Briels Water

Page 1

Een kleine inspiratie voor een bijzonder gebied. IdeeĂŤn en denkrichtingen over hoe het Brielse Meer er in 2018 uit zou kunnen zien.

Briels WaterBriels Water Een kleine inspiratie voor een bijzonder gebied. IdeeĂŤn en denkrichtingen over hoe het Brielse Meer er in 2018 uit zou kunnen zien.

08-03-2013

Š2013 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg


Colofon

Het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Š2013 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Gebruik van teksten is toegestaan onder bronvermelding.

Ontwikkeling, aanleg en beheer van recreatieve voorzieningen en toeristische mogelijkheden vragen bijzondere kennis en aandacht. Zestig jaar geleden werd de Stichting Recreatieplan Brielse Meer opgericht om de zojuist afgedamde Maasmonding in te richten als recreatiegebied voor de regio Rotterdam. Tien jaar later was het plan gerealiseerd en werd het Recreatieschap Brielse Meer opgericht. Sindsdien wordt het gebied beheerd, instandgehouden en ontwikkeld door het schap.

IdeeĂŤn en vormgeving: Macavity Projecten, Drimmelen. robert@macavity.nl Voor fotoverantwoording zie pagina 18. Oplage: 200 stuks.

Veel mensen uit de regio kennen het Brielse Meer uit hun jeugd toen ze met hun ouders in de auto of op de fiets naar het meer trokken om een mooie dag door te brengen op de stranden of op het water. In 1989 ging het schap op in het grotere Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Het schap wordt bestuurd door een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur dat bestaat uit een gedeputeerde als voorzitter en vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentebesturen. De ambtelijke ondersteuning wordt verzorgd door Groenservice Zuid-Holland. Dit is een provinciale dienst die voor 10 recreatieschappen in Zuid-Holland het beheer uitvoert. G.z-h zorgt dat het gebied er mooi bijligt, houdt toezicht in de gebieden, maakt plannen voor verbetering en ontwikkeling van de gebieden en verzorgt het secretariaat voor het bestuur. G.z-h heeft een steunpunt aan de noordoever van het Brielse Meer.

Briels Water | inspiratieboekje

-4-


Briels Water | inspiratieboekje

-5-


Werkwijze Dit boekje is tot stand gekomen in de eerste fase van het project Brielse Meer 2.0. Na een lokatiebezoek en tweetal werksessies (bestuurlijk en ambtelijk) zijn de toekomstideeën door Robert Holmes uitgewerkt. Hierbij is naast desk-research een bezoek gebracht aan BOOT Düsseldorf, een toonaangevende watersportbeurs. Het boekje richt zich op de toekomst. In een traditioneel strategievormingsproces is dat niet de eerste stap. De analyse van de uitgangssituatie wordt nu immers overgeslagen. De reden daarvoor is dat een uitputtende analyse energie en tijd kost, terwijl een inspirerend toekomstbeeld energie en tijd oplevert. Pas bij het formuleren van acties op basis van het toekomstbeeld zullen onderliggende analyses plaatsvinden, al dan niet in opdracht van of in samenspraak met een marktpartij.

omgeving

waardecreatie

STRATEGIE

toekomstvisie

uitvoeringsagenda

Het inspiratieboekje zet wat spanning op de boog door wat afstand te nemen van de bestaande situatie. In een apart adviesdocument zijn de onderbouwingen en overwegingen die ten grondslag liggen aan de ideeën beschreven. Het is nu begin 2013. Dit boekje schetst het Brielse Meer zoals het in 2018 zou kunnen zijn.

Briels Water | inspiratieboekje

beginsituatie

-6-

gekozen startpunt


Inhoudsopgave Nieuwe recreatie aan het Briels Water Nieuwe elementen in het Briels Water Nieuw overnachten aan het Briels Water Nieuw wonen aan het Briels Water Nieuwe productie in het Briels Water Spektakel aan het Briels Water Fotoverantwoording

Briels Water | inspiratieboekje

-7-

9 11 13 13 15 17 18


Briels Water | inspiratieboekje

-8-


Nieuwe recreatie aan het Briels Water Iedereen is welkom aan het Briels Water. Jong en oud. En laten we eerlijk zijn, van die laatste categorie moeten we het de komende tijd hebben. De watersport vergrijst en door de vastgelopen markt voor tweedehands schepen veroudert het botenbestand zo mogelijk nog sneller. Door slimme keuzes is het Briels Water echter een unieke plaats voor de seniore watersporter geworden. De seniorenstrook voor passanten binnen de vesting van Brielle bleek bijvoorbeeld een eenvoudige maar effectieve ingreep. Het nieuwe centrum voor Stand Up Paddling heeft jongeren weer naar het meer getrokken. Het is trendy, sexy en gezond. SUPpen maakt watersporten weer toegangelijk, net zoals het surfen dat in de jaren 80 deed. Het Briels Water is zeer geschikt voor deze sport met de kilometers beschut water.

-legenda-

Op deze manier kan iedereen genieten van het Briels Water. Er zijn zeilscholen en waterskischolen, en boten, kano’s en planken zijn overal te huur. Met het bijzondere time-share concept van een plaatselijke ondernemer benutten tientallen inwoners van de regio enkele moderne sloepen. Het waterskiÍn is leuk om te doen, maar ook leuk om te zien. Sinds de wandel- en fietspaden meer langs de oevers geleid zijn zie je geregeld publiek staan. Het bijzondere Jet-Pack dat dit jaar voor het eerst te zien was maakte de beleving compleet.

2

1

3

4

5

1: Stand-up padling (SUPpen) als meest trendy nieuwe watersport. 2: Het jet-pack als ultieme spektakelsport en het Briels Water als de plek om het te ontdekken. 3: www.teamsloep.nl; een innovatieve oplossing voor timesharing van fluisterboten. 4: De grote groep ouderen krijgt steeds meer tijd en blijven belangrijk voor het Briels Water. 5: SUPpen als massasport tijdens een internationaal event in Beieren met een prijzenpot van $30.000.

Briels Water | inspiratieboekje

-9-


Briels Water | inspiratieboekje

- 10 -


Nieuwe elementen in het Briels Water Het waterpark Briels Water is tot stand gekomen door een drietal projecten. Ten eerste zijn alle bestaande insteekhaventjes en eilandjes voorzien van een thema. Er is een stilteplek, een kinderplek, een klim- en klauterplek en een sportplek. Ook zijn de eilandjes allemaal door andere afstuderende landschapsarchitecten verfijnt. De deal was dat 75% van het loof moest blijven staan. Zowel “keep” als “change” dus, in balans. Ten tweede is er een belangrijke nieuwe verbinding gemaakt tussen het eiland De Middenplaat en de Staaldiepse weg. Vanuit de overtuiging dat er méér niet-watersporters zijn dan watersporters is het nu mogelijk om vanaf de weg het eiland te bereiken en het water te beleven. Dit eiland met haar speelbos, blotenvoetenpad en boshutten is nu een van de trekkers van de regio. De brug is uniek en een verhaal apart. Omdat huren het nieuwe kopen is wordt de brug tijdens het zomer seizoen gehuurd van een ondernemer terwijl in de winter de natuur al haar rust krijgt op het eiland. Mede hierdoor was een uniek ontwerp mogelijk wat internationale bekendheid heeft opgeleverd; de inflatable floating bridge.

-legenda-

Ook het laatste project heeft een bijzondere financieringsconstructie. Via een langjarige overeenkomst zijn er een paar honderd steigerblokken betrokken bij een regionale verhuurder. Met deze elementen worden tijdelijke steigers en zwembaden aangelegd op inspraak van de gebruikers van het Briels Water. Ook wordt het startplatform van de nieuwe jaarlijkse Brielse Triathlon hiermee aangelegd. En het gemeentelijk vuurwerkpodium voor 31 december.

1

2

4

5

3

1: Een drijvend funpark voor jong en oud. 2: Een drijvende tijdelijke brug (prijswinnend ontwerp van Zündul Cristea, www.zundelcristea.com). 3: Een tijdelijk en verplaatsbaar openwaterzwembad, met bodem en dus veilig voor kinderen. 4: De blokken waar het zwembad van gemaakt is doen in een andere configuratie dienst als startplatform (of als evenementenplatform of vuurwerkplatform). 5: Thematisering van openbare voorzieningen leidt tot een vaarmotief.

Briels Water | inspiratieboekje

- 11 -


Briels Water | inspiratieboekje

- 12 -


Nieuw overnachten aan het Briels Water Overnachten in het loof, op hoogte. Schadelijke stoffen worden uit de lucht gefilterd en de combinatie van het uitzicht en de natuurlijke setting brengen rust en balans. De boomhutten zijn een eigentijdse aanvulling op de natuurlijke omgeving en het meeste bouwmateriaal komt uit het gebied zelf. In een nieuwe samenwerking met de lokale recreatieondernemers en de beheerder is de exploitatie dekkend.

Nieuw wonen aan het Briels Water Aan het Briels Water wonen betekent thuiskomen in wellness. Je woning is CO2-neutraal gebouwd en getekend door een prijswinnende architect. Thuis kan je opladen na een drukke dag en kom je even los van de drukte. Dit sluit goed aan op het autarkisch karakter van de woning. De energie vanuit wind, water en zon wordt benut voor alle dagelijkse behoeften. De verbinding tussen jou en je huis is echter hechter dan ooit. Niet alleen vanwege je zakelijke investering in de produktiemaatschappij, maar ook door de online verbinding via je tablet. De verwarming mag een uurtje eerder aan want hij werkt op zonne-energie. Zouden de trendwatchers dit bedoeld hebben met the internet of things?

-legenda-

Door modulaire koppelbare units kunnen woonwensen aangepast worden aan de leeffase. Denk aan een modulair kantoor voor de thuiswerker of modulaire kinderkamers en gastenverblijven.

1

1: “Dichter bij de hemel”, Resort Baumgeflüster, www.baumgefluester.de 2: 115 m2 woonoppervlakte en een skydeck , één van de vele ontwerpen van drijvende woningen. (www.floatinghomes.de).

2

Briels Water | inspiratieboekje

- 13 -


Briels Water | inspiratieboekje

- 14 -


Nieuwe productie in het Briels Water Het Briels Water is niet alleen een ruimte. Het water is ook een product, het halve Westland vertrouwt dagelijks op haar kwaliteit! Het is tegenwoordig een uitzondering om schoon oppervlakte water te hebben, maar hier is het gelukkig te vinden. Ook restaurants schenken hier Briels Water. En in de sauna is het Briels Bad. Op deze manier verfrist het Briels Water meer dan alleen de zwemmers in de zomer. Het Briels Water wordt ook op een andere manier gebruikt als productiewater. Door een nationale samenwerking van ondernemers, overheden en universiteiten wordt hier binnenkort een nieuw aquatisch solarpark geopend. Drijvende zonnecellen blijken een hoger rendement te hebben. Het water biedt natuurlijke koeling wat de energieproductie opkrikt. In ruil daarvoor bieden de zonnepanelen schaduw aan het water dat algengroei vermindert en bijdraagt aan de biodiversiteit.

-legenda-

Deze biodiversiteit maakt het Briels Water gezond. Zo gezond, dat nieuwe kansen ontstaan voor actieve visproductie. Met de groeiende vraag naar duurzaam gevangen vis en de groeiende stad Rotterdam om de hoek zien ondernemers kansen in fishfarming. In de zoneringsplannen van het Briels Water was dat gelukkig voorzien en met minimale procedures kunnen de nieuwe “natte boeren� aan de slag.

1 2 4

3

1: Briels Water als verbindend element tussen het gebied en horeca/ en wellnessondernemers. 2: Vanwege de doorstroming (watertoelevering aan het Westland) is het Briels Water schoon. 3: Een compositie van een Liquid Solar Array, een innovatie drijvende zonenergie collector. (zie www.sunengy.com) 4: Niet alleen fishfarming, maar ook drijvende kassenbouw is mogelijk op het Briels Water. Een ontwerp van Waterarchitect van Bueren.

Briels Water | inspiratieboekje

- 15 -


Briels Water | inspiratieboekje

- 16 -


Spektakel aan het Briels Water Wat in 2013 begon als een eenmalig initiatief is uitgegroeid tot een tweejaarlijks bovenregionaal evenement. Ieder jaar worden bezoekers van het Brielse Meer Spektakel verrast door de bijzondere programmering en de mogelijkheid om het spektakel vanaf het water en vanaf de kant mee te beleven. Het reuzenrad, helicoptervluchten en luchtballon in 2013, de workshops onder leiding van de 16-jarige regerend wereldkampioen Jetski Phil Segers in 2015, de grootste over-water-bungee jump van Europa; het onmogelijke lijkt mogelijk. Het bedrijfsleven weet elkaar steeds beter te vinden in de regio en het feit dat de overheid zich uitnodigend, stimulerend en coĂśrdinerend opstelt draagt bij aan een gezond ondernemersklimaat rondom het Brielse Water. Met vernieuwde energie zoeken de ondernemers en overheden rondom het Briels Water elkaar op. Samen worden watersportbeurzen bezocht en ideeĂŤn over trends en ontwikkelingen worden onderling snel gedeeld. Door hier actief en gezamenlijk op te reageren blijft het Briels Water voor iedereen commercieel interessant.

-legenda-

Bij diverse activiteiten brengen verschillende ondernemers hun specialiteiten in. Samenwerken is de gewoonste zaak van de wereld geworden sinds het Brielse Meer Spektakel. Sommige ondernemers besteden samen hun vuilverwerking aan en er wordt samengewerkt bij de criminaliteitsbestrijding.

1

4

2

3

1: De Belgische wereldkampioen jetski in de Ski Elite klasse (15 jaar) kan jeugd inspireren. 2: Het Briels Water en de regio leent zicht goed voor een nationale triathlon. 3: Logo van het Brielse Meer Spektakel, een ondernemersinitiatief in 2012. 4: Bungee jump. 5: Dragonboat races als trekker voor bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeesten.

5

Briels Water | inspiratieboekje

- 17 -


Fotoverantwoording cover: pagina 7

Bram van Broekhoven, www.bracom.nl 1

2

3 5

pagina 8

7

1: www.mistral-sup.com 2: www.jetlev.com 3: Robert Holmes 4: Amanda Perkins - Fotolia.com 5: www.supracer.com/lost-mills-2013/

2

1

3

pagina 10

4 6

4

5

1

2

4

5

3

pagina 12

1: Bram van Broekhoven - www.bracom.nl 2: www.baumgefluester.de 3: www.jetlev.com 4: www.sunengy.com 5: www.zundalcristea.com 6: www.floatinghomes.de 7: Stefan Schurr - Fotolia.com

1: www.wibitsports.com 2: www.zundalcristea.com 3, 4: www.cubisystem.fr 5: Google Maps, bewerking Macavity Projecten

1: www.baumgefluester.de 2: www.floatinghomes.de

1

2

pagina 14

1

1: Yuri Arcurs - Fotolia.com 2: konik60 - Fotolia.com 3: www.sunengy.com 4: Waterarchitect van Bueren - www.waterarchitect.nl

3

2 4

pagina 16

1

4

2

3

1: www.philsegers.be 2: Stefan Schurr - Fotolia.com 3: www.brielsemeerspektakel.nl 4: www.ukbungee.co.uk 5: JL - Fotolia.com

5

Briels Water | inspiratieboekje

- 18 -.nl Macavity projecten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.