Page 1

INFO

g e me e n t e maasme ch e l e n

maasmechelen JUNI 2013

VAKANTIE VOOR IEDEREEN! OCMW MAASMECHELEN

Budgetmeter handiger herladen Vrijwilligers gezocht Zorgloket

Nieuwe website Politie Lanaken-Maasmechelen


PRAKTISCH openingsuren ADMINISTRATIEF CENTRUM maandag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.45 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten vrijdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur

openingsuren DIENST BURGERZAKEN maandag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 18.45 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten vrijdag doorlopend open 09.00 - 14.00 uur

SCHEPENCOLLEGE RAF TERWINGEN - BURGEMEESTER politie | brandweer | burgerzaken | acquisitiebeleid | communicatie vergunningenbeleid ruimtelijke ordening T 089 769 642 | raf.terwingen@maasmechelen.be zitdag: maandag van 16.00 tot 18.00 uur mits voorafgaandelijke afspraak of op afspraak

GEORGES LENSSEN - EERSTE SCHEPEN ruimtelijke ordening en planning | groen & landschap | landbouw begraafplaatsen | mobiliteit | algemeen grondbeleid T 089 769 646 | georges.lenssen@maasmechelen.be zitdag: op afspraak

ERIK KORTLEVEN - TWEEDE SCHEPEN openingsuren OCMW werkdagen 09.00 - 12.00 uur | 13.00 - 16.00 uur donderdagnamiddag gesloten telefonisch: werkdagen 08.00 - 17.00 uur doorlopend (uitgez. vrijdag tot 16.30 uur)

toerisme | economie | evenementen M 0479 583 440 | erik.kortleven@maasmechelen.be zitdag: op afspraak

MIEKE RAMAEKERS - DERDE SCHEPEN

MEER INFO? Gemeentehuis | Heirstraat 239 | 3630 Maasmechelen T 089 769 610 | F 089 769 649 communicatie@maasmechelen.be | www.maasmechelen.be Ocmw | Binnenhof 2 | 3630 maasmechelen T 089 482 800 | F 089 767 910 info@ocmwmaasmechelen.be | www.ocmwmaasmechelen. be Politie | Koning Albertlaan 17 | 3630 Maasmechelen T 089 47 47 47 | F 089 47 48 09 info@pzlanaken-maasmechelen.be www.pzlanaken-maasmechelen.be

tewerkstelling | PWA | kinderopvang | onderwijs | bibliotheek gelijke kansen & diversiteit | leefbaarheid | leefmilieu | duurzaamheid M 0472 722 044 | mieke.ramaekers@maasmechelen.be zitdag: maandag van 17.00 tot 18.00 uur en op afspraak

CAROLINE PENDERS - VIERDE SCHEPEN openbare werken | patrimonium M 0485 989 209 | caroline.penders@maasmechelen.be zitdag: op afspraak

TANJA IMBORNONE - VIJFDE SCHEPEN financiën | personeel | ict & digitalisering T 089 778 618 | tanja.imbornone@maasmechelen.be zitdag: woensdag van 14.00 tot 15.00 uur en op afspraak

SLUITINGSDAGEN > Administratief centrum: 11 en 12 juli, 15 en 16 augustus opgelet: dienst burgerzaken wel geopend op 12 juli en 16 augustus! Kermismaandag 22 juli is het admin. centrum gesloten vanaf 16.00 uur. > Bibliotheek: 11, 20 en 21 juli + 15 augustus > Zwembad: 1 t.e.m. 7 juli, 11 en 21 juli, 15 augustus > Sociaal Huis – dagverzorgingscentra De Linde en De Moerbei – dienstencentrum De Bolster: 11 juli, 12 juli (enkel DC De Bolster gesloten), 15 augustus, 16 augustus (enkel DC De Bolster gesloten)

COLOFON Het informatieblad Maasmechelen is een gemeenschappelijke uitgave van het gemeentebestuur, het OCMW Maasmechelen en Politie Lanaken-Maasmechelen. Samenstelling, vormgeving en eindredactie: Communicatiedienst | Heirstraat 239 3630 Maasmechelen | T 089 769 745 | communicatie@maasmechelen.be Verantwoordelijke uitgever: Raf Terwingen | Heirstraat 239 | 3630 Maasmechelen Drukwerk: Drukkerij Baillien-Maris | Genkersteenweg 221 | 3500 Hasselt Oplage:16.300 exemplaren

2

INFO MAASMECHELEN

JOS LAMBRICHTS - ZESDE SCHEPEN cultuur & erfgoed | jeugd | sport ontwikkelingssamenwerking & jumelages M 0478 803 862 | jos.lambrichts@maasmechelen.be zitdag: op afspraak

ERIK VER BERNE - ZEVENDE SCHEPEN & OCMW-VOORZITTER welzijn (senioren - personen met een handicap - armoedebestrijding) T 089 482 800 | M 0475 890 831 | erik.verberne@ocmwmaasmechelen.be zitdag: op afspraak

ANDY PIETERS - VOORZITTER GEMEENTERAAD M 0499 173 584 | andy@andypieters.be zitdag: op afspraak


VOORWOORD

INHOUD VEILIGHEID EN PREVENTIE

5

Een leefbare gemeente dankzij GAS

Beste Maasmechelaren, Nog even en de welverdiende vakantie is er! We gaan ervan uit dat de weergoden de deugddoende zomerzon gereserveerd hebben voor de

MILIEU 6

maanden juli en augustus. Laten we met zijn allen alvast genieten van

Energiesparen wordt pensioensparen

een heerlijke vakantie!

Recyclageparken overal voor iedereen

Vrijetijdsactiviteiten kruiden het dagelijkse leven. We hebben het met zijn allen drukdruk en net daarom is het belangrijk om af en toe gas

WELZIJN 8

terug te nemen en tijd te maken voor de leuke dingen in het leven. Vrije tijd staat voor ontspannen, vrienden ontmoeten, tijd maken voor

Laat naar je kijken!

een babbeltje, de dagelijkse sleur even overboord gooien …

Plantjesverkoop Kom op tegen kanker: coördinator gezocht

Je hoeft niet noodzakelijk ver te reizen om een aangename vakantietijd te beleven. Maasmechelen is klaar voor een verrassende

ONDERWIJS 9 Ga jij mee “op reis met taal”?

zomer voor zowel kinderen, jongeren als voor volwassenen! Het gemeentebestuur wilt de volgende maanden extra inzetten op een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor verschillende doelgroepen. Naast

JEUGD 9

de gemeentelijke diensten zijn ook heel wat vrijwilligers actief om de

Soccerkooi reist rond

inwoners van onze gemeente een fijne vrijetijdsinvulling aan te bieden. Jeugdverenigingen bezorgen weer honderden kinderen een mooi zomerkamp, buurtcomités organiseren gezellige buurtfeesten,

OCMW 10-14

verenigingen plannen nieuwe edities van hun succesvolle

De crisis, ook voelbaar in Maasmechelen

zomermanifestaties.

Zorgloket

De vrijwilligers die deze zomer opnieuw veel boeiende activiteiten op

Budgetmeter makkelijker herlaadbaar

touw zetten, verdienen dan ook een speciale dankjewel. Ze brengen

Vrijwilligers in de zorg gezocht

samen honderden Maasmechelaren bij elkaar en zo zorgen zij voor

Senioren verwelkomen de lente met bloemen

een warm Maasmechelen, letterlijk en figuurlijk.

DOSSIER 16-21

Intussen zijn steeds meer en meer toeristen overtuigd van de ruime ontspanningsmogelijkheden in onze gemeente. Velen ontdekten de

Reis wijs

afgelopen jaren de toeristische troeven van Maasmechelen tijdens een

Beter voorkomen

dagtrip of bij een meerdaags bezoek. Dit jaar zal het niet anders zijn. En terecht!

Vakantie in eigen land Vanthilt on tour

Het uitnodigende natuuraanbod, de idyllische fietsroutes, het

Del Mundo

funshoppen, de cultuurhistorische locaties en de vele aantrekkelijke evenementen garanderen zowel de Maasmechelaar als de toerist een

TOERISME 28-31

onvergetelijke tijd.

Kids summer: beestige boel

Maasmechelen heeft een stevige reputatie als vrijetijdsgemeente en

Ontdek natuurgebied Het Greven

de aanstaande zomer zal dat alleen maar bevestigen. We mogen daar terecht fier op zijn. Prettige vakantie!

Zomers Zondagen Mariekes Kruuske Fotowedstrijd

EN VERDER OOK Actueel 4 Politie 15 Korte berichten

22

CC Maasmechelen

23-25

MM in beeld

26-27

Jos Lambrichts

Raf Terwingen

schepen burgemeester

JUNI 2013

3


ACTUEEL

CULTUURPAS 2013-2014 NU VERKRIJGBAAR Om de deelname aan culturele activiteiten te bevorderen, is er voor de inwoners van onze gemeente de cultuurpas. Deze cultuurpas geeft recht op kortingen voor:

»» inschrijvingsgeld kunstacademie »» »»

(€ 50 volwassene - € 10 kinderen); korting op bepaalde vormingsactiviteiten ingericht door het cultuurcentrum; korting op bepaalde podiumactiviteiten ingericht door het cultuurcentrum.

Volwassenen kunnen voor € 10 een gepersonaliseerde cultuurpas met een potentiële waarde van € 50 bekomen bij dienst toerisme, cultuurcentrum of de kunstacademie. Jongeren kunnen voor € 5 een gepersonaliseerde cultuurpas met een potentiële waarde van € 45 bekomen.

TOEGANG BEGRAAFPLAATSEN De begraafplaatsen in onze gemeente zijn permanent toegankelijk voor bezoekers. Omdat er regelmatig overlast is van gemotoriseerd verkeer, diefstal of vandalisme besliste het gemeentebestuur om de grote toegangspoorten te sluiten. Dit betekent dat enkel voetgangers en fietsers de begraafplaatsen kunnen betreden, en dit via de kleine poorten. Op deze manier kunnen we de rust en sereniteit op alle begraafplaatsen waarborgen. Voor bezoekers die moeite hebben te voet te gaan, zijn er rolstoelen gratis ter beschikking.

4

INFO MAASMECHELEN


VEILIGHEID EN PREVENTIE

EEN LEEFBARE GEMEENTE DANKZIJ GAS Het gemeentebestuur streeft ernaar onze gemeente zo leefbaar en zo proper mogelijk te houden. Dit gebeurt o.a. door het aanpakken van verschillende vormen van overlast. Een aantal regels waaraan elke Maasmechelaar zich dient te houden, werden vastgelegd in een GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Wie zich niet aan deze regels houdt, kan worden gesanctioneerd. Dit reglement dient vooral om hardnekkige en veelvuldige overtreders aan te pakken. Het uitgangspunt bij de aanpak van overlast blijft immers dat overtreders worden aangesproken, dat er een dialoog is waarbij naar een geschikte oplossing wordt gezocht. Enkel in die gevallen waarbij dit niet lukt, wordt het reglement effectief toegepast.

Cijfers In 2012 (reglement van toepassing vanaf 1 maart 2012) leidde dit tot 46 vaststellingen waarvan een proces-verbaal werd opgesteld:

»» »» »» »» »» »»

sluikstorten: 32 niet-onderhouden terrein: 7 bevuilen openbare weg: 1 lawaaioverlast: 4 vuurwerk: 1 loslopende honden: 1

Het aantal vaststellingen neemt sterk toe. In de eerste vier maanden van dit jaar werden al 32 pv’s opgesteld, waarvan opnieuw het grootste deel voor sluikstorten. Het systeem van GAS is een nuttig instrument om de overlast in onze mooie gemeente te bestrijden. In de mate van het mogelijke zullen overtreders de gelegenheid krijgen om de schade te vergoeden, of de veroorzaakte overlast weg te nemen. Ook alternatieve vormen van bestraffing of afwikkeling van de procedure zijn in sommige gevallen mogelijk. De GAS-wetgeving is momenteel aan verandering onderhevig. Ook ons eigen GAS-reglement zal binnenkort worden aangepast en verder worden geactualiseerd.  

Strijd tegen zwerfvuil succesvol!

In 2012 werd 10 ton minder zwerfvuil opgehaald. Dit resultaat kwam er dankzij de gediversifieerde aanpak. Naast het gas-reglement zijn er: »» elke dag opruimploegen onderweg; »» gratis huis-aan-huisophaling van papier, karton, glas; »» deelname aan de opruimactie van Limburg.net.

?

DIENST PREVENTIE EN VEILIGHEID Nijverheidslaan 42 T 089 769 781 veiligheidpreventie@maasmechelen.be JUNI 2013

5


MILIEU

ENERGIESPAREN WORDT PENSIOENSPAREN Om onze inwoners te stimuleren bij het investeren in energiebesparende maatregelen gaan we voortaan gezinnen als energiebewuste kandidaat- investeerders intensief begeleiden. De meeste Maasmechelse gezinnen weten dat ze door een aangepast gedrag en het investeren in energiebesparende maatregelen veel energie kunnen besparen. Toch aarzelen nog heel wat eigenaars deze stap te zetten omwille van allerlei onopgeloste vragen en praktische bezwaren.   Via infosessies over o.a. isoleren, nieuwe verwarmingsinstallaties, thermisch glas enz… zullen we onze inwoners informeren en begeleiden. De deelnemers krijgen er naast algemene informatie en informatie over bestaande technieken ook praktische tips over de beschikbare dienstverlening zoals goedkope leningen en tips over wie en wat kan helpen bij de noodzakelijke werkzaamheden. We voorzien ook in administratieve ondersteuning bij het aanvragen van subsidies.   De infomomenten zullen in verschillende wijken en op verschillende tijdstippen georganiseerd worden. Data en locaties worden tijdig meegedeeld.

Premie-aanvragen tot 31 augustus Deze intensieve begeleiding van gezinnen als energiebewuste kandidaat-investeerders laat toe het premiebeleid van de gemeente te wijzigen. De relatief kleine aanmoedigingen voor warmtepompen en zonneboiler zullen dan ook vanaf 1 september a.s. worden stopgezet. Alle volledige aanvragen die ten laatste op 31 augustus worden binnengebracht, komen hiervoor nog in aanmerking. Daarna is er voor deze investeringen wel nog een premie beschikbaar via Infrax. De gemeentelijke premie voor het saneren van stookolietanks blijft wel behouden aangezien hiervoor geen enkele andere tussenkomst bestaat. En een groene gemeente die meewerkt aan klimaatneutraal Limburg gaat natuurlijk voor behoud van inheemse hagen rond onze tuinen. Ook hiervoor blijft de gemeentelijke aanmoedigingspremie behouden. Ter promotie kan je over enige tijd enkele soorten inheemse hagen bewonderen in de proeftuin van dienstencentrum de Bolster in Eisden.    

?

6

DIENST DUURZAAMHEID Frank Houben - duurzaamheidsambtenaar T 089 769 695 duurzaamheid@maasmechelen.be

INFO MAASMECHELEN


MILIEU

RECYCLAGEPARKEN OVERAL VOOR IEDEREEN Het recyclagepark Op de Berg sluit eind juni de deuren. De locatie van dit park maakt uitbreiding tot een modern en geautomatiseerd park onmogelijk. Doordat bijna alle recyclageparken in Limburg worden beheerd en uitgebaat door Limburg.net en de tarieven en vrijstellingen overal dezelfde zijn, kan elke Maasmechelaar voortaan terecht bij alle recyclageparken uitgebaat door Limburg.net*. Het meest dichtbij zijn de parken van Maaseik en As/Opglabbeek. De toegang krijg je -net zoals op het park Oude bunders- via je elektronische identiteitskaart. * As/Opglabbeek, Alken, Borgloon, Diest, Halen, Ham, Hamont-Achel/Neerpelt, Herkde-Stad, Overpelt, Maaseik en Zonhoven

Gratis afval Niet al het afval dat je naar het recyclagepark brengt, wordt aangerekend. Elk gezin heeft jaarlijks recht op bepaalde hoeveelheden afval die gratis afgeleverd mogen worden. Deze Na overschrijding van deze hoeveelheden, betaal je het normale tarief. Deze hoeveelheden en tarieven worden vanaf 1 juli aangepast zodat ze in alle parken hetzelfde zijn:

GRATIS Groenafval

AANGEREKEND

400 kg/gezin

0,05 euro/kg

1.000 kg/gezin

0,025 euro/kg

Recycleerbaar afval

500 kg/gezin

0,05 euro/kg

Asbest

200 kg/gezin

0,08 euro/kg

Zuiver bouwpuin

Sommige soorten afval zijn altijd betalend: Grond en hout

0,05 euro/kg

Gemengd bouwpuin en gipsplaten

0,08 euro/kg

Grofvuil en roofing

0,18 euro/kg

JUNI 2013

7


WELZIJN

Laat naar je kijken! Wat weet jij over borst- en baarmoederhalskanker? Krijg je borstkanker door een te strakke beha te dragen? Krijg je van een spiraaltje baarmoederhalskanker? Ben je tussen 50 en 69 jaar? Laat dan elke twee jaar een screeningsmammografie nemen. Ben je tussen 25 en 64 jaar? Laat dan elke drie jaar een uitstrijkje nemen. Door tijdige opsporing van borst- en baarmoederhalskanker is vaak een minder zware behandeling nodig en is de kans op volledige genezing groter. Om het belang van vroegtijdige opsporing in de kijker te plaatsen, kan je in december de tentoonstellingen ‘laat naar je borsten kijken’ en ‘graag zien is laten kijken’ bezoeken. De tentoonstelling is niet alleen toegankelijk voor individuele bezoekers, maar ook voor groepen.

Vereniging? Schrijf nu in! Lijkt je dit misschien een interessante activiteit om met je vereniging te doen? Dan kan je dit nu al inplannen en je hiervoor inschrijven. De tentoonstelling loopt van 2 tot 13 december in dienstencentrum De Bolster. Vrouwengroepen die een bezoek aan de tentoonstelling brengen, kunnen een workshop gelaatsverzorging en cosmetica van 1,5 uur volgen aan het voordelige tarief van € 5 / persoon. Voor groepen vanaf 10 personen wordt bovendien voor een gezellige activiteit gezorgd waar jij, samen met je vriendin, zus of moeder heel wat over je gezondheid opsteekt. De actie ‘laat naar je kijken’ is een organisatie van de dienst diversiteit in samenwerking met cultuurdienst en dienstencentrum De Bolster van het OCMW Maasmechelen.

?

DIENST DIVERSITEIT | T 089 769 880 | diversiteit@maasmechelen.be

PLANTJESVERKOOP KOM OP TEGEN KANKER Coördinator gezocht! Dit jaar vindt het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker plaats op 13, 14 en 15 september. Vorig jaar telde Maasmechelen weer tal van enthousiaste vrijwilligers die mee hebben geholpen om een mooi bedrag te verzamelen voor het goede doel.

Om de organisatie hiervan in onze gemeente in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een vrijwillige coördinator. Dit houdt o.a. in dat je een overzicht houdt over de verschillende verkooppunten in onze gemeente, je motiveert de vrijwillige verkopers en zorgt ervoor dat onverkochte plantjes in een ander verkooppunt geraken. Daarnaast blijven uiteraard alle helpende handen welkom. Wil jij dit jaar ook meehelpen met plantjes verkopen? Laat ons dan weten hoeveel plantjes je wil verkopen en waar je dit wil doen.

? 8

DIENST DIVERSITEIT | T 089 769 880 | diversiteit@maasmechelen.be

INFO MAASMECHELEN


ONDERWIJS

GA JIJ MEE ‘OP REIS MET TAAL’? Om de taalontwikkeling bij kleuters te bevorderen en leesplezier te stimuleren werd het taalproject ‘Op reis met Taal’ ontwikkeld. Vrijwilligers helpen ouders samen met hun kinderen te spelen en te lezen. Voor het volgend schooljaar zijn we op zoek naar vrijwilligers die onze taalgroepen willen versterken. Ben jij... vaardig in de Nederlandse taal; goed in de omgang met kinderen en volwassenen; gemotiveerd; bereid vorming te volgen; woonachtig in Maasmechelen; vrij op woensdagnamiddag (gedurende 1 schooljaar).

»» »» »» »» »» »»

Je krijgt… kansen om ervaringen op te doen; vorming om je voor te bereiden op je taak als vrijwilliger; een fijne groep om mee te werken in een uitdagende omgeving; professionele ondersteuning; vrijwilligersvergoeding: € 75 (6 weken – 1,5 uur).

»» »» »» »» »»

?

DIENST ONDERWIJS & EDUCATIE Oude Baan 207 T 089 769 883 onderwijs@maasmechelen.be

SOCCERKOOI REIST ROND

JEUGD

Ook deze zomervakantie reist de soccerkooi van de jeugddienst rond in onze gemeente. De kooi blijft steeds 2 weken op dezelfde plaats staan zodat er ruimschoots tijd is erin te spelen. In elke wijk wordt ook weer een voetbaltornooi gespeeld. Dit wordt begeleid door medewerkers van de jeugddienst. Waar en wanneer je de soccerkooi deze zomer vindt en de data van de tornooien, lees je in de uitneembare kalender van dit infoblad. Hang deze dus op een zichtbare plaats en kom zeker meedoen!

JUNI 2013

9


OCMW

DE CRISIS, ook voelbaar in maasmechelen De crisis, ook voelbaar in Maasmechelen De sociale dienst van het OCMW voelt al verschillende opeenvolgende jaren de gevolgen van de economische en financiële crisis. Als illustratie geven we enkele belangwekkende cijfers. De maatschappelijk werkers van de sociale dienst hadden in 2012 via bureel- of huisbezoeken 9228 contacten met hun cliënten. Die contacten vonden plaats met 1871 personen of gezinnen. Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst behandelde 2745 steunaanvragen.   In 2012 ontvingen maandelijks ongeveer 140 verschillende personen of gezinnen uit Maasmechelen een leefloon. Opvallend in die groep is het aantal jongeren tussen 18 en 25 jaar, maandelijks ontvingen gemiddeld 33 jongeren een leefloon.   Tot slot wordt, ook in de media, de steeds aangroeiende schuldenlast van de gezinnen als een symptoom van de crisis aangeduid. Met 360 individuele personen of gezinnen die hun budget door de sociale dienst van het OCMW laten beheren, wordt ook deze evolutie weerspiegeld in de Maasmechelse realiteit.

ZORGLOKET

Dienst uitkeringen en tegemoetkomingen aan ouderen en personen met een handicap Bent u jonger dan 65 en invalide? Bent u ouder dan 65 en ondervindt u moeilijkheden met zich te wassen en aan te kleden, zich te verplaatsen, winkelen, koken, onderhoud van uw woning, etc.? Dan voorziet de overheid eventueel financiële hulp.   De dienst uitkeringen en tegemoetkomingen aan ouderen en personen met een handicap maakt u hierin wegwijs en helpt u met het opstarten én opvolgen van de dossiers. We helpen u graag met het aanvragen van: »» »» »» »» »» »» »»  

tegemoetkoming hulp aan bejaarden inkomensvervangende tegemoetkoming integratietegemoetkoming sociale tarieven voor gas, elektriciteit, telefoon, water ... vermindering van de personenbelasting en grondbelasting, ... ­parkeerkaarten enz.

Bij wie kunt u terecht? OCMW Sociaal Huis, Binnenhof 2, T 089 48 28 00 Maatschappelijk werkers: Marianne Zaccardelli en Gerard Coenen Wij zijn bereikbaar tijdens onze zitdagen op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 tot 12.00 uur. Daarnaast kan u op afspraak bij ons terecht, of kan u eventueel een huisbezoek van onze maatschappelijk werkers aanvragen.  

10

INFO MAASMECHELEN


OCMW

Budgetmeter herladen gaat nu sneller en handiger Wie een budgetmeter voor elektriciteit en/of aardgas heeft, kan voortaan zelf zijn budgetmeterkaart herladen aan speciale betaalautomaten. Die staan opgesteld in de klantenkantoren van Infrax, maar ook het OCMW heeft nu zo’n oplaadpunt. De nieuwe herlaadmogelijkheid is net zo eenvoudig als betalen in een winkel en vermindert de wachttijd. Klanten met een budgetmeter konden totnogtoe de kaart van hun budgetmeter herladen bij een loketmedewerker van Infrax of in het OCMW. Met de nieuwe betaalautomaten kan iedereen nu zelf snel en makkelijk geld op de budgetmeterkaart zetten. Enkel een bankkaart met Bancontact/Mister Cashfunctie is daarvoor nodig.

Herladen in drie stappen

Het herladen van de budgetmeterkaart gebeurt in drie stappen. Eerst betaalt u met uw bankkaart het bedrag dat u op uw kaart wilt zetten. Vervolgens neemt u een ticket als betaalbewijs. Dan zet u het bedrag over naar uw budgetmeterkaart.

Hoe werkt een budgetmeter? Een budgetmeter wordt in de plaats van de normale elektriciteits- of aardgasmeter geplaatst en werkt met een oplaadkaart. Wie voor 50 euro oplaadt, krijgt voor 50 euro elektriciteit of aardgas. De budgetmeter werkt tot u geen krediet meer hebt, dan valt hij uit. U kunt eventueel gebruik maken van het noodkrediet of een gegarandeerde minimumlevering. Wanneer uw energieleverancier u niet meer wil bevoorraden en u niet tijdig een andere leverancier vindt, wordt u automatisch klant van de sociale leverancier (de netbeheerder, zoals Infrax). Die zal in geval van betalingsmoeilijkheden overgaan tot de plaatsing van een budgetmeter.

Klanten worden geïnformeerd Alle klanten bij wie een budgetmeter geplaatst is, hebben thuis een brief en een folder gekregen waarin de nieuwe manier van opladen staat uitgelegd. Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met zijn netbeheerder. Infrax-klanten bellen 078 35 30 20. U kunt ook een filmpje bekijken op YouTube en op de website van Infrax (http://www.infrax.be/nl/ elektriciteit/budgetmeterelektriciteit/elektronisch-opladen).

Waar herladen? De nieuwe betaalautomaten worden opgesteld in de kantoren van alle Belgische netbedrijven en in bijna alle OCMW’s. U kunt vanaf nu opladen in andere gemeenten dan waar u woont. Handig als u ergens in de buurt werkt of bent.

Openingsuren oplaadpunt budgetmeter OCMW Maandag

13.00 - 16.00 uur

Dinsdag

13.00 - 16.00 uur

Woensdag

13.00 - 16.00 uur

Donderdag

09.00 - 12.00 uur

Vrijdag

09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur

JUNI 2013

11


OCMW

VRIJWILLIGERS IN DE ZORG GEZOCHT Het OCMW en de vzw ‘Vrijwilligers in de Welzijnszorg Maasmechelen’ verenigen 18 organisaties die in de ruime zin van het woord te maken hebben met (thuis)zorg. Hoewel we jaarlijks tientallen enthousiaste vrijwilligers mogen verwelkomen, kampen verschillende van deze organisaties nog steeds met een tekort, waardoor ze niet altijd alle cliënten/ bezoekers/ patiënten zo efficiënt kunnen helpen als ze zouden willen. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, en willen graag een beroep doen op uw inzet.

Vrijwilliger worden: hoe, wat, waar Als u het ziet zitten om tijd vrij te maken en graag een helpende hand biedt aan hen die het nodig hebben, kan u contact opnemen met Thea Berger (zie gegevens beneden), de algemene vrijwilligerscoördinator van de vzw ‘Vrijwilligers in de Welzijnszorg Maasmechelen’. Tijdens een eerste gesprek maakt u kennis met het volledige takenaanbod en wordt uitgezocht welke vrijwilligerstaak best bij uw interesses aansluit. Hoewel de dankbaarheid die u krijgt het mooiste geschenk is, zijn er aan vrijwilligerswerk nog andere leuke voordelen verbonden. Zo organiseren de vzw en het OCMW verschillende gezellige waarderingsmomenten: een jaarlijkse brunch, een filmavond, nieuwjaarsfeest,… Met uw vrijwilligerspasje kunt u gratis aan deze activiteiten deelnemen. Ook nuttige vormingen en een gratis verzekering worden voorzien.  

Help!

Om u alvast een idee te geven van het aanbod, ronden we af met een oproep voor enkele specifieke vrijwilligerstaken. Wie graag het volledig takenaanbod wil overlopen of andere vragen heeft over vrijwilligerswerk, kan contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator.

? 12

OCMW - Sociaal Huis Thea Berger - vrijwilligerscoördinator Binnenhof 2 T 089 48 28 54

INFO MAASMECHELEN


OCMW DAGVERZORGINGSCENTRUM DE MOERBEI ZOEKT: »»

Begeleid(st)ers voor de uitstappen van de bezoekers (rolstoel duwen, helpen op de bus,…). Deze uitstappen vinden plaats op dinsdagnamiddag.

WOONZORGCENTRUM HEYVIS ZOEKT: »» »» »»

Gemotiveerde vrijwilligers om het animatieteam te versterken voor diverse activiteiten en om de bewoners gezelschap te houden (planning aangepast aan uw eigen tijdschema). Personen om te helpen bij de maaltijdmomenten van de bewoners. Begeleid(st)ers voor dokters- en ziekenhuisbezoeken (eigen vervoer niet nodig)

VZW ’T VEER ZOEKT: »»

Enthousiaste buddies om samen met één vaste bewoner leuke uitstappen te maken. De buddies kunnen rekenen op professionele begeleiding vanuit de organisatie.

TREFPUNT SOMA ZOEKT: »» »»

Iemand met groene vingers die wil helpen met het onderhoud van de tuin. Vrijwilligers om te helpen met de maaltijdbereiding en ander keukenwerk.

CAW ’T VERSCHIL ZOEKT: »»

Een administratieve hulp voor het beantwoorden van telefoons en licht administratief werk. Je hebt kennis van Word en Excel.

GEZELSCHAPSDIENST GEZINSBOND ZOEKT: »» »»

Oppas om te overnachten bij zieken of bejaarden Oppas/gezelschap voor bejaarde of zieke mensen gedurende de dag. Voor beide taken ontvangt de vrijwilliger een kleine vrijwilligersvergoeding.

VZW VRIJWILLIGERS IN DE WELZIJNSZORG ZOEKT: »»

Iemand met kennis van Access om het databestand up-to-date te houden.

JUNI 2013

13


OCMW

SENIOREN VERWELKOMEN DE LENTE MET BLOEMEN WZC Heyvis, het seniorencentrum en dagverzorgingscentra De Linde en De Moerbei werkten met provinciale middelen een gezamenlijk project uit. Gedurende een week werden allerlei activiteiten georganiseerd rond het thema ‘Bloemen’, met als hoogtepunt een schilderproject onder begeleiding van Jan & Ko. Jan & Ko Kunsteducatie is een samenwerking tussen Els van Hemert en Mieke Linssen, beiden voorheen werkzaam in de orthopedagogische zorg en het basis- en speciaal onderwijs, en vooral bezig met creatieve vorming voor kinderen. Vanuit hun ervaring als mantelzorger voor een dementerende moeder begonnen zij deze creatieve vorming ook aan ouderen te geven.   Op vrijdag 22 maart konden de senioren in verschillende groepen aan de slag in de cafetaria van WZC Heyvis. De dag werd een echt succes! Voorzien van een schildersezel en de nodige materialen kon iedereen een eigen bloemenschilderij creëren. Na afloop maakten Els en Mieke van deze schilderijen per dienst één mooi geheel. De geschilderde bloemen kregen een plaatsje in de tuin van diverse Maasmechelse bezienswaardigheden. De afgewerkte schilderijen zijn nu bij de deelnemende diensten te bewonderen.

Maasmechelen in beeld: Vogelverschrikkersfestival

In het kader van het Vogelverschrikkersfestival, een initiatief van Tuinwijk 2020, hebben bezoekers en vrijwilligers van dienstencentrum De Bolster vol enthousiasme gestalte gegeven aan enkele vogelverschrikkers. Deze zullen nog de hele zomer te bewonderen zijn in de Bolstertuin. INFO MAASMECHELEN

14


POLITIE

NIEUWE WEBSITE POLITIE LANAKEN-MAASMECHELEN De politie Lanaken-Maasmechelen is fier om hun nieuwe website voor te stellen. Met deze website beogen wij als politiekorps de inwoners van onze zone en andere bezoekers extra te informeren omtrent ons korps, onze overheden en onze werking. Dit informatiekanaal streeft een open communicatie na, die het korps wil aangaan met haar belangrijkste doelgroep, de inwoners van Lanaken en Maasmechelen.   Beschouw dit als een televisie of als een venster met kijk op onze organisatie en wat wij voor jou kunnen betekenen.  

Wat kan je op onze website vinden ? »» Vooreerst hoe onze diensten georganiseerd zijn en op »» »» »» »» »»

welke manier ze gemakkelijk te bereiken zijn. De contactgegevens met openingsuren van de beide onthaalpunten zijn eenvoudig te raadplegen. Via police-on-web kan de burger o.a. online aangifte doen van een aantal kleinere misdrijven. Afwezigheidstoezicht kan zowel online via policeon-web of via een af te drukken formulier worden aangevraagd. Ook allerlei nieuwsberichten, praktische info rond preventie en veiligheid vind je er terug. Een aantal documenten kunnen geraadpleegd worden of gedownload. Zo zijn ook de notulen en de agenda van de politieraad raadpleegbaar.

Toekomst Onze website wil een boeiende en dynamische site worden die voortdurend geactualiseerd wordt. Een volgende stap is de mogelijkheid om ons te volgen via Twitter zodat je snel en betrouwbaar geïnformeerd wordt over diverse veiligheidsaspecten in onze zone. De nieuwe website vind je via www.pzlanakenmaasmechelen.be.

JUNI 2013

15


DOSSIER

VAKANTIE VOOR IEDEREEN! De zomervakantie staat voor de deur. Ben jij iemand die de koffers voor die verre reis al bijna gepakt heeft? Of blijf je liever thuis om te relaxen in je eigen tuin? Het maakt niet uit wat je doet. Zowel in het buitenland als in onze eigen gemeente valt er de hele zomer lang vanalles te beleven.

Reis wijs Wanneer je naar het buitenland reist, heb je officiële reisdocumenten nodig, zowel voor volwassenen als voor meereizende kinderen. Voor sommige landen volstaat een geldige identiteitskaart. Andere landen vragen een reispas, eventueel met visum of ook nog een inentingsbewijs. Welke documenten nodig zijn voor elke bestemming vind je terug op www.diplomatie.belgium.be. Vraag tijdig de nodige reisdocumenten aan en controleer de geldigheidsdatum van alle documenten.

Beter voorkomen

Voor alle reisdocumenten en identiteitskaarten kan je terecht bij de dienst Burgerzaken: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 18.45 uur 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur 09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten 09.00 - 14.00 uur

D e af w ezigheid v an d e v a ak e e b e w one n uitge rs is vo lezen k er dan or dieve a n s om to o ok vo o n e t r e d s at je lan l a an . Z woning or g gs de b niet kan uitenzij zien da d e v an t je een je tijdje af wezig b Laat ge e nt. en afwe zigheid deur of sberich aan je r t achter aam. Zeg nie op je t op je a n t woorda vakantie pparaa bent. t dat je Ook via met sociale m e dia gaa naar br n dieve uikbare n op zo informa Schake ek t ie . l je tele foon do toestel. or naar een and er Laat ve rlichtin g r e g met ee elmatig n tijdsc aan- en hakelaa uitsprin Zorg er r. gen voor da t de tuin indruk g e en verw geeft. ilderde Vraag ie mand je brieven Maak g bus lee ebruik g te ma v a n het vak de loka ken. antieto le politie ezicht d . oor

»»

»»

»»

Opgelet: Dienst Burgerzaken is ook geopend op vrijdag 12 juli en vrijdag 16 augustus (andere gemeentelijke diensten zijn gesloten).

»»

»» »» »» »»

Tijdens je af we zigheid o nr e g e z al d e p lmatige olitie op tijdstip rond je p en cont eigendo r ole do m . H et je terug en a an a anv r a en op de v a g f o r m ul ernieuw politie ier vind d e w eb w w w.p site van zlanake het ont de lok a n - maa s h a al K o le m e c h el ning Al e n .b b e r tl a a e o f a an n 17).

16

INFO MAASMECHELEN


DOSSIER

Vakantie in eigen land Uiteraard zullen ook velen vakantie nemen in eigen land, of zelfs gewoon thuis. Genieten vanuit je zetel, van je eigen tuin, ... kan ook ontspannend en rustgevend zijn. Bovendien is er kort bij huis ook heel wat te beleven.

ACTIEF Je kan wandelen in het Nationaal Park Hoge Kempen of fietsen langs één van de bewegwijzerde routes. De de dienst Toerisme kan je terecht voor een uitgebreid aanbod aan wandel- en fietskaarten.

BIB In de bib kunnen groot en klein terecht voor een spannend boek, dvd’s, cd’s,... Stimuleer kinderen om ook tijdens de vakantie af en toe wat te lezen. Dit hoeft niet altijd een boek te zijn. In de bib vind je ook heel wat strips die hen zeker zullen boeien. Of laat hen eens voorlezen uit een vakantiebrochure, het activiteitenprogramma op de camping, de menukaart van het restaurant. De bib verwent haar lezers... De normale uitleenperiode is vier weken. Voor boekenliefhebbers die de ontleende materialen langer wensen te houden, biedt de bib de mogelijkheid om deze ontlening 1 keer verlengen met eenzelfde periode. Dit kan aan de balie in de bib, maar veel sneller en handiger is dit via www.maasmechelen.be te doen. (catalogus bibliotheek > online catalogus > verlengen) Boeken terugbrengen naar de bib kan tegenwoordig 24u/24u. Tijdens de sluitingsuren van de bibliotheek kan je de ontleende boeken, cd’s, dvd’s in de inleverbus deponeren. De eerstvolgende werkdag wordt deze teruggave geregistreerd.

VRIJE TIJD Het gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren vind je terug in het Drakenblad. Via Swap- en Doepas kunnen jongeren deelnemen aan allerlei activiteiten en uitstapjes. Voor kleuters van 4 tot 6 jaar is er een sportkamp. Inschrijven hiervoor kan nog. Wanneer? van 19 augustus tot en met 23 augustus van 09.30 tot 11.30 uur Waar? Judohal (naast sporthal De Kommel) Kostprijs? 15 euro Meer info en inschrijven? Sportdienst - T 089 769 708 sportdienst@maasmechelen.be Voor het volledige overzicht neem je best een kijkje in het Drakenblad. De leerlingen van de basisscholen in Maasmechelen ontvingen een tijdje geleden hun eigen exemplaar. Je kan dit magazine ook online raadplegen op www.maasmechelen.be (publicaties). Uiteraard zijn er ook heel wat verenigingen en sportclubs die activiteiten en kampen aanbieden voor jongeren tijdens de vakantie. Hiervoor neem je best contact met de vereniging zelf. JUNI 2013

17


DOSSIER EVENEMENTEN

WATERPRET Zwembad Prinsenpark zal deze zomer vast en van velen een bezoekje krijgen. Tijdens de zomervakantie -van 8 juli tot en 1 september- is het zwembad geopend: Maandag 07.00 – 09.00 uur 14.00 – 16.00 uur 18.00 – 20.00 uur

ochtendzwemmen vrijzwemmen vrijzwemmen

Dinsdag 10.00 – 12.00 uur 14.00 – 16.00 uur 16.00 – 17.00 uur 17.00 – 18.00 uur 18.00 – 20.00 uur

vrijzwemmen vrijzwemmen senioren baanzwemmen vrijzwemmen

Woensdag 07.00 – 09.00 uur 14.00 – 16.00 uur 18.00 – 20.00 uur 20.00 – 21.00 uur

ochtendzwemmen vrijzwemmen vrijzwemmen dames +16

Donderdag 10.00 – 12.00 uur 14.00 – 16.00 uur 16.00 – 17.00 uur 17.00 – 18.00 uur 18.00 – 20.00 uur

vrijzwemmen vrijzwemmen senioren baanzwemmen vrijzwemmen

Vrijdag 07.00 – 09.00 uur 14.00 – 16.00 uur 16.00 – 17.00 uur 17.00 – 18.00 uur 18.00 – 20.00 uur 20.00 – 21.00 uur

ochtendzwemmen vrijzwemmen senioren baanzwemmen vrijzwemmen baanzwemmen

Zaterdag 10.00 – 11.00 uur 13.00 – 16.00 uur

mindervaliden vrijzwemmen

Zondag 10.30 – 13.00 uur

vrijzwemmen

Het zwembad is gesloten van 1 tot en met 7 juli (jaarlijks onderhoud) en op 11, 21 juli en 15 augustus.

18

INFO MAASMECHELEN

De thuisblijvers hebben geluk, want deze zomer valt er elke week heel wat te beleven in onze eigen gemeente.

Elke woensdag kan je naar het Koninginnepark waar Palm Parkies de tenten opslaat. In de vernieuwde kiosk verwelkomen we o.a. Kate Ryan en Veerle Baetens. Het volledige programma vind je in de UitKalender en op de website van Tuinwijk2020 (www.tuinwijk2020.be).

Wandel deze zomer zeker ook eens doorheen de Tuinwijk. In tal van tuinen kan je originele vogelverschrikkers bewonderen. Via dit vogelverschrikkerfestival wil de vzw Tuinwijk2020 het unieke en groene karakter van de tuinwijk in de verf zetten. Zeker doen!


DOSSIER De laatste spurt naar de zomervakantie zetten we in goed gezelschap in. Van 23 tot 27 juni slaat Marcel Vanthilt letterlijk zijn tent op in Maasmechelen. Aansluitend is er naar goede gewoonte de braderie en het straattheaterfestival Del Mundo tijdens het laatste weekend van juni.

VANTHILT ON TOUR

KOMT DAT ZIEN!

Marcel Vanthilt trekt deze zomer 10 weken lang door Vlaanderen. Je zag hem de afgelopen weken al in Deinze, Ronse en De Haan. Volgende week slaat hij zijn circustent op in Maasmechelen. Op deze manier willen de partners van Maasmechelen Leisure Valley* onze gemeente nog eens extra in de kijker plaatsen als toeristische shoppinggemeente. Van zondag 23 juni tot donderdag 27 juni zijn we gastheer voor vijf avonden livetelevisie. Elke avond verwelkomen we boeiende gasten uit binnen- en buitenland en is er een live muzikale topact.

Erbij zijn? De circustent staat op het plein voor bioscoop Euroscoop. Elke avond is er plaats voor 200 toeschouwers. Wil jij erbij zijn? Inschrijven kan je via www.een.be. Geen ticket kunnen bemachtigen? Kom het programma dan volgen op het groot scherm op het plein. Ook buiten valt er af en toe iets te beleven. Op het einde van elke uitzending zet Vanthilt on Tour de tent open en mag iedereen naar binnen voor het muziekoptreden. *Maasmechelen Village - Shoppingcenter M2 - Commercieel centrum Eisden - Fashion Point - gemeentebestuur Maasmechelen

Š VRT BMUSS JUNI 2013

19


KINDER

ROMMELMARKT

STRAATKUNSTENFESTIVAL

Del Mundo MAASMECHELEN SHOPPING CENTER M2 • MAASMECHELEN VILLAGE • WINKELCENTRUM EISDEN

29+30/06

BRADERIE

GRATIS

27>30/06

20

INFO MAASMECHELEN

www.maasmechelenleisurevalley.be


DOSSIER

DelMundo

twaalfde editie straatkunstenfestival Het laatste weekend van juni luidt Maasmechelen de zomer in met straattheaterfestival Del Mundo: theateracts uit binnen- en buitenland, te zien op de straten en pleinen in de gemeente. Dit festival maakt deel uit van de jaarlijkse braderie in Maasmechelen. Twee dagen lang ruim 100 gratis voorstellingen door 25 straatartiesten en groepen.

Humor

Omdat iedereen van de acts moeten kunnen genieten, is humor steeds belangrijk in de keuze van de artiesten. Bovendien spelen we ook in op het multiculturele karakter van onze gemeente, door een zeer kleurrijk collectief aan artiesten en groepen uit te nodigen. Del Mundo brengt je de wereld rond, zonder Maasmechelen te verlaten.

Shows Op twee namiddagen genieten van ruim 100 shows: Del Mundo heeft nogal wat in petto! Dit jaar bezoekt o.m. ‘SteamPunk Objective’ ons festival. Een subcultuur waarin Victoriaanse etiquettes gelden en waarbij men gebruik maakt van stoomgenererende machines. De accessoires zijn hoge hoeden, wandelstokken en cumberbands, luchtschepen en koetsen de vervoersmiddelen.

NIEUW! Dit jaar kan je ook een kijkje nemen op de kinderrommelmarkt en op zondag naar een heuse autotuningshow op de Pauwengraaf.

Vind de vis! Dankzij een goede programmatie laten we alle bezoekers optimaal genieten en kan je van de ene locatie naar de andere om de verschillende shows te zien. Je herkent de locaties aan de opvallende wereldbollen met de kleurrijke tropische vissen erop. Steeds is er ook een handig uithangbordje met de timing van de geplande optredens. Alle optredens zijn zoals altijd gratis.

Praktisch Wanneer? Waar? Meer info?

zaterdag 29 en zondag 30 juni - van 14.00 tot 19.00 uur Pauwengraaf, shoppingcenter M2, Maasmechelen Village www.maasmechelenleisurevalley.be

JUNI 2013

21


KORTE BERICHTEN

TAXUS INZAMELEN VOOR HET GOEDE DOEL

Ook dit jaar doen we mee met de taxusinzamelactie in de strijd tegen kanker. Nog tot 31 augustus kan je taxussnoeisel gratis naar het recyclagepark brengen. De taxushaag bevat de stof baccatine die de basisgrondstof is voor een belangrijk medicijn in de behandeling tegen verschillende soorten kanker. Per kubieke meter snoeisel wordt 50 euro gestort in de strijd tegen kanker. In 2012 leverde dit voor de provincie Limburg maar liefst 60 000 euro op. Het taxussnoeisel dat je hiervoor aflevert, moet voldoen aan: • jong snoeisel: enkel het éénjarig snoeisel bevat de waardevolle stof baccatine • zuiver snoeisel: niet vermengd met aarde, gras of ander groen Meer info: www.limburg.net

LIMBURG GAAT KLIMAATNEUTRAAL EN MAASMECHELEN DOET MEE! Volgende week, van 24 tot 28 juni is de Europese energieweek. Tijdens deze week vraagt Europa aandacht voor hernieuwbare energie en energieefficiëntie. In onze provincie worden voor deze gelegenheid begeleide wandelingen en uitgestippelde fietsroutes aangeboden om op die manier mee te werken aan een klimaatneutraal Limburg. Tijdens de wandelingen vertelt een ervaren gids over de effecten die de klimaatverandering heeft op de natuur. De 5 klimaatfietsroutes leiden je langs locaties die een bijdrage leveren aan een beter klimaat. In Maasmechelen kan je wandelen op maandag 24 juni om 14.30 uur in de Maaswinkel. Het volledige aanbod en de routes kan je bekijken op www.limburgklimaatneutraal.be.

22

INFO MAASMECHELEN


NIEUW: Ticketverkoop cultuurcentrum nu ook online

Cultuurcentrum Maasmechelen programma 2013-2014

Hoe gaat dit in zijn werk?

Blokkeer nu reeds jouw favoriete voorstellingen, cursussen, optredens, lezingen of films in je agenda. Tickets en voordelige abonnementen aankopen (vanaf 4 voorstellingen met fikse kortingen!) kan ook al. Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van enkele absolute toppers. Het volledige programma wordt voorgesteld in de seizoensbrochure die gratis te verkrijgen is in het cultuurcentrum en op www.ccmaasmechelen.be.

Tickets kopen voor de voorstellingen in het cultuurcentrum wordt vanaf volgend seizoen nog eenvoudiger dankzij de start van het nieuwe online ticketingsysteem van Ticketmatic. Via de website van het cultuurcentrum www.ccmaasmechelen.be kan je vanaf nu 24 uur op 24, 7 dagen op 7 online abonnementen en tickets aankopen.    Op de website www.ccmaasmechelen.be kan je kiezen voor het aankopen van een keuze-abonnement (vanaf 4 voorstellingen), een klassiek abonnement of losse tickets. Bij elke geselecteerde activiteit verschijnt een zaalplan met de beschikbare plaatsen. Het systeem stelt steeds de best beschikbare stoelen voor, maar je kan ook kiezen voor andere zitjes. Vervolgens betaal je via kredietkaart, gewone bankkaart of homebanking.

Na betaling ontvang je een e-mail met een link naar jouw e-ticket. Print je ticket af en neem het mee naar de schouwburg of de locatie waar de activiteit plaatsvindt. Het e-ticket heeft een barcode en is je toegangsbewijs. Aan de ingang van de zaal wordt de barcode gescand. Opgelet: Reserveringen voor groepen van meer dan 8 personen, groepsreserveringen in klasverband en reserveringen van zetels voor mensen met een fysieke beperking gebeuren enkel telefonisch (T 089 769 797) of via het secretariaat van het cultuurcentrum.    Indien je dat wenst, kun je ook nog telefonisch reserveren of je tickets kopen aan de ticketbalie (secretariaat) van het cultuurcentrum. Maar als je beschikt over een computer en printer zijn de aankopen online de snelste, goedkoopste en eenvoudigste manier om je tickets te verkrijgen.  

Het cultuurcentrum biedt tussen september 2013 en mei 2014 opnieuw een uitgebreid en gevarieerd programma aan van theater, dans, humor en muziek, familietheater,...

Wouter Deprez © Jonas Lampens

Niet te vergeten! Het nieuwe theaterseizoen wordt ingezet met een topper van formaat! Op vrijdag 13 september bevinden de snelle beslissers zich in goed gezelschap van cabaretier Wouter Deprez  en zijn laatste ijzersterke show Hier is wat ik denk. Zorg dat je erbij bent!

JUNI 2013

23


/ HOOGTEPUNTEN CULTUURSEIZOEN 2013/2014 Wouter Deprez - Hier is wat ik denk

vr 13.09.13 - 20:15 (humor)

Lazarus Idioot (F.M. Dostojevski) za 21.09.13 - 20:15 (theater)

Villanella & Maria Clara Villa Lobos Koppie Koppie (vanaf 3 jaar) zo 29.09.13 15:00 (familie)

An Pierlé - solo / kerkconcert - Strange Days

Theater Zuidpool/Jan Decleir

za 26.10.13 20:15 (muziek)

© Raymond Mallentjer

Josse De Pauw & Kris Defoort / LOD / Théâtre Vidy An Old Monk di 05.11.13 20:15 (theater)

De Nieuwe Snaar - Koñec vr 22.11.13 20:15 (humor/muziek)

Karsu Dönmez - In concert vr 06.12.13 20:15 (muziek)

Michael Van Peel - Van Peel overleeft 2013 Eindejaarsconference

Els De Schepper

za 21.12.13 20:15 (humor)

HETPALEIS - Nog een danske (vanaf 4 jaar) zo 26.01.14 15:00 (familie)

Xander De Rycke - Zijn Derde Show vr 31.01.14 20:15 (humor)

Jan Fabre / Troubleyn - Preparatio Mortis di 04.02.14 20:15 (theater)

Jef Neve © Lieve Blancquaert

Will Tura - In concert za 08.02.14 20:15 (muziek)

Bruno Vanden Broecke / KVS - Missie (D. Van Reybrouck) di 18.02.14 20:15 (theater)

Jef Neve - Sons of the New World vr 28.02.14 20:15 (jazz/muziek)

Echt Antwaarps Teater - M’n zuster hangt in de luster do 13.03.14 20:15 (humor)

Michael Van Peel

Froe Froe - Repelsteel (vanaf 6 jaar)

© Johannes Vande Voorde

za 15.03.14 15:00 (familie)

Els de Schepper - Feest za 22.03.14 20:15 (humor)

De Roovers - De Laatsten der Onverstandigen (P. Handke)

Will Tura © Fotostudio Leemans

wo 26.03.14 20:15 (theater)

NTGent - Rood (J. Logan) wo 02.04.14 20:15 (theater)

tg STAN JDX - a public enemy (H. Ibsen) di 29.04.14 20:15 (theater)

Theater Zuidpool /Jan Decleir Faust ofte Krakeling beneden de Louteringsberg (P. Roobjee) di 06.05.14 20:15 (theater)

Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker - En Atendant di 13.05.14 20:15 (dans)

24

INFO MAASMECHELEN

Xander De Rycke © Marco Mertens


En verder onder meer...

Amour (film) SALVA SANCHIS (dans) lisbeth gruwez (dans)

Josse De Pauw & Kris Defoort © Kurt Van der Elst

PIET VAN BOCKSTAL & YUTAKA OYA & FRIENDS (klassiek)

jagten (film)

ALAN BROADBENT TRIO (jazz)

De Nieuwe Snaar © Johan Jacobs

JAN DECORTE (theater)

Sint-Pieters akademie (klassiek)

MUSTAFA KÖR (lezing)

NIC BALTHAZAR (lezing) THEATER FROE FROE (familie) JAN BALLIAUW (lezing) Karsu Dönmez © Husne Afsar

Rosas/Anne Teresa De Keersmaeker © Herman Sorgeloos

BACH@LEUT 6 (klassiek)

PIANOTUNE 2013 KEVIN ORR & MARIA PIA TRICOLI (klassiek) De ticketverkoop loopt als een trein!

Vraag uw gratis seizoensbrochure aan of surf naar www.ccmaasmechelen.be voor een fris en zinderend aanbod van theater/dans/humor/muziek/jazz/klassiek/ lezingen/cursussen. > Keuzeabonnement (vanaf 4 voorstellingen) met extra korting en keuze van zitplaats. > Klassiek abonnement: 40 concerten voor 200 euro.

MEER INFO EN RESERVATIE? cc maasmechelen | Koninginnelaan 42 | T 089 769 797 info@ccmaasmechelen.be | wwW.CCMAASMECHELEN.BE WWW.facebook.com/CCMAASMECHELEN

Ann Pierlé © Athos Burez

JUNI 2013

25


Voor de tweede keer organiseerde het gemeentebestuur het spel ‘no credit, game over’ voor jongeren uit het 5de jaar secundair. Bedoeling is jongeren bewust te leren omgaan met schulden en vooral hoe deze te vermijden.

Op zondag 21 april werden de nieuwe Maasmechelaren tijdens de jaarlijkse onthaaldag verwelkomd op het gemeentehuis. Ongeveer 60 deelnemers kregen uitleg over het reilen en zeilen in de gemeente. Daarna ontdekten zij tijdens een busrit doorheen de gemeente de leukste en interessantste plekjes. Bij een drankje maakten de nieuwkomers naderhand kennis met mekaar.

Na 18 jaar neemt Jean Pierre Maussen afscheid als voorzitter van de adviesraad voor mensen met een handicap. Op de foto zie je de nieuw samengestelde adviesraad. Nieuwe voorzitter is Eric Steffanowski. Margot Houben wordt secretaris, Yvette Maes blijft penningmeester.

26

INFO MAASMECHELEN


Op zondag 5 mei vierden de Grieksorthodoxe inwoners van onze gemeente het paasfeest. Op de vrijdag die vooraf gaat aan dit paasfeest organiseerde de Grieks-Orthodoxe kerk Agios Dimitrios ‘s avonds een processie met een draagbaar Christusbeeld (‘Epitafios’) versierd met bloemen. Na de processie wordt tenslotte nog het einde van de Vasten gevierd door het eten van rood geverfde eieren en ‘mayiritsa’ soep.

De Handelsunie Maasmechelen maakte 1.000 klanten blij met een kanaalcruise op zondag 2 juni. Onder een stralende zon voeren ze op de Zuid-Willemsvaart van Eisden naar Oud-Rekem onder begeleiding van een deskundige gids.

JUNI 2013

27


TOERISME

KIDS SUMMER: BEESTIGE BOEL De zomeractie ‘Beestige Boel’ is een activiteit voor gezinnen met kinderen van 6 tot 10 jaar. Waag je aan het ‘Beestige Boel’-parcours en kruip in de huid van de dieren (hagedisloop, slangenkruip). Twee kilometer lang genieten kinderen van beestige leuke opdrachten! Aan het einde van het parcours ontvang je een leuke beloning! Koop de Beestige-Boel kaart (€ 2) aan elke toegangspoort van het Nationaal Park. Wanneer? Tijdens de zomermaanden Waar? Aan de 5 toegangspoorten(Mechelse Heide,Pietersheim, Kattevennen,As, Lieteberg) van het Nationaal Park Prijs? € 2 (verkrijgbaar bij Toerisme Maasmechelen en bij De Salamander) Duur? 1,5 uur Meer info www.nationaalpark.be. Deel jouw beestige foto’s of filmpjes op www.facebook/nationaalpark en win!

28

INFO MAASMECHELEN


TOERISME

beleef Ben je bang om nat te worden?

Ontdek natuurgebied Het Greven Exclusief ter gelegenheid van het toeristische themajaar rond ‘water’ wordt het prachtige natuurgebied het Greven samen met de gebouwen van het waterproductiecentrum geopend voor het publiek. Wist je dat 40% van het Limburgse drinkwater in Eisden geproduceerd wordt? Ontdek het indrukwekkende proces van bron- tot drinkwater. Enthousiaste gidsen leiden je graag rond. Wanneer? zondag 7 juli en 4 augustus 2013 om 14.00 uur Waar? vertrek aan het Vrijthof, Eisden-Dorp Prijs? € 5 per persoon of € 10 per gezin Vooraf inschrijven bij dienst Toerisme, T 089 769 888 of toerisme@maasmechelen.be.

JUNI 2013

29


TOERISME

30

INFO MAASMECHELEN


TOERISME

MARIEKES KRUUSKE Exact 250 jaar na de feiten, verschijnt een uniek boek over de moord op Maria Alberts op 31 juli 1763 in Kotem. De moordenaar bleef lange tijd uit het vizier, maar werd uiteindelijk door de drossaard van Rekem gevat en veroordeeld tot de doodstraf. Die gebeurtenis verschijnt nu in boekvorm als een meeslepende whodunit vol verrassende wendingen. Het boek telt 80 pagina’s, is prachtig geïllustreerd en bevat een aantal historische documenten en foto’s die nooit eerder zijn getoond. De oplage is beperkt.

Op zondag 28 juli 2013 vinden om 14.00 en om 18.00 uur twee historisch-evocatieve wandelingen plaats tussen Boorsem en Kotem. Vertellers en figuranten beelden de laatste levenswandel uit van Maria Alberts en laten de wandelaars kennismaken met de hoofdrolspelers in dit aangrijpende moordverhaal. De wandeling start in café ‘De Grensduif’, SintJorisstraat 7 in Boorsem (tegenover de kerk). De afstand is 3 kilometer. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Wil je zeker zijn van een plaats, schrijf dan in. Dat kan telefonisch bij Toerisme Maasmechelen, T 089 769 888.

Je kan tot 15 juli 2013 een exemplaar bestellen (kostprijs € 9,85) via overschrijving naar BE59 7330 5387 3426 op naam van het gemeentebestuur Maasmechelen, Heirstraat 239 met als vermelding ‘Mariekes Kruuske met je naam en adres’. Het boek kan achteraf worden afgehaald tijdens de historische evocatie op 28 juli (zie hiernaast) of bij de Toerisme Maasmechelen, Zetellaan 35 (T 089 769 888).

FOTOWEDSTRIJD Winnaar wedstrijd april 2013 Het juiste antwoord op de vraag is: De gemeentelijke visvijver ligt bij het sportpark van de gemeente Maasmechelen. De heer Roel Merlo uit Maasmechelen bezorgde ons het juiste antwoord en wint een fles likeur van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Nieuwe Opgave

In welke deelgemeente/ kerkdorp bevinden we ons hier?

Stuur je antwoord vóór 31 juli naar toerisme@maasmechelen.be. Maar liefst 25 winnaars mogen gratis deelnemen aan de begeleide wandeling “Het Greven en de gebouwen van het waterproductiecentrum” (zondag 4 augustus of zondag 1 september 2013). Elke winnaar mag 1 extra persoon meenemen. JUNI 2013

31


32

INFO MAASMECHELEN

Gemeente Maasmechelen - Infoblad juni 2013  

Gemeente Maasmechelen - Infoblad juni 2013

Gemeente Maasmechelen - Infoblad juni 2013  

Gemeente Maasmechelen - Infoblad juni 2013

Advertisement