__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


r anciškus Asyžietis,

linksmas, neturta¸ pasirink ȩs vienuolis, gyveno Italijoje riteriu̧ ir klajojančiu̧ dainiu̧ laikais. Šis turtingo pirklio iš Asyžiaus sūnus atsisake· palikimo ir svajoniu̧ apie šlovȩ, kad gale·tu̧ geriau tarnauti Dievui. Atsižade· jȩs žemišku̧ ge· rybiu̧, jis tapo visu̧ broliu ir visos kūrinijos draugu. Pasakojama, kad brolis Pranciškus kalbe·jȩs paukščiams ir syki̧ net perkeitȩs pikto vilko širdi̧. Kai kurie net kalba, kad tas vilkas susidraugavȩs su vienu našlaičiu ir jiedu keliavȩ Italijos keliais, patirdami daugybȩ nuotykiu̧...


Prie asyžiaus...

Pranciškau, tau laiškas!

Ieškau brolio Pranciškaus...

Tai kvietimas... Vilkiau, manęs laukia ilga kelionė! Jei nori, galiu keliauti kartu...

Paskui mane!

Žinoma, puiku! Su tavim kelias bus mielesnis ir saugesnis...

KITĄ RYTĄ...

Leisimės į piligriminę kelionę ar atlaidus?

Turnyre! Aš pamatysiu turnyrą!

Ne, dalyvausime... turnyre.

Pirmyn, į Montefeltro pilį!

6

Ten vėl atgis riteriški prisiminimai...*

Taip, ir sutikęs jaunystės draugus galėsiu jiems skelbti Evangeliją!

* Žr. „Vilkiaus nuotykiai“, III knyga


PO KELIŲ DIENŲ... Šventė trunka tris dienas ir pritraukia būrius dykinėtojų, prekeivių, artistų...

Kiek žmonių! Brolis Vilkas nebepasirodys...

Tenai...

JOANA!*

Vilkiau!

Čia mano draugas Pranciškus!

Te Dievas laimina tave, Joana!

Vilkius tiek pasakojo apie jus…

Sužinojau, kad Montefeltre bus ir jaunuolių varžybos...

Turėjai ietį, laidynę, dabar štai – lankas...

* Žr. „Vilkiaus nuotykiai“, II knyga

7

Varžybos, kurias laimėsime!


Sveiki... Kas jūs?

Dar ne per vėlu! Mes jau dviese...

Mes esame garbingojo riterio Rufo pažai.*

Ar varžytis gali tik pažai?

Ne, svarbu ne vyresni kaip penkiolikos...

Ir komanda iš trijų narių.

Matot! Šiais metais kausimės su neūžaugomis...

Ten vietoje rasite ir trečią, tikrai...

Komanda? Šito nežinojau...

Ir valstiete...

Chi chi!

Vaikai mano, pataupykite įkarštį varžyboms!

Šios trijulės reikės pasisaugoti...

8

Mums reikia aukšto ir stipraus komandos nario!

* Pažai ­­— kilmingų šeimų jaunuoliai, besiruošiantys tapti ginklanešiais (nuo penkiolikos), o vėliau – riteriais


NETRUKUS... Štai Montefeltras!

Kokia grūstis!

Žiūriu, turi palydą...

Joana ir Vilkius norėtų į Pažų turnyrą...

O, pamačiau grafą...

Jis vyks Keturių Vėjų pievoje. Ten rasite, kur apsistoti...

9

Pranciškau! Žinojau, kad ateisi!

Iki, Pranciškau! Be kvailiojimų, sutarta?

Eime greičiau, tavęs laukia seni draugai…

Profile for Magnificat leidiniai

Jean-Francois Kieffer „Vilkiaus nuotykiai. Turnyras“  

Ketvirtoji Vilkiaus nuotykių dalis! Vilkius ir Pranciškus kviečiami dalyvauti riterių turnyre. Pakeliui jie patiria daugybę nuotykių ir išb...

Jean-Francois Kieffer „Vilkiaus nuotykiai. Turnyras“  

Ketvirtoji Vilkiaus nuotykių dalis! Vilkius ir Pranciškus kviečiami dalyvauti riterių turnyre. Pakeliui jie patiria daugybę nuotykių ir išb...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded