Page 1


⚫ SPIS TREŚCI fot. rgbstock.com

Wydanie

7

(czerwiec

2014)

D a t a : 2 0 . 0 6 . 2 0 1 4

REDAKCJA :_

SPIS TREŚCI :_

➲ ➲

ZARZĄDZANIE

Redaktor Naczelny: Oskar Dobek – oskardobek@wp.pl

⚫ Lider małego zespołu – jak ważny jest? (Robert Wolski) | STR. 4

Z0ca Redaktora Naczelnego: Patryk Koperek – patrykkoperek@wp.pl

FINANSE

Z0ca Redaktora Naczelnego: Dział Prawny & PR Julia Stypińska – juliastypinska@wp.pl

⚫ Pozyskiwanie środków na prowadzenie biznesu (dr Katarzyna Markowska) | STR. 507

PRAWO

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

⚫ Obowiązki pracownika wynikające ze stosunku pracy (Jakub Błach) | STR. 809 ⚫ Rękojmia i gwarancja – wszystko co trzeba wiedzieć (Artur Ziajkiewicz) | STR. 10011

Sekcja Artykułów: Patryk Koperek – patrykkoperek@wp.pl Sekcja Wywiadów: Oskar Dobek – oskardobek@wp.pl Dodatek LifeStyle: Julia Stypińska – juliastypinska@wp.pl Skład i łamanie: Oskar Dobek Korekta: Oskar Dobek/Patryk Koperek

➲ *DODATEK LifeStyle ➲ ➲

NAUKOWA RADA REDAKCYJNA :_

KUCHNIA

dr Anna Baraniecka – anna.baraniecka@ue.wroc.pl

⚫ Burgerowa miłość we Wrocławiu (Julia Stypińska) | STR. 13

dr inż. Maja Kiba%Janiak % m.kiba%janiak@ue.wroc.pl

PODRÓŻE ⚫ Wypad na łono przyrody wraz z Lexusem RX 400h (Oskar Dobek) | STR. 14016

WYDAWCA :_ NAUKOWE KOŁO LOGISTYCZNE „LOGRIT” przy

KULTURA

Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki

⚫ EZID poleca – książka i film |

STR.

17018

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

ROZRYWKA

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

⚫ Relacja z 29. Rajdu Karkonoskiego (Patryk Koperek) | STR. 19

PARTNERZY |

STR.

ul. Nowowiejska 3 58%500 Jelenia Góra

20

Zdjęcie na okładce: Matt H. Wade

2

Magazyn Studencki EZID jest projektem trojga studentów: Oskara Dobka, Patryka Koperka oraz Julii Stypińskiej

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów (poza artykułami naukowymi). Przedruki z Magazynu Studenckiego EZID dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.


⚫ Słowem wstępu

Słowem wstępu Wakacyjne wydanie Magazynu EZIDU, które mam przyjemność Wam przedstawić, zostało tym razem przygotowane w nieco bardziej relaksującym tonie. Po dużej dawce wiedzy i informacji biznesowych z poprzedniego wydania, postanowiliśmy tym razem dać przewagę objętości naszemu Dodatkowi LifeStyle. A więc przede wszystkim zachęcam Was w tym wydaniu do przeczytania obszernej relacji z wypadu naszej redakcji na łono przyrody wraz z hybrydowym Lexusem RX 400h. To wspaniałe auto! Przeczytajcie o tym co widzieliśmy i jak opisaliśmy nasze wrażenia z 700-kilometrowej podróży. Jednak w wydaniu czerwcowym nie brak oczywiście wiedzy o gospodarce. Warto skupić swoją uwagę na artykule przygotowanym dla nas przez dr Katarzynę Markowską z firmy PDB Doradztwo Biznesowe. Opowiada ona jakie formy finansowania mogą wybrać ludzie młodzi pragnący założyć swoją własną działalność i zrobić wielki biznes! Nasi studenci prawa przygotowali dla Was także dwa artykuły dotyczące zagadnień mocno odmiennych acz ciekawych. W pierwszym z nich przeczytajcie jakie obowiązki mogą stanąć już wkrótce przed każdym z Was po uzyskaniu swojej wymarzonej (lub niekoniecznie) pracy. W drugim zapoznajcie się z tym co tak naprawdę oferują nam sprzedawcy towarów i usług kiedy zapewniają nas o gwarancji lub rękojmi na swoje towary/usługi. Oczywiście to wydanie EZIDu to także o wiele więcej niż udało mi się tutaj wymienić, lecz do zapoznania się z tym co ponadto dla Was przygotowaliśmy, zachęcam już Was osobiście ☺

Oskar Dobek (Redaktor Naczelny EZID-u)

fot. arch. prywatne

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

Amazon buduje największe centra logistyczne – jedno pod Wrocławiem

3

Największy sklep internetowy na Świecie – Amazon.com wchodzi

Budowane są trzy centra logistyczne: we Wrocławiu, w okolicach

do Europy! I wraz z tą radosna nowiną buduje w Polsce kilka

Poznania oraz w Tarnowie Podgórnym. Łączna powierzchnia hal

centrów logistycznych – największych. Jedno z nich powstaje pod

stawianych pod Wrocławiem wynosi 95 tys. m kw.

Wrocławiem.

Inwestycja Amazon’a naprawdę robi wrażenie. Jeżeli ktoś chce na

Być może rzuciły Wam się w oczy zlokalizowane nieopodal

własne oczy przekonać się jak realizowana jest tak ogromna

autostrady, przy wyjeździe na Świdnicę, gigantyczne place budów

budowa powinien pojechać i koniecznie to zobaczyć. ◆

wzrastające od końca zeszłego roku. To właśnie największy sklep na świecie (który nie dawno testował technologię dostarczania przesyłek w USA za pomocą małych latających helikopterków) zamierza podpić Europę. Do tej pory ogromnym utrudniemniem dla kupujących z tego terenu (także z Polski) była konieczność dostarczania im towaru zza oceanu. To wyraźnie podnosiło koszty (choć ceny był niekiedy tak niskie, że w rzeczywistości się to opłacało). Teraz wszystko ma się zmienić. Ma być Amazon w Europie, w Polsce, także we Wrocławiu. Ma być również praca. Praca dla logistyków. Na początku roku przeprowadzona została rekrutacja na stanowiska menedżerskie. Teraz rozpoczęła się rekrutacja pracowników „fizycznych“. Choć posiadanie dyplomu uczelni wyższej to warunek. Amazon planuje zatrudnić w samym Wrocławiu ok. 2500 osób.

fot. Oskar Dobek


⚫ ZARZĄDZANIE

| Lider małego zespołu PRAWO Rękojmia i gwarancja – czym są i co o nich wiedzieć? | str. 1010-11| 11|

Autor – Robert Wolski

Lider małego zespołu – jak ważny jest? W dzisiejszym artykule będziecie mieli okazję zapoznać zapoznać się z

clou bycia liderem w małym zespole. Mam nadzieję, że temat, który zdecydowałem się poruszyć okaże się dla Was niezwykle ciekawy oraz pomocny, ponieważ niejednoniejedno-krotnie w naszym życiu znajdujemy się w sytuacji, kiedy musimy przyjąć rolę lidera. Zapraszam do zapoznania się z pierwszą częścią artykułu, w którym moja uwaga została skupiona na osobie samego lidera, różnicy pomiędzy grupą grupą ludzi a zespołem oraz etapom kształtowania się owego zespołu.

Robert Wolski – Absolwent Zarządzania na Wydziale EZiT UE we Wrocławiu. Obecnie student na kierunku Turystyka. Uczestnik konferencji naukowych i autor publikacji z zakresu fot. archiwum prywatne

ekonomii i zarządzania.

2. Integracja oraz docieranie się zespołu Wiek XX zakończył się zwiastując przejście z zarządzania systemowego do zespołowego, jeśli chodzi o rodzaj traktowania zasobów ludzkich w organizacjach. Większe znaczenie od wysokiego kierownictwa mają liderzy, którzy potrafią pokierować

a) Wychodzą na zewnątrz różnice między elementami zespołu; b) Dużym wyzwaniem jest zaangażowanie i motywacja do pracy pomimo występujących konfliktów.

małym zespołem i zmotywować pojedynczych pracowników do

3. Tworzenie się synergii

wykonania zadań. Przyszłość leży w rękach tych właśnie liderów

a) zespół otrzymuje ważne zadania,

zespołów, którzy mają zarówno doświadczenie z rodzajem zadań i

b) powstaje coraz bardziej wyraźny cel,

celów przydzielonych zespołowi, ale i potrafią wydobyć z

c) tworzą się wspólne wartości,

pojedynczych elementów takiej grupy to, co najlepsze. Zarządzanie

d) współpraca przynosi pierwsze bardzo ważne efekty,

masowe to już przeszłość, co potwierdziły wyniki firm i instytucji,

e) wyłaniają się pierwsi prominentni członkowie zespołu.

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

które zespołowe zarządzanie włączyły do swojego funkcjonowania.

4

Na początek warto zdefiniować pojęcie zespołu, gdyż jest to

4. Tak zwany „kryzys wieku średniego”

przestrzeń, na której oparte będą dalsze zagadnienia. ZESPÓŁ to

a) pojawiają się pierwsze trudności w realizacji wspólnego celu,

grupa osób posiadających jasno określony cel, funkcjonujących

b) opada powoli zaangażowanie i motywacja,

świadomie w grupie społecznej. Zespół najczęściej liczy od kilku do

c) wkrada się w działania rutyna.

kilkunastu osób i powoływany jest na stałe, bądź na potrzeby określonego zadania lub projektu. Członkowie zespołu posiadają

5. Reintegracja lub równia pochyła

wspólny cel, który zakłada, że są zmotywowani do wspólnej pracy,

a) W przypadku efektywnej pracy lidera zespołu jest szansa na

posiadają świadomość istotności współpracy oraz dysponują

ponowną integrację w celu pojawienia się dalszej motywacji;

zestawem funkcji, które determinują ich poszczególne role.

b) Występuje zagrożenie pogłębiającej się rutyny, co może

Dopiero w tym momencie możemy powiedzieć, że mamy do

doprowadzić do wypalenia i rezygnacji z pracy w zespole czy nawet

czynienia z zespołem oraz możemy

rozpadu grupy.

przełożyć ten kapitał na

integrację i wysoką jakość wspólnej pracy. Etapy życia zespołu to naturalny cykl w niemal każdej organizacji. Biorąc pod uwagę dwa ostatnie etapy, całość wydaje się być Każdy zespół przechodzi tzw. cykl życia, składający się z poniższych etapów: 1. Budowa i integracja

konsekwentnym procesem dążenia do uzyskania oczekiwanych rezultatów poprzez zaangażowanie do pracy konkretnych osób, które posiadają jasno wytyczone role.

a) określa się cel, b) określa się wymagana wielkość zespołu,

Po tym, mam nadzieję, interesującym wstępie czas przedstawić

c) dobiera się odpowiednich ludzi,

jaką rolę przyjmuję lider w poszczególnych etapach cyklu życia

d) dzieli się role/zadania pomiędzy poszczególnych członków,

zespołu. Jakie powinien posiadać kompetencje, cechy oraz jaka jest

e) uświadamia się cel pracy zespołu,

osobowość lidera doskonałego. Te zagadnienia zostaną przybliżone

f) tworzy się możliwość integracji/zapoznania się członków.

w następnym wydaniu Magazynu, na który serdecznie Państwa zapraszam. ◆


⚫ FINANSE

| Metody pozyskiwania środków na własną działalność

Autor – Katarzyna Markowska

artykuł sponsorowany

Metody pozyskiwania środków finansowych na otwarcie i prowadzenie własnego biznesu Z roku na rok przybywa chętnych na otwarcie własnej działalności gospodarczej. gospodarczej. W 2013r. 2013r. zostało zarejestrowanych aż 365 487 Podmiotów Gospodarki Narodowej. Niejednokrotnie decyzja o założeniu własnej firmy wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń związanych z finansami, a także dotychczasowym życiem zawodowym.

Niezwykle istotny aspekt powodzenia przedsiębiorstwa stanowi stworzenie odpowiedniego biznesplanu, którego głównym celem jest przedstawienie sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, celów, do których dąży i środków, za pomocą których zamierza je osiągnąć. Biznesplan to najważniejszy dokument, który odpowiada na cztery kluczowe pytania:

Pierwszym etapem zakładania działalności jest ocena własnych

Kto ma to zrobić?

szans oraz możliwości. To, czy nowe przedsiębiorstwo będzie

Co będzie zrobione?

przynosiło zyski zależy od wielu czynników, do których należą m.in. odpowiedni pomysł, zaangażowanie założycieli, posiadana wiedza,

Jak to będzie zrobione?

Ile to będzie kosztowało?

znajomość rynku czy też lokalizacja. Główny Urząd Statystyczny i

Kolejnym krokiem, przed którym stają przyszli przedsiębiorcy jest

wyrejestrowaniem Podmiotów Gospodarki Narodowej w latach

sposób finansowania pomysłu. Bez odpowiedniego kapitału nawet

2003–2013, które przedstawia Wykres 1.

najlepszy pomysł nie będzie zrealizowany. Od 2004 r. istnieje

opublikował

statystyki

związane

z

zarejestrowaniem

możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej Jest to duże ułatwienie i szansa dla osób, które postanowiły przejść „na swój rachunek”. Środki finansowe mogą pochodzić z kapitału własnego, bądź środków obcych pochodzących z Funduszy Europejskich, do

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

których należą:

5

Programy Operacyjne;

Regionalne Programy Operacyjne;

Dodatkowe możliwości tworzone np. przez banki

komercyjne

czy

też

Instytucje

Pośredniczące. ➦

Wykres 1. Zestawienie zarejestrowanych i wyrejestrowanych Podmiotów Gospodarki Narodowej w latach 2003 - 2013. Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

„Jeśli ktoś wam powie: Dzięki powyższemu wykresowi można zauważyć, że jedynie w dwóch latach (2009 i 2011) było więcej firm wyrejestrowanych niż zarejestrowanych, co było pokłosiem kryzysu ekonomicznego. W pozostałym okresie powstawało więcej przedsiębiorstw niż było likwidowanych, potwierdzając tym samym modę na prowadzenie własnej firmy, jako podstawowego źródła dochodu większości obywateli w naszym kraju. Wielu ekspertów uważa jednak, że nie każdy może prowadzić firmę. Idealny kandydat powinien posiadać wrodzone cechy charakteru tj. umiejętność bycia liderem, zdolność do myślenia analitycznego, kreatywność, ambicję, wiarę w sukces, optymizm itp.

”Człowiek, który sprzedaje pszenicę, musi mieć zapewnioną dobrą cenę”,

odpowiedzcie: „Świetnie, ale wobec tego człowiek, który ją kupuje, musi mieć zapewnione dobre wynagrodzenie”. Claude Frédéric Bastiat


⚫ FINANSE

| Metody pozyskiwania środków na własną działalność

artykuł sponsorowany

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 8.1

REGIONALNY

W ramach Działania 8.1 dofinansowaniu podlegają projekty w

PROGRAM

OPERACYJNY

DLA

WOJEWÓDZTWA

DOLNOŚLĄSKIEGO

dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację

Oprócz programów funkcjonującym na poziomie krajowym istnieją

projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym

także programy skierowane dla każdego województwa. Efektem

projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych

realizacji

koniecznych

innowacyjności przedsiębiorstw z danego województwa. Głównym

do

kwalifikowanego

świadczenia do

Wynikiem

obligatoryjnie

projektu

ma

być

wzrost

konkurencyjności

i

celem działania programu jest wsparcie procesu inwestycyjnego

przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej

przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, wzrost nakładów na sferę

e-usługi. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy

badawczo-rozwojową

lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium

potencjału turystyczno-uzdrowiskowego regionu. Beneficjentami w

Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego

szczególności są przedsiębiorstwa z sektora MŚP spełniające

osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

kryteria danego działania.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.2

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i

Fundusz rekomenduje wszystkie pomysły na założenie działalności

rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz

gospodarczej, które zostaną zaakceptowane przez Komisję

budowy

oceniającą.

kreatywnych,

służących

powinno

Programu

być

postaw

wsparcia

e-usługi.

rozwojowi

przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

przedsiębiorstw

Beneficjentami

oraz

pomocy

wykorzystanie

mogą

być

osoby

niepełnosprawne, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

To Działanie skierowane jest do firm i instytucji, które mają pomysł na to, w jaki sposób wspierać przedsiębiorczość w swoim regionie.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DZIAŁANIE 3.12

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

Jeśli firma, organizacja pozarządowa czy placówka badawcza ma

6

pomysł na projekty, które będą pomagać innym w tworzeniu

Działanie

przeznaczone

jest

na

tworzenie

i

rozwój

nowych miejsc pracy, pobudzaniu przedsiębiorczego nastawienia i

mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich.

przejmowaniu inicjatywy może otrzymać dofinansowanie na

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej

realizację swojego projektu. Pośrednio o dofinansowanie z tego

obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy,

Działania mogą starać się osoby, które chcą otrzymać pomoc na

prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. Z

założenie i prowadzenie firmy. Jeśli osoba taka chce założyć własną

programu mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne –

firmę i potrzebuje pomocy wystarczy, ze zgłosi się do tych, którzy

planujące rozpoczęcie działalności lub prowadzące działalność

uzyskali dofinansowanie i prowadzą projekt w jej regionie. Dzięki

gospodarczą, a także spółki prawa handlowego nieposiadające

Działaniu 6.2 można skorzystać z bezpłatnej porady, szkolenia, a

osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych.

nawet dostać 40 tysięcy zł dotacji czy 50 tysięcy zł pożyczki na POŻYCZKA W RAMACH INICJATYWY INICJATYWY JEREMIE

rozpoczęcie funkcjonowania firmy.

Pożyczka ukierunkowana jest na kilka działań do których należą:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. DOTACJA Z POWIATOWYCH OWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY

Finansowanie inwestycji polegających m. in. na zakupie,

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawaną przez Powiatowe Urzędy Pracy. Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy

postaw

kreatywnych,

służących

rozwojowi

przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z zakupem towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn itp., pozostających w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej

budowie

lub

modernizacji

obiektów

produkcyjno-

usługowo-handlowych; Tworzenie nowych miejsc pracy; Wdrażanie

nowych

rozwiązań

technicznych

lub

technologicznych; Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy.

działalności oraz na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

Z pożyczki mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby zakładające własną działalność gospodarczą. ➦


⚫ FINANSE

| Metody pozyskiwania środków na własną działalność

artykuł sponsorowany

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest stosunkowo nowym urzędem (powstałym w 2007 r.) powołanym do realizacji polityki innowacyjnej

Państwa.

Działania

realizowane

przez

NCBiR

koncentrują się na wspieraniu badań aplikacyjnych, transferu technologii

z

nauki

do

gospodarki

itp.

W

konkursach

organizowanych przez NCBiR mogą brać udział instytucje naukowe, istniejące

przedsiębiorstwa

oraz

start-upy.

Sfera

nauki

i przedsiębiorczości powinna być łącznie realizowana w ramach konkurów

realizowanych

przez

w.w.

jednostkę.

Wartość

dofinansowania uzależniona jest od kwoty alokacji dedykowanej danemu konkursowi, który ma ściśle określonych adresatów. Powyższe możliwości stwarzają niepowtarzalną okazję do założenia własnego biznesu z zaangażowaniem kapitału obcego. Żeby dostać dotację, pożyczkę czy dofinansowanie trzeba spełnić szereg wymagań formalnych i prawnych, co wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, gdyż najdrobniejszy błąd może

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

spowodować odrzucenie całego wniosku. ◆

7

Firma Profesjonalne Doradztwo Biznesowe Katarzyna Markowska to doświadczony i wykwalifikowany zespół pracowników realizujący od lat projekty z zakresu szeroko pojętego doradztwa finansowo-gospodarczego. W 2011 roku pracownicy wywodzący się z warszawskiej spółki PKF Consult Sp. z o.o. w wyniku przekształceń utworzyli Spółkę Profesjonalne Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. W procesie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa w styczniu 2013 powstała firma PDB Katarzyna Markowska, której kluczowym elementem sukcesu są ludzie realizujący przez lata usługi konsultingu na najwyższym poziomie, czego świadectwem są ich niezwykle wysokie kwalifikacje, a przede wszystkim rzesza zadowolonych klientów. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług z zakresu Corporate Finanse w szczególności w: • • • • • • •

Doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy z UE (w tym z Urzędu Pracy); Zarządzaniu cyklem projektu (rozliczanie projektów, końcowe wnioski o płatność); Sporządzaniu ekspertyz i opinii ekonomicznofinansowych; Przygotowywaniu biznesplanów i strategii rozwoju; Doradztwie w zakresie przekształceń strukturalnych; Planów naprawczych przedsiębiorstw oraz jednostek służby zdrowia; Usługach szkoleniowych.

Podstawową działalnością PDB Katarzyna Markowska jest doradztwo biznesowe skierowane do osób prywatnych, przedsiębiorstw, jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Celem przewodnim firmy jest pomoc oraz wsparcie w każdej dziedzinie i na każdym etapie funkcjonowania podmiotów zgodnie z wieloletnim doświadczeniem i posiadaną wiedzą zespołu. PDB Katarzyna Markowska zorientowane jest na Klienta i dąży do budowania długotrwałych relacji poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziomie. W ciągu dwóch ostatnich lat firma pozyskała 18 000 000 zł. www.doradcypdb.pl

REKLAMA:


⚫ PRAWO

| Obowiązki pracownika zgodnie z Kodeksem Pracy

Autor – Jakub Błach

Jakie są obowiązki pracownika? Każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest pracownikiem pracownikiem w świetle przepisów Prawa Pracy. Pracy. Posiada zarówno uprawnienia jak i obowiązki. W poniższym artykule postaram się zająć krótko obowiązkami pracownika i odpowiedzialnoś odpowiedzialnością ialnością za ich niewykonanie. Nie nalzęy zapominać, że jest to temat, który który może dotyczyć każdego z nas, a przynajmnie przynajmniej rzynajmniej tych, którzy szczęśliwie pracują u pracodawcy na podstawie umowy podlegającej podlegającej przepisom Prawa Pracy. Pracy.

Jakub Błach – Student 4 roku Prawa na Wydziale Prawa,

Administracji

i

Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek

Uniwersyteckiej

Poradni

Prawnej działającej na UWr.

fot. archiwum prywatne

Obowiązek pracownika jest to „reguła zachowania się pracownika

nienależycie. Przy ocenie obu tych kryteriów trzeba brać pod

wobec pracodawcy jako kontrahenta stosunku pracy”. Obowiązki

uwagę przeciętną (typową) sumienność i staranność w pracy

pracownika tworzą części składowe tego czym jest stosunek pracy.

danego rodzaju.

W przepisach Kodeksu Pracy znajduje się rozdział poświęcony

Obowiązek

obowiązkom pracownika. Nie można uznać jednak tego rozdziału

równocześnie granicą podporządkowania pracownika pracodawcy.

za jedyne źródło obowiązków pracowniczych, ponieważ gdy mowa

Pracodawca

o obowiązkach pracowniczych można znaleźć je również w

konkretyzujące jego obowiązki jednak nie może prowadzić do ich

przepisach regulujących inne instytucje Prawa Pracy. Inne z kolei

trwałej i jednostronnej zmiany. Polecenie pracodawcy musi być

da się wyodrębnić na podstawie ogółu norm Kodeksu Pracy.

zgodne z rodzajem wykonywanej pracy, z przepisami prawa i

stosowania może

się

do

wydać

poleceń

polecenie

przełożonych aktualizujące

jest lub

umową o pracę. Najważniejszym

i

głównym

obowiązkiem

pracownika

jest

obowiązek wykonywania pracy, który to można wywieść z artykułu 22 KP mówiącego o zobowiązaniu do wykonywania pracy określonego rodzaju. Na ten obowiązek (obowiązek nadrzędny, główny) składają się konkretne inne obowiązki, a dokładniej

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

działania w celu wykonania tych obowiązków.

staranności są kolejną z podstaw do uznania obowiązku wykonywania

pracy

za

spełniony

lub

niespełniony

(albo

nienależycie spełniony).Obowiązek przestrzegania czasu pracy wiąże się z ramami czasowymi wykonywanej pracy i z rozkładem tego czasu.

Obowiązki pracownika to:

Zagadnienie

to

jest

bardzo

szerokie,

szereg

przepisów

Obowiązek sumienności i staranności

kodeksowych odnosi się wprost do czasu pracy, systemów jego

Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych

rozkładu etc.

Obowiązek przestrzegania czasu pracy

obowiązek zilustrować przykładem. Oznacza on zatem np.

Obowiązek przestrzegania porządku pracy

powinność punktualnego przychodzenia do pracy, stosowania się

Obowiązek dbania o dobro zakładu pracy

do ustalonych przerw w pracy, efektywnego wykorzystania czasu

Obowiązek zachowania tajemnicy

pracy (wykonywać pracę, a nie choćby „siedzieć” na facebook'u).

Nie wdając się w szczegóły najlepiej będzie ten

Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w Przechodząc do przestrzegania porządku pracy zawiera on w sobie:

zakładzie pracy Obowiązek powstrzymania się od konkurowania z pracodawcą

stosowanie się do regulaminu pracy i ustalonego w nim

(zakaz konkurencji)

porządku – np. zachowanie reguł pobierania i zdawania narzędzi, zachowanie warunków przebywania w zakładzie

Sumienność odnosi się do strony wewnętrznej pracownika, do jego sfery wartości. Jest kategorią subiektywną. Wyraża się w zaangażowaniu pracownika, jego inicjatywie itp. Odwołuje się do reguł etycznych.Staranność jest natomiast kategorią bardziej zobiektywizowaną, głównie dlatego, że zawiera się w sferze technicznych reguł postępowania.

pracy przestrzeganie przepisów i zasad BHP – ich dookreślenie zostało dokonane przez ustawodawcę w art. 211 kodeksu pracy; dla przykładu można wymienić znajomość tych przepisów i ich respektowanie, udział w szkoleniach z tego zakresu etc.

W uproszczeniu można rzec, że odpowiada na pytanie jak coś robić

przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

by działanie to było racjonalne i skuteczne (służyło określonemu rezultatowi/celowi).

Oba

powyższe

obowiązki

pomagają

kwalifikować pracę jako spełnioną, niespełnioną lub spełnioną, ale

8

Takie polecenia, oceniane dodatkowo pod kątem sumienności i

Dbanie o dobro zakładu pracy jest obowiązkiem, który za każdym razem należy odnieść do konkretnej sytuacji i stanowiska. ➦


⚫ PRAWO

| Obowiązki pracownika zgodnie z Kodeksem Pracy

Jego wyrazem jest pozytywne działanie na rzecz i w interesie

Działalność konkurencyjna może polegać na świadczeniu pracy na

pracodawcy. Zabronione jest zatem przeciwieństwo takich działań,

rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (to znaczy

to jest czynności, które powodowały by u pracodawcy szkodę

pokrywającą

majątkową lub niemajątkową (utrata reputacji itp.) Obowiązek ten:

pracodawcy), prowadzenia samodzielnie takiej działalności (lub

• •

wyznacza

i

konkretyzuje

sposób

wykonania

innych

się

z

profilem

działalności

przedsiębiorstwa

poprzez osobę trzecią) itp.

obowiązków pracowniczych

Obowiązek ten może być ustawowy lub umowny. Z ustawowym

określa zakres korzystania z uprawnień pracowniczych

mamy do czynienia w szczególności w przypadku rad nadzorczych

(granicą są tu interesy pracodawcy oraz pozostałych

albo członków zarządu spółek. Umowny zakaz przyjęty jest w

pracowników pozostające w związku ze stosunkiem pracy)

kodeksie pracy. By doszedł do skutku potrzebne jest zawarcie

nakazuje

podejmowanie

działań

niewchodzących

lub

wykraczających poza treść stosunku pracy, jeżeli w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach zmierzają one do odwrócenia

lub

zmniejszenia

rozmiarów

grożącej

osobnej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności prawnej. Ich charakter określany jest jako klauzule autonomiczne uzupełniające treść stosunku pracy. Rzeczony zakaz może trwać trakcie jak i po ustaniu stosunku pracy (zależy to od ustaleń umownych). Na szczególną uwagę zasługuje umowa o

pracodawcy szkody lub odwrócenia jej skutków.

zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, a to ze względu na Nie można z tego wywieść wniosku, że obowiązek ten zabrania pracownikowi korzystania z jego legalnych uprawnień np. brania

szczególne unormowania kodeksowe jej dotyczące. Przede wszystkim pracownikowi, który z byłym już pracodawcą zawarł taką umowę należy się odszkodowanie pieniężne w wysokości

udziału w strajku. Obowiązek zachowania tajemnicy można traktować jako element dbania o dobro zakładu pracy. Dotyczy on informacji, które mogą narazić pracodawcę na szkodę, a także tajemnic określonych w odrębnych przepisach (państwowa, służbowa, zawodowa i

ustalonej umownie, jednak nie niższej niż 25 % ostatniego wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy. Pracownik może oczywiście odmówić przyjęcia na siebie takiego obowiązku.

przedsiębiorstwa).

Może

to

jednak

stanowić

podstawę

do

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

niedopuszczenia do informacji niejawnych, a nawet rozwiązania

9

Informacje, które mogą narazić pracodawcę na szkodę to bardzo

stosunku pracy w drodze wypowiedzenia (wszak jej kontynuowanie

pojemna kategoria, mieszczą się w niej zarówno wyżej wskazane

może być bezprzedmiotowe lub nawet niemożliwe). Warto

tajemnice, jak i wszelkie takie zachowania, które są z jakiś

zaznaczyć,

względów szkodliwe dla pracodawcy.

konkurencję nieuczciwą (z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Próbując określić poszczególne rodzaje tajemnic należy sięgnąć do

konkurencji).

innych przepisów. Kwestia tajemnicy państwowej i służbowej

Obowiązek

została wyjaśniona w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

społecznego oznacza po prostu zachowanie norm moralnych i

Tajemnica państwowa to taka, która może spowodować istotne

obyczajowych

zagrożenie

obronność,

pracowników. Normalnie normy te nie mają znaczenia prawnego,

nienaruszalność terytorium itp.). Tajemnica służbowa dotyczy z

jednak nabierają go poprzez odniesienie z kodeksu pracy.

kolei informacji uzyskanych w związku z czynnościami służbowymi

Egzemplifikacją tych zasad, w niektórych przypadkach, będą

lub wykonywanie zleconych prac, których ujawnienie może narazić

kodeksy etyczne (etyki zawodowej), deontologii zawodowej.

dla

interesów

RP

(niepodległość,

że

od

zakazanej

przestrzegania wobec

w

innych

konkurencji

zakładzie ludzi

należy

zasad w

tym

odróżnić

współżycia przypadku

na szkodę interes państwa, publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli. Tajemnicą zawodową będą tajemnice poznane w związku z wykonywanym zawodem (lekarska, adwokacka etc. ) Jeśli zawód, który wymaga dyskrecji wykonywany jest u pracodawcy (więź pracownicza) to tajemnica zawodowa staje się tajemnicą służbową. Tajemnica przedsiębiorstwa regulowana jest 1

w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Obejmuje ona nieujawnione

do

przedsiębiorstwa,

publicznej a

także

wiadomości inne

tzw.

informacje

know-how techniczne,

technologiczne, organizacyjne i wszelkie inne posiadające wartość gospodarczą a nieujawnione.

Jak wyżej starałem się wykazać obowiązki pracownicze nie są trudne do zrozumienia. Większość pracowników rozumie je pewnie w sposób intuicyjny. Mam nadzieję, że powyższy, krótki opis każdego z nich pozwoli na uświadomienie sobie tego co czasem wiadome, ale nie do końca wyartykułowane. Warto zaznaczyć, że tak rozumiane obowiązki nie dotyczą tzw. umów śmieciowych, ponieważ nie są one stosunkiem pracy i nie stosuje się do nich prawa pracy. Takie umowy może obejmować obowiązek należytej staranności zawarty w kodeksie cywilnym i inne obowiązki wynikające z systemu prawnego.

Dotyczy ona pracowników i byłych pracowników przez okres 3 lat

Następny artykuł, który będzie mogli przeczytać już w październiku

od ustania stosunku pracy (umowa może stanowić inaczej).

poświecę na omówienie odpowiedzialności za niewykonanie ww.

Zakaz konkurencji oznacza zobowiązanie się pracownika do

obowiązków. ◆

nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.


⚫ PRAWO

| Rękojmia i gwarancja

Autor – Artur Ziajkiewicz

Czym są: rękojmia za wady rzeczy oraz gwarancja jakości Jak nietrudno się domyśleć, zarówno rękojmia za wady rzeczy jak i gwarancja dotyczą oczywiście oczywiście umowy sprzedaży. Lecz, co w prawie jest rzeczą nader często spotykaną, obie instytucje łączą jak i dzielą pewne kwestie. Ale, zacznijmy od początku, czym tak naprawdę jest ta tytułowa rękojmia za wady rzeczy.

Artur Ziajkiewicz – Student kierunku Prawo na Wydziale

Przede

wszystkim

rękojmia

jest

to

swoistego

Prawa,

rodzaju

odpowiedzialność sprzedającego za wady rzeczy, którą sprzedał.

fot. archiwum prywatne

Administracji

i

Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego.

Niezmiernie istotnym faktem jest to, iż ta właśnie rękojmia występuje

w

obrocie

gospodarczym,

pomiędzy

dwoma

podmiotami dokonującymi czynności, które są związane z ich działalnością

gospodarczą.

Czyli np.

firma

X

produkująca

samochody, kupuje od firmy Y aluminiowe felgi to tychże samochodów (oczywiście firma Y zajmuje się produkcją takich felg). W

takiej

sytuacji

firma

Y

(czyli

nasz

sprzedający)

jest

odpowiedzialna z tytułu rękojmi wobec firmy X (czyli naszego kupującego). Ta odpowiedzialność rozciąga się zarówno na wady fizyczne rzeczy jak i na jej wady prawne. I w tym miejscu zapewne czytelnikowi nasuwa się pytanie, co jest wadą fizyczna, a co jest lub

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

może być wadą prawną?

10

odpowiedzialności sprzedającego. A więc, sprzedający ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czyli po prostu odpowiada za wszystkie ewentualne wady rzeczy i to nawet w sytuacji kiedy o istnieniu wady nie miał nawet zielonego pojęcia (nie dotyczy to tych wad, o których

wiedział

z

kolei

kupujący).

To

wskazana

wyżej

odpowiedzialność obejmuje te wady, które powstały jeszcze przed sprzedażą rzeczy i tkwiły w samej rzeczy. Za te wady, które powstały później w procesie używania rzeczy, sprzedający odpowiada tylko w takim zakresie, w jakim te wady wynikły z przyczyny tkwiącej w samej rzeczy i istniejącej jeszcze przed

Otóż, wada fizyczna rzeczy polega na tym, że: rzecz ma cechy

wydaniem rzeczy w ramach umowy kupna – sprzedaży. Co tak

zmniejszające jej wartość albo użyteczność ze względu na cel w

naprawdę można zrobić kiedy już taka wada się ujawni i będzie to

umowie

ewidentnie np. wada produkcyjna, czyli tkwiąca od początku w

oznaczony

albo

wynikający

z

okoliczności

lub

przeznaczenia rzeczy, rzecz nie ma tych właściwości, o których zapewniał sprzedający albo ewentualnie rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym, w tym także bez niezbędnej instrukcji obsługi lub innej informacji potrzebnej do prawidłowego 1

korzystania z rzeczy. Bardzo istotną kwestią jest to, iż za taką wadę fizyczną nie uznaje się sytuacji, gdy rzecz została wydana w stanie niezgodności ilościowej, czyli np. zamiast 10 ton zboża, sprzedający wydał tylko 7 ton. Natomiast wada prawna rzeczy, zgodnie z art. 556 § 2 Kodeksu 2

Cywilnego (zwanego dalej „KC”), istnieje wówczas gdy: taka rzecz stanowi własność osoby trzeciej (czyli w sytuacji, kiedy kto inny jest właścicielem rzeczy, a kto inny zajmuje się sprzedażą tejże rzeczy), albo jest obciążona prawem osoby trzeciej (taka sytuacja ma miejsce, gdy rzecz, będąca przedmiotem sprzedaży, jest obciążona

rzeczy sprzedanej? Otóż, przysługuje kilka uprawnień: możemy odstąpić od umowy, chyba, że sprzedawca niezwłocznie (czyli nie po 2 miesiącach jak to nader często ma miejsce) dostarczy nam rzecz wolną od wad albo taką wadę usunie; można żądać obniżenia ceny (oczywiście proporcjonalnie do rozmiaru i „wagi” wady); można także żądać dostarczenia rzeczy wolnej od wad; można także żądać usunięcia wad rzeczy, pod warunkiem, iż sprzedający jest jej wytwórcą, a rzecz jest oznaczona co do tożsamości (czyli jest to rzecz najprościej ujmując niepowtarzalna, czyli np. samochód marki Volkswagen o nr nadwozia XXX111222). Uprawnienia takie przysługują w terminie rocznym od momentu wydania rzeczy (a w przypadku wad budynku – trzy lata), która jest przedmiotem umowy kupna – sprzedaży.

np. hipoteką na rzecz innego podmiotu). Co się dzieje w sytuacji, gdy już taka wadliwa rzecz stanie się przedmiotem sprzedaż ? Otóż,

Po takim krótkim, wręcz syntetycznym ujęciu odpowiedzialności z

kluczowym zagadnieniem w tym momencie jest określenie zasady

tytuły rękojmi pora przejść do uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Otóż, powtarzając za definicją kodeksową udzielona ku- ➦

1. Radwański Z., Panowicz – Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, wyd. Beck, str. 35 2. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póżn. zm.


⚫ PRAWO

| Rękojmia i gwarancja

-pującemu gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej polega na

Więc, ten nasz gwarant może: usunąć wady fizyczne rzeczy

zobowiązaniu się gwaranta (sprzedawcy albo wytwórcy rzeczy) do

sprzedanej lub dostarczyć rzecz wolną od wad. Co bardzo istotne,

spełnienia odpowiednich świadczeń na wypadek, gdyby w

to gwarant decyduje o tym co wybiera aby zrealizować naszą

oznaczonym terminie (tym terminem jest po prostu okres

gwarancję. Nie mniej ważną rzeczą, lecz przez wielu nie zauważaną

1

gwarancyjny) ujawniły się wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Bardzo

jest to, iż w wypadku dostarczenia kupującemu rzeczy wolnej od

istotną kwestią w możliwości dochodzenia swoich uprawnień jest

wad na miejsce wadliwej, wymiany części rzeczy albo dokonania

wręczenie kupującemu dokumentu gwarancyjnego (potocznie

istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo od

zwanym po prostu „gwarancją”) określającego treść gwarancji.

chwili dostarczenia rzeczy (lub jej części) wolnej od wad albo od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej.

Jak widać z przytoczonej definicji, gwarancja jakości wydaje się być bardzo zbliżona do instytucji rękojmi. Jednak jest to wyobrażenie dość mylne, ponieważ jest kilka kwestii różniących te dwie instytucje prawa cywilnego. Przede wszystkim gwarancja jakości jest formą zabezpieczenia interesów kupującego, ale tylko w odniesieniu do wad fizycznych rzeczy, co do wad prawnych (w roli przypomnienia wady te zostały wskazane w treści artykułu powyżej) nie ma ona zastosowania. Kolejną rzeczą różniącą te dwie instytucje jest fakt, iż uprawnienia z

1

Chodzi tu o to, iż w

momencie gdy „oddajemy na gwarancję” po 15 miesiącach użytkowania nasz telefon komórkowy, na który mieliśmy 2 lata gwarancji (czyli 24 miesiące), to w momencie gdy producent dostarcza nam rzecz wolną od wad (czyli np. dostarczy nam nowy telefon, bo tamtego po prostu nie można było naprawić) to przysługuje nam ponownie 2 – letni okres gwarancyjny, licząc od momentu dostarczenia tego drugiego, nowego telefonu. Natomiast przy drobniejszych naprawach termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego kupujący nie mógł z rzeczy korzystać.

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

tytułu gwarancji jakości można realizować tylko w stosunku do

11

producenta rzeczy, nigdy co do sprzedawcy, który nie jest

Podsumowując, wskazane wyżej dwie instytucje prawa cywilnego

wytwórcą tej rzeczy (wtedy „wchodzi” nam rękojmia). Co do

mimo z kolei całkowicie innego nazewnictwa w swojej istocie są

kwestii podobnych to oczywiście i w rękojmi i w gwarancji jest

zbliżone w regulacjach. Oczywiście jest kilka cech, które ewidentnie

ustalona odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Także ujawnienie

oddzielają i separują gwarancję jakości i rękojmię. Oczywiście to od

wady powinno nastąpić w okresie, który jest przewidziany

nas zależy, którą z tych instytucji wybierzemy w celu dochodzenia

gwarancją. Ale istnieje możliwość powołania się na wadę nawet po

swoich uprawnień, tylko należy pamiętać, iż będzie to wybór

upływie gwarancji, o ile udowodnimy, iż taka wada istniała już w

definitywny. W trakcie realizacji uprawnień nie jest możliwa

okresie objętym gwarancją, co nawiasem mówiąc do najprostszych

zmiana podstawy dochodzenia roszczeń. W momencie kiedy

zadań nie należy. Ileż to znamy przypadków, gdy kupując telewizor

wybierzemy, iż chcemy dochodzić swojego prawa na podstawie

dostajemy na niego 2 lata gwarancji i po upływie tygodnia od

gwarancji, nie możemy zmienić sobie ten sposób dochodzenia na

wygaśnięcia tejże gwarancji telewizor się psuje. Co możemy żądać

rękojmię (np. z uwagi na większy wpływ na decyzję o sposobie

w ramach gwarancji jakości, a właściwie do czego jest zobowiązany

załatwienia reklamacji). Ale sądzę, iż po przeczytaniu tego artykułu,

gwarant wobec nas, którzy korzystamy z naszej gwarancji ?

z wyborem powyższych instytucji żaden z czytelników nie będzie miał najmniejszego problemu. ◆

3. art. 577 KC 2. Radwański Z., Panowicz – Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, wyd. Beck, str. 55


KUCHNIA

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

Na burgera we Wrocławiu? Już dawno tak niepozornie wyglądające miejsce nie zaskoczyło mnie tak pozytywnie.

fot. Facebook.com

Burgerowa miłość we Wrocławiu Na burgera we Wrocławiu? Od

sytemu

gdzie

Tłusty Czwartek wprowadzono do

niedawna nie trzeba już ograniczać

nietrudno o wygłodniałych studentów

menu burgera w bułce z ciasta na ...

się do odwiedzania koncernowych

po godzinach męczarni – tj. wykładów

pączki! ☺

fa(s)t

oczywiście ☺

Jak z cenami? Zaczynają się od nieco

niekoniecznie idzie w parze z jakością

Wypasione (!) porcje idą w parze ze

poniżej 20zł za burgera. Dodając do

bądź brakuje ich obu (o zgrozo !).

smakiem,

otoczeniu

tego zestaw, w którego skład wchodzą

Wrocław

przyjaznego

klimaty-

domowe grubaśne fryty i coleslaw za

Już dawno tak

3zł otrzymujemy porcję, która można

food’ów,

w

gdzie

końcu

stanął

smak

na

Wrocławskiego,

a

to

w

personelu

wysokości zadania i uraczył nas

cznego lokalu.

niedawno kilkoma miejscami, gdzie

niepozornie wyglądające miejsce nie

.... oj można ... się najeść.

bez obaw o swoje zdrowie możemy

zaskoczyło mnie tak pozytywnie.

Oczywiście istnieje też opcja wyboru

rozkoszować się kawałkiem wołowiny

Wspomnieć

w wypieczonej bułce.

nowoczesnych

Na przykład ul. Więziennej 31A

marketingowych właściciela lokalu,

zawitać można do uroczego lokaliku o

nazwie BurgerLove z pysznymi,

niemal domowymi burgerami! Słowo

warto

również

o

rozwiązaniach

który na przykład z okazji Walentynek

stopnia wysmażenia wołowiny jaką chcemy

skonsumować

w

swoim

burgerze. Nas to przekonuje w 100%. Na burgera do BurgerLove wybrać się więc na pewno warto. ◆

zaproponował ciekawą promocję - za

lokalik idealnie oddaje jego wielkość i

całuśne

zdjęcie

na

położenie, a jest dosłownie to kilka

BurgerLove można było zgarnąć 50%

kroków od Wydziału Prawa Uniwer-

rabatu na drugiego burgera, zaś w

*Informacje podane w tekście są aktualne na dzień napisania artykułu. Pomimo dołożenia wszelkich starań autor nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice (w szczególności w cenniku lokalu) w dniu odwiedzania go przez czytelnika.

13

i

funpage’a

Autor: Julia Stypińska


PODRÓŻE

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

Oskar Dobek – Redaktor

Naczelny

Magazynu

„EZID”.

Student

Wydziału

Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE we Wrocławiu na specjalności Logistyka Menedżerska.

Dzien-

nikarz i pasjonat motoryzacji. fot. Julia Stypińska

fot. Oskar Dobek

Relacja z weekendowego wypadu wraz z hybrydowym Lexusem RX 400h

14

Jako, że wakacje w połowie maja zbliżały się już do nas pełną gębą, a

Absolutny brak jakiegokolwiek dźwięku silnika – RX 400h do

słońce wreszcie nieśmiało wyszło zza chmur, nasza redakcja

prędkości 40 km/h przemieszcza się jedynie na silniku elektrycznym.

postanowiła wybrać się na weekendową wycieczkę, a towarzyszył

Kierowca i wszyscy wokół mają wrażenie, że jedziemy tramwajem.

nam w niej samochód co najmniej niezwykły.

Bezstopniowa skrzynia biegów – posiadająca 1 bieg do przodu ☺

Celem naszej podróży stał się Poznań, miejscem wyjazdu Wrocław.

zapewnia wrażenia dokładnie tego typu. Do przodu, szum, lekki pisk

W międzyczasie nocleg na uroczym gospodarstwie w samym sercu

hamulców i stop. I znów do przodu, szum ... mógłbym tak bez końca.

wielkopolskiej wsi. Trasa do pokonania to 700 km. Środek lokomocji

Poezja.

– hybrydowy Lexus RX 400h. Przepis na udane spędzenie czasu!

Jednak nasz duży przyjaciel szybko pokazał pewną wadę. Jako, że RX

Jako, że cel podróży był wypoczynkowy – miły odpoczynek w

400h mierzy 184,4 cm szerokości oraz 271,5 cm długości, to nie radzi

okolicach stolicy Wielkopolski, odwiedzenie znanych zabytków oraz

sobie zbyt dobrze na tego typu parkingach. Ciasne bramki poboru

poznanie kontrastów tam panujących, to na nasz środek lokomocji

opłat parkingowych to zdecydowanie nie jego żywioł. Po kilku

wybraliśmy samochód, który miał nas tam zawieźć komfortowo,

poprawkach na wstecznym daliśmy sobie na szczęście radę i

szybko i do tego dopieścić nasze zmysły.

wyruszyliśmy w miasto.

Tak też się stało. Zapraszam Was na opowieść z tej podróży, która w

W ruchu ulicznym, poza podziwianiem zabytkowej architektury, w

mojej pamięci bez wątpienia pozostanie na długo. Nie tylko za

takim samochodzie warto zwrócić uwagę na hałas – a raczej jego

sprawą poznańskich zabytków.

absolutny brak. Silnik elektryczny w samochodzie jadącym ulicą

Jako, że wyjeżdżaliśmy z jednej metropolii, zamierzaliśmy dotrzeć do

nadal

drugiej, a w między czasie zboczyć z utartych szlaków i dróg

zainteresowane spojrzenia – „Jak to? To on jedzie? Tak cicho?”. Tak

asfaltowych, to dostaliśmy niesamowitą okazję poznania naszego

– jedzie. Ekologicznie. I szybko. Lekkie dociśnięcie padału gazu

samochodu w bardzo różnych warunkach jak na SUVa przystało.

sprawia, iż usłyszmy jedynie cichutkie warknięcie i już mamy pod

Zaczęło się rankiem. Wyruszamy z parkingu piętrowego jednej z

stopą 272 KM mocy generowane jednocześnie przez 3-litrowy silnik

wrocławskich galerii handlowych w samym centrum. Widoki z dachu

spalinowy V6 oraz jednostkę elektryczną. Bo Lexus to hybryda.

budynku wspaniałe – panorama historycznego Wrocławia jak okiem

W RX 400h umieszczony został silnik benzynowy. Nowoczesne fot. Oskar Dobek

sięgnąć. Kilka zdjęć i jazda.

limuzyny z systemem „start/stop”, coraz częściej wyposażane w

W ciasnym zjeździe niesamowity jest dźwięk szumiących opon.

diesle, nadal dają odczuć nieprzyjemne drgania przy uruchamianiu ➦

jeszcze

przyprawia

przechodniów

na

chodniku

o


PODRÓŻE

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

silnika. Tutaj Lexus na szczęście nie eksperymentował z silnikami z

Napój energetyczny na rozbudzenie, bo przed nami zostało jeszcze

traktorów.

nieco drogi i możemy ruszać dalej. Lexus nawijał kilometry na koła.

Trasa z Wrocławia na Poznań prowadzi przez Nadodrze – historyczną

Po prostu wsiadasz, siedzisz wysoko, widzisz wszystko dokładnie,

dzielnicę tego miasta, która chyba w największej mierze zachowała

masz w zasięgu ręki masę schowków i gnasz przed siebie.

do dziś zabytkową architekturę. Dalej Trzebnica i trasa na Leszno. Muzyka gra, słońce świeci, mocy nie brakuje, komfort na najwyższym poziomie. Podziwiamy widoki coraz bardziej zagłębiając się w Polskę. Teren staje się płaski, typowy dla centralnej części naszego kraju. Pojawiają się lasy sosnowe, gleby bielicowe, piachy. Budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S8 w pełni – mam nadzieję, że już niedługo będziemy podróżowali jeszcze szybciej ☺

Dojechaliśmy. Nasz nocleg pierwszej nocy mieścił się w cudownym gospodarstwie

usytuowanym

na

skraju

Puszczy

Noteckiej.

Wszechobecna przyroda, łąki, pola. Wielkopolska ... mam sentyment do tych pól. Przypominają się czasu dzieciństwa. Zarezerwowaliśmy dla siebie bardzo przyjemny pokój ze śniadaniem i widokiem na hasające po padoku konie. Gorąco polecam wszystkim taki wieczór, koniecznie przeznaczony na spacer i pooddychanie świeżym powietrzem, wśród natury i nocleg zakończony typowo wiejskim śniadaniem. A uraczono nas na nim świeżą wędliną, typowo wielkopolską wątrobianką, pszennym chlebem, bardzo swojskim pasztetem oraz serami białymi. Do tego oczywiście niezastąpioną kawą zbożową. Pycha! fot. Oskar Dobek

fot. Oskar Dobek

Kiedy dojeżdżałem tym samochodem do Wrocławia, aby dostarczyć go na naszą wycieczkę, miałem okazję sprawdzić jego osiągi na autostradzie – to niesamowite, że w tym aucie przy 140 km/h słyszymy tyle i czujemy się tak, jakbyśmy jechali 80 km/h zwykłym, nowym, samochodem kompaktowym. Wygłuszenie kabiny jest

Ranek przywitał nas jednak deszczem. Spakowaliśmy więc swoje

doskonałe i jak na Lexusa przystało pozwala się wyciszyć, odpocząć.

bagaże do przepastnego bagażnika, który może pomieścić X litrów.

Podróżowałem już wieloma samochodami, ale jazda tym relaksuje.

Następnie otworzyliśmy wbudowaną w naszego „Lexiego” nawigację

Po dwóch godzinach prowadzenia go ma się ochotę wysiąść i iść

i wybraliśmy kierunek - na Poznań. Nie chcieliśmy jednak tak od razu

pobiegać. Jakbym ledwo co usiadł na fotelu przed telewizorem, żeby

ruszać utartą drogą asfaltową, gdyż nasz samochód nadal

obejrzeć dobry film.

pozostawał dla nas nieodkrytą zagadką na trasach, do których

Na ekspresówce dostaliśmy okazję, żeby przetestować hamulce naszego komfortowego RX 400h. Nieostrożny kierowca na pasie przed nami. Hamowanie 110 km/h do 40 km/h dosłownie w ułamku chwili – bezpieczeństwo! To jest to czego wymagam od samochodów rodzinnych i limuzyn. Mają mnie komfortowo i bezpiecznie dowieźć. Już wiem, że temu mogę zaufać i polecić każdemu. Hamulce wielkości pizzy robią swoją robotę ☺

15

przecież został stworzony – na szutrze i piachu. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do sprawdzenia SUVa w takich warunkach niż piaszczyste, leśne tereny Puszczy Noteckiej. Ruszyliśmy więc w trasę, aby się trochę pobawić, zwłaszcza, że deszcz zaczął się nasilać. W takim terenie wychodzi wyraźnie fakt, że Lexus RX 400h napędzany jest na oś przednią. Jedyną możliwością, aby napęd trafiał na wszystkie cztery koła jest załączenie się silnika elektrycznego napędzającego oś tylną. Dzieje się to, według

W Lesznie zatrzymaliśmy się przed leszneńską galerią handlową,

producenta, w dwóch przypadkach – kiedy kierowca wciśnie mocno

żeby .... miałem napisać: „aby chwilę odpocząć”. Ale nie.

pedał gazu (sugerując tym samym chęć dużego przyspieszenia lub

Zatrzymaliśmy się ... porobić zdjęcia. Tryskaliśmy humorem.

wyjechania z terenu grząskiego) lub kiedy systemy elektroniczne

Samochód wspaniały. Skórzana, miła w dotyku tapicerka, plastiki

wyczują, iż niezbędna jest ich ingerencja w przyczepność pojazdu (na

doskonałej jakości (tak są tam plastiki, bo to nie Mercedes tylko

przykład na śliskiej nawierzchni).

Japończyk ☺). Wykończenie nie jest może szczytem polotu, ale stylu

Podczas naszej, relatywnie spokojnej jazdy po terenie piaszczystym,

mu nie brakuje. Jest ... japońskie. Każdy właściciel japońskiego auta

cały czas poruszaliśmy się na napędzie na przód. Nie daje to zbyt

się w nim bez trudu odnajdzie. Ja całe życie jeżdżę niemieckimi i w

wiele frajdy, ale moc silnika spalinowego i dźwięk V6-stki na

żadnym wypadku na wykończenie wnętrza nie narzekałem.

wysokich obrotach jakoś to rekompensuje. ➦


PODRÓŻE

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

Po zwiedzeniu terenów rekreacyjnych ruszyliśmy w kierunku

Dużo cudzoziemców. Bardzo przyjemnie spędza się tam czas. Z

wielkiego miasta. Poznań przywitał nas blokowiskami. Blokowiskami

całego serca polecam podróż do tego miasta i poczucie tego

ogromnymi. Być może nie jest to widok zachęcający turystę, który

niesamowitego klimatu tego wyjątkowego rynku.

widzi to miasto po raz pierwszy jednak bez wątpienia ma swój urok. Ten monumentalny pomnik poprzedniego ustroju jest już chyba

W trakcie naszego pobytu mieliśmy także okazję odwiedzić jedno z

nieodzownym elementem tego słynnego polskiego miasta. Jadąc

największych poznańskich centrów handlowych – Poznań Plaza. To

dalej minęliśmy torowiska PeSTki – Poznańskiego Szybkiego

64 tys. m kw., 950 miejsc parkingowych oraz 135 sklepów. Sama

Tramwaju. To poważna inwestycja Poznania zrealizowana przy

galeria robi wrażenie przede wszystkim swoją długością ... ciągnie się

udziale

na niesamowicie długim obszarze. Z tego też tytułu ma tylko 1

środków

unijnych.

Trzeba

przyznać,

że

szybkość

przemieszczania nimi robi wrażenie. Poznań jest piękny. Na swój sposób. Bezapelacyjnie przypomina perłę pośród pól jeśli spojrzeć jedynie na zabudowę starego miasta. Jest czysto, schludnie, kolorowo. Do tej pory pod tym względem

piętro. W środku znajdziemy to wszystko co w każdej szanującej się galerii. Jednak zasadniczą wadą jest parking. Bardzo wąski i trudny do zrozumienia pod kątem oznakowania. Kręciliśmy się po nim w kółko przez dobre 20 minut.

zachwytem napawały mnie jedynie miasta niemieckie, w których

Nasza podróż powrotna, po nocy spędzonej w bardzo eleganckim,

każda fasada jest świeża, czysta i kolorowa, a ulice niemal

acz przystępnym cenowo, hotelu z bardzo porządnym, starodawnym

chorobliwie zamiecione i posprzątane. Mogę teraz śmiało stwierdzić,

wystrojem, wyglądała już nieco inaczej. Przejeżdżaliśmy przez

że spośród wszystkich polskich większych miast jakie widziałem

osiedla, oglądaliśmy blokowiska, widzieliśmy szarość, wielość pasów

Poznań spokojnie może się z nimi równać. Zagraniczny turysta czy

na ulicach, wszechobecny pył i kurz. Taka jest chyba po prostu

inwestor, który nie opuszcza swojego hotelu usytuowanego w

rzeczywistość każdej polskiej metropolii...

centrum, poza wycieczkami na rynek (na którym swoją drogą serwują przepyszną kawę i desery) może być zachwycony taką Polską. I tak trzymać! Jednak Poznań ma też inną cechę. Jak już mówiłem jest to miasto wielu kontrastów. A obok schludnego utrzymania, architektura tego miasta jest także chyba najpilniej monitorowaną ze wszystkich. Takiej ilości kamer miejskiego monitoringu nie widziałem nigdy w życiu! Dosłownie na każdej niemal latarni, co kawałek, co krok. Spacerując w sobotnie popołudnie uliczkami starego miasta napotkaliśmy też trzy patrole Policji, a jeden radiowóz cały czas znajduje się w obrębie rynku. Czyżby może agresywność kibiców poznańskiego klubu lub ich rywali była aż tak wielka? Czy może po prostu tak duży wandalizm szerzył się w tym mieście? Nie wiem i chyba wolę nie dopytywać. W każdym razie ja się tam czuję obecnie bezpiecznie.

Odczuwając ogromną przyjemność z jazdy samochodem, którym dane nam było się w tę podróż wybrać, z zadowoleniem ruszyliśmy w kierunku gór. Kilometry mijały, a krajobraz stawał się coraz bardziej znajomy. Zakręty, pagórki, w końcu nie widzisz już linii horyzontu. Zmienia się roślinność. A lexus? A lexus się bez wątpienia sprawdził. Pokazał nam, że jest samochodem niezwykle komfortowym, w którym jednak nie zapomina się o tym, że jedzie się SUVem i w prowadzeniu mocno to czuć. Opony wraz z 19-calowymi felgami nie są nazbyt stworzone na poznańskie koleiny. Zawieszenie, choć miękko i komfortowo zestrojone, to jednak nie dało mi tak dużej pewności prowadzenia jak oczekiwałbym tego od auta, które bądź co bądź chwali się swoją mocą i tym, że nie jest tylko i wyłącznie rodzinnym wozidłem. Są też inne wady – przede wszystkim mało precyzyjne prowadzenie, bardzo niemądrze ulokowana kamera cofania (pod listwą bagażnika, w miejscu niemal ciągle się brudzącym i uniemożliwiającym widoczność z kamery) oraz uchylany dach. Jego mechanizm został skonstruowany tak mało przemyślnie, że wymaga naprawdę dużej gimnastyki, aby zamknąć go prawidłowo. Tego nie lubimy. Komfort, bezpieczeństwo i moc. To podstawowe cechy jakimi mogę ocenić hybrydowego Lexusa RX 400h. Przy tym spalanie na poziomie zwykłego samochodu średniej klasy, dzięki wsparciu benzyniaka silnikiem elektrycznym – spełnia się niemal już 120-letnie niegdysiejsze marzenie słynnego Ferdynanda Porsche. Majsterszyk technologiczny. Bez wątpienia to samochód z bardzo wysokiej półki, po którym

fot. Oskar Dobek

jednak zbytnio tego nie widać kiedy stoi się z boku – zależy co kto To dobrze, bo widać, że władze miasta dbają o nie i w nie inwestują.

lubi. Lexusem można zaskoczyć, bo nadal jest to auto dość

Czuć to. Jest naprawdę ładnie, zadbanie. Aż dziw bierze, że to miasto

egzotyczne,

polskie. Przypomnę - przynajmniej w obrębie starego miasta.

ekstrawagancki. ◆

Kawiarnie na rynku są wspaniałe. Pyszna kawa, wielojęzykowy gwar.

16

jednak

na

pewno

nie

jest

to

wóz

nazbyt


KSIĄŻKA I FILM

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

Książka

+ Ocean na końcu drogi – Neil Gaiman Historia opowiadana przez dorosłego

oceanem, natomiast najstarsza pamięta

mężczyznę, który powraca wspomnie-

Wielki Wybuch ...

niami do wydarzeń z wieku dziecięcego.

Ta błyskotliwa opowieść od samego

Rozpamiętuje serię przypadków rozpo-

początku rozbudza ciekawość, wciąga

czętą,

lokator

od pierwszej do ostatniej strony. Można

mieszkający u jego rodziców, kradnie

znaleźć w niej zarówno elementy grozy

rodzinny samochód i popełnia w nim

jak i fantastyki. Książkę tę polecam nie

samobójstwo. Śmierć budzi dawne, złe

tylko osobom lubiącym fantastykę, ale

moce, które opanowują okolicę. Sytuację

również tym, którzy lubią dreszczyk

udaje się uratować dzięki pomocy trzech

emocji.

gdy

górnik

opali,

enigmatycznych kobiet, ich zdolności i niesamowitej wiedzy. Najmłodsza z nich jest przekonana, że staw za domem jest Tekst – Michalina Barbarowicz

Lustra miasta – Elif Şafak

Tekst – Michalina Barbarowicz

17

Książka przenosi nas do XVII-wiecznego,

Padwy, by samotnie kontynuować studia

Madrytu.

na uniwersytecie. Dodatkowo rodzinę

Poznajemy

losy

rodziny

Pereirów, która dwa pokolenia wcześniej

obserwuje

przeprowadziła

do

dowiedziawszy się o pewnym sekrecie,

Hiszpanii. Ród Pereirów znany był z

kieruje się do inkwizytora Alonsa Pereza

zawodu medyka, przekazywanego od

de

pokoleń z ojca na syna. Bracia Antonio i

tajemniczy „Głos”, podejmuje natych-

Miguel mieli przejąć ten fach po ojcu.

miastową reakcję. A sekrety skrywane

Jednak Antonio dostał katedrę filozofii,

przez rodzinę Pereirów niosą ze sobą

natomiast Miguel nie zdaje egzaminów i

ogromne niebezpieczeństwo ...

został czarną owcą w rodzinie. Znany jest

Polecam

w Madrycie z lubości do zabawy i

czytelnikom

pięknych kobiet. Antonio, pochłonięty

obyczajowe. Zapewniam, że opowieść ta

karierą, jest zdecydowany opuścić żonę

nie znudzi Was, a momentami niejednego

Isabel i syna Andersa oraz wyjechać do

zaskoczy.

się

z

Portugalii

Herera.

wścibska

On

zaś,

sąsiadka,

która

wsłuchany

w

książkę

wszystkim

lubiącym

powieści

+


KSIĄŻKA I FILM

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

Film

+ Piąta Władza – reż. Bill Condon Jaka byłaby Wasza reakcja, na fakt, że wystarczy wejść do Internetu, wpisać odpowiedni adres i przeczytać sobie depesze dyplomatyczne głów państw i władz rządowych? Zaintrygowani czy przerażeni? Otóż wyobraźcie sobie, że tak - możecie to zrobić. A to dzięki ekscentrycznemu Australijczykowi, który przeszło 8 lat temu zdecydował się ujawniać wszelkie tajemnice rządowe Świata. Film pt. Piąta władza ujawnia kulisy największego skandalu 2010 roku, kiedy to serwis internetowy WikiLeaks ujawnił 91,731 wojskowych dokumentów dotyczących wojny w Afganistanie i obnażających nieznane dotąd światu straty wśród ludności cywilnej. Niedługo później rozpoczęła się publikacja kolejnych materiałów. 251,287

depesz dyplomatycznych z amerykańskich ambasad na całym świecie, które odbiły się echem w masowych zwolnieniach rządowych pracowników. Twórca strony WikiLeaks i pomysłodawca tej kontrowersyjnej metody walki z rządowymi tajemnicami, Julian Assange, osobiście wypowiedział się nt tego filmu twierdząc, że ma na celu jedynie propagandę. Cóż, wobec tego tym bardziej polecam Wam go obejrzeć i wyrobić sobie własne zdanie na ten temat. 16 sierpnia 2012 roku Assange uzyskał azyl polityczny w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, gdzie przebywa po dziś dzień. W roli Julian‘a Assange‘a wystąpił, znany wszystkim z roli Sherlock’a - Benedict Cumberbatch, zaś jako Daniel Berg, „przyjaciel“ Assange‘a – Daniel Brühl (ostatnio jako Niki Lauda w „Wyścig‘u“).

Tekst – Julia Stypińska

Na Żywo z Bagdadu – reż. Mick Jackson

Tekst – Oskar Dobek

Jeżeli interesujecie się tym jak osiąga się

Redaktora Naczelnego do tego, aby

wielkie sukcesy, nie tylko gospodarcze

pozwolił mu wyjechać do Bagdadu.

czy ekonomiczne, to film o niezłomnym

Ostatecznie, w dniu inwazji USA na

harcie ducha ludzi przekazujących nam

Kuwejt, jest on jedynym dziennikarzem

informacje o wydarzeniach z najdalszych

relacjonującym

zakątków

tamtej pamiętnej nocy ...

świata

Was

żywo

wydarzenia

zainteresować.

Właśnie tamta relacja, której słuchał cały

Na Żywo z Bagdadu, w reżyserii Mick’a

świat w dużej mierze doprowadziła CNN

Jackson’a jest obrazem opowiadającym o

do obecnej pozycji wśród światowych

dziennikarzu średnio znanej w owym

telewizji.

czasie stacji telewizyjnej – CNN. Jego

Film warty uwagi, psychologiczny, o

pasją są podróże i przygotowywanie

niezłomności

reportaży wojennych. Kiedy w Iraku

wszystkim o pracy reportera wojennego.

zaczyna

Polecam.

zbliżać

Sprzymierzonych,

18

może

na

się

interwencja

namawia

sił

swojego

i

odwadze.

A

przede

+


ROZRYWKA

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014

Patryk Koperek – Student UE we Wrocławiu na Wydziale EZIT, kierunku Zarządzanie oraz specjalności Logistyka Menedżerska. Zastępca Redaktora Naczelnego Magazynu EZID. Prywatnie pasjonat lotnictwa i motoryacji. fot. Oskar Dobek

fot. Mariusz Szczepaniak

29. Rajd Karkonoski – męskie ściganie w stolicy Karkonoszy

19

Przed nami zbliżające się wakacje, wszechobecne ciepło i chęć

Dzień drugi ponownie należał do jadących w zespole C-Rally

przyjemnego spędzania wolnego czasu. Co można robić w Jeleniej

Chuchały i Rozwadowskiego. W bitwie o kolejne lokaty swoje szanse

Górze, na początku okresu wakacyjnego, kiedy dopisuje pogoda, a

stracił Tomek Kuchar. W klasyfikacji II etapu oddał wywalczoną

weekend zbliża się wielkimi krokami? Oczywiście wyczekiwać

drugą pozycję Grzegorzowi Grzybowi, tracąc do niego ponad 10

kolejnej odsłony Rajdu Karkonoskiego, który niezmiennie od wielu

sekund. Grzyb najszybciej pokonał OS 10 „Karpacz 2”, jednak

lat przebiega krętymi trasami Kotliny Jeleniogórskiej. Dla tych, którzy

podobnie do Kuchara na w pierwszym etapie, nie mógł zagrozić

nie mieli okazji zobaczyć tego na własne oczy zrelacjonujemy 29.

Wojtkowi Chuchale, który równym tempem jechał po pewne

Rajd Karkonoski.

zwycięstwo. Również ostatni oes, który przypadł w udziale Tomkowi

Na najszybszych kierowców w Polsce czekało w tym roku jedenaście

Kucharowi, nie zagroził pozycji lidera rajdu, a sam kierowca

odcinków specjalnych. Na trasę ruszyło 38 załóg walczących o

Peugeota nie nadrobił straty względem Grzegorza Grzyba. I tak II

podium Rajdu. Pierwszy widowiskowy OS zlokalizowany na

etap ponownie należał do załogi C-Rally. Drugi był Grzyb, trzeci

zamkniętych ulicach osiedla Zabobrze padł łupem Wojtka Chuchały

Kuchar, a czwartą lokatę niezmiennie zajmował Maciej Oleksowicz,

(Fiesta R5). Za nim uplasowali się kolejno Tomek Kuchar (207 S2000)

którzy pomimo wielu prób nie przebił się na podium.

i Grzegorz Grzyb (Fabia S2000). A była to dopiero rozgrzewka!

W klasyfikacji generalnej bezsprzecznym zwycięzcą rajdu został

Pierwszy etap rajdu, rozgrywany w sobotę, bezsprzecznie należał do

Wojciech Chuchała. Tomasz Kuchar, po słabszym ostatnim dniu,

załogi Chuchała/Rozwadowski. Bitwa o drugą i trzecią lokatę toczyła

utrzymał pozycję wicelidera. Trzeci uplasował się Grzegorz Grzyb, a

się pomiędzy Tomkiem Kucharem i Grzegorzem Grzybem. Pierwszej

czwarty Maciej Oleksowicz.

trójce po piętach deptał Maciek Oleksowicz jadący Fiestą R5, jednak

Rajdowych emocji było więc dość, by ciekawie spędzić weekend i

poza OS 5 „Karpiki 2”, na którym wykręcił drugi czas, musiał

pozostać pod wpływem wrażeń jeszcze przez długi czas. Kolejna

zadowolić się czwartą pozycją. Kończący pierwszy dzień zmagań

edycja Rajdu Karkonoski odbędzie się w Jeleniej Górze co prawda

Odcinek „Lubomierz 2” przyniósł oesowe zwycięstwo Tomkowi

dopiero za rok, lecz dla rządnych zapachu wysokooktanowej benzyny

Kucharowi, jednak przepaść czasowa, jaka dzieliła go od Wojtka

sezon się jeszcze nie kończy – już wkrótce na Mazurach największa

Chuchały była zbyt duża i nie zagroziła pozycji lidera. Po I etapie

impreza rajdowa w naszym kraju będąca także rundą Mistrzostw

prowadził Chuchała, drugi był Kuchar, a trzeci Grzyb.

Świata. ◆

fot. Oskar Dobek


⚫ PARTNERZY PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY DODATKOWI:

Magazyn Studencki EZID • www.magazyn-ezid.eu • czerwiec 2014


Magazyn Studencki EZID - Wydanie 7  
Magazyn Studencki EZID - Wydanie 7  

Magazyn Studencki EZID to czasopismo o biznesie, gospodarce i nie tylko.

Advertisement