Raport z działalności Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w 2021 roku.

Page 1W 2020 roku wypracowaliśmy sposób, aby nasi podopieczni w tym wyjątkowym czasie mogli doświadczyć wspólnoty i stworzyć piękne wspomnienia przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. W podobny sposób zorganizowaliśmy Święta również w minionym roku. W trakcie odwiedzin świątecznych u podopiecznych wolontariusze łączyli się online z innymi seniorami i wolontariuszami. Była to okazja do złożenia życzeń, rozmów, a przy Świętach Bożego Narodzenia – również wspólnego kolędowania.