Magasinet VESTKYSTEN 03.21

Page 42

ODDEREN - en succeshistorie i naturen

FOTO: MIKKEL JÉZÉQUEL . TEKST: KAMILLA HUSTED BENDTSEN, ALOPEX MEDIA

ODDEREN HAR VÆRET TÆT PÅ AT UDDØ I DANMARK, MEN TAKKET VÆRE EN MÅLRETTET INDSATS TRIVES DYRET NU IGEN. ISÆR I JYLLAND ER DER NU MANGE ODDERE, OG DEN NORD - OG VESTJYSKE NATUR ER SÆRLIGT GODT 'ODDERLAND'. Ved Vest Stadil Fjord står en lille, sortmalet hytte med stråtag. Det må vel nærmest betegnes som et klenodie, for den hører en svunden tid til og er nu indrettet som et lille museum. Hytten tilhørte overjæger Jens Bjerg Thomsen, der var født i Hee i år 1900 og blev leder af jagtskolen på Kalø, men han blev især kendt for sine film og fortællinger om naturen ved Vest Stadil Fjord. I hytten hænger en række grynede, sort-hvide fotografier fra dengang, Jens Bjerg Thomsen gik på jagt her. Billede nummer 5 og 6 hedder: "Jens Bjerg i oddersporet" og "Jens Bjerg med odder", og man ser en yngre Jens Bjerg Thomsen holde en slap odder op foran sig. Sådan et syn vil man næppe se i dag blandt danske jægere, for odderen er i dag totalfredet, men tidli-

42

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 2 | OKTOBER 2021

gere var den et populært byttedyr, særligt skindet var eftertragtet. Faktisk kom jægernes nedlagte oddere til at spille en vigtig rolle for en undersøgelse, der blev det første opråb om, at en katastrofe sandsynligvis var på vej for den danske odderbestand.

EN UHYGGELIG PRÆCIS SPÅDOM Der har levet oddere i Danmark siden stenalderen for over 9000 år siden. Den er tilpasset et liv i og ved vandet. Den er fremme om natten, når det er mørkt. Om dagen hviler den sig i sin hule, som den laver ind i bredden af et vandløb, å, sø eller lignende. Det er vigtigt for den, at der er godt med vegetation, som den kan skjule sig i. Alt dette gør, at det er meget sjældent, man ser en odder, og det gør det svært at tage ud og observere dem - for eksempel hvis man ville tælle dem for at

finde ud af, hvor mange oddere, der findes, og hvor den findes. Det ville Annelise Jensen, der i 1964 skrev opgave om odderen og dens levevis hos Vildtbiologisk Station på Kalø. Hun udgav på baggrund af opgaven hæftet: "Odderen i Danmark", som er blevet et vigtigt grundmateriale om dyret. Annelise Jensen begynder med at konkludere, at det netop er umuligt at tage ud på klassisk vis og observere odderen i naturen, og derfor appellerer hun til alle danske jægere, der har angivet at have nedlagt oddere om at indsende informationer om de nedlagte dyr i fire jagtsæsoner fra 1956-1960. I alt 473 døde dyr får hun indsendt beretninger om; hvor de er skudt, i hvilket miljø og andre detaljer. Hun får også indsamlet flere af de nedlagte oddere fysisk. Dette materiale gør hende i stand til at skrive om oddernes udbredelse og levevis i Danmark. Hun konkluderer blandt andet: "Efter det foreliggende materiale ser Ringkjøbing Fjords sydlige del samt Skjernå-systemet ud til at være vor fornemmeste odderlokalitet".