Page 1

MCI

ODLING

MASKINER

NÖTKREATUR

Spannmålsvagn för landsvägstransport

Road Show med MF

Mjölkgård på danskt vis

ÅKER

BIRKA 16 nr 4 • november 2013 • www.k-maatalous.fi

nyheter på KoneAgria

Balarna ut med fart

Läs me

www.m

r!

aatila

+ Försöksgården: Vallblandningsförsöken lovar gott

npirkk

a.fi


FIRST CLAAS Bästa toppkvalitet för foderskörden!

CLAAS ROLLANT 455 RC UNIWRAP

Mera balningseffekt och brukskomfort

• 25 st knivar och hydrauliskt öppningsbar botten i inmatningskanalen • Stora 26,5" hjul minskar ytbelastningen och ger ökad bärförmåga • Supersnabb inplastning - stativ för filmrullar (6 x 2) som standard • MPS Plus hydrauldrivet valssegment garanterar täta balar

CLAAS DISCO 3500 TC AF bogserad slåtterkross

23.500,-

(mvs 0%) + lev.kostn. • 3,4 m arbetsbredd, 380/55-17-däck, Begr. parti! slåtter på bägge sidor • Med progressiv Active Float -avfjädring: Mindre effektbehov, högre körhastighet och bättre slåtter (DLG-test nr. 5950F)

www.k-maatalous.fi

CLAAS QUANTUM PICK-UPVAGNAR

Robust rotorinmatning och jämnt fodersnitt • • • •

Volymer 28-40 m3 – robust konstruktion och ett bra bärande underrede Lätt och snabb fyllning med Communicator Iso Bus -automatik Kan också fås med bakmonterade tömningsvalsar Också robusta Cargos kombivagnar (38-50 m3)

K-LANTBRUK


ÅKER

BIRKA

nr 4 • november 2013

44

På KoneAgria visades nästa säsongs finaste nyheter. 24 Finlands största ekogård gör fodret själv

8

MF ROAD SHOW De nya Massey Ferguson färdades genom Finland.

I Kurikka är Claas Jaguar 870 gårdens viktigaste maskin.

34 Lovande resultat i vallblandnings­ försöken Vallens proteinhalt kan lätt höjas.

56 Vallens proteinhalt kan lätt höjas Regnen år 2012 fick Teuvo Tyykilä att investera i torkningskapacitet.

ÅKER BIRKA 4•2013

3


64

På den danska mjölkgården ser framtiden ljus ut.

20 Undersökt effektiv Växtskyddsförsöken ger odlarna nya

58 Spannmålsvagn för landsvägskörning När avstånden växer är det bra om man kan köra

odlingstekniska lösningar.

22 En extra gödsling sätter sprätt på odlingen Ragna-kornets skörd steg med över tusen kilo

hårt med vagnen.

60 Maskinservice med yrkeskunskap Årsservicens betydelse ökar vid maskinernas

genom att öka kvävegödslingen.

underhåll.

30 En pålitlig balare När det på gården balas över 10 000 balar per år, bör balaren hänga med i arbetet.

36 Bettina-havren utmanar konkurrenterna Sorten står sig mot växtsjukdomar.

42 En säker tvåradig Stråstyva Mitja lämpar sig för foder- och stärkelseanvändning.

54 Harvnyheter 2014 Med Multivas nya harvmodeller sparar man inte på

ÅTERKOMMANDE 7 Ledaren 14 Axplock 16 Medarbetaren 28

Ge respons och vinn en Lumia 920

71

Veterinären svarar

38 Spannmålsmarknaden 62 Händelser 70

Förr i tiden

arbetseffekten.

Åker Birka är K-lantbruks tidning som utkommer fyra gånger om året • Utgivare K-lantbruk • Chefredaktör Maria Munck • Redaktionsråd Mikko Marttila, Jukka Keltto, Jouko Väntänen, Anssi Peltola, Antti Meriläinen, Antti Korpinen, Matti Karlsson, Jyrki Lehto, Tiina Parikka • Produktion och redigering MCI Press Oy, Mikaelgatan 8 A, 00100 Helsingfors, telefon 09 2525 0250, fax 09 2525 0251, info@mcipress.fi, www.mcipress.fi • Pärmbild Vesa Rohila • Tryck Scanweb Oy Kouvola • ISSN 2242-3761 • Copyright: Tidningens innehåll får inte ens delvis kopieras utan redaktionens skriftliga medgivande. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material. Skribenternas åsikter, framställda i artiklarna, är deras egna och representerar nödvändigtvis inte utgivarens åsikt. • Adressförändringar k-maatalous.fi.

4

ÅKER BIRKA 4•2013


Rent foder med Elho! Marknadens mångsidigaste slåtterkrossar

ELHOs patenterade HydroBalance avfjädring – följer jordytan exakt. Jämn slåtter och luftig, snabbt torkande sträng. • ELHO Arrow 2,8 - 3,2 m lyftmonterade modeller • ELHO Arrow 3,2 - 3,7 m bogserade och frontmonterade modeller • ELHO Duett 7300 för bakåtkörning med traktor – 7,3 m arbetsbredd • ELHO Arrow 10500 Delta fjärilmodell – med unik GPS kurvkör-ningskompensation

så r ock r a s s a P rkt fö utmä v hela skörd nsilage. sädse

NYHET! ELHO Maxiliner

I KoneAgria första gången presenterade Elho Maxiliner kombinationsbalaren. • Den förnyade inmatningskanalen har hydrauliskt nedsänkbar botten • Antalet snittande bett kan behändigt väljas från den nya manöverpanelen med grafisk display • Transmission med robusta rullkedjor med kontinuerlig automatsmörjning • Balarnas jämna tätning övervakas av ett säkert fungerande hydrauliskt övervakningssystem

NYHET! ELHO DC2100

ELHO DC2100 dubbelhacken presenterades för första gången i KoneAgria. • Byt nu till exakthack som tar upp bredare strängar!

Elhos hela betjäning i Finland: produktion + försäljning + tekniskt stöd + service

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


AKTUELLA GÅRDSFÖRNÖDENHETER Snöslunga MTD Optima ME 76 NETTOPRIS!

17.700,-

(mvs 0 %) + lev.kostn.

JF GMT 3205 LP -bogserad slåtterkross

• Ny, låg JF-slåtterbalk med plan botten och ovala tallrikar – utmärkt slåtter • Stora, bra bärande däck • Bästa kollisionsskydd mot stenar! • JF QS - Knivarnas snabbfäste och ovala tallrikar

JF FCT 1060 och 1360 exakthackar

• Också FCT 1060 kan fås med extrahögt utblåsn.rör • JF Upper Cut - effektiv snittning och utblåsning, litet slitage av rotorkammare! • Nyhet! FCT 1460 nu med metalldetektor

sig Högklas ösn 2-stegs toppmed slunga aper egensk tora rs ö också f en! d å omr

• Arbetsbredd 76 cm • MTD Snow Thorx 90 -motor för yrkesbruk • Effekt 7,4 kW • Slagvolym 357 cm³ • Växlar 6+2 • Hjulens frikoppling • Elstart och arbetsljus • Fjärrkontroll av kastriktning och höjd

1.495,-

500991855, 4008423857177

Testvinnare! Käytännön Maamies 11/2012

Nettopris vid direkt handel gäller till 31.12.2013 eller så länge reserverat varuparti räcker till.

ETTA PÅ NÖTKREATURENS A’ LA CART-LISTA n ag n e Fyll v ch exakt o bt s n a b k va r e e n t ac s trådlö lay. p is vå g d

Öppningsbar stenficka

Elhydr. manövrering

Inmatningsvals för halmsnitter

JF VM B M blandfodervagnar med halmfläkt

Foderblandning och -utdelning samt halmblåsning med samma maskin • 10 - 45 m3 • Halmfläktens ibruktagning hydrauliskt från traktorhytten • Som standard bl.a. trådlös våg, inmatningsvals för halmsnitter, elhydr. manövrering • Dessutom JF VM:s bekanta egenskaper: Feed Manager våg, moduluppbyggd vagn, användning av specialstål, JF Impuls -blandning www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK

Hetvattentvätt Kärcher HDS 12/18 S

Maximal tvätteffekt i superserien. • 30 - 180 bar, 600 - 1200 l • Ansl.effekt 8,4 kW • SDS-vibrationsdämpning, torrgångsstopp o.s.v.

3.999,-

Kompressor Nuair Massimo 5,5 kW, 400 V

Robust remdriven, oljesmord kompressor. • 3-fasmotorns effekt räcker till för gårdsbruksverkstadens roterande verktyg och för lackering • Max. tryck 11 bar, kap. 650 l/min @ 6 bar • Behållarvolym 200 liter 500682499

1.295,-

Priserna (inkl. mvs 24%) gäller till 30.11.2013. I priserna ingår inte eventuella leveranskostnader. En del av produkterna som leveransförsäljning.

www.k-maatalous.fi

ÅKER BIRKA 4•2013 K-LANTBRUK


LEDAREN

Tips ur Odlingsguiden

M

ed den här tidningen kommer en rejäl dos information och råd. I den årligen utkommande Odlingsguiden presenteras alla Klantbruks sorter som hör till Odlingsprogrammen. Till Odlingsprogrammen utväljs de bästa sorterna, och för att jordbrukaren skall få ut sorternas hela avkastningspotential, skräddarsyr K-lantbruk för varje sort den bästa kombinationen av växtskyddsmedel, gödslingsrekommendationer och odlingstekniska åtgärder. Alla sorter i Odlingsprogrammen har testats vid K-lantbruks egen försöksgård i Hauho, för att säkerställa deras lämplighet för finländska odlingsförhållanden. Odlingsguiden innehåller också mycket annan praktisk information, till exempel en tabell med utsädesmängd, vallväxtinformation, kalkningsinformation och bilder av de vanligaste ogräsen.

Två stadsbor ser betande kor, och den ena säger till den andra: – Inte konstigt att mjölken blir dålig så fort när korna står i solen!

Vid maskinutställningen KoneAgria i Jyväskylä i mitten av oktober var K-lantbruks avdelning välbesökt, och många var intresserade. På KoneAgria lanserades även K-lantbruks nya Kreatursgårdsprogram, som samlar ihop produktutbudet riktat till kreaturgårdar. Du kan bekanta dig mera med Kreatursprogrammet på sidan 50. Speciellt stort intresse väckte Pichons flytgödselvagnar, Elhos nya pressplastare, Tuhtitippvagnarna och de nya Multiva- och Potila-harvarna. Läs mer om nyheterna på sidorna 44–51. Vid K-lantbruks och ÅkerBirkas/Maatilan Pirkkas gemensamma monter var det trevligt att träffa så många besökare. För överraskande många var det en glad överraskning att vår tidning är gratis. Vi fick också många nya läsare vid utställningen. Välkomna! Gott slut på året önskar

Maria Munck maria.munck@mcipress.fi

ÅKER BIRKA 4•2013

7


Massey Ferguson

på vägen TEXT och BILD Seppo Nykänen

HHHHH MF ROAD SHOW 2013 Under knappt en månads tid 21 orter genom Finland, från norr till söder. Maskinkeskos mäktiga Massey Ferguson – turné genom Finland började i början av september i Rovaniemi och slutade i början av oktober i Borgå. Åker Birka besökte i mitten av turnén tillställningen i Nyslott, där förutom ett stort antal kunder även naturligtvis fanns en uppsättning traktornyheter.

8

ÅKER BIRKA 4•2013


ÅKER BIRKA 4•2013

9


Den nya produktchefen Pauli Jaakkola har under turnén träffat många kunder och det har varit lätt att presentera maskiner av toppklass.

Traktorförsäljare Matti Gröhn presenterar 6616-traktorns funktioner för en intresserad kund.

M

assey Ferguson –road show 2013 koncentrerade sig på Massey Ferguson-serierna 7600, 6600 samt 5600. Den främsta stjärnan är naturligtvis 6600-serien, av vilken till turnén hade fått den första 6616 Dyna-VT-modellen som kommit till Finland. Den till Nyslott anlända sydsavolaxiska publiken var synnerligen intresserad av nyheten och orsaken var klar: marknadens effektivaste fyrcylindriga, som har tillräckligt med styrka även för verkligt tunga arbeten. Ur Dyna-6-modellen får man tack

10

vare den extra kraften 185 hästkrafter, Dyna-VT modellen har 160 hästkrafter som maximum. Traktorn har dock ett kortare axelavstånd än de sexcylindriga, och är smidigare än dessa att använda på trånga platser. Hyttens utrustningsnivå är av exclusive-nivå, det vill säga att den i praktiken är i det närmaste fullständig. Efter provkörningarna har kundernas kommentarer varit rätt lika, från hytten har man god sikt och den steglösa transmissionen representerar toppen i sin bransch.

För frontlastaranvändning Den andra modellen som fäste speciell uppmärksamhet var den med frontlastare försedda MF 5610, där man i alla funktioner har tänkt på användningen av frontlastare. Med en spak (joystick) är manövreringen av den här klassens traktor en säll-

synt läckerhet. I ett handtag har man samlat frontlastarens funktioner samt riktningsomkastning, växelknapparna för snabbväxlar och områdesväxlar. Allt detta kombinerat med dragfrikopplingen i bromspedalen gör körandet verkligt lätt. Visningsmodellen var försedd med Vision-takfönster och sluttande motorhuv, vilket gör att föraren obehindrat ser hela lastarens rörelseområde. Frontlastaren rör sig även snabbt, tack vare hydraulikens flöde på maximum hundra liter i minuten. Den större storleksklassens 7624 Dyna-6 och 7616 Dyna-VT väckte även intresse, och det var många som under dagen gjorde en provtur. Lantgårdarnas ökade storlek och utökningen av entreprenadarbeten märks även i det allt större antalet hästkrafter: nu för tiden är 200 hästkrafter och en ännu effektivare traktor inte en sällsynthet i ÅKER BIRKA 4•2013


Alla manöverorgan är på rätt plats. TEKNISKA DATA MF 5600 -SERIEN Motor

Agco Power 3,3 l

Maximieffekt och vridmoment I modellerna 5608–5610

85–105 hv 363–413 Nm

Motortyp Elektronisk CommonRail insprutning Transmission Typ Dyna-4–16/16, delpowershift riktningsomkastning Antal områdesväxlar (st)

4

Antal hydr.snabbväxlar (st)

4

Transmissionens Eco-funktion Topphastigheten uppnås med reducerat motorvarv

lantbrukets användning. Bland entreprenörerna är de stora maskinerna verkligt vanliga.

Manöverorganen på plats

Från Massey Ferguson 5609:s Dyna-4-hytt ser man frontlastarens hela rörelsebana. En nedsänkt motorhuv och Vision takfönstret, som fås som extra utrustning, gör detta möjligt.

ÅKER BIRKA 4•2013

Mjölkproducenten AKI MAKKONEN hade kommit för att bekanta sig med nyheterna. Han var övertygad av 6616-modellens egenskaper. – Åtminstone är de beträffande sitt utseende bland de ståtligaste av de nya traktorerna, konstaterade Makkonen. Han har själv två andra traktormärken i sin aktiva användning. – Ett byte är inte aktuell för tillfället, men när det blir aktuellt med förnyandet av nästa traktor, så nog är Massika med i konkurrensen. Jag är inte så tillvida märkestrogen, att jag helt envist skulle fortsätta med nuvarande traktor, det lönar sig även undersöka andra alternativ, funderar Makkonen. – Det är bra med sådana här förevisningar, på dem kan man se och även prova andra märken. Här i Massikans hytt trivs man nog, alla manöverorgan är på rätt plats. Speciellt fäste sig Makkonen vid multifunktionshandtaget, med vilket man manövrerar de flesta funktioner från hydraulik till transmission. – Vi hade i tiden Massikor, och nog finns gårdens 35 ännu hos oss och kommer säkert även att stanna. På något sätt dras man till

det röda ännu efter många år, säger han skrattande. – Man får se sedan när det blir aktuellt med byte och hur det slutar. Om detta bör man sedan förhandla med Maskinkeskos MATTI GRÖHN. Matti Gröhn säljer Massey Ferguson i södra Savolax vid K-lantbruk i Nyslott. Beträffande marknadsföringen konstaterar han, att tiden naturligtvis är svår men nog har han trots detta gjort affärer. – Efter det att de nya modellerna kom ut på marknaden har försäljningen piggnat till märkbart. Ännu har jag inte kunnat sälja en enda av 6600-seriens traktorer, men jag tror att det redan under hösten kommer att hända något, säger Gröhn.

185

Dyna-6-modellen har en maximieffekt på 185 hästkrafter. 11


Turnéns populäraste bredvid varandra, kunderna har flyttat sig bredvid modellen 5610 för att bekanta sig med tekniken.

Hydrauliken av toppklass Produktchef PAULI JAAKKOLA är första gången med på en så här lång turné. – Nog är det fint att vara på väg och få direkt kontakt med kunderna, säger Jaakkola. Det har varit rikligt med besökare redan med början i Rovaniemi, varvid man kunnat bekanta sig ordentligt med fältet. – Jag var tidigare på Maskinkesko vid lastbilarnas eftermarknadsföring och flyttade i april hit som produktchef för Massey Ferguson och frontlastarna. Jag är hemma från ett lantbruk och lantbruksmaskinerna är bekanta från den tiden. – Nog har jag ännu att lära, men rätt snabbt har jag kommit in i traktorsidans teknik. Jag har här den goda turen, att den tidigare MF-produktchefen sitter mitt emot och man kan alltid fråga, om det är något man inte vet, konstaterar Jaakkola. Vilka är sedan Massey Fergusons trumf med tanke på kundernas behov? – Absolut de finländska motorerna. Av hela modellserien finns nu ett inhemskt motoralternativ, och detta ser även ut att vara en viktig faktor för kunderna. 12

En annan faktor är transmissionen – vi har marknadens hållbaraste och pålitligaste transmissioner, Dyna-6 samt Dyna-4 och den steglösa Dyna-VT. Som helhet bildar dessa en pålitlig kombination, ur vilken det finns ett lämpligt alternativ för alla användargrupper. – Hydrauliken har alltid varit av toppenklass på Massey Ferguson och så är den även i den nya modellserien. Hytten är i praktiken densamma genom hela modellserien, i utrustningen hittar man sedan lösningar enligt kundernas behov, säger Jaakkola. – Nog kan jag här som produktchef alldeles tryggt göra mitt arbete. Jag har jämfört konkurrenternas produkter och analyserat deras egenskaper, och alla har sina sidor. Hos våra traktorer är toppen naturligtvis pålitlighet och hållbarhet, samt användningsegenskaperna med tanke på den finländska användarkåren. De här är våra trumfkort när vi funderar på marknadsföringen. På turnén har man gjort affärer, och man har sålt några modellnyheter. I själva verket hade man redan före turnén sålt några. Fabriksleveranserna av de nya traktorerna ser för tillfället ut att börja under oktober.

De finländska motorerna är Massey Fergusons ovillkorliga styrka med tanke på kundernas behov. Små förändringar Försäljningschef ARTO HUKKAS tankar kring traktormarknaden inger förtroende. I Finland kommer man i år till en totalmarknad kring cirka 2500 sålda traktorer eller kanske något under. – Statistiken är något missvisande på grund av att de fyrhjulsstyrda hjullastarna registreras som traktorer. Det är fråga om ett parti på cirka hundra stycken, men inte inverkar detta så mycket på helheten. Traktorhandeln är rätt jämn, under dåliga tider minskar försäljningen något och under goda tider växer denna, men förändringarna är rätt små, berättar Hukka. – Traktorerna köps för ett visst behov, arbetena bör göras det må vara fråga om vilken tid som helst, snöarbetet skall skötas och åkrarna bearbetas. En del av maskinparÅKER BIRKA 4•2013


Timo Suhonen från Rantasalmi undersöker ramen – vilka är skillnaderna till den hemmavarande föregående generationens Massey Ferguson?

5 FAKTA • Finländska Agco Power –motorer i hela modellserien • Transmissionerna i toppklass • Till alla modeller fås manövrering med joystick • Hyttens ergonomi av synnerligen hög klass genom hela modellserien • Belönad formgivning Aki Makkonen anser att Masskans hytt är ergonomiskt ypperlig.

ken kommer utan vidare till slutet av sin användningstid, och dessa måste förnyas. Speciellt entreprenadverksamheten kommer att växa, för tillfället har man uppskattat att hos oss går cirka en tredjedel av maskinerna till ren entreprenadanvändning och jag tror att denna del ännu kommer att växa. – Därtill kommer deltidsentreprenörerna, som gör arbetet utöver de egna odlingsarbetena. Entreprenörernas andel kommer ännu att växa i framtiden. Vid försäljningen av de nya modellerna tror Hukka att då det gäller 6600-serien kommer Dyna-6-transmissionen att vara det mest eftertraktade alternativet och i serien MF7600 åter Dyna-VT. – Man får inte heller glömma 5600-serien. Den är lämplig som en universaltraktor på lantbruken och den lämpar sig även i fastighetsskötseln. När vi vid årsskiftet får den fyrcylindriga motorn till de större 5600-serierna, så börjar Fergusons traktorpalett vara komplett – kunderna har valmöjligheter inför olika behov. r ÅKER BIRKA 4•2013

TEKNISKA DATA MF 6600 -SERIEN Motor

Agco Power 4,9

l effekt för modellerna 6612-6616: 135-185 hk 575-790 Nm I samband med Dyna-6 transmissionen extra effekt 185 hk Transmissioner:

Typ Dyna -4 40 km/h delpowershift, Dyna- 6 40 km/h Eco eller 50 km/h

Antal växlar fram/bak

16/16 24/24

Dyna-VT helt steglös körkraftöverföring med dynamiskt DTM-styrningssystem av motor och kraftöve- föring Hydraulik Dyna 4 Hydraulik Dyna-6 och Dyna-VT

Kombinerat flöde: 58 l/min till lyftanordning + 42 l/min till yttre hydraulik (Essential). Två pumpars flöde kan förenas, varvid man får 100 l/min till yttre hydraulik Slutet, lastkännande flöde till den yttre hydrauliken och lyftanordningen 110 l /min

13


axplock Visste du att... Claas utvidgar förarens hjälpsystem. På kommande är tre nya system: automatisk inställning av kastningsriktningen för spridning av halm, ett inställningssystem av bakdäckens däcktryck samt kamera för sådeskornkvalitet.

8 %

Redan åtta procent av Finlands lantgårdar har ekoproduktion. Under de senaste åren har framför allt nya biffdjurs- och fårgårdar övergått till ekoproduktion. Enligt Evira odlas även åkrar enligt naturenliga metoder allt mera omfattande. Allt som allt finns redan över cirka 4300 ekogårdar, när det i Finland finns sammanlagt cirka 60 000 lantgårdar.

Mjölk- och köttpriserna på stigande Enligt PTT:s oktoberprognos orsakar spannmålens rekordskörd att spannmålspriserna fortsätter att sjunka såväl i Finland som i värl­ den samtidigt som efterfrågan på lantbruksprodukter ökar lång­ samt. Trots detta fortsätter prisstigningen av såväl mjölk- som köttprodukter. Som bakgrund till detta är en minskning av utbu­ det. I Finland är husdjursprodukternas prisnivå i förhållande till in­ ternationella marknader så hög, att hos oss stiger priserna lång­ sammare. I Finland har producentprisernas stigning redan vänts mot en ökning av svinköttsproduktionen. På annat håll i Europa märks detta först i nästa år. Svinköttsproduktionen är enligt prog­ nosen i år större än konsumtionen. Det ser även ut som om fjolår­ ets underproduktionssituation endast skulle vara tillfällig. Nötköttsproduktionens minskning fortsätter som lindrig trots stigningen av producentpriserna. I nästa år blir även stigningen av matens konsumentpriser tydligt långsammare.

VFinländaren åt i fjol i medeltal 8,1 liter grädde, drygt ett kilo mer än för fem år sedan. Helsingin Sanomat 5.10.2013

14

ÅKER BIRKA 4•2013


Sågar och utrustning för yrkeshuggare

Dolmar PS-5105 C - Effektiv såg för krävande yrkesbruk! • 13”, 50 cm³, 2,8 kW, vikt 5,4 kg. Easy Start. • Kan också fås med värmehandtag (PS-5105H) K-avtalsmontörerna på skolning vid fabriken förra våren. Som huvudutbildare verkade KARL-ERIK HÄGGBLOM, som ansvarar för produktplaneringen.

Reservdelar till arbetsmaskinerna enkelt Oy Elho Ab är en av de ledande inhemska arbetsmaskintillverkare som levererar foderskörde- och miljöskötselmaskiner till K-lant­ bruk. Elho är även ett företag som satsar kraftigt på export och exportens andel av produktionen är också över sextio procent. En av framgångshistorierna är Elhos välfungerande eftermark­ nadsservice, som omfattar tillgången på reservdelar, dokument och arrangerandet av användningsrådgivning samt service- och reparationstjänster. Elho levererar årligen över 65 000 reservdelar till sina kunder. I produktionen har delar till gamla maskiner sin egen serie och de nya maskinernas reservdelar görs i samband med maskinserierna. För reservdelarna finns en helt från produktionsdelarna skilt la­ ger och den ledande principen är, att det i lager alltid finns två års behov. För gamla maskinmodeller försöker Elho erbjuda totallösningar i stället för enskilda delar. Genom att exempelvis skaffa hela slåt­ terkrossens knivbalk på en gång får man hela maskinen uppdate­ rad till ett förnuftigt pris, och även maskinens andrahandsvärde stiger. Elhos alla maskiners bruksanvisnings- och reservdelsböcker kan laddas ned från Elhos hemsidor utan registrering. Efter det att sidokartorna öppnats kan man välja endera PDF-form eller sedan bläddra i arkivet från Elhos server i e-bookform. I hemlandet kan reservdelarna fås via K-reservdelsaffärerna. Mera vanliga slitdelar till alla masskiner finns även i alla K-lant­ bruksaffärer som säljer maskiner. Elho strävar alltid till att sända alla beställda reservdelar under samma dag. Detta förutsätter beställning för postleverans före klockan 14, till Matkahuolto före klockan 12 och till Kaukokiito före klockan 10. I fabriken fungerar även avhämtningstjänst för reservdelar, vilket under hektiska tider är en ypperlig sak speciellt för entreprenörer. Under skördesäsongerna säkrar K-reservdelsaffärernas reserv­ delsjour tillgången på reservdelar. Jouren fungerar även under veckoslut och beträffande respektive jourtider informeras på så­ väl Elhos som på K-lantbruks och Konekeskos hemsidor. Elho erbjuder användarna under skördeperioden tekniskt stöd som telefonrådgivning. Även då det gäller denna service informe­ ras om jourtider och telefonnummer före skördetiden. Den egentliga service- och reparationsverksamheten av ma­ skinerna görs av K-avtalsmontörerna. För denna del är det syn­ nerligen viktigt, att servicekarlarna har erforderlig kunskap om maskinerna och tillgång till tidsenliga uppgifter. Elho arrangerar regelbundet för K-avtalsmontörerna en basskolning gällande nya maskiner och en kompletteringsskolning gällande gamla maski­ ner vid fabriken i Bennäs. ÅKER BIRKA 4•2013

Dolmar PS-420SC - Kompakt och lättanvänd

595,395,-

• Bl.a. Easy Start -lättstartmekanism som standard • Touch & Stop -kombiavbrytare och justerbar ekopump för kedoljan • Lätt kedje- och svärdmontering. • Hållbar stomme av magnesiumgjutgods, 13”, 42 cm3, 2,2 kW, 4,9 kg

Effektiva sågar för hårt arbete • Försedd med verktygsfri kedjestramning och lättstartanordning. • Tack vare Oxypower teknik -20 % bränsleförbrukning, -70 % utsläpp, +20 % vridmoment. Made in Sweden!

McCulloch CS 450 Elite

Effektiv såg för hårt arbete • 45,7 cm3 • 2.0 kW

399,-

McCulloch CS 410 Elite Effektiv allroundsåg • 40,9 cm3 • 1.6 kW

299,-

Priserna (inkl. mvs 24%) gäller till 31.12.2013 eller så länge reserverade varupartier räcker till. En del av produkterna som leveransförsäljning.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


I TJÄNST

För bondens ärenden TEXT och BILD Marjatta Pietilä

R

autakesko Oy.s arbetsmaskinhandels försäljningsdirektör EERO PAJULAHTI blev pensionerad i slutet av september efter att ha arbetat inom lantbrukshandelns olika uppgifter i över 35 år. En lång arbetskarriär gav en omfattande inblick i lantbrukshandelns olika områden. − Under min arbetskarriär var förändringen inom lantbrukshandeln enorm. Speciellt låg­ konjunkturen under 90-talet påverkade kraftigt lantbrukets maskinhandel och förorsakade en enorm minskning av försäljningen. − Då var man tvungen att på alla sätt fundera över, hur man kunde få fart på maskinhandeln på nytt. Vi tog tillsammans med våra varuleverantö­ rer i bruk ett alldeles nytt handelssätt i handeln med arbetsmaskiner. Vi började med en kraftig förhandsförsäljning kombinerat med förhands­ försäljningsutställningar på hösten det vill säga vi lanserade på maskinutställningarna för kun­ derna nya maskiner och de bästa försäljningsvill­ koren redan på hösten. Vår marknadsandel växte märkbart och K-lantbruk blev arbetsmaskinhan­ delns marknadsledare. En annan stor utmaning var Finlands anslut­ ning till EU, vilken minskade de aktiva gårdarnas antal från 120 000 till 60 000. Samtidigt växte dock gårdarnas storlek.

16

− På grund av detta säljs nu antalsmässigt färre maskiner, men enheterna är större och dy­ rare, varvid maskinhandelns värde har hållits som tidigare. − 2000-talets maskinhandel har känneteck­ nats av stora variationer, vilka förorsakar utma­ ningar vid förberedningen av efterfrågan. På investeringsbesluten inverkar även EU:s stöd­ politik, speciellt aktuell nu är fortsättningen av 141-stödet eller dess eventuella kompensa­ tionssätt. På längre sikt tror jag dock på lant­ brukets och sålunda även på lantbruksmaskin­ handelns tillväxt, ty antalet munnar som skall mättas ökar, säger Pajulahti. Fastän globaliseringen har medfört ett flertal nya konkurrenter, tror Pajulahti på K-lantbruks framgång även i fortsättningen. − Jag skulle säga att K-lantbruk är ute i bon­ dens ärenden vid sökandet av hållbara lösningar för sina kunder. Pajulahti ämnar även som pensionär aktivt följa med K-lantbruks framgång och maskinhan­ del, ty nog har ju det för en ”keskoit” känneteck­ nade tankesättet, K-lantbrukskedjan och verk­ samheten med köpmännen i årtionden varit en central del i hans liv. r

EERO PAJULAHTI VEM: Hos Kesko i olika uppgifter inom maskinhandeln som skötare av maskinprovningsverksamheten, som produktchef, avdelningschef och nu senast som försäljningsdirektör för maskinhandeln ARBETSKARRIÄR: Kemira Oy, distriktskonsulent, Oy W. Rosenlew Ab, försäljningschef , Suomen Sokeri Oy, Tume-tehdas, försäljningschef UTBILDNING: Agrolog FAMILJ: Hustru och två vuxna barn HOBBYN: Fotografering och jakt

ÅKER BIRKA 4•2013


På basen av inkomna prov till K-lantbruks spannmål­ slaboratorium är det stora variationer i spannmålens gro­ barheter. I de testade partierna har det varit överraskande mycket undermåliga grobarheter, fast växtperioden denna sommar var märkbart bättre än den förra. Dåliga grobarheter har förekommit från olika områden och i alla spannmålsslag. För odlaren kan det komma som en överraskning, att spannmål från goda förhållanden från stående spannmål inte gror till­ räckligt bra. För att säkra det egna utsä­ dets grobarhet pålitligt tag kon­ takt med närmaste K-lantbruk, som levererar provet till K-lant­ bruks spannmålslaboratorium i Hauho.

2,9

mrd kilo

axplock

Gror utsädet?

Enligt Tikes förhandsuppgifter var totalkonsumtionen av spannmål i Finland skördeåret 2012-2013 cirka 2,9 miljarder kilo, när den ett år tidigare var närmare 3,2 miljarder kilo. Spannmålens livsmedelsanvändning växte litet, men den industriella användningens och foderanvändningens minskning vände totalanvändningen av spannmål mot en minskning.

100 %

organiskt selen Genom att gödsla växterna med Yaras selenhaltiga gödselmedel kommer ditt egenproducerade foder att innehålla selen som är till 100 % organiskt. Växterna tar upp gödselselenet från marken och omvandlar det i organisk form. Från fodret upptas organiskt selen effektivt i djurens ämnesomsättning och kan bäst utnyttjas av djuren. Selen är ett viktigt spårämne för att bevara djurhälsan.

Mer info på seleeni.fi och yara.fi

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


axplock Visste du, att... Rautakesko Oy och Ets Michel Pichon har kommit överens om marknadsföring och försäljning av franska Pichons svämgödselvagnar, propellerspridare och fastgödselsspridare via K-lantbrukskedjan. Pichons svämgödselvagnar har redan tillverkats i 40 år och märket är representerat i över fyrtio länder.

I hemlandet har Pichon över 55 procents marknadsandel då det gäller svämgödselvagnar. Vid Guipavas fabriken i Brest i Frankrike tillverkas cirka 900 svämgödselvagnar per år. Pichons svämgödselvagnsmodeller täcker 1-, 2- och 3-axlade vagnar från storleksklassen på 2,6 kubik ända upp till 30 kubik. I huvudsak baserar sig svämgödselvagnarna på sugtryckslösningen, där undertryckspumpen används för såväl påfyllning och tömning av vagnen.

Livsmedelsindustrin av toppklass i Finland Finlands djursjukdomstillstånd är fortfarande inter­ nationellt sett på en ypperlig nivå enligt Eviras 2012 publicerade sammandragsrapport. Av farliga djursjuk­ domar konstaterades atypisk scrapie på får. Alvar­ liga försummelser i övervakningen av djurens hälsa och välbefinnande var sällsynta. Man kan även upp­ skatta att övervakningens effektivitet och kvalitet förbättrats under de senaste åren, emedan övervak­ ningsuppgifterna har koncentrerats till de speciali­ serade myndigheterna i områdesadministrationerna och kommunerna. De för växtproduktionens övervakning ställda må­ len kan uppskattas som bra uppnådda. De i Finland sålda jord-,trädgårds- och skogsbrukets produktions­ medel motsvarade över 90 procent stadgarnas pro­ duktions- och hygienkrav. I Finland hade en ny, farlig växtförstörare, rödröta på jordgubbar bestående ta­ git plats.

På Agritechnica betjäning på finska Maskinkeskos män är på världen 10.-14 november på Agritechnica-utställningen i Hannover. På Agritechnicamässan är det möjligt att få presentation på finska på Massey Fergusons och Claas:s avdelningar. På mäs�­ san finns på plats Massey Fergusons produktchef PAULI JAAKKOLA och Claas-produktchef MATTI ANTTILA samt Maskinkeskos försäljningschef ARTO HUKKA och JYRKI ERKINTALO. På visningen i Tyskland är den kommande säsongens Massey Ferguson och Claas-nyheter. Närmare uppgifter vid närmare tidpunkt på adressen www.konekesko.fi

18

ÅKER BIRKA 4•2013


FÖREGÅNGARENS FÖRSPRÅNG ÖKAR! TUME NOVA COMBI • Justeringen av arbetsdjup är rätt konstruerad. Såenhetens fronthjul följer åkerytans ojämnheter varmed fåran som billen gör hålls konstant och körhastigheten inverkar inte på sådjupet • Utsäde och gödsel placeras skilt från varandra - minskar risken för brännskador. Varje utsädeskorn har en egen gödseldos - tidigare och jämnare groning • Direktsåmaskinernas flerdubbla testvinnare i Finland och Sverige • Agrocont kördator som standard

TUME TITAN

För minimibearbetade jordar, traditionell sådd samt för direktsådd utrustad med CultiPack frontredskap

Mäktig behållarstorlek med flyttbar mellanvägg – i 4 m:s maskin över 5,5 m3

• Gödsel och utsäde genom samma dubbelskivbill • Billvikt upp till 60 kg • Verkligt öppen konstruktion och litet dragkraftsbehov • Arbets- och transportbredder 3 och 4 m

POTILA MAXER Pro Effektiv fjäderpinnharv för stubb och bearbetad mark

• Potila 12x70 mm pinne, av specialstål, 8 axlar, 10 cm pinnindelning • Pinnaxlarna är av 60x60x5 mm:s rörbalk. • 8 hjul, däckdimension 340/55-16 • Hydrauliskt justerbar lamellsladd med 10x80 mm lameller • Indikator för arbetsdjup, ljusserie och ribbvält • Dragbommen upplyftbar under lagring • Extra utrustning: 2-radig efterharv och hydrauliskt hörnhjul

NYHET! Potila Premium 600 Effektharv för all såbearbetning

SNABBT BESLUT GER FÖRMÅN!

e ns F ö r mån vä r d e

Genom att besluta om (minst 15.000,- mvs 0%) värd arbetsmaskinhandel senast 22.11.2013 – får du på köpet ett Kaso PK 44E brandskyddsskåp!

www.k-maatalous.fi

539-, (inkl. m

vs.)

• • • • •

Bogserad, sex axlar, öppen konstruktion, ram 2,95 m. Lätt användning av sidosektioner, automatlåsning hydr. lamellsladd som standard; varje sektion har egen cylinder Efterharv med 12 mm:s pinnar eller 27 cm:s ribbvält Draganordning med flänsförsedd dragögla, kan lyftas upp vid lagring, körljusen standard • Komponenter av Master-klass

K-LANTBRUK


ODLINGSPROGRAM

Växtskyddets utmaningar på försöksgården Laboratoriemästare Noora Berg räknar höstspannmålsförsökens broddar tillsammans med TET-praktikanterna.

K-På K-lantbruks försöksgård görs årligen flera tiotals växtskyddsförsök, i vilka undersöks nya lösningar för växtskyddets utmaningar i de finländska förhållandena. Ytterligare testas varje år Odlingsprogramrecept för spannmål, oljeväxter och vall. TEXT Och BILD Minni Tapola

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN UNDER ti-

otals år har minst visat, att åren inte är bröder, och att det i växtskyddet räcker med utmaningar och undersökningsbehov även för kommande år. Nu är spannmålen är tröskad, skörderesultaten och kvalitetsanalyserna nästan är det tid att återkalla i minnet den gångna växtperiodens lyckanden och problem. Såhär är nästa års sådder och växtskydd lättare att planera och kanske även lära sig något av det föregående året.

På försöksgården har man undersökt bekämpningsmedel mot flyghavre redan i flera år. 20

I Hauho, där K-lantbruks försöksgård ligger, var växtperioden varmare och torrare än medeltalet. Sådderna kunde inledas tidigare än föregående år och allt var sått 15.5. Efter sådderna började en lång, torr period, som räckte ända till mitten av juni. Under denna torra månad regnade endast 19 millimeter, av vilka endast ett regn var över fem millimeter. Många ogräs grodde först efter denna period. Torka förekom vidare även efter denna period, och på grund av förhållandena lämnades liggsädsbekämpningen delvis ogjord. Bladgödslen hade under denna växtperiod en stor roll, deras inverkan på grödorna var iögonfallande i medlet av sommaren, när tillgången på näringsämnen från jordmånen var försvagad på grund av torkan.

Svartfläckig raps

Ogräsens bekämpningsförsök Torkan försvagade i någon mån ogräsbekämpningsmedlens effekt, och speciellt plister var ställvis besvärlig att bekämpa. Man märkte ÅKER BIRKA 4•2013


även fästmedlets stora betydelse. På försöksgården har man undersökt bekämpningsmedel mot flyghavre redan i flera år i samarbete med Bayer. För att effekten på flyghavre skulle vara den bästa möjliga oberoende av växtförhållandena, rekommenderar vi på basen av erfarenheterna användningen av fästmedel. Vid flyghavrens bekämpningsförsök testades även i år Puma Extra och Toolerblandning, vilken visat sig vara en fungerande lösning. Effekten på flyghavren är i samma klass som flyghavrebesprutning utförd utan tankblandning. På K-lantbruks försöksgård har man även testat lösningar, när åkertistelns och fettistelns bekämpning bäst skulle sättas in sinsemellan. Ett välfungerande sätt är att man först sprutar Puma Extra och efter detta inom en kort tid (3-5 dagar) ett preparat som verkar på djuprotade ogräs. En tidigare utförd bekämpning av flyghavren är även ett säkrare alternativ för spannmålen. – Vid ogräsens bekämpningsförsök förekom variationer beroende på jordart, ty på mullrika jordar, där fukten räckte till, lyckades ogräsförsöken enligt förväntningarna och skördeförväntningarna var normala. På torrare jordar förekom litet ogräs och spannmålens tillväxt begränsades närmas av torkan, berättar K-lantbruks forskare MILLA VÄLISALO.

Enkelt recept Vid sjukdomsbekämpningsförsök har under många år testats det nu redan som odlingsprogramrekommendationer bildade recept för Comet Pro-tankblandningar. Sjukdomstrycket i Hauho före midsommar var litet, varför taktiken med en besprutning i flaggbladsstadiet eller vid axbildningen var fungerande. Odlingsprogrammets rekommendationer för nuvarande tillfället för bekämpningen av sjukdomar är landets effektivaste och lättast att använda, exempelvis Comet Pro och Prosaro-blandningen kan användas för alla spannmålsslag, på varandra följande år och på grundvattenområden. Blandningens effekt har visat sig vara synnerligen bra för alla vanligaste växtsjukdomar på spannmål. – På oljeväxterna förekom rikligt med fläcksjukdomar, som förÅKER BIRKA 4•2013

Snömögelsbekämpning Sportak 1 l/ha

Ingen snömögelsbekämpning

Försöksgårdens Odlingsprogramförsök med råg på våren 2013. Grödor som inte fått snömögelsbekämpning med Sportak, var på våren nästan helt förstörda..

orsakade svarta fläckar på stjälk och skida. Svartfläcksjukdom förekommer just under sådana somrar som är torra och heta. Sjukdomen blir bekämpad i samband med bomullsmögelbesprutningen. BASF:s nya preparat Ephilor verkade ypperligt på svartfläcksjuka, för de övriga preparaten var effekten god eller nöjaktig, säger Välisalo. Även nu på hösten fanns det tillräckligt med utmaningar i växtskyddet. I höstsäden förekom mycket fritfluga såväl i Hauho som runt om i landet. Den långa varma hösten fick flugorna att föröka sig aktivt i broddarna och ställvis hade de ätit huvudskotten helt och hållet. I Hauho hade rågen även rost. Bekämpningen av snömögel gjor-

des med Sportak efter mitten av oktober. Den förra vintern lärde att bekämpningen av snömögel var nödvändig på höstsäden. Grödor som inte hade fått bekämpning av snömögel hade helt förstörts. r

I Ceylon-höstvetet växte vid bekämpningsögonblicket 20-centimeters baldersbrå, vilket Tooler Heavy bra tog kål på..

Den tunga seriens nyhet Det år 2010 presenterade Tooler har snabbt vuxit till ett av Fin­ lands populäraste växtskyddsmedel för bekämpning av ogräs. Dess popularitet baserar sig på en bred effekt, pålitlighet och varsamhet, utan att dock glömma lättheten att använda, goda tankblandningsmöjlig­ heter eller en förmånlig hektarkostnad. Nu håller denna framgångshistoria på att få en fortsättning, när K-lantbruk och Basf publicerar i samarbete den tyngsta ny­ heten för säsongen 2014: Tooler Heavy. Det är fråga om en produkt som utvecklats för de finländska förhållandena och finländska lantbrukarna, som erbjuder en riktad lösning speciellt för bekämpning av ogräs i höstsäd. Tooler Heavy ger ökad pålitlig effekt på stora baldersbrån och måror. På K-lantbruks försöksgård provades under den gångna sommaren Tooler Heavys effekt på ett höstsädesskifte, där det växte rikligt med både höst- och vårgrodda baldersbrån. Det nya preparatet verkade verkligt bra på stora, redan i knoppstadiet varande 20 centimeter höga bal­ dersbrån. Dessutom bör nämnas, att även den normala Tooler verkade med höstsädens dos synnerligen bra på höstgrodda baldersbrån.

21


ODLINGSPROGRAM

Den flerradiga sortnyheten Ragna är synnerligen rikt givande och stråstyv. Även tusenkornsvikten är hög, upp till 45,5 gram.

En extra gödsling sätter sprätt på odlingen TEXT och BILD Juho Urkko

Räcker den givna gödslingen, eller skulle det vara möjligt att med en extra gödsling ännu få ett betydande skördetillskott? På denna fråga söktes svar på K-lantbruks försöksgård under denna sommar.

D

e nya sorterna har höjt skördenivåerna under de senaste åren högre än tidigare och även i den praktiska odlingen är ”sextonnarna” för många odlare helt möjliga att uppnå när förhållandena är goda. Från dessa utgångspunkter väcktes även frågan, är den använda gödselmängden alltid tillräcklig, eller skulle man med en extra gödsling ännu kunnat få ett betydande skördetillskott? Om växtsjukdomarna och ogräsen tidigare var tillväxtbegränsande

faktorer, skulle det kunna vara så, att om man fått bort dessa begränsningar, så finner man även den begränsande faktorn på annat håll, såsom ur sortvalet, fuktförhållandena eller de näringsämnen som växten har tillgång på? På regn och värme kan vi inte påverka, men på sortvalet och framför allt på näringsämnena kan vi. För att få svar på dessa frågor anlade vi odlingsprogramförsök för respektive växtslag (vete, korn, havre) även en försöksmedlem, på vilken vi använde en 20 kilo större kvävegödslingsnivå.

Växtskyddets uppdelning i ogräsbekämpning och sjukdomsbekämpning har fungerat som effektivast. 22

Grunden först sedan väggar och tak Grunderna för ökningen av gödselnivåerna bör kunna påvisas ur gårdens odlingshistoria. Vid behov bör odlaren kunna visa att det på ifrågavarande skifte under de senaste fem åren förmått uppnå för det ifrågavarande växtslaget en högre nivå än grundnivån (4000 kilo/ha). Denna grund bygges genom att välja nuvarande sort – som till exempel för korn det flerradiga Brage eller tvåradiga SW Mitja, för vetet Demonstrant eller för havre fast Ringsaker eller Bettina. Utöver sortvalet är det skäl att övriga åtgärder, såsom ogräsbekämpning och växtsjukdomsbekämpning med prima preparat. Växtskyddets uppdelning i ogräsbekämpning samt sjukdomsbekämpning har fungerat effektivare och ÅKER BIRKA 4•2013


gett för alla sorter alltid det bästa skördetalet för de använda satsningarna.

Många olika sätt för en extra kvävegödsling Genom att beakta förhållanden, resurser och växtslag väljer man alltid gårdsvis den bäst lämpade gödslingsstrategin. I allmänhet är det naturligast och effektivast att gödsla i samband med kombisådden. Detta kräver inte heller speciella investeringar, utan lyckas helt med redan befintlig maskinpark. Mängden kväve kan ökas genom att välja enligt markkarteringen det granulerade gödsel som bäst motsvarar NPKS-behoven. Med havreodlingen bör man däremot vara försiktig med höjningen av gödslingsnivån - vana odlare är medvetna om ökningen av liggsädsrisken. Man bör dock inte heller vara alltför försiktig, så att kvävemängen inte skall bli en begränsande faktor. Liggsädsrisken kan märkbart minskas genom att välja en sort med styvt strå samt genom att använda stråstärkare,

såsom CCC eller Soni som tankblandningar tillsammans med andra växtskyddsåtgärder. Höst- och vårvete har de längsta traditionerna gällande en extra gödsling och hos dessa har skördekorrelatet via många undersökningar tydligast kunnat påvisas. Den extra gödslingen kan ges som bredspridning i stråets tillväxtstadium för att öka skörden, och efter axgången ännu för att höja proteinhalten. För höjandet av proteinet lämpar sig även en kvävelösning, vilket är möjligt att sätta till i samband med övriga växtskyddsåtgärder.

kostnad exempelvis som salpeter endast ett par tior - när tilläggsskörden dock har ett värde på cirka 150 euro med nuvarande kornpriser. Lönande, eller hur? r

Ragna-kornets skörd närmare 6000 kg/ha steg över tusen kilo, när kvävegödslingen ökades med bara 20 kg N/ha. 8 000 7 000 6 000 5 000

Ragna-korn i främsta hand De nya sorternas skördepotential beskrivs närmast av försöket med den flerradiga och stråstyva Ragna-kornsorten, vars försök gjordes på försöksgården sommaren 2013. Odlingsprogramförsöksmedlemmens präktiga skörd, närmare 6000 kilo per hektar steg med över tusen kilo när kvävegödslingen ökades med endast 20 kilo kväve per hektar. Detta motsvarar som gödslings-

För husvakten och bästa kompisen. Fett

25 %,

7042 kg

4 000 3 000

5975 kg

2 000 1 000 kg Odlingsprogram

Odlingsprogram + 20 kgN

Med i hästens vardag NYHET! vre utan ha

Mysli ar och för häst . ponnyn

protein

27 %

Ur Jeppe-hundfoderserien hittar du bästa fullfoder både för valpar och aktiva jakthundar. Jeppe-fodren är tillverkade av högklassiga råvaror och färskt kött utgör grunden för fodren.

www.k-maatalous.fi

Inhemska, för finska hästar avsedda Black Horse -foder kompletterar det finska utfodringssättet för hästar samt de finska grov- och kraftfodrens näringssammansättningar redan med 30 års erfarenhet.

K-LANTBRUK


Finlands största ekogård gör själv sitt foder På Tikan maatila Oy har man själv gjort fodret från tusen hektar med en självgående hack. När fodret görs under goda förhållanden i rätt tid, är maskininvesteringen synnerligen lönsam. En Claas Jaguar 870 hjälper till med gårdens arbeten. TEXT och BILD Hannu Koivisto

– Inte tar det väl längre tid än en halv timme? Frågar den bråda farmaren om intervjupausen. VESA TIKKA är en lugn karl, vars varelse utstrålar övervägande och lugn. Beslut måste fattas hela tiden och ibland även mycket snabbt, men utan att fjäska. Han har sin roll som företagets dragare. I en arbetsgemenskap bestående av tolv arbetare, av vilka hälften är i ladugården och hälften i maskinarbeten, löper arbetet inte utan klara kordinater. På gården har man under åren använt mycket frakttjänster, speciellt vid beredningen av foder. Så småningom mognade tanken om att skaffa en egen maskinkedja, och ett nytt beslut fattades för tre år sedan. Först skaffades en begagnad hack, med vilken man turvis beredde foder och turvis remonterade. Den egna självgående hackkedjan har nu gjort foder i två somrar. Tikka säger att den självgå24

ende Claas-hacken har fungerat bra. – Jag kommer inte på ett enda fel, med undantag av ett litet elfel, säger ekofarmaren.

Ekoverksamheten synas Reglerna är stränga i den naturliga lantbruksproduktionen. – Och blir hela tiden strängare, konstaterar Vesa Tikka utan vidare färgning. Han har gett ut pappersarbetet på entreprenad, ty byrokratilasset är stort att sköta och det kräver kontinuerlig noggrannhet. Utöver de årliga ekogranskningarna sysselsätter överraskningskontrollerna. En gång har han fått sanktioner när det inte fanns öronmärke i avelstjurens öra. Det fanns inte någon som skulle ha vågat sätta dit märket. Det skulle ha varit billigare att slakta djuret än att ta sanktionerna på flera tusen euro. Såsom många andra farmare, har även Tikka sakta anpassat sig till myndigheternas kontroller. ÅKER BIRKA 4•2013


MJÖLKGÅRD

Claas Jaguar 870 är gårdens viktigaste maskin. Med denna skördas årligen cirka tusen hektar foder och 100-200 hektar halm.

ÅKER BIRKA 4•2013

25


Vesa Tikka är en modern ekoodlare, som i ekoodlingen funnit en hållbar och lönande affärsidé. Även eko kan vara effektivt.

Ett lyckat vallfoder är viktigt vid ekoodlingen Vid ekoverksamheten kan yttre kraftfoder användas högst 40 procent. – Hos oss har länge det köpta kraftfodrets andel länge varit kring 30 procent för de mjölkande, för ungdjuren naturligtvis mycket lägre, säger Tikka. Det köpta kraftfodret kostar vid ekoproduktion mera än det vanliga, 700 euro per ton. En lägre användning av kraftfoder vid ekoproduktionen är även orsak till att produktionen blir litet mindre. Tikkas medelproduktion för 350 mjölkande är aktningsvärda 8 500 liter.

Ju bättre vallfoder man får, desto mera producerar det. För de mjölkande går det åt 18 ton och för ungdjuren fem ton vallfoder per dag. Att samla ihop den årliga fodermängden på nio miljoner kilogram från åkrarna är inte längre bara en hobby. 26

Vallfodret är det förmånligaste fodret. Ju bättre man lyckas bereda detta, desto bättre producerar det. Om D-värdena har hunnit smita förbi, är det även som köpfoderutgifter en faktor som tydligt inverkar på det ekonomiska resultatet. Om man inte får fodret gjort vid rätt tidpunkt och effektivt, kan priset för en självgående hack förloras i form av minskade mjölklikvider och växande foderräkningar. Ekoproduktionen är för Vesa och PÄIVI TIKKAS gård ett medvetet, ekonomiskt val: det går mycket mindre pengar till produktionsmedel än vid den konventionella produktionen. Vid vallhushållningen, speciellt vid mjölkproduktionen lyckas ekoodlingen lättare än till exempel vid den ensidiga spannmålsodlingen. En odlare som odlar ekologiskt kan inte alltid dra nytta av den i växtföljden obligatoriska vallen på annat sätt än med improduktiv träda. Vid mjölkproduktionen är det ett naturligt alternativ. Klövern är en viktig kvävekälla. På Tikkas gård odlas mycket klöverdominerad vall. Fastän man använder mycket gödsel behövs jämsides kvävebindande växter.

Den självgående hacken behöver en ordentlig arbetskedja En slåtterentreprenör har slagit vallen på morgonen. En yttre traktorvagnskombination väntar på sidan om vägen. En 15 meters strängläggare samlar den slagna vallen med fart i raka strängar. Två varv strängläggs runt åkern. Efter detta görs raka linjer fram och tillbaka. Den självgående hackcirkusen kan fungera effektivt, när strängläggaren kan sin sak. Claas 870:s 350 kilowatts och 16 liters Mersus ljud hörs bakom ladan. Karavanen, bestående av fyra egna släpvagnskombinationer och en fraktkusk parkerar vid åkerkanten för att vänta på sin tur. Claasens hackmaskineri börjar sitt arbete. En släpvagn körs bredvid. Arbetsparet lägger igång och fodret flyger i släpvagnen. Faret är högre än en medellänkare på länk. I kurvorna löper traktorns och hackens pardans utan snedsteg. Ibland går det litet foder över lämmen. Vagnen är fylld till bredderna. Claas stannar. Den andra traktorföraren är inte vaken. Ur LA-radiotelefonen hörs text som inte kan publiceras, och föraren vaknar. Turen börjar med en liten fördröjning. Man slöÅKER BIRKA 4•2013


Claas Jaguar 870

Claas Jaguar 870 har en 16 liters Mercedes Benz V8-motor.

De mjölkandes medel­­ produktion är 8 500 liter ÅKER BIRKA 4•2013

sar inte bort tid, om fodervarvet görs på några dagar. Arbetsspråket är mera finska än engelska, arbetsgänget är från olika länder. Normalt byter släpvagnarna plats under hackens utblåsningsrör utan att stanna, på samma sätt som i formuladepån. Om vädret är bra och förhållandena idealiska, har man samlat ihop foder från cirka hundra hektar per dag. Åkern är tom, när man håller på med att fylla den tredje släpvagnen. På åkern bredvid fortsätter arbetet. Den traktor som gett sig av till först återvänder från silon som finns på ett avstånd på några kilometer, när den tredje vagnen är full. På kortare sträckor räcker den egna maskinparken, men på längre avstånd behövs en utomstående fraktkarl, så att arbetet inte avbryts. Arbetet är inte klart, när fodret snabbt fås till silon. Vid silorna bör han hinna sprida och trampa en enorm fodermängd, som bäst kring en miljon kilo per dag. En grävmaskin sprider fodret och packar till det med sina larvband. En stor 24 tons hjullastare packar samtidigt den snabbt växande foderhögen. Teleskoplastaren, som för några år sedan användes vid packningen har

satts i annat arbete på grund av att den var föt lätt. Med denna putsas närmast silobottnen och görs annat arbete. De två teleskoplastarna används cirka 1500 timmar per år. Tikan Maatila Oy:s maskinpark räcker till. Alla är i användning, det finns inga onödiga maskiner. Största delen av maskinerna köps som begagnade, men den självgående Claas hacken köptes som ny. Den är gårdens viktigaste maskin, säger Vesa Tikka. Den självgående hacken frigör även en stor traktor för gårdens andra arbeten. r

• Som kraftkälla har den en åttacylindrig Mercedes Benz, med volymen 16 liter. Bränsletanken rymmer en dags behov, 850 liter. Tikan Maatila Oy:s hack är försedd med en tre meters pickup. Hacken kan även förses med en tröskas skärbord eller DirectDiscdirektslåtteraggregat för slåtter av helspannmålsensilage. • Hacken är försedd med en luftkompressor, som ger tryckluft ca 600 liter i minuten, för rengöring av maskinen. Dessutom finns en metalldetektor och en Stoprock stenhindringsanordning. Vässningen sker automatiskt manuellt från hytten. Fastän det finns enormt med hästkrafter, märker man dock bettens slitage, när effekterna minskar och kvaliteten på det hackade materialet blir sämre. Claas:s däckutrustning är enorm: Fram 900/55 R 32, bak 700/50 R 24. • Den tysta hytten är den från Claas-tröskan kända Altavista, inklusive manöverspak.

Päivi Tikka är en jämnställd arbetskumpan med sin man Vesa. Familjens unga, Suvi 17, Sara 16, Sonja 13 och Valtteri 12, deltar även ibland i gårdens många arbeten.

27


Kastrering av smågrisar Grisar kastreras för att deras kött inte skall lukta galt. Man söker efter alternativ till denna smärtsamma åtgärd både i Finland och ute i världen.

Mari Heinonen Professor i svinens sjukdomar och hälsovård Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten

Varför kastrerar man grisar? När galtar blir könsmogna får de galtlukt. Lukten påminner närmast om lukt av urin och avföring, och den framträder först när köttet upphettas. Galtlukten kommer i huvudsak av två ämnen, androstenon och skatol. En del människor är känsligare för galtlukten. Känsligheten beror på till exempel genetiska faktorer och vana. I Skandinavien och Asien är konsumenterna mycket känsliga för galtlukten, i Mellaneuropa märker de den inte så lätt. Man förhindrar uppkomsten av galtlukt genom att kastrera galtarna innan de blir könsmogna. Kastreringen underlättar också skötseln av galtarna, för okastrerade galtar slåss mera och det är mer krävande att sköta dem. Detta är ändå inte den ursprungliga orsaken till kastreringen.

Hur kastreras grisarna? Enligt Finlands djurskyddslag får en grisuppfödare som kan sin sak kastrera grisar under en veckas ålder. Vid kastreringen skärs en eller två snitt i huden vid testiklarna, och därefter skärs eller dras testikelsträngen av. Åtgärden är obehaglig både för grisen och för den som kastrerar. På smågrisar orsakar kastreringen ingen nämnvärd blödning, men utförd på stora galtar kan den orsaka massiv blödning. Därför kastreras stora galtar av veterinär under narkos eller under lugnande behandling och lokalbedövning.

Hur inverkar kastreringen på hälsan? När kastreringen görs utan narkos och lokalbedövning, skriker och rör sig grisen så det framgår att den upplever smärta. Den akuta smärtan i såret varar en stund, men grisen har smärtor flera dagar efter åtgärden. Den drar sig undan, är apatisk och tyst, och äter inte ordentligt. Uppfödaren kan lindra grisens smärta genom att ge smärtlindrande medicin och genom att utföra kastreringen med så rena redskap som möjligt, professio-

28

nellt och utan att stressa grisen. Efter åtgärden bör man ordna goda, lugna förhållanden för grisen.

Vilka alternativ till kastreringen finns i framtiden? I detta nu har uppfödaren inget annat alternativ än att utföra kastreringen själv. Om veterinärerna utförde kastreringen, skulle kastreringen av en och en halv miljon grisar per år i Finland bli alltför dyr, och köttpriset skulle stiga till en ohållbar nivå. De senaste fem åren har man emellertid sökt nya alternativ till kastreringen. Ett alternativ är att lämna galtarna okastrerade. Då slaktas de litet tidigare innan de blir könsmogna, när sannolikheten för lukt är betydligt mindre. Grisarna växer emellertid mycket snabbt i den åldern, så man skulle då förlora den lönsamma köttgrisfasen före slakten. Detta skulle bli mycket dyrt för uppfödaren, och detta alternativ skulle väsentligt höja köttpriset. Det finns också ett vaccin på marknaden, med vilket man vaccinerar galtarna mot deras egna hormoner när de börjar komma till könsmognad. Vaccinet binder galtarnas egna hormoner, varför deras testiklar inte utvecklas normalt. Vaccinet är ett lovande alternativ, som dock skulle orsaka mera arbete i slaktsvinsfasen. Vaccinet används ute i världen, och det är också godkänt i Finland. Men ett beslut att använda vaccinet borde komma från hela köttkedjan, inklusive slakterierna. Om uppfödaren kastrerar grisarna, utvecklar de testiklar som blir mindre än normalt. Slakterierna betalar emellertid i nuläget dåligt för alla galtar som har testiklar. Alla galtar luktar dock inte, även om de är könsmogna. Vid slakterierna kunde man vidareutveckla identifieringssystem med vilka man kunde skilja ut de grisar som luktar. Galtlukten är obehaglig bara i helköttsprodukter som steks i panna eller på grill. Lukten märks inte i till exempel korv eller färdigmat. På så sätt kunde luktande grisar användas till annat än helköttsprodukter.

ÅKER BIRKA 4•2013


Producerande vallfröblandningar

TRYGGVE Timotej

• Högklassigt och smältande foder för två skördar • Bra D-värde tack vare måttligt tillväxtrytm • På hela spannmålsområdet ända upp till Lappland

Sydlig vallfröblandning för balning

Betesvallblandning

• Grindstad-timotej 75% - Kasper ängssvingel 25% • Mycket bra och högklassig skörd • Passar utmärkt för foderproduktion samt för ensilage-/torrhöproduktion

• Inneh. ängsgröe 10% som tål trampning – dessutom timotej 55%, ängssvingel 25% • Nu också med tillsatt vitklöver 10%

Timotej JONATAN

Vallfröblandning för balning

• Bra avkastande och vinterhärdig för nordliga förhållanden

• Timotej av nordlig typ 75% - Kasper ängssvingel 25% - Passar för vallfoderproduktion med två skördar på hela vallodlingsområdet

Klöverrik vallblandning

• För våra odlingsförhållanden passande avkastande sorter • Mindre behov av kvävegödsling tack vare klövern • Diploid SW Yngve som klöver

Ensilagevallblandning

• • • •

Ger en hög totalskörd Avkastande 3. slåtterns timotej Grindstad Vinterhärdig timotej Jonatan 70% Bra smältande och avkastande ängssvingel Minto 15% • Högklassig rörsvingel Swaj 15%

MILJÖVÅRDSÅKER, FODER- OCH VILTÅKERUTSÄDEN Viltvårdsutsädesblandningar

SWAJ-GRINDSTAD -blandning

• Högklassig blandning för viltåkrar

• För intensiv ensilageproduktion • Rörsvingeln Swaj ger blandningen härdighet mot torka och fukt • Grindstad-timotejen ger smaklighet, har ett snabbt växttempo och snabb återväxtförmåga

Foderväxter Foderkål, -raps och -ärt ”Gratis kväve - Ympa utsädet för att säkerställa bästa tillväxt, fråga din K-lantbruksförsäljare!”

Producerande stråsädsutsäden BRAGE NYHET!

• Mycket bra avkastande tidigt korn • Mycket hög hektolitervikt • Styvt strå, bra sjukdoms-tålighet

www.k-maatalous.fi

BETTINA

NYHET!

Foder- och livsmedelshavre • Toppavkastande, utmärkt stråstyrka • Vitskalig • Stora kärnor och hög hektolitervikt

DEMONSTRANT

Mycket bra avkastande kvarnvete • Zebrans tidighet och liggsädstålighet • Hög hl-vikt, bra sjukdomsresistens

K-LANTBRUK


1.

Claas Rollant – Pålitlig balare

Tenhos ekogård är självförsörjande då det gäller foder, och på gården behöver man årligen cirka 10 000 balar. Gården har litat på Claas-balarna redan länge. TEXT och BILDER Vesa Rohila

T

enhos gård som producerar biffdjurskött och lammkött är belägen i Järventausta i Kulla. KOSTI och RIITTA TENHO berättar att man hos dem fött upp biffdjur allt från 70-talet. Från år 1996 har gården varit en ekogård. För ett år sedan övergick går-

30

den till en lantbrukssammanslutning. Dess delägare är Kosti Tenho och hans son JUHA TENHO. Djuren går vintertid fritt i en lösdriftsladugård och på sommaren på bete. Vid utfodringen användes helt och hållet på gården producerat foder. Det finns totalt cirka fyrahundra nöt av Limousine-ras. Dessutom bräker det får av Texel-ras på gården.

Sammanlagt är det 250 tackor. Allt producerat nöt- och lammkött slaktas i gårdens eget slakteri, och köttet säljs direkt till konsumenterna. Största delen av kunderna hämtar köttprodukterna från gårdsbutiken, men vid behov kan varan levereras ända till hemdörren. Tenho gårds totala åkerareal inklusive arrendemarker är 580 hektar. Av detta ÅKER BIRKA 4•2013


KÖTTPRODUK TION

3.

4. 1. Tenhos gård är självförsörjande beträffande fodret. 2. Balarens funktioner styrs från traktorhytten. med Communicator-styrning 3. Gårdens yngre husbonde Juha Tenho. 4. Balaren har gjort en färdig bal.

2.

är hälften i vall, resten i spannmål, rybs och ärter. – Beträffande fodret är vi självförsörjande. Vi köper enbart ekomineraler, berättar Kosti och Juha Tenho. Vid uppfödningen av nöt och får går det åt mycket ströhalm, vilket balas på slutet av sommaren. Man får inte tillräckligt med halm från gårdens egna odlingar, men till all tur kan man enligt överenskommelse­bala halm från övriga spannmålsodlares åkrar.

På köttproduktions­gården behövs cirka 10 000 balar per år.

Splitterny Claas Rollant Kosti och Juha Tenho berättar att foderskördekedjan består av entreprenörens slåtterkross, vars arbetsbredd är 2 x 3,7 meter, samt av gårdens egen balare och inplastare. Tenhos skaffade på våren en Claas Rollant 375 RC Comfort Pro –balare. Under åren har de använt flera Claas-balare. Enligt erfarenheter från en lång praktisk balningstid har märket visat sig vara pålitligt. På gården finns utöver den nya rundbalaren även två Claas 255 Roto Cut-balare. På köttproduktionsgården behövs cirka 10 000 balar per år. Ungefär hälften av det balade materialet är vallfoder, men även ströhalm balas. Under gynnsam väderlek fås balningsarbetet undanstökat på ett par veckor. På en regnig sommar går det åt märkbart mera tid. ÅKER BIRKA 4•2013

Tenho gårds totala åkerareal är 580 hektar.

31


5.

– Senaste år var förhållandena dåliga på grund av den regniga sommaren. Då hamnade maskinerna att stå emellanåt, och till balningstiden gick det åt sammanlagt över en månad, kommer Juha Tenho ihåg. Detta års balningsarbeten från de första skördarna förlöpte enligt Tenho verkligen fint, emedan vädret var ypperligt. – Vi kunde bala höet snabbt. Vi fick största delen bärgat som torrt hö och även klövern som torr eller halvtorr. Med den nya 375 gjorde vi drygt 2500 balar och med den äldre 255 cirka 600 balar. Maskinerna höll för hela arbetet utan ett enda fel eller problem. Vi fick den nya Rollant inkörd under optimala förhållanden, och inte hamnade den egentligen alls ut för en ordentlig test. Förr gällde en tumregel, enligt vilken en bal gjord med en fast balningskammare gör en bal som är lös i mitten och tät på ytan. Tenhos skrotar dessa uppgifter. – Claas 375 RC Rollant gör täta balar med början från kärnan och allt igenom. En ojämn täthet är inte längre som förr ett problem med denna maskin. 32

6. 5. Till Tenhos gård skaffades en splitterny Claas Rollant 375 RC –balare på våren detta år. 7.

6. Henri Aalto arbetar heltid på Tenhos gård. Balningen i det idealiska vädret förlöpte bra. 7. En blick in i balningskammaren visar att där finns 16 bett.

TEKNISK DATA Claas Rollant 375 RC Pro Pickupens bredd

2,1 m

Styrare

Claas CMT terminal

Antal bett

16 ST

Hydrauliskt sänkbart botten i inmatningskanalen Balningskammarens diameter

1,25 m

Tre valsars MPS -valssegment Balningskammarens bredd

1,20 m

Däckstorlek

500/45–22,5 ”

Kraftuttag

540 kierr.min.

Effektbehov min. ca

95 hv/70 kW

ÅKER BIRKA 4•2013


HARDI NAVIGATOR

T! NYHoEntroller

Förnuftigt val för större gårdar. • Hållbar 3000 eller 4000 liters polyetenbehållare • Hardi membranpump, kap. 276 l/min • Rampmodeller 16 - 28 m • EasyClean sugfilter • Hardi Controller 6500 • IntelliTrack styrning • Effektivt, självrengörande cyklonfilter Den nya Rollants kraftöverföring är förstärkt och balaren är försedd med automatisk smörjning och automatisk kedjesmörjning.

En närmare granskning visar att balningskammarens övre del har tre rörliga rullar, vilka pressar på inne i kammaren och börjar tätningen av balen redan i dess begynnelseskede. Man kunde konstatera att lösningen fungerade i praktiken genom att granska den färdiga balen, Balaren gör verkligen balar som är lämpligt täta allt igenom. Kosti Tenho säger, att taktiken är att köra färskt material långsamt in i balaren. Så bildas lämpligt täta balar. – Någon har berättat att de gör upp till 60 balar i timmen. Vårt mål är att bala under 20 balar i timmen.

Extra utrustning bl.a.: • Nyhet! Hardi Controller HC 8500/9500 Manöverenhet med beröringsdisplay för bespr.funktioner, ISOBUS-kompatibel, sektionsautomatik, beredskap att koppla rampen till höjdautomatik • SmootRide fjädring • BoomPrime vätskesystem med lågt tryck

iC Har d ja 9 50 0 0 5 8 0 e r e nhe t v m an ö

Nyhet! Hardi Controller HC 8500 manöverenhet med beröringsdisplay för bespr.funktioner (extra utr.)

Arbetarens erfarenheter har arbetat på Tenhos gård på heltid under flera år. Han har rikligt med erfarenheter även av balningsarbetet. Med den nya Rollant har Aalto hunnit bala en hel del. Han visar hur balaren manövreras från hytten med en Claas CMT terminal -benämd styrare. – Man lär sig snabbt använda Claas:s styrare. Jag tycker att den är enkel och bra. Även handboken är i en behändig och hållbar plastportfölj, säger Henri och visar portföljen som finns bakom förarens sits. I den nya Rollant 375 RC Comfort Pro finns ett öppningsbart botten för inmatningskanalen, vilket hindrar att inmatningen stockas. Henri Aalto berättar att enligt erfarenheterna från en balningssäsong har lösningen visat sig vara fungerande. Maskinens service förlöper snabbare än på en konventionell balare. Rollant är försedd med automatisk smörjning och automatisk kedjesmörjning. För säkerhets skull finns en ny kedjeserie i Tenhos maskinhall. Denna kan lätt bytas vid behov. r HENRI AALTO

ÅKER BIRKA 4•2013

HARDI Master PLUS Nyhet! Beprövad teknik nu med brett utrustningsurval. • 1200-1800 L • Ramper 12 - 28 m, lätt montering till traktorn! Nya extrautrustningsalternativ bl.a.: • Hardi Controller HC 8500/9500 • Rampens lutningsautomatik • BoomPrime lågtrycksvätskesystem

SNABBT BESLUT GER FÖRMÅN!

e ns F ö r mån vä r d e

Genom att besluta om (minst 15.000,- mvs 0%) värd arbetsmaskinhandel senast 22.11.2013 skåp! – får du på köpet ett Kaso PK 44E brandskyddsskåp!

539-, (inkl. m

vs.)

Priserna (mvs 0% gäller till 31.12.2013.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


FÖRSÖKSGÅRD

Lovande resultat

i vallfröblandningsförsöken Helheten är mer än sina delars summa. Detta gäller vid blandningen av vallfröslag och -sorter. På K-lantbruks försöksgård har man undersökt vallfröblandningar redan från år 2006. TEXT Milla Välisalo

M

ed en foderblandning söker man bättre egenskaper jämfört med odlingen av en vallsort. Blandningen säkrar skörden under varierande växtperioder, och då man väljer den lönar det sig att noga ta i beaktande åkern och användingsbehoven. Vid vallodlingen verkar valet av blandning länge i foderproduktionen, varvid det lönar sig att valet omsorgsfullt övervägs. De vallslag och -sorter som väljs till blandningen inverkar bland annat på antalet optimala skördegånger och om skördens tyngdpunkt mera ligger på första skörden eller på återväxten. Timotej och ängssvingel är de vanligaste vallväxtslag i blandningarna, de är säkra skördeproducenter och övervintrar ypperligt även i norr. Den sydliga växttypen timotejens speciella särdrag är en snabb tillväxtrytm och en bra återväxtförmåga. Rörsvingel ökar blandningens tålighet mot torka och väta samt skördemängden. Som blandningskumpan för den kraftigt växande rörsvingeln lämpar sig exempelvis den sydliga växttypens timotej, varvid växtslagens förhållanden hålls i balans i blandningen även under senare skördeår. Skördens proteinhalt kan vid behov ökas genom en blandning som innehåller klöver eller blåluzern,

34

då minskar även behovet av kvävegödsling. Beslutet gällande valet av vallblandning försöker man underlätta genom de förnyade blandnings- och sortuppgifterna i Klantbruks odlingsguide 2014, med finns bland annat rekommendationer gällande slåttergångernas antal och tips över skördepotentialen.

D-värdets målsättningar uppfylldes På K-lantbruks försöksgård i Hauho har man undersökt blandningar allt från år 2006 och resultaten har även utnyttjats i planeringen av nuvarande blandningarna. I det i år avslutade blandningsförsöket (skördeåren 2011–2013) har man undersökt bland annat nya sorter i blandningarna för timotejens och ängssvingelns del. Försöket har genomförts med tre slåtters teknik och i skördekvaliteten har D-värdets mål varit 680-700, vilket uppnåddes även i år gällande alla blandningar. I försöket har även varit med rörsvingeln Swaj som blandning samt med såväl den sydliga som den nordliga timotejen och blandningar som innehållit ängsgröe. Efter tre skördeår minskade timotejens förhållande i alla blandningar jämfört med ängssvingel och rörsvingel. Exempelvis i Grindstad + SW Minto (75 % + 25 % - blandningen var ängssvingel i den första

Här till vänster timotejsorten Tryggve, vid den växtslagsbaserade avskiljningen ser man tydligt, att svingeln är den dominerande i blandningen under det tredje skördeåret. Fotot taget efter den första slåttern.

slåttern 55 % och timotej 45 %. Den sydliga växttypens timotej, såsom Grindsstads och Switchns egenskaper som goda konkurrenter framkom vid jämförelse med den nordliga typens timotej Tryggve i en blandning med ängssvingeln Kasper (timotej 75 % + ängssvingel 25 % vid sådden). Det tredje skördeåret var den sydliga timotejens andel 54 procent och den nordliga timotejens andel 38 procent av blandningens totalmängd. Den nordliga växttypens timotej lämpar sig också bättre för rytmen med två slåttergånger.

Nya blandningsförsök I år har man på försöksgården anlagt nya blandningsförsök, där man undersöker nya blandningar och deras beteenden över åren. ÅKER BIRKA 4•2013


Vama -områdesplogar

• Plogvinkeln justeras med övertrycksventilförsedd dubbelverkande cylinder • Vingens utformning ger litet körmotstånd, vingen kastar effektivt och överböjningen förhindrar snön att flyga över plogen • Fjädret i plogens övre kant dämpar effektivt stötar • Tandat och rakt stål med bultfästen som standardutrustning • Gängjust. stödtallrikar • Tilläggsutr.: snövinge, hål- och isplansstål samt kantstöd • Kan monteras till alla vanligaste frontlastare

VAMA ENA 3200K ledplog

Vama EA 3200K områdesplog • För snabb plogning av vägar och trottoarer

6.400,-

4.800,-

mvs 0% + lev.kostn.

mvs 0% + lev.kostn.

LEPPÄ 255 LS snöslunga • Vinginmatning, utblåsning på höger sida • Arbetsbredd 255 cm • Effektbehov 35-60 kW • Hydraulisk utblåsningsstyrning som standard

Leppä 255 LS

2.595,-

mvs 0% + lev.kostn.

Försöken har delats upp i försök med två och tre skördar, beroende på sorterna och för dessa bäst lämpliga slåtterrytm. För klöverblandningarnas del undersöks blandningar för betesbruk och ensilageanvändning, av vilka man önskar sig en bra skörd och bevarandet av blandningsförhållandet under olika skördeår. I klöverblandningarna undersöks även lämpligheten med flera klöversorter och deras inverkan på skörden och dess kvalitet. I blandningsförsöket finns även en blandning som innehåller blåluzern. Det intressanta med detta är speciellt skördepotentialen och blåluzernens lämplighet i en blandning. Blandningar som innehåller två timotejsorter undersöks även, där det intressanta kommer att vara inverkan på skördens kvalitet med två skördars eller tre skördars skördemetod. Man försöker även allt mera omfattande undersöka det engelska rajgräsets egenskaper både i blandningar som är ämnade för betesbruk och i vallar som är tänkta för ensilageberedning. I vallförsöken visas i nästa år bland annat vallens gödslingsförsök samt nyheten majs.r ÅKER BIRKA 4•2013

u li s k H yd r a i d a n s s h ö gr a t y r ning s . l u t b andar d st som

Esko 2252H

3.590,-

Esko 2252 H snöslunga

mvs 0% + lev.kostn.

• Med två utbl.rör - hydr. riktningsbyte och högra sidans utbl.styrning som standard • Booster vinginmatning - fungerar bra i töväder • Regelrätt utformning av samlarvinge, inmatningsmekanism och stålmontering • Arb.bredd 250 cm, effektbehov 55 hk

Esko 1232 snöslunga • Effektiv basslunga med stöttålig vinginmatning

Esko 312 snöslunga • Robust byggd snöslunga för entreprenadbruk till husbondelinjens pris • Två utbl.rör - hydr. riktningsväxling • Reduktionsväxel och spiralinmatning www.k-maatalous.fi

Priserna gäller till 31.12.2013.

K-LANTBRUK


UNDERSÖK T

Bettina-havren

utmanar konkurrenterna Skördeegenskaperna och odlingssäkerheten har övertygat månskensjordbrukaren Kalle Kankaanpää om Bettina-havrens bättre egenskaper. Havren står sig bra mot växtsjukdomar. TEXT och BILD Erkki Holma

K

är den andra generationens utsädesodlare i Humppila. Åkerarealen är 37 hektar och allt är i utsädesodling: flerradigt korn, Bettina-havre och timotej. Timotej odlas på en tredjedel av arealen. Kalle odlade Bettina första gången år 2012. Då var medelskörden från en areal på 15 hektar rekordhöga 6 600 kilo. År ALLE KANKAANPÄÄ

2013 minskade torkan skörden. På lerjordarna fanns stora mobiltelefonslukande sprickor, men ännu i slutet av juli vågade Kankaanpää ännu vänta sig en skörd på knappt 5000 kilo. Bettina-havren är en utmanare till den redan längre odlade Belinda-havren: Bettina är ungefär en dag tidigare, stråstyrkan är bra och hektolitervikten är jämfört med Belinda något bättre.

Bettina lämpar sig för sina egenskapers skull såväl som grynhavre som foderhavre. Men Bettina är framför allt en rikt givande sort. Detta har Kankaanpää hunnit erfara.

Månskensodlare Kalle Kankaanpää är månskensjordbrukare: arbetena utförs på kvällar och semestertider. Han är

MTT:s officiella försök 2005–2012

36

Sort

Skörd kg/ha

Relationstal

Växttid d

Värmesumma

Liggsäds%

Längd cm

MARIKA

5788

90

95,7

923

32

89

RINGSAKER

6214

97

97,6

943

36

91

ROOPE

6081

95

98,1

948

44

102

STEINAR

6430

100

99,8

970

17

93

JULIUS

5917

92

100

972

22

83

VIVIANA

6437

100

100,7

980

30

88

SW INGEBORG

6205

97

102,1

992

43

86

BETTINA

6469

101

102,1

997

27

90

IIRIS

6269

98

102,3

996

19

85

ROCKY

6456

101

102,6

1011

35

86

IVORY

5697

89

102,7

990

40

90

BELINDA=C

6408

100

103

1001

28

89

Ur tabellen framgår tydligt Bettinas skörd. Den ger till och med bättre skörd än den mycket odlade Belinda och är likväl något tidigare än denna.

ÅKER BIRKA 4•2013


Finsk yrkeskunskap!

Bettina är framför allt en rikt givande sort. till yrket bilmontör och detta är även till nytta vid skötseln av gården: reparationerna av maskinerna gör han själv. – Gårdens åkerareal är så pass liten, att man hinner göra arbetena efter dagsarbetena. Men arbetet begränsar de växter som kan odlas: höstsäden kan inte tas på programmet, emedan semestern är i augusti, och inte vågar man försöka med rybs på grund av att den bästa tidpunkten för växtskyddet kan inträffa den tid på dagen, då man måsta vara annanstans på jobb. Kankaanpääs utsädesodlingsgård har full palett med bearbetningsmaskiner: det finns plogar, kultivator och harv. Havreåkerns höstbearbetning har gjorts med plog på grund av att det år 2012 var en våt höst och med kultivator skulle bearbetningen inte ha lyckats –inte på grund av vätan och inte heller av den stora halmmassan. – Plöjningen lyckades nätt och jämt. Bearbetningssättet väljs enligt föret, och om man byter spannmålsslag, är man tvungen att plöja åkern. Man har även tänkt prova tallriksredskapet. Med stubbearbetningen kan man få tröskförlustkärnorna att gro och begrava brodden under tilten.

Vägledarens överlägsna egenskaper Multiva TR 350 NYHET! Rejäla 35 m3 / 24 ton

• Underrede med hydr. fjädring och hydr. bomfjädring • 45 cm:s flakförhöjning (för rullpresenning) • Bromsar i 6 nav

NETTOPRIS!

Hållbar havre Som gödsling fick Bettina på våren 2013 hundra kilogram kväve. Året före var kvävemängden 10-15 kilo större, men den regniga hösten gjorde att havren lade sig och Kankaanpää tänkte, att han inte vill uppleva ett liggsädsår till. – År 2013 skulle kvävemängden fått vara större, men vem kan spå vädret på förhand. För ogräsbekämpningen använde Kankaanpää Cantor, för sjukdomsbekämpningen en liten dos Prosaro och för några liggsädskänsliga skiften användes liggsädsbekämpning. Grödan var fri från ogräs. På grund av torkan på sommaren 2013 skulle man klarat sig bra utan liggsädsbekämpning och havren är inte heller i allmänhet känslig för växtsjukdomar.

TRM 150 HD Black Edition • Högklassig inhemsk dumpervagn • 550/45-22,5 däck, hydr. bomfjädring, LED-ljus • Flaket helt av Raex-slitstål från Ruukki

Alternativa däck (Endast i kampanjvagnar)

560/60R22,5

ÅKER BIRKA 4•2013

620/40R22,5

1.680,- 2.390,-

Spannmålsförhöjning

2.090,-

Multiva TRM Farmer dumpervagnar

Förmånligt pris utan att pruta på kvaliteten! • För gårdsbruk och grönområdesbyggare, bärförmåga 11, 13 och 15 ton • Flak av Optim 650 specialstål • Bromsar som standardutrustning

TRM 130 Farmer dumpervagn

• 13 ton / 7,9 m3 • bromsar i 2 nav • 500/50-17 -däck

Odlingssäkerheten viktig År 2012 kunde man tröska havre först 6–9 september. – Om man inte då fått havren tröskad, skulle den blivit otröskad I år väntar sig Kankaanpää att han kan börja tröska Bettina efter medlet av augusti. I slutet av juli har grödan redan tydligt börjat ljusna. Kalle Kankaanpää önskar även i fortsättningen odla Bettina-havre just för dess rikt givande skörd och odlingssäkerhet. r

15.990,-

(mvs 0 %) + lev.kostn. Vid direkt köp.

Till förhandspris!

11.300,-

(mvs 0%) + lev.kostn. Priserna (mvs 0%) gäller till 31.12.2013.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


MARK NADS LÄGET

Livligt på spannmålsmarknaden Uppskattningarna om världens spannmålsskörd har bara höjts vartefter skörden har framskridit. I Finland finns spannmål också för export, så det lönar sig att följa noggrant med spannmålsmarknaden.

TEXT Ilkka Pekkala

4 FAKTA

>>

Man har höjt uppskattningarna om världens spannmålsskörd vartef­ ter skörden har framskridit. Världens spannmålsproduktion är större än nå­ gonsin tidigare, men trots det växer spannmålslagren bara till nivån före förra skördeperioden. Det lönar sig att börja planera vårsådden 2014 i tid, så man kan producera den säd som mark­ naden efterfrågar.

• Börja planera vårsådden redan i god tid under vintern genom att följa med spannmålsmarknaden. • Det gångna skördeårets händelser är ingen garanti för den kommande utvecklingen. • Gör odlingsavtal: avtalen förbättrar spannmålsmarknadens funktion och ökar förutsägbarheten på spannmålsmarknaden. • Det lönar sig alltid att producera kvalitetsspannmål, och speciellt när det är överutbud!

Vete >> Internationella spannmålsrådet IGC höjde i sin rapport i slu­ tet av september sin uppskattning av världens veteskörd till 691 miljoner ton. Det är en höjning med tre miljoner ton från en månad tidigare. Vetepriserna har sjunkit efter som­ maren vartefter skörden har framskridit på norra halvklo­ tet, men i början av oktober blev prissänkningen långsam­ mare. Kina väntas importera mycket vete under detta skör­ deår, och det ökar efterfrågan på vete på världsmarknaden. I det viktiga veteproduktionslandet Argentina har kallt vä­ der gjort att man har sänkt prognoserna för veteskörden. Europa har fått en stor veteskörd. Enligt olika uppskatt­ ningar är den 135 miljoner ton, vilket är cirka åtta procent mer än året innan. Det europeiska vetet har i huvudsak va­ rit kvarndugligt, fastän det finns tecken på dålig prote­ inkvalitet bland annat i Östersjöområdet. Det finns rikligt med vete för export utanför EU, och trots en synnerligen hög eurokurs mot USA-dollarn har exporten löpt skapligt vissa veckor. Finland uppskattas dock få cirka 50 000 ton mindre ve­ teskörd än året innan, uppskattningen nu är 840 000 ton. Vetet i Finland är dock av god kvalitet, tack vare gynnsam sommar och skördetid. Det mottagna vetet har i genom­ snitt haft över 13 procent protein, över 300 sekunder fall­ tal och över 82 kg hektolitervikt.

38

ÅKER BIRKA 4•2013


Korn >>

Havre >>

Europas kornskörd är riklig, cirka 59 miljoner ton. Det är cirka fem miljoner ton mer än året innan. Också Finlands kornskörd ökade betydligt till 1,8 miljoner ton, som är 200 000 ton mer än året innan. Därför kommer vi inte under detta skördeår att uppleva någon sådan kornbrist som förra våren, och kornet räcker förutom för den inhemska markna­ den även för en stor export. Exportmarknad måste sökas främst utanför EU, för Eu­ ropas foderkornsmarknad är ganska mättad på grund av den stora EU-skörden. Finland beräknas ha cirka 150 000 ton överskottskorn att exportera, men den slutliga export­ mängden beror mycket på hur marknaden fungerar under skördeåret. Liksom vetet har också kornet haft god kvalitet. Foder­ kornets hektolitervikt har varit nästan 68 kg, och maltkor­ nets 70,2 kg. Maltkornet har haft i genomsnitt 10,6 pro­ cent protein och litet större kärnstorlek än förra skördeåret.

Liksom annan säd har det också skördats mer havre i EU än tidigare, cirka åtta miljoner ton mer. I Finland skörda­ des cirka 1,2 miljoner ton, vilket är cirka 15 procent av EU:s havreskörd. Till skillnad från de tidigare två åren var Sveriges hav­ reskörd i år både till kvantiteten men i synnerhet till kvali­ teten god, till och med utmärkt. Likaså producerades mer havre än tidigare i Storbritannien, som tidigare år varit en av de viktigaste avsättningsmarknaderna för Finlands havre. Huvuddelen av exporthavren blir livsmedel i Mellaneu­ ropa. Foderhavrens andel av Finlands havreexport till öv­ riga Europa är klart mindre än livsmedelshavrens. Sydeuro­ peisk havre når sällan upp till kvarnduglig klass beträffande t.ex. hektolitervikten. Därför domineras EU:s kvarnhavre­ marknad av skandinavisk havre. Svensk havre tar detta skördeår tillbaka sina positioner vid Mellaneuropas havre­ kvarnar efter några års paus. Detta har betydligt sänkt ex­ portpriserna på finländsk havre. Man bör dock observera att på världsmarknaden för spannmål, och speciellt för en liten produkt som havre, kan det vara stora kast mellan stor efterfrågan och överutbud. Därför lönar det sig att satsa på att producera havre av god kvalitet även 2014. Finlands havrekvalitet når nu inte riktigt till förra hös­ tens utmärkta nivå, men är ändå bättre än normalt. Den mottagna havren har haft i genomsnitt 58,3 kg hektoliter­ vikt, och 9,3 procent i två millimeters sållning. I fjol hade

Finlands spannmålsskördar 1985–2013 På 2000-talet har Finlands spannmålsskördar fyra gånger varit över fyra miljoner ton, senast år 2009. I år väntas skörden bli 3,9 miljoner ton, vilket också är bra. Under den granskade perioden har den varit större bara sex gånger. Källa: K-lantbruk. Skörd Uppskatt­ ning

5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000

ÅKER BIRKA 4•2013

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

5 00

39


Världens spannmålslager i förhållande till konsumtionen 2000–2013.

Brasilien kilar förbi USA som världens största producent av sojabönor.

Trots den stora skörden under skördeåret 2013/14 kommer världens spannmålslager inte att växa, och de beräknas vara 20 procent av konsumtionen. Det finns och kommer att finnas efterfrågan på spannmål, också nästa skördeår! Källa: Handelsbanken. 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00

havren i genomsnitt nästan 60 kg hektolitervikt, och bara 5,4 procent av kärnorna gick genom sållet. Enligt uppskatt­ ningar är havrens mögelgifthalter lägre i år än i fjol.

20,00 20,59 18,00

Öljykasvit >> Skördeåret 2013/2014 får världen en rekordstor skörd av oljeväxter, cirka 495 miljoner ton. Sojaskörden är rekord­ stor, 282 miljoner ton. Rapsskörden uppskattas till 66 miljoner ton och solrosskörden till 42 miljoner ton. Brasilien håller på att kila förbi USA som största soja­ producent. Brasilien skördar i år 88 miljoner ton soja. På lång sikt lockar de höga oljeväxtpriserna att så stora area­ ler soja i Sydamerika. Emellertid kan de närmaste veckor­ nas väder på de stora produktionsområdena, bl.a. i Nord­ amerika, ännu påverka oljeväxtmarknaden.

Det gångna skördeåret 2012/2013 Förra skördeåret producerades i Finland 3,6 miljoner ton säd, vilket är 300 000 ton mindre än detta år. Av denna mängd användes nästan tre miljoner ton i hemlandet, och av detta var fodersädens andel nästan två tredjedelar eller 1,95 miljoner ton. Användningen som foder är den viktigaste använd­ ningsformen både på gårdarna och i foderindustrin, och grovt uppskattat används hälften av den producerade sä­

40

’99

’00–’04

’05–’09

2010–2014

den på gårdarna och resten dvs. nästan två miljoner ton kommer ut på spannmålsmarknaden. Av säden på markna­ den används cirka 450 000 ton i livsmedelsindustrin. Finland exporterade i fjol enligt tullstatistiken 558 000 ton säd. Av detta var 307 000 ton havre, 165 000 ton vete och 84 000 ton korn. Importen var 71 000 ton, av vil­ ket över 50 000 ton var råg och resten var korn och till och med havre. Således var Finlands nettoexport 484 000 ton, så grovt en dryg fjärdedel av säden som kom ut på markna­ den exporterades. Sädfartygen plöjer världens hav, och säd är en internationell handelsvara liksom vilken annan pro­ dukt som helst.r Artikeln är skriven vecka 40.

ÅKER BIRKA 4•2013


Häftigt hösterbjudande! Nu till 7616 D6 och 7620 D6 Efficientmodellerna 50 km/h och multijoystick på köpet.

MF 5600 | MF 6600 | MF 7600

HELT FÖRNYADE MASSEY FERGUSON MODELLER MF 5600-SERIEN

MF 6600-SERIEN

MF 7600-SERIEN

Finländsk AGCO Power 3 cylindrig motor.

Marknadens effektivaste fyrcylindriga.

Finländsk AGCO Power 6 cylindrig motor.

Maksimal effekt 85 - 105 hk.

Finländsk AGCO Power motor.

Maksimal effekt 165 - 280 hk.

Maksimal vridmoment 363 - 413 Nm.

Maksimal effekt 135 - 185 hk.

Maksimal vridmoment 677 - 1145 Nm.

Dyna-4 växellåda (16+16).

Maksimal vridmoment 575 - 790 Nm

Rymlig hytt och lätthanterliga reglage.

Dyna-4 (16+16), Dyna-6 (24+24) eller steglös Dyna-VT växellåda.

Utmärkt sikt tack vare brant sluttande motorhuv.

Rymlig hytt och lätthanterliga reglage.

Perfekt för bland annat lastare.

Omfattande utrustningsnivåer. (Essential/Efficient/Exclusive) Utmärkt svängbarhet tack vare formad framram.

Dyna-4 (16+16), Dyna-6 (24+24) eller steglös Dyna-VT växellåda. Omfattande utrustningsnivåer . (Essential/Efficient/Exclusive) Rymlig hytt och lätthanterliga reglage. Hydraulik på t.o.m. 150 l/min. tillgänglig. Kraften av sex cylindrar för de tyngsta arbetena. Mycket omfattande standardutrustning.

www.konekesko.fi/masseyferguson


SPANNMÅLSODLING

Sofia och Emil studerar lantgårdens liv på ett naturligt sätt med fadern Juha och modern Anne. Det äldsta av barnen, Ida kunde inte delta i axets forskningsresa den här gången. Undersökningen av korngrödan ger lärdomar om naturens kretsgång.

En säker tvåradig Sortvalet har en stor roll för spannmålsodlingens ekonomiska resultat. Nykomlingen SW Mitja är en av de mest lovande tvåradiga kornsorterna. Bäst lämpar sig den styvstråiga för foder- och stärkelseanvänding. TEXT och BILD Hannu Koivisto

J

har tagit det tvåradiga SW Mitja -kornet till sitt sortiment den här våren för första gången. I huvudsak växer flerradigt korn på Ojalas åkrar, ty de har i regel gett flera kilon, men för att säkra odlingen odlas tvåradigt korn på cirka en tredjedel av kornarealen. Mitjas areal var i år 6,84 hektar. Den till 13 procent torkade hektarskörden gav från arealen 6 100 kilo. Hektolitervikten steg till 71,9 kilo. En noggrann odlaren gör aldrig snabba beslut på basen av ett års erfarenheter. På gården tar man inte i allmänhet alldeles nya, just på marknaden lanserade sorter till odling, men utvecklingen följer man med aktivt, emedan sortvalet har betydelse för 42

UHA OJALA

det ekonomiska slutresultatet. Efter valet odlas sorterna länge.

Formen påverkar hektolitervikten Den präktiga korngrödan verkar vara nära tröskningsmognad. Juha Ojala och två av familjens barn, SOFIA och EMIL hoppar vant i grödan. Grödan har ställvis, på grund av svingödseln lagt sig litet, men inte bildat liggsäd. Vi stannar för att granska axen. Kornen gnuggas för hand, agnarna blåses bort och man biter i kornen. Snart är det färdigt. Ilmajokiodlaren tar de kärnor som stannat i näven. Juha Ojala funderar i allmänhet på saker på sitt eget sätt rätt analytiskt och gör intressanta slutsatser.

– I Mitja har kombinerats det tvåradigas och flerradigas egenskaper, besluter odlaren på basen av kärnans utseende. Senare efter skörden konstaterar han samma sak. Den på samma skifte sådda senare sorten var vid tröskningen cirka två procentenheter fuktigare. Detta bevisar det som även sort-

SW Mitja stärkelse-och foderkorn • • • •

Ypperlig skörd Tidig tvåradig Stor och jämnstor kärna Hög hektolitervikt

ÅKER BIRKA 4•2013


Ojala gård, Ilmajoki • Gårdens huvudproduktionsinriktning är ett medelstort kombinationssvinhus, vars lönsamhet man satsat på under många år. • Fodersäden går till största delen via svinen, men spannmål säljs även. Gården koncentrerar sig på basjordbruk.

egenskaperna lovar: Mitja är litet tidigare än Maaren och senare än Saana. Ojala funderar på hektolitervikten. En grövre kärna går inte så tätt ihop som en klenare. Han jämför en tung ärts hektolitervikt med kornet: En rundformad ärt är inte så tung då det gäller hektolitervikten, som man skulle kunna tro. En hög skörd och hög hektolitervikt är inte nödvändigtvis alltid samma sak. Mitjas form är i år smalare än den varit i sortförsöken. Detta års medelskörd har varit över sex ton. Hektolitervikterna cirka 72 kilogram. Ojala misstänker att de många kilona påverkar kärnornas storlek. Mitja är den nordligaste tvåradiga sort, som har förädlats för Finland. Det av SW Seed förädlade kornets stråegenskaper och skördepotential har förädlats i Sverige på Lännäs försökssstation, som ligger på Vasas höjd. På Lännäs försöksstation förädlas tidiga kornsorter närmast för Norra Sverige, Finland och Norge.

Efter valet odlas sorterna länge. Österbottniska slätter Gårdsmiljön på Ojalas gård har ändrat under åren. Till lantgårdsmiljön har byggts till nya byggnader och gamla har iståndsatts. Den välskötta omgivningen utstrålar lantmiljöns harmoni i Ilmajoki, Hyövälli by i Koskenkorva. Gårdens åkrar delas av en stor bäck ­Nahkaluoma. Området är en gammal odlingsslätt djupt i Sydösterbottens kärnområde. Huvudbyggnaden är några år gammal, och bredvid denna ligger ett snyggt, välskött kombinationssvinhus. Bredvid denna öppnar sig vida åkerslätter, vilka böljande bjuder till skördearbetet. I kvällssolen har största delen av tröskorna redan körts in i ladorna och till gårdarnas gårdsplaner som slut på en dammig tröskdag. Början på hösten har varit en gynnsam tid för höstarbetena. Vi stannar några hundra meter ifrån vid åkerkanten. Mitja-kornet håller på att sluta sin växtperiod. På den här gården görs inte några förhastade beslut då det gäller val av spannmålssort. Mitja verkar lovande. Man tänker fortsätta att odla denna hos Ojalas. Juha Ojala anser det vara viktigt, att varje hektar producerar maximalt. En ökning av arealen sänker ofta det totala resultatet och medelskörden. r

ÅKER BIRKA 4•2013

Mitjas kärna berättade inte några dagar före tröskningen i handflatan så mycket, men skördenivån och kvaliteten fyllde förväntningarna.

SW MITJA Axtyp 2 Skörd kg/ha

6073

Växttid d

93,9

Liggsäds %

13

Längd cm

70

Proteinhalt

11,5

Källa: MTT:s officiella försök 2005–2012

43


En ny basharv från Potila För medelstora gårdar har Potila utvecklat den nya havren Potila Premium, en konstnadseffektiv lösning för lätta och medeltunga jordar. Harvens alla delar är från Master och den har full hydraulik. Ur modellserien hittar man 5, 6 och 7 meter breda modeller. I Premium används Potilas senaste KV Tiger 10 x 45 – pinnar, som håller arbetsdjupet speciellt bra. Den här modellen har även som nyhet en flänskopplad dragbom, som i fortsättningen är som standard i Potilas alla bogserade harvar. Man kan inte välja utrustning. Med ett tilläggspris får man större hjul.

Förnyad Potila Maxer Pro Även Maxer Pro harvmodellen har förnyats. Till harvarna har som en nyhetsegenskap kommit en bra inställning av frontsladden. Sladden kan vid behov vändas mot ramen, varvid den så kallade hyllan uteblir. Även sidosektionernas lyftgeometri och lutning har ändrats. Lyfthöjden har ställts in så, att den vid transport stiger 36 centimeter. Enligt kundernas önskan håller Potila på att överväga ett glesare pinnavstånd som ett alternativ i framtiden.

Rikligt med maskiner På besökarna och utställarna märker man den goda stämningen på KoneAgria i Jyväskylä. Utställningen upplevdes som omfattande och yrkesmässig, med något för alla. K-lantbruks enhetliga utsällningsområde erövrade en hel hall.

B

TEXT Maria Munck, Tuomas Lehtonen FOTON Mikko Vähäniitty, Maria Munck

esökarna på KoneAgria 9–12 oktober i Jyväskylä, var ibland så många att det bildades trängsel. Enligt mässarrangörerna steg besökarantalet under öppningsdagen till över 5 000, vilket är något mera än för ett år sedan. Där fanns cirka 200 utställare, och för att få alla att rymmas med, hade man i år byggt ute uppvärmbara tälthallar på cirka 2000 kvadrat. Det stora besökarantalet och de nöjda kunderna ansåg utställarna bero på att utställningen var vid lämplig tid

44

och att det har varit en bra växtperiod. Det var tydligt mera besökare som var ute efter något nytt än året innan, då växtperioden drog ned stämningen.

Elhos Maxiliner premiärvisades Den strömlinjeformade kombinationsbalaren Elho Maxiliner premiärvisades på utställningen. I dess inmatningskanal finns ett hydrauliskt nedsänkbart botten och i rullkedjorna och valsarnas lager finns automatisk smörjning. Elhos nya dubbelhack DC 2100 har en större arbetsbredd. Maskinen har tillräcklig effekt även för

förtorkat ensilage och helsädsensilage. – Dubbelhacken hör inte alls till det förgångna, utan den har en lysande framtid, ty i Finland kommer man att öka odlingen av helsädsensilage, berättade Elhos produktutvecklingschef KARL-ERIK HÄGGBLOM. Enligt en jämförande undersökning utförd av Valio hade ensilaget gjort med dubbelhack den bästa och jämnaste kvaliteten jämfört med ensilage gjort av andra maskiner. Med JF VM Multi kan man utfodra fullfoder och halm med samma vagn, ty till VM-vagnens framdel har kopplats en inmatÅKER BIRKA 4•2013


KONEAGRIA

Hört på KoneAgria

Ahti och Juha Tuomainen har en mjölk- och kreatursgård i Maaninka. Enligt Juha är det bra att även Kesko har kommit med. Så här är det lättare att jämföra maskinerna med varandra. Enligt Ahti var de nätta flickorna på KoneAgria det bästa.

Vuokko och Tero Suutari från Kouvola kom för att söka tips och idéer för maskinerna i ekoodlingen.

ningskanal, längs vilken halmen i behållaren kan matas jämnt in i fläkten. JF FCT 1460 exakthacken reagerar nu även för metall bland hackelsen, varvid inmatningen stannar från full skördehastighet som om man körde i väggen. Vid första ögonkastet verkar Hardi Controller 8500 –styranordningen att vara som från en rymdfarkost, men när man undersökt den en stund, är den lätt att begripa och användarvänlig. Systemet, som fungerar med hjälp av GPS övervakar att det på åkern inte blir osprutade områden och att det inte heller blir överlappningar. Styraren fungerar även för andra arbetsmaskiner.

Något för alla I den av Åker Birka utförda besökargallupen framgick det att mäs�san är så stor, att största delen av ÅKER BIRKA 4•2013

de som svarade hade tappat bort sig. På utställningen fanns det något för alla oberoende av produktionsinriktning. Geografiskt ansågs Jyväskylä vara en optimal plats för en lantbruksutställning. VUOKKO och TERO SUUTARI har en ekogård i Kouvola. – Vi kom för att få vinkar och idéer hur man skulle ändra om maskinerna, ty för ekobruk passar inte alltid de färdiga in, berättade Vuokko. BERNDT GOTTBERG från Sjundeå hade med sin buss kommit med kunder till mässan. – De egna åkrarna är utarrenderade, varför jag bara är intresserad att se vart utvecklingen är på väg. En positiv överraskning är att se hur fint allting har lagts fram. Det är nog otroligt hur utvecklingen gått framåt och samtidigt priserna uppåt, sade han.r

Berndt Gottberg från Sjundeå hade kommit till mässan med kunder i sin buss. Han berömde framsättningen på mässan.

Pekka, Anu och barnen Saara och Juho Helkala hade kommit från sin spannmålsgård i Villmanstrand. Enligt dem verkade mässan vara en bra yrkesmässa.

45


Från Hardi controller 8500:s användarvänliga beröringsstyrare hittar man alla behövliga inställningar från en och samma ruta.

Genialisk skiftesautomatik Nästa vårs styrenhet Hardi controller 8500 är försedd med GPS styrare. Allt behövligt hittar man från en och samma användarvänliga ruta. Styraren lämpar sig förutom för sprutor även för andra arbetsmaskiner exempelvis gödselspridning. Vid besprutning kör man först längs åkerskiftets kanter. Efter detta styr displayen sprutningen så, att det inte blir platser osprutade och inte heller överlappningar. Om åkerskiftets ända är till exempel kilformad, känner GPS igen var man kört tidigare och stänger av sprutans yttre spridare vid körningens framskridning. För backningssituationer kan man bak på sprutan montera en kamera, varvid man från displayen kan kolla upp vart man skall backa. Displayen har USB-koppling. Via denna kan dagens arbeten sparas på en minnesticka och entreprenörerna får lätt en färdig print av sitt arbete, ur vilken det framgår noggrant var och vad han gjort. Beroende på sprutmodell får kunden undervisning såväl på en teoretisk kurs som användarskolning på gården av servicekarlen, så att kunden säkert får en fungerande maskin.

46

ÅKER BIRKA 4•2013


I vallförsöken undersöks även blåluzernens hållbarhet.

Bättre blandningar med vallforskning

Bild: Sami Tirkkonen

• I år har man på K-lantbruks försöksgård i Hauho grundat nya försök, där man undersöker olika vallblandningar. Exempelvis två timotejsorter i samma blandning, samt blandningar i vilka det finns olika klöver och blåluzern. • Blandningarna har troligen redan kunnat provas på gårdarna, men nu lovas det undersökta upp­ gifter om dessa. • Målet för undersökningen är skördens kvalitet, mängd och de i blandningen förekommande väx­ ternas inbördes förhållande, hur detta uppehålls. • Därtill undersöks hur blandningarna lämpar sig för tre skördar. • De första resultaten fås i nästa år, men innan de blandningar som finns till försäljning ändras bör de undersökas grundligt.

Robusta förnyelser från Multiva Multivas nya Discmaster+ -tallriksredskapen har kraftiga, av fyra millimeters plåt kallpressade, upp till 66 millimeter breda vältringar. Dessa pressar stubben tätt mot marken, varvid förmultningen försnabbas. Tack vare höjdinställningen är vältens bärförmåga bra och arbetsdjupet hålls jämnt. Välthjulets och skraparens avstånd har förminskats, vilken effektiverar rengöringen. Med hjälp av spänningsmuttrarna kan vältkonstruktionen spännas till, så att denna hålls i samma form och hjulens avstånd från rengöringsskraparna hålls optimalt. Bearbetarens dragögla kan bytas. Multivas 15-tons TR150- och TR190- jordförflyttningsvagnarnas boggiekonstruktion har förstärkts och gjorts smalare. Nu kan vagnen utrustas med 620/40R22,5 -däck som extra utrustning. Det breda radialdäcket har ett litet marktryck och rengörs lätt, varvid däcket hålls på ytan även i mjuk terräng. Den förnyade vagnens boggietapps smörjning sker behändigt från ändan av boggien.

ÅKER BIRKA 4•2013

Framtidens stora kornsort Ragna • Graminors Ragna lyfter de flerradiga kornen till en ny nivå. Skördenivån är bra och tusenkornsvikten är i samma klass som hos de tvåradiga kornen. • Beträffande växttiden är Ragna sen som flerradig, men dock tidigare än tvåradiga. • Ragna har ännu bättre stråstyvhet än Vilde, varvid den lämpar sig exempelvis för svingårdar, där man på grund av svämgödselspridningen behöver strå­ styva sorter. • Flerradiga korn odlas på grund av sig tidighet mera i norr, men med Ragna spår man att odlingen av flerradiga korn kommer att spridas söderut. • K-lantbruk började försäljningen av det norska Graminors utsäden år 2003. Nu odlas sorter som härstammar från Graminor upp till 12 procent av spannmålsväxternas areal i Finland, och andelen ökar vare år. 47


Ny balare och dubbelhack från Elho I Elhos Maxiliner är den nya strömlinjeformade formen iögonfallande, men de viktigaste nyheterna ligger dock djupare under ytan. Ferabols rundbalare Maxima är helt förnyad. I den allt effektivare inmatningskanalen finns ett hydrauliskt nedsänkbart botten, varvid eventuella stockningar lättare fås bort. Balarnas jämna täthet övervakas av ett driftsäkert hydrauliskt övervakningssystem. För balarens robusta rullkedjor och valsarnas bollformade lager finns automatsmörjning. Antalet skärbett kan behändigt väljas från styrpanelen försedd med en grafisk display. Maxiliner har breddats så, att dess hjul inte går i traktorns hjulspår, utan utanför dessa. Under arbetet minskar belastningen på själva pressen i och med att den uppbärs av den stabila ramen som sträcker sig ända till dragbomsinfästningen.

Dubbelhacken även för förtorkat ensilage Elho breddade sin dubbelhack, ty den nya DC 2100:s arbetsbredd är 2,1 meter. Jämfört med SL 1700S –hacken, har den även större hjul och mera effekt, ty transportskruvens och hackanordningens diametrar har ökats. Den har även tillräcklig effekt för skörd av helspannmålsensilage och förtorkat ensilage, varvid den även kan plocka upp de med slåtterkrossens matta åstadkomna strängar. Då växer dess nyttoarbetsbredd med upp till sju meter. I dubbelhacken kan man välja tre olika hackelselängder. Som standard finns åtta bett, men dessa kan lätt väljas till fyra eller två.

Elho breddade sin dubbelhack, ty den nya DC 2100:s arbetsbredd är 2,1 meter. Jämfört med SL 1700S -hacken, har den även större hjul och mera effekt.

Frankrikes marknadsledare landsteg i Finland Rautakesko Oy har inlett import av den franska Pichon svämgödselvagnen, propellerblandaren och fastgödselspridaren samt försäljning i K-lantbrukskedjan. Pichon tillverkar årligen cirka 900 svämgödselvagnar, vilka exporteras till 40 länder. I sitt hemland har företaget 55 procent av marknaden med svämgödselvagnar. Pichons gödselvagnar fungerar i huvudsak med sugtrycktekniken. Vagnarna fås som 1-3 –axlade och 2,6-30 kubiks tankar. De varmförzinkade ståltankarna är vridstyva, hållbara och långlivade och stabila tack vare sin låga tyngdpunkt. Ett brett axel-, däck- och tilläggsutrustningssortiment möjliggör en skräddarsydd lösning enligt kundens behov. Pichon använder egen Macerator skärande lodrät delare med slangspridarna och inmyllarna. Vid spridningen kan man använda kniv- och skivtyps inmyllare samt yt-, munstycksbom- och slangspridare. Närmare uppgifter om produkten www.pichonindustries.com.

48

ÅKER BIRKA 4•2013


AKTUELLA FÖRNÖDENHETER FÖR LANTBRUK OCH ENTREPRENAD Arbetsljus 12 LED, 36 W

74Ah Varta Blue Dynamic

2400 LUM. 10-30 V. 501025811

59,90

SP E12 passar bl.a. För MF-modellerna 4200, 4300, 6200, 6400, 7400, 8200, köldstartström 680A.

Led-arbetsljus, 10 W

LED-NYHETSARBETSLJUS!

Passar i olika traktorer, skogsmaskiner, arbetsmaskiner, som arbetsljus ex. i torken, maskinskjul, bilgarage, båtar m.m.

500863339

117,00

SP E11 passar bl.a. i person-bilar.

10-30 V.

500495099

501025816

117,00

36,50

Arbetsljus 10 LED, 50 W

LED-varningsljus, 9 V

3600 LUM, 10-30 V

med 5 m:s kabel.

501025812

501025814

105,90

64,50

FAAM 70L31 70Ah Top Special Passar i MF-modellerna 4200,4300, 6200, 6400, 7400, 8200, köldstartström 640A.

109,00

500682525

FAAM 92L52 92Ah Top Power Safe

Arbetsljus 25 LED, 75 W

XENON Passar i MF 5400-serien, kallstartström 800A. -arbetsljus 500762920 129,00 DB-HID 338 H3 FAAM 130Ah Top Heavy Line 500723191

5000 LUM, 10-30 V 501025813

143,90

79,90

T.ex. för MF-traktorer, kallstartström 720 A 63061 500804181 199,00 63062 500695129 199,00

NYHET!

Diesel/brännolja tankningsstation 1000 l

TRAKTORDRIVEN RESERVKRAFTGENERATOR Pomo 27 T15S AVR

Effekt 27 kVA, 21,6 kW. Spänning 400 / 230 V 3-fas. Nominell ström 40 A. Frekvens 50 Hz Varvtal 1500 r/min Effektbehov 50 hk från kraftuttaget Skyddsklass IP23. Rekommenderas för 25-35 A:s huvudsäkring. 63 A och 16 A 3-fasuttag, överbel.skydd, jordfelsbrytare, volt- och frekvensmätare riktade mot traktorn.

30 l/min, 6 m slang, automatpistol, 128 x 77 x 142 cm, 89 kg. 500937579

998-,

Elektronisk spänningsjustering!

2.975-,

Delvac MX 15W-40

Neste Farm Universal 10W-30

500689253

Dieselmotorolja för krävande, moderna dieselmotorer med litet utsläpp och äldre motorer som använder bränsle med antingen lågt eller högt svavelinnehåll. Utmärkt förmåga att förhindra slagg-/sotbildning eller förtjocknad av olja som höga temperaturer förorsakar. 20 l

500740835

208 l

500801230

91,90 752,00

Faten t fraktfrit sn a tr hem de! a r te r o p

Universalolja, passar i bensin- och dieselmotorer, i de flesta växellådor, hydraulsystem samt axlar försedda med bromsar i oljebad.

20 l

500727879

200 l

500776299

63,90 569,-

BestGrip dubbar 9 mm Traktorer och arbetsmaskiner. Monteringsredskap ingår.

180 st 181,40 100 st 95,90

Skodubbar 6 mm Monteringsredskap ingår.

20 st 40 st

28,75 47,90

Priserna (inkl. mvs 24%) gäller till 31.12.2013. I priserna ingår inte eventuella leveranskostnader. En del av produkterna som leveransförsäljning.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


Smartvallaren Olli Protector 11 Olli Protector 11 är en ny enligt europeisk standard tidsfördröjd smartvallare. Detta betyder, att när det inträffar en snabb plötslig belastningsförändring sänker elvallaren sin effekt på elva Joul till hälften, samtidigt som den ger ett kraftigt alarmeringsljud. En plötslig förändring kan tillexempel förorsakas av ett djur som fastnat i trådarna eller av ett träd som fallit. När vallaren alarmerat i tio minuter, höjer den effekten tillbaka till den ursprungliga nivån. Om stängslet är i skick, kan alarmet stängas från vallaren och effekten ökas. Olli Protector 11 –elvallaren är den största stängselapparat som Farmcomp tillsvidare gjort.

Den smarta Olli Protector 11 –stängselapparatens effekt sjunker vid plötsliga förändringar.

Färdiga lösningar för gårdarna ur kreatursgårdsprogrammet TEXT Tuomas Lehtonen BILDER Mikko Vähäniitty

K

-lantbruks nya kreatursgårdsprogram samlar ihop det till kreatursgårdar riktade produktsortimentet, så att kreatursgårdskunderna får de behövliga lösningarna och tjänsterna till ett konkurrenskraftigt pris. Enligt Rautakeskos produktchef HELI KIVIMÄKI-MANTERE motsvarar programmet de utmaningar som sker inom lantbrukets strukturomvandling. Gårdarnas storlek växer och antalet sjunker. Besättningsstorleken är kring 30-70 kor och ökningen sker på stora gårdar. Kivimäki-Manner tror att i det nya programmet kan man dra nytta av K-lantbruks lyckade lösningar inom Odlingsprogrammet. – Med hjälp av kreatursprogrammet kommer vi till ett allt djupare samarbete med våra kunder och vi kan således erbjuda kostnadsef-

50

fektiva lösningar som bäst lämpar sig för deras behov. Försäljaren bör känna till gårdens förhållanden och kundens mål i produktionen. De erbjudna produkterna bör stöda kunderna att uppnå sina mål och detta bör man kunna motivera på ekonomiska grunder, konstaterar KivimäkiManner. Kreatursgårdsprogrammets produktsortiment täcker de i vallodlingen erforderliga lösningarna i frågor som gäller ensileringsmedel, och skördehanteringstillbehör samt utfodring, ladugårdshygien, strö och husdjurstillbehör. Som exempel på de produktgrupper som finns med nämner Kivimäki-Manner Raniplasts inplastnings- och stukplast, K-agros mjölkhygienprodukter för mjölkgårdar, Josilac- foderensileringsmedel, Kemiras AIV-lösningar samt de inhemska Kinnusen Mylly- och Feedex-foderfabrikers produkter. r

Ett förmånligare alternativ för inplastningen av runbalarna från Rani går under namnet Agriwrap eco. Den flervarvade och klibbiga plasten går inte lätt sönder. Den vita plastens bredd är 750 millimeter och längd 1500 meter. Den ges ett års UVskydd och två års garanti.

ÅKER BIRKA 4•2013


Inhemsk garantikvalitet!

3

års TI GARAN

Inplastningsfilm • Effektiverat UV-skydd

- skyddar foderskörden och säkerställer smakligheten också i överårigt foder

• Effektiverad vidhäftning

- säkerställer att syre och fukt inte kommer in i balen

• Effektiverad garanti

- år från köpdatum för filmrullar som lagrats enligt anvisning

Raniwrap-inplastningsfilmen är en flerskiktsfilm som är tillverkad genom blåsningsmetod Dimensioner Färg 50 cm x 1800 m Vit 75 cm x 1500 m Vit 25 cm x 1800 m Vit 50 cm x 1800 m Ljusgrön 75 cm x 1500 m Ljusgrön

Rl/pall 48 40 48 48 40

• Effektiverad kvalitetskontroll

- unik kvalitetsövervakningsprocess som består av kvalitetskontrollprover förverkligade i produktionen, laboratoriet och i fältförhållanden

FÖR GÅRDARNAS HYGIEN I K-AGRO URVALET HITTAR DU! Stort urval tvättmedel i pulver- och vätskeform.

Välj lämplig tvättmetod: CIRKULATIONSTVÄTT Cirkulationstvätt används då vattnet är tämligen mjukt (0-6 dH) samt annars av god kvalitet och rent, innehåller inte heller järn.

VÄXELTVÄTT Växeltvätt används då vattnet är hårt och järnhaltigt. Järnhalten skall emellertid vara under 0,2 mg/l. På morgonen används basiskt och på kvällen surt tvättmedel.

SURTVÄTT Då cirkulationstvätt används skall surtvätten göras en gång per vecka. Surtvätten görs antingen med K-Agro Surtvättpulver eller K-Agro DROP CID-kvällstvättvätska.

DESINFEKTION Vid desinfektion av mjölkningsutrustning kan klorföreningar användas; K-Agro-klorit, Divosan Hypo, Suma TAB. Temperaturrekommendation <40°C, verkningstid ca. 10-15 minuter.

Torrdesinfektion

K-Agro Sani-Bed, 25 kg

Torrdesinfektionsmedel. Mycket bra uppsugningsförmåga, binder och suger upp fukt. Desinficerande, eliminerar sjukdomsalstrare. Binder ammoniaken kemiskt. I bås och boxar också för hästar. Klorfritt. 500855216

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


Metallen bort i tid Jf erbjuder nu modellens effektivaste exakthack JF FCT 1460 med metalligenkänningsegenskaper. Om i slåttersträngen hamnar magnetiserande metall och pickupen lyfter denna i hackens inmatningsöppning, stannar inmatningsrullornas inmatning i full skördehastighet, vilket betydligt minskar rotorns och bettens skaderisk.

Nytt på fullfodervagnfronten Fullfoderblandning och ströarbete lyckas med samma vagn, det vill säga med JF VM Multi. Multifunktionen gör det möjligt att använda JF VM –fullfodervagnen normalt för blandning och utfodring av blandfodret, men även för utdelning av halmströ. I fullfodervagnens framdel har kopplats en inmatningskanal, från vilket fullfodret utfodras med en tvärgående matta. För att blåsa halmströet sänks inmatningskanalen på mitten av mattan, varvid vägen från behållaren öppnas direkt till fläkten. Med fläktens blåsningstratt styrs duschen i sido- och lodrät riktning med den vändbara skärmens hjälp direkt från traktorhytten behändigt till rätt plats. Som bäst flyger halmduschen upp till 20 meter. VM Multivagnmodellen är ett alternativ i alla vanliga fullfodervagnsstorlekar.

Oljetankmodellerna uppdaterade Farmex-tankmodellerna har ändrats på kundernas begäran. Farmex 135, 1350 liters tankvolym ersätter den tidigare Farmex 10. Den nya tanken gör det möjligt att leverera tusen liters minimileverans fast tanken inte skulle vara alldeles tom. Samtidigt ersätter Farmex 16, 1600 liters tankvolym den tidigare Farmex 15. Därtill tillverkas Farmex 20, 2000 liters tankvolym nu med större gavel, varvid den är mera optimal att såväl transportera samt placera på lagringsplatsen.

52

ÅKER BIRKA 4•2013


Cemo Cube dieseltankar finns att få i två storlekar: 1500 och 2500 liter.

Nytt från Cemo Den dubbelmantlade, med låsbart lock försedda Cemo Cube dieseltanken är så som namnet anger fyrkantig. Rekommendationspriserna inklusive skatt är för 1500 liters tanken 3295 euro och för 2500 liters tanken 3695 euro. Till grundutrustningen hör elpump, fyra meters slang, automatpistol, mängdmätare och överfyllningsskydd. Leveransen av tankarna börjar vecka 49. Med Cemos AdBlue tankningskärra kommer du lätt till den maskin som skall tankas. Tanken rymmer hundra liter och flödeshastigheten är 35 liter i minuten. Slangen är 4,4 meter lång. Den eldrivna tankningspumpen fungerar med 12 volts spänning och den har två meters kabel. Fås även med manuell pump. Rekommenderat pris inklusive skatt är 1159 euro.

Dricksfoder åt mjölkkor som kalvat Milka Milk Start är ett Biofarms kompletteringsfoder som ges som dricka åt kor som kalvat. Drycken underlättar kons återhämtning, varvid dess mjölkproduktion börjar snabbare. Drickan ges genast efter kalvningen och detta gagnar speciellt kor som är trötta efter kalvningen. Engångsdosens lämpliga storlek är cirka 20 liter. Doseringen är 50 gram Milka Milk Start –pulver i en liter vatten.

Den behändiga Cemo AdBlue tankningskärran rymmer 100 liter.

Den nya stukrullens utbredningsställning kommer till försäljning på våren 2014. I fjol fick den av Rani för KoneForum tillverkade ställningen så pass mycket uppmärksamhet, att en sådan utvecklades som ett samarbete mellan K-lantbruk och Rani. Ställningen är hydraulkopplad med CAT 2 fästanordning och dess stadiga ramkonstruktion är varmförzinkad. Axelns diameter är 73 millimeter och till ställningen passar maximalt en rulle som har en 2200 mm:s hylsa. Rekommenderat pris inklusive skatt är 699 euro.

ÅKER BIRKA 4•2013

53


ARBETSMASKINVISNING Mittsektionens boggie är nu längre bak och lyftrörelsen större. Gången är stabil och frihöjden räcker till.

Harvnyheter 2014 Multiva förnyar sitt harvsortiment för att förbättra arbetseffekten. TopLine Super uppdateras som TopLine Super XL. Multiva TopLine Cross är däremot en helt ny harv. TEXT Matti Kallio BILDER Dometal

I

havren Multiva TopLine Super XL är det nya bland annat en allt kraftigare ram och axlar samt speciellt lättanvända vevinställningar för efterharv och ribbvält. Multiva TopLine Cross är däremot en helt ny harv. I denna utnyttjas TerraSuper-pinnens enastående bearbetningsegenskaper. Nyheten är ämnad för såbäddsbearbetning av en grundbearbetad mark. – Med förnyelserna har man siktat speciellt på en ännu bättre arbetseffekt och en ökning av användningsegenskaperna och säkerheten, berättar JUHA ERKKILÄ från Dometal.

54

Mångsidig och snabb Beträffande sina bearbetningsegenskaper fortsätter TopLine Super XL i sin föregångares spår. Den lämpar sig utmärkt för såbäddsbearbetning direkt på stubben, för mark som fått reducerad bearbetning och för upplöjd mark. Som marknadens mångsidigaste bearbetningsredskap lyckas med denna även halmharvning och lätt stubbearbetning på hösten. Försedd med genomskärande gåsfotsbett är TopLine Super XL även effektiv vid bekämpning av fleråriga ogräs. Mångsidighet och en ypperlig arbetseffekt baserar sig på TerraSu-

per-pinnens egenskaper och harvens konstruktion. Försedd med kraftiga, 60 millimeters spetsar och 500 millimeter höga pinnar, behåller den speciellt bra sitt arbetsdjup. Körhastigheten kan vara upp till 15 kilometer i timmen, utan att bearbetningskvaliteten lider. Pinnarnas noggranna placering på den över fyra meter breda ramen på nio axlar med hundra millimeters delning ger TopLine Super XL:s konstrukt­ion en stor öppenhet. Med hydrauliska och bekymmersfria inställningar av sladdplankor och arbetsdjup, efterharv och ribbvält för varierande bearbetningsbehov och mängden växtresÅKER BIRKA 4•2013


ter kan man reagera snabbt. Som motvikt till den höga körhastigheten och arbetsdjupet är TopLines huvudram gjord med 120 millimeters tvärbalkar i stället för tidigare hundra millimeters. Ramen är av Ruukkis Double Grade stål. Andra med omsorg valda specialstål har man bland annat använt i ribbvälten. Den förnyade axelkonstruktionen är längre bak än tidigare. Tyngdpunkten är tydligt på boggiens framsida. Tack vare konstruktionens stabilitet har man kunnat höja väghastigheten till 50 kilometer i timmen. När ännu frihöjden vuxit ordentligt, löper transporterna från ett skifte till ett annat snabbt.

Den grundbearbetade markens specialist Topline Cross är en effektiv harv för såbäddsbearbetning. Dess ramoch inställningsmöjligheter är lika som på TopLine Super XL, men bearbetningsegenskaperna är skräddarsydda speciellt för på hösten plöjda eller reducerat bearbetade tunga lermarkers såbäddsbearbetning. Utöver den fjädrade frontsladden har Cross alltid en mellansladd. Bakom kan man utöver den enradiga efterharven välja

Multivas bearbetningsmaskiner Harvar

Tallriksredskap Kultivatorer

Optima

5–14,5 m

TopLine Cross

6–10 m

TopLine Super XL

5–14,5 m

endera ribbvält eller sladd. Med sladdarna får man en synnerligen kraftig utjämning och krossningsinverkan, som mellan- och baksladdlapparnas form ännu effektiverar. Sladdarnas nya inställningsgradering samt det större rörelseområdet och kraft har gjorts för att användas. – Genom en aktiv användning av sladdarna får man mycket mera ut av harven, påminner Erkkilä. Som pinne användes på Cross Multiva TerraSuper 60 millimeters stål med 80 millimeters delning. Denna bearbetar effektivt vid körning med 8-15 kilometers timhastighet. Trots hastigheten får man ett synnerligen jämnt bearbetningsbotten. Åtta pinnaxlar ger bra rum för en optimal placering av pinnarna.

DiscMaster

3–6 m WingMaster

3–3,6 m

Cross är också tydligt mera genomsläppande än sin föregångare. Tack vare sin rikliga sladdutrustning, bärande boggiekonstruktion och stabila ram lämpar sig Multiva TopLine Cross även för verkligt grund bearbetning exempelvis för rybsodling. För modeller över sju meter rekommenderas frontstödhjul. r Sladdhydrauliken har låsventil och tydlig gradering.

Såväl den en- och tvåradiga efterharven kan undvika hinder då man backar.

ÅKER BIRKA 4•2013

55


LANTBRUKSBYGGANDET

Sprätt på spannmålstorkningen Hösten 2012 med sina regn fick Toivo Tyykilä att skaffa mer torkningskapacitet. Nu kan man på gården tröska 360 kubik spannmål på en gång. TEXT och BILD Vesa Rohila

T

odlar tillsammans med sina söner TUOMO ja TEUVO en lantgård i Linnamaa i Eurajoki, vars spannmålsodlingsareal är knappt 400 hektar. Efter torkutvidgningen ryms det 120 kubikmeter spannmål i torken på en gång. – År 2012:s blöta höst visade att vår torkningskapacitet var alltför liten. På grund av detta gjorde vi på vintern följande år beslutet att bredvid den 43 kubiks Anttin skaffa en större Arska MagnumFarmi 790, berättar Toivo Tyykilä. Torkarna fungerar som självständiga enheter. Vid behov kan man fast fylla den ena och samtidigt tömma den andra. – Vi hade ett gott utgångsläge, 56

OIVO TYYKILÄ

när tömningssilon var färdig redan före utvidgningen. I denna ryms 120 kubik. Det vill säga en påfyllning ryms dit, den andra i torken och den tredje i släpvagnarna. Om man någon gång bör få skördat mycket spannmål på en kort tid, så är detta ett flexibelt system. Vi kan tröska 360 kubik på en gång. Av spannmålsskörden går hundra ton helkornsvete till foder åt deras broilar och ca 20 ton korn används till utfodringen av nöten.

Fungerar efter inställningarna Torkaffären och –leveransen fungerade bra enligt Toivo Tyykilä. Däremot visade sig bland annat hopsättningsdirektiven vara bristfälliga. På detta borde fabriken enligt Tyykilä fästa mera uppmärksamhet. Även då det gäller

numreringen av delarna finns det rum för förbättringar. – Torkens teknik har fungerat bra, när tillverkaren gjorde några ändringar på denna. Den karl från Arskanmetalli som besökste oss var en yrkesman som kunde sin sak. Med många års erfarenheter behärskade han torksakerna. Åt en sådan odlare, som överväger att skaffa sig en spannmålstork, ger Tyykilä ett gott råd. – Det lönar sig att fråga användarna, hur dessa löst sina torkningsärenden på sin gård och hur de lyckats med detta. Lämpliga intervjuobjekt är sådana odlare som skaffat sin tork för 1-2 år sedan. De har en färsk, men tillräckligt lång användningserfarenhet. De vet bäst, hur torken fungerat i praktiken. ÅKER BIRKA 4•2013


Arska Magnum-Farmi 790

Vi hade ett gott utgångsläge, när tömningssilon var färdig redan före utvidgningen.

• Torkningsmaskineri Arska Magnum –Farmi 790 (totalvolym 79,2 m³) • Undertryckspanna 8000 S (819 kW) • Fläktar 2 x 11 kW • Koppelevator 118 t/h, längd 21 m, motori­ serad 3-vägsdelare • Bottentransportör Jema kedjeskrapeleva­ tor 105 t/h

Lämpligt med automatik

Oljan vann energitävlingen

Torken är försedd med GSM-anmälning. Denna sänder ett textmeddelande till telefonen när till exempel kylningen börjar eller det kommer någon störning. – I princip skulle man nästan kunna automatisera allt, men vi har konstaterat att om vi till exempel sätter torkningsvärdena på automat, så fungerar inte detta. Spannmålen är inte sådan som den borde vara, klagar Tyykilä. – Ofta var vi tvungna åtminstone i början av hösten att torka partiet på nytt, innan den var lämpligt torr. Om spannmålen hade mitt i torkningen gått till golvsilon längs bak, skulle det ha varit arbetsdrygt at ta denna tillbaka därifrån och torka på nytt. Hellre går vi för att kontrollera partiets fukthalt, och först efter detta flyttar vid partiet till lagret.

Vid övervägningen av torkningspannornas energiform visade sig flisen vara förmånlig, men i detta fall tog oljan segern. – Flisen är förmånlig, men man skulle ha varit tvungen att investera enormt. Vi skulle ha behövt en 1,3 megawatts flispanna. Det lönar sig inte att skaffa en sådan enbart för torkningsbruk, säger Tyykilä, som låtit Landsbygdscentralen göra upp kalkyler. Även jordgas var ett eventuellt alternativ. Den är ungefär en fjärdedel förmånligare än oljan, men med ett par månaders användning per år lönar sig detta inte. Jordgasen behöver en egen specialbrännare, vattenavskiljare och övrig utrustning. Dessutom kommer kostnader för hyrestank och årskontroller. r

GE GNAGARNA

DERAS SISTA MÅLTID Effektivitet i gnagarbekämpningen

Lättanvänd och säker råttbekämpare • Behändiga beten i bitar • Effekt med engångsbetning

K-LANTBRUK ODLINGSPROGRAM

Storm är av BASF registrerat produktmärke.

• Lättanvända pellets för be- kämpning av möss och råttor • Effekt med engångsbetning


ARBETSMASKIN

Till vagnen fås som tilläggsutrustning en foderkassett, med vilken volymen ökar till cirka 35 kubik. Till samma paket kommer stabiliseringscylindrar för boggien, med vilka vagnen kan stabiliseras vid kippning.

En spannmålsvagn med fasta lämmar

för landsvägstransport

Då avståndet från åker till tork är 60 kilometer, behövs en stadig landsvägsduglig spannmålssläpvagn. Mikko Lindeman ville därtill, att vagnen lämpar sig för hans båda traktorer. Det slutliga valet föll på WS 170 K, och Mikko är nöjd med sin anskaffning.

TEXT Maria Munck BILDER Maria Munck och Jarmo Lampola

M

odlar i Somero i EgentligaFinland och i Tarvasjoki två gårdar, vilka ligger sextio kilometer från varandra. Torken befinner sig på den större hemgården, varvid den andra gårdens spannmål transporteras längs landsväg. Största delen körs med lastbil, men en del även med traktorsläpvagn. – När de andra husbönderna under tröskningen kör från åkern för att kippa lasset i torken, tar detta cirka en kvart timme tills de är tillbaka på åkern. Hos oss tar motsvarande sträcka fyra timmar, varvid det kräver rätt mycket logistikplanering eller så står tröskningen, säger Lindeman. När det blev aktuellt att skaffa en ny spannmålssläpvagn, skulle den uppfylla många krav, av vilka det viktigaste var att man skulle 58

IKKO LINDEMAN

kunna köra 50 km/h med den. Släpvagnen måste lämpa sig för såväl den robusta Massey Ferguson 8690 som för gårdens lättare traktor. Bland två andra alternativ vann WS Tuhti 170K offerttävlingen. Vagnen köptes från Someron K-Maatalous. Weckman Steels släpvagn förnyades till vagn med fasta lämmar till senaste hösts förhandsförsäljning. En fast läm stadgar vagnens konstruktion jämfört med tidigare. Underredet är försett med rörbalksram, boggie samt bomfjädring. Ramen är målad med doppmålning, varvid man uppnår ett bra korrosionsskydd, ty färgen tränger även in i rambalkarna. En ordentlig kippningsvinkel, en hydraulisk bakläm som stiger högt upp samt en rak och slät inneryta underlättar tömningen av lasset.

– Att Weckman Steel var inhemsk var en trumf, och på gården fanns redan från tidigare en WS 170, av vilken man hade goda erfarenheter. Med denna får man dock inte köra hårdare än 40 km/h. Den nya släpvagnen kom till gården i

9 FAKTA om WS170 K -vagnen • • • • • • • • •

Bärförmåga: 17000 kg Volym: 21,2 m3 (med foderkassett ca. 35 m3) Egen massa: 4400 kg Kippningsvinkel: 51° Spårvidd: 180 cm Flaknivåns höjd: 128 cm Ram av rörbalk 250x150 2-hjulsbromsar som standard Standarddäck: 600/50R22.5

ÅKER BIRKA 4•2013


mitten av juli månad. Vid tidpunkten för intervjun har två tredjedelar av tröskningen redan utförts, varvid man redan kört många lass med vagnen. De första erfarenheterna av vagnen är goda.

Mycket extra utrustningar – Släpvagnen har trafiktraktorutrustning, det vill säga den har fyrhjuls-bromsar, varvid alla hjul bromsar med hjälp av en hydraulisk broms, när man i traktorhytten trycker på bromspedalen. Den har större och bredare hjul än normalt, varvid en timhastighet på femtio kilometer är tillåtet även med lass. Parkeringsbromsen garanterar, att en vagn som lämnats i en sluttning inte börjar rulla sin egen väg. Vagnen har även ett positionsljuspaket och stänkskyddslappar, berättar Lindeman. – Lasset fås skyddat med rullpresenning, som fås på och bort med hjälp av en vev utan att behöva klättra upp på vagnen och riva i presenningen.

På Mikko Lindemans släpvagn finns alla möjliga tilläggsutrustningar förutom verktygslåda och LED-ljus

dan, men på vagnar som kommer till spannmålsanvändning skulle det vara bra att få en bakläm, som skulle fungera med någon annan princip. r

Flera önskemål Mikko skulle ännu ha önskat, att man till vagnen skulle ha fått ett par extra egenskaper. – Bommens stödfot är tung och helt mekanisk. Hos oss används vagnen förutom av min fru HELENA även av bådas fäder, varför önskemålet skulle vara fast en stödfot som lyfts med handvev. Och det skulle vara bra om denna skulle kunna fås som eftermonterad till en redan anskaffad vagn. Då den hydrauliska baklämmen vid torkens tömningsficka stiger alltför högt i förhållande till torkkonstruktionen, har Mikko lånat andra tillverkares idé att begränsa lämmens rörelsebana med kättingar. På detta sätt öppnas baklämmen endast 20 cm. – Det är bra att baklämmen är hydraulisk och som sådan är den absolut den enda rätta på vallsi-

− Rullpresenningen, som fås på lasset med en vev, är behändig sä­ ger Mikko Lindeman.

Kalkning lönar sig

PÅ! RASK Aner du

n Ännu hi en för alk skaffa k ingspris. lkn stubbka lkningsa Stubbk tas n avslu e g n o s sä

30.11.

Idissla inte i

EVIGHETER Kalkning lönar sig!

En välkalkad vall belönar både korna och husbonden! Eftersom mjölkkor och växande köttnöt behöver rikligt med kalcium, skall kalciumhalten för ditt vallfoder vara över 5 g/kg torrsubstans. Om markens magnesiumhalt är för låg kan bristen behändigt repareras med Aito Magnesium! Beräkna ditt kalkningsbehov: www.maanparannus.com

GRÖNT MED VITT www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


En fungerande maskin

Maskinservice med yrkeskunsskap Konehuolto Klemola har betjänat odlare i Perhonjoki-dalen i tio år med den nuvarande sammansättningen. Ändå från början har företaget varit en del av K-avtalsservicenätet och sett till att områdets Claas, Elhon och övriga av Kesko marknadsförda maskiner hålls i arbetsskick. TEXT och BILD Maija Yliaho

K

onehuolto Klemola Ay grundades år 2003, när HANNU KLEMOLA fick KASPERI KANKAANRANTA som sin samarbetskumpan. En stor yrkesskicklighet har dock samlats under en längre tid, ty Hannu Klemola har varit i branschen redan från år 1986 och Kankaanranta från slutet av 90-talet. Kunnandet har inhämtats på annat sätt än via det praktiska arbetet, K-lantbruk utbildar kontinuerligt sina serviceföretagare. Under åren har företagarna suttit på skolbänken såväl i hemlandet som även i Tyskland. Utöver lantbruksarbetsmaskinerna hör till företagets verksamhetsbransch maskiner för fritidsbruk och småmaskiner från snöskotrar till gräsklippare. Arbete har räckt till så pass, att företaget sysselsätter utöver företagarna själva därtill en tredje person, JOONAS HEIKKILÄ.

Årsservicen sparar reparationskostnader. Företaget har på Asmalampis industriområde nya och tidsenliga utrymmen. Dessa byggdes år 2009, när den gamla hallen blev ohjälpligt för liten.

Tyngdpunkten på årsservicen Arbetstopparna med lantbruksmaskinernas service infaller naturligtvis på samma tider som gårdarnas brådska. Då inträffar och händer 60

det, när maskinerna och männen gör långa dagar på åkrarna och ibland även nätter. Maskiner repareras såväl i hallen som vid åkerkanten, enligt situation och behov. Ofta fås hjälpen med ett telefonsamtal. – På våren och försommaren är Hannu nog i telefon hela tiden på förmiddagarna, skrattar Kankaanranta. – Det kommer säkert 30-40 samtal per dag. Klemola konstaterar, att många problem löses verkligen redan i telefon på basen av de direktiv som getts. – Någon ekonomisk ersättning får man inte av detta, men det ger ett gott humör, när man kan hjälpa och vet att man i andra ändan kan fortsätta med arbetet. Traditionellt förs maskinerna till verkstaden först då, när de inte längre fungerar. En förändring börjar dock vara synlig. – De husbönder som följer med tiden hämtar maskinerna till en årsservice, när växtperioden är över, konstaterar Klemola – Årsservicen sparar på reparationskostnaderna, understryker Kankaanranta. – Många gånger märker vi här, att någon kedja håller på att bli lös eller det är fel i elanordningarnas inställningar. När dessa repareras vid servicen, behöver man inte komma hit för att reparera en maskin som gått sönder. Intervallservicar som gjorts i tid underlättar även maskinförsäljarens arbete. – När arbetsmaskinen är servad under hela användningstiden hos avtalsservicen, känner man till dess servicehistoria, säger RISTO HÖYKIN-

Claas-balaren fördes efter skördeperiodens slut på en välförtjänt årsservice. Hannu Klemola ser vad som behöver göras, Risto Höykinpuro följer med från sidan.

från K-maaatalous i Toholampi. – Det är märkbart lättare att sälja en bytesmaskin, när denna varit här regelbundet på service och ännu före försäljningen satts i skick. Och försäljningsvärdet hålls, när maskinen även i fortsättningen hämtas till märkesservicen. PURO

Samarbete gynnar odlaren Risto Höykinpuro, den långa linjens lantbruksmaskinförsäljare, är nöjd med detta att han på sitt försäljningsområde får verka i samarbete med en pålitlig och kunnig serviceföretagare. – Det är lätt att sälja maskiner, när man vet att kunden även i fortsättningen kan ges rådet att komma hit för hjälp med ibruktagning, service som med eventuella reparationer. ÅKER BIRKA 4•2013


Nokka 4472HP + MV 1124

• Luotettava kumppani vaativiin metsätöihin sähköisellä esiohjauksella

Nokka 4372HR + MV 1002 • Hyvin varusteltu, ergonominen monipuoliseen ja kovaan maatilakäyttöön Alk.

24.290,alv 0% + toim.kulut

Nokka 2661H + MV719

18.990,alv 0% + toim.kulut

Alk.

• Pikkujättiläinen hydraulijatkeellisella ulottuvammalla kuormaimella, teleskooppitukijalat

Uutuus!

Alk.

Nokka 3567He + MV951

Vahva ja ulottuva vaativaan puunajoon

• Sähköisellä ON/Off 2-vipuventtiilistöllä • Teleskooppitukijalat, -palkkinen 9,5 tn metsävaunu

Alk.

11.490,alv 0% + toim.kulut

15.400,alv 0% + toim.kulut

Hawk 25 Uutuus!

En aktiv maskinförsäljning är även till nytta för servicegänget. – Vad skulle vi sedan serva, om Risto inte skulle sälja maskiner, kastar Kankaanranta fram. En stor betydelse har även detta, att när odlaren köper av Höykinpuro en ny eller begagnad maskin, hör till priset, att någon från Konehuolto Klemola besöker gården och sätter maskinen i arbetsskick. – Nu för tiden finns i en basarbetsmaskin enormt mycket databaserad teknik, konstaterar Klemola. – Man sparas från många besvärligheter, när inställningarna genast från början sätts i skick just för det tilltänkta arbetet, för vilket maskinen anskaffats. Lantbrukets enorma strukturförändring märks även på maskinsidan. Antalet gårdar minskar, men samtidigt växer gårdsstorleken, och med detta växer även de på gårdarna använda maskinerna och blir mera invecklade. Såväl maskinförsäljning som även deras service börjar vara ett arbete för specialkarlar. Höykinpuro, Klemola, Kankaanranta och Heikkilä tror allvarligt på att arbetet kommer att räcka till även i fortsättningen såväl för lantbruksmaskinernas användare som för dem som sköter om deras skick. r

• • • • •

Hydr. ketjusaha, halk. max.25 cm Terä pyörii vain sahatessa Autom. hydr. puun halkaisu (2/4) Hydraulivetoinen poistokuljetin TR- hydrauliikalla (kuljettin lisäv.), TR voimanulosotto, oma hydrauliikka ja kuljetin tai 4 kW sähkö- tai 13 hv polttomoottorilla / tieliikennealustalla

Kun klapit tehdään siellä missä puut ovat!

OH 27

alk. (ilman kuljetinta)

3.630,-

alv 0% + toim.kulut

• Pyörösahanterä ja hydr.halkaisu • Hydr. 5,5 tn sylinteri - traktori- tai sähköm.käyttöisenä • Halk.terän kork. pikasäätö • Taittuva poistokuljetin 3,2 m

27 TR

3.990,-

alv 0% + toim.kulut Hinnat ovat voimassa 31.12.2013.

ÅKER BIRKA 4•2013

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS


AKTUELLT

På utställningen är det yrkesmässiga ställvis klätt i underhållande stil, här en fartfylld dansuppvisning vid lanseringen av Agcos produkter.

K-lantbruk Jyväskylä öppnade sina dörrar I Jyväskylä, Seppälä, på adressen Kankitie 4, har öppnats nya utrymmen för K-lantbruk. Som köpman verkar JOUNI PASTILA, och som försäljningens yrkesmän betjänar MARTTI TOIVANEN och JUSSI KANANEN. Martti ansvarar för spann­ målshandel, gödsel, utsäde, foder och växtskyddsmedel och Jussi behärskar lantbrukets arbetsmaskiner, hallar och torkar. Hos den nya affären finns det tillräckligt med utbud enligt olika kundgruppers behov i form av olika temada­ gar. Den 7 november arrangeras Tume-kombimaskinernas presentationsdag . För hästkunderna arrangeras den 15 november en temadag kring BlackHorse-hästfoder och den 29 november kommer det att vara en halldag. Senare på hösten hålls en torkpresentation samt en arbetsde­ monstration med HakkiPilke-klabbningsmaskinerna. Den egentliga öppningen är torsdagen den 5 december. Försäljningsutrymmet i Jyväskylä K-lantbruk är 290 kvadratmeter, och på gården finns ett täckande lager med förevisningsmaskiner. Kunderna har hittat den nya affären och förhands­ försäljningen i Jyväskylä har startat livligt. − Mellersta Finland är ett intressant marknadsom­ råde och vår målsättning är att förbättra K-lantbruks synlighet i landskapet samt att vara kraftigt med i ar­ betsmaskinhandeln, säger Pastila. Jouni Pastila har K-lantbruks försäljningsställen förutom i Jyväskylä även i Tammerfors och Häijää. − Vi kopierar de i Tammerfors och Häijää väl fungerande betjäningskoncepten. Vi erbjuder våra kunder betjäningshelheter tillsammans med vår yr­ keskunniga personal. Vi vill kraftigt vara med i ar­ betsmaskinhandeln och förbättra K-lantbruks syn­ lighet på området, säger Jouni Pastila.

Kunder till Agritechnica mässan K-lantbruks kundgrupp reser för att bekanta sig med inter­ nationella vindar på Agritechnica-mässan i Hannover. Agri­ technica är Europas största utställning i lantbruksbran­ schen, och den arrangeras vartannat år. På utställningen år 2011 deltog över 2 700 utställare från cirka 50 länder. I år väntas över 400 000 besökare. Agritechnica är tydligt en mässa för lantbrukets yrkes­ män, och där tyngdpunkten är på maskiner och odlingstek­ nik. De mest betydelsefulla nyheterna lanseras på utställ­ ningen. Finländska utställare och produktmärken finns det flera av på utställningen: bland andra Tume, Elho, Murska, Multiva, Farmcomp, Farmtools och HakkiPilke har satsat på utställningen.

Jouni Pastila hälsar kunderna välkomna till Jyväskyläs nya K-lantbruk.

62

ÅKER BIRKA 4•2013


5-års födelsedagsfest i Somero I Somero firas det femte verksamhetsåret 8–9 novem­ ber. Köpman MATTI KUOSA började som K-lanbruks- och Rautia-köpman år 2008. Nu är det dags att bjuda på kaffe med tårta. Samarbetet har varit tätt och uppbyg­ gande såväl med lantbruks- som med byggkunderna. Ti­ den har gått snabbt vid utvecklingen av affärens verk­ samhet. Somero gratuleras!

Lottlycka på KoneAgria På KoneAgria arrangerades en utlottning av Kaso PK 44E –kassaskåp. I utlottningen deltog över 3000 sva­ rare. Den här gången gynnade turen EERO KETTULA från Idensalmi. I samband med Yara-gödselkampanjen lottade man ut flera pris. Huvudvinsten, en Agritechnica-resa vanns av Ikola från Seinäjoki. TraktorCam –backningskame­ rorna vanns av K-lantbruks kunder från Lappo, Kaavi, Uleåborg, Kemijärvi och Loimaa. Alla vinnare gratuleras och tack till dem som deltog i utlottningen!

I NOVEMBER Fjädervåg 250 kg • Vägningsnoggrannhet 1 kg 500704278, 4018653290941

89

Gummistövel med filtfoder Vindrutans spolarvätska SHINY POWER, 3 x 4 liter Nokian Kaira Hållbar vinterstövel som har snabbt torkande löstagbart filtfoder.

00

• Citrondoftande färdig blandning • Köldtålighet -20°C

3 st

• Rymlig läst för finska fötter • Flera olika storlekar

/st

10,0,84 €/l

Förmån -10 %

7990

Pris utan K-Plussa-kort 99,-

Uppvärmbar dricksbassäng med flottör Suevia T.ex. för lösdrift • Maxiflow-flottörens kapac. upp till 40 l/min 500645239, 4025338063769

Separat 3,95 €/st

/par

759

00 /st

Raka 55 cm Suevia Farmline Den breda rakan passar utmärkt t.ex. för foder- eller gödselflyttning. • Bredd 55 cm, höjd 12 cm • Avsedd för ca 32 mm:s skaft

1190 /st

500820303, 6405422806867

Priserna (inkl. mvs 24%) gäller till 30.11.2013. I priserna ingår inte eventuella leveranskostnader. En del av produkterna som leveransförsäljning.

www.k-maatalous.fi

K-LANTBRUK


BONDE I VÄRLDEN

Mjölkgård på danskt vis

64

Den danska mjölkproducentens framtid ser ljus ut. Efterfrågan på mjölk är större än utbudet. TEXT och BILDER Gunilla Heick

ÅKER BIRKA 4•2013


ÅKER BIRKA 4•2013

65


Gitte och Carsten Hedegaard med hunden Lajka hälsar på några av korna. Fodersilor på Christiansborg.

C

ARSTEN HEDEGAARD

och hans fru GITTE är båda 47 år gamla. År 1990 köpte de gården Christiansborg, 25 kilometer söder om Odense på ön Fyn. Gården hade tidigare ägts av en gammal dam. Den hade då 40 hektar och inga djur. Tre år senare fick Carsten och Gitte Hedegaard en mjölkkvot och byggde kostall till 75 kor, som mjölkades med gammaldags mjölkmaskin. Under de följande åren utvidgade de gården flera gånger. Därefter installerade de sammanlagt sju mjölkrobotar på gården. I dag har den 450 kor, de allra flesta av den svartbrokiga rasen Dansk Holstein. Hösten 2012 köpte paret Hedegaard egendomen Lynggården, som ligger fem kilometer från Christiansborg. På Lynggården finns nu 150 kor och två mjölkrobotar.

Danmark • Huvudstad Köpenhamn • Areal 43 098 kvadratkilometer • Över 60 % av areal i jordbruk • 5,6 miljoner invånare • EU-medlem sedan 1973

66

Mera mark De 600 korna behöver mycket foder, och det krävs givetvis också mark för att bli av med gödseln. Paret Hedegaard har under åren köpt upp 16 gårdar. Alla husen utom två har de sålt bort, bara behållit jorden. Nu har de 600 hektar. – Tumregeln är en hektar per ko, säger Carsten. 600 hektar är

Salmonella kostade oss några miljoner. ändå lite i underkanten, så jag hyr 25 hektar av grannen. Hedegaards producerar själva all ensilage. Huvudfodret är majs och gräsensilage. På hösten är alla silorna fulla. – Vi odlar 226 hektar majs och 50 hektar gräs. På resten av arealerna odlar vi korn, vete och raps, som vi säljer till DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab). Men vi kan inte odla så mycket proteinfoder som vi behöver, så vi köper rapskakor och sojaskrå från DLG och blandar i fodret, berättar Carsten. – Dessutom använder vi mäsk som proteinfoder till korna. Två gånger i veckan får vi 40 ton färsk mäsk från ett bryggeri. Mäsk innehåller mycket protein och är inte så dyrt. Mäsk, majs, gräs, soja och halm – allt blandas i en fodervagn innan det ges till djuren.

gaard sköter de omkring hundra kalvarna. Därtill är en man anställd med åkrar och ängar som ansvarsområde. Den dagliga driften sköts av ett holländskt par. Varje morgon klockan halv åtta är det frukostmöte för alla anställda, där dagens arbetsuppgifter fördelas. Carsten är en betrodd man med flera styrelseposter. Bland annat sitter han i styrelsen för Dansk Holstein-föreningen, och i repre-

Många anställda Det är mycket att hålla reda på med ett så stort företag. Korna på Christiansborg tas om hand av två unga fodermästare, som har ansvar för var sitt kostall. Gitte Hede-

Carsten och Gitte Hedegaard köpte gården Christiansborg år 1990. Sedan dess har de utvidgat den flera gånger. ÅKER BIRKA 4•2013


sentantskapet för Viking, som är en andelsförening för boskapsavlare i Danmark, Sverige och Finland. – Holsteinrasen ger en massa mjölk med högt proteininnehåll, men inte så mycket fett – precis som konsumenterna vill ha det, säger Carsten. Dessutom är det en så stor ras, att den har många möjligheter rent genetiskt. De djur som föds i dag är långt framom de gamla rent avelsmässigt. – Viking har något av världens bästa tjursperma. Tidigare hämtade man sperma till Danmark från USA och Holland, men det behövs inte mera.

la ndra kalvar. Al ns omkring hu , la m ga or På gården fin ck ve när de är två ljs sä ­ r al va rk al tjurk föder upp tju oducent som pr lv ka en l til var för slakt.

– Kvigorna insemineras när de är fjorton månader gamla. Den bästa tredjedelen av kvigorna får könssorterad sperma, så att de endast får kokalvar. Gårdens tjurkalvar säljs när de är två veckor gamla. Korna mjölkas i genomsnitt i två och ett halvt år. När de är fyra och ett halvt år gamla förs de till slakt. – Men våra djur är så goda att det är svårt att finna slaktdjur.

Stigande priser De 600 korna på Christiansborg och Lynggården ger cirka 10 800 kilo mjölk per ko om året. Paret Hedegaard säljer sin mjölk till Arla. – Mjölkpriset steg tre gånger under våren. Och priset kommer att fortsätta att stiga, menar Carsten. ÅKER BIRKA 4•2013

Färsk halm strös ut via en maskin som kör på en takskena genom kostallet.

Gårdens mjölktank rymmer 27 000 liter mjölk. Den är beräknad att tömmas varannan dag. Men Arla kommer och tömmer den varje dag då efterfrågan på färsk mjölk är stor. Men det har också varit hårda tider. För några år sedan drabbades gården av salmonella i hela besättningen. – Vi vet inte varifrån smittan kom. Det kan ha varit från fodret, fåglar, med veterinären eller seminören. Det enda man kan göra för att försöka skydda en besättning mot salmonella är att se till att det inte kommer gödsel i fodret, säger Carsten. – Innan vi drabbades producerade korna 11 000 liter mjölk per ko och år. Men plötsligt började produktionen sjunka. På ett halvt år gick den ned till 8 600 kilo per ko, och vi förstod inte varför! Vi sände prov till Tyskland och fick svar att det handlade om salmonella. Sammanlagt tvåtusen kilo mjölk per ko måste destrueras. Det tog två och ett halvt år innan allt var över. Det kostade oss några miljoner och det finns ingen försäkring som täcker. För att skydda gården mot smitta måste nu veterinären, seminören och andra som varit i ett annat stall innan besöket, klä om till gårdens overaller och gummistövlar, innan de går in till djuren. Veterinären kommer alltid varje måndag, tillser djuren och för journal på korna. Carsten har också själv tillåtelse att behandla

sjuka djur. Han får en bestämd mängd medicin levererad varje månad. Allt som används blir registrerat på datorn.

Hjälp från roboten Mjölkroboten utför olika mätningar samtidigt som den mjölkar. Den registrerar till exempel varje kos aktivitetsnivå. När en röd rotorlampa börjar blinka är kon i brunst. Hon leds då in i ett särskilt bås, i väntan på inseminören, som kommer varje dag. Roboten kan också mäta om en ko har juverinflammation. Också då leds den in i ett särskilt rum i väntan på behandling. Dessutom mäter roboten saltinnehållet i mjölken, under de första 7 till 8 sekunderna den rinner till. Om saltinnehållet är för högt går mjölken till en särskild behållare och inte till mejeriet. Istället ges den till kalvarna. Varje robot har ett serviceavtal på 40 000 DKK per år, och får service fyra gånger om året. De robotar Carsten nu har är sju år gamla. Carsten hoppas att hans robotar ännu kan hålla i 5 till 7 år. – Det är viktigt att både kor och kalvar mår bra och behandlas gott, får vitaminer och mineraler. Varje gång vi öppnar en ny ensilagesilo tar vi prov som sänds till lantbruksföreningen, där de analyseras i laboratoriet, berättar Carsten. Han ser framåt med förtröstan. De två gårdarna kan sysselsätta familjens alla tre barn i framtiden. r 67


Bra på nära håll

Den inhemska hallen

är stabilt gjord Den som överväger en hallinvestering har rikligt med alternativ beträffande storlek, färg och byggnadsmaterial. Användarnas olika behov och användning har även ökat möjligheterna till en skräddarsydd hall och dessutom har utrustningsutbudet ökat. TEXT Tuomas Lehtonen BILDER Mikko Vähäniitty

D

e av Vieskan Elementti Oy i Alavieska tillverkade Pomo träelementhallarna är en bekant syn på de finländska lantgårdarna. Hallarna har tillverkats allt från år 1967 i jämn takt. Enligt försäljningschef JYRKI JUTILA beställs kalla och värmeisolerade hallar som häststall, maneger, lager, maskin- och hobby- samt produktionshallar. – Vi tillverkar elementen rätt långt i fabriken, varvid även en stor hall uppförs på tomten på 4-6 veckor. Exempelvis två gånger må-

68

lad träbrädfodring och gaveltriangelbrädfodringen finns redan färdiga på elementen. Enligt Jutila tillverkar de hallarna själva, allt från planeringsarbetet. Emedan hallarna har olika användning och kundbehoven varierar även rikligt, skräddarsyr Vieskan Elementti detaljer gällande utseende och funktionalitet, allt enligt kundens önskemål. Hallarna byggs av finländska tillverkares material under SFS-inspecta Sertifiointi Oy:s kvalitetsövervakningssystem. Till hallpaketet hör alltid även huvudritningarna.

Under de senaste åren har man allt oftare till de kalla hallarna önskat en isoleringsberedskap, så att hallen vid behov kan värmeisoleras. I sådana fall förses de kalla hallarna med vindskyddsskivor och elementfogarna tätas. – Vi levererar de kalla hallarna som småelement och de värmeisolerade som storelement. Allt oftare svarar vi även för hallarnas montering som helt färdiga på tomten, varvid kunden kan koncentrera sig på sin egen gårds arbeten. På kundens ansvar blir att göra grunden. ÅKER BIRKA 4•2013


M&T Farms pressengings­ hallar kan användas till mycket. Pomo-träelementhallar har tillverkats av Vieskan Elementti Oy redan i 45 år.

M&T Farms Mika Laihorinne, Weckmann Steel Oy:s Heli Alanko och Vieskan Elementti Oy:s Jyrki Jutila tror på de inhemska hallarna.

Hallen kan även beställas som färdig ram eller monterad som skyddad mot väder, berättar Jutila.

I plåthallen är det högt till tak Vierumäkiföretaget Weckmann Steel Oy:s Tuhti-hallarna är som även namnet säger kraftigt gjorda. Deras konstruktion utgörs av självbärande trekedsramar med svetsade balkar. Som fodringsmaterial används minst 0,45 millimeters stålplåt. Färgalternativen lämnar inget att klaga på. Om man önskar kan hallen även brädfodras. På samma sätt som hallar med träram fås plåthallarna som kalla och värmeisolerade, varvid de lämpar sig för många användningar. Enligt verkställande direktör Heli Alanko har speciellt de stora hallarna i år varit efterfrågade. ÅKER BIRKA 4•2013

Med hallen kommer ramkonstruktionerna, måttbeställda tak- och väggplåtar, monteringsdirektiv samt konstruktions- och huvudritningar. Grunden och behövligt virke skaffar kunden själv. – Våra ramkonstruktioner möjliggör ett effektivt utnyttjande av hallutrymmet ända upp till åsen och vid väggkanterna. Hallarna kan lätt ändras för olika användning och hallarna kan delas fast i en kall och en värmeisolerad del. En kall hall kan ändras till varm och hallen kan förlängas, bara man kommer ihåg eventuella ändringsbehov i byggnadsskedet. Hallarnas tilläggsutrustningsalternativ har breddats. Exempelvis takvinkel, takfotslängd och dörrarnas storlek kommer alltid på tal i samband med hallofferten. Speciellt dörrarnas placering och deras storlek lönar det sig att noggrant fundera över, ty dessa har en stor inverkan på hallens funktion. Exempelvis större maskiner lönar sig att beakta vid valet av dörrar. Enligt Alanko kan man själv föra upp en Tuhti-hall, men kunderna beställer allt oftare uppförandet av företag som Weckmann rekommenderar och som specialiserat sig på arbetet.

Förutom arbetsmaskiner och släpvagnar kan man i presenningshallar lagra flis, spannmål eller halm och de lämpar sig även som skydd för djur eller tillfälligt service- eller remontutrymme. – På kreatursgårdar hålls kalvar och kvigor i presenningshallar. På senare tid har hallen även börjat intressera pälsuppfödare och fårfarmare. Den av oss utvecklade upplyftbara presenningen gör att luften om sommaren fås att cirkulera, och djuren börjar inte må illa, berättar M&T Farms MIKA LAIHORINNE. De av kraftiga stålrör och starkt pvc-tyg tillverkade hallarna lämpar sig i Finlands snöiga och blåsiga förhållanden. Dessa kan byggas såväl på sepelgrund som på betong bara underlaget är jämnt. – Det går snabbt att montera upp och riva ned hallen, på samma sätt att flytta hallen till annan plats. Därför köps dessa många gånger även för tillfälligt bruk. När man beställer monteringen av oss, blir även en större hall klar på tio timmar. För den som själv monterar, tar det endast ett par dagar. Vi har räknat med att hallens livslängd är cirka 20 år. r

Vieskan Elementti Oy • Grundat 1967 • Produkter bl.a. Pomo-hallar

Weckmann Steel Oy • Grundat 1962 • Produkter bl.a. Tuhti-hallar

M&T Farms • Presenningshallarna tillverkas i Österbotten, Evijärvi

En presenningshall uppförs snabbt Det österbottniska M&T Farms tillverkar mångsidiga stålbågskonstruerade presenningshallar. Det finns tre olika storlekar. Den minsta av modellerna lämpar sig fast som bilgarage och in i den större kör man lätt en skördetröska. Man får mera höjd i hallen genom att bygga hallen på betongelement.

Konstruktionen på Weckman Steel Oy:s kalla hall med sadeltak utgörs av dess självbärande treledsram.

69


Det odlades också förr... Köpman nr 1

För närmare 45 år sedan, år 1969 grundade AIMO JOENSUU i Alajärvi Finlands första K- lantbrukscentral med namnet K-maatalouskeskus Aimo Joensuu Oy. I början var Joensuu Alajärven Talouskeskus Oy:s aktionär med en fjärdedel. Efter fyra år köpte han av tre andra aktionärer aktierna till sin familj, och samtidigt byttes även företagets namn. Som en pojke hemma från ett lantbruk och som även gjort karriär som diversehandelsköpman startade han utan fördomar med att röja väg för K-gruppens lantbruksköpmän. Tidpunkten var precis den rätta. En kraftig mekanisering av lantbruket höll just på att börja och kunderna tog med glädje emot sin nya köpman. Även kritiska röster hördes, men köpmannen gav sig in i striden om sina kunder med arbete, pris och betjäning. En trogen kundkrets samlades redan i början av hans köpmannakarriär. När Aimo Joensuu gick i pension år 1997 gick redan de första kundernas barn i hans butik. Exempelvis Joensuus jordbrukar-bror köpte till sin gård maskinerna till hundra procent från K-maatalous Aimo Joensuu. De första maskinerna som Joensuu sålde var smala rullharvar, vars arbetsbredd var två meter. Med plogarna övergick man från hästdragna till traktorplogar, försedda med två skär. Utgödslingsanordningar såldes till ladugårdarna för att underlätta arbetet - förr hade man använt grepen vid utgödslingen. I början köpte kunderna bland annat Leyland- och Zetor-traktorer. Bland tröskmärkena köptes exempelvis Deutz-Fahr och Claas, som fortfarande även hör till Maskinkeskos urval.

70

Enligt Joensuu var arbetet synnerligen belönande. Bit för bit ändrades det tunga lantbruksarbetet så att det blev litet lättare och jordbrukarnas arbete utvecklades. Samtidigt växte affären från en tre personers butik till ett företag som när det var som bäst sysselsatte åtta personer. Det finns även roliga minnen längs karriären. Vid mekaniseringen fanns ett skede, när korna mjölkades för hand, om det på gården fanns under tio kor. Mjölkningen var i huvudsak kvinnornas uppgift, männen gjorde andra arbeten. En husbonde vaknade upp för att köpa en mjölkningsmaskin först i det skedet, när husmor hotade med att inte längre orka mjölka. Husbonden fattade först vad det var fråga om, när det fanns risk för att han själv skulle bli tvungen att mjölka. Vid marknadsföringen av maskinerna använde Joensuu sig av sluga metoder. När det till någon gård köptes exempelvis en Westfalia-mjölkningsmaskin, tog Joensuu en bild av köparen och maskinen och erbjöd den lokala tidningen en puffnotis. Så här såg de övriga jordbrukarna, att även grannen hade köpt en sådan maskin – även de borde således få. Joensuu minns 1970- och 1980-talen som jordbrukarens gyllene tid. Efter anslutningen till EU har lantgårdarna blivit enormt stora fabriksanläggningar. Före detta var gårdarna små familjelantbruk. − Såväl bekymren som inkomsterna var förr mindre, men riskerna bättre att bära, konstaterar Joensuu.

ÅKER BIRKA 4•2013


UPPDATERING AV ABBONENTUPPGIFTER

Portot är redan betalt!

@

E-post:

Jag vill beställa Åker Birkas Nyhetsbrev (ge E-post!) Adressförändring

Avbeställning GAMMAL UPPGIFT

ÅKER

BIRKA

NY UPPGIFT

Förnamn: Släktnamn:

RAUTAKESKO OY KMAAT TUNNUS 5013119 01003 VASTAUSLÄHETYS

Näradress: Postnummer: Postanstalt: Telefon: Mobiltelefon: TILATIETOJA

Odlar åker:

ha

Hönor / Broiler:

Jag är jordbrukare

Skog:

ha

Hästar:

Jag är maskinentreprenör

Mjölkkor:

kpl

Potatis:

Jag är annan aktiv läsare

Nötkött:

kpl

Bärodling:

Griskött:

kpl

Annan:

Suggor:

kpl

Kontaktuppgifternas uppdatering också på internet: www.k-maatalous.fi ”asiakastiedot” eller via E-post: markkinointi@k-maatalous.fi Mina uppgifter får användas i K-lantbrukskedjans marknadsföring. Underskrift:

Fyll i – klipp ut – posta!

Ge respons om tidningen och vinn Lumia 920! Varje nummer av tidningen är en ny möjlighet att delta. Det går lätt och snabbt att svara! 1. Logga in dig under adressen www.mcipress.fi /maatilanpirkka. 2. Anteckna nummerserien 224080. 3. Härefter kommer du in på läsarenkäten genom att klicka på Lähetä (Sänd) -knappen. Lycka till vid utlottningen!

Man kan svara på läsarenkäten inom två veckor efter att tidningen utkommit. Alla läsare av MCI Press Oy publicerade tidningar kan delta i enkäten. Du kan delta i enkäten för varje utkommet nummer men enbart med ett svar per nummer. Enkäten och utlottningen gäller tidningar som utkommer under hösten 2013. Alla som svarat deltar i utlottningen av priset. Utlottningen sker 2.1.2014. Vinnaren meddelas per e-mail eller brev.

ÅKER BIRKA 4•2013

Priset som utlottas är Lumia 920, värd ca 400 euro.

71


Inhemsk Startti - ger kraftig produktion genast från början

En välskött kalv kommer som vuxen att mjölka mera. I Startti finns mjölkens råvaror och allt som kalven behöver för frisk tillväxt. Producenterna vet att inhemska Startti ger bättre resultat i alla utfodringsmetoder. Därför är det populärast i Finland - från år till år.

Startti Auto Startti Power Startti Maito Instant Startti för produktionens ökning. För mjölkgårdar och gödkalvstall från K-lantbruket. www.valio.fi/Startti

Teho Magnesium

• Magnesiumrik fullmineral. • Speciellt för betesperiodens utfodring

Teho Kalsium -fullmineral

MINERAL- OCH VITAMINKAMPANJ Då du köper 2 PALLAR mineral eller vitaminer får du en KNIVSET eller alternativt 200 kg på köpet. Köpare av en pall får 100 kg på köpet. Leveransen av en 600 kg pall 40 € (mvs 0 %).

ar e Till köp AR LL av 2 PA T

KNIVSEet! p å kö p

30 € ) ( Värde 1

Leverans av två eller flera pallar FRAKTFRITT (normalt distrib.område).

• Effektivt för året-runt utfodring både för mjölkkor och växande nöt

Teho Energa

• Energirikt komplementfoder för mjölkkor. Bruksmängd endast 0,5 kg/dag 2 veckor före och 4 veckor efter kalvning. Inneh. levande jäst!

Teho-E-seleeni

• Vitaminkompletteringsfoder för alla produktionsdjur, förbättrar motståndskraften. Innehåller rikligt med E-vitamin (6200 mg) och organiskt selen

Teho ADEK Fiskars Functional Form knivset

• Skal-, grönsaks-, bröd-, universal- och kockkniv • Eggen är av högklassigt rostfritt stål. Dessutom får du Fiskars skalare, universalsax samt knivvässare.

www.k-maatalous.fi

Erbjudandet gäller 1.9.–30.11.2013

• Multivitamin som används speciellt i stressituationer. Innehåller rikligt med organiskt selen

K-LANTBRUK

Akerbirka0413k  

Maatilan Pirkka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you