Page 1

pa

.......

pe

.......

pi

.......

po

.......

pu

.......


Llegir

papà

pepa

pipa

pipí

pi

pa

pop

peu

pupa

pou


Retalla els dibuixos


Aferra els dibuixos anteriors a on correspongui

papa

pepa

pipa

pipĂ­

pi

pa

pop

peu

pupa

pou


Completa amb la lletra p que falta i llegeix. Desprès pots acolorir els dibuixos.

_a_a

_e_a

_i_a

_i_Ă­

_i

_a

_o_

_eu

_u_a

_ou


Escriure els noms dels pictogrames Desprès pots acolorir els dibuixos.

...........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........


Completar les frases amb la paraula dels pictogrames

La ___________ de ____________

La meva ________

El _____ i el _____ de _______

lecto p  

lecto pa pe pi po pu amb pictogrames