Page 1

hi

Diagnoza szkolna

Szkoła Podstawowa. Klasy 1–3

Klasa 1. Grupa A

Imię Nazwisko

Test na koniec roku szkolnego.

01

e

Klasa

1. Posłuchaj nagrania i zakreśl właściwy rysunek. przykład

1.

2.

3.

4.

5. 5 © Macmillan Polska 2014. This sheet may be photocopied and used within the classroom.

1


Imię: Nazwisko: Test 2. Grupa A

02

2. Posłuchaj nagrania i zaznacz, co Sandra lubi , a czego nie lubi .

5

03

Kate

3. Posłuchaj nagrania i dopasuj imiona do dzieci. Jedno imię nie pasuje do żadnego dziecka. Tom

Sandra

0

Julia

Ben

2 1

Robert

Linda

4 3

5 5

© Macmillan Polska 2014. This sheet may be photocopied and used within the classroom.

2


Imię: Nazwisko: Test 2. Grupa A

y

4. Posłuchaj nagrania i ponumeruj rysunki.

04

przykład

0

C

A

B

D

E

5

5. Połącz wyrazy z właściwymi rysunkami. cake

doll

bat

a

b

c

kite

giraffe

d

rubber

e

f razem:

5 © Macmillan Polska 2014. This sheet may be photocopied and used within the classroom.

25 3

MDT - Test końcowy  
MDT - Test końcowy  

Macmillan Diagnostic Tools www.macmillan.pl/diagnoza

Advertisement