Page 1

gemeintekâl personeelsblad

2

3

4

5

6

in jouw gemeente »» Politiezone Lanaken-Maasmechelen »» Gratis promotie voor jouw evenement »» Wijziging data gemeenteraad »» Maasmechelen investeert in groene energie »» Mieke Ramaekers volgt Erika Thijs op »» Nieuwe pc’s in de bib »» Het Belang van Maasmechelen »» Nieuwe veegwagens voor propere straten onze organisatie »» Vind ons leuk op facebook »» Gemeentelijk jaarverslag »» Check je gegevens op intranet »» Diversiteitskalender »» Nieuwe locatie Hermine Gerits »» Aanpassing gegevens raadsleden en schepen »» Nieuwe openingsuren dienst Toerisme personeel Contractuelen: aangifte mutualiteit Verzuimgesprekken Infodag voor 57-plussers binnen onze organisatie Info rond 2de pensioenpijler Eedaflegging

»» »» »» »» »» 7

8

dienst voorgesteld »» Dienst Diversiteit maak kennis met

»» Patrick Booten - gemeentelijke werkplaats 10

personalia

13

puzzel

14

SPORTDAG

15

PV3630

SAMENSTELLING & EINDREDACTIE communicatiedienst

JR. 8 - NR. 4 oktober 2011

gemeente ma a smechel en


in jouw gemeente Politiezone Lanaken-Maasmechelen

Maasmechelen investeert in groene energie

Sinds 1 oktober 2011 is de fusie tussen de vroegere politiezones Lanaken en Maasmechelen een feit.

Het gemeentebestuur investeert in een gemeentelijk windturbinepark voor de productie van groene energie én voor het creëren van nieuwe inkomsten voor de gemeente.

De nieuwe contactgegevens zijn: €€ Dringende oproepen en noodhulp 101 €€ Niet-dringende oproepen tijdens kantooruren (van 08.30 tot 16.30 uur): T 089 47 47 47 - F 089 47 48 09 info@pzlanaken-maasmechelen.be www.pzlanaken-maasmechelen.be €€ Drugsmeldpunt T 0800 15 670 drugsmeldpunt@lanaken-maasmechelen.be

In een eerste fase zijn bouw- en milieuvergunningen aangevraagd voor 5 windturbines. Deze turbines worden geplaatst ten zuiden van de autosnelweg E314, tussen afrit 33 en de Hameyweg.De geplande turbines hebben een maximaal vermogen van 3 MW. De energieproductie wordt geraamd op 23.762 MWh. Dit komt ongeveer overeen met het stroomverbruik van 6.800 gezinnen. Op 30 oktober ‘11 verstrijkt de deadline voor het indienen van een offerte voor de plaatsing van dit windturbinepark. Het is de bedoeling nog dit jaar de firma hiervoor aan te duiden zodat in 2012 de bouwwerken kunnen gebeuren.

Daarnaast kan je ook persoonlijk terecht bij het onthaal van de politie: Permanent onthaal Elke dag 24u/24u Koning Albertlaan 17 - 3630 Maasmechelen

Mieke Ramaekers volgt Erika Thijs op

Tijdelijk onthaal Op weekdagen van 08.00 tot 20.00 uur Maastrichterweg 101 - 3620 Lanaken

Mieke Ramaekers (CD&V) heeft de eed afgelegd als nieuwe gedeputeerde voor Welzijn. Zij volgt Erika Thijs op, die afgelopen zomer overleed ten gevolge van kanker.

Deze fusie brengt ook heel wat verschuivingen/ herlocaties van personeel met zich mee. De excelltelefoonlijst (bureaublad) wordt aangepast zodra deze informatie beschikbaar is.

Nieuwe pc’s in de bib In de hoofdbibliotheek worden nieuwe publiekspc’s (met internet) geïnstalleerd. De huidige computers zijn sterk verouderd waardoor ze niet meer voldoen aan de hedendaagse wensen van de gebruikers.

Gratis promotie voor jouw evenement! Surf naar www.uitinmaasmechelen.be en plaats jouw activiteiten en evenementen gratis op de site. Ook voor verenigingen is deze website uiteraard een goed promotiekanaal.

De computers worden voorzien van de nieuwste software en zullen met name wat betreft snelheid van verwerken er sterk op vooruit gaan. De nieuwe software biedt bovendien de mogelijkheid om nieuwe technologieën te implementeren.

Wijziging data gemeenteraad

Bezoekers van de bib kunnen gratis gebruik maken van het internet op deze publiekspc’s (1 uur per dag – indien mogelijk met max.1 uur te verlengen).

De gemeenteraad van november zal doorgaan op 22 november 2011. De gemeenteraad van december vindt plaats op 20 december 2011.

2


in jouw gemeente Het Belang van Maasmechelen

Nieuwe veegwagens voor propere straten

Uitgeverij Concentra start met het ‘Belang van Maasmechelen’. Dit project is gebaseerd op het principe: iedereen is journalist! Het initiatief is tweeledig: Het Belang van Maasmechelen als website, en daarnaast vanaf 15 oktober elk weekend een Belang van Maasmechelen als extra katern bij de krant (16 pagina’s – samengebracht met het nieuws uit DilsenStokkem, As, Opglabbeek, Meeuwen-Gruitrode)

Om de Maasmechelse straten proper te houden werden onlangs twee nieuwe veegwagens aangekocht: een kleine veegwagen ter vervanging van een versleten exemplaar en een tweede grote veegwagen. Maasmechelen is een groene gemeente met veel laanbomen. Dit brengt automatisch veel vrucht- of bladverlies met zich mee. De veegrondes waren dan ook voornamelijk afgestemd op deze straten. Dankzij de aankoop van een tweede veegwagen van 6m³ wordt het mogelijk om ook de straten waar geen bomen staan frequenter te reinigen. Ook het vegen van de gewestwegen wordt door de gemeentelijke technische dienst uitgevoerd.

ONLINE Sinds 4 oktober jl. kunnen inwoners, verenigingen, scholen,…. hun nieuws zelf bekend maken. Dit doe je via de website www.hbvl.be/maasmechelen. (ingave kan niet anoniem – registratie is noodzakelijk) Welk nieuws? Dit kan zeer divers zijn. We geven enkele voorbeelden: €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€

De kleine veegwagens worden voornamelijk ingezet op de fietspaden en parkings.

School opent nieuwe speelplaats. Sportclub verwelkomt 100ste lid. Jeugdvereniging werkt voor goede doel Tornooi lokt 10 000 toeschouwers Vereniging werkt mee aan strijd tegen zwerfvuil Unieke tentoonstelling van lokale kunstenaar ……

KRANT Uit het online nieuws wordt een selectie gemaakt die in het gedrukte ‘Belang van Maasmechelen’ wordt opgenomen. Neem dus zeker eens een kijkje en vertel ook jouw nieuws!

3


onze organisatie Vind ons leuk op facebook!

Gemeentelijk jaarverslag

Ook het gemeentebestuur van Maasmechelen gebruikt sociale media zoals Facebook en Twitter voor haar communicatie. Je vindt er algemene informatieve berichten, aankondigingen, leuke nieuwtjes, informatie over evenementen, belangrijke nieuwigheden. Dankzij deze media is het bovendien mogelijk snel en accuraat te communiceren waar nodig.

Het gemeentelijk jaarverslag werd in een nieuw jasje gestoken. Niet enkel werd gekozen voor een nieuwe indeling, ook de lay-out werd opgefrist. In het jaarverslag 2010 vind je heel wat informatie en cijfers van de verschillende gemeentelijke diensten. Je kan het jaarverslag ook nalezen op het intranet onder “publicaties”.

Check je gegevens op intranet Je hebt misschien al eens een kijkje genomen op het vernieuwde intranet? Eén van de rubrieken die je er terugvindt is ‘vind je collega’.

Blijf dus op de hoogte van het nieuws uit Maasmechelen en volg ons op: www.facebook.com/gemeentemaasmechelen www.twitter.com/maasmechelen

Mogen we je vragen om jouw gegevens even na te kijken en indien er bepaalde gegevens onjuist zijn, een seintje aan de communicatiedienst te geven (communicatie@ maasmechelen.be)? We hebben het hier over de functie, afdeling, locatie, telefoon, eventueel mobiel, e-mail, datum in dienst, geslacht en eventueel geboortedatum.

Ook de jeugddienst en de dienst toerisme hebben hun eigen facebookpagina. Zij brengen er leuke en interessante informatie voor respectievelijk jongeren en toeristen/bezoekers. Je vindt hen op:

Op termijn is het de bedoeling dat je deze gegevens zelf kan aanpassen.

www.facebook.com/toerisme.maasmechelen www.facebook.com/jeugddienstmaasmechelen Praktisch Surf naar www.facebook.com. Zoek de pagina ‘gemeentemaasmechelen’, ‘toerisme.maasmechelen’ en ‘jeugddienstmaasmechelen’ en klik op ‘vind ik leuk’. Let wel: omwille van veiligheidsredenen zijn deze websites niet toegankelijk vanaf je werkplek. Maar laat dit je niet weerhouden om op de hoogte te blijven van het nieuws uit je gemeente!

4


onze organisatie Diversiteitskalender

Nieuwe openingsuren dienst toerisme

De dienst diversiteit brengt voor het tweede jaar op rij een diversiteitskalender uit. Deze kalender biedt een overzicht van de belangrijkste feestdagen in 2012 die Maasmechelaren vieren en geeft informatie over de tradities en oorsprong van deze feestdagen.

Sinds 1 oktober zijn de openingsuren van het bezoekersonthaal (toeristische dienst) gewijzigd: Laagseizoen (van 01-10 tem 31-03) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.00 uur zaterdag, zon- & feestdagen van 09.00 – 13.00 uur

Dit alles steekt in een mooi jasje en bevat foto’s van Maasmechelse activiteiten en feesten van het afgelopen jaar.

Hoogseizoen (van 01-04 tem 30-09) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur zaterdag, zon- & feestdagen van 09.00 – 16.00 uur

Je kan een gratis diversiteitskalender verkrijgen bij de collega’s van de dienst diversiteit.

Nieuwe locatie Hermine Gerits

De dienst is voortaan ’s ochtends een uur vroeger geopend, en ’s avonds een uur eerder gesloten. Op die manier kan de dienst beter inspelen op de instroom van bezoekers.

Hermine Gerits (preventieadviseur) is verhuisd naar de gelijkvloerse verdieping. Je vindt haar terug in het lokaal naast Hilde Clerx op de dienst burgerzaken. Haar bevoegdheden en contactgegevens blijven ongewijzigd.

Collega in de kijker Collega Els Aelbers (zwembad) heeft in augustus deelgenomen aan de beruchte Dodentocht te Bornem.

Aanpassing gegevens raadsleden en schepen Raadslid Rik Aussems laat weten dat zijn postadres + emailadres veranderd zijn:

Deze tocht van 100 km uitlopen is op zich al een hele prestatie, maar Els slaagde erin om als zesde dame de eindstreep te behalen! Een fantastisch resultaat als je weet dat er in totaal maar liefst 8.158 mannen en 2.349 vrouwen deelnamen!

€€ Groenstraat 105 (i.p.v. Weldoenerslaan 6) €€ rik.aussems@telenet.be Raadslid Marijke Geraerts zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad (voorheen Vlaams Belang). Het adres van schepen Serdar Karali is gewijzigd naar Gouverneur Verwilghenlaan 31. Het e-mailadres van Mieke Ramaekers is gewijzigd naar m.ramaekers@raadlimburg.be. Gelieve je lijsten aan te passen.

5


personeel Contractuelen: aangifte mutualiteit

Infodag voor 57-plussers binnen onze organisatie

Voor contractuele medewerkers is het noodzakelijk om ziekteperiodes aan te geven bij hun mutualiteit! Dit om in orde te zijn met de ziekteuitkeringen na het gewaarborgde loon. Voor meer informatie en toelichting kan je steeds bij de personeelsdienst terecht.

Op 20 oktober willen wij met alle medewerkers van 57 jaar en ouder van gedachten wisselen over de uitdagingen en verwachtingen in hun job.

Info rond 2de pensioenpijler

Verzuimgesprekken

Op maandag 21 november in de namiddag zal voor contractuele medewerkers een bijkomende toelichting over de 2e pensioenpijler gegeven worden. Er worden 2 sessies gepland zodat ieder de mogelijkheid heeft om de nodige uitleg te krijgen. Contractuele medewerkers ontvangen hiervoor later een uitnodiging.

In het kader van ons aanwezigheidsbeleid plannen we voor de leidinggevenden opnieuw de opleiding “verzuimgesprekken” in. Waarom wij als organisatie belang hechten aan verzuimgesprekken: €€ Zorg voor zieke werknemers €€ Signaal dat wij als organisatie het thema van “aanwezigheidsbeleid” belangrijk vinden €€ Zieke werknemer betrokken houden bij de organisatie €€ Integratie versnellen €€ Aandacht voor preventief beleid €€ Uiteraard ook aandacht voor collega’s die tijdens afwezigheid het werk opvangen om dienstverlening te waarborgen. De exacte opleidingsdata worden binnenkort aan de leidinggevenden gecommuniceerd.

GSD-V De sociale dienst GSD-V laat ons weten dat er geen zitdagen worden georganiseerd in november.

Eedaflegging Sinds de invoering van de rechtspositieregeling leggen nieuwe medewerkers de eed af in handen van de burgemeester (art. 38 van de RPR). Op 7 en 9 september hebben opnieuw heel wat nieuwe medewerkers de eed afgelegd. Veel succes met jullie loopbaan bij ons bestuur!

6


dienst voorgesteld Dienst DIVERSITEIT Dat de Maasmechelse bevolking erg divers is moeten we je niet meer vertellen. Zelfs de namen van heel wat collega’s verraden hun vreemde origine. Maar diversiteit heeft niet enkel te maken met de afkomst. Het slaat op alle aspecten waarin mensen van elkaar verschillen. Men kan anders zijn op basis van geslacht, leeftijd, handicap, socio-economische situatie,… Onze collega’s van de dienst diversiteit trachten het samenleven in diversiteit te bevorderen en dit vanuit verschillende domeinen. We trokken naar het projectencentrum en polsten even naar de ‘diversiteit’ van hun takenpakket. Aan het hoofd van de dienst diversiteit vinden we Uschi Francot. Als diensthoofd heeft zij voornamelijk een coördinerende functie. Naast het coachen van haar medewerkers bereidt ze de beleidsplannen voor en volgt deze nadien op. Daarnaast vertegenwoordigt Uschi de dienst en het diversiteitsbeleid op diverse overlegmomenten. Naast deze regierol ontfermt zij zich ook over het secundair inburgeringsbeleid, samen met collega Volkan Duymaz.

Hiervoor werkt de dienst nauw samen met het onthaalbureau. Enkele lopende -en pilootprojecten zijn o.a. de praatgroep ‘vriend en taal’, het plaatselijk comité vluchtelingen, de inburgeringscoaches,… Ellen Hermans houdt zich o.a. bezig met het luik rond het gezondheidsbeleid. Via verschillende acties zoals 10 000 stappen, borstkankerpreventie, veilig zonnen, AED,… probeert zij de bevolking, met bijzondere aandacht voor kansengroepen, te sensibiliseren. Het tweede grote luik binnen het takenpakket van Ellen is het communicatiebeleid naar kansengroepen, alsook beeldvorming. Zo is Ellen contactpersoon bij het verenigingsluik van Spicy Maasmechelen, coördineert ze het ontwerp van de diversiteitskalender, ... Via al deze initiatieven probeert de dienst om de inwoners te laten kennis maken met andere culturen en levensbeschouwingen. Rond communicatie heeft de dienst diversiteit een aantal extra kanalen naar de verschillende gemeenschappen in Maasmechelen. Andere diensten die bepaalde zaken extra bekend willen maken, kunnen hiervoor steeds contact opnemen met haar.

De opvolging van niet-Turkse organisaties en federaties gebeurt door Murside Demirsoy. Het is de bedoeling om deze organisaties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande raden. Ook de jaarlijkse organisatie van de tijdelijke slachtinrichting in kader van het offerfeest behoort tot het takenpakket van Murside. Het secretariaat van de adviesraad voor personen met een handicap en van de seniorenraad wordt verzorgd door Ketty Pantazis. Daarnaast staat Ketty in voor de administratieve ondersteuning van heel wat projecten, voornamelijk rond gezondheid. Sinds enkele maanden werkt ook Volkan Duymaz op de dienst diversiteit. Als startbaner heeft Volkan vooral een ondersteunende rol bij de verschillende activiteiten (vnl. secundair inburgeringstraject). Musa Bayram is de interculturele wijkbemiddelaar en dit vooral voor het gebied Pauwengraaf, Oude Baan en Kruindersweg. Musa zorgt voor de wederzijdse communicatie tussen de Turkse gemeenschap en de gemeente. Op die manier wil men de betrokkenheid van de Turkse gemeenschap en vzw’s verhogen. Momenteel werkt Musa nog voor de vzw Jeugdorganen maar vanaf 1 januari 2012 zal hij officieel voor de gemeente werken. Kortom, de dienst diversiteit is een team vol enthousiaste medewerkers met allen slechts één doel: het samenleven in diversiteit in onze gemeente bevorderen. En als we alleen al naar de kleurrijke samenstelling van deze dienst kijken moeten dat zeker lukken!

Ketty Pantazis - Uschi Francot - Ellen Hermans - Musa Bayram - Annick Vranken - Murside Demirsoy - Volkan Duymaz

7


maak kennis met... Patrick Booten medewerker gemeentelijke werkplaats Ga je wel eens naar een fuif in Maasmechelen of omstreken? Dan is de kans groot dat je al op de dansvloer hebt gestaan terwijl DJ Patje vanachter de draaitafel voor de nodige ambiance zorgde! En als je denkt dat onze collega enkel op de plaatselijke boerenbals draait, dan heb je het mis. We draaiden de volumeknop wat zachter en haalden Patrick even vanachter zijn draaitafel voor enkele vraagjes… Patrick, wanneer ben je begonnen als DJ? Patrick: Mijn broer had vroeger danscafé ‘Bahama’s club’ op de Dr. Haubenlaan. Op 15-jarige leeftijd draaide ik daar elke zondagavond plaatjes. Na mijn middelbaar onderwijs ben ik in de zaak van mijn ouders gestapt (wooninrichting). Maar ik heb het dj-en altijd gecombineerd met mijn werk. Acht jaar later heb ik een hele tijd als vaste DJ bij Da Lidia gewerkt. In die tijd moest je nog echt in een rij aanschuiven om daar binnen te geraken. Daarnaast werd ik ook meer en meer voor fuiven gevraagd. Ook in de Dockside (Hasselt) en het Nieuwscafé (Sint-Truiden) heb ik regelmatig gedraaid. Dat zijn toch al indrukwekkende namen! Heb je ook in het buitenland gewerkt? Patrick: Ja, ik ben een paar keer als guest-dj gevraagd in het buitenland. Zo heb ik een aantal keer in een beach club in Benidorm gespeeld. Twee jaar geleden mocht ik mee met een firma naar Cuba. ’s Avonds zorgde ik dan voor de nodige sfeer met mijn DJ-sets. Dat zijn natuurlijk leuke uitstappen! Hoe komen die clubs en firma’s bij jou terecht? Patrick: Dat is toch vooral mond-aan-mond-reclame. Ik heb bewust geen eigen website omdat ik het moeilijk vind om mijn muziek onder één stijl te plaatsen. Welke muziek draai je vooral? Patrick: In de beginjaren draaide ik vooral funk en soul, later ben ik geëvolueerd naar dance, house en R&B. Ik draai vooral de populaire muziek (van vroeger en nu) maar bij een bepaalde doelgroep durf ik ook wel eens experimenteren met een specifieke undergroundstijl. Carnavalsmuziek daarentegen is niet zo aan mij besteed. Ik draai het enkel in de carnavalsperiode. Je bent getrouwd en hebt drie dochters. Is jouw hobby/bijberoep niet moeilijk te combineren met een gezinsleven? Patrick: Ik ben inderdaad bijna elke vrijdag en zaterdag weg… maar ik ben intussen bijna dertig jaar getrouwd en dat wil toch iets zeggen. Mijn vrouw houdt trouwens niet zo van het uitgaansleven. Ze is geen danstype en houdt eerder van achtergrondmuziek. Mijn dochters daarentegen hebben de muziekmicrobe ook te pakken. Ze hebben een eigen dansschool ‘Brand new style’. De appel valt dus niet ver van de boom (lacht). Heb je geen moeite met de onregelmatige uren en het slaaptekort? Patrick: Nee, dat valt heel goed mee. Ik heb blijkbaar weinig slaap nodig. Jaarlijks plannen we wel twee of drie vakanties en dat is dan enkel om te genieten en uit te rusten. Is het eigenlijk een dure hobby? Patrick: Toen ik pas begon was het duurder dan nu. Je hebt uiteraard je basismateriaal nodig zoals een discobar, geluids- en lichtinstallatie maar vroeger moest je vinylplaten en CD’s kopen en dat was natuurlijk niet goedkoop. Nu kan je de muziek downloaden via betaalsites. Je moet dus wel wat geld investeren maar anderzijds is het ook een mooie bijverdienste.

8


maak kennis met... Je draait al heel wat jaren mee in de dj-wereld. Merk je veel concurrentie met de jonge garde? Patrick: Dat valt goed mee. Ik merk wel dat het dj-en de laatste jaren veel aan populariteit heeft gewonnen. Veel jongeren oefenen hun dj-vaardigheden thuis in de slaapkamer maar het is toch een verschil als je voor een publiek staat. Tegenwoordig heb je trouwens erg veel verschillende (underground)stijlen. Elke scene heeft ook zijn eigen dj’s. Mijn genre is eerder mainstream. Ik draai tegenwoordig ook meer op fuiven en niet meer in discotheken. Krijg je er nog steeds een kick van om het publiek uit de bol te zien gaan op de dansvloer? Patrick: Absoluut! Ik pas mijn set aan naargelang de doelgroep. Als je merkt dat de mensen zich echt amuseren en laten meeslepen door het ritme, geeft dat echt wel een kick! Ik kan de mensen even uit de dagelijkse sleur halen en een leuke avond bezorgen. En daar geniet ik 100% van! Je bent intussen 52, hoe lang wil je nog draaien op feesten? Patrick: Oei, dat is een moeilijk vraag. Ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. De dag dat ik het niet meer leuk vind of dat ze me niet meer vragen is het gedaan zeker?! Bedankt Patrick en nog veel succes!

9


personalia In dienst Gunter Timmermans beroepsbrandweer 01/08/2011

Eef Proesmans directeur cultuurcentrum 01/09/2011

Sabrina Dreesen bibliotheek 01/08/2011

Ine Merlo toerisme 26/09/2011

Jurgen Ramakers ploegbaas gebouwen 01/09/2011

Sander Berben werkplaatsen 01/10/2011

Uit dienst »» Christiane Hoeven - model kunstacademie 01/09/2011

»» Christel Werlotte - bibliotheek 01/08/2011

»» Anastassios Stylianidis - begeleider kinderopvang 15/08/2011

»» Michael Satory - technisch assistent loods 01/10/2011

Geboorte »» ° 15/07/2011 - Kobe Corstjens »»

zoontje van Marc Corstjens (patrimonium & mobiliteit) en Viviane Berben ° 09/09/2011 - Elise Emmelen dochtertje van Davy Emmelen (loods) en Sandra Mechels

Kobe Corstjens

Huwelijk »» 17/09/2011 - Annick Crommen (onthaalmedewerkster) met Stefan Engelen

10


personalia We maakten met enkele nieuwe collega’s wat nader kennis en stelden hen volgende vragen:

Sabrina Dreesen

1. Geef een korte omschrijving van je loopbaan.

1. Na mijn middelbare studies en avondschool ‘bouwkundig tekenen’ ben ik gestart bij de toenmalige Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (nu het VMSW) te Brussel. Nadien heb ik anderhalf jaar gewerkt als werftoezichter in Limburg - Antwerpen. Na een herstructurering ben ik zes jaar thuis gebleven om voor mijn kindjes te zorgen.

2. Wat houdt je functie precies in? 3. Waarom solliciteerde je voor deze functie?

Jurgen Ramakers

bibliotheek

ploegbaas gemeentelijke werkplaats Twee jaar geleden heb ik via de VDAB een opleiding tot administratief bediende gevolgd. Tijdens mijn stage bij Jansen Finishings te Meeuwen deed ik vooral personeelswerk en heb ik het arbeidsreglement van een volledig nieuwe layout voorzien. Bij deze onderneming heb ik ook 3 maanden een vervanging gedaan als Management Assistant (op het secretariaat).

1. Na een jaartje op Ford Genk gewerkt te hebben als eindcontroleur (wagens) ben ik 14 jaar actief geweest bij het Amerikaans bedrijf Graco te Maasmechelen en dit als Quality- en Returnscontroler. Vervolgens heb ik bijna vier jaar als technisch medewerker – calculator gewerkt bij het bouwbedrijf Hurore te Dilsen. Vóór mijn huidige functie heb ik nog enkele maanden als patrimoniumbeheerder gefungeerd bij de sociale huisvestigingsmaatschappij ‘Ons Dak’ te Maaseik. 2. Nu bekleed ik dus de functie van ploegleider gebouwen. Ik ben verantwoordelijk voor: > De planning van de medewerkers gebouwen > Het nazicht van meldingen, storingen, defecten etc… aan onze gebouwen > Aanpassingen mee organiseren aan gebouwen 3. Omdat ik als Maasmechelaar graag wil werken voor onze gemeente. Ik wil mijn steentje bijdragen om de uitstraling van onze gemeente intact te houden en/ of te verbeteren. Bovendien leek het mij een toffe job met een leuke jobinhoud!

Sinds 1 augustus werk ik als wep+’er in de bibliotheek te Maasmechelen. 2. Ik sta in voor de telling en het beheer van de folders, flyers en affiches. Elke morgen print ik het leendrukwerk af en maak het verzendklaar. Ik voorzie de nieuwe dvd’s en cd’s van beveiliging en naam zodat de medewerkers alles makkelijk kunnen sorteren. Achteraf verwerk ik de dvd’s in Brocade en zijn ze na controle uitleenbaar. Daarnaast help ik met het klassikaal uitlenen (scholen), de rondleidingen en de spellen. In de namiddag vind je me regelmatig aan de uitleenbalie of zet ik de materialen terug. 3. V oor een wep+ werkaanbieding moet je in aanmerking komen om te mogen solliciteren. Dit gebeurt door selectie bij de VDAB. Samen met hen wordt een gesprek vastgelegd. Na 2 keer net naast de boot te zijn gevallen, ben ik dit jaar dan toch uitgekozen om een jaar werkervaring op te mogen doen in de bib. Derde keer, goede keer… De job sprak me sowieso al enorm aan en het flexibele uurrooster is nog een positief extraatje. Met een jong gezin heb ik op deze manier veel tijd voor de kindjes en is de combinatie ook makkelijk haalbaar.

11


personalia Eef Proesmans DIRECTEUR CULTUURCENTRUM 1. Ik studeerde Germaanse Filologie aan de Vrije Universiteit Brussel en specialiseerde me daarna in Theaterwetenschap (MaNaMa – Master na Master/ interuniversitaire studie). Tijdens mijn opleiding groeide de liefde voor de kunsten en deed ik onder meer stage bij de internationaal gerenommeerde choreografe Meg Stuart en haar gezelschap Damaged Goods, en werkte ik mee aan kritische teksten over podiumkunsten in samenwerking met het Vlaams Theater Instituut. Momenteel zetel ik in de beoordelingscommissie dans voor het Agentschap Kunsten van de Vlaamse Gemeenschap.

2. Op 1 september 2011 ging ik aan de slag als directeur in het Cultuurcentrum Maasmechelen en draag de artistieke en zakelijke eindverantwoordelijkheid. 3. Ik draag het cultureel centrum van Maasmechelen een warm hart toe en was er de voorbije vijftien jaar een trouwe bezoeker. Dit omwille van het uitstekende programma dat op het gebied van klassieke muziek, hedendaagse dans en jazz cultuurcentrum Maasmechelen op de Vlaamse cultuurkaart zet. Ook omwille van de fijne en hartelijke gemeenschap die het publiek van cultuurcentrum Maasmechelen vormt. Cultuurcentrum Maasmechelen behoort als cultuurcentrum tot de koplopers van de regio. Het profiel van het centrum en de aangename creatieve omgeving hebben ertoe geleid dat ik solliciteerde voor de functie van directeur.

In 1997 ging ik aan de slag bij de Provincie Limburg als beleidsmedewerker kunsten. Hier was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een kunstenbeleid en het schrijven van subsidieregelgeving met als doelstelling het culturele leven in de provincie Limburg stimuleren. Zo werd er veel aandacht besteed aan het creëren van kansen voor jong talent via bijvoorbeeld STROOM (www.stroomlimburg.be). Voorts was ik verantwoordelijk voor de overkoepelende aansturing van Platform Cultuur Limburg, dat de gekende platforms Forte (klassieke muziek), Motives for Jazz (jazz), dans in Limburg (hedendaagse dans), zebracinema (film), designplatform Limburg (vormgeving) en beelden kunsten Limburg (beeldende kunsten) inhoudt. Hier werden/worden samen met een 16-tal Limburgse cultuurorganisaties – waaronder Cultuurcentrum Maasmechelen – gezamenlijke programmaafspraken gemaakt, worden bijzondere projecten ontwikkeld en worden internationale namen in verschillende disciplines naar Limburg gehaald. Ik stond, naast de globale coördinatie, zelf in voor het dansplatform Dans in Limburg, dat ook in nauwe samenwerking met Cultuurcentrum Maasmechelen, dansprogramma’s ontwikkelde en danspublicaties uitgaf.

12


puzzel Monique Jame Om de lancering van de nieuwe website en intranet te vieren, gaven we aan de eerste 30 juiste antwoorden van de vorige puzzel een kaartlezer. Daarnaast was er uiteraard ook ĂŠĂŠn winnaar voor de waardebon van 25 euro. Monique Jame bezocht onze website en vond de drie juiste antwoorden. Oplossing:

1. Het charter voor de 2. 3.

beloftevolle starter 16 euro Wat te doen?

Nieuwe opgave Zoek de 7 verschillen!

Stuur je oplossing ten laatste op 15 november 2011 naar Isabelle Robben, dienst communicatie (vergeet zeker niet je naam en dienst te vermelden).

13


Sportdag 2011 Donderdag 29 september werd in het weerstation van Ukkel een temperatuur opgemeten van 27,3 graden. Dat maakte van die dag de warmste 29 september ooit! Maar wij zijn er zeker van dat de Maasmechelse temperaturen nog enkele graden hoger klommen door de sportieve inspanningen van bijna 300 medewerkers van gemeente en OCMW! Dank aan de collega’s van de sportdienst voor alweer een schitterende organisatie! Hier vind je alvast enkele sfeerbeelden. Op het intranet vind je een uitgebreidere reportage.

14


ADVENTUREDAG, 28 augustus 2011 DEEL 1 09.00 uur Maasmechelse delegatie vertrekt met huiselijk busje richting Wirtzfeld Sfeer: tamelijk slaperig 10.30 uur Kopje koffie, lunchpakket, fietsen afstellen, wandelschoenen aantrekken Sfeer: enige spanning merkbaar Wandelaars en fietsers starten via een langs het meer slingerend pad Machtig mooi! 13.00 uur Waauw, een rijkelijke lunch met o.a. een frambozenjenever, boterhammen, pistolees, eitje, fruit, koekje, drank Sfeer: zeer uitgelaten DEEL 2 14.00 uur We ontdekken HET touwenparcours! Sfeer: veel twijfels bij een aantal pv’ers Het wordt nog spannender na de uitleg van onze monitor. We vliegen er meteen in hangend aan een touw, over de kloof, op een vierkante meter zonder omheining op 8 meter hoogte balancerend, bibberend over schommelende boomstammen, bewegende hangladders, telkens weer de levenslijn zelf losmaken en opnieuw verankeren voor de volgende proef, … Er werd heel wat zelfvertrouwen opgebouwd bij ieder van ons... Dit was slechts om te oefenen. Nu meteen over naar de piste voor gevorderden... zelfde recept maar alles hoger, met meer ingebouwde hindernissen en moeilijkheden. We tekenden bij het overvloedig diner meteen voor een volgende editie… Wat ons betreft: een ABSOLUTE AANRADER.

15


ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011

SINTERKLAASFEEST CULTUURCENTRUM MAASMECHELEN

14.00 TOT 17.00 UUR

Voor alle kinderen tot 12 jaar van personeelsleden. Ieder kind ontvangt een leuk cadeau!

Inschrijven kan door onderstaande strook in te leveren bij Christel Kees (loods) of Cindy Vanelderen (Stedenbouw) of via pv3630@maasmechelen.be. Gelieve in te schrijven v贸贸r vrijdag 28 oktober 2011. Naam werknemer: ........................................................................................ Naam kind 1: ............................................ jongen/meisje - leeftijd: ............ Naam kind 2: ............................................ jongen/meisje - leeftijd: ............ Naam kind 3: ............................................ jongen/meisje - leeftijd: ............ Naam kind 4: ............................................ jongen/meisje - leeftijd: ............

16


VRIJDAG 9 DECEMBER 2011

KOOKWORKSHOP CULTUURCENTRUM MAASMECHELEN Hou je mailbox of de infoborden in de gaten! Meer info volgt binnenkort.

17

Gemeente Maasmechelen - Gemeintekâl oktober 2011  

Gemeente Maasmechelen - Gemeintekâl oktober 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you