{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

AluNews Alu News MÄKELÄ ALUS KUNDTIDNING 2019

I DEN HÄR TIDNINGEN BL.A.

3 6 10

NYA LACKERINGSLINJEN HAR TAGITS I BRUK VÅRT VIDAREFÖRÄDLINGS NÄTVERK ÄR OMFATTANDE OCH KUNNIGT LUOMA-AHO I ALAJÄRVI – VARFÖR FINNS VI JUST HÄR?


AluNews 2019 I

2

LEDAREN

Högre kapacitet, mer lackerade profiler År 2019 var särskilt betydelsefullt för oss. På våren inledde vår nya linje för pulverlackering verksamheten i Voikkaa, i södra Finland. Vi är både stolta och entusiastiska, eftersom en investering i en helt ny linje för pulverlackering på en ny ort har varit ett viktigt steg för oss. Tack vare våra kunders förtroende och även vår engagerade personal var detta möjligt. Läget för den nya linjen för pulverlackering är viktigt med tanke på leveranser till hela Skandinavien – nu får många av våra kunder sina profiler ännu snabbare än tidigare.

Vårt nya serviceställe ger oss även länge efterlängtat mer utrymme för våra lagringstjänster. I den här tidningen kan du läsa mer om driftsättningen av vår nya linje för pulverlackering och dessutom några kundcase. Vi hoppas att kunderna når framgång tillsammans med oss och att vi alla får uppleva tillväxt även i framtiden. Kontakta oss om du vill effektivisera din egen produktion, till exempel med hjälp av våra lagringstjänster. Med önskan om trevliga lässtunder FÖRSÄLJNINGSTEAMET VID MÄKELÄ ALU

På vår linje för pulverlackering använder vi oss endast av den senaste tekniken och av moderna arbetssätt. På så sätt kan vi tillverka även små partier på ett kostnadseffektivt sätt. Vi är glada för att vi tack vare den nya linjen för pulverlackering kan höja vår kapacitet till en helt ny nivå. Vår strategi är att kunna erbjuda våra kunder en överlägsen serviceupplevelse och inrikta vår produktionsprocess i enlighet med kundernas behov. Nu kan vi allt oftare nå detta mål.

Innehåll

3 5 6

NYA LACKERINGSLINJEN HAR TAGITS I BRUK

TJÄNSTEPAKET FÖR YTBEHANDLADE PROFILER - SVENSKA FÖNSTER MÄKELÄS VIDAREFÖRÄDLINGSNÄTVERK ÄR OMFATTANDE OCH KUNNIGT

8 9

PERSONLIGA KONTAKTER ÄR VIKTIGA – Kompetenzcenter-Metall GmbH ETT HALVT SEKEL AV SAMARBETE – ALULUX

10

LUOMA-AHO I alajärvi

– varför finns vi just här?


3

Verksamheten vid den nya linjen för pulverlackering i Kuusankoski har inletts Vi har investerat i en ny och modern linje för pulverlackering och uppstarten förbereddes hela våren. Linjen för pulverlackering finns i Voikkaa i Kuusankoski i Sydöstra Finland. Projektet framskred enligt planerna och uppstarten slutförDES i slutet av sommaren. – Förberedelserna framskred bra. Vi började testa linjen för pulverlackering i slutet av april och pilottillverkningen inleddes i maj. I slutet av maj levererades de första kundprofilerna, berättar TOMI PILBACKA, produktionsdirektör vid Mäkelä Alu. De anställda inom ytbehandling, logistik, IT och kvalitet vid verksamhetsstället i Luoma-aho fungerade som stöd vid uppstarten. ARTO KOKKONIEMI har anställts som arbetsledare vid den nya linjen för pulverlackering. Utöver arbetsledaren finns till en början nio anställda i Voikkaa. Man planerar att på ett kontrollerat sätt utvidga enheten tills den slutligen fungerar i tre skift. – Uppstarten genomfördes stegvis genom att utöka antalet olika färger och profiler som ska lackeras. Lackeringsenheten i Luoma-aho tar hand om de resterande kundleveranserna med nuvarande metoder. De kundleveranser som har planerats för Voikkaa i slutet av juli 2019 avgick i sin helhet från Voikkaa, berättar Pilbacka.

Tack vare Voikkaa har Mäkelä Alus lagringstjänst fått mer kapacitet. Till höger: Experter från linjeleverantören SAT förbereder idrifttagningen av de nya anordningarna i Voikkaa.


4 Ett viktigt steg Uppstarten för den nya linjen för pulverlackering är ett viktigt steg för Mäkelä, eftersom profiler från Mäkelä tidigare inte har ytbehandlats någon annanstans än i Luoma-aho. – Med hjälp av en större lackeringskapacitet kan vi upprätthålla och förbättra vår serviceförmåga och på så sätt göra det möjligt för våra kunder att utveckla sin egen produktionsprocess. Vi talar om en så kallad strömmande produktionsprocess, som inkluderar bland annat en lagringstjänst, en del av vårt AluServices-koncept, berättar Mäkelä Alus styrelseordförande PETRI MÄKELÄ. Fler lagerplatser Tack vare Voikkaa ökade även kapaciteten för Mäkeläs lagringstjänst. – Lagerkapaciteten ökade, vilket medför ännu smidigare tjänster än tidigare för våra kunder,

”Lagerkapaciteten ökade, vilket medför ännu smidigare tjänster än tidigare för våra kunder” MIKA KORKEA-AHO, FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR

som utgör en viktig del av bolagets strategi. Vi är glada över att vi nu kan sälja mer lagerutrymme, något kunderna har önskat sig. Lagringstjänsten är behändig för kunden, eftersom man på detta sätt sparar egna lagringskostnader när fastighetsrelaterade utgifter inte uppstår för kunden själv, säger försäljningsdirektör MIKA KORKEA-AHO. Voikkaa har ett bättre läge med tanke på leveranser i södra Finland. Tack vare läget sparar man tid vid vissa leveranser och leveranssäkerheten förbättras.

Luoma-ahos vertikal linje är mindre än enheten i Voikkaa. I Luoma-aho ytbehandlas profilerna fortfarande på både vertikala och horisontella linjer.


AluNews 2019 I VÅRA KUNDER BERÄTTAR

Tjänsteutbud av ytbehandlade aluminiumprofiler Svenska Fönster AB:s orderplanerare Stefan Hellgren berättar: ”Svenska Fönster AB, en svensk fönstertillverkare, köper strängpressade och pulverlackerade aluminiumprofiler till hela sitt fönstersortiment. Dessa levereras till en extern underleverantör som lagerhåller och bearbetar profilerna innan vi kan tillverka fönstren och montera aluminiumprofilerna. Samarbetet med Mäkelä (Mäkelä Alu Oy) började i en liten skala 2013, som fr.o.m. 2015 utökades till specialkulörer. Mäkelä erbjuder och levererar alla specialkulörer, som är kundorderstyrda, och även standardkulörer. Detta ställer höga krav på både leveransprecision och kvalitén på profilerna. Inom specialkulörsegmentet ingår också fyllnadsplåtar till våra fina fönsterdörrar. Vidare levererar Mäkelä standardkulörer på utvalda aluminiumprofiler till hela vårt sortiment. Mäkeläs tjänsteutbud möjliggör att vi kan erbjuda ett stort urval av fönster med specialkulör på ett kostnadseffektivt sätt, vilket gör oss till en attraktiv fönsterleverantör för många olika typer av kunder. Vi på Svenska Fönster AB är mycket nöjda med samarbetet med Mäkelä Alu Oy, vi upplever att Mäkelä Alu är en engagerad leverantör som vill utvecklas tillsammans med oss.” Anders Bengtsson, kommersiellt ansvarig hos Mäkelä Alu Oy gentemot Svenska Fönster AB berättar vidare: ”Sedan samarbetet inleddes 2013 har Mäkelä Alu för varje år fått ett ökat förtroende från Svenska

Representanter från Svenska Fönster besökte Mäkelä Alu i Luoma-aho under hösten 2019. Fönster AB; fler profiler, större volymer och fler kulörer att pulverlackera. Denna resa har varit mycket spännande. Med korta ledtider, från order till leverans, är den stora utmaningen att ligga med rätt lager av obehandlade profiler. Det gäller också att ha en effektiv administration och en engagerad personal, som vet vad som gäller, för att leva upp till Svenska Fönsters krav. Mängden av orderrader och antal olika kulörer som produceras och levereras till Svenska Fönster varje vecka är många. Vår unika logistikmodell med att ha vårt höglager av obehandlade profiler vägg i vägg med vår vertikal linje för pulverlackering, möjliggör stor flexibilitet och korta ledtider när det gäller kulörbyte för både stora och små serier.” Blev Du intresserad? Tag kontakt med vår försäljning så kan vi komma överens om ett möte! Se vår kontaktinformation på vår webbplats: www.alu.se.

5


6

Mäkelä Alus vidareförädlingsnätverk är omfattande och kunnigt Tack vare vårt vidareförädlingsnätverk kan vi erbjuda våra kunder vidareförädling av aluminiumprofiler, till exempel deltillverkning och hopsättning Med hjälp av vårt vidareförädlingsnätverk har vi till våra kunder levererat till exempel bullerskärmar, lyftdörrar och bland annat dörr- och balkongsystem för lyxkryssare till våra kunder. Vårt nätverk omfattar cirka 15 samarbetspartner. Enligt principen ”Alla tjänster över en disk” Ur kundens perspektiv fungerar tjänsten på ett klart och tydligt sätt via Mäkeläs försäljare. – Utgångspunkterna är olika. Kunden kan ha en färdig plan över den aluminiumprofil som behövs eller vi kan tillsammans börja bearbeta profilen från planering till tillverkning av verktyg. Via oss kan kunden beställa önskad vidareförädling av profilen. Vi tar hand om hela processen och kunden får de färdiga delarna enligt överenskommelse. Detta är verkligt smidigt för kunden, berättar Mäkelä Alus

nätverkschef Jouni Peltomäki. Ett bra exempel på möjligheter och kapacitet är de cirka 20 bearbetsningscenter som ingår i vårt nätverk. – Våra samarbetspartner inom nätverket har under de senaste åren gjort betydande investeringar i nya maskiner som utnyttjar den senaste tekniken inom branschen. De kortaste arbetsstycken som kan bearbetas är 30 mm och de längsta 15 500 mm. Arbetsstyckenas maximibredd är 1 500 mm och höjden 1 200 mm, vilket betyder att det är möjligt att bearbeta färdiga produkter av väldigt olika storlekar. Tjänsterna inom vidareförädling kan även kombineras med Mäkeläs lagringstjänster AluStorage® eller AluCallOff®. – Detta innebär att kunden kan göra sina egna processer betydligt effektivare, konstaterar Jouni.


7

Nära och tillförlitligt Nästan alla aktörer som ingår i vårt nätverk finns alldeles invid Mäkeläs eget industriområde. Det tar knappt någon tid att flytta produkterna. Detta är viktigt även med tanke på slutproduktens koldioxidavtryck. – I vårt nätverk ingår även företag i Vimpeli, på cirka fem kilometers avstånd, samt några företag som verkar på annat håll, till exempel vår samarbetspartner i Esbo, som utför färganodisering, berättar Jouni. Av de företag som förbinder sig till nätverket förutsätts antingen ett kvalitetssystem i enlighet med ISO-standarden eller ett eget kvalitetssystem. Nätverket utvecklas och följs upp kontinuerligt. – Vi använder leveranssäkerhet, reklamationer och olycksfall som mätare. Underleverantörerna rapporterar regelbundet dessa nyckeltal till oss. Du får mer information av våra försäljare. Se kontaktuppgifterna till våra försäljare på vår webbplats: https://www.alu.se/kontakt/

Exempel på vidareförädling som utförts i vårt nätverk. Bilden visar en bearbetad prototyp, en bockad profil och en solfjäderkarta för färganodisering.

Exempel på kompetensnätverkets tjänster: • tillverkning av aluminiumprofiler • maskinbearbetning • stansning • plåtarbeten • bockning • Mig- och Tig-svetsning • FSW-friktionssvetsning

• • • • • • •

robotsvetsning slipning exaktkapning pulverlackering färganodisering hopsättning komponent- och delanskaffning.


8

AluNews 2018 I våra

kunder berättar

Kompetenzcenter-Metall GmbH

PERSONLIGA KONTAKTER ÄR VIKTIGA Bolaget Kompetenzcenter-Metall GmbH grundades av aktieägaren och vd Christoph Langen. Bolagets kärnkompetens består av tillverkning och processering av aluminiumprofiler. Bolaget har sitt säte i Köln. Bolaget med 25 anställda tillverkar sina produkter uteslutande i Tyskland i bolagets egen högteknologiska, automatiserade fabrik. Kompetenzcenter-Metall GmbH innehar framstående teknisk expertis samt dokumenterat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Av företagets nyckelkompetenser bör man särskilt nämna deras kundinriktade konsultationer, i synnerhet kostnads-nyttoanalyserna av systemlösningar som företagets kunder planerat, de korta och flexibla responstiderna vad gäller informationsflödet och gott samarbete som i alla hänseenden baseras på partnerskap.

Som en högpresterande tjänsteleverantör inom aluminiumbearbetning levererar företaget produkter och komponenter för bilar, flygplan, kyl och frys, luftridåer, duschkabiner, solceller, fönster- och fasadteknologier, metallindustrin och glasbearbetningsindustrin. Företaget tillverkade med största noggrannhet glastaksstrukturen för fotbollsstadiet i Kapstaden i Sydafrika för världsmästerskapet i fotboll 2010 (Bilder). ”För oss är valet av våra viktigaste materialleverantörer viktigt. Utöver högklassiga material och punktliga leveranser vill vi också ha personlig kontakt med våra samarbetspartner”, sade företagets vd Christoph Langen vid vår senaste besök i Köln i maj 2019. ”Vi är väldigt nöjda med vårt smidiga samarbete med Mäkelä Alu och vi ser fram emot att fortsätta med vårt samarbete framöver.”


9

alulux

Vår kund Alulux berättar Alulux är en av världens ledande tillverkare av moderna rullgardiner, persienner och garagedörrar. Alulux grundades på 1960-talet. Företagets produktionsanläggningar är belägna i Verl i Tyskland. Med sin kompetens och skaparkraft har Alulux utvecklats till en global föregångare i sin bransch. Produkterna har planerats att optimalt motsvara kundernas behov. Sedan 2012 har Alulux varit en del av Cement Roadstone Holding (CRH) med huvudkontor i Dublin i Irland. Den globalt verksamma byggmaterialtillverkaren har ca 85 000 anställda. Inom koncernen tillhör Alulux gruppen Shutters & Kai Robert Böttninger, Leena Kalliokoski och Heinz Gorges på Awnings (CRH SA). Denna grupp besök i januari. har ca 280 anställda. når Alulux slutanvändarna av de olika Alulux strävar efter att utöka sin produkterna. affärsverksamhet även i framtiden. Även Mäkelä har varit en av Alulux viktigaste framöver kommer Alulux att koncentrera sig strategiska leverantörer i 25 år. Samarbetet på nationella och internationella marknader har fungerat bra, vilket vi kan vara stolta för rullgardiner, dörrar och solskydd. över. Mäkelä tillverkar för Alulux ca 100 olika Persienners andel av omsättningen är ca aluminiumprofiler, inklusive Enext 3.0-profiler 80 procent och rullgardiners ca 20 procent. till Alulux nya projekt. Vår långvariga Alulux tillverkar ca 8 000 garagedörrar per år. kontaktperson hos Alulux, Heinz Gorges, Närmare hälften av omsättningen kommer kommer att pensionera sig och vår nya från försäljning till utländska kunder. kontaktperson blir Kai Robert Böttinger. De Alulux är starkt engagerat i samarbete med två besökte Mäkelä i januari 2019. Vi ser fram sina specialiserade återförsäljare även under emot ett gott samarbete även i fortsättningen. 2019. Genom försäljningen till återförsäljarna


10

Mäkelä Alus fabriksområde ligger i den lilla byn Luoma-aho i Alajärvi i södra Österbotten. Vi har funnits här i över 80 år. Vi är mycket stolta över vårt läge och särskilt nu när Finlands Byar nyligen valde Luoma-aho till Årets by 2019. På bilden finns människor från byföreningen och Esko Mäkelä i mitten. Bild: Henri Ruuska

Luoma-aho i Alajärvi – Varför finns vi just här? Luoma-aho är en livskraftig by med 350 invånare och fler arbetsplatser än invånare. Det finns rikligt med industri- och serviceföretag i byn. Mäkelä Alu, inkluderat företagsägarna, är aktivt involverade i byns utveckling.


11 – Placeringen i Luoma-aho är viktigare för oss än en logistisk placering nära trafikförbindelser. Min farfar, Fredrik Mäkelä, grundade ett eget företag i byn Luoma-aho år 1937. Min far Esko Mäkelä fortsatte med företagsverksamheten och under vår över 80 år långa historia har vi vuxit enormt och upplevt många olika faser, krigsår, ekonomiska recessioner samt både goda och dåliga tider, berättar styrelseordförande Petri Mäkelä. – Vårt uppdrag är att skapa konkurrenskraft för våra kunder. Men i vårt uppdrag ingår även att skapa lokal välfärd. Vi är en betydande aktör i vår region och sysselsätter nästan 300 personer. Vi har stor betydelse för det lokala bysamhället och hela regionens näringsliv. Vi fattar alltid långsiktiga beslut och strävar efter att arbeta tillsammans med vår grupp, samhället och hela regionen så att alla kan bo, leva och fungera som företagare här även efter de kommande 80 åren, fortsätter Petri.

”Vi är en betydande aktör i vår region och sysselsätter nästan 300 personer. Vi har stor betydelse för det lokala bysamhället och hela regionens näringsliv. ”

Historien om vår presslinje Den unge Esko Mäkelä köpte den första presslinjen i Tyskland år 1989. Detta var en betydelsefull affär för både Mäkelä Alu och företaget som sålde maskinen. När affären slutfördes brast de tyska affärspartnerna plötsligt ut i applåder och hurrarop. Det måste ha varit en viktig affär, tänkte Esko. Det visade sig senare att något annat hade hänt samtidigt: Berlinmuren föll. Det ögonblicket blev dock en viktig milstolpe även i Mäkelä Alus historia, eftersom det markerade början på en ny era: produktionen av aluminiumprofiler, som fortsätter än idag. Investeringar i moderniseringen av produktionen För tre år sedan påbörjade Mäkelä Alu stora investeringar till ett värde av cirka 10 miljoner

PETRI MÄKELÄ, STYRELSEORDFÖRANDE

euro. Först uppgraderades den värdefulla aluminiumpresslinjen som Esko hade köpt för 30 år sedan. – Den här typen av uppgradering är viktig och arbetskrävande. Den gamla presslinjen ersattes med en modern P4-presslinjenhet. En fullständig uppgradering av en så viktig linje kräver god förberedelse och flera veckors uppstart, säger produktionschefen Tomi Pilbacka. Att införa ny teknik är inte alltid det enklaste alternativet. I bakgrunden finns en önskan om att vara en pionjär och tankar om ständig förbättring. – Under åren 2018 och 2019 fortsatte uppgraderingarna med investeringar i bland annat höglagerområdets funktionalitet och i en ny vertikallinje för pulverlackering. Vi satsar även på immateriella investeringar genom att vidareutbilda vår personal. Hela personalens mångsidiga kunskaper har stor betydelse för företagets framgång, tillägger Pilbacka. Under de senaste åren har man gjort betydande investeringar inom ytbehandling i Mäkelä. En ny linje för pulverlackeringi har öppnats i Voikkaa och anodiseringsanläggningen har också uppgraderats. Funktionaliteten för pulverlackering i Luoma-aho har också förbättrats. – Vårt mål är att vara ledande inom ytbehandlingar av aluminiumprofiler genom att erbjuda våra kunder kostnadseffektivitet i form av tilläggstjänster som exempelvis lagerhållning av ytbehandlade profiler, säger försäljningsdirektören Mika Korkea-aho.


11-2019 SV

Elegans och hållbarhet Ytbeläggningen Decoral är en vacker specialitet i vårt ytbehandlingskoncept AluCoating®. Med Decoralmetoden kan man imitera sten och trä eller nästan vilket annat mönster som helst. På så sätt är den en idealisk lösning t.ex. för objekt som kräver lätta konstruktioner med en vacker yta. Träkonstruktioner är tunga av naturen; för stora objekt kan aluminium vara ett förnuftigare alternativ. Genom att använda aluminium kan man även märkbart minska brandbelastningen. Egenskaperna hos en Decoral-belagd aluminiumprofil är desamma som hos en pulverlackerad profil. Ytbeläggningen står sig väl emot tidens tand och skyddar aluminiumprofilen mot slitage. Vid användning utomhus behöver Decoral-ytbeläggningen inte underhållas, och smuts kan avlägsnas från ytor genom

Kommer snart: spåra dina beställningar med telefonen Hittills har våra kunder kunnat spåra beställningar och följa tillverkningen på ett enkelt sätt med AluVendorprogramvaran. Nu är vi snart klara med vår AluVendormobilapp. Appen förbättrar vår service och är helt gratis för kunderna. I detta skede erbjuds AluVendorappen på finska, svenska och engelska. Vi jobbar fortfarande med att förbättra appens funktioner för leveranser till länder utanför Finland. Med AluVendor-appen kan du spåra statusen för din beställning, se eventuella förseningar och beställningar som ska tillverkas. Du kan också kontrollera

att tvätta dem. Decoral-belagda produkter kan även återvinnas. Aluminiumprofiler som är högst 6,7 meter långa kan beläggas med Decoral. Bekanta dig med ytbeläggningsalternativen på vår webbplats: WWW.ALU.SE > YTBEHANDLING > DECORAL utgående leveranser av aluminiumprofiler i appen. Vi ville ta fram en app som skulle göra spårningen av beställningarna ännu lättare. Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster. Vi vill erbjuda våra kunder bästa möjliga service och vi vill att de ska kunna förutse alla leveranstider i sin tillverkning. Med AluVendor kan du bekvämt spåra leveranserna av profiler – överallt, när som helst och var som helst. Appen kan laddas ner i App Store och Google Play Store. Appen fungerar för iOS och Android. Du hittar appen här genom att ange namnet: AluVendor.

MÄKELÄ ALU AB | Järnvägsgatan 1, 36430 ÅSEDA, SVERIGE Anders Bengtsson, +46 703 242 444, anders.bengtsson@alu.se www.alu.se

Profile for MakelaAlu

Mäkelä Alu's Kundtidning 2019  

Mäkelä Alu's Kundtidning 2019  

Profile for makelaalu
Advertisement