TONSCHOLTEN. magazine

Page 1

50-JARIGJUBILEUMMAGAZINE2024


VOORWOORD

Creatie TONSCHOLTEN. magazine: MAGGS Media, www.maggsmedia.nl Regie en creatie: Ruby van Stipriaan Begeleiding content: Babette Felius redactie: Viola Robbemondt revisie: Anita van Ingen Schenau Copyright: niets uit dit magazine mag worden verveelvoudigd of anderszins toegepast worden zonder schriftelijke toestemming.

T O N S C H O LT E N .

2


INHOUD

04

32

Interview met de directie-

Team TONSCHOLTEN.:

leden Bob, Kick en Pascale

En óf zij werken met plezier!

11

36

Passie + innovatie +

Wat is jouw ultieme

service = Sanibell

wellness beleving?

12

20

39

Vier badkamertrends

Interview met de oprichters

Hotbath:

Ton en Ineke Scholten

Design fontein

16

25

40

Porcelanosa:

10 x Wist je dat...

Samenwerken met

Natuurlijk anders

TONSCHOLTEN.

18

26

42

6 x Betoverende

3 Projecten: modern,

Nawoord:

badkamerstijlen

ingetogen en XL

Trots op 50 jaar!

T O N S C H O LT E N .

3


INTERVIEW

’50 jaar vooruitstrevend zijn zit in ons DNA’ Een goed geoliede machine. Zo kun je het sympathieke team van TONSCHOLTEN. – badkamers, tegels, creatie, realisatie – goed typeren. Het familiebedrijf viert dit jaar het 50-jarig bestaan, reden temeer voor een interview met de drie directieleden: Bob, Kick en Pascale Scholten: ‘We zijn spelenderwijs de zaak in gerold.’

T O N S C H O LT E N .

4


Even voorstellen

INTERVIEW

Bob Scholten (53, midden) vind je meestal in de showroom.

een plannen voor een nieuwe

Hij is verantwoordelijk voor de verkoop, bezoekt beurzen,

badkamer? Als je binnenloopt

onderhoudt contact met leveranciers, stelt het assortiment

bij TONSCHOLTEN. op het be-

samen en adviseert klanten persoonlijk bij het uitzoeken van

drijventerrein in Uitgeest, krijg je daar

hun nieuwe badkamer.

wel direct zin in. In de showroom knip-

Kick Scholten (52) is de man achter de schermen. Hij houdt zich

ogen de prachtigste tegels, innovatie-

bezig met de calculatie en uitvoering van de werkzaamheden

ve kastjes en het ultramodern sanitair

bij de klant. Ook is hij verantwoordelijk voor de automatisering,

naar iedereen. Je ziet het al in je eigen

de financiën en het onderhoud van het pand en wagenpark.

huis blinken. Bob rondt net een gesprek met een klant af, Kick komt achter z’n

Pascale Scholten (52) is getrouwd met Bob. Zij maakt

beeldschermen vandaan en Pascale wijst de

alweer twintig jaar deel uit van het team en is

weg naar de vergaderruimte.

verantwoordelijk voor marketing, aftersales, eind-

Bob: ‘Wij waren een van de eersten die hier op

facturatie en personeelszaken. Er werken 45

dit industrieterrein in 1984 een zaak vestigden –

mensen in vaste dienst, zij werkt het

en gingen er ook nog boven wonen! Dat was uniek

meest samen met Kick.

en een van de redenen dat onze ouders ons al heel jong besmetten met het ondernemersvirus. Kick en ik zaten allebei op de detailhandelsschool, eerst de lagere en daarna de middelbare. Als we thuiskwa-

T O N S C H O LT E N .

5


De showroom

Bob: ‘Dat onze manier van werken uniek is, beseffen we heel goed’

men en ons huiswerk af hadden, dan werkten we hier – net als op de zaterdagen en koopavonden – gewoon mee. Magazijnwerk, bezorging; we deden allerlei klusjes. En we vonden het ook leuk!’ Kick: ‘Het ging vanzelf en het was heel gezellig. We hebben veel gelachen. Veel geleerd. We mochten alles. We hadden destijds nog een magazijn in het centrum van Uitgeest en dan mocht ik daar als tienjarige

tegelde op z’n veertiende al de hele showroom. Na

kleine opdonder al met een heftruck een vrachtwa-

de middelbare school stonden onze ouders dan ook

gen lossen.’

te springen om ons officieel de zaak in te krijgen.’

Bob: ‘We reden met busjes over het industrieterrein,

Kick: ‘Je moest in die tijd je middenstandsdiploma

zonder rijbewijs. Het was natuurlijk een andere tijd,

hebben en mijn ouders hadden dat niet. Dus toen wij

maar we wisten dat we met partijen dure tegels re-

onze diploma’s hadden en op de loonlijst stonden,

den en daar gingen we serieus mee om. We hadden

was dat gedekt. Ik kan me nog goed herinneren dat

al jong een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Toen

we met onze ouders aan het avondeten zaten en er

Kick en ik een jaar of twaalf waren hebben we samen

tussen neus en lippen door werd gevraagd: ‘We wil-

de vloerverwarming aangelegd in het bedrijfspand.

len eigenlijk nu wel weten of jullie het bedrijf willen

Vechten met al die slangen. (lacht). We waren toen

overnemen’. Wij zeiden allebei ‘ja’. Vervolgens werd

al van de praktijk, lekker doen! Kick heeft na de mid-

een fiscalist opgetrommeld die het papierwerk in

delbare school nog een tegelopleiding gedaan, hij

orde maakte. En zo werden we zonder poespas op

T O N S C H O LT E N .

6


Kick: ‘Onze ouders deden nooit moeilijk over veranderingen, we kregen van jongs af aan alle vrijheid’

ons 23ste en 24ste volledig eigenaren van alles: het bedrijf, de panden en alles wat erbij hoorde. En zodoende hadden wij destijds een schuld van 3 miljoen. (lacht). Of we dat eng vonden? Nee, dat besef je op die leeftijd niet. We deden het gewoon.’ Bob: ‘Eigenlijk veranderde er ook niets. Mijn ouders bleven gewoon hetzelfde doen met hetzelfde enthousiasme. Mijn moeder in de showroom en mijn vader bij de uitvoering. Zij bleven de kopstukken. Het

misschien speelde ook loyaliteit aan de ouders mee.

bleef een hecht familiebedrijf. Wij leerden het vak

Maar het ging óók vanzelf.’

van hen en door in de praktijk fouten te maken. Want

Kick: ‘Van lieverlee gingen we dingen natuurlijk wel

op de detailhandelsschool leerde je absoluut niet

anders doen dan mijn ouders. Structureren, zorgen

hoe een bedrijf werkt, niet eens hoe je een factuur

voor een betere doorloop. De automatisering deed

moet maken, of de doorstroming van de pakbonnen.

z’n intrede. Ook dat was een heel natuurlijk proces. Ik

Dat hebben we allemaal zelf ontdekt. Daarom zit het

heb bijvoorbeeld die 4 weken bouwvakvakantie een

bedrijf ook helemaal in ons DNA, we zijn ermee ver-

paar jaar aangekeken, maar al vrij snel afgeschaft,

groeid.’

omwille van de doorstroming van de werkzaamhe-

Pascale: ‘Veel kinderen zeggen nu: ik weet niet wat

den. Onze ouders deden nooit moeilijk over verande-

ik wil worden. Bob en Kick wisten het al meteen. Mis-

ringen, we werden nooit geremd, kregen van jongs af

schien werden ze daar een beetje in gestuurd. En

aan alle vrijheid.’

T O N S C H O LT E N .

7


De showroom

Bob: ‘Ik ging al op mijn 18de in mijn eentje naar beur-

en door en weten precies wat we aan elkaar hebben.’

zen in Italië, tegels kopen. Het advies van mijn ou-

Pascale: ‘Bob en ik leerden elkaar in de kroeg in Alk-

ders was: ‘Koop iets wat je zelf graag wilt verkopen’.

maar kennen. Ik werkte destijds bij Vegro, een groot-

Vervolgens werd er een ticket gekocht en een hotel-

handel in sanitair en verwarming. We raakten aan de

kamer geboekt. En dan liep ik daar met m’n atta-

praat over het werk. Zo is het gegroeid. Binnen het

chekoffertje brochures te verzamelen. ’s Avonds nam

bedrijf hebben we alle drie onze eigen verantwoor-

ik dan op mijn hotelkamer alles door: wat wil ik nou

delijkheden. We zijn alle drie ergens anders goed in

kopen? Moet wel opschieten, want ik heb nog maar

en dat vult elkaar prima aan. Daarbij hebben we res-

een dag’. (lacht) En dan alles in het Engels. Bij een

pect voor elkaars expertise. Wrijving is er nagenoeg

paar merken kocht ik dan wat en een paar weken la-

niet. Qua werkzaamheden zit ik een beetje tussen de

ter werd het geleverd. Spannend!’

broers in, heb raakvlakken met zowel de voor- als de

Kick: ‘We waren daar eigenlijk meteen heel succesvol

achterkant van het bedrijf.’

mee. Soms stonden er pallets vol met tegels klaar in

Kick: ‘Om de paar weken bespreken we de gang van

de vrachtwagens, omdat ze niet meer in het maga-

zaken met elkaar en we kunnen alles tegen elkaar

zijn pasten. En dat werd allemaal verkocht. Een paar

zeggen.’

duizend meter van dit, een paar duizend van dat.

Bob: ‘Kick vindt mij weleens irritant, als ik iets ver-

Dat waren veel badkamers hoor!’

koop wat volgens hem niet uitgevoerd kan worden.

Bob: ‘Dat onze samenwerking met z’n drieën heel

Dan zegt hij: Hoe ga ik een wastafelblad van 3.60

uniek is, beseffen we goed. Ook toen Pascale erbij

meter een huis binnen krijgen? Of een bad dat te

kwam, was dat meteen goed. We kennen elkaar door

veel weegt voor een vloer? Dat zijn van die discus-

T O N S C H O LT E N .

8


Pascale: ‘We zijn alle drie ergens anders goed in en dat vult elkaar prima aan’

sies tussen het commerciële en de uitvoering. Maar wij hebben nooit recht tegenover elkaar gestaan met ruzie. Wij zijn heel loyaal aan elkaar. We vertrouwen elkaar 100%. Ook jaloezie speelt bij ons niet. Het is geven en ontvangen.’ Pascale: ‘Ik vond de goede werksfeer binnen het bedrijf meteen heel aantrekkelijk. Iedereen die hier

dragen op allerlei gebied. Dat is leuk en nuttig bo-

werkt, zit goed op z’n plek en we werken allemaal

vendien.’

aan hetzelfde: een mooi eindresultaat voor de klant.

Bob: ‘Als je je vak verstaat en je bent jezelf dan heb

Die mix van allerlei leeftijden en beroepen maakt het

je vanzelf een leuke werkdag. Wat ons uniek maakt,

heel levendig. Er heerst een vooruitstrevende sfeer.

is dat wij onze mensen – van tegelzetters tot lood-

TONSCHOLTEN. heeft altijd een vlotte, frisse uitstra-

gieters en stucadoors – in vaste dienst hebben. We

ling gehad. Bob, Kick en ik zijn nu allemaal begin

kunnen onze klanten volledig verzorgen. Dat is com-

vijftig. We vinden het alle drie leuk om jonge men-

fortabel, want de klant kan gewoon zeggen: ‘regel

sen aan te nemen. In onze showroom werken nu best

het maar’. Dat is ook zoals onze ouders het hebben

wat jonge mensen die regelmatig met frisse ideeën

opgezet en het werkt nog steeds uitstekend. Uiter-

komen. Zij zien dingen die ons helemaal niet meer

aard brengt het veel verantwoordelijkheden met

opvallen. Dat houdt ons scherp.’

zich mee, maar die nemen wij graag. Daarmee be-

Kick: ‘We kijken steeds hoe we het beste uit ieder-

waken we onze kwaliteit, zodat het bedrijf ook over

een kunnen halen. Ik werk eraan mijn kennis over te

tientallen jaren nog kan blijven voortbestaan.’

T O N S C H O LT E N .

9


Wij willen de hele familie Scholten feliciteren met hun Jubileum. Sinds 2017 hebben wij een enorm fijne samenwerking met alle collega’s.

Martens Design heeft een ruim assortiment aan design spiegels die u in iedere ruimte kunt plaatsen. Naast onze populaire rechthoekige spiegels leveren wij ook ronde, hexagon en ovale spiegels. Al onze spiegels zijn verkrijgbaar in diverse maten en kunnen worden uitgebreid met extra opties. www.martensdesign.nl


PARTNER

Passie + innovatie + service =

Sanibell Oogstrelende materialen, puur Nederlands design

diept, de samenwerking tussen Sanibell en Bob Scholten

en praktisch nut. Zelfs als je niet veel tijd in de

is zelfs zo close geworden dat hij een klankbord werd

badkamer doorbrengt, springen er passionele

als het gaat om trends en nieuwe ontwerprichtingen,’

vonken over bij het zien van zoveel mooi sanitair.

gaat Rens verder. ‘Een goed voorbeeld van die samen-

De makers van Sanibell werken alweer vijftien jaar

werking is de ontwikkeling en het ontstaan van de kleur

samen met TONSCHOLTEN. En met reden!

mat kasjmier grijs.’

Dutch Design, dat zag Ineke Scholten helemaal zitten.

Deze zoektocht naar innovaties is een van de gehei-

Het duurde dan ook niet lang voordat TONSCHOLTEN.

men van het succes van Sanibell. ‘Soms leveren wensen

Sanibell de kans gunde om het merk INK in hun assor-

en vragen van klanten aha-momenten op waarop we

timent op te nemen. ‘Waren Italiaans georiënteerde

kunnen inspelen,’ legt Rens uit. ‘De klant van nu gaat

merken voorheen de norm, met INK boden wij TON-

bovendien niet alleen voor duurzaamheid, maar is ook

SCHOLTEN. juist dat stukje voeling met de Nederland-

erg gebrand op aftersales. Ons serviceteam staat altijd

se markt,’ vertelt Rens de Jong. ‘Hierdoor kregen wij op

klaar met oplossingen. Blije gezichten krijgen we ook

onze beurt prachtige presentatiemogelijkheden in een

omdat we snel en altijd uit voorraad kunnen leveren. Tel

van de meest toonaangevende badkamershowrooms in

daarbij de hoge kwaliteit en het deskundige advies van

het noorden van Nederland. Nog steeds zijn we enorm

het team van TONSCHOLTEN. op en je begrijpt: wij heb-

blij en dankbaar dat men bij TONSCHOLTEN. gelooft in

ben inmiddels een bewezen trackrecord van tevreden

een echt Nederlands merk. Dit betekende voor Sanibell

klanten.’

destijds de springplank naar meer naamsbekendheid in de regio van TONSCHOLTEN..’

Nieuwsgierig geworden? Ga dan vooral zelf kijken in de showroom van TONSCHOLTEN. en overtuig jezelf van de

Door de samenwerking met TONSCHOLTEN. krijgt men

Nederlandse kwaliteit, functionaliteit en creativiteit van

bij Sanibell bovendien veel inspiratie als het gaat om de

de merken en producten van Sanibell. Rens: ‘Wij zeggen

creatie van de mooiste badkamermeubelen, wastafels,

vaak met recht: als je het bij TONSCHOLTEN. niet kunt

spiegels en kranen. ‘Het partnerschap heeft zich ver-

vinden, dan vind je het nergens.’

T O N S C H O LT E N .

11


TRENDS

De opvallende, trendy Detremmerie Round meubelserie onderscheidt zich door zijn organische, afgeronde vormen. Hierdoor krijgt het een moderne mid-century uitstraling. Dit innovatieve ontwerp kun je helemaal mixen en matchen voor een badkamer op maat van jouw stijlwensen.

Style je badkamer of toilet af met de zeegras serie van Decor

Touch of nature

Walther. Deze bestaat uit een wasmand, mand voor gastendoekjes, papiermand en tissuebox.

De tijdloze Bloom-collectie van Jee-O omvat alle elementen om optimaal te genieten in een badkamer: een bad, opbouw- en vrijstaande waskommen, een plafond- en wanddouche en accessoires. De liefde voor natuur en geometrische vormen van ontwerper Edward van Vliet is terug te zien in de vloeiende overgang van facet naar ronde vormen in het ontwerp van Serene zand- en houtkleuren, een matte afwerking en

de bedieningsknoppen van de

de duurzame travertin en zandsteenwand- en vloer-

kranen, die de vorm hebben

tegels zorgen ervoor dat je volledig tot rust komt in

van een zeshoek. Een zonne-

deze heerlijke badkamer en suite. De tegels en het

bloem diende als inspiratie

sanitair zijn van Porcelanosa.

voor de douchekop.

T O N S C H O LT E N .

12


TRENDS

Sunshower serie One is er in vier kleuren en drie verschillende afmetingen, allen met afgeronde hoeken. Infrarood en uv-licht onder de douche zijn goed voor stijve spieren én een winterdip. Een weldaad voor lichaam en geest!

Afgerond naar rond

De meubelserie van Edone heeft ronde hoeken. Doordat de zijwang ook geopend kan wordt de ruimte optimaal benut. De combinatie met een ronde opbouwwaskom geeft het geheel elegantie.

De Wow tegelserie Bars is in diverse kleuren beschikbaar

Ink Spazio contour

in de afmeting 25x12,5 cm.

spiegel met afgeronde

Bars geeft met haar ronde

hoeken is inclusief directe

vormen een zeer decoratieve

of indirecte verlichting.

uitstraling aan elke wand en

De spiegel is voorzien

is uitermate geschikt voor

van een dimmer in zwart,

hal, slaapkamer, badkamer

wit, messing, geborsteld

en woonkamer.

koper en geborsteld rvs. Hij is er in diverse maten, zo is er altijd een spiegel die bij je past.

T O N S C H O LT E N .

13


TRENDS

De All Saints spiegel van Kartell is een plaatje in elke badkamer. De spiegel is er in verschillende kleuren, materialen en prijzen. De transparante variant is er in de kleuren oranje, kristal en amber. Daarnaast is er ook nog een metallic variant, die verkrijgbaar is in het chroom en het metallic goud. Als klap op de vuurpijl is de spiegel er ook in bladgoud. De All Saints spiegel van Kartell heeft een diameter van 78 centimeter en is 4 centimeter diep.

Back to the seventies

Canale glas gaat weer terugkomen in de badkamer in de vorm van scheidingswanden of glas in badkamermeubels.

Ontwerpster Patricia Urquiola heeft voor Mutina de serie Celosia gemaakt. Deze keramische steen is gevormd in de traditie van handgemaakte bakstenen en dakpannen. De elementen kunnen worden toegepast als scheidingswand

Verlichting met een knipoog

die een decoratieve waarde

naar de seventies: geribbeld

heeft door zijn vorm en im-

glas gecombineerd met mat

perfecte, tactiele afwerking

gouden armatuur. Decor

alsof hij rechtstreeks uit de

Walther heeft deze serie re-

klei getrokken is. Een knip-

cent aan haar verlichtings-

oog naar de Celosia wanden

programma toegevoegd.

van beton in de seventies.

T O N S C H O LT E N .

14


TRENDS

De Shapes wandtegels van Douglas & Jones in roze met een mat terra vrijstaand bad en vrijstaande gouden kraan: een gedurfde combinatie!

Beken kleur! De verhoogde wastafelkraan CX van Hotbath heeft een sierlijke, ronde vorm met een stoere industriële greep. De kraan is er in geborsteld messing, mat zwart, geborsteld nikkel en chroom. Het mooie van deze fraaie serie is dat het kan worden afgestyled met bijpassende accessoires zoals handdoekhaakje, handdoekrek, toiletrolhouder en toiletborstel. Met zijn compacte afmeting en minimalistisch design is de Flush 3 fontein van Clou in een matte mosterd tint een van onze favorieten

De Calacatta green

uit de Flush reeks. Dankzij de geringe

keramische tegel van

diepte van slechts 18 cm is deze

Xtone geeft een luxe uit-

geschikt voor vrijwel elk toilet.

staling aan je badkamer

De Flush 3 fontein is verkrijgbaar

of toilet. De tegels zijn in

met en zonder kraangat en ook

XL-formaat leverbaar en

leverbaar in roze, blauw, groen, grijs,

mooi dun, zodat het niet

Italiaans zand of in een versie van

te zwaar is om te plaat-

gerecycled materiaal.

sen. Er zijn ook andere kleuren verkrijgbaar.

T O N S C H O LT E N .

15


PARTNER

Porcelanosa

Natuurlijk anders Ze hebben niet alleen het wow-effect, maar ook rustgevende kwaliteiten. De indrukwekkende tegels van Porcelanosa zijn lief voor de natuur, terwijl ze toch die natuurlijke uitstraling bieden. Bij TONSCHOLTEN. weet men dat al meer dan 35 jaar.

Traptegels in linnen-look, een ‘marmeren’ badka-

te waar je even de tijd neemt voor jezelf en tot rust

mervloer waarvan je geen koude voeten krijgt, en

kan komen. Natuurlijke materialen zijn een belang-

wat dacht je van een gemakkelijk schoon te houden

rijk element om rust te creëren in een interieur. Als je

‘houten’ vloer in je woonkamer? Waar aan het gebruik

kiest voor eenzelfde tegel voor vloer en wand, cre-

van natuursteen allerlei nadelen kleven – kostbaar,

ëer je een eenheid die bijdraagt aan een rustige uit-

kwetsbaar, milieuonvriendelijk – daar heeft men bij

straling.’ Ook in de woonkamer en op het terras valt

Porcelanosa al 35 jaar ervaring met het maken van

dit effect te bereiken als je beide in elkaar over laat

luxe, keramische tegels. De mogelijkheden met dit

lopen. Hagen: ‘Het keramisch hout van Porcelanosa

product van gebakken klei en prachtige glazuren en

heeft een realistische print én de structuur van echt

designs zijn eindeloos. Of het nu gaat om een terras-

hout. Het geeft een levendige uitstraling en combi-

vloer die naadloos overgaat in een woonkamer, een

neert goed met andere kleuren en materialen. De

aanrechtblad in houtlook of gigantische wandtegels

eigenschappen van keramiek zoals het geleiden van

voor dat luxe gevoel, door nieuwe technieken in reli-

warmte en de bestendigheid tegen vocht, maken het

ëf, prints en formaten is de klassieke tegel geëvalu-

erg schikt voor elke ruimte – zowel binnen- als bui-

eerd tot een zeer veelzijdig product.

tenshuis.’

Voor binnen én buiten

Respect voor de natuur

Isabelle Hagen van Porcelanosa legt uit: ‘Er is veel

Ook mensen die van natuursteen houden, kiezen

vraag naar warme en natuurlijke materialen in het

vaak voor Porcelanosa tegels. Isabelle Hagen vertelt:

interieur. De badkamer is bijvoorbeeld een ruim-

‘Onze tegels zijn sterker en makkelijker in onderhoud

T O N S C H O LT E N .

16


VOORWOORD

‘Natuursteen heeft er miljoenen jaren over gedaan om er zo mooi uit te zien, wij kunnen het realistisch en in veel kortere tijd reproduceren.’

dan natuursteen. Ze worden gemaakt van klei en

de realistische natuurstenen prints en luxe afwerking,

gerecyclede materialen waardoor we geen gebruik

zijn Porcelanosa-tegels met name opvallend omdat

hoeven te maken van eeuwenoude natuursteengroe-

ze groot en dun zijn. Met een dikte van 6 tot 20 mm

ves. Natuursteen heeft er miljoenen jaren over ge-

en formaten van maar liefst 120x270 cm springen

daan om er zo mooi uit te zien, wij kunnen het realis-

ze direct in het oog. Ook de nieuwe wandtegels zijn

tisch en in veel kortere tijd reproduceren. Daarbij zijn

blikvangers met een formaat van 59,6x150 cm. Door

de kleuren en afwerkingen eindeloos en kunnen we

die mega-grootte zijn er minder voegen waardoor de

steeds inspelen op de wensen van onze klanten zon-

tegels overal prachtig tot hun recht komen en een

der de natuur te schaden. Tel daarbij onze energie-

rustig geheel creëren. Toen het Spaanse merk zich 35

zuinige productiemethoden op en je begrijpt dat we

jaar geleden vestigde in Nederland, werden de bij-

een ecologisch verantwoorde keuze kunnen bieden.

zondere kwaliteiten van de producten al gauw her-

Niet voor niets zijn we de eerste keramiekproducent

kend door TONSCHOLTEN. Door de jaren heen kwam

die een certificaat van koolstofvoetafdruk-reductie

het tot een prima samenwerking die tot de dag van

kreeg, uitgegeven door het Ministerie van Infrastruc-

vandaag bestaat. Isabelle Hagen van Porcelanosa

tuur en Waterstaat. En daar zijn we erg trots op.’

kan er kort over zijn: ‘Bij TONSCHOLTEN. is men goed op de hoogte van trends en men weet de markt te

Een rustig geheel

vinden voor onze producten. Een positieve beleving

Het is geen wonder dat Porcelanosa toonaangevend

van onze producten is ons hoogste doel, kom dus ge-

is binnen luxe hotels en woonhuizen waar uitstraling,

rust eens naar de showroom van TONSCHOLTEN. om

kwaliteit en dat groene gevoel bepalend zijn. Behalve

nader kennis te maken met onze collecties.’

T O N S C H O LT E N .

17


JOUW STIJL

Betoverende badkamerstijlen Zoveel mensen, zoveel smaken in badkamer-design. De adviseurs van TONSCHOLTEN. weten alle ideeën moeiteloos te vertalen in de meest uiteenlopende ontwerpen. Van chique, modern, extravagant, Japans en Scandinavisch tot industrieel. Er is één ding wat ze allemaal gemeen hebben. Ze overtreffen alle verwachtingen van de opdrachtgevers!

2 Hotel chique De opdracht van Byclub81: ontwerp een

1

Bekijk deze badkamer op www.tonscholten.nl/portfolio.

chique badkamer met een stoer tintje. Met behulp van een 3D-ontwerp kwam het resultaat tot leven. Porcelanosa ‘Cheppo’ grijze tegels met kiezelstenen

Extravagante Luxe

geven zowel wand als vloer een ruimtelijk en rustgevend effect.

Tijdloos, functioneel en toch opvallend. In deze badkamer

Koperen kranen, mat wit sanitair, hou-

werden strakke lijnen gecombineerd met organische ronde

ten kasten en het grote, houten wasta-

vormen. De marmeren vloertegels werden doorgetrokken

felmeubel brengen warmte en elegantie

achter het van wand-tot-wand geplaatste wastafelmeubel in

als in een vijfsterrenhotel. Het vrijstaan-

houtlook. Gouden douche, bad- en wandkranen combineren

de loft bad nodigt uit tot wegdromen

mooi met de VIPP-wandlampjes die deze ruimte doen baden

- in Hollywoodstijl.

in zacht licht. Blikvanger is het ovale, vrijstaande bad dat uitnodigt tot vele uren badgenot.

T O N S C H O LT E N .

18


INDUSTRIEEL STOER Voor deze badkamer werden de Pinterestideeën van de klant middels 3D vertaald waardoor men thuis met de virtual reality app door de toekomstige badkamer kon lopen.

3

Het bad kreeg dezelfde zachtgrijze XXL Porcelanosa tegels als de vloer en de vrijstaande, zwarte mengkraan maakt een stoer statement dat terugkomt in de wandkranen

5

en douche. Het houten wastafelmeubel met drie lades geeft maximale opbergruimte. Het effect: een staande ovatie van de klant!

Japandi stijl Deze badkamer in Japandi stijl biedt de bewoners een oase van rust en ontspanning. Men koos voor een maatwerk design wastafel in hout en marmer, vrijstaand ligbad en een doucheruimte. De combinatie van Japans minimalisme en de warme natuurlijke elementen van Scandinavisch design komen prachtig samen in deze serene ruimte. Strakke lijnen, neutrale kleuren en de zacht getinte XXL-tegels van

4

Porcelanosa maken ontsnapping aan de dagelijkse drukte gemakkelijk.

Scandinavisch Een Scandinavische badka-

Modern en strak

mer die zowel sfeervol is als voldoende bergruimte biedt.

Lichte kleuren in combinatie met

Het houten badmeubel met

zwarte accessoires, grijs rookglas en

geïntegreerde wastafel en

zachtgrijze vloertegels geven deze in

ronde spiegel doet de ruimte

samenwerking met LIFS Interior Design

eer aan. In het vrijstaande,

6

mat witte bad met stoere, vrijstaande gun metal kraan is het heerlijk wegdromen. De houten Porcelanosa latjes-

gerealiseerde badkamer een moderne, ingetogen aanblik. De wandtegels werden in visgraat verband geplaatst waardoor de relatief kleine ruimte meer diepte krijgt en optisch groter lijkt. Een

tegelserie werd verwerkt in

verrassend effect ontstaat doordat het

de wanden, de nissen zijn in

lange wastafelblad doorloopt tot in de

verstek gemaakt voor extra

doucheruimte. De opdrachtgevers ge-

bergruimte.

nieten hierin dagelijks van ontspannen momenten en van de grote douchekop met geïntegreerde Sunshower.

T O N S C H O LT E N .

19


VOORWOORD

Ineke: ‘Toen we ons nieuwe bedrijfspand gingen bouwen, verklaarden mensen ons voor gek’

Ton: ‘Discipline is het belangrijkste wat er is. Dat hebben mijn zoons gelukkig ook’ T O N S C H O LT E N .

20


TERUGBLIK

Oprichters Ton en Ineke Scholten

‘Een familiebedrijf met drive is van alle tijden’ Als ze in Noord-Holland hun naam zeggen, is het vaak: ‘Oh, van de tegels?’ Alweer 50 jaar geleden begonnen Ton (79) en Ineke (75) Scholten hun Tegeltiek, nu TONSCHOLTEN. Vanuit een garagebox vlakbij huis aan de Vrijburglaan 2 in Uitgeest. Stukje bij beetje groeide de bescheiden zaak uit tot een groot succes. Het geheim volgens deze rasondernemers? Discipline en verantwoording nemen. En 2 zoons die helemaal op hun plek zitten, natuurlijk!

In hun modern ingerichte woonboerderij – pal naast

doelen te zingen op bruiloften en partijen, meldde ik

het huidige bedrijfspand – zitten Ton en Ineke op hun

me aan. We deden zelfs mee aan talentenjachten!

praatstoel. Het 50-jarige bestaan betekent een mijl-

Tijdens een van die talentenjachten ontmoette ik

paal voor het ondernemerskoppel. De trots spat van

Ton.’

elke zin af, en met recht. Het kleine bedrijfje dat zij

Ton: ‘Mijn broer Theo was op dat moment net ver-

in de jaren 70 opzetten, is uitgegroeid tot een grote

huisd naar Nieuw-Zeeland en ik had ook plannen om

naam in heel Noord-Holland – en weerklinkt zelfs ver

daarheen te emigreren. Het ticket was zelfs al ge-

daarbuiten.

kocht. Maar ja, toen ontmoette ik Ineke. Voor haar

Ton: ‘Eigenlijk had ik heel andere carrière-plannen.

wilde ik wel in Nederland blijven. (Lacht) Samen zijn

Ik kwam uit een boerenfamilie, maar wilde machinist

we in de tegels gegaan, onze Tegeltiek begon in onze

worden op een boot. Maar vakantiewerk op een bin-

garage. Ineke bestierde de ‘winkel’, ik installeerde de

nenvaartschip beviel niet. Er werd veel gedronken en

badkamers en deed al het tegelwerk. De zaken gin-

de matrozen hadden in ieder stadje een schatje. Dat

gen goed, onze garage werd al snel te klein. In 1975

was niet mijn stijl en ik werd bankwerker. Tegelzet-

wilde het toeval dat er een pand te huur kwam, in

ten vond ik ook leuk en ik ging uiteindelijk vervroegd

dezelfde straat op nummer 73. Dat hebben we uit-

in dienst om daarna de opleiding tot tegelzetter te

eindelijk gekocht en daar hebben we 10 jaar gezeten

volgen.’

en later ook gewoond.’

Ineke: ‘Ik wilde kapster worden. Maar mijn moeder

Ineke: ‘Toen we er nog niet woonden, hing ik op de

was invalide en na de huishoudschool ging ik voor

deur van onze winkel gewoon een bordje op: ‘Als ik

haar zorgen. Om bij te verdienen pelde ik bollen in

er niet ben, kunt u mij komen halen op nummer 2’.

onze schuur in Waarland. Toen de jeugdbeweging

Dan kon ik met de kinderen bezig zijn en evengoed

nieuwe meisjes zocht om in een groepje voor goede

klanten helpen. ’s Avonds had ik dan alle bonnetjes

T O N S C H O LT E N .

21


Opa en Kick, 1977

Terug in de tijd... Ton Scholten, 1980 Aankondiging bouw, 1983

Showroom, 1980 Westerwerf, 1984

klaargemaakt en werden er nog bestellingen rondge-

een gegeven moment vertelde de boekhouder bij het

bracht. Wij hebben altijd durf gehad om iets nieuws te

doorrekenen dat het belastingvoordeel op zou leve-

beginnen en van investeringen lagen we nooit wakker.

ren als we de zaak op hun naam zouden zetten. Zo

We waren jong, alles was leuk, we zagen nergens te-

gezegd, zo gedaan, Bob en Kick waren toen 23 en 24.

genop.’

Ik zei er wel bij: ‘We werken hier zes dagen in de week

Ton: ‘Destijds hadden we ook weinig concurrentie.

hoor’. Dat wisten ze natuurlijk allang. (Lacht)’

We waren toen al bijzonder, omdat we niet alleen de

Ineke: ‘De zaak overdragen was een grote stap, maar

materialen in huis hadden, maar ook alles zelf konden

ook een logische. We deden het altijd al met z’n vie-

plaatsen. Ik heb altijd verantwoording genomen voor

ren en hebben nooit onenigheid gehad. We hadden

mijn werk. ‘Wat je zegt, moet je doen’ is ons motto.

allemaal onze eigen taken, voor en achter de scher-

Alles in verstek slijpen, mooi en goed werk leveren. Je

men. Bob werkte met mij samen aan de verkoop- en

moet het voor de klant net zo goed doen als voor je-

inkoopkant van het bedrijf. Ton bij de klanten thuis

zelf. Met die instelling zijn we groot geworden.’

en Kick meer achter de schermen. Dat laatste wordt

Ineke: ‘Een familiebedrijf met ‘drive’ is volgens mij van

overigens wel vaak onderschat, er komt heel wat bij

alle tijden. Als klant kun je van ons op aan, we zijn be-

kijken. Alles viel op z’n plaats. Pascale paste er ook

trouwbaar en dat we 50 jaar bestaan is ook heel be-

meteen bij. Zij doet het goed met het personeel, de

langrijk. Met onze opvolgers zit het ook wel goed; dat

marketing en de aftersales.’

onze zaak blijft bestaan, geeft ons een enorm goed

Ton: ‘Nadat ook de winkel op Vrijburglaan 73 te klein

en tevreden gevoel.’

werd, kochten we een huis met een groter magazijn.

Ton: ‘De jongens zijn er heel natuurlijk in gegroeid. Op

Dat hadden we al helemaal opgeknapt, maar na de

T O N S C H O LT E N .

22


Verkoop eerste locatie, 1984

Het team in 1984

Uitbreiding, 1988

Opening, 1984 Luchtfoto, 1997

Uitbreiding, 1987

aanschaf van allerlei machines – heftrucks enzovoort

Ton: ‘De zaak zag er fris uit, we hadden destijds al de

– zagen we dat het eigenlijk niet geschikt was. We

switch gemaakt naar lichte kleuren, we werkten veel

zaten midden in het dorp en daar te moeten ma-

met wit. En met grote tegels, in plaats van kleine, ook

noeuvreren met vrachtwagens… het bleek niet ideaal.

voor de wanden. Dat was toen nog niet gebruikelijk

Iemand tipte me toen dat deze plek in het buitenge-

en we kregen er weleens kritiek op. Maar de meeste

bied van Uitgeest, op de Westerwerf vrij kwam.’

mensen vonden het prachtig.’

Ineke: ‘Dat was een grote stap! De rente was hoog!

Ineke: ‘Het succes was erg leuk, dat stimuleerde ons

Gelukkig konden we dat andere pand in het dorp

ook om hard te werken. De band met onze klanten

goed verkopen. Dat geld hebben we hierin gestoken.

was altijd erg fijn. Ik heb het nooit erg gevonden om

Iedereen verklaarde ons voor gek en mensen waar-

te werken.’

schuwden ons: ‘Het is veel te groots opgezet, je gaat

Ton: ‘Wij hebben eigenlijk alleen maar groei meege-

nog failliet!’ Maar wij gingen ervoor. We wisten dat we

maakt. De volgende generatie had het tijdens de kre-

voor onszelf niet veel geld nodig hadden. Omdat we

dietcrisis in de jaren 2009-2012 wel lastig. Toen moes-

ook boven het bedrijfspand gingen wonen, kon ik het

ten er ook mensen ontslagen worden, dat hakte erin.

moederschap goed blijven combineren met het werk.

Groeien is leuk, maar dat vasthouden is nog een hele

We openden in 1984. Ik herinner me nog goed dat ik

kunst. Gelukkig konden wij grote zakelijke beslissin-

hier aankwam – we sliepen nog in ons oude huis want

gen al snel aan de jongens overlaten. Zij deden – en

onze woning hierboven was nog niet klaar – en er al

doen – eigenlijk nooit iets waar wij niet achter kunnen

een heleboel mensen voor de deur stonden! Ik heb di-

staan. Dat we dit allemaal nog mogen meemaken,

rect de deuren opengegooid en ging mensen helpen.’

vult ons met trots. We voelen ons zeer gezegend.’

T O N S C H O LT E N .

23


unique bathrooms


10 X

Wist je dat...

...er elke week een volledig gevulde vrachtwagen tegels uit Spanje en Italië bij ons wordt afgeleverd?

...er weleens een kindje op onze

...UV-LICHT VAN

showmodel toiletten een plasje doet?

DE SUNSHOWER

...er nu al een

EEN WINTERDIP

volledig handsfree

VOORKOMT?

toilet is en dat dit de toekomst is?

...ons 3D-ontwerp thuis met VR-bril te bekijken is?

...je alle keramische tegels kunt schoonmaken met water en schoonmaakazijn?

...DE VLOER IN ONS PAND MET SOLAR ENERGIE WORDT VERWARMD IN

...wij een erkend leerbedrijf zijn voor nieuwe tegelzetters en loodgieters?

DE WINTER EN GEKOELD IN DE ZOMER?

...het grootste deel van onze busjes en auto’s elektrisch rijdt?

...op initiatief van Bob Scholten regelmatig nieuwe producten worden ontwikkeld, zoals het fonteintje BOBB van Marike, de nieuwste Sunshower en diverse

T O N S C H O LT E N .

25

tegels?


VOORWOORD

T O N S C H O LT E N .

26


PROJECT

Modern en eigentijds op de vierkante centimeter TONSCHOLTEN ontwierp en realiseerde deze lichte Scandinavische badkamer. Porcelanosa wandtegels in ‘houtlook’ aan de wand, zandkleurige XXL-tegels op de vloer en inloopdouche en in verstek gemaakte houten nissen met extra bergruimte geven het geheel een speelse, natuurlijke sfeer. Het houten badmeubel met geïntegreerde wastafel en ronde spiegel maakt het een heerlijke plek om de dag te starten en eindigen. Gun metal details voegen een dot no-nonsense toe en in het fraaie én functionele, vrijstaande bad komt jong en oud tot rust.

T O N S C H O LT E N .

27


VOORWOORD

T O N S C H O LT E N .

28


PROJECT

Zo ingetogen kan een vloer zijn In alle ruimtes op de begane grond dezelfde vloer. Het geeft deze prachtige woonboerderij een rustige sfeer. De eigenaren kozen voor de zandkleurige XXL 120 x 120 cm keramische tegels van Porcelanosa. Deze zijn gemakkelijk in onderhoud en omdat de tegels door onze tegelvakmensen strak tegen elkaar gelegd werden, zijn voegen nagenoeg onzichtbaar. De zachte kleur van de vloer onderstreept de ingetogen woonstijl van de opdrachtgever die enorm tevreden is over het resultaat. Daarop zijn de makers van TONSCHOLTEN. enorm trots!

T O N S C H O LT E N .

29


VOORWOORD

T O N S C H O LT E N .

30


PROJECT

Badkamer XL: elegant en toch stoer Zwarte basis, gouden accenten. Deze exclusieve badkamer in Santpoort-Zuid kreeg als blikvangers de gouden wand in aluminium mozaïek en een met goud mozaïek betegeld bankje. Over-the-top? Valt mee, want in combinatie met de XXL zwarte marmeren tegels en de in gun metal uitgevoerde dubbele douchekoppen, wastafel- en badkranen krijgt deze wellness-ruimte toch een robuuste en stoere sfeer. Het wastafelmeubel met dubbele witte waskommen vormt de scheiding met de ruime douchehoek. En na een drukke werkdag wenkt het vrijstaande bad voor maximale ontspanning.

T O N S C H O LT E N .

31


HET TEAM

En óf zij werken Team backoffice

Team verkoopadvies

Anette Slagman - Administratief

Kris van der Knaap - Verkoper/

medewerker: ‘Contact met klanten

Adviseur: ‘Leefruimten van een

is het allerleukste’

prachtig stempel voorzien’

‘Mijn functie is administratief, ik doe een deel van de

‘Een bescheiden houding, enthousiasme en een

boekhouding, controleer facturen, boek betalingen in en

luisterend oor: ik voel mij geen verkoper maar ad-

neem de telefoon op. Het gepriegel met cijfers vind ik leuk,

viseur. Door goed te luisteren komen er allerlei

net als omgaan met de meest uiteenlopende klanten die

mogelijkheden in me op om de wensen van klan-

de meest uiteenlopende vragen hebben. Mijn contact met

ten creatief in te vullen. Het werken in een inspi-

klanten en leveranciers verloopt hoofdzakelijk telefonisch.

rerende showroom is leuk, net als het feit dat ik bij

En dan is het leuk als iemand zich persoonlijk komt voor-

kan dragen om de leefruimten van klanten voor

stellen. Een aantal jaar geleden gebeurde dat met een

langere tijd van een prachtig stempel te voorzien.

leverancier. Ik had even gemist dat hij op kantoor was en

Complimenten krijgen op een ontwerp is natuurlijk

hoorde veel gelach en rumoer.

ook heel motiverend. Er zijn zoveel tevreden TON-

Toen hij in mijn kantoor kwam om mij een hand te geven,

SCHOLTEN. klanten! Leuk zijn ook de fabrieksbe-

begreep ik de consternatie. Ik kreeg geen woord meer

zoeken aan onze tegelleverancier Porcelanosa in

over mijn lippen: de man was zo knap dat alle vrouwen bij

Spanje. De productieprocessen zijn indrukwekkend

TONSCHOLTEN. van slag waren. Nu jaren later kunnen we

en deze fabriek is voor mij altijd leidend in inspire-

er nog steeds om gieren.’

rende noviteiten.’

T O N S C H O LT E N .

32


met plezier! Team logistiek

Team uitvoering

Carlo Bastiaanse - Logistiek/expedi-

Richard Stuurman – Installateur:

tie: ‘Grappige ervaringen genoeg’

Elke werkdag is anders’

‘Als ik mijn familie op Aruba bezoek, vraag

‘Elke werkdag zie ik het als een uitdaging om

ik me bij het invullen van het immigratieformulier al-

een mooi resultaat neer te zetten. Saai wordt het nooit,

tijd af hoe ik mijn functie precies moet omschrijven. Ik

want de afwisseling van klanten, materialen en locaties

heb al eens heftruckchauffeur, logistiek medewerker,

houdt me fris. Elke dag is anders, dus misschien is dat

administratief medewerker en vrachtwagenchauf-

gewoon wel de charme als het gaat om werken bij TON-

feur ingevuld. Heel erg fijn dat mijn werk zo afwisse-

SCHOLTEN.’

lend is. Grappige ervaringen genoeg. Toen ik voor het eerst een kraan van meer dan 700 euro zag dacht ik:

Dragan Saric - Tegelzetter:

dat dat bestaat!? Toen ik mijn vader op Aruba ver-

‘Mooie dingen maken, bij klanten

telde over die kraan, zei hij ook: “Wat komt er dan

thuis bezig zijn.’

uit?” Of de eerste keer dat een klant bij de balie een gebruikte toiletborstel uit een plastic zak haalde om

‘Mooie dingen maken, bij klanten thuis bezig zijn. Ik voel

er een los onderdeel voor te bestellen.’

me vrij in mijn werk; heerlijk dat ik niet dagelijks op één locatie hoef te werken en dat er veel variatie is in onze werkzaamheden. Wat mijn ultieme TONSCHOLTEN. moment is? Het afleveren van die mooie badkamer!’

T O N S C H O LT E N .

33


Team projectbegeleiding

Team service

Rachid Jansen – Projectleider:

Pieter Hoogendijk –

‘Ook in mindere tijden staat het

Servicemonteur: ‘Mensen

bedrijf voor ons klaar’

blij maken’

‘Wat mijn werk inhoudt? Ik ben begeleider en aanspreekpunt van de

‘Door mijn werk zie ik heel Noord-Holland

tegelzetters. Dat houdt in dat ik het project doorneem met de klant,

en ben vaak ook ver daarbuiten bezig.

ik ben hun aanspreekpunt. Op locatie zet ik samen met de monteurs

Eigenlijk verkopen we een goed gevoel;

de maatvoering uit, ik houd de kwaliteit van het werk in de gaten

klanten zijn altijd weer enorm blij als er –

en kijk of de opdracht conform afspraken wordt uitgevoerd. Het is

bijvoorbeeld na een storing – weer warm

voor mij een leuke uitdaging om alles zowel voor de klant als voor

water uit de kraan komt. Ik vind het leuk

de mannen op de werkvloer soepel te laten verlopen. De collega’s

om mensen blij te maken met tips als

zijn gezellig en er heerst een goede sfeer binnen het bedrijf. Ook in

ik een reparatie of onderhoud heb uit-

mindere tijden staat TONSCHOLTEN. klaar voor zijn medewerkers.’

gevoerd. Soms is het enorm lachen met klanten.

Danny Smoor - Projectleider/technisch beheerder:

Laatst bijvoorbeeld was ik bij een klant

‘Met sommige klanten krijg je echt een band’

van 88 jaar. Onder een kopje koffie vulde

‘Ik zorg dat mensen op de werkvloer goed voorbereid aan het project kunnen starten en begeleid ze tijdens het hele proces. Ook ben ik het aanspreekpunt voor de klant tijdens het hele project. Het plezier in mijn werk zit ‘m vaak in de uitdaging. Dan komen we bijvoorbeeld in een heel oude woning waarvan je denkt: ‘Hóe dan?’ En dat we er uiteindelijk toch weer een prachtige ruimte van kunnen maken. Ook ons team is leuk, we denken en werken allemaal mee om een mooi eindresultaat te behalen. Met sommige klanten krijg je echt een band. Met hen proost je dan op een geslaagd eindresultaat en je gaat weleens bij hen op de koffie. We werken niet alleen met mooie materialen, maar vaak ook met leuke mensen.’

T O N S C H O LT E N .

34

ik mijn werkbon in en kreeg ik 5 euro fooi ‘voor een biertje’. Toen ik vertelde dat ik niet meer drink en rook, zei hij ‘Ik rook, ik drink én ik doe aan s..’ Leuk om mensen zo te zien genieten van het leven.’


D E C O R W A LT H E R W I L L T O N S C H O LT E N . G R A A G V A N H A R T E F E L I C I T E R E N M E T 5 0 - J A R I G B E S T A A N B AT H R O O M

ACCESSORIES

SERIES

MIRRORS

LIGHTS

W W W . D E C O R - W A LT H E R . D E


VOORWOORD

Wat is jouw ultieme wellness beleving? De dag starten en eindigen, je doet het meestal in de badkamer. Het is dé plek om tot jezelf en tot rust te komen. Hoe groot de ruimte ook is, ideeën genoeg om er je persoonlijke wellness ruimte van te maken. De ontwerpers van TONSCHOLTEN. doen overal inspiratie op om jouw droom te realiseren.

T O N S C H O LT E N .

36


LUXE

‘Extra verwennerij is er in de vorm van die wisseldouche met massagestralen voor na het sporten’

Voor de één is de badkamer bedoeld om de dag actief

Ja! Extra verwennerij is er in de vorm van die wis-

te beginnen. Met de Sunshower bijvoorbeeld, die je de

seldouche met massagestralen voor na het sporten,

kracht van licht meegeeft. En met die speciale spiegel

de infraroodsauna waar je in stapt na die lange werk-

waarin je je make-up zo fijn kunt aanbrengen. Voor de

dag en de stoomcabine met kleurlicht en eucalyptus-

ander is het juist dé plek om de dag rustig af te slui-

dampen als je een verkoudheid voelt opkomen.

ten. Genietend van een waterval van warm water die

Weldaad heeft nóg een naam: de Sunshower. Over

je zorgen wegspoelt en het geurige doucheschuim op

deze ‘douche’ die je onderdompelt in zonnestralen,

de huid, terwijl dat relaxte muziekje de oren streelt.

hoort men bij TONSCHOLTEN. vaak terug dat het écht iets doet met de winterdip. De mentale gezondheid

Veel mensen genieten enorm van een mooie badka-

kan in de grijze en natte herfst- en wintertijd enorm

mer. Zo ook het team van TONSCHOLTEN. dat overal

baat hebben bij extra (zon)licht en/of extra infra-

ter wereld inspiratie opdoet. In wellness resorts, hotels

roodwarmte. Het warmt je op tot op het bot, waarna

in binnen- en buitenland, tijdens gesprekken met pro-

je van vitaliteit en een helder humeur kunt genieten.

ducenten en zelfs tijdens een wandeling in de natuur komen ingevingen tot leven. Denk maar aan het ge-

Buiten naar binnen halen

bruik van natuurlijke, niet spiegelende, matte en poe-

De adviseurs bij TONSCHOLTEN. zijn zelf zeer enthou-

derachtige materialen die zelfs de drukste mind tot

siast over de badkamer-en-suite waarbij badkamer

rust brengen. Met spots pas je de verlichting aan aan

en slaapkamer zich in dezelfde ruimte bevinden. Na

je stemming: gedimd of juist helder – en wellicht met

drukte even tijd maken voor elkaar en voor dat fijne

een kleurtje?

gesprek. Genietend van een glaasje bubbels, rustgevende badolie en dat mooie uitzicht op de tuin. Gro-

Voor de mentale gezondheid

te kans dat je deze ultieme wellness ervaring ook wilt

Luxe is synoniem aan ontspanning. Vind jij het ook zo

doortrekken naar de woonkamer. Dan heeft men bij

heerlijk om met een boek in bad te liggen? Kaarsjes

TONSCHOLTEN. nog een goede tip. Laat de tegels van

aan, gezichtsmasker op en dat kopje thee voor het

de woonkamervloer dóórleggen naar de tuin. Daar-

ultieme ontspanningsmoment. Een lekker badkussen

mee haal je buiten letterlijk naar binnen voor die se-

zorgt daarbij voor extra comfort. Kan het nog beter?

rene wellness sfeer.

T O N S C H O LT E N .

37PARTNER

Hotbath

Design fontein In 2006 begon Erwin Liesting samen met een

de samenwerking geleerd, en dat doen we nog steeds.

Italiaanse vriend een bijzonder en luxe kranenmerk:

Door de jaren heen hebben we een mooie band opge-

Hotbath. Kleine merken worden groot; inmiddels

bouwd.’

biedt Hotbath een compleet en zeer uitgebreid assortiment prachtige design-kranen. De succes-

Wat onderscheidt Hotbath van andere kranen-produ-

volle samenwerking met TONSCHOLTEN. wordt

centen? Stefanie: ‘Wij bieden een zeer uitgebreid as-

gekoesterd: ‘TONSCHOLTEN. houdt ons scherp’.

sortiment badkamer-, toilet- en keukenkranen, dat in 16 verschillende finishes leverbaar is. Zodoende kun je niet

Dat Italianen een neus hebben voor mooi en functioneel

alleen de hele badkamer of toilet inrichten met kranen

design, wisten we al. Hotbath maakt die expertise zicht-

van Hotbath, maar ook bijvoorbeeld de keuken en bij-

baar in de wereld van kranen. Marketingmedewerker

keuken, waardoor in huis één prachtig geheel ontstaat.’

Stefanie Slui-Starreveld vertelt: ‘Hotbath kranen wor-

Verschillende smaken worden ook bij de keuze van de

den gemaakt in de regio rond het Ortameer want daar

douchesets bediend. Er zijn maar liefst 27 verschillende

zijn ’s werelds beste specialisten te vinden. We werken er

manieren om de Hotbath sets te configureren. Stefanie:

samen met gerenommeerde fabrikanten op het gebied

‘Ook hierin bieden we maatwerk en onze klanten kunnen

van fijnmetaalbewerking, verchromen, thermostaat-

eenvoudig kiezen zodat de wensen en het design van de

technologie, assemblage, testen en het ontwikkelen van

badkamer of keuken perfect op elkaar aansluiten.’

douchesystemen. Hun expertise zie je af aan de finesses in het design, de afwerking, de details van al het kraan-

De badkamer is afgelopen jaren veranderd in een echte

werk en de accessoires.’

thuisspa. Wat zijn blijvende trends? Stefanie: ‘Natuurlijk en duurzaam! Onze duurzame en waterbesparende

De samenwerking met TONSCHOLTEN. is al ruim twaalf

hoofddouches zijn toekomstbestendig. Basiskleuren zo-

jaar een feit. Stefanie: ‘TONSCHOLTEN. is dealer van

als beige, wit en grijs blijven, maar worden steeds va-

het eerste uur. Wat wij erg in de samenwerking waar-

ker gecombineerd met uitgesproken kleuren en kranen.

deren, is dat TONSCHOLTEN. altijd kritisch is gebleven.

Grijze tegels passen bijvoorbeeld perfect bij kranen in

Dat houdt ons scherp en zodoende hebben we veel van

geborsteld gunmetal of verouderd ijzer.’

T O N S C H O LT E N .

39


PARTNERS

Samenwerken met TONSCHOLTEN.? Dat gaat zo: Positief voorbeeld

Dezelfde kwaliteitseisen

‘Ton en Ineke leerde ik zo’n 30 jaar

‘Toen ik 12 geleden startte met de

geleden

Enthousiasme

interieur ontwerpstudio, zocht ik lo-

over tegels en sanitair hadden ze

kale/regionale leveranciers met wie

beiden. Bij Ton lag vooral de nadruk

ik zou willen samenwerken. TON-

op de praktijk, Ineke was altijd op zoek naar de juiste

SCHOLTEN. leverde en legde bij mij thuis de badka-

tegel met de juiste glans en kleur. Ook Bob weet heel

mertegels en op basis van die goede ervaring zocht ik

goed wat de klant mooi vindt. De wensen worden zeer

contact. Net als bij TONSCHOLTEN. staat bij ons helde-

gedetailleerd aan ons doorgegeven: ‘Iets te veel glans,

re communicatie hoog in het vaandel. Het geeft duide-

iets te geel’. En dan weer: ‘Precies de goede maat, de

lijkheid voor de klant en voor ons als interieur ontwerp-

juiste zandkleur, het mooiste reliëf, de juiste touch!’

bureau. We streven dezelfde kwaliteitseisen na, zoals

In onze familie werd hard en veel werken met de pap-

de juiste belijning, in verstek gezaagde tegels en de

lepel ingegoten. De zondag was dan wel de dag voor

juiste kleur kit.

familie en kerk, maar bij de Scholtens niet. Zelfs dan

Onlangs voorzagen we een vrijstaande nieuwbouwwo-

werd er nog stevig doorgewerkt en voorbereidingen

ning in Schoorl van een mooie badkamer en toilet. Om-

getroffen voor de nieuwe week. Aan dit indrukwekken-

dat de bewoners van natuurlijke, maar onderhouds-

de arbeidsethos heb ik altijd een positief voorbeeld

vrije materialen houden, werd op ons advies ook een

gehad. Met de zonen aan de leiding is de voortgang

keramische visgraatvloer gelegd in houtmotief. Omdat

net als vroeger, met de nodige aanpassingen aan de

de tuin nog lang een zand- en modderpoel bleef, bleek

huidige tijd.’

deze vloer al tijdens het leggen een schot in de roos.’

Robert Vinken - Porcelanosa

Stephanie Pater - Lifs Interior Design

kennen.

T O N S C H O LT E N .

40


Persoonlijke benadering ‘Mijn

samenwerking

SCHOLTEN.

bestaat

met

Met veel verfijning en liefde

TON-

alweer een

‘Ineke en Ton kwamen allebei al

jaar of 8. Bob Scholten is een echte

bij onze ouders in de kapsalon. En

vakman die goed kan overbrengen

onze ouders kochten op hun beurt

dat men iets speciaals gaat kopen. Hij luistert goed

hun nieuwe badkamer of vloeren bij Scholten.

naar de wensen en besteedt aandacht aan leuke de-

Werken in een familiebedrijf, dit overnemen van de ou-

tails. Ook ik heb mijn badkamer bij Bob uitgezocht. Hij

ders en alleen met de beste materialen willen werken:

neemt ruim de tijd, maakt een mooi ontwerp en vult

het schept een band. De verbouwing van onze salon in

het op een bijzondere manier in. Toen mijn badka-

2020 is door TONSCHOLTEN. met enorm veel verfijning

mer klaar was, kwam hij zelfs persoonlijk langs om het

en liefde gedaan. Er zijn zóveel schitterende materia-

eindresultaat te bewonderen.

len gebruikt en het is prachtig afgewerkt. Je hoeft je

Voor mij als aannemer is het prettig samenwerken met

bij TONSCHOLTEN. echt geen zorgen te maken of er

TONSCHOLTEN. omdat hun tekeningen met maatvoe-

wel meegedacht wordt en of tegels wel strak in verstek

ring altijd mooi uitgewerkt zijn. Je weet precies wan-

worden geslepen. Dat is vanzelfsprekend, net als die

neer bestellingen binnenkomen, wijzigingen worden

heerlijk nuchtere, open en vriendelijke kijk op projec-

zonder gedoe geregeld en als klusjes uitlopen mogen

ten. Soms komen klanten van TONSCHOLTEN even hier

bestelde spullen vaak wat langer in de opslag blijven

naar de salonvloer kijken, zijn we even hun ‘showroom’.

staan. Flexibel, vakbekwaam en enorm klantvriende-

We hopen dat we elkaar nog vele jaren mogen inspi-

lijk.’

reren.’

Sjoerd Horstman - Aannemingsbedrijf S. Horstman

Barry en Marleen Bosman - Salon Bosman

Dankbaar voor het podium

Plezierig en deskundig

‘In 2001 zijn mijn compagnon en ik

‘De lat wordt hoog gelegd bij TON-

gestart met Sunshower. Het infra-

SCHOLTEN. en daarin herkennen

rood zorgt voor een betere bloeds-

wij onszelf al meer dan twintig jaar.

omloop en sneller herstel van spier-

Het bedrijf doet geen concessies als

en gewrichtspijn. Met het laag gedoseerde uv-licht

het gaat om hoge kwaliteit en afwerking van hun pro-

hou je ook tijdens de wintermaanden je vitamine D op

jecten. Badkamers worden hoogwaardig en volgens de

peil wat allerlei gezondheidsvoordelen met zich mee-

Europese normen afgedicht met SCHÖNOX 1K DS PRE-

brengt. Toen ik destijds met een PowerPointpresenta-

MIUM of met hooggekwalificeerde poederlijmen zoals

tie badkamerwinkels bezocht, leerde ik Bob kennen

SCHÖNOX Q6 of SCHÖNOX Q12. En voor moeilijke pro-

die meteen enthousiast was. TONSCHOLTEN. werd een

jecten, zoals bijvoorbeeld terrassen en zwembaden,

van onze allereerste dealers en ik ben Bob nog steeds

komt altijd de plezierige en deskundige samenwerking

dankbaar dat hij het aandurfde ons een podium te ge-

met Kick Scholten als onze technische adviseur om de

ven in zijn mooie winkel. Bob is altijd heel betrokken

hoek kijken.

geweest en gebleven, hij denkt nog steeds mee over

Deze zorgvuldige en ambachtelijke samenwerking

de productontwikkeling. Ik kan altijd rekenen op zijn

werpt al heel wat vruchten af. Daarom zien wij de

eerlijke mening en daarmee is hij een prima klankbord

voortzetting ook voor de komende 50 jaar met veel

voor Sunshower.’

vertrouwen tegemoet.’

Oscar Meijer - Sunshower

Klaus Bartmann - Sika SCHÖNOX

T O N S C H O LT E N .

41


NAWOORD

Trots op 50 jaar! Helemaal opgaan in de waan van de dag is weleens

Toekomstgericht als altijd blijven wij producenten

synoniem voor vergeten te rusten. Met dit magazine

ook de komende jaren bestoken met onze ideeën

willen wij niet alleen stilstaan bij ons 50-jarig be-

over nieuwe kleuren, modellen en slimmere oplos-

staan. We gunnen jou als klant of leverancier hiermee

singen in tegels en sanitair. De ervaring leert dat in-

ook dat broodnodige relaxmomentje. Om al bla-

ternationaal beursbezoek ons daarbij vaak ver-

derend in dit magazine – misschien wel

rassende inspiratie geeft. Niet alleen

liggend in bad met kaarsjes om je

zijn we altijd bezig met jouw ul-

heen – inspiratie op te doen.

tieme ontspanning en comfort,

Zodat de mooie foto’s en

wij zien ook altijd als eerste

alle uitleg over onze pro-

nóg leukere accessoires,

ducten en werkwijze je

nóg mooiere tegels en

helpen om persoonlijke

nóg innovatievere op-

droomwensen waar te

lossingen op het ge-

maken.

bied van water- en

Succesvol zijn, dat doe

recht kunnen we dan

je niet alleen. Dankzij

ook zeggen dat wij het

het vertrouwen van al

állerleukste beroep van

energiebesparing. Met

onze klanten de afgelo-

de wereld hebben.

pen jaren, kunnen wij nu ons 50-jarige jubileum vieren.

Neem dus vooral een kijkje op

Met de niet aflatende, creatieve

onze nieuwe website en je be-

inzet en niet te vergeten de passie

grijpt: we staan te trappelen om de ul-

van ons hele team en onze leveranciers zullen

tieme badkamer, wellnessruimte, keukenwand,

wij dat ook in de toekomst graag blijven doen. Om

vloer of toilet voor jou te creëren.

dit in de praktijk te brengen, volgen we een aantal moderne ontwikkelingen op de voet. Zo ontlasten wij

Zien wij je binnenkort in de showroom?

onze medewerkers door de inzet van handige gereedschappen en tools, zoals een exoskeletpak voor

Bob

tillen. Ook vergroenen wij ons wagenpark en energieverbruik continue en kiezen we voor duurzame materialen en werkwijzen met een zo laag mogelijke

Kick

Pascale

footprint.

T O N S C H O LT E N .

42


Maak de positieve effecten van zonlicht onderdeel van jouw dagelijkse doucheritueel. Een slimme dosis zonlicht onder de douche; dat is wat Sunshower® jou het hele jaar door biedt. Zonlicht voedt het lichaam en zorgt voor een fitter, vitaler én energieker gevoel. Door verwarmend infrarood en laag gedoseerd UV-licht. Stimuleert het lichaam diep te ontspannen Natuurlijke aanmaak van vitamine D Sneller spierherstel na het sporten

Sunshower, de wereld bewust maken van al het goede van de zon tijdens de dagelijkse douche.


BADKAMERS

• TEGELS

C R E AT I E

W E ST E RW E R F 2, U I TG E E ST 0251 319 101 W W W.T O N S C H O LT E N . N L

R E A L I S AT I E


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.