Page 1

INFO

g e me e n t e maasme ch e l e n

maasmechelen DECEMBER 2013

PRETTIGE FEESTEN OCMW MAASMECHELEN

Meerjarenplan 2014-2019 Overname maaltijdbedeling Strijd tegen vereenzaming: bezoekersteam Wijkwerking Herziening mantelzorgtoelage

Zien en gezien worden! Aanhangwagens: onderschat het diefstalrisico niet Werfmaterialen: geef dieven geen kans


PRAKTISCH

SCHEPENCOLLEGE

openingsuren ADMINISTRATIEF CENTRUM maandag

09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.45 uur

dinsdag

09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur

woensdag

09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur

donderdag

09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten

vrijdag

09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur

RAF TERWINGEN - BURGEMEESTER politie | brandweer | burgerzaken | acquisitiebeleid | communicatie vergunningenbeleid ruimtelijke ordening T 089 769 642 | raf.terwingen@maasmechelen.be zitdag: maandag van 16.00 tot 18.00 uur mits voorafgaandelijke afspraak of op afspraak

GEORGES LENSSEN - EERSTE SCHEPEN openingsuren DIENST BURGERZAKEN maandag

09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 18.45 uur

dinsdag

09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur

woensdag

09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur

donderdag

09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten

vrijdag

doorlopend open 09.00 - 14.00 uur

ruimtelijke ordening en planning | groen & landschap | landbouw begraafplaatsen | mobiliteit | algemeen grondbeleid T 089 769 646 | georges.lenssen@maasmechelen.be zitdag: op afspraak

ERIK KORTLEVEN - TWEEDE SCHEPEN toerisme | economie | evenementen M 0479 583 440 | erik.kortleven@maasmechelen.be zitdag: op afspraak

openingsuren OCMW werkdagen

09.00 - 12.00 uur | 13.00 - 16.00 uur

donderdagnamiddag gesloten telefonisch: werkdagen 08.00 - 17.00 uur doorlopend (uitgez. vrijdag tot 16.30 uur)

MEER INFO? Gemeentehuis | Heirstraat 239 | 3630 Maasmechelen T 089 769 610 | F 089 769 649

MIEKE RAMAEKERS - DERDE SCHEPEN tewerkstelling | PWA | kinderopvang | onderwijs | bibliotheek gelijke kansen & diversiteit | leefbaarheid | leefmilieu | duurzaamheid M 0472 722 044 | T 089 769 701 | mieke.ramaekers@maasmechelen.be zitdag: maandag van 17.00 tot 18.00 uur en op afspraak

CAROLINE PENDERS - VIERDE SCHEPEN openbare werken | patrimonium M 0485 989 209 | caroline.penders@maasmechelen.be zitdag: op afspraak

communicatie@maasmechelen.be | www.maasmechelen.be Ocmw | Binnenhof 2 | 3630 maasmechelen T 089 482 800 | F 089 767 910 info@ocmwmaasmechelen.be | www.ocmwmaasmechelen.be

TANJA IMBORNONE - VIJFDE SCHEPEN financiĂŤn | personeel | ict & digitalisering T 089 778 618 | tanja.imbornone@maasmechelen.be zitdag: woensdag van 14.00 tot 15.00 uur en op afspraak

Politie | Koning Albertlaan 17 | 3630 Maasmechelen T 089 47 47 47 | F 089 47 48 09 info@pzlanaken-maasmechelen.be www.pzlanaken-maasmechelen.be

SLUITINGSDAGEN De eindejaarsregeling van alle gemeentelijke diensten vind je op pagina 16.

COLOFON Het informatieblad Maasmechelen is een gemeenschappelijke uitgave van het gemeentebestuur, het OCMW Maasmechelen en Politie Lanaken-Maasmechelen. Samenstelling, vormgeving en eindredactie: Communicatiedienst | Heirstraat 239 3630 Maasmechelen | T 089 769 745 | communicatie@maasmechelen.be Verantwoordelijke uitgever: Raf Terwingen | Heirstraat 239 | 3630 Maasmechelen Drukwerk: Drukkerij Baillien-Maris | Genkersteenweg 221 | 3500 Hasselt Oplage:16.300 exemplaren

2

INFO MAASMECHELEN

JOS LAMBRICHTS - ZESDE SCHEPEN cultuur & erfgoed | jeugd | sport ontwikkelingssamenwerking & jumelages M 0478 803 862 | jos.lambrichts@maasmechelen.be zitdag: op afspraak

ERIK VER BERNE - ZEVENDE SCHEPEN & OCMW-VOORZITTER welzijn (senioren - personen met een handicap - armoedebestrijding) T 089 482 800 | M 0475 890 831 | erik.verberne@ocmwmaasmechelen.be zitdag: op afspraak

ANDY PIETERS - VOORZITTER GEMEENTERAAD M 0499 173 584 | andy@andypieters.be zitdag: op afspraak


INHOUD

VOORWOORD

PATRIMONIUM 5

Maasmechelen financieel gezond maken!

Politie verhuist naar Oude Burelen Verkoop regiegebouw

Dit is de belangrijkste prioritaire doelstelling van ons beleid

BEGRAAFPLAATSEN 6 Concessies verlengen mogelijk

voor deze legislatuur. De afgelopen maanden hebben we ons, ondersteund door medewerkers van alle diensten, maar in het bijzonder ondersteund door onze financiële specialisten,

MILIEU 7 Recycleerbaar afval vanaf 1 januari onbeperkt gratis naar recyclagepark Gezocht: vrijwilligers voor bosbeheer

vastgebeten in het BBC (beheers- en beleidscyclus). Een wijziging aan het gemeentedecreet met de verplichting om een financieel evenwicht te halen, zowel binnen het ‘boekjaar’, als over de volledige legislatuur. Voor een

JEUGD/OPVANG 8 Kleuterpuberteit

gemeente met zeer veel financiële uitdagingen, kunnen we u verzekeren dat dit een goede maar niet altijd eenvoudige oefening was.

Kinderopvang nodig? ERFGOED 9

Maar het werk heeft geloond en Maasmechelen heeft,

31 gesneuvelden uit Maasmechelen tijdens de eerste wereldoorlog

voor het eerst in tientallen jaren, een budget en een

SPORT 10

In het verleden werd het budget (de begroting) systematisch

Watergewenning voor peuters en kleuters

doorgeschoven naar april of mei van het volgende jaar.

Spoedcursus zwemmen

Hierdoor moest er steeds gewerkt worden met voorlopige

meerjarenplan vooraleer het volgende jaar begint.

twaalfden. Een systeem dat de eerste maanden van het jaar FINANCIEN 10-11

de rem opzet. Een systeem dat de druk verhoogt voor alle

Meerjarenplanning 2014-2019

medewerkers medio het jaar. En een systeem dat de diensten bijna verplicht om het voorziene budget op te gebruiken voor

OCMW

12-15

Meerjarenplan ocmw

het einde van het jaar, uit vrees voor de volgende ‘bevriezing’ van weer 4 à 5 maanden.

Overname maaltijdbedeling aan huis vanaf 30 december 2013 Strijd tegen vereenzaming: bezoekersteam

Deze vicieuze cirkel behoort nu dus definitief tot het verleden.

Wijkwerking

De diensten, de gemeenteraadsleden, de burgers…iedereen

Herziening mantelzorgtoelage

weet nu wat te verwachten de volgende jaren.

DOSSIER 16-20 Eindejaarsregeling

Ons meerjarenplan ‘Fier op Maasmechelen 2014-2019’ werd samen met het ‘budget 2014’ goedgekeurd op de gemeenteraad. Onze 6 strategische doelstellingen hiervan

Geschenkideeën voor de feestdagen

vindt u op pagina 11. Hiermee kijken we verder in de

Doen tijdens de feestdagen

toekomst en bepalen we onze werkwijze voor de volgende

Leesplezier

jaren.

Verboden te knallen KUNSTACADEMIE 21 Gedichtenwandeling

Namens de burgemeester en alle schepenen wil ik jullie allemaal zeer fijne feestdagen wensen, samen met familie en vrienden. Geniet van de gezelligheid van Kerstmis en

Nacht van de muziek Maasmechelen Proms

stap vol vertrouwen in 2014, een warm en bruisend jaar,

ECONOMIE 30

lachen en te dromen…maar vooral een goede gezondheid

Pas gestart

voor jezelf en voor alle dierbaren rondom je!

vol verrassingen, plezier en ontroering, met veel tijd om te

TOERISME 31-32 Wandeling, bezoek het waterproductiecentrum en natuurgebied het Greven Tourbus Maasmechelen

EN VERDER OOK Actueel 4 Politie 22 Korte berichten

24-25

CC Maasmechelen

26-27

MM in beeld

28-29

Tanja Imbornone schepen van financiën

Raf Terwingen burgemeester

DECEMBER 2013

3


ACTUEEL

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING TUSSEN STein en maasmechelen Onze gemeente gaat nauwer samenwerken met buurgemeente Stein. Directe aanleiding hiertoe was het geslaagde kunstproject ‘Kunstenaers van de Maaskentj’, een tentoonstelling georganiseerd door de Maasmechelse KunstKring (MAKK) in samenwerking met de cultuurdienst. Maar liefst 23 kunstenaars van beide zijden van de Maas exposeerden hun werken. Deze samenwerking beperkt zich niet alleen op vlak van bestuur. Ook voor de gemeentelijke adviesraden en het verenigingsleven betekent dit een meerwaarde. Binnenkort starten de eerste samenkomsten in het kader van gezamenlijke activiteiten binnen de vrijetijdssector.

ACTIES VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DE NATUURRAMP IN DE FILIPPIJNEN

De persaandacht voor de natuurramp in de Filippijnen in 2013 is helaas sterk verminderd. Maar niet voor ons gemeentebestuur. De burgemeester en schepenen doen een oproep om samen acties op te zetten die de slachtoffers verder kunnen helpen. We gaan hiervoor samenwerken met het Rode Kruis, dat projecten ter plaatse opzet.  

CONTACTDAG

Ben jij geïnteresseerd en/of wil je ook een handje toesteken? Op donderdag 19 december organiseren we een eerste contactdag waar je meer verneemt over mogelijke acties en krijg je informatie over het concrete project in de Filippijnen dat Maasmechelen wil ondersteunen. Je bent welkom in de raadzaal om 18.00 uur. Meer info: actiefilippijnen@maasmechelen.be – 0477 44 81 36.

4

INFO MAASMECHELEN

NIEUWE DREEF LEUT KOMT ER AAN Begin volgend jaar wordt de Dreef in Leut opnieuw aangeplant. Er komen 107 zomereiken (Quercus robur) van maat 45/50 (omtrek van de stam). Door de noodzakelijke kappingen van de bomen, ruim 2 jaar geleden verloor de monumentale Dreef in Leut haar eigenheid. Na deze heraanplant wordt de Dreef terug in ere hersteld.


PATRIMONIUM

POLITIE VERHUIST NAAR OUDE BURELEN De politie krijgt een nieuwe huisvesting in de ‘Oude Burelen’. Deze beslissing past binnen de intentie van het gemeentebestuur om de leegstand van het gemeentelijk patrimonium aan te pakken. Dit gebouw staat al geruime tijd voor een groot deel leeg en biedt voldoende mogelijkheden om de politiediensten op termijn een nieuwe uitvalsbasis te bieden. Naast renovatiewerken wordt het gebouw aangepast aan de specifieke noden voor de politie: inrichting cellen, verhoorlokalen, onthaalbalie met kogelwerend glas, camerabewaking,... Bedoeling is tegen eind 2016 het gebouw officieel te kunnen openen.

Oude Burelen

Regiegebouw

VERKOOP REGIEGEBOUW Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een koper voor het regiegebouw in Eisden. Dit gebouw dateert van 1948 en maakt als beschermd monument deel uit van het erfgoed van onze gemeente. Het regiegebouw was vroeger het administratieve middelpunt voor de mijnwerkers en hun familie. Het is de bedoeling dat de gebouwen gerenoveerd worden en een nieuwe bestemming krijgen. Deze bestemming moet maatschappelijk zinvol zijn en een meerwaarde betekenen in de verdere uitbouw van Maasmechelen als toeristische trekpleister. Omdat een deel van het gebouw momenteel nog een jeugdvereniging huisvest, zal de verkoop gefaseerd gebeuren. Het tweede deel wordt pas verkocht zodra een nieuwe locatie voor de jeugdvereniging gevonden wordt. DECEMBER 2013

5


BEGRAAFPLAATSEN

CONCESSIES VERLENGEN MOGELIJK Het gemeentebestuur werkt permanent aan de verfraaiing en verbetering van de 10 begraafplaatsen in onze gemeente. Aan de nabestaanden willen we hiermee een rustige, aangename en serene omgeving bieden waar zij de overledene(n) kunnen herdenken. Bij een begraving kunnen nabestaanden al dan niet kiezen een concessie voor een periode van 30 jaar te nemen. Wanneer deze periode afloopt, is er de mogelijkheid deze te verlengen. Graven zonder concessie worden in principe 10 jaar bewaard. Om iedereen op een gelijke en eerlijke manier te behandelen worden graven waarvan de verlopen concessie niet wordt verlengd of waarvan de wettelijke bewaartijd voorbij is, niet langer bewaard. Uiteraard is het de bedoeling de nabestaanden hiervan tijdig op de hoogte te brengen zodat zij - indien gewenst- ervoor kunnen kiezen het graf toch te behouden. De bekendmaking hiervan gebeurt op de begraafplaats zelf. Op het infobord aan de ingang van de begraafplaats vind je een overzicht van de graven waarvan de concessie of de bewaartijd verloopt. Voor de graven waarvan de nabestaanden geen verlenging hebben aangevraagd, gebeurt er een aankondiging aan het graf zelf en opnieuw aan de ingang van de begraafplaats. Zodra geregulariseerd wordt het bordje uiteraard verwijderd. Voor de graven die in 2014 geruimd worden, is er nog een laatste bekendmaking van ruiming. Dit gebeurt aan het graf zelf én op de infoborden aan de ingang. Hiermee bieden we de mogelijkheid om bij eventuele vergetelheid alsnog een concessie te kunnen nemen. Deze publicatie loopt van 1 januari t.e.m. 1 juli van elk jaar. Vanaf augustus vinden dan de definitieve ruimingen plaats.

Wat moeten nabestaanden doen?

»» Aanvraagformulier verlenging of hernieuwing concessie invullen en aan het gemeentebestuur »»

bezorgen: hiervoor kan je terecht bij de dienst Begraafplaatsen of terug te vinden op www.maasmechelen.be (leefomgeving-patrimonium-begraafplaatsen-regularisatie). Na betaling ontvang je een officiële bevestiging van de verlenging of hernieuwing.

? 6

INFO MAASMECHELEN

DIENST BEGRAAFPLAATSEN Heirstraat 239 T 089 769 618 begraafplaatsen@maasmechelen.be


MILIEU

RECYCLEERBAAR AFVAL VANAF 1 JANUARI ONBEPERKT GRATIS NAAR RECYLAGEPARK Vanaf 1 januari 2014 kan je recycleerbaar afval onbeperkt gratis naar het recyclagepark brengen. In het verleden was dit gratis voor de eerste 500 kg/gezin. Deze beperking wordt afgeschaft. Er gebeurt wel een registratie bij aflevering van deze fractie. Hiermee behoudt Limburg.net een overzicht van de afgeleverde stoffen. Â

Wat is recycleerbaar afval? > afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) > batterijen & autobatterijen > holglas, vlakglas, tl-lampen > klein gevaarlijk afval (kga) > kurkresten > motorolie > piepschuim > textiel

?

> autobanden > frituurolie en -vet > kaarsresten > kunststoffen > metalen > papier/karton > pmd (in de blauwe zak)

LIMBURG.NET T 0800 90 720 info@limburg.net - www.limburg.net

Gezocht: vrijwilligers voor bosbeheer Dat de natuur in onze gemeente en de hele Hoge Kempen prachtig is, hoeft geen betoog. Om natuurlijke verjonging van inheemse bomen en struiken in onze bossen mogelijk te maken ĂŠn om ervoor te zorgen dat waardevolle open plekken, vennen en graslanden niet verbossen, is een weldoordacht bosbeheer noodzakelijk.

Vrijwilligers gezocht! Ben jij graag buiten en wil jij je steentje bijdragen aan de kwaliteit van onze natuurgebieden? Meld je dan als vrijwilliger! Samen met de boswachter bespreek je de manier van werken in een bepaald bosperceel. In ruil voor inspanningen mag je -gedurende 5 jaar- elk jaar een voorraad brandhout inslaan uit onze bossen.

Interesse? Voor meer informatie en aanmelden kan je terecht bij steve.cox@lne.vlaanderen.be of 0479 67 95 30.

DECEMBER 2013

7


JEUGD/OPVANG

KLEUTERPUBERTEIT Over peuters valt heel veel te vertellen. Ze lijken soms zo groot en dan weer klein. Af en toe zijn ze heel dapper, dan weer overal bang voor. Dan zijn ze vertederend, maar even zo vaak verschrikkelijk koppig. Herken je dit? Weet dan dat ze dit niet doen om het jou moeilijk te maken. Ze zijn immers nog te klein om zich in jouw gevoelens in te leven. Hun reacties doen je echter soms twijfelen aan je ouderschap. Vragen als ‘heb ik het wel goed aangepakt? Ben ik een goede ouder? Is mijn kind stout?’ zul je je wellicht al eens hebben gesteld. Meer informatie en een antwoord op je vragen krijg je tijdens de infobijeenkomst over ‘kleuterpuberteit’. Tijdens deze ouderbijeenkomst gaan we dieper in op deze boeiende tijd van je kind. We gaan eens kijken wat je kind allemaal doormaakt in deze periode en hoe je daarmee kunt omgaan.

wanneer? maandag 20 januari 2014 om 20.00 uur waar? cultuurcentrum - Koninginnelaan 42 Gratis inkom - inschrijven via onderwijs@maasmechelen.be of T 089 769 884

KINDEROPVANG NODIG? Als ouder wil je voor je kinderen graag een veilige plaats waar je hen met een gerust hart achterlaat als je moet gaan werken of een opleiding gaat volgen. Waar en hoe vind je echter de juiste opvangplek voor jouw kinderen? De gloednieuwe folder ‘kinderopvang’ biedt je een overzicht van alle opvangmogelijkheden in de regio Maasmechelen/Dilsen-Stokkem. In één oogopslag krijg je het volledige aanbod voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Heb je hierna nog vragen, nood aan dringende opvang of graag hulp in je zoektocht naar geschikte opvang, dan kan je terecht bij het informatiepunt kinderopvang. Het informatiepunt vind je bij de buitenschoolse kinderopvang ‘t Huis.

?

GEMANDATEERDE VOORZIENING ‘T HUIS Wendy Valijs Dorpstraat 22b - T 089 76 97 91

GOED NIEUWS! Het gemeentelijk initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang ‘t Huis werd geselecteerd voor een financiële ondersteuning van Hart voor Limburg met een taalproject.  Het project streeft ernaar taalachterstand bij kleuters en kinderen van het eerste leerjaar uit kansarme en/ of allochtone gezinnen op een speelse wijze te verminderen. Voor de lagere schoolkinderen wordt extra huiswerkbegeleiding georganiseerd.

8

INFO MAASMECHELEN


ERFGOED

31 gesneuvelden uit maasmechelen tijdens de eerste wereldoorlog Je kan er niet meer naast kijken. In 2014 wordt het uitbreken van de eerste wereldoorlog, een eeuw geleden, herdacht. Ook al kenden we in deze regio geen grote wapenfeiten, toch is er veel gebeurd om de Groote Oorlog te gedenken. Een grote tentoonstelling staat vanaf september 2014 op het programma. Het gemeentebestuur wilt hiermee de 31 gesneuvelden uit onze fusiegemeente herdenken.

Oproep We zijn op zoek naar fotomateriaal en gebruiksvoorwerpen die herinneren aan de barre tijden van deze oorlog. Hiervoor doen we een oproep aan familieleden en verwanten van de gesneuvelde soldaten. Misschien bezit jij nog interessante stukken die een bijdrage kunnen leveren aan deze tentoonstelling? Het overzicht met namen van de gesneuvelden vind je op de gemeentelijke website of contacteer dienst erfgoed. Meer info: dienst Erfgoed - T 089 769 714 - 14-18@maasmechelen.be

DECEMBER 2013

9


SPORT

FINANCIEN

WATERGEWENNING VOOR PEUTERS EN KLEUTERS

MEERJARENPLAN

In januari start weer een cursus watergewenning. Tijdens deze cursus geraken kinderen vanaf 3 jaar vertrouwd met het water. Op een speelse manier leren ze een aantal vaardigheden zoals waterbellen blazen, stappen in het water, kopje onder gaan,.... De kinderen worden begeleid door gespecialiseerde lesgevers (o.w.v. wisselende dienstregeling wekelijks andere lesgevers). Het water is bovendien op aangepaste temperatuur.

Wanneer?

Op zaterdag vanaf 18 januari 2014 (tot zaterdag 22 maart 2014) - van 11.00 tot 11.30 of van 11.30 tot 12.00 uur

Waar?

Zwembad Prinsenpark - Ringlaan 400

Prijs?

€ 25 (10 lessen: toegang, lesgeld en verzekering inbegrepen) - Lessen waaraan je niet kan deelnemen, worden niet terugbetaald. Inschrijven aan de kassa van het zwembad.

SPOEDCURSUS ZWEMMEN Tijdens de Paasvakantie is er voor kinderen tussen 6 en 12 jaar een spoedcursus zwemmen (geboren in 2008 en ouder tot geboortejaar 2002). Tijdens deze cursus wordt in kleine groepjes de schoolslag aangeleerd. Kinderen die al kunnen zwemmen, worden niet toegelaten.

Wanneer? Op weekdagen van maandag 7 april t.e.m. vrijdag 18 april (voormiddag)

Waar?

Zwembad Prinsenpark - Ringlaan 400

Prijs? 50 euro

Op woensdag 26 maart (16.15 uur) is er een testles waarna de groepjes worden samengesteld.

? 10

ZWEMBAD PRINSENPARK T 089 769 737 sportdienst@maasmechelen.be INFO MAASMECHELEN

Op haar vergadering van 17 december keurde de gemeenteraad de door het college van burgemeester en schepenen opgestelde meerjarenplan voor onze gemeente goed! Op basis van dit plan zal onze gemeente de volgende jaren bestuurd worden: de meerderheid weet nu wat van haar verwacht wordt – de oppositie weet waarop ze haar controlerende rol zal moeten en kunnen baseren…! Het belangrijkst hierbij is dat – over de grenzen tussen meerderheid en oppositie heen – alle politieke partijen het beste voor hebben met onze gemeente. Vanuit een moeilijk financiële positie geeft het plan inspiratie, maar vooral ook concrete aanzetten om onze gemeente verder uit te bouwen tot wat ze werkelijk is: de Hoofdstad van het Maasland ! De ideale gemeente om te wonen – te winkelen – te wandelen… kortom: te leven! Het plan wordt opgehangen aan 6 strategische doelstellingen die het gemeentebestuur verder heeft “verfijnd” tot werkelijke “actiepunten”, die deze doelstellingen moeten concretiseren en realiseren:


FINANCIEN

LANNING 2014-2019 Fier Maasmechelen We waren als Maasmechelaren soms vergeten dat we FIER mogen zijn op onze gemeente: ook al wijzen sommige parameters uit het verleden op de problemen in onze gemeente, Maasmechelen heeft alle troeven om de volgende jaren verder uit te groeien tot een echte “stad”, waar het goed is om wonen – werken – wandelen – winkelen. Onze infrastructuur, onze centrale ligging, onze diversiteit (van pittoreske maasdorpjes, over de Eisdense Cité tot de unieke natuurschoon), maar vooral onze jonge, dynamisch, multiculturele bevolking zijn de troeven die moeten uitgespeeld worden.

Gezond Maasmechelen Het gemeentebestuur investeert in degelijke accomodaties zodat alle Maasmechelaren lichamelijk “gezond” kunnen blijven: er wordt geïnvesteerd in sporthallen, het zwembad wordt gerenoveerd, het gemeentelijk sportpark wordt verder uitgebouwd en onze jeugd(voetbal)ploegen krijgen aangepaste accomodaties om onze kids dag in dag uit op een veilige en aangename manier te kunnen kunnen opvangen.

werkzoekenden naar deze jobs leiden… door samen te werken met onze Maasmechels bedrijfsleven en onze Maasmechelse handelaars.

Veilig Maasmechelen Het zorgen voor veiligheid is misschien wel de voornaamste taak van een gemeentelijke overheid: haar bevolking moet in veilige omstandigheden kunnen “leven”, en ook dat gevoel hebben… Het gemeentebestuur zet dan ook verder hierop in. De budgetten voor de politiezone worden op peil gehouden; actieplannen worden ontwikkeld o.m. om huisinbraken en diefstallen prioritair tegen te gaan; snelheids- en slimme camera’s (nummerplaaterkenning) worden aangekocht door onze politiezone om verkeersveiligheid en vreemde inbrekers af te schrikken en te vervolgen. De verhuis van de Maasmechelse politiekantoren naar één politiesite in de “Oude Burelen” zorgt voor aangepaste en voor de Maasmechelse bevolking confortabele huisvesting en dienstverlening.

Aantrekkelijk Maasmechelen

Onze “geestelijke” gezondheid zal verder verzorgd worden door een divers en toegankelijk cultuurbeleid; onze “goedvoelen” wordt verder gevoed door een warm verenigingsleven dat verder ten volle de steun van het gemeentebestuur zal genieten.

Dat Maasmechelen de ideale gemeente is om op te groeien, een boeiende jeugd te beleven, een gezin te stichten, te genieten van het leven en op een “warme” manier oud te worden, moet bekend gemaakt worden over onze gemeentegrenzen heen.

Maar vooral ook zet de gemeente de volgende 6 jaren in op “gezonde” financiën: zonder een financieel budget op orde, kan niemand een degelijk beleid voeren. O.l.v. onze schepen van financien wordt de vinger aan de financiele pols gehouden: een strenge monitoring zorgt voor een constant opvolging van de cijfers; het “steen-om-steen”principe zorgt ervoor dat de opbrengst van de verkoop van gemeentelijk patrimonium, terug geïnvesteerd wordt in nieuwe moderne infrastructuur.

Dat Maasmechelen de ideale gemeente is om te komen winkelen en wandelen, te komen fietsen of shoppen, een weekendje te spenderen of tot rust te komen, ook voor mensen met een beperking, moet verder uitgedragen worden.

Actief Maasmechelen “Werk – werk – werk”: dat is het sociaal-economisch motto voor onze gemeente de volgende jaren. De verdere uitbouw van onze zorginstellingen (Zorgbos – Maasmeander…), en vooral ook de ontwikkeling van onze oude mijnterreinen bieden mogelijkheden. De gemeente moet ervoor zorgen dat de nieuwe jobs die hierdoor ontstaan aan Maasmechelaren toekomen: door het voorzien in projecten die onze jongeren en

Verantwoordelijk Maasmechelen Samen zijn we verantwoordelijk voor de uitbouw en de toekomst van onze gemeente: niet alleen evenzeer politieke meerderheid of oppositie, maar wij Maasmechelaren allemaal samen. Inspraak van onze burgers via nuttige en efficiente inspraakkanalen is dan ook voor het nieuwe gemeentebestuur de volgende 6 jaren zeer belangrijk. Samen maken we Maasmechelen ! Samen zijn we fier op Maasmechelen !

DECEMBER 2013

11


OCMW

MEERJARENPLAN OCMW

2014-2019

De OCMW-Raad keurde einde november het budget 2014 en de meerjarenplanning 20142019 goed. In het meerjarenplan wordt het beleid dat het OCMW in de komende zes jaar gaat voeren in detail uitgeschreven. Voor elke beleidsdoelstelling wordt het nodige budget voorzien. Uitgangspunt voor de opmaak van het meerjarenplan is de analyse van de plaatselijke omgeving, de omgevingsanalyse. Deze analyse beschrijft de kernkenmerken van de gemeente op vlak van bewonersprofiel, economie, vrije tijd, onderwijs, tewerkstelling, ruimtelijke ordening, wonen, veiligheid, sociaal beleid, … Rekening houdend met de moeilijke financiële situatie is de beleidsruimte echter beperkt. Toch wil het OCMW op sociaal vlak staan voor kwaliteitsvolle hulpverlening en een efficiënte toewijzing van steun. Het OCMW waakt erover dat eventueel misbruik van het systeem zo veel mogelijk wordt uitgesloten. Zo opteert het bestuur ondermeer voor de oprichting van een controlecel. De maatschappelijk werkers zullen bovendien meer huisbezoeken gaan afleggen om een beter beeld te krijgen van de algemene leefsituatie van de cliënten. Het systeem van de steunnormen wordt geëvalueerd en verfijnd. Er wordt meer ingezet op activering en tewerkstelling in nauw overleg met de VDAB. In de ouderenzorg moet er zo veel mogelijk afstemming en samenwerking zijn tussen de verschillende diensten die op dit terrein werkzaam zijn. Hiervoor zullen meer samenwerkingsverbanden worden aangegaan.

12

INFO MAASMECHELEN

Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod in de wijken optimaliseren. Daarom wordt sterk ingezet op de gefaseerde uitbouw van een werking in de diverse wijken teneinde ouderen toe te laten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. De werking van dienstencentrum De Bolster zal zich richten naar een meer divers publiek. De werking van het seniorencentrum zal worden geheroriënteerd. Het OCMW gaat op zoek naar mogelijke samenwerkingsvormen om assistentiewoningen te realiseren.

Het OCMW wil als goed georganiseerde overheidsinstelling inspelen op de huidige maatschappelijke noden. Personeel en middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet. De personeelsbezetting wordt nauwlettend opgevolgd en de organisatie van de diensten wordt gerationaliseerd. De inkomsten worden waar mogelijk geoptimaliseerd en er wordt een intern controlesysteem opgezet. Bewaken van een gezonde financiële situatie blijft een belangrijk aandachtspunt. De volgende jaren zullen er dan ook geen bijkomende leningslasten worden aangegaan. De samenwerking tussen het OCMW en de gemeente wordt waar mogelijk vergroot met het oog op een efficiëntere dienstverlening. Het meerjarenplan werd goedgekeurd tot 2019; dit geeft de huidige beleidsploeg de tijd om de geformuleerde doelstellingen te realiseren en de volgende beleidsploeg krijgt een jaar de tijd om zelf de gewenste accenten in het beleid te leggen.


OCMW

OVERNAME MAALTIJDBEDELING AAN HUIS VANAF 30 DECEMBER 2013 KWALITEITSVOL EN GOEDKOPER! In juni 2013 besliste de OCMW-raad om de dienstverlening warme maaltijdbedeling aan huis stop te zetten met ingang van 1 januari 2014. Bijgevolg ging het OCMW op zoek naar een overnemer van de dienst. Het was uiteraard niet de bedoeling om de mensen die dagelijks een warme maaltijd aan huis geleverd krijgen, aan hun lot over te laten. Zo werd bij 12 firma’s gepolst naar mogelijke interesse om de maaltijdronde over te nemen. Uit de acht positieve reacties werden vier bedrijven geselecteerd en uitgenodigd voor een informatievergadering. Uiteindelijk hebben drie bedrijven meegewerkt aan een doorgedreven bevraging, waarbij een jury een beoordeling deed van tal van criteria. Eveneens werden een twintigtal klanten van de dienst warme maaltijden betrokken in een kwalitatieve beoordeling van de testmaaltijden van de weerhouden firma’s. Vervolgens vonden met twee firma’s individuele onderhandelingen plaats.   Uiteindelijk besliste de OCMW-raad van 25 november, op basis van de bevindingen van het testpanel en de onderhandelingen, om in zee te gaan met Hoeve Gervan uit Lummen. De maaltijden van dit familiaal bedrijf kregen uitstekende kwaliteitsbeoordelingen van de klanten.   Op 30 december 2013 start de maaltijdbedeling door Hoeve Gervan, ze leveren een lekkere maaltijd aan een goede prijs: 6,20 euro. Hoeve Gervan bezorgt naast de gewone maaltijden, ook dieetmaaltijden en levert van maandag tot en met zaterdag een warme maaltijd aan huis. Als er voor zondag een maaltijd gewenst is, wordt deze op zaterdag meegegeven.   Bijna elke klant van de dienst warme maaltijdbedeling heeft al te kennen gegeven te willen overstappen naar de nieuwe leverancier.  

Extra aanbod

Hoeve Gervan zal, naast de maaltijdbedeling aan huis, in de samenwerking met het OCMW ook de maaltijden verzorgen die geserveerd zullen worden in de wijkwerking die het OCMW in de diverse wijken in de gemeente wenst op te zetten.

DECEMBER 2013

13


USS

OCMW

STRIJD TEGEN VEREENZAMING BEZOEKERSTEAM Het bezoekersteam voor senioren is een nieuw initiatief van het OCMW Maasmechelen. Wie in 2014 80 jaar wordt en alleen woont, krijgt een brief met de vraag of een bezoekje van het bezoekersteam op prijs wordt gesteld. Het bezoekersteam bestaat uit een maatschappelijk werkster en een groep gemotiveerde vrijwilligers die ouderen die dat wensen een bezoekje brengen. Het eerste huisbezoek gebeurt steeds door de maatschappelijk werkster. Zij legt de werking van het bezoekersteam uit en geeft nuttige informatie over de OCMW-diensten waarop ouderen in Maasmechelen een beroep kunnen doen. Tijdens dit eerste gesprek geeft de maatschappelijk werkster uitleg over het recht op een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, praktische hulp zoals poetshulp en vervoer, ondersteuning in de zorg, … Bovendien worden er jaarlijks enkele gezellige activiteiten (koffienamiddag, Kerstfeest, bloemschikken…) georganiseerd voor deze senioren.

Wijkwerking Tegenwoordig zitten veel mensen, vooral ouderen, vaak alleen: de kinderen wonen niet in de buurt, het verenigingsleven sterft uit, het wordt moeilijker zich te verplaatsen… Er zijn nog weinig of geen gelegenheden meer om andere mensen te ontmoeten, om deel te nemen aan het leven in de buurt, de wijk of het dorp. Daarom wil het OCMW, samen met vrijwilligers uit dorpen en wijken, plaatselijke ontmoetingsmomenten voor ouderen organiseren, gekoppeld aan een maaltijd. In navolging van het succesvolle project ‘Ukever Sjakel’ in Uikhoven, gaat het OCMW in het voorjaar starten met een volgende wijkwerking in Vucht-cité. Voor deze nieuwe wijkwerking zijn we op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die willen helpen om dit initiatief op te starten en op lange termijn draaiende te houden! Voor verdere informatie, aarzel niet en neem contact op met Veerle Jacobs, coördinator vrijwilligerswerk.

Wenst u meer informatie over het bezoekersteam? Neem gerust contact op met maatschappelijk werkster Veerle Jacobs.

Oproep vrijwilligers

OCMW Maasmechelen is op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde vrijwilligers die interesse hebben om bij alleenwonende ouderen aan huis een bezoekje te brengen. Heeft u affiniteit met ouderen, babbelt u graag en hebt u vrije tijd, dan bent u de vrijwilliger naar wie wij op zoek zijn! Aarzel niet en neem voor verdere informatie contact op met Veerle Jacobs, coördinator vrijwilligerswerk.

14

INFO MAASMECHELEN

?

VEERLE JACOBS Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 T 089 48 28 50 veerle.jacobs@ocmwmaasmechelen.be


OCMW

HERZIENING MANTELZORGTOELAGE De mantelzorgtoelage is een vorm van waardering voor de vrijwillige inzet die mensen leveren bij de thuisverzorging van een oudere of zieke. Rekening houdend met de beschikbare financiële middelen kiest het OCMW ervoor om de uitbetaling van de mantelzorgtoelage te behouden voor mensen met de grootste zorgbehoefte. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de mantelzorgtoelage enkel nog uitbetaald voor de verzorging van zwaar zorgbehoevenden (attest FOD Sociale Zekerheid waaruit een vermindering van de zelfredzaamheid blijkt van ten minste 17 punten - categorie 5) en de mensen die een palliatieve toelage ontvangen van het ziekenfonds. Op het ogenblik van de aanvraag dient de zorgbehoevende persoon minstens 55 jaar oud te zijn. De mantelzorgtoelage bedraagt 40 euro per maand. Wanneer op hetzelfde adres meer dan één zorgbehoevende woont, bedraagt de mantelzorgtoelage vanaf de tweede zorgbehoevende 20 euro per maand. De toekenning en het bedrag van de mantelzorgtoelage hangt af van de graad van zorgbehoevendheid, dus niet van het inkomen van de mantelzorger of de zorgbehoevende. De volledige tekst van het mantelzorgreglement vindt u terug op onze website of kan u opvragen bij de dienst Ouderen en thuiszorg.

?

JANA VANKAN Dienst Ouderen en thuiszorg OCMW - Sociaal Huis Binnenhof 2 T 089 48 28 00 www.ocmwmaasmechelen.be DECEMBER 2013

15


DOSSIER

EINDEJAARSREGELING administratief centrum

»» gesloten van 25 december tot en met 1 januari »» gesloten op donderdagnamiddag 2 januari 2014 Opgelet: Dienst Burgerzaken is tijdens de kerstperiode geopend op 27, 30 en 31 december, telkens van 09.00 tot 12.00 uur.

toerisme maasmechelen

»» gesloten op 25 december en 1 januari

bib

»» gesloten op 24 december vanaf 16.00 uur, 25, 26 »»

december, 31 december vanaf 16.00 uur, 1 en 2 januari 2014 BIBLIOTHEEK GESLOTEN = INLEVERBUS OPEN

recyclagepark

»» elke maandag gesloten »» gesloten op 25 december en 1 januari

Sociaal Huis en dienstencentrum De Bolster Gesloten op:

»» dinsdag 24 december vanaf 12.00 uur »» »» »» »» »»

De Bolster vanaf 13.00 uur woensdag 25 december donderdag 26 december vrijdag 27 december: Sociaal Huis is open DC De Bolster is gesloten dinsdag 31 december vanaf 12.00 uur De Bolster vanaf 13.00 uur woensdag 1 januari 2014

ZWEMBAD PRINSENPARK Openingsuren 23 december 2013 t/m 5 januari ‘14 Maandag 23 december 2013 07.00 – 08.30 uur ochtendzwemmen 13.00 – 15.00 uur vrijzwemmen 15.00 – 16.00 uur senioren 18.30 – 20.30 uur vrijzwemmen Dinsdag 24 december 2013 10.00 – 12.00 uur vrijzwemmen 13.00 – 15.30 uur vrijzwemmen Woensdag 25 & donderdag 26 december 2013 GESLOTEN Vrijdag 27 december 2013 13.00 – 15.30 uur vrijzwemmen Zaterdag 28 december 2013 10.00 – 11.00 uur mindervaliden 13.00 – 15.30 uur vrijzwemmen Zondag 29 december 2013 10.30 – 13.00 uur vrijzwemmen Maandag 30 december 2013 13.00 – 15.30 uur vrijzwemmen Dinsdag 31 december 2013 13.00 – 15.30 uur vrijzwemmen Woensdag 1 januari 2014 GESLOTEN Donderdag 2 januari 2014 10.00 – 12.00 uur vrijzwemmen 18.30 – 20.30 uur vrijzwemmen Vrijdag 3 januari 2014 07.00 – 08.30 uur ochtendzwemmen 10.00 – 12.00 uur vrijzwemmen 13.00 – 15.00 uur vrijzwemmen 16.00 – 17.00 uur senioren Vanaf 17.00 uur is het zwembad gesloten wegens nieuwjaarsfeest Zaterdag 4 januari 2014 10.00 – 11.00 uur mindervaliden 13.00 – 16.00 uur vrijzwemmen Zondag 5 januari 2014 10.30 – 13.00 uur vrijzwemmen

16

INFO MAASMECHELEN


DOSSIER

Geschenkideeën voor de feestdagen Streekproducten De eindejaarsfeesten zijn in aantocht. Ongetwijfeld ben je op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk. Wat dacht je van een leuke mand vol lekkere streekproducten? Ontdek het nieuwe aanbod van Lekker Limburgs in het bezoekerscentrum. Loonse stroop, ambachtelijke confituur, een rondje Limburgse bieren, zijn slechts enkele voorbeelden uit het aanbod.

Geschenkbon Schenk je liever iemand oneindig veel shopplezier? De gemeentelijke geschenkbonnen zijn te verkrijgen in schijven van €25 en je kan ze inruilen bij meer dan 150 handelaars in Maasmechelen!

Een ticket voor De Tourbus In het voorjaar organiseert dienst Toerisme een unieke tour doorheen onze gemeente. Tijdens deze tour bezoek je enkele bekende maar ontdek je zeker ook minder gekende unieke plekken in Maasmechelen. Je kan meerijden met de Tourbus op vrijdag 7 maart 2014 (van 09.00 tot 17.00 uur). Tickets kosten 28 euro per persoon. Kinderen t.e.m. 12 jaar betalen 18 euro. Voor dit bedrag mag je een ganse dag mee op ontdekking gaan in Maasmechelen en krijg je een gratis goodiebag boordevol verrassingen. ‘s Middags geniet je van een pastabuffet. Een ticket voor deze Tourbus zal zeker in de smaak vallen. Zie ook pagina 32. Meer info en verkoop: dienst Toerisme - Zetellaan 35 T 089 769 888 - toerisme@maasmechelen.be

DECEMBER 2013

17


DOSSIER

Doen tijdens de feestdagen Actief In de verschillende natuurgebieden kan je leuke wandelingen maken. Je stippelt zelf je route uit of volgt één van de vele bewegwijzerde wandelingen. Bij de dienst Toerisme kan je terecht voor een uitgebreid aanbod wandelkaarten. Regelmatig zijn er begeleide wandelingen waar een gids of ranger je mee op sleeptouw neemt.

Shoppen Dankzij het uitgebreide en gevarieerde aanbod vind je zeker al je kerst- en nieuwjaarsinkopen in Maasmechelen. De sfeervolle versieringen maken het shoppen dubbel zo leuk.

Winterfair Voor gezelligheid en échte kerstsfeer kan je terecht op de Winterfair. .

18

INFO MAASMECHELEN


DOSSIER

Leesplezier In de bib vind je een grote collectie boeken voor jong en oud om de feestdagen al lezend door te komen. Inspiratie om de lekkerste gerechten tijdens de komende feestdagen op tafel te toveren, vind je in het uitgebreide aanbod kookboeken. Voorlezen, het leukste kwartiertje van de dag? Natuurlijk, samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen, stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar betekent plezier voor kinderen en volwassenen. Liever een stripverhaal? Een grote collectie strips voor jongeren en volwassenen ligt op je te wachten. En tot slot: de uitgebreide DVD- en CD-collectie lokt elke week heel wat film- en muziekliefhebbers. Tot weldra in de bib!

DECEMBER 2013

19


DOSSIER

Verboden te knallen Vuurwerk maakt voor veel feestvierders deel uit van het eindejaarsfeest. In onze gemeente is het gebruik van vuurwerk aan enkele regels gebonden (GAS-reglement). > Siervuurwerk mag je enkel afsteken tussen 31 december 19.00 uur en 1 januari 01.30 uur. > Knalvuurwerk (bommetjes, crackers,… ) is verboden.

TIP! Vuurwerk is gevaarlijk en zorgt elk jaar voor heel wat slachtoffers. Houd bij het afsteken van vuurwerk volgende tips in gedachten: > Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats > Houd toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt ontstoken. > Ontsteek vuurwerk met iets dat smeult (een lont) in plaats van een open vlam (lucifer of aansteker). Meer tips vind je op de www.economie.fgov.be

20

INFO MAASMECHELEN


Donderdag 19 december 2013 20.15 uur Schouwburg Cultuurcentrum

DECEMBER 2013

21


POLITIE

ZIEN EN GEZIEN WORDEN

Verlichting zwakke weggebruikers en bromfietsers Elk jaar gebeuren er heel wat verkeersongevallen met - slecht zichtbare - zwakke weggebruikers en bromfietsers. Daarom zullen de Limburgse politiezones, in overleg met de Limburgse parketten, dit najaar campagne voeren om dit aan te pakken. Na een preventieve actie werden er in de eerste helft van december effectieve controles uitgevoerd. Wanneer minderjarigen (-18 jaar) betrapt worden op defecte verlichting of het niet gebruiken van de verlichting, werd eventueel gebruik gemaakt worden van het ‘jongeren-pv’ en de hieraan gekoppelde verkeersvormingsklas.

Hoe de zichtbaarheid verhogen? »» Draag lichtkleurige kledij, zowel als »»

voetganger, fietser of bromfietser Draag een fluovestje of reflecterende strips. Hiermee word je gezien in het verkeer.

Kijk je fiets na voor je op de weg gaat: Controleer regelmatig de werking van vooren achterlicht van je( brom) fiets. Verlichting op je fiets mag ook afneembaar zijn of op je kledij of rugzak bevestigd worden. »» Zorg dat de reflectoren, voor – en achterop de fiets, de reflectoren in de pedalen en in de wielen of de witte rand van de fietsband zuiver zijn. »» Controleer de werking van de remmen (voor- en achterrem) van je fiets. »» Zorg dat je fietsbel werkt. »» Let extra op bij het oversteken van een rijbaan. Indien er oversteekplaatsen voor fietsers of voetgangers zijn, gebruik deze dan.

»»

Houd je aandacht bij het verkeer als je op weg bent naar school. Zorg dat je ten allen tijde kunt remmen of uitwijken.

22

INFO MAASMECHELEN


POLITIE

aanhangwagens onderschat het diefstalrisico niet!

Eigenaars van aanhangwagens onderschatten dikwijls het risico op diefstal. Zelfs indien de aanhangwagen onder een dak staat of voorzien is van een antidiefstalslot blijft dit een reëel risico. Een paar eenvoudige maatregelen volstaan meestal om de kwade bedoelingen van dieven te verijdelen of tenminste om het speurwerk van de politie naar de daders te vergemakkelijken.

Enkele praktische tips »» Laat het chassisnummer op het chassis zelf graveren. »» Laat ook je nationaal nummer op verschillende plaatsen graveren, in het bijzonder op de disselboom. »» Neem detailfoto’s van de aanhangwagen en bewaar die op een veilige plek, samen met de documenten van de »» »» »»

sleep. Stal de aanhangwagen als het kan in een gesloten loods achter slot. Als hij toch buiten moet staan, plaats hem dan tussen een muur en een ander hindernis om diefstal te bemoeilijken. Verwijder één van de wielen en het reservewiel en berg deze in een gesloten garage. Gebruik een disselslot en eventueel een wielklem.

Werfdiefstal geef dieven geen kans Ook werfdiefstallen komen almaar frequenter voor. We spreken over een werfdiefstal wanneer er materialen op een werf worden gestolen, maar ook bij diefstal van werkvoertuigen. Werfdiefstallen gebeuren voornamelijk ‘s nachts, zowel in de week als in het weekend. Je kan een aantal maatregelen treffen om het de daders moeilijker te maken: »» Sluit de werfkeet goed af. »» Plaats een afrastering rond de bouwplaats. »» Plaats verlichting met bewegingssensoren. »» Gebruik stuur- en/of wielsloten. »» Markeer je machinepark (identificatienummers aanbrengen of schilder het voertuig in de bedrijfskleur). »» Laat geen materialen achter tijdens verlofperiodes. »» Laat nooit sleutels op machines zitten.

Ben je toch het slachtoffer van een werfdiefstal? Neem zo snel mogelijk contact om met de politie (101). Indien nodig komt de politie ter plaatse om de aangifte te acteren. Zorg ervoor dat een verantwoordelijke aanwezig is op de werf en dat er een duidelijke omschrijving kan gegeven worden van de gestolen materialen.

LOKALE POLITIE LANAKEN-MAASMECHELEN | T 089 47 47 47 | F 089 47 48 09 info@pzlanaken-maasmechelen.be | www.pzlanaken-maasmechelen.be

DECEMBER 2013

23


KORTE BERICHTEN

EU-BURGER IN BELGIË? Ook jij kan stemmen voor het Europees Parlement. Op zondag 25 mei zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen. Ben jij Europees burger en verblijf je in België, dan kan je in ons land deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voorwaarde is dat je bent ingeschreven op de kiezerslijsten. Dit kan je doen tot 28 februari 2014. Je kan meedoen aan de verkiezingen op voorwaarde dat: Je bezit de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie. Je hoofdverblijfplaats is in een Belgische gemeente. Je bent minstens 18 jaar oud. Je beschikt over stemrecht. Je bent ingeschreven op de kiezerslijst.

»» »» »» »» »»

Hoe? Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de dienst bevolking. Het formulier kan je terugvinden op www. verkiezingen.fgov.be of afhalen bij de dienst bevolking. Opgelet: Indien je in het verleden al een aanvraag hebt ingediend tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving blijft dan behouden.

Straat.net 2014 Doet jouw vereniging dit jaar ook mee? Maasmechelen organiseert, samen met Limburg.net en OVAM opnieuw de zwerfvuilopruimactie Straat.net 2014. Bij deze actie kunnen scholen, verenigingen en particulieren zich inzetten voor een propere buurt. De deelnemers worden beloond met een vergoeding van 15 euro per opgeruimde kilometer. Je kan ook helpen een stuk van Rivierpark Maasvallei mee op te ruimen. Hiervoor krijg je een vergoeding van 10 euro per ha en 5 euro per volle zak zwerfvuil. Wil jij samen met je school of vereniging ook ijveren voor een proper Maasmechelen en tezelfdertijd een centje bijverdienen? Wacht dan niet langer en schrijf je in voor de volgende editie die op 21, 22 en 23 maart 2014 plaatsvindt. In 2012 staken 1050 deelnemers van 9 scholen en 7 verenigingen de handen uit de mouwen. Door hun inzet konden ruim 240 kilometer zwerfvuilvrij gemaakt worden, goed voor een vergoeding van 3 700 euro. Meer info en inschrijven: dienst Duurzaamheid - T 089 769 695 - frank.houben@maasmechelen.be  

24

INFO MAASMECHELEN


KORTE BERICHTEN

Huisartsenwachtpost Maasland Vanaf januari 2014 breidt het gebied van de huisartsenwachtpost uit met de gemeente Dilsen-Stokkem. Dit betekent dat voortaan ook de huisartsen van Dilsen-Stokkem de permanenties tijdens de weekends en op feestdagen mee verzorgen. Voor de inwoners van Maasmechelen verandert hiermee niets in de werking van de huisartsenwachtpost.

Wanneer? Je wordt ziek in het weekend of op een feestdag en kan niet wachten tot je terecht kan bij je eigen huisarts. Weekend: van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur Feestdag: van de avond ervoor 19.00 uur tot de dag erna 08.00 uur Op weekdagen is de wachtpost gesloten. Via je huisarts informeer je bij welke arts je terecht kan.

Hoe? Maak een afspraak voor een raadpleging in de huisartsenwachtpost via het nummer 089 84 14 90. Om wachttijden te vermijden gebeuren deze afspraken enkel na een telefonische afspraak! Indien je té ziek bent en je niet kan verplaatsen, vraag je via ditzelfde telefoonnummer een huisbezoek aan.

Waar? Koning Albertlaan 35

Maasmechelaar Berti Persoons genomineerd voor Vlaamse jeugdboekenprijs Het jeugdboek ‘Mijn papa is een held’ van Maasmechelaar Berti Persoons is genomineerd voor de Vlaamse jeugdboekenprijs. Nog tot en met 12 april kunnen jongeren meestemmen voor dit boek. Wij roepen alvast alle Maasmechelse jongens en meisjes tussen 10-12 jaar om zich in te schrijven als jurylid en Berti PERSOONS massaal te nomineren. (http://www.kjv.be) Het boek is bestemd voor jongeren van 10 tot 12 jaar en gaat over de vader van Joost die brandweerman was. Maar nu is hij dood en heeft zijn moeder een nieuwe vriend. Joost is het daar niet mee eens, hij mist zijn vader. En dan ontdekt hij ook nog eens vervelende dingen over de omstandigheden waarin zijn vader om het leven kwam. Wat is er waar? Was zijn vader echt zo’n held?” Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van boeken om te beoordelen. Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je stemmen. Stemmen kan tot en met zaterdag 12 april 2014. Op het stemformulier noteer je je top 10. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en geteld. In het voorjaar 2014 krijgen alle juryleden een uitnodiging voor het KJV-feest. Tijdens dit feest worden de winnaars van de KJV bekend gemaakt.   In de bib van Maasmechelen kan je alvast terecht terecht voor ‘Mijn papa is een held’ en voor de andere boeken van Berti Persoons.

DECEMBER 2013

25


/ PODIUM VENSTER OP DE WERELD YVES DESMET - STATE OF THE UNION WO 15 JANUARI 2014 20U15 SCHOUWBURG LEZING

Vlaams journalist en essayist Yves Desmet wordt meestal in één adem vernoemd met de krant De Morgen. Hij begon er als journalist in 1984, schopte het tot hoofdredacteur in 1994 en is vandaag nog steeds met de krant verbonden als politiek commentator. Bij het begin van het nieuwe jaar trakteert hij ons in zijn State of the Union op een scherpzinnige analyse van de actualiteit. Zijn focus is de relatie tussen politiek en media en hoe beide mekaar beïnvloeden. Een thema waarover het laatste woord nog niet is gezegd! Organisatie: CC Maasmechelen i.s.m. Vormingplus Limburg, vtbKultuur, De Bolster en Davidsfonds

PRIJS 9.00

LAWLESS - JOHN HILLCOAT

MA 20 JANUARI 2014 20U15 SCHOUWBURG FILM De beruchte Bondurant Boys staan bekend voor hun dranksmokkel doorheen Franklin County tijdens en na de drooglegging. Gedreven en opgejaagd proberen de drie broers een bedrijf te runnen. Ondertussen worden ze verliefd, vechten ze om te overleven terwijl ze hun familie zien sterven, het bedrijf van hun vader zien mislukken en de wereld ten onder zien gaan door depressie en droogte.

 John Hillcoat, regisseur van o.a. The Road (2009), werkte voor zijn jongste worp Lawless opnieuw samen met zanger/muzikant Nick Cave, die het scenario schreef op basis van het op feiten gebaseerde boek The Wettest County in the World van Matt Bondurant (die Johns kleinzoon is). REGIE: JOHN HILLCOAT - SCENARIO: NICK CAVE - CAST: SHIA LABEOUF, TOM HARDY, GARY OLDMAN, JESSICA CHASTAIN, GUY PEARCE

PRIJS 4.00

BERLIN - JERUSALEM [HOLOCENE #1 REVISITED] Enige voorstelling in Limburg!

WO 22 JANUARI 2014 20U15 SCHOUWBURG THEATER De kiem van het unieke en vitale documentairetheater van Berlin werd in 2003 gelegd met de voorstelling Jerusalem, een indringende video-installatie over één van de meest complexe steden ter wereld. Helaas blijft de voorstelling brandend actueel:

26

INFO MAASMECHELEN

hoewel de namen van de politieke leiders veranderd zijn, is er au fond niets veranderd aan het conflict. In 2013 bezoekt Berlin de heilige stad opnieuw. Geïnterviewden worden opnieuw opgezocht, beelden op elkaar gelegd, een discussie nog eens overgedaan.

 “Een zorgvuldig gecomponeerde roadmovieop-scène die zowel door de van emotie (en verhitheid) zinderende filmbeelden als de livemuziek een schrijnend portret van de verscheurde stad Jeruzalem toont.” Knack Focus CONCEPT: BERLIN (BART BAELE EN YVES DEGRYSE) - MUZIEK: PETER VAN LAERHOVEN

PRIJS 12.00 / +55 11.00 / -26 9.00

HET PALEIS - NOG EEN DANSKE (VANAF 4 JAAR)

ZO 26 JANUARI 2014 15U00 SCHOUWBURG FAMILIE Een tuinfeest. Onder de tafels spelen kinderen. Drie meisjes met linten in het haar en hun mooiste schoenen aan. Twee jongens met net gekamde haren en hun beste broek aan. Ze springen en vallen, trekken en duwen, en plagen elkaar om het weer goed te maken. “Nog een danske is weer een heerlijk dansen voor kleuters (en hun ouders), met herkenbare bewegingen, in een mooie associatieve golf van branieachtig dansen en rustpauzes. Stuiteren met een lichaam of stenen laten vallen op iemand. Het kan allemaal, en dat is spannend.” De Bond REGIE EN SOUNDSCAPE: MANOU KERSTING - CONCEPT EN CHOREOGRAFIE: BIRGIT KERSBERGEN - DANS: MARC DE PABLO, SYLVIE HUYSMAN, BIRGIT KERSBERGEN, RIET MUYLAERT, KAREL TUYTSCHAEVER - FOTO: KURT VAN DER ELST

PRIJS 6.00 / -12 4.00

ADAM BALDYCH & YARON HERMAN

WO 29 JANUARI 2014 20U30 SCHOUWBURG JAZZ De Poolse violist, componist en producer Adam Baldych is al enkele jaren een rijzende ster aan het jazzfirmament en groeide uit tot één van de interessantste jazzviolisten wereldwijd. Wanneer gevraagd wordt naar zijn inspiratiebronnen en invloeden, antwoordt hij: Rachmaninoff, Radiohead, Miles Davis en Jimi Hendrix, een eclectische keuze, die zeker niet onlogisch is in tijden waarin de muren tussen kunstvormen en muziekgenres in toenemende mate gesloopt worden. Deze muzikale beeldenstormer komt

Yves Desmet


samen met de Israëlische pianist Yaron Herman naar Maasmechelen.

WILL TURA - IN CONCERT

“Adam Baldych bezit, zonder enige twijfel, de grootste technische beheersing van alle levende jazzviolisten. Van hem kan je alles verwachten.” Frankfurter Allgemeine Zeitung

Voor de zesde maal in acht jaar tijd is Will Tura te gast in onze schouwburg. Een gebeurtenis die zijn trouwe fans en liefhebbers van het betere lied even overtuigend als de eerste keer blijven toejuichen.

 Met een stevige dosis energie en fantastisch gesteund door zijn muzikanten loodst Will Tura het publiek door zijn weergaloze hitlijst. Onvergetelijke nummers als Eenzaam zonder jou, Hopeloos, Mooi, ’t leven is mooi, Ik mis je zo, Heimwee naar huis zijn tijdloos. Will Tura schittert nog steeds op eenzame hoogte. Hij zal in CC Maasmechelen een selectie uit zijn grootste hits brengen.

ADAM BAŁDYCH: VIOOL - YARON HERMAN: PIANO - FOTO: BARTOSZMAZ

PRIJS 15.00 / +55 14.00 / -26 13.00 / MFJ 13.00

XANDER DE RYCKE ZIJN DERDE SHOW Will Tura © Dirk Leemans

VR 31 JANUARI 2014 20U15 SCHOUWBURG HUMOR Xander De Rycke werd bekend bij het grote publiek, toen hij in 2007 de finale won van de Comedy Casino Cup op Canvas. Hij toerde regelmatig mee als voorprogramma van Alex Agnew en dook op in tvprogramma’s als Mag ik u kussen?, Comedy Casino en De Laatste Groet. De opnames van zijn eerste show Uw zoete 666 werd meermaals vertoond op de tv-zenders Canvas en Acht. 

 Xander De Rycke staat met het derde deel van zijn onheilige stand-upcomedytrilogie voor het eerst op het podium in CC Maasmechelen! “‘Dit wordt mijn beste show’, had hij beloofd. Hij hield woord.” Gazet Van Antwerpen

Het Paleis © Kurt Van der Elst

TEKST EN SPEL: XANDER DE RYCKE - VORMGEVING EN TECHNIEK: MANU VAN HEUCKELOM - FOTO: MARCO MERTENS - PRODUCTIE: SMART-LAB VOF

PRIJS 12.00 / +55 11.00 / -26 9.00

© Marco Mertens

FOTO: DIRK LEEMANS

PRIJS 28.00 / +55 28.00 / -26 27.00

STARTENDE CURSUSSEN HOE DE IPAD UW LEVEN MAKKELIJKER MAAKT WO 22 JANUARI 2014 19U30

In deze vervolgcursus voor het gebruik van de iPad leert u o.a. handige apps installeren via de AppStore, instellingen aanpassen en boeken en tijdschriften lezen. Deze cursus is geschikt voor personen met beperkte basiskennis van de iPad. De iPads worden ter beschikking gesteld maar u kan ook uw eigen toestel meebrengen.

JAN FABRE / TROUBLEYN PREPARATIO MORTIS

22 en 29 januari 2014 (2 woensdagavonden van 19.30 tot 22 uur) - 18 euro

Een graftombe wordt overwoekerd door een indrukwekkend bloementapijt met duizenden gele, rode, paarse en witte bloemen waarin ontelbare vlinders rondfladderen. Het kleurrijke dekbed lijkt ritmisch te ademen, er verschijnen een hand, een arm, een hoofd, twee blote voeten. In die bloemenzee wordt nieuw leven geboren. Danseres Annabelle Chambon lijkt uit de dood op te staan. De ritmiek en vitale ademhaling van haar dans zijn in volstrekte synergie met het ademend orgel waaruit Bernard Foccroulle hemelse muziek doet weerklinken.

EENVOUDIG EEN WEBSITE MAKEN MET WEBSITEMAKER

DI 4 FEBRUARI 2014 20U15 SCHOUWBURG DANS

Xander de Rycke

ZA 8 FEBRUARI 2014 20U15 SCHOUWBURG MUZIEK

“Jan Fabre werkt een kleine voorstelling rond orgelwerk van Bernard Foccroulle uit tot een knappe performance, waarin de liefde en de dood elkaar eens te meer kruisen.” De Morgen

Organisatie: CC en Vormingplus Limburg

DI 28 JANUARI 2014 19U30 CULTUURCENTRUM

Met het programma Websitemaker kunt u snel en gratis uw eigen website maken. De mogelijkheden zijn uitgebreid en makkelijk te gebruiken. We helpen u op weg in het programma en wijzen op bijkomende aandachtspunten. Deze cursus is geschikt voor iedereen met basiservaring in computergebruik.

28 januari en 4 februari 2014 (2 dinsdagavonden van 19.30 tot 22 uur) - 18 euro/10 euro / gratis voor leden Gemeentelijke Culturele Raad Organisatie: CC, Vormingplus Limburg en Gemeentelijke Culturele Raad Maasmechelen

CONCEPT: JAN FABRE - CHOREOGRAFIE: JAN FABRE, ANNABELLE CHAMBON PERFORMER: ANNABELLE CHAMBON - COMPOSITIE EN UITVOERING: BERNARD FOCCROULLE - PRODUCTIE: TROUBLEYN/JAN FABRE

PRIJS 15.00 / +55 14.00 / -26 12.00

Adam Baldych © BartoszMaz

MEER INFO EN RESERVATIE? cc maasmechelen | Koninginnelaan 42 | T 089 769 797 | info@ccmaasmechelen.be | wwW.CCMAASMECHELEN.BE WWW.facebook.com/CCMAASMECHELEN

DECEMBER 2013

27


Het jaarlijkse ledenfeest van La Lucania trok weer heel wat volk naar het cultureel centrum. Bijna 300 Maasmechelaren met Italiaanse roots, waarvan veel senioren en alleenstaanden, genoten van een avond gezelligheid, tafelen en dansen.

Op 11 november werd op verschillende plaatsen in onze gemeente hulde gebracht aan oud-strijders. In Kotem gingen de aanwezigen na een korte kerkdienst in optocht naar de herdenkingssteen en het tankmonument.

Vrijdag 11 oktober werd de ‘eerste’ steen gelegd van sporthal de helix. Campus De Helix is bouwheer van dit complex, de gemeente staat in voor de uitbating. Er komt een sporthal met olympische afmetingen, twee polyvalente ruimtes, een schoolrefter en een cafetaria.

28

INFO MAASMECHELEN


Maasmechelen is een sportieve gemeente waar heel wat sportclubs actief zijn. De sportdienst wil, samen met de sportraad en de Vlaamse Hockey Liga, de eerste hockeyclub oprichten in de regio. Voor meer info kan je terecht bij de sportdienst (T 089 769 708).

Het 11.11.11.-comité van Maasmechelen serveerde op vrijdag 18 oktober tijdens de middag een gratis kom soep aan gemeente- en ocmw-personeel, burgemeester, schepenen en raadsleden. Deze actie kaderde in de nationale campagne “Ik kook van woede” van 11.11.11. Het is de bedoeling hiermee de aandacht te vestigen op de honger in wereld.

De tweejaarlijkse Cultuurprijs Maasmechelen werd onlangs uitgereikt aan de Koninklijke Harmonie SintMartinus Opgrimbie. Deze prijs wordt toegekend aan Maasmechelaren die uitzonderlijke prestaties leverden of verdienstelijk zijn op cultureel gebied. De culturele raad huldigt bovendien elk jaar cultuurverenigingen die een jubileum vieren. De eer viel dit jaar te beurt aan Ziekenzorg Proosterbos (25 jaar) en Viva SVV Eisden-Vucht (50 jaar). Enkele andere verenigingen kregen een eervolle vermelding: Femma Mariaheide (60 jaar), Zangkoor Sint Joris Boorsem (40 jaar), AIFIB (40 jaar), Spietslaupers (35 jaar), Stichting Erfgoed Eisden (30 jaar), Ziekenzorg Vucht (20 jaar) en MAVO (10 jaar).

Zondag 24 november namen 86 enthousiaste wandelaars deel aan de tweede nocturne ‘ Legendes langs de Maas’. Tijdens deze wandeling vertelde de gids verhalen over de Sansculotten, de Duivelskoel en andere legendes. Na een stevige tocht werden de deelnemers getrakteerd op een Maasmechels Vasteloaves Dröpke.

DECEMBER 2013

29


ECONOMIE

PAS GESTART Volgende handelaars ondertekenden het ‘charter voor de beloftevolle starter’:

Beehair & cosmetica Pauwengraaf 90 | GSM 0491 911 271 | beehaircosmetica@yahoo.com Haar extensions

Ginger & June

Heirstraat 80 | T 089 25 69 90 | GSM 0468 328 004 | ginger.june@telenet.be | www.ginger-juni.be Mode op maat, exclusieve stoffen, workshops naaien, standhouder op de zaterdagmarkt Eisden met modestoffen

Optiek Design Barbara

Rijksweg 402 | T 089 23 22 38 | info@o-d-b.be | www.o-d-b.be Monturen, contactlenzen en toebehoren

’t Schrobbeleerke

Dokter Haubenlaan 3 bus 40 | GSM 0497 70 06 58 | nebedu@scarlet.be Eetgelegenheid – snacks, warme en koude gerechten Nieuwe zaakvoerdster

Lingerie Aphrodite

Kruindersweg 81 | T 089 76 10 99 | nadine_vervloessem@hotmail.com | www.aphrodite-lingerie.be

Joy2Jewels Ringlaan 207 | T 0494 37 29 04 Verkoop juwelen, handtassen en fashionaccessoires

Heb je onlangs een nieuwe zaak geopend en wil je graag kennismaken met het charter van de beloftevolle starter? Contacteer Yvette Wasiak (dienst economie) - T 089 769 703 - yvette.wasiak@maasmechelen.be.

30

INFO MAASMECHELEN


gemeente m aas m e c h e le n

WANDELING

Bezoek het waterproductiecentrum en het natuurgebied het Greven.

Elke eerste zondag van de maand van april tot en met oktober 2014 Vrijthof Eisden-Dorp | 14.00 uur â‚Ź 5 per persoon of â‚Ź 10 per gezin

Inschrijvingen via Toerisme Maasmechelen

DECEMBER 2013 Toerisme Maasmechelen | Zetellaan 35 | T 089 769 888 | toerime@maasmechelen.be | www.toerismemaasmechelen.be

31


ge m e e n t e m aas m e c h e le n

TOURBUS MAASMECHELEN Deze bus wil je niet missen!

Heb je altijd al willen weten wat er schuilt in de gebouwen van de oude directieburelen van de steenkoolmijn…. Wist je dat er in de Mechelse Heide bunkers zijn uit de WOI? Heb je altijd al de schachttoren van de oude steenkoolmijn willen beklimmen? Benieuwd naar de gerestaureerde Kapel van het College? Waar komt chocolade vandaan en hoe wordt het verwerkt tot pralines? Onthaal met ontbijt

Schachttoren en Connecterra

B-art chocoladeatelier

Bunker WOI Mechelse Heide

Different Hotel in oude mijngebouwen

Lunch in Casino

Kapel College

Drink Toerisme Maasmechelen

Vrijdag 7 maart 2014 van 09.00 tot 17.00 uur Toerisme Maasmechelen | Zetellaan 35 € 28 pp / € 18 per kind t/m 12 jaar

32

Inclusief lunch bij Grand Café Casino & goodiebag boordevol verrassingen. INFO MAASMECHELEN Toerisme Maasmechelen | Zetellaan 35 | T 089 769 888 | toerime@maasmechelen.be | www.toerismemaasmechelen.be

Gemeente Maasmechelen - Infoblad december 2013  

Gemeente Maasmechelen - Infoblad december 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you