«Athos i Amerika» av Jason.

Page 1

INNHOLD

Den smilende hesten – s. 4

En katt fra himmelen – s. 28

Hjernen som ikke ville Virginia Woolf – s. 66

Tom venter på månen – s. 98

So long Mary Ann – s. 122

Athos i Amerika – s. 164

ATHOS I AMERIKA · ISBN 978-82-92863-32-9

© Jason / Magikon forlag / Editions de Tournon – Carabas · Tekst og tegning: Jason · Fargelegging: Hubert 1. opplag · 2012 · Trykket av AIT Trykk Otta · Design: Svein Størksen og Carabas

Adresse: Magikon forlag, Fjellveien 48A, N-1410 Kolbotn, Norway · www.magikon.no

Jason ATHOS i AMerika

r
: HUBERT r Magikon forlag, Kolbotn 2012
FARGEr

DEN SMILENDE HESTEN

r
5
6

nå, har de ringt?

Nei.

Agh, ryggen min er gåen. I natt er det din tur til å sove i badekaret.

7

Vi er ikke her i natt.

Hvorfor har de ikke ringt?

De kommer til å ringe.

De må jo ha fått brevet nå, eller hva?

De kommer til å ringe.

8

Vent, den lyden … var det henne?

Burde vi ha bedt om mindre penger? Kanskje de vil gå til politiet?

Nei.
9

De vil ikke gå til politiet.

Du skal ikke i fengsel. Flytt deg fra vinduet!

Jeg har ikke lyst til å HAVNE i fengsel.

10

Har du noen gang tenkt på hva du ville gj™re hvis du var det siste mennesket på jorda?

Nei? Jeg tenkte ofte på det da jeg var liten. Jeg likte tanken.

Å kunne gå inn i en butikk og spise alt godteriet jeg hadde lyst på.

Nei.
11

Gå og kj™p noe til frokost.

Vel, jeg er sulten.

Sett på kaffen.

Jeg er ikke sulten.

12
13
14
15
Du er d™d.

Vet du ikke hvem jeg er?

Tror du at du kan slippe unna?

Den smilende hesten er på vei.

Han kommer til å finne meg. Du b™r stikke av mens du kan. Ti stille!

16

Det er han som kommer opp trappen.

Jeg kan h™re ham.
17
Ti stille!

Det er ham nå, rett utenfor d™ra!

Du kan h™re ham!

TI STILLE! 18
19
Hallo?
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.