«Slem – utgave med symboler» av Veronica Salinas og Camilla Engman

Page 1

Slem
·
UTGAVE MED SYMBOLER *
Veronica Salinas
Camilla Engman *

Til alle som blir mobbet.

Til alle som mobber.

Store og små.

«SLEM» · © Magikon forlag 2022 · ISBN 978-82-92863-97-8 · 1. opplag

Tekst: Veronica Salinas, www.salinas.no · Illustrasjon: Camilla Engman, www.camillaengman.com

Symboler: Kristin Roskifte · Utgitt i samarbeid med Horten bibliotek, Bjørnestien barnehage, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, Norsk Barnebokinstitutt og Leser søker bok.

Fagansvarlig ASK-symboler: Camilla Heimstad Bergseng · Formidlingsansvarlig: Veronica Salinas

Formgivning: Svein Størksen · Papir: Munken Lynx 150 g · Trykk: Print Best, Estland Magikon forlag, Fjellveien 48A, N-1410 Kolbotn, Norge · www.magikon.no

Slem Veronica Salinas · Camilla Engman

Noen dager er ikke gode.

lei seg alene du bra ikke and dyr skog
De andre leker sammen, men du bare står og ser på.
se stå du leke de andre villsvin mus grevling tau hoppe Da kan det hjelpe med en liten tur. du lei seg hjelpe leke de andre blomst plukke gå tur alene sammen lei seg ikke de andre du leke

Så kommer du tilbake og smiler. De sier at du ikke kan sitte der, så du setter deg lenger vekk.

gå vekk sitte si smile vondt

Du prøver å bli med på leken, men du faller og slår deg, og ingen trøster deg.

lei seg ikke de andre leke du trøste se skade vondt lei seg de andre hva hvem du

Hvem skal du være?

Er det noe feil med deg?

Hva skal du gjøre?

vondt sår gå vekk feil

Du spør om det er noe som er galt. De sier at alt er bra.

lei seg de andre hva spørre du glad si feil leke
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.