«Åpne opp ned» av Jason.

Page 1

Jason

Åpne opp ned

Magikon 2022
Åpne opp ned Jason

En stor takk til Lewis Trondheim · Jason

«Åpne opp ned» av Jason · ISBN 978-82-92863-90-9

© John Arne Sæterøy / Magikon forlag / 2022 1. opplag

Utgitt med støtte fra Norsk Kulturfond Trykket av Print Best, Estland Magikon forlag, Fjellveien 48A, N-1410 Kolbotn, Norge www.magikon.no

Kvinne, mann, fugl Perec, privatdetektiv Jeg husker… Vampyros Dyslexicos Segl VII Fangen på slottet Forbrytelse og straff Ulysses Ionesco Hva rimer på Giallo ? Lysets by, evig Hvem skal drepe edderkoppen? En million og ett år siden E.C. Come… E.C. Go… Fra det ytre rom Etc. 8 24 48 60 86 96 108 128 150 160 170 192 202 214 224 234 240
INNHOLD

Kvinne, mann, fugl

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.