Page 1

08. TIK-week

tekst Malini Witlox foto Dolph Cantrijn

TIK-Week

minder zuipen, toch ge De introductieweek voor studerend Tilburg – de Programma TIK-Week 2011 (onder voorbehoud van last minute wijzigingen)

TIK-week, voor intimi – gaat op de schop. De TIK-

Maandag 22 augustus 08.45: Registratie (Sportcentrum) 12.00: TIK-festival (Centrum Tilburg) 17.00: Barbecue (evenemententerrein ’t Laar) 22.00: TIK-openingsfeest (poppodium 013 & MIDItheater)

kroegentocht verdwijnen. Er zijn nieuwe Studie

Dinsdag 23 augustus 08.30: Ontbijt (Sportcentrum) 10.45: Hypnoseschow (Sportcentrum) 12.45: Middag van Pendragon (Sportcentrum) 16.00: Namiddagprogramma (studentenvereniging) 19.00: Eten bij een van de studentenverenigingen 20.00: Verenigingenavond Woensdag 24 augustus 09.30: Ontbijt bij een studentenvereniging 11.30: Spellendag (Leypark) 13.00: Lunch (Leypark) 14.00: Vervolg Spellendag (Leypark) 16.00: Namiddagprogramma (studentenvereniging) 19.00: Eten bij een van de studentenverenigingen 20.00: Verenigingenavond Donderdag 25 augustus 08.30: Ontbijt (Sportcentrum) 10.45: Loungeochtend (Factorium) 12.45: Improvisatietheater Rataplan en zoencollege (Factorium) 16.00: Namiddagprogramma (studentenvereniging) 19.00: Eten bij een van de studentenverenigingen 20.00: Verenigingenavond Vrijdag 26 augustus 10.30: ABN AMRO Zwemdag (Stappegoor) 11.30: Brunch (Stappegoor) 16.00: Heineken Biercantus (‘t Laar) 18.00: Einde van de TIK-week 2011

Univers 18 augustus 2011

markt in de campustuin maakt plaats voor een festival in de binnenstad. Het eindfeest en de traditionele Introductie Dagen, georganiseerd door de diverse faculteiten. En nieuw zijn ook de internationale studenten: hun Welcome Week is voor het eerst in de TIK-week geïntegreerd. Samen met Nederlandse UvT’ers beginnen ze nu aan hun verkenningstocht door Tilburg.

“H

et wordt gewoon een heel gezellige week.” TIK-bestuurslid Onno Brouns maakt dat direct duidelijk. Het zal een zin zijn die hij dit jaar al vaak herhaald heeft. De bekendmaking dat het al jaren vaststaande programma van de introductieweek ging veranderen, zorgde voor vragen en onrust bij verenigingen, kroegbazen en UvT-studenten. Lieke Haan, voorzitter van het TIK-bestuur: “Er was veel onrust omdat ze wel hoorden dat er veel ging veranderen, maar niet wisten wat. Maar de meeste onderdelen zijn overeind gehouden. Wat we eerst in vijf dagen deden, doen we nu in drie dagen. We beginnen maandagochtend eerder en hebben onderdelen ingekort. Nu het programma bekend is, is ook de weerstand verdwenen.”

Zoencollege De TIK-week beslaat nog steeds vijf dagen, maar op twee ervan wordt het programma voor de studenten ingevuld door hun faculteit. Haan: “Bij de ene faculteit duurt het programma een dag, bij de andere twee dagen. We hebben een alternatief programma voor de studenten die niet naar hun faculteit of studie hoeven.” Dat alternatieve programma bestaat op dinsdagochtend uit een hypnoseshow van Hypnotic Brainpower. ’s Middags gaan de eerstejaars naar de Middag van Pendragon waarbij studentensportverenigingen zich presenteren. De middag vond voorheen ’s nachts plaats, maar werd verhuisd omdat de universiteit de avonden vrij wilden houden voor de feesten van de studentenverenigingen. Op donderdag bestaat het alternatieve programma uit een loungeochtend in het pand van het Factorium. Daar wordt de theaterzaal gebruikt voor een zoencollege, waarin alle ins en outs van een goede zoenpartij aan bod komen. Tegelijkertijd zal theatersportvereniging Rataplan in de hal improvisatietheater verzorgen, waarbij de TIK-deelnemers suggesties voor scènes kunnen aanreiken. Ongeveer 400 studenten doen mee aan dit alternatieve programma.

Kroegentocht De kroegentocht, een van de populairste onderdelen van de oude TIK-week, verdween uit het programma. Dit tot grote woede van de kroegbazen, die nu zelf een eigen kroegentocht organiseren. Op welke dag ze dat doen, wordt nog even geheimgehouden, uit angst dat de universiteit hun initiatief dwarsboomt. Brouns wil niet ingaan op het conflict: “Dat is een zaak tussen de horeca en de universiteit. De UvT bepaalt de grote lijn van het programma, wij voeren het verder uit." In een eerder interview, eind 2010, gaf Brouns aan dat de universiteit afwilde van de kroegentocht vanwege het zuipimago van de TIK-week. Er werd hier veel meer gedronken dan in de andere universiteitssteden. Het alcoholgebruik moest omlaag. De week moet nuttiger. “De aankomend studenten moeten nog steeds een leuke week beleven, maar met een serieuze ondertoon,” zo zei hij toen. Een jaar eerder werd het kroegenontbijt al afgeschaft, tot groot verdriet van diverse UvT-studenten. Uit een poll op de website van Univers bleek dat de meesten van hen dit zagen als fijne start van de dag. Het kroegenontbijt maakte volgens Brouns formeel echter nooit onderdeel uit van het TIK-programma. “De cafés schreven zelf mentorengroepjes aan en gaven ze een shirt en ontbijt. Er werd ‘s ochtends vroeg al flink


TIK-week .09

Ook ik ben elke maand een paar dagen niet gesteld

zellig

worden, maar het TIK-bestuur ziet wel graag een interactievere houding bij de standhouders. “Niet alleen pr door het uitdelen van gadgets, maar door het organiseren van een kleine activiteit. Daarom gebruiken sommige verenigingen nu ook een partytent en staan ze niet achter een kraam", aldus Brouns.

Verdubbeling aantal deelnemers

gedronken. Nu wij het zelf organiseren, gaat de tap pas om één uur ‘s middags open.”

Gadgetrace De TIK-markt – ook wel InformaTIK genoemd – waarbij verenigingen, politieke partijen, non-profit organisaties en bedrijven zich presenteerden aan de nieuwe studenten, wordt verplaatst van de campustuin naar de binnenstad. Tussen de 120 en 140 kraampjes staan verspreid door het centrum. Brouns: “We hebben drie hoofdpleinen. Het Willemsplein, het Koningsplein en Stadhuisplein. Daar komen ook podia.” Op het Koningspleinpodium kunnen de verenigingen en de daarmee samenwerkende kroegen zich presenteren. Op de andere podia is plek voor jong talent: bandjes, straatartiesten, dansacts. In het verleden was de tocht langs de kraampjes op de TIK-markt vooral een gadgetrace. Pennen, keycords, en folders werden weggegeven in strijd om de leden. Die gadgetrace hoeft niet beëindigd te

Nu de Welcome Week en de TIK-week zijn samengevoegd is het deelnemersaantal fors gestegen. Ook zijn de data van de introductieweken van Fontys en Avans aangepast op die van de TIK-week zodat alle hbo-studenten mee kunnen doen met de algemene introductie. Eerder dit jaar mikte het TIK-bestuur op 3000 studenten – bijna een verdubbeling van het aantal deelnemers uit 2010 (1646 studenten). Die lat wordt waarschijnlijk niet gehaald, aldus Brouns. “Maar we zijn wel op koers. Ik verwacht dat we rond de 2700 studenten uitkomen.” Tot en met de TIK-week kunnen eerstejaars zich nog aanmelden. Vanwege de verdubbeling van het aantal deelnemers, wordt ook internationale studentenvereniging I*ESN bij het programma betrokken. Samen met Plato, Olof en Vidar vullen ze het verenigingsgedeelte in. De TIK-deelnemers eten ’s avonds bij een van de vier verenigingen, waarna een feest volgt. Een eerder plan om in het sportcentrum een slaapzaal in te richten voor de vele deelnemers, is van de baan. Brouns: “Studenten kunnen bij de mentor slapen of bij iemand uit hun mentorgroepje. We hebben de groepen zo ingericht dat het een combinatie is van forenzen en studenten met een kamer.” Aangezien de mentorgroepjes nu dus samengesteld zijn uit Nederlandse en internationale studenten, is de voertaal Engels. De eerste vier dagen trekken de studenten samen op, op vrijdag volgen de internationale studenten een ander programma. De Nederlandse studenten gaan dan zwemmen in het afgehuurde bad op Stappegoor. De internationale studenten wacht vooral een praktisch programma. Haan: “Het gaat om zaken als een tuberculose-scan, het inschrijven voor vakken. Dat hebben we voor de veiligheid gelijk met het zwemmen gepland. Veel internationale studenten kunnen niet zwemmen.”

Column

Periodiek poetsen Een goede vriendin van mij krijgt het één keer per maand op haar heupen. Dan krijgt zij een verschrikkelijke aanval van poetswoede. Een paar dagen lang is zij in de weer met allerhande schoonmaakmiddelen en handige huishoudhulpen. Zij schrobt de vloer, boent de meubels, ontschimmelt de koelkast en leegt de asbak. En nog veel meer dat mijn voorstellingsvermogen te boven gaat. Vol overgave poetst zij elke maand weer het hele huis. Zij gaat daarbij heel frivool gekleed, in een harembroek met bloemmotief. Waarschijnlijk om haar arbeidsvreugde tot uitdrukking te brengen. Wat zij verder aan heeft, weet ik niet, maar in elk geval het licht, zodat ze alle vuil en stof goed kan zien. Nu wil het geval dat ik ook elke maand een paar dagen niet gesteld ben. Niet gesteld op familiebezoek bijvoorbeeld. En niet gesteld op studenten die iets van me willen, zoals onderwijs. En niet gesteld op mensen die treuzelen bij de kassa in de supermarkt. En ook niet op andere mensen. Ik zou deze niet-gesteldheid ook heel graag willen omzetten in een maandelijkse portie poetsenergie. Zodat ook mijn huis blinkt als een spiegel. Dan zal ik wel eerst die spiegel moeten poetsen. Met schoonmaakazijn? Of spiritus? Of ammoniak? Ik zou het niet weten. Dat wordt niks met dat schoonmaken. Ik heb trouwens ook geen harembroek. Erik-Jan Broers is docent aan de rechtenfaculteit

Univers 18 augustus 2011

TIK-Week: minder zuipen, toch gezellig  

Univers Magazine, 18 augustus 2011. www.universonline.nl Uitgeverij: Tilburg University. Auteur: Malini Witlox

TIK-Week: minder zuipen, toch gezellig  

Univers Magazine, 18 augustus 2011. www.universonline.nl Uitgeverij: Tilburg University. Auteur: Malini Witlox

Advertisement