{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 46

FÆLLESSKAB

SLADRER DU PÅ DEN GODE MÅDE? Føler du en trang til at sladre eller til at høre hvad andre mennesker sladrer om? Her kan du læse, hvorfor sladder er centralt for mennesket og du får tips til at sladre på en positiv måde. TEKST: JAKOB THOMAS

”Det at dele informationer om hinanden er en del af det at være menneske,” siger professor Frank McAndrew fra Knox College, Illinois. ”Alle mennesker sladrer,” påpeger han. ”Sladder er en adfærd, vi har arvet fra vores forfædre langt tilbage.” For at kunne overleve og videreføre sine gener har det altid været nødvendigt at kende til mennesker omkring os. Hvem havde magtfulde venner, hvem klarede sig dårligt, hvem sov med hvem og hvem ville stikke en dolk i dig? Så hvis man ikke interesserede sig for sladder, var man uheldigt stillet: ”Mennesker, der ikke interesserede sig for sladder, var dårlige til at skabe og bevare venskaber og alliancer. Så hvis man ikke var interesseret i den slags,

46 |

MAGASINET SUNDHED

forsvandt man ud af samfundet,” forklarer professoren.

NEGATIV KLANG Ordet ”sladder” har en negativ klang: når man sætter hinanden i dårligt lys eller deler informationer bag hinandens ryg. Det forbindes ofte med kulørte nyheder og simpel underholdning. Men forskere fra Knox College og University of California viser med et nyt studie, at sladder har flere nuancer og forskellige formål. 467 voksne bar en båndoptager i op til fem dage, som optog, hvad de sagde. Forskerne lyttede til optagelserne og analyserede alting, der kunne klassificeres som sladder.

Ved sladder forstod de enhver snak om nogen, som ikke var til stede i samtalen. Forskerne inddelte deltagernes sladder i positiv, negativ og neutral ud fra en skala. Tallene viste, at næsten alle 467 deltagere sladrede. Blot 34 af deltagerne sladrede ikke. 75 procent af den sladder, der blev optaget, blev klassificeret som neutral - altså hverken positiv eller negativ.

POSITIV SLADDER Studiet afliver en myte om kvinders sladder. Godt nok sladrer kvinder samlet set mere end mænd - men kvinders sladder er som regel neutral. Mænd og kvinder sladrer således omtrent lige meget, når man ser på positiv og ne-

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020