Page 1

Rygepolitik i malerfirmaet Malermester Björn Forsberg A/S

Mål: At ingen ansatte eller kunder må udsættes for passiv rygning

For at nå målet: At rygning kun må foregå udendørs Rygning i firmabiler er forbudt Alle rygere opfordres til at deltage i rygestopkurser, evt. udgifter i forbindelse med rygestopkurser afholdes af firmaet.

Rygning på arbejdspladser uden for hjemmevirksomheden: Det er ikke tilladt at ryge indendørs på virksomhedens byggepladser. Det gælder også skurvogne, toiletter, og andre opholdsrum Forbuddet gælder også inden døre, når der arbejdes for kunder i private Hjem.

Konsekvenser af overtrædelser: Overtrædelser af virksomhedens rygepolitik behandles efter de regler, som er gældende for medarbejderens ansættelsesforhold i øvrigt. Gentagne overtrædelser kan medføre at virksomheden opsiger den pågældende medarbejder, i grovere tilfælde bortvises medarbejderen.

Spørgsmål: Skulle der være spørgsmål vedr. ovenstående, ret da henvendelse til arbejdsmiljøorganisationen.


Alkoholpolitik / euforiserende stoffer i malerfirmaet Malermester Björn Forsberg A/S

Mål: At ingen ansatte eller kunder må udsættes for unødig fare

For at nå målet: Af sikkerhedsmæssige årsager har vi her i virksomheden et totalt forbud mod at drikke alkohol i arbejdstiden, dette betyder også at der ikke må drikkes alkohol i pauser. Overtrædelse af dette kan medfører øjeblikkelig bortvisning. Euforiserende stoffer. Det siger sig selv, at det ikke kan tillades at møde på arbejde eller indtage nogen form for euforiserende stoffer på grund af sikkerheden på arbejdspladsen.

Spørgsmål: Skulle der være spørgsmål vedr. ovenstående, ret da henvendelse til arbejdsmiljøorganisationen.

kapitel 5 ryge og alkoholpolitik  
kapitel 5 ryge og alkoholpolitik  

kapitel 5 ryge og alkoholpolitik

Advertisement