Medlemsblad for Finansforbundet i Nordea nr. 1/2021

Page 14

14

PORTRÆT

Af B i rg i t t e A a b o / Fo t o : N a n a R e i m e r s

ET SKULDERKLAP FO Det gør Armin Balic, Vesterport Servicefilial, både rørt og smittende glad, at han er blandt modtagerne af årets skulderklap. ”Det bekræfter, at jeg gør noget rigtigt overfor kollegerne. Jeg vil altid huske den hæder”

indstilling, hans kolleger stod bag. Her får han et skudsmål, som de allerfærreste kan leve op til. Der tales både om hans overskud, hans vilje og evne til at hjælpe og guide kolleger, hans humor, ærlighed, intelligens og dygtighed. Og så er han passioneret i forhold til sit arbejde og finder ofte på sjove indslag – det kan eksempelvis være for at motivere andre og sig selv

S

eller for at fokusere på et bestemt mål.

om ganske ung bestemte Armin Balic, at han ville gøre sig umage med sit liv.

Samtidig sætter kollegerne pris på, at han er god til at stille de rigtige spørgsmål og udforske nye måder at gøre tingene på, som kan

Hvorfor han var så bevidst om det, får du forklaring på,

føre til forbedringer i arbejdet. De har også bemærket, at han møder

men lad os i første omgang slå fast, at det er meget vigtigt for ham at

kunder af alle slags, fra hjemløse til formuende, med samme energi og

gøre sit bedste.

empati. For blot at nævne nogle af de roser, der blev strøet over ham.

Derfor blev han ekstra glad og rørt over at være blandt årets mod-

”Det var meget flotte ord, de gjorde stort indtryk. Jeg er ikke ret

tagere af Finansforbundet i Nordeas Skulderklappet, som går til kol-

god til at være i spotlight, men jeg er stolt af at være på en arbejds-

leger, der har gjort noget særligt.

plads, hvor man på den måde sætter pris på medarbejderes indsats.

”Jeg har været i Nordea i snart ti år og set mange andre kolleger

Da jeg kom hjem og fortalte min kone, som arbejder som socialpæ-

modtage prisen. Jeg har glædet mig på deres vegne og tænkt, at der

dagog, om det, sagde hun, at hun ville ønske, hendes arbejdsplads

skulle noget mere til end det, jeg bidrager med. Desuden plejer jeg

gjorde noget tilsvarende”, siger Armin Balic.

aldrig at vinde i noget som helst, ikke engang, når jeg spiller UNO med min datter”. Da indstillingen blev læst op, fik han en følelse af, at det måske alligevel var ham, der var tale om:

ÅRETS SKULDERKLAP GIK TIL:

”Der var nogle ting, der godt kunne handle om mig. Jeg blev virkelig glad, og bagefter har jeg tænkt meget på det. At prisen bekræfter, at jeg gør noget rigtigt overfor kollegerne, betyder meget, for jeg er vild med at gøre noget for dem, jeg trives så godt med på mit arbejde”, kommer det med entusiasme og højt humør fra den 32-årige servicemedarbejder, der har arbejdet fem år i sin nuværende afdeling, Nordea Vesterport.

Overskud, humor og passion Begejstringen er gengældt. Det har han nu sort på hvidt i kraft af den

Jette Rønnebæk Elisberg – User Support Danmark Johnny Jørgensen – Nykøbing F. Erhvervsafdeling Helle Dahl – Workplace Management DK Katrine Trillingsgaard Larsen – Medarbejderbanken Anne Elkjær – Fyn & Jylland Syd og Vest Specialister Armin Balic – Vesterport Service 79 medarbejdere var indstillet af kolleger til prisen. Ud over hæderen fik de seks vindere legater på 5.000 kr. fra Finansforbundet i Nordea, som dermed markerer sin 30 års fødselsdag.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.