«Slem» av Veronica Salinas og Camilla Engman

Page 1

Veronica Salinas · Camilla Engman

Slem

Til alle som blir mobbet.

Til alle som mobber.

Store og små.

«SLEM» · © Magikon forlag 2021 · ISBN 978-82-92863-85-5 · 1. opplag

Tekst: Veronica Salinas, www.salinas.no · Illustrasjon: Camilla Engman, www.camillaengman.com

Formgivning: Svein Størksen · Sats: Minion Pro 15/19 · Papir: Munken Lynx 150 g · Trykk: Livonia Print Magikon forlag, Fjellveien 48A, N-1410 Kolbotn, Norge · www.magikon.no

Slem

Tekst: Veronica Salinas

Illustrasjon: Camilla Engman

Noen dager er ikke gode.
De andre leker sammen, men du bare står og ser på.
Da kan det hjelpe med en liten tur.

Så kommer du tilbake og smiler.

De sier at du ikke kan sitte der, så du setter deg lenger vekk.

Du prøver å bli med på leken, men du faller og slår deg, og ingen trøster deg.

Hvem skal du være?

Er det noe feil med deg?

Hva skal du gjøre?

Du spør om det er noe som er galt.

De sier at alt er bra.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.