Page 1


Spis treści

Matura 2012 Speaking Practice

Unit 01

.............................................................

page

3

Unit 02

.............................................................

page

4

Unit 03

.............................................................

page

5

Unit 04

.............................................................

page

6

Unit 05

.............................................................

page

7

Unit 06

.............................................................

page

8

Unit 07

.............................................................

page

9

Unit 08

.............................................................

page 10

Unit 09

.............................................................

page 11

Unit 10

.............................................................

page 12

Unit 11

.............................................................

page 13

Unit 12

.............................................................

page 14

Communication activities

MM_SB2_Speaking.indd 2

.......................................

page 15

11-02-05 21:48


Unit 04 C. SPEAKING

3 EXAM INFO

ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI Pamiętaj, aby: – relacjonując zdarzenia z przeszłości, użyć odpowiednich form gramatycznych (np. czasu past simple, konstrukcji used to); – w trakcie odpowiedzi mieć w zasięgu wzroku scenariusz, aby kontrolować, czy udało ci się rozwinąć wszystkie cztery elementy zadania; – pamiętać o trzyminutowym limicie czasu na wykonanie całego zadania; – starać się samodzielnie sterować przebiegiem rozmowy i samemu poruszać kolejne kwestie wymienione w poleceniu, nie czekając na podpowiedzi egzaminującego.

Work in pairs. Read the instructions below and tell your travel stories. Use the phrases in the box.

Student A Opowiedz koledze/koleżance o udanym weekendzie spędzonym w jednym z polskich miast. Porusz następujące kwestie: – pogoda, – zakupy, – jedzenie, – podróż powrotna.

Student B Opowiedz koledze/ koleżance o udanym zimowym wyjeździe zagranicznym. Porusz następujące kwestie: – podróż, – bagaż, – zakwaterowanie, – zwiedzanie.

1 Work in pairs and interview each other. Student A and B go to page 15. 2

Read the story of a nightmare journey to the airport. Complete the gaps with the correct verbs. Use the past simple.

BE

GET

ARRIVE

GO

BE

BE

GET

CAN

WALK

GO

HAVE

K

O LO

TAKE

BEGIN

MISS

TAKE

CATCH

STARTING A STORY You aren’t going to believe it when I tell you about ... Guess what happened! Just listen to this. I have a great story to tell you.

4 Read the exam task. Work in pairs and role-play the conversation. Use the different examiner's clues, A and B. Zadanie

1

Last summer, I (1) _______ on my first holiday abroad. My journey (2) _______ very early in the morning. I (3) _______ a taxi to the airport. Unfortunately, someone (4) _______ an accident on the way and the traffic (5) _______ really heavy. Because I (6) _______ not wait any longer in the traffic jam, I (7) _______ out of the taxi and (8) _______ to the tram stop. Unluckily, I (9) _______ my tram, so I decided to go to the nearest train station, which (10) _______ me half an hour. This time I (11) _______lucky and I (12) _______ my airport train. When I (13) _______ at the airport, I (14) _______ straight to the departures. When I (15) _______ at the departures board, I (16) _______ furious. The plane (17) _______ cancelled because of the bad weather!

3 minuty

Po powrocie z wakacyjnej wycieczki do Londynu, dzielisz się wrażeniami z nauczycielem języka angielskiego. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Problem w trakcie podróży Zakupy

Zwiedzanie

Niespodziewane spotkanie

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Examiner Jesteś nauczycielem języka angielskiego. Po powrocie z wycieczki do Londynu zdający dzieli się z Tobą swoimi wrażeniami. Wysłuchaj jego/jej opowieści. Proszę włączyć do rozmowy wszystkie punkty z tabeli. Examiner A

Examiner B

➙ Rozpoczynasz rozmowę:

So, how was the trip? ➙ Poproś zdającego o dokładniejsze objaśnienie jednej kwestii:

Tell me a bit more about ... ➙ Grzecznie nie zgódź się z jakąś sugestią tak, aby zdający musiał podać dodatkowe argumenty:

I can’t believe that ... It’s impossible. ➙ Zapytaj, czy zdający przywiózł Ci jakąś pamiątkę, zgodnie z wcześniejszą obietnicą.

➙ Poproś o przyniesienie na lekcję zdjęć z wycieczki.

6

MM_SB2_Speaking.indd 6

11-02-05 21:49


/Matura_Masters_Speaking_Practice_sample  

http://macmillan.pl/upload_issuu/Matura_Masters_Speaking_Practice_sample.pdf

/Matura_Masters_Speaking_Practice_sample  

http://macmillan.pl/upload_issuu/Matura_Masters_Speaking_Practice_sample.pdf

Advertisement