Page 1

INFO

g e me e n t e maasme ch e l e n

maasmechelen OKTOBER 2012

NIEUWE TOEKOMST VOOR OUDE BUNDERS OCMW MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 1

Nieuwe secretaris en financieel beheerder Noodnummer OCMW PraatcafĂŠ Dementie Sociale kaart

Bereikbaarheid lokale politie Lanaken-Maasmechelen 19/10/2012 14:13:42


PRAKTISCH openingsuren ADMINISTRATIEF CENTRUM maandag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.45 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten vrijdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur

NIEUWE openingsuren DIENST BURGERZAKEN maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 18.45 uur 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur 09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten doorlopend open 09.00 - 14.00 uur

openingsuren OCMW werkdagen 09.00 - 12.00 uur | 13.00 - 16.00 uur donderdagnamiddag gesloten telefonisch: werkdagen 08.00 - 17.00 uur doorlopend (uitgez. vrijdag tot 16.30 uur)

MEER INFO? Gemeentehuis | Heirstraat 239 | 3630 Maasmechelen T 089 769 610 | F 089 769 649 communicatie@maasmechelen.be | www. maasmechelen.be Ocmw | Binnenhof 2 | 3630 maasmechelen T 089 482 800 | F 089 767 910 info@ocmwmaasmechelen.be | www. ocmwmaasmechelen.be Politie | Koning albertlaan 17 | 3630 Maasmechelen T 089 47 47 47 | F 089 47 48 09 info@pzlanaken-maasmechelen.be www.pzlanaken-maasmechelen.be

SCHEPENCOLLEGE burgemeester GEORGES LENSSEN

veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand »» maandag van 16.00 tot 17.00 uur »» T 089 769 642 | georges.lenssen@maasmechelen.be

schepen RIK LINKENS

personeel - bestuurlijke organisatie - cultuur - onderwijs »» op afspraak »» T 089 769 644 | G 0478 803 865 | rik.linkens@maasmechelen.be

schepen ERIK KORTLEVEN

lokale economie - tewerkstelling - toerisme »» vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur »» T 089 769 704 | erik.kortleven@maasmechelen.be

schepen SERDAR KARALI

sport - bibliotheek »» op afspraak »» T 089 769 795 | 0473 526 971 | serdar.karali@maasmechelen.be

schepen EDDY VANDERHALLEN

openbare werken - mobiliteit - patrimonium - begraafplaatsen »» op afspraak »» T 0488 90 39 51 | schepen.vanderhallen@maasmechelen.be

schepen SYLVAIN LEYSEN

ruimtelijke ordening - milieu - landbouw »» op afspraak »» T 089 769 802 | sylvain.leysen@maasmechelen.be

schepen BERND SMEETS

SLUITINGSDAGEN

jeugd - welzijn - ontwikkelingssamenwerking »» op afspraak »» T 089 769 648 | G 0496 87 74 46 | bernd.smeets@maasmechelen.be

Administratief centrum: 1, 2, 15 en 16 november Bibliotheek: 1, 2, 11 en 15 november Zwembad Prinsenpark: 1, 2 en 11 november

schepen NANCY DEXTERS

financiën - informatica »» op afspraak »» T 089 769 646 | G 0498 54 49 92 | nancy.dexters@maasmechelen.be

Containerpark: 1 november Sociaal Huis: 1, 2 en 15 november

schepen CHRISTEL DE CUYPER

voorzitter OCMW »» op afspraak (Sociaal Huis - Binnenhof 2) »» T 089 48 28 00 | christel.decuyper@ocmwmaasmechelen.be

voorzitter gemeenteraad CAROLINE PENDERS

COLOFON Het informatieblad Maasmechelen is een gemeenschappelijke uitgave van het gemeentebestuur, het OCMW Maasmechelen en Politie Lanaken-Maasmechelen. Samenstelling, vormgeving en eindredactie: Communicatiedienst | Heirstraat 239 3630 Maasmechelen | T 089 769 745 | communicatie@maasmechelen.be Verantwoordelijke uitgever: Georges Lenssen | Heirstraat 239 | 3630 Maasmechelen Drukwerk: Drukkerij Pietermans | Wolfstraat 1 | 3620 Lanaken Oplage:16.300 exemplaren

2

»» »»

op afspraak T 0485 98 92 09 | caroline.penders@maasmechelen.be

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 2

19/10/2012 14:13:46


VOORWOORD

INHOUD OPENBARE WERKEN

5

Kerkplein Proosterbos: wijziging verkeer Gemeentewegen: we maken er werk van

PATRIMONIUM 6 Verfraaiingen begraafplaatsen

ONDERWIJS 7 Huiswerk t(huiswerk) Vormingsaanbod

MILIEU 8 Sorteer je afval correct: niet alles mag in de blauwe zak Minder restafval dankzij selectieve inzameling... Streekeigen planten in je tuin Sluikstorten? Meld het!

SPORT 10 Sport voor jong en oud Wandel 30 minuten en win gezondheid Zwemmen voor mensen met een handicap

SENIOREN 13 Seniorendag 2012

ECONOMIE 14 Pas gestart Pand zoekt pittige ondernemer...

DOSSIER 16-19 Nieuwe toekomst voor Oude Bunders Ook plannen voor de toekomst Verdichting en bedrijvigheid met Futurn

OCMW 20-23 Nieuwe secretaris en financieel beheerder voor het ocmw Tip voor alle bezoekers van het Sociaal Huis Noodnummer ocmw Praatcafé Dementie De sociale kaart

TOERISME 30-32 Nocturnes in Leut Indian Summertocht: herfstwandeling Toerisme Maasmechelen: start winterregeling Geschenkideeën voor de feestdagen 5 jaar bezoekersonthaal De Maasvinster Fotowedstrijd

ZWEMBADDAGEN 2012

Gaan Maasmechelen en het bedrijfsleven wel samen? Voor sommige inwoners zijn bedrijven een onvermijdelijk kwaad, voor anderen de eerste stap naar welvaart. Iedereen is het er wel over eens dat er zonder bedrijven geen werkgelegenheid wordt geschapen, en werkgelegenheid is net wat Maasmechelen nodig heeft. Het gemeentebestuur was en is dan ook verplicht daarop in te zetten. De vernieuwing van de ‘Oude Bunders’ is een belangrijk puzzelstuk in de toekomstvisie die Maasmechelen over bedrijvigheid en industrie heeft. De ‘Oude Bunders’ moesten weer aantrekkelijk worden voor nieuwe bedrijven. Dit bedrijventerrein was verouderd en verkeersonveilig. De afwatering was desastreus. Met die uitstraling kon Maasmechelen geen nieuwe ondernemingen aantrekken. De revitalisatie van de ‘Oude Bunders’ levert nu een duurzaam en aantrekkelijk bedrijventerrein op met een doordachte afwatering, ook voor Opgrimbie en verkeersafwikkeling. Een eenduidige bewegwijzering, parkeerruimte voor vrachtwagens en afgescheiden fietsstroken maken er een veilige site van. Vrijwel alles werd gerealiseerd met overheidssubsidies. Maasmechelen kan nu ten volle die troeven uitspelen en inzetten op een betere invulling en verdichting van de gronden, want daar gaat het om. Het eerste succes is er ook al. Nog voor het jaareinde zal een onderbenut terrein van bijna 5 hectare worden bebouwd met nieuwe units. Daar kunnen ondernemingen zich huisvesten. Al een 50-tal geïnteresseerden bood zich aan. Hopelijk betekent dit de doorstart naar een betere benutting met meer werkgelegenheid als gevolg. Geef toe, werk in de eigen omgeving is onbetaalbaar. Naar de toekomst zal Maasmechelen ondernemers blijven aanmoedigen verder te investeren in de onderbenutte terreinen. Meer zelfs, het gemeentebestuur doet pogingen om gronden op ‘Oude Bunders’ opnieuw te verwerven. En dat brengt de pro’s en contra’s in Maasmechelen hopelijk korter bij elkaar. Uiteindelijk moet iedereen er wel bij varen.

32

EN VERDER OOK

Actueel 4 Politie 12 Korte berichten 24 CC Maasmechelen 26 MM in beeld 28

Erik Kortleven Schepen van economie, toerisme en tewerkstelling

Georges Lenssen burgemeester

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 3

3

19/10/2012 14:13:47


ACTUEEL

nieuw! wifi in de bib Sinds het begin van dit schooljaar beschikt de bibliotheek over een WiFi-punt. Tijdens de openingsuren kan er terecht voor gratis draadloos internet. De PINcode om toegang te krijgen vraag je aan de medewerkers bij de uitleenbalie. TIP: Blijf steeds op de hoogte van het laatste nieuws uit de bib en volg ons op facebook (www.facebook.com/bibliotheek.maasmechelen)

info uit je gemeente Sinds kort staat er langs de Koninginnelaan een elektronisch informatiebord. Naast advertenties van handelaars vind je er ook gemeentelijke info en worden activiteiten en evenementen aangekondigd. Blijf op de hoogte van het nieuws uit je gemeente: volg ons op facebook (www. facebook.com/gemeentemaasmechelen) en twitter (www.twitter.com/ maasmechelen), en natuurlijk ook via de klassieke kanalen zoals onze website en dit gemeentelijk informatieblad.

gemeentegids 2013 Begin 2013 ontvangt elke Maasmechelaar een nieuwe gemeentegids. Voor de uitgave hiervan werkt het gemeentebestuur samen met de firma Publitouch. Deze firma startte met de werving van de advertenties. De heer Serge Puls biedt zich hiervoor aan bij de lokale handelaars.

4

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 4

19/10/2012 14:13:50


19

OPENBARE WERKEN

kerkplein proosterbos

WIJZIGING VERKEER

Het kerkplein in Proosterbos wordt momenteel heraangelegd. Op verzoek van heel wat bewoners van Proosterbos en de dienst Mobiliteit van de gemeente besliste de gemeenteraad om éénrichtingsverkeer in te voeren rondom het kerkplein. In de praktijk betekent dit dat voor wagens de toegestane rijrichting rond het plein is: vanuit de Vuurkruisersstraat richting Drossaardstraat; vanuit de Drossaardstraat richting St.-Andreastraat; vanuit de St.-Andreastraat richting Pastoriestraat; en vanuit de Pastoriestraat richting Vuurkruisersstraat. Fietsers kunnen wel in beide richtingen blijven bewegen. Parkeren op de voetpaden rondom het plein is uiteraard niet toegelaten. Om misverstanden te vermijden zal het gemeentebestuur parkeervakken laten schilderen op de rijbaan. Om aan de klachten van overdreven snelheid tegemoet te komen, wordt er ook een rijbaankussen geplaatst op de Sint-Andreasstraat.   Met al deze ingrepen wordt de omgeving van het kerkplein niet enkel verfraaid, maar zeker en vast ook veiliger.

» » » »

gemeentewegen

WE MAKEN ER WERK VAN

Elke dag worden er inspanningen geleverd voor het onderhoud en het vernieuwen van gemeentewegen.

» »

Er werd verlichting geplaatst langs het dubbelrichtingsfietspad op de Windmolenweg, zodanig dat het fietspad ook ’s avonds en ’s nachts gebruikt kan worden. Samen met het provinciebestuur werkt onze gemeente aan een ontwerp voor een fietsoversteekplaats aan het toeristisch fietsroutenetwerk op de Weg naar Zutendaal. Bedoeling is dit door een herinrichting veiliger te maken. De werken zijn gepland voor 2013.

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 5

5

19/10/2012 14:13:54


PATRIMONIUM

verfraaiingen begraafplaatsen Het gemeentebestuur levert heel wat inspanningen om de begraafplaatsen in onze gemeente te verfraaien. De afgelopen maanden werden op verschillende locaties werken uitgevoerd.

Nieuwe toegangspoort in Eisden-Dorp De toegangspoort van de begraafplaats in Eisden Dorp werd vervangen. Deze poort was volledig versleten en dus dringend aan vervanging toe. De leerlingen van de Provinciale Technische School (PTS), afdeling bouw en lassen stonden in voor het ontwerp en de realisatie. De toegangspoorten van Eisden Tuinwijk en Opgrimbie werden eerder ook al vervangen. Het is de bedoeling om dit ook voor de andere begraafplaatsen te doen, afhankelijk van de noodzaak en de dringendheid.

Hekwerk in Leut De muur van de begraafplaats van Leut dateerde van 1965 en verkeerde dan ook in zeer slechte staat. Dankzij een wetswijziging in 1998 is het niet langer verplicht om begraafplaatsen volledig te ommuren. Daarom werd gekozen voor een spijlenhekwerk. Dit hekwerk heeft een attractief design en is minder overheersend dan een volledige muur. In het najaar wordt een rode beukenhaag geplant langs dit hekwerk.

Nieuwe perken in Opgrimbie en Eisden-dorp Na de ruimingen op deze begraafplaatsen werden nieuwe perken aangelegd. Hierin zijn zowel grafkelders als gemeentelijke urnenkelders voorzien. De nieuwe perken betekenen visuele meerwaarde voor beide begraafplaatsen.

Urnenvelden in Uikhoven In Uikhoven hebben wij een volledig nieuw perk aangelegd met urnengraven. Er werd gekozen voor zowel gemeentelijke urnengraven (gelijkvormigheid) als voor urnengraven waar de concessiehouders een vrije keuze hebben voor het grafsteentje.

? 6

DIENST BEGRAAFPLAATSEN Heirstraat 239 - T 089 769 618 begraafplaatsen@maasmechelen.be

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 6

19/10/2012 14:13:56


ONDERWIJS

huiswerk t(huiswerk)

HOE HELP IK MIJN KIND BIJ HET HUISWERK?

Kinderen uit het lager onderwijs hebben vaak nog hulp nodig bij het maken van het huiswerk. Als ouder is het niet altijd gemakkelijk om te weten hoe je dit het best aanpakt. De dienst onderwijs & educatie wil aan de ouders hierbij een helpende hand bieden en organiseert daarom huiswerkbegeleiding. Samen met de kinderen en de ouders wordt er gewerkt aan: motivatie, leerhouding, zelfstandigheid, aanbieden van structuur,.... Het is de bedoeling dat kinderen uiteindelijk zelfstandig hun huiswerk kunnen maken door een goede ondersteuning van de ouders.

Praktisch Wanneer? maandag en donderdag Waar? > Buurthuis Beerensheuvel (Beerensheuvelstraat 51) - van 16.00 tot 17.00 uur > Projectencentrum (Oude Baan 207) - van 17.00 tot 18.00 uur Kostprijs? € 10 /4 maanden (1ste kind) € 20 /4maanden (2de kind) € 10 /4 maanden (3de kind) Inschrijven is verplicht en kan bij dienst Onderwijs & Educatie - T 089 769 883.

vormingsaanbod Als ouder zit je regelmatig met vragen omtrent het opvoeden en begeleiden van je kinderen. Om hieraan tegemoet te komen organiseert het ‘Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning’ (LOP) regelmatig informatiesessies.

»» »»

26 november ‘12 (20.00 uur): De geheimen van internet en nieuwe media - welke gevaren schuilen hierin voor mijn kind? 7 november ‘12 (10.00 - 11.30 uur): infosessie ‘Mijn kind op het potje’ door Christel Daenen (Kind en Gezin). Veel ouders zitten met vragen over de zindelijkheid van hun kind: Wanneer is mijn kleuter klaar voor het potje? Hoe begin ik eraan mijn kind ‘droog’ te krijgen? Mijn kind is bang voor het toilet... Tijdens de infosessie krijg je hieromtrent praktische tips en informatie en zal worden ingegaan op vragen uit het publiek.

Alle infosessies vinden plaats in het cultuurcentrum. Deelname is gratis, inschrijven kan via onderwijs@ maasmechelen.be of T 089 769 884. Wens je op de hoogte te blijven van het vormingsaanbod? Stuur dan een mailtje naar onderwijs@maasmechelen.be met de vermelding ‘inschrijving vormingsaanbod’. Je vindt het overzicht ook op www.maasmechelen.be of www. opvoedingswinkelmaasland.be.

?

DIENST ONDERWIJS EN EDUCATIE Oude Baan 207 - T 089 769 873 onderwijs@maasmechelen.be OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 7

7

19/10/2012 14:14:00


MILIEU

sorteer je afval correct

NIET ALLES MAG IN DE BLAUWE ZAK In Maasmechelen wordt het afval gesorteerd ingezameld. Voor glas, papier, groenen restafval gebeurt dit doorgaans op een correcte manier. Voor het pmd-afval is dit anders: er wordt vaak niettoegelaten afval in de blauwe zakken gestopt. De afvalophaler, Limburg.net zal hierop in de toekomst strenger gaan controleren en bij flagrante overtredingen de zakken van een weigeringssticker voorzien (en dus niet meenemen). Omdat voorkomen beter is dan genezen, zetten we de sorteerregels voor pmd nog eens op een rijtje.

Wat mag WEL? Plastic flessen en flacons: drankflessen, flacons van douchegel, vloeibaar wasmiddel, ... Metaal: drankblikjes, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, metalen deksels en doppen, aluminium schaaltjes en bakken Drankkartons: van fruitsappen, melkdrankjes, room,....

»» »»

»»

NIET toegelaten: alle andere plastieken verpakkingen en voorwerpen: vlootjes, yoghurtpotjes, plastieken zakken, folie, verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben aluminiumfolie

»»

»» »»

Nog enkele spelregels:

»» »» »» »»

De verpakkingen moeten volledig leeg zijn. Het maximum volume van verpakkingen in de pmd-zak = 8 liter. Geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de zak. Zet de pmd-zak buiten vóór 6 uur ‘s ochtends, ofwel de avond ervoor.

MINDER RESTAFVAL DANKZIJ SELECTIEVE INZAMELING KAARS- EN KURKRESTEN Kaars- en kurkresten hoeven niet langer bij het restafval worden gegooid. Hiermee kan je voortaan terecht bij het recyclagepark en de Kringwinkels.

»» »»

Ook hier gelden enkele sorteerregels:

»»

Kaarsresten:

»» »»

Alle kaarsresten: gekleurd, niet-gekleurd, geparfumeerd, bewerkt … Niet toegelaten: Kaarshouders of verpakkingen zoals schalen en potten in aardewerk, glas, plastiek … en theelichtjes

8

kurkresten:

De inzameling van deze twee fracties gebeurt in samenwerking met het sociale tewerkstellingsinitiatief De Vlaspit uit Scherpenheuvel-Zichem. In het kaarsenatelier worden de kaarsenresten gerecycleerd tot tuinkaarsen. Het kurkafval dat ingezameld is, wordt vermaald tot kurkgranulaat. Dit granulaat wordt als natuurlijk isolatiemateriaal verkocht.

Kurken stoppen (van wijn of bier), onderleggers in kurk, overschotten van kurk op rol of kurkisolatie …en alle andere voorwerpen in kurk. Niet toegelaten: Geen synthetische kurken Geen metalen: bindijzers, capsules, draaistoppen, beschermkappen, enz. Geen kurken met plastiekdop eraan vastgemaakt (bv. van likeurflessen) Geen wand- en vloerbekleding Enkel kurk : zonder metaal, leer, hout, gips, plaaster,… eraan vast gehecht

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 8

19/10/2012 14:14:00


MILIEU

streekeigen planten in je tuin Wil jij ook de natuur een handje helpen? Dat kan door streekeigen planten in je tuin te plaatsen. Door het planten van deze streekeigen struiken en bomen worden leefgebied, beschutting en voedselplekken gecreëerd voor dieren ‘van hier’. Natuurpunt wil hiertoe een steentje bijdragen en organiseert daarom ook dit jaar een struiken- en bomenverkoop.

Praktisch Bestellen kan tot 12 november ‘12 via www.natuurpuntlimburg.be (online bestelbon invullen of telefonisch T 011 24 60 23. Afhaling is op zaterdag 24 november van 10.00 tot 12.00 uur in de gemeentelijke serres (Veeweidestraat).

sluikstorten? Meld het! Sluikstorten ontsiert onze gemeente. Wanneer je ergens sluikstort ontdekt, meld het dan aan de milieudienst zodat dit zo snel mogelijk kan opgeruimd worden. Je doet dit eenvoudigweg door een mailtje te sturen naar sluikstort@maasmechelen.be. Vermeld duidelijk de locatie en de aard en hoeveelheid van de achtergelaten afvalstoffen. Vermeld ook je telefoonnummer waar we terecht kunnen in geval van vragen. De opruimploeg van het Sociaal Bedrijvencentrum zorgt ervoor dat de afvalstoffen op openbaar domein binnen de periode van 1 werkweek worden opgeruimd. Voor sluikstorten op privaat eigendom wordt de eigenaar van het perceel aangemaand om binnen een termijn van 7 kalenderdagen het afval te verwijderen. Waar mogelijk en/of noodzakelijk zal het gemeentebestuur een administratieve boete vorderen. OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 9

9

19/10/2012 14:14:02


SPORT

SPORT VOOR JONG EN OUD Dat sporten gezond is, behoeft geen betoog. De gemeentelijke sportdienst zorgt voor een sportaanbod voor jong en oud. Voor de inspanningen die gedaan werden rond promotie van sport voor 50-plussers ontving onze gemeente de titel van Sportelgemeente 2012.

Sporteldag 50+ Op donderdag 22 november 2012 organiseert de sportdienst van Maasmechelen i.s.m. de dienst diversiteit, de seniorenadviesraad en DC De Bolster de 5de Maasmechelse seniorensportdag. Deze sporteldag 50+ zal doorgaan in het cultuurcentrum vanaf 12.30 uur. Je kan deelnemen aan verschillende sportactiviteiten zoals bowling, dans, wandelen, … Je betaalt hiervoor slechts 3 euro. Rond 16.00 uur sluiten wij de dag af met koffie en taart, een tombola en een optreden van De Bolsterband. Meer info: Gemeentelijke Sportdienst T 089 76 97 08 of 089 76 96 29

en voor de jongeren... ALS HET KRIEBELT NA DE LESSEN MOET JE SNS-EN SNS staat voor ‘Sport Na School’ en is een project voor jongeren van het secundair onderwijs. Bedoeling is om jongeren op een betaalbare manier ook na de schooluren de kans te geven om aan sport te doen.

Met je pas kan je onbeperkt (tijdens weekdagen na de schooluren) deelnemen aan de SNS-activiteiten. Een overzicht vind je op www.sportnaschool.be. Neem zeker eens een kijkje! Tijdens schoolvakanties en examenperioden zijn er geen SNS-activiteiten.

Hoe werkt dit?

SNS i.s.m. de sportdienst van Maasmechelen, SVS, Bloso, Min. van Onderwijs en sportclubs. Meer info: www.sportnaschool.be  - ONLINE inschrijven Jan Bollen - SNS Coördinator Maasmechelen - jan@ sportnaschool.be - M 0494 386431

Je koopt voor een bepaalde periode een SNS-pas:

»» »» »»

10

€ 20 voor de periode van 5 november t/m 30 november 2012 en van 7 januari t/m 2 februari 2013 € 30 voor de periode van 4 februari t/m 29 maart 2013 en van 15 april t/m 17 mei 2013 € 40 voor beide periodes INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 10

19/10/2012 14:14:09


SPORT

wandel 30 MINUTEN EN WIN GEZONDHEID Vanaf november kan je weer wekelijks meestappen met de gezondheidswandelingen. Dertig minuten flink doorstappen, daar gaat het om. Je vertrekt in groep, iedereen stapt op eigen tempo 15 minuten. Dan maak je rechtsomkeer en kom je weer samen aan. Waar en wanneer kan je meewandelen? elke maandag om 19.00 uur - kermisplein Opgrimbie elke donderdag om 19.00 uur - Dekenale kerk Dr.Haubenlaan

»» »»

Iedereen is welkom, het is gratis en je kan er zo aan beginnen. Vooraf inschrijven is niet nodig.

?

DIENST DIVERSITEIT - T 089 769 880 diversiteit@maasmechelen.be of SPORTDIENST - T 089 769 708 sportdienst@maasmechelen.be

zwemmen voor mensen met een beperking Ook voor personen met een beperking is sporten belangrijk. Sinds enkele jaren worden zwemfaciliteiten geboden voor mensen met een beperking. Ook in 2013 wil de gemeentelijke adviesraad voor mensen met een handicap dit verderzetten.

wanneer? Elke eerste vrijdag van de maand - van 19.00 tot 20.00 uur (niet in juli en augustus) Noteer voor 2013 alvast in je agenda: 4 januari - 1 februari 1 maart - 5 april - 3 mei - 7 juni - 6 september - 4 oktober - 8 november - 6 december

waAR? In het binnenbad van vakantiehuis Fabiola (Weldoenerslaan 5)

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 11

11

19/10/2012 14:14:12


POLITIE

beschikbaarheid lokale politiezone lanaken-maasmechelen HOE IS HET ONTHAAL IN ONZE POLITIEZONE GEORGANISEERD?

Het onthaal is dikwijls het eerste aanspreekpunt van de bevolking met de politie. We stellen daarom graag het onthaal even voor.

Dringende politiehulp Voor dringende oproepen (= noodsituatie) kan u 24u/24 en 7d/7d terecht bij de politie op het noodnummer 101. Het CIC (Communicatie en Informatiecentrum te Hasselt) zal op zijn beurt de interventieploeg van de politiezone Lanaken-Maasmechelen verwittigen en naar de betreffende plaats sturen.  In het geval van een verkeersongeval met gewonden of indien u bvb. slachtoffer bent van een geweldsdelict en er onmiddellijk hulp moet geboden worden is dit de snelste manier om dringende politiehulp te kunnen krijgen. Geef aan de diensten alle nuttige inlichtingen: »» omschrijf duidelijk de feiten; »» geef het volledig ADRES of de PLAATS van het gebeuren op (gemeente, straat, huisnummer, wijk, enz).

Niet-dringende politiehulp Voor niet-dringende politiehulp kan u terecht bij het persoonlijk onthaal in de volgende politiecommissariaten van onze politiezone:

»» »»

POLITIECOMMISSARIAAT Maasmechelen Koning Albertlaan 17 Openingsuren: zeven dagen op zeven, 24 uur per dag POLITIECOMMISSARIAAT Lanaken - Maastrichterweg 101 Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 20.00 uur

COMMISSARIAAT Maastrichterweg 101 - Lanaken

COMMISSARIAAT Koning Albertlaan 17 - Maasmechelen

Telefonisch onthaal De politie Lanaken-Maasmechelen is rechtstreeks telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur op het nummer 089 47 47 47 (F 089 47 48 09). Er zijn tal van operationele en administratieve medewerkers aanwezig die op een deskundige wijze uw vragen kunnen beantwoorden. Na 16.30 uur, tijdens het weekend en op feestdagen wordt men rechtstreeks doorverbonden naar het CIC. De telefonist neemt nota van uw verzoeken maar beschikt niet over de bevoegdheden en de mogelijkheden om uw problemen te behandelen, behalve wanneer het een dringende oproep betreft.

TIP! Het is belangrijk de diensten van de 101 niet onnodig te belasten met vragen omtrent informatie, lopende dossiers, onderzoeken, contacten met de wijkinspecteur enz… . Deze vragen geeft u best telefonisch door tijdens de kantooruren.  Dit kan ook via info@pzlanaken-maasmechelen.be. Een afspraak maken kan natuurlijk ook. Op die manier maakt de politie de nodige tijd voor u vrij of verwijst u door naar de bevoegde instantie.

12

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 12

19/10/2012 14:14:13


elen

SENIOREN

seniorendag 2012 Op maandag 19 november viert de seniorenadviesraad van Maasmechelen, i.s.m. de gemeente Maasmechelen, haar jaarlijkse seniorendag in het Cultuurcentrum. Alle Maasmechelse senioren zijn welkom vanaf 14.00 uur in de schouwburg. De middag start met een voordracht over het vroeg opsporen van dementie (door dr. Jos Truyen). Na de pauze zorgt Jos Roofthooft voor een goede dosis animatie. Net als voorgaande jaren zal hij de hele zaal op zijn hand krijgen met zijn grappen en sketches. Tussendoor is er uiteraard tijd voor een kopje koffie. Busvervoer en inkom zijn gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. Voor het busvervoer zijn verschillende routes gepland:  

Route 1

12.45 uur: Leut (tramhalte-bouwmaterialen Schepers) - Meeswijk Molen + kerkplein 13.00 uur: Leut kerkplein - kruispunt Eisdenweg-Leuterweg 13.15 uur: Vucht kerkplein - Eisden-dorp kerkplein

Route 2 12.45 uur: Opgrimbie kerk Heikant-Oude Baan - Dr. Segers weg naar Zutendaal, zaal St. Kristoffel, Heirstraat, Opgrimbie kerkplein, Vroegere locatie Delhaize, Kerkstraat richting Kluit 13.00 uur: Mechelen a/d Maas brug Hemelrijkstraat + kerkplein + gemeentehuis - Maasland shopping, Zandstraat (vroegere loods) 13.15 uur: Proosterbos kerk, kruispunt Oude Baan-J. Smeetslaan, Thomasboslaan Wereldwinkel, zaal Concordia, kruispunt Rijksweg-Herderstraat

Route 3 12.45 uur: Uikhoven spiegel + kerk 13.00 uur: Laatste bushalte Schoorstraat, Windmolenweg (belbushalte – tussen molen en kanaal), Boorsem kruispunt Spekstraat-Grotestraat + gemeentehuis 13.15 uur: Kotem bushalte Bampstraat + kerk + Ponderosa

?

Jos Hermans Heirstraat 239 - T 089 769 858 jos.hermans@maasmechelen.be OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 13

13

19/10/2012 14:14:14


ECONOMIE

PAS GESTART Volgende handelaars ondertekenden het ‘charter voor de beloftevolle starter’:

Het Dorpsgenot | Kerkplein 3 T 089 20 46 43 | hetdorpsgenot@hotmail.be Eetcafé Eurospar Maasmechelen | Majoor Berbenlaan 2 T 089 24 88 03 | GSM 0484 11 09 02 | eurospar.maasmechelen@telenet.be | www.sparretail.be Supermarkt   Ergotherapie aan huis | Reihaag  16 GSM 0494 35 33 24 | saskia.ergotherapie@gmail.com Ergotherapie aan huis bij kinderen, volwassenen en ouderen   Songkraan Thai Massage | Oude Baan 283 T 089 20 37 40 | 0476 54 50 20 | kanvara2006@hotmail.com | www.songkraanmassage.be Traditionele Thaise massage en voetreflexologie   Beautysalon Kristien | Ringlaan 76 GSM 0474 67 05 53 Schoonheidssalon   L’Unica | Pauwengraaf 94 T 089 25 39 83 | kapsalonlunica@live.be | fb: ‘kapsalon L’Unica’ Kapsalon voor dames en heren   Suma Express | Europaplein 17 info@sumaexpress.be | www.sumaexpress.be Algemene voeding, noten, pasta, olijven enz…   Living Point | Koninginnelaan 115 T 089 71 70 15 | F 089 71 59 63 | info@livingpoint.be | www.livingpoint.be Meubelen   Glenn & Gitte | Boudewijnlaan 79 GSM 0478 33 01 86 | glennengitte@gmail.com | fb: Glenn & Gitte Store Kinderkleding op maat, accessoires en tweedehandskinderkleding Bakkerij Hansen - Heirstraat 475 T & F 089 20 48 73 | bakkerij.hansen.rudi@telenet.be Brood en banket Colora Maasmechelen - Koninginnelaan 127 - T 089 77 43 80 -

F 089 76 71 67 GSM 0470 92 58 49 - colora.maasmechelen@colora.be - www.colora.be Kleuradvies aan huis, verkoop verf en toebehoren, workshops

Heb je onlangs een nieuwe zaak geopend en wil je graag kennismaken met het charter van de beloftevolle starter? Contacteer Yvette Wasiak (dienst Economie) - T 089 769 703 - yvette.wasiak@maasmechelen.be.

14

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 14

19/10/2012 14:14:16


ECONOMIE

pand zoekt pittige ondernemer... Leegstaande panden ontsieren het straatbeeld. Via de bestickeringscampagne ‘pand zoekt...’ wil het gemeentebestuur, i.s.m. Maasmechelen Leisure Valley het uitzicht van het commercieel centrum verfraaien. Door aanplakking op de ramen van leegstaande panden wordt enerzijds het uitzicht aantrekkelijker gemaakt, anderzijds wordt de aandacht gevestigd op het beschikbaar zijn van deze handelsruimte. Begin oktober werden de eerste etalages voorzien van een leuke in het oog springende afbeelding en dito slogan. Ben jij eigenaar van een leegstaand handelspand en wil je hiermee ook opvallen? Dat kan! Neem contact met yvette.wasiak@maasmechelen.be of T 089 76 97 03. Voor de panden die gelegen zijn in het ‘commercieel centrum’ is deze bestickering gratis. Voor andere locaties gebeurt deze aanplakking tegen kostprijs.

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 15

15

19/10/2012 14:14:19


DOSSIER

NIEUWE TOEKOMST VOOR OUDE BUNDERS

INFRASTRUCTUURWERKEN FUNDAMENT VOOR HEROPLEVING INDUSTRIETERREIN

Een goede economische ontwikkeling is belangrijk voor een gemeente. Maasmechelen kende de laatste jaren een enorme metamorfose dankzij de komst van Maasmechelen Village, shoppingcenter M2, de ontwikkeling van handel langs Koninginnelaan en het commercieel centrum. Daarnaast zijn ook de bedrijven en de industrie belangrijk voor de verdere economische groei van Maasmechelen. Bedrijven die zich in onze gemeente vestigen zorgen immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners en structurele inkomsten voor de gemeente. De inspanningen die hiervoor de laatste jaren werden geleverd worden stilaan zichtbaar op ons industrieterrein Oude Bunders. Maar ook in de komende jaren zal er verder gewerkt worden aan de heropleving van het industrieterrein.    

Industrieterrein Oude Bunders: helemaal vernieuwd

Begin oktober werd het volledig vernieuwde industrieterrein Oude Bunders officieel geopend. Voor een bedrag van ruim 7 miljoen euro werden grootschalige infrastructuurwerken uitgevoerd. Dankzij subsidiëring van de Vlaamse Milieumaatschappij en ViaVlaanderen bleef het aandeel van de gemeente beperkt tot 1,4 miljoen euro. Het industrieterrein Oude Bunders had nieuwe impulsen nodig om te evolueren tot een heus bedrijvenpark: de infrastructuur inzake wegenis en riolering was verouderd, de verkeersveiligheid moest verbeterd worden en  de algemene beeldkwaliteit liet te wensen over. Voor de realisatie werd een overlegplatform opgestart met volgende partners: gemeente Maasmechelen, studiebureau, Infrax en aannemer THV Krebig.   In mei 2011 startten de werken met een meervoudige doelstelling:

»» »» »» »» »»

Verhogen verkeersveiligheid. Aanmoedigen duurzaam woon-werkverkeer. Verbeteren waterhuishouding. Oplossen parkeerprobleem vrachtwagens. Verbetering beeldkwaliteit.

 

Verkeersveiligheid & duurzaam woon-werkverkeer De gevaarlijke ‘zwarte punten’ werden weggewerkt door de aanleg van 3 grote rotondes. Hiermee worden een aantal conflictsituaties opgelost. Voor een duurzaam woon-werkverkeer werden voor de voetgangers en de fietsers veilige oversteekplaatsen aangelegd. Bovendien werden op bijna het gehele industrieterrein vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden aangelegd. Er is een duidelijk zichtbare ‘groene’ scheiding tussen rijbaan en fietspad.  

16

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 16

19/10/2012 14:14:19


DOSSIER Riolering (waterhuishouding) De regelmatige wateroverlast voor Oude Bunders en Opgrimbie veroorzaakt door de Kikbeek werd aangepakt. Ter hoogte van de Kikbeek werd een grote buffercapaciteit voorzien. Er werd een pompinstallatie met 3 stormpompen gebouwd. Deze treden in werking bij hoge waterstanden van de buffering en de Kikbeek. Het volledige industrieterrein werd bovendien voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel.

Parkeren vrachtwagens Voor vrachtwagens werden parkeervoorzieningen aangelegd. Deze liggen verspreid over het terrein en zorgen ervoor dat vrachtwagens zich tijdens het weekend of ’s nachts veilig kunnen parkeren. Dit zorgt bovendien voor rust op het industrieterrein, ook files en opstoppingen worden hierdoor voorkomen.

Beeldkwaliteit Na 40 jaar was een opwaardering van het terrein noodzakelijk. Alle betonnen bovenbanen werden gerenoveerd. Voor de fietsers werden fietspaden aangelegd die door groen volledig van de rijbaan zijn gescheiden. Over het volledige gebied werd heel wat beplanting aangelegd. Hiermee werd het terrein visueel aantrekkelijk gemaakt. In de loop van de komende weken wordt ook nog nieuwe bewegwijzering geplaatst. Op het overzichtsplan bij de toegangen wordt elke straat in een andere kleur weergegeven. Op het terrein zelf komen deze kleuren terug: zowel bij de wegwijzers als bij elk bedrijf. Deze heraanleg van het industrieterrein is slechts de 1ste fase van de totaalaanpak. Volgende stap is te voorzien in nieuwe en veilige in- en uitgangen tot het terrein. Aan de kruising Weg naar Zutendaal / Rijksweg komt een grote rotonde die de verbinding zal vormen tot de nieuwe toegang. Ter hoogte van de Breitwaterstraat wordt, voor een betere verkeersveiligheid, de middenberm van de Rijksweg dichtgemaakt. De toegang aan de Windmolenweg zal enkel door fietsers gebruikt kunnen worden. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt aangedrongen op een spoedige uitvoering van deze werken. 

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 17

17

19/10/2012 14:14:23


DOSSIER

ook plannen voor de toekomst…. Naast deze infrastructuurwerken werkt het gemeentebestuur aan een toekomstvisie voor het industrieterrein. Dit gebeurt via de studie ‘revitalisering Oude Bunders’. We willen het terrein immers doen heropleven en zorgen voor meer dynamiek en bedrijvigheid. Door het bepalen van een doordachte visie streven we naar een maximale ontwikkeling van het terrein. Deze studie onderzoekt het bedrijventerrein Oude Bunders en het handelslint N78 vanuit ruimtelijk, economisch en juridisch oogpunt. Deze multidisciplinaire benadering moet de gemeente toelaten een gefundeerde en evenwichtige visie uit te werken waarbij o.a. beeldkwaliteit en benutting centraal staan. Deze ontwikkeling wordt tevens in relatie gebracht met de gewenste ontwikkeling van de handel op de N78.    De belangrijkste uitgangspunten zijn:

» » » » »

Betere invulling en benutting van het industrieterrein Conform een doordacht locatiebeleid Faciliteren van doorverkoop en –verhuur van bedrijfspanden, gelet op grote dynamiek en dankzij een soepel, doch juridisch sluitend kader en instrumentarium Duurzaamheid hoog in het vaandel met o.a. parkmanagement, groenvoorziening, windmolens, mobiliteit, … Maximale tewerkstelling

Deze studie wordt afgerond in 2013. Op basis van de resultaten worden concrete acties uitgewerkt.

verdichting en bedrijvigheid met futurn

Het gemeentebestuur ging akkoord met het verzoek van Futurn nv om het voormalige bedrijfsperceel van Profiel Service aan te kopen en er een bedrijvenpark te ontwikkelen.    Futurn is een jong bedrijf dat bestaande verouderde bedrijfssites herontwikkelt tot nieuwe, duurzame projecten. Alvorens nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen, is het aangewezen om bestaande terreinen optimaal te benutten.   Futurn zal een bedrijvenpark ontwikkelen voor kmo’s. Het park is zowat 5 ha groot en zal gefaseerd gerealiseerd worden. Na de eerste fase is er ruimte voor een 10-tal bedrijfsunits waarvoor de vergunning al werd toegekend. De commercialisatie is gestart en Futurn is reeds met veel bedrijven in contact. Bedoeling is om uiteindelijk een 30-tal bedrijven te vestigen, goed voor ongeveer 120 arbeidsplaatsen.   Het grote voordeel voor de kmo’s ligt voornamelijk in de lagere onderhouds- en gebruikskosten. Wegenis en groen zijn namelijk gemeenschappelijk en worden door de syndicus onderhouden. Daarnaast is er een grotere sociale controle dan bij bedrijven die alleen staan en stimuleert het park ook samenwerking en kruisbestuiving tussen de kmo’s onderling. De werken zullen nog dit jaar starten. Meer info: www.futurn.com

?

INFRASTRUCTUURWERKEN Pierre Wijnen - afdelingshoofd Patrimonium en openbaar domein T 089 76 97 86 – 0491 16 07 84 STUDIE REVITALISATIE Luc Dorissen - afdelingshoofd Beleidscoördinatie en communicatie T 089 76 96 67 – 0478 80 38 66

18

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 18

19/10/2012 14:14:23


DOSSIER

pen

nen

oor erd

m r

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 19

19

19/10/2012 14:14:26


OCMW

nieuwe secretaris en financieel beheerder voor het ocmw Einde augustus stelde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Albert Peters aan als secretaris en Bart Tulleners als financieel beheerder van het OCMW Maasmechelen. Na het doorlopen van een zware selectieprocedure, droeg de examenjury en het extern selectiebureau beide heren voor als beste kandidaat.

Albert Peters (48) is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. Hij startte op 1 september 2012 als secretaris, de hoogste ambtenaar van het OCMW. Hij heeft de algemene leiding over de organisatie en is hoofd van het personeel. In zijn loopbaan van meer dan 20 jaar bij ditzelfde bestuur, eerst als onderzoeker en later als afdelingshoofd van de sociale dienst, maakte hij een korte tussenstop van 1,5 jaar als onderzoeker bij het Provinciebestuur Limburg. Vervolgens keerde hij terug naar het OCMW Maasmechelen. Bart Tulleners (41) is licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen. Hij begon zijn carrière als bestuurssecretaris bij het Provinciebestuur Limburg. In 1998 maakte hij de overstap naar het OCMW Hasselt als economist, waarna hij in 2001 aan de slag ging als gewestelijk ontvanger van de OCMW’s van Riemst en Borgloon. Sinds 2008 is hij ontvanger bij de OCMW’s van Riemst en Hoeselt. Hij neemt zijn nieuwe functie op vanaf 1 november 2012. Als financieel beheerder zal hij de leiding hebben over de financiële dienst en o.m. instaan voor de opmaak van het budget, de financiële meerjarenplanning en de jaarrekening.   Het volledige OCMW-bestuur stelt zijn vertrouwen in beide heren uit Maasmechelen en wenst hen veel succes bij de verdere uitbouw van de kwalitatieve dienstverlening van het OCMW als centrum voor het Maatschappelijk Welzijn.   Beide aanstellingen kwamen er na de oppensioenstelling van hun voorgangers. Albert Peters volgt Giel Vranken op, die na een rijk gevulde loopbaan van 33 jaar als OCMWsecretaris de fakkel in april doorgaf aan Rita Biasi. Zij vervulde tijdelijk de functie van waarnemend secretaris. Bart Tulleners is de opvolger van Guido Cardinaels, die kan terugkijken op een carrière van meer dan 25 jaar als ontvanger van het OCMW. In afwachting is Hilde Vanderlee waarnemend ontvanger.

20

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 20

19/10/2012 14:14:27


OCMW

tip voor alle beZoekers van het sociaal huis In het Sociaal Huis van OCMW Maasmechelen vindt u een hele waaier aan dienstverleningen. Bij de meeste diensten kunt u terecht op vaste zitdagen, andere zijn enkel bereikbaar na het vastleggen van een afspraak of huisbezoek. Tijdens weekdagen verstrekken de medewerkers van het onthaal u dagelijks van 08.00-17.00 uur (vrijdag tot 16.30 uur) en doorlopend informatie, zowel aan de onthaalbalie, als telefonisch via 089 48 28 00 (donderdagnamiddag zijn we gesloten). U kunt ook bij het onthaal terecht voor een handig informatiekaartje van de sociale dienst en de dienst Ouderen en thuiszorg, met openingsuren, zitdagen en telefoonnummers van de verschillende diensten. Informeer u vooraf over de openingsuren en zitdagen van de dienst waar u moet zijn via het gemeentelijk infoblad, via mail aan info@ocmwmaasmechelen.be, via de website van het OCMW www.ocmwmaasmechelen.be of telefonisch 089 48 28 00. Vermijd dat u voor een ‘gesloten dienst’ komt te staan!

noodnummer ocmw Met de komst van de wintermaanden dreigen opnieuw de slechte weersomstandigheden. Sneeuw of hevig vriesweer verhindert mensen vaak hun huis te verlaten. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die niet buiten durven komen en geen directe hulp hebben om boodschappen te doen of dringende ongemakken te verhelpen.   OCMW Maasmechelen voorziet zoals elk jaar een noodnummer dat u bij barre winteromstandigheden kunt bereiken voor hulp.   Onze vrijwilligers en medewerkers van de technische dienst staan klaar om de hulpvragers zo snel mogelijk dringende praktische hulp te verlenen.   Kent u mensen die zich bij ernstig winterweer en slecht begaanbare wegen heel moeilijk kunnen behelpen? Kunnen zij niet op hulp van familie of kennissen rekenen? Raad hen dan aan het OCMW te contacteren op het nummer 089 48 28 00.   Voor dringende hulp kunt u buiten de kantooruren bellen naar het noodnummer 089 48 28 88. Dit nummer is gedurende een periode van aanhoudend winterweer dagelijks bereikbaar tot 22.00 uur.

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 21

21

19/10/2012 14:14:27


OCMW

praatcafe dementie Op woensdag 7 november 2012 organiseert het OCMW van 19.00 uur tot 21.30 uur een praatcafé dementie rond het thema rouwen en dementie. Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid kwam. Toen die onzekere verwarring bezit van je gedachten nam.                 Wanneer mensen dementeren  moeten familieleden en vrienden vaak al eerder afscheid nemen. Dit is een moeilijk proces van aanvaarding. Aanvaarden dat de geliefde persoon verandert en nooit meer wordt zoals voorheen.   Op een boeiende en verstaanbare manier wijst Manu Keirse ons de weg in de moeilijke wereld van emoties bij afscheid en verdriet.   Manu Keirse is klinisch psycholoog en dé specialist in rouwverwerking en verdriet   Na de pauze er is volop gelegenheid om bijkomende vragen te stellen en onderling ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Gewoon luisteren kan echter ook, het praatcafé is volledig vrijblijvend.   Het praatcafé gaat door in de cafetaria van WZC Heyvis, Rijksweg 106 in Eisden. De toegang tot het praatcafé is gratis, vooraf inschrijven is niet nodig. Er is parkeergelegenheid op het marktplein van Eisden.

?

22

Niki Janssen - T 089 48 29 80 niki.janssen@ocmwmaasmechelen.be

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 22

19/10/2012 14:14:29


OCMW

de sociale kaart De sociale kaart is er voor mensen met een hulpvraag die zelf willen uitzoeken bij welke organisatie ze terecht kunnen. De sociale kaart kan uw probleem niet oplossen, maar wel wijzen waar u de nodige hulp kunt vinden. De sociale kaart is gratis toegankelijk op internet en bevat concrete, actuele info: »» een overzicht van de diensten »» organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector Per dienst van een organisatie (vb. poetsdienst van het OCMW) ziet u een handige fiche met adresgegevens, contactmogelijkheden, openingsuren, een heldere uitleg over de werking, de beoogde doelgroep, en veel meer.   In de sociale kaart vindt u enkel organisaties. U zult er geen overzicht vinden van bijvoorbeeld alle huisartsen, diëtisten, logopedisten, en andere vrije beroepen.  De sociale kaart Limburg bevat 4.600 fiches met informatie over voorzieningen, diensten en verenigingen uit de welzijns- en gezondheidssector. Een greep uit de thema’s, van A tot Z: »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Adoptie Beschut Wonen Comité Bijzondere Jeugdzorg Drugs Echtscheidingsbemiddeling Financiële uitkering Gezinszorg Homoseksualiteit Inburgering Justitiehuis Kinderopvang Leerproblemen Mentale handicap Nachtopvang Opbouwwerk Pensioen Rechtshulp Sociale huisvesting Tehuis niet-werkenden Uitleendienst Voedselpakket Werkwinkel Ziekenhuis

U raadpleegt de sociale kaart via www.desocialekaart.be of de link naar de sociale kaart van Maasmechelen op www.ocmwmaasmechelen.be.

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 23

23

19/10/2012 14:14:31


KORTE BERICHTEN

veilig, confortabel en Zelfstandig wonen voor senioren De inrichting van je woning evolueert naargelang je leeftijd en je gezinssituatie. Bij het ouder worden voldoet een woning vaak niet meer aan de noden van de bewoner. Veiligheid en comfort zijn hierbij zeer belangrijk. Soms kunnen eenvoudige ingrepen hierbij al een verschil maken. De seniorenadviesraad van Maasmechelen organiseert -i.s.m. Stebo- op maandag 26 november 2012 een informatiesessie over verbouwingen. Je krijgt er info over de aanpak van de verbouwingen en eventuele (renovatie)premies. Een architect geeft bovendien antwoord op alle concrete vragen. Voor deze informatieavond kan je vooraf inschrijven via T 089 769 858 of jos.hermans@maasmechelen.be. Bij Stebo kan je ook op andere momenten terecht voor advies en informatie omtrent verbouwen en premies. elke donderdag is er een zitdag in het gemeentehuis (van 09.30 tot 11.30 uur) of na afspraak 0478 31 56 83. Een technisch adviseur-architect komt eventueel gratis advies en tips geven over de uit te voeren werken.

eXplosief! in de bib Stijn Moekaars is auteur van prentenboeken en AVIleesniveauboekjes. Daarnaast geeft hij ook interactieve vertellingen over zijn eigen werk. Voor alle kleutertjes en de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar komt hij naar de bib in Maasmechelen! Hij vertelt zijn verhalen, speelt interactief theater, zingt bekende en eigen gecomponeerde liedjes, samen met de kinderen. Het is dus geen saaie, oninteressante lezing, maar een poging om kinderen aan te zetten tot het ontdekken van taal, boeken en verhalen en meer ‘geschreven teksten’. Plezier in taal beleven staat centraal!

praktiscH wanneer? woensdag 21 november 2012 van 14.30 tot 15.30 uur waar? Hoofdbibliotheek - Deken Bernardstraat 5 kostprijs? 1 euro (inschrijven in de bib of T 089 76 97 20)

Meer info en tips vind je op www.dezilverensleutel.be.

rechtZetting: maXimumfactuur onderwijs De vermelde maximumbedragen voor de maximumfactuur in het basisonderwijs in het informatieblad van augustus waren niet helemaal correct. De correcte bedragen zijn: 2- en 3-jarige kleuters: 25 euro 4-jarige kleuters: 35 euro 5-jarige en leerplichtige kleuters: 40 euro lager onderwijs (per leerjaar): 70 euro Meer info: www.ond.vlaanderen.be

» » » »

24

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 24

19/10/2012 14:14:32


KORTE BERICHTEN

diversiteitskalender 2013 Ook in 2013 bieden we de Maasmechelse diversiteitskalender aan. In deze derde editie vind je opnieuw per maand een overzicht van allerlei evenementen en feesten die Maasmechelaren vieren: La Befana, carnaval, offerfeest, GrieksOrthodox Pasen… Ook kom je meer te weten over de oorsprong, tradities en gebruiken van deze feesten. De diversiteitskalender wordt opgefleurd met foto’s van activiteiten en feesten in Maasmechelen van het afgelopen jaar. Het samenleven in Maasmechelen is divers door de mix aan inwoners met specifieke achtergrond, culturele gewoonten, jong, oud, met een handicap of andere geaardheid. Dat maakt het leven in Maasmechelen uitdagend en boeiend! Met de diversiteitskalender willen we de gelijkenissen benadrukken tussen Maasmechelaren. Want feesten doen we allemaal! En vaak gaat het om dezelfde vieringen, alleen verschillende gewoontes en gebruiken. Vraag je gratis diversiteitskalender 2013 aan bij: dienst Diversiteit - Oude Baan 207 - T 089 769 880.

meldpunt discriminatie genk Onze gemeente heeft al enkele jaren een samenwerkingsverband met het meldpunt discriminatie in Genk. Voel je je onrechtvaardig behandeld of ongelijk behandeld op basis van geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid of geloof? Dan kan je terecht bij het Meldpunt discriminatie. Discriminatie melden kan een verschil uitmaken.  Dit kan via de website, mail, schriftelijk, telefonisch, fax of persoonlijk. De meldpuntmedewerker ontvangt de melding en kan je  uitnodigen voor een gesprek. Samen wordt gezocht naar een oplossing. Het meldpunt discriminatie respecteert je en schiet pas in actie als jij dat wilt.   Meer info: Tanja Croci, meldpuntmedewerker - T 089 65 42 49 www.meldpuntdiscriminatiegenk.be - meldpuntdiscriminatie@genk.be

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 25

25

19/10/2012 14:14:32


/ PODIUM TOM LANOYE / BEHOUD DE BEGEERTE SPRAKELOOS OP DE PLANKEN

VENSTER OP DE WERELD: JAN HOET TABOES EN EXTREMEN

Een jaar nadat Tom Lanoye met zijn monoloog Sprakeloos op de planken door Vlaanderen trok; wordt de voorstelling vanwege het gigantische succes hernomen. In 2011 zorgden twaalfduizend toeschouwers voor twintig uitverkochte voorstellingen. Iedere avond werd Lanoye door het publiek met een staande ovatie bedankt, en ook de pers was unaniem lovend. Hoe een boek nog beter wordt. – De Standaard.

Jan Hoet was conservator, curator, stichter en bezieler van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent. Hij leidde verschillende grote evenementen waarmee hij de kunst naar het volk wilde brengen en omgekeerd.

wo 7 November 2012 20u15 scHouwburg | tHeater

Tom Lanoye

© Stephan Peleman

www.tomlanoye.be | www.begeerte.be Pers: Een virtuoze woordenstroom gebracht met de klasse van een groot acteur. Gazet van Antwerpen | Was zijn magistrale roman Sprakeloos al een hommage van formaat aan zijn overleden moeder, dan doet Tom Lanoye er nog een ferme schep bovenop in de theatermonoloog die hij uit zijn boek puurde. Het Nieuwsblad SPEL: TOM LANOYE - COPRODUCTIE: BEHOUD DE BEGEERTE EN KVS - FOTO: STEPHAN PELEMAN

prijs 16 euro / +55 15 euro / -26 14 euro

do 8 November 2012 20u00 scHouwburg | LeziNg

Jan Hoet trekt in deze lezing alle registers open en toont aan de hand van beeldmateriaal dat kunst zich steeds moet waarmaken voor het als verworven wordt beschouwd. Hij maakt samen met u een trip down memory lane, te beginnen bij de fenomenale fresco’s van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel. Toen de paus na twintig dagen werk opmerkte dat het plafond vol met naakt stond, werd de grote renaissancekunstenaar bijgestaan door een collega die de edele delen met lendendoeken mocht camoufleren. Organisatie: CC Maasmechelen i.s.m. Vormingplus Limburg, vtbKultuur, Davidsfonds en De Bolster

prijs 9 euro

Jan Hoet

WEEK VAN DE SMAAK - woeNsdag 14 eN 21 November 2012 vaN 19.30 tot 23.00 uur De Week van de Smaak heeft dit jaar als thema ‘De Smaak van Thuis’. In Maasmechelen kan je deelnemen aan een WORKSHOP waar ‘Nieuwe Belgen’ je zullen verbazen met de finesse, kennis en vaardigheid waarmee ze onze Vlaamse gerechten en patisserie bereiden. Inschrijven kan tot 4 november a.s.: T 089 76 97 97 of www.ccmaasmechelen.be

prijs 28 euro (iNcL. maaLtijd eN draNkje)

De Queeste

© ogen-blik.be

26

Joost Vandecasteele © Chris Van Houts

Lejo

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 26

19/10/2012 14:14:36


DELICATEZZE LATINE

DE QUEESTE & TONEELGROEP MAASTRICHT DEMONEN (L. NORÉN)

vr 16 eN za 17 November 2012 siNt-pieterkskerk Leut | kLassiek Wat is er heerlijker om u te verwarmen in koude herfstdagen dan een muziekverhaal met veelal zuiderse, Latijns-Amerikaanse en Italiaanse klanken en musici die deze muziek met de moedermelk kregen ingelepeld? Het cultuurcentrum presenteert u een rijkelijk en gevarieerd tweedaags festival vol zuiderse heerlijkheden van Rossini tot Piazolla. De crème van de Italiaanse musici zal u tijdens Delicatezze Latine meenemen op een gevoelsreis doorheen grootse en hartverwarmende kamermuziekwerken. i.s.m. Forte/Provincie Limburg www.fortelimburg.be Het programma vind je op www. ccmaasmechelen.be.

zo 18 November 2012 15u00 scHouwburg | famiLie Voor zijn nieuwe familievoorstelling neemt Lejo al zijn vrienden mee naar het theater. Een bonte stoet mannetjes, dieren en andere wezentjes vertonen vanuit een grote poppenkast hun kunsten, grappen en grollen. En Lejo? Hij doet zijn best om alles in de hand te houden. Achteraf is er in de foyer een gratis workshop, waarbij de kinderen onder het goedkeurend oog van Lejo en met hulp van de ouders oogjes kunnen maken en bespelen. Plezier verzekerd! www.lejo.nl

Organisatie: Cultuurdienst Maasmechelen i.s.m. Cultuurcentrum Maasmechelen.

prijs 6 euro / -12 4 euro

Twee koppels worstelen met gevoelens van eenzaamheid, maar vrezen tegelijkertijd de verveling van het samenzijn. Frank en Katarina zijn kinderloos en gevangen in een verstikkende relatie. Tomas en Jenna hebben twee kleine kinderen en zijn schijnbaar gelukkig. Wanneer deze vier mensen onverwachts een avond samen doorbrengen, loopt één en ander grondig mis. Wat gezellig begint, ontaardt in een aaneenschakeling van gênante ontboezemingen, verleidingen en vernederingen. De botsingen zijn grimmig en absurd. De hunkering naar liefde is hartverscheurend. www.dequeeste.be www.toneelgroepmaastricht.nl

LEJO ACHTER U! 4+

SPEL: LEO PETERSEN

wo 28 November 2012 20u15 scHouwburg | tHeater

Pers: Een fascinerende toneeltrip waarin crashende mensen angstwekkend herkenbaar gespeeld worden door een puik spelerskwartet. Knack GRATIS INLEIDING OM 19.30 UUR TEKST: LARS NORÉN - REGIE: DOMIEN VAN DER MEIREN SPEL: LIEN DE GRAEVE, BRAM VAN DER KELEN, BRAM DE WIN, LOTTE DRIESSEN - FOTO: © OGEN-BLIK.BE

JOOST VANDECASTEELE IN ONAANVAARDBARE STAAT vr 14 december 2012 20u15 scHouwburg | Humor

In Onaanvaardbare Staat is een comedyshow waarin zowel comedy als show in vraag worden gesteld. In een periode waarin zij die comedy flauw vinden, niet komen kijken, en zij die comedy adoreren enkel herkenbare humor willen, is het tijd voor iets anders. Iets tussen het politieke en het persoonlijke, het perverse en het poreuze. Als het mislukt, belooft de komiek nooit meer comedy te maken. Over een man op zoek naar impact, ook al doet het een beetje pijn, zoals een opzwepend nummer in de file horen. www.joostvandecasteele.be Pers: Vandecasteele lardeert zijn beschouwingen met een handvol messcherpe grappen, maar hem simpelweg een komiek of stand-up comedian noemen zou afbreuk doen aan de ernst en de kracht van wat deze man te vertellen heeft. Laat zijn stem alstublieft gehoord worden… De Standaard TEKST, SPEL, CONCEPT, CREATIE: JOOST VANDECASTEELE FOTO: CHRIS VAN HOUTS

prijs 12.00 / +55 11.00 / -26 9.00

prijs 12.00 / +55 11.00 / -26 9.00

EN VERDER IN NOVEMBER EN DECEMBER 2012:

ALTENBERG TRIO WIEN & TRIANGOLI DRIVE

(NicoLas wiNdiNg refN)

MELANCHOLIA (Lars voN trier)

STEIGEISEN/KC DE WERF INSIDE JOB

meer iNfo eN reservatie?

(cHarLes fergusoN)

cc maasmecHeLeN | koNiNgiNNeLaaN 42 | t 089 769 797 iNfo@ccmaasmecHeLeN.be | www.ccmaasmecHeLeN.be | www.facebook.com/ccmaasmecHeLeN

JAN DECORTE/BLOET & DE ROOVERS MARGIN CALL (j.c. cHaNdor)

FRANCOIS SALQUE & VINCENT PEIRANI JAN VAN DER CRABBEN & INGE SPINETTE OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 27

27

19/10/2012 14:14:36


De kiosk in de Tuinwijk van Eisden staat er terug in volle glorie! Onder impuls van vzw Tuinwijk2020 (en i.s.m. het gemeentebestuur) werd deze heropbouw gerealiseerd. Op zondag 30 september jl. werd de vernieuwde kiosk officieel geopend. De aanwezigen konden genieten van een drankje en enkele gratis optredens.

Vrijdag 14 september opende het OCMW Maasmechelen zijn tweede dagverzorgingscentrum in De Oude Burelen. Vanaf nu kunnen dagelijks 15 ouderen terecht in DVC De Moerbei voor opvang en verzorging gedurende de dag. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij coördinator Reggy Janssen, T 089 48 29 70. Wilt u zich inzetten als vrijwilliger in DVC De Moerbei? Bel dan naar Thea Berger, T 089 48 28 54.

Ruim 500 bezoekers daagden op voor de première van de film ‘Mijn verleden’ (21 september jl.). Een 20-tal Maasmechelse jongeren van vzw Thebe zetten hun schouders onder dit initiatief. Met deze film gaan ze op zoek naar hun roots waarbij ze uiteindelijk uitkomen bij het mijnverleden.

28

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 28

19/10/2012 14:14:44


Tijdens de schoolvakanties organiseert de gemeentelijke jeugddienst Doepasactiviteiten voor jongeren van 6 tot 16 jaar. Eén van de 27 activiteiten tijdens de voorbije zomervakantie was een daguitstap naar De Efteling. Ook zin om mee te doen? Je vindt een overzicht van de geplande activiteiten op www. maasmechelen.be/jeugd (telkens ongeveer een maand voor de start van de vakantie).

Gezelligheid troef op de derde editie van het culinaire festival ‘Spicy Maasmechelen’. Heel wat bezoekers kwamen proeven en genieten van de gerechtjes die werden aangeboden.

Tijdens de Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober deden ook heel wat Maasmechelse bedrijven mee. Ook op het vernieuwde industrieterrein kon je een kijkje nemen achter de schermen van enkele bedrijven.

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 29

29

19/10/2012 14:14:54


TOERISME

nocturnes in leut

LANTAARNTOCHT DOORHEEN MAGISCH MYTHISCH LEUT Op donderdag 1 november ontdek je Magisch Mytisch Leut op een totaal andere manier. Ga met de graaf en gravin op lantaarnwandeling. Het imposante Kasteel Vilain XIIII doet je dromen van vroegere tijden. Wat speelde zich af in het kraaienbos? Waarom vluchtten alle heksen naar Leut? Wat gebeurde er met de ziel van Leopold I?

Laat je leiden op een mysterieuze tocht doorheen het duistere Leut. Na afsluit kan je genieten van een warm drankje op het binnenplein van Kasteeldomein Vilain XIIII. Voor je veiligheid voorzien wij reflecterende armbandjes. Het is echter aangewezen een eigen veiligheidsvest mee te brengen alsook stevige stapschoenen.

praktiscH

wanneer? donderdag 1 november ‘12 van 19.30 tot 21.15 uur waar? vertrek op het binnenplein Kasteeldomein Vilain XIIII kostprijs? € 2

toerisme maasmechelen START WINTERREGELING

Omdat de wintermaanden traditioneel minder druk zijn, is van 1 oktober ‘12 tot en met 31 maart ‘13 de winterregeling van toepasssing voor Toerisme Maasmechelen. Je kan er terecht: van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur zaterdag en zondag van 09.00 tot 13.00 uur

» »

30

indian summertocht HERFSTWANDELING De Indian Summer staat vooral bekend voor de indrukwekkende kleurenpracht van de bomen in de herfst. Tijdens deze wandeling ontdek je de ‘schatten’ van de herfst in het Nationaal Park. Geniet met het hele gezin van de kleuren, geuren,… Een ranger voert je mee door het Nationaal Park Hoge Kempen.

praktiscH wanneer? op zondag 18 november ‘12 van 14.00 tot 16.00 uur waar? toegangspoort Mechelse Heide ( aan de schuilhut), Joseph Smeetslaan 280 kostprijs? € 2 per persoon of € 5 per gezin.

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 30

19/10/2012 14:14:55


TOERISME

GESCHENKIDEEËN VOOR DE FEESTDAGEN Ook dit jaar kan je bij Toerisme Maasmechelen terecht voor originele geschenken voor de kerst- en eindejaarsperiode. Wij beschikken over tal van streekproducten die zorgvuldig verpakt worden in een mandje naar keuze. Schenk je liever iemand oneindig veel shopplezier in Maasmechelen? Geef dan een gemeentelijke geschenkbon! Je kan de geschenkbonnen inruilen bij meer dan 150 handelaars in Maasmechelen.

5 JAAR BEZOEKERSONTHAAL DE MAASVINSTER In het infoblad van juni 2012 kon je deelnemen aan de wedstrijd ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het bezoekersonthaal De Maasvinster, thuishaven van Toerisme Maasmechelen. Deelnemers moesten raden hoeveel bezoekers er sinds de opening op 22 juni 2007 tot 22 juni 2012 er in het bezoekersonthaal De Maasvinster waren. Het juiste antwoord was 76.606 bezoekers! De winnaar die met zijn antwoord, 76.563 bezoekers, het dichtst bij de oplossing zat, was de heer Jan Geuskens uit Dilsen-Stokkem. Hij wint gemeentelijke geschenkbonnen t.w.v. €100.

Jan Geuskens

fotowedstrijd Het juiste antwoord op de vraag was: De Passantenhaven. Madeleine Conings uit Maasmechelen bezorgde ons het juiste antwoord en wint een Wandelbox van de Maasvallei. Haar echtgnoot Suske Gorissen nam de prijs in ontvangst.

Suske Gorissen

Nieuwe wedstrijd Welke locatie in Maasmechelen herken je hier? Stuur je antwoord vóór 25 november 2012 naar toerisme@ maasmechelen.be. Misschien win jij wel een fotoboek van het Nationaal Park Hoge Kempen. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

OKTOBER 2012

iblad_2012-10.indd 31

31

19/10/2012 14:15:01


Zwemmen is een gezonde en plezante vrijetijdsbeleving. Via de zwembaddagen worden in gans Vlaanderen de zwembaden in de kijker geplaatst. Ook in Maasmechelen kan je tijdens het weekend van 17 en 18 november heel wat pret beleven in zwembad Prinsenpark. Op zaterdag is er een leuke pretnamiddag. Op zondag kan je gaan ontbijtzwemmen en brengt clown August een bezoek aan het zwembad. Mascotte van de zwembaddagen, Karel de krokodil zal zijn taak met enthousiasme vervullen. Meer info: www.maasmechelen.be of T 089 76 97 37.

32

INFO MAASMECHELEN

iblad_2012-10.indd 32

19/10/2012 14:15:02

Gemeente Maasmechelen - Infoblad - Oktober 2012  

Gemeente Maasmechelen - Infoblad - Oktober 2012

Advertisement