Page 1


inhoud 4

Close-up Eind 2010 behaalde de Rail Terminal Eindhoven een AEO-certificaat. Altijd een hele klus, maar het bedrijf kon leunen op de kennis van de Barge Terminal Tilburg.

Woordenlijst

11

Het jargon op een rij: AEO, C-TPAT, EORI, ISPS en ISO 28000.

Internationaal Titi van der Poel, directeur handhaving bij de Douane, verwacht snel wederzijdse erkenning van AEO en C-TPAT.

Ondernemer, ken uzelf!

12

19

Bent u AEO-waardig? Doe de self-assesment.

22-29

De specialisten

31

AEO in cijfers

Welke EU-lidstaat scoort dit jaar het hoogst in AEO-certificering? 34-64

Customs Knowledge ‘Bedrijven onderschatten massaal wat er nodig is voor een certificaat.’ Trade Facilitation ‘De meerwaarde is vooral fiscaal.’ Deloitte ‘Het accent verschuift van het vastleggen van procedures naar het identificeren van risico’s.’ EVO ‘Zonder status verlies je terrein’.

De Index

Alle AEO-gecertificeerde bedrijven in de Benelux, inclusief status.

colofon

De AEO-gids Benelux is een speciale bijlage bij Nieuwsblad Transport en De Lloyd. Tekst Malini Witlox Fotografie Dreamstime, Ries van Wendel de Joode, StockExchange Ontwerp en layout Marijke Klos Project management en eindredactie Donald Suidman Sales manager Yves Vermeulen Druk De Bie, Duffel (België) © Uitgeverij NT Publishers B.V. Rotterdam, januari 2012 Wilt u in een volgende editie van deze gids worden vermeld of meer informatie? Neemt u dan contact op met Yves Vermeulen +31 (0)10 280 10 23, yves.vermeulen@ntpublishers.nl

AEO bedrijvengids Benelux 2012

1


voorwoord

Met gepaste trots presenteren wij u de alweer tweede versie van onze gids met Authorized Economic Operators in de Benelux, verrijkt met diverse artikelen met informatie over deze c­ertificering. Het AEO-certificaat mag inmiddels een inge­bur­gerd fenomeen genoemd worden. Toen de Europese wetgever deze certificering j­aren geleden in het leven riep was er aanvankelijk terughoudendheid bij het bedrijfsleven. Maar die blijkt inmiddels verdwenen te zijn. Steeds meer bedrijven hebben het certificaat aangevraagd, met goede reden want het v­ereenvoudigt de douaneprocedures aanzienlijk en het vergroot de aantrekkelijkheid als g­rensoverschrijdende logistieke dienstverlener. In het voorjaar van 2012 zal het aantal in Nederland verstrekte certificaten de 1000 overschrijden. Dit jaar, 2012, wordt wat dat betreft doorslaggevend voor de AEO, om meerdere redenen. In de eerste plaats omdat het alternatief voor AEO, de vereenvoudigde douanevergunning, door de Douane vanaf dit jaar strenger behandeld zal worden. De douane zal naleving van de 150- dagenregel bij uitvoeraangifte strenger controleren. In maart komt daar handhaving op het gebruik van het EORI-nummer bij. Ook moeten per 31 december alle vergunningen ‘Vereenvoudigde aangifteprocedure’ en ‘Domiciliëringsprocedure’ voldoen aan nieuwe criteria. Bovendien wijzigt in januari een aantal tarieven en wordt een deel van de goederencodes aangepast. De aangepaste criteria voor een vergunning voor douanevereenvoudigingen zijn voortaan vrijwel gelijk aan de criteria die gelden voor het AEO-certificaat. Kortom, er zijn steeds minder redenen om je als bedrijf niet AEO te certificeren. Daarbij komt dat begin dit jaar het langverwachte verdrag met de Verenigde Staten over de wederzijdse erkenning van elkaars certificering getekend zal worden. Wie AEO gecertificeerd is, voldoet dan ook aan de Amerikaanse C-TPAT-eisen. AEO is dus (bijna) een must geworden. Wie dat zo voelt, heeft aan deze gids een prima instrument om een AEO-bedrijf te vinden, of er een te worden

Mike Ackermans Hoofdredacteur Nieuwsblad Transport

AEO bedrijvengids Benelux 2012

3


Sleutels in de k 4

AEO bedrijvengids Benelux 2012


Eind 2010 behaalde de Rail Terminal Eindhoven een AEO-certificaat. Fysiek hoefde er weinig aangepast te worden, wel moest een deel van de procedures herschreven worden.

luis, niet in de la AEO bedrijvengids Benelux 2012

5


sneld tempo afleggen. De basis van onze procedures konden ze kopiëren, maar niet inhoudelijk, want hun operatie en uitvoering ziet er wel deels anders uit.’ Met de toegangsprocedure als voorbeeld, illustreert Maessen waarom de handboeken van Tilburg niet allemaal gekopieerd konden worden. ‘Op de barge ter­ minal ben je meteen binnen als je het gatehouse gepasseerd bent, in Eindhoven kom je binnen bij een gatehouse, maar dan moet je nog De mensen een poort door en contact op­nemen die hier werkten met een reachstackerchauffeur die hadden veel de poort opendoet, voordat je de kennis in hun hoofd zitten, terminal kunt betreden. Dat zijn van maar daardoor die kleine dingen waardoor we de lieten degenen procedures niet konden kopiëren die zulke kennis voor de AEO-aanvraag.’ Van de Geer niet hadden, vult hem aan: ‘We konden leunen bepaalde werkop de procedures van de BTT en zaamheden moesten die omturnen naar de vaak over aan activiteiten en werkwijze van de degenen die het RTE. Door de hulp van Tilburg wel wisten. h­ebben we het redelijk makkelijk gehad.’ Fysieke veranderingen hoefde Van de Geer niet aan te brengen. ‘De rail terminal is op het terrein van Van Rooijen Logistiek (100.000 vierkante meter) gevestigd, maar we hebben wel ons eigen afgeschermd terrein (20.000 vierkante meter). Zowel de buitenschil als de gebouwen zijn beveiligd. Overal hingen al bewegingssensoren, er komen palen uit de grond om toegangswegen te blokkeren, er hangen camera’s, je moet een pasje hebben om langs bepaalde deuren te komen. Die veiErvaring Bij het certificeringsproligheidsmaatregelen hebben we niet vanwege een ces kon de railterminal op de kennis van de barcertificaat genomen. Ik vind dat je beter 70.000 geterminal leunen. Maessen: ‘Tijdens ons eerste euro kunt investeren in beveiliging dan dat je traject hebben we de benodigde AEO-ervaring 70.000 euro aan een klant moet betalen omdat opgedaan. We wisten hoe we een aanvraag in zijn pallets zijn gestolen. Fysiek hoefden we dus moesten dienen, we hadden een voorbeeld asvoor het AEO-certificaat niets te veranderen, het sessment. De RTE kon het traject dus in verIwan van de Geer, technisch directeur bij Van Rooijen Logistiek en verantwoordelijk voor de technische zaken en security van de railterminal, wil best een interview geven over de AEO-aanvraag van de Rail Terminal Eindhoven (RTE), maar alleen in gezelschap van Iwan Maessen (terminalmanager bij de Barge Terminal Tilburg) en Rolf van de Ligt (momenteel projectmanager B-IC, voormalig projectmanager CPvision). Die twee hebben namelijk een groot aandeel geleverd in het verkrijgen van het certificaat. Van de Geer: ‘De Rail Terminal Eindhoven is onderdeel van de Van Rooijen Groep die vestigingen heeft in Eindhoven en Turnhout. In Eindhoven exploiteren we sinds 2001 een railterminal. In 2005 is de railterminal in Eindhoven een samenwerkingsverband aan gegaan met de bargeterminal in Tilburg. Zij regelen de treinen en de klanten, wij voeren het karwei uit.’ De Barge Terminal Tilburg verkreeg zelf begin 2009 als eerste inland terminal in Nederland een AEOstatus. Van de Ligt: ‘Omdat de RTE als locatie staat opgevoerd onder de entrepotvergunning type-C van de BTT, golden de AEO-eisen ook voor de locatie in Eindhoven. Maar omdat Eindhoven voor de douane een zelfstandige entiteit is, is een op zichzelf staand AEO certificeringstraject doorlopen.’

6

AEO bedrijvengids Benelux 2012


Rail Terminal Eindhoven hoefde fysiek niets te veranderen, maar moest wel de procedures aanpassen.

ging vooral om aanpassing en omschrijving van de procedures. We hadden bijvoorbeeld al een sleutelbeleid en registreerden welke sleutels we uitgaven. Maar we hadden nooit geteld hoeveel sleutels we in totaal hadden. Dat moet je bijhouden. Ook moesten we de sleutels in een kluis bewaren en niet in een bureaula. Een andere aanpassing betreft het handboek voor chauffeurs. Dat gebruikten we ook voor de rangeerders. Dat is veranderd, we hebben nu ook een handboek rangeerder. En we vroegen bij ons personeelsbeleid wel om een verklaring van goed gedrag, maar dat was niet omschreven in een procedure.’ De Barge Terminal Tilburg moest in 2009 bij haar AEO-aanvraag het wiel helemaal zelf uitvinden. Maessen blikt even terug op die tijd. ‘We hadden meegedaan aan een inlandterminalproject van Det Norske Veritas en zo een ISO 28000 certificaat bemachtigd. We hoorden toen dat

dat certificaat voor 80 procent overlapte met de AEO. Daarom is besloten meteen het AEO-traject in te gaan, met de beoogde douanevoordelen en de toekomstige veranderingen naar horizontaal toezicht in de keten in het achterhoofd. Als je die status kunt krijgen zonder daar te veel effort in te steken, is het altijd interessant. We hebben het dus niet gedaan omdat we bang waren klanten te verliezen zonder AEO-status. Klanten vroegen er toen ook niet of nauwelijks om. Maar je kunt beter voorop kunt lopen en zorgen dat je er klaar voor bent, dan reactief te reageren.’ Noodzaak Is een AEO-status anno 2011 wel

nodig om klanten binnen te halen? Maessen: ‘Het maakt de samenwerking voor relatief kleine ondernemingen makkelijker in relatie met de multinationals en electronicagiganten van deze wereld. Waar voorheen een Externe Auditor van

AEO bedrijvengids Benelux 2011

7


de verlader meerdere controles kwam uitvoeren, is nu een EORI-nummer voldoende om deze p­artijen te overtuigen dat veiligheid en kwaliteit van de goederenstroom is verzekerd. Dit maakt het proces om deze klanten binnen te halen makkelijker. Maar ik vraag me wel af of klanten weg zouden blijven als we geen AEO certificaat hadden. Vooralsnog heb ik niet gemerkt dat andere bedrijven zonder AEO-status minder opdrachten krijgen.’ Ook voor de bargeterminal gold destijds dat ze op het gebied van fysieke veiligheid weinig hoefden te veranderen. ‘We hebben wel een heleboel moeten schrijven. Verschillende procedures zijn bij elkaar gevoegd tot een handboek. Per functie en per proces lag er al een instructie, daar is een totaalplaatje van gemaakt. Omdat we geen fysieke aanpassingen hoefden te doen, vielen de investeringen mee. Als je een hekwerk, stroomvoorziening, nachtcamera’s, infarood beveiliging en toegangscontrolesysteem moet installeren, praat je al snel over een investering van tonnen.’ Procedures beschreven hebben is een ding, die procedures ook handhaven is wat anders. Alles valt of staat met de manier waarop het personeel met de regels omgaat.

CPvision stuurde daarom mystery guests naar de BTT toe. ‘Die guests hebben de bewustwording bij het personeel getest. Er loopt iemand zonder hesje op het terrein foto’s te maken. Ga je daarheen of denk je dat het met een andere collega afgesproken is? De eerste keer kon de mystery guest hier twintig minuten rondlopen, de tweede keer was er binnen enkele seconden iemand bij’, licht Maessen toe. Van de Geer: ‘Die mystery guests zijn bij ons niet langs geweest. Dat hoeft ook niet. Ons terrein beslaat 20.000 vierkante meter. Er werken 8 mensen. Als daar iemand loopt die er niet hoort, valt het meteen op. De BTT heeft nu een AEO-status en een ISO 28000 certificaat.’ Toch is dat voor Maessen niet voldoende. ‘ AEO is op dit moment een constante factor. We zijn nu bezig met ISO 28001 en ISO 28002, je moet continu een verbeteringsslag maken, vind ik.’ 

AEO bedrijvengids Benelux 2012

9


De Incoterms 2010 verklaard Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint. Daarvoor bestaan sinds 1936 de Incoterms van de International Chamber of Commerce.

De Incoterms zijn een nauwkeurige beschrijving van de r­echten en plichten van koper en verkoper. Ze zijn voor het laatst herzien in het najaar van 2010. In dit Handboek Incoterminologie bundelt export troubleshooter Piet Roos 25 jaar praktijkervaring met het gebruik van Incoterms. Hij licht elke term toe en lardeert ze met aanprekende voorbeelden uit het bedrijfsleven. Want te vaak blijkt dat ondernemers onvoldoende op de hoogte zijn van de consequenties van het gebruik van I­nco­terms. De kennis in dit handboek is daarom onmisbaar voor e­xporteurs, importeurs en logistiek dienstverleners.

Incoterminologie 2010 Handboek voor het gebruik van de Incoterms

€ 24,50 incl. btw

Bestel nu www.nieuwsbladtransport.nl/incoterms


onmisbare begrippen

AEO Authorised Economic Operator is een status die bedrijven bij de douane kunnen aanvragen. De status wordt aangevraagd in het land waar het bedrijf een hoofdvestiging heeft. Een AEO-status is niet verplicht, wel biedt een certificaat allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo verleent de douane verschillende faciliteiten voor fysieke douanecontroles aan bedrijven met een AEO-status. Goederen van bedrijven met een AEO-status kennen minder oponthoud en controles. Er zijn drie soorten AEOcertificaten: het certificaat Douanevereenvoudigingen (AEO Customs), het certificaat Veiligheid (AEO Security) en een gecombineerd certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid (AEO Full).

ISPS Naast de AEO-regelgeving, heeft de douane nog meer regels om marktdeelnemers te onderscheiden op gedrag. Zo is er de ISPScode. Deze International Ship and Port facility Security werd in december 2002 door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgesteld. Het betreft een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en terminals. De ISPS code is verplicht voor alle schepen op internationale reizen, die meer dan 500 ton aan lading vervoeren.

ISO 28000

C-TPAT De Amerikaanse tegenhanger van AEO is Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), een overheidsprogramma van het US Customs & Border Protection om de Amerikaanse grenzen te beveiligen.

EORI

Een andere norm is ISO 28000. Deze norm is ingesteld om de veiligheid van de supply chain te kunnen waarborgen. Met het hulpmiddel kunnen bedrijven mogelijke dreigingen inventariseren om vervolgens de juiste maatregelen te nemen. ISO 28001 beschrijft best practices en ISO 28002 biedt normen voor procesnormen voor een veilige en robuuste logistieke keten.

Alle in Europa gevestigde en actieve marktdeelnemers is een EORI-nummer toegekend (Economic Operators Registration and Identification nummer). Met dit nummer kunnen de marktdeelnemers in alle lidstaten op dezelfde manier worden ge誰dentificeerd.

AEO bedrijvengids Benelux 2012

11


Titi van der Poel directeur handhaving douane nederland

12

Verdrag

AEO bedrijvengids Benelux 2012


Dreamstime

Begin 2012 ondertekenen Europa en Verenigde Staten een verdrag voor wederzijdse erkenning van AEO en C-TPAT. Dat verwacht Titi van der Poel, directeur handhaving bij de Nederlandse Douane.

met VS nadert AEO bedrijvengids Benelux 2012

13


Maandenlang leek er geen schot te zitten in de onderhandelingen met de VS over wederzijdse erkenning van de veiligheidsprogramma’s AEO en C-TPAT. Er kwam dit najaar dan wel een Amerikaanse delegatie naar E­uropa om in diverse landen de Nationale Douane te bezoeken, toch hadden consultants en b­rancheorganisaties er geen v­ertrouwen in dat er - vier jaar nadat de AEO ingevoerd was alsnog een akkoord zou komen. Een onterecht gebrek aan v­ertrouwen, want begin 2012 zal het verdrag met de VS dan eindelijk getekend worden aldus Van der Poel. ‘Het is niet zo dat we vier jaar lang stil hebben gezeten. Maar voordat je een verdrag kan tekenen, moet je elkaars programma valideren, de werking in de praktijk zien en toetsen. Dat is nu gebeurd. Ook met China praten we over wederzijdse erkenning, maar die handtekening is verder weg.’ Boost De AEO zal door die

wederzijdse erkenning mogelijk een boost krijgen. Begin november stond de AEO-teller op 615 Nederlandse bedrijven met een certificaat. Van der Poel: ‘Begin 2012 halen we de duizend. Er zitten heel veel a­anvragen in de pijplijn. Dat heeft te maken met de aangepaste criteria voor douanevergunningen. Uiterlijk 31 december 2011 moeten alle vergunningen vereenvoudigde aangifteprocedure en domiciliëringsprocedure voldoen

Het is niet zo dat we vier jaar lang stil hebben gezeten. Maar voordat je een verdrag kan tekenen, moet je elkaars programma valideren, de werking in de praktijk zien en toetsen.

aan nieuwe criteria. Die criteria zijn vrijwel gelijk aan de criteria die gelden voor het AEO-certificaat douanevereenvoudigingen. Daarom besluiten veel bedrijven dan maar meteen een AEOstatus aan te vragen. Ik verwacht dat de groeispurt ook in 2012 doorzet, maar getallen durf ik niet te noemen. Medio 2012 zal het wel stabiliseren.’ Zelfs als het aantal van 1000 aanvragen wordt gehaald, is het een stuk minder dan de 3000 waar de Nederlande Douane begin 2008 op mikte. Van der Poel geeft toe dat die eerste schatting niet klopte. ‘Maar we hadden ook geen enkele ervaring met de AEO. Daar komt bij dat bedrijven niet zo maar een certificaat krijgen. Tussen 2008 en 2011 hebben 260 bedrijven hun aanvraag weer ingetrokken, de meeste in 2008. Het gaat om bedrijven die soms alleen de kruisjeslijst invulden en dachten er dan al te zijn. Maar dat is niet genoeg. Je moet niet alleen je procedures goed beschreven hebben, maar ze moeten ook binnen de organisatie zijn geïmplementeerd .’ Advies Opvallend is dat de

douane nog geen enkele aanvraag heeft afgewezen. ‘Als we een aanvraag formeel afwijzen, komt dat in de Europese database te staan. Dat is slechte reclame voor een bedrijf. Bedrijven komen negatief in het nieuws, terwijl het best zo kan zijn dat ze de zaken in de praktijk uitstekend hebben

AEO bedrijvengids Benelux 2012

15


Lijst Inmiddels gebruiken 24 van de 27

EU-landen deze vragenlijst. Alleen Neder-

lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Wij vragen bijvoorbeeld alleen of het bedrijf een procedure omschreven heeft. In de Europese vragenlijst wordt ook gevraagd wat er in die procedure staat. Dan moet je dus alle teksten uit de procedure kopiëren naar het aanvraagformuluier voor AEO. Het past niet bij de uitgangspunten van de N­ederlandse douane om vooraf al die informatie op te vragen. De Europese vragenlijst wordt nu aangepast. In hoeverre het dan op het Nederlandse systeem gaat lijken, weet ik niet. We zullen met de diverse koepels opnieuw over de aangepaste

In 2014 wordt g­ebruik van de Europese vragenlijst verplicht.

land, Denemarken en Groot-Brittannië doen het op hun eigen manier. In 2014 wordt g­ebruik van de Europese vragenlijst verplicht. Van der Poel: ‘De Europese vragenlijst is een

vragenlijst overleggen. Maar ik realiseer me dat we - ook als het niet bij het Nederlandse werkwijze past - in 2014 overstag moeten gaan.’ 

AEO bedrijvengids Benelux 2012

17

Europese Commissie

geregeld, maar dat hun procedures gewoon niet op papier staan. Om die slechte pr te voorkomen, adviseren we een bedrijf de aanvraag in te trekken. Overigens gebeurt het best vaak dat een bedrijf dan administratief orde op zaken stelt en later alsnog een nieuwe aanvraag indient’. De Europese Commissie kwam in 2010 met een nieuwe self-assessment questionnaire, een standaard vragenlijst die lidstaten bij de AEO-aanvraag kunnen gebruiken.


checklist self assesment

Ondernemer ŠRies van wendel de joode

ken uzelf! Is uw bedrijf AEOwaardig? Doe de zelf-check en ontdek wat vereist is om voor een certificering in aanmerking te komen.

De AEO-status krijgt u niet zomaar: uw organisatie dient op diverse onderdelen gedegen gestructureerd te zijn. Om u een goed idee te geven, hebben we de belangrijkste criteria nog maar eens op een rij gezet. Aan u om uzelf rapportcijfers te geven... zolang u maar niet smokkelt.

AEO bedrijvengids Benelux 2012

19


checklist self assesment 1.Volgt u de wettelijke voorschriften?

8. Wat is de staat van uw solvabiliteit?

___ Er is naleving van de douanewetgeving en andere regelgeving

___ Gezonde financiële situatie om aan zakelijke verplichtingen te kunnen voldoen

___ Er is sprake van onregelmatigheden 2. Hoe zijn uw financiële en logistieke administratie ingericht? ___ Organisatie van de computeromgeving ___ Structuur van de financiële administratie

9. Beschikt u over een eigen, interne veiligheidsbeoordeling? ___ Ik heb de veiligheidsrisico’s vastgesteld door het instellen van een interne beveiligingsorganisatie

___ Structuur van de logistieke administratie

___ Ik beschik over gedocumenteerde veiligheidsroutines

3. Voert u een intern controlesysteem?

___ Ik beschik over interne controleprocedures met betrekking tot veiligheidsincidenten

___ Ik voer een administratieve organisatie en beschik over een intern controle system ___ Ik heb procedures ingesteld voor het wijzigen van stamgegevens 4. Op welke manier verloopt de goederenstroom in uw organisatie? ___ Ik volg vastomlijnde procedures met betrekking tot interne goederenbewegingen ___ Er zijn een aankoop- en ontvangst procedures voor inkomende goederen

___ Ik beschik over veiligheidscertificering voor (vervoers)veiligheid ___ Ik beschik over specifieke veiligheidseisen voor goederen ___ Ik laat een risicobeoordeling verzorgen door een extern beveiligingsbedrijf ___ Ik voldoe aan door derden (verzekerings maatschappij, klanten) gestelde veilig heidseisen

___ Ik volg vastomlijnde procedures om voorraden te kunnen controleren

10. Hoe staat het met de toegang tot de bedrijfsruimte(n)?

___ Ik volg vastomlijnde procedures om het productieproces te kunnen controleren

___ Er is een toegangscontrolesysteem voor personen, voertuigen en goederen

___ Ik volg vastomlijnde verkoop- en afgifte procedures voor uitgaande goederen

___ Ik beschik over standaardprocedures bij onrechtmatige indringing

5. Wat zijn uw douaneroutines?

11. Welke fysieke beveiliging is aanwezig?

___ Ik volg vaste routines voor douaneaangiften ___ Ik volg vaste routines voor het beheer van economische handelsvergunningen

___ Er is beveiliging van de buitenbegrenzing van de bedrijfsruimten

6. Is er voldoende Informatiebeveiliging en bescherming van uw computersystemen?

___ Er bevinden zich adequate sloten en verlichting van gebouwen en terreinen

___ Ik heb maatregelen ingesteld ter voorkoming dat onbevoegden toegang kunnen verkrijgen tot mijn computersystemen

___ Ik volg procedures voor detoegang tot sleutels

___ Er zijn procedures voor toegang(sniveaus) voor computersystemen 7. Is uw documentatie beveiligd? ___ Ik heb maatregelen genomen tegen onbevoegde kennisname van gevoelige documenten ___ Ik stel eisen aan handelspartners inzake het omgaan met vertrouwelijk informatie

20

___ Er is sluiting of bewaking van deuren en poorten

___ Ik volg procedures voor het parkeren van particuliere voertuigen ___ Ik volg procedures voor controle en onder- houd van buitenbegrenzing en gebouwen 12. Hoe gaat u om met laadeenheden? ___ Ik volg vastomlijnde routines voor toegang tot laadeenheden ___ Er is voortdurend toezicht op laadeenheden of plaatsing in een veilige ruimte

AEO bedrijvengids Benelux 2012


checklist self assesment ___ Ik gebruik verzegelingen die voldoen aan bestaande ISO-normen

___ Ik volg procedures voor inspectie van de laadeenheden zelf (de ‘7 punten controle’) ___ Ik volg procedures bij onrechtmatige indringing en/of manipulatie van laadeenheden 13. Hoe verlopen uw logistieke processen? ___ Ik voer een veiligheidsbeleid betreffende externe expediteurs/vervoerders 14. Voldoet u aan niet-fiscale eisen? ___ Ik volg routines met betrekking tot goederen waarvoor niet-fiscale eisen gelden 15. Hoe behandelt u binnenkomende goederen? ___ Ik beschik over procedures voor controle op binnenkomende transporten ___ Ik volg routines om aan derden opgelegde veiligheidsmaatregelen te controleren ___ Er is toezicht op de ontvangst van goederen ___ Er zijn administratieve procedures voor de ontvangst van goederen ___ Er zijn procedures voor ontdekte verschillen en/of onregelmatigheden

In kort bestek: wat is vereist voor een AEO-certificering? Opslag van goederen • Indien nodig gescheiden opslag van verschillende soorten goederen • •

Alleen bevoegde toegang tot opslagruimten voor categorieën medewerkers Procedures voor ontdekte verschillen en/of onregelmatigheden

Productie van goederen • Veiligheidsprocedures voor de integriteit van het productieproces • Toegangsbevoegdheid tot productie ruimte voor categorieën medewerkers • Veiligheidsmaatregelen voor externe werkzaamheden (bijv. verpakken) • Kwaliteitscontrolesysteem voor de goederen Het laden van goederen • Procedures voor controle op uitgaande transporten • Routines om door klanten opgelegde veiligheidsmaatregelen te controleren • Toezicht op het laden van de goederen • Administratieve procedures voor het laden van de goederen

Beoordeel ieder aspect op een schaal van 0 tot 5 en zie wat je nog te doen staat: Score 0: u heeft geen beheersingsmaatregelen toegepast. Score 1: de interne beheersing van bedrijfsprocessen is ad hoc en ongeorganiseerd.

• Procedures voor ontdekte verschillen en/of onregelmatigheden Veiligheidseisen voor handelspartners • Met handelspartners getroffen regelingen over veiligheidsmaatregelen • Procedures bij incidenten over aan handels- partners gestelde eisen

Score 2: de interne beheersing van bedrijfsprocessenkent een vast patroon.

Veiligheidseisen personeel • Personeelsbeleid omvat ook veiligheids eisen

Score 3: de interne beheersing van bedrijfsprocessenis beschreven en bekend.

• Onderzoek van veiligheidsachtergrond van toekomstige personeelsleden

Score 4: bedrijfsprocessen worden intern gecontroleerden geëvalueerd.

• Veiligheidsopleiding en –training voor het desbetreffende personeel

Score 5: interne beheersingsmaatregelen zijn geïntegreerdin de bedrijfsprocessen en worden voortdurend geëvalueerd.

• Veiligheidseisen voor tijdelijk personeel Diensten door derden • Veiligheidseisen opgenomen in contracten voor uitbesteed werk

AEO bedrijvengids Benelux 2012

21


consultant Customs Knowledge

De teller gaat mogelijk te In november 2011 hadden 615 Nederlandse bedrijven een AEO-status. Volgens de douane stijgt dat aantal, maar Bart Boersma, eigenaar van adviesbureau Customs Knowledge, sluit niet uit dat de teller juist zal teruglopen.

‘De afgelopen drie jaar hebben bedrijven soms vrij gemakkelijk een AEO-status gekregen. Er werd wel gecontroleerd of ze aan de eisen voldeden, maar ook de douane wist nog niet goed hoe ze met de aanvragen om moesten gaan. Alles wat je doet, is beter dan niets, was de gedachtegang en dus werd vrij makkelijk een AEO-certificaat afgegeven. Inmiddels heeft de douane een best practice ontwikkeld. Ik denk dat een klein deel van de bedrijven die twee of drie jaar geleden een certificaat heeft gekregen, nu door de mand gaat vallen. Ik ben benieuwd of hen het certificaat ook echt ontnomen zal worden.’ VOORRANG Bedrijven met een AEO-status zouden minder vaak gecontroleerd worden. En als er al een controle was, dan zouden ze voorrang krijgen. Van die Fast Lane merken bedrijven met een AEO-status weinig, zo klagen ze. Boersma herkent die geluiden. ‘Ik hoor zelfs verhalen van bedrijven met een AEO-status die nog vaker worden gecontroleerd. Aan de hand van het EORI-nummer kun je zien of iemand

22

een AEO-status heeft, maar de diverse Europese systemen zijn nog niet goed gekoppeld. Een AEO-bedrijf dat op basis van hun goederenstroom bijvoorbeeld een rood profiel heeft, zou vanwege de AEO-status minder vaak gecontroleerd moeten worden. Dat is niet automatisch zo. Wel is het zo dat als een bedrijf dan belt met de douane, het geregeld wordt en de extra controles vervallen.’

AEO bedrijvengids Benelux 2012


ruglopen helemaal in de koelkast. Ook zijn er veel bedrijven die ISO-gecertificeerd zijn of voldoen aan de ISPS-code, en denken makkelijk een certificaat te krijgen. Ze hebben op het vlak van veiligheid dan wel veel geregeld, maar op douanegebied nog niets. Kijk, grote bedrijven zijn het aan hun stand verplicht om een AEOstatus te hebben. Maar ik zie ook veel kleine bedrijven die helemaal niet aan een status toe zijn, ze moeten zoveel in een keer veranderen, ze zijn nog veel te vroeg.’ Maatwerk Complicerende factor is dat er

Bedrijven onderschatten volgens Boersma massaal wat er gedaan moet worden om een certificaat te krijgen. ‘Ik weet bijvoorbeeld van een bedrijf waarbij de manager in het weekend even naar de AEO had gekeken en de kruisjeslijst had ingevuld en op maandag een aanvraag indiende. Pas als zo’n aanvraag wordt afgewezen komen bedrijven naar ons en andere advies-bureau’s toe. Een enkeling zet de aanvraag

geen duidelijke norm is. Wat moet je wel doen en wat niet? ‘Zo’n norm kun je ook niet opstellen. Ieder bedrijf is anders, iedere situatie wijkt weer af. Een expediteur werkt anders dan een verlader en zelfs de ene tankterminal is de andere niet. Het blijft maatwerk.’ In 2007, bij de invoering van de AEO, schatte de douane dat duizenden bedrijven een aanvraag in zouden dienen. Vier jaar later hebben dus 615 bedrijven dat gedaan. Volgens Boersma staat de AEO getalsmatig nog echt in de kinderschoenen. ‘Een organisatie als EVO heeft 30.000 leden. Dat geeft theoretisch het AEOpotentieel aan. En bij de bedrijven die nu wel een certificaat hebben, is er veelal sprake van dubbeling. Zo hebben zowel Kuehne+Nagel NV als Kuehne+Nagel Logistics BV een certificaat, zodat het aantal unieke bedrijfsnamen beduidend lager dan 615 zal liggen.’ 

AEO bedrijvengids Benelux 2012

23


Hoogvlieger in e-freight! Werken via e-Freight scheelt veel tijd en geld, iedere dag weer. Als koploper in het werken met e-Freight r­ealiseren wij een duurzame besparing voor het m­ilieu. Naast de belangrijke AEO-certificering l­aten we onze r­elaties de voordelen graag e­r varen. Ga naar www.aerocar.nl en deel mee in ons succes.

Qualified for quality


consultant Trade Facilitation

Vooral fiscaal voordeel Een Fast Lane voor bedrijven met een AEO-certificaat? Alleen op papier is dat een voordeel. Volgens Noël Egberts, directeur bij Trade Facilitation merken de gecertificeerde bedrijven niets van een vermindering van het aantal controles. ‘Als er drie containerschepen in de R­otterdamse haven liggen, praten we al over 30.000 containers. De douane kan daar 0,1 procent van controleren. Er wordt dus al zo weinig gecontroleerd, dat een AEO-status geen verschil maakt. De toegevoegde waarde van een AEO-certificaat moet je dan ook vooral zoeken op het gebied van fiscalisme.’

‘Er is maar één meerwaarde richting de overheid: de borgstellingen gaan flink omlaag. Een olieterminal die normaal bijvoorbeeld 8 miljoen euro aan garanties moet hebben, kan het nu doen met 6 ton.’ Ook kunnen bedrijven bepaalde procedures eenvoudiger doorlopen. Bedrijven zonder AEO kunnen momenteel gebruik maken van de vereenvoudigde aangifteprocedure. Egberts: ‘Dat voorrecht vervalt voor hen. Om in aanmerking te komen voor vereenvoudingen, zoals bij het opslaan van goederen in entrepot, moet je straks AEO-gecertificeerd zijn.’ Er is nog een ander v­oordeel, aldus Egberts. ‘Vanuit een bedrijfsmatige optiek is een AEO scan wel een goed middel om de bestaande organisatie eens door te lichten en te kijken wat er beter kan. Veel bedrijven hebben financieel voordeel behaald door deze optimalisaties.’ Bedrijven proberen vaak eerst op eigen kracht een AEO-certificaat te bemachtigen. ‘De ervaring leert dat mensen maanden bezig zijn als ze alle informatie zelf binnen hun bedrijf moeten verzamelen. Je hebt gewoon een adviseur nodig of een interimmer die het project trekt.’ Bij de invoering van de AEO-certificering in 2007 verwachtte de douane een sneeuwbaleffect. Duizenden bedrijven zouden een aanvraag indienen voor een certificaat. November 2011 stond de teller op 615 afgegeven certificaten. Komt, nu de regelgeving rondom vereenvoudigingen verandert, de AEO-sneeuwbal alsnog op gang? Egberts verwacht het niet. ‘De meeste bedrijven met een certificaat zijn logistiek dienst­verleners. Zij zien het als marketinginstrument. Maar die dienstverleners zijn voor de douane eigenlijk niet de belangrijkste doelgroep. Die richt zich meer op exporteurs en importeurs. Vanwege de verplichte vereenvoudigingen zal het aantal aanvragen wel versneld toenemen, maar het zullen er geen duizenden worden.’  AEO bedrijvengids Benelux 2012

25


keurmeester Deloitte

Enorme stijging van certificaten Wat nou, de AEO een mislukking? Marinus de Jager, consultant bij Deloitte, heeft genoeg van alle negativiteit. Met wat keiharde feiten illustreert hij dat het best goed gaat. ‘Ik heb er de Europese cijfers op nageslagen’.

‘In januari 2010 waren er in Europa minder dan 2000 certificaten afgegeven. In oktober 2010 was dat al gestegen naar bijna 3500 certificaten, in april 2011 stond de teller op 5000 en in oktober 2011 op 7000. Een enorme stijging dus. En als je de verschillende landen met elkaar vergelijkt, zie je dat ook de landen die het eerst slechter deden, zoals Polen en Italië, langzaam in beginnen te h­alen. Ook Nederland doet het netjes.’ De Jager baseert zich op een lijst van de E­uropese Unie. Daar dient wel een kant­tekening bij gemaakt te worden. Niet alle bedrijven die een AEO-certificaat binnenhalen, willen op die lijst genoemd worden. Tevens werkt niet ieder land de lijst even ijverig bij. ‘In Nederland zien wij de certificering als marketingtool. We hopen er nieuwe klanten mee binnen te halen. In andere landen denken ze soms dat het k­lanten afschrikt. Een potentiële klant die zich zelf niet netjes aan alle regels houdt, doet liever geen zaken met een AEO-bedrijf. Die bedrijven verzwijgen dus dat ze gecertificeerd zijn.’ De Nederlandse bedrijven die een certificaat aan willen vragen, gaan in eerste instantie

26

zelf met de aanvraag aan de gang. ‘Er zijn volgens De Jager twee groepen bedrijven voor wie het lastig wordt een certificaat te bemachtigen. Bedrijven die helemaal geen procedures hebben en de bedrijven die wel procedures hebben, maar die niet op papier hebben gezet. BEROEP ‘We merken dat de douane een aanvraag niet snel afwijst. Bij een officiële beschikking kan een bedrijf namelijk in beroep gaan tegen de afwijzing. De d­ouane moet dan uitleggen waarom een AEOaanvraag is afgewezen, maar dat is lastig. Ze beoordeelt de aanvragen namelijk op basis van een onderbuikgevoel en ervaring van de douaniers. In hoeverre is er draagkracht bij het bedrijf, hoe gaat het personeel er mee om? Die zaken kun je niet altijd keihard onderbouwen. Er komt dus geen beschikking met afwijzing, maar de douane adviseert de bedrijven om de aanvraag in te trekken. De bedrijven stappen daarna vaak naar een consultant. Op basis van onze informatie dienen ze soms een nieuwe aanvraag in, maar het komt ook voor dat ze de aanvraag definitief intrekken.

AEO bedrijvengids Benelux 2012


douane vraagt nu nog: ‘heeft u een procedure om…?’ Op de Europese lijst staan vragen als: ‘hoe heeft u risico X of Y afgedekt?’ Afwachtend ‘De Europese vragenlijst wordt

Soms werken ze al jaren volgens een bepaalde methode en zijn ze niet klaar voor verandering.’ De Europese Commissie heeft in 2010 een ­standaard vragenlijst ontwikkeld (de zogenoemde self-assessment questionnaire) die l­idstaten bij een aanvraag kunnen gebruiken. Nederland heeft ervoor gekozen deze vragenlijst nog niet te gebruiken. De Jager: ‘In de Europese vragenlijst v­erschuift het accent van het vastleggen naar p­rocedures naar de identificatie van risico’s. De N­ederlandse

pas in 2014 verplicht gesteld, maar 25 van de 27 Europese landen werken er nu al mee. W­aarom Nederland achterblijft, weet ik niet. Misschien dat het eerst de kinderziektes afwacht? Als het gaat om wederzijdse erkenning van de AEOwetgeving door landen zoals China en de VS, zou het wel helpen als er een gezamenlijke v­erplichte lijst is. Nu mag ieder land zelf beoordelen of een bedrijf aan de eisen voldoet, dat wekt in niet-EU-landen geen vertrouwen. Ze hebben zo geen controle over de kwaliteit van een certificaat’ Bedrijven zonder AEO-status kunnen nu nog gebruik maken van de douanewetgeving rondom vereenvoudigde aangifteprocedure. Dit voorrecht vervalt volgend jaar. De Jager verwacht dat daardoor de animo voor een AEOcertificaat wel zal stijgen. ‘Maar alleen voor AEO-vereenvoudigingen, niet voor AEO-veiligheid. Qua marketing maakt het ook niet uit wat voor certificaat je hebt. Bedrijven zeggen alleen dat ze gecertificeerd zijn, niet hoe.’ 

AEO bedrijvengids Benelux 2012

27


brancheorganisatie EVO

‘Zonder status verlies je terrein’ Het wil maar niet vlotten met de wederzijdse erkenning van AEO en de v­eiligheidsprogramma’s van andere landen. Alleen met Japan kwam de E­uropese douane tot overeenstemming. Overeenkomsten met landen als China en de V­erenigde Staten laten op zich wachten. Godfried Smit, Manager European Affairs bij EVO, verwacht voorlopig ook geen groen licht. ‘Het overleg met de VS verloopt uiterst stroperig. De gesprekken hebben lang stilgelegen. De VS heeft recentelijk wel een douanedelegatie naar de verschillende Europese lidstaten gestuurd om te kijken hoe de lidstaten met de AEO-certificering omgaan, maar dat lichtpuntje geeft me niet direct het vertrouwen dat de erkenningsproblemen volgend jaar opgelost zijn. Ook het overleg met China wil niet opschieten. Bedrijven met een AEO-status zullen het qua wederkerigheid dus voorlopig moeten doen met Japan en wat kleinere landen in de zoom van de Europese Unie zoals Zwitserland en Noorwegen.’ We gaan even terug naar 2007, het jaar dat de EU met het AEO-certificaat kwam. De douanediensten in verschillende landen beloofden de bezitters gouden bergen, waaronder een Fast Lane. ‘Van die Fast Lane is anno 2011 weinig te merken. In Nederland ligt het aantal fysieke controles al laag, gemiddeld 1 procent bij een reguliere goederenstroom. Bij AEO-bedrijven daalt het aantal controles met de helft, maar je moet wel heel grote volumes hebben om daar iets van te merken. Smit vervolgt: ‘Het idee dat bedrijven additionele voordelen krijgen, boven­op de douaneregelingen die ze al kennen, slijt. Het proces keert zich om. Als je geen AEO-status hebt, ga je terrein verliezen ten opzichte van de situatie die je al had.’ Smit doelt op de veranderde douanewetgeving voor vereenvoudigingen. De douane verandert de criteria rondom de vergunningsafgifte voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifteprocedure. De nieuwe criteria zijn gebaseerd op de eisen voor de AEO-status. Smit: ‘Dat leidt ertoe dat veel bedrijven die AEO-status vereenvoudigingen nu alsnog aanvragen. Ik denk dat het aantal gecertificeerde bedrijven nog wel gaat stijgen.  AEO bedrijvengids Benelux 2012

29


AEO-toppers Het braafste jongetje van de klas of de slimste handelsnatie? Welk Europees land heeft relatief de meeste AEO’s? aeo’s aeo’s per mln inw

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Duitsland 3860 Malta 16 Nederland 659 Luxemburg 18 Zweden 310 Slovenie 61 Oostenrijk 192 Belgie 183 Hongarije 172 Ierland 67 Cyprus 11 Polen 477 Denemarken 55 Estland 12 Tsjechie 90 Frankrijk 538 Finland 45 Italie 448 Letland 18 Spanje 336 Slowakije 38 Portugal 69 Litouwen 20 Verenigd Koninkrijk 263 Bulgarije 13 Griekenland 17 Roemenie 33

42,5 39,4 36,9 36,6 33,7 27,4 22,4 15,9 15,0 14,9 13,8 11,8 10,0 9,2 8,5 8,4 7,8 7,5 7,1 6,7 6,7 6,2 5,3 4,2 1,6 1,5 1,4

Duitsland wint, opvallend gevolgd door Malta. Nederland moet het met een bronzen plak doen. België staat op een achtste plaats. Een groot land als het Verenigd Koninkrijk (24) staat opvallend laag op de ranglijst. 

Top 5

meeste AEO’s

1. Duitsland 3.860 2. Nederland

659

3. Frankrijk

538

4. Polen

477

5. Italië

448

(Stand per 16 december 2011)

AEO bedrijvengids Benelux 2012

31


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs BelgiË ”K” Line (Belgium) NV

AEOF

15-12-2009

A. HARTRODT (BELGIUM) AIRFREIGHT

AEOF

25-10-2011

AFTON CHEMICAL LTD

AEOF

1-4-2010

AGIO CIGARS BELGIUM

AEOF

12-5-2010

ALBEMARLE EUROPE

AEOF

1-9-2010

ALCON-COUVREUR

AEOF

8-10-2010

ALLCHEM S.A.

AEOF

10-11-2010

ALPRO

AEOF

27-4-2011

ANTWERP GATEWAY

AEOS

13-7-2011

ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE

AEOF

15-3-2011

APM Terminals Zeebrugge

AEOF

29-7-2009

APROJECTS

AEOS

13-7-2011

Algemene Houtbehandelingen

AEOS

1-9-2009

Algemene vervoeronderneming Lokere NV

AEOF

1-9-2009

Aneka

AEOF

20-11-2009

Atlas Copco Airpower

AEOF

25-9-2009

Atos Worldline

AEOF

13-7-2011

BARCO

AEOF

9-8-2011

BDP International

AEOF

30-12-2009

BEKAERT ADVANCED COATINGS

AEOF

26-4-2011

BEKINTEX

AEOF

12-5-2010

BOREALIS POLYMERS

AEOF

1-9-2009

Baxter Distribution Center Europe S.A.

AEOS

1-4-2010

Baxter S.A.

AEOF

1-4-2010

Baxter Services Europe

AEOF

9-4-2009

Bayer Antwerpen

AEOF

18-5-2010

Bekaert

AEOF

22-7-2009

Borealis AG

AEOF

16-4-2010

34

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Borealis Antwerp Compounding

AEOS

10-3-2010

Borealis Kallo

AEOS

10-3-2010

Bruhn Spedition

AEOS

16-11-2010

C. Steinweg

AEOF

31-12-2010

CEVA Freight Belgium

AEOF

8-2-2011

CMA CGM BELGIUM

AEOF

10-11-2011

CMK EUROPE

AEOF

8-4-2010

COMPASS EXPEDITIE

AEOC

24-12-2010

COTTERELL COMMODITIES INTERNATIONAL

AEOS

8-10-2010

CTB MAGEMON

AEOF

5-11-2010

CWT Commodities

AEOF

11-7-2011

Carga nv

AEOF

7-6-2011

Caterpillar Belgium S.A.

AEOF

8-10-2008

Cilogis NV

AEOF

6-5-2010

Contralo container Transport en Logistiek

AEOF

19-7-2010

Custom(s) Made Clearance

AEOF

4-8-2011

DAMCO BELGIUM

AEOF

24-12-2010

DHL AVIATION NV

AEOC

19-5-2010

DHL INTERNATIONAL NV

AEOF

27-3-2009

DKM

AEOF

5-4-2011

DP WORLD ANTWERP

AEOS

13-7-2011

DP WORLD BREAKBULK

AEOS

13-7-2011

DSV AIR & SEA

AEOF

14-12-2010

DSV ROAD

AEOF

16-2-2009

DSV SOLUTIONS PUURS

AEOF

12-5-2011

DSV Solutions

AEOF

21-10-2009

DURME-NATIE

AEOF

29-9-2010

Daikin Europe N.V.

AEOF

14-11-2011

De Baerdemaecker

AEOF

1-9-2009

AEO bedrijvengids Benelux 2012

35


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs De Bock Gebroeders transport

AEOS

5-11-2009

Distribution and Shipping Services and Agencies Company

AEOF

10-11-2011

Dole Europe Import

AEOF

8-7-2009

Douaneagentschap Vandevyver

AEOC

18-11-2009

Dow Corning Europe sa

AEOF

16-7-2009

Du Pont de Nemours Belgium

AEOF

24-12-2010

ECU-LINE

AEOF

5-1-2011

ECU-LOGISTICS

AEOS

5-1-2011

ENDOXA

AEOS

10-3-2010

EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL

AEOF

26-10-2010

Evonik Degussa Antwerpen

AEOF

8-10-2008

Evonik Oxeno Antwerpen Nv

AEOF

25-2-2010

Expeditors International NV

AEOF

25-10-2011

F.V.G. SERVICES

AEOF

27-5-2011

F.V.G. SERVICES

AEOF

27-5-2011

FIEGE

AEOF

5-1-2011

FIEGE ANTWERPEN

AEOF

27-4-2010

FORLOG

AEOF

10-11-2011

Federal Express Europe Inc&Co

AEOF

1-5-2009

GENZYME FLANDERS

AEOF

27-9-2010

GERLACH EN COMPAGNIE

AEOF

9-11-2010

Ghent Container Terminal

AEOS

28-11-2011

Gilleman Logistics SA

AEOC

7-12-2010

HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNAT.

AEOF

24-8-2010

HONDA BELGIUM FACTORY

AEOS

20-10-2009

HYUNDAI MERCHANT MARINE (BELGIUM)

AEOF

8-11-2010

Hessenatie Logistics Kortrijk

AEOF

10-5-2010

Honda Access Europe

AEOF

21-10-2009

Honda Europe NV

AEOF

11-12-2008

36

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs ICO

AEOF

30-7-2010

IKEA Distribution BENELUX

AEOC

6-12-2011

INT VERVOER F HENDRICKX & ZONEN

AEOF

6-6-2011

INTRAMAR

AEOF

8-7-2011

IPG

AEOS

1-9-2009

JANSSEN PHARMACEUTICA

AEOF

27-5-2011

JOS. GARSOU-ANGENOT

AEOF

30-6-2010

KATOEN NATIE CUSTOMS SERVICES

AEOC

31-12-2010

KUEHNE + NAGEL Logistics

AEOF

12-5-2010

Kuehne+Nagel

AEOF

23-3-2010

LANXESS

AEOF

19-5-2010

Lotus Bakeries nv

AEOF

4-11-2009

M. Lamberigts & A. Van Daelen

AEOF

21-1-2010

MAENHOUT LOGISTICS

AEOF

22-8-2011

MALCA - AMIT. ANTWERP

AEOF

4-11-2010

MARINE HARVEST PIETERS

AEOF

12-12-2011

MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS

AEOF

31-8-2010

MSC Belgium

AEOF

8-10-2008

Maxx Intermodal Systems nv

AEOF

10-11-2010

Meiko Europe

AEOF

26-1-2010

Monsanto Europe

AEOF

10-4-2009

NEW CLASS SHIPPING

AEOF

28-3-2011

NMC SA

AEOF

12-8-2009

NOF Europe (Belgium)

AEOF

12-5-2010

NOF METAL COATINGS EUROPE

AEOF

27-8-2009

NOVA & HESSE - NOORD NATIE STEVEDORING

AEOS

24-11-2011

NV Sentera Europa

AEOF

11-3-2010

Nike Europe Holding

AEOF

9-4-2009

Nippon Express Belgium

AEOF

4-1-2010

AEO bedrijvengids Benelux 2012

37


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Nitto Europe

AEOF

8-10-2008

Nova - Trans

AEOF

2-12-2011

Nova Natie Logistics

AEOC

2-12-2011

OCEAN GATE LOGISTICS

AEOF

3-2-2010

OOCL Benelux

AEOF

15-7-2009

PALOUMÉ

AEOF

17-9-2010

PAVAN S.A.

AEOF

28-9-2009

POWER TOOLS DISTRIBUTION

AEOF

27-5-2011

POWER TOOLS DISTRIBUTION

AEOF

27-5-2011

PROFIALIS

AEOF

9-2-2010

Pacorini Antwerp

AEOF

11-2-2011

Panalpina World Transport

AEOF

25-7-2011

Philips Innovative Applications

AEOF

4-11-2009

Portmade Customs nv

AEOF

8-7-2009

Portmade nv

AEOF

8-7-2009

RECTICEL

AEOF

21-10-2009

REMANT - DOUANE

AEOF

22-7-2010

REMANT COOL LOGISTICS

AEOF

10-11-2011

REMANT GLOBE

AEOF

22-7-2010

Rhenus Air Belgium

AEOF

8-2-2011

Rhenus Customs

AEOF

10-11-2010

Rhenus Logistics

AEOF

10-11-2010

Rhenus Ocean

AEOF

1-2-2010

S.B. LOGISTIC

AEOC

17-5-2011

SAMSONITE EUROPE

AEOF

16-3-2011

SCHENKER

AEOF

11-10-2011

SDV Belgium

AEOF

25-9-2009

SEALINER

AEOF

8-10-2008

SIEMENS

AEOF

22-7-2010

38

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs SKECHERS E.D.C.

AEOF

2-7-2010

SNECMA SERVICES BRUSSELS

AEOF

3-6-2010

SOGATRA

AEOC

20-1-2011

SOUDOKAY

AEOF

7-1-2010

Soncotra

AEOS

22-7-2011

Stukwerkers Havenbedrijf

AEOS

1-9-2009

Sumitomo Warehouse (Europe) GmbH

AEOF

14-7-2011

TNT EXPRESS (BELGIUM) NV

AEOF

12-10-2009

TNT EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub)

AEOF

21-9-2010

TRANS CARGO CARE

AEOF

13-7-2010

TRANSMARCOM-OCEAN

AEOF

15-9-2011

TRANSPORT VEDROVA

AEOF

21-9-2010

Tabaknatie

AEOF

14-10-2009

Toyota Motor Europe NV/SA

AEOF

8-11-2011

Trans - Continental Logistics

AEOF

24-4-2009

Transport Kantoor C. Dasbach

AEOF

14-2-2011

Transport Th. Wouters

AEOF

24-4-2009

Transport Vanneste

AEOF

22-7-2009

UMICORE

AEOF

17-9-2010

UPS SCS (Belgium) NV

AEOF

18-10-2010

UTI Belgium NV

AEOF

24-2-2010

Uti Logistics

AEOS

12-10-2010

VAN POPPEL LOMMEL

AEOC

2-12-2011

VANDOTRANS

AEOS

26-1-2010

VERMAKO

AEOC

31-10-2011

VLASSENROOT NV

AEOF

5-5-2009

VOLLERS BELGIUM

AEOF

13-7-2011

VOLVO GROUP BELGIUM

AEOF

20-7-2011

Verenigd Inklarings-Bureau

AEOF

22-7-2011

40

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Vopak Chemical Terminals Belgium

AEOF

6-1-2010

Vopak Terminal Eurotank

AEOF

6-1-2010

WEMA NV

AEOF

16-3-2010

World Courier Belgium

AEOF

27-6-2011

Yang Ming (Belgium) nv

AEOF

31-5-2011

Yusen Logistics (Belgium) NV

AEOF

6-1-2011

ZEEBRUGGE FOOD LOGISTICS

AEOF

20-1-2011

ZESPRI INTERNATIONAL (EUROPE)

AEOF

24-6-2010

ZIM BELGIUM

AEOF

13-9-2010

Zuidnatie nv

AEOF

11-2-2011

“Ditco” B.V.

AEOF

16-11-2011

“H.E.M.” Hamstra Exploitatie Maatschappij B.V.

AEOF

13-9-2011

“K” Line (Nederland) B.V.

AEOF

25-8-2009

“K” Line (Nederland) B.V.

AEOF

25-8-2009

A-1 Internationale Expediteurs B.V.

AEOF

17-12-2009

A. Hartrodt Nederland Airfreight B.V.

AEOF

19-1-2011

A. Hartrodt Nederland B.V.

AEOF

19-1-2011

A.F.S. Transport (Air Freight) B.V.

AEOF

24-3-2011

A.F.S. Transport Rotterdam B.V.

AEOF

24-3-2011

A1 Douane-Expediteurs B.V.

AEOF

17-12-2009

ACS Logistics B.V.

AEOF

4-11-2011

AD Logistics B.V.

AEOF

6-7-2010

ADB Cool Company B.V.

AEOF

2-11-2010

ALC Warehousing B.V.

AEOF

13-10-2011

ANL Netherlands B.V.

AEOF

29-9-2010

APL Logistics Europe B.V.

AEOF

16-9-2009

APM Terminals Rotterdam B.V.

AEOF

29-12-2009

Nederland

AEO bedrijvengids Benelux 2012

41


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Aartsenfruit Breda B.V.

AEOC

2-8-2011

Abbott Healthcare Products B.V.

AEOF

1-5-2008

Abbott Logistics B.V.

AEOF

9-6-2011

Abbott Vascular Netherlands B.V.

AEOF

21-5-2010

Access Business Group International B.V.

AEOF

22-1-2010

Adco Shipping & Forwarding B.V.

AEOF

29-7-2009

adidas International Trading B.V.

AEOF

14-12-2011

Aerocar B.V.

AEOF

21-9-2010

Agility B.V.

AEOF

28-9-2009

Agio Sigarenfabrieken N.V.

AEOF

13-2-2009

Agro Fair Benelux B.V.

AEOF

10-5-2011

Albemarle Catalysts Company B.V.

AEOF

13-7-2010

Alfa Wassermann B.V.

AEOF

29-3-2011

All-In Transport B.V.

AEOF

30-6-2010

Alleghany Warehouse Europe B.V.

AEOF

26-7-2010

Allround Cargo Handling B.V.

AEOF

1-5-2008

Allways Transport B.V.

AEOC

10-8-2011

Altra-International B.V.

AEOF

22-12-2010

Aluminium & Chemie Rotterdam B.V.

AEOF

28-7-2009

Ameron B.V.

AEOF

4-3-2009

Amgen Europe B.V.

AEOF

18-8-2010

Amstelfarma B.V.

AEOC

1-7-2011

Amsterdam Container Terminals B.V.

AEOF

28-1-2009

Apex Tool Group B.V.

AEOF

14-10-2009

Applied Biosystems International Inc.

AEOF

9-4-2009

Aramex Nederland B.V.

AEOC

14-11-2011

Arbo Grensservice B.V.

AEOF

30-9-2009

Arena Warehousing B.V.

AEOF

4-10-2010

Arvato Services Nederland B.V.

AEOF

21-9-2010

42

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Assembléon Netherlands B.V.

AEOF

7-5-2009

Aviapartner Cargo B.V.

AEOF

11-4-2009

B&S GTC Customs B.V.

AEOF

5-1-2011

B&S GTC Transit B.V.

AEOF

5-1-2011

B&S Global Transit Center B.V.

AEOF

5-1-2011

B.V. Scheepswerf Damen Gorinchem

AEOC

11-6-2010

B.V. Arrow Electronics DLC

AEOF

27-11-2008

B.V. Chemische Fabriek Triade

AEOF

15-7-2009

B.V. Expeditiekantoor voorheen A. Wouters & Co.

AEOF

17-2-2009

B.V. Hollands Veem

AEOF

10-12-2010

B.V. Marine Providoring Agencies “M.P.A.”

AEOF

22-7-2009

B.V. Marine Supply Centre MSC

AEOS

30-11-2011

B.V. Nimag

AEOC

6-12-2011

BASF Nederland B.V.

AEOF

27-6-2011

BCS Amsterdam B.V.

AEOF

10-3-2010

BCS Harderwijk B.V.

AEOF

29-4-2010

BDP Netherlands B.V.

AEOF

12-5-2010

BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

AEOF

29-12-2009

BUD Holland B.V.

AEOC

21-10-2011

Baarsma Wines B.V.

AEOC

12-7-2010

Bakker Centrale Inkoop B.V.

AEOF

19-10-2011

Bakker’s Op- Overslag en Distributie B.V.

AEOC

19-2-2009

Barge Terminal Tilburg B.V.

AEOF

26-3-2009

Bas Logistics B.V.

AEOF

6-4-2011

Baten Promotion B.V.

AEOF

7-1-2009

Bausch & Lomb B.V.

AEOF

8-12-2009

Beijer Douane Expediteurs B.V.

AEOF

1-5-2008

Bemontex B.V.

AEOF

17-9-2009

Berkman Forwarding B.V.

AEOF

15-4-2009

AEO bedrijvengids Benelux 2012

43


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Bertschi B.V.

AEOF

25-10-2011

Best Global Logistics B.V.

AEOF

6-6-2011

Blanken Controls B.V.

AEOF

2-2-2011

Bloembollenbedrijf Jan de Wit en Zonen B.V.

AEOF

2-6-2010

Blokland Cold Stores Cuijk B.V.

AEOF

23-11-2011

Bontje Kaas B.V.

AEOF

21-11-2008

Boot- en Stuurliedencoöperatief “De Koperen Ploeg” W.A.

AEOF

11-4-2011

Bos Logistics Bergschenhoek B.V.

AEOC

6-6-2011

Bos Logistics Schiphol B.V.

AEOF

6-6-2011

Bosch Security Systems B.V.

AEOF

21-12-2010

Bosch Transmission Technology B.V.

AEOF

25-11-2011

Bossche Container Terminal B.V.

AEOF

18-6-2010

Brenntag Nederland B.V.

AEOF

31-3-2010

Briggs & Stratton Netherlands B.V.

AEOF

22-7-2011

British American Tobacco European Operations Centre B.V.

AEOF

28-1-2011

Broekman Car Handling B.V.

AEOF

21-6-2010

Broekman Distriport B.V.

AEOF

21-6-2010

Broekman Logistics Amsterdam B.V.

AEOS

21-6-2010

Broekman Logistics B.V.

AEOF

21-6-2010

Broekman Logistics Limburg B.V.

AEOF

21-6-2010

Broekman Motorships B.V.

AEOF

21-6-2010

Broekman Project Services B.V.

AEOF

21-6-2010

Bronx Fashion B.V.

AEOC

16-11-2011

Bulkchart Services B.V.

AEOS

3-1-2011

Burando Customs Services B.V.

AEOC

4-6-2010

Burger Airfreight B.V.

AEOS

9-9-2010

Burger Feeder Services B.V.

AEOF

9-9-2010

Burger Liner Agencies B.V.

AEOF

9-9-2010

Burger Logistic Services B.V.

AEOS

9-9-2010

44

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Burger Port Agencies B.V.

AEOF

9-9-2010

Burger Warehousing B.V.

AEOF

9-9-2010

C. Steinweg-Handelsveem B.V.

AEOF

12-6-2009

C.J. Ruigrok & Zonen B.V.

AEOF

16-4-2009

CCG Logistics B.V.

AEOF

8-6-2009

CEVA Freight Holland B.V.

AEOF

8-12-2010

CEVA Logistics Netherlands B.V.

AEOF

23-4-2009

CMA-CGM (Holland) B.V.

AEOF

18-11-2010

CSAV North & Central Europe B.V.

AEOF

21-6-2010

CWT Commodities (Rotterdam) B.V.

AEOF

13-10-2010

Canon Europa N.V.

AEOF

17-10-2008

Cargill B.V.

AEOF

23-12-2010

Cargill Integra Holland B.V.

AEOF

30-11-2010

Cargo Masters B.V

AEOF

15-7-2011

Cargo Partner B.V

AEOF

29-7-2011

Cargolift B.V.

AEOS

27-11-2008

Central Shipping (Holland) B.V.

AEOS

11-5-2011

Century Distribution Systems (Europe) B.V.

AEOS

27-10-2010

China Shipping Agency Co. (Netherlands) B.V.

AEOF

9-8-2010

Chromalloy Holland B.V.

AEOF

9-9-2009

Cisco Systems International B.V.

AEOF

16-11-2009

ClearTrans International B.V.

AEOF

29-3-2011

Cleve & Zonen B.V.

AEOF

9-12-2010

Codirex Expeditie B.V.

AEOF

19-7-2011

Combi Terminal Twente B.V.

AEOF

9-3-2011

Consultants for International Transports (C.I.T.) B.V.

AEOF

10-12-2010

Container Terminal Nijmegen B.V.

AEOF

8-4-2011

Container Trucking Venlo B.V.

AEOF

30-6-2009

Container Terminal Utrecht B.V.

AEOF

3-1-2011

AEO bedrijvengids Benelux 2012

45


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Contender B.V.

AEOC

14-6-2011

Continental Juice B.V.

AEOC

9-12-2011

Cool Control B.V.

AEOF

28-6-2011

Copex Air B.V.

AEOF

6-12-2010

Copex IGS B.V. h.o.n.v. Copex Maritime

AEOF

7-8-2008

Cornelder Scheepvaart Maatschappij B.V.

AEOF

9-9-2010

Cosco Container Lines (Netherlands) B.V.

AEOS

29-6-2010

Coulisse B.V.

AEOF

7-4-2011

Coรถperatie AVEBE U.A.

AEOF

28-1-2010

Cross Ocean C.V.

AEOF

1-5-2008

Crown Relocations B.V.

AEOC

5-7-2010

Customs Knowledge Legal Services B.V.

AEOF

10-10-2011

Customs Support Export B.V.

AEOF

28-10-2010

Customs Support Import B.V.

AEOF

29-10-2010

Customs Support NCTS B.V.

AEOF

28-10-2010

Cyber Freight Amsterdam B.V.

AEOF

13-4-2010

Cyber Freight Rotterdam B.V.

AEOF

13-4-2010

D & W Trans B.V.

AEOS

2-3-2010

D.N.A. United Forwarders B.V.

AEOF

7-1-2011

D.T.S. Customs B.V.

AEOC

31-12-2009

DB Schenker Rail Nederland N.V.

AEOF

31-3-2009

DHL Freight (Netherlands) B.V.

AEOF

24-12-2009

DHL Global Forwarding (Netherlands) B.V.

AEOF

7-9-2010

DHL Supply Chain (Netherlands) B.V.

AEOF

27-11-2008

DSV Air & Sea B.V.

AEOF

3-2-2011

DSV Road B.V.

AEOF

20-10-2010

DSV Solutions Nederland B.V.

AEOF

22-1-2009

Daarnhouwer & Co B.V.

AEOF

9-6-2011

Damco Netherlands B.V.

AEOF

22-11-2010

46

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Dana International B.V.

AEOF

19-7-2011

Datavideo Technologies Europe B.V.

AEOF

25-3-2009

De Jong Coldstores B.V.

AEOF

22-7-2011

De Ree Holland B.V.

AEOF

7-4-2009

De Rijke Logistics B.V.

AEOF

23-2-2010

De Rooij Waalwijk Logistiek B.V.

AEOS

14-5-2010

De Rooij Waalwijk Transport B.V.

AEOS

14-5-2010

Dekker Tankopslag B.V.

AEOC

23-11-2011

Den Helder Stores B.V.

AEOF

23-11-2011

Denkers International B.V.

AEOS

7-12-2009

Denkers Shipping B.V.

AEOF

7-12-2009

Denso Europe B.V.

AEOF

22-7-2009

Diepvries Doetinchem B.V.

AEOF

15-12-2011

Distri Rail B.V.

AEOS

7-4-2011

D.N.A. United Forwarders B.V.

AEOF

7-1-2011

D.T.S. Customs B.V.

AEOC

31-12-2009

DB Schenker Rail Nederland N.V.

AEOF

31-3-2009

DHL Freight (Netherlands) B.V.

AEOF

24-12-2009

DHL Global Forwarding (Netherlands) B.V.

AEOF

7-9-2010

DHL Supply Chain (Netherlands) B.V.

AEOF

27-11-2008

DSV Air & Sea B.V.

AEOF

3-2-2011

DSV Road B.V.

AEOF

20-10-2010

DSV Solutions Nederland B.V.

AEOF

22-1-2009

Daarnhouwer & Co B.V.

AEOF

9-6-2011

Damco Netherlands B.V.

AEOF

22-11-2010

Dana International B.V.

AEOF

19-7-2011

Datavideo Technologies Europe B.V.

AEOF

25-3-2009

De Jong Coldstores B.V.

AEOF

22-7-2011

De Ree Holland B.V.

AEOF

7-4-2009

AEO bedrijvengids Benelux 2012

47


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs De Rijke Logistics B.V.

AEOF

23-2-2010

De Rooij Waalwijk Logistiek B.V.

AEOS

14-5-2010

De Rooij Waalwijk Transport B.V.

AEOS

14-5-2010

Dekker Tankopslag B.V.

AEOC

23-11-2011

Den Helder Stores B.V.

AEOF

23-11-2011

Denkers International B.V.

AEOS

7-12-2009

Denkers Shipping B.V.

AEOF

7-12-2009

Denso Europe B.V.

AEOF

22-7-2009

Diepvries Doetinchem B.V.

AEOF

15-12-2011

Distri Rail B.V.

AEOS

7-4-2011

Euromax Terminal Rotterdam B.V.

AEOF

7-6-2011

Eurotank Amsterdam B.V.

AEOF

20-10-2011

Evergreen Shipping Agency (Netherlands) B.V.

AEOF

1-8-2008

Expeditiebedrijf Gebroeders Van der Luyt B.V.

AEOF

4-12-2008

Expeditiebedrijf L. de Meijer B.V.

AEOC

8-2-2010

Expeditors International B.V.

AEOF

13-10-2010

F.A. Voigt & Co. B.V.

AEOF

21-6-2010

F.B.I. Express B.V.

AEOS

25-1-2010

F.I.T.S. Logistics V.o.f.

AEOF

13-7-2011

FALCON LOGISTICS B.V.

AEOF

17-11-2011

FUJIFILM Europe B.V.

AEOF

27-7-2011

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.

AEOF

14-5-2010

Fashionwheels B.V.

AEOF

7-12-2011

Fast Forward Freight B.V.

AEOF

24-2-2010

Federal Express Europe Inc.

AEOF

23-3-2011

Feederlink Shipping + Trading B.V.

AEOF

27-6-2011

Fladderak IndustriĂŤle Verpakkingen B.V.

AEOF

19-7-2011

Flextronics Logistics B.V.

AEOF

6-4-2011

Florimex B.V.

AEOF

16-12-2010

48

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Four Seasons Quality B.V.

AEOF

2-6-2009

Frankort & Koning B.V.

AEOF

16-11-2011

Freightways Distriservices B.V.

AEOF

9-3-2010

Fresh Freight B.V.

AEOF

13-10-2011

Friends in Logistics B.V.

AEOF

4-11-2011

FrieslandCampina Cheese & Butter B.V.

AEOF

3-2-2011

FrieslandCampina Creamy Creation B.V.

AEOF

21-4-2010

FrieslandCampina DMV B.V.

AEOF

22-10-2010

FrieslandCampina Dairy Feed B.V.

AEOF

27-1-2011

FrieslandCampina Kievit B.V.

AEOF

5-11-2009

FrigoCare Rotterdam B.V.

AEOF

9-12-2011

Frigomundo B.V.

AEOF

8-9-2011

Frigomundo Customs Services B.V

AEOC

8-9-2011

G-Star Raw C.V.

AEOF

17-10-2008

G. Bijdendijk B.V

AEOF

17-5-2011

GCS B.V.

AEOF

22-12-2010

GE Energy Europe B.V.

AEOF

25-6-2009

GE Healthcare B.V.

AEOF

19-11-2009

Gaston Schul Oost Nederland B.V.

AEOC

26-2-2010

Gaston Schul Rotterdam B.V.

AEOC

26-2-2010

Gaston Schul Vlissingen B.V.

AEOC

26-2-2010

Gaston-Schul B.V.

AEOC

26-2-2010

Gembird Europe B.V.

AEOC

9-8-2011

Genesis Global Services B.V.

AEOS

15-12-2010

Geodis Logistics Netherlands B.V.

AEOF

18-8-2011

Geodis Wilson Netherlands B.V.

AEOF

12-9-2011

Geotech International B.V.

AEOC

15-12-2011

Gerlach & Co. Internationale Expediteurs B.V.

AEOF

29-7-2009

Giant Europe B.V.

AEOF

7-1-2009

AEO bedrijvengids Benelux 2012

49


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Giant Europe Manufacturing B.V.

AEOF

23-2-2010

Goessens Wijnimport B.V.

AEOC

4-8-2009

Gondrand Traffic B.V.

AEOF

H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V.

AEOF

6-12-2010

H. Essers Security Logistics B.V.

AEOS

8-9-2011

HST International B.V.

AEOF

2-5-2011

HST Logistiek B.V.

AEOF

2-5-2011

HST Sea & Airfreight B.V.

AEOF

2-5-2011

HST TransMission B.V.

AEOF

2-5-2011

Hamacher Logistik B.V.

AEOF

16-6-2011

Harthoorn Coldstores B.V.

AEOC

13-12-2011

Havero Hoogwegt B.V.

AEOF

3-12-2009

Heineken Brouwerijen B.V.

AEOF

25-8-2009

Heineken Nederland B.V.

AEOF

1-5-2008

Heiploeg B.V.

AEOF

25-6-2009

Hema B.V.

AEOF

1-5-2008

Hemetex B.V.

AEOF

14-11-2011

Henry Bath B.V.

AEOF

2-12-2010

Herbalife International Luxembourg S.Ă .R.L. h/o Herbalife

AEOF

12-6-2009

Hereijgers Transport B.V.

AEOF

6-4-2011

Herfurth Shipping B.V.

AEOF

12-7-2010

Hermex Distribution B.V.

AEOF

13-11-2009

Heupink & Bloemen Tabak B.V.

AEOF

7-12-2011

Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading B.V.

AEOF

20-9-2011

Highlite International B.V.

AEOC

6-10-2008

Hilarius Haarlem Holland B.V.

AEOF

30-6-2010

Hintex B.V.

AEOF

25-5-2011

Hispa Fruit B.V.

AEOF

7-4-2010

International Luxembourg Netherlands Branch

50

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Hitachi Transport System (Europe) B.V.

AEOF

5-3-2010

Hiwa Rotterdam Port Cold Stores B.V.

AEOC

23-3-2011

Hochwald Nederland B.V.

AEOF

17-3-2009

Hoogwegt Cheese B.V.

AEOF

3-12-2009

Huntsman Holland B.V.

AEOF

28-9-2011

Hyundai Merchant Marine (Netherlands) B.V.

AEOF

12-5-2010

IBM Nederland B.V.

AEOF

12-5-2010

IJS Global (Netherlands) B.V.

AEOF

28-5-2010

Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil B.V.

AEOC

3-7-2009

Insulcon B.V.

AEOF

22-7-2009

Interforest Terminal Rotterdam B.V.

AEOF

15-6-2010

Internationaal Expeditiebedrijf Copex B.V.

AEOF

13-11-2008

Internationaal Transportbedrijf A.L. Langen B.V

AEOC

4-11-2011

International Logistics and Services B.V.

AEOF

13-10-2011

International Maintenance Parts Logistics B.V.

AEOF

13-10-2011

International Sales and Services B.V.

AEOF

13-10-2011

Intersupply Shipstores B.V

AEOF

9-12-2010

Intervet International B.V.

AEOF

16-4-2009

Intervracht Nederland B.V.

AEOF

28-7-2010

IntroTech B.V.

AEOF

2-2-2011

J. Oosterom en Zoon, Stuwadoors- en Controlebedrijf B.V.

AEOF

24-12-2010

J. van de Put Fresh Cargo Handling B.V.

AEOF

3-1-2011

J.V.C. Benelux B.V.

AEOF

16-10-2008

JCL Logistics Benelux B.V.

AEOF

8-11-2010

JCL Logistics The Netherlands B.V.

AEOS

19-1-2011

Jac. Goenee Opslag en Transport B.V.

AEOF

14-6-2011

Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf B.V.

AEOF

6-1-2010

Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.

AEOF

1-12-2011

Jan Dekker Nederland B.V.

AEOF

31-8-2009

AEO bedrijvengids Benelux 2012

51


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Jan Zandbergen B.V.

AEOF

3-5-2010

Jan van Dam Global Machine Logistics B.V.

AEOF

4-11-2011

Jewometaal Stainless Processing B.V.

AEOF

22-2-2010

Joh. Enschedé Banknotes B.V.

AEOF

14-7-2009

Joh. Enschedé Stamps B.V.

AEOF

14-7-2009

Jordex Shipping and Forwarding B.V.

AEOF

12-5-2011

K.H. de Jong’s Exporthandel B.V.

AEOF

21-11-2008

KDS Cargo B.V.

AEOF

24-10-2008

KLG Europe Venlo B.V.

AEOF

5-1-2009

Kamps Transport B.V.

AEOC

6-6-2011

Kapiteyn B.V.

AEOF

1-2-2010

Kappé Logistics B.V.

AEOF

16-10-2009

Karl Rapp Rotterdam B.V

AEOC

25-10-2011

Karma Bella B.V.

AEOF

17-12-2009

Katwijk Chemie B.V.

AEOF

18-9-2009

Keppel Verolme B.V.

AEOF

7-7-2011

Kerry Logistics (Netherlands) B.V.

AEOF

20-4-2010

Kleijn Transport B.V.

AEOF

8-6-2011

Klevenberg Shipping Center B.V.

AEOF

24-11-2011

Kloosterboer Vlissingen V.O.F.

AEOF

10-10-2011

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

AEOF

7-12-2009

Koninklijke PostNL B.V.

AEOF

1-5-2008

Koninklijke VIV Buisman B.V.

AEOC

14-9-2011

Koolwijk Expeditie B.V.

AEOF

29-10-2010

Koopman International B.V.

AEOF

1-12-2011

Koring Freight Forwarders B.V.

AEOF

18-11-2010

Korpershoek Warehousing & Forwarding B.V.

AEOF

5-11-2009

Kuehne + Nagel Logistics B.V.

AEOF

7-5-2009

Kuehne + Nagel N.V.

AEOF

7-5-2009

52

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Kuhlman Repko Shipping B.V.

AEOC

17-8-2011

Kuper Douaneservice B.V.

AEOF

26-5-2008

Kuper Douaneservice Rotterdam B.V.

AEOF

26-5-2008

Kuwait Petroleum Europoort B.V.

AEOF

9-11-2011

L. Bos Transport B.V.

AEOS

6-6-2011

LBH Customs Services B.V.

AEOF

10-8-2010

LBH Netherlands B.V.

AEOF

10-8-2010

LNB International Feed B.V.

AEOF

9-12-2010

Lehmann & Troost B.V.

AEOF

4-11-2011

Lehnkering Logistics B.V.

AEOC

18-8-2011

Logistic Business Partners (Rotterdam) B.V.

AEOF

24-3-2010

Lorca Holding B.V.

AEOS

21-1-2011

Luvata Netherlands B.V.

AEOC

7-5-2010

Lyondell Chemie Nederland B.V.

AEOF

18-5-2010

ML Milestone Logistics B.V.

AEOF

24-10-2008

MOL (Europe) B.V.

AEOF

30-3-2010

MOL Logistics (Netherlands) B.V.

AEOF

1-5-2008

Maas Shipstores B.V.

AEOC

14-7-2011

Maastricht Handling Services B.V.

AEOF

9-8-2010

Maco Netherlands B.V.

AEOF

22-2-2011

Maco Rotterdam B.V.

AEOF

18-2-2011

Maersk Benelux B.V.

AEOF

3-12-2009

Magazijn “ De Bijenkorf “ B.V.

AEOF

23-12-2008

Mainfreight B.V.

AEOF

3-12-2009

Majaribo B.V.

AEOF

2-5-2011

Marcor Stevedoring B.V

AEOS

7-6-2011

Marcor Stevedoring B.V

AEOS

7-6-2011

Martinair Holland N.V.

AEOF

16-8-2010

Meat Import Zandbergen Brothers B.V.

AEOF

9-9-2011

AEO bedrijvengids Benelux 2012

53


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Mediterranean Shipping Company (Nederland) B.V.

AEOF

14-7-2009

Medtronic B.V.

AEOF

3-9-2009

Medtronic Trading NL B.V.

AEOF

2-10-2009

Meerendonk B.V.

AEOF

1-5-2008

Menzies World Cargo (Nederland) B.V.

AEOF

29-7-2010

Merck Sharp & Dohme B.V.

AEOF

29-6-2010

Mercurius Container Transporten B.V.

AEOS

10-5-2010

Merzario B.V.

AEOC

1-4-2009

Metaal Transport B.V.

AEOF

23-12-2010

Microtek Medical B.V.

AEOF

29-10-2009

Mid Ocean Group B.V.

AEOC

6-12-2010

Miller B.V.

AEOF

15-12-2011

Ministerie van Defensie/Commando Diensten Centra (CDC)

AEOF

22-11-2011

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.

AEOF

1-8-2008

Moduslink B.V.

AEOF

15-10-2008

Molter B.V.

AEOS

5-1-2009

Momentive Specialty Chemicals B.V.

AEOF

1-5-2008

Mooy Logistics B.V.

AEOC

10-10-2011

Morito ( Europe ) B.V.

AEOC

30-9-2009

Multi-Crane International B.V.

AEOF

19-11-2009

Murata Electronics (Netherlands) B.V.

AEOF

6-5-2009

Musketier B.V.

AEOF

31-12-2009

Müller Liner Agencies B.V.

AEOF

9-9-2010

N.V. Organon

AEOF

13-4-2011

NACCO Materials Handling B.V.

AEOF

4-11-2011

NSK European Distribution Centre B.V.

AEOF

28-6-2010

NXP Semiconductors Netherlands B.V.

AEOF

2-4-2009

NYK Line (Benelux) B.V.

AEOF

9-4-2009

Nature’s Pride B.V.

AEOF

14-7-2011

54

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Nebam Nederlandse Bevrachting en Agentuur Maatschappij B.V.

AEOF

13-10-2010

Nederlands Overzees Bevrachtings- en Expeditiekantoor Nobek B.V.

AEOC

13-12-2011

Nederlandse Maatschappij voor Petroleumgassen “Benegas” B.V.

AEOF

29-12-2009

Neele Warehousing B.V.

AEOF

11-11-2010

Neko Ship Supply B.V.

AEOF

2-6-2009

Neptumar B.V.

AEOF

21-6-2010

Netherlands Car B.V.

AEOF

7-12-2011

Nippon Express Nederland B.V.

AEOF

1-5-2008

Nissan Motor Parts Center B.V.

AEOF

21-10-2009

Noble Relocations B.V.

AEOF

23-3-2011

Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V.

AEOF

28-12-2010

Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V.

AEOF

31-12-2009

Nordson Benelux B.V.

AEOF

20-1-2010

Northrop Grumman Sperry Marine B.V.

AEOF

9-2-2011

Nouveau Transport & Leasing B.V.

AEOF

21-5-2010

NuStar Terminals B.V.

AEOF

8-11-2010

OCT B.V.

AEOF

16-12-2009

OPDR Netherlands Agencies B.V.

AEOF

13-12-2011

Oceanair Forwarding B.V.

AEOS

26-4-2011

Oceanexpress Netherlands B.V.

AEOS

7-4-2011

Océ-Technologies B.V.

AEOF

22-4-2009

Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.

AEOF

6-9-2011

Oldenburger / Fritom B.V.

AEOF

27-7-2011

Olympic Fruit B.V.

AEOF

21-1-2011

Orient Overseas Container Line Limited.

AEOF

16-3-2011

Osse Overslag Centrale B.V.

AEOF

16-11-2011

Overmeer Transport B.V.

AEOC

24-11-2011

Ovet B.V.

AEOF

30-3-2010

PF Concept International B.V.

AEOC

9-11-2011

AEO bedrijvengids Benelux 2012

55


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs PF Douane Expediteur B.V.

AEOC

19-4-2010

PPG Coatings B.V.

AEOF

1-4-2009

Pacorini Metals Rotterdam B.V.

AEOF

6-4-2011

Pacorini Metals Vlissingen B.V.

AEOF

6-4-2011

Panalpina World Transport B.V.

AEOF

7-10-2008

Panduit ECW B.V.

AEOF

1-8-2008

Pantex Holland B.V.

AEOF

26-4-2011

Pantex Holland B.V.

AEOF

26-4-2011

Pantos Logistics Benelux B.V.

AEOF

23-8-2011

Pax Integrated Logistics B.V.

AEOF

15-10-2008

Pentrade B.V.

AEOF

6-2-2009

Perfetti Van Melle Benelux B.V.

AEOF

16-10-2009

Pfauth Logistieke Dienstverleners B.V.

AEOC

9-12-2011

Pharmachemie B.V.

AEOF

19-6-2009

Philip Morris Holland B.V.

AEOF

26-3-2009

Philips Consumer Lifestyle B.V.

AEOF

7-5-2009

Philips Electronics Nederland B.V.

AEOF

2-6-2008

Philips Export B.V.

AEOF

7-5-2009

Philips International B.V.

AEOF

7-5-2009

Philips Lighting B.V.

AEOF

7-5-2009

Philips Lumileds Lighting Company (Holding) B.V.

AEOF

7-9-2009

Philips Lumileds Lighting Company B.V.

AEOF

7-9-2009

Philips Medical Systems Nederland B.V.

AEOF

7-5-2009

Philips Nederland B.V.

AEOF

7-5-2009

Phimex Douane Expediteurs B.V.

AEOF

29-6-2010

Phimex Douane Expediteurs Waddinxveen B.V.

AEOF

1-11-2010

Plantronics B.V.

AEOF

4-2-2011

Pompa B.V.

AEOF

21-9-2010

PostNL Pakketten Benelux B.V.

AEOF

22-7-2010

56

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Proceed Logistics B.V.

AEOF

21-6-2010

PromOcean The Netherlands B.V.

AEOC

11-10-2011

R & M Customs B.V.

AEOF

24-12-2010

R & M Forwarding B.V.

AEOF

24-12-2010

RGB Systems Inc. h.o.d.n. Extron Europe

AEOC

15-10-2008

ROVA Maritiem B.V.

AEOS

21-1-2011

Rabelink Logistics B.V.

AEOF

3-10-2011

Rabelink Logistics B.V.

AEOF

3-10-2011

Racon Air B.V.

AEOF

24-10-2008

Racupack B.V.

AEOS

20-11-2009

Rail Terminal Eindhoven B.V.

AEOF

17-12-2010

Regionaal Overslag Centrum Waalwijk B.V.

AEOF

9-12-2009

Rhenus Air B.V.

AEOF

24-10-2008

Rhenus Contract Logistics Best B.V.

AEOF

10-3-2009

Rhenus Contract Logistics Etten-Leur B.V.

AEOF

26-2-2010

Rhenus Contract Logistics Tilburg B.V.

AEOF

10-3-2009

Rhenus Fresh B.V.

AEOF

23-12-2008

Rhenus Logistics B.V.

AEOF

16-11-2010

Rhenus Ocean B.V.

AEOF

5-11-2009

Ricoh Europe SCM B.V.

AEOF

21-1-2010

Rijk Zwaan Breeding B.V.

AEOC

24-12-2009

Rijk Zwaan Distribution B.V.

AEOC

24-12-2009

Rijk Zwaan Export B.V.

AEOC

24-12-2009

Rijk Zwaan Production B.V.

AEOC

24-12-2009

Ritra Cargo (Holland) B.V.

AEOF

24-2-2010

Rockwell Automation B.V

AEOF

12-11-2009

Ronald Hoekstra Customs Solutions & Improvements B.V.

AEOF

18-1-2011

Roto Smeets Weert B.V.

AEOS

27-12-2010

Rotra Forwarding B.V.

AEOF

7-1-2009

AEO bedrijvengids Benelux 2012

57


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Rotterdam Automotive Services B.V.

AEOS

21-6-2010

Rotterdam Car Center B.V.

AEOS

21-6-2010

Rotterdam Car Terminal B.V.

AEOS

21-6-2010

Rotterdam Short Sea Terminals B. V.

AEOF

13-10-2011

Roveg Fruit B.V.

AEOF

15-4-2010

Rulewave B.V.

AEOF

17-10-2008

S & R (Marine Services) B.V.

AEOS

7-4-2011

S. Post Transport B.V.

AEOS

2-11-2010

SABIC Petrochemicals B.V.

AEOF

1-5-2008

SABIC Pipelines B.V.

AEOS

1-5-2008

SABIC Sales Europe B.V.

AEOF

1-5-2008

SDV Nederland B.V.

AEOF

7-6-2011

SFI Rotterdam B.V.

AEOF

16-12-2010

SPX Flow Technology Assen B.V.

AEOF

29-4-2011

Samsung Electronics Europe Logistics B.V.

AEOF

12-4-2011

Santrade Ltd

AEOF

1-5-2008

Scania Production Zwolle B.V.

AEOF

28-4-2011

Schenker B.V.

AEOF

2-10-2009

Schenker Customs Agency B.V.

AEOF

2-10-2009

Schenker High Tech Logistics B.V.

AEOF

8-6-2011

Schenker International B.V.

AEOF

2-10-2009

Schenker Transport Groep B.V.

AEOS

2-10-2009

Scholle Europe B.V.

AEOF

22-7-2009

Schreuders Sport International B.V.

AEOF

30-11-2011

Schut-Copex B.V.

AEOF

10-12-2008

Sea-Cargo Agencies B.V.

AEOF

2-12-2009

Seacon Logistics B.V.

AEOF

30-6-2009

Seagate Technology International

AEOF

16-10-2008

Seatrade Rotterdam B.V.

AEOF

20-9-2011

58

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Sensata Technologies Holland B.V.

AEOF

9-9-2011

Share Logistics B.V.

AEOF

28-7-2011

Shimano Europe Bike Holding B.V.

AEOC

7-12-2011

Siemens Nederland N.V.

AEOF

23-12-2010

Sitos Commodities (Amsterdam) B.V.

AEOF

13-4-2011

Skylink Handling Services B.V.

AEOF

27-1-2009

Slavenburg & Huyser B.V.

AEOF

16-9-2009

Smits Transport & Logistiek B.V.

AEOC

25-10-2011

Socar Shipping Agency B.V.

AEOC

16-11-2011

Sony Supply Chain Solutions (Europe) B.V.

AEOF

17-10-2008

Spare Cargo B.V.

AEOF

21-11-2008

Special Cargo Services B.V.

AEOS

27-9-2010

Sport en Recreatie Den Bol B.V.

AEOC

4-11-2011

Sprengen/Pakweg Douane B.V. h/o Sils Customs

AEOF

1-5-2008

Steder Group B.V.

AEOF

13-4-2011

Stichting Wereldwijde Educatieve Services

AEOF

30-5-2011

Stockinvest B.V.

AEOS

21-1-2011

Stolp International B.V.

AEOF

20-7-2010

Store-Ship B.V.

AEOF

21-6-2010

Straytest Import & Export Services B.V.

AEOF

22-12-2010

Stubbe B.V.

AEOF

13-12-2011

Switch Customs Brokers B.V.

AEOF

19-7-2011

Systemplus Logisticservice B.V.

AEOF

3-12-2009

T.T.S. Transport Team Salland B.V.

AEOF

13-12-2008

TCG East & South B.V.

AEOF

15-4-2010

TDG B.V.

AEOF

6-7-2009

TGN | Fritom B.V.

AEOC

20-7-2009

TNT Express Nederland B.V.

AEOF

12-2-2010

TNT Express Road Network B.V.

AEOF

3-7-2009

AEO bedrijvengids Benelux 2012

59


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs TNT Fashion Group B.V.

AEOF

21-11-2008

Tata Steel IJmuiden B.V.

AEOF

1-5-2008

Team Relocations B.V.

AEOF

30-12-2009

Teidem B.V.

AEOC

19-7-2011

Telerex Nederland B.V.

AEOC

8-12-2011

Ten Cate Protect B.V.

AEOF

8-12-2011

Ter Haak Logistics B.V.

AEOF

19-11-2009

Tetra Pak Moerdijk B.V.

AEOF

23-12-2008

Texas Instruments Holland B.V.

AEOF

6-5-2009

Texim Europe B.V.

AEOF

23-10-2008

Thales Nederland B.V.

AEOF

5-11-2009

The Medical Export Group B.V.

AEOF

21-11-2011

Theodorus Niemeyer B.V.

AEOF

15-11-2010

Thermotraffic Holland B.V.

AEOF

2-8-2010

Thor Shipping & Transport B.V.

AEOF

12-4-2011

Tim Logistics B.V.

AEOC

1-4-2009

Tjonger Marine Services B.V.

AEOF

21-6-2010

Toll Global Forwarding (Netherlands) B.V.

AEOF

29-6-2010

Tools & Pumps Trading Centre B.V

AEOS

6-4-2011

Total Produce B.V.

AEOF

27-3-2009

Trade Compliance Europe B.V., h.o.d.n. Pincvision

AEOS

9-2-2009

Transinfo Expeditie B.V.

AEOS

30-7-2010

Transityre B.V

AEOF

23-6-2009

Trifor International Customs B.V.

AEOF

14-10-2010

Trifor International Logistics B.V.

AEOS

9-9-2010

Tschudi Logistics B.V.

AEOF

29-7-2011

Tybex Warehousing B.V.

AEOF

3-12-2010

UNIVEG trade BENELUX B.V.

AEOF

6-12-2010

UPS SCS (Nederland) B.V.

AEOF

6-3-2009

60

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs UTC Fire & Security Nederland B.V.

AEOF

5-11-2008

UTi Nederland B.V.

AEOF

22-6-2009

Uniport Multipurpose Terminals B.V.

AEOF

14-2-2011

Unique Logistics B.V.

AEOF

1-3-2011

V&D B.V.

AEOF

29-10-2008

V.C.K. Rotterdam B.V.

AEOF

2-12-2009

VAT Logistics (Airfreight) B.V.

AEOF

8-6-2009

VAT Logistics (Amsterdam) B.V.

AEOF

8-6-2009

VAT Logistics (Maasvlakte) B.V.

AEOF

8-6-2009

VAT Logistics (Ocean Freight) B.V.

AEOF

8-6-2009

VAT Logistics (Rotterdam Airport) B.V.

AEOF

8-6-2009

VAT Logistics (Rotterdam) B.V.

AEOF

8-6-2009

VAT Logistics (Zwijndrecht) B.V.

AEOF

8-6-2009

VAT Logistics Customs Broker I B.V.

AEOF

8-6-2009

VAT Logistics Customs Broker II B.V.

AEOF

8-6-2009

VCK Air B.V.

AEOF

29-1-2010

VIP Douane-Afwikkeling B.V.

AEOC

20-3-2009

VLS-Group Logistics Netherlands B.V.

AEOF

18-4-2009

VWS export - import of flowerbulbs B.V.

AEOF

7-7-2011

Vaassen Flexible Packaging B.V.

AEOF

4-11-2011

Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V.

AEOF

11-10-2011

Van Donge & De Roo B.V.

AEOS

7-4-2011

Van Donge en De Roo Fiscaliteiten B.V.

AEOC

6-4-2011

Van Doorn Export Packing B.V.

AEOF

4-3-2010

Van Nelle Tabak Nederland B.V.

AEOF

5-1-2009

Van Ooijen Citrus B.V.

AEOF

1-12-2011

Van Poppel Grensexpediteur B.V.

AEOC

10-10-2011

Van Uden Air B.V.

AEOF

22-9-2011

Van Uden Container Barging B.V.

AEOF

23-9-2011

AEO bedrijvengids Benelux 2012

61


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Van Uden Forwarding B.V.

AEOF

22-9-2011

Van Zyverden B.V.

AEOF

22-4-2009

Van de Zand Douaneagent B.V.

AEOC

22-6-2011

Vantec World Transport (Netherlands) B.V.

AEOF

11-6-2009

Varekamp Coldstores B.V

AEOF

21-1-2011

Varekamp Industriële Verpakkingen B.V.

AEOC

23-12-2010

Vebero B.V.

AEOF

23-2-2011

Vebero Eastwood Blanching B.V.

AEOS

23-2-2011

Velsen Terminal B.V.

AEOC

11-4-2011

Verdi Import B.V.

AEOF

10-5-2011

Verenigd Cargadoorskantoor B.V.

AEOF

9-10-2009

Verhoex Expeditie en Sneltransport B.V.

AEOC

25-6-2010

Verkooijen Transport Strijbeek B.V.

AEOC

29-7-2009

Versteijnen Logistics Services B.V.

AEOF

13-10-2011

Versteijnen’s Internationaal Transportbedrijf B.V.

AEOF

13-10-2011

Veto B.V.

AEOF

22-11-2011

Visser Kaashandel B.V.

AEOF

22-1-2010

Vladex B.V.

AEOF

24-11-2011

Vleesimport- en Exportbedrijf H. Ferwerda B.V.

AEOF

4-8-2011

Vollers Holland B.V.

AEOF

28-12-2010

Vopak Agencies Amsterdam B.V.

AEOF

3-1-2011

Vopak Agencies Rotterdam B.V.

AEOF

5-5-2010

Vopak Chemicals Logistics Netherlands B.V.

AEOF

5-5-2010

Vopak Oil Rotterdam B.V.

AEOF

6-5-2010

Vopak Terminal Botlek B.V.

AEOF

5-5-2010

Vopak Terminal Botlek-Noord B.V.

AEOF

6-5-2010

Vopak Terminal Chemiehaven B.V.

AEOF

5-5-2010

Vopak Terminal Europoort B.V.

AEOF

6-5-2010

Vopak Terminal Laurenshaven B.V.

AEOF

6-5-2010

62

AEO bedrijvengids Benelux 2012


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Vopak Terminal TTR B.V.

AEOF

5-5-2010

Vopak Terminal Vlaardingen B.V.

AEOF

5-5-2010

Vopak Terminal Vlissingen B.V.

AEOF

5-5-2010

W.E.C. Lines B.V.

AEOF

7-6-2011

W.N.H. International B.V.

AEOF

21-10-2011

Waalhaven Douane Service B.V.

AEOF

10-10-2011

Wachttoren-, Bijbel en Traktaatgenootschap

AEOF

30-5-2011

Wanssum Intermodal Terminal B.V.

AEOF

17-12-2010

Warnaco B.V.

AEOF

29-7-2009

Waterland Terminal B.V.

AEOF

20-1-2010

Weir Minerals Netherlands B.V.

AEOF

26-2-2010

Westerstuw B.V.

AEOF

26-1-2011

Westway Terminals Nederland B.V.

AEOC

21-11-2011

Wild Juice B.V.

AEOC

7-12-2011

Wilhelmsen Ships Service B.V.

AEOF

13-7-2011

Wim Antonissen Douane-Expediteurs B.V.

AEOC

5-11-2010

Wim Bosman C.E.E. B.V.

AEOF

3-12-2009

Wim Bosman Expeditie B.V.

AEOF

3-12-2009

Wim Bosman Inklaringen B.V.

AEOF

3-12-2009

Wim Bosman Logistic Services B.V.

AEOF

3-12-2009

Wim Bosman Overslag B.V.

AEOF

3-12-2009

Wim Bosman Transport B.V.

AEOF

3-12-2009

Wings and Wheels Express B.V.

AEOF

8-9-2011

Wispex Transit NL B.V.

AEOF

9-2-2009

Wolverine Europe B.V.

AEOF

8-5-2009

World Courier Holland B.V.

AEOF

2-12-2010

Xerox Manufacturing (Nederland) B.V.

AEOF

18-1-2010

Y. Kluitenberg-Doenbeek h.o.d.n. Damaride Internationaal Transport

AEOS

17-9-2009

Yamaha Motor Europe N.V.

AEOF

30-10-2008

AEO bedrijvengids Benelux 2012

63


AEO-index BeNeLux Stand per 20 december 2011. F = Full, S = alleen Security, C = alleen Customs Yamato Transport Europe B.V.

AEOC

23-3-2011

Yang Ming (Netherlands ) B.V.

AEOF

20-4-2010

Yanmar Europe B.V.

AEOF

9-4-2009

Yanmar Marine International B.V.

AEOF

9-4-2009

Yusen Logistics (Benelux) B.V.

AEOF

29-4-2010

Yusen Logistics (Benelux) B.V.

AEOF

29-4-2010

ZEEMAN textielSupers B.V.

AEOF

23-9-2011

ZIM Netherlands B.V.

AEOF

7-12-2010

Ziegler Nederland B.V.

AEOF

30-9-2011

Arthur Welter

AEOF

15-3-2010

CFL CARGO

AEOF

10-8-2011

CFL Multimodal

AEOF

20-10-2010

Ceratizit Luxembourg

AEOC

17-5-2011

DPD Luxembourg

AEOS

23-9-2010

European Logistics Partners

AEOC

2-8-2011

GE Intelligent Platforms Europe S.A.

AEOF

4-4-2009

Geis Cargo International Luxembourg

AEOF

2-8-2011

Global Logistic Partners

AEOF

17-2-2010

IEE

AEOF

17-10-2011

Kuehne + Nagel

AEOF

12-4-2010

LUXAIR

AEOF

23-6-2008

Panalpina Luxembourg SA

AEOF

9-11-2009

SCHENKER

AEOF

10-8-2008

SDV Luxembourg

AEOF

17-1-2011

TNT Express Luxembourg

AEOF

3-8-2009

Tarkett

AEOF

6-7-2009

Wallenborn Transports

AEOS

30-6-2009

Luxemburg

64

AEO bedrijvengids Benelux 2012


nieuw

Schuivende of kantelende lading is een belangrijke oorzaak van schade, zowel op terminals en op zee, als op de weg, in de binnenvaart of het spoorvervoer. Daarom zou elke expediteur, verlader en vervoerder op de hoogte moeten zijn van de basisbeginselen van het ladingzekeren. Professional of student: dit handboek biedt een solide inzicht in de praktijk van het ladingzekeren. Inhoud: Waarom gebeuren ongelukken met lading? Het goed zekeren van lading Modaliteiten Normen en certificaten

Hardcover, 128 pagina’s ISBN 978-94-90415-00-6

â‚Ź 26,50 bestel nu

www.ladingzekeren.com


AEO-Gids  
AEO-Gids  

NT Publishers. 2012. Auteur: Malini Witlox

Advertisement