Page 1

Nr 2/2018 • Årgång 57 Medlemsorgan för Måleriföretagen i Sverige

Årets måleriföretag korade

Elin blev årets måleri-idol MÅLARKOMPANIET

Jämlikhet och kompentens Dekorativt på Gröna Lund FILMINSPELNING

”Den röda tråden är samverkan”


Färg som står ut

Våra NORDICA-färger är testade för alla tänkbara påfrestningar. teknos.se


innehåll

14

28

32

34

Ledaren

4

Jämlikhet och kompetens på Målarkompaniet

8

Innanförskapsakademin – ger jobb till dem som står utanför

12

Elin blev årets måleri-idol

14

Välbesökt Nordbygg

20

På gång inom Måleriföretagen

22

Sätt färg på

26

Dekorativt på Gröna Lund

34

”Den röda tråden är samverkan”

36

Årets måleriföretag är korade

38

Produktnytt

40

36

OMSLAGSBILD: Elin Larsson från Ekerö tog hem mästartiteln i Måleri-SM som ägde rum under Yrkes-SM i Uppsala den 27 april. Foto: Per Hansson

ÄNTLIGEN! Ägare: Måleriföretagen i Sverige AB Ordförande: Jörgen Bergqvist Ansvarig utgivare: Björn Hellman VD Måleriföretagen i Sverige Kansli: Besöksadress: Skeppsbron 40 Telefon växel: 0770-93 90 00 Postadress: Box 16286 103 25 Stockholm Hemsida: www.maleriforetagen.se E-post: info@maleriforetagen.se Redaktion och annonsavdelning: Reidar Hansson Annons AB, Vikingagatan 30, 113 42 STOCKHOLM. Tel. 08-34 76 90. Telefax 08-31 86 70. E-post: info@malarmastaren.se Utgivningsplan 2018 Nr Materialvecka Utgivningsvecka 3 V.20 V.23 4 V.33 V.36 5 V.39 V.42 Tryckeri: Åtta.45

PERMANENT SKYDD MED MINIMALT ARBETE

Liwa DuraClean Ger en långvarig och estetiskt tilltalande träyta i önskad kulör.

RENGÖR SKYDDAR FÖRSTÄRKER

Fossiliserar träet och skyddar mot föroreningar och slitage under lång tid, med ett minimalt underhåll. Ekonomisk och miljömässig metod för skydd av trädäck, staket, båtbryggor och andra omålade träytor utomhus.

TRÄDÄCK STAKET BÅTBRYGGOR

Byggd på Prebona CompoTechs patenterade kiselteknologi. Snabb och enkel metod i tre steg. Träytan är redo att användas så snart ytan har torkat efter behandling.

3 Enkla Steg Liwa DuraClean Wood Wash

Liwa DuraClean Fossilizer

Liwa DuraClean Wood Oil

Rengör och Behandlar Träytor

Fossiliserar och Skyddar Träytor

Gör Träytor Starka och Resistenta

Liwa Färg AB - Kvarnbyvägen 19, 212 36 Malmö

040-49 06 40 | info@liwafarg.se | www.liwafarg.se

MÅLARMÄSTAREN 2/2018     3


”Det finns inget beständigt förutom förändring”

” D

et finns inget beständigt förutom förändring.” Citatet anses komma från den grekiske filosofen Herakleitos. Och nog är hans ord tänkvärda. De kan tillämpas på det mesta, även måleribranschen.

Det motto som jag under mina nio år som VD för Måleriförtagen har utgått ifrån har varit ”Förändras - eller dö!”. Uttrycket är en aning bryskt men andemeningen är viktig. Att vårt samhälle hela tiden förändras är ofrånkomligt och vi kan antingen ta vara på chansen att utvecklas i takt med omvärlden eller stanna kvar där vi befinner oss idag och stillasittande se på när omgivningen går vidare. Det senare känns inte som ett alternativ, oavsett om vi talar om en nation, ett företag eller enskilda individer. För nog vill de flesta av oss ta vara på nya möjligheter?

BJÖRN HELLMAN

vd Måleriföretagen i Sverige

Den här våren har Måleriföretagen lyft vikten av mångfald. För mig handlar mångfald om just detta – att ta vara på nya möjligheter – men också om inkludering. Att inkludera människor med olika erfarenheter och perspektiv. Det kan handla om allt från kön, religion, sexuell läggning eller var en människa har vuxit upp – i staden eller på landet, i Sverige eller i något annat land. Ett företags mångfaldsarbete har betydelse för att skapa ett öppet och tillåtande arbetsklimat men det kan också ses som en ren affärsstrategi, nödvändig för att utveckla verksamheten med nya influenser och idéer. Under mina år som VD för Måleriföretagen har jag fått vara delaktig i arbetet med att utveckla måleribranschen. Det har varit ett spännande jobb och jag har träffat många enastående medlemmar med högt driv och stort engagemang. Tillfällena är många då jag blivit imponerad av den skicklighet och klokhet som våra medlemmar besitter. Även mina medarbetare har visat prov på stor kompetens och en stark vilja att stötta våra medlemmar i deras arbete med att utveckla konkurrenskraftiga företag. Och det har hänt en hel del. Till exempel har Måleribranschens semesterkassa lagts ned och Särskilt tillägg måleri, STM-avgifterna, håller just nu på att fasas ut, vilket är två mycket positiva händelser för måleribranschen. I april börjar jag som VD på Livsmedelsföretagen. Det ska bli spännande men det är med stor värme som jag kommer att tänka tillbaka på mina år på Måleriföretagen. Det är dock dags för mig att ta vara på nya möjligheter. För som Herakleitos sa: ”Det finns inget beständigt förutom förändring.”

4 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018


internationell färgexpert


Studentgåva från Anza Anza erbjuder i år alla nyutexami­ nerade måleristudenter på landets gymnasieutbildningar ett proffs-­ målerikit som gåva. Tanken är att studenterna ska få bästa möjliga start i yrkeslivet. Mer information hittar ni på MYN:s hemsida.

Muralmålning förgyller måltiderna

Foto: Daniel Hjalmarsson

AKTU ELLT

Kökschefen Henrik Lilja vid Nyhemsskolan i Katrineholm menar att måltiden börjar redan när man går in i matsalen och han lägger nästan lika mycket energi på måltidsmiljön som på själva tillagningen av maten. – Måltidsmiljön påverkar i allra högsta grad själva måltiden och smakupplevelsen. I en lugn och trygg miljö smakar maten bättre, säger Henrik Lilja. Därför har han låtit en vägg i matsalen prydas av en muralmålning med mattema. Han inspirerades av en 78 meter lång muralmålning i Katrineholm, som konst­ nären Henrietta Kozica målat och samlade sedan en grupp elever som tillsammans med konstnären planerat hur väggen ska se ut. Hon har sedan under tio dagar målat ­väggen efter barnens önskemål.

Kritik mot förslag om revisionsplikt I december 2017 publicerade Riks­ revisionen en granskning där de föreslog att den revisionsplikt som togs bort 2010, ska återinföras. Undantaget gäller företag med maximalt tre miljoner kronor i netto­ omsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och tre anställda. Återinförandet föreslås för att risken för ekonomisk brottslighet och skatte­fusk ökat. Återinförandeförslaget har dock kritiserats starkt av näringslivets företrädare. I en artikel på www.svensktnaringsliv.se den 27 mars framgår att Svenskt Näringsliv, HUI och Småföretagarnas riksförbund är överens om att den slopade revisionsplikten blivit en succé och även borde utökas.

Sjunkande företagsamhet Nyföretagsamheten i Sverige sjunker och är den lägsta på tio år visar Svenskt Näringslivs årliga rapport. Enligt rapporten är andelen företagsamma personer 12,3 procent av befolkningen i helhet. I ”Företagsamheten 2018” framgår att antalet företagsamma har avstannat och att nyföretagandet minskar. Som företagsam räknas personer som har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Svenskt Näringsliv kopplar de sjunkande siffrorna bland annat till försämringen av avdragsmöjlighet kring ROT- och RUT-tjänster.

Nya AMA Hus ser dagens ljus! AMA Hus 18 är här! Det stora referensverket för framtagning av förfrågnings­ underlag och tekniska beskrivningar har uppdaterats med nya texter, koder och rubriker. Även figurer och tabeller har setts över och uppdaterats. Arbetet har engagerat ungefär 30 utredare som är specialister inom olika områden. Dessutom har en referensgrupp med representanter från hela branschen bistått med synpunkter under projektet. Martin Steno och Nicklas Olars, båda projektledare för AMA Hus 18, känner sig nöjda över resultatet. – Det känns bra att branschen fortsätter att få ett stabilt verktyg att göra förfrågningsunderlag och beskrivningar ifrån. Målet är att alla verksamma ska kunna ha tydliga handlingar med tydliga krav, säger Martin Steno. – Vi har fått in ungefär 850 remissynpunkter där flertalet har varit relevanta och en del har lett till ändringar i slutmaterialet. Det är viktigt för oss med remisshantering eftersom det medför en förankring hos branschen, säger Niklas Olars. En stor del av förändringarna i Hus 18

beror på teknikutveckling, nya material och nya standarder. Exempel på ändringar är: • I byggdelskapitlen finns nya tabeller för bjälklag av massiva RD-element och plattbärlag av betong. • I murverksavsnittet har tidigare rådstext avseende förtillverkad liggfogsarmering, montering av inmurningsgods, kramlor och frostbeständighet införts som krav. • För stålkonstruktioner har text anpassats efter eurokoder och EKS. • I träavsnitten har funktionskrav för industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor införts. • Plåt- och tätskiktsavsnitten har många förändringar i figurer som visar utförande av detaljer. Dessutom har ett antal nya figurer kommit till. • Lutning för beläggning på balkonger, altaner och trappor har ändrats. • Ett nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa har skapats, med underliggande koder och rubriker. • För kontrollmätning av buktighet finns nya figurer och förklarande text som förtydligar hur man mäter. • Nya texter för infästning av solenergisystem på tak och fasad.

AMA Hus är ett referensverk som ges ut av Svensk Byggtjänst. Den senaste är AMA Hus 18 som efterträder AMA Hus 14.

6 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018


Vi levererar allt för professionella arbeten. Sigma Coatings är ett av Europas ledande professionella färgmärken, med försäljning i de flesta länder i Europa. Vi är därför övertygade om att vi kan hitta en produkt som passar ditt projekt.

Ytterst hållbar fasadfärg av högsta professionella kvalitet Siloxan säljs i större delen av Europa och testas därmed dagligen av profesionella målare i alla typer av klimat. Detta pågående test av Siloxanens egenskaper utgör samtidigt en garanti för en hållbar lösning som står sig över tid. Hitta din närmaste återförsäljare på sigmacoatings.se


Jämlikhet och kompete Med en stor kompetensbredd i företaget, en vilja att aldrig säga nej till ett jobb och en jämställd perso­ nalgrupp som trivs på jobbet, fortsätter Målarkompaniet i Öster­ sund att oavbrutet utvecklas och bli bättre. Att alla, inklusive vd, är beredda på att ta tag i en pensel om det kör ihop sig, främjar ytterligare den goda stämningen. – Här är alla, inklusive vi fyra tjänstemän, utbildade målare i grunden och vi är alla beredda att hugga i när det behövs. Sitter vi i skiten är det klart att vi kliver in, säger Patrik Olsson, vd för Målarkompaniet. Det är en hjärtlig och lite bullrig grupp, med högt i tak som möter upp i konferensrummet i företagets lokaler på Bangårdsgatan i Östersund. Bordet får röjas från några bokföringshögar och det blir gott om skratt när två av de tre ägarna, övriga tjänstemän och några ur personalen samlas för att prata om vad som är unikt med deras företag och hur de jobbar. – Vi gör alla typer av jobb, från att måla källargolv till att förgylla kors på kyrkor. Vi säger inte heller gärna nej till jobb, utan vi litar till den höga kompetens vi har i företaget, lär av varandra och ser till att göra våra kunder nöjda, berättar Per-Olov Jonsson, delägare och arbetsledare.

Tre delägare Tillsammans med Patrik Olsson och Jonas Sköld, som ansvarar för företagets filial i Åre, startade han Målarkompaniet 2007. Alla tre kom då från olika positioner på stora måleriföretag och kände sig redo att starta eget och sätta sin egen prägel på verksamheten. Idag har de mellan 35 och 40 anställda och kan se att branschen har fått ett uppsving under senaste åren, även om det finns mycket kvar att göra. – Kvaliteten på målarjobben har höjts under de senaste åren, framförallt här i Östersund. Delvis beror det på att vi har fått hårdare besiktningsmän som ställer stora krav. Men yrkets status behöver fortfarande höjas och man behöver ändra bilden av att vem som helst kan måla. Idag finns det många multihantverkare och även en hel del som inte kan sitt

8 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Lärlingen Kajsa Ericsson tycker inte att hon känt av att det är särskilt tuff jargong på de byggen hon arbetat på. Jonas Sköld ansvarar för Åre-delen av företaget.

Anna Finér blev utsedd till Årets Nordsjölärling i början på 90-talet.


ns på Målarkompaniet jobb i branschen, säger Anna Finér som har arbetat i företaget sedan 2012 och numera är projektledare. Hon började som målare, i en tid då det inte var vanligt att tjejer utbildade sig inom hantverksyrken och kan bland annat stoltsera med toppoäng på gesällprovet som resulterade i en silvermedalj vilket gjorde att hon valdes till Nordsjölärling på 90-talet. Så nog har hon att falla tillbaka på när hon behöver ta tag i penseln emellanåt.

Jämställd och positiv anda Med tanke på de jämställdhets- och me too-debatter som varit under senaste tiden, kan hon också berätta om hur hon upplever andan i Målarkompaniet som jämställd och positiv, oavsett vilket kön man tillhör.

KEIM SOLDALIT Med KEIM Soldalit presenterar KEIM tredje generationen av silikatfärg, nämligen sol-silikatfärg. Målet för utvecklingen har varit att förena fördelarna av den klassiska silikatfärgen med en breddning av användningsområdet. Med KEIM Soldalit kan man nu måla direkt på organiska underlag, med bara två strykningar. Man behöver ingen grundfärg eller brygga.

www.keim.se

KEIM SOLDALIT ÄR ANPASSAT FÖR VÅRT SKANDINAVISKA KLIMAT

• Extremt diffusionsöppen, så fukt i fasaden har lätt för att torka ut • Mycket kort torktid • Kan användas på de flesta underlagen • Kräver inte grundfärg eller förbehandling • Stor täckförmåga • Lång hållbarhetstid • Re mineraliserar organiska underlag • Över 300 standardfärger • Mineraliska färger bleknar inte

SOLDALIT_185x132.indd 1

2017-02-09 13:46

MÅLARMÄSTAREN 2/2018     9


Målarkompaniet har en stor variation på uppdragen. Många antika Östersundshem behöver upprustning och kräver stort hantverkskunnande.

– Vi har nog 25 procent tjejer bland de anställda och det är verkligen positivt. Jag tycker att det blir en annan jargong i gruppen när det inte bara är killar, säger Patrik Olsson. Kajsa Ericsson, lärling på företaget sedan i juni, nickar medhåll. – Jag känner inte heller igen det man läst och hört i media om den tuffa jargongen man säger att det är på byggen, säger hon.

Coach i Målerilandslaget Som handledare har hon Andreas Gärdin Hyttsten. Han har arbetat i företaget sedan 2007 och är ett känt namn i branschen, framförallt för dem som har koll på tävlingssidan. Han har varit Målerilandslagets coach, har haft stora framgångar i både VM och SM i måleri och därmed sett en sida av målarbranschen som inte många har närmat sig. – Man lär sig mycket under tävlandet. Det är ju helt andra moment och man lär sig att arbeta under stor press, att bli

10 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Fr. v. Anna Finér, Per-Olov Jansson och Patrik Olsson

självgående och att lösa sina problem själv, säger han och berättar om de år då både han och kollegan Johan Hellström Reineke, som även han skördade stora framgångar i tävlingssammanhang, hade ett träningsbås i verkstaden. Delar av träningsresultaten kan man fortfarande se, som den stora avbildningen av Zlatan till exempel. – Vi tycker att det är roligt om det går bra för våra målare i tävlingssammanhang och uppmuntrar dem som vill tävla. Det är ännu ett sätt att höja statusen på målaryrket, konstaterar Patrik Olsson och knyter på så sätt ihop säcken.

Text: Lo Bäcklinder Foto: Per Hansson

Andreas Gärdin Hyttsten har tidigare varit Målarlandslagets coach.


One-familjen får tillökning! Självrengörande Lång hållbarhet i glans och kulör Fantastisk finish

Nyhet!

Nordsjö One Transparent

Nordsjö One Super Tech får ett syskon Vi är otroligt stolta över vår premiumfärg Nordsjö One Super Tech. Därför är det extra roligt att kunna presentera ännu en stjärna i One-familjen. Nordsjö One Transparent är en halvmatt lasyr som framhäver träets naturligt vackra struktur. Och precis som Nordsjö One Super Tech är den både självrengörande och har ett inbyggt UV-filter som skyddar mot sprickor och fukt.

Used by professionals since 1903


Innanförskapsakademin – ger jobb till dem som står utanför

För många offentliga verksamheter har det blivit en självklarhet att ställa sociala krav i upphandlingar. För det kommunalt ägda bostads­ bolaget Östersundshem har detta blivit en riktig framgångsfaktor. Många ungdomar och nyanlända har fått jobb denna väg och företagen som de samarbetar med har fått hjälp med kompetensförsörjningen. Under drygt två år har Östersundshem drivit det som de kallar ”Innanförskapsakademin” i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen. – I en tid när det är svårt att hitta kompetent arbetskraft inom till exempel byggsektorn, är det här ett sätt att kombinera engagemang med affärsnytta. Från början var det vår dåvarande vd Daniel Kindberg som såg möjligheten till att skapa fler arbetstillfällen genom sociala krav i upphandlingar och numera

är det här en självklarhet i de flesta av våra samarbeten med leverantörer och entreprenörer, berättar Tove Videfors, strateg och samordnare inom Innanförskapsakademin.

75 procent får jobb Genom ett praktikprogram som visat sig vara så framgångsrikt att 75 procent av dem som deltar fått jobb efter genomförd praktik, har man skapat nya möjligheter för såväl asylsökande, som nyanlända med uppehållstillstånd och ungdomar mellan 18 och 24 år. Under tre månader varvas praktik och workshops med yrkes­inriktad svenskundervisning. – Vi har olika krav i olika upphandlingar beroende på förutsättningarna, men vi har som ambition att alltid ha med sociala krav. Det kan innebära allt ifrån att ta emot ett visst antal praktikanter under avtalstiden, till ett dialogkrav.

Tre framgångsfaktorer för Innanförskaps­akademin 1.  Ett stort fokus på individen och dess förutsättningar och kompetenser. 2.  En stark stödorganisation som stöttar företag, handledare och deltagare i alla tänkbara frågor och även språkligt. 3.  En känsla av att det är näringsliv som sam­arbetar med näringsliv och med fokus på affärs­ nyttan.

För de deltagare som tas in i programmet, via Arbetsförmedlingen eller andra sociala aktörer, följer hel- eller halvtidssysselsättning med individuell anpassning. Fyra måleriföretag finns med bland nuvarande samarbetspartners. – Inom måleri- och byggsektorn är det mycket säsongsbetonat arbete och vi försöker vara med och slussa in våra deltagare i arbete under de aktiva säsongerna.

Nu även företagarprogram Innanförskapsakademin har nu utvecklats till att även innefatta ett program som inriktar sig på eget företagande. – Under februari har vi startat ett företagarprogram som är tre månader långt. Där får deltagare möjlighet till att ha praktik i ett företag i samma bransch som man själv tänker starta inom, sen får man parallellt också utbildning i både eget och hållbart företagande samt individuell handledning. Under 2018 har Östersundshem som målsättning att ta in minst 100 personer i de båda programmen. – En viktig del med Innanförskaps­ akademin är att det inte är fråga om välgörenhet utan att det är affärsnyttan, tillväxt och kompetensförsörjning som står i fokus för företagen. Vi matchar kompetenta arbetstagare med arbetsgivare som ofta har rekryteringsbehov. Och så löser vi en del trösklar under vägens gång.

Text: Lo Bäcklinder 12 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018


Zerit fick chansen på målerifirman En av dem som har fått chansen till arbete genom Innaförskapsakademin är Zerit Hagos Weldemikal från Gällö. Nu är han för andra perioden på väg in i arbete på Målerifirma G Persson i Östersund och hans förhoppning är att han ska kunna få lämna byggsidan och utbilda sig till målare. Efter att först ha haft praktik på Skanska kom Zerit Hagos Weledmikal till Målerifirma G Persson i slutet av juni 2017. Han har en bakgrund som målare från sitt hemland, men då målerifirman hade gott om bygguppgifter fick han gå under byggnads avtal och blev kvar med en månads förlängning till november, då utomhussäsongen var över. – Vi hade utrymme på byggsidan och han fick börja arbeta främst med isolerings- och putsarbete hos oss. Han fungerade jättebra med sina arbetskamrater och blev väldigt omtyckt. Han lärde sig också fort det som skulle göras, berättar Evy Svensson, Målerifirma G Persson.

Träfasad med mögel och alger. Avdöda först, tvätta sedan.

RENT UNDER!

Stor skillnad från hemlandet Zerit nickar medhåll och berättar hur väl mottagen han blev av sina kollegor som hade stort tålamod med att förklara när språksvårigheterna ställde till det. De pratade endast svenska på arbetsplatsen och både Zerit och Evy är överens om att den viktigaste faktorn för att verkligen komma in i yrkeslivet är att komma igång med svenska språket. – De var väldigt snälla mot mig och jag trivdes bra. Jag arbetade som målare i mitt hemland Eritrea, men det var stor skillnad för där arbetar man bara med händerna och inte med maskiner, berättar han. Under vintermånaderna har Zerit läst svenska på SFI och när nu högsäsongen för bygg- och målerijobb närmar sig kommer han att påbörja ännu en period av arbete på Målerifirman G Persson. Detta gläder både Zerit, arbetsgivaren och arbetskamraterna som gärna vill ha honom tillbaka.

Svårt med validering Att han är en tillgång för företaget finns ingen tvekan om. Men det finns också svårigheter med att ta in praktikanter med erfarenheter från andra länder och annat modersmål än svenska. – Det är framförallt problematiskt när det kommer till den teoretiska • Företaget har utbildningen vid en validering, då det inte tretton heltids­ finns något utbildningsmaterial översatt anställda, med allt till tigrinska, vilket Zerit skulle behöva, från mattläggare säger Evy Svensson. till målare. Nu är dock planen och förhoppningen • De har stor bredd att Zerit snart ska få sin lärlingsbok, så att på sina arbeten, han åtminstone kan börja tillgodoräkna sig från fasadputs och balkongrenovering de timmar han arbetar på byggsidan. till klassiska – Jag vill ha en utbildning som målare, måleriarbeten. det är det yrket som jag vill arbeta med, • 2019 fyller före­ konstaterar han. taget 80 år. Text: Lo Bäcklinder

Målerifirma G Persson

Prick-Fri dödar påväxt till 100 %. Målningstvätt gör att ytan blir helt ren. En perfekt yta att måla på.

Se www.jape.se för mer info, referensbilder och närmaste återförsäljare.

Foto: Per Hansson MÅLARMÄSTAREN 2/2018     13


Elin blev årets måleri-idol Det var jämnt in i det sista när Måleri-SM avgjordes under Yrkes-SM i Uppsala den 27 april. Till sist stod det klart att det var Elin Larsson från Ekerö som tagit hem segern bland de åtta finalisterna som kämpat för att göra sitt bästa på temat ”Idol”. Nu är det hon som tillsammans med silver- och bronspristagarna utgör Sveriges målerilandslag. Det var bara tjejer på prispallen när de tre målerimedaljörerna klev upp på scenen efter några intensiva tävlingsdagar. Elin Larsson, Ekerö tog emot guldmedaljen, Britta Spencer från Stockholm tog hem silvret och Stina Granberg, Piteå erövrade bronsmedaljen. De två Youtubestjärnorna Cattis Eklund och Daniel Riley var programledare och hallen var fylld av skickliga yrkeselever, coacher, lärare och anhöriga. Svenska mästare korades i ytterligare 58 olika yrkesgrupper, allt från svetsare och vårdpersonal till lastbilsförare och dekoratörer. Lite omtumlad och ganska trött efter

14 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

tävlingen plockar Elin Larsson en stund senare ihop de sista verktygen och färgburkarna i sitt tävlingbås. – Det var väldigt häftigt och roligt att vara med och jag är jätteglad och överraskad över att jag vann, säger hon.

Snart klar med skolan Till vardags går hon sista terminen på målarlinjen på St Martins gymnasium i Solna och hon ser fram emot att börja jobba om några månader. Ännu vet hon inte var det kommer att bli, men att hon kommer ge plats för det kommande årets tävlande det vet hon säkert. Under tävlingsdagarna har det varit full fart med aktiviteter i den stora montern där Måleribranschens yrkesnämnd (MYN) och sponsorer laddat med

aktiviteter. Det har funnits möjlighet för besökarna att själv prova på att måla, spela ”rollergolf”, rita ett analogt snapchatfilter eller bara hänga i den stora soffhörnan bestående av lastpallar och sköna kuddar. Under tiden har SM-målarna tagit sig an de olika delmomenten som bland annat bestått av tapetsering, snickerimålning, bildöverföring och en fri dekoration. Som en extra utmaning har de också fått tapetsera en byrå med spillbitar från tapeten de satt upp. För att kora en vinnare har de bedömts och mätts på ett trettiotal punkter i allt från precision och finish till artisteri och bemötande av åskådare.

En målare i världsklass Elin presterade bra i alla moment och i tapetsering


Gillar du att jobba med Alcro? Vi med.

NY OVAL BURK!

Ergonomisk, lättöppnad och rymmer hela rollern.

Vi är Sveriges största färgfackhandel, med marknadens bästa produkter, så självklart har vi den mest genomtänkta proffsburken. Välkommen in.


Noggrannhet är en dygd för en målare.

Stina Granberg tapetserade med bravur.

Britta Spencers fria dekoration.

Stina Granbergs fria dekoration.

och snickerimålning som är hennes favoritsysslor inom yrket, placerade hon sig i topp. – Jag har aldrig sett en svensk tävlings­målare prestera bättre, det är verkligen världsklass på Elin, säger Björn Nilsson coach för Målerilandslaget och yrkeslärare som har lång erfarenhet av att förbereda Sveriges bästa målare för yrkestävlingar i hela världen. Han konstaterar att alla deltagare gjort väldigt bra ifrån sig och att det var väldigt hög kvalitet på prestationerna. – Det har varit fantastiskt att se vilken utveckling ungdomarna har haft sedan castingen, de flesta har utvecklats i sitt arbete enormt mycket, fortsätter han. Även Jonas Lindberg, kanslichef på MYN är imponerad av deltagarnas förmågor och tycker att hela tävlings­ upplägget blivit lyckat.

16 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Elins Larssons vinnarbås.

– Det har varit fantastiskt att se de tävlandes yrkesskicklighet. Jag tycker också att hela arrangemanget har blivit väldigt bra i år. Det har varit mycket besök i montern, både från branschfolk och många ungdomar som förhoppningsvis blir intresserade av att söka sig till yrket, säger han.

Idoltema och casting För att sätt lite extra fokus på tävlingen i

år har tävlingen fått ett annat upplägg än vad det varit tidigare år. – På styrelsens uppdrag har vi satsat på att hitta utåtriktade personer som också är måleritekniskt skickliga och kan vara bra förebilder utåt. Själva uttagningen till SM gjordes i form av en casting i december som deltagarna hade fått skicka in en egen liten ansökningsfilm till, berättar Maria Marteleur, Storstad produktion som hållit i själva


Vi rustar måleriet inför högsäsong! Airlessco LP655

29 900:-

Ord. pris 38 000:Alt. 36 mån hyrköp 955:-/mån

Förlängningsskaft 30 cm + 5 st valfria munstycken

med på köpet! Kampanjen gäller tillsvidare så långt lagret räcker.

LEVERANTÖR AV MASKINER OCH REDSKAP TILL MÅLERIET Kontakta oss på:

Tel 08-88 56 80

Mer info på:

www.greiffab.se MÅLARMÄSTAREN 2/2018     17


Tävlingsjuryn granskar de tävlandes arbeten.

SM-eventet och den digitala marknadsföringen kring den. För Elin Larsson väntar nu hård­ träning, både mentalt och måleri­ tekniskt, för att förhoppningsvis ta en medaljplats på EM i Budapest 26–28 september. Tillsammans med Britta Spencer och Stina Granberg utgör hon

nu Målerilandslaget För tvåan Britta Spencer väntar närmast Nordiska mästerskapen i måleri i Helsingfors den 8 till 12 augusti. De tre tjejerna kvalar sedan till platsen i VM som äger rum i Kazan i Ryssland den 22 till 27 augusti 2019.

Den kramgoa "Rolle" från Anza var tävlingens maskot.

Text: Lo Bäcklinder Foto: Per Hansson

Måleri-SM 2018 ÅRETS FINALISTER

TÄVLINGSMOMENTEN UNDER YRKES-SM

Amanda Andersson, Wendesgymnasiet Elin Larsson, S:t Martins gymnasium Art Arbsuwan, BW Måleri Britta Spencer, Stadsmålarna Fanny Larsson, Uppsala Yrkesgymnasium Stina Granberg, Strömbackaskolan Erica Nilsson, Arne Lundqvist Måleri AB Matilda Berglund, Fyrvalla gymnasium

Fri dekorationsmålning

Tapetsering

Tävlingsdeltagaren fick här chansen att visa sin kreativitet när de fritt fick tolka temat "idol och förebilder". I den fria dekorationen måste deltagarna använda sig av max tre olika tekniker till sina verk.

Tävlingsdeltagaren skulle tapetsera väggen runt dörren med tilldelad tapet med superhjältemotiv.

ÅRETS TEMA Temat i årets Måleri-SM var "idol och förebilder". Det genomsyrade hela tävlings­montern och deltagarna fick själva fritt tolka temat i sin fria dekoration.

18 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Bildöverföring och schablonering Med hjälp av mätverktyg och schablonering skulle en fotbollströja målas upp på en skiva på väggen med deltagarens eget namn på. Återbruka mera Med spillbitar från tapetseringen skulle tävlings­ deltagarna klä in en byrå.

Målning av snickerier och dörr Dörren skulle spacklas och målas av tävlings­deltagaren i förutbestämd kulör. Hastighetstävlingar Två hastighetstävlingar i tapetsering och spackling, där tävlings­deltagarna så snabbt som möjligt skulle uppnå ett godkänt resultat. Fem extra poäng till den som var snabbast.


WAGNER HAR 50 ÅRS FÖDELSEDAG I 2018

Det firar vi med en speciell pump PS 3.29 SCAN Det finns bara 50 st. och pumpen säljs till ett fantastiskt jubileumspris efter först till kvarn-principen. Tveka därför inte att kontakta din WAGNER återförsäljare!

ProSpray 3.29 SCAN komplett med 15 m HT-slang, Vector Pro Airless pistol och TradeTip 3 munstycke 519. Robust sprutklar utrustning med stor sugförmåga. Perfekt för all färg och inomhus sprutlim på stora ytor. Prestanda på hela 3 l/min. Max. munstyckestorlek 0,029”

WAGNER PRESENTS

Wagner Spraytech Scandinavia – N/Ö: 0733 442455 S/V: 0723 232376 – www.wagner-group.com


VÄLBESÖKT NORDBYGG Nordens största mötesplats för byggoch fastighetsbranschen, Nordbygg, arrangerades på Stock­holms­mässan den 10–13 april. Här varvades intressanta föredrag och utställning­ ar med utställarnas produkter, nyheter och roliga aktiviteter. Nordbygg var lika välbesökt i år som tidigare år. Räkneverket stannade på 48 260 besökare efter de fyra mäss­ dagarna och projektchefen Peter Söderberg var mycket nöjd. – Jag har redan fått bokningar till Nordbygg 2020 och det är ett bra bevis på att även utställarna är nöjda. Det är fantastiskt vilket engagemang som alla delaktiga i mässan visar. Många utställare lockade med roliga aktiviteter. Hos Gunnebo kunde man testa sin kraft i hammarslaget, hos ­Kärscher kunde man spela hockeyspel och hos Blåkläder kunde man testa hur länge man kunde hänga i ett par blåbyxor. Fristads är huvudsponsor för Skidskyttelandslaget och hos dem kunde man testa sitt prickskytte och vinna biljetter till skid­skytte-VM.

Under mässan delades det ut några prestige­fyllda priser Stora Inneklimatpriset delades ut av Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson till MidDec Scandinavia och dess vd Örjan Martelleur för deras nya sensor som mäter radon i inomhusluft. Glaspriset 2018 delas ut till Sveriges bästa glasbyggnad och i år var det ”Ume­ stan 12” som tog hem priset. Det är ett nytt kontorshus i Umeå byggt med dubbla fasader. Pristagare var Peter ”Foppa” Forsberg, byggherre, hockeylegendar och ägare till fastighetsbolaget Lerstenen. Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet 2018 gick till företaget

20 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Operos AB och deras arbetsbyxa ”Rosmari” för gravida byggare och målare. Företagets vd Johanna Söderström tog emot priset med tre ord; –Jättekul, omvälvande och betydelsefullt! Vi på tidningen Målarmästaren tog oss en runda bland ­utställarna och fann några intressanta nyheter för vår bransch:

Hultafors Group Vi träffar Jonas Qvist som tror att Feins Multimaster med slipverktyg kan attrahera målarna. Wibes trappstege och Wibes teleskopstege TLP som är lätt att transportera och förvara.

Arbesko Det är världspremiär för Familjen Umeå på mässan, en smidig montör- och hantverksskoserie som passar målaren perfekt.

Jobman Workwear Pelle Bengtsson visar den nya kollektionen arbetskläder för damer. Tröjan är sportig med modern passform och byxan är tightare med lägre midja.

Hestra Job För många målare är handskar ett måste och Mattias Bjelke visar oss serien ”Beryllium”, en tunn följsam, inte för varm, handske. Den finns både i vitt och svart.

Layher Fredrik Wik demonstrerar Layher FW-allrund fackverksystem, en ny lösning som gör det omöjliga ställningsbyggandet enkelt. Fredrik berättade att när Östermalmshallens tak skulle renoveras byggdes ställningen med den nya lösningen så att hela golvet under var fritt.

Zarges Hos Zarges hittade vi lätta aluminiumställningar som lätt klarar de krav som krävs för rätt arbetsmiljö. Över två meter krävs fallskydd och Zarges ställningar byggs uppåt med hjälp av erforderliga skyddsräcken på plats. ”Bra arbetsmiljö­val” är ett samarbete mellan Skanska och Zarges där man har preciserat kraven för olika höjder med hjälp av Zarges produkter.

Zip Up

Rebecka Jonsson visar ett Första hjälpen kit som är lämpligt att ha med sig i bilen och där man får en tydlig överblick när man öppnar väskan. Hon visar också ett litet kit som är lämpligt att sätta fast på bältet. Alltid till hands om olyckan är framme.

Rickard Holmlund visar hur aluminiumställningarna har fått högre kapacitet genom att kransarna kläms fast istället för att svetsas. Det gör också att konstruktionen blir fri och man kan i praktiken bygga ställningen hur som helst. Dino 120TB, en batteridriven lyft som tillverkas i Finland och där Zip-Up har agenturen i Sverige, tryggt när man behöver jobba flexibelt på höga höjder.

Dustcontrol

Mercedes

När man utsätts för damm som inte kan kontrolleras är en luftrenare bra. Stefan Olsson visar oss tre olika storlekar av Aircube; 500, 1 200 och 2 000 kubikmeter luft per timme.

I entréhallen hade Mercedes ställt upp två olika modeller av transportbilar där vi kände att MB Vito med skåp skulle vara rena drömmen för en hantverkare.

Cederoth

Text: Marie Hansson Foto: Per Hansson


Pontus Sjöstrand ny VD för Måleriföretagen i Sverige

Nöjda deltagare i uppdaterad projektledarutbildning Under hösten 2017 och våren 2018 har den första kullen av deltagare genomgått Måleriföretagens nya version av projektledarutbildningen Projektledning i praktiken. I kursen, som genomförs i samarbete med utbildningsföretaget Lexicon, utgår innehållet från ett helhets­ perspektiv på projektledarrollen med exempel som deltagarna känner igen, både från måleribranschen och andra branscher. Innehållet ska ge deltagarna användbara verktyg, tydlig koppling till den dagliga verksamheten och bra exempel att diskutera under kursens gång. Efter att deltagarna genomgått fyra utbildningstillfällen, som omfattat olika delar av projektcykeln, är responsen

mycket positiv. Detta är vi på Måleri­ företagen mycket glada för och det visar att vår satsning på att se över innehållet har burit frukt, men givetvis strävar vi efter att försöka utveckla innehållet ännu mer till nästa omgång. Projektledning i praktiken fungerar för redan aktiva arbetsledare och projektledare som vill vässa sina färdigheter men kan också vara ett första steg för en medarbetare som ska skolas in i projektledarrollen. Nästa omgång av Projektledning i praktiken planeras till hösten 2018. Mer information om kursen och innehållet hittar du på Måleriföretagens hemsida. Frågor om innehållet kan ställas till Jonas Lindberg på e-post jonas.lindberg@maleriforetagen.se

Full fart för branschutbildningar i vår Visste du att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet slogs fast redan 1906?* Det vet nu alla lärlingar som sedan årsskiftet genomgått den branschutbildning (också känd som 40-timmars) som Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet ­anordnar. Måleriföretagen har medverkat vid 16 av de 17 utbildningstillfällena som hållits sedan årsskiftet. – Att följa Måleriavtalets arbetstid på 40 timmar per vecka är både en rättighet och skyldighet. Måleriföretagen har betonat vikten av tidhållning, både ur ett företags­perspektiv men också ur lärlingsperspektivet, säger rådgivaren Pia Stråle som hållit flera av utbildningarna.

Måleriföretagen i Sverige har ­utsett Pontus Sjöstrand till ny VD. Pontus Sjöstrand kommer ­närmast från rollen som chef för enheten Arbetsmarknad & Arbetsrätt, juridiska avdelningen på ­Arbetsförmedlingen. – Jag ser verkligen fram emot att företräda en viktig och spännande näring som den professionella måleribranschen är. Fokus blir att tillsammans med mina kompetenta medarbetare skapa den absolut bästa nyttan för samtliga medlemsföretag, säger Pontus Sjöstrand. Pontus Sjöstrand har en lång karriär som jurist bakom sig, både inom den offentliga och privata sektorn. Idag är han enhetschef för Arbetsmarknad & Arbetsrätt på Arbetsförmedlingens juridiska avdelning. Tidigare har han bland annat arbetat som förhandlingschef på Visita, förbundsdirektör och chef för Skogssektionen på Skogs- och Lantarbets­givare­för­bundet, förhandlingschef på Stads­led­nings­kontoret, Stockholms stad och som stabsjurist, flygplatsledningen Stockholm Arlanda, Luftfartsverket. Under flera år var han ordinarie ersättare/ledamot i Arbetsdomstolen. Pontus Sjöstrand kommer ursprungligen från Bohuslän och studerade i Uppsala samt är sedan 26 år tillbaka bosatt i Stockholm. Han tillträder som VD för Måle­ri­företagen i Sverige i maj.

Andra frågor som diskuterats är bland annat misskötsel, rätt till raster, toalettbesök och anställningsformer. Lärlingarna har också talat om skillnaderna mellan att måla hemma hos privatpersoner och på nybyggen. – Jag har träffat ungefär 300 lärlingar under den här perioden. Det har blivit många bra diskussioner och en del myter har slagits sönder, till exempel att den som missköter sig har rätt till tre varningar innan hen riskerar uppsägning. Så är det ju inte, säger Pia Stråle. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet slogs fast i den så kallade Decemberkompromissen mellan LO och dåvarande SAF 1906 (Svenskt Näringsliv). I gengäld fick arbetarna rätt att organisera sig.

* 

22 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Vill du bli medlem? Är du inte medlem och funderar kring vad ett medlemskap kan innebära för dig. Gå in på www.maleriforetagen.se/blimedlem


www.maleriforetagen.se

n Nordisk Yta Sthlm AB, Stockholm nG  ipsentreprenad i Väst AB, Västra Frölunda n Tumbas Måleri i Uddevalla AB Uddevalla n C. Magnusson Måleri AB, Donsö

Kolla gärna in den nya webben:

Nya medlemmar i Måleriföretagen Sverige

Allt fler blir medlemmar Vi blir fler och fler medlemmar i Måleriföretagen i Sverige, vilket är glädjande. Vi kontaktade ett par av dem för att höra om deras förväntningar på medlemsskapet. 1. Varför har du gått med i Måleriföretagen i Sverige? 2. V ad har du för förväntningar på ditt medlemskap? MAURICIO RIOS Gipsentreprenad i Väst 1. – Vi vill bredda våra vyer och har utökat verksamheten, därför vill vi vara med i de sammanslutningar som vi behöver.

Nöjd-Kund-Garanti

Alla medlemmar i Måleriföretagen lämnar två års garanti till konsumenter vid utfört måleriarbete. Använd därför Nöjd-Kund-Garantin i din införsäljning till konsumenter, det är ett bra argument till varför en konsument ska anlita just dig som medlem hos Måle­ri­företagen. Garantin är en tydlig manifestation från Måleriföretagens sida som syftar till att ge kunderna trygghet och att understryka medlemsföretagens höga kvalitet. Läs mer om Nöjd-Kund-Garantin på vår webbplats.

Det här hittar du som medlem på webben

2. – Vi hoppas på att det ska vara gynnande för oss på många sätt att vi är med i Måle­riföretagen i Sverige.

3 Anbudsmallar 3 Blanketter för konsument­ entreprenader

3 Anställnings- och uppsägnings­ ULF ROSÉN, Tumbas Måleri i Uddevalla 1. – Dels vill vi vara branschanpassade, dels vill vi ha den trygghet som det innebär att vara med, det kändes helt naturligt. 2. – Om det strular med något är det tryggt att veta att man kan få hjälp. Även för kunderna är det bra att veta att vi är medlemmar.

blanketter

3 Löneindex 3 Logotypen för Nöjd-Kund-Garanti 3 Förslag till olika policys såsom Jämställdhet, arbetsmiljö och användning av servicebilar

3 Aktuella rabattavtal

MÅLARMÄSTAREN 2/2018     23


För trä som ska bevara generationer. Wood Tex från Flügger. En ny generation utomhusfärg.

14612 13/18

Få mer info i din närmaste butik eller på flugger.se


as i


Hur undviker ni att bli drabbade av stöld? Stölder är en av de vanligaste försäkringsskadorna i Sverige. Samtidigt är det vanligt med nedsatt försäkringsersättning eller avslag på grund av felaktig förvaring. Dessutom kan du förlora mycket arbetstid på hanteringen. Både i bilar och på byggarbetsplatser finns det anledning att se över sina rutiner för att på så sätt minska risken för stöld och inbrott. Försäkringsbolagen kräver alltid kvitton och polisanmälan. Har man blivit drabbad en gång är det vanligt att tjuvarna kommer tillbaka då de vet att man har köpt ny egendom. Nu funderar försäkringsbolagen på att strama åt reglerna för hur handverktyg och färgsprutor förvaras. Här kommer några tips från Säkra på hur du kan minska risken att råka ut för stöld: • Töm bilen innan någon annan gör det åt dig. • Lämna aldrig egendom obevakad – står ni och lastar in och ut ur bilen så se till att någon alltid har koll på egendomen. I sådana här ärenden är det vanligt med avslag i försäkringen. • Använd bilar där man inte ser in, det vill säga lätta lastbilar ska inte ha glasrutor i skåpdelen. • Parkera alltid i en omgivning med övervakning eller där många människor rör sig. • Spärra de flyktvägar som kan finnas, håll koll så att till exempel inga staket eller liknande brutits upp i förväg.

• Använd värdeskåp om ni måste förvara verktyg i bilen eller kvar på arbetsområdet. • Kom ihåg att ha tydliga säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsområdet, det är många som har tillgång till samma yta. Det är vanligt att försäkringsersättningen vid skada sätts ned på grund av att man inte kan styrka inbrott. • Upprätta rutiner på arbetsplatsen för att hålla god ordning. • Inför semestrar, helger eller längre pauser i entreprenaden, lämna inte kvar någon egendom på arbetsplatsen. • Förvara aldrig nycklar i bilen. Har ni fått förtroendet att ha kunders nycklar, se till att förvara dem säkert och lämna aldrig kvar dem i bilen. • Gå årligen igenom ert inbrottsskydd, samt rutiner för arbetsledare och underentreprenörer. Riktlinjerna för hur de förvarar er egendom, även utanför arbetsplatsen, ska vara tydliga. • Använd er av ”smart DNA” för att stöldskyddsmärka er egendom. Se även till att skylta med detta på arbetsområdet. • Stölder kan även ske internt på företaget, se till att använda ”smart DNA” på era verktyg samt informera personalen om att detta görs. Detta kan avskräcka från att stjäla. • Måleriföretagen samarbetar med Säkra Stenstaden gällande medlemmarnas företagsförsäkringar.

Martina Jonaeson, stenstaden@sakra.se 060 61 25 30

Nya ID06-kort ger ökad säkerhet och tryggare tjänster I maj lanserar ID06 AB en ny standard för kort med ny och säkrare teknik, vilket innebär mindre risk för manipulering och därmed säkrare arbetsplatser i byggbranschen. De nya ID06-korten tillåter utveckling av nya innovativa lösningar och är kompatibel med Microsoft-teknologi. – Med den nya kortstandarden blir det mycket svårare att missbruka ID06regel­verket, till exempel kan en person inte ha flera ID06-kort kopplade till samma organisation. Dessutom kan företag uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning, något som efterfrågats av säkerhetsmedvetna ID06-kunder, säger Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef, ID06 Kort. Den nya kortstandarden har en så kallad tillitsnivå som heter LoA2 (Level of Assurance 2), vilket innebär att tillförlitligheten ökar vid hantering av användaridentiteter i ID06-systemet. De nya

26 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

korten är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Däremot finns stöd för Mifare-teknik för att befintlig Mifare-utrustning fortsatt ska fungera med de nya ID06-korten. – Stödet för Mifare kommer att finnas kvar tills kunderna fått en rimlig tid för

att övergå till den säkrare tekniken. Vi uppskattar att det kommer att ske 2020. Dock uppmanar vi såväl applikationsleverantörer som kunder, att gå över till den säkrare tekniska plattformen så snart som möjligt, säger Thor Jonsson.


105TL 120T 135T 150T 160XT

Nu finns möjligheten att köpa sin egen Dinolift med drivning på hjulen och 10,5 meters arbetshöjd. Med 6,5 meters utligg så kan denna smidiga maskin bli hantverkarens bästa vän. Nya DinoLift 105TL är lätt att dra med endast B körkort då den väger 950Kg. Med 40 års erfarenhet av släpvagnsliftar så är Dinolift märket för dig. Såväl sommar som vinter.

180T 180XT 210XT 230T 260XTD

Finns för omgående leverans från 219.000:exkl moms.

Upptäck StRAIt-FLEX vAttEnAktIvERAndE LImmA-på höRnSkydd FöR gIpSSkIvoR.

En egen Dino!

...har produkterna som löser konstruktionskraven.

För vertikala och horisontella utvändiga 90° hörn.

För vertikala och horisontella ut- och invändiga hörn.

Nu OCKSå på RuLLE! Mindre plats – mindre spill!

För en snabbare installation...

WET-STICK rullverktyg

www.zipup.se Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20

FLEX FOLDER justerar snabbt WET-FLEX till korrekt installationsvinkel

WET-STICK lågtrycksspruta 1,5 liter

Besök våra samarbetspartners för mer information. Nordsjö lanserar nytt sortiment för proffs Under 2014 kommer varumärket Nordsjö att få en ny logotyp och emballagedesign. Det är inte bara etiketten man förändrar utan även innehållet i burkarna och hela sitt koncept mot yrkesmålare. Nordsjö har tagit fram ett helt nytt proffssortiment bara för yrkesmålare. Sortimentet är förpackat i emballage som har en tydligt och enkel kommunikation och som kommer att göra valet av produkt mycket lättare. Dessutom har Nordsjö under lång tid arbetat fram en helt ny generation vägg- och takfärger. Den nya generationen färger är utvecklade i nära samarbete med måleriföretag i Sverige, Norge och Danmark. Vi är övertygade om att det nya sortimentet, designen och kvalitén i de nya produkterna kommer tilltala yrkesmålarna och hjälpa dem till ett bättre och proffsigare slutresultat, säger Tobias Eklund, Nordic Brand Manager Professionals på Nordsjö.

Kom in till oss! Vårt sortiment av vägg- och takfärger är uppdelat i olika serier baserat på användningsområden. A-serien passar perfekt vid nybyggnation och för projekt med stort ljusinsläpp. Produkterna är optimerade för stora ljusinsläpp samtidigt som de ger en modern och slitstark yta. P-serien är anpassad för offentliga miljöer där slitaget är större och väggarna ska kunna rengöras i större utsträckning. Den tredje serien i det nya proffssortimentet är Grundserien som innehåller produkter som uppfyller yrkesmålarens krav på absolut bästa slutresultat.

De första produkterna i det nya proffssortimentet finns för beställning och i butik från vecka 9. ______

Kontaktperson: Tobias Eklund, Nordic Brand Manager Professionals T: 0708-35 55 71 E: tobias.eklund@akzonobel.com

Om Nordsjö Nordsjö-varumärket har sina rötter i Nordström & Sjögren AB, som startade sin verksamhet redan 1903. I dag är Nordsjö ett av de ledande och mest innovativa varumärkena i Norden. Vi har stort fokus på att utveckla och tillverka produkter som är hållbara för vår miljö och vår ambition är att ligga steget före samhällets lagar och krav. Vid vår anläggning i Sege utanför Malmö, som är Nordens största, utvecklas och tillverkas färg, lack, spackel och träskydd för konsument och yrkesmålare. Nordsjö ingår i AkzoNobel-koncernen, som är väldens största färgtillverkare. Om AkzoNobel AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara lösningar för våra kunder. Bland våra välkända varumärken finns Eka, International, Dulux och Sikkens. Vi är ett Global Fortune 500-företag och rankas återkommande som ett av de ledande företagen inom hållbar utveckling. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i fler än 80 länder, där våra 55 000 engagerade medarbetare levererar Tomorrow's Answers Today™.

måleributiken

MÅLARMÄSTAREN 2/2018     27


Målningar som både sätter ungdomar i jobb och färg på Göteborg

Med fokus på tjejer Måleribranschen fortsätter att vara en mansdominerad bransch och att arbeta för jämställdhet är både ett nationellt mål från regeringen men även ett av ledorden i projektet Sätt färg på Göteborg. Detta är en av anledningarna till varför projektet nu är i full fart med att rekrytera en grupp med fokus på just tjejer. Att bedriva ett långsiktigt jämställdhetsarbete har varit en självklarhet sedan projektets start, detta är även något som de måleriföretag som vi samarbetar med efterfrågar just tjejer, säger Sara Bang rekryteringsansvarig för projektet. Projektet har tidigare anordnat en jämställdhets- och mångfaldskonferens för deras samarbetspartners som syfte att bedriva ett långsiktigt jämställdhetsarbete. På bilderna syns Jennifer Lindfors och Khadra Mohamed, två av de nya deltagarna som har gjort ett studiebesök för antagning till projektet där de fick testa att sparmåla projektets logga. – Jag är jätte taggad på att dra igång, detta är ju jättekul, säger Jennifer. Hon tycker att det är bra med en satsning just för tjejer och ser det som en självklarhet att det är en fråga om kompetens och inte kön. Mest av allt ser hon fram emot att vara med och måla muralmålningen We are nature. Khadra håller med om att det är just det dekorativa måleriet som skall bli roligast men är förväntansfull på det mesta. Gruppen kommer att starta måndagen den 9 april. 28 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Projektet Sätt färg på Göteborg anordnade våren 2017 Gothen­ burg Art 21, en internationell konsttävling som resulterade i flera konstverk. Konstverken skall resultera i ett 21 kilometer långt konststråk. 21 km konst som kommer att vara färdigt till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Flera av konstverken kommer att målas upp med hjälp av arbetslösa ungdomar som är deltagare i projektet för att utbilda sig till målare. Redan i vår kommer två konstverk att målas upp som muralmålningar och två vepor kommer att hängas upp till allmän beskådan som blir startskottet för en rad andra målningar i stråket. Först ut blir ”We are nature” som kommer att sätta färg på en av Poseidons fastigheter på Bergårdsgärdet 70–72 i Hjällbo. Konstnären som har målat vinnarbidraget är Thiago Mazza från Brasilien men själva målningen kommer att målas upp med hjälp av deltagarna från projektet. Det andra vinnande bidraget, ”The lost paradise” kommer att målas upp av Isaac Barreda, konstnären själv är bosatt i Frankrike men kommer ursprungligen från Peru. Även konstverket med spårvagnen ”Gothenburg united” som blev uppmålad av våra deltagare i ­november förra året kommer att hängas upp i vår och pryda Andra Långgatan 33. Så ta en tur till Göteborg i sommar för att se hur konststråket 21 km konst börjar arta sig.


PENSELN SOM DRAR IFRÅN DE ANDRA. PLATINUM PRO MAX STROKE

SPECIALBLANDAD BORST FÖR EN HÖGRE NIVÅ. Den unika sammansättningen av borst är framtagen utifrån proffsmålarens önskemål och är noggrant testad i vårt eget labb för att ta proffsmålaren till nästa nivå.

DRAR IFRÅN DE ANDRA. Färgupptagning och räckvidd har finslipats till max och överträffar alla våra andra penslar, inklusive Platinum Pro. Hög stabilitet och överlägsen finish.

TA TAG I ERGONOMIN. Från vår Platinum-serie har vi lånat det gummerade skaftet, som ger dig möjlighet att variera greppet – och därmed undvika alltför monotona rörelser.

Vill du vara med och förbättra din vardag? Gå med i gruppen Anza Pro på Facebook!


DEBATTINLÄGG: Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten. Auktoriserat Fönsterunderhålls förslag till en konkret, cirkulär handlingsplan , där vi har ett förslag till ett cirkulärt tänkande och ett handgripligt genomförande inom byggbranschens fönstersektor. Ett vinn-vinn-förslag för Sveriges framtida återvinningssystem:

Gör fönsterbranschen till den första cirkulära ekonomin inom byggsektorn RENOVERA OCH UNDERHÅLL träfönster

vart 13:e år och skapa därmed ett fönster­kretslopp på drygt ett sekel. Konstruera nya fönster med återvinningsbara komponenter och inför en miljöavgift på nya fönster och deponiavgift på kasserade fönster. Skapa en obligatorisk, manuell återvinning där man tillvaratar alla fraktioner i ett fönsterparti (trä, glas, aluminium, stål, kitt, persienner, plast, gummi etc.). Detta vinn-vinn-förslag ger förutom bättre miljö-prestanda och fastighetsekonomi, en ökad arbetsmarknad runt hela Sverige inom åter­vinningsbranschen och sammantaget avseende fönstersektorn – en samhälls­ekonomisk vinst. Bostadsmarknaden i Sverige består av cirka 2,6 miljoner lägenheter och ungefär 2,1 miljoner småhus. Antalet fönster och fönsterdörrar är säkert tiodubbelt större. Fönster är med andra ord en gigantisk del av Sverige. Alla ser dem och alla har fönster. Det saknas emellertid tydliga och konkreta politiska signaler anno 2018. Fortfarande gäller visionspolitik och luddig ekonomisk målstyrning. Låt fönstersektorn bli den första cirkulära ekonomin, vilken inte är en skyddad verkstad. Ett av EU:s krav inom den cirkulära ekonomin är att medlemsländernas parlament tar fram ekonomiska incitament för att starta upp en konkret cirkulär ekonomi. Riksdagen kan till exempel erbjuda stöd till fönsterfabriker och fönsterrenoverare, via stiftelser och universitet, så att dessa kan skapa fönsterpartier som är enkla att materialåtervinna och underhålla i minst ett sekel. Vi behöver med andra ord nya smarta affärsmodeller för den cirkulära fönster­ sektorn. Med nya tekniska lösningar och konstruktioner och med en dryg 100-årig systematisk underhållsplan, så kan fönster­branschen bli byggsektorns pionjär inom den cirkulära ekonomin. Fönstersektorn kan peka både på möj-

30 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

liga framtidslösningar och innovationer samt en ekonomisk affärsnytta inom alla led. För fönsterfabrikernas, fönster­ renoverarnas och speciellt för fastighetsägarnas väl och ve. Sist men inte minst för vårt hållbara, kretsloppsanpassade Sverige. Den cirkulära ekonomin är ytterst politisk och miljöfrågor är ju ett politiskt område utan svåra låsningar, där Auktoriserat Fönsterunderhåll förväntar sig både ekonomisk styrning och resultat. Alla partier vurmar för miljön, men var och hur fortsätter vi? Det är dags att skifta focus till bygg- och fastighetsbranscherna. Implementera LCA/ livscykeltänkandet i byggprocesserna. Låt oss börja den cirkulära ekonomin inom byggbranschen med en viktig

nisch­produkt som alla ser och har – fönster. Vi får delvis nya affärsmodeller, det kommer att utvecklas smartare tjänster och samarbeten, energianvändningen kommer att minska och på sikt en cirkulär skatteväxling där råvaror ­beskattas. Om fönsterfabrikerna, fönsterrenove­ rarna (målerier, fönsterhantverkare, glasmästerier), myndigheter, akademier, forskningsstiftelser och politiker samverkar, kan den cirkulära fönstersektorn snart bli verklighet. Gör fönsterbranschen till den första cirkulära ekonomin inom byggsektorn.

Åke Lönndahl Kennert Aronsson Anders B Lindström


Förslag om lika behörighet För att öka attraktiviteten på gymnasiets yrkesutbildningar och på så sätt stimulera utbildningen av kompetent arbetskraft, har en lagrådsremiss lagts fram till regeringen i februari. Där föreslås att alla yrkesprogrammen ska innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet. För att inte tränga undan yrkeskurser föreslås också att programmen ska utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Det innebär mer undervisningstid i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Föreslaget innebär också att det ska det gå att välja bort de behörighetsgivande kurserna och som nu, läsa grundläggande behörighet på 2 500 poäng.

PLÅTMÅLNING FÖR PROFFS

Kraftig minskning av ROT-företag Antalet ROT-företag minskar kraftigt efter att avdraget sänktes och uppskattningsvis har 6 500 jobb försvunnit. Det visar en analys som Företagarna gjort baserat på statistik från Skatteverket. Två år efter att ROT-avdragen sänktes från 50 procent till 30 procent har 9 344 ROT-företag lagt ner. Det är en minskning med 14 procent, konstaterar Företagarna i sin analys.

ARLANDA MALERI AB söker arbetsledare (projektledare) eller VD som på sikt vill och kan ta över företaget. ARLANDA MALERI AB är nu inne på sitt 26 år och vill med det få in lite nytänk i vårt välmående företag. Vi är ca 35 st anställda med god lönsamhet men känner att vi behöver förnya oss, samt att vi vill anställa flera målare. Vårt arbetsområde är Uppsala med omnejd samt norr om Stockholm.

Aquabarr® & Aquabarr® MIR • Bästa skyddet för plåttaket! • Elastisk och fogfri • MIR med inbyggt rostskydd • Vattentät och diffusionsöppen Vi erbjuder unik försäkring för våra auktoriserade takmålare vid målning på tak och fasader i plåt. Läs mer om försäkringsvillkoren på hagmans.com

Du är välkommen att höra av dig till Målaremästare Claes O Löfgren via mail@arlandamaleri.se

MÅLARMÄSTAREN 2/2018     31


Lärorik ådrings- och marmoreringskurs I mars samlades ett tiotal kursdelta­ gare i Tikkurilas lokaler i Hammarby Sjöstad för att ta del av Jan Aldrins kunskaper i dekorationsmåleri. Där fick de möjlighet att fördjupa sig i både ådrings- och marmoreringstek­ niker. Under fyra dagar fylldes undervisningslokalerna av vetgiriga yrkesmålare som vill lära sig mer om dekorationsmålning. Två hela dagar ägnades åt ådring och två dagar till marmorering. Jan Aldrin visade och lärde ut hur de ska lyckas med färgbladningar för att få rätt nyans på till exempel en ekimitation vid ådring av en dörr, eller vilka penslar man ska använda

32 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

för att fördriva färgen. Kursdeltagarna fick prova på att göra imitationer av kolmårdsmarmor och Rouge de Range. Vi fick en pratstund med Pelle Wester­ holm som var otroligt glad att ha fått möjlighet att gå kurserna. – Jag är yrkeslärare på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping och har inte använt mig av dekorationsmåleri sedan jag själv gick i skolan i slutet av 80-talet. Tidigare har skolan köpt in tjänsten, men det här gör att de slipper det fortsättningsvis, berättade Pelle Westerholm. Hans skola erbjuder en populär 80 timmar lång fördjupningskurs i dekorativt måleri, som väljs av 70 procent av målerieleverna. Där får man lära sig grunderna i ådring och marmorering. När Pelle Westerholm såg information om kursen i tidningen Målarmästaren upptäckte han en möjlighet till egen fortbildning, samtidigt som skolans fick en kompetens­ökning. – Det svåraste för mig så här långt är att jag inte kan träslagen tillräckligt bra. Tekniken kan man jobba fram, men att

veta vad som är speciellt för varje träslag är en utmaning. Kursdeltagaren Mikael Andersson från Mikael måleri i Uppsala såg också en möjlighet att öka sin egen kompetens genom att delta i kursen. – Jag har varit på kurs en gång för 25 år sedan med Jan och han är en fantastisk lärare. Jag har inte arbetat med dekorationsmåleri tidigare, men tycker att det är väldigt intressant, konstaterade han. Även Benita Glassel som driver Pigmenta måleri vill att hennes företag ska kunna tillhandahålla kunskap om gamla hantverksmetoder. – Det här är något som jag tycker att vi ska kunna behärska för att vara med i matchen. Tidigare har vi köpt in de här tjänsterna, men det är klart att vi ska ha kunskapen själva, sa hon. Ett stort tack till Leif Hemdal som är administrerar och ser till att det finns rena och fina skivor och dörrar att jobba med för kursdeltagarna.

Text: Lo Bäcklinder Foto: Per Hansson


En effektiv nyhet för årets utomhussäsong Vi har lyssnat på proffsen och lanserar nu en ny och förbättrad DEMIDEKK Ultimate Täckfärg. Prova själv och upplev en mer krämig färg som gör din vardag enklare och mer effektiv. • Mindre rinningar • Mindre motstånd i penseln • Mer färg i penseln – sträcker längre för varje gång du doppar • Mycket enklare att rulla: Mindre motstånd och mindre stänk • Mindre stänk/dimma även vid sprutning

FÖRBÄTTRAD

Scanna QR-koden eller besök Jotun Sverige på Youtube och se filmen när tre proffs testar den nya färgen. Vill du också testa den nya formuleringen? Kontakta oss då på Jotun, tel. 031 - 69 63 00 eller mail: info@jotun.se

Demidekkare målar gärna. Men inte så ofta.


På Gröna Lund i Stockholm finns en riktig raritet; en karusell från mitten av 1800-talet som kallas för ”Cirkus­ karusellen”. Den består av ett trettiotal djur i trä, hästar och vilda djur, som hämtade från en gammal cirkus. Bengt Nordrup, Kulturmålar­ na i Flen har sedan år 2000 haft uppdraget att renovera och sköta om trädjuren. Bengt Nordrup jobbade på Gröna Lund

34 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

som ”vanlig” målare när jobbet som dekorationsmålare för Cirkuskarusellen dök upp. Ledningen på Gröna Lund ville höja kvaliteten på renoveringsarbetet. Djuren hade under många års tid bara målats över med lager på lager så det tog många år innan alla djur var genomgångna. – Vi jobbar som konservatorer. Vi skrapar färgen in till sista lagret för att där färgbestämma och återskapa de gamla kulörerna. Vi använder riktigt feta alkydfärger och toppar med båtlack som

har mycket UV-skydd, berättar Bengt. Numera sker underhållet efter en plan där djuren underhålls löpande och endast större skador renoveras från grunden. – Det känns fantastiskt att ha det här uppdraget och få möjlighet att bevara denna kulturskatt, säger Bengt och berättar att intresset för dekorativt måleri väcktes på Målarskolan i Huddinge 1977–1978 där hans lärare Tore Lundquist var en stor inspirationskälla och lade grunden till det hela.


r a v r e s – vi ! e r a k r h a n t ve Gör som proffsen handla hos oss! Täta, slipa, foga med material från LA! Våra experter hjälper dig att välja rätt material och verktyg till såväl standardsom speciallösningar.

Har du frågor? Vi hjälper dig gärna: Ring 0392-36010. CK U P P TÄ T VÅ R B R E DAE N T IM SORT

Gå in på www.leifarvidsson.se beställ hem en katalog, eller handla direkt. Du kan också maila din order till oss på order@leifarvidsson.se.

Eller besök vår yrkesbutik i Kista!

KONTAKT: 0392-360 10

YRKESBUTIK: 08-26 52 10

GÖTEBORG: 031-711 66 90

Huvudkontor Lager, MULLSJÖ

Haukadalsgatan 8b, KISTA

Säljare

Handla direkt på leifarvidsson.se


”Den röda tråden är samverkan” Under några intensiva marsdagar var det full fart med kameror, skåde­spelare och filmpersonal när Måleriföretagen, Målarförbundet och Prevent hade filminspelning i Haninge. Filmerna är en del av det nya utbildningsmaterial om arbetsmiljö som parterna håller på att ta fram.

– Den röda tråden i utbildningen är ordet ”samverkan”. Den viktigaste utmaningen för oss är att få alla inblandade att förstå att de har ett ansvar, inte minst när det gäller att påpeka var det brister. Man måste först bli medveten om bristerna innan man kan åtgärda dem. Blir det bra för personalen, blir det också bra för företaget, säger Thomas Lundsten, rådgivare på Måleriföretagen. Parterna Måleriföretagen och Målareförbundet har tillsammans tagit fram det nya utbildningsmaterialet. En av dem som deltagit från Målareförbundet är

36 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Jan Öberg, ombudsman på Målarettan. Parternas arbetsmiljöorgan Prevent har varit delaktiga i framtagandet av skriftligt material och en tecknad skrift som tidigare skapats för att upplysa om riskområden i måleribranschen. Filmbolaget Houdini står för själva filmskapandet.

Gemensamt arbete Enligt parternas överenskommelse ”Bättre arbetsmiljö – Måleribranschen” (BAM), ska de tillsammans tillhandahålla ett utbildningsmaterial som ska ligga till grund för en arbetsmiljöutbildning för bland annat arbetsledare, chefer och skyddsombud. Lagar och regler förändras, ny teknik kommer till på arbetsplatserna och det material som togs fram för ett tiotal år sedan börjar bli inaktuellt och behöver uppdateras.

– Vi gör om hela pedagogiken så att den blir lättare att hänga med i och har bland annat lagt till det här med filmer för att göra situationerna ännu mer åskådliga och lättillgängliga. De är tolkningsbara och utgör ett diskussionsunderlag, de visar alltså inte vad som är rätt eller fel, säger Thomas Lundsten och beskriver att tanken är att utbildningen ska vara dynamisk, föränderlig och lätt att kunna ta del av.

Fyra dagars inspelning Arbetet med att spela in de fyra kortfilmerna tog fyra dagar, varav den första gick åt till att förbereda inspelningsplatsen. – Det var en stor lastbil på plats med utrustning och scenerna kunde tas om mellan tio och femton gånger ibland, innan de blev helt rätt, berättar Jan


Öberg, som var på plats under inspelningsdagarna i Hermods skollokaler i Haninge, där filmandet ägde rum. – Det var inte lätt att hitta en lokal där vi kunde arbeta ostört under så lång tid, det var verkligen en lyckträff att de kunde hjälpa oss. Kortfilmerna följer fyra teman som identifieras som riskområden inom måle-

ribranschen. Dessa beskrivs som ”ergonomiska risker”, ”fallrisker”, ”kemiska risker” samt ”organisatoriska risker” och har iscensatts i typiska arbetssituationer för målare.

Införs successivt Ett nytt, skriftligt underlag har också tagits fram och allt eftersom de nya

delarna i utbildningsmaterialet blir klara tas de in i utbildningen. Filmerna håller som bäst på att klippas och förväntas bli klara inom kort. – Det har varit en intensiv period, men jag är jätteglad att vi har kommit så här långt nu, konstaterar Thomas Lundsten och får medhåll från Jan Åke Öberg.

Text: Lo Bäcklinder

Av branschen för branschen

Tre enkla steg – sedan vet du din lön

malerifakta.se

MÅLARMÄSTAREN 2/2018     37


Årets måleriföretag är korade Renew Service AB i Upplands Väsby fick pris för stora måleriföretag.

Det var pompa och ståt när årets Hantverksgala ägde rum i Victoria­ hallen på Stockholmsmässan den 12 april. Tre av alla de företag som fick ta emot utmärkelser var måleri­ företag av varierande storlek. Nära 400 personer minglade och firade när vinnarna bland Sveriges bästa hantverksföretag fick motta priset ”Årets Hantverkare”. Hantverkargalan är byggbranschens mest framstående tillställning och har skapats som ett tillfälle att hylla de bästa i en bransch som annars får utstå en del kritik. Av årets drygt 4 100 nominerade företag tog sig 60 företag till finalen som ”Årets Hantverkare”, inom kategorierna: bygg, el, vvs och måleri. Det var jubel och applåder när Peter Settman, programledare för galan, bjöd upp och intervjuade de vinnande företagen. De tre som fick utmärkelsen ”Årets måleriföretag” var Renew Service AB, Upplands Väsby (stora företag), Kvibergs Måleri AB, Göteborg (medelstora företag) och Eddy Lopez Måleri och Kakel AB, Göteborg (små företag). – Det är andra gången som vi får ta emot priset, förra gången var 2015. Jag tror att anledningen är att vi tar väl hand om våra kunder och anstränger oss hårt för att alla ska vara nöjda. Vi har också

38 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Kvibergs Måleri AB fick priset för medelstora måleriföretag.

jobbat hårt med marknadsföring under de senaste åren, säger Jonas Andersson, delägare i Kvibergs Måleri. Han upplever att den hjälp som han och kollegorna fått från Patrik Andersson och Jonas Groeger från Måleriföre­ tagen Västs styrelse när det gäller att utveckla företaget, har varit avgörande för att de ska vara så framgångsrika som de är. Det är fjärde året i rad som årets hant­verksföretag hyllas på detta vis på

Peter Settman var programledare för galan. Tyvärr kunde inte pristagaren i klassen för små måleriföretag – Eddy Lopez Måleri & Kakel – medverka då han låg hemma sjuk, men blev uppringd via Facetime.

byggbranschens största och mest prestige­f yllda gala. Här är det kunderna som bestämmer vilka de tycker ska vinna. Av Sveriges hantverksföretag nominerades i år över 4 000 företag, en ökning från fjolårets gala och ett tydligt bevis på galans årliga tillväxt. Bakom Hantverkargalan står Dorunner, som är Sveriges ledande marknadsplats för förmedling av kvalitativa hantverkartjänster. VD Thomas Larsson var glad och nöjd under galan: – Syftet med Hantverkargalan och tävlingen Årets Hantverkare är att höja branschens status och lyfta fram de duktiga hantverkarna. På galan hyllar vi branschen som helhet och de framröstade företagen i synnerhet. Endast tolv vinnare får ta emot pris på scen och koras till Årets Hantverkare, men alla drygt 4 100 nominerade företag är vinnare och värda ett pris. I år har vi fler nominerade företag och röster än någonsin tidigare, och tack vare stort intresse fick vi flytta Hantverkargalan till Stockholmsmässan som har större kapacitet, sa han.


Instant Zip-up Ad_Layout 1 20/02/2014 13:29 Page 1

Zip-Up

Den Småländska arbetskraften.

Kvalité & styrka du kan lita på!

Den bästa arbetskamraten är inte den du tror.

I över 60 år har UpRight tillverkat rullställningar för professionellt bruk.

Den är den med mjuk och följsam borst, bra spänst

Systemet har utvecklats för att tillgodose proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.

och hög färgupptagning. Det är den med ett rostfritt

I varje detalj har vi lagt mycket energi på att förena styrka med lång livslängd samt att göra detta med lägsta möjliga vikt.

bleck och ergonomiskt skaft. Där har du din bästa arbetskamrat. Någon att

Det unika ribgrip systemet ger våra ställningar upp till 3 gånger extra styrka jämfört med svetsade ställningar.

lita på som alltid levererar när du kräver ett perfekt slutresultat.

I vårt sortiment finner du:

Vi kallar det för Småländsk arbetskraft. Du kallar

• Rullställningar • Spandeck

det för pensel. Hur som helst så hittar du penslarna

• Hantverkarställningen Snappy VX

och våra andra måleriverktyg hos välsorterade färg-

• Fasadställning System F • Specialställningar designade efter kunden önskemål

RI B-GRIP

ZIP-UP L

MANUFACTURED BY

ON

IN TS

J

O

NT

NE

L

L

PO

A

DA RD CO M

ON

S

IN TS

AL

TA N

A

J

O

ON

LS

L

INSTANT

butiker över hela landet.

RI B-GRIP

www.instantupright.com

Zip-Up Svenska AB är officiell distributör av Instant Upright´s ställningar i Sverige.

INSTANT

ZIP-UP Vår erfarenhet är din trygghet

www.zipup.se Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20

NA

2015-05-11 10:57

UF

FI

IS

H

K

annons_Erfarenhet_Målarens_105x148.indd 2

LL & FIN

Spackel på goda grunder Produktsortiment: www.knauf.se/spackel

MÅLARMÄSTAREN 2/2018     39


produktnytt

Precision med grön laserteknik från FLEX FLEX utökar sitt lasersortiment med två korslasrar, ALC 2/1-G och ALC 3/1-G, samt en avståndsmätare, ADM 60 Li. G i benämningen står för grönt. Den gröna linjen är betydligt tydligare och är dessutom lätt synlig även under dåliga ljusförhållanden. ALC 2/1-G självnivellerande korslaser med individuell strömbrytare för horisontell och vertikal grön laserlinje, som även kan användas separat inom ett fält upp till 20 meter. Den tvålinjerade korslasern visar tydligt laserlinjer på inriktningspunkter inomhus för att göra detaljerade arbetsprojekt ännu mer exakta. ALC 3/1-G självnivellerande korslaser bestämmer med punktnoggrannhet. Lasern visar en horisontell och två vertikala laserlinjer på en 90 ° vinkel, plus lod som kan användas individuellt. Den extra lodet genererar en vertikal punktformad laserstråle för precisionsarbete på väggar och tak. ADM 60 Li behåller den röda laserlinjen men har en ny, större skärm och även den ett inbyggt Li-ion uppladdningsbart batteri. Avståndsmätarens motorhus är damm- och vattenskyddat och med toppmodern laserteknik mäter avståndsmätaren inte bara avstånd mellan två punkter, utan även yt- och volymberäkning. Yrkesutövaren får snabbt besked på exempelvis exakt material och den personal som krävs. 

NORDIC COMPOSITIONS från Flügger/FIONA Kollektionen består av sex mönster: Delicate Fern, Whispering Branch, Diva, Nordic Baroque, Intermezzo, In Bloom. Totalt 40 tapeter. Fionas arbete har resulterat i en kollektion med kontraster. Man hittar botaniska tapeter och industriella tapeter. De är detaljrika och de är enkla. De är mjuka och de är råa. De är ljusa och de är mörka. Men i kollektionen kommer du även att upptäcka hur de här kontrasterna binds samman av speciella kulörer som skapar

associationer till vårt nordiska arv. Ett arv som också är skapat mot bakgrund av kontraster. Designern Teija Bruhnb, har hämtat inspirationen från naturen – och framför allt de färgrika, korta årstiderna som kännetecknar Norden. Här dominerar olika färger växelvis. Från de kalla och mjuka färgerna på vintern till alla explosiva färger vi njuter av under våren, sommaren och hösten. Den skiftande färgpaletten från naturen hittar man även i Nordic Compositions.

Jotun lanserar appen ColourDesign Färgsätt ditt eget hem med appen Jotun ColourDesign – ett perfekt planeringsverktyg för dig som ska måla ute eller inne. Använd Jotuns färgväljare, utforska olika färger och få förslag till bra kombinationer och se hur en färg kan förändra ett rum totalt. Ta en bild eller använd en du redan har, ladda upp och färgsätt med den färg du önskar. Du kan också hitta en färg i en bild. Har du till exempel sett en fin färg på en kudde, kan du få förslag på den närmaste färgen till den genom att trycka på bilden. Bläddra igenom inspirationsbilder och se Jotuns senaste färger och kollektioner. Du hittar både interiör- och utomhusbilder i appen.

40 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018


Arbetsbyxa för gravida Arbetskläder formgivna för kvinnor i byggbranschen är något som länge varit eftersatt. Men nu finns det flera företag som erbjuder kläder anpassade för kvinnor. Ett av dem är Operose, som bland flera andra klädesplagg har tagit fram en arbetsbyxa för gravida som finns som målarbyxa och vanlig arbetsbyxa. Byxorna har samma funktion som en vanlig byxa plus att de har plats för en gravidmage. För mer information www.operose.se

Mr Perswall lanserar Traveller Traveller är inspirerat av mångfalden, färgerna och kulturerna från närbelägna och fjärran kontinenter, vilket tar sig uttryck i fem tydliga teman: Asia, Orient, Africa, Maps och en tidsresa tillbaka till Art Deco-eran och antikens Europa. Bege dig på en inre resa och upplev magin i det mytomspunna Asien. Vandra genom romantiska Paris med dess vindlande kullerstensgator och smala gränder. Rör dig i takt till Afrikas färgstarka, livfulla rytmer. Med Traveller kan du låta din fantasi och våra motiv ta dig till platser över hela världen. Kollektionen består av 41 tapeter (inkl. serien Maps) som kan beställas skräddarsydda efter kundens önskemål och väggstorlek.

Hultafors breddar utbudet av laserverktyg HDL 80 är Hultafors första avståndslaser och är ett lätthanterligt verktyg med ett mätområde upp till 80 meter. ”Den är perfekt att använda vid mätning av längre avstånd och vid beräkning av till exempel ytor på väggar och tak”, säger Per Eriksson. De två övriga nyheterna är PXL punktoch krysslaser samt HXL krysslaser. PXL är ett lätthanterligt verktyg med hög precision och ljusstarka linjer som underlättar vid uppreglingsarbeten eller montering av skåp/hyllor etc. Den användarvänliga krysslasern HXL ger exakt och snabb avläsning vid exempelvis kakelsättning, tapetsering eller hängning av skåp.

MÅLARMÄSTAREN 2/2018     41


produktnytt

Certifierade brandskydds­ produkter från Bostik Under våren släpps Bostik Fire Bond®, en komplett serie av passiva brandskyddsprodukter. Samtliga produkter är certifierade och godkända enligt svenskt regelverk. De möter dessutom högt ställda miljökrav.

Demonterbara förbindningar Festool utökar sitt Domino-system och erbjuder från och med april 2018 demonterbara förbindningar till sin förbindningsfräs Domino DF 500. Med hjälp av dessa små och robusta förbindningar kan man bygga möbler snabbt, enkelt och stabilt. Och dessutom flexibelt, eftersom de vid behov kan lossas igen.

Batteridriven cirkelsåg från FLEX FLEX lanserar en batteridriven cirkelsåg, CS 62 18.0-EC. Cirkelsågen är ett mångsidigt verktyg för takläggare, hantverkare som arbetar i trä- och gipskonstruktion, samt för användare som vill ha fri rörlighet vid sågning utan att en sladd kommer i vägen. Den batteridrivna cirkelsågen är utrustad med en 165 mm sågklinga, specifikt anpassad till batteridrivna cirkelsågar, som ger maximal effekt och prestanda.

42 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Revolutionerande enkomponentsfärg lanseras i Sverige Interiörfärgen Ultra Spec Scuff-X från Benjamin Moore ingår nu i M&P Paint & Coatings breda sortiment. Denna högpresterande latexfärg är helt ny för den svenska marknaden men har redan gjort segertåg i flertalet länder genom förstklassiga resultat, speciellt i utrymmen med högt dagligt slitage.

hårt trafikerade miljöer.

Handel, sjukvård, utbildning, hotell, kommersiella utrymmen och andra anläggningar där många människor rör sig ställer stora krav på ytfärgen. Flertalet av marknadens produkter är dock inte specifikt konstruerade för att motstå ett högt dagligt slitage. Därför innebär Scuff-X ett genombrott i produktutvecklingen. Den bygger på en upphovsrättsskyddad teknologi som ger en överlägsen resistens mot märken och fläckar i

Scuff-X erbjuds i glansgraderna matt, halvmatt och halvblank samt kan brytas med en stor mängd kulörer.

Boråstapeter lanserar

Pigment Pigment är en kollektion med enfärgade tapeter som kännetecknas av noggrant utvalda kulörer i nutida toner. Kollektionen fungerar som en perfekt bas i hemmet och ger en harmonisk känsla som balanserar mellan traditionell minimalism och kommande designtrender. Pigment innehåller även en trendserie med fem utvalda trendkulörer för 2018. Pigment består av 40 enfärgade tapeter.

Scuff-X är en enkomponentsfärg som inte kräver någon förblandning, går snabbt att applicera, har svag lukt såväl som låg VOC-halt och är snabbtorkande. Med sin fläckresistenta teknologi kräver den minimalt underhåll och behåller sitt högkvalitativa utseende mycket länge.

Hitachi

– ett av världens största varumärken och ett begrepp inom verktygs­världen –

byter namn till

HiKOKI


Vackert och hållbart skydd med Hagmans Trävård Hagmans lanserar i år ett trävårdssortiment där det ingår såväl träoljor som lasyrer för terrass, trädgårdsmöbler och fasad och produkterna fungerar utmärkt på alla sorters träunderlag. Hagmans trävårdssortiment verkar på djupet och

Varm och torr arbetsmiljö, 365 dagar om året

ger en vattenavvisande yta som skyddar träet mot sprickbildning och uttorkning. Vattenbaserade Träolja Premium samt alla lasyrer är nyanserbara och ger då underlaget extra UV-beständighet.

Här är vi som vet hur man gör!

RN kroken är en patenterad lösning/konsoll för upphängning av presenning på 1 och1½ plans hus. Enkelt och snabbt monteras presenningar på husets långsida och gavel och ger ett tätt skydd mot väder och vind.

0456-501 96

Var noga med förarbetet, underlaget ska vara rent, torrt och fast. Hagmans Tralltvätt samt Alg/Mögelfri fungerar utmärkt för rengöring av smutsiga eller mögelangripna ytor innan oljning/lasering.

www.rnkroken.se

N A K S K N FLI FESTOOL

Yrkesbutiken öppen för alla Öppettider mån– fre: 06:00–16:00 norensfärg.se

Bromma • Globen Hornsberg • Sätra • Täby 08-13 12 10 • www.flinks.se

MÅLARMÄSTAREN 2/2018     43


ANNONSERA i Yrkesbutiken eller Måleriguiden! Ring 08-347690 eller mejla till per@malarmastaren.se

Stockholm Färgcenter Tomtebogatan 14 Vasastan Stockholm Öppet: Mån-fre 06.30-18.00 Lördagar 10.00-14.00

ANNONSERA i Yrkesbutiken eller Måleriguiden! Ring 08-347690 eller mejla till per@malarmastaren.se

Tel: 08-32 05 05

Anders Humla hälsar er välkomna!

F O T O : N I N A ÖST M A N

Professionell linoljefärg 44 

ur tradition och kunskap sedan 1915

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Tel: 08 - 86 03 50 • Fax: 08 - 99 90 03 info@eoc.se • www.eoc.se


f

f

k

FÄRGTILLVERKARE

FÖNSTERRENOVERING

KASSOR & KASSASYSTEM

RÖDFÄRG Brytbar Slamfärg, Fasadfärg och Linoljefärg Falu Vapen Färg AB Box 7033, Sundbornsvägen 3 791 07 FALUN logotype med vit text logotype med vit text Tel: 023-70 57 40, Fax: 023-351 48 www.faluvapen.com

Målarmästare!

Vi har moderna kassalösningar för måleriets butiker.

• Fler fönsterjobb till måleriet. • Auktorisera Ditt företag. Info: Mobil: 0708-177 996 Tel: 0470-777 996 www.aukt-fonster.se

Brandskyddsfärger för trä och stål Våra färger ger alltid ett snyggt resultat! Produkterna är väl testade och klarar höga brandkrav. Kan målas på tidgare målade ytor, vilket sparar mycket arbete! N

yhet!

logotype med svart text

Fackhandelsdata Brahegatan 21 • 563 32 Gränna Tfn: 08-447 56 00 • Tfx: 08-447 56 19 E-post: info@fhd.se Hemsida: www.fhd.se

KONSULTUPPDRAG/DATA

logotype utan text

0303-65420 www.eldochvatten.se Hyvelvägen 3 444 32 Stenungsund Logotypen för Eld&Vatten finns i tre utföranden. Med vit text, med svart text och utan text. Det finns två kompletterande textremsor som går att använda som tillägg vid olika utföranden. Färgkoderna för logotypen är Lågan pantone1375 C C 2 M 55 Y 95 K 0 Vatten pantone 279 C C 75 M 42 Y 0 K 0 Rekomenderad plotterfärg för bildekor m.m. Orange 8500-15 gelborange Blå 8500-53 hellblau

FÄRGSPRUTOR extra text som kan användas i samband med logotype

Fackhandelsdata är färghandelns ledande butiksdataleverantör. Många måleriföretag med butik har valt oss som sin kassaleverantör.

Med vår målarlåda blir målningen 100 gånger effektivare!

IGLO !

Lätt

!

Det isolerande Fönsterskyddet

BYGG & MÅLERIKONSULT

Tel: 018-12 11 32 Fax: 018-12 1133 nordwind@telia.com

www.nordwind.se

Nyängsvägen 73, 146 30 Tullinge, Sverige 08-618 21 41 tel • 070-655 73 39 mob www.bmkonsult.se • bm.konsult@telia.com

Dessutom är det både roligt och enkelt att måla plank och bräder. Maskinen lämpar sig även ypperligt för listmålning.

Måleri prisböcker Värderingstjänst måleri

Effektiv marknadsföring www.tellomaskin.se • info@tellomaskin.se 08-590 750 35

Kalkyltjänster - Mängdförteckningar Vi erbjuder marknadens mest Hemsida: www.nordwind.se attraktiva kalkyler Vi arbetar i hela Sverige!

Ring 08-34 76 90 eller skicka mejl till per @ malarmastaren.se

Kalkyl / mängdsystem Konsult / kalkyluppdrag

08-776 30 90 info@MaleriRad.se

Fakturasystem

Se videos & läs mer på hemsidan:

Offert / anbudsystem

www.MåleriRåd.se

Projekt & tidrapporteringssytem

Målerikonsult sedan 1983

Utbildningar (kalkylering måleri)

WE JOIN FORCES. HeavyCoat 750: Next Generation Airless

070 561 15 86

HydraStroke

TECHNOLOGY TM

wagner-group.com

Kontakta din Wagner expert och få veta mer om produkter och tillbehör. Södra/Västra: Stefan Johansson | 0723 232376 | Norra/Östra: Anders Bergstedt | 0733 442455

s.hedstrom@malerikalkyl.com www.malerikalkyl.com MÅLARMÄSTAREN 2/2018     45


p

S

V

PENSLAR & SPACKLAR MM

SLIPPAPPER

VERKTYG SlipA och polerA

SUPERPAD P

Trä, lackade ytor, sten och metall.

Orginalet för Giraffer

1400 W. Många tillbehör. Finns med Ø125 eller Ø150 mm slipplatta.

kontakt@nils-magnus.se 070-6340991

S

SuprAFlex | Se 14-2 Gör ditt jobb enklare och snabbare!

STEGAR & STÄLLNINGAR

Välkommen! Flex Scandinavia AB Telefon: 054-52 20 00 www.flexscandinavia.se

Layher levererar u Hantverkarställningar

Störst på naturborstpenslar för ALLA färgtyper Vi för ett brett urval av: • Ådrings- & marmoreringsverktyg • Konstnärs- & dekorationspenslar Allt i absolut högsta hantverkskvalité. Tel: 0158-313 70 • Fax: 0158-314 70 E-mail: penslar@gnestapenseln.se Hemsida: www.gnestapenseln.se

u Rullställningar

målarmästaren_58x80mm.indd 1

u Ställningssläp u Pålitliga och snabba leveranser

V

u Tillverkning i Tyskland

VENTILATION

2015-08-21 12.58

www.layher.se

MÅLARE!

Var rädd om din hälsa!

Effektiv marknadsföring Ring 08-34 76 90 eller skicka mejl till per @ malarmastaren.se

Hyr eller köp alla typer av ställningar och stegar Tel 08-97 04 80 www.zipup.se

Låg vikt 2,4 kg

Proffsens val

Ligg kvar i sängen en stund till!

Du bb la

am ele on

slip

yto r2

00

tap etb ortt a

Tel: 08-80 21 60 • www.master.nu

46 

  MÅLARMÄSTAREN 2/2018

Rokamat maskiner www.rokamat.com

Ch

gn

tid! Bra penslar spar

Frisk, tempererad luft i ditt jobb förbättrar ditt välbefinnande. Dessutom blir torktiden kortare och jobbet snabbare färdigställt. Wind-Box med sina 4 funktioner ger dig friskluft hela tiden, tar bort den förbrukade luften, värmer inkommande luft och torkar mycket effektivt.

ing

Oslagbar på mindre utrymmen, badrum Perfekt för servicemålare 070-6340991

mm

sat s

x2

kontakt@nils-magnus.se

www.windbox.se Tel. 031- 41 30 70


HEMO 10

Teknisk Data HEMO 10 Motor: 3 kw Växelström: 380 V 3 fas Säkring: 16 amp. Kapacitet: 12 Lit / Min. (20 Kg /Min.) Container: 75 Liter L x B x H: 1400 X 650 X 900 ink mangel Vikt: 135 Kg Slanglängd: 1/2 tum -11 Meter, 5/8-18 Meter Munstycken: Std 661 (645 – 671) Pistol: SP 2500 alt. Gracopistol Nyhet: Nu med ny rostfri pumpenhet

Greiff Pump & Spray AB

Tel: 070-752 20 80

www.greiffspray.se


BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan.

POSTTIDNING B

Målarmästaren Vikingagatan 30 113 42 Stockholm

Underhållsfri väggslipning

Långhalsslipen PLANEX easy

Lättmanövrerad både i tak och på vägg. Tack vare låg vikt och hög flexibilitet i nacken är det enkelt att slipa. I alla lägen. Mer information på www.festool.se.

Testa PLANEX easy i upp till 15 dagar. Om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka. Mer information på www.festool.se/service.

Verktyg för högsta anspråk

Målarmästaren nr 2 2018  

Branschtidning för Yrkesmåleriet i Sverige

Målarmästaren nr 2 2018  

Branschtidning för Yrkesmåleriet i Sverige

Advertisement