Page 4

NY HAVN SKAL TEKST: ERIK POULSEN FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

SKÆRME OG ÅBNE

4

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2017

ARBEJDET MED LEMVIGS NYE ØSTHAVN ER SAT I GANG. EN FORLÆNGELSE AF HØJVANDSMUREN SKAL BESKYTTE MOD OVERSVØMMELSER, MEN ELLERS ER FORMÅLET AT ÅBNE HAVNEN FOR NYE AKTIVITETER

Lige inden for indgangen til teknik- og miljøafdelingen på rådhuset i Lemvig hænger et gammelt, sorthvidt luftfoto over Lemvig Havn. Det viser blandt andet en aktiv industrihavn, hvor Brdr. Skous Tømmerhandel og Lemvig Kul Kompagni fylder godt på havnearealerne mod øst. Begge virksomheder har for længst forladt kajkanten, hvorfra der dengang blev fragtet masser af varer med skib til og fra Lemvig. Der er fortsat erhvervsaktiviteter på østhavnen, men behovet for at få fragtskibe ind i den dybe del af Lemvig Havn er i dag ganske anderledes. Samtidigt har de seneste års storme og oversvømmelser i Lemvig understreget, at der også er brug for at indrette den del af havnen til klimaforandringerne. På rådhuskontoret hos plan- og projektleder Mariane Vistisen Lindskov er væggene derfor dækket af store plancher og illustrationer, der viser fremtidens østhavn. Ideerne udmønter den samlede havneplan, som Lemvig Byråd igangsatte i 2010 og som allerede er realiseret i den centrale del af havn. Blandt andet med den prisbelønnede højvandsværn Le Mur fra 2012, der holder Limfjorden ude af midtbyens gader, men også har skabt et nyt og attraktivt bymiljø, som åbner havnen for borgere og gæster.

MAGASINET VESTKYSTEN - 0417  

Historier om livet langs vestkysten