Stiftsmagasinet Helsingør Stift - August 02 2015 16 sider web

Page 1

STIFTS MAGASINET Helsingør Stift // August 2015

4 // Ny formand vil uddelegere ansvar Reportage fra Årsmødet 2015

6 // Kirken møder dagtilbud og gymnasier Lokale kirker når nye målgrupper

DER DUKKER DE DYBESTE ERINDRINGER OP FRA ET LEVET LIV 8 // Portræt af Ældresang – succesfuldt samarbejde om tilbud til plejehjem

STIFTSMAGASINET // AUGUST 1


LEDER AF REBECCA RUDD

AT GØRE EN FORSKEL Man har i kirkeligt regi gennem tiden ofte været god til at se sig om i lokalsamfundet og få øje på, hvad der var nødvendigt at nogen tog hånd om. Om det har været fattigforsorg, børneasyler for enlige mødre, sygepleje eller skolegang, så har kirken været der – klar til at gøre livet bedre for dem, der havde brug for det. I dag løftes mange af denne type opgaver af staten og kommunen, men stadig viser det sig, at der er behov for de særlige rammer, som kirken kan sætte omkring det menneskelige fællesskab.

Mens man i Nygårdskirken har inviteret de ældre fra plejehjemmet ind til en særligt tilrettelagt gudstjeneste, som tager hensyn til de udfordringer man som ældre kan have – udfordringer, der kan ramme evnen til at opfatte og kommunikere, men ikke forandrer ved selve det, at man ønsker at blive set som et fuldgyldigt menneske til enhver tid. Læs mere side 8. Efteråret indeholder et væld af tilbud til både præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte – den nye teologiske konsulent, Marianne Gaarden, tilbyder prædikenssparring i sit homiletiske værksted, mens stiftets diakonale udvalg inviterer til temadag om stress og depression. Tag på kursus og bliv inspireret til, hvordan I skal være kirke hos netop jer. Læs mere side 14. God fornøjelse med sensommerens arbejde. Redaktøren

I Messiaskirken har man oprettet en Au Paircafe, og den besøges flittigt af de mange unge Au Pair-piger som er kommet til landet uden noget særligt netværk, eller kontakter de kan trække på. Læs mere side 7.

FOLK&KIRKE VINDER HOVEDPRIS BLANDT SPECIALMEDIER HELSINGØR STIFTS ÅRLIGE UDGIVELSE FOLK&KIRKE VAR FOR TREDJE GANG NOMINERET TIL EN ANDERS BORDING PRIS, OG 19. JUNI I ÅR LYKKEDES DET AT VINDE DEN. Folk&Kirke modtog en prestigefuld hæder med Medieprisen 2015, der går til et specialmedie, der har formået at få god formidling til at spille sammen med distribution og forretningsmodel. “Et smukt, læseværdigt, fordomsfrit og reflekteret magasin med en velgennemtænkt distribution rettet mod målgrupper, der ikke færdes i kirkerne,“ lød en del af juryens begrundelse for tildelingen af prisen. Juryen bestod blandt andet af rektor for Journalisthøjskolen, Jens Otto Kjær Hansen og formanden for Danske Medier, tidl. chefredaktør for bl.a. Børsen, Kristian Lund. I GODT SELSKAB Medieprisen er tidligere gået til store medier som Samvirke og Ud&Se, og i år talte de øvrige nominerede både fagbladet Ingeniøren og magasinet Vin & Co, der udgives af Coop. 2 STIFTSMAGASINET // AUGUST

▲ Fra højre: Ninna Brenøe, Anders Haubart Madsen, Rebecca Rudd, Miklos Szabo, Mette Salomonsen og Jannik Theilgaard.

Derfor glæder Folk&Kirkes redaktør, Rebecca Rudd, sig også over anerkendelsen. “Vi glæder os over prisen, og at vi er kommet i et så godt selskab af anerkendte medier. Det viser at magasinet opleves som meningsfyldt kommunikation fra Folkekirkens hånd,“ siger hun. Til prisuddelingen på Københavns Rådhus var medlemmer af Folk&Kirkes redaktion mødt op sammen med fotograf og layouter.


INDHOLD

4

Leder................................................................................. 2 Folk&Kirke vinder hovedpris.......................................... 2 RUNDT I KIRKEN Søren Abildgaard fra Søborggård vil uddele ansvar...... 4 Stiftsadministrationer får opgave ved præsters APV..... 5 Nye tjenester til gymnasier og dagtilbud........................ 6 Messiaskirken inspirerer.................................................. 7 Nyt fra Stiftsrådet Stiftsinitiativprisen........................... 7 INTERVIEW På erindringsrejse med en vindmølle.............................. 8

MØD DEN NYE FORMAND FOR LANDSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD

6

NYE TJENESTER TIL GYMNASIER OG DAGTILBUD

EVENTS OG KURSUSOVERSIGT • Introkursus for nyansatte i Helsingør Stift................. 12 • Hvor er folket – hvor er kirken?.................................. 12 • Stiftsstævne med Danmission..................................... 13 • Introduktion til ADHD................................................ 13 Liturgisk Laboratorium VII........................................ 14 Stress og depression – en udfordring til kirken?....... 14 Workshop: Master i eget prædikenværksted.............. 15 Landemode 2015.......................................................... 15 ”Sikken opstandelse”................................................... 15

8

Nye præsteansættelser..................................................... 15 BAGSIDEN Visitats............................................................................... 16

FOLKEKIRKELIGT TILBUD FOR ÆLDRE OG DEMENTE ER EN STOR SUCCES I GLOSTRUP

Stiftsmagasinet for Helsingør stift udkommer i april, august og december // Deadline på indhold: 1. marts (april), 1. juni (august) og 1. november (december) // Debatindlæg kan indsendes til redaktøren: Rebecca Rudd, rr@km.dk // Kalenderstof trykkes hvis det er relevant for hele stiftet // Kulturstof modtages gerne samt invitationer til at dække særlige begivenheder // Redaktionsudvalg: Ove Kollerup (Landemode), Jannik Theilgaard (Stiftsrådet), Grethe Bøje (Landemode), Anders Haubart Madsen (journalist), Rebecca Rudd (konsulent og redaktør) og Lise-Lotte Rebel (biskop) // Grafisk tilrettelæggelse: D-Grafisk, David Lund Nielsen // Tryk Aka-Print, Århus

STIFTSMAGASINET // AUGUST 3


RUND T I KIRKEN

SØREN ABILDGAARD FRA SØBORGGÅRD VIL UDDELE ANSVAR I LANDSFORENING Embedsmand, politiker, menighedsrådsformand og soldat. Den nye formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, besidder mange kasketter, men vil forsøge at begrænse antallet af ansvarsområder i sit nye hverv som repræsentant for landets 1.750 menighedsråd.

▲ Landsforeningens nye formand, Søren Abildgaard (th.) er menighedsrådsformand i Søborggård i Helsingør Stift. Foto: Hung Tien Vu

Der går et øjeblik efter kommentaren er faldet. Så rumler det i salen, og nogle klapper, andre råber i forsigtig protest mod talerstolen. Den afgående formand har netop påbegyndt sin sidste årsberetning, og hun er klar til igen at forsvare sig selv og sin side af sagen; den reform af folkekirkens styringsstruktur, der fortsat optager store dele af årsmødet for Landsforeningen af Menighedsråd. “Jeg kan se, at det kan være belejligt at sige, man er træt af diskussionen om styringsstruktur,” siger Inge Lise Pedersen med slet skjult henvisning til Dansk Folkepartis kirkeordfører, Christian Langballe, der tidligere på eftermiddagen har stået på samme scene. “Men så må man jo gøre noget ved det. Problemer forsvinder jo ikke ved, at man stopper med at tale om dem.” STRUKTUREN OPTAGER TALETID Inge Lise Pedersen har siddet ni år på posten som formand, og de sidste to år har én sag fyldt mere end nogen anden kirkepolitisk: en ny struktur for styringen af folkekirken. I 2014 stødte den imidlertid på grund, da Venstre og Konservative forlod de igangværende forhandlinger på baggrund af den efterhånden famøse betænkning 1544. Betænkningen lever stadig, i hvert fald til det årlige landsmøde, hvor debatten om struktur fortsat optager taletid, også selv om der er valg til Folketinget og en ny formand for foreningen i vente. Sidst på landsmødet er han fundet. 4 STIFTSMAGASINET // AUGUST

I et interview med Stiftsmagasinet fortæller den 47-årige far til tre fra Søborggård Sogn, hvordan vil han varetage den post, et flertal af Landsforeningens bestyrelse har betroet ham de næste to år. “Vi har haft en intern drøftelse i bestyrelsen om, at vi gerne vil have fordelt ansvaret for at være ansigtet udadtil lidt længere ud,” siger Søren Abildgaard og understreger, at tilgangen ikke er en kritik af den afgående formand, Inge Lise Pedersen, der har siddet ni år på posten. “Det skal ikke ses som en kritik af Inge Lise Pedersen, der har været en dygtig og skarp formand, og som jeg personligt sætter stor pris på,” siger han og peger på, at ændringerne i Landsforeningen blandt andet har til hensigt at få flere til at arbejde for synlighed i pressen.

Problemer forsvinder jo ikke ved, at man stopper med at tale om dem. Inge Lise Pedersen “Det kræver, at alle i bestyrelsen hjælper til med at løfte opgaven, og her har formændene fra de fire politiske udvalg blandt andet fået et klarere mandat til at repræsentere Landsforeningens interesser.” Den nye formand for Landsforeningen har en fortid som kandidat for Venstre til kommunalvalget i 2013 samt altså flere end 11 år som formand for menighedsråd i Helsingør Stift. Men Søren Abildgaard understreger, at han ikke vil lade sit nye hverv styre af hverken politiske eller geografiske interesser, men i stedet en interesse for både landog bysogne og de udfordringer, de står over for. Flere af de udfordringer er han dog blevet gjort særligt opmærksom på ved at være indblandet i det folkekirkelige arbejde i forstæderne til København, fortæller han. Det handler blandt andet om faldende dåbstal, som er gjort til Landsforeningens kerneområde de kommende år og så provstiernes rolle – en rolle, han er blevet opmærksom


RUND T I KIRKEN på som medlem af provstiudvalget i Gladsaxe-Herlev. “Provstierne har traditionelt fungeret som forvaltningsmyndigheder, men de senere år har vi fået mere aktive provstier, der varetager et stigende antal opgaver. Det giver nogle andre udfordringer for blandt andet distriktsforeningerne, som vi skal være opmærksomme på,” siger Søren Abildgaard. KVINDER KALDES REJEKÆLLINGER Til Landsmødet er det hovedsageligt Inge Lise Pedersen, der bliver snakket om i krogene. Det skyldes især den tale, hun leverer som afskedssalut. “Jeg er ikke nogen fanebærer, men en pragmatiker,” siger hun og redegør for, hvordan hun i sin embedsperiode som formand har forsøgt at koncentrere sig om sager, der var realistiske at kunne gøre noget ved. Det er også derfor, hun fortsætter som medlem af bestyrelsen med ansvar for det fortsatte arbejde med en ny struktur, understreger hun. Og det er så her, hun

kommer med sin bemærkning, henvendt til Christian Langballe (DF) og de øvrige kritikere i salen. Da hun hører protesterne rumle fra bordene i salen, tager hun igen til genmæle. “Jeg ved godt, der er en tendens til, at når en mand siger sin mening, så er han et mandfolk, og når en kvinde gør det samme, er hun enten en rejekælling eller en arrogant bitch.” Sådan takker den nu forhenværende formand for Landsforeningen af, og snakken om struktur forstummer for denne gang. Indtil næste gang er det foreløbig de faldende dåbstal og Søren Abildgaard, der har indtaget dagsordenen. Søren Abildgaard. 47 år. Formand for Søborggård Menighedsråd, Helsingør Stift. Uddannet cand.scient.pol. og major, og arbejder som selvstændig konsulent. Tidligere kontorchef i Fødevareministeriet og kandidat til kommunalvalget for Venstre.

STIFTSADMINISTRATIONER FÅR OPGAVE VED PRÆSTERS APV INDSAMLING AF DATA OG UDSENDELSE AF ARBEJDSPLADSVURDERING FOR PRÆSTER VIL FREMOVER FOREGÅ I STIFTERNE. BESLUTNINGEN LETTER ADMINISTRATIVT ARBEJDE LOKALT, MENER DEN DANSKE PRÆSTEFORENING. I løbet af efteråret overtager stiftsadministrationerne en ny opgave. De skal sørge for at indsamle data til udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) for præsterne, og dermed flyttes en del af ansvaret for APV fra provstierne til stifterne. Beslutningen bifaldes af præsteforeningen. “Det er helt fornuftigt,” siger Jens Christian Bach Iversen, som har siddet med, da beslutningen blev truffet i Kirkeministeriets arbejdsgruppe for præsters arbejdsmiljø. Han hæfter sig især ved, at det lykkedes at bearbejde ministeriets indledende forslag om at lægge hele ansvaret for arbejdspladsvurderingerne over til stiftet. I stedet er det nu kun den administrative del, som stiftsadministrationerne får til at opgave at tage vare på. Arbejdsmiljørepræsentanten og provsten vil stadig føre samtalerne med præsterne og derigennem underbygge den daglige opmærksomhed på arbejdsmiljøet, så eventuelle problemer kan håndteres hurtigt og konkret.

“Det, der er vedtaget nu, har bevaret fordele fra det gamle system, mens der er fjernet nogle administrative ulemper og tilføjet gode tiltag,” siger han og fremhæver, at stiftets arbejdsmiljøudvalg fremover vil få opkvalificeret arbejdet, da opsamling af APV’er i anonymiseret form vil være til rådighed, så udvalget kan følge udviklingen for eksempel vedrørende konflikter og stress. Ændringen i forhold til udarbejdelse af APV forventes at blive implementeret i løbet af efteråret.

STIFTSMAGASINET // AUGUST 5


RUND T I KIRKEN

NYE TJENESTER TIL GYMNASIER OG DAGTILBUD MESSIASKIRKEN I MAGLEGÅRD SOGN LAVER BØRNETJENESTE FOR DE 4-6-ÅRIGE, MENS SKOLETJENESTEN I KGS. LYNGBY-RUDERSDAL SATSER PÅ GYMNASIEELEVER.

▲ Dilemmaspil med Folkekirkens Skoletjeneste på gymnasier i Kgs. Lyngby og Rudersdal provsti

▲ Forsideillustration på program der tilbyder aktiviteter for børnehaver i Maglegårds sogn.

Der er allerede alt fra babysalmesang til skoletjenester og minikonfirmandundervisning. Men folkekirken skal kunne tilbyde vejledning og undervisning til flere unge, lyder tanken bag nye tilbud i Helsingør Stift. I Maglegårds Sogn kan børn i dagtilbud få stillet deres nysgerrighed over for livets små og store spørgsmål med en opdagelsesrejse i troens verden. Det sker med en ny børnetjeneste til de 4-6-årige, startet af kirke- og kulturmedarbejder Naja Månsson fra Messiaskirken. “Der findes babysalmesang og undervisning til minikonfirmander, men der findes ikke et samlet tilbud til den gruppe af børn, der ligger midt imellem. Med børnetjenesten skaber vi grobund for, at et fagligt personale kan forklare, hvad der sker, hvis man mister eller, hvad Helligånden er – alle de spørgsmål, der måske ikke er tid til at få svar på derhjemme i en hektisk hverdag.”

børnene for eksempel skal samarbejde med professionelle musikere i et salmeværksted, dække påskebord, pakke de vise mænds kuffert og udforske stemmens forskellige udtryksmuligheder og meget mere. Har folkekirken så også en rolle at spille i gymnasieelevers liv? Ja, mener de i Kgs. Lyngby-Rudersdal, hvor elever på Lyngby, Birkerød og Virum Gymnasium det seneste skoleår har modtaget undervisning fra Folkekirkens Skoletjeneste, bl.a. om religionsfaglig metode og feltarbejde i folkekirken. De 16-19-årige har haft besøg af en religionsforsker, en Kierkegaard-kender og så har de spillet Værdispillet. Her skal eleverne i grupper tage stilling til et dilemma fra et multikulturelt samfund, dilemmaer om påklædning, halal, ytringsfrihed. Hver elev skal nøje overveje sit eget standpunkt og blive bevidst om, hvilke værdier, de vægter tungest i spørgsmålet. Gymnasieprojektet fortsætter i Kgs. Lyngby-Rudersdal provstier under skoletjenesten i skoleåret 2015-16.

MUSIK OG ‘VÆRDISPILLET’ Børnetjenesten er startet som et pilotprojekt marts 2015 i samarbejde med tre dagtilbud i Maglegård Sogn. Børnene deltager hver gang med to pædagoger i en slags opdagelsesrejse i troens univers. Her er der fokus på at få børnene til at reflektere over de store ting i livet – så som fællesskab, venskab, fred, sorg, liv, død og kærlighed. Til hvert arrangement – enten i kirken eller i lokalområdet – har Naja Månsson forberedt aktiviteter, hvor

6 STIFTSMAGASINET // AUGUST

For yderligere information, kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Naja Månsson på nm@messiaskirken.dk eller på telefon 50 41 33 27 Dagmar Holm Grønlykke, konsulent og gymnasielærer, Rungsted Gymnasium, dg@rungsted-gym.dk


RUND T I KIRKEN f.eks. fortælle om au pairer, der måtte mødes i læskuret ved stoppestedet. Problemet var erkendt, men at løsningen er så enkel og selvkørende gjorde tydeligvis indtryk. Formodentlig vil der snart være tilbud til au pairer i adskillige andre nordsjællandske sogne. Egentligt skulle vi have været på cafe, men mødelederne inviterede spontant hele flokken på den fornemme konferencefrokost. Et besøg på Frederiksborg Slot var derefter et stort ønske, så der blev set på regentportrætter og fortalt om kongerækken, ligesom riddersalen blev genkendt som den fra Mary og Frederik-filmen The Prince and Me. ARTIKEL FRA MESSIASKIRKENS SOGNEBLAD MARTS-AUGUST 2015

MESSIASKIRKEN INSPIRERER af Lisbeth og Mads Nybro Risum 10 au pairer synger fra Højskolesangbogen og et par filippinske sange foran 200 præster og menighedsrådsmedlemmer fra Helsingør Stift – og der er ikke et øje tørt. Ikke at de synger bedre end Messiaskirkens mange fine kor, men deres stemmeklang og optræden understeger deres imødekommende væsen og deres glæde ved at være sammen med landsmænd, som i årevis er mange tusinde kilometer væk hjemmefra. I snart tre år har Messiaskirken lagt hus til en såkaldt Au Pair Café. Hver anden fredag mødes 20-30 au pairer fra Filippinerne til et fælles måltid og hyggeligt samvær. Maden er lavet af et par stykker som har fået eftermiddagen fri. Den beskedne udgift til råvarer er dækket af kirken. Et par menighedsrødder og nu og da præsten kommer forbi, blot for at konstatere at dette er et vigtigt socialt projekt, som stort set kører af sig selv. Vores au pairer sætter dog pris på fællessang fra Højskolesangbogen og en god snak. Rose Marie Tillisch var i januar inviteret til årets inspirationskursus for stiftets menighedsråd på Pharmakon i Hillerød for, i kontrast til oplæg om sorggrupper og gudstjenester for demente, at fortælle om vores glade, nye initiativ. Vores au pairer ville dog med, så der ikke blot skulle fortælles, men også demonstreres, ligesom den tilhørende plancheudstilling var bemandet med de rigtige deltagere. Mange var forbi standen, og kunne

NYT FRA STIFTSRÅDET STIFTSINITIATIVPRISEN For at fremme idéskabelsen i stiftet, har Stiftsrådet besluttet at fortsætte med Stiftsinitiativprisen, som alle menighedsråd har mulighed for at vinde. • Stiftsinitiativprisen er en årlig pris, der tildeles et eller flere menighedsråd, der kommer med et udviklingsprojekt, der virker menighedsopbyggende, og som efterfølgende kan anvendes i hele stiftet, hvis det ønskes • Prisen uddeles ved Landemodet – begrundes af formanden for Stiftsrådet og overrækkes af biskoppen • Stiftsrådets Idéudvalg er dommerudvalg • Prisen består af et diplom, som kan hænges op i menighedslokalerne samt en kontant sum på 10.000 kr., som menighedsrådet kan anvende efter eget ønske Gode ideer skal ikke skjules, men skal frem i lyset, så de kan virke som inspiration for andre menighedsråd. Så hvis menighedsrådet har taget et godt initiativ, som man mener, at andre menighedsråd i stiftet kan have glæde af, kan man fremsende en beskrivelse af projektet til Helsingør Stiftsadministration, kmhel@km.dk inden 1. september 2015 og derved kandidere til prisen. STIFTSMAGASINET // AUGUST 7


IN T ERVIE W

PÅ ERINDRINGSREJSE MED EN VINDMØLLE ÆLDRESANG ER ET NYT FOLKEKIRKELIGT TILBUD FOR ÆLDRE OG DEMENTE, HVOR ERINDRINGEN VÆKKES VED AT AKTIVERE SANSERNE. TILTAGET ER EN STOR SUCCES I GLOSTRUP. TEKST: ANDERS HAUBART MADSEN // FOTO: MIKLOS SZABO

Hovedet hænger til den ene side, kroppen ligger i en kørestol og øjnene kigger tomt ud i kirkerummet. Pludselig løfter kvinden sin hage en smule, i takt med pibernes blæs fra orgelet. “I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-­ stolen”. En ældre kvinde er ankommet til den særlige gudstjeneste ‘Ældresang’ i Nygårdskirken, og efter at have siddet ubevægelig og lydløst sin kørestol, synger hun nu med på pinsesalmen, som hun kan en stor del af udenad. Det er en kontakt med erindringer som disse, folkekirken skal være med til at fremelske. Det mener initiativtageren bag en ny type gudstjeneste for ældre og demente, som fik ideen til projektet efter selv i årevis at have afholdt traditionelle gudstjenester på et plejehjem. “I de første år følte jeg mig tilovers og til grin. Jeg syntes, de gamle lugtede, og jeg mærkede en modstand fra plejehjemmet, der gjorde, at jeg selv måtte gå rundt og samle deltagere til gudstjeneste. Jeg ved, at mange præster har det på samme måde, og derfor er det så vigtigt, at vi går mod strømmen,” siger Lis Withøft Larsen, sognepræst ved Nygårds Sogn. Sammen med kollegaer fandt hun opskriften på en succes for borgerne i sognet, der kan måle sig med folkekirkens succes med babysalmesang. På et lokalt plan. Hver måned – fra næste sæson to gange – inviterer Nygårdskirken i samarbejde med Ældrecentret Nygårds Plads ældre og demente til en særligt tilrettelagt gudstjeneste, der har til formål at vække livsglæde blandt sognets ældste beboere. Seancen varer kun 45 minutter, 8 STIFTSMAGASINET // AUGUST

men forsøger at aktivere så mange sanser som muligt, blandt andet ved at udsætte deltagerne for blomster, legetøj og salmegætterier. “Det handler om mennesker, der har svært ved sproget og hukommelsen. Men vi skal tage alvorligt, at de stadig kan synge, og at der dukker nogle af de dybeste erindringer op fra et levet liv, hvis man stimulerer deres sanser,” fortæller Lis Withøft Larsen. “Som deltager føler man, at man er til,” siger hun.

PLEJEHJEMMET VOKSER Denne eftermiddag er der 18 i rundkredsen i Nygårdskirken og endnu flere på venteliste til at komme med næste gang. Ældresang starter med, at hver deltager får et trækors i hånden for at gøre dem opmærksom på, hvor de er. Samtidig anerkendes de for, hvem de er, ved at

Ældresang er et tilbud, der har skabt et unikt samarbejde mellem en kirke og et plejehjem.


STIFTSMAGASINET // DECEMBER 9


▲ Sognepræst Astrid Brandt Lundin indleder ældresangen med at tænde lys for deltagerne.

hver kirkelig medarbejder eller frivillig henvender sig til dem ved navn. “Goddag, Gerda. Dejligt at se dig,” siger sognemedhjælper Pernille Jørgensen til en dame i kørestol med åben mund og et fjernt blik. Dernæst bliver korset byttet ud med et slankt stearinlys, som sognepræsten tænder enkeltvis og sætter i en pyramideformet stage. “Jeg tænder dit lys, Anna. Må Gud velsigne dig,” siger Astrid Brandt Lundin, inden hun går videre til næste lys og deltager. For initiativtager Lis Withøft Larsen handler tilgangen om at imødekomme et stigende behov for et særligt tilbud i sognet. Hun forklarer, at Nygårds Sogn ikke har nogen skole og råder over de ældste beboere i Glostrup Provsti. “Vi er nødt til at tage virkeligheden alvorligt: Det lokale plejehjem vokser og vokser, og der er tale om medlemmer af folkekirken, der har lagt deres kirkeskat i mange år. Dem skal vi selvfølgelig have et godt tilbud til.” På det lokale plejecenter lider 70 procent af beboerne af en eller anden form for demens. Leder af Ældrecentret Nygårds Plads, Marianne Strømsted, fortæller, at Ældresang er et tilbud, der har skabt et “unikt” samarbejde 10 STIFTSMAGASINET // AUGUST

mellem en kirke og et plejehjem. “Personalet oplever, at selv borgere med kognitiv skade er med til Ældresang,” siger Marianne Strømsted. “Vi har fundet frem til noget sammen, der giver mening for beboerne. Kirkens medarbejdere er til stede og lytter, de forstår at drøfte de ting, der giver mening og tage nogle emner op, som vækker noget i den enkelte.”

”NÅR HELLIGÅNDEN ER HER, FORSTÅR VI HINANDEN” I Nygårdskirken er tiden kommet til næsen. Sognemedhjælper Pernille Jørgensen løfter en buket syrener op mod ansigterne i rundkredsen, der hver især trækker vejret dybt ind i næseborene. “Kan I huske, da man var barn og sugede honning af syrener sådan her,” siger hun og sætter et blomsterhoved på sine læber. “Min kone kan ikke tåle dem,” siger en til sin sidemand. “Jeg blev engang stukket af en bi,” svarer han og trækker op i sine seler uden på skjorten. Ældresang er også forkyndelse i traditionel forstand. Der bliver bedt fadervor og lyst velsignelse, og Helligånden kommer også på banen. Det sker bare fra en tom


▲ Der deles små vindmøller ud.

Så vender den ene sig mod en mand med briller. ”Kan din også snurre? Du skal puste til den, Aksel.” kurv, der giver præsten anledning til at tale om pinsens solskin og vind. “Når Helligånden er her, kan vi forstå hinanden,” siger Astrid Brandt Lundin, mens Pernille Jørgensen henter endnu en overraskelse bag ved prædikestolen. “I skal ikke snydes. Selvfølgelig skal I have Helligånden med hjem,” siger hun og deler vindmøller af plastik ud. Dér sidder beboerne fra plejehjemmet så og blæser.

To kvinder i nederdel læner hovederne sammen, mens de puster og smiler. Så vender den ene sig mod en mand med briller. “Kan din også snurre? Du skal puste til den, Aksel.” Hver anden deltager er flankeret af en frivillig eller et familiemedlem. Uden dem ville Ældresang ikke kunne lade sig gøre, lyder det fra både plejehjemmet og kirken. Marianne Strømsted fremhæver også, at samarbejdet fungerer ved, at man løbende holder møder, så personalet er opmærksom på, hvad kirken har på programmet og omvendt. “Det er et fantastisk godt samarbejde, som jeg sætter stor pris på. Når så mange møder op, viser det jo bare, at vi har ramt rigtigt.” Lis Withøft Larsen håber, at flere sogne med mange ældre vil forsøge at gøre dem kunsten efter. “Der kan måske være en opfattelse af, at ældre er nemme at sjuske med, fordi de ikke tænker over, hvad der sker omkring dem. Men hos os er de opprioriteret, og de har det bedre. Som folkekirke skal vi huske på, at vi kan noget med Helligånden og noget med mennesker – uanset hvad det er for nogle mennesker.”

STIFTSMAGASINET // AUGUST 11


DE T SKER E VEN T S OG KUR SUS OVER SIG T

INTROKURSUS FOR NYANSATTE I KØBENHAVNS OG HELSINGØR STIFTER Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus. Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat indenfor det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis. TID OG STED: Tirsdag den 20. oktober 2015 i Hellig­ aandshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Kurset begynder kl. 8.30 og afsluttes kl. 17.30. Deltagelse i kurset er gratis, og der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport.

INDHOLD: Kurset vil byde på en gennemgang af • • • • •

Folkekirkens historie Folkekirkens organisation og økonomi Folkekirken som arbejdsplads Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger Folkekirken lokalt og regionalt

Program kan hentes på stiftets hjemmeside under Stiftskalender. Det er arbejdsgiveren, der skal tilmelde den ansatte. TILMELDING: Til kmhel@km.dk senest fredag den 25. september 2015. Mailen bedes i emnefeltet mærket ”introkursus”. Tilmelding skal indeholde navn på arbejdsgiver, navn på tilmeldte, stillingskategori, mailadresse samt oplysning om ansættelsesdato.

HVOR ER FOLKET – HVOR ER KIRKEN? Kirkefondet fejrer i år sit 125 års jubilæum. Det sker blandt andet ved at der holdes tre inspirationsaftener rundt om i landet for menighedsrådsmedlemmer, præster, andre ansatte i kirkerne og interesserede lægfolk. For Helsingør-, Roskilde- og Lolland Falsters Stifts finder det sted den 11. november 2015 i Sognets hus, Fløng Byvej 16, Fløng, 2640 Hedehusene fra kl. 17.00 til 21.30. INDHOLD: Aftenens tema er ”Kirken i Morgen”, og der vil være indlæg fra Henrik Bundgaard Nielsen, Kirkefondets generalsekretær og biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift. Lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Anita Hansen Engdahl, holder oplæg om: 12 STIFTSMAGASINET // AUGUST

”Årets gang i lokalt i kirke og folk”. Herudover vil der være input fra sogne, som har været igennem forskellige former for forandringsprocesser. Der vil blive serveret et let traktement. Mødet arrangeres af Kirkefondet i samarbejde med distriktsforeningerne i Helsingør Stift. Det er gratis at deltage – der skal dog betales for egne drikkevarer. Endeligt program for aftenen vil – så snart det foreligger – blive tilsendt tilmeldte. Spørgsmål til programmet kan rettes til Jørgen Gersborg-Hansen på e-mail gersborg@ ofir.dk. TILMELDING: Til kirkefondet@kirkefondet.dk senest 26. oktober 2015.


STIFTSSTÆVNE MED DANMISSION

INTRODUKTION TIL ADHD FOR HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFT Introduktion til ADHD og en pædagogisk tilgang “Inspireret af evidensbaserede pædagogiske metoder”. UNDERVISERE: Psykolog Barbara Palmer og psykolog Lene Straarup

TEMA: Dagen handler om Danmissions arbejde. Danmission er Danmarks ældste og største missionsorganisation og er forankret i Folkekirken. Selskabet blev dannet 1. jan. 2000 ved sammenlægning af Det danske Missionsselskab og Dansk Santalmission. Biskop Peter Fischer-Møller er formand for Danmission og fortæller om sine rejser til Danmissions projekter i mellemøsten. Læs mere på www.danmission.dk. PROGRAM Kl. 10:30 Højmesse i Brøndby Strand Kirke v/ biskop Lise Lotte Rebel Kl. 12:00 Kirkefrokost i kirkens menighedssal. Kl. 13:00 Foredrag: ”Må jeg låne dine briller?”. Om dialogens nødvendighed i kristen mission v/ biskop Peter Fischer-Møller Kl. 14:00 Kaffe / te Kl. 14:30 Spørgsmål til dagens emne. Sang med ”et evangelisk pust” Medlemmer af emigrantmenigheden: Christian Love Fellowship (Uganda) synger Ca. 15.00 Afslutning ved Henrik Jul Petersen, formand for Helsingørs stiftsudvalg for Ydre Mission TILMELDING: Tilmelding til kordegnekontoret: tlf. 4373 4454/mail: kordegnen@brondbystrandkirke.dk inden 25. august. PRIS: kr. 50.00 (frokost)

Flere og flere børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser inkluderes i den almindelige skoleundervisning. Dette betyder, at disse børn og unge også inkluderes i konfirmationsforberedelsen og minikonfirmandundervisningen i folkekirkeligt regi. Denne kursusdag handler om, hvordan denne inklusion kan ske på en god og konstruktiv måde for alle implicerede. Kursusdagen byder på: Diagnose, prævalens, ætiologi, neurologi, forløb og behandling. Introduktion til tænkningen bag de evidensbaserede pædagogiske principper. Der vil være ideer til basale proaktive og positive temaer i det konkrete møde med konfirmander: Relationer, nærvær, ros og belønninger samt præsentation af flere strategier til at støtte de børn, som har svært ved at holde sig i ro og fastholde deres opmærksomhed på undervisningen. UNDERVISNINGSFORM: Oplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser, rollespil og fælles drøftelser. TID OG STED: Torsdag den 5. november kl.9-15.30 2015. Johannes Døber kirke, Trekronergade 3A, 2500 Valby. TILMELDING TIL: Marianne Fischer: maf@km.dk senest den 30. oktober. DELTAGERE: præster, sognemedhjælpere, organister, lærere og andre interesserede. PRIS: 100 kr. betales på dagen, menighedsråd kan søges om dækning af udgifterne.

BIDRAG: Bidrag til projektet bedes sendt til: Danmission, Strandagervej 24, 2900 Hellerup danmission@danmission.dk Giro 6000 398, Reg.nr. 4190 Kontonr. 6000 398 STIFTSMAGASINET // AUGUST 13


DE T SKER E VEN T S OG KUR SUS OVER SIG T

LITURGISK LABORATORIUM VII STILHEDENS EKKO – EN KURSUSDAG OM STEMMEN

Liturgisk Laboratorium søger som efteruddannelsesforum for præster i Helsingør Stift en vekselvirkning mellem teori og praksis. Næste kursusdag har fokus på stemmens brug. Skuespiller Julia Varley fra Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium vil lede en workshop med fokus på stemmens dramaturgi. Forholdet mellem fysiske og vokale handlinger udforskes, ligesom sammenhængen mellem tale og sang undersøges. Et andet aspekt, der skal berøres, er relationen mellem tekst og rum. Deltagerne skal som forberedelse lære en kort tekst udenad. I forlængelse af workshoppen viser Julia Varley arbejdsdemonstrationen Det Flyvende Tæppe, hvor tekster fra

30 års forestillinger på Odin Teatret veksler med få, men vigtige forklaringer. Ordets bevægelse følges fra skrift til fortolkningens frihed. TID OG STED: Onsdag d. 30. september kl. 9.00-13.00, arbejdsdemonstration kl. 15.00 – samme sted. Lillerød Sognegård, Kirkehaven 5, 3450 Lillerød. TILMELDING: Jan Asmussen, Farum Sogn (jsas@ km.dk). Seneste tilmelding d. 23. sept., begrænset deltagerantal. PRIS: 100 kr: betales på kurset, menighedsråd kan søges om dækning af udgifterne.

STRESS OG DEPRESSION EN UDFORDRING TIL KIRKEN? STIFTSDAG OM DIAKONI

Stress og depression har de fleste familier i dagens Danmark haft helt tæt på. I alle sogne er det derfor en del af menighedens fælles erfaring og vilkår. • Hvad kan vi gøre som kirke/menighed? • Kan vi blive bedre til at være medvandrer­menighed? • Kan vi hjælpe hinanden til at håndtere både det indre og ydre forventningspres i livet? • Opleves kirken som det præstationsfrie (og præstationsangst-frie) rum? • Kan vi skabe et kirkeligt depressionsarbejde, støtte for pårørende eller tiltag som imødegår mulige følger af stress og depression (f.eks. ensomhed, lavt selvværd osv.)? PROGRAM 10.00 Velkomst v/provst Jørgen Christensen, formand for Diakoniudvalget i Helsingør Stift 10.30 Stress Oplæg ved Conny Hjelm, underviser og supervisor ved Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund Refleksion ved Christian Juul Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet 14 STIFTSMAGASINET // AUGUST

12.30 Frokost 13.30 Depression Oplæg ved Anne Lindhardt, psykiater og formand for Psykiatrifonden Refleksion ved Christian Juul Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet 15.30 Afrunding 16.00 Afrejse TID OG STED: Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 10.0016.00. Stengård Kirke, Triumfvej 2, 2800 Kgs. Lyngby. PRIS: Deltagelse i Diakoni-stiftsdag koster 50,- kr (incl. frokost og kaffe). TILMELDING: Senest den 16. oktober til Christina Holten Mølgaard, mail: chhm@km.dk eller tlf. 60 66 75 88.


WORKSHOP: MASTER I EGET PRÆDIKENVÆRKSTED En to-dags workshop hvor kursisterne i teams arbejder med at understøtte hinandens refleksion over egen prædikenpraksis. Den reflekterende metode følger princippet om anerkendelse før rådgivning. Når præster forholder sig til hinandens prædikener, gribes hurtigt til analyser, vurderinger eller gode råd. Fremfor at blive mødt af handlingsanvisninger kan det imidlertid være langt mere givende at blive mødt med anerkendelse, tid og rum til selv at reflektere sig frem til nye handlemulighed. Opgaven på denne workshop er derfor for hver enkelt præst at reflektere over egen prædikenpraksis sammen med en gruppe kollegaer. Metoden tager udgangspunkt i de reflekterende teams, og materialet, der arbejdes med, er en videooptaget prædiken fra en gudstjeneste afholdt i egen kirke.

”SIKKEN OPSTANDELSE” KURSUS FOR PRÆSTERNE I KØBENHAVNS OG HELSINGØR STIFT

TID OG STED: den 6.-7. oktober fra kl. 10.00 -15.00. Stengård Kirke, Triumfvej 2, Kongens Lyngby.

PROGRAM Kl. 9.30 Velkomst og kaffe Kl. 9.45-11.20 Professor Niels Henrik Gregersen: Opstandelsen fra de døde – og noget om kødets opstandelse Kl. 11.30-12.50 Professor Gitte Buch-Hansen: Opstandelsen i eksegesens lys Kl. 12.50-13.30 Frokost Kl. 13.30-14.50 Tidligere rektor ved Pastoralseminariet Mogens Lindhardt: Påskelyd i vintertid – homiletiske overvejelser om at prædike opstandelsen Kl. 14.50-15.00 Opsamling

KURSUSLEDER: Marianne Gaarden, teologisk konsulent.

DATO: Mandag den 28. september kl. 9.30 til 15.00.

TILMELDING: marga@km.dk senest 28. september.

STED: Helligåndshuset i København, Valkendorfsgade 23, Kbh. K.

PRIS: 100 kr. til forplejning, betales på kurset, menighedsråd kan søges om dækning af udgifterne.

LANDEMODE 2015

TILMELDING: marga@km.dk senest den 20. september. PRIS: 100 kr. til forplejning, betales på dagen, menighedsråd kan søges om dækning af udgifterne.

EN FESTDAG FOR HELE HELSINGØR STIFT

Det er os en glæde igen i år at kunne invitere menighedsrådsmedlemmer, kirkefunktionærer, præster og andre medarbejdere til stiftsdag lørdag den 3. oktober 2015 i Helsingør.

NYE PRÆSTEANSÆTTELSER

• Gudstjeneste i Helsingør Domkirke, Skt. Olai kl. 11. Prædikant provst Claus Bjerregaard, provsteindsættelse af ny provst for Ballerup-Furesø provsti. • Præster opfordres til at møde i ornat. • Frokost på Hotel Marienlyst med efterfølgende årsberetning, uddeling af stiftsinitiativprisen og inspirerende oplæg ved lektor Søren Holst: ”Er det gamle testamente for gammelt?”

• Rachel Wille Christoffersen, Kongens Lyngby sogn • Anders Kingo, Sankt Olai sogn • Hanne Bang, Gentofte sogn • Adrian Hove-Kreutzfeldt, Gerlev-Draaby-Skoven sogn

Indbydelsen sendes til alle via DAP. STIFTSMAGASINET // AUGUST 15


Visitats Ordet visitats kommer af latin og betyder at besøge eller se til. Fra reformationstiden har vi overleveret biskop Peder Palladius’ Visitatsbog fra 1541. Her beskriver denne lutherske biskop, hvordan han besøger sognene i stiftet, hvordan forholdene er, om præsten er flittig til at se til syge og fattige, om sognets beboere er lige så flittige til at besøge deres sognekirke om søndagen, om græsset bliver slået på kirkens arealer osv. I grunden har tingene ikke ændret sig så meget siden. SØNDAGSBESØG Hver eneste søndag, som ikke er optaget af kirkeindvielser, kirkejubilæer eller andet, hvor jeg selv skal prædike, besøger jeg sammen med min mand en af stiftets kirker. Der er over 300 præster i stiftet, så det må jo tage sin tid at nå rundt til alle. Det er altid en stor glæde at være til stede ved en almindelig højmesse sammen med præst og sognets beboere. Det kræver ikke nogen særlig anledning – altså udover at det er søndag, Herrens dag, som de gamle sagde. Her er vi sammen om det væsentligste i kirkens liv, Ordet og sakramenterne, her kan vi synge sammen, lytte og bede sammen. Alverdens andre ting, store som små, rykker i baggrunden, når vi sammen mødes i forventning og glæde ved en gudstjeneste. Det er især en glæde at se den ansvarlighed, hvormed menighedsrådsmedlemmerne varetager deres kirkebænkeembede. TRE MØDER PÅ VESTEGNEN I dette forår har jeg haft den særlige fornøjelse at møde menighedsrådsmedlem Vagn Simonsen fra Ishøj ved tre på hinanden følgende søndage i tre forskellige kirker. Først i Torslunde kirke, dernæst i Ishøj landsbykirke og tredje gang i Vallensbæk kirke, hvor jeg havde festgudstjeneste. Vagn Simonsen opfordrede mig til at skrive et par linjer

herom. Det gør jeg gerne. I Torslunde havde vi vanskeligt ved at finde en parkeringsplads, vi var åbenbart lidt sent på den. Men den dag var der også besøg af et lokalt skoleorkester, som var med til at gøre gudstjenesten særlig smuk og bevægende. Ved kirkekaffen gik snakken muntert, og alle kunne være med, ung som gammel. I Ishøj landsby søndagen efter var der dåb og også mange kirkegængere. Dåbens højtidelighed bredte sig ud over menigheden. Jeg tror, vi alle fik et ord med at tænke over i dagene derpå. Tredje søndag, hvor jeg mødte Vagn, var ved festgudstjenesten i Vallensbæk nye kirke, hvor jeg selv prædikede. Det var nok lidt specielt sådan at støde på det samme menighedsrådsmedlem på tre på hinanden efterfølgende søndage i den sydlige og vestlige del af stiftet. De efterfølgende søndage var det den nordlige og østlige del af stiftet, der stod for tur. Der var det ikke Vagn, men andre menighedsrådsmedlemmer og kirkegængere, der tog deres kirkebænkeembede på sig i forhold til sognets gudstjeneste. Men der var den samme glæde at mærke over deres kirke og præst. KIRKEBÆNKEEMBEDETS GLÆDER De helt almindelige søndage, hvor visitatsen er uanmeldt, giver et godt indblik i sognenes liv. Og jeg kan kun sige, at det faktisk er vanskeligt at bevare pessimismen! Alt i alt kommer der ganske mange, der er glæde, forventning og taknemmelighed. Myterne om ’de mange tomme kirker’ er vist skabt for at få noget at snakke om. Jeg kan slet ikke genkende dette billede. Jeg glæder mig til mange kommende visitatser i en af stiftes kirker, hvor jeg møder Vagn, Henrik, Ulla, Kirsten, Tommy og alle de andre! Hjertelig hilsen og på glædeligt gensyn! Lise-Lotte Rebel

HELSINGØR STIFT VOR FRUE KLOSTER // HESTEMØLLESTRÆDE 3A // 3000 HELSINGØR // T: 4921 3500 // E: KMHEL@KM.DK // W: HELSINGØRSTIFT.DK

16 STIFTSMAGASINET // AUGUST


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.