Page 1

Macmillan Children’s Readers: opowiadania dla najmłodszych wraz z nagraniami audio Skąd pochodzą psy? Gdzie rosną banany, a gdzie marchewka? Jak powstają owocowe jogurty?

Odpowiedzi na te (i inne) pytania w kolorowej serii Macmillan Children’s Readers

Wejdź na www.macmillanyounglearners.com i pobierz dodatkowe ćwiczenia


WYPRÓBUJ NAKLEJKI MOTYWACYJNE TIGER W KLASIE!

Zapoznaj się z wybranymi piosenkami z podręcznika Tiger 1!


Przedstawiamy Państwu supersympatycznego tygrysa, bohatera nowej serii podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Tygrys tylko z pozoru jest zabawką... Kiedy znikają dorośli, a w jego otoczeniu zostają same dzieci, ożywa i przeżywa z nimi liczne przygody, podczas których uczy je języka angielskiego – i nie tylko! Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zachęcamy do lektury kolejnych stron publikacji. Zapoznamy Państwa z jednym z rozdziałów podręcznika Tiger 1, a także komponentami dla uczniów i nauczycieli.


Lesson 1: Vocabulary KAŻDA KSIĄŻKA UCZNIA SKŁADA SIĘ Z SZEŚCIU ROZDZIAŁÓW, A KAŻDY ROZDZIAŁ Z OŚMIU WYRAŹNIE OZNACZONYCH LEKCJI.

Dodatowe ćwiczenia interaktywne zostały oznaczone w Książce ucznia specjalną ikonką.

Nowe słownictwo w p r o w a d z a n e j e s t w formie rytmicznej piosenki, która angażuje dzieci i zachęca je do dalszej nauki.

HIT! Numery stron podręcznika oznaczone są obrazkami, związanymi ze słownictwem wprowadzanym w danej lekcji. Pomoże to nauczycielowi w komunikacji z dziećmi, które nie znają jeszcze liczb. Dzięki temu rozwiązaniu szybko i chętnie wyszukają opisany przez nauczyciela obrazek i otworzą podręcznik na odpowiedniej stronie!

Umieszczony na końcu podręcznika słowniczek obrazkowy, w którym dzieci najpierw otrzymują rysunki z gotowymi podpisami, później piszą po śladzie, a w ostatnich dwóch rozdziałach samodzielnie przepisują słowa, pomoże uczniomw zapamiętywaniu nowego słownictwa.


Lesson 2: Story

Nowe słownictwo ćwiczone jest w historyjce, której bohaterem jest wesoły tygrys.

HIT!

TIGER VALUES

Seria Tiger uczy dzieci języka angielskiego, stawiając jednocześnie na naukę uniwersalnych wartości, takich jak dbanie o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych, pomoc rodzinie i kolegom, czy kultura osobista.

HIT!

TIGER CRAFTS

Tiger Crafts to zestaw ćwiczeń rozwijających wyobraźnię i kreatywnośću dzieci, które koncentrując się na wykonaniu przyjemnego zadania, nieświadomie przyswajają język w naturalny sposób.W każdym rozdziale znajdują się 2 ćwiczenia tego typu.

Do Książki ucznia dołączone jest Tiger Crafts: Portfolio, w którym znajdują się materiały do wykonania z serii Tiger Crafts i w którym uczniowie przechowują gotowe materiały.


Lesson 3: Story activities

Dzieci ćwiczą słownictwo wprowadzone we wcześniejszych lekcjach.

HIT!

GUIDED SINGING

Piosenki opracowane zostały w trzech wersjach: • oryginalne, śpiewane przez dzieci • karaoke • NOWOŚĆ! guided singing Celem koncepcji guided singing jest stopniowe nauczanie dzieci słów i melodii, zanim będą w stanie samodzielnie zaśpiewać całą piosenkę.

Lesson 4: Speaking

HIT!

IDEALNY DLA DUŻYCH GRUP!

Seria Tiger opracowana została w sposób, który ułatwi nauczycielowi pracę z dużymi grupami uczniów. Książka nauczyciela dostarcza mnóstwa pomysłów na wykonanie standardowych ćwiczeń w niestandardowy sposób – zarówno w parach, jak i dużych grupach.

Drugie zadanie z serii Tiger Crafts. Mali artyści z klas 1-3 pokochają te ćwiczenia!


Lesson 5-6: CLIL

W lekcji wprowadzany jest drugi zestaw słownictwa.

Przezabawne historyjki, których bohaterami są pies i kot, czyli Ping i Pong, pozwolą powtórzyć nowo wprowadzone słownictwo w sposób angażujący dzieci.

Personalizacja materiału sprzyja zapamiętywaniu go przez dzieci.

Ćwiczenia typu total physical response bawią, angażują i pomagają dzieciom w zapamiętywaniu nowego materiału językowego.


Lesson 7: Unit Review

HIT!

CLASSROOM LANGUAGE

Wprowadzenie typowych fraz używanych podczas lekcji pozwala nauczycielowi korzystać z języka angielskiego podczas zajęć, dając pewność, że dzieci rozumieją wypowiadane przez niego komunikaty, a także same używają języka angielskiego, kiedy tylko mają taką możliwość.

TIGER REVIEW Po 2., 4. i 6. rozdziale dzieci powtarzają materiał z dwóch poprzednich rozdziałów w Tiger Review.

2-stronicowe powtórzenie materiału pojawia się po każdym rozdziale.

Lesson 8: Kid’s Culture EXTRA VOCABULARY 6 dodatkowych lekcji Extra Vocabulary wprowadza 6 nowych słówek do każdego rozdziału.

Dzieci poznają tradycyjne piosenki i kulturę swoich rówieśników z Wielkiej Brytanii.


Workbook

ZESZYT ĆWICZEŃ STOPNIOWO WPROWADZA UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA

W rozdziałach 5. i 6. uczniowie piszą już po śladzie i zaczynają uzupełniać zdania.

W rozdziałach 1. i 2. dzieci nie muszą jeszcze pisać, ani czytać.

W rozdziale 3. pojawia się czytanie, a w 4. stopniowo wprowadzane jest również pisanie po śladzie.

HIT!

ĆWICZENIA DLA DZIECI PRACUJĄCYCH SZYBCIEJ

Do każdego rozdziału w Zeszycie ćwiczeń dodane zostały dwie strony ćwiczeń dla uczniów pracujących szybciej. Ćwiczenia te nie wprowadzają nowego materiału językowego, są jednak nieco trudniejsze i stanowią dla uczniów większe wyzwanie.


Komponenty dla ucznia

Książka ucznia + Piosenki + CD-ROM

Tiger Crafts: PORTFOLIO

Zeszyt ćwiczeń + Zeszyt współpracy z rodzicami

Komponenty dla nauczyciela

Audio CD: piosenki w wersjach oryginalnych, karaoke oraz guided singing


Komponenty dla nauczyciela

Książka nauczyciela + DVD + Materiały do kopiowania

Flashcards

Wordcards

Oprogramowanie tablicy interaktywnej

Story Cards

Pacynka Tiger


TIGER 1 UNIT

KLUCZOWE SŁOWNICTWO hello, goodbye

Hello, Tiger!

jump, roar, run, tiger boy, girl colours, numbers 1-10 apple, ball, banana, book, cat, dog bag, crayon, pen, pencil, pencil case,

1

rubber, ruler, sharpener colour, draw, play, sing, talk arms, ears, eyes, hands, head, legs,

2

mouth, nose

KLUCZOWE STRUKTURY What’s your name? I’m (Tiger). How old are you? I’m (six). How many (tigers)? Can I have this (pencil), please? Yes, of course. Put it in the basket. I (draw) at school. Do you (sing) at school? Yes, I do./No, I don’t. I’ve got (arms). This is my (nose). I (see) with my (eyes).

listen, see, smell, taste, touch baby, brother, family, father, grandfather,

3

grandmother, mother, sister aunt, cousin, uncle, big, small carrots, cheese, eggs, ham, milk, peas, potatoes, sausages

4 animals, fish, fruit, meat, plants, vegetables crocodile, elephant, frog, giraffe,

5

monkey, mouse, parrot, snake climb, fly, jump, run, swim, walk

bike, board game, car, computer game,

6

doll, kite, scooter, skateboard metal, paper, plastic, wood

Festivals

Halloween: bat, cat, ghost, pumpkin, Witch

Have you got (Tiger)? Yes, I have./No, I haven’t. This family is (big). Who’s this? This is my (cousin). I love/like/don’t like (ham). Do you like (cheese)? Yes, I do./No, I don’t. Put (ham) in the omelette. (Bananas) are (fruit). (Ham) is from animals. Can you help me, please? No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. A (giraffe) can (run). I can (jump). Can you (swim)? Yes, I can./No, I can’t. Where’s my (scooter)? Is it in/on/under the (table)? Yes, it is./No, it isn’t. The (car) is in/on/under the (book). My (sharpener) is made of (metal).

I’m a (witch). Happy Halloween! Happy Christmas! Christmas: bell, Father Christmas, present, star, I’ve got a present for you. Thank you. Christmas tree I’ve got (two green eggs). Can I have (a red egg), please? Here you are. Thank you. Easter: basket, chick, Easter egg, Easter rabbit, Happy Easter! flower


TIGER 2 UNIT

KLUCZOWE SŁOWNICTWO count, listen, play, read, sing, speak, write

Hello, Tiger!

climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike numbers 1-20 days of the week

1

toilet, bedroom, bathroom, hall, living room, dining room, kitchen, garage bed, fridge, clock, cooker, shower, sofa

2

bird, hamster, turtle, kitten, rabbit, lizard, fish, puppy leaves, seeds, meat, fish, grass, insects

3

4 classroom, gym, corridor, library, canteen, playground

Where’s (Jay)? Is (he) (in) the (hall)? Yes, (he) is./No, (he) isn’t. (He)’s behind, in, next to, under… Have you got s (clock) in your (bedroom)? Yes, I have./No, I haven’t. What has (she) got? Has (she) got a (lizard)? Yes, (she) has./No, (she) hasn’t. (She) hasn’t got a (rabbit). My (brother) has got a (rabbit). (Rabbits) eat (grass).

I want to play (football). Do you want to play (cards)? You can/can’t play (ball games) in the (classroom).

toothache, headache, cough, cut, earache, cold, What’s the matter? I’m feeling (ill). I’ve got (a headache). tummy ache, sore throat Have you got (a cut)? Yes, I have./No, I haven’t. drink water, wash, do exercise, eat well, play, I (do exercise) every day. sleep well Do you (sleep well) every day? beach, water park, zoo, funfair, aquarium, park, ice rink, swimming pool

6 stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cross the road

Festivals

Hello! Hi! Goodbye! How are you? I’m fine, thank you. What’s your name? How old are you? I’m (eight). Let’s be friends. How many (bikes)? Where’s (number 16)? It’s on the skateboard)? Today is (Monday).

shorts, shirt, coat, jumper, trousers, T-shirt, skirt, Is this your (coat)? shoes, socks I’m/You’re wearing (my coat). In (spring), you can see (flowers) on the tree. My favourite season is (winter). I like (spring). spring, summer, autumn, winter, flower, tree board game, hide and seek, football, basketball, cards, tag, hopscotch, computer game

5

KLUCZOWE STRUKTURY

Halloween: monster, spider, wizard, moon, skeleton Christmas: Father Christmas, Christmas card, Christmas stocking, Christmas cake, snowflake Carnival: king, pirate, cowboy, queen, clown

There’s (an ice rink). Is there (an aquarium)? Yes, there is./No, there isn’t. Don’t (stand in the road) I’ve got a surprise for you. What is it? Look in the box. It’s a (monster). Happy Halloween! Look! I’ve got a Christmas card. What’s the picture? It’s (Father Christmas). Happy Christmas! It’s carnival time. I’m wearing fancy dress. What am I? You’re a (pirate).


TIGER 3 UNIT

KLUCZOWE SŁOWNICTWO banana, board game, clock, guitar, jumper, shoe

Hello, Tiger!

Days of the week The alphabet

1

do sports, go on excursions, help people, listen to music, make things, paint pictures, play games, take photos, use a computer, watch films keyboard, mouse, printer, screen, document beak, claws, feathers, fur, shell, scales,

2

tail, teeth, whiskers, wings lizard, bird, hamster, mammal, reptile dive, do judo, do karate, ice skate, play table tennis, ride a bike, ride a horse, rollerblade, row, skateboard

3

Numbers 20-100

KLUCZOWE STRUKTURY What’s your name? I’m (Ben). How old are you? I’m (nine). Where do you live? I live in (Tiger Street). Where’s the (shoe)? It’s on/in/under/behind/next to… How do you spell (Tiger)? I (paint pictures). I don’t (make things). Do you (do sports)? Yes, I do. / No, I don’t.

It’s got (a tail). It hasn’t got (claws). Has it got (a shell)? Yes, it has. / No, it hasn’t.

I can (do judo). He can (dive). I can’t (row). She can’t (ice skate). Can you (rollerblade)? Yes, I can. / No, I can’t.

roll, stretch, tap, touch, turn around, walk

4

chicken, chocolate, crisps, fruit juice, ice cream, salad, sandwiches, strawberries, water, yoghurt fruit salad, ice lolly, smoothie, vegetable stick

5

brush your teeth, get up, go home, go to bed, go to school, have breakfast, have dinner, have lunch, have a shower, put on your pyjamas (eight) o’clock, half past (seven), in the morning / afternoon /evening, at night

6

collecting shells, fishing, lying in the shade, making a sandcastle, playing Frisbee, playing volleyball, playing with a bat and ball, putting on sun cream, snorkelling, swimming in the sea crab, jellyfish, starfish, seahorse, sea urchin, seaweed

7 –

Festivals

End of year Show

actor, audience, costume, lights, makeup, poster, programme, script, stage, ticket, play, rehearse, review, show

Halloween: costume, pumpkin, play games, say ‘trick or treat’, treat, witch, monster, cat, skeleton, ghost, bat

I like (crisps). He likes (sandwiches). I love (strawberries). I don’t like (chocolate). Do you like (ice cream)? Yes, I do. / No, I don’t. I (go to school) at (nine o’clock). He (has a shower). Do you (go to bed) at (half past nine)? Yes, I do. / No, I don’t. What do you do (every day)? What time is it? It’s (half past ten). I’m (playing Frisbee). He’s (snorkelling). We’re (lying in the shade). Are you (fishing)? Yes, I am. / No, I’m not. What are you doing?

REVISION: He gets up at half past seven every day. A bird has got wings and feathers. What am I doing? Are you (reading a script)? Yes, I am. Can you (wing to the audience)?

I’m a (witch). Happy Halloween! Happy Christmas! I’ve got a present for you. Thank you. I’ve got (two green eggs). Christmas: crackers, paper crown Can I have (a red egg), please? Here you are. Thank you. World Book Day: adventure story, myth, legend, Happy Easter! fairy tale, poem


WYPRÓBUJ NAKLEJKI MOTYWACYJNE TIGER W KLASIE!

Zapoznaj się z wybranymi piosenkami z podręcznika Tiger 1!


Macmillan Children’s Readers: opowiadania dla najmłodszych wraz z nagraniami audio Skąd pochodzą psy? Gdzie rosną banany, a gdzie marchewka? Jak powstają owocowe jogurty?

Odpowiedzi na te (i inne) pytania w kolorowej serii Macmillan Children’s Readers

Wejdź na www.macmillanyounglearners.com i pobierz dodatkowe ćwiczenia

Tiger - nowa seria podręczników dla klas 1-3  
Advertisement