Page 1

EL CARGOL I L’HERBETA DEL PONIOL

CARGOL

PONIOL I

ESCOLA RAMÓN I CAJAL


UNA VEGADA, UN CARGOL VOLIA VEURE EL FORAT D’ON SORTIA EL SOL. CARGOL

VOLER

VEURE

FORAT

SORTIR

SOL

VA CAMINAR MOLT, ESTAVA CANSAT I TENIA MAL DE PANXA. CARGOL

CAMINAR

MOLT

FER MAL

PANXA


VA BUSCAR UNA HERBETA DE PONIOL PER FER UNA SOPETA. CARGOL

BUSCAR

PONIOL

PER A

FER

SOPA

VA TROBAR UNA HERBETA DE PONIOL, LA VA ESTIRAR PERÒ NO S’ARRENCAVA. CARGOL

TROBAR

PONIOL

ESTIRAR

NO

ARRENCAR


VA ARRIBAR UN ESCARABAT I EL VA AJUDAR. ESCARABAT

AJUDAR

L’ESCARABAT ES VA AGAFAR AL CARGOL, VAN ESTIRAR PERÒ NO S’ARRENCAVA. ESCARABAT

AGAFAR

CARGOL

ESTIRAR

NO

ARRENCAR


VA ARRIBAR UNA GRANOTA I ELS VA AJUDAR GRANOTA

AJUDAR

LA GRANOTA ES VA AGAFAR A L’ESCARABAT I AL CARGOL, VAN ESTIRAR PERÒ NO S’ARRENCAVA. GRANOTA

ARRENCAR

AGAFAR

ESCARABAT

CARGOL

ESTIRAR

NO


VA ARRIBAR UN ESQUIROL I ELS VA AJUDAR ESQUIROL

AJUDAR

L’ESQUIROL ES VA AGAFAR A LA GRANOTA, A L’ESCARABAT I AL CARGOL, VAN ESTIRAR PERÒ NO S’ARRENCAVA. ESQUIROL

AGAFAR

NO

ARRENCAR

GRANOTA

ESCARABAT

CARGOL

ESTIRAR


VA ARRIBAR UN GAT I ELS VA AJUDAR GAT

AJUDAR

EL GAT ES VA AGAFAR A L’ESQUIROL, A LA GRANOTA, A L’ESCARABAT I AL CARGOL, VAN ESTIRAR PERÒ NO S’ARRENCAVA. GAT

AGAFAR

ESQUIROL

ESTIRAR

NO

ARRENCAR

GRANOTA

ESCARABAT

CARGOL


VA ARRIBAR UN RUC I ELS VA AJUDAR RUC

AJUDAR

EL RUC ES VA AGAFAR AL RUC, A L’ESQUIROL, A LA GRANOTA, A L’ESCARABAT I AL CARGOL, VAN ESTIRAR PERÒ NO S’ARRENCAVA. RUC

AGAFAR

GAT

ESQUIROL

CARGOL

ESTIRAR

NO

ARRENCAR

GRANOTA

ESCARABAT


TOTS VAN ESTIRAR MOLT I VAN ARRENCAR L’HERBETA DE PONIOL. TOTS

ESTIRAR

MOLT

ARRENCAR

VAN CAURE I VAN RIURE MOLT. TOTS

CAURE

RIURE

MOLT

PONIOL


EL CARGOL ES VA MENJAR L’HERBETA DE PONIOL. CARGOL

MENJAR

PONIOL

CONTE CONTAT, CONTE ACABAT. FI

el cargol i l'herbeta de poniol  

Conte del cargol i l'herbeta de poniol adaptat amb pictogrames de l'ARASAAC

el cargol i l'herbeta de poniol  

Conte del cargol i l'herbeta de poniol adaptat amb pictogrames de l'ARASAAC

Advertisement