Page 1

Inger Ă–hman


Jägarstenåldern kallas tiden mellan år Den varade i ca

och år år.

Tiden kallas jägarstenåldern för att

Så här kunde människor bo. Rita och måla.

Fakta om boplatsen:

2

.


Så här kunde människor vara klädda. Rita och måla. Material/kläder:

Material/smycken:

ju sd

r Re

Hu

M

at

k ap s d

Mer om jägarstenåldern:

3


bondestenåldern

bronsåldern 1800 f.Kr.

järnåldern 600 f.Kr.

år 0

vikingamedeltiden, nya tiden tiden 600 1050 2000

Meddelande från forntiden

Hällristningar är bilder gjorda på en klipphäll. Bilderna kan berätta om gudarna och även verkliga händelser.

Bildstenar kan berätta om gudarna och deras äventyr. Stenarna stod ofta vid vägar.

Runstenar har de första bokstäverna som används. De restes ofta för att hedra en död. Vad står det på runstenen?

Skriv ditt namn med runor.

Runskrift, se pärmens insida.

9

Bläddra i Min bok om Forntid av Majemaförlaget  

Inger Öhman kallas tiden mellan år och år . Den varade i ca år. Tiden kallas jägarstenåldern för att Fakta om boplatsen: Så här kunde männis...