Page 1

info

maasmechelen

gemeente maasmechelen

oktober 2010

tweemaandelijks magazine gratis bedeeld

vernieuwing Maasmechelen centrum Het snelheidsbord Gebruik van de pechstrook

OCMW MAASMECHELEN

Mobiplus Wist je dat... Ruiters en gespannen op de openbare weg

Steunpilaren voor welzijn: U kunt er ook ĂŠĂŠn zijn Opstart dienst woningaanpassing Vraag uw verwarmingstoelage aan! Budgetmeter elektriciteit en aardgas


praktisch

vierde schepen :: Marleen Kortleven jeugd - welzijn - ontwikkelingssamenwerking • zitdag: na afspraak • T 089 76 96 48 • E marleen.kortleven@maasmechelen.be

college van burgemeester en schepenen burgemeester - Georges Lenssen

vijfde schepen :: Jef Albrechts

veiligheid - politie - brandweer - algemeen beleid • zitdag: maandag van 16.00 tot 17.00 uur • T 089 76 96 42 • E georges.lenssen@maasmechelen.be

financiën - informatica - burgerlijke stand - jumelages • zitdag: na afspraak • T 089 76 96 46 • E jef.albrechts@maasmechelen.be

eerste schepen :: Rik Linkens

zesde schepen :: Eddy Vanderhallen

personeel - bestuurlijke organisatie - cultuur - onderwijs • zitdag: na afspraak • T 089 76 96 44 - tel. privé: 089 76 11 38 - gsm: 0478 803 865 • E rik.linkens@maasmechelen.be

openbare werken - mobiliteit - patrimonium - begraafplaatsen • zitdag: na afspraak • T 089 76 96 43 • E schepen.vanderhallen@maasmechelen.be

tweede schepen :: Erik Kortleven

zevende schepen :: Sylvain Leysen

lokale economie - tewerkstelling - toerisme • zitdag: vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur • T 089 76 96 48 • E erik.kortleven@maasmechelen.be

ruimtelijke ordening - milieu - landbouw • zitdag: na afspraak • T 089 76 98 02 • E sylvain.leysen@maasmechelen.be

derde schepen :: Serdar Karali

achtste schepen :: Christel De Cuyper

sport - bibliotheek • zitdag: na afspraak • T 089 76 97 95 • E serdar.karali@maasmechelen.be

voorzitter OCMW • na afspraak

voorzitter gemeenteraad Caroline Penders • na afspraak • T 0485 98 92 09 • E caroline.penders@maasmechelen.be

openingsuren gemeentehuis 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 09.00 09.00 09.00 09.00

-

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

uur uur uur uur uur

| | | | |

14.00 - 17.45 uur 14.00 - 16.00 uur 14.00 - 16.00 uur namiddag gesloten 14.00 - 16.00 uur

sluitingsdagen

werkdagen 09.00 - 12.00 uur | 13.00 - 16.00 uur donderdagnamiddag gesloten telefonisch: werkdagen 08.00 - 17.00 uur doorlopend (uitgez. vrijdag tot 16.30 uur) zitdagen dienstverlening: informeer u vooraf

π Administratief centrum en bibliotheek: 1, 2, 11, 12 en 15 november π Bibliotheek: 1, 2, 11 en 12 november π Containerpark: 1, 2, 11 en 15 november π Zwembad: 1, 2 en 11 november π Ocmw: 1, 2, 11, en 15 november, 24 december namiddag, 31 december namiddag

meer info?

colofon

openingsuren ocmw

gemeentehuis - heirstraat 239 - 3630 maasmechelen T 089 76 96 10 - F 089 76 96 49 communicatie@maasmechelen.be www.maasmechelen.be ocmw - binnenhof 2 - 3630 maasmechelen T 089 48 28 00 - F 089 76 79 10 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be politie - koning albertlaan 17 - 3630 maasmechelen T 089 76 97 00 - F 089 76 97 01 info@politiemaasmechelen.be www.politiemaasmechelen.be

Info Maasmechelen

Het informatieblad Maasmechelen is een gemeenschappelijke uitgave van het gemeentebestuur, het OCMW Maasmechelen en Lokale Politie Maasmechelen. Samenstelling, vormgeving en eindredactie: Communicatiedienst - Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen T 089 76 97 45 - F 089 76 96 49 - communicatie@maasmechelen.be Verantwoordelijke uitgever: Georges Lenssen - Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen Drukwerk: Drukkerij Gijsemberg - Nijverheidslaan 32 - 3630 Maasm. T 089 76 40 89 - F 089 76 28 52 - info@gijsemberg.be Oplage: 16.000 exemplaren


inhoudstabel uit de gemeenteraad Gemeente investeert in zonnepanelen...................................................... 4 Hybridevoertuig voor administratief centrum............................................ 4 Wedstrijd voor Europaplein........................................................................ 4 economie Vorming voor zelfstandigen: inpaktechnieken........................................... 5 Bedrijfsruimte voor startende ondernemingen.......................................... 5 milieu Grof vuil is niet zomaar elk vuil................................................................. 6 duurzaamheid Ga jij mee op energiejacht?....................................................................... 7 Infoavonden duurzaam bouwen en verbouwen......................................... 7 patrimonium en mobiliteit Geen doorgaand verkeer meer voor Rijksweg............................................ 8 Regiegebouw Eisden is beschermd monument.......................................... 8 Archeologische vondsten in verkaveling Mottekamp................................. 9 Begraafplaatsen......................................................................................... 9 Strooidiensten voorbereid op strenge winter............................................. 9 ocmw Steunpilaren voor welzijn van MM: U kunt er ook één zijn. 10 Opstart dienst woningaanpassing....................................... 11 Vraag uw verwarmingstoelage aan!.................................... 12 Budgetmeter elektriciteit en aardgas.................................. 13 senioren Jaarlijkse seniorendag in Maasmechelen................................................. 14 dossier Nieuwe fase in vernieuwingsproject centrum Maasmechelen..............15-17 politie Het snelheidsbord.............................................................. 18 Gebruik van de pechstrook................................................. 18 Mobiplus............................................................................ 19 Wist je dat.......................................................................... 19 Ruiters en gespannen op de openbare weg............................................. 20 korte berichten Mensenrechten verdedig je met vuur...................................................... 22 Moslims vieren het Offerfeest op 16 november 2010............................... 22 Goede raad van het huurderssyndicaat................................................... 23 Maasmechelen is 150ste “Uit-gemeente”................................................ 23 Hartveilige gemeente............................................................................... 23 kalender............................................................................................24-25 cultuur...............................................................................................26-27

voorwoord Beste Maasmechelaar De vernieuwing van het centrum van Maasmechelen is al sinds enkele jaren bezig. In 2011 start de volgende fase met de bouw van een complex van 73 parkvillaappartementen met ondergrondse parkeergarages. Met deze projecten wil het gemeentebestuur het centrum een duidelijke functie geven, waar wonen, werken en welzijn centraal staan. Door de ontwikkelingen in het kader van PPS Maasmechelen kwam er echter een huisvestingprobleem voor enkele jeugdverenigingen en de judoclub. Ook de druk bezochte speeltuin Jagersborg zou eveneens verdwijnen. We zijn er echter in geslaagd om de speeltuin in te passen in het geplande stadspark. Voor de veiligheid van de allerkleinsten is er zelfs een afsluitbaar gedeelte voorzien. De nieuwe lokalen van KSJ, Chiro en judoclub worden voorzien in een uitbouw aan de noordzijde van sporthal De Kommel. Voor de jeugdwerking is dit ideaal omdat deze twee verenigingen in de buurt van hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, vlakbij de speeltuin Jagersborg. Ook de sporthal, toch een monument in hartje Maasmechelen, krijgt een facelift met bijkomende noodzakelijke isolatie. Zo zal de eerste gemeentelijke sporthal van Vlaanderen behouden blijven. Met dit initiatief slaat het gemeentebestuur twee vliegen in één klap: een nieuwe huisvesting voor de jeugdverenigingen en de judoclub en de tegemoetkoming aan de vraag van de bewoners om het voortbestaan van speeltuin Jagersborg. Serdar Karali schepen van sport

Marleen Kortleven Georges Lenssen schepen van jeugd burgemeester

Maasmechelen in beeld.....................................................................28-29 Eisden-Tuinwijk 100............................................................................... 30 toerisme Indian Summer: ook in Maasmechelen.................................................... 31 Tentoonstelling “Water, onze hoop”........................................................ 32

oktober 2010
uit de gemeenteraad Gemeente investeert in zonnepanelen Het gemeentebestuur hecht veel belang aan duurzaamheid en rationeel energiegebruik. Dit blijkt niet alleen uit het aanbod subsidies dat het gemeentebestuur toekent voor energiebesparende investeringen, maar met name uit de recente beslissing om zelf te investeren in zonnepanelen.Het is de bedoeling om op zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen (én ocmw-gebouwen) panelen te plaatsen. Volgende locaties werden geselecteerd (rekening houdend met de stabiliteit van de dakconstructies): » » » » » » » » » » » »

Administratief centrum Sociaal bedrijvencentrum Wijkcentrum Concordia Jeugdcomplex Proosterbos TIKB Opleidingscentrum School UIkhoven Jeugdcentrum Chiko Zwembad Prinsenpark Sporthal Schietskuil Sociaal Huis Woon- en zorgcentrum Heyvis Oude burelen

De procedure voor de aanduiding van de leverancier is gestart. Het is de bedoeling om nog dit jaar (2010) de zonnepanelen te installeren.

Info Maasmechelen

Hybride voertuig voor administratief centrum Voor de aankoop van een nieuw voertuig voor het administratief centrum kiest het bestuur voor een milieuvriendelijk alternatief, en dit in de vorm van een hybride voertuig. Dit voertuig werkt zowel op brandstof als op elektriciteit. Bij snelheden van maximum 50 km/uur rijdt deze wagen volledig elektrisch. Dit is een meerwaarde aangezien de verplaatsingen voornamelijk binnen de gemeentegrenzen en vooral binnen de bebouwde kom zullen gebeuren (waar een snelheidslimiet van 50 km/u geldt).

Wedstrijd voor Europaplein Een goed ontwikkeld Europaplein brengt een heropleving van de Pauwengraaf met zich mee. Vanuit deze visie besliste het gemeentebestuur om deze omgeving te gaan ontwikkelen. Dit gaat men realiseren via een ‘wedstrijd-aanbesteding’. Het is de bedoeling om naast woongelegenheid ook een aantal specifieke commerciële functies te ontwikkelen, en dit aan een nieuw verkeersvrij plein. Projectontwikkelaars kunnen hieraan deelnemen. Het gemeentebestuur heeft een aantal minimale voorwaarden en doelstellingen vastgesteld. Een jury, samengesteld uit een afvaardiging uit het gemeentebestuur en een aantal deskundigen, zal de voorstellen beoordelen. Het project moet worden afgewerkt binnen de 5 jaar na de definitieve toewijzing.


economie Vorming voor zelfstandigen: inpaktechnieken

Bedrijfsruimte voor startende ondernemingen

Het einde van het jaar is in zicht en daarmee ook de tijd dat er veel pakjes gemaakt worden.

‘Bedrijvencentra Limburg’ stellen kantoorruimte beschikbaar voor startende ondernemingen, en dit aan gunstige en soepele huurvoorwaarden.

Een stijlvol pakje onder de kerstboom, een feestelijk ingepakt relatiegeschenk… altijd leuk om mooie dingen te geven of … te krijgen. VZW Stebo en Syntra organiseren samen een reeks van opleidingen voor zelfstandigen en hun personeel. Het gemeentebestuur van Maasmechelen ondersteunt dit initiatief. De eerste opleiding heeft als thema inpaktechnieken. Tijdens de cursus leer je mooie pakjes maken van verschillende materialen en vormen. Je krijgt er ideeën om met niet te dure materialen mooie en creatieve geschenken te toveren voor je klanten.

In het bedrijvencentrum in Maasmechelen is sinds kort bedrijfsruimte vrij gekomen. Het gaat om een atelier van 324 m² en een kantoorblok (3 burelen, keuken en sanitair) van 100 m². Ben jij als startende ondernemer op zoek naar een geschikte ruimte in Maasmechelen? Misschien is dit dan wel een oplossing voor jou. Meer info: NV Bedrijvencentra Limburg - Dhr. René Buyle Industrielaan 82 - 3630 Maasmechelen T 089 32 12 90 – 0496 41 98 71

Praktisch: Wanneer: dinsdag 9 en 16 november 2010 (cursus omvat 2 avonden) Tijdstip: 18.30 uur (einde voorzien om 21.30 uur) Kostprijs: € 10 per persoon (inclusief broodjes en drank) Locatie: Ondernemershuis - Koninginnelaan 42 Na afloop van de laatste sessie wordt aan de deelnemers een attest overhandigd. Elke handelaar van Maasmechelen kan zichzelf en/of zijn personeel inschrijven voor deze opleiding. Let op: de plaatsen zijn beperkt en enkel voor zelfstandigen en/of hun personeel! Inschrijven bij: dienst Socio-economische Ontwikkeling Heirstraat 239 – T 089 76 97 03 - F 089 72 18 15 – celeconomie@maasmechelen.be Ten laatste op 5 november ‘10. De inschrijving is definitief na betaling op rekeningnummer 523-0800249-74 (op naam van Stebo) met vermelding van ‘inpaktechnieken Maasmechelen’. oktober oktober2010 2010
milieu Grofvuil is niet zomaar elk vuil. Over grofvuil bestaan heel wat misverstanden. Voor grof vuil bestaat een specifieke ophaling. Probleem is vooral dat ook enkel het afval dat gedefinieerd wordt als ‘grof vuil’ binnen deze ophaling wordt meegenomen. De meest voorkomende situaties: 1. 2.

Kleine spullen die in een zak of een doos worden aangeboden als grofvuil. De totale hoeveelheid grofvuil meer is dan 2 m³.

Wat is grofvuil? Enkel niet-recycleerbaar afval dat te groot of te zwaar is voor de grijze container komt in aanmerking voor de grofvuilophaling.

 Ook volgende afvalstoffen zijn GEEN grofvuil: » » » » »

afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) metaalafval houtafval bouwafval afval met gemengde samenstelling dat in een grijze container past (vb. kleine spullen die in een zak of doos worden aangeboden als grof vuil: dit moet in de grijze container)

Ophaling grofvuil aan huis Grofvuil kan je naar het recyclagepark brengen of wordt aan huis opgehaald. Let wel: een ophaling van grofvuil moet je aanvragen bij Limburg.net, en dit minstens een week voor de voorziene ophaaldag. De aanvraag kan via het internet: www.limburg.net of T 011 28 89 40. Elke 2e vrijdag van de maand wordt het grofvuil opgehaald. De exacte ophaaldagen van grofvuil vind je in de afvalkalender terug. De ophaling van grofvuil aan huis is aan enkele regels gebonden: »

» »

»

Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 70 kg. Het mag maximum 2 m lang zijn en 1 m breed zijn. Per ophaalbeurt mag er niet meer dan 2 m³ worden aangeboden. Plaats het grofvuil buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6.00 uur ’s morgens op de dag van de ophaling. Een grofvuilophaling kost 12,50 euro. Je diftar-rekening wordt automatisch verminderd met dit bedrag.

Meer info?

dienst Milieu Heirstraat 239 T 089 76 96 75 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

Info Maasmechelen


duurzaamheid Ga jij mee op energiejacht? Wil je geld, energie en het klimaat sparen? Ga dan mee op Energiejacht! Je gemeente daagt je uit om samen met je buren of met je vrienden een groepje te vormen en vier maanden mee op jacht te gaan op energie. Want energie besparen is geld sparen. Je krijgt hulp van een energie- of beter jachtmeester. Dat is iemand die je groep van dichtbij zal begeleiden en je zal bestoken met goeie besparingstips. Kleine tips waarbij je niet verliest op comfort, maar wel op je energiefactuur. Daar gaan we voor en voor niks minder. Iedereen (individuele deelnemers en groepen) kan terecht op de website www.energiejacht.be. Op 1 december 2010 openen we het nieuwe jachtseizoen voor de groepscampagne. Het jachtseizoen loopt tot 31 maart, maar daarna kan iedereen nog steeds terecht op de website om zijn of haar gebruik te monitoren, of voor info en tips rond energiebesparing. Door mee te doen aan de groepscampagne, kan je bovendien meesparen voor een exclusieve “Energiejacht-badjas”. Vul gedurende 4 maanden minstens tweewekelijks jouw meterstanden in op www.energiejacht.be en je kan deze exclusieve ecologische badjas bestellen.

Infoavonden duurzaam bouwen en verbouwenBouwen en verbouwen kan op vele manieren. Energiebesparende investeringen en duurzame bouwtechnieken winnen steeds meer aan belang. Om de juiste keuzes te maken, is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn. In het kader van de provinciale campagne ‘Limburg isoleert’ organiseert het gemeentebestuur* enkele informatieavonden:

wanneer infoavond passiefhuis dakisolatie voor doe-het-zelvers duurzaam bouwen

9 november - 19.30 uur

waar

Heempark - Hoogzij 17 3600 Genk 16 november - 19.30 uur Hoofdbibliotheek Deken Bernardstraat 5 2 december - 19.30 uur Hoofdbibliotheek Deken Bernardstraat 5

praktisch en extra info gratis, inschrijven bij isolatieloket T 089 15 01 86 of www.limburgisoleert.be gratis, inschrijven bij isolatieloket T 089 15 01 86 of www.limburgisoleert.be gratis inschrijven bij dienst Duurzaamheid T 089 76 96 95 of frank.houben@maasmechelen.be

* in samenwerking met de provincie Limburg, steunpunt Dubolimburg en Infrax

Meer info?

dienst Duurzaamheid Heirstraat 239 T 089 76 96 95 frank.houben@maasmechelen.be oktober 2010


patrimonium en mobiliteit Geen doorgaand verkeer meer voor Rijksweg De Rijksweg (N78) is de verbindingsweg tussen Maaseik en Lanaken. De toegenomen drukte op deze weg brengt hoe langer hoe meer de verkeersveiligheid in het gedrang. Daarom wil het gemeentebestuur een herinrichting van de Rijksweg binnen het stedelijk gebied (m.n. Mechelen-aan-deMaas), en dit ten voordele van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid.Het is de bedoeling dat het doorgaand verkeer in de toekomst via de ontsluitingsweg ‘rond’ Maasmechelen rijdt. Hiervoor moet er een verbinding komen tussen de N78 en Eisdendorp.

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de realisatie van deze verbinding tussen de Rijksweg N78 / Ontsluitingsweg over de tramzate ingeschreven. . De omvorming van een deel ontsluitingsweg tot omleidingsweg kadert in een ruimere visie die gericht is op een duurzame mobiliteit in Maasmechelen. Het gemeentebestuur heeft beslist een ontwerper hiervoor aan te stellen. De financiering van deze verbinding gebeurt met de middelen die zij ontvangt van LSM in functie van de ontwikkelingen van de bipool Eisden-Lanklaar. In de toekomst is het de bedoeling om van de N78 een hoogwaardige as voor openbaar vervoer te maken.

Regiegebouw Eisden is beschermd monument Het regiegebouw van de steenkoolmijnen in Eisden-Cité werd door Vlaams minister Geert Bourgeois erkend als beschermd monument. Voor chiro Akori, die momenteel gehuisvest is in deze gebouwen heeft deze erkenning niet onmiddellijk gevolgen. Deze erkenning betekent wel dat bepaalde voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van toepassing zijn. De gemeente kan hiervoor wel een tegemoetkoming aanvragen in de vorm van premies. Het Regiegebouw werd gebouwd in 1948 en is het enige openbare gebouw dat door de mijnmaatschappij na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd. Het pand bleef goed bewaard en behield zijn authenticiteit. Voor de mijnwerkers en hun familie vormden de Regiegebouwen het administratieve middelpunt van het leven in de cité. Info Maasmechelen

Regiegebouw Eisden


Archeologische vondsten in verkaveling Mottekamp De wegen- en rioleringswerken voor de verkaveling Mottekamp lopen momenteel een aanzienlijke vertraging op door archeologische vondsten. In de zandstrook tussen de twee kiezelgronden werden een urne, aardewerk en een Romeins graf gevonden. Gevolg is nu dat er een vervolgonderzoek moet plaatsvinden. Hierdoor zal het langer duren vooraleer percelen beschikbaar zullen zijn voor geïnteresseerde bouwers. Bovendien betekent dit ook een financiële meerkost voor de gemeente. Het archeologisch onderzoek wordt in principe afgerond in december ‘10. Vanaf januari 2011 wordt verdergewerkt aan de voorzieningen noodzakelijk voor de verkaveling.

Begraafplaatsen In de periode van 20 september tot 15 oktober ’10 werden de eerste ruimingswerken op begraafplaatsen uitgevoerd. In Eisden-dorp en Opgrimbie zijn de werken reeds beëindigd. De begraafplaats werd netjes en verzorgd achtergelaten door de aannemer. Tot na Allerheiligen zijn er geen werken gepland. Daarna wordt verdergewerkt op de andere locaties. Ondertussen neemt het gemeentebestuur verschillende initiatieven voor de verdere verfraaiing van de begraafplaatsen. Zo zullen er op verschillende plaatsen zitbanken worden geplaatst. De aanwezige banken worden door de bezoekers veelvuldig gebruikt. Daarom is het wenselijk het aantal banken uit te breiden.

Strooidiensten voorbereid op strenge winter Net zoals voorgaande jaren start vanaf 15 november a.s. een wachtdienst voor de strooidienst. Op die manier kan er snel gereageerd worden in geval van sneeuwval of vriesweer. De dienst werken beschikt over 2 zoutstrooiers. Het strooien gebeurt in eerste instantie op de hoofdwegen in alle deelgemeenten en op de routes van De Lijn. Op die manier kan elke inwoner mits een korte verplaatsing een hoofdweg bereiken die gestrooid is. Daarnaast wordt er gestrooid in de omgeving van zgn. ‘openbare gebouwen’: het gemeentehuis, schoolomgevingen, kerken, begraafplaatsen,…. Fietspaden worden mee gestrooid voor zover het fietspad onmiddellijk aan de weg grenst. De gemeentelijke diensten zijn alleszins voorbereid om de komende winter en stellen alles in het werk om problemen te voorkomen.

oktober 2010
ocmw Steunpilaren voor het welzijn van Maasmechelen: U kunt er ook één zijn Mensen met een hart van goud die zich ten dienste stellen van anderen, niet uit eigenbelang maar uit engagement voor de medemens. U hoeft ze niet ver te zoeken. Hier in Maasmechelen zijn er een tweehonderdtal: Vrijwilligers in de welzijnszorg!

Wie zijn ze? Wat doen ze?

10

De vzw Vrijwilligers in de welzijnszorg Maasmechelen overkoepelt inmiddels al 20 (!) organisaties waar vrijwilligers actief zijn. Er is keuze uit vele uiteenlopende taken en werken met verschillende doelgroepen: animatie van bejaarden, praktische hulp bieden in het woon- en zorgcentrum of buurtwerking, zich inzetten voor personen met een beperking, de handen uit de mouwen steken in een cafetaria,… Iedereen vindt ongetwijfeld iets dat hem of haar ligt! Via www.vrijwilligersindewelzijnszorgmm.be vindt u alle deelnemende organisaties terug en de specifieke taken waarvoor u zich kunt inzetten. U kunt met uw vragen rond vrijwilligerswerk ook terecht bij de vrijwilligerscoördinator van het OCMW, Thea Berger. Zij verwijst u na een eerste kennismaking door naar de organisatie van uw keuze.

Buurtwerking brengt mensen samen Dit jaar startte het OCMW in samenwerking met de vzw Vrijwilligers in de welzijnszorg twee nieuwe initiatieven onder het motto “Alleen thuis, samen in je wijk”. Zowel de ‘Ukever Sjakel’ (in Uikhoven; elke 2de en 4de donderdag van de maand) als ‘Buurtmaaltijden in Heyvis’ (in het woon- en zorgcentrum in Eisden; elke weekdag behalve donderdag) mogen een succes worden genoemd!

wandelen, kaarten,… Ook deze initiatieven kunnen steunen op de enthousiaste medewerking van enkele gemotiveerde vrijwilligers. In Uikhoven staat elke twee weken een heel team klaar voor het uitdelen van maaltijden, de praktische ondersteuning van de activiteiten en het vervoer van de bezoekers. In Heyvis vindt u ook vrijwilligers terug met de glimlach op het gezicht, maar hier zijn wat extra handen nog meer dan welkom! U komt in een hecht team terecht, helpt bij het opdienen van de maaltijden en heeft vooral ook een luisterend oor voor de bejaarde bezoekers. Daarnaast hopen we in de toekomst ook in Heyvis een boeiende activiteit te koppelen aan de maaltijd. Maar daarvoor is een sterk vrijwilligersteam absoluut noodzakelijk!

Dankbaarheid troef Natuurlijk engageert een vrijwilliger zich niet uit eigenbelang, maar haalt zijn/haar voldoening uit het helpen van een zorgbehoevende. De dankbaarheid die u zo terugkrijgt, is onbetaalbaar! Toch vindt de vzw Vrijwilligerswerk in de Welzijnszorg en het OCMW dat er al eens iets extra’s tegenover al dat engagement mag staan. Zo krijgen de vrijwilligers tal van appreciatiemomenten aangeboden. Eentje daarvan, een gratis filmavond, vond plaats op 23 september. Meer dan honderd vrijwilligers en sympathisanten lieten hun lachspieren werken bij de film “Click” met Adam Sandler en konden nadien gezellig bijpraten bij een hapje en een drankje. Verder zijn er o.a. nog een nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersbrunch en veel meer leuks.

Voor elkaar, met elkaar De bedoeling van het OCMW achter deze projecten is de ouderen samenbrengen met hun buurtbewoners, d.m.v. een lekkere gezamenlijke driegangenmaaltijd. De ‘Ukever Sjakel’ koppelt daar in de namiddag nog een gezellige activiteit aan vast: een uitstap, spellennamiddag, Info Maasmechelen

Soms twijfelen mensen nog om vrijwilligerswerk te doen, omdat ze met vragen zitten. “Kan dat wel als werkzoekende? En wat als ik een uitkering krijg van het ziekenfonds? In welke mate ben ik verzekerd als er iets gebeurt?”. Voor deze mensen organiseerde de vzw op 29 september


een kennismakingsavond waar al deze vragen beantwoord werden. En vaak bleek dat de geïnteresseerden zich meer zorgen maakten dan nodig. We kunnen kort en bondig samenvatten dat vrijwilligerswerk niemand uitsluit en dat u zeker niet overladen wordt met administratie! Heeft u ook interesse om zich in te zetten voor een ander en heeft u deze avond gemist? Geen nood! Contacteer de vrijwilligerscoördinator voor een kennismakingsgesprek. U ziet het, in Maasmechelen hebben heel wat mensen het hart op de juiste plaats. En ook al staan ze zelden in de spotlights, dat maakt hun inzet en engagement zeker niet minder belangrijk! Het zijn deze onbaatzuchtige mensen die het leven van onze bejaarde ouders, familieleden met een handicap, (kans)arme buurtbewoners, … opvrolijken. Schuilt er ook zo’n gouden hart in u? Neem dan zeker contact op met Thea Berger.

Opstart dienst woningaanpassing Genieten van een comfortabele oude dag staat voor veel mensen gelijk met zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Wanneer we een woning bouwen, houden we vaak onvoldoende rekening met de beperkingen en zorgbehoevendheid waar we bij het ouder worden mee te maken krijgen; trappen, drempels, onaangepast sanitair, moeilijk bereikbare schakelaars, … het kan er allemaal toe leiden dat thuis blijven wonen steeds moeilijker wordt. Daarom is het OCMW sinds september gestart met een eigen dienst woningaanpassing. Deze dienst wil ondersteuning bieden aan ouderen en personen met een beperking die de toegankelijkheid, de veiligheid en het comfort van hun woning wensen te verbeteren. U kunt na afspraak terecht bij ergotherapeute Katrien Moors voor praktisch advies, hulp bij het aanvragen van premies en ondersteuning bij de technische afhandeling van de aanpassingswerken en de aanschaf van hulpmiddelen.

Thea Berger

Meer info?

Sociaal Huis Binnenhof 2 Thea Berger Vrijwilligerscoördinator ‘vzw Vrijwilligers in de Welzijnszorg’ T 089 48 28 54 thea.berger@ocmwmaasmechelen.be

Meer info?

OCMW Sociaal Huis Binnenhof 2 Katrien Moors T 089 48 28 41 katrien.moors@ocmwmaasmechelen.be oktober 2010

11


ocmw Vraag uw verwarmingstoelage aan!

Heel belangrijk is dat u uw factuur indient binnen de 60 dagen na levering; bij een latere aanvraag komt u niet meer in aanmerking voor een toelage.

Een verwarmingstoelage aanvragen kan het hele jaar door, om het even welke literprijs u voor de stookolie betaalde. Onze maatschappelijk werkers zoeken samen met u uit of u in aanmerking komt voor de verwarmingstoelage. Voor een aankoop van 1.500 liter bedraagt de toelage minstens 210 euro. (kleinere leveringen zijn natuurlijk ook mogelijk.)

Voor aanvragen en meer informatie kunt u terecht elke maandag, dinsdag en vrijdag in de namiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Voorwaarde is dat u over een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of laag inkomen beschikt. Sedert 1 september 2010 zijn de grensbedragen voor de aanvragen aangepast: het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het huishouden mag niet hoger zijn dan 15.364,99 euro, verhoogd met 2.844,47 euro per persoon ten laste.

12

Uiteraard kan elk gezin maar één keer per jaar het maximumbedrag krijgen.

Info Maasmechelen

OCMW – Sociaal Huis Danielle Janssen Binnenhof 2, 3630 Maasmechelen T 089 48 28 00 Meer informatie vindt u ook op onze website www.ocmwmaasmechelen.be. Opgelet: de dienstverlening voor de aanvraag van een stookolietoelage is gesloten van 20 december 2010 tot en met 2 januari 2011.


Budgetmeter elektriciteit en aardgas Budgetmeter elektriciteit Wie geen priv茅-leverancier meer heeft, krijgt in vele gevallen elektriciteit via een budgetmeter van Infrax, de netbeheerder. Voordeel hiervan is dat u het verbruik beter in het oog kan houden. U koopt de elektriciteit immers v贸贸r u deze verbruikt. Toch krijgt u nog een jaarafrekening. U betaalt voor uw verbruik via de budgetmeter een geschatte prijs. Die kan verschillen van de juiste prijs voor elektriciteit. Het verschil wordt jaarlijks verrekend op de factuur. Opladen voor de budgetmeter gebeurt via een oplaadkaart. De kaart kunt u opladen in het Sociaal Huis.

Budgetmeter voor aardgas Dit jaar startte Infrax met de plaatsing van budgetmeters voor aardgas in Limburg. Net als voor de budgetmeter elektriciteit kunt u voor het opladen van uw kaart voor de budgetmeter aardgas niet alleen terecht in de energiewinkels van Infrax in Genk en Hasselt, maar ook in het OCMW - Sociaal Huis. De budgetmeter aardgas laat u toe uw aardgasverbruik op de voet te volgen. U weet altijd perfect hoeveel aardgas u verbruikt en hoeveel u dat kost. Ook ziet u in een oogopslag hoeveel aardgas u nog tegoed heeft. Eenmaal per jaar krijgt u een overzicht van uw gebruik en uw voorafbetalingen. Op voorwaarde dat u regelmatig en voldoende oplaadt, komt u niet voor verrassingen te staan.

Belangrijk: Laad ook voldoende op in de zomermaanden, wanneer het verbruik minder is. Zo bouwt u een mooi tegoed op voor de wintermaanden en komt u dan niet voor hoge uitgaven voor verwarming te staan.

Openingsuren oplaadpunt budgetmeter elektriciteit en aardgas (enkel op werkdagen) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

13.00 13.00 13.00 09.00 13.00

-16.00 -16.00 -16.00 -12.00 -16.00

13

uur uur uur uur uur

Voor meer informatie kunt u terecht bij Danielle Janssen in het Sociaal Huis op maandag, dinsdag en vrijdag in de namiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Meer info?

OCMW Sociaal Huis Binnenhof 2 T 089 48 28 00 info@ocmwmaasmechelen.be oktober 2010


senioren Jaarlijkse seniorendag in Maasmechelen Op maandag 8 november viert de seniorenadviesraad van Maasmechelen, i.s.m. de gemeente Maasmechelen, haar jaarlijkse seniorendag in het Cultureel Centrum. Het thema is dit jaar: ‘armoede bij ouderen’. Alle Maasmechelse senioren zijn welkom vanaf 14.00 uur in de schouwburg. Naast een korte uiteenzetting die kadert in het thema ‘armoede bij ouderen’, kunnen de deelnemers zich verwachten aan een goede dosis animatie. Hiervoor zorgt Jos Roofthooft die met de nodige humor als zanger/animator een programma brengt met meezingers van toen. Tijdens de pauze krijgt iedereen koffie en gebak aangeboden. Als afsluiting is er een gratis tombola. Busvervoer en inkom zijn gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. Voor het busvervoer zijn verschillende routes gepland:

Route 1 14

12.45 uur: 13.00 uur: 13.15 uur:

Leut (tramhalte-bouwmaterialen Schepers) - Meeswijk Molen + kerkplein Leut kerkplein, kruispunt Eisderweg-Leuterweg Vucht kerkplein, Eisden-dorp kerkplein

Route 2 12.45 uur: 13.00 uur: 13.15 uur:

Opgrimbie kerk Heikant-Oude Baan, Dr. Segers Weg naar Zutendaal, zaal St. Kristoffel, Heirstraat, Opgrimbie kerkplein, vroegere locatie Delhaize, Kerkstraat richting Kluit Mechelen a/d Maas brug Hemelrijkstraat + kerkplein + gemeentehuis-Maasland shopping, Zandstraat (vroegere loods) Proosterbos kerk, kruispunt Oude Baan-J. Smeetslaan, Thomasboslaan Wereldwinkel, zaal Concordia, kruispunt Rijksweg-Herderstraat

Route 3 12.45 uur: 13.00 uur: 13.15 uur:

Uikhoven spiegel + kerk Laatste bushalte Schoorstraat, Windmolenweg (belbushalte – tussen molen en kanaal), Boorsem kruispunt Spekstraat-Grotestraat + gemeentehuis Kotem bushalte Bampstraat + kerk + Ponderosa

De terugreis is voorzien rond 17.30 uur.

Meer info?

dienst Diversiteit Oude Baan 207 - T 089 76 98 64 diversiteit@maasmechelen.be

Info Maasmechelen


dossier

Nieuwe fase in vernieuwingsproject centrum Maasmechelen In 2004 besloot het gemeentebestuur een samenwerking aan te gaan voor de vernieuwing van het stadscentrum. Hiervoor werd een zgn. ‘publiek private samenwerking’ opgezet, of eigenlijk een samenwerkingsverband tussen gemeente en enkele private partners*. De private partners zijn tegelijkertijd ontwikkelaar en aannemer van het project. De gemeente Maasmechelen van haar zijde stelt de gronden ter beschikking. De bedoeling van dit vernieuwingsproject is de centrumfunctie van Maasmechelen te versterken en de aantrekking ervan zowel voor bewoners als voor handelaars te verhogen. Het gaat in totaal over een 15tal bouwprojecten op twee locaties in het oude centrum die het stadscentrum een heel nieuw uitzicht bezorgen.

Realisaties Sinds 2005 tot vandaag werden al enkele van deze projecten gerealiseerd. Het Sociaal Huis is al enige tijd in gebruik. OCMW, VDAB en De Werkwinkel vonden hier hun nieuwe locatie. Langs de Dokter Haubenlaan kwam er een nieuwbouw met 24 appartementen en commerciële ruimten op de gelijkvloerse verdieping (Maasmechelen Garden). Alle deze appartementen zijn inmiddels verkocht. Momenteel wordt gewerkt aan de herinrichting van het klooster tot huisvesting voor politie, vredegerecht, registratie en kadaster. Ook een tweede dienstencentrum wordt op deze locatie voorzien.

Planning In het voorjaar van 2011 start een volgende fase in het stadsvernieuwingsproject. Deze fase situeert zich aan de achterzijde van sporthal De Kommel, op de terreinen van

de vroegere ‘villa Nijs’. Tussen de sporthal en het Sociaal Huis komt er een stadspark, waarrond een complex van 73 parkvilla-appartementen met ondergrondse parkeergarages wordt gebouwd (de Warande). Op het gelijkvloers is er ruimte voor 400 m² commerciële oppervlakte. De verkoop van deze parkappartementen is al gestart. In dit stadspark wordt het nodige groen voorzien. Dit is niet alleen aangenaam voor de bezoekers van het park, maar betekent zeker ook een meerwaarde voor de appartementen die uitkijken op het park. Het gemeentebestuur is er bovendien in geslaagd om de speeltuin Jagersborg in te passen in het nieuwe stadspark. Hiermee komen ze tegemoet aan de vragen van veel inwoners tot behoud van de speeltuin. Voor de veiligheid van de allerkleinsten zal zelfs een gedeelte van deze vernieuwde speeltuin volledig afsluitbaar zijn. oktober 2010

15


dossier Tegelijkertijd met deze fase van het project gaat het gemeentebestuur investeren in een uitbouw aan de noordzijde van sporthal De Kommel. Jeugdverenigingen KSJ en Chiro Maasmechelen en de judoclub krijgen hier hun nieuwe huisvesting. Zij verloren immers hun oude huisvesting door deze vernieuwingsprojecten. Hun huisvestingsprobleem is hiermee definitief van de baan.

16

Naast een groot aantal woon- en commerciële functies wordt er ook een zone voorzien waar nieuwe zorgfuncties worden ontwikkeld. Vanaf 2012 wordt gestart met de bouw van een zorgcampus. De woningen die grenzen aan de parking van de hoofdbibliotheek zullen plaats ruimen voor een privérusthuis met 120 rusthuisbedden en 25 serviceflats. Nog eens 35 serviceflats worden ontwikkeld aan de noordoostzijde (huidige locatie jeugdverenigingen). Op basis van de cijfers van de vergrijzing van de bevolking blijkt namelijk dat er een sterke behoefte is aan aangepaste accommodatie voor deze groep. Dit aanbod geeft de oudere inwoners van Maasmechelen de kans om in eigen stad te blijven wonen. Bovendien zorgen deze ontwikkelingen ook voor een stijging van de tewerkstelling in Maasmechelen. Concreet zou dit jobs voor 70 tot 80 personen creëren. Het zijn zowel jobs voor de klassieke beroepen in de zorgsector (verplegend personeel, verzorgingspersoneel, kinesisten en ergotherapeuten) maar ook schoonmaakpersoneel, keukenpersoneel, administratief personeel, logistieke hulpen en een klusjesman zijn nodig om de zorgcampus goed te laten functioneren. De zorgcampus Maasmechelen zal ook economisch voordeel bieden aan de handelaars uit de omgeving. Zij heeft immers behoefte aan vaste leveranciers en zal hier eerst voorrang geven aan de handelaars uit de directe omgeving.

In een latere fase (vanaf 2014) zal er ook nog een commerciële cluster van het stadsvernieuwingsproject Maasmechelen worden gerealiseerd. Dit omvat de ontwikkeling van een commercieel gebied van 32 000 m² tussen de drukke verkeersader van de Rijksweg, de Dokter Haubenlaan en de Heirstraat (de huidige locatie van de Maasland Shopping). Het gebied zal niet alleen plaats bieden aan handelsruimte, maar ook aan appartementen, woningen en een hotel met 80 kamers. Met het project wil Maasmechelen de centrumfunctie opnieuw verschuiven naar het gebied tussen het gemeentehuis en de kerk, waar zowel wonen, werken als welzijn centraal komen te staan. De omgeving van het gemeentehuis krijgt zo eindelijk de uitstraling van een stadscentrum, met hoogbouw, parken en pleintjes.

*Ontwikkelingscombinatie Maasmechelen (OCM) bestaat uit 3 private partners, zijnde STRABAG Belgium, Democo en Van Roey

ENKELE

CIJFER

S

Het pr oject b eteken 98 mil t een joen e invest uro. ering v a

n

Er wor

dt geb

ouwd:

» 30 0 appa rtemen » 60 ten service flats » 60 00 m² kantoo » 30 rruimt 00 m² e comm » en erciële kele v r uimte illa’s Er wo rdt ru imte nieuw gecreë e inwo erd v ners oor e en 10 00-t

al

Info Maasmechelen


1. 2. 3. 4. 5.

Sociaal Huis Nieuwbouw met 24 appartementen en commerciële ruimten (Maasmechelen Garden) - reeds voltooid Sporthal De Kommel Nieuwbouw met 73 parkvilla-appartementen en 400 m² commerciële oppervlakte (De Warande) - start 2011 Stadpark - speeltuin Jagersborg

In de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s) wordt de bestemming van gebieden vastgelegd. Dit omvat o.m. de voorschriften voor inrichting en beheer van gebieden, binnen welke termijnen dit dient te gebeuren,…. In januari ’10 keurde de gemeenteraad een aantal belangrijke GRUP’s goed. Deze plannen dienden nog ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de bestendige deputatie. We mochten onlangs de goedkeuring hiervan ontvangen. Deze goedkeuring betekent dat de plannen kunnen gerealiseerd worden. Eén van deze grup’s heeft betrekking op ‘oud Mechelen’. Zoals je in dit dossier kan lezen wordt volop aan de realisatie gewerkt. Andere grup’s werden gemaakt voor Boseind, Leut en Meeswijk.

Meer info?

kabinet gemeentesecretaris Heirstraat 239 - T 089 769 639 ann.calcius@maasmechelen.be

oktober 2010

17


Het snelheidsbord

Gebruik van de pechstrook

Uit de antwoordformulieren van snelheidsovertredingen die wij ontvangen, blijkt dat de snelheidsregeling binnen een bebouwde kom niet voor iedereen duidelijk is. We zetten dit even op een rijtje:

De pechstrook mag enkel gebruikt worden in geval van pech of in bepaalde noodgevallen.

Binnen een bebouwde komt geldt normaalgezien altijd een snelheidsbeperking van 50 km/uur. Je herkent het begin (1) en einde (2) van een bebouwde kom aan volgende verkeersborden:

Indien je om de één of andere reden genoodzaakt bent om de pechstrook te gebruiken, is het belangrijk om rekening te houden met:

18

De snelheid van 50 km/uur wordt niet meer herhaald voor elke straat. De snelheidsbeperking blijft dus gelden zolang je geen ander snelheidsbord tegenkomt of zolang je de bebouwde kom niet uitrijdt.

» »

Binnen de bebouwde kom kan echter zowel een lagere als een hogere snelheidsbeperking worden opgelegd. Indien een hogere snelheid wordt toegelaten zal deze worden aangeduid met een verkeersbord waarop de maximum toegelaten snelheid wordt vermeld

» »

»

» Dit verkeersbord geldt vanaf het verkeersbord tot het volgende kruispunt of tot een ander verkeersbord dit opheft.

»

» Borden met een snelheidsbeperking worden soms gecombineerd met een onderbord ‘herhaling’. Dit betekent dat vanaf dit punt de maximum toegelaten snelheid opnieuw 50 km/uur bedraagt. Het onderbord ‘herhaling’ wijst er ons op dat we nog steeds binnen een zone rijden (bijvoorbeeld de bebouwde kom) waar de maximum toegelaten snelheid 50 km/uur bedraagt nadat we op een weggedeelte reden de maximum toegelaten snelheid hoger lag.

Info Maasmechelen

Parkeer uw voertuig rechts op de pechstrook. Stap zo vlug mogelijk uit het voertuig en laat niemand erin. Het dragen van een fluorescerende jas is verplicht voor de chauffeur. Neem onmiddellijk plaats achter de vangrail. Signaleer het gevaar met alle mogelijke middelen (de gevarendriehoek plaatsen op 100 meter van het voertuig op de snelweg en 30 meter elders, de vier richtingaanwijzers aanzetten.) Steek nooit de snelweg over. Probeer in het geval van een lekke band steeds een parking of afrit te bereiken waar je deze rustig en veilig kan vervangen. Maak bij pech zoveel mogelijk gebruik van de praatpalen om de hulp –en/of takeldiensten te verwittigen want jouw oproep is dan rechtstreeks verbonden met een telefooncentrale van de wegpolitie.


Mobiplus

Wist je dat…

Mobiliteit is een belangrijk deel van ons dagelijks leven. Boodschappen doen, familie of vrienden bezoeken of een toeristische uitstap doen zijn maar mogelijk als we ons kunnen verplaatsen.

... de wijkagent van Klein Spanje elke tweede woensdag van de maand fysiek aanspreekbaar is binnen zijn wijk? Hij patrouilleert te voet van 14.00 tot 16.00 uur en is beschikbaar voor iedereen die bepaalde zaken betreffende de wijkwerking met hem wil bespreken.

Mobiplus is een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers. Praktisch: » » » » »

De lessen duren telkens twee uur, verspreid over vier halve dagen. De cursus wordt gegeven door een lokale rijschool. De lessen worden georganiseerd voor minimum 20 en maximum 30 deelnemers. De kostprijs per deelnemer voor de volledige cursus is 25 euro. Elke deelnemer ontvangt een kortingsbon voor praktijklessen, een handboek en een getuigschrift.

Iedereen die geïnteresseerd is in deze cursus of die vragen heeft hierover kan ons contacteren op T 089 76 98 24 of ludo.thone@maasmechelen.be.

… de gemeenschapswachten voortaan enkel nog kunnen ingezet worden voor gemeentelijke evenementen en projecten. Zij doen m.a.w. ook geen begeleidingen meer op aanvraag. … heel wat scholieren de toestemming hebben om ’s middags de school te verlaten om thuis te gaan eten? Sommigen onder hen spenderen hun middagpauze echter door ‘rond te hangen’ in de schoolomgeving. Zij veroorzaken op deze manier heel wat overlast. Dienaangaande wordt streng gecontroleerd door de politie. … de burger uit eigenbelang best zo snel mogelijk ingaat op een uitnodiging van onze kantschriftendienst? Zo kan hij/zij nodeloze vertragingen vermijden en kunnen we er samen voor zorgen dat het dossier zo spoedig mogelijk afgehandeld wordt. … onze diensten sinds het begin van dit jaar 134 aanvragen hebben ontvangen voor vakantietoezicht. Dit cijfer ligt iets lager dan verleden jaar. … het maandelijks fietsgraveren door de gemeenschapswachten vanaf november een ‘winterstop’ houdt? In april 2011 wordt deze dienstverlening hervat.

Klein Spanje oktober 2010

19


Ruiters en gespannen op de openbare weg Hoe moet je reageren als je een ruiter tegenkomt op de openbare weg? Hoewel het verkeersreglement vrij duidelijk is over dit onderwerp, kennen veel weggebruikers het antwoord op deze vraag niet. Daarom leek het ons gepast om de belangrijkste regels hierover nog eens op een rijtje te zetten. Voordat ze op de weg komen moeten ruiters de specifieke gedragingen van hun paard kennen en hun rijdier volledig onder controle hebben. De andere weggebruikers moeten zich gepast te gedragen in aanwezigheid van ruiters. Het meeste gevaar wordt immers veroorzaakt door paniekreacties van paarden.

20

Info Maasmechelen


Verplichtingen van de andere weggebruikers Paarden hebben de neiging te vluchten als ze iets naderen dat in hun ogen gevaarlijk is. Dit zelfbeschermingsinstinct is eigen aan alle dieren. Omdat hun berijders hen beletten te vluchten, worden de paarden nog angstiger en bewegen ze bruusk in alle richtingen of beginnen ze te steigeren. Daarom hebben bestuurders bepaalde verplichtingen tegenover ruiters: » Elke bestuurder moet meteen vertragen wanneer hij trek-, last- en rijdieren of vee op de openbare weg

»

nadert. Hij moet stoppen indien deze dieren tekenen van angst vertonen. Het is verboden om door lawaai de dieren te doen schrikken.

Bij het kruisen of het inhalen van paarden doen bestuurders er trouwens goed aan om een voldoende grote zijdelingse afstand te bewaren.

Het verkeersreglement voor ruiters Op de openbare weg wordt een ruiter -net als een automobilist of een fietser- als een bestuurder aanzien. Hij moet zich bijgevolg aan alle voorschriften houden die van toepassing zijn op bestuurders. Als hij afstijgt en naast zijn rijdier stapt, blijft de ruiter een bestuurder zolang hij zich op de openbare weg bevindt. Net als andere bestuurders moet hij voortdurend in staat zijn om alle nodige rijbewegingen uit te voeren. Hij moet dus zijn rijdier kunnen beheersen als het opgeschrikt wordt door bijvoorbeeld een vliegtuig, een vrachtwagen of het schijnsel van autoverlichting. Ruiters moeten volgens de wet minimum14 jaar zijn om op de openbare weg te mogen rijden. Deze leeftijd wordt echter teruggebracht naar 12 jaar, op voorwaarde dat men vergezeld is van een ruiter van ten minste 21 jaar oud. Bestuurders van gespannen moeten daarentegen minstens 16 jaar oud zijn.

niet ingespannen trekdieren, van last- of rijdieren of van vee mogen, buiten de bebouwde kom, de gelijkgrondse bermen volgen die rechts in hun richting liggen, op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen. Ruiters mogen op de rijbaan met twee vooraan rijden, maar als er één ruiter op de gelijkgrondse berm rijdt, dan moeten alle anderen in één rij rijden. Het verkeersreglement stelt dat fietspaden en trottoirs verboden terrein zijn voor ruiters. Ruiters moeten een richtingsverandering aangeven met een armbeweging. Merk ook op dat het in de bebouwde kom verboden is om ingespannen of bereden dieren te laten galopperen.

Bijzondere regels voor ruiters in groep Groepen van ten minste 10 ruiters mogen begeleid worden door een groepsleider die toeziet op het goede verloop van de tocht. Deze groepsleider moet ten minste 21 jaar oud zijn en om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur. Op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag de groepsleider het verkeer in de dwarswegen stilleggen terwijl de groep oversteekt. Hiervoor moet hij gebruik maken van een speciaal bord.

Verplichtingen voor gespannen De wetgeving maakt op verschillende punten onderscheid tussen ruiters en de bestuurders van gespannen, ook menners genoemd. Zo mogen menners niet rijden: » » »

Op wegen voorbehouden voor ruiters Met twee naast elkaar Op andere plaatsen dan de rijbaan

Wettelijk gezien mag een gespan niet meer dan vier dieren achter elkaar bevatten, en mogen er maximum drie paarden naast elkaar lopen. Gespannen moeten vergezeld worden van voldoende begeleiders om het verkeer veilig te doen verlopen. Als de lading langer is dan 12 meter, moet er een begeleider te voet achter de lading stappen.

Net als andere bestuurders moeten ruiters zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven. De bestuurders van oktober 2010

21


korte berichten

schouwburg Ramadanfeest in de Tevhid-moskee

Mensenrechten verdedig je met vuur

Moslims vieren het Offerfeest op 16 november 2010

Maasmechelen is één van de 224 steden en gemeenten in Vlaanderen die de voorbije jaren al intekende om rond 10 december de mensenrechten een warm hart toe te dragen en de lokale bevolking op te roepen hetzelfde te doen.

De moslims kennen twee grote religieuze feesten. Het Ramadanfeest dat gevierd wordt op het einde van de vastenmaand (dit jaar op 9 september jl.) en het Offerfeest dat plaatsvindt 2 maanden en 10 dagen na het einde van de ramadan. Dit jaar valt het Offerfeest op dinsdag 16 november 2010. De Marokkaanse gemeenschap viert het offerfeest mogelijk een dag later.

Tijdens de eerste twee weken van december zal opnieuw het spandoek met de tekst ‘Maasmechelen steunt de mensenrechten. En jij?’ aan het gemeentehuis opgehangen worden. Vanaf 20 oktober kan je informatie downloaden via www.amnesty.be/eindejaarscampagne of opvragen via T 089 76 98 58 of jos.hermans@maasmechelen.be.

22

Rituele slachting Het Offerfeest, ook gekend als het feest Aïd El Kebir (groot feest) is voor alle moslims een belangrijke feestdag. Op die dag herinnert men zich dat Abraham zijn zoon wou offeren aan God, maar in plaats daarvan een schaap mocht offeren. Om dit offer van Abraham te herdenken, slachten moslims traditioneel in familiekring een schaap. Maar de wet verbiedt echter het ritueel thuis slachten en stelt dat dit in een erkende slachtinrichting moet gebeuren.

Organisatie van het offerfeest in Maasmechelen In Maasmechelen wordt een gemeentelijke tijdelijke slachtinrichting ingericht. Hier kunnen Moslims volgens wettelijke voorschriften en regels een schaap offeren. Deze tijdelijke slachtinrichting wordt georganiseerd op het rallycrosscircuit Duivelsberg (Weg naar Zutendaal 251). Om te kunnen slachten dient men een slachtbon te kopen. Een slachtbon kost € 20 voor inwoners van Maasmechelen. Voor personen van buiten Maasmechelen kost een slachtbon € 35. Voor de slachtbonnen geldt een beperking van 2 slachtbonnen per adres. Om een slachtbon te kunnen kopen, moet je in het bezit zijn van het oormerknummer van het schaap en het beslagnummer van de verkoper. Voor meer informatie en de plaats en uren voor het kopen van een slachtbon kan je terecht op de dienst diversiteit, Oude Baan 207- 3630 Maasmechelen - T 089 76 98 80.

Info Maasmechelen


Goede raad van het huurderssyndicaat Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privé-huurders als van huurders van een sociale woning. Ook de inwoners van Maasmechelen kunnen terecht bij het Huurderssyndicaat. Elke maandag van 14.00 – 16.00 uur is er een zitdag: Sociaal Huis – A.Sauwenlaan 80 – 3650 DilsenStokkem of je kan er terecht na afspraak: Hasselt (A.Rodenbachstraat 29 bus 4) – T 011 333 576

Maasmechelen is 150ste ‘Uit-gemeente’

Hartveilige gemeente Als hartveilige gemeente heeft het gemeentebestuur enkele defibrillatoren aangekocht. Deze zijn bestemd voor het zwembad, het cultureel centrum en het administratief centrum. Een defibrillator is een toestel waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt weer normaal kan doen kloppen. De aangekochte toestellen zijn AED-toestellen (Automatic External Defibrillator), hetgeen betekent dat ze geen schok toebrengen wanneer het hart van de patiënt normaal klopt. Voor een correct en efficiënt gebruik zullen een aantal personeelsleden een opleiding krijgen.

23

Ook onze gemeente sloot zich aan bij het Uitnetwerk. Wij zijn de 150ste partner van dit netwerk. Dit initiatief bundelt het volledige aanbod van cultuur en vrije tijd onder het label ‘UiT’. Doelstelling is om ‘meer mensen meer zin doen krijgen in meer cultuur en vrije tijd’.

Op de website www.uitinvlaanderen.be kan je via diverse zoekfuncties op zoek gaan naar evenementen en activiteiten. Wil je bvb. weten wat er te doen is in Maasmechelen? Zoek dan op basis van de postcode naar activiteiten. Als verenigingen of organisator kan je hier gratis je activiteiten en evenementen publiceren. Maak hier dus zeker gebruik van. De gemeentelijke evenementen en activiteiten zullen - vanaf de lancering van onze nieuwe website - via een link naar dit medium gepubliceerd worden onder de knop ‘Uit in Maasmechelen’. oktober 2010


kalender november-december zondag 31 oktober

Kermis Vucht

zondag 7 november

Kermis Eisden-Dorp (Vrijthof)

maandag 8 november

OCMW

Seniorenwandeling

Voetbalkantine Grimbie ’69 Weg naar Zutendaal vertrek om 14.00 uur

dinsdag 16 november

OCMW

‘Andalucia’: multimediale reisreportage door en met Jan en Rita Thienpont. (een samenwerking tussen CC Maasmechelen, VTB Cultuur en DC De Bolster) Tijdens de pauze Spaanse tapas en een sangria. Prijs: 3,50 euro

Cultureel centrum - grote zaal Koninginnelaan 42 089 76 97 97

Dakisolatie voor doe-het-zelvers: informatieavond – neem eventueel foto’s of plannen van je dak mee. Deelname is gratis – vooraf inschrijven T 089 15 01 86

Bibliotheek Deken Bernardstraat 5

dinsdag 16 november woensdag 17 november

SPORT

Trefbal voor meisjes van het 3de en 4de leerjaar

Sporthal Schietskuil van 13.30 tot 16.00 uur

woensdag 17 november

SPORT

Netbal voor meisjes van het 5de en 6de leerjaar

Sporthal De Kommel van 13.00 tot 16.00 uur

donderdag 18 november

OCMW

Seniorensportdagnamiddag 50+ Cultureel centrum Tijdens deze ‘Sporteldag’ kan je deelnemen aan dans, bowling, Koninginnelaan 42 darts, fitness, fitbal of wandelen. Rond 16.00 uur sluiten we de vanaf 13.00 uur dag af met koffie, taart, gratis tombola en een optreden van De Bolsterband. Prijs: 2,00 euro

24

(organisatie van de gemeentelijke sportdienst i.s.m. de seniorenraad van Maasmechelen en het dienstencentrum De Bolster) Meer info: gemeentelijke sportdienst T 089 76 96 29 of 089 76 97 08 maandag 22 november

OCMW

Seniorenwandeling

Salamander Joseph Smeetslaan 208 vanaf 14.00 uur

woensdag 24 november

OCMW

Bowlen onder muzikale begeleiding van ‘De Bolsterband’

Bowling Admiral Heufkensweg van 13.30 tot 16.30 uur

woensdag 24 november

SPORT

Trefbal voor jongens van het 3de en 4de leerjaar

Sporthal Schietskuil van 13.30 tot 16.00 uur

woensdag 24 november

SPORT

Trefbal voor jongens van het 5de en 6de leerjaar

Sporthal De Kommel van 13.00 tot 16.00 uur

woensdag 24 november

Info Maasmechelen

Duidend klodders en kabalen Meneer Zee – Meneer Zee komt op Bibliotheek bezoek, samen met Gitte Vancoillie. Met haar armen en benen Deken Bernardstraat 5 en soms met haar neus schildert zij alle zotte verhalen die over T 089 76 97 20 de tong en uit het hoofd van Meneer Zee komen gerold. Ze schildert ze levensgroot op een paneel van wel 3 meter hoog, bovenop een ladder. Voor 3-8-jarigen – Prijs: 1,00 euro – inschrijven in de bib


kalender november-december dinsdag 30 november

OCMW

Begeleide winterwandeling Prijs: 1,00 euro

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 - T 089 48 28 50 vertrek 13.30 uur

donderdag 2 december

OCMW

Infoavond ‘Spiritueel genezen’: hoe werkt het? Wat kan het voor jou betekenen? Wie kan het leren? Voordracht door Elma van Keulen van het Atman Buddhi Centrum - Prijs: 1,00 euro

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 - T 089 48 28 50 start om 19.30 uur

‘Duurzaam bouwen’: infoavond Deelname is gratis – vooraf inschrijven T 089 76 96 95 (dienst duurzaamheid)

Bibliotheek Deken Bernardstraat 5

donderdag 2 december maandag 6 december

OCMW

Sinterklaas bezoekt DC De Bolster

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 - T 089 48 28 50 15.00 uur

maandag 6 december

OCMW

Seniorenwandeling

Café Passerel Heirstraat 86 - Vucht 14.00 uur

dinsdag 14 december

OCMW

Begeleide winterwandeling Prijs: 1,00 euro

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 - T 089 48 28 50 vertrek 13.30 uur

woensdag 15 december

OCMW

‘Klanken uit het thuisland: muzikaal erfgoed en nostalgie’ - Kerstsfeer met typische Kerstliedjes in de kapel van De Bolster (In samenwerking met MijnErfgoed) In deze reeks concerten / optredens laten muziekgroepen uit het buitenland ons kennismaken met muziek uit hun thuisland - Prijs: 1,00 euro

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 - T 089 48 28 50 19.00 uur

25

maandag 20 december

OCMW

Seniorenwandeling

Café Ponderosa Grotestraat 350 - Kotem 14.00 uur

vrijdag 24 december

OCMW

Dienstencentrum open tot 14.00 uur

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 - T 089 48 28 50

dinsdag 28 december

OCMW

‘Glühwein-wandeling’ – Prijs: 1,00 euro

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 - T 089 48 28 50 vertrek om 13.30 uur

vrijdag 31 december

OCMW

Dienstencentrum open tot 14.00 uur

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 - T 089 48 28 50

Tijdens de maanden november en december is het dienstencentrum gesloten op volgende dagen: 01/11, 02/11, 11/11, 12/11, 15/11, 24/12 en 31/12 vanaf 14.00 uur

Info Maasmechelen

oktober 2010


cultuur

Ensemble Leporello

Anno ‘8

ANNO ’8/TOON ORY A FOREPLAY

Tijdens

(Naar ‘Richard III’ van William Shakespeare)

gelijknamige

prentenboek

WO 3 en DO 4 NOVEMBER 2010 - 16.00 en

Dendooven,

wordt

dit

bijzonder

humoristisch

moeder en lijkt zich op vaderlijke wijze te

van

Gerda

ontfermen over de meisjes. Het is het begin

en

groot

van een dubbelzinnige relatie tussen hem en

20.15 UUR - SCHOUWBURG - DANS

ondergedompeld in een duizelingwekkende

Mia. Want wanneer Mia zich openstelt voor

PRIJS: 11 / PLUS55: 10 / MIN26: 7

stroom van zintuiglijke indrukken. Met

Connor, kan ze net zo gemakkelijk verliefd

melodieën, geluidseffecten en ritmes tovert

op hem zijn, als zoeken naar een maatje of

de verteller een wereld van kleurrijke beelden

vaderfiguur.

en taferelen tot leven.

Het sociaal-realisme van ‘Fish Tank’ wordt

weerzin

en

onweerstaanbare

aantrekkingskracht, schaamteloosheid en

gebaseerd klein

op

nooit grauw; de camera vindt poëzie op

gespeelde onderworpenheid. Het zijn slechts

26

tonele. Hij is de nieuwe vriend van haar

het

Diepe

scheppingsverhaal,

Fish Tank

©Kurt Van der Elst

enkele ingrediënten die het fundament

Voor de voorstelling om 14.30 uur is er

vormen van de flitsende woordenwisseling

voor geïnteresseerden een gratis inleiding.

en het brutale handgemeen tussen Richard

Na de voorstelling om 16.00 uur volgt een

REGISSEUR ANDREA ARNOLD | SCENARIO

III en Lady Anne.

muzikale workshop van een uur, waarin de

ANDREA ARNOLD | HOOFDROLLEN KATIE JARVIS,

A Foreplay is een fysiek theateronderzoek,

kinderen met hun versie van het verhaal

MICHAEL FASSBENDER, KIERSTON WAREING, …

waarin taal zich verstrengelt met beweging,

een compositie creëren. Deze workshop is

en waarin de speler alle facetten van de

gratis, maar er kunnen slechts 30 kinderen

nonverbale

deelnemen. Reserveren is noodzakelijk.

LAZARUS FORCE MAJEURE (G. LESAGE)

TEKST EN TEKENINGEN GERDA DENDOOVEN

WO 17 NOVEMBER 2010 -

SPEL ERIC DRABS | MUZIKALE UITVOERING RAF

SCHOUWBURG - THEATER

DE KENINCK EN BEN FAES

PRIJS: 11 / PLUS55: 10 / MIN26: 7

verleidingskunst

onderzoekt.

A Foreplay is na Ody van Ithaka en Trio de derde productie van Anno ‘8. REGIE TOON ORY | SPEL CHRISTEL ALBERT, ESTHER LEERMAEKERS, JANSKE DEKKERS, RUUD HORRICHS, JOHNNY WEUSTENRAED, LUC MAES

onverwachte plaatsen. (de Volkskrant)

20.15 UUR

Voor de tekst van deze humoristische

FISH TANK ANDREA ARNOLD

monoloog

in

stand-upcomedysfeer

liet

Günther Lesage zich inspireren door Luis

ENSEMBLE LEPORELLO & EMANON ENSEMBLE HOE HET VARKEN AAN ZIJN KRULSTAART KWAM (6+)

DI 9 NOVEMBER 2010 - 20.15 UUR -

Buñuel, Piet Vroon, Bill Bryson, Herman

SCHOUWBURG - FILM

Brusselmans,

PRIJS: 4

levensverhaal van Alain René Lesage.

ZA

De 15-jarige Mia woont in een typische,

het leven van de acteur zelf. Beide mannen

SCHOUWBURG - FAMILIE

troosteloze Engelse suburb, gevangen in een

vechten tegen windmolens en worstelen met

PRIJS: 6 / MIN12: 4 / GEZINSBOND: 3

jungle van cement, waar de zeden ruw zijn

de oncontroleerbaarheid van de dingen des

en de levensstandaard laag. Ze gaat niet

levens. Ook andere ergernissen komen naar

In deze zinnenstrelende muziekvoorstelling

meer naar school en heeft niets anders te

boven drijven: de alomtegenwoordige maar

haalt de oude engel Gabriël herinneringen op

doen dan wat rond te slenteren door haar

vaak

uit de tijd dat de dieren geschapen werden.

wijk, danspassen te oefenen op hiphopliedjes

de neiging van de mens om niet steeds te

God schiep ze in alle maten en vormen, maar

en ruzie te zoeken met de andere meiden

zeggen wat hij denkt, of om dat juist al te

hij vergat ze een naam en een pels te geven.

in de buurt. Haar moeder heeft weinig oog

vaak te doen.

Gabriël, die toen nog jong en krachtig was,

voor haar en met haar jongere zus heeft

Met

vond dat God zijn werk niet goed gedaan

ze ook een haat-liefdeverhouding. Maar

verlengd!, Iets anders! en En zò werd het toch

had; het was in elk geval voor verbetering

dan verschijnt Connor (een intrigerende

nog gezellig, die de voorbije seizoenen te gast

vatbaar ...

vertolking van Michael Fassbender) ten

waren in onze schouwburg, toont Lazarus

6

NOVEMBER

Info Maasmechelen

2010

-

15.00

UUR

Daniil

Charms

en

het

Dat laatste lijkt wel parallel te lopen met

enerverende

voorstellingen

politieke

als

correctheid,

Wegens

succes


Cappella Pratensis

Ig Henneman sextet

Walter Zinzen

Kommil Foo

©Marko Mazej

©Wolf & Wolf

inventief theater, dat met veel humor de

Congo viert dit jaar 50 jaar onafhankelijkheid

ALTVIOOL, COMPOSITIES | WILBERT DE JOODE

dingen des levens op de korrel neemt.

en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Walter

CONTRABAS | MARILYN LERNER PIANO

Zinzen, gewezen VRT-journalist, gaf in zijn TEKST EN SPEL GÜNTHER LESAGE I.S.M.

jonge jaren les in Lubumbashi. Zo ontdekte hij

NIEUWPOORTTHEATER

het land en de liefde is nooit meer overgegaan.

CAPPELLA PRATENSIS O.L.V. BO HOLTEN P. DE LA RUE - REQUIEM, J. DES PREZ - MISERERE

In Maasmechelen praat ZInzen over hoe hij

KOMMIL FOO KOMMIL FOO DE LUXE

Congo toen ervaren heeft, hoe het land er nu

ZA

aan toe is en hoe hij het in de toekomst ziet

SCHOUWBURG - HUMOR

evolueren. De lezingenreeks ‘Venster op de

PRIJS: 25 / PLUS55: 25 / MIN26: 23

18

DECEMBER

2010

-

20.15

UUR

wereld’ nodigt bekende en minder bekende Vlamingen uit, die hun sporen verdienen in

Meer dan twintig jaar muziek, theater,

VR 26 NOVEMBER 2010 - 20.15 UUR - SINT-

de media, de journalistiek, de literatuur of de

ontroerende fratsen en zotternij … en dat

REMIGIUSKERK VUCHT - KLASSIEK

ontwikkelingssamenwerking.

in één voorstelling! Het ‘beste van Kommil

PRIJS: 13 / PLUS55: 12 / MIN26: 5

Foo’ bundelt de meest memorabele songs, de pakkendste verhalen en de grappen die

IG HENNEMAN SEXTET KINDRED SPIRITS

door de jaren heen onverslijtbaar bleken.

dat de muzikale traditie van Josquin des Prez en zijn tijdgenoten levend houdt. Het

WO 15 DECEMBER 2010 - 20.30 UUR

geruggesteund door het passionele geluid

ensemble specialiseert zich in de polyfone

SCHOUWBURG - JAZZ

van het ongeëvenaarde, achtkoppige tango

meesterwerken uit de 15de en 16de eeuw,

PRIJS: 12 / PLUS55: 11 / MIN26: 7 / MFJ: 10

ensemble

met bijzondere aandacht voor de historische

I.S.M. MOTIVES FOR JAZZ/PROVINCIE LIMBURG

Foo goes tango? Inderdaad … en hoe! Voet

Cappella Pratensis is een vocaal ensemble

De broers Walschaerts worden bovendien

uitvoeringspraktijk en het repertoire uit

Orquesta

Tanguedia.

Kommil

vooruit, blik op scherp, ziel uit het lijf. Of wat

de Lage Landen. Cappella Pratensis voert

Ig

Henneman,

onder leiding van gastdirigent Bo Holten

en

bandleider,

het Requiem van Pierre de La Rue uit, en

de

geschiedenis

Nederlandse

VAN EN MET MICH & RAF WALSCHAERTS

dit in combinatie met Josquins Miserere.

improvisatie- en eigentijdse muziek. Onlangs

ORQUESTA TANGUEDIA | GWEN CRESENS

De La Rues Missa pro defunctis is een

maakte ze nog een markante trioplaat met

BANDONEON EN ACCORDEON | KARLA VERLIE

absoluut meesterwerk, met een donkere

Misha Mengelberg en Ab Baars. In december

PIANO EN ZANG | BEN FAES CONTRABAS

kleur en strenge intensiteit, ontstaan in het

2010 viert ze haar 25-jarig jubileum en

HENDRIK BRAECKMAN GITAAR | WIETSE BEELS

gecultiveerde en artistieke klimaat aan het

haar 65ste verjaardag. Ze heeft voor die

VIOOL | CHRISTOPHE POCHET VIOOL | MARC

hof van Margaretha van Oostenrijk, voor

gelegenheid een nieuwe internationale groep

PIJPOPS ALTVIOOL | FRANS GRAPPERHAUS CELLO

wie de La Rue de geprefereerde componist

samengesteld met musici - o.a. Ab Baars

REGIE INEKE NIJSSEN

was om haar chronische melancholie te

(saxofoon), Wilbert de Joode (contrabas) en

toonzetten.

Axel Dörner (trompet)- die haar nauw aan

altviolist, is

een

van

de

componist constante

had u gedacht?

in

het hart liggen. Voordat het Ig Henneman

WALTER ZINZEN OVER CONGO (Venster op de wereld) DI 30 NOVEMBER 2010 - 20.00 UUR -

Sextet zijn Europese tournee op 19 december in het Bimhuis te Amsterdam afsluit, komt het voor een éénmalig Belgisch concert naar onze schouwburg.

SCHOUWBURG - LEZING PRIJS: 8 / OMNIOSTATUUT (ATTEST NODIG): 1

AB BAARS TENORSAX, KLARINET, SHAKUHACHI

I.S.M. VORMINGPLUS LIMBURG

AXEL DÖRNER TROMPET | LORI FREEDMAN

Inschrijven voor 16/11 is wenselijk.

BASKLARINET, KLARINET | IG HENNEMAN

Meer info en reservatie?

cc maasmechelen

Koninginnelaan 42 - T 089 76 97 97 info@ccmaasmechelen.be www.ccmaasmechelen.be oktober 2010

27


maasmechelen in beeld

Met belgerinkel naar de winkel

28



Na een geslaagde eerste editie in 2009 nam Maasmechelen ook dit jaar terug deel aan de actie “met Belgerinkel naar de winkel”. Mede met de steun de gemeente Maasmechelen en de handelsverenigingen HUM en Maasmechelen City, namen dit jaar een 55-tal handelaars deel. Uit de 200 spaarkaarten kwam familie Bodvin – Merlo uit Boorsem als winnaar van de hoofdprijs. Zij ontvingen de prachtige Belgerinkel-fiets met “Take a W Ride”design uit handen van burgemeester Georges Lenssen en de heer Erik Kortleven, schepen van lokale economie. Jeannie Gerets,Marini Giovanna, Theo Schuermans, Antoon Spee en de familie Didden wonnen een funky fietstas.

Scholenveldloop



De 22ste editie van de Vlaamse veldloopweek ging officieel van start in Maasmechelen. Op woensdag 22 september ’10 werd de scholenveldloop georganiseerd. Ruim duizend kinderen zetten hun sportiefste beentje voor. Vooral deelnemen was belangrijk. Een wedstrijd met alleen maar winnaars dus.



1ste miss jeugdhuis is Maasmechelse Op de jaarlijkse trefdag voor jeugdhuizen staan traditioneel een aantal workshops, optredens en vooral netwerken op het programma. Tijdens de trefdag 2010 (25 september jl.) werd voor de eerste keer een ‘miss jeugdhuisverkiezing’ georganiseerd. Geen badpakkendéfilé, maar wel een gemotiveerde presentatie over hun miss-kwaliteiten moest het publiek overtuigen. Amber Joossen uit het jeugdhuis Alibi won de titel. Haar kwaliteiten? ‘Ik kan goed glimlachen en goed tappen’. Een perfecte miss jeugdhuis dus! Info Maasmechelen


Op deze pagina’s geven we een beeld van voorbije activiteiten in onze gemeente. Limburgs Dames Schuttersfeest Dankzij de overwinning van het dames drietal van de oude schutterij Sint-Monulphus en Gondulphus (in 2009) werd het Limburgs Dames Schuttersfeest (LDS) dit jaar in onze gemeente georganiseerd. Eind september zakten dan ook heel wat schutterijen af naar Maasmechelen. Naast de eigenlijke schietwedstrijd trokken de verschillende schutterijen in een optocht door de omliggende straten. Het was een boeiend en



kleurrijk schouwspel.

© Fred Vliegen

Plantjesweekend



Naar goede gewoonte deed Maasmechelen in het weekend van 17, 18 en 19 september weer mee aan de plantjesactie van Kom op tegen Kanker. Talrijke vrijwilligers waren present om azalea’s te verkopen aan de supermarkten, shoppingcenter M2, op de zaterdagmarkt, huis-aan-huis of aan de kerk of de moskee. Met de verkoop van 1642 plantjes werd er een bedrag van bijna 10.000 verzameld!! Toch weer een fantastisch resultaat dankzij al deze vrijwilligers.



Spicy Maasmechelen

De eerste editie van Spicy Maasmechelen was een voltreffer! Al het lekkers uit de diverse landen werd gesmaakt. Het aanbod ging van eenvoudige hapjes tot culinaire hoogstandjes. Muziek en traditionele dans zorgden voor een ontspannen en aangename sfeer. Wordt volgend jaar zeker vervolgd.



Leer thuiscomposteren

29

Op dinsdag 7 september vond in het containerpark de infoavond over thuiscomposteren plaats. De aanwezigen kregen eerst een theoretische uitleg over alle aspecten van het thuiscomposteren. Vervolgens was er een demonstratie van het gebruik van een compostbak of -vat. Tot slot werd er onder de aanwezigen een compostbak verloot.

oktober 2010


1911-2011 100 jaar Eisden-Tuinwijk Volgend jaar viert Eisden-Tuinwijk feest! In 1911 kwamen de eerste mensen wonen in de splinternieuwe Cité die de mijn bouwde op de heide in Eisden. Vandaag, honderd jaar later, is de Tuinwijk – de Cité, zeggen we meestal – één groot park waar meer dan zesduizend mensen wonen en samenleven. Een park waarvan ook de deskundigen stellen dat het de mooiste Tuinwijk van Limburg is. Op vraag van de Vlaamse Regering wordt momenteel zelfs bekeken of de Tuinwijk Unesco-werelderfgoed kan worden.

30

100 jaar Tuinwijk is een reden om te feesten! En dit doen we een heel jaar lang, van 4 december aanstaande tot 4 december 2011. Er zijn heel wat evenementen en initiatieven gepland om dit eeuwfeest te vieren. Je verneemt er alles over via het gemeentelijk informatieblad, de media, de website of Facebook. De opening van ‘100 jaar Tuinwijk’ op 4 december valt samen met de traditionele St.-Barbaraviering. Deze viering krijgt dit jaar extra luister door onder meer de onthulling van het standbeeld dat op het kerkplein komt. Dit standbeeld staat voor de meer dan 200 mijnwerkers die het leven lieten tijdens hun werk in de mijn van Eisden.

© Eddy Daniels

© Eddy Daniels

In de aanloop daartoe verkoopt het organisatiecomité Tuinwijk100 vzw in de komende dagen steunkaarten en start er een fondsenwerving via de Koning Boudewijnstichting. Die vindt het honderdjarig bestaan van de Tuinwijk zo waardevol dat ze een fiscaal attest aflevert voor giften. Meer informatie op www.tuinwijk100.be en Facebook (tuinwijk100).

© Eddy Daniels

Info Maasmechelen


toerisme Indian Summer in het Nationaal Park Hoge Kempen: ook in Maasmechelen Het gemeentebestuur organiseert samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Toerisme Limburg op 14 november ‘10 een Indian Summer. Deze belevenisvolle dagactiviteit met o.a. een wandeling onder begeleiding van een ranger zal plaatsvinden aan de toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen – Mechelse Heide. De wandeling vertrekt 3 x per dag: om 10.30 uur, 14.00 uur en om 15.00 uur. Kinderen krijgen een rugzakje mee waarin ze allerlei dingen uit de natuur kunnen verzamelen. Achteraf kan men nagenieten met koffie en vlaai (inbegrepen). Tijdens Indian Summer zijn de toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen de hele dag toegankelijk en is er extra animatie voorzien. In Maasmechelen zijn er een aantal activiteiten voor kinderen voorzien.

Een leuk geschenk: streekproducten 31 De feestdagen zijn in aantocht. Ongetwijfeld ga ook jij weer op zoek naar een origineel kerstcadeau. Of zoek je misschien een relatiegeschenk voor eindejaar? Bij toerisme Maasmechelen kan je een geschenkmand laten samenstellen met allerlei streekproducten. Lekkere streeklikeuren met originele borrelglaasjes en zoveel meer…

Locatie: Toegangspoort Mechelse Heide - J. Smeetslaan 280 Deelname: Volwassenen 3 euro - kinderen ( < 12 jaar) gratis

Meer info?

toerisme Maasmechelen Zetellaan 35 T 089 76 98 88 toerisme@maasmechelen.be oktober 2010


De Ambassade van de Republiek Slovenië in Brussel organiseert samen met de Kamer van Koophandel en de STO Benelux (Sloveense Toeristische Dienst) een tentoonstelling “Water, onze hoop”. Door de goede contacten van ons gemeentelijk jumelagecomité met het Sloveense stadje Škofja Loka en de Sloveense Ambassade in Brussel willen ook wij de Maasmechelaar laten kennis maken met deze tentoonstelling. Geïnteresseerden kunnen de expositie bezoeken van 28 oktober tot 5 november 2010 in de grote zaal van het Cultureel Centrum te Maasmechelen.

TENTOONSTELLING “Water, onze hoop” 28 oktober tot 5 november 2010 32

gemeente maasmechelen

Info Maasmechelen

oktober 2010

Gemeente Maasmechelen - Informatieblad - Oktober 2010  

Informatieblad Maasmechelen Oktober 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you