Page 1

OKTOBER 2013 NR 21 JAARGANG 3

GR

AT IS

?J

AZ

EK

ER !

Dé buurtglossy van Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn

Bo: “Wij gaan als echte filmsterren over de rode loper!”

Win kaarten Voor optreden Kinderen voor Kinderen!

Flitzz fotopagina Leidsche Rijn Festivalfijn!

Hofpoort Ziekenhuis Een kijkje in de kraamsuite

ZWANGERSCHAP

& KINDEREN


Een Een prachtige blijvende herinnering! prachtige blijvende herinnering! Een prachtige blijvende herinnering! U bent zwanger of uU hebt een prachtig Ineen Zwembad De Kwakel en Zwembad foto's van de dames foto's die meedoen aan hetdie meedoen en dataan kanhet ik ook!" en bent al zwanger of u hebt al prachtig In Zwembad De Kwakel en Zwembad van de dames endat datblijkt! kan ikMensen ook!" en dat blijkt! Mensen

U bent zwanger of u hebt al een prachtig In Zwembad De Kwakel en Zwembad foto's van de dames die meedoen aan het en dat kan ik ook!" en dat blijkt! Mensen kindje op de wereldkindje gezet?op Inde deze fase gezet?Fletiomare komt FotoFletiomare Marieke uit Mill Foto een Marieke zwangerschapszwemmen. Marjon is fulltime Marjon zijn altijd tevreden over wereld In deze fase komt uit Mill een zwangerschapszwemmen. is fulltime zijn haar altijdfoto's. tevreden over haar foto's. kindje de is wereld gezet? deze fase Fletiomare Foto Marieke uit Millineen zwangerschapszwemmen. Marjon is fulltime zijn altijdzo'n tevreden over haar foto's. van uwop leven het van heerlijk omIn teis zwemper jaarkomt fotograferen tijdens het hettijdens zwembad Zij geeft les "Het geeft foto uw leven het heerlijkaantal om tekeer zwemaantal keer per jaar fotograferen het te vinden. in het zwembad te vinden. Zij geeft leseen prachtige "Het sfeer, geeft een prachtige sfeer, zo'n foto van uw leven is het heerlijk om te zwemaantal keer per jaar fotograferen tijdens het in het zwembad te vinden. Zij geeft les "Het geeft een prachtige sfeer,enzo'n men. Als u zwangermen. bent,Als heeft u in het bent, heeft baby-peuter-kleuterzwemmen. In 2005 in diverse Utrecht en in heten water met mooie verlichting en mooie de u zwanger u in het baby-peuter-kleuterzwemmen. In 2005zwembaden in in diverse zwembaden in Utrecht in het water met verlichting de foto waterAls tochuhet gevoel dat u gewichtloos Maykel en Marieke Foto en Marieke omgeving. 2001 is zij werkzaam bij "Als men. zwanger bent, heeft u in het baby-peuter-kleuterzwemmen. In 2005 in diverse zwembaden in Utrecht en blauw inzegt hetMarjon. water met mooie verlichting water toch het gevoel dat ukwamen gewichtloos kwamenvan Maykel van Foto Sinds omgeving. Sinds 2001 is zij kleuren werkzaam bij en wit"kleuren blauw en wit" zegt Marjon. "Als en de bent. Het bewegen in hetdat water werkt in het water Marieke op het idee om voor ouders/ Hommel. In de beginjaren één hebben laten bent. Het bewegen werkt Marieke op het idee omFoto voorAquacenter ouders/ Den Aquacenter Den Hommel. Inmensen de beginjaren mensen één keermaken foto's hebben laten maken water toch het gevoel u gewichtloos kwamen Maykel en Marieke van omgeving. Sinds 2001 is zij werkzaam bijkeer foto's kleuren blauw en wit" zegt Marjon. "Als ontspannend en rustgevend. U kunt verzorgers van kinderen met professionele zij Aquarobics, Seniorenzwemmen, hun eerste zwangerschap enkeer ze zwangerschap zijn ontspannend en werkt rustgevend. U kunt verzorgers vanvoor kinderen metgaf professionele gaf zij Aquarobics, Seniorenzwemmen, tijdens hunéén eerste en ze zijn maken bent. Het bewegen in het water Marieke op het idee om ouders/ Aquacenter Den Hommel. In detijdens beginjaren mensen foto's hebben laten het zwemmen volhouden tot vlak volhouden voor apparatuur herinnering te zwanger van de tweede, dan komen vaak dan komen ze vaak het zwemmen tot vlak vooreen spetterende apparatuur een spetterende herinnering te zwanger van de ze tweede, ontspannend en rustgevend. U kunt verzorgers van kinderen met professionele gaf zij Aquarobics, Seniorenzwemmen, tijdens hun eerste zwangerschap en ze zijn dat u moet bevallen.dat Enudan bent u maken van het baby-peuterkleuterweer terug" aldus Marjon. Alle dames die moet bevallen. En dan bent u maken van het baby-peuter- kleuterweer terug" aldus Marjon. Alle dames die Wist u dat.. Wist u dat.. het zwemmen volhouden tot vlak voor apparatuur een spetterende herinnering te zwanger van de tweede, dan komen ze vaak bevallen van een langverwacht zwemmen. onze activiteit regelmatig deelnemen aan de les krijgen aan de les krijgen bevallen vankindje! een langverwacht kindje!"Wij hebben zwemmen. "Wij hebben onze activiteit regelmatig deelnemen dat bevallen. En dan bent u maken van het baby-peuterkleuterweer terug" Marjon. Alle dames die Als u uwmoet kindje 8 weken is, kunt u al zoveel mogelijk aan de lessen aangepast. de mogelijkheid om een afspraak tealdus maken Als uw kindje 8 weken is, kunt u al zoveel mogelijk aan de lessen aangepast. de mogelijkheid om een afspraak te maken Wist u dat..

u bijna dagelijks kuntdagelijks kunt u bijna

bevallen van kindje! zwemmen. "Wij hebben onze activiteit regelmatig deelnemen de les krijgen samen met uween kindlangverwacht meedoen Dit aan heeft als groot voordeel dat kinderen voor een fotoshoot van ca.een 15fotoshoot minuten samen metaan uw het kind meedoen het Dit heeft alsde groot voordeel dat de kinderen voor van ca. aan 15 minuten zwangerschaps-/ baby-peuter-kleuterzwemmen. Een u leuk op de foto gezet worden ze ookworden in het water. "Het mooiste resultaat krijg Als uw kindje 8 weken is, kunt al zoveel mogelijk aan lessen aangepast. de mogelijkheid om een afspraak te maken baby-peuter-kleuterzwemmen. Een leuk op dezoals fotode gezet zoals ze ookzwangerschaps-/ in het water. "Het mooiste resultaat krijg u bijna dagelijks kunt momentmet samen uwmeedoen kind.samen Samen echt tijdens de lessen zijn" zegt Marieke je als mensen ongeveer 38mensen weken zwanger moment methet uw kind. Samen tijdens de lessen zegt Marieke je als ongeveervan 38 weken samen uwmet kind aan Dit heeft als echt groot voordeel dat zijn" de kinderen voor een fotoshoot ca. 15zwanger minuten baby-peuter-kleuterbaby-peuter-kleuterspetteren en spelletjes doen in het water. doen vaninFoto Marieke. Navan eenFoto flitsende startNa een flitsende start zijn" zegt Marjon. "Enzijn" hebzegt je een voorkeur spetteren en spelletjes het water. Marieke. Marjon. "En heb je een voorkeurkrijg zwangerschaps-/ baby-peuter-kleuterzwemmen. Een leuk op de foto gezet worden zoals ze ook in het water. "Het mooiste resultaat zwemmen in 3zwemmen baden? in 3 voor baden? U zult merken dat uw kindmerken zich al dat gauw januari 2006 zijn hun klanten steeds een bepaalde houding, kun je houding, dat U zult uw kind in zich al gauw in januari 2006 zijn hun klanten steeds voor eendan bepaalde dan kun je dat moment samen met uw kind. Samen echt tijdens de lessen zijn" zegt Marieke je als mensen ongeveer 38 weken zwanger baby-peuter-kleutervertrouwd voelt met het water.voelt Als umet het water. enthousiaster over de onderwater foto’s dieonderwater foto’s die aangeven. Maar het mooiste vind ik toch vertrouwd Als u enthousiaster over de aangeven. Maar het mooiste vind ik toch spetteren en spelletjes doen in het water.zij maken. van Foto Marieke. Na eenverflitsende start zijn" zegt Marjon. "En heb je een voorkeur regelmatig komt zwemmen, dan kuntzwemmen, u ouders/ de foto's waarop aanstaande regelmatig komt dan kuntDe u reacties zijvan maken. De reacties van ouders/ verde foto's moeders waarop aanstaande moeders zwemmen in 3 baden? Uuw zult merken dat uw kind zich al gauw in januari 2006 zijn hun klanten steeds voor een bepaalde houding, kun je dat Watertherapie, en Zwangerkind vroeg voorbereiden op 'het echte zorgers zijn bijvoorbeeld: 'Nuzijn kanbijvoorbeeld: ik goed liefdevol hun handenliefdevol op hun buik leggen. op Watertherapie, Koffiezwemmen en Zwangeruw kind vroeg voorbereiden op 'het echte zorgers 'Nu kan ik goed Koffiezwemmen hun handen hun buikdan leggen. vertrouwd voelt met het water. Als u enthousiaster over onderwater foto’s diehij/zij aangeven. Maar het mooiste vind ik toch schapszwemmen. Zwangerschapsleren zwemmen'. zien hoe ons kind onderwater kijkt: hij/zij En natuurlijk de groepsfoto's, waarop schapszwemmen. Zwangerschapsleren zwemmen'. zien hoede ons kind onderwater kijkt: En natuurlijk de groepsfoto's, waarop zwemmen geeft zij nog altijd met veel openDe of dicht, mond open buiken naar klein van op een rij aanstaande regelmatig komt zwemmen, dan kunt u heeft de zijogen maken. reacties van ouders/ verdebuiken foto's waarop zwemmen geeft zij nog altijddemet veel van groot de heeft de de ogen open of dicht, de mond open groot naar klein op moeders een rij op woensdagochtend. blijf tot Het kind is fantastisch omHet deze hoogtepunten of dicht en steekt een grappig uit.' gefotografeerd worden, prachtig!" aldus plezier op"Ik woensdagochtend. "Ik blijf tot is fantastisch om deze hoogtepunten of dicht entongetje steekt een grappig tongetje uit.' gefotografeerd worden, aldusleggen. Watertherapie, Koffiezwemmen en Zwangeruw vroeg voorbereiden op 'het echte zorgers zijn bijvoorbeeld: 'Nu kan ik plezier goed liefdevol hun handenprachtig!" op hun buik mijn 80e doorgaan" aldus Marjon. Naast aldus Marjon. in uw leven te vereeuwigen. Ookte dat kan in “Het is geweldig om “Het ouders/verzorgers zo Marjon. mijn 80e doorgaan" Naast in uw leven vereeuwigen. Ook dat kan in is geweldig om ouders/verzorgers zo Marjon. schapszwemmen. Zwangerschapsleren zwemmen'. zien hoe ons kind onderwater kijkt: hij/zij En natuurlijk de groepsfoto's, waarop zwemmen is fotografie een grote passie het zwembad. Een aantal keer per jaar blijper te maken met een prachtige onderwater zwemmen is fotografie een grote passie het zwembad. Een kunt aantal keer jaar kunt blij te maken met een prachtige onderwater zwemmen geeft zij nog altijd met veel heeft de ogen open of dicht, de mond open de buiken van groot naar klein op een rij van haar. Op een gegeven moment zag zij u foto’s laten makenuvan uw laten zwangere buik aldusbuik Marieke.foto!” aldus Marieke. Voor meer overmeer onderwater van haar. Op een gegeven moment zag informatie zij foto’s maken van uwfoto!” zwangere Voor informatie over onderwater plezier woensdagochtend. "Ik blijf tot Het is fantastisch om deze hoogtepunten of dicht en steekt een grappig tongetje uit.'ander bad gefotografeerd worden, prachtig!" aldus in een datin erop onderwater foto's of van uw kleine waterratje. fotografie kunt u terecht bij uwkunt instructeur. een ander bad dat er onderwater foto's of van uw kleine waterratje. fotografie u terecht bij uw instructeur. mijn 80e doorgaan" aldus Marjon. Naast in uw leven te vereeuwigen. Ook dat kan inIn Aquacenter “Het is Den geweldig om ouders/verzorgers zo Marjon. gemaakt werden en zij dacht "dat wil ik ook Hommel maakt de Zie voor meer informatie over Foto Marieke gemaakt werden en zij dacht "dat wil ik ook In Aquacenter Den Hommel maakt de Zie voor meer informatie over Foto Marieke zwemmen is fotografie een grote het zwembad. Een aantal keer per jaar kuntinstructrice blij teMarjon maken met een prachtige onderwater Nieuwenhuize zelf Nieuwenhuize ook passie www.fotomarieke.nl. instructrice Marjon zelf ook www.fotomarieke.nl. van haar. Op een gegeven moment zag zij u foto’s laten maken van uw zwangere buik foto!” aldus Marieke. Voor meer informatie over onderwater


SPECIALS 2013-2014 Oktober

Zwangerschap & Kinderen

November

Websites & Webshops

December

Sinterklaas & Kerstmis

Januari

Sport & Beweging

Februari

Huisje, boompje, beestje

Maart

Online & Gadgets

VOORWOORD

B B aby

oom

Babyboom, daar kun je toch wel van spreken in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn. En dan niet boom in de zin van een boom met blaadjes, al hebben we die ook staan in het Maximapark. Een heel bos vol zelfs… Maar ik heb het nu over de babyboom waar Nederland in de jaren vlak na de oorlog mee te maken had. Aangezien een heel groot gebied van deze omgeving toen nog onbebouwd was, konden wij toen ook nog geen rol van betekenis spelen. Is dat misschien de reden dat wij dit nu compenseren?! Overal waar je loopt zie je kinderwagens, dikke buiken en wanneer je ergens op bezoek bent hangen er zoveel geboortekaartjes aan de muur dat je de kleur van de muur nauwelijks nog kunt zien. Daarom deze special, we konden er echt niet meer om heen.

Orde op Zaken:

adviespraktijk voor financiële oplossingen

Heleen Smits Uitvaartbegeleider Vleuten-De Meern 06 20 66 45 66 h.smits@akeruitvaarten.nl www.akeruitvaarten.nl

De Hunze 25 3448 XG Woerden 0348 43 46 43 joost@ordeopzaken.com www.ordeopzaken.com

Zelf ben ik een ontzettend trotse moeder van Mees, nu 13 maanden. Ik had een geweldige zwangerschap en een goede thuisbevalling, ik weet alles van stinkende poepluiers, de eerste stapjes maar gelukkig ben ik nog onervaren als het gaat om de (peuter)puberteit. Voor mij is er nog genoeg te ontdekken op dit gebied en ik vond het dan ook heel interessant en leuk om dit nummer te maken. We spraken met verloskundigen, een lactatiekundige, speltherapeuten en met vele anderen die ons allemaal meer konden vertellen over bevallen en het opvoeden van kinderen. Ook voor de kinderen zelf is er genoeg te lezen, te knutselen en te kleuren. En ze maken zelfs kans op kaarten voor Kinderen voor Kinderen in concert of een van de CD’s. Wacht dus niet langer en veel (voor)lees plezier!

Fleur van de Velde Uitgever N.U. Magazine

N.U. is de buurtglossy van Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn! Voor iedereen die wil weten wat er in de buurt speelt, wat andere buurtbewoners inspireert en die wil kennis maken met nieuwe initiatieven en bestaande parels. Vanaf N.U. elke maand!

N.U. | 5


Zwanger, drukke baan, kinderen? Gun jezelf een verwenmoment bij HaarTrends by Sabrina!

08

Coverstory UNICEF Kinderrechten Festival

12

Buurten Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Redactie Tobie, Ronald Correljé, Fleur van de Velde

15

Column SNS Bank

Concept + Logo ontwerp ASEGA Media

16

Recepten

18

Kidzz pagina Kindergarden

20

Flitzz Fotopagina Festivals

22

Kidzz pagina Jansen & Jansen

24

Beschuit met muisjes Isra

28

Toen & NU

29

Column MARK dierenarts

30

Agenda

33

Startende ondernemers

36

De auto van.. familie van de Broek

38

Column Tobie

COLOFON

Yunio kraamzorg bevalt beter!

Fotografie Cover Guy Cocquit Covermodel Bo Hoofdredacteur Fleur van de Velde

HaarTrends by Sabrina

‘Een deskundige hand is die eerste dagen heel welkom.’

Stationsstraat 28 3451 BZ Vleuten 06 - 43 01 72 50

Yunio kraamzorg Voor meer info, 24 uur per dag bereikbaar: www.yunio.nl 0900 - 98 64 (10 ct/min)

Dinsdag, Woensdag en Vrijdag ook de avonden geopend!

Yunio is onderdeel van

.

Ontwerp + Vormgeving Jalijn Creatieve Communicatie Drukkerij Drukkerij Hendrix Heeft u vragen of opmerkingen mail naar info@magazinenu.nl Voor vragen over advertentiemogelijkheden kunt u contact opnemen met Mirjam Buitendam 030 3020398 of stuur een mail naar mirjam@ salespress.info Distributie Nieuw Utrecht wordt verspreid in een oplage van 10.000 exemplaren en is onder meer verkijgbaar bij supermarkten, restaurants, kappers, kledingwinkels, schoonheidssalons en sportcentra.

Angélique van Dommelen

dag en nacht bereikbaar: 030 - 666 75 77 / 06 - 206 473 84 Rouwcentrum in De Hoef www.uitvaartverzorgingleidscherijn.nl

TEGELS

SANITAIR

Boteyken 307, De Meern T. 030 66 20 311 E. info@voorsluys.nl

www.voorsluys.nl

Nieuw Utrecht is een uitgave van MF Media. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden overgenomen. MF Media stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van columns en eventuele onjuistheden en/of zetfouten © 2011 MF Media A.M.G. Schmidtstraat 74 3544 HG Utrecht 030 88 88 936 www.mf-media.nl info@mf-media.nl

32

21 N.U. | 7


COVERSTORY

COVERSTORY

O

Tekst: Fleur van de Velde Fotografie: Guy Cocquit

p 2 oktober is de eerste premiere van het UNICEF Kinderrechten Festival (KRFF) in Utrecht tijdens het Nederlands Film Festival. Het KRFF is hét filmproject voor groepen 6, 7 of 8, waarbij kinderen spelenderwijs leren over kerndoelen als burgerschap, mediawijsheid, sociale vaardigheden en natuurlijk kinderrechten. Ook de school ‘De Twaalfruiter’ uit Vleuten deed mee. N.U. sprak met Bo (10 jaar) en de creatief directeur van het Festival, Filip Braams.

“Het is allemaal begonnen in 2005, in Rotterdam. Toen nog onder de naam ‘Hollywood in de klas’ en met zo’n 60 deelnemers was het een stuk kleiner dan dat het nu is. We hadden nog geen samenwerking met Ziggo en Unicef, maar het idee was hetzelfde: Leer hoe je op een leuke manier een echte korte speelfilm kan maken en zie jezelf schitteren op het witte doek in een grote bioscoop. Uiteraard werden er toen ook al prijzen uitgereikt door een echte vakjury, zoals acteurs uit SpangaS en Het Huis van Anubis. Wanneer een film in premiere ging, nodigden wij altijd mensen uit die ons misschien wel verder konden helpen in het project. Zo kwam in 2008 de marketingmanager van Ziggo langs en hij was super enthousiast. Ik heb altijd goed contact met hem gehouden, maar tot een samenwerking

kwam het niet, totdat in 2011 UNICEF tijdens de finale in Amsterdam aanwezig was. Ze waren erg onder de indruk van ons project. Zelf hebben zij jeugdvoorlichters die de boodschap van UNICEF over brengen, maar ze vonden het interessant om te zien wat andere kinderen weten over de kinderrechten. Mijn doel is om filmpjes te maken die voor een neutrale kijker ook interessant zijn om te zien en niet alleen voor de kinderen die het gemaakt hebben. Dat was ook wat UNICEF zo aan sprak. Kinderen zijn bezig met de kinderrechten op een manier die ze boeit en waar ze iets mee kunnen. We hebben om de tafel gezeten, samen met mijn oude contact bij Ziggo en binnen twee weken was het geregeld. We namen een pilot, een voorbeeldfilmpje op, en hebben deze aan UNICEF laten zien. Zij

lees verder>>

‘‘ Inmiddels

zitten we niet meer alleen in Rotterdam, maar worden er door heel Nederland in de klassen filmpjes opgenomen en hebben al 150

scholen zich ingeschreven.” 8 | N.U.

N.U. | 9


COVERSTORY

zagen het ook zitten en zo was de samenwerking ontstaan. Inmiddels zitten we niet meer alleen in Rotterdam, maar worden er door heel Nederland in de klassen filmpjes opgenomen en hebben al 150 scholen zich ingeschreven.” Kinderrechten “Een prik om te voorkomen dat je ziek wordt. Een lekkere appel tijdens de lunch. Sporten en buitenspelen. Het zijn een paar uitingen van de 54 kinderrechten die er zijn. Voor ons zijn deze waarschijnlijk heel normaal, maar het is niet voor alle kinderen zo normaal. Wij en UNICEF vinden het belangrijk dat kinderen daar bij stil staan en om ze hier op een leuke, leerzame manier wat over te leren. Op school begint het met een aantal interactieve lessen over hoe je een film maakt, wat kinderrechten zijn en ze worden geholpen

COVERSTORY

bij het schrijven van het verhaal met als thema kinderrechten. In Vleuten kwam daar het thema ‘De Vrede van Utrecht’ nog bij. Vervolgens gaan de kinderen zelf aan de slag bij het schrijven van een door hun bedacht verhaal. Dit kan gekoppeld worden aan een taalles. Een school kan er dan voor kiezen om de film zelfstandig op te nemen of hulp te vragen aan een filmcoach van het KRFF.

“Met een partner als UNICEF is het thema kinderrechten belangrijk geworden. ‘‘

Vroeger was ik zelf op elke school de filmcoach, maar vanwege de groei is dat niet meer haalbaar. Bij de Twaalfruiter in Vleuten was ik wel filmcoach en heb ik de klas geholpen met het maken van de film. Ik heb een verhaal uitgekozen en hier een werkbaar script van gemaakt zodat elk kind een rol heeft, de film niet langer duurt dan vijf minuten en bestaat uit zo’n vijf scenes. De leerkracht verdeelt vervolgens de rollen en de filmcoach neemt, samen met de kinderen, de film op. Daarna is het tijd om de film te monteren en is het grote wachten tot de premiere begonnen…” Filmsterren “Alle films die begeleid zijn door een filmcoach gaan in premiere, dit noemen we de A-films. Dit jaar gaan er ruim 200 films in premiere in 16 verschillende steden. In Utrecht wordt de

premiere extra bijzonder, omdat deze samenvalt met het Nederlands Film Festival. De kinderen gaan in hun galakleding over de rode loper, krijgen kinderchampagne en zullen zich als echte filmsterren voelen. Niet in elke stad is het zo’n happening, maar bijzonder is het sowieso om jezelf op zo’n groot scherm te zien. In Utrecht gaan er 10 films in premiere, waarvan er eentje door gaat naar de grote finale op 27 juni 2014. De deelnemers bekijken elkaars film, maar er is ook een vakkundige jury aanwezig die beslist welke film er door gaat naar de finale. Dit kunnen filmregisseurs, acteurs, maar ook bijvoorbeeld een kinderrechter of kinderombudsman zijn. In de finale gaan 15 films strijden om de titel ‘UNICEF film van het jaar’.”

Bo (10 jaar) zit op de school de Twaalfruiter in Vleuterweide en heeft vorig schooljaar een film opgenomen die op 2 oktober in premiere gaat in Utrecht. Ze heeft zelf het verhaal bedacht en wij zijn erg benieuwd hoe dit ging. “Ik had wel eens een documentaire gezien op tv over kinderen in Oeganda en dan besef je wel dat wij het hier in Nederland heel goed hebben. Om er dan op deze manier, door een film te maken, mee bezig te zijn is erg goed en leuk. Het schrijven van het verhaal vond ik het aller leukste om te doen. Het moest dus gaan over kinderrechten en over de Vrede van Utrecht. Veel kinderen uit de klas schreven over het verleden en ik wilde juist een verhaal maken dat over de toekomst ging. Zo bedacht ik dat over 200 jaar de kinderen de baas zijn over de volwassenen en dat er helemaal geen oorlog meer is. Mijn verhaal werd samen met 2 andere verhalen naar de filmcoach gestuurd en hij koos uiteindelijk mijn verhaal om te verfilmen, juist ook omdat mijne over de toekomst ging. Er is nog wel veel aan veranderd, maar dat vond ik juist grappig om te zien. Niet alleen aan de teksten, maar er zijn nu ook allemaal special effects en geluidjes bij gekomen die ik niet had bedacht. Hoe de film uiteindelijk geworden is weet ik nog niet, dat ga ik pas 2 oktober zien. Ik vind het wel heel bijzonder dat wij dan ook op het filmfestival mogen komen. Er zijn echte filmsterren die dat heel spannend vinden als hun film op zo’n groot festival in premiere gaat en dan gebeurt dat met onze film ook! Wat ik aan ga trekken weet ik nog niet, maar ik heb wel een mooie jurk. Natuurlijk hoop ik dat onze film de finale gaat halen, maar ik vond het nu al een hele bijzondere ervaring!” Wil je meer weten over het KRFF of ben je benieuwd naar de film van Bo? Kijk dan op www.krff.nl

10 | N.U.

N.U. | 11


BUURTEN

BUURTEN

gezinsgericht werken Tekst: Fleur van de Velde Fotografie: DEEK fotografie

Bevallen is een bijzondere gebeurtenis. Veel vrouwen bevallen het liefst thuis in de eigen vertrouwde omgeving, maar helaas is het wegens medische redenen niet altijd mogelijk thuis te bevallen. Ook vanwege andere redenen kan de voorkeur gegeven worden aan een bevalling in het ziekenhuis. N.U. ging op bezoek in één van de kraamsuites van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en sprak met Els en Helma, beide werkzaam op de afdeling Verloskunde waar ruim 1500 geboortes per jaar plaats vinden.

Benieuwd naar wat jouw buurtgenoten en de ondernemers in de wijk allemaal doen en mee maken? N.U. gaat iedere maand voor jou buurten in de buurt en interviewt bijzondere, inspirerende en boeiende mensen met een verhaal.

“Vanaf oktober gaan we moeders die een geplande keizersnede moeten ondergaan direct met hun kindje in contact brengen”

12 | N.U.

Om het de gezinnen, en vooral de moeders zo goed mogelijk naar de zin te maken, zijn er in het ziekenhuis speciale kraamsuites. Dit zijn ruime eenpersoonskamers die van alle gemakken zijn voorzien. Voor het personeel zijn alle noodzakelijke medische spullen bij de hand. Als de bevalling achter de rug is, wordt de apparatuur weggereden en ontstaat er een sfeervolle en rustige kamer waar het hele gezin samen kan verblijven.

Ziekenhuis, eerst als traineeverpleegkundige op verschillende afdelingen en vanaf 2009 als vaste kracht op de afdeling Verloskunde. Vorig jaar begon ze de opleiding tot obstetrieverpleegkundige waar ze o.a. leerde over vormen van gezinsgerichte verloskunde. Els: “In een ziekenhuis in Deventer wordt het al met groot succes uitgevoerd en ik wilde onderzoeken of dit in ons ziekenhuis ook haalbaar is.

Het Hofpoort Ziekenhuis is continu in beweging en op zoek naar nieuwe ontwikkelingen om het verblijf voor de patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Zo ontstond ook het idee voor het huid-op-huid contact na een keizersnede. “Vanaf oktober gaan we moeders die een geplande keizersnede moeten ondergaan direct met hun kindje in contact brengen. Dus zodra het kindje ter wereld is gekomen, wordt het zo snel mogelijk bij de moeder op de borst gelegd” legt Els uit.

Het is helaas niet een kwestie van ‘gewoon doen’, er gaat heel wat voorbereiding aan vooraf. “We dienen rekening te houden met protocollen en veiligheidsvoorschriften. Het is daarom belangrijk dat iedereen erachter staat en weet wat er moet gebeuren. De gynaecologen, de verpleegkundigen, de kinderartsen, operatieassistenten en de anesthesisten en de recovery. De samenwerking is heel belangrijk! Gelukkig reageerde iedereen heel positief en nu gaan we van start.” In de oude situatie bij een keizersnede werd het kindje na de geboorte eerst uitgebreid onderzocht en mocht het kindje maar even kort bij de moeder zijn. Terwijl de moeder werd gehecht, werd de baby naar de kraam- of couveuseafdeling gebracht. “Omdat juist het eerste

Huid-op-huid contact Els is degene die met dit plan kwam. Het Hofpoort Ziekenhuis stond er volledig achter en gaf haar de kans dit plan werkelijkheid te maken met hulp van Helma. Els werkt sinds 2007 in het Hofpoort

N.U. | 13


BUURTEN

Komt geld altijd uit de muur??? Het is zo gewoon: betalen met je bankpas. Ook kinderen zijn gewend aan dit plastic pasje. Ga zelf maar na, hoe vaak betalen we nog contant bij de bakker of de slager? Dit maakt het soms lastig om kinderen te leren wat de waarde van een euro nu echt is. Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat het voor jongeren niet altijd even gemakkelijk is om verstandig met geld om te gaan. Een kwart van de jongeren tussen 15 en 25 zit wel eens krap bij kas, 40% staat wel eens rood en een vijfde van de jongeren heeft zelfs regelmatig een negatief saldo op zijn of haar bankrekening. Ik schrok toen ik deze cijfers las, helemaal omdat sparen steeds belangrijker wordt.

uur na de geboorte heel belangrijk is voor de hechting tussen moeder en kind, hebben we onze procedures aangepast”, legt Els uit. Deze nieuwe methode wordt alleen toegepast als de lichaamsfuncties van moeder én haar ongeboren kind stabiel zijn. “Hun veiligheid staat altijd voorop.” Voordelen Voor zowel de moeder als voor het kind biedt deze nieuwe keizersnede veel voordelen. Het bevordert de hechting tussen moeder en kind, het kindje slaapt langer en rustiger, kent kortere huilmomenten en ook voor het fysieke herstel van de moeder is het beter. Doordat de moeder meer oxytocine produceert wanneer er contact is met haar kindje, zetten een aantal belangrijke processen voor herstel van het lichaam zich in gang. “Een bevalling, en zeker een keizersnede, is een zeer ingrijpende gebeurtenis. In zo’n situatie is het heel belangrijk dat je als moeder meteen dicht bij je kind kunt zijn. Het huid-op-huidcontact verlicht niet alleen de fysieke pijn, maar het helpt ook om de borstvoeding te doen slagen” licht Helma toe.

Natuurlijk wil je als ouder dat jouw kind op een verstandige manier omgaat met zijn of haar centen. En daar kun je best vroeg mee beginnen. Het geven van zakgeld bijvoorbeeld is een goede eerste stap. Wist je dat bijna 80% van de kinderen van 8 jaar wekelijks zakgeld krijgt? Door ze zelf kleine bedragen te laten betalen, of ze te laten sparen voor een iets grotere aankoop, krijgen ze meer besef van de waarde van een euro. En zo leer je ze dat sparen heel gewoon is als je iets wilt kopen. Maar ook een klusje in huis doen, in ruil voor een klein bedrag, werkt goed. En als je kinderen al iets ouder zijn, is het hebben van een bijbaantje zeker aan te bevelen. Zo verdienen jongeren niet alleen een leuk zakcentje, ze doen ook werkervaring op die waardevol is voor hun toekomst.

‘‘ Wij geven graag een steuntje in de rug bij de financiële opvoeding van je kinderen.’’

‘‘Het huid-op-huidcontact verlicht niet alleen de fysieke pijn, maar het helpt ook om de borstvoeding te doen slagen.’’ Borstvoedingscertificaat Ook Helma was direct enthousiast over het idee van Els en heeft haar geholpen het plan tastbaar te maken. “Naast alle andere voordelen die er zijn, is het ook heel goed dat op deze manier de borstvoeding snel op gang kan worden gebracht. Als een kindje bij de moeder wordt weg gehaald voor testjes en controles, kan het kindje niet meteen aangelegd worden. Als lactatiekundige weet ik hoe belangrijk dat is en ook daar hecht het Hofpoort Ziekenhuis veel waarde aan. We hebben niet voor niks een borstvoedingscertificaat.” Op dit moment is het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis de enige in de regio Utrecht die deze manier van bevallen aanbiedt.

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Polanerbaan 2 3447 GN Woerden 0348 42 79 11 info@zuwehofpoort.nl www.zuwehofpoort.nl www.dekraamsuite.nl 14 | N.U.

Wij geven graag een steuntje in de rug bij de financiële opvoeding van je kinderen. Bijvoorbeeld met de eigen betaalrekening en betaalpas (met eigen foto) van SNS Jeugd Betalen. Hiermee leren kinderen zelf pinnen en chippen. En ze krijgen ook nog rente op deze betaalrekening zodat je het idee van rente en sparen kunt uitleggen. Deze leerzame betaalrekening voor kinderen open je in een paar stappen. En er is zelfs een speciale iPad app: SNS Kidz ‘n Cash en een handig zakgeldboek. We willen ook graag de ouders vertellen dat de jeugd, als ze een woning willen kopen, meer eigen geld moet meebrengen. En dat studeren, en met name de studieschuld, steeds belangrijker gaat worden. We vertellen er graag alles over in onze winkel! Tot ziens bij SNS Bank Vleuterweide. Eric Jongerius


RECEPTEN

RECEPTEN

Heel Holland bakt! Julien van Stokkem, Chefkok en eigenaar van restaurant Balijepark in de Meern schrijft iedere maand een recept voor N.U. magazine. Deze maand

‘warme

amandeltaart met vijgen’. Het zal de meeste niet ontgaan zijn, maar heel Holland is aan het bakken geslagen. Ik krijg sinds kort steeds meer vragen over het zelf fabriceren van taarten en gebak. De meest spannende smakencombinaties en beste trucs worden met mij gedeeld. Ik vind het altijd bijzonder leuk om een amateur kok of semi prof zo enthousiast te horen praten over mijn vak. Er wordt soms lacherig over dit soort televisie programma’s gedaan, maar mensen die het volgen weten inmiddels dat bij het bakken van taarten er een hoop mis kan gaan en het geen kinderspel is. Enige tijd geleden heb ik een aantal masterclasses koken voor kinderen gegeven waarbij we iedere week een gerecht maakten. Aan het einde van de cursus serveerden wij voor alle vaders, moeders, opa’s en oma’s en andere aanhang in ons restaurant een compleet drie-gangenmenu dat door de kinderen werd bereid en geserveerd. Doordat we die kids iets wilden leren mochten de gerechten niet te eenvoudig zijn, daarentegen moest het wel makkelijk te bereiden en serveren zijn. Zo heb ik mijn recept van de ‘warme amandeltaart met vijgen’ uit de kast getrokken. Voldoet aan de bovenstaande criteria en zorgt dus voor een gegarandeerd succes! De reden voor dit succes is simpel. Lekkere ingrediënten die je zonder enige bereiding met elkaar kan mengen, in een bakvorm stort en afbakt. Het resultaat, zeer professioneel. De vijgen die je erbij eet, kook je van te voren even in druivensap met een kaneelstokje en wat extra suiker. Je kunt de vijgen ook meebakken met de amandeltaart zodat ze mooi gaan karamelliseren mmm… Het warm opeten van zowel de taart als de vijgen maakt het geheel nog smaakvoller.

Hoe maak je het?

Wat heb je nodig?

Smelt de boter in een pan op laag vuur of in de magnetron tot deze geheel vloeibaar geworden is. Mengen alle ingrediënten in een kom met een garde tot een homogene massa. Doe dit in een spuitzak.

Ingrediënten (4 personen)

Kook de vijgen in druivensap met wat extra suiker en kaneel in een pan tot ze helemaal onderstaan. Leg op de

170 gr

Amandelpoeder

300 gr

Poedersuiker

225 gr

Boter (gesmolten)

200 gr

Eiwit

4 st.

Vijgen

Druivensap, extra suiker

Kaneelstokje

bovenkant van de vijgen wat keukenrol zodat ze ook hier mooi gaar worden. Wanneer de druivensap kookt, het vuur laag zetten en na een paar minuten helemaal uit draaien. Je kunt nu de vijgen meebakken in de taart of er los bij serveren. Wanneer je de vijgen meebakt in de taart, houd dan rekening met een paar extra minuten baktijd. Afhankelijk van de grote van de vorm 10 a 15 minuten afbakken op 180 graden.

16 | N.U.

N.U. | 17


KIDZZ PAGINA

Kindergarden

HET IS ZOVER...

De leukste kinderwinkel voor tweedehands merkkleding in Leidsche Rijn. Open op woensdag en vrijdag

Zorgen voor morgen Bij Kindergarden vinden wij het belangrijk dat kinderen met respect omgaan met zichzelf, alle andere levende wezens en de wereld waarin wij leven. Respect voor jezelf betekent om te beginnen dat je goed moet leren zorgen KINDERGARDEN HEEFT EEN NIEUW voor jezelf en je gezondheid. KINDERDAGVERBLIJF IN LEIDSCHE RIJN GEOPEND! Kindergarden biedt kinderen een gezond en afwisselend voedingspatroon Kindergarden Leidsche Rijn is een ruim opgezet kinderdagverblijf voor aan gedurende de dag. Tussen de middag eten de kinderen een warme, vers kinderen van 0-4 jaar en biedt plaats aan 6 horizontale groepen zodat kinderen zoveel mogelijk met leeftijdsgenootjes in de groep zitten. De nieuwe bereide maaltijd. vestiging is gevestigd in het voormalig Informatiecentrum, gelegen aan de

Johanniterweg 3544 ND Utrecht 030 2926296 www.prinsS-utrecht.nl

“Wil je af van die vakantie of

zwangerschapskilo’s? Maak een afspraak met Sportalicious!”

Dirck Hoetweg. Een uitstekend bereikbare locatie, vlakbij de Utrechtse ring.

Kinderen leren door ervaringen in de moestuin hoe ons eten tot stand komt. OPEN DAG ZATERDAG 6 APRIL 2013 Iedereen van groot tot klein is van harte welkom van 10.00 tot 14.00 uur! Door zelf te zaaien, verzorgen, oogsten en uiteindelijk je oogst ook opJullie tekunnen etenin alle rust een kijkje nemen en natuurlijk beschuit met muisjes eten. Kijk voor meer info op www.kindergarden.nl of bel 020-423 54 22. leren kinderen waar eten vandaan komt.

Komkommers uit je eigen tuin!

Kindergarden Utrecht Leidsche Rijn Voormalig informatiecentrum Dirck Hoetweg 5, 3541 BH Utrecht

www.kindergarden.nl KINDERGARDEN HEEFT VESTIGINGEN IN: AMSTERDAM: HERENGRACHT + VONDELSTRAAT + ZUID-AS, ARNHEM, BAARN, BUSSUM, CASTRICUM, DEN HAAG: ALEXANDERSTRAAT + EISENHOWERLAAN, DE MEERN, DRIEBERGEN, HAARLEM: KENNEMERPLEIN + KONINGIN WILHELMINALAAN, HEEMSTEDE, HOUTEN, HOOFDDORP, LEIDEN, OEGSTGEEST, OISTERWIJK, ROTTERDAM: B.L. ROTTEKADE + HONINGERDIJK + STRAATWEG, UITGEEST, UTRECHT: MALIEBAAN + LEIDSCHE RIJN, WEESP EN ZEIST.

Bij een tuincentrum koop je zaadjes voor komkommers. Deze laat je een aantal weken binnen in het daarvoor bestemde doosje in aarde staan. Vergeet niet af en toe water te geven!! Zodra je kleine ‘uitsteeksels’ ziet kan de aarde met zaadjes de moestuin in! En dan is het wachten geblazen, water geven, nog meer wachten, nog meer water geven en heeeeeel vaak kijken in de moestuin! En dan ineens…..heb je 1 of misschien wel meer komkommers!!!! Lekker smullen!!! Eet smakelijk!

18 | N.U.

Sportalicious Leon Jesselhof 7 3543 HL Utrecht 0648156152 info@sportalicious.nl www.sportalicious.nl

WWW.UTRECHTSLOEPRONDVAARTEN.NL Wij organiseren zeven dagen per week open rondvaarten door ALLE Utrechtse grachten en de schitterende Kromme Rijn. Indien gewenst verzorgen wij ook een hapje/drankje/luch of diner. Kijk voor mogelijkheden en prijzen op onze website.

Reserveren? 06 10 40 30 16 info@utrechtsloeprondvaarten.nl

Een belevenis voor jong en oud!


FANWORK PRESENTEERT:

FLITZZ FOTOPAGINA

‘DE ALLEREERSTE THEATERTOUR TER WERELD MET PAY WHAT YOU WANT!’

Leidsche Rijn: Festivalfestijn Dat er in Leidsche Rijn niks te doen zou zijn, is natuurlijk al lang een achterhaald verhaal. Maar dat er afgelopen maand zoveel festivals waren, is wel bijzonder te noemen. Met Lief, Smeerboel, Strand, de drakenbootrace, Muzikaal Terwijde en het Leidsche Rijn Festival was het elke week feest. Hieronder een aantal foto’s van de hoogtepunten!

Foto: Birgit Schuch Foto: Birgit Schuch

OVER DE MU SIC

AL

! D D W D bij n e i z e G

Oliver is een e chte familiemusical | vanaf 7 jaar | De voorstelling duurt 2 x 45 minuten | met pauze

OLIVERINNEWYORK.NL OF 030-686 69 11 EEN MUSICAL VAN WOUTER BLIJLEVEN & RHODY MATTHIJS N.U. | 21


KIDZZ PAGINA

KIDZZ PAGINA

Kom naar Kinderen voor Kinderen Live in Concert

Gemaakt door: Kinderparadijs Jansen & Jansen Deze maand staat de kidzz pagina van Kinderparadijs Jansen & Jansen in het teken van de Kinderboekenweek! De Kinderboekenweek is dit jaar van 2 t/m 13 oktober. Het thema is Sport en Spel met als motto: Klaar voor de start! Zin om te zingen en dansen? Dit jaar heeft Paul van Loon samen met muziekproducer Tjeerd Oosterhuis de titelsong Klaar voor de Start geschreven. De clip van Klaar voor de Start én dansinstructie is te bekijken op www.kinderenvoorkinderen.nl. Twee boekentips van ons eigen boekenwurmpje Frederique Frederique is 9,5 jaar, zit bij ons op de BSO en is gek op boeken. Vandaar dat wij haar gevraagd hebben om enkele boekentips. Wij wensen jullie veel leesplezier!

Knutsel een monsterboekenlegger

en zing en swing lekker mee!

Mio, mijn Mio van Astrid Lindgren (vanaf 8 jaar) Dit verhaal gaat over een weesjongen die in het bezit komt van een gouden appel. Hiermee begint voor hem een groot avontuur waarin hij uiteindelijk de zwarte ridder moet verslaan.“Er zit heel veel spanning in en je kan het echt niet meer wegleggen! Ik heb dit boek dan ook al 4 keer gelezen.”

Winnen? Stuur onderstaande kleurplaat op naar N.U. magazine - Annie M.G. Schmidtstraat 74, 3544 HG Utrecht.

Een concert voor jong en oud: daar moet je bij zijn! En N.U. magazine mag 1x4 kaarten voor het concert op vrijdag 25 oktober om 19.00 uur weg geven! Winnen? Doe mee aan de kleurwedstrijd. Ook als je kans wilt maken op één van de 3 nieuwe CD’s van Kinderen voor Kinderen!

De meester van de zwarte molen van Otfried Preussler (vanaf 10 jaar) Dit boek gaat over het jongetje Krabat die bij een molen terecht komt. Deze molen blijkt een school voor zwarte kunst te zijn.“Dit boek raad ik iedereen aan omdat het ontzettend spannend is. Terwijl ik van mama al lang moest gaan slapen kon ik het boek maar niet wegleggen. Ik moest weten hoe het verder ging.”

1

2

3

4

5

6

Benodigdheden: Gekleurde vierkante vouwblaadjes, schaar en lijm Zo ga je te werk: (foto’s) 1. Vouw het papier tot een driehoek. 2. Vouw de linkerpunt naar het midden. 3. Vouw de rechterpunt naar het midden. 4. Vouw de twee punten weer terug zodat je de driehoek weer ziet. 5. Vouw nu één van de flappen van het middenpunt naar beneden. 6. Vouw nu opnieuw de linkerpunt naar het midden en stop vervolgens de punt onder de flap. 7. Vouw opnieuw de rechterpunt naar het midden en stop ook deze punt onder de flap. 8. Knip van een andere kleur papier een vierkantje dat iets kleiner is als het vouwwerkje wat nu voor je ligt. Smeer er lijm op en plak het in je vouwwerkje. 9. Knip nu de ogen, een neus, tanden, tong etc. en plak het op. Je monsterboekenlegger kun je nu in de hoek van je boek schuiven en je zult altijd weten waar je bent gebleven met lezen!

22 | N.U.

7

Vrijdag 25 & 26 oktober in Vredenburg Leidsche Rijn om 15.00 uur en 19.00 uur N.U. | 23


BESCHUIT MET MUISJES

BESCHUIT MET MUISJES

“De kinderen hebben inderdaad allemaal een nieuwe kamer gekregen. Nu slaapt de kleinste weer in de kleinste kamer.” Tekst: Fleur van de Velde

Op 12 augustus werd het derde kindje van Mohamed Amri en Yasmina Amri-Arbib geboren. Alle kamers werden omgegooid om een mooie plek te maken voor de kleine Isra in hun huis in Vleuterweide. Toen Yasmina vier maanden zwanger was van Rayan, die inmiddels zes is, verhuisden ze naar Vleuterweide. “Ik heb wel altijd in de omgeving van Utrecht gewoond en ook mijn familie woont hier in de buurt. Dat is erg fijn.” Haar man heeft Yasmina leren kennen tijdens haar afstudeerfase van de Pabo in Utrecht. “Ik had altijd verwacht dat ik pas laat kinderen zou krijgen, maar ik werd verliefd en redelijk snel daarna trouwden we. Ook het krijgen van kinderen heeft toen niet lang op zich laten wachten. Ik ben nu dertig, heb drie kinderen en als het aan ons ligt komen er nog wel een of twee bij. Ik kom uit een groot gezin met negen meiden en ik vond dat geweldig. Ook nu nog, je kunt altijd op iemand terug vallen, er is altijd een oppas, je bent er voor elkaar. En ik ben vroeger nooit wat te kort gekomen, ondanks dat de aandacht verdeeld moest worden.”

24 | N.U.

‘‘Ik kom uit een groot gezin met negen meiden en ik vond dat geweldig.‘‘ Voor haar verlof werkte Yasmina twee dagen in de week in het onderwijs. “Ik wil ook niet dat mijn kinderen iets te kort komen, ik wil bewust van ze genieten. Mijn man en ik hebben daarom de afspraak dat één van ons carrière maakt en de andere er voor de kinderen is. Na mijn verlof moet ik nog bekijken of ik weer ga werken of dat ik een paar jaar stop met werken om er volledig voor de kinderen te zijn.”

Isra Amri , 12 augustus 2013

De namen van de drie kinderen hebben allemaal een bijzondere betekenis. “We wilden uiteraard graag mooie namen die ook in het Nederlands goed uit te spreken zijn. Daarna hebben we gekeken naar de betekenis en toen ook die mooi waren, was het snel besloten. De naam Isra staat voor nachtelijke reiziger en Isra is ook ’s nachts geboren.”

hebben, is een offer gebracht op de veertiende dag na de geboorte van Isra. In het slachthuis heeft de slager een schaap geslacht voor God als dank voor onze kleine Isra. En vlak na de geboorte hebben we het eerste gebed in haar rechteroortje gefluisterd.”

Naast de duidelijk Arabische namen doen Yasmina en Mohamed vrolijk mee aan de westerse tradities. “Ook wij hebben beschuit met muisjes gegeten, hebben een babyshower gehad en een groot kraamfeest staat nog op de planning. Wat wij vanuit ons geloof wel gedaan

“Ik wil ook niet dat mijn kinderen iets te kort komen, ik wil bewust van ze genieten.’’

‘‘We wilden uiteraard graag mooie namen die ook in het Nederlands goed uit te spreken zijn.’’

N.U. | 25


Zwanger in Leidsche Rijn In september 2013 is het nieuwe ziekenhuis in Leidsche Rijn geopend. Wij krijgen nog wel eens het verzoek om daar, ‘lekker dichtbij’ te bevallen. Dat kan niet. In het nieuwe ziekenhuis zijn geen verloskamers. Jammer, wij zagen verloskamers op ‘loopafstand’ ook wel zitten… Wij begeleiden nog altijd vele succesvolle thuisbevallingen op verzoek. Indien onze cliënte en partner de bevalling in het ziekenhuis willen laten plaatsvinden, kan dat op drie plaatsen. Een van die drie locaties is het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, waar wij zelf betrokken waren in het opzetten van het Geboortecentrum. Een andere locatie is het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar we al vele jaren een fijne samenwerking mee hebben! Ook is er de mogelijkheid om in het Diaconessen Ziekenhuis in Utrecht te bevallen in het, sinds februari 2012, in gebruik genomen Geboortehuis. Voor ieder wat wils, wij gaan mee in de wensen van onze cliënten. Hoewel de ‘locatie om de hoek’ niet gerealiseerd kon worden, hebben we toch de ‘afstand’ tot het ziekenhuis kunnen verkleinen. Hieraan ligt een jarenlange en continue investering van tijd en energie in communicatie en samenwerking met de ziekenhuizen ten grondslag. Doordat wij, als verloskundigen uit Leidsche Rijn, intensief spreken met gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen, verpleegkundigen en beleidsmedewerkers (her)ken en begrijp je elkaar inmiddels vrijwel direct. Slechts twee uitingen van de intensivering van de samenwerking zullen we hier noemen. Scholing in het aanleren van een unanieme (en daarmee zeer efficiënte) (SBAR) methode voor overdracht van een cliënte aan de gynaecoloog. Ook de inmiddels tot stand gekomen ‘parallelle acties’ maken deel uit van verbetering van efficiëntie in de zorg. Een voorbeeld daarvan is dat wij vanuit de thuissituatie inmiddels volgens protocol, in voorkomende situaties, de aanbeveling mogen geven tot het klaarzetten van een operatieteam. Dat betekent dat er in bepaalde gevallen van spoed, direct per ambulance naar de operatiekamer gegaan wordt en geen ‘omweg’ meer langs de verloskamers gemaakt hoeft te worden. Dat is zoveel tijdwinst en daarmee gezondheidswinst! Middels alle efficiëntie bevorderende maatregelen hebben we, ongeveer gelijk met de bouw van het nieuwe ziekenhuis, daarmee de ‘afstand’ tot de bestaande ziekenhuizen toch verkleind… En daarbij, waar je ook gaat bevallen, het maakt ons niet uit: wij ZIJN en voelen ons overal Thuis in Verloskunde!

26 | N.U.


zoönosen Dit keer geen grappige anekdote uit de praktijk, maar een serieus en sprekend alledaags ‘probleem’: de zoönose. De zooooo-watte? De zoönose. Dit is geen carnavalsvereniging uit Budel, geen hip Thais wokgerecht of het nieuwste boek van Kees van Kooten. Nee, een zoönose is een infectieziekte waarbij mensen door (huis) dieren besmet kunnen raken. Er zijn ongeveer 850 ziekten bekend, waarvan er alleen in Nederland al 100 voorkomen. Men schat in dat ongeveer 60% van alle infectieziektes bij de mens van het dier afkomstig is. Naast de ‘bekende’ zoönosen zoals salmonella, toxoplasma en de ziekte van Lyme, zijn er ook vele onbekende infectieziektes die uw “gezonde” huisdier met zich mee kan dragen en waarvan u ziek kan worden... Enkele veel voorkomende zoönosen die ik zie in mijn praktijk zijn o.a. spoelworminfecties, kattenkrabziekte en schimmelinfecties. Spoelworminfecties: Alle pups en vele kittens zijn na de geboorte besmet met spoelwormen. In aarde/zand waar honden/katten poepen kunnen vele spoelwormeitjes zitten. Als wij dan onze handen slecht/niet wassen na het werken in de tuin of het spelen in de zandbak, of wanneer wij ongewassen groentes eten, kunnen wij de eitjes binnen krijgen. Ongeveer een kwart van de wereldbevolking loopt op dit moment rond met een spoelworminfectie. In de meeste gevallen verloopt zo’n infectie symptoomloos, maar in sommige gevallen krijgt men buikpijn, koorts en diarree.

Kattenkrabziekte: Dit is een bacteriële infectie die wordt overgedragen door een beet, lik of krab van een kat. Tevens kan deze bacterie door vlooien worden overgedragen. 30% van de Nederlandse katten draagt deze bacterie bij zich. Met name kinderen onder de 12 jaar zijn gevoelig voor de ziekte. Symptomen zijn koorts, hoofdpijn en puistjes op de plaats waar er gekrabd of gebeten is. Ook is het mogelijk dat de lymfeklier (die het dichts bij de bijt/krab-plek zit) enorm groot wordt. In Nederland raken duizenden mensen per jaar met deze bacterie besmet. Schimmelinfectie: De schimmel kan o.a. voorkomen bij cavia, paard, hond, kat, koe en konijn. Vele dieren zijn drager van de schimmel, wat wil zeggen dat ze niet ziek zijn, maar de schimmel wel bij zich dragen en op anderen kunnen overbrengen. Bij de mens ontstaan bij een schimmelinfectie rode, ronde, matig jeukende plekjes, voornamelijk op armen, benen en in de nek. Rabiës, ebola, miltvuur, de pest, Q-koorts, de ziekte van Weil, vogelgriep, giardia, papegaaienziekte.... Er zijn talloze pagina’s over te schijven, maar er is ook een moraal van dit verhaal: Houd uw huisdier gezond, laat uw huisdier jaarlijks op zijn gezondheid controleren door uw dierenarts (= preken voor eigen parochie). Ontworm, ontvlo en ontteek uw hond en kat. Vaccineer uw huisdier goed. En voornamelijk, zorg voor een goede hygiëne, laat u niet door uw huisdier in het gezicht likken én houdt de omgeving schoon. Zinnig verhaal, zinnig moraal!

Koeien

TOEN & NU Tekst + fotografie: Ronald Correljé

in Leidsche Rijn Koeien, ja koeien ! Je kent ze toch nog wel ? Ze waren er gewoon, ze pasten in het landschap, ze hoorden hier te zijn en vielen toen niet op. Nu 16 jaar later is dit beeld nauwelijks nog in Leidsche Rijn voor te stellen. Gek idee eigenlijk dat ze in je huidige Vinextuintje gewoon ‘in het wild’ rondliepen. Ze lagen in jouw tuin, ze liepen in jouw tuin en jazeker…. Er lagen ook koeienvlaaien in jouw tuin. Je zou toch direct 112 bellen als je dat nu zou overkomen. Nu weet je meteen waarom die planten in die ene hoek van je Vinex-postzegel het beter doen dan de overige. Ja… zeker weten dat er daar één gelegen heeft. Leidsche Rijn is nog steeds niet af. Er zal nog meer weiland verdwijnen. Weiland dat onze woonomgeving zo prachtig groen laat kleuren en in elke verkoopfolder wordt aangeduid als “landelijke omgeving”. Jammer dat je als Vinex-bewoner er wel steeds verder voor moet rijden om dat zelf te kunnen beleven. Rijnvliet is een volgend uitbreidingsplan in Leidsche Rijn waar dit jaar nog gestart zal gaan worden met het bouwrijp maken. Momenteel wordt er al hard gewerkt aan de aanleg van de H.O.V. busbaan. Na voltooiing van het plan in 2016 heeft Leidsche Rijn er weer duizend woningen bij gekregen.

Ronald Correljé woont al sinds 1991 aan het mooiste dijkje van Leidsche Rijn. Hij heeft daar in de loop der jaren zijn woonomgeving compleet zien veranderen. In de rubriek Toen & Nu van N.U.Magazine deelt hij iedere maand zijn belevenissen.

Als je nu nog loslopende koeien in het wild wilt zien, ga daar dan snel kijken zou ik willen zeggen. Het is nu nog lekker dichtbij, je vindt er rust, het is er landelijk groen, kortom gewoon prachtig. Geniet er van. Getuige deze foto’s heb ik dat zeker gedaan.

N.U. | 29


September 2013

AGENDA

AGENDA

Volkavee

Bioscoop: Terms of endearment

Workshop: cupcakes decoreren

Met de grootse rockhits uit de jaren

Een romantische komedie die 5

U vult uw cupcakes waarna deze

Met je knuffel op de foto

’60 tot nu.

oscars won

gedecoreerd worden.

Tijd: 13.00 – 15.30 uur

Tijd: vanaf 22.00 uur

Tijd: 20.00 uur

Tijd: 19.30 - 22.30 uur

Locatie: Fotostudio Jan & Olaf

Locatie: Azotod

Locatie: Buurtcentrum De Schakel

Locatie: Rijksstraatweg 23

Kosten: gratis

Kosten: gratis

Kosten: €5

Kosten: € 30 met koffie/ thee en

Janenolaf.nl

azotod.nl

www.filmhuisvleuten.nl

wat lekkers

2 oktober

taarturia.nl 3 oktober

Zwangerschapszwemmen Fletiomare De Kwakel Den Hommel

do 20.30 – 21.15 uur di 19.00 – 19.45 uur woe 10.00 – 10.45 uur

5 oktober

Baby-Peuter-Kleuterzwemmen In Zwembad De Kwakel en Zwembad Fletiomare De Kwakel

Den Hommel

Fletiomare komt Foto Marieke uit Mill een aantal keer per jaar fotograferen tijdens het baby-peuter-kleuterzwemmen. In 2005 kwamen Maykel en Marieke van Foto Marieke op het idee om voor ouders/ verzorgers van kinderen met professionele apparatuur een spetterende herinnering te maken van het baby-peuter- kleuterzwemmen. "Wij hebben onze activiteit zoveel mogelijk aan de lessen aangepast. Dit heeft als groot voordeel dat de kinderen op de foto gezet worden zoals ze ook echt tijdens de lessen zijn" zegt Marieke van Foto Marieke. Na een flitsende start in januari 2006 zijn hun klanten steeds enthousiaster over de onderwater foto’s die zij maken. De reacties van ouders/ verzorgers zijn bijvoorbeeld: 'Nu kan ik goed zien hoe ons kind onderwater kijkt: hij/zij heeft de ogen open of dicht, de mond open of dicht en steekt een grappig tongetje uit.' “Het is geweldig om ouders/verzorgers zo blij te maken met een prachtige onderwater foto!” aldus Marieke.

ma 08.30 – 11.30 uur woe 08.30 – 11.30 uur

ma vrij za di za

09.15 – 11.30 uur 08.45 – 09.45 uur 08.45 – 11.00 uur

09.00 – 11.00 uur 08.30 – 10.30 uur

Ouder en babyzwemmen

Het is fantastisch om deze hoogtepunten in uw leven te vereeuwigen. Ook dat kan in het zwembad. Een aantal keer per jaar kunt u foto’s laten maken van uw zwangere buik of van uw kleine waterratje.

Fletiomare

do 18.30 – 19.30 uur

Overlevingszwemmen voor peuters Fletiomare

In Aquacenter Den Hommel maakt de instructrice Marjon Nieuwenhuize zelf

vrij 08.45 – 10.15 uur

De Kwakel

woe 09.30 – 10.15 uur za 12.30 – 13.15 uur

Den Hommel

ma 09.45 – 10.30 uur

Kinderkledingbeurs

Workshop: basistaart

Tijd: 20.30 uur

Leer de mensen achter het

Tijd: 09.30 – 11.30 uur

Tijdens deze workshop leert men

Locatie: Bierbrouwerij Maximus

twitteraccount kennen

Locatie: Kindercluster Voorn

de basistechnieken van het taart

Kosten: €4

Tijd: 19.00 uur

Kosten: gratis

decoreren

kinderkledingbeursleidscherijn.nl

Tijd: 19.30 - 22.30 uur

Info avond Persoonlijke

Locatie: Rijksstraatweg 23

Effectiviteit met Theta-Mind

Canon Masterclass

Kosten: € 35 met koffie/ thee en

Gebruik meer van je hersenen voor

De professionals van Canon leren je

wat lekkers

creatieve oplossingen.

de perfecte macro foto te maken.

taarturia.nl

Tijd: 20.00 - 21.00 uur

Den Hommel

Locatie: Het Glaslokaal

foto's van de dames die meedoen aan het zwangerschapszwemmen. Marjon is fulltime in het zwembad te vinden. Zij geeft les in diverse zwembaden in Utrecht en omgeving. Sinds 2001 is zij werkzaam bij Aquacenter Den Hommel. In de beginjaren gaf zij Aquarobics, Seniorenzwemmen,

Kosten: gratis 4 oktober

Wist u dat.. Mama Cafe

en dat kan ik ook!" en dat blijkt! Mensen zijn altijd tevreden over haar foto's. "Het geeft een prachtige sfeer, zo'n foto in het water met mooie verlichting en de kleuren blauw en wit" zegt Marjon. "Als mensen één keer foto's hebben laten maken tijdens hun eerste zwangerschap en ze zijn zwanger van de tweede, dan komen ze vaak weer terug" aldus Marjon. Alle dames die regelmatig deelnemen aan de les krijgen de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een fotoshoot van ca. 15 minuten in het water. "Het mooiste resultaat krijg je als mensen ongeveer 38 weken zwanger zijn" zegt Marjon. "En heb je een voorkeur voor een bepaalde houding, dan kun je dat aangeven. Maar het mooiste vind ik toch de foto's waarop aanstaande moeders liefdevol hun handen op hun buik leggen. En natuurlijk de groepsfoto's, waarop de buiken van groot naar klein op een rij gefotografeerd worden, prachtig!" aldus Marjon.

Voor de professionele fotograaf.

u bijna dagelijks kunt Gezellig ervaringen uit wisselen met

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

andere moeders en vragen stellen

Locatie: The Wall

zwangerschaps-/ baby-peuter-kleuteraan deskundigen. zwemmen in 3 baden?

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

di 15.30 – 16.30 uur

Watertherapie, Koffiezwemmen en Zwangerschapszwemmen. Zwangerschapszwemmen geeft zij nog altijd met veel plezier op woensdagochtend. "Ik blijf tot mijn 80e doorgaan" aldus Marjon. Naast zwemmen is fotografie een grote passie van haar. Op een gegeven moment zag zij in een ander bad dat er onderwater foto's gemaakt werden en zij dacht "dat wil ik ook

Kinderboekenmarkt

Aanmelden via oneness-codes.

thewallutrecht.nl

Tijd: 12.30 – 14.30 uur

com/theta-mind.html

Locatie: Parkrestaurant Anafora Kosten: gratis

mamacafeleidscherijn.nl

LINKborrel Oktoberfest

kosten: gratis

Tijd: 20.30 uur

Bredeschoolutrecht.nl

Kosten: €10

Info avond Strategieën bij Ontslag

Ongeveer 20 km skaten

Azotod.nl

Hoe kom ik tot een gunstige

Tijd: 09.45 – 13.00 uur

beëindigingsovereenkomst?

Locatie: verzamelen bij Anafora

Tijd: 20.00-21.00 uur

Kosten: €5, €13 inclusief lunch

Locatie SkyWalker Coaching,

skeetr.nl

Kleurwedstrijd 6 oktober

linkborrel.nl

Workshop voor vrouwen

Akkrumerraklaan 180

Barista Masterclass

die ooit een miskraam hadden

Kosten: gratis

Rabo Promsnacht

Leer de kunst van het koffie zetten

Tijd: 09.30 - 16.30 uur

Aanmelden via oneness-codes.

Tijd: 20.00 uur

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

meer info & aanmelden: www.

com/oneness-coaching.html

Locatie: Manege van Vulpen

Locatie: Doppio Utrecht

mirremaan.nl

Be Begin november was het feestje van Diede in Aquacenter Den Hommel.

Kosten: €19,50

zorgd. Het was heel erg leuk. De kinderen hebben super genoten en alles was top geregeld! Echt super en jullie hebben geen idee hoe blij jullie haar hebben gemaakt!”

thewallutrecht.nl

– mama van Diede

B&B/groepsaccommodatie is het hele jaar open

De Kwakel en Zwembad Fletiomare.

Orde op Zaken: adviespraktijk voor financiële oplossingen

Kosten: €15/€17,50 10 oktober

De Hunze 25 3448 XG Woerden 0348 43 46 43 joost@ordeopzaken.com www.ordeopzaken.com

Harmonieorkestvleuten.nl

Kinderen voor kinderen live in concert! 25 en 26 oktober Tijd: 15.00 uur en 19.00 uur Locatie: Vredenburg Leidsche Rijn Kosten: €24/€29 vredenburg.nl

7 oktober

Begin december en net in januari zijn ook de feestjes van Vera en Senna gevierd in Zwembad

Barista Masterclass

13 oktober

Cabaret Voltaire

Barista Masterclass

Leer de kunst van het koffie zetten

Filosofisch muziektheater

Leer de kunst van het koffie zetten

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Dag met familieopstellingen

Tijd: 20.30 uur

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Doppio Utrecht

Tijd: 09.30 - 16.30 uur

Locatie: Stadserf Roodnoot

Locatie: Doppio Utrecht

Kosten: €19,50

meer info & aanmelden: www.

Kosten: €9

Kosten: €19,50

thewallutrecht.nl

mirremaan.nl

roodnoot.nl

thewallutrecht.nl

Ook nu is er weer een kleur/plak/knutselwedstrijd, zie pagina 8 van deze krant. Maak er iets moois van! Je kunt jouw kunstwerk tot en met 14 februari 2013 inleveren bij het zwembad van je keuze.

30 | N.U.

Luxe ‘Boerenschuur’ met keuken: - vergadering - (kook) workshop - verjaardag - U heeft het idee, wij hebben de ruimte!

12 oktober Skatetocht

Locatie: Azotod

Locatie: Restaurant Zuiver Kosten: gratis (BBQ tegen betaling)

Locatie: Brede School Het Zand

Melodica in Roze

Voor meer informatie over onderwater fotografie kunt u terecht bij uw instructeur. Zie voor meer informatie over Foto Marieke ook www.fotomarieke.nl.

Tijd: 16.30 – 20.00 uur

Akkrumerraklaan 180 Kosten: gratis

“N “Namens Diede, haar negen vriendjes en vriendinnetjes en de ouders van de kinderen die me mee waren, wil ik jullie ontzettend bedanken voor de super dag die jullie Diede hebben be-

2 - Zwembadkrant Gemeente Utrecht, januari 2013

Van oktober tot april beschikbaar:

Locatie SkyWalker Coaching, 9 oktober

Kosten: gratis

In de zwembadkrant van september 2012 stond een kleurwedstrijd. Wij hebben een heleboel mo mooie inzendingen ontvangen. De allermooiste tekeningen waren van: Vera Schuurman, Die Diede Slaman en Senna Klunder. Zij wonnen met hun tekening een geheel verzorgd kinderfee feestje met 10 vriendinnetjes/vriendjes in het zwembad.

Kleuterzwemmen

ook voor kleine familie- of vrienden groepen (max. 16 personen)

Pubquiz Tweetup Leidsche Rijn

Een prachtige blijvende herinnering! U bent zwanger of u hebt al een prachtig kindje op de wereld gezet? In deze fase van uw leven is het heerlijk om te zwemmen. Als u zwanger bent, heeft u in het water toch het gevoel dat u gewichtloos bent. Het bewegen in het water werkt ontspannend en rustgevend. U kunt het zwemmen volhouden tot vlak voor dat u moet bevallen. En dan bent u bevallen van een langverwacht kindje! Als uw kindje 8 weken is, kunt u al samen met uw kind meedoen aan het baby-peuter-kleuterzwemmen. Een leuk moment samen met uw kind. Samen spetteren en spelletjes doen in het water. U zult merken dat uw kind zich al gauw vertrouwd voelt met het water. Als u regelmatig komt zwemmen, dan kunt u uw kind vroeg voorbereiden op 'het echte leren zwemmen'.

8 oktober

Boertel/***Bed&Breakfast

N.U. | 31


AGENDA

15 oktober Workshop: basistaart

codes.com/theta-mind.html

taarturia.nl

18 oktober

Avvn.nl Diner Dansant

26 oktober

Tijdens deze workshop leert

Tel. (030) 296 66 66

barbarauitvaart.nl

Egginklaan 51 Utrecht

Nieuwe Vaart 5 Vleuten

men de basistechnieken van

Mama Cafe

Halloween workshop

Locatie: Anafora

het taart decoreren

Gezellig ervaringen uit

Kinderen kunnen een

Kosten: €15

Tijd: 19.30 - 22.30 uur

wisselen met andere moeders

pompoen omtoveren tot

anafora.nl

Locatie: Rijksstraatweg 23

en vragen stellen aan

een mooie, grappige of

Kosten: € 35 met koffie/ thee

deskundigen.

griezelige lantaarn

en wat lekkers

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

taarturia.nl

Locatie: Parkrestaurant

Locatie: AVVN

Anafora

Kosten: €5

16 oktober

organiseert Het Spoorwegmuseum voor de tweede keer een leuke themaweek rond Chuggington.

Koop je entreekaarten online via

www.spoorwegmuseum.nl Het Spoorwegmuseum – Maliebaanstation – Utrecht

20 oktober

Locatie: Brede School Het Zand

Urbanus zelf!

Kosten: gratis

Zanger en komiek

maaikerijnsburger.nl

Tijd: 20.15 uur Locatie: Vredenburg LR

17 oktober

Kom spelen met Brewster, Wilson en Koko, laat je schminken of doe mee aan de Chuggington speurtocht.

taarturia.nl 28 oktober 29 oktober Workshop: basistaart Tijdens deze

Caro Emerald

workshop leert men de

Tijd: 20.15 uur

basistechnieken van het

Kosten: €32,50

Bezoek het

taart decoreren

Locatie: Vredenburg LR

observatorium!

Tijd: 19.30 - 22.30 uur

Vredenburg.nl

27 oktober

Kosten: €30 vredenburg.nl

Schrijversdiner met als gasten de

21 oktober

Vinexschrijvers Tijd: vanaf 18.30 uur

Workshop: designertastaart

Locatie: Anafora

Tijdens deze workshop snijdt

Kosten: €34,50

u uw taart in tas vorm, de

(3-gangendiner)

tas wordt bekleed met een

anafora.nl

designerprint en gedecoreerd.

Deze startende ondernemers stellen zich graag voor

Workshop: suikerbloemen

Locatie: Rijksstraatweg 23

grote orchidee

Kosten: € 45 met koffie/ thee

Tijd: 19.30 - 22.30 uur

en wat lekkers

Locatie: Rijksstraatweg 23

taarturia.nl

taarturia.nl

Tijd: 20.00 uur Locatie: Buurtcentrum De

Info avond Persoonlijke

Schakel

Effectiviteit met Theta-Mind

Kosten: €5

Gebruik meer van je hersenen

www.filmhuisvleuten.nl

voor creatieve oplossingen. Tijd: 20.00 - 21.00 uur

Kinderworkshop: taart

Locatie SkyWalker Coaching,

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Akkrumerraklaan 180

Locatie: Rijksstraatweg 23

Kosten: gratis

Kosten: €17,50 met drinken

Aanmelden via oneness-

en wat lekkers

training kunnen we er samen voor zorgen dat je je oude figuur weer terug krijgt!

Irma Ruitenberg en Emmy Geerts hebben in januari 2012 de deuren van hun praktijk Spelkracht geopend. Met jarenlange ervaring in het onderwijs werd het tijd voor een nieuwe stap en volgden ze beiden de opleiding tot client-centered speltherapeut.

Spelkracht

Bioscoop: Jagten

“Fitness vereist veel discipline en doorzettingsvermogen. Je hebt geen teamgenoten die je er doorheen slepen, je moet het zelf doen. Ik wilde me graag verdiepen in fitness en personal training en besloot een Amerikaanse opleiding te gaan volgen tot internationaal erkend personal trainer. Met dit diploma op zak ben ik in Nederland gaan werken in sportscholen en nu is het tijd voor de volgende stap: mijn eigen bedrijf. Ik kan nu mijn filosofie toepassen en ik vind het heerlijk om mensen 1 op 1 te begeleiden en te zien groeien. Ben je zwanger geweest?... Met behulp van een goed opgebouwde

Privé diner, walking diner of luxe borrel, het kan allemaal! Dó! Dinners & Dining is

Kosten: € 35 met koffie/ thee en wat lekkers

Lilian Leenen is al van jongs af aan bezig met sport. Handbal, volleybal, badminton, tennis, jazzballet, aerobics en fitness. In dat laatste bleek voor Lilian de ultieme uitdaging te zitten en daar is ze mee verder gegaan.

Encore Personal Training | Akkrumeraklaan 88 | 3544 TS Utrecht | 06 42 69 25 42 www.encorepersonaltraining.nl | lilian@encorepersonaltraining.

Tijd: 19.30 - 22.30 uur

32 | N.U.

thee en wat lekkers

mamacafeleidscherijn.nl Tijd: 20.00-21.30 uur

In de herfstvakantie, van

Kosten: € 35 met koffie/

Kosten: gratis

Kosten: gratis

Proefles: Zwangles

19 t/m 27 oktober 2013,

Locatie: Rijksstraatweg 23

Locatie: Maximapark Tijd: 14.30 – 17.00 uur

Personal Training

Omdat ieder persoon bijzonder is...

Tijd: 12.00 – 17.00 uur

“Spelen is voor kinderen een manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen brengen, kunnen ze vaak wel in hun spel laten zien,” leggen Irma en Emmy uit. Speltherapie is in het bijzonder geschikt voor kinderen in de basisschool leeftijd, die (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling. De reden dat kinderen (even) niet lekker in hun vel zitten, kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een scheiding, verlegen zijn, moeite hebben in het contact met andere kinderen of wanneer ze iets ingrijpends hebben meegemaakt. “Wij zijn er van overtuigd dat kinderen zelf de kwaliteit hebben om zich te ontwikkelen, maar soms een steuntje in de rug nodig hebben om verder te kunnen groeien wanneer dit niet vanzelf gaat.” Spelkracht | Middenburcht 116, 1e etage 3453 MT Vleuten |

Irma 06 111 26 723 | Emmy 06 431 12 637 | info@spelkracht.nl | www.spelkracht.nl


oc centrum LR Leidsche Rijn orthopedagogisch

periode van avonden strijd en tekort aan nachtrust voor alle partijen, leek dit de enige oplossing. Het gezin kon zo in ieder geval weer slapen. Maar hoe krijg je deze situatie weer teruggedraaid? De vader, zelf kinderpsychiater van beroep, was door zijn gereedschap en lange adem heen. Zijn dochter had ‘gewonnen’. Hoe kreeg hij de regie nu weer terug?

tijdens je Sporten schap: zwanger m bij blee geen pro

Curves Vleuterweide Bij Curves train je in 30 minuten iedere belangrijke spiergroep. Deze, bewezen succesvolle, workout is speciaal ontwikkeld en alleen toegankelijk voor vrouwen. En ook als zwangere vrouw kun je hier tot laat in je zwangerschap prima terecht. Curves Vleuterweide bood Lianne, 21 weken zwanger, een maand lang gratis sporten aan en wij waren benieuwd naar haar ervaringen. “Het voordeel van trainen bij Curves is dat je zelf bepaalt hoe zwaar het is”, legt Judith, werkzaam bij Curves Vleuterweide uit. “Hoe meer weerstand je biedt, hoe meer weerstand je van het apparaat terug krijgt. Je bepaalt dus je eigen trainingsintensiviteit. Wanneer je een dag wat minder energie hebt, train je wat minder hard, maar doorloop je toch alle belangrijke oefeningen.” Alternatieve oefeningen “Voor mijn zwangerschap deed ik veel aan hardlopen en cross training. Aan het begin van mijn zwangerschap was ik vaak moe en kon ik het niet opbrengen te gaan sporten,” vertelt Lianne. “Inmiddels heb ik weer genoeg energie, maar is hardlopen niet meer aan de orde. Curves is echt een perfecte vervanging! Ik blijf toch in beweging, kan zelf bepalen hoe hard ik wil trainen en ik krijg een op maat gemaakt schema. Zo heb ik last van

mijn bekken en onderrug, dus hiervoor krijg ik alternatieve oefeningen.” Persoonlijke begeleiding “Wij hechten veel waarde aan de persoonlijke begeleiding”, licht Judith toe. “Iedereen is anders en heeft ook een andere trainingsmethode nodig. Daarom vindt er altijd eerst een intakegespek plaats en lopen we de eerste drie daaropvolgende trainingen mee om de apparaten goed uit te leggen en vragen te beantwoorden. Daarna mogen de dames zelf aan de slag en evalueren we maandelijks.” Ook de sfeer bij Curves Vleuterweide spreekt Lianne zeer aan: “Het is gemoedelijk, er lopen geen uitslovers rond en ik kan me voorstellen dat wanneer ik dadelijk echt met een hele dikke buik rond loop, ik me hier prima op mijn gemak voel.” Nieuwsgierig geworden? Bel vandaag nog of kom langs voor een uitleg van onze programma’s. Curves Vleuterweide Burchtpoort 2 3452 MD Vleuten www.curvesvleuterweide.nl 030 - 276 65 31

Slaap kindje slaap… “Mam wil je nog één verhaaltje voorlezen?” “Nee, je gaat nu slapen.” “Waarom? “ “ Omdat ik het zeg.” “ Dan moet je dat niet zeggen” Wie kent ze niet? De onverwachte, eigenwijze en vaak ook ontzettend grappige reacties die peuters en kleuters kunnen maken. Zonder erbij na te denken komen ze met de meest verrassende uitspraken en creatieve oplossingen. Het is een gave die kinderen meer lijken te bezitten dan wij als volwassenen. Een gave die zij ook bezitten, is het op de proef stellen van de grenzen en het geduld van hun ouders. Peuters en kleuters kunnen namelijk heel volhardend zijn. Dit vraagt een lange adem van ouders, soms een hele lange adem… Ongeveer een maand terug belde een vader mij op. Hij wilde samen met zijn vrouw graag eens langs komen om de slaapproblemen van hun dochtertje (5) te bespreken. Tijdens het kennismakingsgesprek gaf hij aan dat hij al weken niet meer naast zijn vrouw, maar naast zijn dochter op een matras op de grond sliep. Na een lange

Soms is het fijn als er even met je meegekeken wordt. Elke ouder heeft een kist vol opvoedgereedschap. Het is daarbij wel eens zoeken naar het juiste gereedschap in een bepaalde situatie. Het mooie aan gedrag is dat het te sturen is, zeker bij kinderen. Geen enkele opvoedsituatie is onomkeerbaar, hoe uitzichtloos de situatie soms ook lijkt. In mijn praktijk zie ik vaak ouders van kinderen in deze leeftijd. Zij nemen contact op om even op weg geholpen te worden. Vaak kunnen ouders na één of twee gesprekken al weer verder. We maken samen een plan en ik coach ouders hierdoor heen. Ook de vader die ik hierboven beschreef, kon uiteindelijk weer in zijn eigen bed slapen. Het was een week hard werken maar het is gelukt! Het gezin slaapt weer, ieder in zijn eigen bed. En dat is uiteindelijk het beste. Niet alleen voor de ouders, maar óók voor hun dochter. Mariska Stam Orthopedagoge bij OC Leidsche Rijn

OC Leidsche Rijn Langerakbaan 157 3544 PE Utrecht 030-271 88 08 www.ocleidscherijn.nl info@ocleidscherijn.nl


fam. van de broek

Technische gegevens Peugeot 107 Kleur: Wit Motor: 1.0 12v Aantal PK: 68 Extra’s: Airconditioning, 5 drs

Tekst: Fleur van de Velde

Mevrouw en meneer van de Broek besloten op eerste Pinksterdag te gaan kijken voor een nieuwe auto en kwamen zo uit bij Peugeotdealer Nefkens Utrecht. Na een paar koppen koffie, liepen ze de deur uit en hadden ze een nieuwe Peugeot 107 gekocht.

“Het waren behoorlijk veel koppen koffie” vertelt mevrouw van de Broek. “We gingen naar binnen bij Nefkens en meteen was er een klik met verkoopadviseur Marvin van der Schilden. Hij nam echt de tijd voor ons. We hebben het uiteraard gehad over de inruilwaarde van onze oude auto en de voordelen van een nieuwe auto, maar het ging ook over onze hond die mee was gekomen en over koetjes en kalfjes.” Orienteren “Toen we op Pinksterzondag van huis weg reden, hadden we geen voorkeur voor een auto. Geen dealer in gedachte, geen merk, we stonden open voor alles. De belangrijkste eis voor ons was dat het een zuinige auto moest zijn. We wilden onze oude Opel Astra inruilen omdat deze toch wat duur werd. Vooral op de korte afstanden gebruikte hij veel benzine. Juist omdat we met deze auto veel kleine stukjes rijden, alleen voor prive gebruik, waren we toe aan iets nieuws. Al snel maakte Marvin ons duidelijk dat de Peugeot 107 dan een heel goede optie is, en we zijn het nog steeds met hem eens!” 1 op 18 “De Peugeot 107 rijdt 1 op 18 en is dus een stuk zuiniger dan onze vorige auto. Daarnaast betalen we tot januari 2014 ook geen wegenbelasting. Belangrijke voordelen, maar ook het feit dat we ons zo op ons gemak voelden bij Nefkens heeft een belangrijke rol gespeeld. De goede service was er tot het aller laatste moment, want wat voelden we ons speciaal toen we zagen dat onze auto in een aparte ruimte en mooi bedekt onder een doek stond opgesteld.”

Nefkens Utrecht, de Peugeot dealer van Midden Nederland Meijewetering 19 36 | N.U.

l 3543 AA Utrecht l T: (030)2414243 l info@nefkens-utrecht.nl

Uit liefde voor het liefste

DE AUTO VAN...

088-4300430 www.delekbrug.nl info@delekbrug.nl Twitter @delekbrug Tekst: Fleur van de Velde Slechst 2% van alle verloskundigen in Nederland is man. Aucke Lycklama a Nijeholt is één van die mannelijke verloskundigen en N.U. sprak met hem over het mooiste beroep dat er is. “Voor sommige is het wennen om een man voor zich te hebben. Wanneer ik dan binnen kom lopen, kijken ze je toch een beetje raar aan, een man als verloskundige, dat hadden ze niet verwacht. Toch komt het eigenlijk nooit voor dat vrouwen niet door mij behandeld willen worden. Wel heb ik het gevoel dat ik me meer moet bewijzen dan mijn vrouwelijke collega’s. Ik moet de twijfel over het feit dat ik een man ben heel snel zien weg te nemen.”

‘‘Ik denk dat ik als man de dingen wat luchtiger kan maken en veel ‘problemen’ met humor op los.’’ Magisch “Ik ben lange tijd verpleegkundige geweest en heb zeven jaar geleden mijn opleiding tot verloskundige afgerond. Het is geweldig om het hele proces, van de eerste echo tot aan de bevalling, te volgen. Ik vind het het mooiste beroep dat er

Verloskundigepraktijk De Lekbrug is ooit gestart in Nieuwegein en Vianen, vandaar de naam De Lekbrug. Inmiddels zitten ze ook al een hele tijd in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn. De naam staat dan ook voor meer: Liefde, Ervaring, Kennis, Begeleiding, Respect, Uniek en Geboorte zijn de kernwoorden. Door onze liefde voor de verloskunde te combineren met ervaring en kennis, begeleiden wij iedereen op een respectvolle en unieke manier tijdens zwangerschap, geboorte en kraamtijd.

is. Nog steeds, bij elke geboorte, is er dat magische gevoel.” Bekende Leidsche Rijner “Rustig in de Albert Heijn boodschappen doen kan niet. Inmiddels heb ik zoveel vrouwen uit de omgeving geholpen tijdens de bevalling, dat ik altijd wel iemand tegen kom met wie ik een praatje maak. Heel gezellig hoor!” Babydokter “Dat veel mensen het gek vinden dat ik als man verloskundige ben, verbaast me wel. Ik ben gewoon een arts gespecialiseerd in bevallingen. Op straat hoor ik ook vaak dat kinderen mij de babydokter noemen, dat vind ik wel een mooie naam. Beter dan vroedvrouw…” De Lekbrug “In onze praktijk de Lekbrug hebben we een goede mix tussen veel ervaring en jonge mensen. We zijn met zijn vijven en dat zijn ook de vijf waar je als vrouw mee te maken krijgt. Geen invallers of hulpkrachten, deze vijf doen het. Ik denk dat ik als man de dingen wat luchtiger kan maken en veel ‘problemen’ met humor op los. Ook ben ik directer dan mijn vrouwelijke collega’s en dat is soms wel eens goed.”


COLUMN

Internetveiling Internetveiling

Waar laat je ze?

Drie kinderen en auto’s. Het is een van de hedendaagse problemen. Van te voren dacht ik dat wij het makkelijk zouden redden met onze Ford Focus Station. Maar waar ik vroeger met mijn broertje, mijn stiefbroertje en stiefzusje samen op de achterbank van een Renault 5 zat, hebben we tegenwoordig al een ruimte probleem met drie kleine kinderen. Ieder kind moet in zijn eigen kooiconstructie in de auto. Als gevaarlijke criminelen moeten ze vastgeketend aan de achterbank. En niet eens voor hun eigen veiligheid, maar voor de veiligheid van de bestuurder. Losse kinderen gaan namelijk op verkenningstocht. Voorin het handschoenenkastje lagen toch snoepjes? Achter in de kofferbak had ik toch ergens een autootje laten vallen? Hey papa, raad eens wie er nu zijn handen voor je ogen doet? Wat gebeurt er als ik nu aan de handrem trek? Dus vastzetten die kleine doerakken. Hoe kleiner het kind, des te groter de stoel. Hoe groter het kind, hoe minder zijn ruimte op de achterbank. Het oudste kind zit standaard in het midden. Waarom? Dat is praktisch. De oudste

kan makkelijk zelf in zijn stoel klimmen en met een beetje geluk ook zelf zijn gordel vastmaken. Dat scheelt je weer een halve hernia voor papa. Een Maxi-Cosi op de middelste stoel tillen en proberen in een gordel te knopen is namelijk niet te doen. De oudste mag zich dus met zijn schouder klem zetten achter de stoel van de middelste en zijn andere been onder de MaxiCosi frommelen. Maar als ik nog even door mag gaan over auto’s? Ja volgende maand is het weer een vrouwencolumn. Ik heb nu mijn zinnen gezet op de Ford S-max. Prachtige auto met drie ruime stoelen achterin en dus voldoende ruimte. Helaas werk ik bij het enige ICT bedrijf die geen leaseauto’s verzorgt. Mocht een autodealer dit lezen en zich geroepen voelen om mij te sponsoren, dan ben ik best bereid om een leuk stukje te schrijven voor het personeelsblad. Waarschijnlijk zal het voorlopig nog wel even proppen worden in de auto. Of we kiezen bij een volgend familie bezoekje één van de volgende opties: dak-koffer, oudste-zoon-zelf-met-de-trein of papa-blijft-wel-thuis-op-de-bank-zitten. Ik denk dat ik dan wel weet wat ik kies..

Over Tobie Tobie (38) woont sinds 2006 in Leidsche Rijn, is getrouwd en vader van drie zoons. Voor N.U. schrijft hij maandelijks een column over het leven als vader in Leidsche Rijn. Volg Tobie ook via twitter: @TobieReest

38 | N.U.

Nieuwe collectie van Dutch Heroes en Dirkje nu verkrijgbaar bij Kleine Baasjes. In Leidsche Rijn bezorgen wij de bestelling gratis en persoonlijk. kleinebaasjes.nl / kleinebaasjes.wordpress.com

Omdat ieder kind de beste kinderopvang verdient www.kdvjansenenjansen.nl 030- 299 51 00

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | 030 2232022

Vloervoordeel B.V. Strijkviertel 46 3454 PN de Meern 030 6664569 www.vloervoordeel.nl info@vloervoordeel.nl


Ons ziekenhuis is er ook voor ú

• • • •

medisch specialistische zorg (poli-)klinische zorg dagbehandeling spoedeisende hulp

• •

poliklinieken in Leidsche Rijn, Mijdrecht en Woerden T 0348 42 78 80 www.zuwehofpoort.nl

N.U. magazine oktober  

De buurtglossy van Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn

Advertisement