Page 1

In Vinkeveen is het zicht sinds 2012 sterk verbeterd (foto Rick van Dijk).

Duikers willen plek in bestuur Waterschap Rick van Dijk en Arie de Graaf gaan de strijd aan met de hengelaars die de kieslijsten van Water Natuurlijk domineren.

46

Het staat vast al groot in de agenda: op 18 maart wordt er weer gestemd voor het Waterschap! Nee, beste lezer, nu niet meteen afhaken na deze eerste zin. Want hoewel we weten dat de Waterschapsverkiezingen in Nederland niet echt leven (vorige keer ging slechts een op de vier kiezers naar de stembus), zijn ze wel belangrijk voor duikers. Waterschappen gaan bijvoorbeeld over de helderheid van het water. In de 24 waterschappen doen dit jaar twee duikers mee aan de verkiezingen. Rick van Dijk (Amstel, Gooi en Vecht) en Arie de Graaf (Hollands Noorderkwartier). Beiden staan op een 17e plaats op de lijst van Water Natuurlijk. Beide duikers hebben meer dan duizend gelogde duiken. Rick (36, bezig met GUE Cave 2), in het dagelijks leven werkzaam als marketeer bij FNV, duikt vanaf 1991 en is na een korte tussenstop vijf jaar geleden weer gestart. Arie (NOB, 2* instructeur) is gepensioneerd fiscaal jurist/accoun-

Reportage | Door Malini Witlox.

tant en duikt vanaf 1984, met name in Zeeland bij Burghsluis en Zijpe. Oneerlijke strijd Arie probeerde bij de vorige verkiezingen al eens verkozen te worden. Toen haalde hij het niet, maar hij is vastbesloten om nu in het Algemeen Bestuur van zijn waterschap te komen. Dat is lastig, geeft hij aan. Er zijn ongeveer twintig zetels te verdelen, maar een deel gaat naar vaste posities en is niet verkiesbaar. Campagne voeren is noodzaak, aldus de duiker. ‘Ik woon bij het Duizend-Eilandenrijk. Die bewoners, verenigd in de Belangenvereniging Groot Oosterdel (BGO) willen mij steunen, en ook Koninklijke Schuttevaer dat meedoet aan de verkiezingen en waterwegen doorvaarbaar wil maken. Bovendien staan er veel sportvissers op de kieslijst, die worden openlijk gesteund door Sportvisserij Nederland. In het visblad staat een oproep om op

hengelaars te stemmen, dat wordt verspreid in een oplage van 600.000 – een oneerlijke strijd.’ Het zit de duiker dwars dat de NOB niet meer doet om duikend Nederland op te roepen op duikers te stemmen. Want voor duikers zijn de Waterschapsverkiezingen van groot belang, geeft hij aan. ‘Bij het Duizend Eilandenrijk is er in 24 jaar slechts een keer een biologisch evenwicht geweest, waarbij het water helder was en de kranswieren goed gedijden. We moeten enorm oppassen met invasieve vissoorten die we in ons water introduceren, we weten niet wat het gevolg is. De Amerikaanse zonnebaars is bijvoorbeeld een heel leuk beestje, maar hij vreet alles op. Dat geldt ook voor de Amerikaanse rivierkreeft, die heeft de inheemse kreeft bijna verdrongen.’ Als het aan De Graaf ligt, komt er een vergunningensysteem voor tuincentra die vissen verkopen. Door die administratieve druk stoppen ze misschien met de verkoop. Rick van Dijk Rick van Dijk zet zich al langer in voor de duiksport via Project Baseline Vinkeveen, een burgerinitiatief voor het behoud van de onderwaterwereld. Dit wordt onder meer gedaan door huidige omstandigheden vast te leggen. ‘Dat doen we met foto's en een zelf ontwikkelde zichtmeter. Zonder documentatie zie je soms de achteruitgang of vooruitgang niet. Verder houden we ons onder andere bezig met schoonmaakacties onder water. Maar het is lastig. Zo gaan in Nederland de recreatieschappen over de vuilnisbakken. Als er bij Vinkeveen door bezuinigingen vuilnisbakken worden weggehaald, zien we dat meteen aan de hoeveelheid rommel die we uit het water halen. Een ander probleem is het spuiten van onkruidverwijderaar RoundUp. Dat is goedkoop, maar die rotzooi komt wel in het grondwater. Alternatieven als branden of azijn zijn duurder. Soms botst het daardoor tussen recreatieschap en waterschap.’ Rick realiseert zich dat de kans dat hij in het Waterschap gekozen wordt klein is. ‘De top 15 van de kieslijst gaat het vermoedelijk worden. En als ik er als enige duiker in kom, zal het ook lastig worden. Maar ik wil vooral een stem laten horen, zodat ze weten dat wij duikers bestaan. Vinkeveen staat aan de vooravond van een ecologische

Rick van Dijk.

Arie de Graaf.

ramp. Zoals het er nu naar uitziet hebben we straks een kraakhelder meer zonder vis en een alles overwoekerende aangroei van Quagga mossels. Er is de afgelopen jaren gestart met defosfateren. Het zicht is daardoor verbeterd van vier meter in 2012 naar zes meter in 2014. Het waterschap vindt dit geweldig, want ze willen de Europese Kaderrichtlijn Water behalen. De visstand is echter drastisch verslechterd. Je ziet bijna geen jonge vis meer. En het gemaal dat Vinkeveen vult is niet visvriendelijk. Dat wordt veranderd, maar pas uiterlijk in 2021. Als Waterschapbestuurder kun je proberen dit te versnellen.’ Als enige duiker in een bestuur van twintig personen heb je weinig te vertellen. Volgens Arie de Graaf kun je dan nog steeds invloed hebben. Hij pleit voor een goede lobby bij ambtenaren voor de belangen van de duikers. ‘Als je het aan de tekentafel wint, kunnen we veel doen. Als je het op een stemming aan laat komen, ben je verloren.’

’Raakvlakken met duiksport klein’ Moet de NOB haar leden via Onderwatersport of via de site oproepen om op duikers te stemmen, zoals Sportvisserij Nederland haar leden oproept op vissers te stemmen? ‘Het onderwerp is nog niet besproken binnen het bestuur. We hebben nog geen standpunt ingenomen,’ geeft bondsbestuurder Erik van Vessem aan. Volgens de bestuurder hebben sportvissers een directer belang bij de waterschappen als waterbeheerder. ‘In Nederland is de uitgifte van visrechten gekoppeld aan het eigendom van de grond onder het water. Voor de Rijkswateren verzorgt de directie Visserij van het ministerie van LNV de uitgifte of verhuur van de visrechten. Een groot deel van de overige wateren zijn in eigendom van Waterschappen. De Waterschappen kunnen dus voor veel water in Nederland bepalen of en door wie er gevist mag worden. De raakvlakken tussen de duiksport en waterschappen zijn in de praktijk aanzienlijk kleiner. De meeste duiklocaties in het binnenland zijn in beheer bij recreatieschappen, gemeenten of particulieren. Dit neemt niet weg dat wij als (onder)waterrecreanten onze belangen goed op de bestuursagenda moeten krijgen en hier ligt een uitdaging. De NOB heeft Water Natuurlijk vanaf de oprichting in 2007 gesteund en dat doen we nog steeds. Het is goed dat twee actieve duikers binnen deze partij zich verkiesbaar hebben gesteld om de belangen van de duiksport te behartigen.’

ONDERWATERSPORT

|

MAART/APRIL 2015

«

47

Duikers willen plek in bestuur Waterschap  

Magazine Onderwatersport. Maart/april 2015. Auteur: Malini Witlox

Duikers willen plek in bestuur Waterschap  

Magazine Onderwatersport. Maart/april 2015. Auteur: Malini Witlox

Advertisement