«Å, Josephine!» av Jason

Page 1

JASON – BIBLIOGRAFI

1995 – Lomma full av regn

2000 – Shhh!

2001 – Den hemmelighetsfulle mumie

2002 – Vent litt …

2003 – Jernvognen

2003 – Si meg en ting

2004 – Du går feil vei

2004 – Mitt liv som zombie

2005 – La meg vise deg noe

2006 – Hemingway

2006 – Død og Levende

2007 – Jeg drepte Hitler

2008 – Den siste musketer

2009 – Low Moon & andre historier

2010 – Varulvene i Montpellier

2011 – De 100 000 dødes øy

2012 – Athos i Amerika

2013 – POP!

2013 – Savnet katt

2015 – Frida Kahlos papegøye

2016 – På veien til Santiago

2019 – Å, Josephine!

Å, JOSEPHINE! ISBN 978-82-92863-83-1

© Jason / Magikon forlag / 2019 1. opplag Tekst og tegning: Jason Utgitt med støtte fra Norsk Kulturfond Trykket av Livonia Print Formgivning: Svein Størksen

Adresse: Magikon forlag, Fjellveien 48 A, N- 1410 Kolbotn, Norway www.magikon.no

MAGIKON 2019
JASON
Å, JOSEPHINE!

The Wicklow Way

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.