MT21 2017

Page 12

Sydfynske Øhav Sydfynske Øhav er betegnelsen for det lavvandede farvand syd for Fyn, hvor der ligger mere end 55 øer. Øhavet strækker sig over et areal på ca. 480 km2. Ikke alle øerne er beboede. De 6 vigtigste småøer er: Lyø, Skarø, Strynø, Avernakø, Drejø og Hjortø. På alle disse øer har der tidligere været selvstændige mejerier med daglig leverance af mælk fra øens malkekøer. Ingen af øerne har i dag kørende mejerier, de blev alle nedlagt i 1950 – 60erne.

Lyø kan stadig mønstre både malkekøer og ammekvæg (foto: knudmorten/Flickr).

Mejerihistorier og skrøner fra det Sydfynske Øhav Af fhv. forstander J.M. Buch Kristensen, buchk@os.dk

Heksen Ane forbandede smørret på Lyø Lyø i Fåborg-Midtfyn kommune er en ø på 6 km2. I dag er der 96 fastboende beboere på øen, og gamle sagn og skrøner trives stadig på øen. Som det eneste sted i Danmark har man på Lyø nemlig et ’Skrønemuseum’ beliggende på Kærlighedsstien nr. 1, - lige ved siden af Lyø Andelsmejeri. Yderst på spidsen af Lyø ligger en aflang, flad, sort sten. Skrønen fortæl-

12

MÆLKERITIDENDE 2017

Mange danske øer har rummet køer og mejeriproduktion. J.M Buch Kristensen har en forkærlighed for småøerne i det Sydfynske Øhav, som rummer en række tidstypiske historier – og et par gode skrøner, som han her fortæller.

ler, at det er ’Anes kiste’, hvilket også er indhugget øverst på stenen. Ane blev brændt som heks, fordi hun havde kastet sin troldmandskunst på flere af Lyøgårdenes smørkærner og stjålet smørlykken, så de ikke kunne kærne smør. Før Ane blev brændt på bålet, svor hun, at hun aldrig ville forlade Lyø. Efter afbrændingen fandt man dagen efter Anes uskadte knogler i bålets aske. Lyø-boerne tog knoglerne og kastede dem i havet i fralandsvind fra øen, så

hun ville være væk for altid. Men så let skulle det ikke gå, for Anes knogler drev i land igen og igen. Til sidst lagde man Anes knogler ned i en kiste, som man begravede i et dybt hul, og ovenpå lagde man en flere tons tung sten. I folkesnakken på Lyø kaldes det ‘Anes Kiste’. For godt 20 år siden havde havet fjernet så meget af spidsen af Lyø, at kisten med Anes ben lå ude i vandet, men en morgen lå kisten atter inde på land. Ane har IKKE forladt Lyø.

NR. 21