normalere balans aan het geraken. We moeten echter niet te ver doorschieten in toezicht naar beneden. Inspecties zijn onmiskenbaar nodig om bedrijven scherp te houden. De VNCW heeft meegeschreven bij de nieuwe PGS15richtlijn. Wat was jullie rol? We hebben actief bijgedragen binnen verschillende onderdelen van de actualisatie. Onder meer bij het herschrijven van de crossdock / tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen. Er is veel veranderd binnen de PGS15, maar tegelijkertijd ook weer niet. De basis is nog steeds gelijk. We verlangen een WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van 60 minuten met een aantal technische en een aantal organisatorische maatregelen. Je kunt nog zoveel vastleggen in regels en normen, als er een incident is gaat het vaak om menselijke fouten. Hoe kijkt u hiernaar? De focus binnen veel wet- en regelgeving richt zich op de technische maatregelen. Omdat we als mens geneigd zijn om ieder risico uit te sluiten gaan we dat afdekken met veel techniek. Maar in de chemische logistiek hebben we gewoon veel te maken met die mens. Door je als bedrijf bewust te maken van de risico’s en daarmee aan de slag te gaan kun je veel bereiken. Door een goede basiskennis gevaarlijke stoffen en cursus PGS 15, door scenario’s voor jezelf uit te werken, noodscenario’s te trainen, door regelmatig toolboxmeetings te houden en door als management actief betrokken te zijn op het gebied van veiligheid op de werkvloer kun je veel bereiken. Maakt schaalvergroting de situatie nu veiliger of onveiliger?

Luciën Govaert: ‘Schaalvergroting leidt niet per se tot onveiliger situaties.’ Foto: Astrid Venhorst

WAT IS DE PGS 15? In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau wordt uitgegaan van de huidige technische mogelijkheden, reden om de regels regelmatig te actualiseren.


Gevaarlijke stoffen 15

NIEUWSBLAD TRANSPORT 15-21 FEBRUARI 2017

is een vak apart’

BEDRIJFSNIEUWS KLG Logistics uit Venlo is door Deloitte voor de vierde keer uitgeroepen tot een van de best geleide grotere bedrijven in Nederland. Het mag zich nu ‘gold member’ noemen. Deloitte selecteerde voor de negende keer de bedrijven in Nederland die op grond van een aantal maatstaven tot de ‘best managed companies’ behoren. Bedrijven met een omzet van meer dan 25 miljoen euro per jaar worden beoordeeld op bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, innovatie en financiële resultaten. KLG, dat dus al drie keer eerder tot de kopgroep doordrong, scoorde onder meer goed op het criterium ‘mens & cultuur’. Het bedrijf is, samen met Wagenborg en H.Essers, deelnemer in de joint venture New Silkway Logistics, een samenwerking in het intermodale vervoer tussen Europa en China. DHL Express heeft op het recent geopende bedrijventerrein Ritmeesterpark aan de A16 in Breda een nieuw sorteercentrum geopend. De koerier wil vanuit het nieuwe centrum het gebied ten zuiden van Rotterdam inclusief

De eerder genoemde schaalvergroting maakt het niet per se onveiliger. De schaalvergroting maakt de middelen mogelijk. Een investering van twee bluswaterpompen en tanks is bij een grootschalig project kostentechnisch beter te verdelen dan bij een kleinschalig bedrijf. Ook op het gebied van toezicht op veiligheid hebben grootschalige bedrijven meer functionarissen om in te zetten. De keerzijde, en dat is tevens de uitdaging voor grootschalige bedrijven, is de betrokkenheid. De afstand tussen de commerciële afdeling en SHE (Safety, Health & Environ-

We zijn geneigd risico’s te beperken met het gebruik van veel techniek. ment) is bij grootschalige bedrijven groter, terwijl die bij gevaarlijkestoffenchemie juist zeer goed met elkaar in gesprek moeten zijn: SHE moet aangeven of iets wel kan of niet. Er lijkt in de chemische sector weinig geautomatiseerd te zijn en vernieuwd te worden. Is die indruk juist? Automatisering in de chemische logistiek ontwikkelt zich op dit moment in het kleine spul (spuitbussen, aftershave, batterijen etc). Daar zit een behoorlijke uitdaging voor automatiseringsbedrijven en daar zijn ze zich nog te weinig van bewust. Want hoe ga je met een volledig geautomatiseerd magazijn met lekkage van een verpakking om? Je zult je terdege bewust moeten zijn van explosieveiligheid en bereikbaarheid. De automatisering kent dus uitdagingen, maar gedreven door kos-

tenbeheersing zal dit doorzetten en zullen oplossingen bedacht worden. De overheid gaat strenger controleren op verouderde installaties. Is dat nodig? De veroudering van installaties zit vooral in de basisindustrie. De crisis en de lage olieprijs hebben er voor gezorgd dat bedrijven wat minder geneigd waren te investeren. Veel geplande investeringen werden vooruit geschoven. Daarbij hebben veel omringende landen wel veel grote investeringen weten binnen te halen doordat bedrijfsleven en overheid de handen ineensloegen. De veroudering van installaties wil nog niet zeggen dat de risico’s hoog zijn. Het strenger gaan controleren door de overheid heeft vooral als doel bedrijven beter bewust te maken van de staat van de installaties en de verouderingsprocessen beter te gaan begrijpen en daar hun onderhoudsprogramma’s en inspecties beter op af stemmen. De Nederlandse regels zijn streng vergeleken met die in sommige andere landen. Hoe kun je dan als land concurreren? Ik hoor dat wel vaker, maar of het daadwerkelijk veel strenger is dan in het buitenland valt in een totaaloverzicht niet concreet te maken. De ene regel is in een ander land strenger, terwijl een andere weer in Nederland strenger is. Het zit hem vooral in het toezicht: in het buitenland wordt veel meer meegedacht met de ondernemer. Het bewustzijn dat de ondernemingen het geld verdienen, is er groter. We moeten zeker ook niet vergeten dat Nederland veel voordelen heeft ten opzichte van de ons omringende landen: naast een goede infrastructuur, zowel in wegen als ook digitaal, kennen we een hoog logistiek kennisniveau. XL/XXL magazijnen vragen om gedegen kennis op het gebied van bouwen, logistiek, brandbestrijding en ICT/robotisering. Als het dan ook nog om gevaarlijke stoffen gaat, grijpt dat in op al deze aspecten.

Zeeland bedienen voor de bestelling van internationale expreszendingen. Daarnaast zijn de nationaal opererende afdeling sales support en de afdeling customs in het nieuwe pand ondergebracht. Het sorteercentrum van DHL Express beslaat zo’n 4.000 vierkante meter loods en kantooroppervlakte en biedt werk aan 130 medewerkers. Dagelijks worden in het service center zo’n 5.000 internationale expreszendingen verwerkt. Eigen rijder Remco Berkvens heeft zijn eerste eigen trekker aangeschaft. Berkvens richtte eind 2015 RM Tansport op, met Alphen aan de Maas als thuisbasis. Hij is gespecialiseerd in coil transport tussen Nederland-Duitsland. In eerste instantie startte hij met

een huurcombinatie om het eigen bedrijf van de grond te krijgen. De keuze viel op Kässbohrer. Deze veelzijdige producent van onder andere schuifzeiltrailers biedt een kwalitatief programma aan coil opleggers. Online marktplaats vidaXL laat een groot internationaal distributiecentrum bouwen in Venlo. Het

complex met een oppervlakte van ruim 100.000 vierkante meter betekent circa 400 extra banen voor de provincie Limburg. In 2018 moet het klaar zijn. VidaXL is naar eigen zeggen een van Europa’s snelst groeiende online retailers. Het assortiment bestaat uit artikelen op het gebied van wonen, tuinieren, klussen, wellness en fitness. Het bedrijf werkt in Nederland nu nog vanuit een distributiecentrum in Venray, waar circa 250 mensen werken. Die zullen ook verhuizen naar de nieuwbouw. Ook gaat vidaXL vervoeren met een eigen vloot. Daarvoor werden twaalf identieke Volvo FH 460 Globetrotter XL-trekkers met gesloten opleggers aangeschaft. De trucks zijn volledig uitgerust voor internationaal transport. Baars Transport uit Nieuwland nam recent acht nieuwe Scania’s in gebruik. Later dit jaar komen er nog drie bij. Baars rijdt onder meer voor de Slibverwerking Noord- Brabant (SNB). De aanvoer van het slib gebeurt met kieptrailers vanuit het hele land. Baars kocht ook nog twee Scania R450 Topline 4x2 trekkers die internationaal worden ingezet. Deze trucks

worden ingezet in de bulktransporten Benelux/Frankrijk en Duitsland. Daarnaast is nog een R450 Topline 4x2 met haakarmsysteem aangeschaft die voornamelijk nationaal zal gaan rijden. De laatste drie voertuigen worden medio maart afgeleverd. De Jong Special Services uit Nieuw-Vennep, transporteur van onder andere farmaceutische goederen en lid van Pharma Gateway Amsterdam Schiphol, heeft de Pharma-certificering IATA CEIV behaald. Het verkregen certificaat IATA CEIV (Centre of Excellence for Independent Validators) is een erkenning voor de expertise van De Jong Special Services op farmaceutisch gebied door de International Air Transport Association (IATA). Het certificaat is ontstaan uit de noodzaak om op een goede wijze om te gaan met het vervoer van farmaceutische producten in de gehele luchtvrachtketen. De IATA CEIV-certificering is gebaseerd op internationaal geldende normen op farmaceutisch gebied. De Jong Special Services werd opgericht in 1991.

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf? redactie@nieuwsbladtransport.nl

'Logistiek van gevaarlijke stoffen is een vak apart'  
'Logistiek van gevaarlijke stoffen is een vak apart'  

Nieuwsblad Transport, 15 -21 februari 2017. Auteur: Malini Witlox. Ga voor een abonnement naar www.nieuwsbladtransport.nl

Advertisement