Page 1


C E RA M I K A I S Z K Ł O. O B S Z A RY S E NSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Małgorzata Dajewska l 6-9 Wprowadzenie / Introduction

Bożena Sacharczuk l 10-19

Sensualne implikacje / Sensual Implications

Katrzyna Handzlik l 60-61 ceramika / ceramics

Zbigniew Horbowy l 62-63 szkło / glass

Barbara Idzikowska l 64-65 szkło / glass

Adam Abel l 22-23

działania interdyscyplinarne / interdisciplinary actions

Kalina Bańka l 24-25 szkło / glass

Agnieszka Bar l 26-27 szkło / glass

Jakub Berdych Karpelis l 28-29 szkło / glass

Stanisław Borowski l 30-31 szkło / glass

Jerzy Chodurski l 32-33 szkło / glass

Brent Cole l 34-35 szkło / glass

Krystyna Cybińska l 36-37 ceramika / ceramics

Bożena Czok l 38-39 szkło / glass

Małgorzata Dajewska l 40-41 szkło / glass

Beata Damian-Speruda l 42-43 szkło / glass

Tomas J. Daunora Gobis l 44-45 ceramika / ceramics

Grażyna Deryng / Anna Zamorska l 46-47 ceramika / ceramics

Jan Drzewiecki l 48-49 ceramika / ceramics

Pati Dubiel l 50-51 szkło / glass

Michael Flynn l 52-53 ceramika / ceramics

Władysław Garnik l 54-55 ceramika / ceramics

Katarzyna Gemborys l 56-57 szkło / glass

Elżbieta Grosseova l 58-59 ceramika / ceramics

6

Patryk Illo l 66-67 szkło / glass

Marek Jakuszewski l 68-69 ceramika / ceramics

Jelom•art l 70-71

działania interdyscyplinarne / interdisciplinary actions

Antonina Joszczuk-Brzozowska l 72-73 szkło / glass

Katarzyna Jóźwiak-Moskal l 74-75 ceramika / ceramics

Łukasz Karkoszka l 76-77 ceramika / ceramics

Maciej Kasperski l 78-79 ceramika / ceramics

Ludwik Kiczura l 80-81 szkło / glass

Mirosław Kociński l 82-83 ceramika / ceramics

Katarzyna Koczyńska-Kielan l 84-85 ceramika / ceramics

Paulina Komorowska-Birger l 86-87 szkło / glass

Rytis Konstantinavičus l 88-89 ceramika / ceramics

Emilia Krankowska l 90-91 ceramika / ceramics

Marzena Krzemińska-Baluch l 92-93 szkło / glass

Magdalena Kucharska l 94-95 szkło / glass

Lidia Kupczyńska-Jankowiak l 96-97 ceramika / ceramics

Kacper Kuźnicki l 98-99 ceramika / ceramics

Przemysław Lasak l 100-101 ceramika / ceramics

Young-Jae Lee l 102-103 ceramika / ceramics

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Spis treści / Table of Contents


Agnieszka Leśniak-Banasiak l 104-105

Krzysztof Rozpondek l 148-149

Irena Lipska-Zworska l 106-107

Monika Rubaniuk l 150-151

Weronika Lucińska l 108-109

Bożena Sacharczuk l 152-153

Henryk Lula l 110-111

Małgorzata Skałuba-Krentowicz l 154-155

Mariusz Łabiński l 112-113

Stanisław Sobota l 156-157

Beata Mak-Sobota l 114-115

Grzegorz Staniszewski l 158-159

Agata Marcinkowska l 116-117

Beata Stankiewicz-Szczerbik l 160-161

Karina Marusińska l 118-119

Joanna Teper l 162-163

Jana Mihulová l 120-121

Tomasz Urbanowicz l 164-165

Janina Myronova l 122-123

Marianne Wesołowska-Eggimann l 166-167

Tomasz Niedziółka l 124-125

Ryszard Więckowski l 168-169

Wojciech Olech l 126-127

Igor Wójcik l 170-171

Joanna Opalska-Brzecka l 128-129

Maciej Zaborski l 172-173

Leri Papidze l 130-131

Barbara Zworska-Raziuk l 174-175

Monika Patuszyńska l 132-133

Justyna Żak l 176-177

Kazimierz Pawlak l 134-135

Dawid Żynda l 178-179

szkło / glass

ceramika / ceramics

ceramika / ceramics

ceramika / ceramics

szkło / glass

szkło / glass

ceramika / ceramics

ceramika / ceramics

szkło / glass

ceramika / ceramics

ceramika / ceramics

szkło / glass

ceramika / ceramics

ceramika / ceramics

ceramika / ceramics

szkło / glass

ceramika / ceramics

szkło / glass

ceramika / ceramics

ceramika / ceramics

szkło / glass

szkło / glass

szkło / glass

ceramika / ceramics

szkło / glass

ceramika / ceramics

szkło / glass

szkło / glass

szkło / glass

szkło / glass

szkło / glass

ceramika / ceramics

Wojciech Peszko l 136-137 szkło / glass

Oldřich Pliva l 138-139

Noty Biograficzne / Biographical Notes l 182-201

szkło / glass

Grażyna Płocica l 140-141 ceramika / ceramics

Małgorzata Puszczyńska l 142-143 szkło / glass

Michał Puszczyński l 144-145 ceramika / ceramics

Łukasz Rachwalak l 146-147 ceramika / ceramics

7


WPROWADZENIE

prof. Małgorzata Dajewska kurator wystawy

Kiedy przed kilku laty przyszedł mi do głowy pomysł na wspólną wystawę ceramiki i szkła w roku 2016 – roku 70-lecia wrocławskiej ASP, zaczęłam się zastanawiać nad nutą przewodnią dla wspólnej prezentacji tych dyscyplin wywodzących się od sztuki szlachetnych, kreatywnych materii. Każdy, kto kiedykolwiek stykał się z eksperymentami artystów, którzy za swą drogę twórczą obrali eksplorowanie wizualnych i warsztatowych aspektów ceramiki czy szkła, wie, że praktyka owa wiąże się z bardzo specyficznym działaniem. Artysta uczestnicząc w długotrwałym z natury rzeczy procesie twórczym, tak charakterystycznym dla owych dyscyplin sztuki (po uprzednim zaprojektowaniu czy choćby wyobrażeniu sobie swego dzieła), zmaga się z wybranym, specyficznym i jedynym w swoim rodzaju tworzywem. Tworzywem, które musi dobrze rozumieć, by je urabiać, ciąć, przekształcać, deformować, odlewać, rozciągać, zgniatać, ścierać, toczyć, rozdmuchiwać i tak dalej, i tak dalej. Cały ten proces buduje bardzo bliską relację między twórcą a tworzywem. To relacja niezwykła. Rzec by można – intymna. Twórca jak gdyby „współbrzmi” z kształtowaną materią. Dłonie „zanurzają” się w materiał, w jego strukturę, w jego pełne tajemnic wnętrze, czasami zaś go unikają z obawy przed bólem czy zranieniem. Twórca urabiając tworzywo współistnieje z nim, poznaje je, zgłębia i oswaja, doznając po drodze i spełnień, i porażek. Na koniec, kiedy po wielu dniach, tygodniach, miesiącach kreator osiąga zadowalający efekt, odczuwa prawdziwe uniesienie. Ta niepowtarzalna chwila daje mu wielką satysfakcję, bowiem udało mu się oto zmaterializować ideę. I wtedy właśnie, gdy rozmyślałam o prezentacji sztuki ceramiki i szkła – uzmysławiając sobie cały ten złożony proces kreowania i doświadczania tworzywa – narodziło się sformułowanie: obszary sensualne. Później jednak, wskutek licznych rozważań, analiz dostrzeżonego zjawiska, w wyniku konfrontowania swoich przemyśleń z kolegami „po fachu” – artystami uprawiającymi przywoływane tu dyscypliny sztuki, potwierdziło się we mnie przeczucie, że owe obszary sensualne odnoszą się nie tylko do procesu twórczego, lecz w równej mierze także do percypowania dzieł powstających jako obiekty sztuki ceramiki i szkła. Odbiorca łaknie bowiem kontaktu zmysłowego z tymi dziełami. Pragnie ich dotknąć, poczuć ich szorstkość czy śliskość, doświadczać ich działania na wyobraźnię, która wyswobodzona z okowów rutyny, podsunie odczucia, jakie tylko tak specyficzne i wyrafinowane bodźce mogą wywołać. Jakże trudno w pełni zrozumieć prace szklane i ceramiczne, jeśli nie usłyszymy jak dźwięczą trącone mimochodem... Wprost nie da się zrozumieć w pełni prac, w których gładkim powierzchniom przeciwstawione są szorstkości czy jedwabiste maty, jeśli nie przesuniemy po nich dłonią. Wiele obiektów wywołuje w nas wrażenie intensywnego smaku, iluzoryczne wspomnienie jego doświadczania. Innym znów razem twórcy posługują się tymi materiałami, aby wykreować obiekty, które z całkiem odmiennych powodów nasuwają nam skojarzenia zmysłowości. Pojawiają się takie wypowiedzi artystyczne, które tylko instrumentalnie odnoszą się do używanego materiału, sedno zaś

8

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


leży w innych przestrzeniach skojarzeniowych, gdzie ujawnia się symbol, znak, butaforia czy paradoks zaskakujący nas swoją osobliwością. Sztuka ceramiki i szkła to przestrzeń bardzo zróżnicowanych i wielorakich działań! Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – główny sprawca omawianej prezentacji, jest miejscem, gdzie już od 70 lat ścierają się rozliczne postawy twórcze zarówno nauczycieli, wybitnych przedstawicieli uprawianych dyscyplin, jak i młodych adeptów sztuki – studentów. To tutaj rodziły się nowe prądy w sztuce wspomnianych w tytule wystawy dyscyplin. Po prześledzeniu historii tej placówki artystycznej i dydaktycznej, gdzie tak ważną rolę odegrali legendarni już twórcy, jak np. Krystyna Cybińska, Zbigniew Horbowy, Irena Lipska-Zworska czy Ludwik Kiczura, wydaje się, że Wydział Ceramiki i Szkła podołał przypisywanej mu roli mentora i kreatora nowych trendów, a jednocześnie nigdy nie zamykał się na wpływy z zewnątrz. Stąd przykłady licznych wspólnych prezentacji z kolegami spoza uczelni, stąd uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, stąd festiwale i plenery integrujące środowisko i propagujące obie dyscypliny sztuki. W naturalny więc i nasuwający się nieodparcie sposób można skojarzyć tę właśnie postawę i ten, zarysowany powyżej, charakter instytucji z ideą Europejskiej Stolicy Kultury, którą stał się Wrocław w 2016 roku. Toteż ma sens udostępnienie szerokim rzeszom miłośników sztuki, którzy zechcą nasze miasto odwiedzić na okoliczność tych obchodów właśnie, kolekcji skomponowanej z dzieł artystów, z którymi tradycyjnie już i od wielu, wielu lat Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu współpracuje, spotykając się podczas wspólnych przedsięwzięć – realizacji, plenerów, wystaw i wielu innych, rozlicznych projektów. Kuratorki wystawy Ceramika i szkło. Obszary sensualne zaprosiły do udziału w prezentacji około stu artystów. Grono to rekrutuje się z pracowników macierzystej instytucji, jej absolwentów i zaprzyjaźnionych twórców, zarówno z Wrocławia, Dolnego Śląska, całego kraju, jak i z zagranicy. Ci zaproszeni to wybitne nazwiska światowego formatu, a zarazem nasi serdeczni przyjaciele, zżyci z wrocławskim środowiskiem ceramiki i szkła poprzez liczne, wspólne przedsięwzięcia artystyczne. Jak to zwykle bywa, nie wszyscy odpowiedzieli na zaproszenie. Lecz mimo to, liczba uczestniczących w wystawie 81 osób dobitnie świadczy o szerokich kontaktach naszego Wydziału, o tym jak promieniuje on swoją aktywnością, jak skupia w swych działaniach najciekawsze osobowości ceramiki i szkła wokół wspólnych aktywności. I w tym sensie, jak bardzo swoją działalnością wpisuje się w ideę Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury. Powstała zróżnicowana i bardzo obszerna kolekcja. Kolekcja wspaniałych dzieł sztuki ceramiki i szkła, która swym wyrazem artystycznym, intensywnością oddziaływania, swą ekspresją potwierdza tezę zawartą w tytule wystawy. Warto na koniec zaznaczyć jeszcze, że tego rodzaju prezentacja nie ma w historii Wydziału Ceramiki i Szkła precedensu. Pomimo jednak chęci pokazania jak najszerszego spektrum wzmiankowanych dyscyplin artystycznych, wciąż pozostaje niedosyt, bowiem sztuka ceramiki i szkła, to zjawiska przebogate...

Małgorzata Dajewska

Wprowadzenie / Małgorzata Dajewska

9


INTRODUCTION

prof. Małgorzata Dajewska curator of the exhibition

A few years ago, when the first idea of a joint exhibition of ceramics and glass in 2016 – the year of celebrating the 70th anniversary of the Wrocław Academy – came to my mind, I started to consider the main tone for the common presentation of the disciplines which derive from noble arts and creative matters. Anyone who has ever come across experiments carried out by artists who in the first place explore visual and technical aspects of ceramics and glass, knows that this practice is related with a very specific activity. The artists, who are involved in naturally long and characteristic for both art disciplines, creative process (after they had designed or just imagined their piece of work), struggle with the chosen and one of a kind material. They have to understand the material well enough either to mould it, cut it, transform it or deform it, either cast, stretch out, crush, grind, throw, or blow it. This whole process builds up close relations between a creator and material. It is an unusual relation. One could even call it an intimate one. The creator somehow harmonises with the material being shaped. His/her hands ‘submerge’ in the material, into its structure, into its mysterious inside, whereas sometimes they avoid it for the fear of a pain or being hurt. The artist, when working over material, coexists with it, gets to know it better, explores it and tames it, in the meantime he/she experiences both successes and defeats. Eventually, after many days, weeks, months the creator reaches a gratifying effect, he/she may even feel ecstasy. This unrepeatable moment brings a lot satisfaction, because an idea has just been materialised. And just then, when I was thinking about the presentation of ceramics and glass – having realised this whole complex process of creation and experience of material – the phrase ‘sensual areas’ was born. However, later on as the result of long considerations and analyses of this noticed phenomenon, also after having talked to professional colleagues – artists who are active in both art disciplines, I confirmed this feeling that sensual areas refer not only to the very creative process but also equally to the perception of objects of ceramic and glass arts. Since the audience craves for sensual contact with these works. They wish to touch them, feel their roughness or smoothness, to experience how they work upon the audience’s imagination which, free from restrictions of routine, will prompt some feelings, specific and sublime, possible to be awaken only by such stimuli. How really difficult it is to understand completely ceramic or glass works, if we don’t hear the sound when they have been tipped incidentally... One cannot simply comprehend the works in which smooth surfaces are juxtaposed with coarseness or silk mat, unless you move your hand on those surfaces. Many objects evoke sensations of intensive taste, or illusive memories of some experiences. In some other cases the artists use these materials to create objects which evoke sensual associations from totally different reasons. There are also other artistic works which refer to the used materials merely instrumentally, in such cases the essence can be found in other associations, in which symbols, signs, imitations or paradoxes surprise us with their peculiarity. Art of ceramics and glass is a space of diversified actions!

10

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


The Faculty of Ceramics and Glass at The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław – a leading originator of the presentation – is a place where many artistic attitudes of professors, outstanding representatives of their disciplines and young entrants – the students have clashed against each other for 70 years. It is also a place where new streams of ceramics and glass were born. After having followed history of this artistic and didactic institution, where a crucial role was played by the already legendary names: Krystyna Cybińska, Zbigniew Horbowy, Irena Lipska-Zworska and Ludwik Kiczura among others, it seems that the Faculty of Ceramics and Glass managed to fulfil the ascribed to it role of a mentor and a creator of new trends, and at the same time it has never been closed to outside influences. Therefore we have plenty of examples of joint presentations with friends from other centres, hence the participation in events held by other institutions as well as festivals and plein-air workshops which integrate the milieu and popularise both art disciplines. Naturally and irresistibly we can match this attitude and the above described character of the Academy with the idea of European Capital of Culture which the city of Wrocław became in the year 2016. Therefore we can see a deeper sense in introducing this collection to a wide audience of art lovers who may come to visit Wrocław on this occasion. The collection comprises works by artists who the Faculty of Ceramics and Glass at the Wrocław Academy have collaborated with and have used to meet in common events – projects, pleinair workshops, exhibitions and many other occasions for a long time now. The curators of the show Ceramics and Glass. Sensual Areas invited around 100 artists to participate in the show. The group comprises didactics from the mother academy, the academy graduates and artists-friends who come from Wrocław, Lower Silesia, all Poland and from abroad, too. The invited artists are worldwide recognised names, and at the same time they are good friends of ours, close-knit with the Wrocław milieu of ceramics and glass thanks to a large number of joint artistic undertakings. As it often happens not all of them have replied to the invitation. Still the number of 81 participants proves many contacts of our Faculty, it also shows how the Faculty radiates with its activity and concentrates the most interesting personalities of ceramics and glass around the arranged common activities. And in this sense, how it inscribes with this activity into the idea of Wrocław as the European Capital of Culture. A large diversified collection has been thus created. The collection of great works of ceramic and glass art, which confirms the title thesis with its artistic expression and intensity of its impact. Last but not least, it is worth stressing that this sort of presentation has no precedent in the Faculty history. Despite the wish to present the widest possible spectrum of both art disciplines, there is still need for more, as ceramics and glass are rich and multidimensional...

Małgorzata Dajewska

Introduction / Małgorzata Dajewska

11


SENSUALNE IMPLIKACJE dr Bożena Sacharczuk kurator wystawy

Podejmując się napisania tego tekstu, już na wstępie chciałabym wyjaśnić kilka kwestii: przede wszystkim jest to omówienie napisane przez artystę, praktyka, który nie jest w stanie oderwać się od własnego sposobu postrzegania zjawisk estetycznych. Z tego powodu wręcz niemożliwe staje się wypracowanie obiektywnych opinii na temat artystycznych postaw twórców biorących udział w niniejszej wrocławskiej prezentacji ceramiki i szkła. Nazywam to wydarzenie mianem wrocławskiego z racji miejsca spotkania, jednak w rzeczywistości mamy tu do czynienia z twórcami z różnych krajów, wielu narodowości: polskiej, czeskiej, słowackiej, irlandzkiej, litewskiej, ukraińskiej, szwajcarskiej, koreańskiej czy gruzińskiej. Koncepcja wystawy zakłada formułę artystycznej konfrontacji twórczości różnej, ideowo wręcz odmiennej, a jednocześnie bliskiej z racji eksplorowanej materii. Trudno jednak będzie doszukiwać się w tym omówieniu profesjonalnej, krytycznej analizy mającej na celu przypięcie etykiet dziełom i ich twórcom, określenie stylu czy umiejscowienie w czasoprzestrzeni kulturowej. Jedną z przyczyn tak przyjętego stanowiska jest fakt, że żyjemy w czasach kultury ponowoczesnej, w której przyzwolenie na istnienie różnych zjawisk, przenikanie oraz nawarstwianie idei i form, stało się powszechną praktyką. Hierarchiczność wartości została zastąpiona zrównoważeniem pomiędzy kryteriami, regułami, stylami¹. Przestały obowiązywać tylko i wyłącznie platońskie zasady dualistycznego ujmowania rzeczywistości, gdzie wiedza i zmysłowość odbierane były jako te negatywne, odnoszące się do wiedzy o materialnych własnościach przedmiotów, czy wyłącznie zmysłowej przyjemności². Wiek XX przynosi, i to za sprawą artystów, zainteresowanie teoriami estetycznymi akcentującymi całą ludzką zmysłowość, wprowadzając je do słownika obowiązujących pojęć dotyczących sztuki i jej percepcji. Do tego można by jeszcze dodać, że w sztuce odkryto już wszystko, ale …jeśli w sztuce wszystko już było – tym lepiej, bowiem jest tego dużo, a w związku z tym potencjał sensotwórczych koniunkcji i kooperacji nieskończony…³ Kiedy więc rzecz dotyczy materii ceramicznej i szklarskiej, tym bardziej uzasadnione stają się parantele ze zmysłowym, haptycznym czy synestetycznym sposobem odbioru sztuki. Być może dzieje się tak z powodu definiowania szkła i ceramiki jako funkcjonujących na styku malarskiego, graficznego i rzeźbiarskiego medium jednocześnie. A może fakt, że artyści podczas pracy mają tak bezpośredni kontakt z materią powoduje, że tyle uwagi poświęcają ujawnianiu wartości fizyczności materii. Z pewnością sprzyja to odbieraniu wszystkimi zmysłami. Opisując prace uczestników wystawy, skupię się na intuicyjnym przypisaniu znaczeń, niejako reżyserując ich zależności formalno-ideowe. Chciałabym, aby w efekcie został ujawniony jak najpełniejszy zbiór sensualnych skojarzeń związanych z prezentowaną kolekcją sztuki ceramiki i szkła. Przyjmuję, że nie jest konieczne przekonywanie kogokolwiek o pojemności zagadnienia obszarów sensualnych. W odniesieniu do materii ceramicznej i szklarskiej, każdy kto kiedykolwiek mógł pracować z gliną, z początku bezkształtną, nieokreśloną, lepką, a wręcz brudną masą, czy szkłem – twardym, niedostępnym, z pozoru martwym – zna uczucia, które wiążą się z empirycznym doświadczaniem

12

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


formowania, urzeczywistnianiem wyobraźni. Artysta powołując do życia swoje dzieła, stwarza wręcz naturalne środowisko dla sensualnej percepcji. I jak nigdzie indziej, również odbiorca kuszony jest ceramiczno-szklarską materialnością i jej zmysłowością. Być może początek takiego stanu rzeczy miał miejsce w potrzebie doznawania piękna. Prostota szlachetności materii jest wyraźnie odczuwalna w prezentowanych na wystawie pracach Profesorów-Nestorów: Krystyny Cybińskiej, Ireny Lipskiej-Zworskiej, Zbigniewa Horbowego, Ludwika Kiczury reprezentującego gdańskie środowisko artystyczne Henryka Luli. Język sztuki stosowany w ich realizacjach jest uniwersalnym alfabetem odczytywanym chyba przez każdego człowieka. To wielopłaszczyznowe smakowanie wyważonych kształtów, idealnych proporcji, subtelnych barw. Podobny rodzaj zmysłowej harmonii może wywoływać twórczość Young-Jae Lee. Z ascetycznej, lapidarnej kompozycji czarek wyłania się konceptualny obraz ciszy, wrażenie stabilnego rytmu życia. Różnorodne smaki ludzkiej egzystencji kilkukrotnie pojawiają się w realizacjach kolejnych artystów. W instalacji Katarzyny Jóźwiak-Moskal materia, pozornie niezniszczalna, ulega destrukcji odkrywając prawdziwe oblicze Natury. Również w instalacji Pauliny Komorowskiej-Birger odkryć można sentymentalne obrazy – wrażenia utrwalone na fotografiach zetknięte zostały z cząstkami szklanej instalacji, przywołując pytania dotyczące ciągłości życia. Swoistą nostalgię, wrażenie pustki i samotności zamknęła w glinianej materii Małgorzata Skałuba -Krentowicz, sprowadzając obraz człowieka do drobnego punktu zatopionego w masie podobnych. Narrację dotykającą pamięci o zdarzeniach koronkowymi opowiastkami próbuje nam przekazać Beata Damian-Speruda. Zupełnie inny obraz pokazuje Michael Flynn, bawiąc się materią niczym stwórca, nakazuje swoim postaciom trwać w tańcu życia. Naturalistycznie-sensualną wizję świata odkrywa przed nami Stanisław Borowski. Jego surrealistyczne obrazy zapętlonych postaci wylewają się z wnętrza szklanej czary. Narrację marzeń sennych odsłaniają również Grażyna Deryng i Anna Zamorska. Poprzez zetknięcie dwóch odmiennych światów budują zmysłowy porządek nieistniejącej rzeczywistości. Przywołują pragnienia, lęki, tęsknoty. Senne wizje ujawnia nam również Antonina Joszczuk -Brzozowska swoimi zawieszonymi w przestrzeni, efemerycznymi szklanymi taflami chmur. Natomiast w stronę metafizyczno-ekspresyjnego przedstawienia wydaje się kierować nas Władysław Garnik, przywołując na myśl Krzyk Muncha. Kobieta i mężczyzna niejako wylewają przed światem swoje egzystencjalne słabości. Cielesność, odczytywaną jako stabilny pancerz, można natomiast zaobserwować w giętej szklanej materii monumentalnych rzeźb Wojciecha Olecha. Ich półtransparentność tworzy tylko umowną barierę, w efekcie wywołując wrażenie bliskości. Materia bliska ciału pojawia się w realizacjach Agaty Marcinkowskiej, w których ludzkie kształty dotykiem formują ceramiczne misy. Organiczna cielesność porcelany wyłania się także w pracach Emilii Krankowskiej, a zmysłowe struktury multiplikowanych detali nabudowuje na szklanych powierzchniach Katarzyna Gemborys. Dawkę estetyczno-etycznych doznań zapewnia swoimi embrionalnymi przedstawieniami Łukasz Rachwalak, przywołując na myśl niepokojące odczucia traconej niewinności. Skrywane drugie oblicze człowieka wydaje się pokazywać światu Beata Stankiewicz-Szczerbik, ujawniając słabości ludzkiego charakteru. Za to Barbara Idzikowska swoimi rysunkami szkłem wprowadza w łagodną, poetycką atmosferę, spajając ze sobą różne sensualne wątki – odbicia i refleksy obrazów życia. Również Bożena Czok skupia naszą uwagę na drobnych radościach i chwilach uniesienia. Między tymi skojarzeniami można z pewnością umieścić syntetyczną realizację Kacpra Kuźnickiego. Nagie stopy wędrowca zostawiły swój ślad na miękkim podłożu. Dramat ludzkiej egzystencji rozgrywany jest w spektaklu rzeźb profesora Przemysława Lasaka. Spętana czerwoną taśmą armia bezrękich postaci stoi przed nami w bezruchu, zupełnie

Sensualne implikacje / Bożena Sacharczuk

13


bezsilna, niezdolna do działania. Pytania o miejsce człowieka we współczesnym świecie mogą również wywoływać marionetki autorstwa Pati Dubiel. Układy scalone, wirtualne połączenia ciała i umysłu, dają odczuć rytm życia współczesnego człowieka. Obrazy dnia codziennego, niczym sensualne kolaże życia ulicy odsłania nam w swoim szklanym malarstwie również Kalina Bańka, u której zarówno mieszanka barw, jak i rytych zapisków tworzy kakofoniczną paletę skojarzeń. Inny mix dla zmysłów serwuje nam Magdalena Kucharska – Empiryzm (…) podlany sosem z kaczki, przyprawiony szczyptą humoru i purnonsensu… przywołuje iście kulinarne skojarzenia, a profesor Małgorzata Dajewska, tworząc kolekcję szklanych łakoci mających wywołać zmysłowe projekcje odczuwania smaków, degustuje nasycone barwy szkła. Swoim dzbanem na wino słodko-cierpkie smaki przywołuje na myśl Leri Papidze. Konotacje naczyń, przedmiotów z codziennego życia odsłania przed nami Małgorzata Puszczyńska. W rozbudowanych kompozycjach starannie skrywa resztki kruchej szklanej materii, próbując zachować pamięć przedmiotów. O zniszczeniu, rozdrobnieniu oraz drugim życiu form swoimi strukturalnymi naczyniami opowiada Monika Patuszyńska. Na temat zmysłowości powierzchni w kontekście form naczyniowych wydaje się również opowiadać Grażyna Płocica. Tnąc, reorganizując i scalając w nowe całości, tworzy kubistyczne układy brył. Naczynia w roli głównej pojawiają się również w realizacjach Mariusza Łabińskiego, który jednak skupia uwagę dynamicznymi formami karafek, przywołując idee syntezy Kandinskiego. Abstrakcja geometryczna w wydaniu artystów biorących udział w tej wystawie wyłania różnorodne oblicza. Bryły Agnieszki Leśniak-Banasiak, określone przez autorkę mianem geometrii sensualnej, niosą ładunek napięć dających złudzenie przestrzeni absolutnej, niekończącej się, zapętlonej. Abstrakcje Beaty Mak-Soboty zostały wzbogacone o brzmienie, które odbierane jest zarówno w znaczeniu synestetycznym, jak i fizycznym, kiedy szklane formy tknięte palcami poruszają wibrującym dźwiękiem. Geometryczność rozczłonkowanych układów w rzeźbach Tomasa Daunora wydaje się budować iluzję brył niemożliwych. Natomiast Rytis Konstantinavičius, podejmując się transpozycji abstrakcyjnego obrazu malarskiego na trójwymiarową przestrzeń struktur i faktur, konstruuje przestrzenny układ płaszczyzn. Profesor Jerzy Chodurski zestawiając szklane tafle w ekspresyjne układy, przywołuje w wyobraźni wizerunki uskrzydlonych sylwet, dynamicznie rozpychających się na wszystkie strony. Inny rodzaj geometrycznego porządku zawarty jest w rzeźbie Elżbiety Grosseovej, to rodzaj otwartej kompozycji, na powierzchni której ostro załamują się światła i cienie. Ten abstrakcyjny, rytmiczny układ doznaje w którymś momencie przeobrażenia – animizacji materii. Z geometrycznego przedstawienia w inne światy przeprowadza nas w swojej kompozycji również Katarzyna Handzlik, przywołując do życia wspomnienia baśniowych opowieści. Podobnie Marianne Wesołowska-Eggimann, która funduje nam surrealistyczny zestaw doznań, spajając w porcelanowych miniaturach nierealne opowiastki. Jakub Berdych Karpelis, zestawiając ze sobą różne materie, w dowcipny sposób tworzy iluzoryczne związki

znaczeń:

szlachetne-popularne,

cenne-powszechne,

wartościowe-

banalne, a Igor Wójcik, naśmiewa się z życia rzucając pod nogi szklane kości. Z materii i jej stanu skupienia żartuje także Brent Cole, rozlewając szklaną błękitną kałużę. To przewrotne zaprzeczenie fizycznym właściwościom szkła. Można uznać, że i Maciej Kasperski swoimi ceramicznymi rękawicami drwi z materii, z którą ma do czynienia, dając odczuć złudne wrażenie miękkości tkaniny. Swoje surrealistyczne wizerunki człowieka wypełnia graficznymi, nierzeczywistymi przedstawieniami Janina Myronowa. Złudzenie lekkości nadmuchanego balonika wprowadza w swoje ceramiczne obiekty Joanna Opalska-Brzecka, podejmując próbę metafizycznego wyniesienia ponad horyzont. O zmianach stanu skupienia materii, a nawet rozpadzie, który jest wynikiem kolejnych ingerencji i transformacji materii, próbuje

14

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


opowiadać Dawid Żynda, przywołując darwinowskie schematy ewolucji. Natomiast złudzenie ożywienia materii odczuwalne jest w szklanych kompozycjach Patryka Illo, które wydają się, zagarniać przestrzeń wokół drapieżnymi mackami. Pozornie puste karty ceramicznych tablic Marka Jakuszewskiego kryją w sobie układy kresek i punktów, które poruszają się niczym mikroskopijne cząsteczki, objawniając życie ukrytych światów. Przenikanie obrazów w skali mikro i makro to temat eksploatowany na wiele sposobów. Meandry ulic Joanny Teper skłaniają do kontemplacji nad makrokosmosem. Kiedy natomiast wejdziemy pomiędzy gąszcz ceramicznych budowli Michała Puszczyńskiego, staniemy się jedynie cząstką wszechogarniającej struktury. O architekturze opowiada swoimi ceramicznymi konstrukcjami również profesor Lidia Kupczyńska-Jankowiak. Faktury, mimo że wywołują przeciwstawne odczucia, scalają rozczłonkowaną bryłę. Opowieści o mieście snuje w szklanych płaskorzeźbach Tomasz Urbanowicz, wtapiając fakturalne obrazy Wrocławia w barwne tafle. Zupełnie inną perspektywę przestrzeni buduje Łukasz Karkoszka, stawiając przed nami wrota niczym przejście do innego świata. Przejście w wymiar wyobrażeń. Wspomnienie, pamięć przodków to temat twórczości Jany Mihulovej. W porozrzucanych, wielowarstwowych szklanych taflach, rozdrobnieniu poddane zostają skrawki obrazów rozdzierane strugami padającego światła. Wrażenie mistycznej rzeczywistości zostaje również odzwierciedlone w rzeźbiarskich i reliefowych realizacjach Katarzyny Koczyńskiej -Kielan. Odciśnięte struktury, niczym zapiski nierozpoznanego pisma, kryją w sobie tajemnicze treści. Abstrakcyjne układy znaków stosuje w mozaikach profesor Mirosław Kociński. Z chaosu wibrujących elementów, wyłaniają się zorganizowane, ornamentowe kompozycje. Porządek, układ doskonały, jest również czytelny w pracach profesora Kazimierza Pawlaka. Piramidalna konstrukcja piętrzy się w górę niczym szklana góra. Świat konstrukcji i przestrzennych konfiguracji jest obszarem różnorodnych poszukiwań. U Jana Drzewieckiego nabudowywane porcelanowe elementy tworzą ażurowe wieże, w których wrażenia ruchu i niestabilności podkreślone zostały zmieniającą się tonalnie barwą błękitu. W przypadku reliefów Justyny Żak, niczym na zmrożonych taflach białego śniegu, misternie przeplatają się struktury wklęsłych i wypukłych fałd, utrwalonych jakby na chwilę. Natomiast mięsiste czernie w kompozycji Ryszarda Więckowskiego penetrują powierzchnie w sposób ekspresyjny i dynamiczny, decydując o przeświecalności lub pochłanianiu światła szklanego obrazu. Równie wyraziste, a jednocześnie subtelne swoją transparentnością, wydają się być kompozycje rzeźbiarskie profesor Barbary Zworskiej-Raziuk. Migotliwe szklane detale, niczym kryształy minerałów, zarastają wnętrze skały, przywołują na myśl filozofię przyrody. Fraktalne szklane układy powołuje do życia Monika Rubaniuk. Zwieszone, promieniście rozłożone elementy, wydają się rozkwitać w niekończącym się procesie tworzenia. Docieramy w tym momencie do materii, która sama dla siebie staje się formą. Ziarna piasku, niczym cząstki elementarne zatrzymane w kadrach fotograficznych, rejestruje Adam Abel. Utrwalone w stop klatce, ujawniają swoją siłę i dynamiczną budowę. Kadr filmowy staje się również pretekstem do stworzenia serii sensualnych opowieści filmowych przez grupę artystyczną Jelom •art. Dotyk materii próbuje także zobrazować Tomasz Niedziółka – w haptycznych, wielokształtnych ceramicznych formach, utrwala gesty formowania surowej gliny. Podobne wrażenie może wywoływać szklana bryła Grzegorza Staniszewskiego. To zapis dynamicznego przesunięcia dłonią po powierzchni, na której zarysowane zostają najmniejsze nierówności. Złudzenie zatrzymania materii w bezruchu wydaje się także charakteryzować formy Oldřicha Plivy. Wydawać by się mogło, że mamy do czynienia z elastyczną, rozciągliwą masą, którą można bezproblemowo kształtować, jednak to złudzenie, ponieważ obcujemy z pełną bryłą twardego szkła. Stanisław Sobota próbuje natomiast pobudzić zmysły widokiem ukrytych

Sensualne implikacje / Bożena Sacharczuk

15


struktur zatopionych w warstwach wypolerowanych, gładkich tafli. Innego rodzaju skojarzenia wiążące się z haptycznością odbierać można, obserwując powierzchnie form ceramicznych profesora Krzysztofa Rozpondka. Na pozór chropowate, w efekcie okazują się atłasowo gładkimi powierzchniami. Światy ukryte odkrywa przed nami Wojciech Peszko. Formuje bryły, które we wnętrzach kryją zastygłe, niczym skamieliny, zoomorficzne kształty. Maciej Zaborski z biżuteryjną precyzją wykrawa w transparentnej, bezbarwnej materii, misterne detale. Agnieszka Bar w gładkich kulistych powierzchniach, samoistnie absorbujących obrazy otoczenia, skupia uwagę na miniaturowych odbiciach. Tajemnice szklanych kul odkrywa również Weronika Lucińska. W ich wnętrzach, na podobieństwo laboratoryjnych słojów, zamknięte zostały porcelanowe cząstki, jak cenne eksponaty, dowody istnienia bezpiecznie ukryte dla potomności. Powidoki obrazów, nadmorskiego kamiennego pejzażu oraz jego metaforycznych wyobrażeń, znaleźć można również w realizacjach Marzeny Krzemińskiej-Baluch. To struktury na wskroś poetyckie przywodzące wspomnienie natury w jej nienaruszonym stanie. Natomiast refleksję nad życiem, drogą, jaką przebyliśmy oddalając się od takiej natury, wydaje się obrazować w swoich porcelanowych chińskich wazonach Karina Marusińska. Jej przedstawienia to rodzaj przestrogi przed rabunkowym sposobem funkcjonowania cywilizacji, a jednocześnie wyraz nadziei powrotu do Początku. Sensualne opowieści wydają się tworzyć historie bez końca. Proponuję, aby każdy odkrył własne. Bożena Sacharczuk

Przypisy: 1. Zygmunt Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Biblioteka Kultury Współczesnej, Warszawa 1994. 2. Aneta Rostowska, Haptyczne dzieło sztuki, [w:] Materia sztuki, red. M. Ostrowicki, Universitas, Kraków 2010. 3. Łukasz Huculak, Niedokończona sztuka, [w:] Wędrówki i spotkania, ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 2011.

16

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


SENSUAL IMPLICATIONS Dr. Bożena Sacharczuk curator of the exhibition

Having undertaken a task of writing this text, I would like to explain some issues right at the beginning: first of all, it is a discussion elaborated by an artist, a practitioner, who is not able to separate from her own way of perceiving aesthetic phenomena. For this reason it seems to be impossible to work out neutral opinions about artistic attitudes of the participants of this Wrocław ceramics and glass presentation. I call this event a ‘Wrocław’ one because of the exhibition venue, nevertheless we actually deal here with artists from different countries and of many nationalities: except for the Poles, there are also people of the Czech, Slovak, Irish, Lithuanian, Ukrainian, Helvetian, Korean and Georgian origins. The assumed main idea of the presentation is a formula of confronting various works, ideologically even completely different but close to each other because of the used material. Still it will be difficult to find in the following review a professional, critical analysis, which is about to ‘label’ the works and their authors, define styles or place them in a cultural spacetime. One of the reasons for my approach is the fact that we live in the times of postmodern culture, which allows various phenomena to exist together, and ideas and forms to penetrate with each other and accumulate, what even became a common practice. The hierarchy of values has been replaced with a balance between criteria, rules and styles¹. Plato’s rules of dualistic approach to reality, where knowledge and sensuality were perceived negative, as they refer to knowledge about material properties of objects or solely sensual pleasure 2, are no longer compulsory. The 20th century brought, with the aim of artists, an interest for aesthetic theories which accentuate the entire human sensuality, introducing these theories into a new vocabulary of terms related with arts and art perception. One could add in this place that everything has already been discovered in the world of art, still if everything had already happened in the world of art – it is even better, as there is a lot of all this, and therefore the potential of sense creation conjunctions and co-operations is endless…³ When we refer to ceramic and glass matter, the relationships with sensual, haptic or synesthetic way of perceiving art seem to be even more justified. Perhaps it is because there are definitions of glass and ceramics which situate these disciplines where painting, sculpture and graphic arts meet. And perhaps the fact that artists of glass and ceramics are in direct contact with material, causes so much attention they devote to reveal physical value of this material. Certainly it favours the perception with all senses. When describing works of the exhibition participants I will focus on intuitive assigning of meanings, somehow directing their formal and ideological dependences. I would like to reveal the fullest possible collection of sensual associations related with this ceramic and glass art presentation. I presume that no one has to be convinced about broad nature of the very issue of sensual areas. In reference to ceramic and glass matter, anyone who had a chance of working with clay, initially formless, undefined, sticky, or even dirty mass, or with glass – hard, inaccessible, apparently inanimate – knows the feeling related

Sensual Implicati ons / Bożena Sacharczuk

17


with experiencing the process of shaping, making images come true. Artists by bringing their works to life, in a way, create natural environment for sensual perception. And like nowhere else, also the audience is so much attracted to ceramic-andglass materiality and sensuality. Perhaps the beginning of this situation was connected with the need to experience beauty. Simplicity and nobility of the material is easily sensed in the presented at the show works by Professors-Seniors: Krystyna Cybińska, Irena Lipska-Zworska, Zbigniew Horbowy, Ludwik Kiczura and a representative of the Gdańsk milieu, Henryk Lula. Language of art, applied in their realisations seems to be a universal alphabet which anyone can read. It is a multi-layered experience of balanced shapes, ideal proportions and subtle colours. A similar sort of sensual harmony may be evoked in the works by Young-Jae Lee. From her ascetic, lapidary arrangement of little bowls, an image of silence and an impression of steady rhythm of life emerge. Various tastes of human existence may be found in the works by other artists. In Katarzyna Jóźwiak-Moskal’s installation seemingly indestructible matter is damaged, and thus reveals a true image of Nature. Also in Paulina Komorowska-Birger’s installation one can discover sentimental images – the impressions captured in photos have been encountered with parts of the glass installation, provoking questions about life continuity. Małgorzata Skałuba-Krentowicz enclosed in her clay matter a sort of nostalgia, feeling of emptiness and loneliness, reducing the image of a man to a tiny spot sunken in a mass of other similar spots. Beata Damian-Speruda with her lacy stories tries to build narration referring to remembrance. Yet completely different image is shown by Michael Flynn who, playing with matter like a Creator, makes his figures last in a dance of live. Stanisław Borowski presents a naturalistic-sensual vision of the world. His surrealistic images of looped figures pour out of a glass bowl. Narration of dreams is revealed by Grażyna Deryng and Anna Zamorska. By juxtaposition of two different worlds they build up a sensual order of a nonexisting reality. They evoke desires, fears, yearnings. Dream vision are also revealed by Antonina Joszczuk-Brzozowska and her ephemeral glass sheets of clouds hanging in the space. Whereas Władysław Garnik seems to direct us towards metaphysical-expressive presentation, as his work resembles Edvard Munch’s Scream. A man and a woman seem to show off their existential weakness in front of the world. Corporeality, perceived as a firm carapace, may be noticed in the bent glass matter of Wojciech Olech’s monumental sculptures. Their halftransparency creates an only imaginary barrier, eventually evoking the feeling of closeness. Close to body matter one can also find in Agata Marcinkowska’s works, in which human shapes form ceramic bowls with their touches. Organic corporeality of porcelain emerges in Emilia Krankowska’s works, and sensual multiplied structures of details are piled and built upon glass surfaces by Katarzyna Gemborys. Łukasz Rachwalak provokes aesthetic-and-ethic sensations with his embryo presentations, and at the same time he evokes disturbing feeling of innocence being lost. A man’s hidden second face seems to be revealed by Beata Stankiewicz -Szczerbik, who depicts weakness of a human character. Whereas Barbara Idzikowska with her glass drawings leads us into a gentle, poetic atmosphere by combining various sensual threads – reflections of life images. Bożena Czok also focuses our attention on tiny joys and moments of effusion. Right between these associations, Kacper Kuźnicki’s synthetic work can certainly be placed. The bare feet of a wanderer have left prints on the soft ground. Human existence drama is being played in a sculpture performance by Prof. Przemysław Lasak. The army of armless, tied with a red tape figures is standing in front of us motionless, powerless, incapable of undertaking any action. Questions about a man’s position in the contemporary world may also be posed by Pati Dubiel’s marionettes. Integrated circuits, virtual joints of body and mind, allow us to feel the rhythm of a contempo-

18

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


rary man. Daily life scenes, just like sensual collages of a street life are revealed in Kalina Bańka’s glass painting. Her colour blend and assortment of engraved notes create a cacophonus mixture of associations. Yet another mix for senses is being served by Magdalena Kucharska – Empirism (…) poured with duck gravy, seasoned with a pinch of humour and a pure nonsense… provokes culinary connotations, and Małgorzata Dajewska, by creating a collection of glass sweets which are supposed to evoke tastes, herself degustates the saturated colours of glass. Sweet and bitter tastes are conjured up by Leri Papidze with his wine vase. Małgorzata Puszczyńska reveals some connotations of vessels and every-day items. In her elaborate compositions she carefully hides leftovers of glass matter away, and tries to preserve memory of objects. Monika Patuszyńska tells stories about damage, fragmentation, and the second life of forms with her structural vessels. In the context of vessel forms we have also Grażyna Płocica’s tales about sensuality of the surface. She creates cubist sets of solids by cutting, reorganising and combining them in new arrangements. Vessels play a leading role also in Mariusz Łabiński’s work. He focuses his attention on dynamic forms of decanters and connotes Kandinski’s idea of synthesis. Geometrical abstraction in interpretation of the artists participating in the exhibition has many faces. The solids created by Agnieszka Leśniak-Banasiak, defined by her as sensual geometry, have tensions which give illusion of an absolute, endless and looped space. Beata Mak-Sobota’s abstractions have been enriched with sound, which may be sensed both synestheticly and physically, when the glass forms touched by fingers move us with their vibrating sound. Geometricity of the fragmented arrangements of Tomas J. Daunora Gobis’s sculptures seem to build illusion of impossible solids. Rytis Konstantinavičius undertakes transposition of an abstract picture into a threedimensional space of structures and textures, he constructs a spatial arrangement of surfaces. Prof. Jerzy Chodurski puts glass sheets in an expressive set-up, he evokes images of winged figures who jostle around. Another set of geometric order is included in Elżbieta Grosseova’s sculptures; it is an open composition on which surfaces light and shadows are refracted. This abstract, rhythmical arrangement undergoes a sudden transformation – animation of matter. The way from geometrical presentation to other worlds we take thanks to Katarzyna Handzlik’s composition, which provokes memories of fairy tales. A similar case we can observe thanks to Marianne Wesołowska-Eggimann who offers a surrealistic set of sensations by combining unreal stories in her porcelain miniatures. Jakub Berdych, by juxtaposing varied materials with each other, in a humorous way creates illusionary relations between meanings: noble-popular, precious-common, valuable-banal, and Igor Wójcik makes mockery of the world throwing glass bones at our feet. Brent Cole also makes jokes about the very matter and a state of matter, and he spills a blue glass puddle. It is a perverse contradiction to physical qualities of glass. We may agree that Maciej Kasperski also gibes with matter he deals with by using his ceramic gloves, when he gives us a deceiving sensation of soft textile. Janina Myronowa fills her surrealistic images of a man with graphic fictional presentations. Joanna Opalska-Brzecka introduces an illusion of a light balloon into her ceramic objects, she makes an attempt at metaphysical hovering over horizon. Dawid Żynda, by connoting Darwin’s evolutionary schemes, tries to tell us about changes in a state of matter, or even its, which effects from subsequent interferences. Whereas Patryk Illo’s works bring illusion of animating the matter. They seem to grab the surrounding space with their greedy tentacles. The apparently empty ceramic cards of Marek Jakuszewski’s boards hide away arrangements of lines and dots which get around like microscopic particles, revealing the hidden worlds. Pictures intermingling with each other in both micro and macro scale are subjects exploited in many different ways. Meanders of streets according

Sensual Implicati ons / Bożena Sacharczuk

19


to Joanna Teper prompt contemplation over the Universe. When we enter a labyrinth of ceramic buildings by Michał Puszczyński, we will become a part of an overwhelming structure. Architecture is also a topic of ceramic stories told by Prof. Lidia Kupczyńska-Jankowiak. Although the textures provoke contradictory sensations, they join the fragmented structure together. Tomasz Urbanowicz tells stories about a city in his glass reliefs with textural images of Wrocław sunken in coloured glass sheets. Yet another space perspective is built by Łukasz Karkoszka, who in front of us places the gates resembling a passage to another world, a gateway to imaginative dimension. Memories, remembrance of ancestors, is a topic of Jana Mihulova’s work. Light streams cut patches of scattered away images on multi layered glass slabs. Impressions of mystic reality are also reflected in sculptural and relief works by Katarzyna Koczyńska-Kielan. The imprinted structures, like notation of unrecognised writing, hide secret contents. Abstract arrangements of signs may be seen in Prof. Mirosław Kociński’s mosaics. Orderedup, ornamental compositions come out from the chaos of vibrating elements. Order and a perfect layout is also legible in Prof. Kazimierz Pawlak’s works. A pyramid-like construction piles up a glass mountain alike. The world of construction and spatial configurations is an area of diverse quests. Jan Drzewiecki builds up open-work towers of porcelain elements, the impression of motion and instability are stressed by the colour of blue which changes gradually. In Justyna Żak’s reliefs, like on white ice floes, the structures of concave and convex ridges intermingle subtly, captured for a while. The fleshy black compositions by Ryszard Więckowski penetrate the surface in a very expressive, dynamic way, they decide gleams or absorption of light in glass pictures. Prof. Barbara Zworska-Raziuk sculpture compositions are equally expressive, and at the same time they are subtle with their transparency. Glittering glass details, like mineral crystals, grow in the inside of a rock, they connote philosophy of nature. Fractal glass arrangements are animated by Monika Rubaniuk. The elements, hanging and radially displayed, seem to bloom in an endless process of creation. This way we reach at the matter which becomes a form on its own. Sand grains, like elementary particles captured in camera stills, are registered by Adam Abel. Although frozen in frames, they reveal their energy and dynamic composition. A film frame is also a pretext to create a series of film tales told by an artistic group, Jelom•Art. Tomasz Niedziółka also tries to picture a touch of matter – in his haptic, ceramic forms of different shapes he captures gestures of the process of raw clay formation. Similar sensations may be provoked by Grzegorz Staniszewski’s glass lumps. It is a record of dynamic hand moves on surface where even the tiniest unevenness is traced. Oldřich Pliva’s forms are also characterised by illusion of keeping the matter still. It seems that we deal with elastic, flexible mass, which may be easily shaped, but this is not true, actually it is as an object of hard glass. Stanisław Sobota tries to wake our senses with the structures sunken in polished layers of smooth sheets. When we look at the surfaces of ceramic works by Prof. Krzysztof Rozpondek, we may have other associations related with haptic qualities. Apparently rough, these surfaces occur to be satin smooth. Wojciech Peszko discovers the hidden worlds for us. He shapes solids which hide inside of them frozen zoomorphic forms which look like fossils. Maciej Zaborski with precision of a jeweller cuts out subtle miniature details in transparent, colourless matter. Agnieszka Bar focuses her attention on micro reflections in her smooth spherical surfaces which on their own absorb pictures from the surroundings. Secrets of glass spheres are also revealed by Weronika Lucińska. She closed porcelain elements inside them, just like in lab jars, treating them as precious exhibits, proofs of existence saved for next generations. After-views of stony seashore and its metaphorical images we are able to find in Marzena Krzemińska-Baluch’s works. These structures are entirely poetic, they

20

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


evoke memories of nature in its primal condition. Whereas a reflection over life, and the road we have passed becoming so distant from the nature, is pictured in Karina Marusińska’s porcelain Chinese vases. Her works are sort of warning against predatory civilisation, and at the same time they express hope that we are able to come back to the Origins. Sensual tales seem to create stories endlessly. I propose everyone to discover their own ones. Bożena Sacharczuk

Footnotes: 1. Zygmunt Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej [Two Sketches on Postmodern Morality], Instytut Kultury, Biblioteka Kultury Współczesnej, Warsaw 1994 2. Aneta Rostowska, Haptyczne dzieło sztuki [Haptic Work of Art], in Materia sztuki [Matter of Art], ed. M. Ostrowicki, Universitas, Krakow 2010 3. Łukasz Huculak, Niedokończona sztuka [Art Without an End], in Wędrówki i spotkania [Wanderings and Meetings], ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 2011

Sensual Implicati ons / Bożena Sacharczuk

21


22

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


23


Adam Abel z cyklu Materia Prima / from the cycle Materia Prima / 2015 współpraca Hanna Pietrzak / in collaboration with Hanna Pietrzak tryptyk, papier fotograficzny, pcv, druk cyfrowy / triptych, photo paper, pvc, digital print / 100 x 210 cm

Operowanie czasem w kontekście fotograficznego zapisu ruchu i efemerycznych właściwości materii rozszerza nasze zmysłowe postrzeganie oraz odsłania inną naturę otaczającej nas rzeczywistości. To co wszechobecne, ale niezauważalne, zostaje odkryte za sprawą dotyku i dynamiki ciała, ujawniając istnienie symbolicznej pramaterii w wieloznacznym procesie transformacji. The use of time in the context of a photographic record of motion and ephemeral qualities of matter extend our sensual perception and reveal other nature of the surrounding us reality. What is ubiquitous though imperceptible, is discovered thanks to the sense of touch and body dynamics, and reveals the existence of symbolic prime matter in an ambiguous process of transformation.

24

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

działania interdyscyplinarne / interdisciplinary actions


25


Kalina Bańka

Uliczny szum, brudne, porysowane, potłuczone, zniszczone, często niezauważalne elementy miejskiej rzeczywistości zaburzyły harmonię mojej drogi, stając się pretekstem… Street buzz, dirty, scratched, broken, destroyed, often unnoticeable elements of the city reality have disturbed harmony of my way and they have become a pretext…

26

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


< 29/21 / 2015 szkło, metal / glass, metal 114 x 78 x 30 cm Szum / Buzz / 2016 szkło, metal, nagranie dźwiękowe / glass, metal, sound recording 51,5 x 51,5 x 14 cm

27


Agnieszka Bar

28

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Efemerydy / Ephemerides / 2015 szkło opalowe, trójwarstwowe, dmuchane / three-layered opal glass, blown każdy element około / each element ca. / 35 x 40x 30 cm fragment ekspozycji Rytuał, Geleria Neon, CSUCI, Wrocław, 2015 part of the Ritual exposition, Neon Gallery, CSUCI, Wrocław, 2015

29


Jakub Berdych Karpelis Wszystkie zwyczajne przedmioty mają swoje oblicza, a zwłaszcza żółte wiadra. All the ordinary things have their own faces and especially the yellow buckets.

Honey Bunny / 2014 szkło dmuchane i malowane blown and painted glass

30

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Honey Bunny / 2014 plastik, szkĹ&#x201A;o dmuchane i malowane plastic, blown and painted glass 35 x 20 x 20 cm Mickey House / 2014 plastik, szkĹ&#x201A;o dmuchane i malowane plastic, blown and painted glass 35 x 20 x 20 cm

31


Stanisław Borowski

Lost in chaos / 1999 grawerowane wielobarwne szkło, wykonane techniką Graal engraved multicoloured glass made by Graal technique ø 14/ 28 cm

32

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Lady with a Hat / 1999 grawerowane wielobarwne szkło, wykonane techniką Graal engraved multicoloured glass made by Graal technique ø 14/ 28 cm

33


Jerzy Chodurski Formowanie szkła to zamykanie światła w klatce formy. Magia szkła to jego przyrodzona uroda. Forming glass is closing light in a cage of form. Magic of glass is its genuine beauty.

34

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


< Anioł Jesienny / Autumn Angel / 2012 szkło bezbarwne optyczne, kolorowe sodowo -wapniowe, topione, szlifowane, klejone na zimno / ground, cold glued colourless optical glass and fused coloured soda-lime glass 35 x 28 x 7 cm Anioł Mocca / Autumn Mocca / 2012 szkło bezbarwne optyczne, kolorowe sodowowapniowe, topione, szlifowane, klejone na zimno /ground, cold glued colourless optical glass and fused coloured soda-lime glass 35 x 28 x 8 cm

35


Brent Cole

Wszyscy jestesmy gwiezdnym pyłem / We are all made of stardust / 2014 łyżeczka z nierdzewnej stali, topione szklane elementy stainless steel spoon and fused glass elements 15 x 178 x 10 cm

Mówi się, że w sztuce kłamiemy, żeby dotrzeć do prawdy. Używam różnych tworzyw i perspektyw postrzegania, aby ująć koncepcję z kilku różnych puntów. Interesuje mnie krzyżowanie się osobistych historii i to, jak odbijają zmiany wraz z upływem czasu. Postrzegam moją twórczość jako elementy osobistej nawigacji. Jakie jest nasze położenie względem gwiazd, morza, siebie nawzajem? Carl Sagan powiedział: „Wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem”. Nie dziwi więc, że nawigowaliśmy dzięki gwiazdom zanim nauczyliśmy się zapisywać opowieści. It has been said that in the arts we tell lies to get at the truth. I use different materials and perceptual perspectives to get at an idea from several vantage points. I am interested in the intersection of personal histories and how their recalling changes over time. I see my work as elements of personal navigation. How do we relate to the stars, the sea, or each other? Carl Sagan said, “We are all made of stardust.” It is no wonder that we have navigated by the stars even before we had the capacity to record our own stories.

36

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


37


Krystyna Cybińska Prawda o człowieku zawiera się w działaniu. Każda realizacja jest ekspozycją osobowości autora. The truth about a man is in his/her action. Every realisation is an exposition of an author’s personality.

Z cyklu Otoczaki / From the cycle Pebbles / 2015-2016 odlew z kamionki, autorskie szkło krystaliczne stoneware cast, author’s original crystalline glaze 16-25 cm

38

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


39


Bożena Czok W swoich pracach najczęściej przetwarzam lub obrazuję postać człowieka. Chcę pokazywać wachlarz emocji, jaki towarzyszy ludziom w ich prozie życia. I most often transform or represent a human figure in my works. I wish I can show a wide range of emotions which accompany people in prose of their living.

> Skupienie / Concentration / 2015 szkło, miedź, technika fusingu glass, copper, fusing 73 x 8 x 2,5 cm Zawstydzenie / Abashment / 2015 szkło, miedź, technika fusingu glass, copper, fusing 85 x 74 x 2,5 cm

40

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


41


Małgorzata Dajewska

Przygotowując swoje prace, specjalnie na tę wystawę zaprojektowane, starałam się tak je obmyślać, żeby były nie tylko interesującymi obiektami, działającymi na nasze zmysły poprzez możliwość ich dotykania, oglądania, obserwowania swoistego dla szkła za sprawą jego przejrzystości „czwartego wymiaru”, który pozwala stworzyć specyficzną interakcję pomiędzy światłem, przestrzenią lokalną z jej rekwizytami i kolorami a odbiorcą, ale także aby prace te wywoływały wyobrażenia i projekcje owe zmysły pobudzające. Mam nadzieję, że widz da się uwieść magii szkła wciągając się w grę skojarzeń, domysłów, niedomówień...

42

When I was preparing my works, designed especially for this exhibition, I tried to make them not only interesting objects which influence our senses through the possibility of touching them, watching, observing thanks to specific for glass transparency their „fourth dimension” which allows to create a sort of interaction between light, local space with its items and colours, and the audience, I also wanted them to evoke images and projections that arouse these senses of ours. I do hope that the audience will let themselves be seduced by the magic of glass and be involved in the play of associations, suppositions, ambiguity…

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


< Znak / Sign / 2016 szkło zgrzewane, szlifowane, polerowane welded, ground, polished glass 45 x 43 x 10 cm Słodkości / Sweets / 2016 szkło zgrzewane, klejone, szlifowane, polerowane welded, glued, ground, polished glass 35 x 30 x 10 cm

43


Beata Damian-Speruda Życie przedmiotów zapisane zostało w ich materialnej postaci w licznych śladach/znakach – spękaniach, uszczerbkach, odpryskach, ubytkach. Te materialne znaki przemijania odsyłają do wydarzeń oraz symboli obecnych w naszej pamięci i świadomości. Doświadczanie przedmiotu ma charakter zmysłowy i pozazmysłowy. Instalacja jest zapisem procesu dialogu, wzajemnego przenikania i w końcu przemiany w jeden obraz, w jedną rzeźbę, w jedną całość – szkła i przedmiotu.

44

The life of objects has been recorded in their material shape in many traces/signs – cracks, damages, chips, defects. These material signs of evanescence refer us to events and symbols present in our memory and conscience. Experience of an object has a sensual character and beyond sensual as well. The installation is a record of a process of a dialogue, a mutual permeation, and eventually a transformation into one picture, one sculpture, into a whole – glass and an object.

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Dialog – Przenikanie – Przeistaczanie / Dialogue – Infiltration – Transformation / 2016 szkło formowane na palniku, szkło wytapiane w piecu, drewniane artefakty glass formed on burner, glass fused in a kiln, wooden artifacts 150 x 200 x 200 cm

45


Tomas J. Daunora Gobis

Home by the Sea I / 2016 czerwona glina, terakota, enkaustyka red clay, terracotta, encaustic 48 x 45 x 31 cm

46

CERAMIKA I SZKĹ O. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


47


Grażyna Deryng / Anna Zamorska Prace Grażyny Deryng to Świat Nauk Ścisłych, Anny Zamorskiej to Świat Ezoteryczny. Te dwa światy tak różne połączyła przyjaźń artystek i chęć wspólnego wystawiania za każdym razem innej, nowej instalacji Noc Księżycowa. Noc Księżycowa to symbol tajemnicy sennego marzenia, naszych pragnień i tego, do czego dążymy, nieważne czy w półśnie, czy świadomie. Works by Grażyna Deryng are The World of Sciences, these by Anna Zamorska are Ezoteric World. These two worlds, so different from each other, have been combined by the two artists’ friendship and their wish of common presentation of each time new installation entitled Lunar Night. Lunar Night is a symbol of secret dreams, of our wishes and of the things we strive for, no matter if in our dreams or reality.

48

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


Noc Księżycowa IX / Lunar Night IX fragmenty ekspozycji, porcelana odlewana i ręcznie formowana, masa szamotowa ręcznie rzeźbiona, częściowo szkliwiona / parts of exposition, cast and hand formed porcelain, hand sculpted, partly glazed chamotte clay 60 x 250 x 60 cm

49


Jan Drzewiecki „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.” Ten cytat ze św. Augustyna z Hippony jest moim mottem pracy twórczej, która jest walką z kaprysami tworzywa i ciągłymi nowymi wyzwaniami, które przed sobą stawiam. “As long as you fight, you are the winner”. These words by St. Augustine of Hippona are the motto of my artistic work which is a struggle with capricious material and new challenges I still take up.

Wieżowce A, B, C / Tower Blocks A, B, C / 2016 porcelana twarda barwiona w masie hard, mass-coloured porcelain 16 x 34 x 15 cm, 16 x 63 x 16 cm, 16 x 56 x 16 cm

50

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


51


Pati Dubiel

Cesar / 2011 szkło, technika mieszana, technika własna glass, mixed technique, author’s own technique 45 cm x 49 cm x 18 cm > Cosmic Woman / 2014 szkło, technika mieszana, technika własna glass, mixed technique, author’s own technique 37 cm x 78 cm x 21 cm

52

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


53


Michael Flynn

54

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


When Dancers Meet / 2015 porcelana rÄ&#x2122;cznie formowana / hand formed porcelain 28 x 29 cm

55


c e r amika / ceramics

Władysław Garnik Celny jest temat wystawy: moje rzeźby bardzo mu się podporządkowują. Cała moja twórczość zajmuje się człowiekiem, a trudno mówić o człowieku pomijając zmysłowość. The topic of the exhibition is accurate, my sculptures subordinate to it. All my artistic work focuses on a human being, and it is difficult to talk about human beings when ignoring sensuality.

Lot i żona Lota / Lot and Lot’s Wife / 2015 kamionka formowana ręcznie / hand formed stoneware 131 x 40 x 40 cm, 123 x 40 x 40 cm

56

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


57


Katarzyna Gemborys Poprzez zwielokrotnienie symbolu sensualności dążę do odtworzenia doznań zmysłowych i tego, co one ze sobą niosą. Wycięte z pierwotnego kontekstu wprowadzam w świat abstrakcyjnych rozwiązań. By multiplying symbols of sensuality I strive to recreate sensations and what they bring around. The sensations taken out from the original context I introduce into the world of abstract solutions.

Dotknij / Touch / 2016 szkło formowane w płomieniu palnika gazowego klejone do płaszczyzny, szkło formowane w piecu elektrycznym, lateks formed on gas burner, glued to surface glass, glass formed in electric kiln, latex 70 x 70 x 3 cm

58

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


59


Elżbieta Grosseova Powierzchnia jest obrazem świata wewnętrznego. Surface is an image of the inner world.

Krokodyl / Crocodile / 2014 masa szamotowa, żeliwo chamotte mass, cast iron 200 x 200 cm

60

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


61


Katrzyna Handzlik Paradoks, na którym zbudowano narrację, zmusza zmysły do wzmożonej uwagi – aby zrozumieć, musimy poczuć i to na wiele sposobów. Paradox upon which narration has been built, forces our senses to increase attention – we have to feel it in many ways to understand it.

In the Wonderland / 2016 masa szamotowa modelowanie ręczne hand formed chamotte mass ø 30 x 85 cm, 57 x 57 x 25 cm

62

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


63


Zbigniew Horbowy Tylko szkło i urok kobiet godne są uwielbienia. Only glass and female charm are worth admiring.

> Gigant 1 / 1970-1980 szkło hutnicze, kadmowo-selenowe cadmium-selenium glass ø 26 x 96 cm Gigant 2 / 1970-1980 szkło hutnicze, kadmowo-selenowe cadmium-selenium hot glass ø 22 x 68 cm

64

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


65


Barbara Idzikowska „Przynoszę mu ogród W mojej spódnicy” [Alexis Rotella] „I bring him the garden In my skirt” [Alexis Rotella]

Późny sierpień / Late August szkło, stal nierdzewna, papier, rysunek szkłem glass, stainless steel, paper, glass drawing współpraca / cooperation Eugeniusz Get Stankiewicz, Piotr Jeruzel 80 x 120 x 5 cm miedzioryt / copperplate 50 x 50 cm

66

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


67


s z k ł o / glass

Patryk Illo

Instalacja „Big Liar (Obsession)” nawiązuje do wcześniejszych prac „Big Liar” i „Even Bigger Liar”, których myślą przewodnią jest definiowanie granicy przestrzeni czystego postrzegania – przestrzeni, gdy jeszcze widzimy, słyszymy, czujemy, nie myślimy – wiemy... Installation “Big Liar (Obsession)” refers to my earlier works “Big Liar” and “Even Bigger Liar”, whose main idea is defining the borders of a space of pure perception – a space when we still can see, hear, feel, we do not think – we know…


Big Liar (Obsession) / 2015 obiekt, instalacja / object, installation szkło, włosy syntetyczne, obcasy / glass, synthetic hair, heels ekspozycja w East Slovak Gallery, Kosice, Słowacja, 2015 exposition in East Slovak Gallery, Kosice, Slovakia, 2015


Marek Jakuszewski W małej kropli odbija się cały świat, trawa cicho rośnie nawet zimą, linie i kropki na porcelanie, czy istnieje to tylko czego możemy dotknąć? A little drop reflects the whole world, grass grows silently even in wintertime, lines and dots on porcelain, does this exist only what can be touched by us?

Rysowanie na porcelanie / Drawing on Porcelain ekspozycja w ramach “10 lat plenerów w Kole”, Reinbek Castle, Niemcy, 2014 exposition within “10 Years of Plein-air Workshopsin Koło”, Reinbek Castle, Germany, 2014 masa porcelanowa, szkliwo, farba naszkliwna porcelain mass, glaze, over glaze paint rozmiar każdego elementu / each element 30 x 50 x 5 cm

70

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


71


JELOM•art

72

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

działania interdyscyplinarne / interdisciplinary actions


Realizacja filmowa stanowi trzy bloki sekwencyjne dedykowane tematyce „obszarów sensualnych” odnoszących się do estetyki, pragnień i energii, rejonów badań zmysłowych przestrzeni, obiektów i substancji. Są to autorskie interpretacje, których pochodną są trzy linie percepcyjne: aparatu dioptrycznego w związku z zapisem aktu tworzenia i odbioru, pozycji operatora w zestawieniu gestów czynionych z i wobec dzieła, a wreszcie wpływu kreacji i samego warsztatu na wartość notacji audiowizualnej, zdolność wzbudzania ośrodków skojarzeń będących wynikiem interakcji twórców, nośników i ich tworzyw.

The film material consists of three sequence sets dedicated to the topics of “sensual areas” which refer to aesthetics, wishes and energy, territories of sensual research into space, objects and substances. These are the authors’ interpretations from which three perceptive lines may be derived: dioptric apparatus as related with records of acts of creation and reception, position of an operator in a juxtaposition of gestures performed from and towards a particular work, and eventually influence of creation and the very workshop on the value of audiovisual notation, and an ability to provoke association centres which resulted from interactions between authors, media and material.

Mira Boczniowicz / Olga Dziąg / Emilia Krankowska / Łukasz Rachwalak / Justyna Żak

73


Antonina Joszczuk-Brzozowska Bogatym źródłem wrażeń zmysłowych, niesamowitych obrazów, dźwięków i emocji są dla mnie marzenia senne. W nich bywam zabijana, rozmawiam ze zmarłymi, jestem świadkiem końca świata. Spisuję je po przebudzeniu, niektóre wykorzystałam do zrealizowania instalacji „Przeniesienie”. Dreams are for me a rich source of sensual impressions, incredible images, sounds and emotions. I happen to be killed in tchem, I talk to the dead ones, I am a witness of the world’s end. I write them down after I have woken up, some of them I have used in the installation “Transposition”.

Przeniesienie / Transposition fragment instalacji, szkło, pianka poliuretanowa part of installation, glass, polyurethane foam elementy wiszące / hanging elements: 140 x 60 x 100 cm, 120 x 40 x 60 cm element leżący / lying element element ca. 80 x 50 x 80 cm

74

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


75


Katarzyna Jóźwiak-Moskal Praca w technologii ceramicznej to dla mnie poznawanie praw Natury. Projekt powstający w myślach jest ulotny dopóki nie dotknę gliny. Ona pokazuje, jak go urzeczywistnić. Ogień tę pracę weryfikuje. Work in ceramic technology is for me learning the rights of Nature. The design which is created in my mind is elusive until I touch clay. The clay shows how to make it real. Fire verifies this work.

Grządka / Garden Patch / 2006-2007 Galeria Żak, Gdańsk Żak Gallery, Gdańsk / 2008 masa biała kamionkowa, zaprawa szamotowa surowa, formy ze szkła klejonego white stoneware mass, raw chamotte ground, forms of glued glass 400 x 45 x 30 cm

76

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


77


Łukasz Karkoszka Kompozycja „Przesmyk” wycina pewną przestrzeń i otwiera ją przed widzem… The composition “Isthmus” cuts out a certain space and opens it in front of a spectator…

Przesmyk / Isthmus / 2016 masa szamotowa / chamotte mass 90 x 185 x 20 cm

78

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


79


Maciej Kasperski Wszystkie moje prace oscylują wokół zagadnienia dotyku, ciała jak i miejsca czy kontekstu. „Autoportret” jest kontynuacją moich poszukiwań mających na celu oderwanie obiektu od miejsca jak również wprowadzenie nowych znaczeń. All my works focus on issues of touch and body, but also place and context. “Self-portrait” is a continuation of my search directed at separating an object from its place and introducing new meanings.

> Autoportret w rękawicach / Self-portrait in Gloves / 2016 druk cyfrowy na płótnie / digital print on canvas 100 x 200 cm Rękawice / Gloves / 2016 masa szamotowa, szkliwo, polerowanie chamotte mass, glaze, burnishing 40 x 40 cm

80

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


81


Ludwik Kiczura

Bez tytułu / Untitled / 1989 szkło hutnicze / hot glass 23 cm x h 22 cm

82

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


83


Mirosław Kociński W procesie tworzenia mozaikowych paneli, każdy element kompozycji przekładam i oglądam wielokrotnie. Cieszy mnie, kiedy na wystawie oglądający czują taką pokusę i odważą się ich dotykać. In the process of creation of mosaic panels I replace and watch many times. I am happy when the audience of my shows cannot resist the temptation of touching them.

Mozaika 01/2016 AB / Mosaic 01/2016 AB / 2016 szkliwiona porcelana / glazed porcelain 90 x 140 x 4 cm

84

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


85


Katarzyna Koczyńska-Kielan Te dwa obiekty ze swoją poliwalentną symboliką, wpisują się w realizowane przez mnie cykle prac „Katedry” oraz „Wieże”. Ich proweniencja jest architektoniczna, dotykają jednak w swoim założeniu bardziej symboliki, znaczenia, wartości duchowych oraz emocjonalnych tych budowli niż ich konstrukcji. These two objects with their polyvalent use of symbols inscribe in my cycles entitled “Cathedrals” and “Towers”. They derive from architecture, still they are closer to symbols, meanings and spiritual values of these buildings than their construction.

Stupa I, II / 2016 masa szamotowa szkliwiona, wypał redukcyjny glazed chamotte mass, reduction firing 25 x 100 x 25 cm, 26 x 98 x 24 cm

86

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


87


Paulina Komorowska-Birger Nić łącząca ludzkie istnienie związane z przekazywaniem genów. Cechy – podobieństwa i różnice – na bazie własnego życia, zawarte w „bańce mydlanej”. Ta praca to zdjęcia portretowe mojej córki widzianej okiem fotografki Kamili Markiewicz-Lubańskiej, skonfrontowane z kulą szklaną, w której zamknięte są moje portrety w kształcie sześcianów, wykonane przez Polę Birger oraz Karolinę Spiak. A thread which joins human existence relate dwith gene transfer. Features – both similarities and differences – based on my own life, included in “a soap bubble”. This work comprise portrait photos of my daughter seen by a photographer, Kamila Markiewicz-Lubańska, juxtaposed with a glass sphere in which my portraits in shape of cubes, made by Pola Birger and Karolina Spiak, are closed.

88

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Cechy nie-prawdopodobne / Im-probable Features / 2016 fragment instalacji, szklane obiekty / part of installation, glass objects / ø 60 cm fotografia wielkoformatowa / large size photo / 110 x 60 cm

89


Rytis Konstantinavičus Obrazy – obszary nieznane… / Pictures – unknown areas…

Dwa światy / Two Worlds / 2016 olej na płótnie / oil on canvas / 110 x 110 cm forma ceramiczna / ceramic form / 47 x 47 x 20 cm

90

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


91


Emilia Krankowska Chcieć, a nie móc. Móc, a obawiać się. Obawiać się, a chcieć. To want, and not to be able to. To be able to, and to be afraid. To be afraid, and to want.

92

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


+/- / 2016 porcelana / porcelain 40 x 40 x 30 cm

93


Marzena Krzemińska-Baluch Moje ostanie działania w obszarze szkła artystycznego są mocno powiązane z małym miasteczkiem Lybster w Szkocji. Krajobraz w Lybster jest spektakularny. Ten rejon Szkocji to dźwięk wiatru, zimne morze, kamieniste plaże oraz strome klify niewielkiej rybackiej przystani. Wzajemne odziaływanie tych elementów natury jest obszarem sensualnym moich działań w kreacji kształtu, koloru, światła i cienia. Używam szkła jako skóry w poszukiwaniu procesu oraz znaczenia dzieła. My recent actions in the area of artistic glass are strongly related with a little Scottish town, Lybster. Lybster landscape is spectacular. This region of Scotland is a sound of wind, cold sea, stony beaches and steep cliffs of a small fishermen harbour. Mutual reaction of these elements of nature is a sensual area of my actions in creation of shape, colour, light and shadow. I use glass as skin in search for process and meaning of the work.

Harbour / 2016 szkło typu bullseye / bullseye type glass 120 x 150 x 120 cm

94

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


95


Magdalena Kucharska Empiryzm nadziewany zmysłem, podlany sosem z kaczki, przyprawiony szczyptą humoru i pure nonsensu, ot, i danie serwowane przez panią K. na wystawie „Obszary sensualne”. Empiricism stuffed with sense, poured with duck gravy, seasoned with a pinch of humour and pure nonsense, well, here you have a dish served by Ms. K at the exhibition “Sensual Areas”.

96

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Pani K. czka, z cyklu Rozbieranie/Luzowanie szklanej kaczki Ms. Duck, from the cycle Loosening Glass Duck / 2016 technika własna, rysunek piórkiem i tuszem, szkło ołowiowe i sodowe barwione author’s own technique, pen and ink drawing, lead and soda coloured glass 70 x 70 x 2 cm

97


Lidia Kupczyńska-Jankowiak Sensualność może tworzyć się przez kontrast odrębnych światów, a ujawnia się na ich styku. Proponuję formy z dystansu „grubo ciosane”, mocne, tworzące wrażenie stanowczości i zdecydowania. Wyobraźnia podsuwa nam ideę odczuwania ich powierzchni – będą z jednej strony lekko chropowate, z innej szorstkie. Są nieprzystępne, niemal warowne. Przy zbliżeniu widzimy, że kryją w sobie jakąś tajemnicę. Dostrzegamy w ich wnętrzu ukrytą gładź i formy jakby odnalezionego rumowiska. Ich zewnętrzne powierzchnie pokrywają ciemne pionowe plamy, jakiś zarys postaci, jakieś zanikające smugi. Chciałam stworzyć formy intrygujące swoją obcością, ale niemal zapraszające do przesunięcia po nich dłonią. Ustawienie ich względem siebie, przez grę światła i cieni, może dodać całej kompozycji pozornej miękkości.

98

Sensuality may be created through contrast of separate worlds, and it might be revealed in the place where they meet. I propose forms that from the distance appear „roughly cut”, strong, firm and decided. Imagination suggests the idea of how they should be sensed – on one side they will be slightly harsh, on the other – coarse. They are inaccessible, almost fortified. When we approach them, we can see that they hide a secret. We can see smoothness on their inside and forms that resemble a discovered debris. Their outer surfaces are covered with dark vertical spots, an outline of a figure, disappearing streaks. I wished to create forms that would intrigue with their presence, but almost inviting to move our hands on them. The very arrangement of the forms, through play of light and shadow, may add apparent softness to them.

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


Pamięć I / Memory I / 2012 masa szamota, szkliwo, kalkomania, technika własna chamotte mass, glaze, decal, author’s original technique 42 x 50 x 40 cm, 68 x 40 x 45 cm

99


Kacper Kuźnicki Dotyk dla kogoś kto pracuje w ceramice jest to wyjątkowy zmysł. Najpierw glina jest zimna i mokra, za moment wysycha na dłoniach w kruchą i szorstką skorupę. Dotyk materii podczas pracy jest dialogiem, który pcha nas często na niezamierzone tereny. Wówczas następuje ten wyjątkowo delikatny moment, kiedy praca „odkleja się” od nas i mówi, że jest skończona, czas zabrać się za kolejną... My, nasiąknięci gliną, godzimy się na to i przymierzamy się do kolejnego kroku. Touch for somebody who works in ceramics is an exceptional sense. First clay is cold and wet, in a moment it dries out on hands and changes into a crumbly and coarse shell. Touch of the matter during work is a dialogue which often pushes us towards unknown territories. And then comes this delicate moment when the piece of work “goes away” from us and says that it has been accomplished, that it is time for a new one... Us, soaken with clay, we agree and set to plan yet another step.

Ślady / Traces / 2016 masa szamotowa, szkliwo / chamotte mass, glass 50 x 20 x 50 cm

100

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


101


Przemysław Lasak

102

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


Skąd ta nowa moda, że artysta do każdej prezentacji powinien w formie pisemnej wytłumaczyć swoje działanie? Czy płótno np. autorstwa Leonarda da Vinci Mona Lisa potrzebuje dopełnienia słowem? NIE, NIE i NIE! Dajmy szansę widzowi i artyście. Where this new custom that an artist should explain his or her action in a written form come from? Does Mona Lisa by Leonardo need any verbal complement? NO, NO and NO! Let’s give a chance to the audience and the artist.

Pokój / Peace / 2015 ceramika, metal, kompozycja dziewięcioelementowa, elementy o wymiarach / ceramics, metal, 9-pieces composition, each element 200 x 40 x 50 cm

103


Young-Jae Lee 49 to liczba wyrażająca nie tylko ilość. Jedna obok jednej, 1 1 1 1… i tak dalej. Razem aż do czterdziestu dziewięciu. 49 razy 1. Kiedy są koło siebie, można dostrzec i poznać formę każdej z nich dużo lepiej.

49 is a number which not only expresses quantity. One next to one, 1 1 1 1… etc. Together until forty-nine. 49 times 1. When they are next to each other, It is possible to notice and learn forms of each of them much better.

49 Czarek / 49 Bowls / 2016 kamionka kształtowana na kole garncarskim, szkliwa autorskie stoneware thrown on potter’s wheel, author’s original glazes formy / each element / ca. ø 15 x 10 cm

104

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


105


Agnieszka Leśniak-Banasiak Geometria sensualna to zaproszenie do świata doświadczeń zmysłowych stymulowanych intelektem. Sensual Geometry is an invitation to the world of sensual experiences stimulated by intellect.

106

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


< Enigma II / 2015 szkło kryształowe i sodowe, wytapiane, cięte, szlifowane ręcznie fused, cut, hand ground, crystal and soda glass 45 x 26 x 8 cm White Bridge II / 2015 szkło kryształowe i sodowe, wytapiane, cięte, szlifowane ręcznie fused, cut, hand ground, crystal and soda glass 47 x 29 x 8 cm

107


Irena Lipska-Zworska Interesujące jest w tym tworzywie to, że posiada ono kilka rodzajów konsystencji, zanim jeszcze utrwali je ogień. Ugina się i formuje według woli, rejestrując każde dotknięcie, każdy ślad, nawet tak delikatny jak linie papilarne palców. Sytuacja ta (...) przywodzi mi na myśl zdarzenie przedstawione w Księdze Genesis, kiedy to Bóg, wziąwszy do rąk bryłkę gliny, ulepił z niej człowieka i tchnął weń duszę. Formowanie gliny, wydobywanie z niej pożądanych kształtów ma dla mnie taki sens magiczny… What is interesting about this material it is its many kinds of texture before it is solidified by fire. You can bent it and form it according to your will, and it registers every touch, every trace, even so delicate as fingerprints. This situation (...) reminds me of an event described in the Book of Genesis, when God after having taken a lump of clay in His hands, formed a human being and breathed a soul into him. Forming clay, bringing out the demanded shapes has this magical sense for me…

Świetliste ptaki, lampa / Luminous birds, lamp / 1994 porcelana nakłuwana / stabbed porcelain ø 31 x 32,5 cm

108

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


109


Weronika Lucińska

Woda – jako żywioł, symbol i materia – jest w mojej twórczości niewyczerpanym źródłem inspiracji, jak również medium równorzędnym z samymi obiektami ceramicznymi. W obszarze poszukiwań wyrazu plastycznego szczególną wartość ma dla mnie jej elementarna cecha – płynność. W procesie projektowania uwagę poświęcam iluzji przestrzeni, analizuję zniekształcenia, jakie woda wywołuje w odbiorze obiektów rzeźbiarskich w niej zanurzonych. Water – as an element, symbol and matter – is an exhaustible source of inspiration, and also a medium equal to the very ceramic objects. The fundamental feature of water – its liquidity, is particularly valuable for me in the area of my artistic research of expression. In the process of designing I pay particular attention to illusion of space, I analyse deformation in the way of perception of objects sunk in water.

110

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Habitaty / Habitats / 2016 porcelana kształtowana na kole garncarskim, szkło formowane techniką hutniczą porcelain shaped on potter’s wheel, glass formed by hot shop technique 25 x 23 x 25 cm

111


Henryk Lula Każdy człowiek odczuwa potrzebę własnego bezpieczeństwa, wolności od różnego rodzaju zagrożeń. Lęka się chorób, nieszczęśliwych wypadków losowych, niedostatku, przestępczości, chaosu w życiu publicznym czy politycznym itd. Żyjąc w atmosferze zagrożeń może czuć tęsknotę za innym światem niż ten nieustannie nas stresujący. Chciałem, by moja praca była wyrazem tej tęsknoty, by emanowała spokojem i ukojeniem. Everyone feels the need of own security, being free from various dangers. They are afraid of illnesses, bad accidents, privation, criminality, chaos in public or political life, etc. When living in the atmosphere of threats they can miss for another world different from the one that stresses us so much. I wish my work would express this yearning, emanate calm and solace.

112

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


< Baniak muszla II / Shell Bottle II / 2014 ceramika ręcznie formowana, po wypaleniu szlifowana hand formed ceramics, sanded after firing ø 40 x 26 cm Baniak muszla I / Shell Bottle I / 2006 ceramika ręcznie formowana, szkliwiona szkliwem miedziowym hand formed ceramics, copper glaze ø 49 x 36cm

113


Mariusz Łabiński Bardziej od szkła kocham konie i kobiety. More than glass I do love horses and women.

Karafy Kandynskiego 4-11 / Kandinski’s Decanters 4-11 / 2013- 2014 szkło hutnicze wielowarstwowe (powlekane), szlifowane multi layered (coated), ground hot glass każdy element / each element / ca. 40 cm

114

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


115


Beata Mak-Sobota Forma obiektu kreuje sposób percepcji i w swoisty sposób formatuje emocje odbiorcy. Kolekcja prac „Intermezzo” ma na celu uczestnictwo odbiorcy nie tylko poprzez wizualny ich odbiór, ale też stworzyć ma możliwość wejścia w interakcje z obiektem. Poprzez określone sterowanie sensoryczne/dotykowe obiekt odkrywa przed widzem nowy jego wymiar – widz może stać się także tego obiektu słuchaczem. Form of an object creates the way of perception and somehow formats the viewer’s emotions. The “Intermezzo” collection aims at participation of the audience not only in a visual aspect but also wants to create the possibility of interaction with the object. By a specific sensory/haptic manoeuvring the object reveals its dimension in front of the audience – a viewer can become a listener to this object.

Interlinia / Interline / 2016 szkło sodowe, metal / soda glass, metal 37 x 20 x 17 cm > Interpunkt / Interpoint / 2016 szkło sodowe, agat, stal, mosiądz soda glass, agate, steel, brass 24 x 34 x 17 cm

116

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


117


Agata Marcinkowska Naczynia towarzyszą kobiecie w każdej kulturze. Archetyp misy ściśle związany jest z kobiecym wizerunkiem. Projekt Naczynia Cielesne to próba pokazania relacji, wzajemnego wpływu naczynia na sylwetkę kobiety, kobiety na formę naczynia. Vessels have been women’s companions in every culture. The archetype of a bowl is closely related with a female image. The project Corporal Vessels is an attempt at showing the relations, mutual influence: of a vessel on a woman’s figure and a woman on a form of a vessel.

Naczynia Cielesne / Body Vessel / 2016 fotografie aranżowane, fragment kolekcji arranged photos, part of the collection obiekty ceramiczne kształtowane na kole garncarskim, szkliwione glazed ceramic objects formed on potter’s wheel ø 50 x 25 cm

118

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


119


Karina Marusińska

Projekt jest próbą wiernego odtworzenia chińskiego krajobrazu na klasycznych formach, ale przy użyciu nietradycyjnych środków. Pod wpływem wysokiej temperatury plastik deformował się, rozdzierał i rozpływał na powierzchni porcelanowego naczynia, po czym gwałtownie pozbawiony ciepła zastygał w swoim „bezkształcie”. Niekiedy ujawniał tajemnice głębszych warstw, innym razem budował przestrzenne struktury. The project is an attempt at accurate re-creation of a Chinese landscape on classical forms, but with the use of untraditional means. High temperature deformed plastic, it was torn, it melted on the Surface of porcelain vessel, deprived of warmth it congealed rapidly “shapelessly”. On some occasions it revealed secrets of deeper layers, on other it built spacious structures.

120

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


Kraj-obraz / Land-scape / 2013 realizacja w ramach / executed within International Post-Graduate Course Kaolin â&#x20AC;&#x201C; Art and Design in Contemporary Ceramics, Jingdezhen Chiny / China zestaw czterech waz, porcelana, plastik set of four vases, porcelain, plastic ø 32 x 63 cm

121


Jana Mihulová „Kompozycje ofiarne” Jany Mihulovej są inspirowane Jej głębokim szacunkiem dla kultu swoich celtyckich przodków, którzy już w V w. p.n.e. zasiedlili obszary dzisiejszych Czech i Moraw. To zakodowane w genomie informacje genetyczne przodków są przyczyną Jej szczególnej wrażliwości, umiłowania oraz ekspresji artystycznej obyczajów minionego świata, który jest niezbędnym elementem budowania ciągłości oraz tradycji naszych dziejów. Prace Jany Mihulovej można również odczytywać jako subtelne przesłanie o bezbronności i osamotnieniu człowieka żyjącego bez wiary w tradycyjne wartości. “Sacrifice compositions” by Jana Mihulova are inspired with her deep respect for the cult of her Celtic ancestors who settled lands of present Bohemia and Moravia as early as in the 5th century. The ancestors’ genetic information coded in the genome caused her particular sensitivity, love and artistic expression related with customs of the world which passed away, and which is an essential element of building the continuity and tradition of our history. Jana Mihulova’s works may be also read as a subtle message about vulnerability and lonelinessof a man who lives without a belief in traditional values.

Obiekty Ofiarne / Sacrificial Objects szkło sodowe płaskie, piaskowane, malowane sanded, painted, flat soda glass dwa obiekty o wymiarach / two elements 80 x 15 x 80 cm

122

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


123


Janina Myronova

W pracach ceramicznych najbardziej interesuje mnie pokazanie relacji międzyludzkich oraz sytuacji z życia codziennego. Prezentuję ciało człowieka często w nietypowych proporcjach. Każda figura ma swoją osobną historię. In my ceramic works I am most interested in showing interpersonal relations and situations from every-day life. I present human body in untypical proportions. Each figure has their history.

Postacie, kontury / Figures, Contours / 2016 porcelana ręcznie lepiona, wysokotopliwe szkliwo, farba podszkliwna hand modelled porcelain, high temperature melting glazes, underglaze paint 35 x 27 x 35 cm

124

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


125


Tomasz Niedziółka jak zwykle brak na razie … pięć zmysłów… as usual there are no special words by now … five senses…

5 x Wyspa / 5 x Island / 2016 ceramika, metal / ceramics, metal każdy obiekt / each object 41 x 11-34 x 38 cm

126

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


127


Wojciech Olech

ONAON / SHEHE / 2014 szkło flotowe stapiane, wydmuchane w piecu elektrycznym fused float glass, blown in electric kiln 187 x 70 x 37 cm

128

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


129


Joanna Opalska-Brzecka W pracy tej starałam się użyć subtelnych środków wyrazu tak, aby jedynie drażnić zmysły będące bodźcem wyobraźni. Zaproponować historię, pobudzić i pozwolić jej unieść się ponad horyzont codzienności (niestety, natrafiła na sufit). I tried to use subtle means of expression in this work so as to tease senses which only stimulate imagination. To propose a story, provoke and to let her hover above the horizion of every-day realty (unfortunately, it only reached the ceiling).

Prolog / Prologue / 2016 ręcznie lepiona, angobowana, sznurek hand modelled, engobed, string 35 x 120 x 35 cm

130

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


131


Leri Papidze

Winne grono / Wine Grape / 2016 ceramika kształtowana na kole garncarskim, szkliwo krystaliczne (prof. Krystyny Cybińskiej ceramics formed on potter’s wheel, Prof. Krystyna Cybińska’s crystalline glaze ø 65 x 102 cm

132

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


133


Monika Patuszyńska

Bastardy to potomkowie porzuconych i zapomnianych fasonów, nietrafionych przedsięwzięć, przeterminowanych pomysłów i projektów – takich, które się znudziły, wyszły z mody, nie cieszyły się wystarczającą popularnością lub zwyczajnie zabrakło im szczęścia. Są hybrydami niechcianych lub przestarzałych fasonów i form, trochę kundlami - mieszaninami z fragmentów znalezionych form gipsowych, które modyfikuję i łączę, tworząc zupełnie nowe gatunki. Bastards are descendants of left over and forgotten patterns, misguided enterprises, out-of-date ideas and projects – some of them were boring, some became out of fashion, they did not meet enough popularity or simply they lacked luck. They are hybrids of unwanted or old-fashioned patterns and forms, sort of mongrels – mixtures of pieces of found plaster forms which I modify and combine, and thus I create completely new genres.

z serii TransFormy Plus (Bastards series) / from the series TransForms Plus (Bastards series) / 2013 porcelana, odlewy ze zmodyfikowanej formy gipsowej porcelain, modified plaster forms cast 30 x 29 x 30 cm, 30 x 35 x 30 cm

134

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


135


Kazimierz Pawlak Dążąc do doskonałości stajemy często przed Szklaną Górą. When striving for excellence, we often stand at the bottom of Glass Mountain.

Wieża / Tower / 2012 szkło płaskie, włókno szklane, drewno, technika własna flat glass, glass fibre, wood, author’s own technique 160 x 320 x 160 cm > Łodzie, instalacja; Wieża / Boats, instalation; Tower / 2012 ekspozycja w BWA Wrocław, Galeria Szkła i Ceramiki exposition, BWA Wrocław, Gallery of Glass and Ceramics

136

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


137


Wojciech Peszko Skonstruowany z przestrzennych obiektów świat jest tylko pozornie ukryty i niedostępny. Przejrzystość szkła stanowi barierę do pokonania nie tylko dla naszych oczu, ale przede wszystkim dla wyobraźni. Kształt, kolor i aranżowana sytuacja tworzą zmysłową aurę dla wykreowanych obrazów. The world built upon spatial objects is hidden and unaccessible apparently only. Glass transparency is a barrier to overcome not only by our eyes but by our imagination in the first place. Shape, colour and the arranged situation make up a sensual aura for created images.

Oko w oko / Eye to Eye / 2012 szkło barwne stapiane w formie, szlifowane, polerowane, piaskowane ground, polished and sanded coloured glass fused in a form 53 x 28 x 9 cm > Pułapka na żaby II / Frog Trap II / 2014 szkło barwne stapiane w formie, szlifowane, polerowane, piaskowane ground, polished and sanded coloured glass fused in a form 22 x 35 x 10 cm

138

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


139


Oldřich Pliva

Leń / Lazy-bones szkło trawione / pickled glass 100 x 40 x 51 cm

140

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


141


Grażyna Płocica

Najbardziej elementarnym doświadczeniem ceramika jest zmysłowe doświadczanie materiału ceramicznego podczas pracy. Doświadcza tego nieprzerwanie, wprost automatycznie, jak wody podczas pływania. Ceramika, podobnie jak ciało ludzkie, ma charakter fenomenologiczny – wymyka się pojęciowym spekulacjom, wymaga bezpośredniego doświadczania tego, czym jest. Dobrej ceramiki, tak jak dobrego ciała, instynktownie chce się dotknąć. The most elementary experience in a ceramist’s work is a sensual experience of ceramic material during work. They experience it continuously, automatically almost, like you experience water while swimming. Ceramics, just like a human body, is of a phenomenological character – it escapes any conceptual speculations, it demands direct experience of what it actually is. Good ceramics, just like a good body, wants to be touched instinctively.

Trzy naczynia ofiarne / Three Sacrificial Vessels / 2015 masa szamotowa, angoba, szkliwo autorskie chamotte mass, engobe, author’s original glaze 23 x 25 x 100 cm > Miasto VIII / City VIII / 2014/2016 masa szamotowa, angoba, szkliwo autorskie, porcelana, płaszczyzny okute ołowiem chamotte mass, engobe, author’s original glaze, porcelain, lead-mounted surfaces 16 x 53 x 71 cm

142

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


143


Małgorzata Puszczyńska „Niezbędność rzeczy odczuwamy najbardziej dotkliwie, gdy są nieobecne. Wtedy ujawnia się z pełną mocą magia przedmiotów. Wcześniej zawsze były pod ręką, posłuszne i potulne, gotowe nam służyć, dotrzymywać towarzystwa w chwilach smutku i radości, cierpliwie znosić nasze zabieganie, roztargnienie i niezręczność, a teraz nagle znikły…” “Indispensability of things is felt most keenly when they are absent. Then the magic of objects is revealed fully. Before we have tchem around, obedient and meek, ready to serve us, accompanying us in times of joy and sorrow, they were patient in handling with our hustle, distraction and clumsiness, and now they have disappeared…”

Marek Śnieciński

Udoku / 2016 ceramika, szkło szlifowane ceramics, ground glass 40 x 60 x 10 cm

144

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


145


Michał Puszczyński

Dopiero wobec obiektów, które fizycznie są większe, twardsze, od nas samych, których nie jesteśmy w stanie podnieść, przesunąć, poruszyć budzą się w nas te same atawizmy, które towarzyszą nam od początku ludzkości. To uczucie i wrażenie pochodzi od odbiorcy a nie od obserwowanego przedmiotu, moje prace są tylko katalizatorem wyzwalającym to, co jest w głębi nas. No sooner than in front of objects which are physically bigger than us, harder than ourselves, which we are not able to lift, put away or move, atavism is awoken, features that have accompanied us since the beginning of the mankind. This feeling, this impression comes from the audience, and not from the object being observed. My works are mere catalysts which unleash what is deep inside of us.

Dolok / 2014-2015 dokumentacja ekspozycji wystawy, Galeria Neon, CSUCI, Wrocław, 2015 documentation of the solo show at Neon Gallery, CSUCI, Wrocław, 2015

146

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


147


Łukasz Rachwalak We wszelkich działaniach staram się kierować intuicją. Poskromienie logiki pozwala wyostrzyć zmysły, dotrzeć do prawdy. A właśnie na tym zależy mi najbardziej. In all my actions I try to follow my intuition. Taming logic allows you to sharpen your senses and reach the truth. And that is what I care most about.

148

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


Indygo / 2016 porcelana, aluminium polerowane, szkĹ&#x201A;o porcelain, polished aluminium, glass 35 x 140 x 20 cm

149


Krzysztof Rozpondek „Naprężona” i „Nieporuszony” stanowią parę. Niezależnie od zestawienia form ze sobą, istotą realizacji było dążenie do harmonijnego połączenia prostych, geometrycznych kształtów z organicznym charakterem powierzchni brył oraz badanie relacji między statyką i dynamiką kompozycji. “The Tense (She)” and “The Immovable (He)” make up a couple. No matter how the forms are juxtaposed with each other, the essence of this work was a strive for harmonious combination of simple, geometrical shapes witch an organic character of surface of the solids and examination of relations between statics and dynamics of the composition.

150

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


< Naprężona / Tensed Up / 2016 masa szamotowa, kamionka barwiona, wypał w piecu gazowym chamotte mass, coloured stoneware, gas kiln firing długość / length / 92 cm Nieporuszony / Immovable / 2016 masa szamotowa, kamionka barwiona, wypał w piecu gazowym chamotte mass, coloured stoneware, gas kiln firing długość / length / 88 cm

151


Monika Rubaniuk Puch – delikatny, gładki, miły w dotyku, szklany puch – ostry, twardy, zimny i ciężki. Fluff – delicate, smooth, pleasant when touched, glass fluff – sharp, hard, cold and heavy.

Puch / Fluff fragment kompozycji wiszącej, szkło, styrodur part of a hanging composition, glass, styrofoam 100 x 70 x 70 cm

152

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


153


Bożena Sacharczuk Istota mojej ceramiki – Natura, w której zapisane zostały gesty, rytmy, energia tworzenia. The essence of my ceramics – Nature in which gestures, rhythms, energy of creation have been inscribed.

z cyklu Natura Naturans I, II / from the cycle Natura Naturans I, II / 2016 ceramika kształtowana na kole garncarskim, szkliwo skaleniowe, szkliwo litowe ceramics formed on potter’s wheel, feldspar glaze, lithium glaze ø 57 x 80 cm, ø 47 x 71 cm > z cyklu Natura Naturans III, IV / from the cycle Natura Naturans III, IV / 2016 ceramika kształtowana na kole garncarskim, szkliwo skaleniowe, szkliwo litowe ceramics formed on potter’s wheel, feldspar glaze, lithium glaze ø 49 x 99 cm, ø 40 x, 92 cm

154

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


155


Małgorzata Skałuba-Krentowicz Chcę patrzeć na świat z wielu perspektyw. Patrzeć szerzej na relatywność zjawisk i zdarzeń. Obserwować to, co otwarte i to, co zamknięte. Podglądać fragment całości, a czasem patrzeć przez palce. Mrużę oczy, kiedy chcę zobaczyć więcej. Podobno wzrok odkrywa to, o czym dotyk już wie. Jesteśmy w stanie odczuć aurę obserwowanego przedmiotu czy fragmentu przestrzeni. Każdy artystyczny obiekt, rzeźba, forma przestrzenna roztacza wokół siebie aurę, która nas pociąga. Wchodząc w jej przestrzeń, tak blisko, że możemy jej dotknąć, odczuwamy własną cielesność i mądrość. Jest to pamięć dotyku, której funkcją jest nasza wyobraźnia. I want to look at the world at different from many perspectives. To look at a wider angle at relativity of phenomena and happenings. To observe what is open and what is closed. To peep at a piece of a bigger whole, and sometimes look through my fingers. I squint my eyes when I want to see more. It is said that the sight discovers the things already known by touch. We are able to feel the aura of an object being observed or a part of space. Each artistic object, a sculpture or a spatial form, emanate aura around itself, and this attract us. Entering the space of aura so close that we can touch it, we can feel our own corporeality and wisdom. It is a haptic memory which is a function of our imagination.

Piekło z cyklu Stany samotności / Hell from the cycle Solitude States / 2008 masa szamotowa / chamotte mass ø 52 x 20 cm > Ukraina z cyklu Patrz / Ukraine from the cycle Look / 2015 masa szamotowa, glina gładka chamotte mass, smooth clay 50 x 60 x 50 cm

156

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


157


Stanisław Sobota

Widzialność jest elementarną cechą obiektu rzeźbiarskiego, który przemawia właściwościami materii oraz swoją formą zależną od woli autora. Zamknięcie widzialnych faktur o intymnych asocjacjach w materii szkła ukazuje je widzowi poprzez barierę, jaką stanowi tworzywo. Jednocześnie pozostają one dostępne zmysłom – bezpośrednio widzialne i odwołujące się do tęsknoty za dotykiem. Widzialne i dotykalne w domyśle faktury… Visibility is a basic feature of a sculptural object which expresses a message with its material qualities and its form dependant on its author’s will. Visible textures with intimate associations, closed in the material of glass are shown to the audience through a barrier of the material. At the same time they are accessible for senses – they can be seen directly and they refer to strive for being touched. Visible and tangible in supposition of their texture.

158

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Aida 1 / 2016 szkĹ&#x201A;o sodowe topione w formie, szlifowane, polerowane, metal ground, polished soda glass fused in form, metal 36 x 54 x 32 cm < Aida 2 / 2016 szkĹ&#x201A;o sodowe topione w formie, szlifowane, polerowane, metal ground, polished soda glass fused in form, metal 43 x 49 x 32 cm

159


Grzegorz Staniszewski Świat jest obszarem sensualnym. World is a sensual area.

160

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Fala / Wave szkĹ&#x201A;o sodowe barwione w masie, zgrzane w formie, szlifowane ground, fused in form, mass coloured soda glass 70 x 50 x 8 cm

161


Beata Stankiewicz-Szczerbik Być dziełem i artystą jednocześnie. Zatrzeć granice pomiędzy żywym a martwym. Jestem wędrowcem, nie wiem dokąd dojdę, ale wiem, którędy idę. To be a piece of art. and an artist at the same time. To wipe away borders between alive and dead. I am a wanderer, I don’t know where I will get to, but I am aware of which way I am following.

162

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Trzy Małpy mądre i jedna głupia / Three Wise Monkeys and a Stupid One / 2014 szkło cięte strumieniem, malowane lazurą srebrową, multimedia cut with a stream, painted with wood stained blue silver glass, multimedia 400 x 200 x 100 cm

163


Joanna Teper Errance urbaine / Errance urbaine

164

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


Polis I, Polis II, Polis III / 2016 masa szamotowa malowana rÄ&#x2122;cznie angobami, tlenkiem kobaltu, szkliwiona hand painted with engobes and cobalt oxide, glazed chamotte mass kaĹźdy / each / 34,5 x 34,5 x 7 cm

165


Tomasz Urbanowicz Szkło zostało stworzone z potrzeby zapisu nastroju sensualnego. Wykorzystując akwarelę, szkic, dotyk tworzący reliefowy zapis w materiale ognioodpornym i wulkaniczną temperaturę 850⁰ C, dzięki światłu, staje się zapisem kosmicznym, wiecznym... Dzięki „sensualnej chemii”, jak na papierku lakmusowym, tworzy się dla mnie naturalnie… obraz w szkle. Glass has been created for the need of recording a sensual mood. With the use of watercolours, sketches, a touch which creates a relief record in fire resistant material and volcanic temperature of 850⁰ C, thanks to light, it has become a cosmic record, an eternal one... Thanks to “sensual chemistry”, like on litmus paper, a picture in glass is being created, for me – in a natural way.

166

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 / Wrocław – European Capital of Culture 2016 / 2016 szkło reliefowe, barwione w masie i powierzchniowo mass and surface coloured relief glass 83 x 198 x 5 cm podstawa ze stali nierdzewnej stainless steel base 84 x 100 x 70 cm < Wrocław – Ostrów Tumski / Wrocław – Ostrów Tumski / 2016 szkło reliefowe, barwione w masie i powierzchniowo mass and surface coloured relief glass 83 x 198 x 5 cm podstawa ze stali nierdzewnej stainless steel base 84 x 100 x 70 cm

167


Marianne Wesołowska-Eggimann Od wielu wieków zwierzę symbolizowało wszystkie rodzaje ludzkich uczuć, oznaczało też pożądanie; będąc związanym z naturą, zwierzę kojarzone jest z wolnością i dzikością. Interesuje mnie pokazanie dwóch aspektów: bycia powiązanym z naturą (wszyscy są jednym) i wyobcowania z natury. An animal, since ages, has symbolised all kinds of human feelings and stood for desire; being connected with nature, it is related with freedom and wildness. My interest is to show both sides: being connected (all is one) and the alienation from nature.

Wszystko to jedno / All is One / 2012-2014 kompozycja trzech elementów, porcelana, drewno, plastelina composition of three pieces, porcelaine, wood, plastillin 40 x 35 x 20 cm

168

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


169


Ryszard Więckowski

To próba pracy z czernią w obrazach szklanych, a co za tym idzie, próba kreatywnego zapanowania nad światłem. It is an attempt at working with black in glass pictures, and therefore it as an attempt at creative gaining control over the light.

170

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Bez tytułu / Untitled / 2014 szkło, technika własna, slumping, fusing, grawerka glass, author’s own technique, slumping, fusing, engraving 73 x 73 x 25 cm; 61 x 73 x 20 cm

171


Igor Wójcik

Transpozycja niepoznanego w rzeczywistość wydaje na świat dzieła sztuki. Powołane nie z tego świata, a z otchłani wyobrażeń, stają się jednak faktami. Stwarzane niemal w alchemicznym procesie Szkło, jako medium sztuki, jawi się samo w sobie jako jej dosłowna metafora. To jeden z ważniejszych powodów, dla którego w swojej pracy twórczej używam właśnie szkła. Transposition of the unknown into reality gives birth to works of art. Originated not in this world but in the abyss of images they become facts. Glass, as a medium of art, created almost in a kind of an alchemic process, appears as a literary metaphor. This is one of the most important reasons why I use glass in my artistic work.

172

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Artefakty ideii / Artifacts of Idea / 2011 fragment, szkĹ&#x201A;o / part, glass

173


Maciej Zaborski

Każdy nowy poranek jest pełen nowych zamiarów. Potrzeba zostawienia śladu po zachwytach, uczuciach, rozczarowaniach, potrzeba utrwalenia czegoś, co ulotne, czegoś, co przemija, być może ta właśnie potrzeba jest motorem. Szkło to medium urokliwe, bywa czyste, zmącone, bywa kolorowe, bywa przejrzyste jak górskie powietrze, bywa kruche, twarde, bywa nieprzewidywalne. Idealne tworzywo do rzeźbienia z niego i w nim. Every new morning is filled with new intentions. The need to leave traces of these delights, emotions, disappointments, the need to preserve the ephemeral and what passes by is just the prime mover. Glass is a charming medium, it can be pure, blurred, coloured, clear as air in the mountains, it can be fragile, hard, or even unpredictable. Ideal material to sculpt of and in.

Zaplątana / Entangled / 2015 szkło optyczne, szlifowane, grawerowane ground and polished optical glass 187 x 12 x 8 cm Perły i Mgła / Pearls and a Fog / 2015 szkło optyczne, szlifowane, grawerowane ground and polished optical glass 188 x 12 x 7 cm Długi Sen / Long Dream / 2015 szkło optyczne, szlifowane, grawerowane ground and polished optical glass 192 x 14 x 5 cm

174

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


175


Barbara Zworska-Raziuk Sekrecje, druzy i geody – twórcza siła głębin ziemi, obojętnej na czasy, na zmiany naszych światów, stałej jak wszechświat, jak sacrum. Secretions, druses and geodes – creative force of Earth depths indifferent to times, to changes of our worlds, constant as the universe, as sacrum.

176

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


Geoda brunatna / Brown Geode / 2015 szkĹ&#x201A;o, podstawa szamotowa glass, chamotte base 27 x 18 x 24 cm

177


Justyna Żak

Główną ideą, którą kierują się w swojej pracy, jest właściwe rozpoznanie pragnień i potrzeb użytkownika oraz otoczenia, w jakim się on znajduje. Dzięki temu tworzę spersonalizowane przedmioty dające odbiorcy możliwość swobodnego tworzenia własnej przestrzeni. Moja twórczość oparta jest na kontrastach formy i materii prowadzących do zaskakujących rozwiązań kreowanych obietów, zarówno artystycznych, jak i użytkowych. My main idea in artistic work is the right recognition of wishes and need of a user and his/her surroundings. Thanks to this I am able to create personalised items which give the user the opportunity to unrestricted creation of his/her own space. My artistic work is based on contrasts of forms and material which lead to surprising solutions in my objects, both artistic and functional.

Z cyklu Szklana makatka XI / From the cycle Little Glass Tapestry XI / 2015 szkło, pâte de verre glass, pâte de verre 23 x 47 cm Z cyklu Szklana makatka XII / From the cycle Little Glass Tapestry XII / 2015 szkło, pâte de verre glass, pâte de verre 22 x 47 cm

178

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

s z k ł o / gl a s s


179


Dawid Żynda Muśnięcie fiszbinami oczyszcza powie-rzchnię ze zbędnego ładu. W chaosie rodzi się tylko to, co potrzebne by osiągnąć spokój. Skimming with baleen cleans the surface from unnecessary order. Chaos gives birth only to what is needed to enjoy peace and quietness.

180

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

ceramika / ceramics


Studium Słonia z cyklu Fiszbiny Wieloryba / Study of an Elephant from the cycle Whale Baleen / 2016 kompozycja porcelanowa, 5 elementów porcelain composition, five elements 50 x 25 x 30 cm

181


182

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS


183


Noty Biograficzne / Biographical Notes

ADAM ABEL (ur. 1971) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Artysta multimedialny, realizuje rzeźby w tworzywie ceramicznym, animacje i video art. Na Wydziale Ceramiki i Szkła prowadzi Pracownię Działań Interdyscyplinarnych. W 2000 r. jako artysta wizytujący pracował na Myers School of Art, The University of Akron, Ohio w USA. W latach 2005/2006 profesor College of Art and Design, Kyung Hee University w Korei Południowej. Jego prace znajdują się w krajowych i międzynarodowych kolekcjach sztuki współczesnej. Wybrane wydarzenia artystyczne: Survival 13. Przegląd Sztuki, Wrocław, 2015; VIII International Ceramic Film Festival, Montpellier, Francja, 2012; Gyeonggi International Ceramix Biennale 2011, Icheon, Korea Południowa (III nagroda - brązowy medal), 2011; WRO’09 Alternative Now, XIV Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów, Wrocław, 2011; Trash, projekcje zewnętrzne w ramach Rogue Video and Performance, Newark, New Jersey, USA, 2011; Catalyze This: Contemporary Ceramic Practices, wystawa w ramach NCECA, Galeria UD@Crane, Crane Arts Building, Filadelfia, USA, 2010; Ukryta Dekada, Bunkier Sztuki, Kraków, 2009; Mimicry, wystawa indywidualna, Galeria Tong-In, Seul, Korea Południowa, 2005. ADAM ABEL (b. 1971) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Multimedia artist. He creates sculpture in ceramics, animation and video art. He runs the Studio of Interdisciplinary Actions at the Faculty of Ceramics and Glass. In 2000 as a visiting artist he worked at Myers School of Art, The University of Akron, Ohio, USA. In the period of 2005/2006 he was a professor at College of Art and Design, Kyung Hee University in South Korea. His works are in contemporary art collections in Poland and abroad. Selected artistic events: Survival, 13th Art Review, Wrocław, 2015; VIII International Ceramic Film Festival, Montpellier, France, 2012; Gyeonggi International Ceramix Biennale 2011, Icheon, South Korea (3rd Prize - bronze medal), 2011; WRO’09 Alternative Now, XIV International Media Arts Biennale, Wrocław, 2011; Trash, outside screenings within Rogue Video and Performance, Newark, New Jersey, USA, 2011; Catalyze This: Contemporary Ceramic Practices, NCECA exhibition, UD@Crane Gallery, Crane Arts Building, Philadelphia, USA, 2010; Hidden Decade, Bunkier Sztuki, Krakow, 2009; Mimicry, solo show, Tong-In Gallery, Seoul, South Korea, 2005. KALINA BAŃKA (ur. 1989) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Asystentka w Pracowni Szkła w Architekturze oraz Pracowni Podstaw Witrażu prof. Ryszarda Więckowskiego. Działa w obszarze witrażu, grafiki i malarstwa. Osiągnięcia artystyczne: Sanssouci Junior Glass Match, nagroda specjalna na międzynarodowym konkursie szkła, Karlove Vary, Czechy, 2012; Stypendium Artystyczne Prezydenta Wrocławia dla młodych, utalentowanych wrocławian, 2011-2013; Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżniające osiągnięcia w nauce, 2012-2013; Design Open Space, wystawa finałowa, Wroclove Design Festival, Wrocław, 2013; nagroda Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 2013; Talente 2014, finał międzynarodowego konkursu, Monachium, Niemcy, 2014; Młoda Polska, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2014; Marki Dolnośląskie – Fokus na design, Łódź Design Festiwal, Łódź, 2015; #Bańka, wystawa indywidualna, BWA SiC, Wrocław, 2015; Zwieseler Kölbl 2015, 1. miejsce w konkursie European Price for Emerging Glass, Kölbl, Niemcy, 2015.

Adam Abel Kalina Bańka Agnieszka Bar

KALINA BAŃKA (b. 1989) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Assistant in the Studio of Glass in Architecture and the Studio of Basic Stained Glass Design run by Prof. Ryszard Więckowski. She is active in the area of stained glass, graphic arts and painting. Artistic achievements: Sanssouci Junior Glass Match, special award in the international glass contest, Karlove Vary, Czech Republic, 2012; President of the City of Wrocław Artistic Scholarship for the young and talented citizens of Wrocław, 2011-2013; Minister of Science and Higher Education Scholarship for outstanding achievements in science, 2012-2013; Design Open Space, final exhibition, Wroclove Design Festival, Wrocław, 2013; President of the City of Dąbrowa Górnicza Prize for artistic achievements, 2013; Talente 2014, international contest final, Munich, Germany, 2014; Young Poland, Minister of Culture and National Heritage Scholarship, 2014; Lower Silesian Brands – Focus on Design, Łódź Design Festival, Łódź, 2015; #Bańka, solo show, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2015; Zwieseler Kölbl 2015, 1st place in European Price for Emerging Glass contest, Kölbl, Germany, 2015. AGNIESZKA BAR (ur. 1982) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Projektantka szkła. Jest autorką serii przedmiotów użytkowych. Angażuje się w projekty eksperymentalne, edukacyjne oraz w projektowanie dla przemysłu. Wybrane wydarzenia artystyczne: Must have 2015, nagroda w plebiscycie produktów odzwierciedlających aktualne trendy w projektowaniu, Łódź Design Festiwal, 2015; Rytuał, wystawa indywidualna w ramach European Glass Festiwal, Wrocław, 2015; Stół Polski, Polski Pawilon EXPO, Mediolan, Włochy, 2015; European Glass Experience, wystawa finałowa międzynarodowego konkursu, Murano Glass Museum, Wenecja, Włochy, 2014; Polska in Between, projekt Craft: Old for New, Istanbul Design Biennal, Glass Furnance, Beykoz, Turcja, 2014; Dobry Wzór 2013, laureatka konkursu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 2013; Common Roots: Design Map of Central Europe, Design Museum Holon, Izrael, 2012; Make me!, wyróżnienie w konkursie, Łódź Design Festival, 2009; Unpolished, cykl wystaw polskiego designu, Belgia, Dania, Francja, Węgry, Chiny, Korea, Austria, 2009-2013; projekty w ramach Grupy Wzorowo: Zwierciadło, Festiwal Przemian, Centrum Nauki Kopernik oraz Fluoodpady, Kalejdoskop, Łódź Design Festival, 2009-2013. AGNIESZKA BAR (b. 1982) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Glass designer. Author of a series of functional objects. She is engaged in experimental and educational projects, and design for industry. Selected artistic events: Must have 2015, award in a contest for products reflecting current trends in design, Łódź Design Festival, 2015; Ritual, solo show within European Glass Festival, Wrocław, 2015; Polish Table, Polish Pavilion at EXPO, Milan, Italy, 2015; European Glass Experi-

184

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Noty Biograficzne


ence, final exhibition of the international competition, Murano Glass Museum, Venice, Italy, 2014; Poland in Between, Craft: Old for New project, Istanbul Design Biennal, Glass Furnance, Beykoz, Turkey, 2014; Good Pattern 2013, laureate of The Institute of Industrial Design contest, Warsaw, 2013; Common Roots: Design Map of Central Europe, Design Museum Holon, Israel, 2012; Make me!, honorary mention, Łódź Design Festival, 2009; Unpolished, a series of Polish design shows, Belgium, Denmark, France, Hungary, China, Korea, Austria, 2009-2013; design within Wzorowo Group: Mirror, Festival of Changes, Copernicus Science Centre and Fluowastes, Kaleidoscope, Łódź Design Festival, 2009- 2013. JAKUB BERDYCH KARPELIS (ur. 1971) Republika Czeska. Wybrane wydarzenia artystyczne: Expo 2010, Szanghaj, Chiny, 2010; Let’s stic together, Design Flanders Gallery, Holandia, 2010; 100% Design London, Londyn, Wielka Brytania, 2011; From this year’s end of the world, DOX by Qubus, Czechy, 2011; Jacob&I, BWA Wrocław, 2011; Krehky Mikulov, Mikulov, Czechy, 2012; E-Glass Fest Wroclaw, 2012; Museum Holon, Izrael, 2012; Design Cabinet, Bratysława, Słowacja, 2012; Mint Gallery, Londyn, Wielka Brytania, 2012; The Mirror, Czech Centre, Wiedeń, Austria, 2012; Keep it glassy, SHMOG Szanghaj, Chiny, 2013; Cabinets of curiosity, Mint Gallery, Londyn, Wielka Brytania, 2013; OKOLO OFFLINE TWO, Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen, Drezno, Niemcy, 2014. JAKUB BERDYCH KARPELIS (b. 1971) Czech Republic. Selected artistic events: Expo 2010, Shanghai, China, 2010; Let’s stic together, Design Flanders Gallery, Netherlands, 2010; 100% Design London, Great Britain, 2011; From this year’s end of the world DOX by Qubus, Czech Republic, 2011; Jacob&I, BWA Wroclaw, 2011; Krehky Mikulov, Mikulov, Czech Republic, 2012; E-Glass Fest Wroclaw, 2012; Holon Museum Holon, Israel, 2012; Design Cabinet, Bratislava, Slovakia, 2012; Mint Gallery, London, Great Britain, 2012; The Mirror, Czech Centre, Vienna, Austria, 2012; Keep it glassy, SHMOG Shanghai, China, 2013; Cabinets of curiosity, Mint Gallery, London, Great Britain, 2013; OKOLO OFFLINE TWO, Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen, Dresden, Germany, 2014. MIRA BOCZNIOWICZ (ur. 1973) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zajmuje się komunikacją wizualną wykorzystując dostępne technologie i techniki. Realizuje projekty związane między innymi z problematyką przestrzeni publicznej – poprzez interwencje w jej obszarze oraz obserwację i dokumentację tego, co się w niej pojawia i jakie koduje znaczenia. Wykorzystuje techniki graficzne, filmowe i performatywne w celu budowania komunikatu i stawiania problemu w obrębie obrazu, jego interaktywności i interpasywności. Wybrane działania: Dowcip i władza sądzenia (asteizm w Polsce), CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2007; Small Happenings Oidaradio, Sao Paulo, Brazylia 2008; Przełóż to: kolekcja niemożliwa, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk, 2008; Młoda Polska, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008; Sztuka i dokumentacja, PATIO Centrum Sztuki WSHE, Łódź, 2009; WRO’09 Alternative Now, XIV Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów, Wrocław, 2011; Emergency Room, Europejski Kongres Kultury, Wrocław, 2011; Katalog Entropii Sztuki, Supermarket Sztuki Kulturhuset, Sztokholm, Szwecja, 2014; SURVIVAL 13. Przegląd Sztuki, Wrocław, 2015; Wyspa 3.0. Mapa i terytorium, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk, 2015. MIRA BOCZNIOWICZ (b. 1973) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Active in the area of visual communication, she applies all available technologies and techniques. She performs, among others, projects related with public space: interventions, observation and documentation of what takes place in public space and what meanings it codes. She applies graphic, film and performative techniques to construct a message and pose a question within frames of an image and its interactivity as well as its interpassivity. Selected actions: Joke and the Power of Judgement (Aisthesism in Poland), CSW Zamek Ujazdowski, Warsaw, 2007; Small Happenings Oidaradio, Sao Paulo, Brazil 2008; Translate: The Impossible Collection, Art Institute Wyspa, Gdańsk, 2008; Young Poland, Minister of Culture and National Heritage Scholarship, 2008; Art and Documentation, PATIO Art Centre WSHE, Łódź, 2009; WRO’09 Alternative Now, XIV International Media Arts Biennale, Wrocław, 2011; Emergency Room, European Congress of Culture, Wrocław, 2011; Catalogue of Art Entropy, Art Supermarket, Kulturhuset, Stockholm, Sweden, 2014; SURVIVAL 13. Art Review, Wrocław, 2015; Island 3.0. Map and Territory, Art Institute Wyspa, Gdańsk, 2015. STANISŁAW BOROWSKI (ur. 1944) Polska. Szkołę średnią ukończył w 1965 roku. Początek pracy w Hucie Szkła Krosno, 1965. Nabycie umiejętności we wszystkich obszarach projektowania i wytwarzania szkła. Późniejsza specjalizacja w projektowaniu i grawerunku szkła. Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 1970-1974. Od 1975 r. pracuje jako niezależny artysta. Przeprowadzka do Niemiec Zachodnich, 1982. Od 1992 r. własne studio w Tomaszowie Bolesławieckim. Doktor Honoris Causa ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławia, 2011. Ważniejsze wydarzenia artystyczne: The 31th-38th Annual International Glass Invitational Exhibition, Habatat Galleries, Michigan, USA, 2003-2010; Faszination Glas, Art Barn, Galerie Niagara, Düsseldorf, Meerbusch, Niemcy, 2003; Magisch Realisme, Bilzen, Belgia, 2004; Expressive Glass, Alden Biesen PAN Amsterdam, Etienne & Van den Doel, Holandia, 2004; Borowski Glaskunst, Peter Siemssen Stiftung, Ratzbeck, z Rosentahl Galerie, Hamburg, Niemcy, 2008.

Jakub Berdych Karpelis Mira Boczniowicz Stanisław Borowski Jerzy Chodurski

STANISŁAW BOROWSKI (b. 1944) Poland. Gymnasium graduation in 1965. Joined Glass Factory in Krosno, 1965 with formal training in all areas of glass making, production and design. Later specialised with emphasis on glass making, design and engraving. Cooperation with the Academy of Fine Arts in Wroclaw, 1970-1974. Since 1975 started work as independent glass artist. Moved to West Germany, 1982. Since 1992 a new studio in Tomaszow Bolesławiecki. Doctor Honoris Causa by The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Selected artistic events: The 31th-38th Annual International Glass Invitational Exhibition, Habatat Galleries, Michigan, USA, 2003-2010; Faszination Glas, Art Barn, Galerie Niagara, Düsseldorf, Meerbusch, Germany, 2003; Magisch Realisme, Bilzen, Belgium, 2004; Expressive Glas, Alden Biesen PAN Amsterdam, Etienne & Van den Doel, Netherlands, 2004; Borowski Glaskunst, Peter Siemssen Stiftung, Ratzbeck, with Rosentahl Galerie Hamburg, Germany, 2008. JERZY CHODURSKI (ur. 1942) Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Pracuje w obszarze szkła artystycznego. Wybrane wydarzenia artystyczne: Dni Kultury Polskiej w Maroku, Rabat, Maroko, 2007; www.asp.wroc.pl Design, Keramik, Glas, Innenarchitektur, Wichmann Halle, Brunszwik, Niemcy, 2008; Unikaty, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2009; Unikaty – Szkło polskie XXI wieku, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2011; Made in Wrocław, Galeria N, Jablonec nad Nysou, Republika Czeska, 2011; www.glasswroclaw.com, Galeria BB, Kraków, 2012; Światło i Materia, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2013; Trzy Wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2014; Idea i Tworzywo, Hotel Andel’s, Łódź, 2014; Wyroby Szklane, wystawa indywidualna, Galeria Socato, Wrocław, 2014. JERZY CHODURSKI (b. 1942) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. He works in the area of artistic glass. Selected artistic

Biographical Notes

185


events: Days of Polish Culture in Morocco, Rabat, Morocco, 2007; www.asp.wroc.pl Design, Ceramics, Glass, Interior Design, Wichmann Halle, Braunschweig, Germany, 2008; Unique Objects, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2009; Unique Objects – Polish Glass of the 21st Century, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2011; Made in Wrocław, N Gallery, Jablonec nad Nysou, Czech Republic, 2011; www.glasswroclaw.com, BB Gallery BB, Krakow, 2012; Light and Matter, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2013; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2014; Idea and Material, Andel’s Hotel, Łódź, 2014; Glass Products, solo show, Socato Gallery, Wrocław, 2014. BRENT COLE (ur. 1968) USA, absolwent szkła w Cleveland Institute of Art, 1992 oraz rzeźby na University of Illinois, Urbana-Champaign, 2004. Wybrane wydarzenia artystyczne: Ucross Residents Invitational Show, Nicolaysen Art Museum and Discovery Center, Casper, Wyoming, USA, 2010; 5o x 50 Invitational Show, Muskegon Museum of Art, Muskegon, Michigan, USA, 2012; Captured Light Glass Biennial, The Art Association of Jackson Hole; Jackson, Wyoming, USA; We Are All Made of Stardust, Inner Space/Outer Space, 2014; Lifeforms, krajowa wystawa konkursowa, The Merwin and Wakeley Gallery, Illinois Wesleyan University, Bloomington, Illinois, USA, 2014; Ball State University Junior Faculty Creative Arts Competition, grant na podróże badawcze do Szkocji oraz letnie stypendium, 2014; The Water Show, krajowa wystawa konkursowa, Core, New Art Space, Denver, Colorado, USA, 2015; American Craft Glass Today: Glass, krajowa wystawa konkursowa, The Bascom, Center for the Visual Arts, Highlands, North Carolina, USA; Banjo the Crow 2015,Global Glass 2015, międzynarodowa wystawa grupowa on-line: sculpturefix.com; Teething Ring, In Your Own Backyard, Untethered Buoys, 2015; Craft Forms 2015, Wayne Art Center; Wayne, Pennsylvania; Inner Space/Outer Space, 2015; rezydencja artystyczna, Star Works, Star, North Carolina, USA, 2015. BRENT COLE (b. 1968) United States, graduated in Glass from Cleveland Institute of Art, 1992, and in Sculpture from University of Illinois at Urbana-Champaign, 2004. Selected artistic events: Ucross Residents Invitational Show, Nicolaysen Art Museum and Discovery Center, Casper, Wyoming, USA, 2010; 5o x 50 Invitational Show, Muskegon Museum of Art, Muskegon, Michigan, USA, 2012; Captured Light Glass Biennial, The Art Association of Jackson Hole; Jackson, Wyoming, USA; We Are All Made of Stardust, Inner Space/Outer Space, 2014; Lifeforms, National Juried Show at The Merwin and Wakeley Gallery, Illinois Wesleyan University, Bloomington, Illinois, USA, 2014; Ball State University Junior Faculty Creative Arts Competition, awarded expenses for research travel to Scotland and summer fellowship, 2014; The Water Show, National Juried Show at Core, New Art Space, Denver, Colorado, USA, 2015; American Craft Glass Today: Glass, National Juried Show at The Bascom, Center for the Visual Arts, Highlands, North Carolina, USA; Banjo the Crow 2015, Global Glass 2015, International Online Group Exhibition; hosted on sculpturefix. com; Teething Ring, In Your Own Backyard, Untethered Buoys, 2015; Craft Forms 2015, Wayne Art Center; Wayne, Pennsylvania; Inner Space/Outer Space, 2015; Artist Residency, Star Works, Star, North Carolina, USA, 2015. KRYSTYNA CYBIŃSKA (ur. 1931) Polska, absolwentka wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta). Uczennica prof. Julii Kotarbińskiej. Od 1993 r. profesor zwyczajny. Nauczyciel i mistrz wielu pokoleń ceramików, wybitny pedagog. Była kierownikiem I Pracowni Ceramiki Artystycznej w Katedrze Ceramiki. W latach 1981-1983 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Ceramiki i Szkła, a od 1983 r. czterokrotnie była kierownikiem Katedry Ceramiki. Członek Académie Internationale de la Céramique d’Art (AIC) w Genewie. Wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość, miedzy innymi: srebrny medal na wystawie AIC, Stambuł, Turcja, 1967; I nagroda (1970), II nagroda i złoty medal (1976), III nagroda i brązowy medal (1991) na Międzynarodowej Wystawie Ceramiki Artystycznej Tworzywo ceramiczne w sztuce współczesnej, Sopot; złoty medal i nagroda AIC na Międzynarodowym Konkursie Ceramiki Współczesnej, Faenza, Włochy, 1977; Złoty Medal Gloria Artis, 2012.

Brent Cole Krystyna Cybińska Bożena Czok Małgorzata Dajewska

KRYSTYNA CYBIŃSKA (b. 1931) Poland, graduated from the Wrocław State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design). Student of Prof. Julia Kotarbińska. Since 1993 professor ordinarius. Teacher and master of many generations of cermaists, excellent pedagogue. She was the head of the 1st Studio of Artistic Ceramics at the Ceramics Department. In the period of 1981-1983 she was a vice dean of the Faculty of Ceramics and Glass, since 1983 she was the head of the Ceramics Department four times. Member of Académie Internationale de la Céramique d’Art (AIC) in Geneva, Switzerland. She was awarded many times for her artistic work. Selected prizes: silver medal, AIC exhibition, Istambul, Turkey, 1967; 1st prize (1970), 2nd prize and golden medal (1976), 3rd prize and bronze medal (1991) of International Artistic Ceramics Exhibition Ceramic Material in Contemporary Art, Sopot; golden medal and AIC award of International Commpetition of Contemporary Ceramics, Faenza, Italy, 1977; Golden Medal Gloria Artis, 2012. BOŻENA CZOK (ur. 1968) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Tworzy płaskorzeźby oraz rzeźby ze szkła sodowego techniką fusingu. W swoim własnym, niepowtarzalnym stylu łączy szkło z innymi mediami, np. z miedzią. Prowadzi autorską galerię sztuki Szkło x 100 na Jatkach we Wrocławiu. Wybrane wydarzenia artystyczne: Wrocław=Szkło, BWA Rzeszów, 2012; Wrocławskie szkło dziś, Centrum Dziedzictwa Narodowego, Krosno, 2013; Szklane pejzaże duszy, wystawa indywidualna, Obornickie Centrum Kultury, Oborniki Śląskie, 2014; Szklane uczucia, wystawa indywidualna, Galeria Szkło x 100, Wrocław, 2015. BOŻENA CZOK (b. 1968) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. She creates reliefs and sculptures of sodium glass in fusing technique. In her own original style she combines glass with other media, e.g. copper. She runs her own art gallery Glass x 100 in Jatki, in Wrocław. Selected artistic events: Wrocław=Glass, BWA Gallery, Rzeszów, 2012; Wrocław Glass Today, Centre for National Heritage, Krosno, 2013; Glass Landscapes of Soul, solo show, Oborniki Centre for Culture, Oborniki Śląskie, 2014; Glass Feelings, solo show, Glass x 100 Gallery, Wrocław, 2015. MAŁGORZATA DAJEWSKA (ur. 1958) Polska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła. W swojej twórczości zajmuje się szkłem artystycznym, szkłem użytkowym i rysunkiem. Wybrane nagrody i wydarzenia artystyczne: Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Dolnej Saksonii, 2006; Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za dorobek artystyczny i dydaktyczny, 2009; odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012; Srebrny Medal Gloria Artis, 2013; Sentymenty, wystawa indywidualna, Galeria Spiegel, Minden, Niemcy, 2013; Przestrzeń pomiędzy nami, Kunsthaus Wiesbaden, Niemcy, 2012; Trzy Wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013; Idea i Tworzywo, Hotel Andel’s, Łódź, 2014; TransDesign, Severoceske Muzeum, Liberec, 2015; Dwie Kobiety z Psem, Galeria Lipowa 3, Kraków, 2015; Kolekcje. ASP. Wrocław, Rondo Sztuki, Katowice, 2015. MAŁGORZATA DAJEWSKA (b. 1958) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. Professor ordinarius, Dean

186

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Noty Biograficzne


of the Faculty of Ceramics and Glass. She focuses on artistic glass, functional glass and drawing. Selected awards and artistic events: Silesian Cultural Award of Lower Saxony Land, 2006; Minister of Culture and Art Award for artistic and didactic work, 2009; honourable badge Merit to Polish Culture awarded by the Minister of Culture and National Heritage, 2012; Silver Medal Gloria Artis, 2013; Sentiments, solo show, Spiegel Gallery, Minden, Germany, 2013; Space between Us, Kunsthaus Wiesbaden, Germany, 2012; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013; Idea and Material, Andel’s Hotel, Łódź, 2014; TransDesign, Severoceske Museum, Liberec, 2015; Two Women with Dog, Lipowa 3 Gallery, Krakow, 2015; Collections. ASP. Wrocław, Rondo Sztuki, Katowice, 2015. BEATA DAMIAN-SPERUDA (ur. 1965) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pracownik techniczny, prowadzi Warsztat Palników w Katedrze Szkła. Wybrane wydarzenia artystyczne: Trzy Wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013; Robótki ręczne na własny użytek, wystawa indywidualna, Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności, ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 2014; Kolekcje. ASP. Wrocław, Rondo Sztuki, Katowice, 2015; Każda praca ręczna jest sztuką, wystawa indywidualna, Galeria BB, Kraków, 2015; TransDesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec, Czechy, 2015. BEATA DAMIAN-SPERUDA (b. 1965) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Technician, she runs Burners Workshop at the Department of Glass. Selected artistic events: Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013; Handcraft for Own Use, solo show, Centre of Applied Arts – Centre of Innovativeness, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Wrocław, 2014; Collections. ASP. Wrocław, Rondo Sztuki, Katowice, 2015; Each Handcraft Is Art, solo show, BB Gallery, Krakow, 2015; TransDesign, Lazne Regional Gallery, Liberec, Czech Republic, 2015. TOMAS J. DAUNORA GOBIS (ur. 1965) Litwa, absolwent Akademii Sztuki w Wilnie. Wybrane wydarzenia artystyczne: Benchmarks of Arts, International Art Platform, we współpracy z Łotwą, Estonią, Finlandią, Polską, Ukrainą i Chinami, lider projektu, 2012; II International Ceramic Symposium, 2011x11x11, kurator, Narodowe Muzeum Ceramiki, Opishnia, Ukraina, 2011; Вне границ, wystawa zbiorowa siedmiu akademii sztuk, lider projektu z ramienia Akademii Sztuki w Wilnie, Shtiglic Art Academy Museum, Sankt Petersburg, Rosja, 2011; VDA/Outdoors Expo, lider projektu, Akademia Sztuki, Wilno, 2010; Gobis/Ceramics Studios, Otwarta Pracowania Ceramiki, 2008; In&Outdoors, Ceramic Art Exhibitions, kurator projektu Panevežys, Alytus, Kłajpeda, Siauliai, Litwa 2003-2005; Bonds in Arts, lider projektu serii wystaw duńskiej ceramiki na Litwie, 2001-2003; Baltic Industrial Design, kurator litewskiej ekspozycji, Kopenhaga, Dania, 2000. Jego prace są w stałych kolekcjach: Frederikshavn Kommune, Dania; Państwowej Galerii Sztuki, Panevežys, Litwa; The Clay Studio, Filadelfia, USA; Związku Artystów Łotewskich, Ryga, Łotwa; The Clay Office Foundation, Tbilisi, Gruzja. TOMAS J. DAUNORA GOBIS (b. 1965) Lithuania, graduated from Vilnius Academy of Arts. Selected artistic achievements: Benchmarks of Arts, International Art Platform, in partnership with Latvia, Estonia, Finland, Poland, Ukraine and China, project leader,2012; II International Ceramic Symposium, 2011x11x11, curator, National Ceramic Museum, Opishnia, Ukraine, 2011; Вне границ, joint exhibition of seven art academies, project leader on the behalf of Vilnius Academy of Art, Shtiglic Art Academy Museum, Sankt Petersburg, Russia, 2011; VDA/Outdoors Expo, project leader, Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Lithuania, 2010; Gobis/Ceramics Studios, Ceramics Open Studio, 2008; In&Outdoors, Ceramic Art Exhibitions, project curator, Panevežys, Alytus, Klaipeda, Siauliai, Lithuania, 2003-2005; Bonds in Arts, a series of exhibitions of Danish ceramic art in Lithuania, project curator, 2001-2003; Baltic Industrial Design, curator of the Lithuanian part, Copenhagen, Denmark, 2000. His works are in permanent collections of: Frederikshavn Kommune, Denmark; State Art Gallery, Panevežys, Lithuania; The Clay Studio, Philadelphia, USA; Artists Union of Latvia, Riga, Latvia; The Clay Office Foundation, Tbilisi, Georgia. GRAŻYNA DERYNG (ur. 1942) i ANNA ZAMORSKA (ur. 1946) Polska, absolwentki PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Wspólne projekty dwóch osobowości artystycznych – działania w obszarze rzeźby ceramicznej. Realizacje: Noc Księżycowa I: Sztuka to też Towar, Galeria Design, Wrocław, 2006; Noc Księżycowa II: Stworzone by Tworzyć, Muzeum Miejskie, Rybnik, 2007; Noc Księżycowa III, Kreative Warkstadt, Drezno, Niemcy, 2010; Noc Księżycowa IV, 100-lecie ZPAP, Galeria na Solnym, Wrocław, 2011; Noc Księżycowa V, Muzeum Ślężańskie, Sobótka, 2011; Noc Księżycowa VI, Galeria Sztuki, Legnica,2014; Noc Księżycowa VII: My Wrocławianie, Dom Artysty Plastyka, Warszawa, 2014. GRAŻYNA DERYNG (b. 1942) and ANNA ZAMORSKA (b. 1946) Poland, both graduated from The State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. Common projects of two artistic personalities – actions in the area of ceramic sculpture. Realisations: Moonlight Night I: Art Is Product, Too, Design Gallery, Wrocław, 2006; Moonlight Night II: Created to Create, City Museum, Rybnik, 2007; Moonlight Night III, Kreative Warkstadt, Dresden, Germany, 2010; Moonlight Night IV, 100th Anniversary of Polish Visual Artists Association, Na Solnym Gallery, Wrocław, 2011; Moonlight Night V, Ślęża Museum, Sobótka, 2011; Moonlight Night VI, Art Gallery, Legnica, 2014; Moonlight Night VII: Us, People of Wrocław, Dom Artysty Plastyka, Warsaw, 2014. JAN DRZEWIECKI (ur. 1947) Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Zajmuje się ceramiką użytkową i artystyczną. Wybrane wydarzenia artystyczne: 2nd Shanghai International Modern Pot Art Biennial Exhibition, Chiny, 2010; Kerameikon Collection of Contemporary World Ceramics, Varaždin, Chorwacja, 2013; Międzynarodowe Biennale Ceramiki, Cluj-Napoca, Rumunia, 2013; VIII Wystawa Małej Formy Porcelanowej, Ryga, Łotwa, 2013; Triennial of Silicate Arts, Kecskemet, Węgry, 2014; TransDesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec, Czechy, 2015. Wybrane nagrody: wyróżnienie w konkursie ceramiki artystycznej, Zarautz, Hiszpania, 1994; wyróżnienie na Światowym Triennale Małej Ceramiki, Zagrzeb, Chorwacja, 1997; wyróżnienie na ARTZEPT Cookie Jar 2008, Mediolan, Włochy, 2008; wyróżnienie w konkursie Design-Antydesign, ZPAP, Wrocław, 2009

Beata Damian-Speruda Tomas J. Daunora Gobis Grażyna Deryng Anna Zamorska Jan Drzewiecki

JAN DRZEWIECKI (b. 1947) Poland, graduated from The State Higher School of Fine Arts (at present the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. He focuses on functional and artistic ceramic art. Selected artistic events: 2nd Shanghai International Modern Pot Art Biennial Exhibition, China, 2010; Kerameikon Collection of Contemporary World Ceramics, Varaždin, Croatia, 2013; International Biennale of Ceramics, Cluj-Napoca, Romania, 2013; VIII Exhibition of Small-Sized Porcelain Forms, Riga, Latvia, 2013; Triennial of Silicate Arts, Kecskemet, Hungary, 2014; TransDesign, Lazne Regional Gallery, Liberec, Czech Republic, 2015. Selected awards: honorary mention in an artistic ceramics contest, Zarautz, Spain, 1994; honorary mention at the World Triennale of Small-Sized Ceramics, Zagreb,

Biographical Notes

187


Croatia, 1997; honorary mention at ARTZEPT Cookie Jar 2008, Milan, Italy, 2008; honorary mention at Design-Antidesign ZPAP contest, Wrocław, 2009. PATI DUBIEL, Polska, absolwentka ASP we Wrocławiu, 2003. Współpracuje z firmami Villa Glass Studio, Mika Glass, Bymorritz, Yugo-Design, Glass Studio Borowski. Od 2013 r. właścicielka galerii sztuki Versus we Wrocławiu. Wybrane nagrody: nagroda firmy Archicom w konkursie Design-Antydesign, 2010; Młoda Polska, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2011; Artysto, pokaż się!, drugie miejsce w konkursie Deutsche Welle i TVP Kultura, 2015. Wybrane wystawy: European Glass Context, Bornholm Kunstmuseum, Bornholm, Dania, 2012; Fun Joke Surprise, Europejski Festiwal Szkła, Wrocław, Kraków, Krosno, 2012; Pati Dubiel & Kasia Bors, otwarcie Galerii Versus; Wrocław, 2013; Perspectives – Art, Inflamation and Me, Kopenhaga, Dania, 2014; Palindrom, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2015; Art Palm Beach, Palm Beach, USA, 2016. Prace w kolekcjach: Fundacji Ernstinga, Coesfeld, Niemcy; Centrum Dziedzictwa Szkła, Krosno; Muzeum Karkonoskiego, Jelenia Góra; Europejskiej Organizacji ECCO. PATI DUBIEL, Poland, graduated from the Academy of Art and Design in Wrocław in 2003. She collaborates with: Villa Glass Studio, Mika Glass, Bymorritz, Yugo-Design and Glass Studio Borowski. Since 2013 she has owned art gallery Versus in Wrocław. Selected awards: Archicom Award at Design-Antidesign contest, 2010; Young Poland, Minister of Culture and National Heritage Scholarship, 2011; Show Up, Artist!, 2nd place in Deutsche Welle and TVP Kultura contest, 2015. Selected exhibitions: European Glass Context, Bornholm Kunstmuseum, Bornholm, Denmark, 2012; Fun Joke Surprise, European Glass Festival, Wrocław, Krakow, Krosno, 2012; Pati Dubiel & Kasia Bors, opening of Versus Gallery, Wrocław, 2013; Perspectives – Art, Inflamation and Me, Copenhagen, Denmark, 2014; Palindrome, State Art Gallery, Sopot, 2015; Art Palm Beach, Palm Beach, USA, 2016. Her works are in collection of: Ernsting Foundation, Coesfeld, Germany; Centre for National Heritage, Krosno, Poland; The Karkonosze Museum, Jelenia Góra; ECCO European Organisation. MICHAEL FLYNN (ur. 1947) Irlandia, absolwent ceramiki w Cardiff College of Art. Wybrane wystawy indywidualne: Bez Powrotu/No Return, BWA SiC, Wrocław; Mindy Solomon Gallery Scope, Bazylea, Szwajcaria, 2010; Faces in the Forest, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2011; Forest as Theatre, Westerwald Museum, Hoehr -Grenzhausen, Niemcy, 2011; Spor Porcelain & Magic, Galeria Brant Bjerg, Nakke, Dania, 2011; Transition and Resonance: A Modern Masque, Llantarmam Grange, WAC touring, Wielka Brytania, 2013; Guest Artist, Ceramics Market, Freiburg, Niemcy, 2013; Transition & Resonance, Aberystwyth Art Centre, Wielka Brytania, 2014; Michael Flynn & Monika Patuszyńska, Puls Gallery, Bruksela, Belgia, 2014; Fragile, National Museum of Wales, Cardiff, Wielka Brytania, 2015; A Fine Figure, Solomon Gallery, Dublin, Irlandia, 2015. Jego prace znajdują się w kolekcjach: SITRA Museum, Istanbul, Turkey; Nova Scotia College of Art & Design, Halifax, Kanada; Mint Museum, North Carolina, USA; Museum Icheon, South Korea; Württemburgisches Landesmuseum, Stuttgart, Niemcy; Weinburg Collection, Zurych, Szwajcaria; Potter Museum, Tiendschuur, Holandia; Muzeum Narodowe, Wrocław; Sainsbury Centre, Norwich, Wielka Brytania; Museum of Art and Design MAD, Nowy Jork, USA MICHAEL FLYNN (b. 1947) Ireland, graduated from Cardiff College of Art, BA (Hons) in ceramics. Selected solo exhibitions: No Return, BWA SiC Gallery, Wroclaw; Mindy Solomon Gallery at Scope, Basel, Switzerland, 2010; Faces in the Forest, National Museum, Wroclaw, 2011; Forest as Theatre, Westerwald Museum, Hoehr-Grenzhausen, Germany, 2011; Spor Porcelain & Magic, Gallery Brant Bjerg, Nakke, Denmark,2011; Transition and Resonance: A Modern Masque, Llantarmam Grange, WAC touring, Great Britain, 2013; Guest Artist, Ceramics Market, Freiburg, Germany, 2013; Transition & Resonance, Aberystwyth Art Centre, Great Britain, 2014; Michael Flynn & Monika Patuszyńska, Puls Gallery, Brussels, Belgium, 2014; Fragile, National Museum of Wales, Cardiff, Great Britain, 2015; A Fine Figure, Solomon Gallery, Dublin, Ireland, 2015. His works are in collections of: SITRA Museum. Istanbul, Turkey; Nova Scotia College of Art & Design, Halifax, Canada; Mint Museum, North Carolina, USA; Museum Icheon, South Korea; Württemburgisches Landesmuseum, Stuttgart, Germany; Weinburg Collection, Zurich, Switzerland; Potter Museum, Tiendschuur, The Netherlands; National Museum, Wroclaw; Sainsbury Centre, Norwich, Great Britain; Museum of Art and Design MAD, New York, USA.

Pati Dubiel Michael Flynn Władysław Garnik Katarzyna Gemborys

WŁADYSŁAW GARNIK (ur. 1937) Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Zajmuje się ceramiką, rzeźbą, malarstwem, rysunkiem. Wybrane nagrody: II nagroda w konkursie scenograficznym, Wrocław, 1960; I nagroda (ex aequo) w konkursie na pomnik, Legnica, 1973; I nagroda na I Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych, 1979; III nagroda na IV Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych, 1985; Premio aquisto della reggione Emilia-Romagna, Faenza, Włochy, 1987; Grand Prix na V Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych, 1987; wyróżnienie na Wystawie Polskiej Ceramiki Współczesnej, Warszawa, 1990; Prix Retraites Populares na II Triennale Porcelany, Nyon, Szwajcaria, 1992; wyróżnienie WCC – Europe na IV Triennale Porcelany, Nyon, Szwajcaria, 1995. WŁADYSŁAW GARNIK (b. 1937) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Gepperta Academy of Art and Design) in Wrocław. He focuses on ceramics, sculpture, painting and drawing. Selected awards: 2nd prize in a stage design contest, Wrocław, 1960; 1st prize (ex aequo) in a competition for a monument, Legnica, 1973; 1st prize of I Polish Ceramics Biennale, Wałbrzych, 1979; 3rd prize of IV Polish Ceramics Biennale, Wałbrzych, 1985; Premio-aquisto della reggione Emilia-Romagna, Faenza, Italy, 1987; Grand Prix of V Polish Ceramics Biennale, Wałbrzych, 1987; honorary mention at Exhibition of Polish Contemporary Ceramics, Warsaw, 1990; Prix Retraites Populares of Porcelain Triennale, Nyon, Switzerland, 1992; honorary mention WCC – Europe at Porcelain Triennale, Nyon, Switzerland, 1995. KATARZYNA GEMBORYS (ur. 1983) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wystawy indywidualne: Quartetto di Vetro, Klub Muzyku i Literatury, Wrocław, 2014; prezentacja w ramach Het kleden van de naakten, Galerie Forma Aktua, Groningen, Holandia, 2014; Kobiecości, Muzeum Ślężańskie, Sobótka, 2014; Kobiecości II, obrona doktoratu, Muzeum ASP, Wrocław, 2016. Wystawy zbiorowe: Sztuka Miedzi, 60-lecie Huty Miedzi „Legnica”, Legnica, 2013; A.TO.MY./AND THAT’S US, Muzeum Szkła i Biżuterii Jablonec nad Nisou, Międzynarodowe Triennale Szkła i Biżuterii, Jablonec, Czechy, 2014; Krieg und Reaktion, Galeria OKK/RAUM29, Berlin, Niemcy, 2014; Polish Fasion Now, Paris Fashion Week, Paryż, Francja, 2014; TransDesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec, Czechy, 2015; Ausgezeichnet! Most Excellent! – wystawa konkursowa, Wasserschloss Klaffenbach, Chemnitz, Niemcy, 2015. KATARZYNA GEMBORYS (b. 1983) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Solo exhibitions: Quartetto di Vetro, Club of Music and Literature, Wrocław, 2014; presentation within Het kleden van de naakten, Galerie Forma Aktua, Groningen, Netherlands, 2014; Feminities, Ślęża Museum, Sobótka, 2014; Feminities II, defending doctoral diploma, ASP Museum, Wrocław, 2016. Group exhibitions: Art Of Copper, 60th Anniversary of “Legnica” Copper Smelter, Legnica, 2013; A.TO.MY. /AND THAT’S US, Glass and Jewelry Museum Jablonec nad Nisou, International Triennale of Glass and Jewelry, Jablonec, Czech Republic, 2014; Krieg und Reaktion, OKK/RAUM29 Gallery, Berlin, Germany, 2014; Polish Fashion Now,

188

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Noty Biograficzne


Paris Fashion Week, Paris, France, 2014; TransDesign, Lazne Regional Gallery, Liberec, Czech Republic, 2015; Ausgezeichnet! Most Excellent! contest exhibition, Wasserschloss Klaffenbach, Chemnitz, Germany, 2015. ELŻBIETA GROSSEOVA, Republika Czeska, absolwentka Wydziału Rzeźby na ASP, Warszawie, 1967. Zajmuje się rzeźbą, w tym ceramiczną, malarstwem i kolażami. W 1973 r. wraca do Pragi. Pracuje twórczo we własnym studio, prowadzi wykłady, realizuje rezydencje artystyczne, uczestniczy w międzynarodowych sympozjach, wystawach i projektach (m.in. w Australii, Kanadzie, Izraelu, Japonii i USA). Członek Académie Internationale de la Céramique d’Art (AIC) w Genewie. Wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość: 2. nagroda w ramach International Triennal of Silicate Arts, Kecskemet, Węgry, 2011; nagroda Jury, Kecskemet, Węgry, 2008; 1. nagroda, Zagrzeb, Chorwacja, 2004; 1. nagroda AJG, Ceske Budejovice, Republika Czeska, 2002; nagroda specjalna, Kyongi, Korea, 2001; główna nagroda w ramach Premio Acquisto del’Associazione Industriali della Provincia di Ravenna, Faenza, Włochy, 1995. Jej prace znajdują się w zbiorach m.in.: Sèvres Ceramics Museum, Paryż, Francja; Muzeum Narodowe, Wrocław ; Muzeum Narodowe, Poznań; UMPRUM, Praga, Republika Czeska; w zbiorach muzeów niemieckich: Stuttgart, Faenza, Lipsk; Museum of Ceramics, Wuxi, Chiny; Muzeum Ichon, Korea Południowa; Muzeum Gifu, Japonia; Muzeum Ontario, Kanada; Muzeum Shepparton, Australia; Muzeum Philadelphia, USA. ELŻBIETA GROSSEOVA, The Czech Republic, graduated from the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1967. She focuses on sculpture, including ceramics, painting and collage. In 1973 she returned to Prague. She works in her own studio, gives lectures, performs artistic residences, participates in international symposia, exhibitions and projects (in Australia, Canada, Israel, Japan and USA among others). Member of Académie Internationale de la Céramique d’Art (AIC), Geneva. She was awarded many times for her artistic works. The awards include: 2nd prize within International Triennal of Silicate Arts, Kecskemet, Hungary, 2011; the Jury prize, Kecskemet, Hungary, 2008; 1st prize, Zagreb, Croatia, 2004; 1st prize of AJG, Ceske Budejovice, Czech Republic, 2002; special prize, Kyongi, Korea, 2001; main prize within Premio Acquisto del’Associazione Industriali della Provincia di Ravenna, Faenza, Italy, 1995. Her works are in collections of: Sèvres Ceramics Museum, Paris, France; National Museum, Wrocław; National Museum, Poznań; UMPRUM, Prague, Czech Republic; German museums in Stuttgart, Fenza, Leipzig; Museum of Ceramics, Wuxi, China; Ichon Museum, South Korea; Gifu Museum, Japan; Museum Ontario, Canada; Shepparton Art Museum, Australia; Philadelphia Museum of Art, USA. KATARZYNA HANDZLIK (ur. 1975) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Związana zawodowo z Katedrą Rzeźby Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizator i komisarz 2. oraz 3. Ogólnopolskiego Pleneru Ceramiki Artystycznej Ceramiczne Dialogi. Wybrane wystawy indywidualne: Little exhibition, Galeria Uniwersytecka North Wales School of Art & Design, Wrexham, Wielka Brytania, 2007; Ceramika symboliczna, Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek, 2012; Hommage a L., Muzeum Zamojskie, Galeria Rzeźby im. prof. Mariana Koniecznego, Zamość, 2014; Archeologia dzieciństwa, Galeria Mała, Nowy Sącz, 2014; Zabawki, Muzeum Zabawy i Zabawek, Kielce, 2015; Hommage a L. 2, Galeria Uniwersytecka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2015. Wybrane wystawy zbiorowe: Zamknięte > Otwarte, Rzeźby i obiekty w industrialnej przestrzeni, Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia, Czeladź, 2008; Laboratorium, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2008; Sztuka kobiet/kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880-2000, Muzeum Śląskie, 2012; Skulptur & Objekte – Plastik im Freien 1954-2014, Barfuss-Galerie, Hamburg, 2014. KATARZYNA HANDZLIK (b. 1975) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Works in the Department of Sculpture of the Art Institute at the Artistic Faculty in Cieszyn of the Silesian University in Katowice. Organiser and commissioner of the 2nd and 3rd National Plein-Air Workshop for Artistic Ceramics Ceramic Dialogues. Selected solo shows: Little exhibition, University Gallery of North Wales School of Art & Design; Wrexham, Great Britain, 2007; Symbolic Ceramics, Contemporary Art Gallery, Włocławek, 2012; Hommage a L., Prof. Marian Konieczny Gallery of Sculpture, Zamość Museum, Zamość, 2014; Archaeology of Childhood, Mała Gallery, Nowy Sącz, 2014; Toys, Museum of Play and Toys, Kielce, 2015; Hommage a L. 2, University Gallery, Jan Kochanowski University, Kielce, 2015. Selected group shows: Closed > Open, Sculptures and Objects in Industrial Space, Contemporary Art Gallery Elektrownia, Czeladź, 2008; Laboratory, Bielska BWA Gallery, Bielsko-Biała, 2008; Art of Women/Women in Art. Female Artists in Silesia 1880-2000, Silesian Museum, 2012; Skulptur & Objekte – Plastik im Freien 1954-2014, Barfuss-Galerie, Hamburg, 2014.

Elżbieta Grosseova Katrzyna Handzlik Zbigniew Horbowy

ZBIGNIEW HORBOWY (ur. 1935) Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, 1959. Artysta zajmuje się szkłem unikatowym i użytkowym. Profesor Wydziału Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. Uważany za czołowego polskiego projektanta szkła użytkowego. Od 1989 r. profesor zwyczajny, 1999-2005 rektor ASP, wcześniej kierownik Katedry Szkła, prodziekan i dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła. Wielokrotnie nagradzany: Nagroda Centralnej Rady Wzornictwa, 1964; Nagrody Ministra Kultury i Sztuki: 1962, 1969, 1975, 1979; złoty medal, wystawa w Jabloncu nad Nisou, Czechosłowacja, 1973; złoty medal na Triennale Szkła, Kłodzko, 1986; srebrny medal na wystawie, Erfurt, Niemcy, 1974; nagroda Miasta Wrocławia, 1978; Srebrny Medal Gloria Artist, 2006; Złoty Medal Gloria Artist, 2009. Wybrane wydarzenia i wystawy: autor pierwszej w powojennym Wrocławiu wystawy indywidualnej, Zbigniew Horbowy, Muzeum Narodowe (wówczas Muzeum Śląskie), 1961; Zbigniew Horbowy, Towarzystwo Sztuk Pięknych, Warszawa, 1966; Zbigniew Horbowy, Muzeum Zamkowe, Malbork, 1970; otwarcie Huty Barbara w Polanicy-Zdrój z jego inicjatywy; Zbigniew Horbowy, prywatna kolekcja Zbigniewa Wentela, Galeria Piotra Uznańskiego, Łódź, 2009; Zbigniew Horbowy, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2010; Mistrz i uczeń, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko, 2011; Zbigniew Horbowy, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia, 2014. ZBIGNIEW HORBOWY (b. 1935) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław, 1959. He focuses on artistic and functional ceramic art. Professor of the Faculty of Ceramics and Glass at the Wrocław Academy. Recognised as one of the leading Polish designers of functional glass. Since 1989 professor ordinarius, 19992005 rector of the Wrocław Academy, before he was also Head of the Glass Department, dean and vise dean of the Faculty of Ceramics and Glass. Awarded many times, selected awards: Prize of the Central Design Council, 1964; Minister of Culture and Art Prize: 1962, 1969, 1975, 1979; golden medal, exhibition, Jablonec nad Nisou, Czechoslovakia, 1973; golden medal of the Glass Triennale, Kłodzko, 1986; silver medal, glass show, Erfurt, Germany, 1974; City of Wrocław Award, 1978; Silver Medal Gloria Artist, 2006; Golden Medal Gloria Artist, 2009. Selected events and shows: authe was an author of the first solo show in post-war Wrocław, Zbigniew Horbowy, National Muzeum (then Silesian Museum), Wrocław, 1961; Zbigniew Horbowy, Fine Arts Society, Warsaw, 1966; Zbigniew Horbowy, Castle Museum, Malbork, 1970; opening of Barbara Glassworks in Polanica-Zdrój on his initiative; Zbigniew Horbowy, Zbigniew Wentel’s private collection, Piotr Uznański Gallery, Łódź, 2009; Zbigniew Horbowy, National Museum, Wrocław, 2010; Master and Apprentice, Museum of Kłodzko Land, Kłodzko, 2011; Zbigniew Horbowy, City Museum, Gdynia, 2014.

Biographical Notes

189


BARBARA IDZIKOWSKA (ur. 1962) Polska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Artysta plastyk - wolny strzelec. Wybrane wydarzenia artystyczne: Dürery XX. Lubomirskich, Barbara Idzikowska/Eugeniusz Get Stankiewicz/Roman Kowalik, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2009; Metamorfozy 2, Barbara Idzikowska/Eugeniusz Get Stankiewicz, Muzeum Architektury, Wrocław, 2010; European Glass Context 2012, Bornholms Art Musem, Bornholm, Dania, 2012; Pranie i Praczka, stała ekspozycja, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2012; Kołysanka, instalacja, stała ekspozycja, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza, Wrocław, 2013; Biennale Internationale Du Verre, ESGAA, Strasbourg, Francja, 2013; rezydencja artystyczna, The John Michael Kohler Arts Center, Kohler, Wisconsin, USA, 2013; rezydencja artystyczna, The Studio of The Corning Museum of Glass, Corning, USA, 2013; Bodytalk, Glasmuset Ebeltoft, Ebeltoft, Dania, 2014; Colours, Hempel Glasmuseum, Nykøbing Sjælland, Dania, 2015; Śpiąca…, instalacja multimedialna, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015. BARBARA IDZIKOWSKA (b. 1962) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. An artist-freelancer. Selected artistic events: XX. Lubomirski’s Dürers. Barbara Idzikowska/Eugeniusz Get Stankiewicz/Roman Kowalik, The Ossolinski National Institute, Wrocław, 2009; Metamorphoses 2. Barbara Idzikowska/Eugeniusz Get Stankiewicz, Museum of Architecture, Wrocław, 2010; European Glass Context 2012, Bornholms Art Musem, Bornholm, Denmark, 2012; Washing and the Washer, permanent exposition, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2012; Lullaby, installation, permanent exposition, Jan Mikulicz University Hospital, Wrocław, 2013; Biennale Internationale Du Verre, ESGAA, Strasbourg, France, 2013; artistic residence, The John Michael Kohler Arts Center, Kohler, Wisconsin, USA, 2013; artistic residence, The Studio of The Corning Museum of Glass, Corning, USA, 2013; Bodytalk, Glasmuset Ebeltoft, Ebeltoft, Denmark, 2014; Colours, Hempel Glasmuseum, Nykøbing Sjælland, Denmark, 2015; The Sleeping Her…, multi-media installation, the National Museum, Wrocław, 2015. PATRYK ILLO (ur. 1973) Słowacja, absolwent Akademii Sztuk Pięknych i Użytkowych, Bratysława, Słowacja. Artysta i dizajner. Kierownik Pracowni Szkła w macierzystej akademii. Główny projektant w Rona a.s. (huta szkła), Słowacja. PATRYK ILLO (b. 1973) Slovakia, graduated from Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia. Visual artist and designer. Head of the Glass Studio at the mother academy, Bratislava, Slovakia. Chief designer at Rona a.s. glass factory in Slovakia. MAREK JAKUSZEWSKI (ur. 1964) Polska, absolwent Malarstwa na PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, 1992. Formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, ceramika, szkło, rysunek, witraż i poezja. Od 1991 r. pracuje na macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku profesora. Kierownik Pracowni Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce. Brał udział w ok. 50 wystawach w kraju i zagranicą oraz w sympozjach ceramicznych w Polsce, Łotwie, Estonii i na Litwie. Ostatnie wystawy indywidualne: Horyzont wspomnień, MBWA, Leszno, 2008; Dwanaście godzin, minut, dni..., Galeria Rotunda, Poznań, 2009; Pola czasu i las, wystawa malarstwa, Thinkart, Poznań, 2012; Cisza, Dźwięk, Pola i Las, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, Kalisz, 2013; Together drawings, wspólnie z Susanne Kessler, Galeria Rotunda, Poznań, 2014. MAREK JAKUSZEWSKI (b. 1964) Poland, graduated in painting from the State Higher School of Fine Arts (at present University of Arts) in Poznań, 1992. Forms of artistic expression: painting, ceramics, glass, drawing, stained glass and poetry. Since 1991 he has worked at the mother academy, currently as a profesor. Head of the Studio of Painting in Architecture and City Planning. He participated in ca. 50 exhibitions in Poland and abroad, as well as in ceramic symposia in Poland, Latvia, Lithunia and Estonia. Recent solo shows: The Horizon of Memories, MBWA Gallery, Leszno, 2008; Twelve Hours, Minutes, Days..., Rotunda Gallery, Poznań, 2009; Fields of Time and a Forest, painting exhibition, Thinkart, Poznań, 2012; Silence, Sound, Fields and a Forest, The Tadeusz Kulisiewicz Centre for Drawing and Graphic Arts, Kalisz, 2013; Together Drawings, with Susanne Kessler, Rotunda Gallery, Poznań, 2014. JELOM•art, Polska. Nieformalna grupa założona w 2015 r. w ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, związana z Wydziałem Ceramiki i Szkła. W skład grupy wchodzą pracownicy dydaktyczni i absolwenci ASP we Wrocławiu: Mira Boczniowicz, Olga Dziąg, Emilia Krankowska, Łukasz Rachwalak i Justyna Żak. Grupa zajmuje się szeroko pojętym obszarem autorskich realizacji filmowych i graficznych. JELOM•art, Poland. Informal group set up in 2015 at The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, connected with the Faculty of Ceramics and Glass. The group comprises academic staff and graduates from the Wrocław ASP: Mira Boczniowicz, Olga Dziąg, Emilia Krankowska, Łukasz Rachwalak and Justyna Żak. The group focuses on widely understood area of original film and graphic realisations.

Barbara Idzikowska Patryk Illo Marek Jakuszewski JELOM•art Antonina Joszczuk-Brzozowska

ANTONINA JOSZCZUK-BRZOZOWSKA (ur. 1981) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Tworzy obiekty i instalacje. Pracuje głównie w szkle. Zdarza się, że łączy je z innymi materiałami: plastikiem, pianką poliuretanową, sylikonem. Finalistka konkursu International Glass Prize, Glazenhuis, Lommel, Belgia, 2015; finalistka 4th International Triennial of Silicate Arts, Kecskemet Cultural and Conference Centre, Kecskemet, Węgry, 2014. Wybrane wystawy: Zajęte – Tośka, wystawa indywidualna, BWA SiC, Wrocław, 2008; art@via-regia.pl Movement Meeting, Muzeum Fotografii, Görlitz, Niemcy, 2011; Międzynarodowe Szklarskie Sympozjum, Lednické Rovne, Słowacja, 2012; Przestrzeń pomiędzy nami, Kunsthaus Wiesbaden, Niemcy, 2012; Trzy wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013; Młode wrocławskie Szkło i Ceramika, Muzeum Lofflera, Koszyce, Słowacja, 2013; Ale bobry już od dawna robią lepsze patery od Pani, wystawa indywidualna, Galeria MBP Zamostek, Opole, 2014; Polish Glass Made in Wroclaw, Glasmuseum Alter Hof Herding, Niemcy, 2014; Process, Glazenhuis, Lommel, Belgia, 2015. ANTONINA JOSZCZUK-BRZOZOWSKA (b. 1981) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. She creates objects and installations. She works mostly in glass, occasionally combines glass with other material: plastic, polyurethane foam, silicon. Finalist of International Glass Prize competition, Glazenhuis, Lommel, Belgium, 2015; finalist of the 4th International Triennial of Silicate Arts, Kecskemet Cultural and Conference Centre, Kecskemet, Hungary, 2014. Selected exhibitions: Occuppied – Tośka, solo show, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2008; art@via-regia.pl Movement Meeting, Museum of Photography, Görlitz, Germany, 2011; International Glass Symposium, Lednické Rovne, Slovakia, 2012; Space Between Us, Kunsthaus Wiesbaden, Germany, 2012; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013; Young Wrocław Glass and Ceramics, Loffler Museum, Košice, Slovakia, 2013; Well, It’s Been a Long Time Now Beavers Have Made Better Pateras than You, solo show, MBP Zamostek Gallery, Opole, 2014; Polish Glass Made in Wroclaw, Glasmuseum Alter Hof Herding, Germany, 2014; Process, Glazenhuis, Lommel, Belgium, 2015.

190

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Noty Biograficzne


KATARZYNA JÓŹWIAK-MOSKAL (ur. 1960) Polska, absolwentka rzeźby na PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, 1986. Od 1987 r. pracuje jako adiunkt w macierzystej uczelni w Pracowni Ceramiki Artystycznej na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Zajmuje się rzeźbą, ostatnio głównie rzeźbą ceramiczną i ceramiką. Wybrane wydarzenia artystyczne: Naczynia najprostsze, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk, 2006; Prze..., Galeria Żak, Gdańsk, 2008; IV Międzynarodowy Plener Ceramiczny LAB ORO, Orońsko, 2012; Drzewo, Tel Awiw, Izrael, 2011; Sztuka ceramiki. Forma i osobowość. Henryk Lula, Krystyna Andrzejewska-Marek, Katarzyna JóźwiakMoskal, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk-Oliwa, 2014. KATARZYNA JÓŹWIAK-MOSKAL (b. 1960) Poland, graduated in sculpture from the State Higher School of Fine Arts (at present Academy of Fine Arts) in Gdańsk, 1986. Since 1987 she has worked at the mother academy, currently as an assistant professor, in the Studio of Artistic Ceramics at the Faculty of Sculpture and Intermedia. She focuses on sculpture, recently mainly ceramic sculpture, and ceramics. Selected artistic events: The Simplest Vessels, The Baltic Sea Cultural Centre, Gdańsk, 2006; Over..., Żak Gallery, Gdańsk, 2008; IV International Plein-Air Ceramic Workshop LAB ORO, Orońsko, 2012; Tree, Tel Aviv, Israel, 2011; Art of Ceramics. Form and Personality. Henryk Lula, Krystyna Andrzejewska-Marek, Katarzyna Jóźwiak-Moskal, National Museum in Gdańsk, Gdańsk-Oliwa, 2014. ŁUKASZ KARKOSZKA (ur. 1978) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zajmuje się ceramiką. Wybrane wydarzenia artystyczne: Wystawa Rzeźb Ceramicznych, Ogród Botaniczny, Wrocław, 2006; Ceramika Plenerowa, Ogród Alicji, Sosnowiec, 2007; Przypływy odpływy, Ogród Botaniczny, Wrocław, 2008; Kształt, Ogród Botaniczny, Wrocław, 2010; Przestrzenie, Ogród Botaniczny, Wrocław, 2012; Ślad, Centrum Kultury Agora, Wrocław, 2014; nagroda Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej przyznana podczas 3. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych, 2014; Figura, Muzeum Historyczne, Bielsko-Biała, 2016. ŁUKASZ KARKOSZKA (b. 1978) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. He focuses on ceramics. Selected artistic events: Ceramic Sculpture Show, Botanical Garden, Wrocław, 2006; Plein-Air Ceramics, Alice’s Garden, Sosnowiec, 2007; High and Low Tides, Botanical Garden, Wrocław, 2008; Shape, Botanical Garden, Wrocław, 2010; Spaces, Botanical Garden, Wrocław, 2012; Trace, Agora Cultural Centre, Wrocław, 2014; award of the Historic Museum, Bielsko-Biała, 3rd Bielsko Festival of Visual Arts, 2014; Figure, Historic Museum, Bielsko-Biała, 2016. MACIEJ KASPERSKI (ur. 1969) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Działa na styku rzeźby i dizajnu. Stale poszukuje wspólnej płaszczyzny dla egzystencji przedmiotów użytkowych i obiektów artystycznych. W 2000 r. odbył rezydencję artystyczną na Myers School of Art, Uniwersytet Ohio, USA; był stypendystą Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 2009; stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2010. Wyróżnienia: 8. Międzynarodowy Konkurs Ceramiczny MINO (kategoria dizajn), Mino, Japonia, 2008; Keramik Europas, 13. Westerwaldpreis, Keramik Museum, HöhrGrenzhausen, Niemcy, 2014. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i indywidualnych. Wybrane wydarzenia artystyczne: Patrzeć czy używać?, wystawa indywidualna, Galeria Winda, Kielce, 2009; Without Borders, Międzynarodowa Wystawa Ceramiki, Sankt Petersburg, Rosja, 2011; Ceramics Now, The Paintbrush Factory, Cluj-Napoca, Rumunia, 2011; Karesansui, wystawa indywidualna, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Konduktorownia, Częstochowa, 2012; XI Międzynarodowe Biennale Ceramiki (konkurs), Muzeum Ceramiki, Manises, Hiszpania, 2013; (A)symetria, wystawa indywidualna, Galeria Neon, Wrocław, 2014; European Ceramic Context, Ceramic Art, Bornholm Art Museum, Gudhjem, Dania, 2014; Współczesna ceramika od Fontany do Ueckera, Hetjens-Museum, Düsseldorf, Niemcy, 2015. MACIEJ KASPERSKI (b. 1969) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. He is active in the area where sculpture and design meet with each other. He constantly searches for the common existence plain of artistic and functional objects. In 2000 he was in an artistic residence at Myers School of Art, University of Ohio, USA; he won a scholarship from the Lower Silesia Marshall, 2009; The Minister of Culture and National Heritage Scholarship, 2010. Honorary mentions: 8th International Ceramic Competition MINO, (design category), Mino, Japan, 2008; Keramik Europas, 13. Westerwaldpreis, Keramik Museum, Höhr-Grenzhausen, Germany, 2014. He participated in over 100 group and solo shows. Selected artistic events: To Look or to Use?, solo show, Winda Gallery, Kielce, 2009; Without Borders, International Ceramics Show, Sankt Petersburg, Russia, 2011; Ceramics Now, The Paintbrush Factory, Cluj-Napoca, Romania, 2011; Karesansui, solo show, Zachęta Regional Society for Fine Arts, Konduktorownia, Częstochowa, 2012; XI International Biennale of Ceramics (contest), Museum of Ceramics, Manises, Spain, 2013; (A)symmetry, solo show, Neon Gallery, Wrocław, 2014; European Ceramic Context, Ceramic Art, Bornholm Art Museum, Gudhjem, Denmark, 2014; Contemporary Ceramics from Fontana to Uecker, Hetjens-Museum, Düsseldorf, Germany, 2015. LUDWIK KICZURA (1934-2015) Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Pracował w zakresie szkła artystycznego, szkła użytkowego i grafiki. Udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Finlandii i Maroku. Udział w sympozjach i stypendiach zagranicznych: Międzynarodowe Sympozjum Sussmuth-Glasskunst-Tage, Immerhausen, Niemcy, 1985; Międzynarodowe sympozjum szkła, Frauenau, Niemcy, 1985, 1988, 1991, 1995; Międzynarodowe sympozjum szkła, Lwów, Ukraina, 1992; Glass Art Society Conference, Toledo, USA, 1993. Stażysta w Hucie Szkła Artystycznego Venini, Murano, Włochy, 1965. Jego prace są w zbiorach: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum w Liege, Belgia, Muzeum w Reinbach i w Düsseldorfie, Niemcy, Muzeum Szkła, Ebeltoft, Dania. Realizacje projektów w Hutach Szkła w Cieplicach, Krośnie, Piechowicach, Stroniu Śląskim, Szklarskiej Porębie, Tarnowcu i Tarnowie. LUDWIK KICZURA (1934-2015) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. He worked in the area of artistic and functional glass, and graphic arts. He participated in many group shows in Poland and abroad, in Germany, Belgium, USA, France, Finland and Morocco, among others. He also participated in symposia and fellowships abroad: International Symposium Sussmuth-Glasskunst-Tage, Immerhausen, Germany, 1985; International glass symposium, Frauenau, Germany, 1985, 1988, 1991, 1995; International glass symposium, Lvov, Ukraine, 1992; Glass Art Society Conference, Toledo, USA, 1993. Internship in Venini Artistic Glassworks, Murano, Italy, 1965. His works are in collections of: National Museum, Wrocław; National Museum, Krakow; The Karkonosze Museum, Jelenia Góra; The Castle Museum, Malbork; The Nicolaus Copernicus Museum, Frombork; Liege Museum, Belgium; Reinbach Museum and Düsseldorf Museum, Germany; Glass Museum, Ebeltoft, Denmark. Designs performed in glassworks in Cieplice, Krosno, Piechowice, Stronie Śląskie, Szklarska Poręba, Tarnowiec and Tarnów.

Katarzyna Jóźwiak-Moskal Łukasz Karkoszka Maciej Kasperski Ludwik Kiczura Mirosław Kociński

MIROSŁAW KOCIŃSKI (ur. 1958) Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Wybrane wystawy indywidualne: Paradoksy, BWA SiC, Wrocław, 2011; Czubkami palców, Galeria OF-ART, Częstochowa, 2012; OPARTE, Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności, ASP Wrocław,

Biographical Notes

191


2013; Wokół Trójki, Galeria Neon, ASP Wrocław, 2015; Tu mieszkam, Galeria BB Kraków, 2015. Wybrane wystawy zbiorowe: The 9th International Ceramics Competition (wyróżnienie honorowe), Mino, Japonia, 2011; Swinging Imagination, Musée du Four des Casseaux, Limoges, Francja, 2014; Incident III – Accident International art exhibition, Galeria Konduktorownia, Częstochowa, 2014; Kolekcja. ASP. Wrocław, Rondo Sztuki, Katowice, 2015; Wrocławski strukturalizm, Galeria Test, Warszawa, 2016. MIROSŁAW KOCIŃSKI (b. 1958) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. Selected solo shows: Paradoxes, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2011; With Finger Tips, OF-ART Gallery, Częstochowa, 2012; OPARTE, Centre of Applied Arts – Centre of Innovativeness, ASP, Wrocław, 2013; Around Three, Neon Gallery, ASP, Wrocław, 2015; I Live Here, BB Gallery, Krakow, 2015. Selected group shows: The 9th International Ceramics Competition (honorary mention), Mino, Japan, 2011; Swinging Imagination, Musée du Four des Casseaux, Limoges, France, 2014; Incident III – Accident International art exhibition, Konduktorownia Gallery, Częstochowa, 2014; Collections. ASP. Wrocław, Rondo Sztuki, Katowice, 2015; Wrocław Structuralism, Test Gallery, Warsaw, 2016. KATARZYNA KOCZYŃSKA-KIELAN (ur. 1963) Polska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, 1987. Pedagog macierzystej uczelni, od 2008 r. na stanowisku profesora. Zajmuje się ceramiką artystyczną, projektowaniem wnętrz oraz elementów wystroju. Kurator wystaw i projektów artystycznych o zasięgu międzynarodowym. Wybrane wydarzenia artystyczne: Dni Kultury Polskiej w Maroku, organizator prezentacji Wydziału Ceramiki i Szkła, Rabat, Maroko, 2007; www.asp.wroc.pl – Design, Keramik, Glas, Innenarchitektur, Wichmann Halle, Brunszwik, Niemcy, 2008; Dialog, Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki, Ośrodek Związku Artystów Plastyków, Zwartawa, Łotwa, 2008; International Symposium of Overglaze Paintings 2009, Uniwersytet Anadolu, Eskisehir, Turcja, 2009; Regions Ceramiques, siedziba Rady Regionalnej Alzacji, Strasburg, Francja, 2010; Polska współczesna ceramika unikatowa w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowe, Poznań, 2010; rezydencja artystyczna, Jingdezhen, Chiny, 2010; Przestrzeń pomiędzy Nami/Space between Us, kurator wystawy (z Normanem Smużniakiem), Kunsthaus, Wiesbaden, Niemcy, 2012; Kolekcja czyli pasja, Instytut Polski w Pradze, Republika Czeska i Instytut Polski w Bratysławie, Słowacja, 2013; European Ceramic Context 2014 – Ceramic Art, Bornholm Art Museum, Dania, 2014. KATARZYNA KOCZYŃSKA-KIELAN (b. 1963) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Acadmy of Art and Design) in Wrocław, 1987. Pedagogue at the mother academy, since 2008 as a professor. She focuses on artistic ceramics, interior design and elements of furnishings. Curator of international exhibitions and artistic projects. Selected artistic events: Days of Polish Culture in Morocco, organiser of the Faculty of Ceramics and Glass presentation, Rabat, Morocco, 2007; www.asp.wroc. pl – Design, Keramik, Glas, Innenarchitektur, Wichmann Halle Braunschweig, Germany, 2008; Dialogue, International Ceramics Symposium, Centre of the Visual Artists Association, Zvartava, Latvia, 2008; International Symposium of Overglaze Paintings 2009, Anadolu University, Eskisehir, Turkey, 2009; Regions Ceramiques, seat of Regional Council of Alsace, Strasbourg, France, 2010; Polish Contemporary Unique Ceramics from the Collection of The National Museum in Poznań, The National Museum, Poznań, 2010; artistic residence, Jingdezhen, China, 2010; Space between Us, exhibition curator (with Norman Smużniak), Kunsthaus, Wiesbaden, Germany, 2012; Collection, or Passion, Polish Institute, Prague, Czech Republic and Polish Institute, Bratislava, Slovakia, 2013; European Ceramic Context 2014 – Ceramic Art, Bornholm Art Museum, Denmark, 2014. PAULINA KOMOROWSKA-BIRGER (ur. 1965) Polska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Profesor sztuki, pracuje w Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wystawy indywidualne: Zbiór, Rondo Sztuki, Katowice, 2012; Selekcja, Galeria Nowy Wiek, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, 2015. Wystawy zbiorowe: Prosimy o uwagę, Junge Kunst Museum, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 2014; Glasschmuck-Fantasien, Międzynarodowa Wystawa Szkła, Zwiesel, Niemcy, 2014; Zakład, Galeria Biblioteki Sztuki, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2015; Pracownia, Galeria R+, ASP, Szczecin, 2015; Kooperacja, Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej, Zbąszyń, 2015; Fiolet, Galeria Kolegiacka, Poznań, 2015; Salon jesienny, BWA Zielona Góra, 2015. Jej prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Lubuskiej Zachęty.

Katarzyna Koczyńska-Kielan Paulina Komorowska-Birger Rytis Konstantinavičus Emilia Krankowska

PAULINA KOMOROWSKA-BIRGER (b. 1965) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. Professor in arts, she works at the Institute of Visual Arts, Artistic Faculty, University of Zielona Góra. Solo shows: Collection, Rondo Sztuki, Katowice, 2012; Selection, Nowy Wiek Gallery, Museum of Lubuskie Land, Zielona Góra, 2015. Group shows: Attention Please, Junge Kunst Museum, Frankfurt (Oder), Germany, 2014; Glasschmuck-Fantasien, International Glass Show, Zwiesel, Germany, 2014; Department, Art Library Gallery, University of Zielona Góra, Zielona Góra, 2015; Studio, R+ Gallery, Academy of Fine Arts, Szczecin, 2015; Co-operation, Museum of Zbąszyń Land, Zbąszyń, 2015; Violet, Kolegiacka Gallery, Poznań, 2015; Autumn Salon, BWA Gallery, Zielona Góra, 2015. Her works are in collections of the National Museum in Poznań and Lubuska Zachęta Society for Fine Arts. RYTIS KONSTANTINAVIČIUS (ur. 1969) Polska/Litwa, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zajmuje się rzeźbą ceramiczną i malarstwem. Ważniejsze wystawy indywidualne: Moje wnętrze poprzez ceramikę, Muzeum Regionalne, Barlinek, 2008; Miejsca niedookreślone, Muzeum Miejskie Arsenał, Wrocław, 2013; Szepty, Teatr im. Wilama Horzycy, Toruń, 2014. Brał udział w 45 wystawach zbiorowych między innymi: Karlik Evi, Turcja, 2013; Muzeum Sztuki Współczesnej, Monastyr, Tunezja, 2013; Art La Pologne, Galeria Miejska, Monastyr, Tunezja, 2013; 3 x Keramiek – Narratio Secundo, Galeria Kunstuitleen, Alkmaar, Holandia, 2014; Mehmet Nuri Gűçen, Kuşadası, Turcja, 2015; Paszport do sztuki, Dwór Mieszczański, Toruń, 2015. Brał udział w 21 międzynarodowych sympozjach ceramiki i malarstwa w kraju i za granicą. Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za wykonanie największego ceramicznego naczynia świata, projekt został zrealizowany w Babimoście, 2014. RYTIS KONSTANTINAVIČIUS (b. 1969) Poland/Lithuania, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. He focuses on ceramics and painting. Selected solo shows: My Inner World Through Ceramics, Regional Museum, Barlinek, 2008; Not Entirely Defined Places, City Museum Arsenal, Wrocław, 2013; Whispers, Wilam Horzyca Theatre, Toruń, 2014. He participated in 45 group shows including: Karlik Evi, Turkey, 2013; Contemporary Art Museum, Monastyr, Tunisia, 2013; Art La Pologne, City Gallery, Monastyr, Tunisia, 2013; 3 x Keramiek – Narratio Secundo, Kunstuitleen Gallery, Alkmaar, Netherlands, 2014; Mehmet Nuri Gűçen, Kuşadası, Turkey, 2015; Passport to Art, Dwór Mieszczański, Toruń, 2015. He participated in 21 international ceramics and painting symposia in Poland and abroad. He was registered in Guiness Book of Records for manufacturing the biggest vessel in the world, the project was performed in Babimost, 2014. EMILIA KRANKOWSKA, Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Asystent na Wydziale Ceramiki i Szkła w I Pracowni Projektowania Ceramiki Użytkowej. Wybrane wydarzenia artystyczne: Grand Prix

192

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Noty Biograficzne


w konkursie Kulturalny gadżet, Gdynia Design Days, Gdynia 2012; (P)clayback, Galeria BWA CiS, Wrocław, 2012; Design Open Space, Wroclove Design, Hala Stulecia, Wrocław, 2013; Design innowacyjny – rzeczy piękne i mądre, Gdynia Design Days, Gdynia, 2013; Wrocław. cisza, Wawa Design, Warszawa, 2013; Wrocław. cisza, Krzywy Komin, Wrocław, 2013; 11/12, Uniwersytecka 11/12, Wrocław, 2014; Unicum III, III Międzynarodowe Triennale Ceramiki, Słowenia, 2015. Staż w ramach programu Erasmus, Kunsthøgskolen oraz Oslo National Academy of the Arts, Oslo, Norway, 2013; staż w prywatnym atelier holenderskiego artysty Yassera Ballemansa, Rotterdam, Holandia, 2014. EMILIA KRANKOWSKA, Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Assistant at the Faculty of Ceramics and Glass in the 1st Studio of Designing Applied Ceramics. Selected artistic events: Grand Prix of the contest Cultural Gadget, Gdynia Design Days, Gdynia 2012; (P)clayback, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2012; Design Open Space, Wroclove Design, The Centennial Hall, Wrocław, 2013; Innovative Design – Beautiful and Smart Items, Gdynia Design Days, Gdynia, 2013; Wrocław. Silence, Wawa Design, Warsaw, 2013; Wrocław. Silence, Krzywy Komin, Wrocław, 2013; 11/12, Uniwersytecka 11/12, Wrocław, 2014; Unicum III, III International Triennale of Ceramics, Slovenia, 2015. Erasmus internship, Kunsthøgskolen and Oslo National Academy of the Arts, Oslo, Norway, 2013; internship in a private atelier of a Dutch artist, Yasser Ballemans, Rotterdam, Netherlands, 2014. MARZENA KRZEMIŃSKA-BALUCH (ur. 1980) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Realizuje szkło artystyczne. Wybrane wydarzenia artystyczne: Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 2011; finalista konkursu Emerge 2012, Bullseye Gallery, Portland, Oregon, USA, 2012; Teaching Assistant, Ivana Sramkova, Pilchuck Glass School, Stanwood, Washington, USA, 2012; All You Need Is Glass, honorowe wyróżnienie w konkursie Tgk Competition, 2012; I nagroda w konkursie na projekt i realizację statuetki towarzyszącej 95-leciu Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Warszawa, 2013; stypendium artystyczne Pilchuck Glass School prowadzone przez Kirstie Rea i Jessicę Loughlin z Canberra Glassworks, Stanwood, Washington, USA, 2013; Highland Inspiration, rezydencja artystyczna, zorganizowana przez Jane Bruce, Urban Glass Studio New York, w North Land Creative Glass Centre, Lybster, Szkocja, 2014; Glass Zone/Strefa Szkła, grant z programu Edukacja Artystyczna, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 2014; Talente 2015, International Trade Fair Munich, Monachium, Niemcy, 2015; wyróżnienie w konkursie Warm Glass Prize 2015, Highly Commented, Bullseye Glass Artist, Wrington, Wielka Brytania, 2015. MARZENA KRZEMIŃSKA-BALUCH (b. 1980) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. She makes artistic glass. Selected artistic events: Artistic Scholarship of Lower Silesia Marshall, 2011; finalist of a competition Emerge 2012, Bullseye Gallery, Portland, Oregon, USA, 2012; Teaching Assistant, Ivana Sramkova, Pilchuck Glass School, Stanwood, Washington, USA, 2012; All You Need Is Glass, honorary mention in Tgk Competition, 2012; prize in a competition to design and perform a statuette for the 95th anniversary of ZAiKS Authors’ Society, Warsaw, 2013; Pilchuck Glass School scholarship led by Kirstie Rea and Jessica Loughlin from Canberra Glassworks, Stanwood, Washington, USA, 2013; Highland Inspiration, artistic residence in North Land Creative Glass Centre, Lybster, Scotland organised by Jane Bruce, Urban Glass Studio, New York, USA, 2014; Glass Zone, grant in Artistic Education Programme of the Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw, 2014, Talente 2015, International Trade Fair Munich, Germany, 2015; honorary mention in Warm Glass Prize 2015; Highly Commented, Bullseye Glass Artist, Wrington, Great Britain, 2015. MAGDALENA KUCHARSKA (ur. 1963) Polska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. W swoich szklanych realizacjach artystycznych łączy rysunek z reliefem. Prowadzi autorską galerię Moya we Wrocławiu. Wybrane wydarzenia artystyczne: Glass Now 16th, Tokyo, Hamamatsu, Nagoya, Osaka, Kyoto, Japonia, 1994; New Glass Review 16th, nagroda Jury w ramach konkursu 100 Najlepszych 1994, Corning Museum, Nowy Jork, USA, 1995; Glass Now 17th, Tokyo, Hamamatsu, Nagoya, Osaka, Japonia, 1995; New Polish Glass, The Finnish Glassmuseum, Riihimaki, Finlandia, 1996; realizacje w stałej ekspozycji, Museo Municipal de Arte en Vidrio, Alcorcon, Hiszpania, 1997; Sztuka polska XX wieku, stała ekspozycja, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2000, Unikaty – szkło polskie XXI wieku, stała ekspozycja, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2009; publikacja 7 obrazów w albumie Art Glass Today (ed. Jeffrey B. Snyder), Schiffer Publishing, 2010; nagroda w Dziedzinie Kultury za całokształt twórczości artystycznej przyznana przez Prezydenta Miasta Świdnicy, 2010.

Marzena Krzemińska-Baluch Magdalena Kucharska Lidia Kupczyńska-Jankowiak

MAGDALENA KUCHARSKA (b. 1963) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. She combines drawing and relief in her glass works. She runs her own gallery Moya in Wrocław. Selected artistic events: Glass Now 16th, Tokyo, Hamamatsu, Nagoya, Osaka, Kyoto, Japan, 1994; New Glass Review 16th, Jury award in a competition Best Hundred ‘1994, Corning Museum, New York, USA, 1995; Glass Now 17th, Tokyo, Hamamatsu, Nagoya, Osaka, Japan, 1995; New Polish Glass, The Finnish Glassmuseum, Riihimaki, Finland, 1996; works in permanent exhibition, Museo Municipal de Arte en Vidrio, Alcorcon, Spain, 1997; Polish Art of the 20th Century, permanent exhibition, National Museum, Wrocław, 2000; Unique Objects – Polish Glass of the 21st Century, permanent exhibition, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2009; publishing of 7 pictures in an album, Art Glass Today (ed. Jeffrey B. Snyder), Schiffer Publishing, 2010; Award in category Culture for artistic work from the President of the City of Świdnica, 2010. LIDIA KUPCZYŃSKA-JANKOWIAK (ur. 1949) Polska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Profesor ASP, kierownik I Pracowni Projektowania Ceramiki Użytkowej na Wydziale Ceramiki i Szkła. Wybrane wydarzenia artystyczne: Światło i Materia, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2012; Przestrzeń pomiędzy nami/Space between Us, Kunsthaus, Rathaus, Wiesbaden, Niemcy, 2012; Dialog z architekturą, wystawa indywidualna, Muzeum Architektury, Wrocław, 2012; Trzy wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013; Becoming Ceramist in Europe. Compared Study of Training Systems, sympozjum naukowe, Paryż, Francja, 2013; 30 et Quelques tapirs entêtés entêtés viennent de Lettonie, Galeria Terres d’Aligre, Paryż, Francja, 2013; Dialog z Architekturą II, wystawa indywidualna, Galeria Konduktorownia, Częstochowa, 2014; Idea i Tworzywo, Hotel Andel’s, Łódź, 2014; Wnętrza Kobiet, Dworzec Główny PKP, Aula ASP, Wrocław, 2014; autorskie warsztaty i wykłady, Unversidad Politecnica de Valencia, Hiszpania, 2015; TransDesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec, Czechy, 2015. LIDIA KUPCZYŃSKA-JANKOWIAK (b. 1949) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. Professor, Head of the 1st Studio of Functional Ceramics Design at the Faculty of Ceramics and Glass. Selected artistic events: Light and Matter, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2012; Space between Us, Kunsthaus, Rathaus, Wiesbaden, Germany, 2012; Dialogue with Architecture, solo show, Museum of Architecture, Wrocław, 2012; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013; Becoming Ceramist in Europe. Compared Study of Training Systems, Scientific Symposium, Paris, France, 2013; 30 et Quelques tapirs entêtés viennent de Lettonie, Gallery Terres d’Aligre, Paris, France, 2013; Dialogue with Architecture II, solo show, Konduktorownia Gallery, Częstochowa, 2014; Idea and Material, Andel’s Hotel, Łódź, 2014; Inte-

Biographical Notes

193


riors of Women, Main Railway Station, Academy Aula, Wrocław, 2014. She ran workshops and gave lectures at the Unversidad Politecnica de Valencia, Spain, 2015; TransDesign, Lazne Regional Gallery, Liberec, Czech Republic, 2015. KACPER KUŹNICKI (ur. 1976) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zajmuje się ceramiką unikatową i użytkową oraz rysunkiem, organizuje warsztaty ceramiczne. Prowadzi warsztat modelarski na Wydziale Ceramiki i Szkła. Wybrane wydarzenia artystyczne: Wystawa poplenerowa 42. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu, Bolesławiec, Zgorzelec, Wrocław, Warszawa i Czeska Lipa, Republika Czeska, 2006; Deja-vu, wystawa zbiorowa z okazji 60-lecia ASP, Wrocław, 2006; Survival. Przegląd Sztuki, Dworzec Główny, Wrocław, 2006; Wystawa poplenerowa 43. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu, Bolesławiec, Waldenburg, Niemcy, 2008; Cultuurcentrum v.z.w., wystawa zbiorowa rysunku satyrycznego, Knokke-Heist, Belgia, 2010, 2015. KACPER KUŹNICKI (b. 1976) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. He focuses on artistic and functional ceramics, and drawing, he organises ceramic workshops. He runs modelling workshop at the Faculty of Ceramics and Glass. Selected artistic events: 42nd International Plein-air Ceramics and Sculpture Workshop in Bolesławiec, Bolesławiec, Zgorzelec, Wrocław, Warsaw and Ceska Lipa, Czech Republic, 2006; Deja-vu, group exhibition at the 60th Anniversary of the Wrocław Academy, Wrocław, 2006; Survival. Art Review, Main Railway Station, Wrocław, 2006; 43rd International Plein-air Ceramics and Sculpture Workshop in Bolesławiec, Bolesławiec, Waldenburg, Germany, 2008; Cultuurcentrum v.z.w., group exhibition of satirical drawing, Knokke-Heist, Belgium, 2010, 2015. PRZEMYSŁAW LASAK (ur. 1958), Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Twórca ceramicznych cykli: Sztandary, 1986-1996; Najemnicy, 1996-1998, Ona, 1998-1999; Nadzieja, 2000-2003; Ugłowione, 2004-2005; Made in China, 2010-2012; Mir, 2014-2015; Pokój, 2015. Pierwsza prezentacja cyklu Pokój miała miejsce w Muzeum Śląskim w Katowicach w ramach wystawy Artyści z głębi Muzeum Śląskiemu, 2015/2016. Nagrody: złoty medal na 47. Międzynarodowym Konkursie Ceramiki w Faenzie; nagroda Ministra Kultury i Sztuki za szczególne zasługi dla kultury polskiej. PRZEMYSŁAW LASAK (b. 1958), Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. Author of ceramic cycles: Banners, 1986-1996; Mercenaries, 1996-1998, She, 1998-1999; Hope, 2000-2003; A-Headed, 2004-2005; Made in China, 2010-2012; Mir, 2014-2015; Peace, 2015. The first presentation of Peace cycle took place in Silesian Museum in Katowice, within the show Artists from the bottom for the Silesian Museum, 2015/2016. Awards: golden medal of 47th International Ceramics Competition, Faenzia; Minister of Culture and Art Prize for special merits to Polish culture. YOUNG-JAE LEE (ur. 1951), Korea Południowa/Niemcy, absolwentka Szkoły Edukacji Artystycznej, Seoul, Korea Południowa oraz Wyższej Szkoły Zawodowej, Wiesbaden, Niemcy. Artysta ceramik, projektant i kierownik Keramische Werkstatt Margaretenhöhe, Essen, Niemcy. Doktor Honoris Causa ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (kwiecień 2016). Wybrane nagrody: Bampi-Preis, 1975, 1978, 1981; Westerwaldpreis, Höhr-Grenzhausen, 1979, 1982, 1985, 1998; Bawarska Nagroda Państwowa, 1989; Heska Nagroda państwowa, 2005. Wybrane wystawy: Young-Jae Lee, Kunststation St. Peter, Kolonia, Niemcy, 2002; 1111 Schalen, Pinakothek der Moderne, Monachium, Niemcy, 2006; Young-Jae Lee Spindelvasen, Pinakothek der Moderne, Monachium, Niemcy, 2008; Gefäße – Keramische Arbeiten von Young-Jae Lee, Zeche Zollverein, Essen, Niemcy, 2012; Young-Jae Lee und Emil Schumacher, Emil-Schumacher-Museum, Hagen, Niemcy, 2013; Vessels, LWL-Industriemuseum, Podnośnia Statków, Henrichenburg, Waltrop, Niemcy, 2013; wystawa czasowa w ramach stałej ekspozycji, Austriackie Muzeum Sztuki Stosowanej/Sztuki Współczesnej, Wiedeń, Austria, 2014.

Kacper Kuźnicki Przemysław Lasak Young-Jae Lee Agnieszka Leśniak-Banasiak

YOUNG-JAE LEE (b. 1951), South Korea/Germany, graduated from the School of Artistic Education, Seoul, South Korea and Higher Professional School, Wiesbaden, Germany. Ceramic artist, designer and the head of Keramische Werkstatt Margaretenhöhe, Essen, Germany. Doctor Honoris Causa of The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław (April 2016). Selected awards: Bampi-Preis, 1975, 1978, 1981; Westerwaldpreis, Höhr-Grenzhausen, 1979, 1982, 1985, 1998; Bayerischer Staatspreis, 1989; Hessischer Staatspreis, 2005. Selected solo shows: Young-Jae Lee, Kunststation St. Peter, Cologne, Germany, 2002; 1111 Schalen, Pinakothek der Moderne, Munich, Germany, 2006; Young-Jae Lee Spindelvasen, Pinakothek der Moderne, Munich, Germany, 2008; Gefäße – Keramische Arbeiten von Young-Jae Lee, Zeche Zollverein, Essen, Germany, 2012; Young-Jae Lee und Emil Schumacher, Emil-Schumacher-Museum, Hagen, Germany, 2013; Vessels, LWL-Industriemuseum, Boat Lift, Henrichenburg, Waltrop, Germany, 2013; contemporary show within permanent exhibition, Austrian Museum for Applied Arts/Contemporary Art, Vienna, Austria, 2014. AGNIESZKA LEŚNIAK-BANASIAK (ur. 1978) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Studentka Academia di Belle Arti, Mediolan, Włochy, 2002/2003. Od 2006 r. pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ceramiki i Szkła. Doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych. Projektantka współpracująca z Hutą Szkła KHS Krosno S.A., Hutą Szkła Violetta w Stroniu Śląskim, Hutą Szkła Makora w Krośnie oraz Villa Glass Studio w Krośnie. Nagrody: I nagroda PRODECO 2007, polskiej edycji Elle Decoration, 2007; Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Craft and Design, w kategorii Meister der Moderne, Monachium, Niemcy, 2014. Wybrane wystawy indywidualne: Układ Przestrzenny, Galeria NOVA, Bratysława, Słowacja, 2013; Linia w Przestrzeni, Praska Galeria Szkła, Praga, Czechy, 2013; Verre, Clara Scremini Gallery, Paryż, Francja, 2014. Wybrane wystawy zbiorowe: Glass Van Poolse, Kunstenaars de Aventurijn Galerie, Holandia, 2010; Visie op Glass, De Aventurijn Galerie, Eppe, Holandia, 2011; Glaskunst, Zamek Cannenburch, Vaassen, Holandia, 2013; Formy i Liczby, Galeria Pryzmat, ZPAP, Kraków, 2014; Kolekcja. ASP. Wrocław, Rondo Sztuki, Katowice, 2015. AGNIESZKA LEŚNIAK-BANASIAK (b. 1978) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Student of Academia di Belle Arti, Milan, Italy, 2002/2003. Since 2006 she has worked at the Faculty of Ceramics and Glass. Doctor of fine arts in the discipline of design. Designer collaborating with Krosno Glassworks in Krosno, Violetta Glassworks in Stronie Śląskie, Makora Glassworks in Krosno and Villa Glass Studio in Krosno. Awards: 1st prize at PRODECO 2007, Polish edition of Elle Decoration; Golden Medal at International Fairs Craft and Design, category Meister der Moderne, Munich, Germany, 2014. Selected solo shows: Spatial System, NOVA Gallery, Bratislava, Slovakia, 2013; Line in Space, Praska Gallery of Glass, Prague, Czech Republic, 2013; Verre, Clara Scremini Gallery, Paris, France, 2014. Selected group shows: Glass Van Poolse, Kunstenaars de Aventurijn Galerie, Netherlands, 2010; Visie op Glass, De Aventurijn Galerie, Eppe, Netherlands, 2011; Glaskunst, Cannenburch Castle, Vaassen, Netherlands, 2013; Forms and Numbers, Pryzmat ZPAP Gallery, Krakow, 2014; Collections. ASP. Wrocław, Rondo Sztuki, Katowice, 2015.

194

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Noty Biograficzne


IRENA LIPSKA-ZWORSKA (ur. 1931) Polska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, 1959; studentka prof. Julii Kotarbińskiej i prof. Eugeniusza Gepperta. W l. 1953-2001 związana z ASP we Wrocławiu. Kierownik Katedry Ceramiki (1981) i dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła (1987-1993). Od 1992 r. profesor zwyczajny. Wielokrotnie odznaczana: Srebrny Krzyż Zasługi, 1974; Złoty Krzyż Zasługi, 1980; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1988; Złoty Medal Gloria Artis, 2013. Wielokrotnie nagradzana, m.in.: III Nagroda, 3. Ogólnopolska Wystawa Ceramiki i Szkła, Wrocław, 1962; wyróżnienie, Międzynarodowa Wystawa Ceramiki AIC, Praga, 1962; Złoty Medal, Międzynarodowy Konkurs Ceramiki Artystycznej, Faenza, Włochy, 1970; Grand Prix na I Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych, 1979; II Nagroda, II Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych; I Nagroda, II Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych, 1983. IRENA LIPSKA-ZWORSKA (b. 1931) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław, 1959; student of Prof. Julia Kotarbińska and Prof. Eugeniusz Geppert. In 1953-2001 related with the Wrocław Academy. Head of Ceramics Department (1981) and dean of the Faculty of Ceramics and Glass (1987-1993). Since 1992 professor ordinarius. She was honoured with: Silver Cross of Merit, 1974; Golden Cross of Merit, 1980; Commander’s Cross Polonia Restituta, 1988; Golden Medal Gloria Artis, 2013. Selected awards: 3rd prize, 3rd National Show of Ceramics and Glass, Wrocław, 1962; honorary mention, International Ceramics Show AIC, Prague, 1962; Golden Medal, International Competition of Artistic Ceramics, Faenza, Italy, 1970; Grand Prix of 1st Biennale of Polish Ceramics, Wałbrzych, 1979; 2nd Prize of 2nd Biennale of Polish Ceramics, Wałbrzych; 1st Prize of 3rd Biennale of Polish Ceramics, Wałbrzych, 1983. WERONIKA LUCIŃSKA (ur. 1989) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Studentka Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich. Wybrane wydarzenia artystyczne: I miejsce w konkursie Kardiologia jest sztuką, ASP Wrocław, 2015; II miejsce, CERCO 2015. International Prize of Contemporary Ceramics, Centro de Artesania de Aragon, Saragossa, Hiszpania, 2015; I miejsce w ramach międzynarodowego konkursu Topfermarketpreis 2014, Gmunden, Austria, 2014; Nieobecność, wystawa z Joanną Pałys, Galeria Socato, Wrocław, 2015; Kształt wody, wystawa indywidualna, Galeria Sztuki Współczesnej Winda, Kielce, 2015; Młoda rzeźba w przestrzeni miejskiej, Plac Nowy Targ, Wrocław, 2015; 10th International Exhibition of Small Form Porcelain, Riga Porcelain Museum, Ryga, Łotwa, 2015; OSTRALE’15 Handle with Care. 10th International Exhibition of Contemporary Arts, Drezno, Niemcy, 2015. Udział w sympozjach: Keramik Symposium, Gmunden, Austria, 2013; Ceramic Laboratory. 3rd International Ceramic Art Symposium, Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, Łotwa, 2015. WERONIKA LUCIŃSKA (b. 1989) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Doctoral student. Selected artistic events: 1st place in a contest Cardiology Is Art, ASP Wrocław, 2015; 2nd place at CERCO 2015. International Prize of Contemporary Ceramics, Centro de Artesania de Aragon, Saragossa, Spain, 2015; 1st place in an International Contest Topfermarketpreis 2014, Gmunden, Austria, 2014; Absence, show with Joanna Pałys, Socato Gallery, Wrocław, 2015; Shape of Water, solo show, Contemporary Art Gallery Winda, Kielce, 2015; Young Sculpture in Public Space, Nowy Targ Square, Wrocław, 2015; 10th International Exhibition of Small Form Porcelain, Riga Porcelain Museum, Riga, Latvia, 2015; OSTRALE’15 Handle with Care. 10th International Exhibition of Contemporary Arts, Dresden, Germany, 2015. Participation in symposia: Keramik Symposium, Gmunden, Austria, 2013; Ceramic Laboratory. 3rd International Ceramic Art Symposium, Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, Latvia, 2015. HENRYK LULA (ur. 1930) Polska, absolwent rzeźby na PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, 1957. Uczeń prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Zajmuje się ceramiką artystyczną, rzeźbą, metaloplastyką oraz rekonstrukcją zabytków. Przez szereg lat pracował przy odtwarzaniu zabytkowych rzeźb gdańskiej Starówki. Zawodowo związany z ASP w Gdańsku; od 1977 r. był kierownikiem Pracowni Ceramiki. Za swoją działalność dydaktyczną i artystyczną otrzymał trzy Nagrody Ministra Kultury i Sztuki: 1983, 1989, 1995. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za działalność w dziedzinie kultury, 2010. Wybrane nagrody: Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Ceramiki AIC, Praga, 1962; pierwsza nagroda na Międzynarodowym Triennale Ceramiki, Sopot, 1970, 1979; nagroda Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na V Międzynarodowym Triennale Ceramiki, Sopot, 1991; Nagroda Honorowa za wystawę indywidualną w Muzeum Narodowym, Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie przyznana przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 2015. Realizacje artystyczne eksponowane były na 17 wystawach indywidualnych (m.in. Instytut Polski, Praga, Republika Czeska, 2010, Galeria Pionowa, Gdańsk, 2010, Muzeum Narodowe, Pałac Opatów, Gdańsk Oliwa, 2014), 11 wystawach i konkursach ogólnopolskich, 7 wystawach sztuki polskiej za granicą oraz 22 wystawach międzynarodowych. Ponad sto prac znajduje się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Irena Lipska-Zworska Weronika Lucińska Henryk Lula Mariusz Łabiński

HENRYK LULA (b. 1930) Poland, graduated in sculpture from the State Higher School of Fine Art (at present Academy of Fine Arts) in Gdańsk, 1957. Student of Prof. Stanisław Horno-Popławski. He focuses on artistic ceramics, sculpture, metalcraft and monument reconstruction. For many years he worked by recreating historic sculptures in Gdańsk Old Town. His professional life has been connected with the Gdańsk Academy; since 1977 he was the Head of Ceramics Studio. For his didactic and artistic activity he was awarded by the Minister of Culture and Art, 1983, 1989, 1995. Award from the President of the City of Gdańsk for his activity in the field of culture, 2010. Other selected awards: Silver Medal at the International Ceramics Exhibition AIC, Prague, 1962; 1st prize at the International Triennale of Ceramics, Sopot, 1970, 1979; award of the Institute of Industrial Design at the 5th Iternational Triennale of Ceramics, Sopot, 1991; Honorary Award for his solo show at the National Museum, Abbots’ Palace, Gdańsk Oliwa given by Gdańsk Society of Friends of Art, 2015. His artistic work was presented within 17 solo shows (Polish Institute, Prague, Czech Republic, 2010, Pionowa Galery, Gdańsk, 2010, National Museum, Abbots’ Palace, Gdańsk Oliwa, 2014), 11 national exhibitions and competitions, 7 shows of Polish art abroad, and 22 international shows. More than 100 of his works are in museum and private collections in Poland and abroad. MARIUSZ ŁABIŃSKI (ur. 1967) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 1993. Doktorat, 2003. Zajmuje się szkłem unikatowym i użytkowym. Wykładowca na Wydziale Ceramiki i Szkła; kierownik Katedry Szkła w latach 2006-2008 i 2012-2016. Wybrane wydarzenia artystyczne: Kanazawa Glass’92, Międzynarodowa Wystawa Szkła, Japonia, 1992; Nowe polskie szkło – Hommage à Henryk Albin Tomaszewski, The Finnish Glass Museum, Riihimäki, Finlandia, 1996; Young Glass 1997, The Glasmuzeum Ebeltoft, Ebeltoft, Dania, 1997; Szklane Nieznane, Glasmuseum, Växjö, Szwecja, 1999; Polskie Szkło Artystyczne, Galeria NOVA, Bratysława, Słowacja, 2010; Szklane Kobiety i Pies, BWA Zamek Książ, Wałbrzych, 2010; Przestrzeń pomiędzy nami/Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Niemcy, 2012; Trzy wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013; Polish Glass Made in Wroclaw, Glasmuseum Alter Hof Herding, Coesfeld, Dania, 2014/15; Dwie kobiety z Psem, Galeria Lipowa 3, Kraków, 2015; TransDesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec, Czechy, 2015.

Biographical Notes

195


MARIUSZ ŁABIŃSKI (b. 1967) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, 1993. Doctoral degree, 2003. He focuses on unique artistic and functional glass. Lecturer at the Faculty of Ceramics and Glass; Head of the Glass Department, 2006-2008 and 2012-2016. Selected artistic events: Kanazawa Glass’92, International Exhibition of Glass, Japan, 1992; New Polish Glass – Hommage à Henryk Albin Tomaszewski, The Finnish Glass Museum, Riihimäki, Finland, 1996; Young Glass 1997, The Glasmuzeum Ebeltoft, Ebeltoft, Denmark, 1997; The Glass Ones/The Unknown, Glasmuseum, Växjö, Sweden, 1999; Polish Artistic Glass, NOVA Gallery, Bratislava, Slovakia, 2010; Glass Women and the Dog, BWA Zamek Książ, Wałbrzych, 2010; Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Germany, 2012; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013; Polish Glass Made in Wroclaw, Glasmuseum Alter Hof Herding, Coesfeld, Denmark, 2014/15; Two Women with the Dog, Lipowa 3 Gallery, Krakow, 2015; TransDesign, Lazne Regional Gallery, Liberec, Czech Republic, 2015. BEATA MAK-SOBOTA (ur. 1968) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Działa w obszarze szkła artystycznego i użytkowego. Wystawy indywidualne: Transglasscolours, BWA SiC, Wrocław, 2010; (A)Symetria, Galeria Neon, Wrocław, 2014; Glass in Small Sizes, Aventurijn Gallery, Epen, Holandia, 2014. Wybrane wystawy zbiorowe: Światło i Materia, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2012; Przestrzeń pomiędzy name/Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Niemcy, 2012; Trzy wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013; Glas… natuurlijk. Pools smeltpunt, Kasteel Cannenburch te Vaassen, Holandia, 2013; Idea i Tworzywo, Hotel Andel’s, Łódź, 2014; Polish Glass Made in Wrocław, Glassmuseum Alter Hof, Niemcy, 2014; TransDesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec, Czechy, 2015; Rezonanse Sztuki, Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, 2015. BEATA MAK-SOBOTA (b. 1968) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. She focuses on artistic and functional glass. Solo shows: Transglasscolours, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2010; (A)Symmetry, Neon Gallery, Wrocław, 2014; Glass in Small Sizes, Aventurijn Gallery, Epen, Netherlands, 2014. Selected group shows: Light and Matter, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2012; Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Germany, 2012; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013; Glas… natuurlijk. Pools smeltpunt, Kasteel Cannenburch te Vaassen, Netherlands, 2013; Idea and Material, Andel’s Hotel, Łódź, 2014; Polish Glass Made in Wrocław, Glassmuseum Alter Hof, Germany, 2014; TransDesign, Lazne Regional Gallery, Liberec, Czech Republic, 2015; Resonances of Art, National Forum of Music, Wrocław, 2015. AGATA MARCINKOWSKA (ur. 1988) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Studentka Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich. Wybrane wydarzenia artystyczne: All inclusive – POP up Ceramic Shop, Galeria Gone Fishing, Lipsk, Niemcy, 2014; Młodzi na start. Motywy lat 50. i 60. we współczesnej formie użytkowej, ogólnopolski konkurs projektowy, Centrum Designu, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia, 2014; Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Częstochowy, 2014; Polen, Seeschloss Ort Palas, Gmunden, Austria, 2014; Stany Przejściowe, Galeria Neon, Wrocław, 2014; Obrysy, wystawa indywidualna, Galeria Konduktorownia, Częstochowa, 2015; Samotność w mieście, Browar Mieszczański, Wrocław, 2015; TransDesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec, Czechy, 2015; Dialogi Formalne, wystawa indywidualna, Galeria Promocji Młodych Antresola, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, 2015; Open Call/Think Tank lab Triennale. International Festival of Contemporary Drawing, Wrocław, 2016. AGATA MARCINKOWSKA (b. 1988), Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Doctoral student. Selected artistic events: All inclusive – POP up Ceramic Shop, Gone Fishing Gallery, Leipzig, Germany, 2014; Ready Steady Youth. 1950s and 1960s Motifs in Contemporary Functional Form, national design competition, Design Centre, Pomeranian Park of Science and Technology, Gdynia, 2014; Artistic fellowship from the President of the City of Częstochowa, 2014; Polen, Seeschloss Ort Palas, Gmunden, Austria, 2014; Transitional States, Neon Gallery, Wrocław, 2014; Contours, solo show, Konduktorownia Gallery, Częstochowa, 2015; Loneliness in the City, Browar Mieszczański, Wrocław, 2015; TransDesign, Lazne Regional Gallery, Liberec, Czech Republic, 2015; Formal Dialogues, solo show, Antresola Gallery at the City Art Gallery, Częstochowa, 2015; Open Call/Think Tank lab Triennale. International Festival of Contemporary Drawing, Wrocław, 2016.

Beata Mak-Sobota Agata Marcinkowska Karina Marusińska Jana Mihulová

KARINA MARUSIŃSKA (ur. 1983) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 2008. Studia podyplomowe Design Management, Instytut Wzornictwa Przemysłowego i Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2009-2010. Działalność artystyczna: Grupa Łuhuu!, Grupa Wzorowo, Food Think Tank. Wybrane wydarzenia artystyczne: nagroda specjalna w konkursie Make me!, Łódź Design, 2009; Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 2010; Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2010; Nagroda Talent Trójki w kategorii Sztuki Wizualne, Trójka Polskie Radio, Warszawa, 2011; Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, 2012. Wystawy indywidualne: Zmiany, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław, 2015; Sfera prywatna, Galeria Sztuki Współczesnej Mieszkanie Gepperta, Wrocław, 2012; Pomiędzy/Between, BWA SiC, Wrocław; Galeria Zero, Berlin, Niemcy, 2010, 2011. Wystawy zbiorowe: What goes behind… Contemporary Polish Ceramic Design, Inno Design Tech Expo, Hongkong, Chiny, 2014; London Design Festival, Wielka Brytania, 2015; (Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku, CSW, Toruń, 2015; Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2015. KARINA MARUSIŃSKA (b. 1983) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, 2008. Postgraduate studies of Design Management at the Institute of Industrial Design and College of World Economy of Warsaw School of Economics, Warsaw, 2009-2010. She is involved in artistic groups Grupa Łuhuu! and Grupa Wzorowo, and a project Food Think Tank. Selected awards: special prize in a contest Make me!, Łódź Design, 2009; Artistic Fellowship from the Marshall of Lower Silesian Voivodeship, 2010; Minister of Culture and National Heritage Fellowship, 2010; Talent Trójki award in category Visual Arts, Trójka Polish Radio, Warsaw, 2011; Minister of Culture and National Heritage Fellowship Young Poland, 2012. Solo shows: Changes, MD_S Contemporary Art Gallery, Wrocław, 2015; Private Zone, Contemporary Art Gallery Geppert’s Apartment, Wrocław, 2012; Between, BWA SiC Gallery, Wrocław, Zero Gallery, Berlin, Germany, 2010, 2011. Group shows: What goes behind… Contemporary Polish Ceramic Design, Inno Design Tech Expo, Hongkong, China, 2014; London Design Festival, Great Britain, 2015; (Do Not) Touch! Haptic aspects of Polish Art After 1945, CSW, Toruń, 2015; Wild Fields. History of Avant-garde Wrocław, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw, 2015. JANA MIHULOVÁ (ur. 1952) Republika Czeska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, 1977. Uczennica prof. Zbigniewa Horbowego i prof. Ludwika Kiczury. Zajmuje się projektowaniem szkła unikatowego, stosuje technikę barwienia szkła zwana podmalowaniem, nawiązując do bogatej tradycji szkła malowanego w północnych Czechach. Aktywnie uczestniczy w czeskim i polskim życiu artystycznym, stała się inicjatorką polsko-czeskich kontaktów nauczycieli i studentów związanych ze sztuką

196

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Noty Biograficzne


szkła. Brała udział w licznych polskich sympozjach, w Polsce zrealizowała wiele projektów. Wybrane wydarzenia artystyczne: Jana Mihulová – Glass, Rector of the Academy of Fine Arts, Prof. Jacek Szewczyk – Drawings, Technical University of Liberec, Galeria N, Jablonec nad Nisou, Republika Czeska, 2007; Lumen, lumen II..., Bazylika Najświętszej Trójcy, Klasztor Dominikanów, Kraków, 2007; 400 Years of North Bohemian Glass, Kulturelles Forum, Langenfeld, Niemcy, 2009; Jana Mihulova – Paintings in Glass, Galeria BWA, Wrocław, 2011; Wrocław. Graduates’ Exhibition, 2012. JANA MIHULOVÁ (b. 1952) Czech Republic, graduated from The State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław, 1977. Student of Prof. Zbigniew Horbowy and Prof. Ludwik Kiczura. She focuses on artistic glass design, she applies colouring technque called underpainting in reference to rich tradition of painted glass originating in the North of Bohemia. She is an active participant of artistic live, both Polish and Czech; she became an initiator of Polish and Czech contacts between professors and students connected with art of glass. She participated in many symposia and projects in Ppoland. Selected artistic events: Jana Mihulová – Glass, Rector of the Academy of Fine Arts, Prof. Jacek Szewczyk – Drawings, Technical University of Liberec, N Gallery, Jablonec nad Nisou, Czech Republic, 2007; Lumen, lumen II..., Basilica of the Most Holy Trinity, Dominican Monastery, Krakow, 2007; 400 Years of North Bohemian Glass, Kulturelles Forum, Langenfeld, Germany, 2009; Jana Mihulova – Paintings in Glass, BWA Gallery, Wrocław, 2011; Wrocław. Graduates’ Exhibition, 2012. JANINA MYRONOWA (ur. 1987) Polska/Ukraina, absolwentka ASP we Lwowie i ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Studentka Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich. Zajmuje się ceramiką i grafiką. Wybrane wydarzenia artystyczne: 48. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski, Bolesławiec, 2012; Network Project, Międzynarodowe Sympozjum w Centrum Ceramiki, Guldagergaard, Dania, 2013; Swinging Imagination, Musée du Four des Casseaux, Limoges, Francja, 2014; LANDescape/Ceramic Laboratory, międzynarodowe sympozjum, Mark Rothko Centrum, Daugavpils, Łotwa, 2014; Polen, Seeschloss Ort Palas, Gmunden, Austria, 2014; European Ceramic Context 2014. New Talent, wystawa konkursowa, Bornholm, Dania, 2014; XV Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne, Dahab, Egipt, 2015; 35 Concurs Internacional de Ceràmica CICA 2015, wystawa konkursowa, Museu de Ceràmica, Alcora, Hiszpania, 2015; International Ceramics Competition Carouge 2015, Ceramic Lamp, wystawa konkursowa, Musée de Carouge, Szwajcaria, 2015; nagroda I stopnia Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury, 2015. JANINA MYRONOWA (b. 1987) Poland/Ukraine, graduated from the Academy of Fine Arts in Lvov and The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Doctoral student. She focuses on ceramics and graphic arts. Selected artistic events: 48th International Ceramic and Sculpture Plein-Air Workshop, Bolesławiec, 2012; Network Project, International Symposium at Centre for Ceramics, Guldagergaard, Denmark, 2013; Swinging Imagination, Musée du Four des Casseaux, Limoges, France, 2014; LANDescape/ Ceramic Laboratory, International Symposium, Mark Rothko Centre, Daugavpils, Latvia, 2014; Polen, Seeschloss Ort Palas, Gmunden, Austria, 2014; European Ceramic Context 2014, New Talent, juried exhibition, Bornholm, Denmark, 2014; XV International Ceramic Symposium, Dahab, Egypt, 2015; 35 Concurs Internacional de Ceràmica CICA 2015, Museu de Ceràmica, Alcora, Spain, 2015; International Ceramics Competition Carouge 2015, Ceramic Lamp, Musée de Carouge, Switzerland, 2015; 1st rank award of the President of the City of Kielce for achievements in the field of artistic work and proliferation and protection of culture, 2015. TOMASZ NIEDZIÓŁKA (ur. 1977) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mediacji Sztuki Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Zajmuje się ceramiką, rzeźbą i rysunkiem. Wybrane wydarzenia artystyczne: Grand Prix – Nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia w konkursie cdn... Rzeźba 2005, w ramach Dolnośląskich Wystaw Sztuki organizowanych przez ZPAP, Wrocław, 2005; Sympozjum Kohila 2001-2005 Anagama, Tallin, Estonia, 2005; Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, 2007; Tulessa Syntynyt, Fiskars, Finlandia, 2008; Częstotliwość/Frequency, projekt autorski, Galeria Miejska, Wrocław, 2007; Fragmenty, wystawa indywidualna, Galeria ASP Za Szkłem, Wrocław, 2010; Prolog, wystawa indywidualna, Galeria Kaplica, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2011; Przestrzeń pomiędzy nami/Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Niemcy, 2012; Trzy wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013; Bienale Plastiky Maleho Formatu Pezinok 2015, Bratysława, Słowacja, 2015; XXVII Medzinarodne keramicke sympozium Lucenec-Kalinovo 2015, Novohradske Muzeum a Galeria, Łuczeniec, Słowacja, 2015.

Janina Myronova Tomasz Niedziółka Wojciech Olech

TOMASZ NIEDZIÓŁKA (b. 1977) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. He works at the Art Mediation Department of the Faculty of Painting and Sculpture at the mother Academy. He focuses on ceramics, sculpture and drawing. Selected artistic events: Grand Prix – President of the City of Wrocław Award in a contest To Be Continued... Sculpture 2005, within Lower Silesian Art Shows, Wrocław, 2005; Kohila 2001-2005 Anagama Symposium, Tallinn, Estonia, 2005; Minister of Culture and National Heritage Fellowship Young Poland, 2007; Tulessa Syntynyt, Fiskars, Finland, 2008; Frequency, original project, City Gallery, Wrocław, 2007; Fragments, solo show, ASP Gallery, Wrocław, 2010; Prologue, solo show, Kaplica Gallery, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2011; Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Germany, 2012; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013; Bienale Plastiky Maleho Formatu Pezinok 2015, Bratislava, Slovakia, 2015; XXVII Medzinarodne keramicke sympozium Lucenec-Kalinovo 2015, Novohradske Museum and Gallery, Lučenec, Slovakia, 2015. WOJCIECH OLECH (ur. 1963) Polska absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, 1989. Uczeń prof. Ludwika Kiczury. Pracuje jako niezależny artysta plastyk. Wybrane wydarzenia artystyczne: Droga i prawda, nagroda publiczności, Ogólnopolska Wystawa Młodych Twórców, Kościół Św. Krzyża, Wrocław, Polska 1987; Glass Now, Yamaha, Japonia, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995; II Międzynarodowe Triennale Szkła, Norymberga, Niemcy, 1996; New Polish Glass, Muzeum Szkła, Riihimäki, Finlandia, 1996; Okrągła dziewiątka, BWA SiC, Wrocław, 2000; projekt Niedźwiedź, prezentacja Regionu Dolnego Śląska, EXPO, 2000; Szkło zbliża, Przyjaciele Przesławowi Kornackiemu, Wrocław, Polska, 2005; Unikaty. Szkło polskie XXI wieku, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2009; Ludwik Kiczura. Historia szklanej pasji. 50 Lat pracy twórczej, BWA SiC, Wrocław, 2010; Słodki smak dobra, Hotel Le Meridien Bristol, Warszawa, 2012. Jego prace są w zbiorach: Muzeum Karkonoskiego, Jelenia Góra; Muzeum Narodowego, Wrocław; Suomen Lasi Museo, Riihimäki, Finlandia; Glasmuseum Frauenau, Niemcy; The Corning Museum of Glass, Corning, USA. WOJCIECH OLECH (b. 1963) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław, 1989. Student of Prof. Ludwik Kiczura. He works as an artist freelancer. Selected artistic events: Way and Truth, audience award, National Show of Young Artists, Wrocław, Poland, 1987; Glass Now, Yamaha, Japan, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995; II International Glass Triennale, Nuremberg, Germany, 1996; New Polish Glass, Glass Museum, Riihimäki, Finland, 1996;

Biographical Notes

197


Round Nine, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2000; project Bear, presentation of Lower Silesia Region, EXPO, 2000; Glass Gets Us Closer. Friends for Przesław Kornacki, Wrocław, Poland, 2005; Unique Objects. Polish Glass of the 21st Century, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2009; Ludwik Kiczura. History of Glass Passion. 50 Years of Artistic Work, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2010; Sweet Taste of Good, Hotel Le Meridien Bristol, Warsaw, 2012. His works are in collections of: The Karkonosze Museum, Jelenia Góra; National Museum, Wrocław; Suomen Lasi Museo, Riihimäki, Finland; Glasmuseum Frauenau, Germany; The Corning Museum of Glass, Corning, USA. JOANNA OPALSKA-BRZECKA (ur. 1981) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Asystentka w II Pracowni Ceramiki Unikatowej. Wybrane wydarzenia artystyczne: New Designers, Londyn, Wielka Brytania, 2006; www.asp.wroc.pl – Design, Keramik, Glas, Innenarchitektur, Wichmann Halle Brunszwik, Niemcy, 2008; Europen Ceramic Context 2010, Bornholm, Dania, 2010; Światło i materia, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2012; Przestrzeń pomiędzy nami/Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Niemcy, 2012; kurator 48. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego, Bolesławiec, 2012; Amicalement – In aller Freundschaft – Wśród przyjaciół, Bonn, Niemcy, 2013; Mlade Vroclawske Sklo a Keramika, Koszyce, Słowacja, 2013; Trzy wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013; TransDesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec, Czechy, 2015. JOANNA OPALSKA-BRZECKA (b. 1981) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Assistant in the 2nd Studio of Unique Cermics. Selected artistic events: New Designers, London, Great Britain, 2006; www.asp.wroc.pl – Design, Keramik, Glas, Innenarchitektur, Wichmann Halle, Braunschweig, Germany, 2008; European Ceramic Context 2010, Bornholm, Denmark, 2010; Light and Matter, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2012; Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Germany, 2012; curator of the 48th International Ceramic and Sculpture Plein-air Workshop, Bolesławiec, 2012; Amicalement – In aller Freundschaft – Wśród przyjaciół, Bonn, Germany, 2013; Mlade Vroclawske Sklo a Keramika, Košice, Slovakia, 2013; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013; TransDesign, Lazne Regional Gallery, Liberec, Czech Republic, 2015. LERI PAPIDZE (ur. 1963) Polska/Gruzja, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Realizuje rzeźby, m.in. ceramiczne, ceramikę artystyczną i użytkową. Wybrane wydarzenia artystyczne: Zduny – miasto pogranicza, wyróżnienie w konkursie rzeźbiarskim, Zduny, 2013; Leri Papidze – ceramika, Zduny, 2013; Sant Denis. Międzynarodowy Festiwal Sztuki, wyróżnienie, Francja, 2014; Ślady – oblicza ceramiki, Dom Kultury Muflon, Jelenia Góra, 2014; Zduny – miasto pogranicza, I miejsce w konkursie rzeźbiarskim, Zduny, 2014; I miejsce w II Mistrzostwach w toczeniu na kole garncarskim, 20. Bolesławieckie Święto Ceramiki, Bolesławiec, 2014; wystawa zbiorowa, Dom Kultury Muflon, Jelenia Góra, 2015; Les Terres D’artistes, Francja, 2015; wystawa zbiorowa artystów polskich i rumuńskich, Rezydencja Sigishoara, Rumunia, 2015. LERI PAPIDZE (b. 1963) Poland/Georgia, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. He focuses on sculpture, including ceramic works, artistic and functional ceramics. Selected artistic events: Zduny – miasto pogranicza, honorary mention in a sculpture contest, Zduny, 2013; Leri Papidze – Ceramics, Zduny, 2013; Sant Denis. International Art Festival, France, 2014; Traces – Images of Ceramics, Muflon Cultural Centre Muflon, Jelenia Góra, 2014; Zduny – miasto pogranicza, 1st place in a sculpture contest, Zduny, 2014; 1st place in the 2nd Championship of Throwing Ceramic on Potter’s Wheel, 20th Bolesławiec Feast of Ceramics, Bolesławiec, 2014; group show, Muflon Cultural Centre, Jelenia Góra, 2015; Les Terres D’artistes, France, 2015; group show of Polish and Romanian artists, Sigishoara Residence, Romania, 2015.

Joanna Opalska-Brzecka Leri Papidze Monika Patuszyńska Kazimierz Pawlak

MONIKA PATUSZYŃSKA (ur. 1973) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Projektantka porcelany, kurator wystaw i wydarzeń, dyrektor artystyczna Institute of Design Kielce, wykładowca School of Form Poznań, członek International Academy of Ceramics, w latach 2008-2013 prezydent Międzynarodowego Sympozjum Porcelana Inaczej. Wybrane wydarzenia artystyczne: Młoda Polska, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008; Finalist Prize, Taiwan Ceramics Biennale, Tajwan, 2008; Premio Per Il Design. V° Simposio della Ceramica Contemporanea, Bassano Del Grappa, Włochy, 2009; 9th International Ceramics Competition Mino, wyróżnienie, Japonia, 2011; Monika Patuszyńska, Puls Contemporary Ceramics, Bruksela, Belgia, 2011; Prix de la Ville de Vallauris, XXIIème Biennale Internationale de Vallauris, Francja, 2012; Bastards&Orphans, BWA SiC, Wrocław, 2013; Monika Patuszyńska, Puls Contemporary Ceramics, Bruksela, Belgia, 2014; Master Prize Prix Européen des Arts Appliqués, Mons, Belgia, 2015; kurator ekspozycji polskiej na Triennale Szkła i Ceramiki, Mons, Belgia, 2016. MONIKA PATUSZYŃSKA (b. 1973) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Pprcelain designer, exhibitions and projects curator, art director of the Institute of Design Kielce, lecturer at School of Form, Poznań; member of the International Academy of Ceramics, president of the International Symposium Porcelain the Other Way, 2003-2008 Selected artistic events: Young Poland, Minister of Culture and National Heritage Scholarship, 2008; Finalist Prize, Taiwan Ceramics Biennale, Taiwan, 2008; Premio Per Il Design, V° Simposio della Ceramica Contemporanea, Bassano Del Grappa, Italy, 2009; 9th International Ceramics Competition Mino, honorary mention, Japan, 2011; Monika Patuszyńska, Puls Contemporary Ceramics, Brussels, Belgium, 2011; Prix de la Ville de Vallauris, XXIIème Biennale Internationale de Vallauris, France, 2012; Bastards&Orphans, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2013; Monika Patuszyńska, Puls Contemporary Ceramics, Brussels, Belgium, 2014; Master Prize, Prix Européen des Arts Appliqués, Mons, Belgium, 2015; curator of Polish exposition at Triennale of Glass and Ceramics, Mons, Belgium, 2016. KAZIMIERZ PAWLAK (ur. 1957) Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Profesor ASP, zajmuje się szkłem artystycznym. Wybrane wydarzenia artystyczne: 4th Ege Art Days – Izmir 2011, Izmir, Turcja, 2011; GLASPLASTIK und GARTEN. IX międzynarodowa wystawa, Munster, Niemcy, 2013; 5. Międzynarodowy Festiwal Szkła, Asselborn, Luksemburg, 2013; Trzy, wystawa jubileuszowa 30-lecia pracy artystyczno-dydaktycznej, BWA Galeria SiC, Wrocław, 2013; XI Międzynarodowe Sympozjum Szkła, Novy Bor, Czechy, 2013; The Coburg Prize For Contemporary Glass 2014, Coburg, Niemcy, 2014; Reflets Nomades – Schalbach, Francja; 6. Międzynarodowe Biennale Szkła, wystawa, Strasburg, Francja, 2015; 6. Międzynarodowe Sympozjum Szkła, Nikolsk, Rosja, 2015; Grant Danish Arts Fundation, Dania, 2015; GLASSJAZZ. I Międzynarodowe Sympozjum Szkła, Ponevezys, Litwa, 2015. KAZIMIERZ PAWLAK (b. 1957) Poland, graduated from The State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. Professor at the Academy, he focuses on artistic glass. Selected artistic events: 4th Ege Art Days – Izmir 2011, Izmir, Turkey, 2011; GLASPLASTIK und GARTEN. IX International Show, Munster, Germany, 2013; 5th International Festival of Glass, Asselborn, Luxembourg, 2013; Three, jubilee show for the 30th anniversary of artistic and didactic work, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2013; 11th International Glass Symposium, Novy Bor, Czech Republic, 2013; The Coburg Prize For Contemporary Glass 2014, Coburg, Germany, 2014; Reflets Nomades – Schalbach, France; 6th Inter-

198

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Noty Biograficzne


national Glass Biennale Show, Strasbourg, France, 2015; 6th International Glass Symposium, Nikolsk, Russia, 2015; Grant Danish Arts Foundation, Denmark, 2015; GLASSJAZZ. Ist International Glass Symposium, Ponevezys, Lithuania, 2015. WOJCIECH PESZKO (ur. 1962) Polska, absolwent PWSSP (Obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Zajmuje się szkłem artystycznym. Wybrane wydarzenia artystyczne: International Art Fair, Lineart in Flanders Expo, Gandawa, Belgia, 2006; Szkło współczesne – najnowsze trendy, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2007; Hochschule für Bildende Kunste, Brunszwik, Niemcy, 2008; Unikaty. Szkło polskie XXI wieku, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2009; Kunst Goirle, Giga-Galerie, Holandia, 2012; Przestrzeń pomiędzy nami/Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Niemcy, 2012; Dreamscapes V. Contemporary Imaginary Realism, Viechtach, Niemcy; Holandia, Belgia, 2012, 2013; Polish Glass Made in Wrocław, Glasmuseum Hof Hertig, Niemcy, 2014; Animal Planet, European Glass Festival, Wrocław, 2014. Wyróżniony odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012. WOJCIECH PESZKO (b. 1962) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. He focuses on artistic glass. Selected artistic events: International Art Fair, Lineart in Flanders Expo, Gent, Belgium, 2006; Contemporary Glass – Brand New Trends, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2007; Hochschule für Bildende Kunste, Braunschweig, Germany, 2008; Unique Objects. Polish Glass of the 21st Century, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2009; Kunst Goirle, Giga-Galerie, Netherlands, 2012; Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Germany, 2012; Dreamscapes V. Contemporary Imaginary Realism, Viechtach, Germany; Netherlands, Belgium, 2012, 2013; Polish Glass Made in Wrocław, Glasmuseum Hof Hertig, Germany, 2014; Animal Planet, European Glass Festival, Wrocław, 2014. He was awarded with honourable badge of Merits to Polish Culture by the Minister of Culture and National Heritage, 2012. OLDŘICH PLIVA (ur. 1946) Republika Czeska, absolwent VŠUP, Praga, 1971. Rzeźbiarz i pedagog. OLDŘICH PLIVA (b. 1946) Czech Republic, graduated from VŠUP, Prague, 1971. Sculptor and pedagogue. GRAŻYNA PŁOCICA (ur. 1952) Polska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, 1977. Profesor ASP, prowadzi II Pracownię Ceramiki Artystycznej. Członek ZPAP. Wystawy indywidualne: Duże i małe. Małe i duże, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec, 2008; Zajrzyj do wnętrza, Galeria Miejska, Chorzów, 2014; Na początku było Naczynie, BWA SiC, Wrocław, 2011. Wystawy zbiorowe: European Ceramic Context, Bornholm, Dania, 2006; Wieżowce Wrocławia. 60 lat ASP Wrocław, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2006; Aus Polen gebrannte Kunst. Wroclawer Keramikschule, Landau, Niemcy, 2006; Światło i Materia, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2012; Przestrzeń pomiędzy nami/Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Niemcy, 2012; Kolekcja czyli emocje, BWA SiC, Wrocław, 2012; Trzy wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013. Laureatka Nagrody Roku 2011 ZPAP za indywidualną wystawę ceramiki Na początku było Naczynie. GRAŻYNA PŁOCICA (b. 1952) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław, 1977. Professor at the Academy, she runs the 2nd Studio of Artistic Ceramics. Member of Polish Visual Artists Association. Solo shows: Large and Small. Small and Large, Museum of Ceramics, Bolesławiec, 2008; Have a Look Inside, City Gallery, Chorzów, 2014; In the Beginning There Was a Vessel, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2011. Group shows: European Ceramic Context, Bornholm, Denmark, 2006; Skyscrapers of Wrocław. 60 Years of the Academy in Wrocław, National Museum, Wrocław, 2006; Aus Polen gebrannte Kunst. Wroclawer Keramikschule, Landau, Germany, 2006; Light and Matter, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2012; Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Germany, 2012; Collection or Emotions, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2012; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013. Laureate of the ZPAP Prize of the Year 2011 for a solo show of ceramics In the Beginning There Was a Vessel. MAŁGORZATA PUSZCZYŃSKA (ur. 1971) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Działa w obszarze szkła artystycznego i użytkowego oraz instalacji. Wybrane wydarzenia artystyczne: Magia Przedmiotu, BWA Galeria Szkła i Ceramiki, Wrocław, 1997; ...to w istocie twarz tajemnicy..., Galeria Gra, Warszawa, 1997; Przedmioty Rytualne, Galeria Odgłosy, Poznań, 1998; Ceramika i szkło we wnętrzu, Galeria Wnętrza, Wrocław, 1998; Szklane obiekty, Zimmergalerie, Iserlohn, Niemcy, 1999/2000; Digeridoo, Galeria Na Odwachu, Wrocław, 2000; Tajemnice szkła, International Gallery, New Delhi, Indie, 2002. MAŁGORZATA PUSZCZYŃSKA (b. 1971) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. She works in the area of artistic and functional glass, and installations. Selected artistic events: Magic of an Object, Glass and Ceramics Gallery, Wrocław, 1997; ...It Is a Face of Mistery, Actually..., Gra Gallery, Warsaw, 1997; Ritual Objects, Odgłosy Gallery, Poznań, 1998; Ceramics and Glass in the Interior, Gallery of Interior, Wrocław, 1998; Glass Objects, Zimmergalerie, Iserlohn, Germany, 1999/2000; Digeridoo, Na Odwachu Gallery, Wrocław, 2000; Glass Mysteries, International Gallery, New Delhi, India, 2002. MICHAŁ PUSZCZYŃSKI (ur. 1976) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Działa w obszarze ceramiki, rzeźby i instalacji. Wybrane wydarzenia artystyczne: La Borne s’enflamme. 10ème rencontre internationale de ceramique, La Borne, Francja, 2007; Painting with Fire: Wood Fired Ceramics. Festival of The Arts, Lake Oswego, USA, 2008; 5th World Ceramic Biennale Korea. International Ceramic Workshop, Icheon, Korea Południowa, 2009; Ceramics of Europe – 12. Westerwald Prize 2009, Höhr-Grenzhausen, Niemcy, 2009; Baltic Woodfire 2010, Hjorths Fabrik, Rønne, Bornholm, Dania, 2010; 3rd International Biennal of Ceramic, Marratxi, Hiszpania, 2010; Serendipity: International Exhibition of Wood Fired Sculptural Ceramics, Crimson Laurell Gallery, Bakersville, USA, 2012; Keep It Real – ARTS MEET CRAFTS: from contemporary to tradition, Kair, Egipt, 2014; Outdoor Ceramic. 9th UAUSS International Ceramic Symposium, Avanos, Turcja, 2015.

Wojciech Peszko Oldřich Pliva Grażyna Płocica Małgorzata Puszczyńska Michał Puszczyński

MICHAŁ PUSZCZYŃSKI (b. 1976) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. He works in the area of ceramics, sculpture and installations. Selected artistic events: La Borne s’enflamme. 10ème rencontre internationale de ceramique, La Borne, France, 2007; Painting with Fire: Wood Fired Ceramics. Festival of The Arts, Lake Oswego, USA, 2008; 5th World Ceramic Biennale Korea. International Ceramic Workshop, Icheon, South Korea, 2009; Ceramics of Europe – 12. Westerwald Prize 2009, Höhr-Grenzhausen, Germany, 2009; Baltic Woodfire 2010, Hjorths Fabrik, Rønne, Bornholm, Denmark, 2010; 3rd International Biennal of Ceramic, Marratxi, Spain, 2010; Serendipity: International Exhibition of Wood Fired Sculptural Ceramics, Crimson Laurell Gallery, Bakersville, USA, 2012; Keep It Real – ARTS MEET CRAFTS: from contemporary to tradition, Cairo, Egypt,2014; Outdoor Ceramic. 9th UAUSS International Ceramic Symposium, Avanos, Turkey, 2015.

Biographical Notes

199


ŁUKASZ RACHWALAK (ur. 1987) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Działa w obszarze rzeźby, filmu i fotografii. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, 2015; laureat programu Młoda rzeźba w przestrzeni miejskiej, Plac Nowy Targ, Wrocław, 2016. Wybrane wystawy: VII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa, Bielsko-Biała, 2007; Wśród Nocnej Ciszy, wystawa indywidualna, Galeria MD_S, Wrocław, 2011; Miejsce dla Sztuki. Nowa Papiernia, Wrocław, 2012; Podwodny Wrocław, Browar Mieszczański, Wrocław, 2012; (p)clayback, BWA SiC, Galeria MD_S, Wrocław, 2012; Oddaj Wymień Zamień, akcja społeczna (z Martą Widz) oraz Emocjonalna mapa Wrocławia, akcja społeczna (z Martą Widz), Dolnośląski Festiwal Architektury DOFA’12, Wrocław, 2012. ŁUKASZ RACHWALAK (b. 1987) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. He works in the areas of sculpture, film and photography. Laureate of the Minister of Culture and National Heritage Scholarship Young Poland, 2015; laureate of the programme Young Sculpture in the City Space, Nowy Targ Square, Wrocław, 2016. Selected artistic events: VII National Biennale of Drawing and Painting, Bielsko-Biała, 2007; Amidst Silent Night, solo show, MD_S Gallery, Wrocław, 2011; Place for Art. Nowa Papiernia, Wrocław, 2012; Underwater Wrocław, Browar Mieszczański, Wrocław, 2012; (p)clayback, BWA SiC Gallery, MD_S Gallery, Wrocław, 2012; Give Away Replace Exchange, social action (with Marta Widz), Emotional Map of Wrocław, social action (with Marta Widz), Lower Silesian Festival of Architecture DOFA’12, Wrocław, 2012. KRZYSZTOF ROZPONDEK (ur. 1961) Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, 1987. Profesor zwyczajny w Katedrze Ceramiki. Wybrane wystawy indywidualne: Parzyste, nieparzyste, Galeria Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2008, BWA SiC, Wrocław 2009; GLInaNAgli, Galeria NOWA, Poznań, 2010; Balast – konfiguracje, Galeria Kaplica, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2014; Ecce Lutum, Galeria R, ASP im. Jana Matejki, Kraków, 2015; CLAY STORY, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 2015. Wybrane wystawy zbiorowe: 4th International Ceramic Exhibition, Wiedeń, Austria, 2009; Without Borders, Saint Petersburg, Rosja, 2011; Art Now, Bruksela, Belgia 2011; 30 et quelques tapirs entêtés viennent de Lettonie, Galeria Terres d’Aligre, Paryż, Francja, 2013; Internationale Ausstellung zum Thema BUCH, Wiedeń, Austria, 2016. KRZYSZTOF ROZPONDEK (b. 1961) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art And Design) in Wrocław, 1987. Professor ordinarius at the Ceramics Department. Selected solo shows: The Even, The Uneven, Oranżeria Gallery, Centre of Polish Sculpture, Orońsko 2008, BWA SiC Gallery, Wrocław 2009; GLInaNAgli, NOWA Gallery, Poznań, 2010; Ballast – Configurations, Kaplica Gallery, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2014; Ecce Lutum, R Gallery, The Jan Matejko Academy of Fine Arts, Krakow, 2015; CLAY STORY, Museum of Ceramics, Bolesławiec, Centre for Science and Art Stara Kopalnia, Wałbrzych, 2015. Selected group shows: 4th International Ceramic Exhibition, Vienna, Austria, 2009; Without Borders, Saint Petersburg, Russia, 2011; Art Now, Brussels, Belgium 2011; 30 et quelques tapirs entêtés viennent de Lettonie, Terres d’Aligre Gallery, Paris, France, 2013; Internationale Ausstellung zum Thema BUCH, Vienna, Austria, 2016. MONIKA RUBANIUK (ur. 1972) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Tworzy szklane instalacje i obiekty. Prowadzi autorską pracownię szkła. Wybrane wystawy zbiorowe i indywidualne: 500 kilogramów szkła, Galeria BB, Kraków, 2004; Sculpturen und Glasobjekten, Galeria Spiegel, Niemcy, 2006; Koktail, Galeria BWA, Szczecin, 2008; Flora. The Botanical Experience, Glasmusset Ebeltoft, Dania, 2010; Szkło Polskie XXI wieku, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2010; European Glass Context 2012, Bornholm, Dania, 2012; Epidemia, BWA SiC, Wrocław; Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2014; LSD, Zelezny Brod, Czechy, 2015; NUR..., Eutin, Niemcy, 2015. Jej prace znajdują się w stałych kolekcjach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz Glasmusset Ebeltoft w Danii. MONIKA RUBANIUK (b. 1972) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. She creates glass installations and objects. She runs her original glass studio. Selected group and solo shows: 500 Kilograms of Glass, BB Gallery, Krakow, 2004; Sculpturen und Glasobjekten, Spiegel Gallery, Germany, 2006; Coctail, BWA Gallery, Szczecin, 2008; Flora. The Botanical Experience, Glasmusset Ebeltoft, Denmark, 2010; Polish Glass of the 21st Century, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2010; European Glass Context 2012, Bornholm, Denmark, 2012; Epidemic, BWA SiC Gallery, Wrocław; The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2014; LSD, Zelezny Brod, Czech Republic, 2015; NUR..., Eutin, Germany, 2015. Her works are in permanent collections of The Karkonosze Museum, Jelenia Góra and Glasmusset Ebeltoft, Denmark. BOŻENA SACHARCZUK (ur. 1972) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 1998. Adiunkt w Pracowni Koła Garncarskiego. Kierownik Katedry Ceramiki (2012-2016). Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, 2006 oraz Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 2007. Wybrane wystawy indywidualne: Powidoki, BWA SiC, Wrocław, 2010; Paradise, Galeria Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2011; Transkrypcje, Muzeum Miejskie Wrocławia, Ratusz, Wrocław, 2011; Struktura miejsca – struktura rzeczy, (z Tomaszem Niedziółką), Instytut Polski, Bratysława, Słowacja, 2013; Konteksty, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2014. Jej prace są w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego, Wrocław; Muzeum Narodowego, Poznań, Muzeum Ceramiki, Faenza, Włochy; Centrum Kultury, Kapfenberg, Austria; Galerii ON, Seul, Korea Południowa.

Łukasz Rachwalak Krzysztof Rozpondek Monika Rubaniuk Bożena Sacharczuk Małgorzata Skałuba-Krentowicz

BOŻENA SACHARCZUK (b. 1972) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, 1998. Assistant professor in the Studio of Potter’s Wheel. Head of the Ceramics Department, 20122016. Laureate of the Minister of Culture and National Heritage Fellowship Young Poland, 2006, and Marshall of Lower Silesian Voivodeship Fellowship, 2007. Selected solo shows: After-Views, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2010; Paradise, Oranżeria Gallery, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2011; Transcriptions, City Museum of Wrocław, Town Hall, Wrocław, 2011; Structure of Place – Structure of Things, (with Tomasz Niedziółka), Polish Institute, Bratislava, Slovakia, 2013; Contexts, National Museum, Wrocław, 2014. Her works are in collections of, among others: National Museum, Wrocław; National Museum, Poznań, Museum of Ceramics, Faenza, Italy; Cultural Centre, Kapfenberg, Austria; ON Gallery, Seoul, South Korea. MAŁGORZATA SKAŁUBA-KRENTOWICZ (ur. 1957) Polska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Habilitacja, 2011. Działa w obszarze rzeźby ceramicznej i unikatowych form naczyniowych, tworzy ceramiczne obiekty dźwiękowe. Od 1986 r. jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Artystycznego w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzi Pracownię Ceramiki w Zakładzie Rzeźby Instytutu Sztuki. Swoje ceramiczne obiekty prezentowała w Polsce, Czechach, Francji, USA i Japonii. Jej prace, jako dar Uniwersytetu Śląskiego, otrzymali Papież Jan Paweł II oraz prof. Zbigniew Brzeziński. Prowadziła projekt naukowo-badawczy Akademia Dźwięków Ziemi, skupiając uwagę na niekonwencjonalnych cechach wypalonej gliny, na jej właściwościach akustycznych – na brzmieniu, 2007-2014. Od roku 2013 w kręgu jej zainteresowań znalazła się technika malowania emalią na stalowych blachach (smalt).

200

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Noty Biograficzne


MAŁGORZATA SKAŁUBA-KRENTOWICZ (b. 1957) Poland, graduated from The State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. Habilitation, 2011. She works in the area of ceramic sculpture and unique vessel forms, she creates ceramic audio objects Since 1986 she has taught at the Artistic Facultuy in Cieszyn, Silesian University in Katowice, she runs Ceramic Studio at the Art Institue, Department of Sculpture. She has presented her ceramic objects in Poland, The Czech Republic, France, USA and Japan. Her works, on behalf of the Silesian University, were given to Pope, John Paul aII and Prof. Zbigniew Brzeziński. She led a scientific-research project Academy of the Earth Sounds, focusing on unconventional features of fired clay, namely its acoustic qualities, on its sound, 2007-2014. Since 2013 she has been interested in technique of painting with enamel on steel sheets (smalt). STANISŁAW SOBOTA (ur. 1967) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Działa w obszarze szkła artystyczne go i użytkowego. Wystawy indywidualne: United Colors, BWA SiC, Wrocław, 2013; Transfer – z obiektu w przedmiot, Galeria Neon, Wrocław, 2015. Wybrane wystawy zbiorowe: Światło i Materia, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2012; Przestrzeń pomiędzy nami/Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Niemcy, 2012; Trzy wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013; Glas….natuurlijk. Pools smeltpunt, Kasteel Cannenburch te Vaassen, Holandia, 2013; Animal Planet, European Glass Festival, Dworzec Wrocław Główny, Wrocław; Miejska Galeria Sztuki, Łódź; Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra; Galeria BWA Ring, Legnica, 2014; Polish Glass Made in Wrocław, Glassmuseum Alter Hof, Niemcy, 2014; TransDesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec, Czechy, 2015; Rezonanse Sztuki, Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, 2016. STANISŁAW SOBOTA (b. 1967) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. He works in the area of artistic and functional glass. Solo shows: United Colors, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2013; Transfer – from Object to Thing, Neon Gallery, Wrocław, 2015. Selected group shows: Light and Matter, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2012; Space between Us, Kunsthaus, Wiesbaden, Germany, 2012; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013; Glas….natuurlijk. Pools smeltpunt, Kasteel Cannenburch te Vaassen, Netherlands, 2013; Animal Planet, European Glass Festival, Main Railway Station, Wrocław; City Gallery, Łódź; The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, Ring BWA Gallery, Legnica, 2014; Polish Glass Made in Wrocław, Glassmuseum Alter Hof, Germany, 2014; TransDesign, Lazne Regional Gallery, Liberec, Czech Republic, 2015; Resonances of Art, National Forum of Music, Wrocław, 2016. GRZEGORZ STANISZEWSKI (ur. 1966) Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Wybrane wystawy: Ślady na Szkle, BWA Zamek Książ, Wałbrzych, 2011; 4 strony szkła, BWA SiC, Wrocław; BWA Leszno, 2012. GRZEGORZ STANISZEWSKI (b. 1966) Poland, graduated from The State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. Seleced shows: Traces on Glass, BWA Zamek Książ Gallery, Wałbrzych, 2011; 4 Sides of Glass, BWA SiC Gallery, Wrocław; BWA Gallery, Leszno, 2012. BEATA STANKIEWICZ-SZCZERBIK (ur. 1967) Polska. Absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2014; Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 2013. Jej prace unikatowe znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum w Sosnowcu. Zrealizowane projekty w przestrzeni Wrocławia: 12 okien (witraż nowoczesny) w gotyckim kościele Św. Macieja; Droga Krzyżowa wg Angelusa Silesiusa, kościół Św. Macieja; unikatowe obrazy szklane na Terminalu Lotniska Copernicus. Wybrane wystawy: The International Exhibition of Glass Kanazawa, Japonia, 2007; Kilka autoportretów emocjonalnych, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2014; Bodytalk. 52 Views on Body, Sex and Gender, Glasmuseet Ebeltoft, Dania, 2014. BEATA STANKIEWICZ-SZCZERBIK (b. 1967) Poland. Graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art. and Design in Wrocław. Minister of Culture and National Heritage Fellowship, 2014; Marshall of Lower Silesian Voivodeship Fellowship, 2013. Her works are in collections of: National Museum, Wrocław, National Museum, Poznań, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, Museum in Sosnowiec. Projects executed in Wrocław: 12 windows (modern stained glass) in Gothic St. Matthias Church; The Way of Cross according to Angelus Silesius, St. Matthias Church; unique glass pictures, Terminal of Copernicus Airport. Selected shoes: The International Exhibition of Glass Kanazawa, Japan, 2007; A Few Emotional Self-Portraits, National Museum in Wrocław, 2014; Bodytalk. 52 Views on Body, Sex and Gender, Glasmuseet Ebeltoft, Denmark, 2014. JOANNA TEPER (ur. 1970) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Profesor ASP, prowadzi Pracownię Technologii i Technik Ceramicznych na Wydziale Ceramiki i Szkła. Zajmuje się ceramiką artystyczną, rysunkiem i malarstwem. Brała udział w 65 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz 7 indywidualnych. Finalistka 10 zagranicznych i 9 krajowych konkursów plastycznych. Wybrane wydarzenia artystyczne: 5th Ceramics Biennale Kapfenberg’2007, wyróżnienie specjalne, Kapfenberg, Austria, 2007; 3rd Biennal Mosaic Contemporary, główna nagroda, San Nicolas, Argentyna, 2007; ExTempore Piran 2008, International Exhibition of Ceramics, Piran, Słowenia, 2008; Ciudad de Talavera. 4th International Biennale of Ceramics, wyróżnienie specjalne, Talavera de La Reina, Hiszpania, 2009; 30th Concours International de Ceramica de L’Alcora, L’Alcora, Hiszpania, 2010; Elite-Tile’2010, 4th International Ceramic Tile Triennial, Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez, Santo Domingo, Dominikana, 2010; 7th International Biannual of Ceramics of the City of Kapfenberg’2011, Kapfenberg, Austria, 2011; 6th Biennal de Ceramica of El Vendrell, El Vendrell, Hiszpania, 2011; CERAMICA MULTIPLEX, Varazdin, Chorwacja, 2012; Trzy Wymiary, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013.

Stanisław Sobota Grzegorz Staniszewski Beata Stankiewicz-Szczerbik Joanna Teper

JOANNA TEPER (b. 1970) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Professor at the Academy, she runs the Studio of Ceramic Technology and Techniques at the Faculty of Ceramics and Glass. She focuses on artistic ceramics, drawing and painting. She participated in 65 group shows in Poland and abroad, and made 7 solo shows. Finalist of 10 art contests abroad and 9 contests in Poland. Selected artistic events: 5th Ceramics Biennale Kapfenberg’2007, special honorary mention, Kapfenberg, Austria, 2007; 3rd Biennal Mosaic Contemporary, main prize, San Nicolas, Argentina, 2007; ExTempore Piran 2008, International Exhibition of Ceramics, Piran, Slovenia, 2008; Ciudad de Talavera. 4th International Biennale of Ceramics, special honorary mention, Talavera de La Reina, Spain, 2009; 30th Concours International de Ceramica de L’Alcora, L’Alcora, Spain, 2010; Elite-Tile’2010. 4th International Ceramic Tile Triennial, Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez, Santo Domingo, Dominicana, 2010; 7th International Biannual of Ceramics of the City of Kapfenberg’2011, Kapfenberg, Austria, 2011; 6th Biennal de Ceramica of El Vendrell, El Vendrell, Spain, 2011; CERAMICA MULTIPLEX, Varazdin, Croatia, 2012; Three Dimensions, Museum of Contemporary Sculpture, Centre of Polish Sculpture, Orońsko, 2013.

Biographical Notes

201


TOMASZ URBANOWICZ (ur. 1959) Polska, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się szkłem artystycznym w architekturze. Zrealizował liczna prace w prestiżowych obiektach: Parlament Europejski, Strasburg, Francja; Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok; QM II, Sąd Najwyższy, Warszawa; Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra; Muzeum Architektury, Wrocław; College G. Brassens, Paryż, Francja oraz w wielu uczelniach wyższych w Polsce. Trzykrotny udział w światowych wystawach EXPO, najbardziej charakterystyczny artefakt – szklany fortepian, Expo 2005, Japonia. Nowoczesne realizacje w obiektach zabytkowych: Uniwersytet Wrocławski, Ratusz w Głogowie, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice. Wystawy: czasami i raczej nie w galeriach, ostatnio na Festival dell ‘Arte, Pałac w Wojanowie, 2012, 2013, 2014; Glasshenge, hol wrocławskiego lotniska, 2014. TOMASZ URBANOWICZ (b. 1959) Poland, graduated from Architecture Department at Wrocław University of Technology. He focuses on artistic glass in architecture. He made numerous works prestigious buildings: European Parliament, Strasbourg, France; The Podlaska Opera and Filharmonics, Białmstok; QM II, Supreme Court, Warsaw, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, The Museum of Architecture, Wrocław; College G. Brassens, Paris, France, and many Polish academies. He participated three times in world exhibitions EXPO, the most characteristic artefact – glass piano, Expo 2005, Japan. Modern realisations in historic monuments: Wrocław University, Tpwn Hall, Głogów, University of Economics, Katowice. Selected shows: occasionally and rather not in galleries, recently Festival dell ‘Arte, Wojanów Palace, 2012, 2013, 2014; Glasshenge, Wrocław Airport hall, 2014. MARIANNE WESOŁOWSKA-EGGIMANN (ur. 1980) Szwajcaria/Polska, absolwentka ceramiki w School of Art Bern, Szwajcaria. Wybrane wydarzenia artystyczne: International Symposium of Ceramic and Sculpture, Bolesławiec, 2010; I nagroda Richard-Bampi-Award 2010 dla młodych ceramików, Hetjensmuseum, Düsseldorf, Niemcy, 2010; Landart Festival, Opole, 2012; nagroda za rzeźbę małoformatową, Oelsnitz, Niemcy, 2012; Streunen, wystawa indywidualna, Foundation Keramion, Frechen, NIemcy, 2012; Figürliches, Galeria Marianne Heller, Heidelberg, Niemcy, 2012; 8. Symposium for Sculpture and Installation, Sites-en-Ligne, Silly, Francja, 2014; European Ceramic Context, Bornholm, Dania, 2014; Art of Suisse Beauty, Swiss Programm and Hongkong Art Center, Hongkong, 2014; Görlitzer Art, konkurs na dzieło sztuki w przestrzeni miejskiej, Görlitz/ Zgorzelec, 2015. MARIANNE WESOŁOWSKA-EGGIMANN (b. 1980) Switzerland/Poland, graduated in ceramics from School of Art Bern, Switzerland. Selected artistic events: International Symposium of Ceramic and Sculpture, Bolesławiec, 2010; 1st Prize, Richard-Bampi-Award 2010 for young ceramists, Hetjensmuseum, Düsseldorf, Germany, 2010; Landart Festival, Opole, 2012; Prize for small sculptures, Oelsnitz, Germany, 2012; Streunen, solo show, Foundation Keramion, Frechen, Germany, 2012; Figürliches, Marianne Heller Gallery, Heidelberg, Germany, 2012; 8. Symposium for Sculpture and Installation, Sites-en-Ligne, Silly, France, 2014; European Ceramic Context, Bornholm, Denmark, 2014; Art of Suisse Beauty, Suisse Programm and Hongkong Art Center, Hongkong, 2014; Görlitzer Art, competition for art in the urban space, Görlitz/Zgorzelec, 2015. RYSZARD WIĘCKOWSKI (ur. 1952) Polska, absolwent PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu. Profesor ASP. Realizuje szkło artystyczne, witraż i szkło w architekturze. Wybrane wystawy: Wystawa ceramiki i szkła, Teatr Miejski, Rabat, Maroko, 2007; Byty ogniotrwałe, Zamek Sielecki, Sosnowiec, 2008; Ludwik Kiczura, historia szklanej pasji – 50 lat pracy artystycznej, BWA SiC, Wrocław, 2010; Made in Wrocław, Galeria N, Jablonec, Czechy, 2011; Wrocław=Szkło, BWA, Rzeszów, 2012; Wrocławskie szkło dziś, Centrum Dziedzictwa Szkła, Krosno, 2012; Stop Klatka, BWA SiC, Wrocław, 2013; Witraże – obrazy szkłem malowane, Centrum Dziedzictwa Szkła, Krosno, 2014; Polish Glass Made in Wroclaw, Glasmuseum Alter Hof Herding, Coesfeld, Niemcy, 2014; TransDesign, Galeria Regionalna Lazne, Liberec, Czechy, 2015. RYSZARD WIĘCKOWSKI (b. 1952) Poland, graduated from The State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław. Professor at the Academy. He works in the area of artistic glass, stained glass and glass in architecture. Selected shows: Ceramics and Glass Show, Rabat, Morocco, 2007; Fireresistant Beings, Sielecki Castle, Sosnowiec, 2008; Ludwik Kiczura, History of Glass Passion – 50 Years of Artistic Work, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2010; Made in Wrocław, N Gallery, Jablonec, Czech Republic, 2011; Wrocław=Glass, BWA Gallery, Rzeszów, 2012; Wrocław Glass Today, Glass Heritage Centre, Krosno, 2012; Freeze-Frame, BWA SiC Gallery, Wrocław, 2013; Stained Glass – Pictures Painted with Glass, Glass Heritage Centre, Krosno, 2014; Polish Glass Made in Wroclaw, Glasmuseum Alter Hof Herding, Coesfeld, Germany, 2014; TransDesign, Lazne Regional Gallery, Liberec, Czech Republic, 2015.

Tomasz Urbanowicz Marianne Wesołowska-Eggimann Ryszard Więckowski Igor Wójcik Maciej Zaborski

IGOR WÓJCIK (ur. 1968) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 2003. Tworzy w dziedzinie szkła, fotografii, instalacji, filmu, malarstwa, rzeźby, grafiki i muzyki. Współkurator Międzynarodowych Plenerów i Sympozjów Szkła Artystycznego Ekoglass Festiwal w Szklarskiej Porębie i Desnej, Czechy. Na początku lat 90. XX w. był członkiem grup artystycznych: Karuzela Braders, Gabinet Operacji Plastycznych oraz rockowo-alternatywnej grupy muzycznej Poławiacze Pereł z Odry. Brał udział w ponad 70 wystawach zbiorowych i 11 indywidualnych: w Polsce, na Słowacji, w Niemczech, Czechach, we Włoszech, i w USA, m.in. w Muzeum Narodowym, Poznań; Muzeum Karkonoskim, Jelenia Góra; Muzeum Miejskim, Pałacu Królewskim, Wrocław; Zachęta, Warszawa; Muzeum van der Heydt, Wuppertal, Niemcy; Muzeum Krajowym, Liberec, Republika Czeska; Centrum Dziedzictwa Szkła, Krosno; Muzeum Fotografii, Gorlitz, Niemcy; Salinnenmuseum, Halle, Niemcy; Muzeum Miejskim, Brunszwik, Niemcy; Instytutach Polskich: Praga, Republika Czeska, Lipsk, Niemcy i Bratysława, Słowacja; Galerri Toporowicz, Los Angeles, USA; Galerii Gambit, Praga, Republika Czeska. IGOR WÓJCIK (b. 1968) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art And Design in Wrocław, 2003. He creates glass, photography, installation, film, painting, sculpture, graphics and music. He is a co-curator of the International Plein-Air Workshops and Symposia of Artistic Glass “Eco-Glass Festival” in Szklarska Poręba and Desna, Czech Republic. At the beginning of the 1990’s, Igor Wojcik was a member of the following art groups: Merry-go-round, Plastic Operation Cabinet Art Group, as well as of an alternative-rock band called Pearl Divers From the Oder River. He has taken part in over 70 group and 11 individual exhibitions in Poland, Slovakia, Germany, the Czech Republic, Italy and the USA, among others, in National Museum in Poznan; Karkonoskie Museum in Jelenia Gora; City Museum in Wroclaw; King’s Palace in Wroclaw; Zacheta in Warsaw; Von der Heydt Museum in Wuppertal, Germany; Regional Museum in Liberec, Czech Republic; Center for Glass Heritage in Krosno; Photography Museum in Goerlitz, Germany; Salinnenmuseum in Halle, Städtische Museum Braunschweig, Germany; Polish Institutes in Prague, Czech Republic; Liepzig; Bratislava, Slovakia; Toporowicz Gallery in Los Angeles, USA; Gambit Gallery in Prague, Czech Republic. MACIEJ ZABORSKI (ur. 1958) Polska, absolwent Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze. W latach 1976-1985 pracował w przemyśle szklarskim, początkowo jako szlifierz, a następnie jako instruktor zawodu. W latach 1985-1991 prowadził własny warsztat rzemieślniczy, projektując i wykonując szkła

202

CERAMIKA I SZKŁO. OBSZARY SENSUALNE / CERAMICS AND GLASS. SENSUAL AREAS

Noty Biograficzne


grawerowane. W 1986 r. uzyskał Dyplom Mistrzowski. Od 1996 r. pracuje jako grawer w ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, w latach 1998-2002 pełnił także funkcję kierownika warsztatów szkolnych Katedry Szkła. Od 1992 r. zajmuje się szkłem unikatowym. Od 1998 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. MACIEJ ZABORSKI (b. 1958) Poland. He graduated from the School of Art Crafts in Jelenia Góra. In the years 1976-1985 he worked in glass industry, initially as a grinder, than as a profession educator. In the period of 1985-1991 he ran his own crafts workshop where he designed and made ground glass. In 1986 he received his master diploma. Since 1996 he has worked as a grinder in the The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, in the years 1998-2002 he was the head of academic workshops at the Glass Department. Since 1992 he has been active in the field of unique glass. Since 1998 he has been a member of the Association of Polish Visual Artists. BARBARA ZWORSKA-RAZIUK (ur. 1959) Polska, absolwentka PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, 1984. Profesor zwyczajny. W swoich unikatowych obiektach rzeźbiarskich łączy tworzywo szklane i ceramiczne. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: Glass Fair Sofa, Chicago, USA, 1994; Begegnungen – Spotkania, Wolfenbüttel, Monachium, Niemcy, 2005; Szkło współczesne – najnowsze trendy, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2007; Unikaty – Szkło Polskie XXI wieku, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2009; Wrocławskie szkło dziś, Centrum Dziedzictwa Szkła, Krosno, 2012; Polnische Künslterinnen in Gedok-Haus, Lübeck, 2012; Art School in Wrocław – Tradition and the Present Day, Halle, Niemcy, 2012; Begegnungen – Meetings, Wolfenbüttel, Monachium, Niemcy, 2012; Glass Brings Closer, Poznań, Leszno, Warszawa, 2012; Contemporary Glass – Latest Trends, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2012. BARBARA ZWORSKA-RAZIUK (b. 1959) Poland, graduated from the State Higher School of Fine Arts (at present The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design) in Wrocław, 1984. Professor ordinarius. In her unique sculpture objects she combines glass with ceramics. Selected solo and group shows: Glass Fair Sofa, Chicago, USA, 1994; Begegnungen – Meetings, Wolfenbüttel, Munich, Germany, 2005; Contemporary Glass – Brand New Trends, The Karkonosze Museum, 2007; Unique Objects – Polish Glass of the 21st Century, The Karkonosze Museum, Jelenia Góra, 2009; Wrocław Glass Today, Glass Heritage Centre, Krosno, 2012; Polnische Künslterinnen in Gedok-Haus, Lübeck, 2012; Art School in Wrocław – Tradition and the Present Day, Halle, Germany, 2012; Begegnungen – Meetings, Wolfenbüttel, Munich, Germany, 2012; Glass Brings Closer, Poznań, Leszno, Warsaw, 2012; Contemporary Glass – Latest Trends, The Karkonosze, Jelenia Góra, 2012. JUSTYNA ŻAK (ur. 1990) Polska, absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 2014. Asystentka w II Pracowni Szkła Użytkowego. Działa w obszarze szkła artystycznego i użytkowego. Wybrane wydarzenia artystyczne: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium Prezydenta Wrocławia, stypendium Artystyczne Miasta Bielska-Białej. Laureatka kilkunastu konkursów krajowych i zagranicznych z zakresu szkła i dizajnu. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. W projektowaniu skupia się na indywidualnym podejściu do oczekiwań i zainteresowań konkretnego odbiorcy. JUSTYNA ŻAK (b. 1990) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, 2014. Assistant in the 2nd Studio of Functional Glass. She works in the area of artistic and functional glass. Selected artistic events: Minister of Science and Higher Education Scholarship, President of Wrocław Fellowshp, Artistic Fellowship of the City of Bielsko-Biała. Laureate of more than ten glass and design competitions in Poland and abroad. She participated in dozens of group shows. When designing she focuses on individual approach to expectations and interests of the addressee.

Barbara Zworska-Raziuk Justyna Żak Dawid Żynda

DAWID ŻYNDA (ur. 1988) Polska, absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Asystent w Katedrze Ceramiki na Wydziale Ceramiki i Szkła. Wybrane wydarzenia artystyczne: Design Open Space, Festiwal Dobrych Projektów, Wroclove Design, Hala Stulecia, Wrocław, 2013; I miejsce w mistrzostwach toczenia na kole garncarskim, Bolesławiec, 2013; udział w Mistrzostwach Świata w toczeniu na kole garncarskim, Faenza, Włochy, 2014; Talente 2015. International Competition, Monachium, Niemcy, 2015; 10th International Exhibition of Small Form Porcelain, Riga Porcelain Museum, Ryga, Łotwa, 2015; Od naczynia do obiektu, wystawa indywidualna, (z Weroniką Lucińską), Galeria Promocje, Jelenia Góra, 2015; Ziemia i Woda, projekt grupy Food Think Tank, Wrocław, 2015; UNICUM 2015. 3th International Triennial of Ceramics, Ljubljana, Słowenia, 2015; współorganizator Festiwalu Wysokich Temperatur 2015, realizacja projektu Between Elements (z Weroniką Lucińską), 2015. DAWID ŻYNDA (b. 1988) Poland, graduated from The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Assistant at the Ceramic Department of the Faculty of Ceramics and Glass. Selected artistic events: Design Open Space, Festival of Good Designs, Wroclove Design, The Centennial Hall, Wrocław, 2013; 1st place in the championships of throwing on a potter’s wheel, Bolesławiec, 2013; participation in the World Championships in Throwing on Potter’s Wheel, Faenza, Italy, 2014; Talente 2015. International Competition, Munich, Germany, 2015; 10th International Exhibition of Small Form Porcelain, Riga Porcelain Museum, Riga, Latvia, 2015; From Vessel to Object, solo show, (with Weronika Lucińska), Promocje Gallery, Jelenia Góra, 2015; Earth and Water, project of Food Think Tank group, Wrocław, 2015; UNICUM 2015. 3th International Triennial of Ceramics, Ljubljana, Slovenia, 2015; co-organiser of the Festival of High Temperatures 2015, project Between Elements (with Weronika Lucińska, 2015.

Biographical Notes

203


Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

ORGANIZATORZY / ORGANISERS

S F I N A N S O W A N E Z E Ś R O D K Ó W / F I N A N C E D W I T H S U P P O R T OF

PATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGE

WSPÓŁORGANIZATORZY / CO-ORGANISERS

PARTNER STRATEGICZNY / STRATEGIC PARTNER


Miejsce wystawy / Exhibition venue: Muzeum Miejskie Wrocławia. Arsenał Miejski


Publikacja dokumentuje wystawę / Publication documents the exhibition: Ceramika i szkło. Obszary sensualne / Ceramics and Glass. Sensual Areas Miejsce wystawy / Exhibition venue: Muzeum Miejskie Wrocławia. Arsenał Miejski 02.04-01.05.2016 Organizator / Organiser: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw Wydział Ceramiki i Szkła / The Faculty of Ceramics and Glass Muzeum Miejskie Wrocławia Arsenał / The City Museum of Wroclaw Arsenal Dyrektor dr Maciej Łagiewski Autor projektu / Author of the project: Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła / Dean of The Faculty of Ceramics and Glass prof. Małgorzata Dajewska Kuratorzy wystawy / Curators of exhibition: Małgorzata Dajewska, Bożena Sacharczuk Kuratorzy pomocniczy / Assistant curators: Maciej Kasperski, Stanisław Sobota Koordynator Muzeum Miejskiego Arsenał / Co-ordinator on behalf of The City Museum of Wroclaw Arsenal: Anna Kania-Saj Wydawca / Publisher: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław Wydział Ceramiki i Szkła / The Faculty of Ceramics and Glass Przy wsparciu finansowym / With financial support of: Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / Rector of The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw prof. Piotr Kielan Dyrektor Europejskiej Stolicy Kultury / Director of the European Capital of Culture 2016 Krzysztof Maj Wystawa realizowana w ramach projektu Szkło OKoło, będącego częścią programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 / The exhibition takes place within Szkło OKoło project, part of the European Capital of Culture Wroclaw 2016 visual arts programme. Druk / Print: Jaks, Wrocław www.jaks.net.pl ISBN: 978-83-64419-79-9 Nakład / Circulation: 1000 egz. / copies Wrocław 2016

Autorzy publikacji / Authors of the publication: Małgorzata Dajewska, Maciej Kasperski, Bożena Sacharczuk Redaktorzy prowadzący / Managing editors: Małgorzata Dajewska, Bożena Sacharczuk Redakcja językowa i korekta / Language editing and proofreading: Anita Wincencjusz-Patyna Autorzy tekstów / Texts: Małgorzata Dajewska, Bożena Sacharczuk Tłumaczenie / Translation: Anita Wincencjusz-Patyna Projekt okładki / Cover design: Maciej Kasperski Projekt graficzny i skład / Design and layout: Maciej Kasperski Papier / Paper: okładka / cover: SH Recycling Brown, 350 g strony / pages: kreda matowa, 150 g Zdjęcia / Photography: Adam Abel (22, 23), Kalina Bańka (24, 25, 168, 169), Mira Boczniowicz (70), Ally Burch (92, 93), Jerzy Chodurski (32, 33), Czesław Chwiszczuk (46, 47, 100-101), Beata Damian-Speruda (42, 43), Tomas J. Daunora Gobis (44, 45), Justyna Fedec (119), Alek Figura (203), Michael Flynn (52, 53), Sara Garncarczyk (73), Tyler Gater (34, 35), Katarzyna Gemborys (56, 57), Katrzyna Handzlik (60, 61), Anna Huzarska (50, 51), Marek Jakuszewski (68-69), Antonina Joszczuk (72, 73), Cestmir Karpisekâ (58-59), Maciej Kasperski (78, 79, 135, 148, 149, 203), Mirosław Kociński (82, 83), Wojciech Kowalski (38, 39), Haydar Koyupinar (102, 103), Emilia Krankowska (90, 91), Leszek Krutulski (110, 111), Kacper Kuźnicki (98-99), Marek Lalko (86), Weronika Lucińska (108, 109, 178, 179), Kamila Markiewicz-Lubańska (87), Karina Marusińska (118), Tomasz Niedziółka (125, 153), Joanna Opalska-Brzecka (128, 129), Krzysztof Pachurka (40, 41, 62, 63, 104, 105, 112, 113, 130, 131), Monika Patuszyńska (132, 133), Kazimierz Pawlak (126, 134), Hanna Pietrzak (22, 23), Arkadiusz Podstawka (160, 161), Małgorzata Puszczyńska (142, 143), Łukasz Rachwalak (36, 37, 70, 71, 76, 77, 116, 117, 148, 149), Leszek Raziuk (106, 107, 174, 175), Bożena Sacharczuk (124), Kamil Salanyk (26, 27), Stanisław Sielicki (80, 81, 136, 137, 172, 173), Piotr Sokolnicki (94, 95), Grzegorz Stadnik (48, 49, 5455, 84, 85, 88, 89, 96, 97, 122-123, 140, 141, 144-145, 152), Joanna Teper (162, 163), Igor Wójcik (170-171), Jacek Zdybel (74, 75), Justyna Żak (70, 114, 115, 156, 157, 176, 177) oraz prywatne archiwa artystów / and the Artists‘ private archives


Ceramika i szkło. Obszary Sensualne / Ceramics and Glass. Sensual Areas  
Ceramika i szkło. Obszary Sensualne / Ceramics and Glass. Sensual Areas  
Advertisement