Page 1

Analyse .09

tekst Francine Bardoel en Malini Witlox

Honderd medewerkers obp verliezen baan Het college van bestuur schrijft in een plan aan de leidinggevenden dat bij de centrale diensten ongeveer honderd mensen hun baan verliezen (zeventig fte). Deze diensten moeten tien miljoen euro bezuinigen. De faculteiten bezuinigen vijf miljoen euro. Zij vullen dit in via hun normale begroting die naar beneden moet, hier is geen sprake van een reorganisatie.

H

oewel de invoering van de efficiencykorting voor universiteiten door het kabinet met een jaar is uitgesteld, gaat de bezuiniging van 15 miljoen euro bij Tilburg University gewoon door. In een toelichting aan de leidinggevenden gaf collegevoorzitter Hein van Oorschot aan dat de universiteit gedwongen ontslagen wil voorkomen. De bezuinigingen worden gefaseerd uitgevoerd, de operatie hoeft dus niet in januari 2012 afgerond te zijn. Van Oorschot: “De vacaturestop die is ingevoerd voor ondersteunend- en beheerspersoneel (obp) blijft gehanteerd, maar is niet absoluut. Voor essentiële functies kan een uitzondering worden gemaakt. Overigens zijn er maar vijftig ontheffingen aangevraagd voor het tijdelijke personeel, veel leidinggevenden hebben niets aangevraagd. Slechts enkele mensen hebben geen ontheffing gekregen. Het personeel dat een ontheffing heeft gekregen, hoort medio december of er een verdere verlenging volgt of niet.”

Reorganisatie “De diensten zijn in reorganisatie, maar niet de universiteit als geheel”, benadrukt de collegevoorzitter. De centrale diensten worden harder getroffen dan de faculteiten omdat de universiteit in wil zetten op onderwijsintensivering en academisering. Ook konden de centrale diensten in het verleden niet voldoende maatwerk leveren. “Er is bij de faculteiten zoveel maatwerk nodig, dat we het eigenlijk niet centraal konden beleggen. Veel faculteiten gingen het zelf doen. Daarom gaan we het nu dicht bij het primaire proces organiseren.” Het college van bestuur geeft verder aan dat uit overzichten van de VSNU blijkt dat Tilburg relatief veel ondersteunend personeel heeft. “Van de 13 universiteiten

in Nederland zijn er twee universiteiten die meer obp’ers dan Tilburg University hebben. Wij hebben 44 procent obp (in fte) binnen onze organisatie. 58 procent hiervan zit bij de centrale diensten en 42 procent is werkzaam binnen de faculteiten.” De laatste cijfers die de VSNU aan Univers wil geven zijn van 31 december 2009. Daaruit blijkt juist dat Tilburg University relatief weinig obp’ers heeft (42,2 procent). Tilburg staat op de achtste plaats. Ter vergelijking: Leiden zit op 45,1 procent, Groningen op 47,3 en de Vrije Universiteit Amsterdam op 44,39. Of Tilburg in de tussentijd meer ondersteunend personeel heeft aangenomen terwijl bij de andere universiteiten obp’ers zijn vertrokken, is onbekend.

Strategie Bij de bijeenkomst voor leidinggevenden werd ook gesproken over het rapport Veerman. Veerman adviseert de universiteiten een duidelijke strategie te kiezen. Waar wil de universiteit heen in de toekomst? Van Oorschot: “de universiteit heeft al een redelijk duidelijk profiel, maar is dat proces nog niet afgerond. Er is dus bijvoorbeeld nog geen profiel 2018. Eind 2011 heeft de universiteit duidelijk geformuleerd wat ons profiel is, zo beloof ik.” De personele consequenties van het plan van het college van bestuur moeten nog worden vertaald naar een reorganisatieplan, een sociaal plan en personeelsplan. Op 25 oktober wordt het reorganisatieplan vastgesteld, andere einddata zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het hele traject op 1 januari 2012 afgerond moet zijn. Check UniversOnline voor actueel nieuws over de bezuinigingen.

Er was iets merkwaardigs aan Adam

Column

Navelstaren

N

og niet zo lang geleden zat ik in ons grand café Esplanade samen met een collega die op donkere toon een monoloog hield over iets wat me niet bijster interesseerde. Iets over de hedendaagse studenten of zo. Mijn blik dwaalde door de ruimte. Veel mij nietszeggende gezichten, die blijkbaar elkaar wel wat te zeggen hadden want hun lippen gingen op en neer. Van het sombere betoog van mijn collega was het einde nog lang niet in zicht. Toen ik heel erg moest gapen zag ik het plafond. Grappig. Aan het plafond van de Esplanade zijn enkele canvasdoeken bevestigd met daarop fragmenten van de fresco’s waarmee Michelangelo de Sixtijnse Kapel heeft versierd. God de Vader en Adam de mens, beiden op een wolk, die naar elkaar reiken, waarbij hun vingers elkaar net niet raken. Er was iets merkwaardigs aan Adam op zijn wolk; ik wist zo gauw niet wat, maar iets scheen niet te kloppen. Maar wat? Zijn hart klopte zo te zien wel, en ook met zijn ledematen leek alles op het eerste gezicht in orde. Wat was het dan? Mijn tafelgenoot somberde intussen vrolijk verder over het doemvolle docentenbestaan. Hij leek niet de minste behoefte te hebben aan reacties mijnerzijds. Ik ook niet. Ik keek naar Adam. Nog nooit had ik zo lang en zo intensief naar een blote man gekeken. Ik kreeg pijn in mijn nek. Wat was het toch? En ineens zag ik het. Adam heeft een navel.

Erik-Jan Broers is docent aan de rechtenfaculteit

Univers 12 mei 2011

Honderd medewerkers obp verliezen baan  

Univers Magazine, 12 mei 2011. www.universonline.nl Uitgeverij: Tilburg University. Co-auteur: Malini Witlox

Honderd medewerkers obp verliezen baan  

Univers Magazine, 12 mei 2011. www.universonline.nl Uitgeverij: Tilburg University. Co-auteur: Malini Witlox

Advertisement