«Frida Kahlos papegøye» av Jason.

Page 1

INNHOLD

I . Er det noen der? – s. 2

II . Karma Kameleon – s. 30

III . Venter på Bardot – s. 60

IV . Lorena Velázquez – s. 68

V . Nytt fjes – s. 88

VI . Moondance – s. 108

VII . Night of The Vampire Hunter – s. 116

VIII . Frida Kahlos papegøye – s. 128

i X . The Thrill Is Gone – s. 148

X . Konspirasjon – s. 156

XI . Ingenting – s. 188

«Til Kim»

FRIDA KAHLOS PAPEGØYE · ISBN 978-82-92863-61-9 © Jason / Magikon forlag / Editions de Tournon – Carabas · Tekst og tegning: Jason · Fargelegging: Hubert 1. opplag · 2015 · Trykket av Livonia Print, Latvia · Design: Svein Størksen og Carabas · Papir: Munken Pure 130g Adresse: Magikon forlag, Fjellveien 48A, N-1410 Kolbotn, Norway · www.magikon.no

Jason Frida kahlo s papegøye

FARGEr:

HUBERT

r r Magikon forlag, Kolbotn 2 015

ER DET NOEN DER ?

r
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.