Page 22

ULVEHVALPE

ULVEHVALP HELT TÆT PÅ VILDTKAMERA IBEGYNDELSEN AF AUGUST. FOTO: ULVETRACKING.DK

årgang 1

DANMARKS FØRSTE, OFFICIELLE ULVEHVALPE KOM TIL VERDEN I STRÅSØ PLANTAGE VED ULFBORG I FORÅRET. TILSTEDEVÆRELSEN AF ET ULVEKOBBEL I DET VESTJYSKE HAR REJST NYE ULVE-SPØRGSMÅL.

TEKST: ERIK POULSEN . FOTO: ULVETRACKING.DK, STORÅLAM, ANONYME OG ERIK POULSEN

2017 skriver sig ind i Danmarkshistorien som det første år, hvor der var officielt var ynglende ulve i Danmark efter 200 års fravær af Europas næststørste rovdyr i det danske landskab. Otte hvalpe blev i maj født i en ulvegrav i Stråsø Plantage ved Ulfborg og har siden været genstand for storÅopmærksomhed. Både i lokalområdet, medierne KLARogPFolketinget, hvor hvalpene har gentændt debatten YTkonsekvenserne af ulvens tilstedeværelse. Blandt ET Nom andet fordi hverken borgere, husdyrholdere, politikere og myndigheder har praktiske erfaringer med ulv. Magasinet Vestkysten har samlet en række af de spørgsmål, som de nye ulve rejser. Gennem svarene

N Y S E T NAT

IA O T EN T BODIL SYNSP PÅ IT KLAR D F A E KAALUND T T EL S ET NYT UDNY

”SELVPORTRÆT MED VITAMINCREME, 1974”

(1930 00-%2016)

ræcise mest p las. edets eg r mark ine nye brill ve la er til d ® Scann irekte DNEye fører dem d k oc enst og over ”Med sanserne ne nye Rod Vores er af dine øj : får du måling i behold” tande nsafs er sy E L På A L ere kontrast ndtryk si • Skarp aturlige syn n Udstillingsperiode • Mere synsfelter e • Størr nattesyn fra 9. november 17 • Bedre

1

forsøger vi her at give et overblik over, hvad vi i Vestjylland på nuværende tidspunkt ved om ulvene.

HVOR MANGE ULVE ER DER? I hvert fald ti i den vestjyske ulvezone, der primært udgøres af de store plantager omkring Ulfborg. Afgrænset mod nord af Vemb og Idom – og mod syd af Tim og Grønbjerg. Inden for zonen er der fundet spor af to voksne ulve, der også er set hyppigt sammen eller hver for sig siden efteråret 2016. De er forældre til otte hvalpe, der første gang blev videofilmet samlet i selskab med en voksen ulv af en lokal jæger den 2. juli.

NATTESYN

LE

til 29. april 18

Foto: Kit Weiss

lse af udnytte 100% d og få Kom in otentiale. sp dit syn

22

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2017

Museet for Religiøs Kunst

mfrk.dk

Vores nye Rodenstock DNEye Scanner laver markedets mest præcise målinger af dine øjne og overfører dem direkte til dine nye brilleglas. På ALLE synsafstande får du: • Skarpere kontraster • Mere naturlige synsindtryk • Større synsfelter • Bedre nattesyn Kom ind og få 100% udnyttelse af dit synspotentiale.

100%

UDNYTTELSE AF DIT SYNSPOTENTIALE

Vores nye Rodenstock DNEye® Scanner laver markedets mest præcise

ROKKJÆR OG Rokkjær & ULSTED Ulsted Torvet 3 . 7620 Lemvig Torvet 3 - 7620 Lemvig Tlf. 9782 1319 Tlf. 9782 1319 CVR 38237136

MAGASINET VESTKYSTEN - 0417  

Historier om livet langs vestkysten