Page 1

socio-culturele nieuwsbief voor de Maasmechelse verenigingen

Dynamoproject: handig hulpmiddel voor sportclubs

Belgie - Belgique P.B. - P.P. 3630 Maasmechelen BC 18554

Sportclubs in Vlaanderen leven vooral van de vrijwillige inzet van hun leden en bestuurders. Dit vrijwilligerswerk komt in de huidige samenleving echter steeds meer onder druk te staan. De toekomst van de georganiseerde sport komt zo in gevaar. Er is een duidelijke behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader van sportclubs op administratief en beheersmatig vlak. De steeds complexere regelgeving, het dalend aantal vrijwilligers, de concurrentie met commerciële activiteiten,… zorgen allemaal voor een toenemende nood aan praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning in sportclubs. De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project een hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren.

g em ee n t e m aasm e ch e l e n

In dit nummer... »» mag een vereniging commerciële activiteiten organiseren? »» kampioenenhulde »» nieuwe richtlijnen voor vrijwilligersvergoeding »» projectsubsidies Cel Gelijke Kansen en Koning Boudewijnstichting

Het Dynamo Project geeft informatie, managementvormingen en bijscholingen, individuele ondersteuning en heeft een documentatiecentrum en centraal aanspreekpunt voor sportclubs. Alle non-profit sportclubs in Vlaanderen kunnen er terecht. Voor sportverenigingen, aangesloten bij een VSF-federatie, is de dienstverlening gratis, andere clubs betalen een kleine vergoeding. Meer info: www.dynamoproject.be

Activiteiten in Maasmechelen “Onder begeleiding van de gidsen van de Stichting Erfgoed Eisden bezocht Mané vzw de toeristische bezienswaardigheden van Maasmechelen. De Stichting Erfgoed Eisden stelt reeds jaren zijn gidsen gratis ter beschikking van de Maasmechelse personen met een handicap”.

“De Turkse gemeenschap vierde op 24 april het Turks kinderfeest. De kinderen gingen in optocht naar het cultureel centrum waar ze ingeoefende acts, dansjes en gedichtjes brachten.”

“Een meisjeskoor vlak voor hun optreden op de kermes van vzw Vrede en Geluk. Kermes is een Turks volksfeest met kraampjes waar hapjes en allerlei snuisterijen verkocht worden.”

“NEOS bezocht het welbekende Fort van EbenEmael.”

“Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Opgrimbie behaalde de 1ste prijs op het International Wind Music Festival in Berlijn!”

Deze nieuwsbrief is tevens te raadplegen op www.maasmechelen.be.

- september 2010

1


Mag een vereniging commerciële activiteiten organiseren? Een vereniging kan bijkomende activiteiten organiseren (fuif, wafelverkoop,…) maar de opbrengst moet uitsluitend aan het doel van de vereniging gespendeerd worden. De organisatie van dergelijke activiteiten moet altijd bijkomstig zijn. Vb. een voetbalclub baat een kantine uit. De opbrengsten hiervan moeten besteed worden aan het sportieve doel van de vereniging. Wanneer na verloop van tijd blijkt dat de voetbalactiviteiten op een laag pitje staan en de kantine goed blijft draaien, is er geen sprake meer van een sportclub maar van een café met als bijkomstige activiteit af en toe een voetbalwedstrijd. In dat geval kan men de vereniging beter hervormen tot een handelsvennootschap. Meer info: www.vsdc.be

Publicatiekosten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad In tegenstelling tot vroeger is de publicatiekost niet meer afhankelijk van het aantal te publiceren bladzijden. De publicatiekosten bij oprichting bedragen e 147,50 incl. BTW. Bij wijziging van statuten bedragen de publicatiekosten e 111,32 incl. BTW. De publicatiekosten kunnen betaald worden via overschrijving op het rekeningnummer 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad. Het betalingsbewijs en de statuten die je wil laten publiceren dien je in bij de griffie van de rechtbank van koophandel in Tongeren. Meer info: rechtbank van koophandel, tel. 012/39 97 21

Spicy Maasmechelen In het weekend van 11 en 12 september heeft het gloednieuwe evenement Spicy Maasmechelen plaats aan de Koninginnelaan tegenover het cultureel centrum in Eisden. Spicy Maasmechelen wordt de waardige opvolger van zowel Kleurrijk Maasmechelen als Maasmechelen Feest. Bij Spicy Maasmechelen speelt proeven van culinaire diversiteit de hoofdrol. Je kan er genieten van M A A S M E C H E L E N de gastronomische keuken van Griekenland Italië, Marokko, Polen, Turkije en België. Gerenommeerde Limburgse chef-koks met een band met deze landen c u l i n a i r f e s t i v a l m e t k l e u r staan garant voor de kwaliteit, en voor de originaliteit van de recepten. Ook vind je er een fraaie smaakmarkt met streekproducten van handelaars. Maar de echte, authentieke (groot)moederskeuken kan je proeven bij de Maasmechelse verenigingen. Maar liefst 21 verenigingen zijn present met typische hapjes aan democratische prijzen: Belgisch-Turkse cultuur –en vriendenkring, Ouderraad Triangel, Brand New Style, Koninklijke Harmonie Vrij Vooruit, Mané, Sloveense zangvereniging Slomsek, Gezinsbond Fusie Maasmechelen, Vrede en Geluk, Vespaclub Azzurri, Acli Maasmechelen, Koninklijke fanfare St. Aloysius, Wereldwinkel , Sehzade jongerenvereniging, School, jeugd- en oudervereniging, Chiro Akori, Viva SVV, Agios Dimitrios Ouders en Voogden, Moskee El Islam, Turkse moskee, Etki en La Lucania. Breng op zaterdag 11 en zondag 12 september van 12u-22u dus zeker een bezoek aan dit nieuwe en volstrekt unieke culinaire festival . Meer info: dienst economie: 089 76 96 68 of dienst diversiteit: 089 76 88 80, www.spicymm.be

- september 2010

2


Forfaitaire kostenvergoeding mag nu gecombineerd worden met een kilometervergoeding Vrijwilligers mogen geen loon maar wel een vergoeding ontvangen voor hun onkosten. Forfaitaire kostenvergoedingen mogen belastingsvrij worden ontvangen als ze onder de vastgestelde maximale bedragen blijven. Voor 2010 zijn deze maximale bedragen: e 30,22 per dag en e 1208,72 per jaar. Tot op heden konden deze kostenvergoedingen niet gecombineerd worden met een reële kostenvergoeding zoals een kilometervergoeding. Vanaf nu mag dat dus wel met vervoersonkosten tot maximum 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger. Het maximumtarief voor kilometervergoeding is vastgesteld op e 0,3178/km. Deze regeling geldt voor het gebruik van de wagen, fiets en het openbaar vervoer.

Vrijwilligersvergoeding in de sportsector Voor bepaalde ploegsporten zoals voetbal, volleybal, basketbal, hockey en handbal bestaan er echter andere maxima die kunnen toegekend worden aan vrijwilligers. Er wordt daarbij afgeweken van de algemene regeling en in vele gevallen betekent dit dat aan spelers, trainers, helpende ouders … een vergoeding wordt uitgekeerd die kleiner is dan die voorzien is in de algemene regeling. Deze uitsluitingsmaatregel mag echter alleen in het voordeel van de vrijwilliger worden geïnterpreteerd. Dus zelfs wanneer een specifieke regeling geldt voor bepaalde ploegsporten, mag de vrijwilliger toch de algemene regel toepassen indien deze regeling voor hem voordeliger is. Vb. volgens de specifieke fiscale regeling kan een hulptrainer van een reservevoetbalploeg in de lagere afdelingen slechts e 12,50 per wedstrijd krijgen. Volgens de algemene regeling kan hij die dag e 30,22 ontvangen. De hulptrainer kan nu kiezen voor de algemene regeling omdat dit hem voordeliger uitkomt. Hij moet er wel rekening mee houden dat indien hij kiest voor de algemene regeling ook het maximum jaarbedrag van e 1208,75 niet overschreden mag worden! Belangrijk nog om te weten dat de algemene regeling niet mag gecombineerd worden met de specifieke regeling. De hulptrainer kan dus geen e 30,22 + e 12,50 krijgen.

Infoavond vrijwilligerswerk Op woensdag 29 september 2010 om 20 u is iedereen welkom op een infoavond rond vrijwilligerswerk in het cafetaria van het woon –en zorgcentrum Heyvis. Meer info: coördinator vrijwilligerswerk, Thea Berger, tel. 089 48 28 54

Kampioenenhulde Op vrijdag 11 juni vond de jaarlijkse kampioenenhulde plaats in het cultureel centrum. De volgende sportievelingen werden gehuldigd: Sportman: Lens Annab: voetballer bij Westerlo Sportvrouw: Isabelle Cortvriendt: atlete bij AVT Maasmechelen Sportploeg: Volleybalclub Volharding Eisden Maasmechelen Beloftevolle jongere: Luca Brecel: de meest beloftevolle snookerspeler ter wereld Beloftevolle jongerenploeg: Junioren Patro Eisden Maasmechelen Opmerkelijkste jaarprestatie: danskoppel Paul Vandenrul en Nini Kuypers Meer info: gemeentelijke sportdienst, tel. 089 76 97 08

- september 2010

3


Recept Amerikaanse kippensoep Benodigdheden (voor 4 personen): 2 kippenbouillonblokjes 350 gr. kipfilet 40 gr. lintmacaroni 1 mespunt foeliepoeder 1 eetlepel worcestersaus 1 theelepel paprikapoeder een paar druppels tabasco 4 eetlepels gehakte peterselie Bereiding: Breng in een pan 1 liter water aan de kook met de bouillontabletten. Doe de kipfilet erin en laat 15 tot 20 minuten in de bouillon koken tot het vlees gaar is. Haal het vlees uit de pan en doe de macaroni en foeliepoeder erin. Laat dit koken tot de macaroni gaar is. Snijd de kipfilet in blokjes en doe deze in de soep. Roer de worcestersaus, de paprikapoeder, een paar druppels tabasco en de peterselie door de soep. Smakelijk! Dit recept werd ons bezorgd door KWB Mechelen-aan-de-Maas.

Centjes zoeken!

Taaltip

Verenigingen en organisaties die werken aan gelijke kansen kunnen voor de periode 2010-2014 projectsubsidies krijgen van de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen. Projecten moeten achterstellingsmechanismen door gender, seksuele oriëntatie, ontoegankelijkheid, etnisch-culturele achtergrond en handicap bestrijden. De uiterste indieningsdata: 1 februari 2011 en 1 juni 2011.

Okay, O.K., o.k., okee, OK, oké? Welke spelling is juist? Correct zijn oké en OK.

Meer info: www.gelijkekansen.be De Koning Boudewijnstichting wil met de campagne ‘migranten als actoren van solidariteit’ de inspanningen van organisaties van migranten en van mensen in de diaspora ondersteunen. De steun van de Koning Boudewijnstichting bestaat uit een combinatie van financiële steun, ervaringsuitwisseling en begeleiding. Verenigingen, opgericht en beheerd door migranten afkomstig uit landen buiten de Europese Unie, kunnen een project indienen tot 8 november 2010. Projecten moeten bijdragen aan de emancipatie en het actief burgerschap van de migrantengemeenschappen, banden leggen tussen de gemeenschappen en hun omgeving, antwoorden bieden op specifieke problemen van migranten en kwetsbare groepen zoals vrouwen, mensen met een handicap, ouderen. De Koning Boudewijnstichting lanceert ook de projectoproep ‘Buiten Gewone Buurt’ dat projecten ondersteunt die de participatie van buurtbewoners centraal stellen. Het project moet bijdragen tot een verbeterd samenleven in de wijk of buurt: bevorderen van solidariteit tussen buurtbewoners, intergenerationele werking, bescherming van de leefomgeving, aanleg van publieke ruimtes ... Bijzondere aandacht gaat naar het creëren van betrokkenheid van bewoners die daarvoor nooit betrokken waren met het wijk-, buurt of dorpsgebeuren. Buurtbewoners, organisaties, verenigingen, buurthuizen, cultuurcentra, gemeenschapcentra… kunnen een projectaanvraag indienen tot 27 september 2010. Meer info: www.kbs-frb.be

- september 2010

colofon De socio-culturele nieuwsbrief Mish Mash is een uitgave van het gemeentebestuur van Maasmechelen. Verantwoordelijke uitgever: Georges Lenssen Heirstraat 239 3630 Maasmechelen Samenstelling en eindredactie: Dienst Diversiteit Oude Baan 207 3630 Maasmechelen tel. 089 76 98 80 – fax 089 76 98 93 diversiteit@maasmechelen.be Drukwerk: Drukkerij Baillien–Maris NV Genkersteenweg 221 3500 Hasselt tel. 011 22 19 64 - fax. 011 24 28 29 info@baillien-maris.be Oplage: 950 exemplaren MishMash jaargang 3 nummer 4 – september 2010

4


evenementenkalender zo. 05-09-10 SPORT Training van Verenigingslokaal do. 09-09-10 Duitse herdershonden Weg naar Zutendaal wekelijks tel.: 089 77 67 44 ma. 06-09-10 SPORT Fietsen door Maasmechelen Gemeentehuis wekelijks en Maasland met koffiestop Heirstraat 239 tel. 089 77 56 78

do. 09-09-10 zo: 18.30u do: 08.30u Org.:Duitse Herdershondenclub De Duivelsberg 14.00u Org.: NEOS Maasmechelen

ma. 06-09-10 SPORT Fietstocht v +/- 35km wekelijks

Wijkcentrum Kotem Grotestraat 363 tel. 089 77 46 50

Org.: Maastrappers Kotem

di. 07-09-10 SPORT Turnen wekelijks

Gemeenschapscentrum Opgrimbie Hoekstraat 1 tel. 089 76 63 85

13.45 – 14.45 u e13 leden/e20 niet-leden voor 10 lessen Org.: KAV Opgrimbie

di. 07-09-10 SPORT Nordic Walking wekelijks

Nationaal Park Hoge Kempen (aan Salamander) tel. 089 76 08 75

vertrek om 09.30u gratis

wo. 08-09-10 SPORT Nordic Walking wekelijks

Nationaal Park Hoge Kempen (aan Salamander) tel. 089 76 33 55

Org.: NEOS Maasmechelen

don. 09-09-10 SPORT Nordic Walking wekelijks

Nationaal Park Hoge Kempen (aan Salamander)

vertrek om 09.30u gratis Org.: NEOS Maasmechelen

14.00u

Org.: NEOS Maasmechelen vertrek om 09.30u gratis

vrij. 10-09-10 SPORT Schaakles jeugd Snooker Sports wekelijks vanaf 7 jaar Rijksweg 360 tel. 0474 99 52 74

18.00u Op voorhand inschrijven Org.: schaakclub De Nieuwe Toren

zo. 12-09-10 CULTUUR Saz-cursus Projectencentrum wo. 15-09-10 Oude Baan 207 wekelijks tel.: 0488 35 52 48

18.00-20.00u (wo) 16.00-18.00u (zo) e 30/maand Org.: Turks cultuurcentrum

di. 14-09-10 CULINAIR Internationale wekelijks kookcursus

Cultureel centrum Koninginnelaan 42 tel.: 089 77 19 00

09.00-12.00 u

don. 16-09-10 SPORT Aerobic en step wekelijks voor vrouwen

Cultureel centrum Koninginnelaan 42 tel.: 0474 65 08 25

don. 16-09-10 SOCIO-CULT Handwerkatelier wekelijks

Projectencentrum Oude Baan 207 tel.: 089 77 19 00

- september 2010

Org.: Eva’s 13.30 – 14.30u Org.:Eva’s 09.00-12.00u Org.: Eva’s


wo. 22-09-10 SPORT Turnen wekelijks do. 16-09-10 CULTUUR

zaal St. Barbara Kastanjelaan 59 tel.: 089 77 63 64

Bezoek aan Sittard Gemeentehuis met begeleide Heirstraat 239 stadswandeling rond tel.: 089 76 65 60 Toon Hermans

vrij. 01-10-10 SPORT Vrij zwemmen voor Home Fabiola vrij. 05-11-10 personen met handicap Weldoenerslaan 5 vrij. 03-12-10 tel. 089 77 41 50 do. 07-10-10 CULTUUR ma. 11-10-10

Reis naar Lourdes verblijf in 3-sterren hotel

ma. 11-10-10 CULTUUR Ontbijt en rondleiding in Turkse moskee

20.00-21.00u Org.: Donne Acli vertrek om 13.00u e 22 (te betalen vóór 4 september! Org.: NEOSMaasmechelen 19.00 – 20.00u e 1,5 Org.: adviesraad personen met handicap

Europaplein tel. 0475 24 98 98

e 220 (reis per autobus inbegrepen).

Dienstencentrum De Bolster tel. 089 48 28 50

09.00 – 10.30 Org.: Tevhid moskee i.s.m. De Bolster

Vereniging in de kijker: Het Korhoen Op 12 maart 1985 stichtten enkele kleinveefokkers de vereniging ‘het korhoen’ om gezamenlijk hun hobby uit te oefenen. De naam van de vereniging is een verwijzing naar de momenteel verdwenen broedvogel die ooit een vaste bewoner was van de Mechelse Heide. 3 maanden na de start van de vereniging vond de eerste tentoonstelling van pluimveedieren en duiven plaats in Café Cambrinus. Sindsdien bloeide ‘het korhoen’ uit tot een succesvolle vereniging met meer dan 60 leden die in 1998 de nationale erkenning bij het Vlaams Verbond van Kleinveefokkers kreeg. Dat was de start van de inmiddels gekende ‘Landelijke Maasmechelse Pluimveeshow’, een expo met bijna 300 dieren. Hoewel de liefhebberij beoefenen het bindmiddel is van de vereniging ‘het korhoen’ organiseert de vereniging ook spaghettidagen, wandelactiviteiten en reizen. Enkele van de initiatiefnemers van destijds zijn vandaag nog altijd actief binnen de vereniging en hebben onlangs het 25-jarig jubileum van ‘het korhoen’ mogen vieren. Ter info: Ramakers Georges, 0474 46 08 94.

- september 2010

De volgende MishMash verschijnt op vrijdag 10 december 2010. Teksten, foto’s en activiteiten voor de periode december 2010 en januari 2011 mogen binnengestuurd worden tot 26 oktober.

Mish Mash Maasmechelen  

Magazine voor de Maasmechelse verenigingen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you