«Ballade» av Blexbolex

Page 1

Ballade

En ballade er en gammel sang som forteller en historie. Hver gang vi gjenforteller historien, må vi huske alt som er sagt, og legge til det som faller oss inn.

Denne historien handler om et barn som går hjem fra skolen hver eneste dag, og om hvordan barnets lille verden, på veien hjem til huset der barnet bor, plutselig blir kjempestor.

Denne historien er like gammel som verden selv, og den begynner på nytt hver eneste dag.

til min venn Armin

Blexbolex Magikon 2013 Ballade _______ _______

Det store uret på skolen har stanset. Ingen bryr seg om det, og vi vet aldri hva klokken er. Blomstene og insektene langs veien legger vi nesten ikke merke til. Hjemme i huset vårt får vi noe godt å spise.

-
-
1
Skolen,
veien,

huset.

Det er fint vær. Vi åpner øyene, og hustakene ser ut som om de er i godt humør. Vi somler litt langs veien, og i skogen får vi lyst på en tur i skyggen av de store trærne.

-
-
2

Skolen,

gaten,
veien,
skogen,

huset.

3 -

I byen dukker det opp en fremmed.

Har han reist hit med en av båtene som kommer og går og som passerer under den store broen? Langs veien

møter vi to slemme gutter som vi helst

ikke vil møte. I utkanten av skogen

skjer det noe som er enda skumlere.

-

Skolen,

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.