Assurandør Kredsens nr. 3, 2018

Page 6

6

SEMINAR

Af Carsten Jørgensen / Foto: Søren Schnoor

Man skal se muligheder fremfor begrænsninger Som 18-årig mistede han sin højre arm i en ulykke, og i dag har han kroniske brændende smerter i kroppen. På årets formandsnæstformandsseminar delte Johnny Sort Jensen, konsulent i livskvalitet, sin historie om, at man skal se muligheder frem for begrænsninger Johnny Sort Jensen var 18 år gammel og i gang med at uddanne sig til trykker, da han den 13. november 1981 kom ud for en ulykke, der skulle forandre hans liv markant. Han gled på en spejlglat perron på Albertslund Station, slog hovedet i faldet og mistede bevidstheden, hvorefter han faldt ned på skinnelegemet med hans højre arm liggende hen over skinnen. Kort efter kom toget. Armen blev amputeret, og Johnny var indlagt på hospitalet i fem dage. Men et par dage efter den sportsglade teenager var tilbage på sin hjemegn i Nordjylland, var han i gang igen med at spille fodbold og badminton. ”Jeg omstillede mig hurtigt og for-

søgte at få det bedste ud af situationen. Man kommer hurtigt til at tænke i begrænsninger i stedet for muligheder, og det er trist”, siger Johnny Sort Jensen, der i stedet blev uddannet pædagog og i dag er konsulent i livskvalitet og holder foredrag for virksomheder om organisationer, hvor hans egne oplevelser indgår. På årets formands-næstformandsseminar i Assurandør Kredsen, der fandt sted i DGI-Huset i Nordkraft i Aalborg i dagene 19. -20. september var Johnny Sort Jensen hyret til at fortælle om livskvalitet ud fra sine egen erfaringer, Desuden ledede han en handicap-volleyballkamp mellem de deltagende assurandører, hvor de skulle agere, som om de var ben-am-

puterede og endelig faciliterede han en erfaringsudveksling mellem assurandørerne om de dilemmaer og udfordringer, de oplever i hverdagen. Et af dilemmaerne, som var formuleret og indsendt før seminaret, handlede om den situation, en assurandør kan komme ud for, når kundemøder bookes af en telefonsælger. Ved ugens begyndelse ser det ud til at kalenderen er fyldt op fra mandag til fredag, men et efter et bliver møderne aflyst med kort varsel, således at assurandøren måske kun gennemfører to ud af ti møder. Det førte til en god snak blandt deltagerne om, hvordan man skal tackle den situation.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.