Page 1

Praktisk matematik – med sprüket som bas


1

Taluppfattning 5

2

Former och mönster

3

Tid 64

4

Längd 77

5

Vikt och volym

44

91

Frågesport 105 Kopieringsunderlag i slutet av respektive kapitel.


Tal-lådor

KLASSÖVNING/GRUPPÖVNING

Visa talen 1–10 på olika sätt Materiel: en stor låg låda per grupp (t.ex. knäckebrödslåda från matsalen), talkort 1–10 (kopieringsunderlag 33), tallinje (kopieringsunderlag 35), diverse annat materiel till lådorna (t.ex. piprensare och kulor), papper, sax, kritor, arbetshäfte, penna Samla eleverna runt mattemattan. ■ Ta fram en av lådorna och ett sifferkort, t.ex. 10. Låt eleverna komma med förslag på vad som kan ha med talet 10 att göra. ■ Skriv ner en lista på tavlan på allt ni kommer på som kan finnas med i lådan. Exempel på saker: Talet 10 skrivet med siffror/bokstäver Visa med fingrar Visa med mynt Kulor på en piprensare eller ett band Tärningssymboler Dominobricka Klocka Digitala siffror – bygg siffran med tändstickor Tallinje med markerat tal Siffran i andra sammanhang, t.ex. saga, sång, ramsa Almanacka med inringat datum eller månad Uppdelning av antalet Ljus i tårta Talet i kortleken Samtala också om hur man kan dela upp talet 10 på olika sätt. ■ Dela in eleverna i grupper och dela ut sifferkort med talen 1–9, ett till varje grupp. Låt varje grupp göra en låda till sitt tal med så många olika föremål, symboler som möjligt. Låt dem dekorera och måla sin låda. ■ Låt sedan grupperna redovisa för varandra. När en grupp redovisat så arbetar alla med det talet i sina arbetshäften. Låt även eleverna skriva på hur många olika sätt de kan dela upp antalet i två delar. Hur många sätt blev det? Låt eleverna upptäcka samband och mönster mellan de olika talen. – På hur många sätt kan talet 4 delas upp? Talet 5? ■ En bra övning att fortsätta med är att låta eleverna dela upp talen i fler än två delar.

12 PRAKTISK MATEMATIK


Knäckebröd

KLASSÖVNING

Träna former, och gör ett stapeldiagram, med hjälp av knäckebröd Materiel: knäckebröd i olika former från skolmatsalen, klossar, stort papper, arbetshäfte, penna ■ Fråga eleverna: – Vilka former har knäckebröden? – Hur många hörn har en triangel? – Hur många sidor har en triangel? – Hur många hörn har en rektangel? – Vad kan du säga om längden på rektangelns sidor? – Hur många knäckebröd äter vi i vår klass på en dag? – Hur många äter vi då på en vecka? – Vilket knäckebröd gillar du bäst? Låt eleverna välja sitt favoritknäckebröd. Lägg ut de olika knäckebröden på golvet med ganska stora mellanrum. Eleverna får nu ställa sig på led vid det knäckebrödet de gillar bäst. – Vilket knäckebröd är mest populärt? – Vilket led är längst? – Hur många är med i undersökningen? ■ Gör en x- och y-axel på ett stort vitt papper och dela ut en kloss till varje elev. Lägg ut de olika knäckebröden längs x-axeln. Låt eleverna lägga sin kloss ovanför sitt favoritknäckebröd, så att klossarna tillsammans bildar staplar. Eleverna redovisar resultatet av undersökningen i sina arbetshäften.

Collage

GRUPPÖVNING

Gör ett collage av utklippta geometriska figurer Materiel: utklippta geometriska figurer (kopieringsunderlag 57) i olika färger och storlekar, limstift, stora färgade kartongark för montering ■ Eleverna diskuterar, gruppvis, hur de vill att deras collage ska se ut. De kan välja ett tema, t.ex. havet, staden, skogen. Tipsa eleverna om att det är bra att lägga allt på plats innan man klistrar. När eleverna bestämt hur deras collage ska se ut så klistrar de fast figurerna på ett stort kartongark. ■ Varje grupp får sedan berätta om sitt collage, och hur de olika föremålen är uppbyggda. T.ex. "På vår bild finns en båt som är gjord av två rektanglar och tre trianglar". Denna övning, att skapa ett collage, passar utmärkt att låta föräldrar och elever göra tillsammans på en klass- och föräldraträff.

50 PRAKTISK MATEMATIK


Rockringar

KLASSÖVNING

Storleksordna efter vikt Materiel: Vikter (kg, hg, g), våg, rockringar eller hopprep ■ Lägg ut tre rockringar. Sätt en vikt i varje ring. ■ Låt eleverna samla olika föremål och placera dem i rätt ring. Kontrollera med hjälp av en våg. ■ Ordna alla föremålen efter vikt.

HEMUPPGIFT | FÖRPACKNINGAR | Kopieringsunderlag 102

Kastanjer

GRUPPÖVNING

Lära känna olika viktenheter och göra uppskattningar Materiel: kastanjer eller stenar, våg/personvåg Låt eleverna samla kastanjer/stenar gruppvis. – Hur många kastanjer/stenar måste ni plocka för att det ska bli ett kilogram, hektogram och gram? Eleverna upptäcker att en kastanj/sten oftast väger mer än ett gram. – Jämför med de andra grupperna. Fick ni samma resultat? Om inte, varför? ■ Eleverna lägger kastanjerna/stenarna i en påse och uppskattar vikten.

En variant att kontrollera vikten är den här: En elev i gruppen väger sig själv tillsammans med kastanjerna/stenarna. Eleven får sedan väga sig själv. Gruppen hjälps åt att räkna ut skillnaden. – Hur mycket vägde kastanjerna/stenarna? – Hur nära var din uppskattning?

PRAKTISK MATEMATIK 95


Namn: DIAGNOS | TALUPPFATTNING (s 1 av 5)

Materiel: penna, sudd Ringa in rutan med fyra stjärnor i.

Ringa in talet fyra.

1

2

3

4

5

Lara har ritat några saker. Rita dubbelt så många saker i rutan bredvid.

Sarah har ritat några saker. Rita hälften så många saker i rutan bredvid.

PRAKTISK MATEMATIK • ©Majemaförlaget • KOPIERINGSUNDERLAG 39


Klippdockan

KOPIERINGSUNDERLAG 58 • PRAKTISK MATEMATIK • ©Majemaförlaget

Bläddra i Praktisk matematik - med språket som bas av Majemaförlaget  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you