Page 1

Cover Maasmechelen 2009

0912414

13:14

Pagina 1

089 76 96 10 www.maasmechelen.be

gemeentegids 2009

gemeente maasmechelen


Cover Maasmechelen 2009

0912414

13:14

Pagina 2

SNACKS

Sofra Döner Kebap - Pizzeria

Tel. 089/38 12 22 Alles ook om mee te nemen. Wij leveren aan bedrijven, scholen, meetings,…

Dokter Haubenlaan 1 3630 Maasmechelen

MOORS

Openingsuren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

11u30 tot 24u00 11u30 tot 24u00 11u30 tot 24u00 11u30 tot 24u00 11u30 tot 03u00 11u30 tot 03u00 16u00 tot 24u00

INTERIEURBOUW

Keukens • badmeubelen • dressings • TV-meubelen • ramen • deuren • plafonds • wanden • parket

Rijksweg 85, Eisden • 3630 Maasmechelen Tel. 089/76 40 91 • Fax 089/76 08 85 • E-mail: hub.moors@skynet.be Ond. nr. 0458.017.172 - Reg. nr. 102001

UW REISBUREAU voor al uw vakanties !

Galerie da Vinci Stationsstraat 44 bus 47 3620 LANAKEN Tel 089-71.33.91-92 fax 089-72.13.91 www.whitesun.be

30 JAAR REISERVARING

®


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:01

Pagina 1

voorwoord burgemeester | Georges Lenssen Beste Maasmechelaar

De vorige gemeentegids dateert van 2007. Zoals destijds afgesproken is de brochure toe aan een grondige update van de gegevens. Het gemeentebestuur is dan ook verheugd dat dankzij de steun van Publi-touch en de plaatselijke middenstand een nieuwe uitgave aan de huidige en toekomstige inwoners kan aangeboden worden.

Colofon VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Dhr. Georges Lenssen burgemeester Heirstraat 239 3630 Maasmechelen REDACTIE: Communicatiedienst Heirstraat 239 3630 Maasmechelen T 089 76 97 47 F 089 76 96 49 communicatie@maasmechelen.be PUBLICITEIT EN REALISATIE: Publi-Touch bvba Oudebaan 246a 3000 Leuven T 016 25 50 43 F 016 35 05 77 info@publi-touch.be

Deze handige gids bevat heel wat praktische informatie over de werking en dienstverlening van de gemeentelijke administratie, de O.C.M.W.-diensten, private diensten en diverse instellingen. Daarom is het aangeraden om deze brochure te bewaren en het een vast plaatsje te geven in de huiselijke kamer. Maasmechelen is de laatste jaren bezig aan een opmerkelijke opgang waardoor we een nog aantrekkelijkere gemeente willen worden met vele uitdagingen en mogelijkheden. Ik denk hierbij vooral aan de inspanningen die gebeuren inzake shoppen, gastronomie, recreatie, toerisme, cultuur en natuur. Samen met onze gastvrijheid zijn dit onze sterke troeven waarmee onze gemeente op de kaart staat en aan de toekomst werkt. Ik dank alle adverteerders, de personeelsleden van de communicatiedienst en al degenen die aan deze editie meewerkten. Met vriendelijke groeten

Georges Lenssen burgemeester

De gegevens van deze infogids 2009 zijn een weergave van de bestaande toestand op 15 februari 2009.

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

1


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:01

Pagina 2

ADVOCATENKANTOOR Paul ENGELEN & Kris BOSMANS ADVOCATEN-VENNOTEN

ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK

Mr. Paul ENGELEN adv.engelen@skynet.be Mr. Kris BOSMANS kris.bosmans@skynet.be Aanvullend diploma in de criminologische wetenschappen Graduaat in de fiscale wetenschappen Schuldbemiddelaar bij de Arbeidsrechtbank te Tongeren

www.mosalex.be

ADVOCATEN

“UNIEK IN BELGIE”

Hoofdkantoor Rijksweg 358 3630 Maasmechelen

Wij bieden bijstand in alle rechtstakken, o.a. familierecht, echtscheidingen, strafrecht, handelsrecht – incasso, contractenrecht (koop/verkoop, huur/verhuur, aanneming,…), verzekeringsrecht, verkeersrecht, fiscaal recht, bouwrecht, sociaal recht, schadegevallen, onderwijsrecht,…

Bijkantoor Dorpsstraat 16 3660 Opglabbeek

Tel. 089/76 47 79 089/76 37 57 Fax 089/76 47 63

LATIN CAFE

SALSA/MERENGUE/BACHATA/ZOUK

la rosa negra

van dinsdag tot vrijdag les vanaf 19u30 zondag les vanaf 18u00 vanaf 22u00 Dansavond met DJ

Dr. Haubenlaan 34 3630 Maasmechelen 089/24 69 82

www.larosanegra.be Open: Dinsdag tot zondag vanaf 17u00 maandag rustdag

2

Vanuit een praktische invalshoek bieden wij u met ons team van advocaten en medewerkers een antwoord op al uw juridische vragen. Zowel particulieren als ondernemingen kunnen bij ons terecht voor advies en juridische bijstand in de meest ruime zin van het woord. In elk geval zal overleg worden gepleegd met de cliënt betreffende de aanpak, de slaagkansen en de kosten met het oog op optimale resultaten.

ZUMBA op woensdag

Wij verzorgen uw bedrijfsfeestjes met workshops en demo’s

info: larosanegra@telenet.be


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:01

Pagina 3

voorwoord schepen van personeel, bestuurlijke organisatie, cultuur & onderwijs | Rik Linkens Beste Maasmechelaar

U bladert nu door de nieuwe gemeentegids 2009. Als informatiekanaal blijft deze gids, naast het hele internetgebeuren, een leuk middel om ook eens op een rustige manier op zoek te gaan naar openingsuren, vestigingsplaatsen, evenementen enz.. Maasmechelen is inmiddels uitgegroeid tot een erg snel veranderende gemeente. Vele dingen wijzigen aan een razend snel tempo en een up-todate blijven van info is dan ook zeer belangrijk. Deze gids draagt daar zeker en vast toe bij. Veel leesplezier. Met vriendelijke groeten

Rik Linkens

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

3


Gids Maasmechelen 2009

4

091515

09:01

Pagina 4


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:01

Pagina 5

inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE PRAKTISCHE INFORMATIE ....................................................9 GEMEENTEBESTUUR college van burgemeester en schepenen ...................11 gemeenteraad ............................................................15 ocmw-raad .................................................................16 BEREIKBAARHEID GEMEENTELIJKE DIENSTEN.......................17 GEMEENTELIJKE DIENSTEN secretariaat en hrm....................................................19 financiën en informatica.............................................19 burgerzaken ...............................................................19 technische diensten ...................................................19 cultureel centrum.......................................................21 bibliotheek .................................................................21 sportdienst.................................................................22 jeugd en welzijn.........................................................22 gemeentelijk onderwijs ..............................................23 cultuurbeleidscoördinatie ...........................................23 brandweer..................................................................23 lokale politie ..............................................................23 beleidscoördinatie en communicatie .........................23 DRINGENDE INTERVENTIE ..................................................24 NUTTIGE TELEFOONNUMMERS............................................24 DIENSTVERLENING VAN A TOT Z A Aangepast vervoer rolstoelgebruikers (zie ocmw)......................................................................55 Aardgas (zie Nutsvoorzieningen).....................................54 Academie voor Muziek, Toneel en dans (zie Kunstonderwijs) .......................................................47 Accijnzen (zie Douane) ...................................................34 Accountants ....................................................................79 Acupunctuur ...................................................................79 Adoptie ...........................................................................25 Adreswijziging.................................................................25 Adviesraden ....................................................................25 Advocaten .......................................................................79 Afval ...............................................................................26 Alcoholproblemen ...........................................................27 Ambulance......................................................................27 Ambulante handel...........................................................27 Apothekers......................................................................79 Arbeidsgeneeskunde.......................................................27 Arbeidskaarten................................................................27 Architecten......................................................................79 Artsen .............................................................................81 Asielzoekers....................................................................27 B Basiseducatie Maasland (zie Onderwijs) .........................57 Bedrijfsrevisoren .............................................................82 Begraafplaatsen ..............................................................27 Bejaardentehuizen (zie Rusthuizen)................................66 Belastingconsulenten ......................................................82 Belastingen .....................................................................29

Belgische nationaliteit.....................................................29 Bewijs van gezinssamenstelling ......................................29 Bewijs van goed zedelijk gedrag .....................................29 Bewijs van leven.............................................................29 Bewijs van woonst ..........................................................29 Bibliotheek......................................................................30 Bodemattest....................................................................30 Bodemonderzoek ............................................................30 Boekhouders...................................................................82 Bomen (zie Kapvergunning)............................................46 Bouwen en verbouwen ...................................................30 BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) .....................................31 Brandweer.......................................................................31 Buitenschoolse opvang (zie Kinderopvang).....................46 Bus (zie De Lijn)..............................................................33 Buurtopbouwwerk...........................................................31 C Compostvat (zie Afval)....................................................26 Containerparken .............................................................32 Crematie (zie Overlijden) ................................................62 Cultureel centrum ...........................................................32 Cultuurpas ......................................................................32 D Dagverzorgingcentrum De Linde (zie Senioren) ...............67 Debberke (zie Kinderopvang) ..........................................46 De Lijn ...........................................................................33 Dienstencentrum De Bolster (zie Senioren).....................67 Dienstencheques.............................................................33 Dierenartsen ...................................................................83 Dierenasiel ......................................................................33 Diëtisten .........................................................................83 Donorschap.....................................................................33 Douane ...........................................................................34 Drugsproblemen..............................................................34 E Echtscheiding..................................................................34 Eensluitend verklaring documenten................................34 Elektriciteit (zie Nutsvoorzieningen)................................54 E-loket ............................................................................34 Energiedeskundigen........................................................83 Erfrechtverklaring............................................................35 Erkenning van kind .........................................................35 Evenementen ..................................................................35 F Fietsgraveren ..................................................................37 Fietsen ............................................................................37 Fuiven.............................................................................37 G Geboorte .........................................................................37 Geestelijke gezondheidszorg ...........................................38 Gehandicapten (zie Adviesraden, speelpleinwerking) ..25, 69 Gemeentelijke Uitleendienst (GUL) ..................................38 Gemeenteraadsagenda....................................................38 Gerechtsdeurwaarders ....................................................83

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

Geschiedenis (zie Stichting Erfgoed Eisden) ....................71 Gevonden voorwerpen ....................................................38 GFT-afval (zie Afval).........................................................26 Glasophaling (zie Afval) ..................................................26 Godsdienst (zie Levensbeschouwingen)..........................48 Grabbelpas......................................................................39 Grafconcessies (zie overlijden)........................................62 Groendaken.....................................................................39 Groenonderhoud .............................................................39 Grof vuil (zie Afval) .........................................................26 Grondverzet ....................................................................39 Grondwaterwinning.........................................................40 H Herbruikbare luiers .........................................................40 Hinderlijke inrichtingen...................................................40 Huis van het Nederlands.................................................40 Huisnummer ...................................................................40 Huisvesting .....................................................................40 Huisvuilophaling (zie Afval) ............................................26 Huurderssyndicaat ..........................................................41 Huwelijk..........................................................................41 Huwelijksjubilea..............................................................41 I Identiteitskaarten............................................................41 Inbraakpreventie.............................................................42 Inburgering (zie Onthaalbureau Limburg)........................61 Industrieterreinen ...........................................................42 Inentingen.......................................................................42 Informatieblad Maasmechelen ........................................43 Inname openbaar domein...............................................43 Integrale veiligheid .........................................................43 Internationale uitwisselingen ..........................................43 J Jeugdcentrum Asteroïde B612..........................................43 Jeugdhuizen ....................................................................45 Jongeren InformatiePunt (J.I.P.) .......................................45 Juridische bijstand (zie OCMW – rechtshulp) ...................55 Justitie (zie Vredegerecht)...............................................75 K Kadaster..........................................................................46 Kapvergunning ................................................................46 Kerken (zie Levensbeschouwing) ....................................48 Kerkhoven (zie Begraafplaatsen).....................................27 Kermissen .......................................................................46 Kind en gezin..................................................................46 Kinderdagverblijf ’t debberke (zie Kinderopvang) ...........46 Kindermishandeling hulpverlening..................................46 Kinderopvang..................................................................46 Kinderpasje (zie Identiteitskaarten) ................................41 Kinesitherapeuten...........................................................83 Kringloopcentrum (Kringwinkel)......................................47 Kunstonderwijs ...............................................................47

5


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:01

Pagina 6

Succes is de progressieve realisatie van een waardevol ideaal

LIFE SUCCESS COACH Rosetta Alessi rosetta.alessi@skynet.be

“Zeg mij wat je wilt en ik zal je leren hoe het te krijgen!”

24u SERVICE - PENDELDIENST - EXPRESS TRANSPORT - DISTRIBUTIE - OPSLAG - BEHEER

TEL 089 77 55 77 info@alcatransport.be • www.alcatransport.be

6


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:01

Pagina 7

inhoudsopgave L Laatste wilsbeschikking...................................................47 Landmeters .....................................................................84 Leefloon ..........................................................................47 Leegstand en verkrotting ................................................48 Leerlingenbegeleiding .....................................................48 Legalisatie documenten ..................................................48 Legerdienst (zie Militie) ..................................................53 Leurkaarten (zie Ambulante handel)...............................27 Levenbeschouwingen ......................................................48 Limburg.net.....................................................................50 Logopedisten...................................................................84 Lokale politie ..................................................................50 M Maaslands Huis (zie huisvesting)....................................40 Maasmechelen Leisure Valley..........................................50 Maatwerk vzw.................................................................51 Mantelzorgtoelagen.........................................................51 Markten ..........................................................................51 Medisch Centrum Maasmechelen ...................................51 Milieuklachten ................................................................51 Milieukrant .....................................................................51 Milieuvergunning ............................................................51 Militie .............................................................................53 Minder mobielencentrale (zie Senioren) .........................66 MoskeeĂŤn (zie Levensbeschouwingen) ...........................49 Musea.............................................................................53 Mutualiteiten ..................................................................53 Muziekacademie (zie Onderwijs) ....................................47 N Naamswijziging ...............................................................54 Nadarafsluiting................................................................54 Naturalisatie (zie Belgische nationaliteit) ........................29 Nederlandse taallessen (zie Onderwijs) ..........................61 Notarissen.......................................................................84 Nutsvoorzieningen ..........................................................54 O OCMW-Sociaal Huis..........................................................54 Onbewoonbaarverklaring.................................................55 Ondernemen ...................................................................57 Ondernemersclub Maasmechelen ...................................57 Ondernemershuis Maasland............................................57 Onderwijs........................................................................57 Onkruidbestrijding...........................................................61 Onthaalbureau Limburg...................................................61 Ontwikkelingssamenwerking...........................................61 Openbaarheid van bestuur..............................................61 Openingsuren..................................................................17 Ophaalkalender...............................................................62 Opvoeding.......................................................................62 Organendonorschap (zie Donorschap).............................33 Osteopaten......................................................................84 Overlijden .......................................................................62

P Papierophaling (zie Afval) ...............................................26 Parkeerbeleid ..................................................................62 Parochies (zie levensbeschouwing).................................48 Paspoort (zie reispas) .....................................................64 Pensioenen .....................................................................63 Personenbelasting (zie Belastingen) ...............................29 PMD (-zakken) (zie Afval) ...............................................26 Politie (zie Lokale politie)................................................50 Post ................................................................................63 Premies (zie Subsidies)...................................................72 Projectencentrum............................................................63 Psychologen....................................................................84 PWA Dienstenbedrijf........................................................64 R Rechtshulp (zie OCMW-Sociaal Huis) ...............................55 Reclame ..........................................................................64 Regenwaterputten...........................................................64 Registratiekantoor...........................................................64 Reispassen......................................................................64 Rijbewijzen ....................................................................65 Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) ......................65 Rijksregister ....................................................................65 Riolering..........................................................................65 Rode kruis (zie Ambulance) ............................................27 Rusthuizen......................................................................66 S Samenwoonst .................................................................66 Scholen (zie Onderwijs) ..................................................57 Senioren..........................................................................66 Slachtvergunningen.........................................................67 Snoeihout (zie Afval).......................................................26 Sociaal Bedrijvencentrum................................................67 Sociale dienst (zie OCMW)...............................................55 Sociale tewerkstelling (zie OCMW) ..................................55 Sociale huisvesting (zie huisvesting) ..............................40 Speelpleinwerking...........................................................69 Sportaccommodaties.......................................................69 Sportpromotie .................................................................70 Stadswachten..................................................................70 Stamboomonderzoek ......................................................71 Stedenbouwkundig attest ...............................................71 Stichting Erfgoed Eisden..................................................71 Stookolietanks.................................................................71 Straathoekwerk ...............................................................72 Straatverlichting..............................................................72 Strafregister (zie Bewijs van goed zedelijk gedrag) .........29 Stratenplan .....................................................................72 Studietoelagen ................................................................72 Subsidies ........................................................................72 Swappas .........................................................................72 T Tandartsen ......................................................................84 Tandarts-ortodontist........................................................85

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

Tapvergunning.................................................................73 Terrassen (zie Inname openbaar domein) .......................43 Testament (zie Laatste wilsbeschikking) .........................47 Tewerkstelling .................................................................73 Thuisverpleging...............................................................73 Tijdelijk verblijf in buitenland..........................................73 Trouwen (zie huwelijk)....................................................41 U Uitleendienst (zie Gemeentelijke Uitleendienst) ...................................38 Uittreksel uit bevolkingsregister......................................29 Unizo ..............................................................................74 V Vacatures ........................................................................74 V.D.A.B. ...........................................................................74 Verandering van beroep..................................................74 Verblijfsvergunning (zie Vreemdelingen).........................76 Verhuizen (zie Adreswijziging) ........................................25 Verkaveling .....................................................................74 Verkiezingen ...................................................................74 Verloren voorwerpen (zie Gevonden voorwerpen)...........38 Verpleegkundigen (zelfstandigen)...................................85 Vertrek naar buitenland ..................................................75 Verwantschap .................................................................75 Visum..............................................................................75 Visvergunning .................................................................75 Vlaggen...........................................................................75 Vluchtelingen ..................................................................75 Vredegerecht...................................................................75 Vreemdelingen ................................................................76 Vrijwilligerscentrale (zie Senioren) ..................................67 W Wachtdiensten ................................................................76 Wandelen ........................................................................76 Wapens ...........................................................................77 Waterleiding....................................................................77 Werkwinkel .....................................................................77 Wespennesten (zie Brandweer).......................................31 Wettiging handtekening ..................................................77 Wijkcentra.......................................................................77 Wijkpolitie.......................................................................78 Woonwagenterrein ..........................................................78 Z Zelfhulpgroepen..............................................................78 Ziekenkas (zie Mutualiteiten) .........................................53 Ziekenopppas .................................................................78 Zonevreemde woningen (zie Bouwen) ............................30 Zorgverzekering ..............................................................78 Zwembad (zie Sportaccommodaties)...............................69 Zwerfvuil (zie Afval)........................................................26 VRIJE BEROEPEN...............................................................79 ADVERTEERDERS...............................................................87

7


Gids Maasmechelen 2009

091515

Grillhuis

09:01

Pagina 8

HARPUT

Ocakbasi

Kruindersweg 21 3630 Maasmechelen 0475 36 25 63

Heirstraat 222 • 3630 Maasmechelen Tel. 089 76 48 46

Openingsuren (zonder afspraak): Ma t/m do: 9u-18u • Vr: 9u-19u • Za: 9u-17u • Wo: rustdag

HAIR PLUSS

BVBA GLASWERKEN YPERMAN Koning Albertlaan 12 3630 Maasmechelen Tel. 089/76 41 71 • GSM 0478/34 33 64 • Fax 089/77 17 07

www.glaswerkenyperman.be • E-mail: glaswerkenyperman@info.be

8


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:01

Pagina 9

praktische informatie gemeentebestuur Maasmechelen

meer info over de gemeente?

Administratief Centrum Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen

:: ::

T 089 76 96 10 - F 089 76 96 49 communicatie@maasmechelen.be www.maasmechelen.be

algemene gegevens

openingsuren gemeentehuis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur

Info Maasmechelen: gemeentelijk informatieblad – verschijnt om de 2 maanden Website: www.maasmechelen.be

I I I I I

14.00 – 17.45 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur namiddag gesloten 14.00 – 16.00 uur

aantal inwoners: oppervlakte in ha: streek: provincie: bestuurlijk arrondissement: gerechtelijk arrondissement: kieskanton:

36 795 (31-12-2008) 7 628 Maasland Limburg Tongeren Tongeren Maasmechelen

Hoe gebruik je deze gids? Deze gemeentegids 2009 is een bron van informatie voor alle inwoners van Maasmechelen. Het gemeentebestuur en de ocmw-raad worden voorgesteld. Daarnaast vind je een overzicht van de gemeentelijke diensten, hun contactgegevens en wanneer je er terecht kan. Verder is deze gemeentegids bedoeld als leidraad en wegwijzer. De informatie wordt weergegeven op basis van trefwoorden, die alfabetisch gerangschikt zijn. Op die manier kan je snel de gezochte informatie terugvinden. Achteraan in de gids vind je de vrije beroepen.

Kruinenpad

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

9


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:01

Pagina 10

Café PONDEROSA Grotestraat 350 - 3631 Kotem tel. 089/76 46 72

WAAR GEZELLIGHEID TROEF IS

!

variatie van bieren Gesloten op woensdag

EETHUIS

TURKSE RIVIERA Europaplein 32 • 3630 Eisden • Tel. 089 76 75 00 De Turkse Riviera is een modern eethuis dat klasse en klantvriendelijkheid combineert zodat u kunt genieten van een lekkere maaltijd in een gezellige sfeer

Kwaliteit staat centraal Alle dagen doorlopend open van 12.00u tot 24.00u

10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:01

Pagina 11

college van burgemeester en schepenen Burgemeester – Georges Lenssen (Open VLD) veiligheid – politie – brandweer - algemeen beleid •

zitdag maandag van 16.00 tot 17.00 uur

• •

T 089 76 96 42 georges.lenssen@maasmechelen.be

Eerste schepen – Rik Linkens (sp.a) personeel - bestuurlijke organisatie – cultuur - onderwijs • zitdag na afspraak • T 089 76 96 44 • T privé 089 76 11 38 • gsm 0478 80 38 65 • rik.linkens@maasmechelen.be

Tweede schepen – Erik Kortleven (Open VLD) lokale economie – tewerkstelling - toerisme •

zitdag vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur

• •

T 089 76 96 48 erik.kortleven@maasmechelen.be

Derde schepen – Serdar Karali (sp.a) sport - bibliotheek • zitdag na afspraak • T 089 76 96 44 • serdar.karali@maasmechelen.be

Vierde schepen – Caroline Penders (Open VLD) openbare werken – mobiliteit – patrimonium - begraafplaatsen •

zitdag maandag van 16.00 tot 17.00 uur en na afspraak

• •

T 089 76 96 43 caroline.penders@maasmechelen.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

11


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 12

Maxim Palace is een nieuwe feestzaal met alle mogelijke accomodatie om van uw evenement een onvergetelijke gebeurtenis te maken zowel prive als bedrijfsevenement. Feestzaal Maxim Palace verzorgt al uw evenementen met eigen keuken zoals Turkse, Italiaanse en Belgische keuken. Zowel receptie en avondfeest kan plaatsvinden in één zaal die zal opgesteld worden naar uw keuze. met een bewaakte parking is het voor ons een prioriteit om al uw wensen tot de laatste puntjes te verzorgen. aarzel niet met ons contact op te nemen om een afspraak te maken om naar uw wensen te luisteren.

een prijsofferte is vrijblijfend te verkrijgen Tevens bieden wij u de beste prijzen aan

Maxim Palace Ringlaan 412 • 3630 Maasmechelen Uzun Neshe: +32 484 52 65 66 Uzun mustafa: +32 477 33 76 36

12


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 13

college van burgemeester en schepenen Vijfde schepen – Marleen Kortleven (Open VLD) jeugd – welzijn - ontwikkelingssamenwerking •

zitdag na afspraak

• •

T 089 76 96 48 marleen.kortleven@maasmechelen.be

Zesde schepen – Michel Vigneron (sp.a) ruimtelijke ordening - milieu - landbouw •

zitdag maandag van 14.00 tot 18.00 uur en na afspraak

• •

T 089 76 96 44 michel.vigneron@maasmechelen.be

Zevende schepen – Jef Albrechts (Open VLD) financiën – informatica - burgerlijke stand - jumelages •

zitdag na afspraak

• •

T 089 76 96 46 jef.albrechts@maasmechelen.be

Achtste schepen – Christel De Cuyper (sp.a) ocmw-voorzitter •

zitdag na afspraak (Binnenhof 2)

• •

T 089 48 28 00 christel.decuyper@ocmwmaasmechelen.be

Gemeentesecretaris – Sabine Bervaes • • • • •

algemene leiding en instaan voor de goede werking van de gemeentelijke diensten hoofd gemeentepersoneel notuleert vergaderingen gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen ondertekent samen met de burgemeester alle briefwisseling, akten en bekendmakingen leidt het managementteam

• •

T 089 76 96 40 sabine.bervaes@maasmechelen.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

13


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 14

Pauwengraaf 42 • 3630 Eisden

Tel. 0485 45 17 39 Koffiekoeken, Turkse Pannenkoek (diverse), Turkse Koekjes, Soft ijs, Pizza, Baklava’s, Turkse & Vlaamse taarten & vlaaien, Börek çesitleri, Pogaça, Açma, Simit, Pide, Boyoz, Lahmacun,…

14


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 15

gemeenteraad Burgemeester Lenssen Georges

Groenstraat 115

089 76 96 42

georges.lenssen@maasmechelen.be

Open VLD

Schepenen Linkens Rik Kortleven Erik Karali Serdar Penders Caroline Kortleven Marleen Vigneron Michel Albrechts Jef Christel De Cuyper

Lindenlaan 115 Hofstraat 5 Casinostraat 1 Grotestraat 137 Schoorstraat 117 Kastanjelaan 9 Rijksweg 324 Proosterbosstraat 140

089 76 11 38 089 76 39 55 089 77 52 24 089 76 55 16 089 71 76 12 089 76 12 27 089 76 04 06 089 76 05 91

rik.linkens@maasmechelen.be erik.kortleven@maasmechelen.be serdar.karali@maasmechelen.be caroline.penders@maasmechelen.be marleen.kortleven@maasmechelen.be michel.vigneron@maasmechelen.be jef.albrechts@maasmechelen.be christel.decuyper@ocmwmaasmechelen.be

sp.a/groen Open VLD sp.a/groen Open VLD Open VLD sp.a/groen Open VLD sp.a/groen

Raadsleden Albrechts Roeland Aussems Rik Bemelmans Hubert Cardinaels Simon Deckers Alice Deckers NoĂŤl Delille Jan Dexters Nancy Geraerts Marijke Imbornone Salvatore Kenzeler Evy Kitir Meryame Lambrichts Jos Leysen Sylvain Louwette Josette Maes Diane Palmers Patrick Ramaekers Mieke Ramakers Luc Smeets Bernd Thorez Stefan Uzun Mustafa Vanderhallen Eddy Verheyen Vera Wolk Johan

Loobeekstraat 15 Weldoenerslaan 6 Neerveldstraat 11 Rijksweg 619 Eisdenweg 66 Boudewijnlaan 144 Heirstraat 120 Daalbroekstraat 42 Gildestraat 37 Proosterbosstraat 98 Molenstraat 76 Ganzenpoelstraat 52a Henri Vrankenstraat 12 Koningin Astridlaan 47 Merelstraat 46 Loobronstraat 40 Kasteelstraat 21 Jozef Smeetslaan 251 Langstraat 42 Heihoevestraat 48 Dr. Haubenlaan 48/1 Bremstraat 20 Rootstraat 16 Nijverheidslaan 24 Paul Nicoulaan 34

089 77 47 51 089 76 14 20 089 76 51 29 089 76 19 21 0497 21 37 11 089 76 38 87 089 76 31 13 089 76 35 05 0479 35 02 49 089 77 37 73 089 75 77 08 0485 87 54 81 089 76 25 93 089 76 39 77 089 76 12 72 089 76 60 67 089 71 80 17 089 76 16 20 089 76 70 07 089 77 32 07 089 76 10 08 089 84 14 17 089 76 08 36 089 77 52 66 089 77 18 35

roland.albrechts@telenet.be rikaussems@skynet.be hubert.bemelmans@euphonynet.be simon@cardinaels.be alice.deckers@telenet.be noel.deckers@vlao.be jan.de.lille@telenet.be nancy.dexters@pandora.be marijke.geraerts@skynet.be salvatore.imbornone.15136@axa-bank.be evykenzeler@hotmail.com meryame@kitir.be jos.lambrichts@skynet.be sylvain.leysen@telenet.be j.terwingen@euphonynet.be maesdiane@skynet.be patrick.palmers@skynet.be m.ramaekers@scarlet.be l.ramakers@scarlet.be bernd.smeets@skynet.be stefan.thorez@telenet.be mustafauzun1970@hotmail.com eddyblauw@hotmail.com vera.verheyen@skynet.be johan.wolk@skynet.be

Vl. Belang sp.a/groen CD&V Vl. Belang Vl. Belang sp.a/groen CD&V Open VLD Vl. Belang CD&V sp.a/groen sp.a/groen CD&V sp.a/groen CD&V Open VLD CD&V CD&V Open VLD Open VLD CD&V CD&V Open VLD CD&V CD&V

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

15


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 16

OCMW-raad Voorzitter Christel De Cuyper

Proosterbosstraat 140

089 76 05 91

christel.decuyper@ocmwmaasmechelen.be

Raadsleden Nicole Claesen Piet Debois Marijke Geraerts Miranda Gerets Anniek Merlo Jules Opsteijn Nadine Opsteyn Marc Smeets Tonny Stappers Selรงuk Yazici

Kleine Werfstraat 10 Langstraat 101-103 Gildestraat 37 Uikhoverstraat 6 Geisterweg 9 Molenveldstraat 23 Heirstraat 413 Opperveldstraat 29 Rijksweg 110 Reihaag 22

089 77 56 48 089 76 56 60 0479 35 02 49 089 72 34 17 0477 17 92 78 089 76 38 68 089 76 79 19 089 77 45 65 089 76 49 81 0486 39 95 84

ronic1@scarlet.be

16

marijke.geraerts@skynet.be ronny.dresen@telenet.be anniekmerlo@hotmail.com nadineopsteyn@skynet.be stappers.t@scarlet.be selcuk_yazici@hotmail.com

www.ocmwmaasmechelen.be | 089 48 28 00


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 17

bereikbaarheid gemeentelijke diensten Administratief Centrum

Cultureel Centrum

Heirstraat 239 – 3630 Maasmechelen T 089 76 96 10 communicatie@maasmechelen.be

Koninginnelaan 42 - 3630 MaasmechelenT 089 76 97 97 info@ccmaasmechelen.be www.ccmaasmechelen.be

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur

14.00 – 17.45 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur namiddag gesloten 14.00 – 16.00 uur

maandag – vrijdag van 10 t/m 31 juli van 1 t/m 9 juli en van 1 t/m 31 augustus

08.30 – 12.00 uur gesloten

13.00 – 20.00 uur

gesloten vanaf 17.00 uur

Sportdienst Bibliotheek Deken Bernardstraat 5 T 089 76 97 20 bibliotheek@maasmechelen.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

14.00 - 19.00 uur 14.00 - 19.00 uur 14.00 - 19.00 uur 14.00 - 19.00 uur 14.00 - 19.00 uur 13.00 – 16.00 uur 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek (filiaal Cultureel Centrum) Koninginnelaan 42 T 089 76 97 76 bibliotheek@maasmechelen.be woensdag vrijdag

14.00 - 19.00 uur 16.00 - 19.00 uur

Kolenmijn Limburg-Maaslaan 2 T 089 76 96 29 – 089 76 96 30 sportdienst@maasmechelen.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur

13.00 – 16.00 uur 13.00 – 16.00 uur 13.00 – 16.00 uur 13.00 – 16.00 uur 13.00 – 16.00 uur

Dienst diversiteit Oude Baan 207 T 089 76 98 80 dip-maasmechelen@maasmechelen.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag of na afspraak

09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur

13.00 – 17.00 uur 13.00 – 17.00 uur 13.00 – 17.00 uur 13.00 – 17.00 uur 13.00 – 17.00 uur

Containerpark Breitwaterstraat (Industrieterrein Oude Bunders) T 089 46 94 10 containerpark@maasmechelen.be maandag gesloten dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

08.30 – 17.45 uur 08.30 – 16.00 uur 08.30 – 16.00 uur 08.30 – 16.00 uur 08.30 – 16.00 uur

Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen Oude Baan 207 T 089 76 97 51 agm-maasmechelen@maasmechelen.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag of na afspraak

09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

13.00 – 17.00 uur 13.00 – 17.00 uur 13.00 – 17.00 uur 13.00 – 17.00 uur 13.00 – 17.00 uur

17


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 18

bereikbaarheid gemeentelijke diensten Van 1 oktober t.e.m. 31 maart: aandag t.e.m. vrijdag van 10.00 – 16.00 uur zaterdag en zondag van 11.00 – 15.00 uur

Dienst onderwijs Oude Baan 207 T 089 76 98 00 onderwijs@maasmechelen.be

Overdekt zwembad “Prinsenpark” maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur

14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur

Ringlaan 400 T 089 76 97 37 els.aelbers@maasmechelen.be maandag

12.00 – 13.00 uur geen glijbaan 15.00 – 15.45 uur aquajogging 16.00 – 17.00 uur zwemacademie 18.30 – 20.30 uur vrij zwemmen

dinsdag

15.00 – 16.00 uur senioren / geen glijbaan 16.00 – 17.00 uur zwemonderricht 18.30 – 20.30 uur vrij zwemmen

woensdag

13.00 – 14.00 uur zwemacademie 14.00 – 16.00 uur vrij zwemmen 16.00 – 17.00 uur baanzwemmen / geen glijbaan 18.30 – 19.30 uur vrij zwemmen 19.30 – 20.30 uur enkel dames +16 / geen glijbaan

donderdag

15.00 – 16.00 uur senioren / geen glijbaan 16.00 – 17.00 uur zwemonderricht 18.30 – 20.30 uur vrij zwemmen

vrijdag

16.00 – 17.00 uur senioren / geen glijbaan 18.30 – 20.30 uur vrij zwemmen 20.30 – 21.30 uur baanzwemmen / geen glijbaan

zaterdag

11.00 – 12.00 uur mindervaliden 12.30 – 13.30 uur watergewenning 14.00 – 16.00 uur vrij zwemmen

zondag

11.00 – 12.30 uur vrij zwemmen

Jeugddienst Dr.Haubenlaan 24 T 089 76 97 87 jeugd-welzijn@maasmechelen.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 – 16.00 uur 09.00 – 16.00 uur 09.00 – 16.00 uur 09.00 – 16.00 uur 09.00 – 16.00 uur

Gemeentelijke Uitleendienst Maasmechelen Leemkuilstraat 6 – 3630 Maasmechelen T 089 76 97 57 of 0475 52 37 37 gul.maasmechelen@skynet.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 – 16.00 uur 09.00 – 16.00 uur 09.00 – 16.00 uur 09.00 – 16.00 uur 09.00 – 16.00 uur

Tourist Info Maasvinster Zetellaan 35 – 3630 Maasmechelen T 089 76 98 88 vvvmaasmechelen@skynet.be Van 1 april tot en met 30 september: maandag t.e.m. vrijdag van 10.00 – 18.00 uur zaterdag en zondag van 10.00 -17.00 uur

18

• •

gesloten op wettelijke feestdagen tijdens de schoolvakanties wijzigen de openingsuren (zie www.maasmechelen.be of info Maasmechelen)

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 19

gemeentelijke diensten T 089 76 97 32

1. Secretariaat & HRM secretariaat@maasmechelen.be Secretariaat & Administratie T 089 76 96 37 De dienst secretariaat en administratie staat in voor een klantvriendelijke afhandeling van taken ten aanzien van de gemeentediensten, de raadsleden en het publiek. Personeel T 089 76 96 33 De dienst personeel houdt zich bezig met de personeelsadministratie, aanwervingen, hrm, arbeidsreglement, vorming, .… Archief T 089 76 96 71

Identiteit T 089 76 96 24 De dienst identiteit levert alle mogelijke attesten af omtrent de gegevens die in het bevolkingsregister bijgehouden worden zoals identiteitsdocumenten, adres … Persoonlijke vergunningen – pensioenen T 089 76 96 23 • leervergunningen en rijbewijzen • reispassen • de ontvangst van de aanvragen en het geven van inlichtingen over werknemerspensioenen, pensioenen voor zelfstandigen en inkomensgarantie voor ouderen Rijksregister T 089 76 96 21

2. Financiën & informatica financieledienst@maasmechelen.be Boekhouding T 089 76 96 58 De dienst boekhouding en begroting is vooral een ondersteunende dienst voor de andere gemeentelijke diensten, met als belangrijkste taak de opvolging van de gemeentelijke financiële toestand. Financiën T 089 76 96 64 De dienst financiën zorgt voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen. Informatica T 089 76 96 65 De dienst informatica stelt de nodige informaticamiddelen ter beschikking van de gemeentelijke diensten en zorgt voor het beheer ervan.

3. Burgerzaken burgerzaken@maasmechelen.be Burgerlijke stand T 089 76 96 28 De dienst burgerlijke stand staat in voor alles wat met jouw persoon te maken heeft, vanaf de inschrijving van de geboorte tot de aangifte van een overlijden. Vreemdelingen

Strafregister T 089 76 96 25 Aanvraag en ontvangst van bewijs “goed zedelijk gedrag”.

4. Technische diensten technischedienst@maasmechelen.be Overheidsopdrachten T 089 76 96 81 of 089 76 96 82 De dienst staat in voor de administratie van overheidsopdrachten voor werken aan wegen en aan gebouwen. Leefmilieu en groen Leefmilieu: 089 76 96 91 Groen: 089 76 96 54 Stedenbouw – Leefmilieu – Ruimtelijke Ordening - Grondbeleid Administratie stedenbouw en Ruimtelijke Ordening T 089 76 96 18 - 698 – F 089 76 96 79 De dienst administratie stedenbouw staat in voor alle informatie, adviezen, vergunningsaanvragen, klachtopnames, subsidieaanvragen, woningonderzoek e.d. met betrekking tot alle zaken die verband houden met de ruimtelijke planning. Administratie Leefmilieu T 089 76 96 18 - 698

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

19


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 20

BANDENLAND Nieuwe & gebruikte

DR

ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ

Dexters Ronny

BANDEN / VELGEN

Genieskensstraat 73 - 3630 Leut (Maasmechelen) Tel. 089 75 89 65 - Gsm 0475 34 82 43 ronny.dexters@skynet.be

OPENINGSUREN: Ma-Di-Wo-Do-Vr-Za van 9u00 tot 18u00 • Zondag GESLOTEN

Breitwaterstraat 15 • 3630 Maasmechelen • Oude Bunders Z.Ind. Tel.: 089/73 30 24 • Fax: 089/73 30 25 • E-mail: bandenland@skynet.be

Interieur Ramen Deuren

Hout PVC Alu

Binnendeuren, Maatwerk, Badkamermeubels, Keukens, Muurkasten, Trappen, Dressings, ... enz.

E AAGST S DE L JS D E E T S IN PRI TELLEN TOES C O ST K

BVBA

20

Pauwengraaf 109 • 3630 Maasmechelen • Tel. 089/76.47.20

Oude Baan 4 • 3630 Maasmechelen • Tel. 089/38 34 58

Erk. nr. : 2537.01

www.electro-stock.be • info@electrostock.be


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 21

gemeentelijke diensten De dienst administratie & leefmilieu stippelt het gemeentelijk leefmilieubeleid uit en heeft het beheer over de gemeentelijke begraafplaatsen. Administratie Grondbeleid T 089 76 96 89 De dienst grondbeleid verwerft, beheert en verhandelt onroerende goederen binnen het wettelijke kader en rekening houdend met de beleidsopties van de gemeente. Ze behandelt de materies m.b.t. leegstand en verkrotting. Wegen, Verkeer, Mobiliteit, Patrimonium & Veiligheid Administratie wegen en verkeer T 089 76 96 84 De dienst administratie wegen en verkeer staat in voor alle zaken die verband houden met de aanleg, het onderhoud of herstelling van wegen, infrastructuurwerken ter bevordering van de verkeersveiligheid. Administratie Mobiliteit T 089 76 96 87 De dienst mobiliteit coördineert de planning en beleidsvoorbereiding op het vlak van mobiliteit. Administratie Onderhoud Patrimonium T 089 76 96 88 Onderhoud gemeentelijk patrimonium (gebouwen)

Groen T 089 76 97 63 De dienst groen beheert het openbaar groenpatrimonium met de nadruk op het onderhoud. Magazijn en garage T 089 76 97 60 (magazijn) – 089 76 97 64 (garage) Alle uitvoerende diensten van de gemeente moeten over de nodige materialen en gereedschappen beschikken om hun taken uit te voeren. Het magazijn staat in voor deze ondersteuning. De garage zorgt voor het onderhoud en de herstellingen van het gemeentelijk machine-en wagenpark. Wegen T 089 76 97 62 Bij de dienst wegen kunt u terecht voor alle informatie betreffende de aanleg, het onderhoud of herstelling van wegen, infrastructuurwerken ter bevordering van de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Sociaal bedrijvencentrum Boorsemstraat 2 T 089 77 97 27 Het sociaal bedrijvencentrum huisvest organisaties die actief zijn op het vlak van tewerkstelling en opleiding van laaggeschoolde langdurig werklozen, in de vorm van verschillende tewerkstellingsmethodieken.

5.1. Cultureel Centrum Tekenkamer T 089 76 96 83 Ondersteuning technische dienst d.m.v. plannen Werken Leemkuilstraat 6 Gebouwen T 089 76 97 59 De dienst gebouwen verzorgt het onderhoud, de herstellingen, aanpassingen en renovaties van alle gebouwen die eigendom zijn van de gemeente.

Koninginnelaan 42 T 089 76 97 97 - info@ccmaasmechelen.be Het Cultureel Centrum is gemeentelijk georganiseerd en werkt aan cultuurverspreiding van zowel professionele als amateurkunst.

5.2. Bibliotheek Hoofdbibliotheek Deken Bernardstraat 5 T 089 76 97 20 - bibliotheek@maasmechelen.be In de bibliotheek kunt u terecht voor boeken, tijdschriften, kranten, muziekcd’s, cd-roms en dvd’s voor kinderen en volwassenen.

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

21


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 22

gemeentelijke diensten Bibliotheek filiaal Cultureel Centrum Koninginnelaan 42 T 089 76 97 76 - bibliotheek@maasmechelen.be In deze bibliotheek kunt u terecht voor boeken en tijdschriften voor kinderen en volwassenen.

5.3. Sportdienst Kolenmijn Limburg-Maaslaan 2 sportdienst@maasmechelen.be Sportcentra T 089 76 98 60 De dienst sport staat in voor het beheer, de verhuur en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties. Sportinnovatie T 089 76 96 29 De dienst sport biedt een uitgebreid sportpromotieprogramma aan voor diverse leeftijdscategorieën en doelgroepen en staat in voor diverse vormen van ondersteuning voor het sportverenigingsleven. Zwembad Prinsenpark Ringlaan 400 T 089 76 97 39 of 089 76 97 37 In het zwembad kan iedereen terecht om hun zwemdiscipline te beoefenen.

5.4. Jeugd & Welzijn jeugd-welzijn@maasmechelen.be Secretariaat jeugd & welzijn Dr. Haubenlaan 24 T 089 76 97 87 jeugd-welzijn@maasmechelen.be De afdeling jeugd en welzijn staat in voor een lokaal sociaal beleid voor de Maasmechelse bevolking met extra aandacht en inspanningen voor specifieke doelgroepen als kinderen en jongeren, mensen met een handicap, senioren, allochtonen, vluchtelingen, woonwagenbewoners. Dienst diversiteit Oude Baan 207 T 089 76 98 80 dip-maasmechelen@maasmechelen.be

22

De dienst diversiteit is de lokale integratiedienst van Maasmechelen. Deze gemeentelijke dienst wil het samenleven in diversiteit bevorderen. Je kan er terecht met al je vragen over de verschillende gemeenschappen en projecten in onze gemeente, informatie over visa en naturalisatie, educatieve pakketten rond interculturaliteit,… Deze dienst staat bovendien in voor de ondersteuning van een aantal adviesraden (senioren, ontwikkelingssamenwerking en gezondheid). Verder zorgt de dienst voor een goede werking van het welzijnsbeleid in Maasmechelen en volgt ze de voorbereiding en uitvoering van het lokaal sociaal beleid tussen gemeente, OCMW en andere actoren op. Jeugdbeleid Dr. Haubenlaan 24 T 089 76 97 87 jeugd-welzijn@maasmechelen.be De dienst jeugd werkt aan een breder jeugdbeleid om alle Maasmechelse jongeren optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen te bieden. Buitenschoolse kinderopvang Dorpsstraat 22b T 089 76 97 91 - t_huis@skynet.be Buitenschoolse kinderopvang ‘t Huis vervult een tweeledige functie. Enderzijds kan je er terecht voor buitenschoolse kinderopvang voor schoolgaande kinderen (t.e.m. lager onderwijs). Anderzijds is ‘t Huis een ‘gemandateerde voorziening’. Dit betekent dat je er terecht kan voor informatie over flexibele en occasionele opvang, zowel in Maasmechelen als in Dilsen-Stokkem. Dienst onderwijs Oude Baan 207 T 089 76 98 00 Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) Oude Baan 207 T 089 76 97 51 – F 089 77 87 01 agm-maasmechelen@maasmechelen.be De dienst AGM staat in voor het uitwerken, opvolgen en laten uitvoeren van alternatieve gerechtelijke maatregelen. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd aan meerderjarigen die door gerechtelijke instanties naar de dienst AGM worden doorverwezen n.a.v. het plegen van een delict.

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 23

gemeentelijke diensten Lokale Politie Koning Albertlaan 17 T 089 76 97 00 – voor dringende oproepen 101 Nabijheidspolitie • Verkeersdienst • Toezichtsdienst Interventie en onthaalpolitie Ondersteunende dienst – bureel ICT

5.5. Gemeentelijk Onderwijs Administratie basisonderwijs St. Jorisstraat 11 T 089 76 97 40 gem.schoolboorsem@maasmechelen.be Administratie kunstonderwijs Zetellaan 50 T 089 76 97 77 kunstacademie@maasmechelen.be www.kunstacademiemaasmechelen.be

7. Beleidscoördinatie & Communicatie communicatie@maasmechelen.be

5.6. Cultuurbeleidscoördinatie Koninginnelaan 42 T 089 76 97 82 De cultuurbeleidscoördinator staat in voor de goede werking van de gemeentelijke culturele instellingen en volgt de voorbereiding en uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Maasmechelen op.

6. Veiligheid Brandweer Rijksweg 155 Noodnummer Maasmechelen 089 76 96 00 brandweer@maasmechelen.be Lokale politie Dr. Haubenlaan 4 T 089 76 97 00 Korpsleiding • Coördinator Integraal Veiligheidbeleid • Ondersteunende dienst - Bureel korpsondersteuning - Bureel administratie - Bureel logistiek en financiën - Bureel personeel

Communicatie & Bestuurlijke ontwikkeling Bestuurlijke ontwikkeling T 089 76 96 47 Communicatie T 089 79 97 45 - 747 Onthaal T 089 76 96 10 Duurzaamheid & Preventie Duurzaamheid T 089 76 96 95 Socio-economische ontwikkeling Tewerkstelling T 089 76 96 73 Industrie, handel T 089 76 96 67 Tourist Info Maasvinster T 089 76 98 88 Databeheer & beleidsonderzoek (GIS) T 089 76 97 07

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

23


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 24

TELEFOONNUMMERS dringende interventie Medische spoeddienst

100

Medische spoeddienst via gsm

112

Brandweer

100 of 089 76 96 00

Politie

101 of 089 76 97 00

Europees noodnummer

112

nuttige telefoonnummers Anonieme alcoholisten

03 239 14 15

Antigifcentrum

070 245 245

Brandwondencentrum

02 268 62 00

Card-stop

070 344 344

Child Focus

116 000

Dierenbescherming Limburg

089 75 54 10

Druglijn

078 15 10 20

Holebifoon

09 238 26 26

Infopunt Holebi Limburg

011 72 06 06

Kankerfoon

0800 15 802

Kinder- & jongerentelefoon

102

Natuurhulpcentrum Opglabbeek

089 85 49 06

Opvoedingstelefoon

070 22 23 30

Rode Kruis Vlaanderen

105

Telefonische inlichtingen

1207

Tele-Onthaal

106

Veilig Vrijenlijn (voorheen Aidstelefoon)

078 15 15 15

Vertrouwenscentra Kindermishandeling

011 27 46 72

Vlaamse Kruis

0478 20 30 20

Vlaamse infolijn

1700

Zelfmoordlijn

24

02 649 95 55

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 25

A Wat gebeurt er dan? Na de aangifte wordt een onderzoek verricht naar de reële verblijfplaats door de gemeentelijke bode of politie. Nadat de gemeentelijke bode of wijkagent vaststelde dat je werkelijk op het aangegeven adres verblijft, meld je dan aan op de dienst bevolking.

A

Ook als je naar het buitenland verhuist doe je daarvan aangifte bij de dienst bevolking waar je momenteel bent ingeschreven ten laatste de dag voor het vertrek naar het buitenland.

• Aangepast vervoer rolstoelgebruikers Meer info: Bevolking - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

(zie OCMW)

• Aardgas • Adviesraden (zie Nutsvoorzieningen)

(zie Kunstonderwijs)

Verschillende adviesraden zijn reeds jaren ingeburgerd in het lokale beleid te Maasmechelen. De raden geven advies aan het lokale bestuur over de verwachtingen of noden binnen de vertegenwoordigde groep of het domein, waarvoor de raad verantwoordelijk is.

• Accijnzen

In Maasmechelen bestaan de volgende adviesraden:

• Academie voor Muziek, Toneel en Dans

Adviesraad personen met een handicap secretariaat: dienst diversiteit, Oude Baan 207, T 089 76 98 80 – ketty.pantazis@maasmechelen.be

(zie Douane)

• Adoptie De adoptie is een procedure die gevoerd wordt voor een notaris of voor de vrederechter van de woonplaats van de adoptant of van een van de adopterende echtgenoten, teneinde een adoptieakte te doen opmaken.

Cultuurraad secretariaat: Esther Dexters, Koninginnelaan 42, T 089 76 97 97 - culturele.raad@ccmaasmechelen.be Jeugdraad secretariaat: Petra Roumans, Dokter Haubenlaan 24, T 089 76 97 87 - jeugd-welzijn@maasmechelen.be

Meer info: Burgerlijke stand - Heirstraat 239 T 089 76 96 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

Maasmechelse Interculturele Raad secretariaat: dienst diversiteit, Oude Baan 207, T 089 76 98 80 – dip-maasmechelen@maasmechelen.be

• Adreswijziging Wanneer en hoe? Wie zijn verblijfplaats naar Maasmechelen overbrengt of binnen de gemeente verhuist, moet zich binnen 8 werkdagen bij het gemeentebestuur van onze gemeente aanbieden. Deze adreswijziging kan je ook doorgeven via een brief, telefonisch 089 76 96 24, fax 089 76 96 19, email burgerzaken@maasmechelen.be of via het e-loket op www.maasmechelen.be. Zorg in dit geval voor voldoende identificatie.

Milieuraad secretariaat: Margaretha Verheyen, Heirstraat 239, T 089 76 96 54 – margaretha.verheyen@maasmechelen.be Seniorenraad secretariaat: dienst diversiteit, Oude Baan 207, T 089 76 98 80 – ketty.pantazis@maasmechelen.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

25


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 26

A Sportraad secretariaat: Jean-Pierre Hendrickx, Kolenmijn Limburg-Maaslaan 2, T 089 76 96 29 – sportdienst@maasmechelen.be Werkgroep ontwikkelingssamenwerking (WOS) Dr. Haubenlaan 24 secretariaat: Jos Hermans, Dr.Haubenlaan 24, T 089 76 97 87 – jeugd-welzijn@maasmechelen.be Alle aangesloten verenigingen kunnen in aanmerking komen voor subsidies. Meer info bij de betrokken diensten.

Compostvat Als alternatief voor de groene container kan je het groenafval composteren in een compostvat. Restafval Het restafval wordt in de grijze container verzameld. Om de 2 weken wordt deze container geledigd.

• Afval Het afval in onze gemeente wordt zoveel mogelijk gescheiden opgehaald. Als burger heb je er alle belang bij om optimaal te sorteren. De afvalcontainers (zowel de groene als de grijze) zijn uitgerust met een chip die bij elke lediging wordt gelezen. Op basis hiervan worden de kosten voor de lediging aan de eigenaar aangerekend. De data voor de verschillende ophalingen vind je op de afvalkalender. Deze kalender wordt in het begin van het jaar aan huis bezorgd. Kalender verloren? Bij de onthaaldienst van de gemeente kan je een nieuw exemplaar afhalen. Daarnaast zijn de data ook terug te vinden op de website www.limburg.net We onderscheiden een aantal soorten afval: Papier en karton wordt maandelijks gratis aan huis opgehaald. Je kan het papier ook zelf naar het containerpark brengen. Bind de papierstapel stevig vast zodat er niets kan wegwaaien. Glas wordt maandelijks gratis aan huis opgehaald. Je kan het glas ook zelf naar het containerpark brengen. PMD (Plastiek, Metaal en drankverpakkingen) Dit afval verzamel je in blauwe pmd-zakken. Deze zakken worden 2wekelijks aan huis opgehaald (op dezelfde dag als de groencontainers). Blauwe pmd-zakken zijn verkrijgbaar aan het onthaal in het gemeentehuis. Kostprijs 2,5 euro per rol (= 20 zakken). Zorg er steeds voor dat de verpakkingen leeg zijn.

26

GFT (Groenten-, Fruit- en Tuinafval) Dit afval wordt 2-wekelijks aan huis opgehaald, op dezelfde dag als de pmd-zakken. Voor het groenafval heeft elk gezin een groene container ter beschikking. Container stuk? Meld dit aan de milieudienst op het nummer 089 76 96 18 of 698.

Grof vuil Wanneer huisvuil niet in de container past, door zijn omvang of gewicht, kan je spreken van ‘grof vuil’. Je kan dit naar het containerpark brengen of je kan een afhaling aan huis aanvragen. Hiervoor haal je een aanvraagkaart op het gemeentehuis. De ophaling van grof vuil aan huis is beperkt tot 1m³, 70 kg en 1,5 meter lang. Let wel: afgedankt elektrische en elektronische apparaten, recycleerbaar afval of kringloopgoederen, bouwafval en gevaarlijk afval zijn GEEN grof vuil. KGA (Klein Gevaarlijk Afval) Dit hoort thuis in de milieubox. De inhoud van je milieubox kan je gratis kwijt op het gemeentelijk containerpark. Snoeihout Met snoeihout kan je terecht bij het gemeentelijk containerpark. Afgifte hiervan is gratis tot 1 500 kg per jaar. Daarna betaal je 0,04 euro per kg. Kleine hoeveelheden snoeiafval kan je ook kwijt via de 2-wekelijkse ophaling van het GFT-afval via de GFT-container. Zwerfvuil Zwerfvuil in de gemeente wordt periodiek opgeruimd door een opruimploeg van het sociaal bedrijvencentrum. Eens per jaar wordt ook een opruimactie georganiseerd, waarbij scholen en verenigingen aangemoedigd worden om tegen een vergoeding het zwerfvuil in hun omgeving op te ruimen. Meer info: Leefmilieu - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 – 698 - F 089 76 96 79 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 27

B • Alcoholproblemen

• Asielzoekers

Bij de centra voor Alcohol- en andere drugproblemen (CAD) kan iedereen terecht met hulp- of informatievragen over alcohol, medicatie, illegale drugs en gokken.

Wat? Een vluchteling staat omschreven als: “de persoon die een gegronde vrees heeft voor vervolging om reden van zijn/haar ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging, die zich buiten zijn/haar land van herkomst bevindt en die omwille van die vrees de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen”.

CAD Maasland Oude Baan 207 T 089 76 98 62 - www.cadlimburg.be

Hoe? De kandidaat-vluchteling dient zijn aanvraag te doen bij de bevoegde overheid: • Aan de grens: bij de met de grenscontrole belaste overheden • In het binnenland: bij Dienst Vreemdelingenzaken (binnen de 8 werkdagen)

• Ambulance Medische spoeddienst: 100 Rode Kruis Maasmechelen Vaartstraat 11 T 105 of 089 77 56 36 www.rodekruismaasmechelen.be

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 27 of 089 76 96 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

Life Care Ambulance Maasland Genieskensstraat 58 / 1 T 089 75 75 50 (24u/24u) – T admin. 089 79 34 04 francois@lifecare-ambulance-maasland.be www.lifecare-ambulance-maasland.be

• Ambulante handel Om goederen op openbare markten, openbare weg of huis-aan-huis te verhandelen, heb je een machtiging en een toelating van de gemeente nodig.

B • Basiseducatie Maasland

Meer info: Socio-economische ontwikkeling - Heirstraat 239 T 089 76 97 03 celeconomie@maasmechelen.be

(zie Onderwijs)

• Arbeidsgeneeskunde

De gemeente Maasmechelen beschikt over verschillende begraafplaatsen en/of kerkhoven: • Mechelen-aan-de-Maas: Boeienaarstraat en Vaartstraat • Eisden-Tuinwijk: Paul Lambertlaan • Eisden-Dorp: Kerkhofstraat • Leut: Ganzenpoelweg en Dreef (historisch kerkhof) • Meeswijk: Vlasstraat • Vucht: Gratumstraat • Opgimbie: Bredeweg • Kotem: Grotestraat • Boorsem: Opdekampstraat en Sint-Jorisstraat • Uikhoven: Ruiterstraat

Encare absentheïsme– Langstraat 9 T 089 76 20 31

• Arbeidskaarten Ben je afkomstig uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort en wil je in België in loondienst werken, dan heb je een arbeidskaart nodig. Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 27 of 089 76 96 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Begraafplaatsen

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

27


Gids Maasmechelen 2009

28

091515

09:02

Pagina 28


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 29

B De begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek toegankelijk. • Zomer: 08.00 - 20.00 uur • Winter: 08.00 - 18.00 uur

Meer info: Burgerlijke stand - Heirstraat 239 T 089 76 96 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

Meer info: Leefmilieu - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

• Bewijs van gezinssamenstelling, leven, nationaliteit, woonst Al deze documenten kan je bekomen bij de dienst Bevolking (burgerzaken) of via het e-loket van de gemeentelijke website. Opgelet: Als je voor iemand anders documenten aanvraagt, kan dit alleen als je je persoonlijk aanmeldt met een volmacht van die persoon.

• Bejaardentehuizen (zie Rusthuizen)

• Belastingen Belastingen zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente en vormen daarmee één van de pijlers van de gemeentelijke autonomie. Het zijn vooral de beide hoofdbelastingen, de onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, die voor het basisinkomen zorgen. Daarnaast en ter aanvulling heft de gemeente een aantal eigen belastingen, specifiek afgestemd op de lokale omstandigheden of ter ondersteuning van bepaalde beleidsaspecten. Meer info: Financiële dienst - Heirstraat 239 T 089 76 96 64 – F 089 76 96 59 financieledienst@maasmechelen.be Voor vragen i.v.m. de personenbelasting kan je terecht bij: Controle directe belastingen Stationsstraat 66 – 3620 Lanaken - T 089 73 01 40

• Belgische nationaliteit Hoe? De verwerving van de Belgische nationaliteit kan op twee manieren gebeuren, namelijk door toekenning of verkrijging. De Belgische nationaliteit kan toegekend worden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. De Belgische nationaliteit wordt dan van rechtswege toegekend of ingevolge een verklaring van (één van) de ouders. De betrokkene hoeft zelf geen handeling te doen. Verkrijging van de Belgische nationaliteit daarentegen gebeurt op basis van een vrijwillige handeling van de betrokken persoon zelf en heeft betrekking op personen vanaf 18 jaar. Bewijs van nationaliteit Met een bewijs van nationaliteit kan je jouw nationaliteit bewijzen. De dienst burgerzaken levert zo’n bewijs af. Niet-belgen richten hun aanvraag tot hun ambassade of consulaat.

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 of 089 76 96 26 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Bewijs van goed zedelijk gedrag Wat? Er zijn 2 soorten getuigschriften van goed gedrag en zeden, namelijk Model 1 en Model 2. Model 1 Wordt gevraagd om een activiteit uit te oefenen die niet onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarige valt. Met ander woorden: alles waar geen minderjarigen bij betrokken zijn. Het bewijs van goed gedrag en zeden wordt 1 werkdag na aanvraag afgeleverd. Model 2 Wordt gevraagd voor de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarige valt. Met andere woorden iedereen die met minderjarigen in aanraking komt. Dit moeten we interpreteren in de ruimste zin van het woord: bijv. Leraars in het onderwijs, buschauffeur van een schoolbus, poetsvrouwen die werken op een school, opvoeders, begeleiders in een jeugdbeweging,… Bij afgifte van een getuigschrift Model 2 is er een verslag van de korpschef van de politie verplicht. Dit betekent dat er een bijkomend onderzoek wordt verricht. Daarom kan het getuigschrift ten vroegste na ongeveer een week afgeleverd worden. Gelieve het getuigschrift dan ook tijdig aan te vragen. Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

29


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 30

B • Bibliotheek

• Bodemonderzoek

In de hoofdbibliotheek vind je 5 afdelingen vol lees-, kijk- en luisterplezier. Op het gelijkvloers bevinden zich de volwassenenafdeling, de jeugdbibliotheek, de jongerenhoek en de leeszaal. In de leeszaal kan je even neerstrijken tussen de boeken, de kranten en de tijdschriften. De afdeling muziek en film kan je vinden op de eerste verdieping, daar vind je muziek-cd’s, dvd’s en cd-roms. Je kan ook gratis internetten in de bibliotheek op 5 pc's. Reserveren (aan de balie) is aan te raden.

Het oriënterende bodemonderzoek heeft tot doel uit te maken of er ernstige aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging op bepaalde gronden. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden door een bodemsaneringsdeskundige. De bodemsanering omvat het behandelen van de bodemverontreiniging door: (a) het opstellen en uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek, (b) het opstellen van een bodemsaneringsproject, (c) het uitvoeren van bodemsaneringswerken en (d) eventueel verzekeren van de nazorg.

In het filiaal Cultureel Centrum vind je 3 afdelingen vol leesplezier, de jeugdbibliotheek, de volwassenenbibliotheek en de leeshoek. Hier kan je terecht voor boeken en tijdschriften.

Meer info: Ovam infolijn bodem Stationstraat 110 - 2800 Mechelen T 015 284 458 of www.ovam.be

De catalogus van de bibliotheek kan je raadplegen op de gemeentelijke website, daar kan je ook online je boeken en andere materialen verlengen.

• Bomen

Openingsuren hoofdbibliotheek: maandag tot en met vrijdag: 14.00 - 19.00 uur zaterdag 13.00 – 16.00 uur zondag 10.00 - 12.00 uur Filiaal Cultureel Centrum: woensdag: vrijdag:

• Bouwen en verbouwen

14.00 - 19.00 uur 16.00 - 19.00 uur

Meer info: Hoofdbibliotheek – Deken Bernardstraat 5 T 089 76 97 20 - F 089 76 97 29 bibliotheek@maasmechelen.be

• Bodemattest Iedereen die een grond of gebouw wenst over te dragen (verkoop, schenking, erfpacht, bepaalde verhuurcontracten), moeten vooraf een bodemattest aanvragen bij OVAM. In dit attest vermeldt OVAM of de bodem en het grondwater onder het eigendom al dan niet verontreinigd zijn. De inhoud van het attest moet steeds meegedeeld worden aan de nieuwe eigenaar én opgenomen worden in de akte van overdracht. Het bodemattest wordt meestal door de notaris aangevraagd. Meer info: Ovam infolijn bodem Stationstraat 110 - 2800 Mechelen T 015 284 458 of www.ovam.be

30

(zie Kapvergunning)

Als algemene regel geldt dat je voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Dit lijkt eenvoudig en logisch. De wetgeving ruimtelijke ordening stelt echter dat je niet enkel om te bouwen een vergunning nodig hebt, maar ook om: • een grond te gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen; • af te breken; • te herbouwen; • te verbouwen (zowel buiten als binnen in een gebouw). De wetgeving ruimtelijke ordening definieert bouwen verder als het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting die: • omwille van de stabiliteit steun neemt in, aan of op de grond; • bestemd is om ter plaatse te blijven staan. Je moet een vergunning aanvragen zelfs als: • de constructie uit niet-duurzame materialen is opgetrokken; • de constructie uit elkaar kan worden genomen; • de constructie verplaatsbaar is; • je enkel iets wil afbreken; • je enkel iets wil heropbouwen; • het enkel om verhardingen gaat; • de constructie ondergronds is. Dit begrip "bouwen" is dus heel ruim. Ook voor het bouwen van een veranda, het plaatsen van een reclamebord, van houten afsluitingen, van

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 31

B verhardingen en van afsluitingen die uit betonplaten bestaan, is bijvoorbeeld een vergunning nodig. Meer informatie vind je op de gemeentelijke website (“wonen en bouwen”). Meer info: Dienst Stedenbouw & Patrimonium - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 – 698 – F 089 76 96 79 stedenbouw@maasmechelen.be

• BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) Een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt over de toekomstige ruimtelijke ordening van een bepaald gebied. De voorschriften die opgenomen zijn binnen een BPA zijn niet alleen bindend voor de overheid, ze zijn ook rechtstreeks toepasselijk op de particulieren. Een bestuur kan bijvoorbeeld geen vergunning afleveren die in strijd is met een goedgekeurd of vastgesteld BPA! Het BPA bestaat uit een kaarttekening met grafisch ingekleurde bestemmingszones en symbolen met een verklarende legende en de voorschriften of verordeningen m.b.t. deze zones en/of percelen. Daarnaast kunnen binnen een BPA ook een onteigeningsplan of her- of ruilverkavelingsplan opgenomen zijn.

• leegpompen van kelders • waterbevoorrading • brandwachten • openen van deuren • andere opdrachten Voor sommige niet-dringende hulpverleningen wordt een bijdrage gevraagd overeenkomstig het gemeentelijk retributiereglement. Meer info: Brandweer - Rijksweg 155 T 089 76 96 01 - F 089 76 96 09 brandweer@maasmechelen.be

Bij de dienst Stedenbouw & Patrimonium kan je inzage bekomen in de BPA’s die voor sommige deelgebieden van Maasmechelen van kracht zijn. Meer info: Stedenbouw & Patrimonium - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 – 698 - F 089 76 96 79 stedenbouw@maasmechelen.be

• Buitenschoolse opvang Brandweer (zie Kinderopvang) De brandweer komt tussen bij: • brandbestrijding • redden van personen en dieren en het veilig stellen van goederen • hulp aan drenkelingen • optreden bij ontploffingen • optreden bij lekken van gassen en gevaarlijke stoffen • bevrijden van personen bij verkeers- en andere ongevallen • optreden bij noodweer, storm, wateroverlast ed. • opsporen van radioactieve bronnen • optreden bij milieuvervuiling • andere noodsituaties Je kan de brandweer ook contacteren voor niet-dringende hulpverlening : • verdelgen van wespen

• Bus (zie De Lijn)

• Buurtopbouwwerk De doelstelling van buurtopbouwwerk is het verbeteren van de leefkwaliteit in een aantal wijken van Maasmechelen. •

Buurthuis Beerensheuvel Beerensheuvelstraat 51 T 089 76 00 96

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

31


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:02

Pagina 32

C •

Buurthuis Opgrimbie/Klein Spanje Klein Spanje 2 T 089 77 20 66

• Crematie (zie Overlijden)

Buurtwerk Schietskuil Jeugdcentrum Chi-ko Rijksweg 157

• Cultureel centrum

Algemeen adres: Projectencentrum, Oude Baan 207, T 089 77 87 61

C • Compostvat (zie Afval)

• Containerparken Containerpark Oude bunders – Breitwaterstraat – Oude Bunders 1614 T 089 46 94 10 – containerpark@maasmechelen.be Het containerpark is enkel toegankelijk met een toegangskaart die verdeeld wordt door Limburg.net. Openingsuren: Maandag: Dinsdag: Woensdag tot en met zaterdag:

gesloten 08.30 – 17.45 uur 08.30 – 16.00 uur

Containerpark Limburg.net (Op de Berg) Kringloopstraat 1 T 089 61 48 05 Openingsuren : Maandag tot en vrijdag: Zaterdag: Welke afvalstoffen? (zie ook Afval)

32

Wat? Het Cultureel Centrum programmeert theater, hedendaagse dans, klassieke muziek, muziek/humor, jazz, jeugdvoorstellingen, schoolvoorstellingen, film en tentoonstellingen. Klassieke muziek en jazzconcerten vinden vaak plaats in het Kasteel Vilain XIIII te Leut of in één van de kerken in de omgeving. Theater- en muziekliefhebbers kunnen een abonnement nemen aan zeer gunstige voorwaarden. Jaarlijks vinden er ook een groot aantal receptieve activiteiten plaats hoofdzakelijk geprogrammeerd door culturele verenigingen. Welke zalen? • polyvalente zaal: capaciteit tot 1.000 personen • zaal 1: capaciteit 150 personen • zaal 2: capaciteit 75 personen • zaal 3: capaciteit 50 personen • zaal 4: capaciteit 35 personen • keuken: 1 uitgeruste leerkeuken • galerie Oost: op de verdieping een tentoonstellingsruimte met 44m beschikbare wanden • creativiteitsruimte: 1 knutsellokaal • filiaal van de gemeentelijke bibliotheek • schouwburg: 586 zetels De meeste ruimten zijn per lift bereikbaar. Openingsuren: maandag – vrijdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 – 20.00 uur van 10 t/m 31 juli gesloten van 1 t/m 9 juli en van 1 t/m 31 augustus gesloten vanaf 17.00 uur Meer info: Cultureel Centrum - Koninginnelaan 42 T 089 76 97 97 - F 089 76 97 99 info@ccmaasmechelen.be www.ccmaasmechelen.be

09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 15.30 uur

• Cultuurpas Met de cultuurpas kan je kortingen krijgen bij inschrijvingen in de kunstacademie (zowel afdeling beeldende kunsten als afdeling woord/muziek/dans) en voor bepaalde initiatieven in het cultureel cen-

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 33

D trum, de bibliotheek en van de cultuurdienst. De activiteiten die in aanmerking komen worden op regelmatige tijdstippen en via verschillende media bekend gemaakt. De pas kost € 5 maar heeft een potentiële waarde van € 25. Meer info: Tourist Info Maasvinster – Zetellaan 35 T 089 76 98 88- vvvmaasmechelen@skynet.be

D

meenten met het centrum van Maasmechelen verbinden. Een busrit binnen de gemeentegrenzen kost slechts 0,50 euro (10-rittenkaart kost 5 euro). Lijnfolders met de volledige dienstverlening kan je gratis afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis. Meer info: De Lijn - Grote breemstraat 4 - 3500 Hasselt Infonummer 070 220 200

• Dienstencentrum De Bolster (zie Senioren)

• Dienstencheques De dienstencheque is een systeem waarbij een erkende onderneming (= werkgever) werknemers in dienst neemt om activiteiten van huishoudelijke hulp thuis bij een gebruiker (= particulier) of daarbuiten uit te voeren. Deze hulp kan bestaan uit poetshulp, strijken en wassen, bereiden van maaltijden aan huis, … De gebruiker betaalt elk gepresteerd uur met een dienstencheque die hij aan de werknemer overhandigt.

• Dagverzorgingscentrum De Linde (zie Senioren)

• Debberke

De lijst met erkende ondernemingen vind je: www.dienstencheques.be www.rva.be PWA-agentschap - P.Nicoulaan 29 bus 8 - T 089 77 70 02 Lokale Werkwinkel - Binnenhof 1 – T 089 48 20 30

(zie Kinderopvang)

• De Lijn

• Dierenasiel Dierenbescherming Limburg Rijksweg 60a – 3630 Maasmechelen T 089 75 54 10 - F 089 75 27 15 dierenbescherming.limburg@skynet.be Openingsuren: elke werkdag van 16.00 – 19.00 uur gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

• Donorschap

Vanuit Maasmechelen zijn er diverse busverbindingen naar omliggende gemeenten. Daarnaast zijn er buslijnen die de verschillende deelge-

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden. Dit kan een verklaring of herroeping van verzet zijn of een uitdrukkelijke bestemming tot wegneming en transplantatie van organen.

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

33


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 34

E Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Eensluitend verklaring documenten Een “eensluidend verklaring”, met andere woorden een verklaring dat een kopie identiek is aan het origineel, is vanaf 1 april 2004 in veel gevallen afgeschaft. Voor onder meer de federale en gewestelijke overheden van ons land volstaat sindsdien een goed leesbare kopie. Een officiële stempel hoeft niet meer en je dient hiervoor dus ook niet meer naar het gemeentebestuur te komen. In sommige gevallen zal je echter toch nog een “eensluidend verklaring” nodig hebben, bijvoorbeeld voor buitenlandse overheden, private instellingen of overheden die nog niet aansloten bij dit initiatief. In dat geval dien je uiteraard bij de dienst bevolking het origineel van het document dat je eensluidend wil laten verklaren voor te leggen.

• Douane Douane en accijnzen Kant.D Autosnelweg E314 – T 089 76 09 41 Douane en accijnzen Hasselt, Voorstraat 41-43-45, 3500 Hasselt T 011 21 22 32 (toestel 445) gew.dir.da.hasselt@minfin.fed.be

• Drugsproblemen Centrum voor Alcohol en andere Drugproblemen (CAD) Oude Baan 207 - T 089 77 87 20

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 27 of 089 76 96 28 – F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Elektriciteit

E

(zie Nutsvoorzieningen)

• E-loket

Wat? De echtscheiding is de ontbinding van het burgerlijk huwelijk tijdens het leven der echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien in de wet.

Het e-loket is een elektronisch loket op de gemeentelijke website. Je kan er 24 op 24 uur een suggestie, klacht, opmerking of melding doen maar ook allerhande formulieren en documenten opvragen. Om persoonlijke documenten op te vragen zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, moet je je aanmelden met ofwel je elektronische identiteitskaart (eID) ofwel een FedICT-token. Deze werkwijze werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat: • het gemeentebestuur er zeker kan van zijn dat de aanvraag/melding effectief van jouw is; • er geen aanvragen/meldingen kunnen gedaan worden in iemand anders naam.

Akte Een uittreksel van een echtscheidingsakte kan je bekomen bij dienst Burgerlijke Stand (burgerzaken) of via het e-loket (website).

EiD Om je elektronische identiteitskaart te gebruiken heb je een kaartlezer nodig. Meer informatie hierover vind je op www.kaartlezers.be.

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 27 of 089 76 96 28 – F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

Wat is een FedICT-token? Een token is een kaart die persoonlijke codes bevat. Het token wordt gebruikt om jouw authentificatie op o.a. ons e-loket, maar ook op het federale portaal te versterken en om je toe te laten toegang te krijgen tot beveiligde on-line diensten op het portaal.

• Echtscheiding

34

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 35

E Meer info: Communicatiedienst – Heirstraat 239 T 089 76 97 47 – F 089 76 96 16 communicatie@maasmechelen.be

Wat heb je nodig? 1. Vóór de geboorte (vanaf 6de maand zwangerschap) • doktersattest m.b.t. de zwangerschap • bewijs van woonst • geboorteakten (ouders) • identiteitskaarten (ouders)

• Erfrechtverklaring Wat? De overledene moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregisters van Maasmechelen op het ogenblik van het overlijden. Vreemdelingen dienen zich te wenden tot hun nationale ambassade of nationaal consulaat. Waar? Voor een erfrechtverklaring tot 744 euro kan je terecht bij de dienst bevolking. In het andere geval dient een akte van bekendheid opgesteld te worden via het vredegerecht. Wat heb je nodig? Voor het bekomen van een erfrechtverklaring dien je: • Trouwboekje(s) van de overledene mee te brengen (voor een ongehuwde, trouwboekje van de ouders). • Alle gegevens betreffende de identiteit van de erfgenamen mee te delen.

2. tijdens de aangifte geboorte: erkenning wordt opgenomen in de geboorteakte 3. • • • •

nadat de geboorteakte werd opgesteld: geboorteakte van het kind bewijs van woonst ouders identiteitskaarten ouders geboorteakte erkenner

Indien één van de ouders (of beiden) nog gehuwd is (zijn) met een andere partner, of het huwelijk van de moeder is nog geen 300 dagen ontbonden op het ogenblik van de geboorte van het kind, gelieve eerst onze dienst te contacteren voor bijkomende informatie. Meer info: Burgerlijke stand - Heirstraat 239 T 089 76 96 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 of 089 76 96 26 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Evenementen

• Erkenning van kind

Het Maasmechelse verenigingsleven organiseert jaarlijks talrijke evenementen, met uitschieters zoals de internationale carnavalstoeten, Kiezelfeesten, Maaslandse gordel, straattheaterfestival Del Mundo,

Wat? Wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens art. 315 of 317 van het burgerlijk wetboek, kan de vader zijn kind erkennen. Art. 315: een kind geboren tijdens het huwelijk of binnen de 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk heeft de echtgenoot tot vader. Art. 317: een kind geboren binnen de 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van deze, heeft de nieuwe echtgenoot tot vader. Indien je niet gehuwd bent, kan je wel als vader het kindje erkennen. De moeder moet hiervoor de toestemming geven. De erkenning kan gebeuren bij afzonderlijke akte vóór de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of na de geboorte. Indien de erkenning gebeurt vóór of tijdens het opstellen van de geboorteakte, krijgt het kind altijd de naam van de vader.

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

35


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 36

Logies, taverne , kruidentuin, sauna en stoombad

De Koetsier Wij serveren verse wafels, pannenkoeken, ijs maar ook hartige croque's, salades, broodjes, omeletten en pasta's.

Op afspraak Openingsuren: wo-do-vr: 9u00-18u00 za: 8u00-15u00

In het weekend steeds andere suggesties. Exclusief: verse kruidendrankjes

Genootstraat 20 - 3630 Maasmechelen Tel. 0032/89 79 13 55 - GSM 0032/04 73 83 15 77 www.dekoetsiermaasmechelen.be - info@dekoetsiermaasmechelen.be Alle dagen open van 13u tot ... , keuken open van 13u tot 22u Zaterdag open vanaf 14u. Vanaf september woensdag en donderdag gesloten UITZONDERING: vakantiemaanden juli en augustus 7 op 7 open vanaf 11u

KMS PRODUKTEN • HAIREXTENTIONS

Rijksweg 457/2 • 3630 Maasmechelen Tel.: 089/77 25 13 • Gsm: 0473/76 47 61

Ind. Park “Oude Bunders” • Scheepsstraat 6 • 3630 Maasmechelen • België • Mob. 0475/43 75 45 Tel. 089/77 55 13 • Fax 089/77 55 17 • E-mail : vip.clean@skynet.be • www.vipclean.be

24-UUR SERVICE • Specialist in reiniging na brand

Grand café

Open: Keuken open:

Kerkplein Eisden-Tuinwijk • 089/76 02 62 • www.grandcafecasino.be

Gigi 0496/63 98 97

36

Ma en do Vr, za en zo Ma en do Vr, za en zo

16u00 tot … 10u00 tot … 17u30 tot 22u00 12u00 tot 14u00 17u30 tot 22u00

DINSDAG + WOENSDAG GESLOTEN Voor groepen meer dan 10 pers. ook open op dinsdag + woensdag mits reservatie

Nieuw in Het Casino! GIRO PER VESPA


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 37

F Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen-Maasmechelen, Maasmechelen feest, … Indien jij of je vereniging een fuif, buurtfeest, festival, tentoonstelling, wielerwedstrijd of ander evenement in de gemeente Maasmechelen wil organiseren kan je voor meer informatie terecht bij de gemeentelijke evenementenmanager. Meer info: Evenementen, Heirstraat 239 T 089 76 96 68 - F 089 76 96 72 evenementen@maasmechelen.be

F

Meer info: Tourist Info Maasvinster – Zetellaan 35 T 089 76 98 88 vvvmaasmechelen@skynet.be

• Fuiven Wie een fuif, party, bal,… wil organiseren, moet aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen. Om als organisator ondersteuning te krijgen bij de aanvragen van de noodzakelijke vergunningen volstaat het om een melding te maken bij de dienst economie of via het e-loket op de gemeentelijke website. Aan de hand van een meldingsfiche worden de nodige vergunningen aangevraagd. Wat heb je nodig om een melding te maken? • Alle gegevens omtrent de fuif (waar, wanneer, indeling zaal/tent, welke DJ,….). • Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. • Namen, rijksregister- en gsm-nummer van de personen die instaan voor de veiligheid.

• Fietsgraveren De inwoners van Maasmechelen kunnen kosteloos hun rijksregisternummer laten graveren in hun fiets. Bij vondst van een gestolen gegraveerde fiets kan de lokale politie de eigenaar op een snelle manier terugvinden. Het fietsgraveren vindt plaats in het politiecommissariaat Koning Albertlaan 17, de 1ste woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Meer info: Lokale politie - Koning Albertlaan 17 –T 089 76 98 46 politie@maasmechelen.be

• Fietsen Maasmechelen bevindt zich in het hart van het fietsroutenetwerk Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Je beschikt er over meer dan 1000 km grensoverschrijdende fietsroutes waarvan meer dan 450 km autovrij. De volledige Maasregio is in dit gebied opgenomen omwille van haar uitzonderlijke natuurkwaliteit. De toeristische dienst beschikt over de volgende fietsroutekaarten: • Grensoverschrijdend fietsroutenetwerk kempen en Maasland (5 euro) • Fietsroutenetwerk Limburg, 1 860 km (7,50 euro) • Fietsroutenetwerk Antwerpse Kempen (4,5 euro) • Fietsroutenetwerk Hageland (5 euro) • Vlaanderen Fietsroute (9,50 euro)

Wens je meer informatie en/of advies over het organiseren van een fuif, party, … dan kan je de partygids downloaden van de gemeentelijke website of gratis opvragen bij de dienst economie. Meer info: dienst economie - Heirstraat 239 T 089 76 97 02 - celeconomie@maasmechelen.be

G • Geboorte Wanneer? De aangifte van de geboorte dient te gebeuren binnen de 15 dagen na de bevalling bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je kindje geboren is. Dit kan gedaan worden door de vader, moeder of beiden samen.

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

37


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 38

G Wat moet je meebrengen? • Attest van geboorte (afgeleverd door ziekenhuis, vroedvrouw of de dokter) • Identiteitskaarten (ouders) • huwelijksboekje Akte Een uittreksel van een geboorteakte kan je bekomen bij dienst Burgerlijke Stand (burgerzaken) of via het e-loket (website). Geboortepremie Het gemeentebestuur schenkt voor elke geboorte en adoptie in de gemeente een cheque ter waarde van ¤ 35 aan de ouders. Deze cheque wordt automatisch via de post aan de ouders bezorgd.

• Gemeentelijke Uitleendienst (GUL) De GUL stelt allerlei materialen ter beschikking van verenigingen uit Maasmechelen. Tegen zeer redelijke prijzen en een beperkte waarborg kan men beschikken over: • geluidsmaterialen • verlichtingsmaterialen • audiovisuele materialen • sport- en spelmaterialen • volksspelen • servies en bestek • sinterklaassets • kerstmanpakken De prijzen van de materialen kunnen worden opgevraagd bij de GUL. De uitleendienst leent niet uit aan privé-personen!

Meer info: Burgerlijke stand - Heirstraat 239 T 089 76 96 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

Openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.00 uur

• Geestelijke gezondheidszorg Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problemen van psychische aard kunnen in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) terecht voor ambulante hulp door 2 multidisciplinaire teams: 1 voor kinderen en 1 voor volwassenen. Personen kunnen naar ons doorverwezen worden door een arts, een CLB, een sociale dienst, een psychiatrische dienst of een andere hulpverlener. Iemand met psychiatrische of psychosociale problemen kan ook zelf onze hulp inroepen. Consultatie is enkel mogelijk na afspraak. De persoon die hulp wenst, neemt zelf telefonisch contact met ons op. Voor kinderen en voor personen die dit zelf niet kunnen, kan de telefonische afspraak door een naaste of een hulpverlener worden gemaakt. Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Maasland Koning Albertlaan 35 / 2 – T 089 77 47 74(elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur) – F 089 77 48 00 cgg.maasmechelen@cgglitp.be

• Gehandicapten (zie Adviesraden, Speelpleinwerking)

38

Meer info: GUL – Leemkuilstraat 6 T 089 76 97 57 – F 089 76 97 89 - gsm 0475 52 37 37 gul.maasmechelen@skynet.be

• Gemeenteraadsagenda De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve bij besprekingen over personen. Elke geïnteresseerde kan de vergaderingen dus bijwonen. De agenda en de verslagen van de gemeenteraad kan je –voor zover de openbaarheidswetgeving dit toelaat- nalezen op www.maasmechelen.be. Elke geïnteresseerde kan zich abonneren op de agenda van de gemeenteraad. Dit vraag je aan bij het secretariaat: T 089 76 96 36 of via mail: secretariaat@maasmechelen.be Bij voorkeur wordt de agenda via mail verstuurd.

• Geschiedenis (zie Stichting Erfgoed Eisden)

• Gevonden voorwerpen De lokale politie Maasmechelen beheert de bij hen binnengebrachte gevonden voorwerpen zoals sleutels, portefeuilles, fietsen enz. Deze voorwerpen worden een tijdlang bewaard in het commissariaat Koning Albertlaan 17. Hier kan je informeren naar jouw verloren voorwerpen. Voor het bezichtigen van gevonden fietsen dien je vooraf telefonisch

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 39

G een afspraak te maken met inspecteur Luc Nijs via het algemeen oproepnummer 089 76 97 00. Meer info: Lokale politie – Koning Albertlaan 17 T 089 76 97 00 - politie@maasmechelen.be

Meer info: Leefmilieu – Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

• Groenonderhoud

• GFT-afval

Jaarlijks wordt het groenonderhoud in de gemeente Maasmechelen uitbesteed aan externe firma’s. Deze firma’s staan in voor het onderhoud van de industrieterreinen, de ontsluitingsweg, de plantsoenen in de gemeente, de kerkhoven en de onkruidbestrijding. Ook snoeiwerken, kappingen en aanplanting van bomen worden uitbesteed of uitgevoerd in samenwerking met het sociaal bedrijvencentrum. Het sociaal bedrijvencentrum staat eveneens in voor het schoffelen van het onkruid in 2 afgebakende deelgebieden in de gemeente en het regulier onderhoud in de rest van de gemeente.

(zie Afval)

• Glasophaling (zie Afval)

• Godsdienst

Meer info: Leefmilieu – Heirstraat 239 T 089 76 96 54 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

(zie Levensbeschouwingen)

• Grabbelpas Met een grabbelpas kunnen alle kinderen en jongeren van 6 tot 12 jaar voor € 2,5 deelnemen aan allerlei activiteiten tijdens de vakanties: creatieve workshops, T-shirts beschilderen, bezoeken aan fabrieken, pretparken, musea, daguitstappen, ... Meer informatie ontvang je via het Drakenblad op school en kan je lezen op de gemeentelijke website.

• Grofvuil

Meer info: Jeugddienst – Dokter Haubenlaan 24 T 089 76 97 87 – F 089 76 97 89 jeugd-welzijn@maasmechelen.be

Zowel particulieren als bedrijven die overgaan tot grondverzet, dienen de bepalingen van hoofdstuk 10 van het Vlarebo te respecteren. Deze bepalingen houden onder andere in dat indien het volume aan uitgegraven bodem de 250 m_ overschrijdt of indien de uitgegraven bodem afkomstig is van een zogenaamd verdachte grond er eerst moet worden overgegaan tot een onderzoek van de uit te graven bodem (een technisch verslag) dat wordt voorgelegd aan een daartoe erkende organisatie, zoals een erkende bodembeheerorganisatie, een erkende tijdelijke opslagplaats of een erkend grondreinigingscentrum. Deze organisatie levert op basis van de gegevens uit het technisch verslag een bodembeheerrapport af. In het bodembeheerrapport wordt de conformiteit van de uitgegraven bodem met de voorwaarden voor het beoogde gebruik geattesteerd. Meer informatie vindt u op de website van ovam (www.ovam.be).

• Grafconcessies (zie Overlijden)

• Groendaken (premie) Deze premieregeling werd op 7 oktober 2008 door de gemeenteraad goedgekeurd. Voorwaarden voor deze premie zijn onder andere dat de opbouw en plaatsing gebeurt volgens de code van de goede praktijk en dat de minimale oppervlakte 6 m² bedraagt. De premie voor de aanleg van een groendak dient aangevraagd te worden bij Infrax en bedraagt 31 euro/m² groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten van het groendak lager zijn dan dit bedrag (incl.btw) wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.

(zie Afval)

• Grondverzet

Meer info: Leefmilieu – Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 – F 089 76 96 79 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

De aanvraagformulieren en het volledige subsidiereglement zijn te verkrijgen bij Infrax en bij de snelbalie van de dienst leefmilieu (gelijkvloers).

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

39


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 40

H de milieuvergunning. Deze lijst kan je downloaden op www.vito.be/navigator/default.asp

• Grondwaterwinning Het winnen van grondwater, alsook bronbemalingen voor bouwwerken, boren van putten, drainages, … zijn meldings- of milieuvergunningsplichtig! Deze activiteiten zijn immers ingedeeld in de rubrieken 53, 54 en 55 van bijlage 1 van Vlarem-1. Je vindt de gecoördineerde wettekst terug op www.vito.be/navigator/default.asp. Zijn evenwel niet ingedeeld: (a) een grondwaterwinning waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt, en (b) een grondwaterwinning van minder dan 500 m3 per jaar waarvan het water uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt. Meer info: Leefmilieu – Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 – F 089 76 96 79 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

Meer info: Leefmilieu – Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 – F 089 76 96 79 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

• Huisnummer Na het bekomen van een bouwvergunning, hetzij voor een woning of appartement, wordt door de dienst Stedenbouw een basishuisnummer toegekend. De busnummers (bv. meerdere woongelegenheden) worden bepaald door de bevolkingsdienst. Meer info: Stedenbouw & Patrimonium - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 – 698 - F 089 76 96 79 stedenbouw@maasmechelen.be

H

• Huis van het Nederlands Bij deze provinciale organisatie kan je terecht met al je vragen ivm de cursussen Nederlands in het Maasland en wordt via een gesprek gezocht welke cursus het meest geschikt is.

• Herbruikbare luiers Bij de geboorte van het kindje ontvangt iedere kersverse moeder een cadeaubon. Met deze bon en het geboorteattest van het kind kan de moeder, vader of wettelijke voogd aan de balie van het gemeentehuis een pakket herbruikbare luiers afhalen. Dit pakket bestaat uit 9 all-inone luiers, 3 flanellen inleggers, een overbroekje en een rol inlegpapier. Deze luiers zijn ultramodern en gemakkelijk aan te brengen via een klittenbandsysteem. Het geheel is verpakt in een handige rugzak.

Meer info: Huis van het Nederlands - Deken Bernardstraat 6 T 089 77 87 10 of gsm 0475 75 84 20 hvnmaasland@limburg.be

• Huisvesting Naast de particuliere sector kan je ook terecht bij de volgende instanties: Maaslands Huis (sociale huisvesting) Europaplein 40 - T 089 76 09 21

Meer info: Duurzaamheid - Heirstraat 239 T 089 76 96 95 – F 089 76 96 79 ann.opdenacker@maasmechelen.be

Sociaal Verhuurkantoor Maasland (socialisatie van private huurmarkt) Oude Baan 207 - T 089 77 87 30

• Hinderlijke inrichtingen • Huisvuilophaling Zowel particulieren als bedrijven kunnen een meldings- of vergunningsplichtige hinderlijke inrichting exploiteren. Naargelang van de veronderstelde hinder zijn de activiteiten in klasse 1, 2 of 3 ingedeeld. De lijst van de hinderlijke inrichtingen is vastgesteld in bijlage 1 van Vlarem-1 (Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1991 betreffende

40

(zie Afval)

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 41

I •

• Huurderssyndicaat Het huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privé-huurders als van huurders van een sociale woning. Voor de huurders van onze gemeente is er wekelijks een zitdag in Dilsen-Stokkem, A.Sauwenstraat 80. De zitdag gaat door op elke maandag van 14.00 – 16.00 uur. Meer info: Secretariaat Huurderssyndicaat Hasselt Albrecht Rodenbachstraat 29 bus 4, 3500 Hasselt T 011 33 35 76

• Huwelijk Hoe? Indien je trouwplannen hebt, kan je dag en uur van het huwelijk laten vastleggen bij de dienst burgerlijke stand. Dit kan al een jaar op voorhand. Het volstaat dat één van de partners een formulier invult ter bevestiging van de huwelijksdatum. Aangifte De aangifte van een huwelijk geschiedt door beide huwelijkskandidaten. Indien één van de partners in de onmogelijkheid verkeert om mee de aangifte te doen, dan moet er een gelegaliseerde volmacht voorgelegd te worden van de afwezige partner waaruit zijn/haar instemming met de huwelijksaangifte blijkt. Wat moet je meebrengen? • Een recent afschrift van de geboorteakte (af te halen in de gemeente van geboorte). • Een bewijs van woonst en nationaliteit. Dit attest wordt afgeleverd door de gemeente waar men ingeschreven is. Personen woonachtig in het buitenland dienen dit document aan te vragen bij de bevoegde instanties in de woonplaats van hun land van herkomst. Zij dienen tevens bij hun consulaire post in België een bewijs van gewoonterecht aan te vragen. • Personen, woonachtig in België, die niet de Belgische nationaliteit bezitten, dienen een bewijs van nationaliteit en bewijs van gewoonterecht aan te vragen bij hun consulaat in België. • Een bewijs van ongehuwde staat. Indien men al eerder gehuwd was dient men het bewijs van de ontbinding van het vorig huwelijk voor te leggen (echtscheidingsakte of overlijdensakte van de vorige partner). • Bewijs van identiteit (identiteitskaart, verblijfsvergunning, internationaal paspoort).

Attest van huwelijkscontract. Een huwelijkscontract wordt afgesloten bij de notaris.

Wanneer? Huwelijken worden voltrokken iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur, op zaterdag tussen 10.00 en 12.30 uur. Op zon- en feestdagen worden er geen huwelijken voltrokken. Huwelijksakte Een afschrift van je huwelijksakte kan je bekomen op de dienst Burgerlijke stand (burgerzaken) of kan je aanvragen via het e-loket van de gemeentelijke website. Meer info: Burgerlijke stand - Heirstraat 239 T 089 76 96 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Huwelijksjubilea De echtparen die 50, 60, 65, 70 jaar en meer getrouwd zijn, ontvangen een waardebon, een geschenk en een oorkonde (en een afschrift van huwelijksakte indien de jubilarissen in België gehuwd zijn).Ze worden tijdig gecontacteerd door de communicatiedienst. Meer info: Communicatiedienst - Heirstraat 239 T 089 76 97 45 communicatie@maasmechelen.be

I • Identiteitskaarten Elektronische identiteitskaart Sinds 1 december 2004 worden in Maasmechelen elektronische identiteitskaarten uitgereikt. Het is de bedoeling dat iedere inwoner vanaf 12 jaar binnen de 5 jaar over een elektronische identiteitskaart beschikt. Iedereen wordt opgeroepen een aanvraag te komen ondertekenen. Je kan ook zelf een nieuwe elektronische identiteitskaart aanvragen, ongeacht de geldigheidsduur van de huidige. Voor een elektronische identiteitskaart moet je je persoonlijk aanbieden bij de dienst bevolking.

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

41


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 42

I Bijkomende informatie http://www.dofi.fgov.be.

kunt

u

ook

terugvinden

op

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Inbraakpreventie De lokale politie kan op verzoek advies geven met betrekking tot het beveiligen van jouw woning. De particulieren wordt tevens gevraagd om hun waardevolle voorwerpen te graveren. Op vraag van verenigingen en groepen kunnen eveneens informatieavonden over inbraakbeveiliging georganiseerd worden. Meer info: Lokale politie – Koning Albertlaan 17 T 089 76 98 46 Wat meebrengen? Je huidige identiteitskaart, 1 recente pasfoto en ¤12,50. Meer informatie vind je ook op http://eid.belgium.be. Identiteitsbewijs kinderen <12 jaar Sedert 1 januari 1997 kan op verzoek van de ouder(s), een identiteitsbewijs met foto afgeleverd worden aan kinderen jonger dan 12 jaar. Deze kaart is 2 jaar geldig of tot de leeftijd van 12 jaar en wordt vooral gevraagd aan de buitenlandse grenzen maar ook in de luchthaven. De foto dient te voldoen aan de vereisten van de reglementaire pasfoto voor identiteitskaarten. Op de keerzijde van de kaart wordt de identiteit en het telefoonnummer vermeld van de persoon die in noodgevallen dient verwittigd te worden. Identiteitsbewijs vreemdelingen Afhankelijk van uw recht op verblijf kunnen de volgende verblijfsdocumenten afgeleverd worden bij de vreemdelingendienst: • Aankomstverklaring (toeristenverblijf). • Attest van immatriculatie Model A: dit is een voorlopige verblijfstoelating en wordt afgegeven aan niet-EU-onderdanen. • Attest van immatriculatie Model B: dit is een voorlopige verblijfstoelating en wordt afgegeven aan onderdanen van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen. • Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (witte kaart, beperkt of onbeperkt verblijf). • Identiteitskaart voor vreemdelingen (gele kaart, geldig 5 jaar). • Verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der E.E.G. (blauwe kaart, geldig 5 jaar).

42

• Inburgering (zie Onthaalbureau Maasland)

• Industrieterreinen Maasmechelen beschikt over 3 degelijk uitgeruste industrieterreinen. Een grote troef van Maasmechelen is haar gunstige ligging in de Euregio tussen de grote economische knooppunten. De nabijheid van de E314 garandeert bovendien een goede bereikbaarheid. • Industrieterrein Oude Bunders • Industrieterrein Op de Berg • Ambachtelijke zone Maneborn Meer info: Socio-economische ontwikkeling - Heirstraat 239 T 089 76 96 67 - F 089 76 96 72 celeconomie@maasmechelen.be

• Inentingen De inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is verplicht en dient uitgevoerd te worden voor de 18e levensmaand. Het formulier voor deze inenting wordt afgeleverd bij de geboorteaangifte. Na invulling door de arts moet je het formulier bezorgen aan de dienst bevolking van het gemeentebestuur waar het kind woont. Meer info: Burgerlijke Stand - Heirstraat 239 T 089 76 96 27 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 43

J • Integrale veiligheid De integrale veiligheid is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De veiligheid kan enkel op een efficiënte manier worden bevorderd wanneer alle gemeentelijke diensten, OCMW en politie samen, hun beleid en initiatieven enerzijds in de tijd en inhoudelijk op elkaar afstemmen, anderzijds complementair en in verhouding naar buiten worden gebracht. Meer info: Freddy Gevaert - coördinator integraal veiligheidsbeleid T 089 76 98 18 freddy.gevaert@maasmechelen.be

• Internationale uitwisselingen

• Informatieblad Maasmechelen ‘Info Maasmechelen’ is het informatieblad van onze gemeente en verschijnt om de 2 maanden. Het magazine wordt gratis huis-aan-huis bedeeld bij alle inwoners van Maasmechelen. Het blad bevat informatie over beleidsbeslissingen, activiteiten in de gemeente, nieuwe of gewijzigde dienstverlening,… We gebruiken dit medium om actuele informatie tot bij de burger te brengen. Het informatieblad verschijnt op 15 000 exemplaren. Meer info: Communicatiedienst – Heirstraat 239 T 089 76 97 45 - F 089 76 96 49 communicatie@maasmechelen.be

• Inname openbaar domein Voor de inname van openbaar domein zoals het plaatsen van een container, een kraan, voor bouwwerken of terrassen is een schriftelijke vergunning nodig. Deze vergunning moet tenminste één week voor de aanvang der werken worden aangevraagd. Meer info: Dienst Wegen - Heirstraat 239 T 089 76 96 88 - F 089 76 96 79 wegen&verkeer@maasmechelen.be

Maasmechelen heeft verschillende vormen van samenwerking met buitenlandse steden lopen, sommigen formeel andere dan weer in los verband. We geven een overzicht: • Skofja Loka (Slovenië) : www.skofjaloka.si en www.jumelage-maasmechelen.be • Stein (Nederland) : www.gemeentestein.nl • Ostuni (Italië) : www.commune.ostuni.br.it • Triandria (Griekenland): www.triandria.gr • Jeuifang (Taiwan) • Tshwane (Zuid Afrika): www.tshwane.gov.za Meer info: Jeugd & Welzijn - Dokter Haubenlaan 24 T 089 76 97 87 - F 089 76 97 89 jeugd-welzijn@maasmechelen.be

J • Jeugdcentrum Asteroïde B612 Jeugdcentrum Asteroïde biedt een vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren. De allerkleinsten kunnen om de veertien dagen terecht bij de Astrokleuters. Van 14.00-15.30 uur kunnen ze er knutselen, spelen, sporten of koken. Op de andere woensdagnamiddagen is er een werking voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In het jeugdcentrum kun je een

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

43


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 44

Hulststraat 54 - 3630 Maasmechelen Tel. & fax 089/76 00 51

Centrale verwarming en sanitair Controle van tanken

Il Piatto dâ&#x20AC;&#x2122;Oro Restaurant Pizzeria

Kruindersweg 33 - 3630 Maasmechelen - 089 / 77 30 87 In Maasmechelen kan je in Il Piatto dâ&#x20AC;&#x2122;Oro genieten van de authentieke Italiaanse keuken, geraffineerd en met de nodige zorg voor detail. Alle gerechten zijn huisgemaakt volgens vertrouwde recepten. Het restaurant is ook geschikt voor familiefeesten. Je vindt op het terras een echt Italiaans klimaat met typisch zuiderse planten.

Zo + Ma + Do: 12u-14u - 17u30-23u / Di + Wo: rustdag / Vr + Za: 12u-14u - 17u30-24u

Uw gemeentegids Maasmechelen nu ook op:

AN DECORATIE KOMT VRIJBLIJVEND AAN HUIS

Pauwengraaf 57 3630 MAASMECHELEN GSM: 0478 97 93 69

44


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 45

J iets leuks gepland. Dit kan gaan van paintball tot een leuke quiz. Het allerbeste aan het jeugdhuis is dat jongeren zelf de kans krijgen om activiteiten te organiseren en jeugdhuis draaiende te houden. Zin in meer? Spring gerust eens binnen. JH ’t Alibi - Dr. Haubenlaan 24 jeugdhuisalibi@hotmail.com Jeugdhuis Underground Pastoriestraat z/n (Proosterbos) Meer info: jeugdhuisunderground@telenet.be

agenda afhalen met de juiste data, de gegevens staan ook op de website. Op woensdag- en zaterdagnamiddag kunnen feestvarkens in Asteroïde terecht om hun verjaardagsfeestje te houden. Het jeugdcentrum beschikt daarnaast over een overdekte skatehal. Op woensdag- en zaterdagnamiddag, telkens van 13.30 tot 15.30 uur, staat die ter beschikking van kinderen tussen 6 en 12 jaar. De tieners kunnen op woensdag van 18.00-20.00 uur en op vrijdag van 18.00 -21.00 uur in de skatehal terecht. Tijdens de schoolvakanties zijn er tal van extra activiteiten en ook de activiteiten van Grabbelpas en Swappas gaan dan hier door. Voor de jongeren biedt jeugdcentrum Asteroïde een uitgeruste repetitieruimte, tal van muziekworkshops en optredens aan. Meer info: Ringlaan 402 T 089 47 22 02 asteroide@skynet.be www.asteroideb612.be

Vzw Thebe: Jh ’t Lont en JH Oké Vzw Thebe is een samenwerkingsverband tussen jeugdhuis Oké en 't Lont, erkend voor het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Beide jeugdhuizen bieden een zinvolle vrijetijdsbesteding aan met een uitgebreid activiteitenaanbod op vlak van ontmoeting, vorming, recreatie, informatie, maatschappelijke participatie en het tot ontwikkeling brengen van projecten. Jeugdhuis ’T Lont - Oude Baan 203a T 089 76 35 13 Jeugdhuis OKE - Europaplein 38 T 089 76 47 34 Meer info: www.thebe.be

• Jongeren InformatiePunt (J.I.P.) Zit je met een vraag maar vind je nergens een antwoord? Spring dan zeker binnen in het JIP! Je vind er allerlei folders en je kan surfen op internet. Zie je het om de 1 of andere reden niet zitten om naar het JIP te komen, mail dan naar jipmm@hotmail.com. Je vindt ook heel wat info terug op school. Daar staat een rek met allerlei folders die je kan meenemen. Waar kan je het JIP vinden? Asteroïde, Ringlaan 402

• Jeugdhuizen Binnen Maasmechelen zijn er verschillende jeugdhuizen actief. We denken hierbij aan JH Underground, JH Oké, JH ’t Lont en JH ’t Alibi.

• Juridische bijstand (zie OCMW - rechtshulp)

Jongerencentrum ’t Alibi Het jongerencentrum wil jongeren de kans bieden hun vrije tijd op een zinvolle manier te besteden. Op de verschillende instuifmomenten kan je er komen kickeren, tv kijken of gewoon een babbeltje slaan met een leuk muziekje op. Op de activiteitenavond in het weekend is er telkens

• Justitie (zie Vredegerecht)

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

45


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 46

K Meer info: Socio-economische ontwikkeling - Heirstraat 239 T 089 76 97 03 – F 089 76 96 72 celeconomie@maasmechelen.be

K

• Kind en gezin Heb je een kindje jonger dan 3 jaar, dan kan je in een consultatiebureau terecht voor een gratis preventief onderzoek. Je kindje wordt er gemeten en gewogen en je kan er terecht met al je vragen. De kinderarts onderzoekt je kindje en geeft het gratis vaccinaties.

• Kadaster Oud-gemeentehuis – Heirstraat 237 T 089 76 04 22 – F 089 77 24 43 openingsuren: alle werkdagen van 09.00 – 12.00 uur

• Kapvergunning Voor het vellen van bomen op je eigendom moet je eerst een kapvergunning aanvragen (bij het College van Burgemeester en Schepen). De aanvraag omvat: • schets met aanduiding van de locatie waar bomen zullen verwijderd worden; • soorten en aantallen die zullen verwijderd worden; • motivatie waarom de bomen verwijderd worden; • voorstel tot heraanplanting. Na 3 tot 4 weken ontvang je aangetekend de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen of de boom al dan niet gerooid mag worden. Meer info: Leefmilieu - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

Meer info: Kind en gezin – Faesschehoeveweg 5 T 089 77 37 10 Heb je vragen, ben je op zoek naar informatie of wil je een afspraak maken voor een consult of huisbezoek? Dan kan je hiervoor gratis terecht in een van de regiohuizen. Bovendien kan het regiohuis je ook in contact brengen met andere hulpverleners uit de welzijns- en gezondheidssector. Het Regiohuis Dilsen-Stokkem zorgt voor de dienstverlening in alle gemeenten in het Maasland. Je kan er terecht na afspraak. Meer info: Regiohuis Dilsen-Stokkem - Europalaan 94A bus 1 – Dilsen-Stokkem T 078 150 100 (elke werkdag van 08.00 – 20.00 uur) info@kindengezin.be

• Kinderdagverblijf ’t debberke (zie Kinderopvang)

• Kindermishandeling hulpverlening Kindermishandeling kan je telefonisch of persoonlijk na afspraak doorgegeven worden aan de jeugd- en sociale politie. De contactpersonen zijn: inspecteur Rik Schrijvers en inspecteur Machteld Vandebosch, bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer: 089 76 98 43. Bij dringende vaststelling verwittig je de politie op het noodnummer 101.

• Kerken (zie Levensbeschouwing)

• Kerkhoven • Kinderopvang

(zie begraafplaatsen)

• Kermissen De volledige lijst van de kermissen vind je terug op de gemeentelijke website.

46

• Dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar ’t Debberke vzw biedt opvang voor hele of halve dagen aan peuters tussen 0 en 3 jaar. Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 07.00 – 18.00 uur. De dagprijs varieert en is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s).

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 47

L Meer info: ’t Debberke - Boudewijnlaan 148 - T 089 77 56 42 debberke@myonline.be – www.debberke.be • Onthaalgezinnen is de tussenpersoon voor opvang van kinderen van 0 – 12 jaar bij een zgn. ‘onthaalmoeder’. Meer info: Dienst Landelijke Kinderopvang – Heufkensweg 4 T 089 77 67 97 LKOdilsen@kvlv.be

den. Dit betekent dat de aangeleverde artikelen in goede staat moeten zijn. Grotere goederen worden gratis opgehaald, voor het leveren van kleine hoeveelheden kan u ook terecht bij het kringloopcentrum tijdens de openingsuren. Meer info: De Kringwinkel Maasland - Industrieterrein Oude Bunders Boorsemstraat 2 T 089 77 92 92 – F 089 77 92 94 info@kringwinkel.com - www.dekringwinkel.com

• Kunstonderwijs • Voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens de schoolvakanties ’t Huis Een tweede thuis in een kindvriendelijke omgeving, toegankelijk voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Er is opvang vanaf 06.30 uur tot de aanvang van het schooltoezicht. De kinderen worden naar de school gebracht. Op het einde van de schooldag worden de kinderen opgehaald en is er opvang voorzien tot 20.00 uur. Op zaterdag en tijdens de schoolvakanties is er opvang van 06.30 – 20.00 uur. Sommige Maasmechelse scholen hebben een eigen opvangaanbod. Neem hiervoor contact op met de school zelf. Daarnaast werkt ’t Huis ook als ‘erkende gemandateerde voorziening’. Dit betekent dat je er terecht kan met al je vragen over occasionele en flexibele kinderopvang, zowel in Maasmechelen als Dilsen-Stokkem. Samen wordt er een oplossing gezocht voor jouw opvangprobleem. Meer info: ’t Huis - Dorpsstraat 22b –T 089 76 97 91 t_huis@skynet.be • Opvang aan huis voor zieke kinderen Neem hiervoor contact met je mutualiteit.

De gemeentelijke Kunstacademie wordt gevormd door de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten en de academie voor muziek, woord en dans. Meer info: Gemeentelijke kunstacademie – Zetellaan 50 T 089 76 97 77 - F 089 76 97 79 kunstacademie@maasmechelen.be www.kunstacademiemaasmechelen.be

L • Laatste wilsbeschikking

• Kinderoppasdienst Een avondje uit en op zoek naar een babysit? Gezinsbond - p/a Katja Fraussen (gezinsbond Eisden Tuinwijk) 0486 48 32 31 of p/a Marie-Claire Janssen (gezinsbond Maasmechelen) 089 76 73 48

Je kan bij de ambtenaar van burgerlijke stand een laatste wilsbeschikking laten registreren, waarbij je aangeeft of je na je dood begraven of gecremeerd wil worden. Kies je voor crematie, dan kan je ook bepalen wat er met de as moet gebeuren (rekening houdend met de vooropgesteld wettelijke keuzes). Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Kinderpasje (zie Identiteitskaarten)

• Leefloon • Kringloopcentrum (Kringwinkel) In de Kringwinkel kan je allerhande tweedehands voorwerpen kopen. De Kringwinkel aanvaardt ook goederen die terug verkocht kunnen wor-

Wanneer je helemaal geen inkomen hebt, kan je via het OCMW van de gemeente waar je woont een leefloon aanvragen. Indien je aan bepaalde

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

47


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 48

L voorwaarden voldoet, krijg je iedere maand een beperkt bedrag om van te leven.

• Legerdienst (zie Militie)

Meer info: OCMW Sociale dienst Binnenhof 2 – 089 48 28 00 Elke voormiddag van 09.00 – 12.00 uur

• Leurkaarten (zie Ambulante handel)

• Leegstand en verkrotting Meer info: Grondbeleid – Heirstraat 239 tel. 089 76 96 89 - john.merlo@maasmechelen.be

• Levensbeschouwingen A. Katholiek

• Leerlingenbegeleiding

1. Federatie Maasmechelen Zuid

Centrum voor leerlingenbegeleiding van het Gemeenschaps-onderwijs Heikampstraat 39 T 089 76 49 92 clb.17.maasmechelen@g-o.be www.schoolweb.rago.be/clb/genk-maasland

Mechelen-aan-de Maas ‘Sint Monulfus en Gondulfus’, dekenale kerk: • pastoor-deken Luc Herbots Deken Bernardstraat 22 T 089 76 42 22 luc.herbots@pandora.be • parochiesecretariaat naast de dekenij, Elke werkdag van 10.00 – 11.30 uur

Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Stadsomvaart 9 - 3500 Hasselt T 011 23 07 20 pclb@limburg.be Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Maasland Deken Bernardstraat 4 T 089 77 97 30 maasmechelen@vclblimburg.be Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen (LOP) Kommelstraat 11 T 089 76 42 73 – leo.kwanten@telenet.be

• Legalisatie documenten Documenten afgeleverd in een vreemd land zijn, tenzij er vrijstelling werd voorzien door een verdrag, onderworpen aan de legalisatieprocedure. Om te weten welke legalisatieprocedure je moet volgen, kan je op de hierna volgende website een landenlijst raadplegen: http://www.diplobel.fgov.be/nl/services/countrylistlegalisations.asp Meer info: Burgerlijke stand - Heirstraat 239 T 089 76 96 27 of 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

48

Parochie Proosterbos “Sint Petrus en Andreas” • pastoor Octaaf Rutten, Pastoriestraat 6, T 089 76 25 78- par3852@parochies.kerknet.be Opgrimbie “Sint Kristoffel” • parochieassistente: Lucia Ferrigno Gemeenschap “ Redemptor Hominis” Pelsstraat 2, T 089 76 42 15 - opgrimbie.kristoffel@telenet.be • secretariaat: naast de pastorie, T 089 76 42 15 elke vrijdag van 10.00 – 12.00 uur Boorsem "Sint Joris" • pastoor-deken Luc Herbots, T 089 76 42 22 • secretariaat: Godelieve Penders Opdekampstraat 15, T 089 76 26 19 donderdagnamiddag van 14.00 – 17.00 uur Kotem “Sint Philomena” • pastoor-deken Luc Herbots, T 089 76 42 22 • secretariaat: Pastorie, Grotestraat 291, T 089 76 48 19 maandagnamiddag van 13.00 - 15.30 uur Parochie Uikhoven "Sint Niklaas" • pastoor Piet Janssen, Schoorstraat 13, T 089 71 42 19 - piet.janssen@telenet.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 49

L 2. Federatie Maasmechelen Noord

C. Andere

Eisden “Sint Willibrordus" • pastoor-moderator Gerard Vandeweyer, Vrijthof 14 T 089 76 63 74 - gerardvandeweyer@skynet.be

Grieks – Orthodox Grieks – Orthodoxe kerk Heilige Dimitrios Windelsteenstraat 14a Contactpersoon: Elly Alymatiris, T 089 76 10 85

Eisden Tuinwijk “Sint Barbara” • pastoor Jan Braeken, Kastanjelaan 24, T 089 76 04 69 • diaken Louis Gilissen, Bevrijdingslaan 22, T 089 76 45 66 Mariaheide-Mariahof “Maagd der Armen” • medewerkend priester Eddy Ghijsens pastorie, Gouv. Verwilghenlaan 50 T 089 76 43 69 • Poolse Aalmoezenier Zbigniew Opyd Pastoor Woltersplein 4, 3620 Veldwezelt, T 089 71 46 67 • Italiaans Centrum, Oude Baan 175, T 089 76 47 67 Meeswijk “Sint Laurentius” • medewerkend priester Eddy Ghijsens, Burg. Bovensstraat 10, T 089 75 53 72 Vucht “Sint Remigius” • pastoor Jan Braeken, T 089 76 04 69 • zusters, pastorie, Dorpsstraat 22 A, T 089 76 02 31 Leut “Sint Pieter” • pastoor Gerard Vandeweyer, T 089 76 63 74 • parochieassistente: zuster Mariani Wininghsih pastorie, Dreef 151, T 089 75 80 52

Jehovah’s-getuigen Groenstraat 42-44 • Griekse gemeenschap Dhr. Mazis Georgios, T 089 76 27 43 • Nederlandse gemeenschap, Dhr. Sinnaeve H., T 089 76 47 55 • Italiaanse gemeenschap, Dhr. Vitali, T 089 76 06 39 Gemeente van Christus Jozef Smeetslaan 247/b4 Diensturen: woensdag van 19.00 tot 21.00 uur • Nederlandse & Italiaanse gemeenschap: Scorcioni Georges gsm 0486 99 01 35 • Studies: vrijblijvend op woensdag van 19 tot 21 u (gratis) • Studies: aan huis vrijblijvend (gratis) aanmelden op gsm 0486 65 18 71 Vrijzinnig Humanisme Centrum voor morele dienstverlening Unie vrijzinnige verenigingen Pauwengraaf 63, T 089 77 74 21 - F 089 77 74 22

B. Moslims Vriendenkring Turkse gemeenschap Maasland (Turkse Moskee) Paul Lambertlaan 15 T 089 76 53 13 voorzitter: Mehmet Sönmez (T 089 76 69 58) Marokkaanse moskee El Islam Valkeniersstraat 19B voorzitter: Abidallah Abdelghafour (gsm 0475 39 72 55) Moskee El Mohammed (kleine Marokkaanse Moskee) Windelsteenstraat 2 Contactpersoon: Honnah Mimoun (gsm 0477 94 72 59)

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

49


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 50

M • Limburg.net Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest, en staat in voor de afvalpreventie en inzameling van de 44 gemeenten van de provincie Limburg en de stad Diest. Op termijn is het de bedoeling om een eenvormig afvalbeleid in de hele provincie te voeren. Dit betekent eenzelfde wijze van ophalen en aanrekenen van de kosten waarbij het principe ‘de vervuiler betaalt’ voorop staat.

M • Maaslands Huis

Meer info: Leefmilieu – Heirstraat 239 T 089 76 96 18 – 698 – F 089 76 96 79 Leefmilieu&groen@maasmechelen.be www.limburg.net

Zie huisvesting

• Maasmechelen Leisure Valley

• Lokale politie De lokale politie onderscheidt zich door de strategische doelstellingen: • een gemeenschapsgerichte politiezorg; • een klantgerichte dienstverlening; • een adequate interventieafhandeling; • een hoogstaande opsporing; • een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering; waarbij steeds onze missie voorogen gehouden wordt, nl “Wij willen de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burgers van Maasmechelen bevorderen.” De politiediensten zijn nog verspreid over 2 locaties: • Commissariaat - Dokter Haubenlaan 4 Diensten: • korpsleiding • ondersteunende diensten • opsporingsdienst •

Commissariaat Koning Albertlaan 17 Diensten: • interventie- & onthaalpolitie • verkeerspolitie • toezichtspolitie (met o.a. wijkpolitie) • permanent onthaal, 24u/24u

De korpsleiding wordt waargenomen door de korpschef/zonechef hoofdcommissaris Jos Schepers. Meer info: Lokale politie T 089 76 97 00 – dringende hulp 101 politie@maasmechelen.be

50

Een groene, bruisende regio waar je alles vindt voor je vrije tijd: dat is Maasmechelen Leisure Valley. Of je nu houdt van een spannende koopjesjacht, de stilte van de natuur, actie en attractie of een portie cultuur: in Maasmechelen Leisure Valley vind je het allemaal. Shoppen is er een belevenis in het unieke Belgische merkendorp Maasmechelen Village, het fameuze Fashion Point, het Shoppingcentrum M2, de waaier van winkels in het commercieel centrum met de levendige drukte in de handelsstraten rond de Kruindersweg en de Pauwengraaf. Op de zaterdagmarkt met haar overvloed aan zuiderse producten is het altijd een beetje vakantie. Maasmechelen Leisure Valley ligt midden in een uitgestrekt, prachtig, gevarieerd natuurgebied. Al generaties lang vinden toeristen de weg naar dit lieflijk stuk Maasvallei. Bewegwijzerde fiets- en voetpaden leiden langs het water of door eindeloze bossen. Niemand raakt uitgekeken op de 5 700 ha natuur, schilderachtige heuvels, het feeërieke kader van berken en bossen, de paarse betovering van de bloeiende heide in augustus en september… Graag actief? Dat biedt Maasmechelen Leisure Valley een verrassend brede waaier van actie en attractie. Zwemmen, zeilen en kajakken voor de waterratten, karting, boogschieten, bowlen, een boottocht, vissen, fietsen, wandelen… Of de nieuwste film meepikken in Euroscoop, gecombineerd met een etentje in één van de vele restaurants? De geschiedenis van de steenkoolmijnen is in de streek heel zichtbaar aanwezig: in de oude mijngebouwen, de Tuinwijk, het museum van de mijnwerkerswoning…Maar Maasmechelen Leisure Valley blijft niet hangen in het verleden: ook het carnavalmuseum, de vierjaarlijkse Sprookjesstoet, het Straattheaterfestival, …maken een bezoek méér dan de moeite waard.

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:03

Pagina 51

M Meer info: Socio-economische ontwikkeling - Heirstraat 239 T 089 76 96 68 evenementen@maasmechelen.be – www.maasmechelenleisurevalley.be

• Maatwerk (vzw) Vzw Maatwerk biedt opleiding en werkervaring aan langdurig werklozen in de leerwerkplaatsen hout en metaal. De deelnemers krijgen een arbeidscontract van 1 jaar (wep+). In brugprojecten doen deeltijds leerplichtige jongeren van de PTS in Eisden werkervaring op. In de sociale werkplaats M-Plus worden langdurige werklozen permanent tewerkgesteld. Meer info: vzw Maatwerk - Boorsemstraat 2 T 089 77 92 90 – F 089 77 92 96 maatwerk@skynet.be

• Mantelzorgtoelagen De toelage voor mantelzorg is een toelage aan personen die dagelijks instaan voor het verzorgen van een zwaar zieke of hulpbehoevende persoon aan huis. Het is een blijk van waardering aan al diegenen die zich belangeloos inzetten voor zorgbehoevenden. Er bestaat ook een provinciale mantelzorgtoelage waarvan het bedrag jaarlijks bepaald wordt. Meer info: OCMW – dienst Ouderen en Thuiszorg Binnenhof 2 Jana Vankan - T 089 48 28 00

• Markten De gemeente Maasmechelen organiseert wekelijks een openbare markt in Eisden-Dorp op het Vrijthof. Deze markt vindt plaats op zaterdag vanaf 08.00 uur ’s morgens tot 13.00 ’s middags. Je vindt er 100 standhouders die een zeer brede waaier van producten aanbieden. Kandidaat – standhouders kunnen voor informatie aangaande standplaatsen eveneens terecht bij de cel economie. Meer info: Socio-economische ontwikkeling - Heirstraat 239 T 089 76 97 03 celeconomie@maasmechelen.be

• Medisch Centrum Maasmechelen In het Medisch Centrum voor Huisartsen Maasmechelen (MCHM) kan je

terecht voor gespecialiseerde medische hulp. Je kan er terecht mits een verwijsbrief van je huisarts. Meer info: MCHM Koning Albertlaan 35 T 089 76 60 63 www.mchm.be

• Milieuklachten De dienst leefmilieu behandelt klachten m.b.t. afval, sluikstorten, geurhinder, geluidsoverlast, luchtverontreiniging, verontreiniging van grondwater en bodem, illegale kappingen en uitrijden van mest. Klachten worden registreert en verder opgevolgd. Bij strafrechterlijke overtreding kan proces-verbaal worden opgesteld en wordt het dossier overgemaakt aan het parket van de Procureur des Konings. Voor klachten van burgerechtelijke aard (abnormale burenhinder) is de Vrederechter bevoegd. Op de milieudienst kan u hierover een brochure opvragen. Meer info: Leefmilieu - Heirstraat 239 T 089 76 96 78 - 698 – F 089 76 96 79 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

• Milieukrant Sinds de zomer van 2006 verschijnt er op periodieke basis een gemeentelijk milieukrantje: Milieuweetjes. Dit krantje is een bron van informatie inzake algemene milieukwesties, maar gaat ook in op een aantal actuele thema’s rond milieuzaken. Verder reikt ‘Milieuweetjes’ ook praktische milieutips aan. Iedere inwoner kan zich gratis abonneren op dit krantje. Omwille van het milieuvriendelijke karakter wordt dit krantje enkel digitaal verspreid. Voor mensen die niet over een internetaansluiting beschikken wordt hierop een uitzondering gemaakt (deze mensen ontvangen een afgedrukt exemplaar). Meer info en aanvragen: Margaretha Verheyen T 089 76 96 54 – margaretha.verheyen@maasmechelen.be of bij Ann Opdenacker, T 089 76 96 95 - ann.opdenacker@maasmechelen.be

• Milieuvergunning Als u een inrichting wilt exploiteren, die hinderlijk wordt geacht voor de mens en het leefmilieu, is er, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieueffecten, een milieuvergunning (klasse 1 of 2) vereist

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

51


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 52

Franco Gallo opent rond mei 2009 een ‘Enoteca’ (een combinatie van winkel en wijnbar) op de Europaplein 15 • 3630 Maasmechelen

Gallo Francesco Koningin Astridlaan 6 3630 Maasmechelen (B) Tel.: +32 (0)89-76 76 27 GSM: +32 (0)478-31 71 13 E-mail: francogallo@skynet.be

André Colson n.v. verzekeringen@andre-colson.com CBFA 022718A verzekeringsmakelaars

VERZEKERING WORDT ZEKERHEID MET EEN GOEDE BEMIDDELAAR ! Rijksweg 361 • 3630 Maasmechelen • tel. 089/77.90.80 • fax 089/76.79.68

woninginrichting - schilderwerken - gyprocwerken maatwerk - kasten - keukens - enz…

Weg naar Zutendaal 35 - 3630 Opgrimbie-Maasmechelen tel./fax 089 76 41 91 - info@baillien.be

52


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 53

M of moet u op zijn minst een melding doen van een klasse 3-inrichting. De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de zogenaamde indelingslijst uit bijlage 1 van titel I van het Vlarem (de zogenaamde indelingsrubrieken). U vindt de gecoördineerde wetteksten op www.emis.vito.be. Een aanvraag voor een milieuvergunning klasse 1 dient u in bij de bestendige deputatie; een aanvraag voor een milieuvergunning klasse 2 of een eenvoudige melding dient u in bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente. De Vlaamse overheid biedt een nieuwe milieuvergunningenwegwijzer voor kleine bedrijven aan. Doel van deze wegwijzer is een ondernemer, die weinig voorkennis over de milieuwetgeving heeft, op een eenvoudige en snelle wijze te loodsen door de complexe milieuwetgeving. U vindt deze informatie op http://wegwijzer.milieuinfo.be/ Meer info: Leefmilieu - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 – F 089 76 96 79 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

• Militie Alhoewel de militieplicht werd afgeschaft, is het mogelijk dat je in bepaalde omstandigheden toch een militiegetuigschrift nodig heeft. Dit kan je bij de dienst Persoonlijke vergunningen en Pensioenen krijgen. Diegene die hun legerdienst vervulden, brengen best hun militair zakboekje mee. Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 22 – F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Minder mobielencentrale

• carnavalsmuseum (Mechelen aan de Maas) Uitgebreide informatie vind je op www.maasmechelen.be of bij de toeristische dienst.

(zie Senioren)

• Moskeeën (zie Levensbeschouwingen)

Meer info: Tourist Info Maasvinster – Zetellaan 35 T 089 76 98 88 vvvmaasmechelen@skynet.be

• Musea

• Mutualiteiten

Voor de cultuurliefhebbers beschikt Maasmechelen over enkele musea die een bezoekje waard zijn: • museum van de mijnwerkerswoning (Eisden) • molen “Nieuw Leven” (Leut)

• •

Christelijke mutualiteit CM Heirstraat 249 - T 089 76 48 02 Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Europaplein 14 - T 089 76 43 45

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

53


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 54

N • • •

Liberale mutualiteit Limburg Rijksweg 359 bus 2 - T 089 76 29 71 Onafhankelijke mutualiteit Partena Kruindersweg 41 - T 089 76 03 84 Socialistische mutualiteit De Voorzorg Europaplein 18 - T 089 76 41 94

• Naturalisatie (zie Belgische nationaliteit)

• Nederlandse taallessen (zie Onderwijs)

• Muziekacademie • Nutsvoorzieningen

(zie Kunstonderwijs)

Sinds 1 juli 2003 is de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt volledig vrijgemaakt. Dit betekent dat je zelf kan kiezen bij welke energieleverancier je je energie (gas en elektriciteit) aankoopt. Voorbeelden van leveranciers zijn: Electrabel, Nuon, Luminus, Essent, … Alle informatie over de vrijmaking van de energiemarkt, de energieleveranciers, de tarieven, enz. krijg je bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

N

Meer info: VREG - T 02 553 13 53 info@vreg.be - www.vreg.be

• Naamswijziging Elke persoon die daartoe ernstige redenen heeft kan een met redenen omkleed verzoek tot verandering van naam of voornaam indienen (of zijn/haar verzoek laten indienen door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger). De procedure tot naamsverandering kan enkel ingediend worden door personen die de Belgische nationaliteit bezitten en door O.V.N.-vluchtelingen en staatlozen. Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamsveranderingen, Waterloostraat 115 te 1000 Brussel. Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Nadarafsluiting Bij de gemeentelijke werkplaats kan je terecht voor nadarafsluiting. Dit moet je vooraf aanvragen. Afhalen en terugbrengen gebeurt door de aanvrager zelf, tijdens de openingsuren van de dienst. Openingsuren : 08.00 – 11.45 uur en van 12.15 – 16.00 uur. Kostprijs is 0,25 euro per nadar. Meer info: Gemeentelijke werkplaats – Leemkuilstraat 6 T 089 76 97 59 – F 089 76 97 58 gemwerkplaats@maasmechelen.be

54

Infrax is de netbeheerder elektriciteit en aardgas, kabeltelevisie en rioleringen Meer info: Interelectra, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Infolijn 078 35 30 20 (ma-vr 08.00-20.00 uur – za 09.00-13.00 uur) Storingslijn 078 35 34 33 (permanent) Defecte straatlampen 0800 60 777 (permanent) Oplaadpunt budgetmeter: Lokaal Sociaal Huis - elke werkdag van 13.00 - 16.00 uur (maandag tot 18.00 uur)

O • OCMW- Sociaal Huis Binnenhof 2 – T 089 48 28 00 info@maasmechelen.be - www.ocmwmaasmechelen.be Secretaris: Giel Vranken Ontvanger: Guido Cardinaels

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 55

O Sociale dienst diensthoofd: Albert Peters coördinator hulpverlening: Peter Kohlbacher zitdag maatschappelijk werkers: iedere dag van 09.00 tot 12.00 uur of na afspraak Algemeen Maatschappelijk werk • algemene info en advies • administratieve hulp • doorverwijzing naar andere diensten • financiële hulpverlening • budgetbeheer Schuldbemiddeling • aanvragen collectieve schuldbemiddeling • consumentenrecht Monique Bemelmans, Betty Haesen, maatschappelijk werksters T 089 48 28 00 – na afspraak

• vertrekkend vanuit de thuissituatie Nathalie Van Maele, maatschappelijk werkster T 089 48 28 00 – na afspraak Lokaal cliëntoverleg • afstemming van de hulpverlening rond een cliënt door het samenbrengen van diverse diensten Lut Bemelmans, maatschappelijk werkster tel. 089 48 28 00, na afspraak Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI) Binnenhof 2 • opvang van kandidaat politiek vluchtelingen in het kader van materiële hulpverlening, na toewijzing door Brussel Natacha Hayen, maatschappelijk werkster T 089 48 28 00 – ma-di-do-vr van 09.00 – 12.00 uur Oplaadpunt budgetmeter Infrax Elke werkdag van 13.00 – 16.00 uur (maandag tot 18.00 uur)

Dienst rechtshulp • juridisch advies • schuldbemiddeling Mireille van Caenenberghe, juriste T 089 48 28 00 – maandag: 13.00 – 18.00 uur en na afspraak: vrijdag 09.00-12.00 uur

Stookoliefonds • tussenkomst in de verwarmingskosten (van september tot en met april) Natacha Hayen, Michelle Coolen, maatschappelijk werksters T 089 48 28 00 – zitdag maandag van 13.00-18.00 uur, donderdag en vrijdag van 13.30-16.00 uur

Thuisbegeleiding • aanleren van vaardigheden op sociaal, pedagogisch en praktisch vlak bij OCMW – cliënten

Tewerkstellingsdienst • begeleiding van OCMW – cliënten naar opleiding en tewerkstelling Karine Vanhoutte, Gwen Schreurs - trajectbegeleidsters T 089 48 28 00 – na afspraak

• Onbewoonbaarverklaring/ongeschiktverklaring Woningen die niet beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden overeenkomstig de procedure van de Vlaamse wooncode of art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet ( m.b. brand, epidemie of verkrotting ). Meestal wordt voorafgaandelijk een onderzoek uitgevoerd door Huisvesting, ROHM-Limburg, waarbij een technisch verslag en advies aan de gemeente wordt overgemaakt. Meer info: Stedenbouw & Patrimonium - Heirstraat 239 T 089 76 96 74 - F 089 76 96 79 carlo.albrechts@maasmechelen.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

55


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 56

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in Maasmechelen is elke leerling een VIP* *Iedereen kan zich maximaal ontwikkelen en ontplooien, volgens zijn of haar eigen talenten, ambities en interesses.

Internaat

Secundair onderwijs

Voor jongens en meisjes van de kleuterklas tot en met het laatste jaar secundair onderwijs

• ATHENEUM MAASLAND, Campus Maasmechelen Onderwijsstraat 11 - 089/76 42 21 www.ka.maasmechelen.be STUDIERICHTINGEN: ASO: Algemeen Secundair Onderwijs:

Heikampstraat 37 - 089/76 45 50

Basisonderwijs Kleuter- en lageronderwijs vanaf 2,5 jaar • De Brug Daalstraat 9 - 089/77 39 30 • Heikamp Heikampstraat 37 - 089/76 45 50 • Op het Boseind Oude Baan 372 - 089/76 47 81 • Via Tinto Kruindersweg 76 - 089/76 42 28

Buitengewoon basisonderwijs Onderwijs vanaf 5 jaar op maat van het kind • ‘t Kreeftje Bosweg 71 - 089/76 02 77 mogelijkheid tot internaat

-

Latijn (moderne talen, wiskunde) Wetenschappen (moderne talen, wiskunde) Economie (moderne talen, wiskunde) Humane wetenschappen

TSO: Technisch Secundair Onderwijs: -

Mechanica-Electriciteit Handel Boekhouden-Informatica Sociaal-technische

BSO: Beroepssecuncair Onderwijs: -

Elektriciteit-Metaal Mode-Verzorging-Voeding Kantoor-Verkoop (Campus Dilsen-Stokkem) Schilderwerk-Decoratie, Bouw (Campus Dilsen-Stokkem)

7de specialisatiejaar: -

Computergestuurde Werktuigmachines Kantooradministratie en Gegevensbeheer Thuis- en Bejaardenzorg Decoratie en Restauratie (Campus Dilsen-Stokkem).

Volwassenenonderwijs • CTT Limburg Onderwijsstraat 11 - 089/73 93 49 - Tweedekansonderwijs: secundair onderwijs - Talen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Nederlands voor anderstaligen - Kleding - Koken - Informatica

56


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 57

O • Ondernemen

• Onderwijs

De dienst socio-economische ontwikkeling staat onder andere voor: • de organisatie van het middenstandsgebeuren, kermissen en openbare markten; • het verstrekken van informatie over regelgeving m.b.t. het handelsgebeuren.

A. Basisonderwijs (Kleuter- en lagere scholen)

Je kan er tevens terecht met vragen over tewerkstelling (werkwinkel, sociale economie) in de gemeente Maasmechelen. Meer info: Socio-economische ontwikkeling - Heirstraat 239 T 089 76 96 69 - F 089 76 96 72 celeconomie@maasmechelen.be

• Ondernemersclub Maasmechelen De 0ndernemersclub Maasmechelen is een vereniging van Maasmechelse ondernemers voor Maasmechelse ondernemers. Hun doel is het bevorderen van onderlinge samenwerking, bundelen van ideeën en de industriële promotie van de gemeente Maasmechelen. Meer info: Ondernemersclub Maasmechelen - Leemkuilstraat 1 T 089 77 51 00 – F 089 77 50 08 info@ocmaasmechelen.be - voorzitter : Jackie Jackmaert

• Ondernemershuis Maasland Het Ondernemershuis Maasland is het trefpunt voor zelfstandige ondernemers uit het Maasland en de Euregio. Het is ondergebracht in het uniek cultuurhistorisch kader van de directeurswoning van de mijn van Eisden. Waarvoor kan je er terecht? Het Ondernemershuis stelt vergader- en opleidingsaccommodatie ter beschikking aan ondernemingen, dienstverlenende organisaties, bestuursorganen, scholen, opleidingscentra, verenigingen, … Welke faciliteiten? • 7 moderne vergaderzalen (tot max. 75 personen) • didactisch materiaal • nabijheid van het cultureel centrum (tot max. 1.500 personen) • uniek kader • gevarieerd culinair aanbod • centraal in euregio • ruime parkeergelegenheid Meer info: Ondernemershuis Maasland, Koninginnelaan 42 T 089 77 40 34 – F 089 77 40 78 de.mangerie@belgacom.net

A.1. Gesubsidieerd vrij onderwijs • Vrije Basisschool Sint-Willibrordus Langstraat 30 vrijebasisschool.eisden@scarlet.be T 089 76 41 76 • Vrije Basisschool Leut gvb.leut@skynet.be www.basisschool-leut.be - Lager onderwijs Dreef 149 T 089 75 55 37 - Kleuterafdeling Ganzenpoelstraat 1A T 089 75 87 09 • Vrije Kleuterschool Meeswijk Molenstraat 127 T 089 75 20 53 • Vrije Basisschool Mozaïek Parklaan 3 directie@mozaiekmm.be T 089 76 34 99 www.mozaiekmm.be • Mozaïek Plus (Speciale Basisschool) Parklaan 3 mozaiekplus@scarlet.be T 089 76 12 08 • Vrije Basisschool Opgrimbie Schoolstraat 34 info@basisschoolopgrimbie.be T 089 76 54 57 • Vrije Basisschool Proosterbos Drossaardstraat 21 proosterbosdir@skynet.be T 089 77 27 92 www.proosterbos.be • Vrije Basisschool De Triangel www.detriangel.be - Vestiging 1 Gouverneur H Verwilghenlaan 37 triangelmm@skynet.be T 089 76 08 32 - Vestiging 2 Oude Baan 209

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

57


Gids Maasmechelen 2009

58

091515

09:04

Pagina 58


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 59

O -

Vestiging 3 Italiaans centrum Oude Baan 175 Vrije Basisschool Sint Jan Bloemenlaan 71 stjan.eisden@scarlet.be T 089 76 03 10 Vrije Basisschool De Griffel directie@degriffeleisden.be www.degriffeleisden.be - Vestiging 1 lager onderwijs Marie-Joséestraat 4 T 089 76 47 21 - Vestiging 2 kleuteronderwijs Marie-Joséestraat 3a T 089 76 47 29

-

-

-

B. Secundair onderwijs

A.2. Gemeenschapsonderwijs • Basisschool De Brug Daalstraat 9 directie@bs-debrug.be T 089 77 39 30 • Basisschool voor buitengewoon onderwijs ’t Kreeftje Bosweg 71 bsbo.maasmechelen@g-o.be T 089 76 02 77 www.kreeftje.be • Basisschool Op het Boseind Oude Baan 372 bs.maasmechelen@g-o.be T 089 76 47 81 • Internaat en basisschool Heikamp Heikampstraat 37 tg.maasmechelen@g-o.be T 089 76 45 50 • GO! onderwijs vd Vlaamse Gemeenschap www.internaat-heikamp.be • Basisschool Via Tinto Kruindersweg 76 bs.eisden.kruinder@g-o.be T 089 76 42 28 A.3. Gemeentelijk onderwijs • Gemeentelijke Basisschool

Vestiging 1 Boorsem Sint-Jorisstraat 11 gemschoolboorsem@maasmechelen.be T 089 76 97 40 Vestiging 2 Uikhoven Pastoor Goossenslaan 148 T 089 71 60 92 Vestiging 3 Kotem Grotstraat 8 T 089 76 97 43

B.1. Gesubsidieerd vrij onderwijs • Technisch Instituut Heilig Hart Looheuvelstraat 1 tim.dir@scarlet.be T 089 76 40 42 www.tim-maasmechelen.be • Heilig-hartcollege Rijksweg 357 info.hhc@scarlet.be T 089 77 99 50 www.hhc-maasmechelen.be • Instituut Maria Opdracht - Vestiging 1 Rijksweg 357 info@imo-maasmechelen.be T 089 77 99 60 www.imo-maasmechelen.be - Vestiging 2 Kastanjelaan 59 T 089 77 57 91 • Provinciale Technische school Europaplein 36 ptsmaasmechelen@limburg.be T 089 77 09 40 www.ptsmm.net B.2. Gemeenschapsonderwijs • Koninklijk Atheneum Onderwijsstraat 11 ka.maasmechelen@rago.be T 089 76 42 21 www.kamaasmechelen.be • Centrum voor deeltijds Beroepssecundair www.deeltijdsonderwijs-limburg.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

59


Gids Maasmechelen 2009

60

091515

09:04

Pagina 60


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 61

O C. Kunstonderwijs •

Kunstacademie Maasmechelen Zetellaan 50 T 089 76 97 77 www.kunstacademiemaasmechelen.be

D. Volwassenenonderwijs •

St.-Barbara-instituut Centrum voor volwassenenonderwijs, avond- en weekendonderwijs Kastanjelaan 59 T 089 76 49 12 Provinciaal Centrum voor volwassenenonderwijs Maasland Europaplein 36 T 089 77 09 55 – 089 77 09 43 pcvomaasland@limburg.be www.pcvomaasland.be

Aangezien de gemeente bij decreet verplicht is om vanaf 2005 de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen te verminderen, heeft zij in 2004 een proefproject opgestart met 2 alternatieve en milieuvriendelijke vormen van onkruidbestrijding, met name onkruidbestrijding met schuim en onkruidbestrijding met heet water. In het afgebakende proefproject werd vanaf 2005 de onkruidbestrijding voortgezet door middel van schoffelen. Hiervoor werd een speciale schoffelploeg opgericht. In 2005 werd eveneens voor het eerst ook een aantal kerkhoven onkruidvrij gehouden door middel van branden. Onkruid wordt door de gehele gemeente eveneens zoveel mogelijk preventief bestreden door gebruik van hakselhout tussen de beplantingen. Meer info: Leefmilieu – Heirstraat 239 T 089 76 96 54 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

• Onthaalbureau Limburg Nieuwkomers krijgen een aangepast traject waarin ze Nederlands leren en wegwijs worden gemaakt in de Belgische samenleving.

Basiseducatie Maasland Vorming voor laaggeschoolde volwassenen P.Nicoulaan 29 bus 4 T 089 77 32 62 ellen@cbemaasland.be

Meer info: Onthaalbureau Limburg Deken Bernardstraat 6 T 089 76 98 80 onthaalbureaumaasland@limburg.be

Centrum voor Talen en Techniek Onderwijsstraat 11 T 089 76 42 21

• Ontwikkelingssamenwerking

E. Nederlandse taallessen

(zie Adviesraden - WOS)

• Je bent anderstalig, ouder dan 18 jaar en je wil Nederlands leren…. Het Huis van het Nederlands geeft je informatie over alle cursussen Nederlands in jouw buurt. Via een gesprek wordt gezocht naar de cursus die het meest voor jou geschikt is.

• Openbaarheid van bestuur

Huis van het Nederlands Maasland Deken Bernardstraat 6 - T 089 77 87 10 of gsm 0475 75 84 20 hvnmaasland@limburg.be

• Onkruidbestrijding Jaarlijks wordt de onkruidbestrijding in de gemeente uitbesteed aan een externe firma. Deze firma bestrijdt het onkruid aan de hand van de select-spray methode. Via deze methode wordt via een infraroodstraling het onkruid ‘gelezen’ en wordt enkel sproeistof vrijgelaten op de plaats waar effectief onkruid staat.

Iedere burger heeft het recht om bestuursdocumenten in te kijken, daarover uitleg te krijgen en een afschrift ervan te ontvangen. Er zijn wel enkele beperkingen, onder andere in verband met de bescherming van persoonsgegevens. Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De inzage en uitleg zijn steeds kosteloos maar voor een afschrift kan de overheid een bedrag vragen op basis van de kostprijs. Meer info: Secretariaat - Heirstraat 239 T 089 76 96 37 – F 089 76 96 49 secretariaat@maasmechelen.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

61


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 62

P • Ophaalkalender • Via de ophaalkalender kan je op een eenvoudige en snelle manier opzoeken op welke dag welke afvalfractie opgehaald wordt. Deze ophaalkalender is opgesmukt met een aantal handige sorteertips, interessante informatie, de openingsuren van het containerpark, enz. De ophaalkalender wordt aan het begin van ieder jaar huis aan huis bedeeld. Een exemplaar van de ophaalkalender is eveneens te verkrijgen op de gemeentelijke milieudienst of bij via www.limburg.net Meer info: Leefmilieu - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 – F 089 76 96 79 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

• Opvoeding Opvoedingswinkel Maasland De Opvoedingswinkel geeft je een overzicht van diensten in Maasland waar je terecht kan met je vragen over opvoeden, over de gezondheid en ontwikkeling van je kind. Je kan er ook terecht voor pedagogisch advies. Opvoedingsspreekuur elke donderdag van 13.00 - 16.00 uur.

ledene. Indien de overledene in een andere gemeente begraven wordt dan de gemeente van overlijden: toelating tot begraven, afgeleverd door de gemeente waar de overledene begraven zal worden. Bij een verdacht (gewelddadig) overlijden: een attest van de procureur des Konings dat het lichaam werd vrijgegeven.

Bijkomende documenten ingeval van crematie: • Een aanvraag tot crematie. • Naast een attest van de behandelende geneesheer ook het attest van een beëdigd geneesheer (aangesteld door het gemeentebestuur). • Bij verdacht (gewelddadig) overlijden de toelating tot crematie afgeleverd door de Procureur des Konings Overlijdensakte Een afschrift van een overlijdensakte kan je bekomen bij de dienst burgerlijke stand (burgerzaken) of via het e-loket van de gemeentelijke website. Meer info: Burgerlijke stand - Heirstraat 239 T 089 76 96 28 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

Meer info: Projectencentrum, Oude Baan 207 gsm 0474 300 300

P

• Organendonorschap (zie Donorschap)

• Overlijden Waar? Elk overlijden dient aangegeven te worden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. In de praktijk zijn het meestal de begrafenisondernemers die deze administratieve verplichtingen voor hun rekening nemen.

• Papierophaling (zie Afval)

• Parkeerbeleid Hoe? Bij de aangifte moeten volgende documenten worden voorgelegd: • Het overlijdensattest (opgemaaktdoor de behandelende geneesheer). • De identiteitskaart (rijbewijs, reispas,…) van de overledene. • Het huwelijksboekje (indien de overledene gehuwd was of van de ouders indien de overledene ongehuwd was). • Een getuigschrift betreffende de laatste wilsbeschikking van de over-

62

Een goede mobiliteit begint met een gestructureerd parkeerplan. Dankzij het nieuwe parkeerplan van onze gemeente zullen de parkeerplaatsen optimaal ter beschikking zijn van de gebruikers. Tarieven Er geldt een parkeerduur van maximaal 2 uren zowel voor het betalend parkeren als voor de blauwe zone. Tarieven betalend parkeren van

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 63

P maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 19.00 uur: • € 0,10 voor 15 min. • € 0,50 voor 30 min. • € 1,00 voor 1 uur • € 2,00 voor 2 uren De parkeerschijf is verplicht van maandag tot zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur. Voor kleine snelle boodschappen zoals het kopen van een brood of een krant kan je gebruik maken van het “Maasmechels kwartier”. Hiermee kan je – mits gebruik van een speciale parkeerschijf – 15 minuten gratis parkeren. Wie? Het beheer van de parkeerzones gebeurt vanuit de parkingshop. Je kan hier terecht voor: • betaling van de retributiebon • informatie over het parkeerplan • aankoop bewonerskaart • aankoop parkeerschijf ‘Maasmechels kwartier’ (€ 1) De parkeerwachters van de firma Vinci Park zullen regelmatig de geparkeerde voertuigen controleren. Wanneer zij overtredingen vaststellen, gaan zij over tot het uitschrijven van retributies. Meer info: Vinci Park – Kruindersweg 7 - T 089 76 70 85 parkeren.maasmechelen@vincipark.be www.vincipark.be/maasmechelen

Waar: Administratief Centrum – gelijkvloers – dienst Pensioenen Zelfstandigen kunnen terecht tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bij de dienst Pensioenen. De pensioendienst van uw ziekenfonds helpt ook bij het voorbereiden van je dossier. Meer info: Persoonlijke vergunningen & pensioenen - Heirstraat 239 T 089 76 96 22 of 23 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Personenbelasting (zie Belastingen)

• PMD (-zakken) (zie Afval)

Politie (zie Lokale politie)

• Post Postkantoor Maasmechelen - Dokter Haubenlaan 19 T 089 77 80 40 - F 089 77 80 50

• Parochies

Postzegels kopen, aangetekende zendingen of pakjes ontvangen of versturen,… hiervoor kan je ook terecht in een Postpunt.

(zie levensbeschouwing)

• Paspoort

Postpunt AD Delhaize, Oude Baan 96 Postpunt Press Shop, Koninginnelaan 115 (M2)

(zie reispas)

Meer info: www.depost.be

• Pensioenen Met vragen over de pensioenwetgeving m.b.t. werknemers- en/of zelfstandigenpensioen kan je terecht bij de gemeentelijke pensioendienst. De rijksdienst voor pensioenen houdt regelmatig zitdagen, zowel voor actieve als gepensioneerde werknemers (arbeiders, bedienden, mijnwerkers). Tijdens deze zitdagen kunnen alle gewenste inlichtingen worden bekomen in verband met pensioenen voor werknemers en inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Wanneer: elke eerste maandag van de maand en dit van 09.00 tot 10.00 uur

• Premies (zie Subsidies)

• Projectencentrum In dit gemeentelijk gebouw zijn verschillende welzijnsorganisaties gehuisvest: Dienst diversiteit, dienst onderwijs, Stebo wooninformatiecentrum, CAD, Sociaal verhuurkantoor, ...

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

63


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 64

R Meer info: Projectencentrum - Oude Baan 207 T 089 76 98 80

• Reclame

• PWA Dienstenbedrijf vzw Via het PWA dienstenbedrijf kan je met dienstencheques als particulier een huishoudelijke hulp inschakelen. Met de dienstencheques kunnen volgende taken uitgevoerd worden: • de woning en de ramen poetsen; • kleine naaiwerkjes doen; • maaltijden bereiden; • strijken; • boodschappen doen. Alle taken zijn bedoeld voor het huishouden en kunnen niet voor beroepsdoeleinden worden toegepast. Het systeem van de dienstencheques is ook ideaal om het statuut van uw huidige poetsvrouw wettelijk in orde te brengen. Eén dienstencheque is goed voor één uur werk. Een cheque kost 7,50 euro*, waarvan je 30 % fiscaal kan inbrengen. (* Bedrag op 1 januari 2009, onderhevig aan indexering). Het PWA Dienstenbedrijf is ook een vzw die enerzijds langdurige werklozen de kans biedt om op een wettelijke manier actief te blijven en anderzijds hulpverlening aanbiedt waar nodig. PWA-werk bestaat uit kleine klussen. Het kan gan om hulp van een tuinman, een klusjesman, een strijkhulp,…Bovendien kan het PWA Dienstenbedrijf ook personen inschakelen voor vzw’s, scholen, lokale overheden, kerkfabrieken, fruit-, groenten- en plantenkwekers. Meer info: PWA dienstenbedrijf Maasmechelen Paul Nicoulaan 29 b8 – T 089 77 70 02

R • Rechtshulp (zie OCMW-Sociaal Huis)

64

Heb je liever geen reclamedrukwerk in je brievenbus? Je kan gratis een sticker afhalen bij de dienst Leefmilieu op het gemeentehuis. Er zijn twee versies: de ene laat geen regionale pers of reclamefolders toe, de andere gebruik je als je wel regionale pers wenst. Meer info: Leefmilieu - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 - F 089 76 96 79 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

• Regenwaterputten De gemeente Maasmechelen verleent een subsidie voor de aankoop en installatie van een regenwaterput bij woningen, die beschikken over een bouwvergunning afgeleverd voor 7 september 1999. Hoeveel? De premie voor hemelwaterputten bedraagt 0,05 euro per liter inhoudsvermogen, met een maximum van 300 euro. Ook via Infrax kan een subsidie aangevraagd worden. Het premiebedrag bedraagt hier 500 euro wanneer 100% van het dakoppervlak of het maximaal technisch haalbare van het dakoppervlak wordt aangesloten op de hemelwaterput. De subsidie bedraagt 250 euro wanneer niet de volledige dakoppervlakte, met een minimum van 50% van de dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput. Beide subsidies zijn cumuleerbaar. De aanvraagformulieren kan je bekomen bij de snelbalie van de dienst leefmilieu (gelijkvloers administratief centrum) of bij Infrax. Meer info: Leefmilieu - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

• Registratiekantoor Oud-gemeentehuis – Heirstraat 237 - T 089 76 41 20 openingsuren: alle werkdagen van 08.00 – 12.00 uur

• Reispassen Voor een reis naar verschillende landen buiten de Europese Unie heb je een reispas nodig (en soms ook een visum) nodig. De geldigheidsduur is vijf jaar. Een reispas laten verlengen is niet meer mogelijk. In de normale procedure bedraagt de leveringstermijn zes werkdagen, de dag van de aanvraag niet inbegrepen. In noodgevallen kan je in 24 uur een reispas krijgen. Je betaalt daar dan wel veel meer voor. Kom steeds per-

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 65

R soonlijk naar het gemeentehuis om je reispas aan te vragen. Je moet je handtekening plaatsen. Voor de afgifte van een reispas aan jongeren (tot 18 jaar) moeten beiden ouders toestemming geven. Wat moet je meebrengen? • identiteitskaart van de aanvrager • twee recente identieke foto’s in kleur (met witte achtergrond en in vooraanzicht, je hoofd is volledig zichtbaar) • je vorige reispas (als je die had) • kinderen tussen 12 en 18 jaar moeten door één van de ouders vergezeld zijn; • kinderen van wettelijk gescheiden ouders: fotokopie van het vonnis van de uitoefening van ouderlijke macht. Noodprocedure Een familielid is in het buitenland betrokken bij een ongeval, is overleden, heeft een ernstige ziekte, is verdwenen….en je hebt heel dringend een reispas nodig. Voor dergelijke situaties bestaat er een noodprocedure. Deze reispas wordt ook wel ‘paspoort om humanitaire redenen’ genoemd. Je kan die alleen aanvragen bij het ministerie van buitenlandse zaken en niet bij de gemeente. Je moet in elk geval de aard van de situatie kunnen aantonen. • Leeftijd -12 jaar - gewone procedure: € 41 • Leeftijd -12 jaar - spoedprocedure: € 210 • Leeftijd +12 jaar - 18 jaar - gewone procedure: € 51 • Leeftijd +12 jaar - 18 jaar - spoedprocedure: € 220 • Leeftijd +18 jaar - gewone procedure: € 81 • Leeftijd +18 jaar - spoedprocedure: € 250

Bij verlies of diefstal doe je aangifte bij de lokale politie, die hiervoor een attest opstelt. Met dit attest ga je naar de dienst burgerzaken. Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 22 of 23 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) Gewestelijk werkloosheidsbureau - Bampslaan 23 - 3500 Hasselt T 011 26 01 10 – F 011 26 01 15

• Rijksregister Door de wetgeving van 15 oktober 1992 is het raadplegen van en informatie verkrijgen uit het bevolkings- en vreemdelingenregister verboden voor private personen, diensten en instellingen. Vanzelfsprekend kan iedereen nog info verkrijgen over zijn persoonlijk dossier, echter niet meer over derden. M.a.w. er kan niet meer voldaan worden aan adresaanvragen van personen en er kunnen evenmin nog lijsten van inwoners ter beschikking gesteld worden. Op schriftelijk verzoek kan wel statistische informatie verstrekt worden indien deze geen identificatie van de ingeschreven personen mogelijk maakt. Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 21 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Riolering

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 22 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

Sinds 1 februari 2004 staat Interelectra in voor het beheer, het onderhoud en de verbetering van het rioolnet in tal van Limburgse gemeenten, waaronder ook de gemeente Maasmechelen.

• Rijbewijzen Om een motorvoertuig te besturen, moet je een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of een leervergunning hebben. Op de dienst burgerzaken kan je terecht voor een: • origineel rijbewijs • internationaal rijbewijs (voor landen die ons nationaal rijbewijs niet erkennen) • duplicaat (na verlies, diefstal of beschadiging van het origineel) • verandering van categorie • omwisseling naar een Europees model • omwisseling van een buitenlands tegen een Belgisch rijbewijs (onder bepaalde voorwaarden) • voorlopig rijbewijs • leervergunning (vanaf 17 jaar)

Dit houdt in dat alle inwoners van Maasmechelen terecht kunnen bij Interelectra voor al hun opmerkingen, vragen en klachten omtrent het openbaar rioolnet in Maasmechelen, zoals: • een verstopte riolering; • nieuwe rioolaansluitingen van private woningen en bedrijven; • …. Meer info: Infolijn Infrax T 078 35 30 20 www.infrax.be

• Rode kruis (zie Ambulance)

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

65


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 66

S welijk. Deze handelen o.a. over het bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen,… Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Scholen (zie Onderwijs)

• Senioren

Heyvis

Ouderen en Thuiszorg Binnenhof 2 – T 089 48 28 00 coördinatie: Cristel Droogmans, diensthoofd ma-di-wo 09.00-12.00 uur en do-vr na afspraak •

• Rusthuizen Woon- en zorgcentrum Heyvis Rijksweg 106 – T 089 48 28 60 120 woongelegenheden voor zorgbehoevende ouderen en 4 kamers kortverblijf

RVT Vilain XIIII (niet OCMW) Dreef 148 – T 089 75 57 61 •

S

• Samenwoonst Je woont een tijdje samen met je partner (hetero of homo) en wenst deze samenwoonst officieel te laten vastleggen. De wet van 13 november 1998 voorziet de mogelijkheid tot ‘wettelijke samenwoonst’. Hiermee worden voor samenwonenden rechten en plichten voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een hu-

66

Zorgbemiddeling/Overlegcoördinatie Jana Vankan Informatie over diensten en coördinatie van thuiszorg (ook palliatieve zorg, psychiatrische thuiszorg, zorg voor dementerenden, …). Teamvergaderingen met zorgverstrekkers, familie en zorgbehoevenden. Gezinszorg Romina Frenda Gezinszorg biedt hulp bij de verzorging van bejaarden en zieken. De gezinshulp helpt met de persoonlijke verzorging, biedt ondersteuning en begeleiding in het dagelijkse leven, kan helpen bij de gezinsadministratie, helpt eventueel met huishoudelijke taken. Huishoudelijke hulp Kristel Conings, Veerle Jacobs Wekelijks onderhoud van de bewoonde ruimten in de woning Warme maaltijden Kristel Conings, Veerle Jacobs Bedeling van vers bereide warme maaltijden aan huis Minder Mobielen Centrale – Aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers Kristel Conings Vrijwilligers verzorgen het vervoer van minder mobiele personen (met eigen wagen) en rolstoelgebruikers (met aangepaste wagen van het ocmw). Zorgverzekering Jana Vankan Uitkering van de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:04

Pagina 67

S •

Mantelzorgtoelage Jana Vankan Toelage van de gemeente voor personen die dagelijks instaan voor het verzorgen van een zwaar zorgbehoevende aan huis. Vrijwilligerscentrale Thea Berger Alle informatie over en begeleiding bij vrijwilligerswerk in de welzijnszorg. Zorgloket voor ouderen en personen met een handicap Gerard Coenen, Marianne Zaccardelli Informatie en behandeling van aanvragen voor tegemoetkomingen, parkeerkaarten, snippervoorzieningen, premies voor woningaanpassing, … Palliatieve uitleendienst – Kastanjelaan 61 Ria Geebelen –T 089 48 28 44 Uitlenen van hulpmiddelen en materialen voor de thuisverzorging van personen in een palliatieve zorgsituatie. Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 Tony Valle – T 089 48 28 50 Ontmoetingscentrum voor ontspanning, vorming en informatie. Ook diverse diensten zoals mogelijkeheid tot het gebruiken van een warme maaltijd, pedicure, gewichts- en bloeddrukcontrole. Dagverzorgingscentrum De Linde Opvang en verzorging van zorgbehoevende ouderen gedurende de dag. Rijksweg 106 - T 089 48 29 80 - coördinatie: Niki Janssen Kortverblijf Binnen het rusthuis zijn 4 kamers voorzien voor ouderen die tijdelijk opvang nodig hebben. Wanneer bijvoorbeeld de partner of verzorgers tijdelijk afwezig zijn, kan het wenselijk zijn voor korte tijd naar een rusthuis te gaan. Als de situatie weer normaal is, gaat men opnieuw naar huis. Rijksweg 106 – T 089 48 28 60 – Petra Schmitz

• Slachtvergunningen Indien je koeien, runderen, schapen, varkens of paarden wenst te laten slachten moet je een slachtbon aanvragen bij het gemeentebestuur. De kosten bedragen 2,50 euro per te slachten dier. Bij de aangifte vragen wij volgende gegevens: • dag, datum, uur en plaats van de slachting; • soort en aantal dieren; • naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer en adres van de aanvrager, beslagnummer en oormerknummer van het te slachten dier.

Let op! De aanvragen dienen tenminste vier werkdagen voor het slachten van het dier te gebeuren, tijdens de kantooruren. In het kader van het offerfeest is er een aparte regeling. (meer info: dienst diversiteit) Meer info: Milieudienst-landbouw - Edy Kuijpers T 089 77 79 63 - gsm 0476 59 85 92

• Snoeihout (zie Afval)

• Sociaal Bedrijvencentrum Het Sociaal Bedrijvencentrum huisvest organisaties die actief zijn op het vlak van tewerkstelling en opleiding van laaggeschoolde langdurig werklozen in de vorm van verschillende tewerkstellingsmethodieken. 1. Werkervaringsprojecten De werknemers krijgen een arbeidsovereenkomst van 1 jaar (wep+). Tijdens de tewerkstelling worden ze begeleid met het doel door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Jaarlijks zijn er 45 plaatsen beschikbaar. 2. Sociale werkplaatsen Permanente tewerkstelling op maat voor langdurig werklozen. 3. Brugprojecten Deeltijds leerplichtige jongeren kunnen werkervaring opdoen als voorbereiding op een tewerkstelling. 4. Arbeidszorgprojecten Arbeidszorg biedt aangepaste activiteiten aan op maat van personen die in het alternatieve circuit niet aan bod komen wegens meerdere disfuncties. Momenteel bieden 7 vzw’s een brede waaier aan van tewerkstellingsactiviteiten: 1. vzw SBM (werkervaring, arbeidszorg en brugproject) • groenonderhoud • zwerfvuilploeg • schilderwerken • computeratelier OXO • strijkwinkel 2. vzw Hebe • groenonderhoud voor particulieren en ondernemingen 3. vzw Monta (arbeidszorg) • montage- en verpakkingswerken 4. vzw Maatwerk (werkervaring, arbeidszorg en brugproject) • hout- en metaalbewerking

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

67


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 68

aprilia

DUCATI

Dé specialist voor Italiaanse motoren

www.nftongeren.be

Nijssen Freddy

Gilliswinhof 17 - 3700 Tongeren • 012/23.44.14

0475/23 71 53 (van 10 tot 22u) 089/77 61 67 rijschool-simsek@hotmail.com

a

Europaplein 2 • 3630 Maasmechelen

Wenst u te adverteren in de volgende editie ? Neem dan contact met ons op: tel. 016/25 50 43 fax: 016/35 05 77 e-mail: info@publi-touch.be

PUBLI-touch bvba Oudebaan 246a • 3000 Leuven

68

A Modo Mio

Europaplein 24 3630 Maasmechelen Tel. 089/70 00 97 Open: van 11u tot 14u en van 17u30 tot 22u Gesloten: op donderdag en zaterdagmiddag


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 69

S 5. • 6. • 7. •

vzw M-Plus (sociale werkplaats) hout- en metaalconstructies voor particulieren en ondernemingen vzw Recyclage Maasland (werkervaring, arbeidszorg) ophalen en sorteren van glas, papier en kleding vzw Kringwinkel Maasland (sociale werkplaats) inzamelen en opknappen van kringloopgoederen die verkocht worden in de Kringwinkel

Meer info: Sociaal Bedrijvencentrum - Boorsemstraat 2 T 089 77 97 27 – F 089 77 97 21 contactpersoon : Ann Mathieu info@sociaalbedrijvencentrum.be • •

contactpersoon SBM, Hebe en Monta, Maatwerk, M-Plus : Tjeu Nijsten, T 089 77 97 27 contactpersoon Recyclage, Kringwinkel: Els Broux, T 089 77 92 92

Meer info: Dokter Haubenlaan 24 -T 089 76 97 87 jeugd-welzijn@maasmechelen.be Speelpleinwerking "Tyliae" Wie: kinderen van 5 tot 12 jaar Waar: Lindenlaan 21 Uren: 13.00 tot 18.00 uur Meer info: Bart Fraussen – bart.fraussen@gmail.com Speelpleinwerking "De Saenhoeve" Wie: kinderen van 3 tot 16 jaar Wanneer: elke dag van 09.00 tot 18.00 uur Prijs: 3 euro inkom (inclusief warme maaltijd) Vanaf 3de kind: 50% korting

• Sociale dienst

Meer info: De Saenhoeve - Ringlaan 402 T 0475 67 90 36 saenhoeve@tiscali.be

(zie OCMW)

• Sportaccommodaties

• Sociale huisvesting

De accommodaties onder deze rubriek worden verhuurd door de gemeentelijke sportdienst. Voor verdere informatie, reservatie en tarieven kan je terecht op volgende nummers: 089 76 96 30 – 29 (sporthallen, judohal en sportzaal Boorsem), 089 76 98 60 (sportpark) of 089 76 97 37 (zwembaden) of op www.maasmechelen.be

(zie Huisvesting)

• Sociale tewerkstelling (zie OCMW)

• Speelpleinwerking Flapuit! Speelpleinwerking Flapuit is een speelplein voor kinderen en jongeren met een handicap van 6 tot en met 18 jaar. Maar ook andere kinderen zijn welkom. Deelnemen per namiddag kost 1,25 euro. Meer info: Dokter Haubenlaan 24 - T 089 76 97 87 jeugd-welzijn@maasmechelen.be Speelpleinwerking Buskruit! Gedurende de zomervakantie trekt Buskruit door Maasmechelen. Een enthousiaste monitorenploeg brengt knotsgekke themaspelen en activiteiten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Wil je achterhalen wanneer ze hun tenten opzetten in jouw wijk? Neem dan een kijkje op www.mmkids.be of kijk uit naar de folder die in juni op je school wordt bedeeld.

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

zwembad Prinsenpark

69


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 70

S • • • •

Sporthal De Kommel en judohal Olympialaan 4 - T 089 46 29 76 Sporthal Schietskuil Poelsweg z/n T 089 47 21 37 Sportzaal Boorsem St. Jorisstraat 11 Sportpark Kolenmijn Limburg Maaslaan 2 T 089 76 98 60 Overdekt zwembad Prinsenpark Ringlaan 400 - T 089 76 97 37

Openingsuren: maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

• Sportpromotie

12.00 – 13.00 uur geen glijbaan 15.00 – 15.45 uur aquajogging 16.00 – 17.00 uur zwemacademie 18.30 – 20.30 uur vrij zwemmen 15.00 – 16.00 uur senioren / geen glijbaan 16.00 – 17.00 uur zwemonderricht 18.30 – 20.30 uur vrij zwemmen 13.00 – 14.00 uur zwemacademie 14.00 – 16.00 uur vrij zwemmen 16.00 – 17.00 uur baanzwemmen / geen glijbaan 18.30 – 19.30 uur vrij zwemmen 19.30 – 20.30 uur enkel dames +16 / geen glijbaan 15.00 – 16.00 uur senioren / geen glijbaan 16.00 – 17.00 uur zwemonderricht 18.30 – 20.30 uur vrij zwemmen

vrijdag

16.00 – 17.00 uur senioren / geen glijbaan 18.30 – 20.30 uur vrij zwemmen 20.30 – 21.30 uur baanzwemmen / geen glijbaan

zaterdag

11.00 – 12.00 uur mindervaliden 12.30 – 13.30 uur watergewenning 14.00 – 16.00 uur vrij zwemmen

zondag

11.00 – 12.30 uur vrij zwemmen

• •

gesloten op wettelijke feestdagen tijdens de schoolvakanties wijzigen de openingsuren (zie www.maasmechelen.be of Info Maasmechelen

Meer info: Gemeentelijke sportdienst - Kolenmijn Limburg-Maaslaan 2 T 089 76 96 29 of 30 sportdienst@maasmechelen.be

70

De sportdienst biedt een uitgebreid sportpromotieprogramma aan waarvan hier een aantal initiatieven worden opgesomd. • sportkampen gedurende de krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie; • sport voor vrouwen en senioren: wekelijks, behalve tijdens de schoolvakanties; • sportacademie voor jongeren vanaf de laatste kleuterklas tot en met het 6de leerjaar; • zwemacademie voor jongeren vanaf het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar; • specifieke organisaties: JIM-dag, boksproject, sport voor scholen (Interscholen), De Gordel, Schaal Maasmechelen, netbaltornooi voor senioren, ...; • zwemlessen: watergewenning, aquajogging, spoedcursus, ... Op de gemeentelijke website www.maasmechelen.be vind je alle informatie m.b.t. het sportpromotieprogramma. Openingsuren sportdienst: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur Meer info: Gemeentelijke sportdienst - Kolenmijn Limburg-Maaslaan 2 T 089 76 96 29 of 30 sportdienst@maasmechelen.be

• Stadswachten De stadswachten zijn ondergebracht bij de lokale politie, in het commissariaat Koning Albertlaan 17. Zij worden ingeschakeld in het straatbeeld in Maasmechelen met een drieledige functie, nl: • toezichtfunctie; • aanspreekfunctie; • signaalfunctie. De domeinen waarin de stadswachten actief zijn: • buurttoezicht; • verkeersveiligheid; • toezicht op het naleven van bestaande reglementeringen; • begeleiding van evenementen. Meer info: Lokale politie – Bart Martens, Koning Albertlaan 17 T 089 76 98 37 – bart.martens@maasmechelen.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 71

S • Stamboomonderzoek Wie een stamboomonderzoek wil doen, moet in de meeste gevallen eerst een machtiging van de rechtbank van eerste aanleg kunnen voorleggen. Dit kan door eenvoudig schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de rechtbank. Registers van de burgerlijke stand (geboortes, overlijdens) • >100 jaar: geen machtiging nodig • <100 jaar: machtiging nodig

In 1989 nam de Stichting het initiatief om, in samenwerking met het gemeentebestuur van Maasmechelen en de Koning Boudewijnstichting, een originele tweewoonst in de Eidense cité te renoveren en in te richten als Museum van de Mijnwerkerswoning. Het museum werd in 1995 geopend. Meer info: Voorzitter Stichting Erfgoed Eisden, Jan Kohlbacher, Paul Nicoulaan 24 T 089 76 45 75 – www.erfgoedeisden.tk

Meer info: Dienst Burgerlijke Stand – Heirstraat 239 T 089 76 96 28 – F 089 76 96 19 e-mail: burgerzaken@maasmechelen.be Bevolkingsregisters (geboortes, overlijdens, samenstelling gezin, woonplaats) • steeds machtiging nodig Meer info: Archief - Heirstraat 239 T 089 76 96 71 - archief@maasmechelen.be

• Stedenbouwkundig attest Het stedenbouwkundig attest is een document dat, op basis van een plan, aangeeft of het overwogen project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. De formulieren voor het aanvragen van een stedenbouwkundig attest kan je bekomen op de dienst Stedenbouw & Patrimonium. Meer info: Dienst Stedenbouw & Patrimonium - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 – F 089 76 96 79 stedenbouw@maasmechelen.be

• Stichting Erfgoed Eisden De "vzw Stichting Erfgoed Eisden e.a." groeide in 1998 uit de voormalige Geschied- en Heemkundige Kring Eisden, die werd opgericht op 28 december 1983. De Stichting zet zich in voor het beschermen en conserveren van alle roerend en onroerend erfgoed, het beschrijven en vastleggen van de geschiedenis van Eisden, Leut en Meeswijk. De stichting publiceerde reeds verschillende werken over het sociaal-historische verleden. In de schoot van de Stichting groeide in 1985 de Werkgroep Behoud Limburgse Mijngebouwen en in 1988 richtte men het Maasmechelse Comité Open Monumentendag op, dat elk jaar de Open Monumentendag en OMD Junior organiseert.

• Stookolietanks Wat moet je doen? Een stookolietank met een inhoudsvermogen van minder dan 5000 liter dient u te melden bij afdeling Water, AMINAL, Koningin Astridlaan 50 te 3500 Hasselt. Een kopie bezorg je aan de gemeentelijke milieudienst. Een stookolietank met een inhoudsvermogen van 5000 liter en meer dien je te melden bij het college van burgemeester en schepenen. Je ontvangt vervolgens een akte van deze melding alsook de na te leven voorwaarden. Let bij aankoop steeds op het conformiteitsattest van de stookolietank. Voor meer informatie over de verplichte controle van de stookolietanks kan je terecht op de site www.informazout.be. Meer info: Leefmilieu - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 – F 089 76 96 79 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

71


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 72

S • Straathoekwerk Is een initiatief dat zich voornamelijk richt naar jongeren op straat of in sociale woonwijken. (Het is een laagdrempelige werkvorm met de bedoeling niet of moeilijk bereikbare jongeren te leren kennen en er een vertrouwensrelatie mee op te bouwen. Deze relatie moet het o.a. mogelijk maken om: • jongeren te ondersteunen • te werken aan meer zelfvertrouwen en zelfrespect • samen met hen te sleutelen aan concrete problemen) Meer info: Dokter Haubenlaan 24 T 089 76 97 87 jeugd-welzijn@maasmechelen.be

• Straatverlichting Stroompanne? Slecht beeld? Zit je plots zonder elektriciteit? Of hapert er iets aan de straatverlichting, de teledistributie of de aardgasverdeling? Storingslijn van Infrax: 078 35 34 33 (permanent) Defecte straatverlichting: 0800 60 777 (permanent)

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be www.studietoelagen.be

• Subsidies (zie ook Adviesraden) De gemeente Maasmechelen verleent subsidies voor: • hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen • de aanplant van hagen • hernieuwbare energiebronnen • groendaken • afvalwaterzuiveringsinstallaties De reglementen en procedures vind je op www.maasmechelen.be of bij de dienst leefmilieu. Ook hogere overheden of de netwerkbeheerder (Infrax) verlenen voor sommige energiebesparende investeringen subsidies. Een overzicht vind je op www.energiesparen.be Meer info: Leefmilieu - Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698 leefmilieu&groen@maasmechelen.be

• Strafregister (zie Bewijs van goed zedelijk gedrag)

• Swappas • Stratenplan Het gemeentebestuur geeft om de 2 jaar een officieel stratenplan uit. Dit gebeurt in samenwerking met een uitgeverij. Het stratenplan wordt gratis huis-aan-huis bedeeld. Bijkomende exemplaren kan je afhalen aan het onthaal van de gemeente. Meer info: Communicatiedienst - Heirstraat 239 T 089 76 97 45 communicatie@maasmechelen.be

Swap is een pas voor iedereen tussen 12 en 16 jaar. De pas kost ¤ 2.5 en is 1 jaar geldig. Met je swappas krijg je korting op heel wat plaatsen. En je kan elke vakantie meedoen aan allerlei coole activiteiten zoals paintball en naar pretparken gaan. Ook kan je elke woensdag vanaf 13.30 uur komen naar Asteroïde. Daar is een speciaal plekje voor jou met een zetel, tv en ping-pongtafel. Je kan er wat rondhangen maar we doen ook kleinere uitstappen zoals gaan bowlen, naar de film gaan en zwemmen. Kijk ook eens op www.swap.be! Meer info: Dokter Haubenlaan 24 T 089 76 97 85 of 0477 29 14 18 tienersmm@hotmail.com

• Studietoelagen De Vlaamse overheid geeft onder bepaalde voorwaarden studietoelagen. In het verleden werd een studietoelage toegekend aan leerlingen in het secudair of het hoger onderwijs. Vanaf het schooljaar 2008-2009 komen ook leerlingen van het kleuter en lager onderwijs, het deeltijds secundair onderwijs en de deeltijdse leerplicht in aanmerking voor een toelage.

72

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 73

T •

T

Landelijke Thuiszorg Hospitaalstraat 15 / 2 – 3740 Bilzen (kantoor voor regio Zuid-Limburg) T 089 32 80 60 – lt.zuidlimburg@kvlv.be www.landelijkethuiszorg.be

• Tijdelijk verblijf in buitenland

• Tapvergunning Schenken van bier en wijn en/of sterke drank in horecazaken of rondreizende marktkramen: De aanvraag moet ingediend bij de lokale politie. Hier worden de moraliteitsvoorwaarden en de hygiënische vereisten nagegaan. Na positief bericht mag de slijterij van gegiste dranken geopend worden. Meer info: Lokale politie Maasmechelen - Koning Albertlaan 17 T 089 76 97 00

De vreemdeling die houder is van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning kan het recht op terugkeer uitoefenen na een afwezigheid van meer dan een jaar op voorwaarde dat hij: • Voor zijn vertrek bewezen heeft dat hij zijn hoofdbelangen in België behoudt en het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats (bevolking loket 5, 6 of 7) kennis heeft gegeven van zijn voornemen om het land te verlaten en er terug te keren. • Bij zijn terugkeer in het bezit is van een verblijfs- of vestigingsvergunning waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is. • Zich binnen vijftien dagen na zijn terugkeer aanmeldt bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats.

(zie Inname openbaar domein)

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Testament

• Trouwen

(zie Laatste wilsbeschikking)

(zie huwelijk)

• Terrassen

• Tewerkstelling (zie Werkwinkel, VDAB, PWA))

• Thuisverpleging Voor verpleeghulp aan huis kan je terecht bij je ziekenfonds. Achteraan deze gids vind je ook een overzicht van zelfstandige verpleegkundigen in onze gemeente. Verder kan je ook terecht bij: • Wit-Gele Kruis Koninginnelaan 175 T 089 76 47 00 – F 089 76 72 40 wit-gelekruis@limburg.wgk.be www.witgelekruis.be

U • Uitleendienst (zie Gemeentelijke Uitleendienst)

• Uittreksel uit bevolkingsregister (zie Bewijs van…)

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

73


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 74

V • Unizo

• Verandering van beroep

Unizo-Maasmechelen is een lokale ondernemersvereniging die is samengesteld uit een enthousiaste ploeg van zelfstandige ondernemers die werk willen maken van goed ondernemen in onze gemeente.

Personen die van beroep veranderen melden dit bij de dienst bevolking (burgerzaken). De wijziging wordt dan opgenomen in het bevolkingsregister. Je kan dit ook melden via het e-loket van de gemeentelijke website.

Het Unizo-bestuur vertegenwoordigt haar leden in tal van adviesorganen waaronder GECORO, Leisure Valley, Maasmechelen City, Forum Lokale Werkwinkel, … Daarnaast organiseert Unizo-Maasmechelen professionele informatiesessies en acties die ondernemen in de gemeente bevordert. Meer info: Guy Didden (voorzitter Unizo-Maasmechelen) Rijksweg 427 Bus 1 T 089 76 26 45 - gsm 0475 83 76 26 – unizomaamechelen@skynet.be www.unizo.be/maasmechelen

Voor bepaalde beschermde beroepen dien je te bewijzen dat je bevoegd bent dit uit te oefenen. Hiervoor moet men zich persoonlijk aanmelden. Voorbeelden zijn: politieagent, notaris, geneesheer,…. Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

Verblijfsvergunning (zie Vreemdelingen)

• Verhuizen

V

(zie Adreswijziging)

• Verkaveling Meer info: Stedenbouw – Heirstraat 239 T 089 76 96 18 - 698

• Vacatures • Verkiezingen Wil je graag werken bij het gemeentebestuur van Maasmechelen? Vacatures vind je in kranten, lokale reclamebladen en op www.maasmechelen.be. Je kan ook spontaan solliciteren. Wanneer er voor jou een gepaste functie vrijkomt, houden we je hiervan op de hoogte. Meer info: Personeelsdienst - Heirstraat 239 T 089 76 96 35 – F 089 76 96 49 personeelsdienst@maasmechelen.be

• V.D.A.B. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) maakt deel uit van ‘De Werkwinkel’. Zie ook onder rubriek ‘Werkwinkel’. Meer Info: Binnenhof 1 T 089 48 20 30 - F 089 77 11 61

74

In België geldt de kiesplicht vanaf 18 jaar. De stemformulieren worden opgestuurd door de dienst burgerzaken van uw woonplaats of van uw voorafgaande woonplaats bij een recente verhuis. Wanneer men geen oproepingsbrief gekregen heeft kan men een duplicaat afhalen bij de dienst burgerzaken. Op de dag van de verkiezingen zelf begeeft elke kiezer zich tijdens de kiesuren het voor hem bestemde kieslokaal in het bezit van uw identiteitskaart en oproepingskaart. Stemmen bij volmacht voor: • zieken en/of gehandicapten • zij die verhinderd zijn omwille van beroeps- of dienstredenen • schippers, marktkramers en kermisreizigers • gevangenen • kiezers verhinderd wegens hun geloofsovertuiging • studenten • zij die tijdelijk in het buitenland verblijven (hiervoor is ook een attest van de burgemeester nodig) De aanvraag om te stemmen bij volmacht dient gestaafd te worden met

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 75

V een vereist attest. Iedere gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken.

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 27 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Visvergunning

• Verloren voorwerpen

Vissen op de gemeentelijke visvijver is gratis. Wil je vissen op openbare wateren? Dan moet je in het bezit zijn van een geldig “visverlof”. Deze zijn te koop in elk Vlaams postkantoor.

Zie gevonden voorwerpen

Meer info: Financiële dienst - Heirstraat 239 T 089 76 96 63 - F 089 76 96 59 financieledienst@maasmechelen.be

• Vertrek naar buitenland Een langdurig of definitief vertrek naar het buitenland moet je melden aan de dienst Bevolking (burgerzaken). Je ontvangt dan een document (model 8) waarmee je je dient aan te melden bij de Belgische ambassade in het land waar je naar toe gaat. In België wonende vreemdelingen moeten reeds melding maken van een verblijf in het buitenland van meer dan 3 maanden. De adressen van Belgische vertegenwoordigers in het buitenland en nuttige tips voor een verblijf in een ander land vind je op de website van het ministerie van buitenlandse zaken (www.diplomatie.be). Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Vlaggen Bij de gemeentelijke werkplaats kan je terecht voor vlaggen. Diverse soorten zijn voorhanden. Op voorhand even aanvragen. Afhalen en terugbrengen gebeurt door de aanvrager zelf, steeds tijdens de openingsuren van de dienst ( 08.00 – 11.45 uur en van 12.15 – 16.00 uur) Kostprijs is 2,50 euro per vlag. Meer info: Gemeentelijke werkplaatsen - Leemkuilstraat 6 T 089 76 97 59 – F 089 76 97 58 gemwerkplaats@maasmechelen.be

• Vluchtelingen

• Verwantschap Indien je de verwantschap met een andere persoon (broer, zuster, vader, moeder, zoon, dochter, schoonbroer, schoonmoeder, schoonzoon, ..) moet bewijzen.

Een vluchteling staat omschreven als ‘de persoon die een gegronde vrees heeft voor vervolging om reden van zijn/haar ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging, die zich buiten zijn/haar land van herkomst bevindt en die omwille van die vrees de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen’. De kandidaat-vluchteling dient zijn aanvraag te doen bij de bevoegde overheid: • Aan de grens: bij de met de grenscontrole belaste overheden • In het binnenland: bij Dienst Vreemdelingenzaken (binnen de 8 werkdagen)

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Visum Een visum vraag je aan bij de ambassade of het consulaat in België van het land waar je een visum voor wil. Adressen en telefoonnummers vind je op www.diplobel.fgov.be. Op deze site van het ministerie van buitenlandse zaken vind je ook info over bijvoorbeeld landen waarvoor je een visum nodig hebt en reisadvies.

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 27 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Vredegerecht Oud-gemeentehuis - Heirstraat 237 - T 089 76 43 09

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

75


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 76

W • Vreemdelingen Aankomst uit het buitenland Na aankomst in België dient iedere vreemdeling, die niet in een hotel of logementshuis verblijft, zich aan te melden bij de gemeente waar hij/zij gaat verblijven. Afhankelijk van het recht waarop zijn/haar verblijf (o.a. toeristenverblijf, gezinshereniging,...) steunt zal hij/zij in het bezit gesteld worden van de nodige verblijfsdocumenten. Inschrijving vreemdelingen Verblijfsdocumenten Verblijfsdocumenten zijn tijdelijk en bevestigen slechts dat er door de vreemdeling een administratieve stap werd ondernomen met het oog op de regularisatie van zijn verblijf. Zij hebben slechts waarde op het Belgisch grondgebied en dienen steeds vergezeld te zijn van een nationaal paspoort of identiteitsbewijs. Verblijfstitels Deze documenten moeten niet meer vergezeld zijn van een nationaal paspoort. Ze hebben de geldigheid van een verblijfsdocument op het ganse grondgebied en gelden als certificaat van woonst. Uitnodigen van vreemdelingen Visumplichtige buitenlanders moeten bij het indienen van hun visumaanvraag een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen. De persoon die de verbintenis ondertekent moet de Belgische nationaliteit bezitten of gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbepaalde duur in België te verblijven. Indien het om een toeristenvisum gaat moet er tevens een kopie van de identiteitskaart en van de loonfiche worden binnengebracht door de garant. Identiteitsbewijs vreemdelingen Afhankelijk van uw recht op verblijf kunnen de volgende verblijfsdocumenten afgeleverd worden bij de vreemdelingendienst: • Aankomstverklaring (toeristenverblijf) • Attest van immatriculatie Model A: dit is een voorlopige verblijfstoelating en wordt afgegeven aan Niet-EU-onderdanen • Attest van immatriculatie Model B: dit is een voorlopige verblijfstoelating en wordt afgegeven aan onderdanen van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen • Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (witte kaart, beperkt of onbeperkt verblijf) • Identiteitskaart voor vreemdelingen (gele kaart, geldig 5 jaar) • Verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der E.E.G. (blauwe kaart, geldig 5 jaar) Zie ook: inschrijving vreemdelingen. Bijkomende informatie kunt u ook terugvinden op de volgende website: http://www.dofi.fgov.be

76

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 27 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Vrijwilligerscentrale (zie Senioren)

W • Wachtdiensten • • • • •

wachtdiensten huisartsen: T 0900 10 864 of www.mchm.be wachtdiensten apothekers: T 0900 10 500 of www.apotheek.be wachtdiensten tandartsen: T 0903 36 950 of www.tandarts.be wachtdiensten dierenartsen: www.mijndierenarts.be wachtdiensten osteopaten: T 011 42 93 19 of www.upo.be

Meer informatie vind je ook op www.maasmechelen.be (praktische info)

• Wandelen Dankzij de diversiteit in het landschap, overgang Maasvallei naar Kempisch en de aanwezigheid van natuurgebieden – reservaten leent het zich uitstekend voor prachtige wandelingen in alle seizoenen. De fervente wandelaar beschikt over een grote waaier aan wandelroutes: Documentatie Nationaal Park (NP) Hoge Kempen: • wandelkaart NP “Mechelse Heide” (€ 2) • wandelkaart NP “Station As” (€ 2) • wandelkaart NP “Pietersheim” (€ 2) • wandelkaart NP “Kattevennen” (€ 2) • wandelkaart NP “Lieteberg” (€ 2)

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 77

W • • • • • • •

Topografische kaart met lange-afstandswandeling wandelpakket NP (€ 10) Wandelbrochure “Leutig om te weten” Wandelkaart Leut & Meeswijk Wandelbrochure “legendes langs de Maas” Brochure Maasvallei – Maaswinkel Wandelkaart Maasvallei Stokkem - Oud Dilsen

Uitgebreide informatie over deze en nog andere wandelroutes kan je verkrijgen bij de toeristische dienst.

• •

je vindt er informatie over opleidingen, tewerkstellingsmaatregelen, kinderopvang, openbaar vervoer, pwa-hulp, dienstencheques consulenten selecteren kandidaten die voldoen aan de door een werkgever gestelde voorwaarden

Meer info: De Werkwinkel – Binnenhof 1 T 089 48 20 30 - F 089 77 11 61 wwmaasmechelen@werkwinkel.be

Meer info: Tourist Info Maasvinster – Zetellaan 35 T 089 76 98 88 – vvvmaasmechelen@skynet.be

Openingsuren: voormiddag van 09.00 tot 12.00 uur namiddag van 13.00 tot 16.00 uur donderdagnamiddag gesloten

• Wapens

• Wespennesten

Voor het aanvragen van wapenvergunningen richt je een schriftelijke aanvraag tot de Korpschef van de lokale politie Maasmechelen – Dokter Haubenlaan 4 – 3630 Maasmechelen.

(zie Brandweer)

Ieder vuurwapen moet geregistreerd worden bij de lokale politie (conform de normen van de nieuwe wapenwetgeving). Hiervoor kan je telefonisch een afspraak maken. Meer info: Lokale politie – Hoofdinspecteur Roger Hartl Dokter Haubenlaan 4, T 089 76 98 08 politie@maasmechelen.be

• Waterleiding De Vlaamse Watermaatschappij (VMW) staat in voor de productie en distributie van drinkwater in onze gemeente. Meer info: Kantonnale Baan 3 – 3665 As T 089 86 94 70 – www.vmw.be

• Werkwinkel Je zoekt (ander) werk of je bent een werkgever? Dan is er de Werkwinkel. De VDAB, het gemeentebestuur, het OCMW, het PWA en de GTB, ze zitten voortaan allen onder één dak. Efficiënt, klantvriendelijk, toegankelijk voor iedereen... kortom een dienstverlening zoals het hoort. In Maasmechelen is bovendien ook het Sociaal Bedrijvencentrum partner in de Werkwinkel. Wat? • je kan je (her)inschrijven als werkzoekende • je krijgt hulp bij het solliciteren • je vindt er vacatures

• Wettige handtekening Om je handtekening te kunnen wettigen is het nodig dat je zelf aanwezig bent in het bezit van je identiteitskaart. Eventueel kan een andere persoon jouw handtekening laten wettigen mits hij/zij jouw identiteitskaart en een door jouw ondertekende volmacht bij heeft. In dat geval worden beide handtekeningen nauwkeurig vergeleken en dienen ze uiteraard identiek te zijn. Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 T 089 76 96 24 - F 089 76 96 19 burgerzaken@maasmechelen.be

• Wijkcentra Dit zijn plaatselijke ontmoetingscentra met een feestzaal en vergaderzalen die beheerd worden door vzw Wijkcentra Maasmechelen. • Wijkcentrum Boorsem - Kannegatstraat 37 Beheerder: Theo Bloemers - Kannegatstraat 79 T 0474 95 27 65 of theobloemers@pandora.be •

Wijkcentrum Kotem - Grotestraat 363 Beheerder: Guy Hauben - Grotstraat 15 - T 0498 41 74 39

Wijkcentrum Olympia - Olympialaan (onder sporthal) Beheerder: Olga Houben - Vinkenstraat 2 - T 089 77 32 28

Wijkcentrum Opgrimbie - Hoekstraat 1 Beheerder: Gerard Vanderhallen - Kerkstraat 27 T 0494 47 05 56

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

77


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 78

Z •

Wijkcentrum Meeswijk - Molenstraat 164 Beheerder: Sonja Dedroog – St.-Pietersstraat 43 – 0496 69 41 89

Wijkcentrum Concordia - Oude Baan 205 Beheerder: Ludwine Conaert - Pelshei 29 - T 0478 93 68 75

• Wijkpolitie De wijkpolite richt zich op specifieke problemen in wijken en buurten. De wijkinspecteur is een aanspreekbare en goed gekende politieambtenaar die alle wijkgerichte politieactiviteiten projectmatig aanpakt.

• Ziekenoppas Informeer hiervoor bij je mutualiteit. Je kan ook terecht bij: Wit-Gele Kruis Koninginnelaan 175 T 089 76 47 00 – F 089 76 72 40 www.witgelekruis.be

• Ziekenkas

Meer info: Lokale politie – Koning Albertlaan 17 T 089 76 98 38 politie@maasmechelen.be

(zie Mutualiteiten)

• Woonwagenterrein

(zie Bouwen)

Het woonwagenterrein in Maasmechelen telt 28 standplaatsen en is gelegen op de Forenzenweg. De gemeente verzorgt het beheer van dit woonwagenterrein. Voor inlichtingen i.v.m. dit terrein kan je terecht bij het secretariaat van de woonwagencommissie: dienst diversteit, Oude Baan 207, T 089 76 98 80

De meeste zonevreemde woningen werden legaal opgericht met vergunning en zijn dus niet ‘illegaal’. Het gewestplan Limburgs Maasland (01-09-1980) bepaalt de bestemming van een gebied waardoor sommige woningen in een andere zone kwamen te liggen dan de normaal daartoe bestemde woonzones. Vandaar het begrip ‘zonevreemd’. Een woning kan dus in bv. een natuur-, agrarisch of industriegebied…, gelegen zijn.

• Zonevreemde woningen

Z

Meer info: Stedenbouw & Patrimonium - Heirstraat 239 T 089 76 96 74 - F 089 76 96 79 carlo.albrechts@maasmechelen.be

• Zorgverzekering

• Zelfhulpgroepen Het Trefpunt Zelfhulp ondersteunt en begeleidt zelfhulpgroepen. Bij het Trefpunt kan je terecht met vragen zoals: Bestaat er een zelfhulpgroep voor…? Hoe start ik een zelfhulpgroep? Waar vind ik informatie en documentatie over zelfhulp? Meer info: Trefpunt Zelfhulp - E. Van Evenstraat 2c - 3000 Leuven T 016 23 65 07 – F 016 32 30 52 trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be www.zelfhulp.be

Meer informatie bij je mutualiteit. Je kan ook terecht bij: OCMW Dienst ouderen- en thuiszorg Binnenhof 2 Jana Vankan - T 089 48 28 00

• Zwembad Prinsenpark (zie Sportaccommodaties)

• Zwerfvuil (zie Afval)

78

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 79

vrije beroepen ACCOUNTANTS Accobel consult bvba Coenen Marc Accountancy bvba SBB Accountants & Adviseurs

Olympialaan 12/1 Olympialaan 18/6 Rijksweg 371/2

T 089 77 66 30 T 089 62 24 92 T 089 75 63 08

F 089 77 66 31 F 089 62 24 93 F 089 75 46 08

Grotestraat 302 J. Smeetslaan 141

T 0476 35 11 47 T 089 76 75 23 Gsm 0475 44 94 44

Rijksweg 371/2

T 089 76 00 57

F 089 76 64 71

Rijksweg 358

F 089 76 47 63

Rijksweg 165/1 Europalaan 13 Hermanslaan 14/1 Rijksweg 195 Rijksweg 62 Rijksweg 610 Faesschehoeveweg 13 Rijksweg 350 Rijksweg 350 Koninginnelaan 107

T 089 76 47 79 T 089 76 37 57 T 089 76 39 89 - 089 76 62 92 T 089 76 32 88 T 089 77 14 68 T 089 77 64 10 Gsm 0495 76 99 25 T 089 77 48 33 T 089 24 44 07 T 089 76 46 56 T 089 76 57 95 T 089 77 50 46

Koning Albertlaan 8 Kannegatstraat 29 Vrijthof 7 Boudewijnlaan 154 Thomasboslaan 98 Rijksweg 414 Pauwengraaf 77 J. Smeetslaan 92 Genieskensstraat 113 Rijksweg 188 Pauwengraaf 6 Weg naar Zutendaal 65

T 089 76 40 21 T 089 77 16 92 T 089 76 44 47 T 089 76 32 24 T 089 76 07 38 T 089 76 40 92 T 089 76 42 64 T 089 76 30 96 T 089 75 66 58 T + F 089 76 41 30 T 089 76 40 69 T 089 76 02 72

F 089 76 40 22 F 089 76 48 00 F 089 77 54 19 F 089 77 23 39 F 089 76 20 55 F 089 77 76 02 F 089 76 55 08 F 089 76 30 83

Neerveldstraat 1a Oude Baan 405 J. Smeetslaan 228 Rijksweg 229 /2

T 089 76 60 01 T 089 76 24 96 T 089 77 15 75 Gsm 0495 57 51 86

F 089 24 61 37 F 089 77 58 12

ACUPUNCTUUR Dr. Heijens Fernand Palumbo Pascal

ADVOCATEN Advocatenassociatie F. Ver Berne M. Slechten, P. Janssen Advocatenkantoor Engelen – Bosmans Bekkers Bart Craybex Guy Daenen Kathleen Jansen Marc Quadflieg Pascal Lycops Sophia Neven Ralph Smeets Joseph Smeets Marc Terwingen Raf

F 089 76 09 93 F 089 77 11 08 F 089 77 14 39 F 089 77 64 11 F 089 24 30 29 F 089 76 46 76 F 089 71 17 28 F 089 76 57 95 F 089 76 46 56 F 089 77 64 21

APOTHEKERS Apotheek Boelens Apotheek Boorsem Conings Jean De Doncker Lieve Desiron Chris Apotheek De Voorzorg Fabry Apotheek In het Zwaard Apotheek Gorissen-Leemans Apotheek Peeters Smith Vicky Theunissen

F 089 77 62 04 F 089 77 43 94

ARCHITECTEN Architecten A+ Architecten Decsi & Jacobs Vennoten bvba Architekenburo L. Bovens Atelier 229 – Marc Haenen Architecten bvba

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

79


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 80

Inktpatroon leeg?? Wij hervullen terwijl u wacht !!

Tintenstation-Maasmechelen • Hervullen van uw inktpatronen en toners

TINTENSTATION-MAASMECHELEN

• Computer- en printersupplies Pauwengraaf 95 3630 Maasmechelen Tel. 089/71 53 93 tintenstation.maasmechelen@skynet.be www.tintenstation-maasmechelen.be

Eetcafe Havana Voor al uw grill- en pastamaaltijden!

Pauwengraaf 41 3630 Maasmechelen 0488 695 657

eetcafehavana@live.be BOUWEN – VERBOUWEN : MET KENNIS VAN ZAKEN

projectontwikkeling • projectcoördinatie • schatten • verkoop, verhuur •

A

M MO

TEL. 0478/73 80 30

Anne Winten Proosterbosstraat 130 – 3630 Maasmechelen

www.an-immo.be

80

ome

C l i n i c

Individuele thuiszorg op maat

Hoge continuïteit van zorg Multidisciplinaire samenwerking Diabetisch zorg • Complexe wondzorg • Stomazorg Palliatieve zorg • Bloednames Ambulante chemotherapie • Inspuitingen

RENATE PIRC 0478/48 05 44

ANOUK SLEIJPEN 0498/56 52 93

E-mail: homeclinic@belgacom.net www.homeclinic.be


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 81

vrije beroepen Bormans Janno Claessens Chretien Colson Alexander

Heirstraat 553 Grotestraat 371 Rijksweg 508

Equilibrium-Architecten Gezelschap voor Schone Bouwkunst bvba Janssen architecten bvba – Janssen Els Janssen architecten bvba – Janssen Marc Jaspers Architecten Schellens Francis Stans Brigitte Vangenck Koen Verbeek Ilse

Daalbroekstraat 77 Neerveldstraat 1 Dijkstraat 1 Dijkstraat 1 Langstraat 76 Hoevedreef Hulsthoeveweg 4 Vuurkruiserstraat 7 Hemelrijkstraat 61

Gsm 0485 78 03 01 Gsm 0475 45 25 93 T 089 77 05 75 Gsm 0472 86 40 74 T 089 76 65 38 T 089 76 60 01 - Gsm 0475 57 14 20 T + F 089 76 79 52 T + F 089 76 79 52 T 089 48 05 50 T 089 76 40 77 T 089 77 60 63 - Gsm 0496 22 14 96 Gsm 0497 25 03 50 Gsm 0477 69 55 63

Looheuvelstraat 15 Rooshaegenweg 69 Thomasboslaan 100 Dr. Haubenlaan 43 Molenstraat 11 Heirstraat 496 Nijverheidslaan 33 Europaplein 3 J. Smeetslaan 170 Oude Baan 373 Ringlaan 86 Thomasboslaan 100 Grotestraat 69 Grotestraat 302 Leopoldplein 4 Nieuwstraat 27 Koning Albertlaan 37 Herderstraat 72 Michel Putstraat 23 Rooshaegenweg 69 Boudewijnlaan 150 Marie-Joséstraat 25 Broekstraat 76 Genieskensstraat 100 Grotestraat 80

T 089 76 68 18 T 089 76 47 35 T 089 76 12 77 T 089 76 13 54 T 089 79 24 76 T 089 76 57 51 T 089 76 42 79 T 089 76 42 62 T + F 089 76 75 59 T 089 30 49 85 T 089 76 64 04 T 089 76 12 77 T 089 76 74 24 T 0476 35 11 47 T 089 76 62 20 T 089 76 05 40 T 089 76 79 55 T 089 76 24 85 T 089 76 57 71 T 089 76 47 35 T 089 76 37 26 T 089 76 26 73 T 089 77 58 88 T 089 75 68 94 T 089 76 58 11

F 011 25 32 59

F 089 76 47 58

F 089 48 05 59 F 089 76 17 30

F 089 72 10 71

ARTSEN - Huisartsen Dr. Bemelmans Bruno Dr. Bollen Michel Dr. Borkelmans Dr. Buntinx Frank Dr. Claessens Luc Dr. Dekelver Jos Dr. Dexters Paul Dr. Fabry Joseph Dr. Fattizzo Pierro Dr. Gaublomme Kris Dr. Gilio Canio Dr. Groffils Dr. Gulikers Maria Dr. Heijens Fernand Dr. Hendrikx Patrick Dr. Moubax Yves Dr. Osiadacz Elzbieta Dr. Rigo Serge Dr. Scatorchia Dr. Segers Nathalie Dr. Schraepen Gilbert Dr. Simons Ivo-arbeidsgeneesheer Dr. Teuwen Jo Dr. Vanderputte Eddy Dr. Filip Verhaeghe BVBA

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

F 089 76 76 19 F 089 76 63 00

F 089 46 34 83 F 089 76 27 17

F 089 76 78 20

F 089 76 62 32

81


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 82

vrije beroepen - Specialisten Vrouwenarts Dr. Benijts Godfried

J. Smeetslaan 272

T 089 77 06 77

Huid- en aderziekten Dr. Dingen Marie-Ellen

Koning Albertlaan 33

T 089 76 77 78

Huidziekten Dr. Linsen Guy

Olympialaan 22 /1

T 089 46 69 75

Internist Prof Dr. De Baets Marc

Wijnantslaan 14

T 089 76 18 11

Kinderziekten Dr. Evens Mathieu Dr. Van Vaerenbergh Vera

Rooshaegenweg 4/1 Heirstraat 3

T 089 76 52 50 T 089 76 15 87

Oogartsen Dr. Nijs Ivo (oftalmoloog/oogarts) Dr. Weetjens Bertha

Olympialaan 20 Rijksweg 157

T 089 76 60 78 T 089 76 13 60

F 089 76 62 97 F 089 76 13 64

Vaatchirurgie Dr. Francois Philip

J. Smeetslaan 268

T 089 76 18 11

F 089 76 79 42

Putstraat 10

T 089 76 37 24 - Gsm 0473 80 65 51

F 089 76 37 24

Wayenbergstraat 11 Olympialaan 12/ 1

Gsm 0477 39 32 58 T 089 77 66 30

F 089 77 66 31

Heirstraat 197 Dr. Haubenlaan 49A2 Ringlaan 67 Rijksweg 143 Wayenbergstraat 11 Proosterbosstraat 130 Rijksweg 371

T 089 77 89 00 T 089 77 69 38 T 089 77 74 48 T 089 69 12 30 Gsm 0477 39 32 58 Gsm 0478 73 80 30 T 089 76 20 52

F 089 77 10 08

BEDRIJFSREVISOREN BVBA Jean Vanderhaegen

BELASTINGCONSULENT Wero Consulting bvba Accobel consult bvba

BOEKHOUDERS Activum boekhouders Alpha-Fisc Graus bvba Peeters Boekhouders bvba Wero Consulting bvba Winten Anne Makelaar Zakenkantoor Habraken bvba bank- verzekeringen-vastgoed

82

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

F 089 77 89 08 F 089 76 56 35 F 089 77 75 52 F 089 75 88 35 F 089 76 69 21 F 089 76 42 05


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 83

vrije beroepen DIERENARTSEN Hendrikx Paul Smits Jean en Matthijs Anne Van Houtteghem Sylvie Vynckier Gerard

Rijksweg 29 Rijksweg 114 Rijksweg 29 Rijksweg 354

T 089 75 21 63 T 089 76 68 30 T 089 75 21 63 T 089 76 45 83

Kerkstraat 71/2 Genieskensstraat 137

T 089 38 21 28 - Gsm 0496 71 74 07 T 089 75 55 40

H. Vrankenstraat 24 Rijksweg 508

T 089 76 38 84 - Gsm 0488 87 21 12 T 089 77 05 75 - Gsm 0472 86 40 74

Dr. Haubenlaan 29

T 089 76 64 64

Dwarslaan 27 Dr. Haubenlaan 38/4 Heihoevestraat 38 Bloemenlaan 14 Heihoevestraat 48 Leopoldstraat 16 Pauwengraaf 141 Leuterweg 57 Europaplein 6/2 (praktijk) Heirstraat 516 Heirstraat 409 Eisdenweg 35 Heirstraat 516 Azalealaan 11 Wijnantslaan 15 Langstraat 106 Dr. Haubenlaan 38/4 J. Smeetslaan 141 Daalbroekstraat 24 Leopoldstraat 16 Bloemenlaan 14 Bosjesstraat 9 Rijksweg 238

T 089 77 54 67 T 089 77 27 27 Gsm 0477 61 74 87 T 089 77 20 60 - Gsm 0472 58 41 91 T 089 77 32 07 T 089 77 10 67 - Gsm 0476 34 97 36 T 089 75 29 45 Gsm 0496 25 47 29 T 089 77 55 24 - Gsm 0477 35 55 24 T 089 76 12 47 T 089 77 54 52 T 089 76 29 75 - Gsm 0479 51 37 66 T 089 76 12 47 T 089 76 01 09 T + F 089 84 44 05 T + F 089 76 14 97 T 089 77 27 27 T 089 76 75 23 - Gsm 0475 44 94 44 T 089 76 35 31 T 089 77 10 67 T 089 77 20 60 T 0476 88 86 11 T + F 089 77 48 11

F 089 79 11 96 F 089 77 64 32 F 089 79 11 96 F 089 76 51 90

DIETISTEN Doumen Bart Hendrikx Mietje

ENERGIEDESKUNDIGEN Gorissen Raf Colson Alexander

GERECHTSDEURWAARDERS Theuwis Peter

F 089 76 77 91

KINESITHERAPEUTEN Bagi Muriel Belmans Guy Bollandelli Didier Bollen Inge Buttafuoco Fabienne BVBA Kine Meyers-Van Holle, Quintz BVBA Simons-Clijsters Debois Siska Decsi Patrick De Vos Dirk Hermans Filip Houben Rina Kelles Jo Kempeneers Gisèle Lefrère Danielle Martens Guy Nysen Lut Palumbo Pascal Peeters Diane Quintz Natascha Schuffelers Kristel Segnana Natalie Simons Inge

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

83


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 84

vrije beroepen Therapiecentrum Daimon kinesitherapie: osteopathie: psychotherapie volwassenen: psychotherapie kinderen en adolescenten: Vandeput David (manueel therapeut) Vanempten Arthur Vanempten Lieve Verschroeven Jean Vynckier Veerle

Grotestraat 106 Joeri Calsius / Liesbeth Roncada Joeri Calsius / Raf Hertogen Joeri Calsius / Serap Kalankaldi Liesbeth Roncada / Hanne Poelmans Dr. Haubenlaan 38 bus 4 Koning Albertlaan 59 Koning Albertlaan 59 Heirstraat 310 Bosweg 14

T 089 73 21 80 - Gsm 0476 54 51 28

T 089 77 27 27 T 089 71 44 95 - 089 77 52 54 - Gsm 0494 43 09 82 T 089 71 44 95 - 089 77 52 54 - Gsm 0495 61 47 45 T 089 76 27 29 T + F 089 77 47 60

Sneppenlaan 52 Heirstraat 120

T 089 76 23 59 T 089 76 31 13 - Gsm 0497 24 47 44

Rijksweg 369 Genieskensstraat 31

T 089 76 22 92 Gsm 0478 20 07 45

F 089 35 70 04

Rijksweg 363 Oude Rijksbaan 10 Dr. Haubenlaan 23

T 089 77 83 20 T 089 76 43 61 T 089 77 70 00

F 089 77 83 29 F 089 76 61 12 F 089 77 70 01

Grotestraat 106 Grotestraat 106 Koning Albertlaan 59 Koning Albertlaan 59 Heirstraat 310

T 089 73 21 80 - Gsm 0476 54 51 28 Gsm 0478 30 77 68 T 089 71 44 95 - 089 77 52 54 - Gsm 0494 43 09 82 T 089 71 44 95 - 089 77 52 54 - Gsm 0495 61 47 45 T 089 76 27 29

Kloosterstraat 6 Grotestraat 106

Gsm 0477 71 60 30 T 089 73 21 80 - Gsm 0476 54 51 28

St. Pietersstraat 85 Thomasboslaan 20 Europaplein 21 Zegestraat 1a Heirstraat 466 Grotestraat 46 Herdersstraat 78 Herdersstraat 78 J. Smeetslaan 108

T 089 75 74 75 T 089 76 10 64 T 089 76 23 15 T 089 76 19 81 T 089 76 15 50 T 089 76 55 74 T 089 76 28 15 T 089 76 28 15 T 089 77 65 25

LANDMETERS Ernots Jean-Pierre Delille Jan

F 089 77 14 07

LOGOPEDISTEN Logopediepraktijk Gorissen-Weerts Ostach Elke

NOTARISSEN Colson Tom Smeets Tine Velghe Thierry

OSTEOPATHIE Calsius Joeri Hertogen Raf Vanempten Arthur Vanempten Lieve Verschroeven Jean

PSYCHOLOGEN Beckers Leen Calsius Joeri

TANDARTSEN Brabants Marie-Jeanne De Groote Jean-Pierre Fabry RenĂŠ Heyens Renilde Monsieur Jackie Sleypen Domien Smets Yves Toklowicz Robert Van der Wilt Birgit

84

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 85

vrije beroepen TANDARTS - ORTODONTIST Colson Luc Jehaes Francine

Rijksweg 508 Europaplein 21

T 089 76 59 75 T 089 76 23 15

Fazantstraat 19 Steenakkerstraat 15 Proosterbosstraat 138 Schoorstraat 117

T + F 089 76 61 69 T 089 48 11 26 - Gsm 0498 86 62 84 Gsm 0477 27 78 12 Gsm 0477 72 42 46

ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN Beckers Philomena BEDA-Z bvba Bex Carol Bvba Kortleven Marleen Daemen Sylvia Hendriks Saskia Kortleven Marleen Cauwenbergh-Schoeters Lutgarde Dexters Martine Di Gaetani Francesca Gorissen Sandra Home Clinic Pirc Renate Slijepen Anouk Janssen Elke Koolen Miet Maes Bert Mechels Sabine Nissen Gerard bvba

Pelshei 2 Reihaag 43 Koning Albertlaan 38 Smispoelweg 6 Schutteweide 27

Noten Jeanne Opsteyn Monique Opsteyn Roebben Lieve Penders Wendy Quax Jan Stevens Gerarda Thomassen Marianne Thuisverpleging Visschers Marleen Voltoni Celestine Wevers Annemie Wit-gele Kruis

Putstraat 28 Schoolstraat 19 Hoekstraat 24 Stenenbrugstraat 3 – Rekem Heirstraat 279 Molenstraat 30 Wielerlaan 49 – As Rijksweg 428 Hemelrijkstraat 70 Merelstraat 42 Grotestraat 268 Koninginnelaan 175

Loobronstraat 21 Vlasstraat 43 Leeuwerikenstraat 4/4 Damhertstraat 12 St.-Pietersstraat 137b

F 089 76 22 53 F 089 75 32 07

Gsm 0478 28 35 52 T 089 71 76 12 - Gsm 0475 58 76 12 T 0499 12 20 80 T 089 76 76 58 T 089 77 63 49 - Gsm 0487 42 75 46 T 089 75 84 78 - Gsm 0497 25 66 71 Gsm 0478 48 05 44 Gsm 0498 56 29 93 T 0473 96 93 13 Gsm 0498 20 16 92 T 089 72 24 99 - Gsm 0495 92 31 35 T 089 77 63 83 - Gsm 0477 31 15 22 T 089 75 64 63 Gsm 0475 76 03 38 - Gsm 0475 76 03 39 T + F 089 77 18 95 - Gsm 0472 24 19 30 T 089 76 72 09 T 089 76 75 61 - Gsm 0479 50 62 06 T + F 089 73 15 13 Gsm 0476 89 22 74 Gsm 0475 37 63 92 T + F 089 65 76 84 - Gsm 0477 22 21 67 T 089 76 58 61 T 089 77 34 01 T + F 089 76 67 41 - Gsm 0474 64 16 63 T 089 76 14 71 - Gsm 0495 32 64 36 T 089 76 47 00

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

F 089 81 22 80 F 089 77 63 83 F 089 75 64 63

F 014 86 77 98

F 089 76 72 40

85


Gids Maasmechelen 2009

86

091515

09:05

Pagina 86


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 87

Adverteerders ADVOCATEN

BOUWPROMOTIE

Advocatenkantoor Engelen & Bosmans: Rijksweg 358, Maasmechelen. ............................................................2 Advocatenkantoor Engelen & Bosmans: Dorpsstraat 16, Opglabbeek. ...............................................................2

An-Immo: Proosterbosstraat 130, Maasmechelen. .............................................80 Machon: Molenweideplein 17, Lanaken. .....................................86 & buitenkaft

CAFÉ

AUTORIJSCHOOL Grooten: Pauwengraaf 109, Maasmechelen. ....................................................20 Simsek Rijschool: Europaplein 2, Maasmechelen. .........................................................68

BADKAMERMEUBELEN Dexters Ronny: Genieskensstraat 73, Leut. ................................................................20 Moors interieurbouw: Rijksweg 85, Eisden. ...............................................binnenkaft vooraan

BADLINNEN An Decoratie: Pauwengraaf 57, Maasmechelen. ......................................................44

Café Ponderosa: Grotestraat 350, Kotem. ....................................................................10 Eetcafé Havana: Pauwengraaf 41, Maasmechelen. ......................................................80 Grand café Casino: Kerkplein, Eisden. .............................................................................36 Latin Café la rosa negra: Dr. Haubenlaan 34, Maasmechelen. ....................................................2

COACHING Rosetta Alessi: Schoorstraat 136a, Maasmechelen. .....................................................6

DANSSCHOOL Latin Café la rosa negra: Dr. Haubenlaan 34, Maasmechelen. ....................................................2

BANDENCENTRALE

DECORATIE

Bandenland: Breitwaterstraat 15, Maasmechelen. .................................................20

An Decoratie: Pauwengraaf 57, Maasmechelen. ......................................................44

DIEETDIENST

BAKKERIJ Korenbloem Bakkerij: Pauwengraaf 42, Eisden. ...................................................................14

Wit-Gele Kruis: Koninginnelaan 175, Maasmechelen. ................................................80

DISTRIBUTIE

BELEGINGEN André Colson: Rijksweg 361, Maasmechelen. ...........................................................52 Jemar & Co: Jozef Smeetslaan 36, Maasmechelen. .................................................4 Ludo Janssen-Maes: Rijksweg 590, Maasmechelen. .............................binnenkaft achteraan Machon: Molenweideplein 17, Lanaken. .....................................86 & buitenkaft

BINNENAFWERKING Corstjens: Burgemeester Bovensstraat 12 Maasmechelen. ................................52

Alca: Schoorstraat 136a, Maasmechelen. .....................................................6

DÖNER KEBAP Sofra: Dokter Haubenlaan 1, Maasmechelen. ...................binnenkaft vooraan Turkse Riviera: Europaplein 32, Eisden. ....................................................................10

DRESSINGS Dexters Ronny: Genieskensstraat 73, Leut. ................................................................20 Moors interieurbouw: Rijksweg 85, Eisden. ...............................................binnenkaft vooraan

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

87


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 88

Adverteerders EETHUIS A Modo Mio: Europaplein 24, Maasmechelen. .......................................................68 Eetcafテゥ Havana: Pauwengraaf 41, Maasmechelen. ......................................................80 Grand cafテゥ Casino: Kerkplein, Eisden. .............................................................................36 Grillhuis Harput: Kruindersweg 21, Maasmechelen. .......................................................8 Turkse Riviera: Europaplein 32, Eisden. ....................................................................10

e. baillien: Weg naar Zutendaal 35, Opgrimbie. ..................................................52

HAIREXTENTIONS De Kapper: Rijksweg 457/2, Maasmechelen. .......................................................36

HOORCENTRUM Lapperre hoorcentrum Eisden: Pauwengraaf 91, Eisden. ...................................................................28

HORLOGES

ELEKTRICITEITSWERKEN De Klussenier: Heirstraat 71, Maasmechelen. ...........................................................86

Fanny Van den Heuvel: Heirstraat 73, Vucht. .........................................................................20

HUISHOUDHULP

ELEKTRO Electro Stock: Oude Baan 4, Maasmechelen. ...........................................................20

PWA dienstenbedrijf: Paul Nicoulaan 29 bus 8, Maasmechelen. .............................buitenkaft

HUISHOUDTOESTELLEN

FEESTZAAL Grand cafテゥ Casino: Kerkplein, Eisden. .............................................................................36 Maxim Palace: Ringlaan 412, Maasmechelen. ...........................................................12

GESCHENKARTIKELEN

Electro Stock: Oude Baan 4, Maasmechelen. ...........................................................20

HULPMIDDELEN Wit-Gele Kruis: Koninginnelaan 175, Maasmechelen. ................................................80

Fanny Van den Heuvel: Heirstraat 73, Vucht. .........................................................................20 Vino Provino Franco Gallo: Koningin Astridlaan 6, Maasmechelen. .............................................52

IJSSALON

GLASWERKEN

IMMOBILIテ起

Korenbloem Bakkerij: Pauwengraaf 42, Eisden. ...................................................................14

Fanny Van den Heuvel: Heirstraat 73, Vucht. .........................................................................20

An-Immo: Proosterbosstraat 130, Maasmechelen. .............................................80 Jemar & Co: Jozef Smeetslaan 36, Maasmechelen. .................................................4 Machon: Molenweideplein 17, Lanaken. .....................................86 & buitenkaft

GRILLHUIS

INCENTIVES

Grillhuis Harput: Kruindersweg 21, Maasmechelen. .......................................................8

Solmar: Pauwengraaf 20, Maasmechelen. ........................binnenkaft achteraan

GYPROC WERKEN

INKTPATRONEN HERVULLEN

De Klussenier: Heirstraat 71, Maasmechelen. ...........................................................86

Tintenstation Maasmechelen: Pauwengraaf 95, Maasmechelen. ......................................................80

Glaswerken Yperman: Koning Albertlaan 12, Maasmechelen. ................................................8

GOUDSMID

88

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 89

Adverteerders INTERIEUR BEGLAZING

KOKEN

Glaswerken Yperman: Koning Albertlaan 12, Maasmechelen. ................................................8

PWA dienstenbedrijf: Paul Nicoulaan 29 bus 8, Maasmechelen. .............................buitenkaft

INTERNAAT

KREDIETEN

Internaat Heikamp: Heikampstraat 37, Maasmechelen. ...................................................56

Nijssen Freddy / Aprilia & Ducati: Gilliswinhof 17, Tongeren. .................................................................68

Jemar & Co: Jozef Smeetslaan 36, Maasmechelen. .................................................4 Ludo Janssen-Maes: Rijksweg 590, Maasmechelen. .............................binnenkaft achteraan Machon: Molenweideplein 17, Lanaken. .....................................86 & buitenkaft

JUWELIER

KRUIDENTUIN

ITALIAANSE MOTOREN & TOEBEHOREN

Fanny Van den Heuvel: Heirstraat 73, Vucht. .........................................................................20

De Koetsier: Genootstraat 20, Maasmechelen. ......................................................36

KAPSALON

LATIN CAFÉ

De Kapper: Rijksweg 457/2, Maasmechelen. .......................................................36 Hair Pluss: Heirstraat 222, Maasmechelen. ...........................................................8

LIFE SUCCESS COACH

KASTEN e. baillien: Weg naar Zutendaal 35, Opgrimbie. ..................................................52

KEUKENS Dexters Ronny: Genieskensstraat 73, Leut. ................................................................20 e. baillien: Weg naar Zutendaal 35, Opgrimbie. ..................................................52 Moors interieurbouw: Rijksweg 85, Eisden. ...............................................binnenkaft vooraan

KOELKASTEN Electro Stock: Oude Baan 4, Maasmechelen. ...........................................................20

KOERIERDIENST Alca: Schoorstraat 136a, Maasmechelen. .....................................................6

KOFFIEHUIS Korenbloem Bakkerij: Pauwengraaf 42, Eisden. ...................................................................14

Latin Café la rosa negra: Dr. Haubenlaan 34, Maasmechelen. ....................................................2

Rosetta Alessi: Schoorstraat 136a, Maasmechelen. .....................................................6

LOGIES De Koetsier: Genootstraat 20, Maasmechelen. ......................................................36

MAATWERK e. baillien: Weg naar Zutendaal 35, Opgrimbie. ..................................................52

MOTOREN & TOEBEHOREN Nijssen Freddy / Aprilia & Ducati: Gilliswinhof 17, Tongeren. .................................................................68

ONDERHOUD GEBOUWEN De Klussenier: Heirstraat 71, Maasmechelen. ...........................................................86

ONDERWIJS CVO Sint-Barbara Instituut: Kastanjelaan 59, Maasmechelen. ......................................................28 Gemeenschapsonderwijs: Internaat voor jongens en meisjes: Heikampstraat 37, Maasmechelen. .............................................56

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

89


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 90

Adverteerders Basisonderwijs De Brug: Daalstraat 9, Maasmechelen. ......................................................56 Basisonderwijs Heikamp: Heikampstraat 37, Maasmechelen. .............................................56 Basisonderwijs Op het Boseind: Oude Baan 372, Maasmechelen. .................................................56 Basisonderwijs Via Tinto: Kruindersweg 76, Maasmechelen. ...............................................56 Buitengewoon basisonderwijs Het Kreeftje: Bosweg 71, Maasmechelen. ........................................................56 Secundair onderwijs Atheneum Maasland: Onderwijsstraat 11, Maasmechelen. ............................................56 Volwassenenonderwijs CTT Limburg: Onderwijsstraat 11, Maasmechelen. ............................................56 Provinciale Technische School Maasmechelen: Europaplein 36, Maasmechelen. .......................................................58 PCVO Maasland / Provinciale Campus: Europaplein 36, Maasmechelen. .......................................................60 PCVO Maasland / Stedelijke Humaniora: Europalaan 10, Dilsen-Stokkem. ........................................................60

OPSLAG Alca: Schoorstraat 136a, Maasmechelen. .....................................................6

PARKET Moors interieurbouw: Rijksweg 85, Eisden. ...............................................binnenkaft vooraan

PLAFONDS Moors interieurbouw: Rijksweg 85, Eisden. ...............................................binnenkaft vooraan

POETSHULP PWA dienstenbedrijf: Paul Nicoulaan 29 bus 8, Maasmechelen. .............................buitenkaft

POORTEN (SECTIONALE) Corstjens: Burgemeester Bovensstraat 12 Maasmechelen. ................................52

PROJECTONTWIKKELING & -COÖRDINATIE An-Immo: Proosterbosstraat 130, Maasmechelen. .............................................80

RAAMDECORATIE An Decoratie: Pauwengraaf 57, Maasmechelen. ......................................................44

RAMEN & DEUREN Corstjens: Burgemeester Bovensstraat 12 Maasmechelen. ................................52 Dexters Ronny: Genieskensstraat 73, Leut. ................................................................20 Moors interieurbouw: Rijksweg 85, Eisden. ...............................................binnenkaft vooraan

PATISSERIE Korenbloem Bakkerij: Pauwengraaf 42, Eisden. ...................................................................14

PIZZERIA A Modo Mio: Europaplein 24, Maasmechelen. .......................................................68 Il Piatto d’Oro: Kruindersweg 33, Maasmechelen. .....................................................44 Sofra: Dokter Haubenlaan 1, Maasmechelen. ...................binnenkaft vooraan Turkse Riviera: Europaplein 32, Eisden. ....................................................................10

PLAATSEN VAN BADKAMERS, KEUKENS, DEUREN & DAKRAMEN De Klussenier: Heirstraat 71, Maasmechelen. ...........................................................86

90

REINIGING NA BRAND VIP clean: Scheepsstraat 6, Maasmechelen. ......................................................36

REISBUREAU Solmar: Pauwengraaf 20, Maasmechelen. ........................binnenkaft achteraan White Sun: Stationsstraat 44 bus 47, Lanaken. .........................binnenkaft vooraan

RENOVATIE Farinelli Gino: Bloemenlaan 33, Maasmechelen. ........................binnenkaft achteraan De Klussenier: Heirstraat 71, Maasmechelen. ...........................................................86

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 91

Adverteerders RESTAURANT

SCHOONMAAKBEDRIJF

A Modo Mio: Europaplein 24, Maasmechelen. .......................................................68 Eetcafé Havana: Pauwengraaf 41, Maasmechelen. ......................................................80 Grillhuis Harput: Kruindersweg 21, Maasmechelen. .......................................................8 Il Piatto d’Oro: Kruindersweg 33, Maasmechelen. .....................................................44 Sofra: Dokter Haubenlaan 1, Maasmechelen. ...................binnenkaft vooraan Turkse Riviera: Europaplein 32, Eisden. ....................................................................10

VIP clean: Scheepsstraat 6, Maasmechelen. ......................................................36

SCHRIJNWERKERIJ Dexters Ronny: Genieskensstraat 73, Leut. ................................................................20

SNACKS Sofra: Dokter Haubenlaan 1, Maasmechelen. ...................binnenkaft vooraan

SPIEGELS Glaswerken Yperman: Koning Albertlaan 12, Maasmechelen. ................................................8

RETOUCHES An Decoratie: Pauwengraaf 57, Maasmechelen. ......................................................44 PWA dienstenbedrijf: Paul Nicoulaan 29 bus 8, Maasmechelen. .............................buitenkaft

STEAKHUIS Grillhuis Harput: Kruindersweg 21, Maasmechelen. .......................................................8

RIJSCHOOL

STRIJKEN

Grooten: Pauwengraaf 109, Maasmechelen. ....................................................20 Simsek Rijschool: Europaplein 2, Maasmechelen. .........................................................68

PWA dienstenbedrijf: Paul Nicoulaan 29 bus 8, Maasmechelen. .............................buitenkaft

TAFELLINNEN

ROLLUIKEN

An Decoratie: Pauwengraaf 57, Maasmechelen. ......................................................44

Corstjens: Burgemeester Bovensstraat 12 Maasmechelen. ................................52

TANKCONTROLE

RUITENWASSER

Penders en Zonen: Hulststraat 54, Maasmechelen. .........................................................44

VIP clean: Scheepsstraat 6, Maasmechelen. ......................................................36

TAVERNE

SANITAIR Farinelli Gino: Bloemenlaan 33, Maasmechelen. ........................binnenkaft achteraan Penders en Zonen: Hulststraat 54, Maasmechelen. .........................................................44

SAUNA & STOOMBAD De Koetsier: Genootstraat 20, Maasmechelen. ......................................................36

SCHILDERWERKEN e. baillien: Weg naar Zutendaal 35, Opgrimbie. ..................................................52

A Modo Mio: Europaplein 24, Maasmechelen. .......................................................68 De Koetsier: Genootstraat 20, Maasmechelen. ......................................................36 Eetcafé Havana: Pauwengraaf 41, Maasmechelen. ......................................................80 Grillhuis Harput: Kruindersweg 21, Maasmechelen. .......................................................8 Il Piatto d’Oro: Kruindersweg 33, Maasmechelen. .....................................................44 Sofra: Dokter Haubenlaan 1, Maasmechelen. ...................binnenkaft vooraan Turkse Riviera: Europaplein 32, Eisden. ....................................................................10

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10

91


Gids Maasmechelen 2009

091515

09:05

Pagina 92

Adverteerders TEA-ROOM

VERZEKERINGEN

Korenbloem Bakkerij: Pauwengraaf 42, Eisden. ...................................................................14 Home Clinic: Schutteweide 27, Maasmechelen. .....................................................80 Wit-Gele Kruis: Koninginnelaan 175, Maasmechelen. ................................................80

André Colson: Rijksweg 361, Maasmechelen. ...........................................................52 Jemar & Co: Jozef Smeetslaan 36, Maasmechelen. .................................................4 Ludo Janssen-Maes: Rijksweg 590, Maasmechelen. .............................binnenkaft achteraan Machon: Molenweideplein 17, Lanaken. .....................................86 & buitenkaft

TINTENSTATION

VESPAROUTE & VERHUUR VAN

Tintenstation Maasmechelen: Pauwengraaf 95, Maasmechelen. ......................................................80

Grand café Casino: Kerkplein, Eisden. .............................................................................36

TOUROPERATOR

VLIEGENRAMEN

Solmar: Pauwengraaf 20, Maasmechelen. ........................binnenkaft achteraan

Corstjens: Burgemeester Bovensstraat 12 Maasmechelen. ................................52

TRAITEUR

VLOER- & TEGELWERKEN

Maxim Palace: Ringlaan 412, Maasmechelen. ...........................................................12

De Klussenier: Heirstraat 71, Maasmechelen. ...........................................................86

TRANSPORT

VOLWASSENENONDERWIJS

Alca: Schoorstraat 136a, Maasmechelen. .....................................................6

TUINHUIZEN

CTT Limburg: Onderwijsstraat 11, Maasmechelen. ..................................................56 CVO Sint-Barbara Instituut: Kastanjelaan 59, Maasmechelen. ......................................................28 PCVO Maasland / Provinciale Campus: Europaplein 36, Maasmechelen. .......................................................60 PCVO Maasland / Stedelijke Humaniora: Europalaan 10, Dilsen-Stokkem. ........................................................60

De Klussenier: Heirstraat 71, Maasmechelen. ...........................................................86

WANDEN

TV - VIDEO

Moors interieurbouw: Rijksweg 85, Eisden. ...............................................binnenkaft vooraan

Electro Stock: Oude Baan 4, Maasmechelen. ...........................................................20

WASSEN

VERGADER- & PERSONEELSFEESTEN

PWA dienstenbedrijf: Paul Nicoulaan 29 bus 8, Maasmechelen. .............................buitenkaft

Maxim Palace: Ringlaan 412, Maasmechelen. ...........................................................12

WIJNEN (ITALIAANSE)

VERWARMING

Vino Provino Franco Gallo: Koningin Astridlaan 6, Maasmechelen. .............................................52

THUISZORG & VERPLEGING

TRAPPEN Dexters Ronny: Genieskensstraat 73, Leut. ................................................................20

Farinelli Gino: Bloemenlaan 33, Maasmechelen. ........................binnenkaft achteraan Penders en Zonen: Hulststraat 54, Maasmechelen. .........................................................44

92

WOONINRICHTING e. baillien: Weg naar Zutendaal 35, Opgrimbie. ..................................................52

www.maasmechelen.be | 089 76 96 10


Cover Maasmechelen 2009

0912414

13:14

Pagina 3

N.V. Ludo Janssen-Maes Verzekeringen - kredieten - beleggingen Rijksweg 590 • 3630 Maasmechelen • Tel. 089 76 18 86 • Fax 089 76 19 12


Cover Maasmechelen 2009

0912414

13:15

Pagina 4

HUISHOUDELIJKE HULP MET DIENSTENCHEQUES Poetsen • Strijken • Wassen • Koken • Retouches Kostprijs = 7,50 euro per uur - nettoprijs (na fiscale aftrek) 5,25 euro per uur PWA dienstenbedrijf Maasmechelen • Paul Nicoulaan 29 bus 8 • 3630 Maasmechelen Tel. 089-77 70 02 • Fax 089-77 70 03 • pwa.maasmechelen@skynet.be

Gemeente Maasmechelen - Gemeentegids 2009  

Gemeente Maasmechelen - Gemeentegids 2009