a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 72

NYT FRA REGIONERNE

Fem initiativer i pykiatrien nomineret til sundhedspris

Mange børn overlever leukæmi 94 procent af de børn, der rammes af leukæmi i Danmark, er stadig i live efter fem år. Dermed er overlevelsen herhjemme den næsthøjeste, viser en stor international sammenligning, som OECD har offentliggjort. ”Det er altid tragisk at få en kræftdiagnose, særligt når det gælder børn. Derfor glæder det mig, at overlevelsen for børn med leukæmi er i top. Der er især sket store fremskridt på kræftområdet med kræftpakker og frister for behandlingen. Også specialiseringer på hospitalerne har betydet en stor positiv fremgang de seneste mange år,” siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner. Ifølge rapporten fra OECD, ”Health at a Glance, 2019” ligger Danmark på en andenplads, kun overgået af Finland, mens overlevelsen blandt svenske, norske og en stribe andre landes børn med leukæmi er dårligere.

De nominerede til Årets Borgerinddragende Initiativ 2020 er nu fundet. De fem nominerede er alle initiativer, der i særlig høj grad inddrager patienter eller pårørende aktivt i behandlingen eller giver dem gode, relevante værktøjer til at leve med deres psykiske sygdom. Det er nu op til et panel af patienter at udpege den endelige vinder. De nominerede til prisen er: ”Børnekurser i Region Hovedstaden Psykiatri” og ”Skole på Tværs” (begge fra Region Hovedstaden), ”MED ikke FOR: Samskabelse af borgerens sundhedsvæsen med Peerboard” og ”PRO-psykiatri: Brug af patientrapporterede oplysninger i daglig klinik og til forbedring af den patientoplevede kvalitet” (begge fra Region Nordjylland) samt ”SAFE-app: En hjælp til mennesker, der selvskader” (Region Sjælland).

Hjælp til demente på vej

Nordisk alkoholrekord 9 liter ren alkohol årligt. Så meget drikker en gennemsnitlig dansker over 15 år, og det er væsentligt mere end befolkningerne i det øvrige Norden. Det viser den nye sammenligning i OECD-rapporten ”Health at a Glance, 2019”. Nok er forbruget herhjemme faldet fra 12 til 9 liter i gennemsnit pr. år i løbet af en 10-årig periode, men et forbrug på 9 liter er stadig nordisk rekord. ”Vi ved, at en usund alkohol-kultur grundlægges i ungdommen, og at et stort forbrug kan give alvorlige skader i forbindelse med ulykker, og på sigt også sygdom og tidlig død. Derfor går vi ind for en minimumspris pr. genstand og et forbud mod at sælge for eksempel øl og vin til de 16-17-årige,” siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Karin Friis Bach.

For mennesker med demens kan et sygehusbesøg være udfordrende. Det er svært at huske aftaler, forstå sammenhængen mellem undersøgelse og behandling, forklare egne symptomer og af kode kommunikationen - og det kræver særlige hensyn for at sikre en behandling af høj kvalitet. Som led i National Demenshandlingsplan 2025 er der nu udviklet et koncept for demensvenlige sygehuse. Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, udtaler: ”Det er vigtigt, at vi støtter de patienter, der har behov for det og målretter deres forløb. Det vil bidrage til mere lighed i sundhed. De nye erfaringer er spændende og kan inspirere det videre arbejde med at sikre et trygt og godt hospitalsmiljø for mennesker med demens.”

TEKST: EMMA LINDEGAARD, DANSKE REGIONER

ET SUNDT SAMARBEJDE

Disse sider er skrevet af Danske Regioner og bringes i magasinet Sundhed. Danske Regioner repræsenterer de fem danske regioner og deres interesser nationalt og internationalt. Følg Regionernes arbejde med at udvikle sundhedsvæsenet på Facebook.com/DanskeRegioner og hjemmesiden regioner.dk.

72 |

MAGASINET SUNDHED

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhes | Marts 2020  

Sundhes | Marts 2020