a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 15

Lider du af type-2 diabetes, kan du have en øget risiko for at få hjerte- og nyreproblemer.

Ved type 2-diabetes betyder DK-5087-07-11-19-DK

opmærksomhed og handling alt

Spørg din læge om din diabetes-behandling

og hvad der kan gøres for at sænke risikoen for evt. følgesygdomme i hjerte og nyrer. 640101245 AZ nonbranded AD 208x140+3mm K1.indd 1

13/02/2020 12.48

Genoptræning efter en hjerneskade, længere tids sygdom, en operation, en skade eller ubalance i bevægeapparatet Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i patientens aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i patientens interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet. Rehabiliteringen skal byde på oplevelser, skubbe grænser – og det skal være sjovt. Nogle patienter modtager vi direkte fra sygehus, mens andre kommer nogle år efter skaden. Vi kan gøre en stor forskel i begge tilfælde.

7682 3333 visitationen@vejlefjord.dk Sanatorievej 27b, 7140 Stouby www.vejlefjord.dk

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhes | Marts 2020  

Sundhes | Marts 2020