Page 1

INFO

g e me e n t e maasme ch e l e n

maasmechelen DECEMBER 2012

MAASMECHELEN GAAT KLIMAATNEUTRAAL

OCMW MAASMECHELEN

Dienst woningaanpassing Maaltijden via het OCMW Vraag uw stookolietoelage aan!

Verkeersongeval? Hoe de hulpdiensten verwittigen? Dierenwelzijn Zien en gezien worden in het verkeer Vuurwerk


PRAKTISCH openingsuren ADMINISTRATIEF CENTRUM maandag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.45 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten vrijdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur

SCHEPENCOLLEGE burgemeester GEORGES LENSSEN

veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand »» maandag van 16.00 tot 17.00 uur »» T 089 769 642 | georges.lenssen@maasmechelen.be

schepen RIK LINKENS

NIEUWE openingsuren DIENST BURGERZAKEN maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 18.45 uur 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur 09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten doorlopend open 09.00 - 14.00 uur

openingsuren OCMW werkdagen 09.00 - 12.00 uur | 13.00 - 16.00 uur donderdagnamiddag gesloten telefonisch: werkdagen 08.00 - 17.00 uur doorlopend (uitgez. vrijdag tot 16.30 uur)

personeel - bestuurlijke organisatie - cultuur - onderwijs »» op afspraak »» T 089 769 644 | G 0478 803 865 | rik.linkens@maasmechelen.be

schepen ERIK KORTLEVEN

lokale economie - tewerkstelling - toerisme »» vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur »» T 089 769 704 | erik.kortleven@maasmechelen.be

schepen SERDAR KARALI

sport - bibliotheek »» op afspraak »» T 089 769 795 | 0473 526 971 | serdar.karali@maasmechelen.be

schepen EDDY VANDERHALLEN

MEER INFO? Gemeentehuis | Heirstraat 239 | 3630 Maasmechelen T 089 769 610 | F 089 769 649 communicatie@maasmechelen.be | www. maasmechelen.be Ocmw | Binnenhof 2 | 3630 maasmechelen T 089 482 800 | F 089 767 910 info@ocmwmaasmechelen.be | www. ocmwmaasmechelen.be Politie | Koning albertlaan 17 | 3630 Maasmechelen T 089 47 47 47 | F 089 47 48 09 info@pzlanaken-maasmechelen.be www.pzlanaken-maasmechelen.be

SLUITINGSDAGEN Eindejaarsregeling zie pagina 5.

openbare werken - mobiliteit - patrimonium - begraafplaatsen »» op afspraak »» T 0488 90 39 51 | schepen.vanderhallen@maasmechelen.be

schepen SYLVAIN LEYSEN

ruimtelijke ordening - milieu - landbouw »» op afspraak »» T 089 769 802 | sylvain.leysen@maasmechelen.be

schepen BERND SMEETS

jeugd - welzijn - ontwikkelingssamenwerking »» op afspraak »» T 089 769 648 | G 0496 87 74 46 | bernd.smeets@maasmechelen.be

schepen NANCY DEXTERS

financiën - informatica »» op afspraak »» T 089 769 646 | G 0498 54 49 92 | nancy.dexters@maasmechelen.be

schepen CHRISTEL DE CUYPER

voorzitter OCMW »» op afspraak (Sociaal Huis - Binnenhof 2) »» T 089 48 28 00 | christel.decuyper@ocmwmaasmechelen.be

voorzitter gemeenteraad CAROLINE PENDERS

COLOFON Het informatieblad Maasmechelen is een gemeenschappelijke uitgave van het gemeentebestuur, het OCMW Maasmechelen en Politie Lanaken-Maasmechelen. Samenstelling, vormgeving en eindredactie: Communicatiedienst | Heirstraat 239 3630 Maasmechelen | T 089 769 745 | communicatie@maasmechelen.be Verantwoordelijke uitgever: Georges Lenssen | Heirstraat 239 | 3630 Maasmechelen Drukwerk: Drukkerij Pietermans | Wolfstraat 1 | 3620 Lanaken Oplage:16.300 exemplaren

2

INFO MAASMECHELEN

»» »»

op afspraak T 0485 98 92 09 | caroline.penders@maasmechelen.be


INHOUD EINDEJAARSREGELING 5 PATRIMONIUM 6 Heraanleg Bloemenlaan van start Layensweg terug open Gemeentewegen... we maken er werk van! Een nieuwe dreef in Leut

WELZIJN 8 Gezond eetplezier met de “actieve voedingsdriehoek

ONDERWIJS 9 Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning (LOP)

BEGRAAFPLAATSEN 10 Nieuwe overkappingen begraafplaatsen

SPORT 11 Spoedcursus zwemmen Peuter- en kleuterwatergewenning

ECONOMIE 13 Pas gestart Gevelrenovatie en renovatie leegstaande handelspanden

DOSSIER 16-18 Maasmechelen gaat klimaatneutraal

OCMW 19-23 Dienst Woningaanpassing Vraag uw stookolietoelage aan! Minimumlevering aardgas via de budgetmeter Maaltijden via het ocmw Programma DC De Bolster

TOERISME 30-31 Geschenkideeën voor de feestdagen Beleef het Nationaal Park Fotowedstrijd

VOORWOORD Beste Maasmechelaar 2012 was voor België ongetwijfeld geen goed economisch jaar. De groei stagneert, het aantal faillissementen neemt toe en de werkloosheidscijfers pieken. De provincie Limburg kreeg op dat vlak eveneens klappen door de sluiting van de Ford Fabrieken en toeleveringsbedrijven in Genk. Ook in onze gemeente verliezen in de nabije toekomst helaas tal van gezinnen hun job. In Maasmechelen schijnt er door de komst van Decathlon een beetje licht in de duisternis. Deze wereldspeler is op het vlak van sportartikelen een echte publiekstrekker en garandeert op termijn een tewerkstelling van een 100-tal werknemers. Aan de poort van het Nationaal Park past deze sportwinkel perfect in onze uitbouw als toeristische gemeente. Op dinsdag 4 december vergaderde de huidige gemeenteraad voor de laatste keer en namen vijftien raadsleden afscheid. Langs deze weg dank ik mijn collega’s uit het schepencollege en de raad voor hun constructieve bijdrage tijdens deze legislatuur, waarin we met een strikt financieel beleid toch heel wat projecten realiseerden. Eveneens feliciteer ik al de personeelsleden voor hun inzet, geleverde werk en fijne samenwerking die ik tijdens de voorbije zes jaren mocht ervaren. Begin januari start de nieuwe gemeenteraad met heel wat van beginners. Het nieuw bestuur staat bovendien voor heel wat uitdagingen. Niets belet deze bestuursploeg om in deze moeilijke tijden een ambitieuze maar realistische visie na te streven. Tot slot wens ik namens alle schepenen en raadsleden iedereen een zalig en vrolijk Kerstfeest en een gelukkig, voorspoedig en vooral een gezond Nieuwjaar.

WINTERFAIR 32

EN VERDER OOK

Actueel 4 Politie 14 Korte berichten 24 CC Maasmechelen 26 MM in beeld 28

Georges Lenssen burgemeester

DECEMBER 2012

3


ACTUEEL

Vergunning voor Terhills De socio-economische vergunning voor het project Terhills werd onlangs goedgekeurd. Dit project omvat een winkelcentrum op de voormalige mijnterreinen met een winkelaanbod dat aanvullend is op het bestaande. Het zijn voornamelijk thematische winkels die aansluiten bij alle takken van sport-, ontspannings- en vrijetijdsbesteding. Daarnaast is er ruimte voor een vakantiepark, een sportzone, een wellness, de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen en een hotel. De realisatie van dit project is mogelijk dankzij investeringen van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM).

Klaar voor de winter Laat de vrieskou en sneeuwval maar komen. De strooidiensten zijn voorbereid en staan paraat om in actie te treden wanneer nodig. Dankzij de extra maatregelen en investeringen die de afgelopen jaren gebeurden, zijn we in staat om hinder zoveel mogelijk te beperken. De organisatie van de strooidienst verloopt zoals voorgaande jaren:

»» Openhouden van de voornaamste verkeersassen »» »»

om ervoor te zorgen elke inwoner via een korte verplaatsing op een gestrooide weg komt. Aansluitend komen de wegen waar De Lijn passeert en de schoolomgevingen met fiets- en voetpaden aan de beurt. Daarna ook nog: omgeving openbare gebouwen en parkings, kerken en begraafplaatsen ifv missen en begrafenissen, passerellen voor aanvang van de school (manueel gestrooid).

De beschikbare middelen worden ingezet op basis van de weersinformatie van MeteoServices.

4

INFO MAASMECHELEN

Limburgs Actieplan Winterdienst Onze gemeente werd geselecteerd voor een proefproject van MeteoServices en de provincie Limburg waarbij meetstations met sensoren worden geïnstalleerd. Deze zullen de temperatuur, het vocht- en zoutgehalte van het wegdek voortdurend meten om op basis daarvan middelen en mensen in te zetten. Dit resulteert in een efficiëntere werking, beperking van schade aan de wegen en het milieu en een verhoogde verkeersveiligheid.


EINDEJAAR

EINDEJAARSREGELING

ADMINISTRATIEF CENTRUM

»» van 24 december 2012 tot en met 1 januari 2013: gesloten »» 2 januari 2013: namiddag gesloten

ZWEMBAD PRINSENPARK Maandag

24/12/2012

HOOFDBIBLIOTHEEK (Deken Bernardstraat 5) 07.00 - 08.30 uur 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.30 uur

ochtendzwemmen vrijzwemmen vrijzwemmen

Maandag

24/12/2012

14.00 - 16.00 uur

Dinsdag

25/12/2012

Gesloten

Woensdag

26/12/2012

Gesloten

Donderdag

27/12/2012

14.00 - 19.00 uur

Vrijdag

28/12/2012

14.00 - 19.00 uur

Zaterdag

29/12/2012

13.00 - 16.00 uur

Zondag

30/12/2012

10.00 - 12.00 uur

Maandag

31/12/2012

14.00 - 16.00 uur

Dinsdag

01/01/2013

Gesloten

Dinsdag

25/12/2012

Gesloten

Woensdag

26/12/2012

Gesloten

Donderdag

27/12/2012

13.00 - 15.30 uur

vrijzwemmen

Vrijdag

28/12/2012

13.00 - 15.30 uur

vrijzwemmen

Zaterdag

29/12/2012

10.00 - 11.00 uur 13.00 - 15.30 uur

mindervaliden vrijzwemmen

Zondag

30/12/2012

10.30 - 13.00 uur

vrijzwemmen

Maandag

31/12/2012

13.00 - 15.30 uur

vrijzwemmen

Woensdag

02/01/2013

Gesloten

Dinsdag

01/01/2013

Gesloten

Donderdag

03/01/2013

14.00 - 19.00 uur

Woensdag

02/01/2013

10.00 - 12.00 uur 18.30 - 20.30 uur 20.30 - 21.30 uur

vrijzwemmen vrijzwemmen dames 16+

Vrijdag

04/01/2013

14.00 - 19.00 uur

Zaterdag

05/01/2013

13.00 - 16.00 uur

Donderdag

03/01/2013

10.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur 15.00 - 16.00 uur 16.00 - 17.00 uur 18.30 - 20.30 uur

vrijzwemmen vrijzwemmen senioren zwemonderricht vrijzwemmen

Zondag

06/01/2013

10.00 - 12.00 uur

Vrijdag

04/01/2013

07.00 - 08.30 uur 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur 16.00 - 17.00 uur

ochtendzwemmen vrijzwemmen vrijzwemmen senioren

vanaf 17.00 uur gesloten

Zaterdag

05/01/2013

10.00 - 11.00 uur 13.00 - 16.00 uur

mindervaliden vrijzwemmen

Zondag

06/01/2013

10.30 - 13.00 uur

vrijzwemmen

CONTAINERPARK gesloten op 24, 25 en 31 december 2012 en op 1 januari 2013

OCMW Sociaal Huis is gesloten op:

»» 24 en 31 december vanaf 12.00 uur »» 25 en 26 december 2012 en 1 januari 2013 Dienstencentrum De Bolster is gesloten op:

»» 24, 25 en 26 december »» 31 december en 1 januari 2013

De budgetmeter is op maandagen 24 en 31 december uitzonderlijk in de voormiddag open. Géén zitdagen voor de aanvraag van een verwarmingstoelage van 24/12/12 tot en met 04/01/13.

DECEMBER 2012

5


PATRIMONIUM

HERAANLEG BLOEMENLAAN VAN START De volledige heraanleg van de Bloemenlaan en het kruispunt met de Koninginnelaan kan eindelijk van start gaan. De bouwvergunning werd afgeleverd en de nodige grondverwervingen zijn ondertussen gebeurd. Zowel aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker als aan een vlottere doorstroming aan het kruispunt Koninginnelaan werd gedacht.

Veilige schoolomgeving De Bloemenlaan krijgt dagelijks veel verkeer te verwerken voor het brengen en halen van de kinderen naar en van de school. Om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren komt er aan beide zijden van de rijweg een vrijliggend fietspad én een voetpad. De volledige rijbaan wordt vernieuwd en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. In de schoolomgeving Sint-Jan wordt tijdens de werken een tijdelijke parking aangelegd. Op het kruispunt van de Koninginnelaan en de Bloemenlaan komt er een middenberm die een oversteekbeweging in 2 fasen mogelijk maakt. Hiermee kan oversteken vlotter en veiliger gebeuren. Ook voor fietsers en voetgangers worden nieuwe oversteekvoorzieningen aangelegd.  

Omleiding voorzien

Het kruispunt van de Koninginnelaan met de Bloemenlaan wordt tijdens de heraanleg volledig afgesloten voor alle verkeer. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden starten de werken aan het kruispunt in de week van 21 januari. De heraanleg van het kruispunt neemt zes weken in beslag. Gedurende die tijd wordt het verkeer omgeleid via de Ontsluitingsweg en zijn er twee lokale omleidingen in functie van de handelszaken. De bushalte van de Lijn wordt tijdelijk voorzien in de buurt van de rotonde Koninginnelaan - Layensweg. Handelaars met specifieke vragen over de werken aan het kruispunt kunnen mailen naar de bereikbaarheidsadviseur via bloemenlaan@bereikbaarheidsadvies.be.

6

INFO MAASMECHELEN

Layensweg terug open Halverwege november startten de wegeniswerken aan de Layensweg. Enerzijds werd de riolering vernieuwd als voorbereiding op de werken in de Bloemenlaan, anderzijds werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en ook hier de moeilijke verkeersdoorstroming aanpakken. Om een vlottere verkeersstroom te krijgen en conflictbewegingen te vermijden komen er een middenberm en een extra rotonde op de Layensweg. Een gecombineerd fiets- en voetpad maakt de winkels ook vlot bereikbaar voor fietsers en voetgangers. In het voorjaar 2013 komt er tenslotte ook nog een fiets- en voetpad tussen de Koninginnelaan en de Layensweg (achter de JBC).

Gemeentewegen...

We maken er werk van!

Elke dag worden er inspanningen geleverd voor het onderhoud en het vernieuwen van gemeentewegen. Momenteel wordt er gewerkt:

»» »»

De werken aan het kerkplein Proosterbos zijn afgerond. Het gedeelte van de Heirstraat tussen de Trappenstraat en de Looheuvelstraat is terug open voor het verkeer. De verplichte rijrichting is van de Trappenstraat richting het Loo. De aannemer werkt momenteel verder in het laatste gedeelte van de Heirstraat.

?

DIENST PATRIMONIUM & MOBILITEIT Heirstraat 239 - T 089 769 685 patrimoniumenmobiliteit@maasmechelen.be


PATRIMONIUM

Een nieuwe Dreef in Leut Bloemenlaan

In het najaar van 2011 werd ongeveer de helft van de bomen in de Dreef van Leut gekapt. Het ging toen om een dringende noodkapping. Na het omwaaien van een boom door stormweer bleek immers dat heel wat bomen ernstige houtrot vertoonden en deze voor een grote onveiligheid zorgden. Ondertussen werden in twee fasen bijna alle resterende bomen in de Dreef gekapt. Drie zomereiken bleven behouden. Uit een boomveiligheidscontrole bleek de stabiliteit en de breuksterkte van deze bomen voldoende.

Layensweg

Kerkplein Proosterbos

Bedoeling is om de Dreef volledig te vernieuwen en terug een uniform en mooi beeld te verkrijgen. Om opnieuw een ‘dreef-effect’ te bekomen besliste het gemeentebestuur om de Dreef terug aan te planten met 107 grote zomereiken. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gepland in januari 2013.   Na het bewerken van de berm en de plaatsing van de drainering wordt de bodem ter voorbereiding voor de aanplant van de bomen  ingezaaid met Tagetes patula “Single Gold” (bij ons beter gekend als afrikaantjes of stinkertjes).  Deze plantjes zorgen voor een biologische aaltjesbestrijding en ontsmetting van de bodem, hetgeen de slaagkans voor de aangroei van de bomen ten goede komt. Mooi meegenomen is dat deze plantjes in de zomer de berm letterlijk in de bloemetjes zal zetten en deze zal omtoveren in een mooie bloemenzee. De aankoop en aanplant van de bomen is voorzien voor het najaar van 2013. De oude en statige Dreef is er dan wel niet meer, een nieuwe Dreef is er volgend jaar.

Dreef DECEMBER 2012

7


WELZIJN

GEZOND EETPLEZIER MET DE “ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK” In januari 2013 start een onderzoek* naar overgewicht en gezonde voedingsgewoonten bij een deel van de schoolgaande kinderen van Maasmechelen. Met de resultaten willen we acties opzetten rond gezonde eetgewoontes voor kinderen. Om betrouwbare resultaten te hebben, is het belangrijk om voldoende ingevulde vragenlijsten terug te krijgen. We vragen daarom jouw medewerking!

Gezond eten & drinken - voldoende beweging De actieve voedingsdriehoek vertelt wat een kind vanaf 6 jaar (gemiddeld) elke dag nodig heeft om gezond op te groeien. Een gezond eetpatroon en voldoende lichaamsbeweging voorkomt zwaarlijvigheid en bepaalde ziekten.

Enkele tips voor een gezond gewicht

»» »» »» »» »» »» »» »» »»

Beweeg dagelijks minstens een uurtje: buiten spelen, fietsen, voetballen,… Drink veel water en melkproducten. Frisdrank en andere gesuikerde dranken hebben we niet nodig. Bewaar deze dranken voor een speciale gelegenheid. Beperk ook fruitsap, het is beter om fruit in zijn geheel te eten. Eet voldoende groenten, fruit, aardappelen en volle graanproducten (vb. brood). Matig het gebruik van suiker en zout. Een portie van 100g vlees of vis per dag volstaat. Eet regelmatig: 3 hoofdmaaltijden en maximaal 2 tussendoortjes. Goed ontbijten is een ideale start van de dag: zorg voor een volwaardig ontbijt of geef een ontbijtpakket mee naar school. Kies voor tussendoortjes die de hoofdmaaltijden aanvullen zoals fruit, melkproducten en brood met beleg. Beperk het gebruik van zoetigheden tot 1 snoepmoment per dag.

* De studie is een samenwerking tussen het VCLB van Maasmechelen, de Universiteit van Gent en de dienst Diversiteit van de gemeente Maasmechelen.

?

8

DIENST DIVERSITEIT Oude Baan 207 - T 089 769 880 diversiteit@maasmechelen.be en VCLB Maasland Dr. Diliën T 089 779 730

INFO MAASMECHELEN


ONDERWIJS

HOE JE KIND OPVOEDEN?

INFOSESSIES VOOR OUDERS

Als ouder zit je regelmatig met vragen omtrent het opvoeden en begeleiden van je kinderen. Om hieraan tegemoet te komen organiseert de dienst Onderwijs en Educatie i.s.m. Opvoedingswinkel Maasland regelmatig informatiesessies.

Kinderen en echtscheiding

Over voeding en op-voeding

Een scheiding is het begin van een hele reeks veranderingen in het leven van een kind: hij of zij zal mama en/of papa minder zien, moet misschien verhuizen en van school veranderen en dagelijkse dingen als samen eten zijn niet meer hetzelfde. Bij kinderen kan dit gemengde gevoelens oproepen. Voor ouders, leerkrachten, familie,… is het niet altijd duidelijk welk antwoord te geven op veelgestelde vragen:

Eten is niet alleen belangrijk om goed te groeien, koken en eten zijn ook momenten om gezellig samen te zijn. Daarom is het belangrijk dat de maaltijd en het hele eetgebeuren zo aangenaam mogelijk verlopen. Ouders en verzorgers stellen zich vragen als: Hoe ga je om met een kieskeurige eter? Hoe leer je je kind zelfstandig te eten? Hoe zorg je dat je kind voldoende groenten en fruit eet? Moet je kind zijn bord leegeten? Welke eetvaardigheden verwerft een kind op welke leeftijd? Wat met tafelmanieren? En vooral: hoe hou je de maaltijd leuk?   Julie Verfaillie is Master in de logopedie en Master in de Pedagogiek en gespecialiseerd in onderzoek en begeleiding van kinderen met (op)voedings-problemen en hun ouders en verzorgers. Ze was verschillende jaren werkzaam in het voedingsteam van het  UZ Leuven, en richtte vanuit haar ervaring vzw Rond de Tafel op dat een aanspreekpunt wil zijn voor al wat aan en rond de tafel gebeurt. (info@ronddetafel.com)

Hoe ervaren kinderen de scheiding van hun ouders? Hoe vertel je de scheiding aan de kinderen? Hoe betrek je hen bij beslissingen? Wat hebben kinderen nodig? Wat kunnen ze missen? … Mevr. Anouk Moors is erkend bemiddelaar in familie- en sociale zaken en trainer Mediv. WANNEER? maandag 28 januari 2013 om 20.00 uur (Inschrijven kan tot 24 januari a.s.)

WANNEER? maandag 4 februari 2013 om 20.00 uur (Inschrijven kan tot 1 februari a.s.) Alle infosessies vinden plaats in het Cultuurcentrum. Deelname is gratis, inschrijven kan via onderwijs@ maasmechelen.be of T 089 769 884. Wens je op de hoogte te blijven van het vormingsaanbod? Stuur dan een mailtje naar onderwijs@maasmechelen. be met de vermelding ‘inschrijving vormingsaanbod’. Je vindt het overzicht ook op www.maasmechelen.be of www.opvoedingswinkelmaasland.be.

?

DIENST ONDERWIJS Oude Baan 207 - T 089 769 800 onderwijs@maasmechelen.be

DECEMBER 2012

9


BEGRAAFPLAATSEN

AFSCHEIDSRUIMTE ONDER LUIFEL Het gemeentebestuur werkt permanent aan de verfraaiing van de begraafplaatsen. Begin december werd de overdekte afscheidsruimte op de begraafplaats van Mechelen-aan-de-Maas gerealiseerd. Deze overkapping zorgt ervoor dat nabestaanden ook bij slechte weersomstandigheden ongehinderd een laatste groet kunnen brengen aan de overledenen. Het is de bedoeling om ook op de andere locaties - waar mogelijk - een gelijkaardige overdekte afscheidsruimte te voorzien.

NIEUWE TOEGANGSPOORT OP DE BEGRAAFPLAATS VAN UIKHOVEN Er werden reeds op verschillende begraafplaatsen nieuwe toegangspoorten geplaatst. Nu is de toegangspoort van de begraafplaats te Uikhoven vervangen. Deze poort was volledig versleten en was dringend aan vervanging toe.

10

INFO MAASMECHELEN


SPORT

SPOEDCURSUS ZWEMMEN

Peuter- en kleuterwatergewenning

Tijdens de Paasvakantie is er voor kinderen tussen 6 en 12 jaar een spoedcursus zwemmen (geboren in 2007 en ouder tot geboortejaar 2001 of geboren in 2007 op voorwaarde dat het kind kan drijven). Tijdens deze cursus wordt in heel kleine groepjes de schoolslag aangeleerd. Kinderen die kunnen zwemmen op de buik en de rug worden niet meer toegelaten! Op woensdag 20 maart 2013 is er een testles waar de groepjes worden samengesteld. Deelnemers worden om 16.15 uur verwacht aan de kassa van het zwembad. Indien je hieraan niet kan deelnemen, neem dan even contact op T 089 769 737.

Begin volgend jaar start weer een nieuwe cursus watergewenning. Tijdens deze cursus geraken kinderen vanaf 3 jaar vertrouwd met het water. Op een speelse manier leren ze vaardigheden zoals: waterbellen blazen, stappen in het water, water over het hoofd laten stromen, kopje onder gaan, vanaf de rand met hulp in het water springen, met hulp van een plankje op de buik drijven,....

?

WANNEER? van dinsdag 2 april t/m vrijdag 12 april 2013 van 09.30 tot 10.30 uur of van 10.30 tot 11.30 uur WAAR? Zwembad Prinsenpark - Ringlaan 400 PRIJS? € 50 Inschrijven kan aan de kassa van het zwembad of T 089 769 737.

De kinderen worden begeleid door gespecialiseerde lesgevers. Omwille van een wisselende dienstregeling zijn er wekelijks andere lesgevers. Het water is op aangepaste temperatuur.

?

WANNEER? De cursus start op zaterdag 19 januari 2013 en eindigt op zaterdag 23 maart 2013. De cursus omvat 10 opeenvolgende lestijden van 30 minuten, telkens op zaterdag van 11.00 tot 11.30 uur of van 11.30 tot 12.00 uur. WAAR? Zwembad Prinsenpark - Ringlaan 400 PRIJS? € 25 voor de volledige cursus (10 lessen, toegang, verzekering, lesgeld inbegrepen) Lessen waaraan je niet kan deelnemen, worden niet terugbetaald. Inschrijven kan aan de kassa van het zwembad of T 089 769 737.

DECEMBER 2012

11


ECONOMIE

PAS GESTART Volgende handelaars ondertekenden het ‘charter voor de beloftevolle starter’:

Boljoro | Opdekampstraat 17 T 089 46 64 49 | GSM 0474 76 18 85 | christiaan@boljoro.be | www.boljoro.be Webdesign, verkoop van computers, herstellingen en onderhoud.

Sunways Travel | Pauwengraaf 40/1 T 089 71 71 02 | F 089 71 71 06 | GSM 0485 33 34 85 | info@sunways.be Reizen

Solar Plus | Kruindersweg 41 T 089 76 52 99 | info@plussolar.be | www.plussolar.be Zonnepanelen - zonneboiler

Ixelle4You (nieuwe zaakvoerder) | Koninginnelaan 64 T 089 77 23 02 | rietbollen@hotmail.com | www.ixelle.vpweb.be Dameskleding grote maten

Maasland Catering | St. Jorisstraat 21 T 089 72 37 61 | GSM 0487 68 66 06 | info@maaslandcatering.be | www.maaslandcatering.be Traiteur en catering

Heb je onlangs een nieuwe zaak gestart of ben je van plan om met een zaak te beginnen in Maasmechelen? Wil je graag kennismaken met het charter voor de beloftevolle starter? Neem dan contact op met de dienst economie – T 089 769 703 – celeconomie@maasmechelen.be

12

INFO MAASMECHELEN


ECONOMIE

GEVELRENOVATIE EN RENOVATIE LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN In een commercieel centrum is de uitstraling van de handelspanden één van de elementen die bijdragen aan de gezelligheid en aantrekkelijkheid van de omgeving. Om het handelsgebied in EisdenMaasmechelen een nieuwe impuls te geven startte het gemeentebestuur ongeveer een jaar geleden met het project “gevelrenovatie en renovatie leegstaande handelspanden”.

voor

na

voor

na

voor

na

Voor investeringen aan handelspanden voor gevelrenovatie en renovatie van leegstaande panden is het mogelijk om een financiële tussenkomst te ontvangen. Deze tussenkomst kan gerealiseerd worden dankzij steun van de provincie Limburg, de Vlaamse Gemeenschap en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Een 25-tal handelaars en eigenaars van handelspanden dienden al een dossier in. Een 5-tal handelspanden werden ondertussen grondig gerenoveerd en de resultaten zijn duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Meer informatie, de voorwaarden en de aanvraagformulieren vind je terug op www.maasmechelen.be (bij werken en ondernemen - renovatie handelspanden). Aanvragen voor een betoelaging kunnen trouwens nog steeds ingediend worden.  

?

DIENST ECONOMIE Johan Smeets Heirstraat 239 T 089 769 703 celeconomie@maasmechelen.be

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van:

gemeente m a a s m e c h e le n

DECEMBER 2012

13


POLITIE

VERKEERSONGEVAL? HOE DE HULPDIENSTEN VERWITTIGEN?

ZIEN EN GEZIEN WORDEN IN HET VERKEER

Als weggebruiker kan je elk ogenblik betrokken raken in of getuige zijn van een verkeersongeval. Afhankelijk van de omstandigheden zal je de politie of de hulpdiensten moeten verwittigen en kan deze oproep dringend zijn (zwaargewonden, brand...).

Herfst en winter staan in ons land gelijk aan donkere dagen. Op die momenten is een degelijke fietsverlichting meer dan ooit noodzakelijk. Fietsverlichting is niet alleen belangrijk om zelf goed te kunnen zien waar je fietst, maar ook en vooral dat de andere weggebruikers je zien.

Op welke manier vraag je in zo’n stresssituatie het best hulp en geef je de juiste inlichtingen aan de hulpdiensten opdat deze doeltreffend kunnen optreden? Volgende tips helpen je zeker op weg:

»»

»» »» »» »» »» »»

14

Maak snel een evaluatie van de toestand en vorm het noodnummer 101 van de hulpdiensten. Wacht tot de operator opneemt. Toets het nummer niet om de drie seconden opnieuw in! Blijf kalm en concentreer je op de inhoud van het bericht dat je moet meedelen. Spreek steeds duidelijk en bondig. Deel de juiste locatie mee: gemeente, nummer van de weg, hectometerpaal (langs de snelweg), rijrichting,..... Specifieer de aard van het ongeval. Deel mee om hoeveel slachtoffers het gaat en in welke toestand ze zich bevinden. Verduidelijk mogelijke gevaren en bijzondere omstandigheden (vb. brand,...) Wacht met inhaken tot de operator je alle vragen heeft gesteld.

INFO MAASMECHELEN

Omdat er elk jaar heel wat ongevallen gebeuren met -slecht zichtbare- zwakke weggebruikers (zowel voetgangers, fietsers als bromfietsers) wordt er in de maanden november en december door alle politiekorpsen in Limburg, dus ook in onze gemeente extra aandacht geschonken aan zichtbaarheid in het verkeer. Tijdens deze actie zal de politie controleren op:

»» »»

defecte verlichting het niet-gebruiken van verlichting

De politie zal repressief optreden. Wanneer minderjarigen betrapt worden zonder of met defecte verlichting kan er gebruik gemaakt worden van het ‘jongeren- pv’ en de hieraan gekoppelde verkeersvormingsklas.


POLITIE

Dierenwelzijn Een dier is meer dan enkel plezier Een dier schept plezier, maar ook verplichtingen. De lokale politie van Lanaken-Maasmechelen wil de inwoners attent maken op het aspect dierenwelzijn. Met ‘dierenwelzijn’ wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een dier bedoeld. Een dier voelt zich op zijn best in een omgeving waarin hij zijn natuurlijke gedrag kan vertonen en die hem geen stress, pijn of angst bezorgt. Elke diersoort vertoont heeft eigen natuurlijk gedrag. Voeding, verzorging, huisvesting en behandeling zijn van invloed op het welzijn van het dier. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze verkeerd omgaan met dieren. Huisdieren worden maar al te vaak impulsief gekocht zonder erbij stil te staan welke verantwoordelijkheden je als baasje hebt. Naast een gebrek aan kennis is er vaak ook een verkeerde mentaliteit in de omgang met de dieren. Voorbeelden hiervan zijn: paarden die tijdens winterse buien zonder beschutting in een weiland staan, honden in een hondenren die geen afscherming heeft voor weersinvloeden, te weinig voeding voor dieren die buitenshuis leven, ... De politie zal streng blijven toezien op het welzijn van dieren, maar roept de inwoners van de gemeente ook op om elk geval van dierenverwaarlozing of mishandeling te rapporteren aan de politie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle dieren de best mogelijk zorg krijgen.

VERBODEN TE KNALLEN! Vuurwerk maakt voor veel feestvierders deel uit van het eindejaarsfeest. In onze gemeente is het gebruik van vuurwerk aan enkele regels gebonden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen knal- en siervuurwerk. Knalvuurwerk (bommetjes, piratten, crackers,…  ) is verboden. Siervuurwerk is wel toegestaan, maar enkel indien men hiervoor een vergunning aanvraagt. Dit kan bij de lokale politie (aanvraagformulier ook daar te bekomen)   Het afsteken van vuurwerk is enkel toegestaan aan vergunninghouders en enkel toegestaan tussen 31 december 20.00 uur en 1 januari 02.00 uur.  

TIP!

Vuurwerk is gevaarlijk en zorgt elk jaar voor heel wat slachtoffers. Houd bij het afsteken van vuurwerk volgende tips in gedachten:

»» »» »»

Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats Houd toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt ontstoken. Ontsteek vuurwerk met iets dat smeult (een lont) in plaats van een open vlam (lucifer of aansteker).

 

DECEMBER 2012

15


DOSSIER

MAASMECHELEN GAAT KLIMAATNEUTRAAL Duurzaam handelen en investeren zijn niet meer nieuw. Al ruim 10 jaar heeft onze gemeente een samenwerkingsovereenkomst inzake duurzaamheid met het Vlaamse gewest. Deze overeenkomst impliceert een aantal verplichtingen rond klimaatthema’s waaraan het gemeentebestuur moet voldoen. Hier tegenover staat een financiële tegemoetkoming voor de gemeente. Voor de prestaties van 2011 ontvingen wij onlangs de toekenning van zowel het basisniveau als het onderscheidingsniveau. Concreet betekent dit een subsidie van respectievelijk 72 600 en 30 000 euro. Ook de provincie Limburg wil een voortrekkersrol spelen inzake milieu en duurzaamheid. Via de campagne ‘Limburg klimaatneutraal’ ondertekenden vorig jaar alle Limburgse burgemeesters de ‘covenant of mayors’. Hiermee engageerden ze zich om tegen 2020 meer dan 20% CO2-uitstoot te besparen. Hoe we dit willen realiseren, staat beschreven in het klimaatactieplan. De vermindering van de uitstoot wordt vergeleken met een nulpuntsmeting die gebaseerd is op beschikbare cijfers uit het jaar 2008. De totale CO2-uitstoot door onze gemeente bedraagt met 237 ktCO2eq ongeveer 60% van de uitstoot door een gemiddelde Limburgse gemeente met een zelfde aantal inwoners. Dit verschil is voornamelijk toe te schrijven aan de kleine hoeveelheid CO2 emissies door industrie.   Het actieplan voor Maasmechelen werd in december goedgekeurd door de gemeenteraad. De acties worden onderverdeeld in 7 thema’s.  Binnen elk thema zal de gemeente zelf inspanningen doen om tot een vermindering van de CO2-uitstoot te komen. Maar ook elke individuele inwoner kan zijn/haar steentje bijdragen. Samen bereiken we zeker en vast het gehoopte resultaat.  

THEMA 1 | Gebouwen uitrustingen en voorzieningen

Gezien het grote aandeel van de bebouwde omgeving in de totale voetafdruk van het grondgebied, is energiebesparing in de bestaande bouw één van de meest effectieve manieren om een aanzienlijke CO2-reductie te bekomen. Wat doet de gemeente? Inzetten op energierenovatie van de gemeentelijke gebouwen. Energiezuinige nieuwbouw Optimalisering van de openbare verlichting   Wat kan jij doen als inwoner? Informeer je over energiebesparing: op infoavonden of via de gemeentelijke website Renoveer je woning: >>>> Isoleer dak, muur, vloer en plaats hoogrendementsglas Isoleer dak, muur, vloer en plaats hoogrendementsglas >>>> Premies: http://www.wonenvlaanderen.be/ Premies: http://www.wonenvlaanderen.be/ >>>> Kom in het administratief centrum langs bij het woonloket vanvan stebo Kom in het administratief centrum langs bij het woonloket stebo >>>>>> Elke Elke donderdag van 9.30 tot 11.30 vrij spreekuur donderdag van 9.30 tot 11.30 vrij spreekuur >>>>>> Lies Kohlbacher  M 0478 315 683 Lies Kohlbacher  M 0478 315 683 Vind de goedkoopste energieleverancier via http://www.vreg.be/doe-de-v-test-voor-gezinnen Neem een Duwolim lening voor energiebesparende renovatiewerken (www.duwolim.be)

»» »» »» »» »»

»» »»

16

»» »» »»

»» »»

INFO MAASMECHELEN


DOSSIER

Thema 2 | Mobiliteit Bij duurzame mobiliteit ligt de focus voornamelijk op voetgangers, fietsers, collectief vervoer en verminderen van het autoverkeer waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Wat doet de gemeente? Duurzaam verplaatsingsgedrag van personeel stimuleren Het gemeentelijk wagenpark vergroenen De infrastructuur van fietsers en voetgangers uitbreiden en gebruiksvriendelijker maken Het openbaar vervoer verbeteren   Wat kan jij doen als inwoner? Doe korte verplaatsingen te voet, met de fiets of gebruik het openbaar vervoer Kies voor een klimaatvriendelijke wagen   

»» »» »» »» »» »»

Thema 3 | Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is energie die gewonnen wordt uit onuitputtelijke bronnen. Er bestaan verschillende technieken om dit te realiseren. Wat doet de gemeente? Zonnepanelen plaatsen op alle hiervoor geschikte gebouwen (tot nu toe werd ongeveer 700 kwpiek geplaatst) Investeren in hernieuwbare energie mogelijk maken: momenteel zijn er aanvragen van verschillende partijen voor in totaal 18 windmolens De gemeente gebruikt 100% groene stroom  

»» »» »»

Wat kan jij doen als inwoner? Investeer zelf in hernieuwbare energie (De gemeente geeft een premie van 350 euro voor het installeren van een zonneboiler of warmtepomp Koop groene stroom aan Kom naar de infoavonden van Warm Limburg

»» »» »»

Thema 4 | Natuur

De natuur zorgt voor een opname van CO2 en draagt bij tot leefbaarheid van de omgeving (recreatie, ontmoetingsplaats,… ) en onze gezondheid (tempert bv milieuhinder zoals luchtvervuiling en geluidshinder).   Wat doet de gemeente? Aanplanten geboortebos Aankoop hout uit duurzaam beheerde bossen Subsidie voor het aanplanten van een haag bestaande uit streekeigen planten   Wat kan jij doen als inwoner? Plant een boom of haag afkomstig uit eigen streek Maak plaats voor groen   

»» »» »» »» »»

Thema 5 | Ruimtelijke ordening

De gemeente streeft naar een aantrekkelijke, leefbare kern en naar het bewaren en het ontwikkelen van open ruimte, natuur en bos. Wat doet de gemeente? Streven naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling Aandacht voor groen en water De gemeente hanteert normen voor energieprestaties van verkavelingen en gebouwen

»» »» »»

DECEMBER 2012

17


DOSSIER Thema 6 | duurzame consumptie en overheidsaankopen

Thema 7 | betrokkenheid burgers en belanghebbenden

Onze productie- en consumptiepatronen dragen bij tot de opwarming van de aarde, de verontreiniging van het milieu en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Wat doet de gemeente? De gemeente heeft een intern milieuzorgsysteem. Jaarlijks worden acties ondernomen om stappen vooruit te zetten (bv. Drinken kraantjeswater, duurzame schoonmaakmiddelen,...) Ook naar de bevolking en specifieke doelgroepen onderneemt de gemeente reeds actie rond duurzaam consumeren (bv. Promotie FSC gelabeld hout,...) De duurzaamheidsambtenaar geeft advies bij alle gemeentelijke aankopen   Wat kan jij doen als inwoner? Gebruik herbruikbare boodschappentassen (de gemeente verspreidde herbruikbare tassen) Composteer (de compostmeesterwerking gaat nu door in De Bolster, Kastanjelaan), koop een compostbak of –vat Drink kraantjeswater Gebruik herbruikbare luiers: maak gebruik van het gratis startpakket van de gemeente Sorteer bouwafval: gescheiden afvoer van bouwafval is ecologisch en ook nog goedkoper   

Zowel het gemeentebestuur als elke individuele burger kunnen dus hun steentje bijdragen aan een betere en gezondere leefomgeving. Investeringen, acties, technologische oplossingen volstaan echter niet om naar een klimaatneutrale provincie te gaan. Even belangrijk is dat dit gedachtengoed ‘gedragen’ wordt door alle partners.   Wat doet de gemeente? De gemeente communiceert via de gemeentelijke kanalen: gemeentelijk infoblad, digitale  nieuwsbrief, website. De gemeente communiceert en betrekt verschillende doelgroepen en stakeholders bij de uitvoering van zijn klimaatbeleid   Wat kan jij doen als inwoner? Denk zelf na over wat jij zelf voor het klimaat kan doen en discussieer hierover met anderen.

»» »»

»»

»»

»»

»» »» »» »» »»

»»

Door rekening te houden met anderen en zorg te dragen voor klimaat en milieu kunnen samen we komen tot een duurzame samenleving waarbinnen het aangenaam leven is! Het volledige klimaatactieplan vind je terug op www.maasmechelen.be.

Net zoals voorgaande jaren doet Maasmechelen mee aan de zwerfvuilcampagne van Limburg.net. Deelnemers krijgen een vergoeding van 15 euro per kilometer. Inschrijven kan tot 28 februari 2012. Vorig jaar werd 1.100 kg zwerfvuil verzameld en in totaal 3.700 euro uitgekeerd aan de deelnemers.

18

INFO MAASMECHELEN


OCMW

DIENST WONINGAANPASSING

Langer zelfstandig thuis dankzij advies op maat

Genieten van een comfortabele oude dag staat voor veel mensen gelijk met zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Bij de bouw of aankoop van een woning denken we echter vaak nog niet aan de toenemende zorgvraag en beperkingen waar we op latere leeftijd mee te maken krijgen.

Veel trappen in huis, ongemakkelijke drempels, onaangepast sanitair, moeilijk bereikbare schakelaars, … het kan er allemaal toe leiden dat thuis blijven wonen steeds moeilijker wordt. Nochtans kunnen kleine ingrepen al een heel verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van beugels in de badkamer, maar ook het verbeteren van de toegang naar de woning door het wegwerken van vervelende opstapjes. Wenst u de toegankelijkheid, de veiligheid en het comfort van uw woning te verbeteren zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen?   Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan deze wens, is er bij het OCMW Maasmechelen de dienst woningaanpassing. Katrien Moors, ergotherapeute, biedt dienstverlening op maat. Ze zorgt na een huisbezoek voor praktische raad, aanvragen van premies en dossierbegeleiding van A tot Z en, zo nodig, ondersteuning bij de technische afhandeling van de aanpassingswerken en de aanschaf van hulpmiddelen.   Wenst u ook advies of begeleiding bij het aanpassen van uw woning? Aarzel dan niet om ons te contacteren.   Volledig volgens de visie van het OCMW, wordt elke hulpvraag onderzocht. Afhankelijk van de noden en wensen en mits onderlinge toestemming, onderzoekt de sociale dienst uw sociale en financiële situatie. De maatschappelijk werker gaat vervolgens na hoe dringend uw hulpvraag is en of er financiële ondersteuning nodig is.

?

Katrien Moors, ergotherapeute Dienst woningaanpassing – Ouderen en thuiszorg OCMW Maasmechelen – Sociaal Huis – Binnenhof 2 T 089 48 28 00 katrien.moors@ocmwmaasmechelen.be

DECEMBER 2012

19


OCMW

VRAAG UW STOOKOLIETOELAGE AAN! Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan mensen die hun verwarmingsfactuur moeilijk kunnen betalen. De aanvraag voor een verwarmingstoelage doet u bij het OCMW. Onze maatschappelijk werker zoekt samen met u uit of u in aanmerking komt voor de verwarmingstoelage. Hieronder sommen we de voorwaarden voor een aanvraag op.   U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen: »» huisbrandolie; »» verwarmingspetroleum (type c); »» bulkpropaangas.  

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst? »»

»»

»»

Gerechtigden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk is aan € 16.306,33 verhoogd met € 3.018,74 per persoon ten laste*. Gezinnen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 16.306,33 verhoogd met € 3.018,74 per persoon ten laste*. Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Waar en wanneer kunt u aanvragen? Bij het OCMW en binnen de 60 dagen na de levering.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 2.890.

20

INFO MAASMECHELEN


OCMW Welke documenten moet u voorleggen? U dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen: »» een kopie van uw identiteitskaart »» een kopie van de leveringsfactuur of –bon »» indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft »» voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Hoeveel bedraagt de toelage? »»

»»

»»

»»

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op deze forfaitaire toelage.

Waar vindt u meer informatie over de verwarmingstoelage?

»» »» »»

bij het OCMW internet: www.ocmwmaasmechelen.be en www.verwarmingsfonds.be via het gratis nummer van het verwarmingsfonds 0800 90 929

?

OCMW – Sociaal Huis Danielle Janssen Binnenhof 2 T 089 48 28 00 Elke maandag, dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur

Opgelet: van maandag 24/12/12 tot en met vrijdag 4/1/13 is de OCMWdienstverlening voor de aanvraag van een verwarmingstoelage gesloten.

MINIMUMLEVERING AARDGAS VIA DE BUDGETMETER Wie in de winterperiode zonder aardgas dreigt te vallen omdat hij onvoldoende middelen heeft om zijn budgetmeter voor aardgas op te laden, kan bij het OCMW terecht voor een minimale levering. Na de eerste aanvraag voert het OCMW een sociaalfinancieel onderzoek uit. Op basis van dit onderzoek kent het OCMW een minimaal bedrag per 14 dagen toe voor een beperkte hoeveelheid aardgas.   De minister legde in de regelgeving de bedragen vast die het OCMW mag opladen. Het betreft kleine bedragen, afhankelijk van uw woningtype. U kunt voor dit bedrag slechts een minimum aan verwarming gebruiken. Zuinig omspringen met het aardgasverbruik is dus heel noodzakelijk.   Het gezin betaalt zelf minstens een deel (of alles) van de kosten van de minimumlevering. Het OCMW stelt hiervoor met de betrokken gezinnen een afbetalingsplan op.   We benadrukken opnieuw hoe belangrijk het is om de budgetmeter ook in de zomermaanden op te laden. Regelmatig opladen gedurende het hele jaar is de enige manier om hoge kosten tijdens de koude wintermaanden te vermijden.   De regeling minimale levering geldt enkel in december, januari en februari.   Voor meer informatie kunt u terecht bij uw maatschappelijk werker sociale dienst tijdens de zitdag.  

Openingsuren oplaadpunt budgetmeter (enkel op werkdagen) maandag* dinsdag woensdag donderdag vrijdag

13.00 – 16.00 uur 13.00 – 16.00 uur 13.00 – 16.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur

13.00 – 16.00 uur

*maandag 24/12 en maandag 31/12: 09.00 uur – 12.00 uur

DECEMBER 2012

21


OCMW

MAALTIJDEN VIA HET OCMW

Lekker gemakkelijk aan huis bezorgd of gezellig samen uit eten Voor ouderen is het is zeker niet gemakkelijk om zelf elke dag een gezonde maaltijd klaar te maken. Het OCMW kan hierbij een zekere hulp bieden: ons woonzorgcentrum beschikt over een goed uitgeruste centrale keuken waar dagelijks een bekwaam team aan het fornuis staat.

Maaltijden aan huis Om de maaltijden thuis gebracht te krijgen, kunt u beroep doen op de dienst maaltijdbedeling. Elke dag, ook in het weekend, wordt een volledig middagmaal (soep, hoofdgerecht, dessert) aan huis bezorgd. De prijs die u betaalt, wordt berekend aan de hand van uw inkomen. Wanneer u een aanvraag doet, is het de maatschappelijk werkster die dit samen met u bekijkt. De maximumprijs voor een maaltijd bedraagt 7,50 euro. Uiteraard houden we ook rekening met diëten omwille van medische redenen (suikervrij, zoutarm, maag-darmsparend, …)

Graag eens uit eten?

Omdat eten in goed gezelschap ook altijd prettig is, kunnen ouderen op weekdagen voor een middagmaal terecht in dienstencentrum De Bolster en woonzorgcentrum Heyvis. Voor 5,50 euro krijgt u tijdens de middaguren (12.00 uur – 13.30 uur) een volledige maaltijd vanuit de OCMW-keuken. Hiervoor moet u wel minstens één dag op voorhand reserveren!

Ukever Sjakel

In Uikhoven kunnen ouderen twee keer per maand in het wijkcentrum terecht voor de ‘Ukever Sjakel’. De bedoeling van het OCMW is de ouderen uit de buurt samen rond de tafel te brengen bij een lekkere gezamenlijke maaltijd. De ‘Ukever Sjakel’ koppelt daar in de namiddag nog een gezellige activiteit aan: een uitstap, spellennamiddag, wandelen, kaarten, …

Gezamenlijke activiteiten in WZC Heyvis

Mensen die ’s middags in de cafetaria van WZC Heyvis gaan eten, zijn ook meer dan welkom op de activiteiten die daar regelmatig worden georganiseerd. Voor het programma kunt u ter plaatse terecht.

?

Warme maaltijden aan huis Kristel Conings, maatschappelijk werkster - T 089 48 28 00 Reservatie maaltijden dienstencentrum De Bolster Onthaal dienstencentrum - T 089 48 28 50   Reservatie maaltijden woonzorgcentrum Heyvis Onthaal woonzorgcentrum - T 089 48 28 60   Ukever Sjakel Ilse Nelis, maatschappelijk werkster - T 089 48 28 00 Sociaal Huis - Binnenhof 2

22

INFO MAASMECHELEN


OCMW

PROGRAMMA DC DE BOLSTER

JANUARI/FEBRUARI 2013

In januari 2013 starten in het dienstencentrum een nieuwe reeks computer-, taal- en hobbycursussen.

Computercursussen STARTDATUM: MAANDAG 21 JANUARI »» Beginners – 12 lessen »» Vlotter 1 – 15 lessen »» Vlotter 2 – 15 lessen »» Internet 1 – 12 lessen »» Internet 2 – 15 lessen »» Digitale fotografie – 15 lessen »» Digitale fotobewerking – 12 lessen PRAKTISCH Op voorhand inschrijven bij uw gastheer/ gastvrouw in het Bolsterkaffee »» 12 lessen – prijs: 30 euro »» 15 lessen – prijs: 40 euro i.s.m. PCVO Maasland

TAALcursussen STARTDATUM: MAANDAG 28 JANUARI »» Engels (gevorderden, praatgroep) »» Frans (beginners, praatgroep) »» Italiaans (beginners, gevorderden, praatgroep) »» Spaans (gevorderden) (start: 9/1) PRAKTISCH Op voorhand inschrijven bij uw gastheer/ gastvrouw in het Bolsterkaffee »» Reeksen van 10 lessen »» Prijs lessen: 25 euro »» Prijs praatgroepen: 10 euro

De eerstvolgende weken starten ondermeer volgende hobbycursussen: crea, tekenen, mandenvlechten, dansen, wijngilde, … Voor meer informatie over deze cursussen verwijzen we naar ons programmablaadje, www. ocmwmaasmechelen.be of uw gastheer/gastvrouw in het Bolsterkaffee.

DECEMBER 2012

23


KORTE BERICHTEN

VACATURE

gemeente maasmechelen

WERKERVARINGSPROJECT: 2 WEP+MEDEWERKERS

Je krijgt gedurende 1 jaar een weppluscontract (38/38). Tijdens dat jaar volg je opleidingen en doe je werkervaring op. Je krijgt ook sollicitatietraining en je wordt begeleid in het vinden van een nieuwe job.

Jouw gevarieerd takenpakket:

Praktisch en administratief ondersteunen van projecten onder leiding van de projectverantwoordelijken en in samenwerking met collega-projectuitvoerders. Je inventariseert specifieke dossiergegevens, doet aan terreincontrole en verwerkt digitaal deze gegevens in specifieke software. Verwacht wordt dat je zelfstandig en nauwkeurig kan werken, sociaal contactvaardig bent en vlot kunt werken met software (word en Excel).

Sollicitatievoorwaarden:

»» »» »» »»

in aanmerking komen voor WEPPLUS (meer informatie bij je plaatselijk VDAB-kantoor) diploma hoger secundair onderwijs (gelijkstellingsattest voor buitenlandse diploma’s) uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) in het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt

Bezoldiging aan huidige index:

C1 min. € 1827,88 – C3 max. € 3258,93 bruto/mnd

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je tot en met vrijdag 4 januari 2013 (poststempel telt als bewijs):

»»

»» »»

door een per post verzonden kandidatuurstelling gericht aan: Gemeentebestuur Maasmechelen t.a.v. personeelsdienst Heirstraat 239 3630 Maasmechelen door een persoonlijk overhandigde kandidatuurstelling tegen ontvangstbewijs of door een kandidatuurstelling via mail naar personeelsdienst@maasmechelen.be

met vermelding van het refertenummer 7-MW-C-17-1 met volgende documenten:

»» »» »»

sollicitatiebrief met cv kopie diploma hoger secundair onderwijs (gelijkstellingsattest voor buitenlandse diploma’s) uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud)

Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Vanessa Stamatopoulos, medewerker personeelsdienst op het nummer 089 769 635 of via personeelsdienst@maasmechelen.be Informatie over de functie kan je bekomen bij Joon Ravesloot, staf secretaris, op het nummer 089 769 872 of via joon.ravesloot@maasmechelen.be.

24

INFO MAASMECHELEN


KORTE BERICHTEN

GAS: zin of onzin? Sinds 1 maart 2012 zijn de GAS, oftewel Gemeentelijke Administratieve Sancties in onze gemeente van toepassing. We stellen vast dat dit systeem inmiddels zijn nut al bewezen heeft, met name bij de aanpak van sluikstorten en zwerfvuil. Maar ook voor andere vormen van overlast zijn deze administratieve sancties al zinvol gebleken: geluid of lawaai dat openbare overlast veroorzaakt; eigenaars dienen hun hond steeds aan de leiband te houden en moeten tijdens een wandeling met hun hond steeds beschikken over een zakje om de uitwerpselen van hun hond te verwijderen indien nodig; onderhoud van terreinen, bermen/voetpaden, enz.

»» »» »»

Vaststellingen kunnen gebeuren door de politie en door een aantal gemeentelijke ambtenaren die hiervoor bevoegd zijn. De bedoeling van GAS is niet om de bewoners op te zadelen met een ‘vervelend’ reglement, maar wel om te streven naar een leefbaarder, properder en veiliger Maasmechelen waar het voor iedereen aangenaam vertoeven is.   Het volledige reglement vind je terug op www.maasmechelen.be. Je kan ook terecht bij de dienst veiligheid en preventie - veiligheidpreventie@maasmechelen.be - T 089 769 781.

SAMEN HEBBEN WE DE HOOP VERGROOT!

OPHALING KERSTBOMEN OP 10 JANUARI 2013

Tijdens de taxusinzamelactie werd in de containerparken in onze gemeente 55,50 m³ zuiver taxussnoeisel binnengebracht. Samen met de andere gemeenten uit het werkingsgebied van Limburg.net resulteerde dit in een totale hoeveelheid van 1 382 m³.

Ook dit jaar zullen de medewerkers van de gemeentelijke werkplaatsen, in samenwerking met het Sociaal Bedrijvencentrum kerstbomen aan huis ophalen. De ophaling start op donderdag 10 januari 2013. Praktisch: Je hoeft enkel je kerstboom buiten te plaatsen! Doe dit op donderdag 10 januari 2012, ten laatste om 8.00 uur ’s morgens. De kerstboom wordt gratis meegenomen.

Dit taxussnoeisel wordt jaarlijks ingezameld omwille van het bestanddeel baccatine dat verwerkt wordt in anti-kankermedicijnen. Daarnaast schenkt de ophaler van het snoeisel nog eens 50 euro per opgehaalde m³. Hierdoor kon Limburg.net een bedrag van 60 000 euro overhandigen aan zes Limburgse instellingen die actief zijn op het gebied van kankerbestrijding en ondersteuning van kankerpatiënten. Bedankt aan iedereen die meehielp de hoop te vergroten.

DECEMBER 2012

25


/ PODIUM HUGO WOLF QUARTETT LA VITA / LA NATURA / LA MORTE NIEUWJAARSCONCERT DI 15 JANUARI 2013 20U15 SINT-PIETERSKERK LEUT KLASSIEK

De hoeksteen van het nieuwjaarsconcert van het Hugo Wolf Quartett in de Sint-Pieterskerk Leut vormt het ‘Romantische’ strijkkwartet uit 1905, dat Anton Webern schreef toen hij in Wenen privaatlessen kreeg van Arnold Schönberg. Bovenaan de partituur van zijn compositie schreef hij dat het werk geïnspireerd was op de Alpentriptiek Il trittico della natura: La Vita / La Natura / La Morte: Sein, Werden, Vergehen van de Italiaanse schilder Giovanni Segantini (1858-1899), dat symbolische taferelen uitbeeldt in lente, zomer en winter. Grootse strijkkwartetten van Mendelssohn-Bartholdy en Beethoven omringen dit werk. www.hugowolfquartett.com SEBASTIAN GÜRTLER, VIOOL - RÉGIS BRINGOLF, VIOOL - GERTRUD WEINMEISTER, ALTVIOOL - FLORIAN BERNER, CELLO – FOTO: NANCY HOROWITZ

PRIJS 17 / +55 16 / -26 14

VENSTER OP DE WERELD: MARC REYNEBEAU RWANDA / BURUNDI DO 17 JANUARI 2013 20U00 SCHOUWBURG | LEZING

Marc Reynebeau is journalist en columnist bij de krant De Standaard. Hij is naast commentator en televisiepersoonlijkheid ook en vooral de auteur van veelgelezen boeken over de

26

INFO MAASMECHELEN

geschiedenis van België. Reynebeau bracht zijn jeugd door in Albertstad, zoals Kalemye heette toen hij nog in Belgisch-Congo was. Als journalist bleef hij zich verdiepen in de geschiedenis en de politiek van de regio. In deze lezing brengt hij een aangrijpend portret van de twee complexe landen die Rwanda en Burundi zijn, 50 jaar na hun onafhankelijkheid.

Hugo Wolf Quartett

Organisatie: CC Maasmechelen i.s.m. Vormingplus Limburg, vtbKultuur, Davidsfonds en De Bolster

PRIJS 9

Yuri Honing

DE WARME WINKEL VILLA EUROPA

DI 22 JANUARI 2013 20U15 SCHOUWBURG | THEATER De voorstelling Villa Europa schetst het levensverhaal van de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig, de meest gelezen, meest vertaalde en één van de productiefste schrijvers van het interbellum. In februari 1942 pleegde Stefan Zweig samen met zijn echtgenote zelfmoord in Brazilië. Hij tekende kort voor zijn dood herinneringen op aan een wereld die op het punt stond te verdwijnen. Deze postuum verschenen autobiografie De wereld van gisteren – herinneringen van een Europeaan vormde de basis voor Villa Europa. www.dewarmewinkel.nl CONCEPT & spel: JEROEN DE MAN, MARA VAN VLIJMEN, VINCENT RIETVELD EINDREGIE: JOS THIE - MUZIEK: REMCO DE JONG, FLORENTIJN BODDENDIJK - FOTO: SOFIE KNIJF

PRIJS 12 / +55 11 / -26 9

Raymon

Albert Quesada & Vera Tussing

EN VERDER IN JANUARI EN FEBRUARI 2013:

WIM HELSEN

(LAATSTE TICKETS!)

ALEXEI LUBIMOV & YURI MARTYNOV

GUIDO DE NEVE & JAN MICHIELS GOEYVAERTS STRIJKTRIO & VOX luminis JAN VERMEULEN, HET COLLECTIEF

CHRISTINE BUSCH & FRANCE SPRINGUEL

JONATHAN BURROWS & MATTEO FARGION

ALEX AGNEW (uitverkocht)

STEPHAN GENZ & VERONICA KUIJKEN

MEER INFO EN RESERVATIE?

cc maasmechelen | Koninginnelaan 42 | T 089 769 797 | info@ccmaasmechelen


YURI HONING WIRED PARADISE DO 31 JANUARI 2013 20U30 SCHOUWBURG | JAZZ

De Warme Winkel

Raymond van het Groenewoud

OV

N, H& EL

N

Saxofonist, componist en bandleider Yuri Honing is in CC Maasmechelen te gast met zijn fenomenale eclectische en elektrische kwartet Wired Paradise. Sinds 2006 verovert hij de wereld met dit kwartet en geeft hij in de rockbezetting van saxofoon, elektrische bas, elektrische gitaar en drums, een nieuwe en hoogst opwindende draai aan wat jazz is, kan én mag zijn. Elektrisch? Ja, maar niet noodzakelijk oorverdovend. Yuri Honing Wired Paradise weet namelijk perfect sfeer te creëren, kiest vaak het pad van ingetogenheid, grijpt u bij uw nekvel en laat u van de eerste tot de laatste noot niet meer los. www.yurihoning.com YURI HONING: SAXOFOONS - FRANK MOEBUS OF KEISUKE MATSUNO: GITAAR STEF VAN ES: GITAAR - MARK HAANSTRA: BASGITAAR - JOOST LIJBAART: DRUMS

PRIJS 14 / +55 13 / -26/MFJ 12

HOWL (2010) 21-01-2013 - 19.30 uur

ROP EPSTEIN, JEFFREY FRIEDMAN CHAPPAQUA (1996) 21-01-2013 - 21.00 uur

CONRAD ROOKS

SMALL TOWN MURDER SONGS (2010) 04-02-2013 - 20.15 uur

ed gass-donnelly SHAME (2011) 18-02-2013 - 20.15 uur

STEVE MCQUEEN

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD MEMOIRES VAN EEN BALMUZIKANT

ZA 2 FEBRUARI 2013 20U15 SCHOUWBURG | MUZIEK Het is sinds 2004 geleden dat singer-songwriter Raymond van het Groenewoud in onze schouwburg op het podium stond. Met zijn recente album De laatste rit maakte hij de mooiste plaat uit zijn carrière. Het is uitgepuurde persoonlijke muziek

ccmaasmechelen.be | wwW.CCMAASMECHELEN.BE | WWW.facebook.com/CCMAASMECHELEN

geworden, waarin Raymond zich van zijn meest kwetsbare kant laat zien. Hij kiest opnieuw voor de intimiteit van een warm concert met vrolijke, droevige en filosofische muzikale parels, strelende arrangementen en nieuwe nummers.

(info@ccmaasmechelen.be) is noodzakelijk. Prijs: 3 euro.

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD: ZANG, PIANO, GITAAR, MONDHARMONICA CESAR JANSSENS: DRUMS - GWEN CRESENS: ACCORDEON, BANDONEON BEN FAES: AKOESTISCHE BAS - FOTO: JOKE SCHOT

PRIJS 6 / -12 4

PRIJS 20 / +55 20 / -26 18

KABINET K I SEE YOU (9+)

VR 8 FEBRUARI 2013 19U30 SCHOUWBURG | FAMILIE I see you is een tweeluik over kijken. Over de blik die kluistert en scheidt. Over de woeste tederheid en het zachte geweld die een blik kan behelzen. Op het podium zien we een kind, een oude man en een jonge vrouw. Verbonden en tegelijk afgescheiden. De één als de schaduw, de echo van de ander. Een hand, een gezicht, een rug worden blikvangers, als in een schilderij. In deel twee staan een kind, een oudere vrouw en een jonge man op het podium. Eveneens verbonden in het kijken naar elkaar. Een tweede schilderij. Exuberanter, barokker, luider dan het eerste. Contrasterend en complementair. www.kabinetk.be Van 18 tot 19 uur: dansworkshop (vanaf 9 jaar). Voor 31 januari inschrijven

CHOREOGRAFIE: JOKE LAUREYNS, KWINT MANSHOVEN - DANS: JOKE LAUREYNS, PHILIPPE FLACHET, NINI DORMAELS, KWINT MANSHOVEN, KRISTINA NEIRYNCK, ELISA PALM Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

ALBERT QUESADA & VERA TUSSING TRILOGY

DI 26 FEBRUARI 2013 20U15 SCHOUWBURG | DANS De jonge dansers Albert Quesada (ex-P.A.R.T.S.) en Vera Tussing onderzoeken de relatie tussen muziek, beweging en onze zintuigen. Trilogy bestaat, zoals de naam al laat vermoeden, uit drie aparte korte voorstellingen. Beautiful Dance (2008), Your Eyes (2009) en Oh Souvenir (2011) verkennen telkens een andere muzikale vorm: een pianosonate, een rocksong, een opera-duet. Trilogy is een uitnodiging om te observeren en te luisteren. Een bezoek aan de site (www.veraalbert. wordpress.com) is zeer de moeite waard. Je vindt er mooie foto’s en fragmenten uit deze voorstelling. CHOREOGRAFIE, DANS, LICHT: ALBERT QUESADA & VERA TUSSING - MUZIEK: BEETHOVEN’S SONATE NO.13 IN ES OP. 27. ALLEGRO MOLTO VIVACE GESPEELD DOOR GLENN GOULD, ANNO AND HONEYSUCKLE DOOR JS RAFAELI, FILM, GELUID: JORDAN COPELAND & CAMILO TIRADO, FOTO: LUC DEPREITERE

PRIJS 12 / +55 11 / -26 9

DECEMBER 2012

27


Donderdag 8 november werd de ‘eerste steen’ gelegd van het bedrijvenpark dat op het industrieterrein Oude Bunders wordt ontwikkeld door Futurn nv. Dit bedrijvenpark is ca. 5ha groot en zal gefaseerd gerealiseerd worden. Na de eerste fase is er ruimte voor een 10-tal bedrijfsunits. Bedoeling is om uiteindelijk een 30-tal bedrijven te vestigen, goed voor ongeveer 120 arbeidsplaatsen.

Op vrijdag 19 oktober huldigde de Gemeentelijke Culturele Raad naar jaarlijkse traditie haar jubilerende verenigingen. Liefst acht verenigingen verdienden dit jaar een proficiat.

De Eisdensde Tuinwijk vormde het decor voor een aantal opnames van de film Marina, geregisseerd door Stijn Coninx. Marina is geïnspireerd op de jeugdjaren van Rocco Granata, die in de jaren 50 naar België kwam met zijn vader, die in de Limburgse steenkoolmijnen ging werken. Heel wat inwoners van onze gemeente figureren in deze film.

28

INFO MAASMECHELEN


Tijdens de jaarlijkse verwendag in de bib op 24 oktober jl. luisterden de jongsten geboeid naar een mix van verhalen en gedichten van Marijke Umans. Alle bezoekers kregen die dag een hapje en een drankje aangeboden.

Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden de federaties, i.s.m. de dienst diversiteit en de dienst burgerzaken een infoavond. De aanwezigen kregen uitleg over het nieuwe stemsysteem en hadden de gelegenheid eens te oefenen met de nieuwe computers.

De moslims vierden dit jaar offerfeest op 25 en 26 oktober. In de tijdelijke slachtinrichting werden 270 schapen geslacht. Wie slacht, houdt maar een klein deel voor zichzelf, de rest wordt verdeeld onder familie, vrienden en buren en geschonken aan minderbedeelden.

DECEMBER 2012

29


TOERISME

GESCHENKIDEEën voor de feestdagen streekproducten De Eindejaarsfeesten zijn in aantocht. Ongetwijfeld ben je op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk. Wat dacht je van een leuke mand vol lekkere streekproducten? Ontdek het nieuwe aanbod van Lekker Limburgs in het bezoekerscentrum. Loonse stroop, ambachtelijke confituur, een rondje Limburgse bieren, zijn slechts enkele voorbeelden uit het aanbod.

geschenkbon Schenk je liever iemand oneindig veel shopplezier? Geef dan gemeentelijke geschenkbonnen. Deze geschenkbonnen kan je inruilen bij meer dan 150 handelaars in Maasmechelen. ! (waarde per bon: 25 euro)

Halssnoer van Maasdorpjes Het halssnoer van de Maasdorpjes is een prachtig juweel: vijf kiezelsteentjes stellen elk één van de vijf Maasdorpjes voor. Het juweel is een ontwerp van de Limburgse beeldende kunstenares Mariejo Drees. Verpakt in een zwart doosje met daarop in het zilver de Maas is dit het ideale geschenk voor de feestdagen. Dit halssnoer kost slechts 14,95 euro.

30

INFO MAASMECHELEN


TOERISME

Beleef het Nationaal Park Disconnect beleving Het Nationaal Park Hoge Kempen is de ideale plek om de wereld achter je te laten, om te ‘disconnecteren’ en te genieten van de totale vrijheid. Dankzij de DISCONNECT-applicatie, die inspeelt op de behoefte om jezelf nu en dan eens af te sluiten van de digitale wereld, laat je iedereen weten dat je niet bereikbaar bent. Disconnecteren kan handig zijn tijdens een lunch, een museumbezoek, een filmvoorstelling en natuurlijk tijdens een wandeling in de natuur. Deze applicatie kan je eenmalig kopen in de Play Store van Android. Met je aankoop steun je het Nationaal Park.

CARePARK beleving Het Nationaal Park is ontwikkeld met steun van vele partners. Jaarlijks genieten vele bezoekers van deze groene omgeving. Ook jij kan je steentje bijdragen! Van oktober 2012 tot en met maart 2013 is er een CARePARK-automaat op de parking aan de Mechelse Heide. Daar kan je vrijwillig € 1 schenken aan het Nationaal Park. Je krijgt dan een waardebon van € 0,70 die je kan inruilen bij Cafetaria ’t Salamanderke aan de Mechelse Heide.

Nieuwjaarswandeling

Trek er met de Ranger op uit voor een stevige wandeling. Ideaal om de feestdagen te verteren en een flinke portie nieuwe energie op te doen. Praktisch: Wanneer? zondag 6 januari 2013 om 14.00 uur Waar? Toegangspoort Mechelse Heide (schuilhut) Kostprijs? 2 euro p.p. of 5 euro per gezin

Fotowedstrijd Winnaar wedstrijd oktober Het juiste antwoord is ‘zwembad Prinsenpark’ Wijts Jos uit Uikhoven bezorgde ons het juiste antwoord. Hij wint een fotoboek van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Nieuwe opgave Welke locatie in Maasmechelen herken je hier? Stuur je antwoord vóór 25 januari 2013 naar toerisme@maasmechelen.be. Misschien win jij dan wel een fles likeur van het Nationaal Park. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

DECEMBER 2012

31


32

INFO MAASMECHELEN

Gemeente Maasmechelen - Infoblad - December 2012  

Gemeente Maasmechelen - Infoblad - December 2012

Advertisement