Page 1

GENERAREA UNEI COMUNITĂȚI • Implantarea unei comunități este influențată de: Condiții de sit: – Topografia terenului, orientare, specificul contextului – Trasee, căi de acces, alte legaturi Condiții sociale: – Profilul locuitorilor Reguli și configurația așezării: – Reguli de relaționare între unități – Așezarea și configurarea unităților


• Bunăstarea grupului și o vecinătate pozitivă sunt date de: – Sentimentul de compatibilitate / apartenență – Existența unor elemente / țeluri comune – Trasee comune / locuri comune de adunare care generează interacțiunea comunității – Circulații auto non-invazive – Caracterul unei comunități – Vecinătatea este mai degrabă un sentiment și nu o organizare spațială


 O grupare de locuințe organizate de-a lungul malului unei ape, parțial așezate în pădure.  O schema de grupare repetitivă de elemente organizate în jurul unui spațiu exterior comun.

Village House Proposal I CHYBIK+KRISTOF Associated Architects I Slovacia


 Fiecare unitate beneficiază de un spațiu comun exterior pentru contact social.  Fiecare unitate beneficiază de suficientă protecție a zonelor private.

Village House Proposal I CHYBIK+KRISTOF Associated Architects I Slovacia


 Fiecare unitare are un spațiu privat deschis către lac sub forma unui atrium/terasă.

Village House Proposal I CHYBIK+KRISTOF Associated Architects I Slovacia


 Organizare aparent haotică. Densitatea și distribuția unităților este data de distanțe prestabilite între clădiri care conferă intimitate spațiilor interioare.  Fiecare spațiu are orientare diferită pentru o relație cât mai vastă cu natura.

XML Europan 9. Montage city I Almere, Olanda


Respectând regula generală de organizare, fiecare unitate poate fi configurată diferit fară să creeze discontinuitate.

XML Europan 9. Montage city I Almere, Olanda


 Generarea unei comunități in directă relație cu natura, cu apa, cu fauna și flora (locatie: Bratislava).

Organizare radială cu acces auto în centru cu impact minim și relații pietonale radiale.

Recreational Family Housing I Chybik + Kristof Associated Architects I Slovacia


Așezarea unităților individuale urmărește stabilirea de relații vizuale individuale cu peisajul. Suprafața mică la sol a locuinței tip(120 mp) a determinat o formă simplă în plan și un living deschis pe 3 laturi în relație cu natura.

 Parcelele sunt separate de ziduri scunde – definesc clar proprietatea dar nu întrerup relația cu natura și senzația de spațiul exterior continuu.

Recreational Family Housing I Chybik + Kristof Associated Architects I Slovacia


 Relația exclusiv pietonală cu locuința. Pentru întărirea senzației de relație cu peisajul și apa, planul de călcare din interior este prelungit la exterior pe tot conturul casei.

Recreational Family Housing I Chybik + Kristof Associated Architects I Slovacia


 Organizare radială, locuințe duplex.  Soluționarea unitară a unui implant într-o localitate caracterizată de locuințe individuale configurate haotic (o reacție la o situație pre-existentă)

Razgledi Perovo Housing I dekleva gregorič arhitekti I Slovenia


 Unitatea este generată de unitatea volumetrică și a materialelor.  Organizarea unităților în volume relativ înalte. Se definește clar o bază a caselor și două unități în registrul superior, cu acoperiș înalt și orientare dublă. Densitatea mare a locuintelor – solutii de orientare diferențiată a teraselor pentru intimitate.

Razgledi Perovo Housing I dekleva gregorič arhitekti I Slovenia


 Vederea către munții Alpi (Kamniško-Savinjske) este elementul defintoriu al locației.  Densitatea este relativ mare. Ea e contrabalansată de fragmentarea unităților.

Razgledi Perovo Housing I dekleva gregorič arhitekti I Slovenia


 Locuire pentru tinere dezavantajate cu copii în Groenlanda.  Tema principală este reintegrarea lor printr-o comunitate care încurajează interacțiunea prin spații comune pozitive.

House of Families / Fantastic Norway


 Ansamblul este alcătuit din unități mici care recrează ideea de întreg prin așezare.  Spațiile comune interioare și exterioare sunt elementul de legatură al ansamblului și încurajeaza interacțiunea.

House of Families / Fantastic Norway


 Prin așezarea unităților sub forma unei mase dense către nord se crează o protecție împotriva vânturilor reci.  Spațiile exterioare deschise sunt orientate către sud și înălțimea ansamblului descrește de la nord spre sud.

House of Families / Fantastic Norway


Unitatea unei comunități poate fi dată de caracteristici formale comune ale unităților.  Generarea unui model urban continuu, posibil a fi inserat pe orice topografie.

Synapsiedlung I L. Ruffi, V. Giandonati, A. Monaci, L. Santini I Elvetia


Unitatea este dată de faptul că toate construcțiile sunt volume cu trei brațe laterale (chiar dacă sunt diferite în plan și au regim de înălțime diferit). Forma planului face ca volumele să nu pară la fel de masive ca și în cazul folosirii unui plan rectangular (același volum util cu planimetrie diferită).

Synapsiedlung I L. Ruffi, V. Giandonati, A. Monaci, L. Santini I Elvetia


Generarea unei comunități cu o densitate atractivă. Spațiul liber dintre brațele unităților învecinate devine spațiul comunității.  Integrarea arhitecturii în peisajul existent și diminuarea masei în raport cu aria construită.

Synapsiedlung I L. Ruffi, V. Giandonati, A. Monaci, L. Santini I Elvetia

1 comunitate principii  
1 comunitate principii  

principii de configurare a așezării unor noi creșteri de comunități / locuințe individuale sau unități multifamiliale

Advertisement