Page 1

21-12-2017

| HINT

Nieuws 'Het reiskostenbeleid wordt rechtvaardiger' 20-12-2017

Het reiskostenbeleid van de hogeschool gaat veranderen. Sommige mensen krijgen minder geld op hun bankrekening gestort, anderen gaan er echter op vooruit. Ostara de Jager-Bes, directeur van de dienst onderwijs en ontwikkeling (OeO), geeft uitleg. “Geraakt worden in je portemonnee is voor niemand leuk. Het nieuwe beleid is echter wel rechtvaardiger. Straks krijgen tevens mensen die voorheen niets kregen, een vergoeding. We hebben de reiskostenregeling ook vergeleken met die van andere hogescholen en grote werkgevers in de regio. Ons beleid is dan nog steeds erg goed, ” legt de hogeschooldirecteur die bij HR onder meer verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid uit. Medewerkers van Hogeschool Rotterdam krijgen straks 0,19 cent per kilometer, met een maximum van 20 kilometer enkele reis (40 km per dag). Het gaat om 135,53 netto per maand bij vijf reisdagen (voorheen € 158,41 netto). Als werknemers parttime werken of niet op locatie, wordt naar rato vergoed.

Tegemoetkoming

Ostara de Jager-Bes Met name werknemers die veraf wonen of medewerkers die vier dagen werken, gaan er op achteruit. Medewerkers die vier dagen werken, kregen volgens de oude regeling een tegemoetkoming voor vijf dagen. Straks krijgen ze ‘gewoon’ een tegemoetkoming voor vier dagen, dat scheelt behoorlijk. De Jager-Bes heeft begrip voor de pijn, maar benadrukt dat het verhaal twee kanten heeft: “Onder aan de streep houden sommige mensen minder over. Het wordt echter wel eerlijker. Sommige medewerkers kregen een vergoeding voor reiskosten die ze niet maakten, bijvoorbeeld door thuiswerken. En 1252 medewerkers gaan er juist op vooruit.” Het personeel heeft nog altijd keuzevrijheid bij de nieuwe regeling. Het maakt niet uit hoe je reist. Je mag zelf beslissen of je met de ets, trein of auto komt, legt De Jager-Bes uit. ”Er zijn ook instellingen en bedrijven die alleen reiskosten geven als je met het openbaar vervoert komt. Wij wilden dat echter niet opleggen.”

Vier onderdelen De Jager-Bes weet dat er gemord wordt in de wandelgangen. Er staan echter ook positieve reacties tegenover. Ze pakt er een mail bij met een bedankje dat een docent van de locatie Kralingse Zoom heeft gestuurd. “Hij is er trots op dat Hogeschool Rotterdam aansluit bij duurzame en vooruitstrevende koplopers zoals Greenchoice.” De nieuwe reiskostenvergoeding is dan ook onderdeel van een nieuw duurzaam vervoersbeleid dat in fasen wordt ingevoerd. Het bestaat uit vier onderdelen: reiskostenregeling, etsplan, regeling dienstreizen en het parkeerbeleid. Invoering van het etsplan en de regeling dienstreizen volgt zo spoedig mogelijk (in de loop van 2018). De regeling voor parkeren wordt per januari 2019 geïntroduceerd. De details van de drie onderdelen zijn nog niet uitgewerkt. De mogelijkheid van een regeling om voordelig een rijwiel aan te scha en, wordt onder meer onderzocht.

Geen bezuiniging https://hint.hr.nl/nl/HR/HR-Breed-nieuws/het-reiskostenbeleid-wordt-rechtvaardiger/?full=1

1/2


21-12-2017

| HINT

Er is geen sprake van bezuinigingen, benadrukt De Jager-Bes. Het beschikbare geld uit de reiskostenpot wordt alleen anders verdeeld. “Natuurlijk vind ik het niet jn dat er medewerkers zijn die er op achteruit gaan, maar het is wel eerlijker. Er is nooit met medewerkers afgesproken dat ze altijd de reiskostenvergoeding zouden houden, die ze hadden. We praten hier intern al ruim een jaar over. De PGMR, die de medewerkers vertegenwoordigt in de medezeggenschap, is vanaf het begin betrokken geweest en heeft met de plannen ingestemd. Aangezien de nieuwe regeling voor alle medewerkers van toepassing is, hebben we dat proces ook zorgvuldig doorlopen en heeft iedere medewerker een persoonlijke brief ontvangen.” Bron: Verru/ Kenmerk: 203161 / Aangemaakt: 20-12-2017 / Gewijzigd: 20-12-2017print

hogeschoolrotterdam.nl

Heb je een vraag over Hint?

Uitloggen

https://hint.hr.nl/nl/HR/HR-Breed-nieuws/het-reiskostenbeleid-wordt-rechtvaardiger/?full=1

2/2

'Het reiskostenbeleid wordt rechtvaardiger'  

Geschreven voor intranet Hogeschool Rotterdam. Auteur: Malini Witlox. December 2017.

'Het reiskostenbeleid wordt rechtvaardiger'  

Geschreven voor intranet Hogeschool Rotterdam. Auteur: Malini Witlox. December 2017.

Advertisement